Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune behandlingstet Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Halvårsregnskab 2014 ØKU Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang ØKU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af tet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 316,6 mio. kr. Ses alene på årets driftsresultat eksklusiv overførte midler forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Årsager: Drift 1

4 Økonomiudvalget Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på driften eksklusiv overførte midler vedrører primært uforbrugte trepartsmidler, vakant chefstilling på digitaliseringsområdet samt mindreforbrug på arbejdsskader. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg vedrører jordforsyning til boligformål. Finansielle områder Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene på en ejendom i Bønnerup, hvor vurderingsmyndighederne med tilbagevirkende kraft har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet (Mio. kr.) regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 2

5 Økonomiudvalget Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

6 Økonomiudvalget Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 4

7 Økonomiudvalget enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene

8 Økonomiudvalget , jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: , ,2 52% ,4 3,0 - Skatter ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254, ,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 6

9 Økonomiudvalget Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 7

10 Økonomiudvalget Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 8

11 Økonomiudvalget Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni /14 2 Åben Samlet halvårsregnskab /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 9

12 Økonomiudvalget behandlingstet Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til for året 2015 og flerårige forslag ( ) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingstet tager udgangspunkt i det tekniske. Økonomiske konsekvenser Det tekniske udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i året 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. Resultatet fremkommer således: Teknisk (i mio. kr.) Skatter , , , ,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt , , , ,3 Udvalgenes drift 2.273, , , ,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 10

13 Økonomiudvalget Der er i overslagsårene i 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske , da det skal søges for et år af gangen. Der er i tet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedstet er i det tekniske for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere tilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er tet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s skøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at tet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af årene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for perioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk (i mio. kr.) Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af terne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i

14 Økonomiudvalget Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale ter for Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i balancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden Teknisk (i mio. kr.) Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar

15 Økonomiudvalget lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til for året 2014 og overslagsårene oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. forslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne procedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger pdf /14 2 Åben Takstoversigt /14 3 Åben Bevillingsniveau /14 4 Åben Budgetbalance /14 5 Åben Budget taloversigt /14 6 Åben Budget beskrivelse /14 7 Åben Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget oversender forslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I forslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele kr.): Skattestigning i Ændringsforslag på driften (hele kr.): Økonomiudvalget: 13

16 Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Jobcenter Vest IT serviceaftaler Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Færre udgifter til specialundervisning Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes

17 Økonomiudvalget Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år Pulje kulturelle aktiviteter Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Vandløbsregulativer Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi Lukning af Bakkely Plejecenter Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.): 15

18 Økonomiudvalget Økonomiudvalget: Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området IT-folkeskolen Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på tet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægstet tilpasses herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes

19 Økonomiudvalget Miljø- og teknikudvalget Legepladser -puljen fjernes Bygningsvedligeholdelse - reduktion Energiinvestering Cykelstipulje Ålsrode cykelsti Cykelpendlerpladser Nordkystvejen asfalt Klimahandlingsplan Pulje til landsbyfornyelse

20 Økonomiudvalget Voksen- plejeudvalget: Hjemmeplejen i Glesborg Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af forslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte forslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i forslaget i årene Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til forslaget: Drift (i hele kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) Reduktion i forsørgelsesudgifter Opnormering daginstitutioner (P 303)

21 Økonomiudvalget Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) Fritidspas fortsætter (P 304 ) Midlerne til Frihedslyst fastholdes Anlæg (i hele kr.): Kolindsund analyser (P 514) Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) Midlerne til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes Energiinvesteringspulje fastholdes uændret Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 19

22 Økonomiudvalget Gratis byggesagsbehandling (P 105) Lean medarbejder i administrationen (P106) Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af forslaget Anlæg (i hele kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til Cykelsti Glesborg Ørum

23 Økonomiudvalget Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte forslag: Drift (i hele kr.): Byggesagstider (P 102) Ansættelse af fundraiser (P 407) Gratis Bybus i Grenaa (P 529) Anlæg (i hele kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. 21

24 Økonomiudvalget Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag (106482/14) 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) behandlingstet Budgetbemærkninger pdf (106929/14) 2. Takstoversigt 2015 (107108/14) 3. Bevillingsniveau (106927/14) 4. Budgetbalance (100922/14) 5. Budget taloversigt (109526/14) 6. Budget beskrivelse (109525/14) 7. Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 22

25 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 23

26 Bilag: 1.1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

27 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

28 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler.

29 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart

30 boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med 2015.

31 Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes.

32 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt Tillægsbevillinger Korr. vedt Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: ,9 0, , , ,4 3,0 - Skatter ,0 0, ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt ,0 1, , , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling.

33 Bilag: 2.1. Anlæg ult. juni 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99125/14

34 Anlægs ult. juni 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Flytning af mole i Bønnerup Handicaprådets tilgængelighedspulje Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Implementering af ESDH Indtægter jordforsyning boligformål Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration IT-pulje Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater Åbyen - etape Borgervenlig selvbetjening Hvedevænget, nørager etape Erhvervsområde Hesselvang Salg af diverse bygninger og arealer Slidlagsarbejder diverse byggemodninger Fuglsang/hessel, vejanlæg Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller Industrivej, Ørum Djurs ØKU Anlæg Sum BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Daginstitution i Allingåbro Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole Forbedringer Djurslandsskolen It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Legestuen i Grenaa Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Renovering af Frihedslyst Udvidelse af juniorklubordningen Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ny daginstitution (Kattegatskolen) Dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa BU - Anlæg Sum KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering P-plads ved Grenaa Idrætscenter Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Renovering haller og idrætsanlæg mv Ungdomsunivers, Arresten Ørsted Rideklub Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Naturpark Randers Porten til Naturpark Randers Fjord

35 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej Banestien Allingåbro-Ryomgaard Renovering Grenaa Idrætscenter KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfaltbelægninger Belysningsplan + investering i LED-lys Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup Cykelsti pulje Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig Dokning Grenaa-Anholtfærgen Energiinvesteringspulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Kabellægning Klimahandlingsplan Kommunale legepladser Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Nordkystvejen - ny belægning Omfartsvej nord for Grenaa Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Revision af vandløbsregulativer mv Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol Turiststi vest for Fjellerup Vejføring i Glesborg Energimærkning Bygninger Kattegatskolen - tilgængelighed Kyst og strandpulje Asfaltarbejder ekstra pulje Elektronisk byggesagsarkiv Kabellægning Kabellægning af gadelys Stiprojekt Allingåbro-Ørsted Landsbyfornyelse Energiplan Grenaa Områdefornyelse - Tunnel Søndergade Forberedelse af el målere - ledlys MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedebocentret Etablering af nyt storkøkken VPU - Anlæg Sum EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering Uddannelsen "Mad til mennesker" EU - Anlæg Sum Hovedtotal *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

36 Bilag: 2.2. Samlet halvårsregnskab 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 26. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

37 Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

38 Halvårsregnskab 2014 Indholdfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Hovedoversigt... 6 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Noter til regnskabsopgørelse...10 Note 1 Økonomiudvalget Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Note 5 Miljø- og teknikudvalget Note 6 Voksen- og plejeudvalget Note 8 Erhvervsudvalget Oversigt over tillægsbevillinger...62 Regnskabsoversigt halvår

39 Halvårsregnskab 2014 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 30. juni 2014 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C 3

40 Halvårsregnskab 2014 Samlet vurdering Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra Drift Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 tet for 2014, men har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på i alt 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til tet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra Anlæg På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. 4

41 Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene , jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 5

42 Halvårsregnskab 2014 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. inkl. tillægsbevillinger men eksl. overførsler 6 Forbrug ultimo juni 2014 Forbrugs % (2/1) Forventet regnskab 2014 (1+5) Afvigelse* Indtægter: , ,2 52% ,4 3,0 - Skatter ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254, ,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 118,7-22,1 43,7-75,1 Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 - =indtægt/mindreforbrug/merindtægt, + = udgift/merforbrug/mindreindtægt * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov (4-1)

43 Halvårsregnskab 2014 Forbrug af overførsler Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift Overført fra Forventet forbrug af Forventes overført til (mio. kr.) 2013 overførsler i Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Serviceramme Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i året 2014, såfremt det sker i betydeligt omfang vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Likviditet Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 7

44 Halvårsregnskab 2014 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen 8

45 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2014 I denne oversigt er det korrigerede inkl. tillægsbevillinger og overførsler Korr. Forventet Halvårsregnskab Forskel Budget regnskab Oprindelig Budget 2014 Forskel 3-2 Noter Regnskabsopgørelse A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , , ,0-802,8 3,0 3,0 Tilskud og udligning -841,4-841,4-841,4-404,4 0,0 0,0 Indtægter i alt , , , ,2 3,0 3,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget 283,0 326,6 272,5 143,3-10,5-54,1 3 Arbejdsmarkedsudvalget 527,3 524,1 496,8 222,7-30,5-27,3 4 Børne- og ungdomsudvalget 680,1 700,0 684,3 332,8 4,2-15,7 5 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 52,9 49,8 31,3-3,3-3,1 6 Miljø- og teknikudvalget 73,1 92,9 75,7 38,3 2,6-17,2 7 Voksen- og plejeudvalget 626,6 640,9 631,0 291,6 4,4-9,9 8 Erhvervsudvalget 6,5 8,2 7,7 5,6 1,2-0,5 Driftsudgifter i alt 2.249, , , ,6-31,9-127,7 Driftsresultat før finansiering -64,7 31,1-93,6-141,5-28,9-124,7 9 Renter m.v. 9,0 9,0 9,0 3,7 0,0 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -55,7 40,1-84,6-137,8-28,9-124,7 Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget 3,7 8,1 9,1-1,6 5,4 1,0 11 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 72,4 41,5 12,7 7,4-30,9 12 Kultur- og udviklingsudvalget 4,8 11,1 6,9 2,9 2,1-4,2 13 Miljø- og teknikudvalget 35,5 59,8 54,4 8,1 18,9-6,3 14 Voksen- og plejeudvalget 8,8 14,1 6,7 1,0-2,1-7,4 15 Erhvervsudvalget 3,0 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 89,9 170,5 123,6 26,5 33,7-47,8 Mellemsum 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 34,2 210,6 39,0-111,3 4,8-172,5 Finansiering m.v. 18 Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 27,9 27,9 27,9 17,8 0,0 0,0 17 Finansforskydninger -5,2-4,0-4,0 90,5 1,2 0,0 19 Optagne lån -25,0-25,0-19,2-19,1 5,8 5,8 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 31,9 209,5 43,7-22,1 11,8-166,7 Ældrebolighandlingsplan Renter 7,4 7,4 7,4 4,2 0,0 0,0 Afdrag på lån 13,8 13,8 14,2 8,1 0,4 0,4 Anlægsudgifter 0,0 3,0 3,0 2,8 3,0 0,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mellemsum 21,2 24,1 24,6 15,1 3,4 0,5 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 53,0 233,7 68,3-7,0 15,3-166,3

46 Halvårsregnskab 2014 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 Finansielle områder , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 273,0 3,6 276,6 Anlæg 3,7 4,3 8,1 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på det korrigerede eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 24,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 10

47 Halvårsregnskab 2014 Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 47,8 22,2 44,7-3,1 Økonomidirektørområdet** 161,2 84,0 160,2-1,1 Velfærdsdirektørområdet 36,5 18,3 36,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 31,1 18,8 31,1 0,0 I alt** 276,6 143,3 272,5-4,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 9,2 3,1 6,1 25,3 8,9 16,5 3,3 2,1 1,3 2,1 1,0 1,1 39,9 15,0 24,9 Kommunaldirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler På kommunaldirektørområdets eksklusiv overførsler forventes netto et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Afvigelsen vedrører diverse mer- og mindreforbrug på området. I direktionssekretariatet forventes bl.a. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på arbejdsskader, 0,6 mio. kr. på puljen til selvforsikring og 0,4 mio. kr. på portokontoen. Samtidig ventes bl.a. et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsen og 0,3 mio. kr. på henholdsvis rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. I HR ventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. trepartsmidler. 11

48 Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Arbejdsskader -1,1 0,0 Selvforsikringspulje -0,6 0,0 Porto -0,4 0,0 Kommunalbestyrelsen 0,6 0,0 Rådhuset i Grenaa 0,3 0,0 Adm.bygningen i Glesborg 0,3 0,0 Øvrige områder direktionssekr. 0,3 0,0 Trepartsmidler (kompetencemidler) -2,5 0,0 Afdeling/område i alt -3,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes at blive brugt ca. 3,1 mio. kr. af de overførte midler fra På direktionens område drejer det sig om 0,5 mio. kr. til projektlederuddannelsen samt 0,3 mio. kr. til styrkelse af borgerkontakten i jobcentret. På HR-området angår forbruget fortrinsvist lederuddannelsen DOL (0,6 mio. kr.), mens puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingsprojekter på 0,3 mio. kr. også bruges. Direktionssekretariatet forventer at bruge overførslen på 1,3 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Økonomidirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes et mindreforbrug på driftsresultatet for 2014 på 1,1 mio. kr. På digitaliseringsområdet skyldes mindreforbruget blandt andet en vakant stilling i forbindelse med digitaliseringschefens fratrædelse. Endvidere er der sparede lønudgifter til KOMBIT-projektlederen, der først blev ansat i foråret 2014, samt mindreforbrug på projekter under økonomidirektøren. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår ADM Økonomidirektør fælles -0,2 0,0 Digitalisering -0,7 0,0 KOMBIT -0,2 0,0 Afdeling/område i alt -1,1 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes brugt ca. 8,9 mio. kr. mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører bl.a. 1,6 mio. kr. til den fortsatte implementering af sagsbehandlingssystemerne DUBU og DHUV samt 1,1 mio. kr. til implementering af debitormodulet i OPUS. På arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet anvendes 3,2 mio. kr. bl.a. til færdiggørelse af ombygningen, mens ITafdelingen venter at bruge de overførte 2,6 mio. kr. til etablering af undervisningsmiljø (smart boards mv.), udskiftning af ældre tynde klienter, forbedring af log-in-tiden generelt mm. Endelig 12

49 Halvårsregnskab 2014 ventes 0,5 mio. kr. af de overførte midler i løn og bogholderi at blive brugt på bl.a. efteruddannelse af personalet. Opmærksomhedspunkter Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,8 mio. kr. på indtægtspuljen for sygedagpenge, der består af centralt opsamlede sygedagpengerefusioner for ansatte i administrationen (konto 6). Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. årets mens yderligere ca. 0,4 mio. kr. er en overført mindreindtægt fra Mindreindtægten har flere årsager, herunder generelt faldende sygefravær blandt ansatte i administrationen og øget arbejdsgiverperiode. Udvidelsen af arbejdsgiverperioden betyder, at kommunen først kompenseres efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dages sygdom. Mindreindtægten forventes i 2014 at kunne dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på barselspuljen. For 2015 og overslagsår er der fremsat forslag om teknisk korrektion af indtægtstet. På arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes holdt inden for arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på konto 6. Velfærdsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører først og fremmest myndighedsafdelingen, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. blandt andet i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til. Der er igangsat omstillingsprojekter, som i 2014 kan medføre behov for ekstra ressourcer. Yderligere anvendes midler på vikardækning i forbindelse med implementering af sagsbehandlingssystemerne på voksenområdet (DHUV) og på området for udsatte børn og unge (DUBU). Hertil kommer midlertidig fortsættelse af den fremskudte indsats i ungeteamet. En del af forbruget her dækkes dog af midler fra overgrebspakken overført til myndighedsafdelingen fra tværgående initiativer under økonomidirektøren, i alt 0,4 mio. kr. Endvidere forventes 0,2 mio. kr. brugt af overførslen på velfærdsdirektørens centrale konto for kompetencemidler samt 0,1 mio. kr. af overførslen på socialområdets konto 6. På sidstnævnte konto er der i 2014 en ubalance på 0,1 mio. kr. på det oprindelige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af 2015 fremsat forslag om en teknisk korrektion, der vil bringe balance i tet fra og med Endelig forventer sundheds- og omsorgsområdet at bruge overførslen på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning samt tværgående udviklings- og sundhedstiltag. 13

50 Halvårsregnskab 2014 Udviklingsdirektørområdet Korrigeret ekskl. overførsler Der forventes ingen afvigelser på driftsresultatet for Forbrug af overførslerne fra 2013 Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. af de overførte midler fra Forbruget vedrører primært kultur- og udviklingsafdelingen, hvor ca. 0,5 mio. kr. ventes anvendt til videreførelse af igangværende projekter. Under byg og miljø forventes overførslen på 0,3 mio. kr. overført til dækning af merforbrug i direktionssekretariatet. Opmærksomhedspunkter I sekretariatet for udviklingsdirektøren forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014, primært vedr. løn. Fra og med ultimo 2014, hvor den tidligere sekretariatschef går på pension, forventes der at være balance på den løbende drift således, at der ikke oparbejdes yderligere merforbrug. Merforbruget forventes delvist finansieret inden for direktørområdet i 2014, og det resterende merforbrug overføres til og afvikles i 2015 og overslagsårene. Økonomiudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 I alt 8,1-1,6 9,1 1,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der ventes en mindreindtægt på anlæg på 1,0 mio. kr. i 2014 vedrørende jordforsyning til boligformål. Der har ultimo juni endnu ikke været nogen indtægter, og det anses derfor for urealistisk, at indtægtstet på 2,5 mio. kr. overholdes. 14

51 Halvårsregnskab 2014 Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt Tillægsbevillinger Korr. vedt Forbrug ult. juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Indtægter: ,9 0, , , ,4 3,0 - Skatter ,0 0, ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,9 0,5-841,4-404,4-841,4 0,0 Renter 16,4 0,0 16,4 7,9 16,4 0,0 Øvrige balanceforskydninger -5,2 1,2-4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 41,7 0,0 41,7 25,9 42,1 0,4 Optagne lån** -25,0 0,0-25,0-19,2-19,2 5,8 I alt ,0 1, , , ,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af grundskyld for årene på en ejendom i Bønnerup - et endnu ikke udstykket og ubebygget sommerhusområde. Vurderingsmyndighederne har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr., hvilket har udløst den relativt store tilbagebetaling af grundskyld for de tre år. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Der er pr. 1. juli kommet en opgørelse fra OIM med endelig regulering af tilskud for 2013 og foreløbigt tilskud vedr Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end teret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, samt de overførte lånedispensationer fra Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs Kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. 15

52 Halvårsregnskab 2014 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte driftsmidler 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 524,2 497,7-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 523,2 0,1 523,3 Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Afvigelsen skyldes, at der forventes færre borgere i forsørgelse end forudsat ved lægningen, hvilket betyder færre udgifter til forsørgelse samt til indsats og drift. Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via garantien og beskæftigelsestilskuddet. 16

53 Halvårsregnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 505,3 214,6 480,1-25,2 Montagen 1,3 0,8 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,2 1,1 2,2 0,0 Seniorjob 8,6 3,4 7,3-1,3 UU-Djursland 5,0 2,8 5,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 523,3 222,7 496,8-26,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er tet blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 0,2 mio. kr. og UU- Djursland med 0,7 mio. kr. Det forventes, at det overførte beløb forbruges i

54 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Udvikling i alle målgrupper Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Antallet af borgere i forsørgelse har været faldende i 1. halvår af 2014 og ligger i juni på fuldtidspersoner. Efterregistrering af sygedagpengemodtagere kan dog betyde, at de seneste tal kan stige lidt. Gennemsnittet for 1. halvår har været fuldtidspersoner, hvilket ligger under det forventede gennemsnit for hele 2014 på helårspersoner. Det lavere antal personer giver anledning til det forventede mindreforbrug. 18

55 Halvårsregnskab 2014 Jobcenter området Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen mv. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget. Der forventes i halvårsregnskabet et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på jobcenter området. Afvigelser på under jobcenter området Afvigelser* (Mio. kr.) Forsikrede ledige - forsørgelse -6,5 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 5,5 Kontant- og uddannelseshjælp - forsørgelse 2,1 Integration - forsørgelse 3,1 Revalidering og forrevalidering - forsørgelse -1,7 Førtidspension -8,0 Ressourceforløb - forsørgelse -5,4 Ledighedsydelse - forsørgelse -8,7 Sygedagpenge -3,7 Jobafklaringsforløb 2,7 Beskæftigelsesindsats -0,7 Sociale formål -1,2 Øvrig drift og indsats -2,8 Jobcenter området i alt -25,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Forventet regnskab 2014 indgår som en del af grundlaget for teknisk korrektion af I det følgende beskrives afvigelserne på jobcenter området. Først gives en status på forsørgelsesydelser herefter på indsats- og driftsudgifterne. 19

56 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 92,4 85,9-6,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Budgetforudsætningen ligger på fuldtidspersoner. Gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger 70 fuldtidspersoner under. Antallet af forsikrede ledige vil typisk falde i sommerhalvåret, men stige i løbet af efteråret. På baggrund af antal personer til og med juni skønnes, at der vil være ca. 80 helårspersoner mindre i 2014 end teret, svarende til en afvigelse på ca. 6,5 mio. kr. Omfanget vil dog afhænge af udviklingen i andet halvår af 2014, hvor det vil være afgørende hvornår og i hvilket omgang, der sker en stigning antallet af forsikrede ledige på dagpenge. Ifølge seneste Økonomiske Redegørelse fra maj 2014 så forventer regeringen, at væksten i dansk økonomi vil tage til, og at beskæftigelsesmulighederne vil forbedres. I takt med øget beskæftigelse 20

57 Halvårsregnskab 2014 ventes ledigheden at aftage yderligere gennem 2014 og Ledigheden skønnes at udgøre omkring personer i 2015 mod personer i Området for de forsikrede ledige finansieres af det kommunale beskæftigelsestilskud, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter for En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen indeholdende to elementer. For det første en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, hvilket betyder, at der vil være afløbsudgifter i Ordningen indebærer at ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse på 60 pct. af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. For det andet en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014, som gradvist udfases frem mod sommeren Der er i 2014 ikke tet med de økonomiske konsekvenser af aftalen for hhv. uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. I 2013 var nettoudgifterne til forsørgelse og drift til uddannelsesordningen i Norddjurs Kommune 4,9 mio. kr. Tal fra jobindsats viser, at der i 2013 var i alt 52 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse. I de tre første måneder af 2014 har været hhv. 72, 56 og 39 fuldtidspersoner på uddannelsesydelse svarende til et gennemsnit på 56 fuldtidspersoner. Der er ingen data for personer på arbejdsmarkedsydelse i jobindsats. Det vurderes, at i takt med at uddannelsesydelsen udfases, så vil der ske en stigning i personer på arbejdsmarkedsydelse. Det skønnes, at der i 2014 vil være omkring 60 helårspersoner fordelt på uddannelsesordningen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse svarende til en udgift til forsørgelse og drift på ca. 5,5 mio. kr. Da der ikke er teret med udgifter på området kan der forventes en tilsvarende merudgift. Uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse regnskab Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 5,5 5,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt De kommunale udgifter til uddannelsesordningen er omfattet af den kommunale garanti, mens forsørgelsesudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er dækket af beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne forventes dermed, at blive kompenseret for merudgiften til arbejdsmarkedsydelse ved en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 21

58 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 80,6 82,7 2,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra i januar til fuldtidspersoner i juni. Gennemsnittet for 1. halvår af 2014 ligger 74 fuldtidspersoner over det forventede gennemsnit for 2014 på 985 fuldtidspersoner. Det forventes, at antal personer på kontant- og uddannelseshjælp vil stige svagt resten af året. Skønnet baserer sig på, at der kan iagttages en svag stigning i borgere på kontanthjælp. På baggrund af opfølgningen skønnes et antal på helårspersoner for hele 2014, hvilket er 85 flere end oprindeligt forudsat. Dette svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Ifølge tal fra jobindsats så var der på landsplan en stigning i helårspersoner på kontanthjælp på 6,9 pct. fra 2012 til Stigningen var i Norddjurs Kommune på 11,5 pct. På baggrund af opfølgningen forventes en fortsat stigning i personer på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune i

59 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder bl.a. en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen medfører en omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af kontanthjælpssystemet. Endvidere indebærer reformen, at der er indført et nyt visitationssystem til erstatning for den tidligere matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er gruppen på kontanthjælp således blevet udvidet fra 2 til 4 LAB-målgrupper. I perioden januar til juni 2014 er der registreret i alt fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune. Figuren nedenfor viser den månedlige fordelingen på de 4 nye LAB-målgrupper. 600 Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr 100 maj - Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jun Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelser og satser både for unge under 30 år uden uddannelse og for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I lovforslaget forventes reformen at medføre mindreudgifter til forsørgelse på 720,4 mio. kr. i 2014, stigende i overslagsårene. 23

60 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Integration 100 Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Integration Nettodrift (mio.kr.) korr, forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 3,1 6,2 3,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, som modtager kontanthjælp, ligger i de første måneder af 2014 en del over det forventede gennemsnit for hele året på 44 helårspersoner. Udviklingen vil til dels afhænge af den kommunale kvote på området. I 2014 er der udmeldt en kvote for Norddjurs Kommune på 46 personer, hvilket er en stigning på 12 personer i forhold til kvoten for Endvidere følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er berettigede til at modtage kontanthjælp med mindre de er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle. På baggrund af antal fuldtidspersoner i årets første måneder samt stigningen i den kommunale kvote skønnes at 85 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet vil modtage kontanthjælp i

61 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Revalidering og forrevalidering 120 Revalidering og forrevalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 4,9-1,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af personer på revalidering og forrevalidering ligger i 1. kvartal 2014 lidt under niveauet for 2013 og under det forventede gennemsnit for På den baggrund skønnes i denne opfølgning at antallet af helårspersoner vil udgøre 70 mod 95 forudsat ved lægningen. 25

62 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 155,3 147,3-8,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende. Tallene for 1. halvår 2014 ligger lidt under det periodiserede for Faldet skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 2013, og som blandt andet indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I stedet skal arbejdsevnen søges udviklet ved en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Personer over 40 år skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, og der kan ikke tilkendes førtidspension, hvis det vurderes, at arbejdsevnen kan forbedres gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder. Det forventes i denne opfølgning, at antallet af personer på førtidspension i 2014 vil være uforandret helårspersoner, men at forsørgelsesudgiften vil være lavere end oprindeligt 26

63 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 forudsat. Dette skyldes, at langt færre personer end forudsat valgte at skifte fra gammel til ny førtidspensionsordning i 2013, hvilket ville medføre øgede kommunale udgifter til forsørgelse. Ressourceforløb 100 Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Ressourceforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 6,6 1,2-5,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I 1. halvår af 2014 har der været mellem 3 og 4 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til det forventede gennemsnit for hele året. Det kan derfor forventes, at antallet af ressourceforløb for resten af året maksimalt vil stige til forløb, svarende til 15 helårspersoner. Der kan derfor forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 og betyder, at færre tilkendes førtidspension, mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam, hvilket medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. Aktiviteten er opgjort som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidsperson opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i måneden med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. 27

64 Halvårsregnskab 2014 ydelse i halvdelen af måneden vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække flere forløb/unikke personer i samme periode. Sager behandlet af rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunen, der så træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Sager behandlet i rehabiliteringsteam jan-juni Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb 5 4 Indstillet til fleksjob Sager tilbagesendt til sagsbehandler 8 1 Sager udskudt p.g.a. udeblivelse af borger 5 2 Sager i alt

65 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Fleksjob 540 Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 26,6 26,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt På baggrund af den nye fleksjobordning skete der i 2013 en stigning i antallet af personer i fleksjob til et antal på 470 personer i december I 2014 har antallet været svagt stigende og gennemsnittet for 1. halvår 2014 ligger på linje med det forventede gennemsnit for hele året. Den nye ordning fra 2013 betyder, at fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseres på en ny tilskudsmodel. Personer ansat i fleksjob efter de gamle regler vil fortsat være på den gamle ordning, men der vil ikke være en yderligere tilgang. Den nye model har betydet en tilgang til fleksjob i 2013, idet flere personer, som tidligere var på ledighedsydelse, har fået mulighed for fleksjob i få timer pr. uge i såkaldte minifleksjobs. Samtidig er flekslønstilskuddet i den nye model lavere end fleksjobtilskuddet i den gamle ordning. Ifølge tal fra jobindsats var der i januar 2013 i Norddjurs Kommune 427 personer på den gamle fleksjobordning. I december 2013 var der 119 personer på den nye ordning, mens 352 personer fortsat var på den gamle ordning. I perioden januar til juni 2014 har der været 136 personer på den nye ordning, mens 335 personer er på den gamle ordning. 29

66 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Ledighedsydelse 300 Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 31,9 23,2-8,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I 2013 var der et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Faldet hang sammen med indførsel af en ny fleksjobordning 2013, som flyttede personer fra ledighedsydelse til fleksjob. I 2014 er faldet aftaget og der har i 1. halvår 2014 været 125 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvilket lavere end det forventede gennemsnit for 2014 på 195 helårspersoner. På baggrund af udviklingen skønnes, at der vil være 130 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 65 færre end teret. Det nye skøn svarer til en mindreudgift på 8,7 mio. kr. 30

67 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Sygedagpenge 700 Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Anm.: sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpenge modtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 67,7 64,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-26 uger Sygedagpengemodtagere uger Sygedagpengemodtagere over 52 uger Helårspersoner i alt (sygedagpengemodt. over 4 uger) Antal sygedagpengemodtagere har i 1. halvår ligget på 541 fuldtidspersoner, hvilket er lavere end det forventede gennemsnit for hele 2014 på 550 fuldtidspersoner. De seneste tal skal dog tages med forhold, da der kan ske opjustering som følge af fremtidige sygedagpengeindberetninger, som pt. ikke er registreret. Den 1. juli 2014 træder den første del af sygedagpengereformen i kraft. Med reformen indføres bl.a. en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. 31

68 Halvårsregnskab 2014 Reformens formål er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Et andet formål er at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes, at antallet at sygedagpengemodtagere i 2. halvår fortsat vil ligge under det forventede gennemsnit. Endvidere forventes sygedagpengereformen at medføre en reduktion bl.a. fordi sygedagpengemodtagere i 2. halvår af 2014 kan visiteres til det nye jobafklaringsforløb. På den baggrund skønnes en afvigelse ca. 30 helårspersoner svarende til 3,7 mio. kr. Reduktionen vil delvis blive modsvaret af merudgifter til jobafklaringsforløb jf. nedenfor. Jobafklaringsforløb Med den nye sygedagpengemodel indføres jobafklaringsforløb, som betyder at sygedagpengemodtagere, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere) kan komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Hermed sikres den sygemeldte økonomisk tryghed under hele sygeforløbet. Udgifterne til ressourceforløbsydelsen er dækket af statsrefusion før 52. uge, hvorefter kommunen afholder 100 pct. udgifterne i lighed med refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 0,0 2,7 2,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Det forudsættes, at 30 helårspersoner i 2014 vil visiteres til jobafklaringsforløb, og at udgiften vil udgøre 2,7 mio. kr. Da der ikke er lagt på området vil dette medføre en tilsvarende merudgift. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på sygedagpenge. 32

69 Halvårsregnskab 2014 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 20,8 20,1-0,7 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 1,7 0,5-1,2 Øvrig indsats og drift 3,7 0,9-2,8 I alt 31,6 26,9-4,7 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen skal ses som en afledt effekt af faldende aktivitet som følge af færre personer på forsørgelsesydelserne. Endvidere forventes i denne opfølgning et mindreforbrug til sociale formål på 1,2 mio. kr. Området er i 2014 blevet overført fra voksen- og plejeudvalget, og tet er ikke efterfølgende blevet justeret. Det vurderes, at den kommunale udgift i 2014 vil være på niveau med udgiften i 2013, som udgjorde 0,4 mio. kr. Under øvrig indsats og drift forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at dele vedr. revalidender i 2014 er omplaceret og at indtægt fra statsrefusion efter flytningen nu bogføres under arbejdsmarkedsudvalget. 33

70 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Servicejob 6 Servicejob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Servicejob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i servicejob -0,2-0,2 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Under arbejdsmarkedsudvalget teres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor pågældende er ansat. Servicejobordningen er ophørt og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. 34

71 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 3,3 3,3 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune har været stigende i første kvartal Gennemsnitlig for 1. halvår 2014 er 137 fuldtidspersoner, hvilket er 16 flere end det forventede gennemsnit for hele Antal personer i løntilskud kan variere henover året, og det er endnu for tidliget at vurdere, hvorvidt antallet i den første del af 2014 vil give anledning til merudgifter. 35

72 fuldtidspersoner Halvårsregnskab 2014 Seniorjob 80 Seniorjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2014 per B2014 gns jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,6 7,3-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af personer i seniorjob har i 2014 ligget stabilt på omkring 47 fuldtidspersoner, hvilket er på niveau med efteråret Tilgangen til ordningen forventes at aftage i 2014 i forhold til 2013, men mange vil fortsat være i seniorjob. Derudover vil der være en afgang fra ordningen af personer, som når efterlønsalderen. Det vurderes i denne opfølgning, at der i 2014 vil være 47 helårspersoner i seniorjob, hvilket er 9 færre end oprindeligt forudsat. På den baggrund forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 36

73 Halvårsregnskab 2014 Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område korr forv. Nettodrift (mio.kr.) regnskab afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,2 2,2 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er beskæftigelsesprojekter under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. regnskab afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,7 5,7 0,0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,0 UU Djursland i alt 6,6 6,6 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto betalinger fra Syddjurs Kommune. Det korrigerede er dog forøget med en overførsel fra 2013 på 0,7 mio. kr., som vedrører begge kommuner. UU-centrene bliver i 2014 berørt af reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen), som indebærer nye initiativer og ændringer af eksisterende (Ungepakke II) på vejledningsområdet. Reformen forventes kun at medfører mindre økonomiske konsekvenser i 2014, hvilket skyldes to forhold. For det første så har UU-centrene i 2014 løftet en række lovgivningsbestemte opgaver på baggrund af Ungepakke II, som kommunerne ikke er blevet kompenseret for, og som der ikke har været lagt med. For det andet så forventes ændringen af UU-vejledningsindsatsen, at medføre en mindreudgift. I 2014 forventes dog kun en mindre besparelse, da reformen først har virkning fra 1. august 2014, og da der vil være en tilpasningsperiode. 37

74 Halvårsregnskab 2014 Fra 2015 og fremover forventes reformen at give en større besparelse i UU-centrene. Der er udarbejdet en lov og cirkulærekorrektion LC204, som beskriver de økonomiske konsekvenser for Opmærksomhedspunkter Til grund for opfølgning er lagt dels forbruget januar til juni dels skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af Afhængigt af konjunkturudviklingen, forskydning mellem målgrupper m.v. kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2014 ændres i de kommende opfølgninger. 38

75 Halvårsregnskab 2014 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 684,3 684,3 0,0 Overførte driftsmidler 15,7 10,3-5,3 Drift i alt 700,0 694,7-5,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 72,4 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 680,0 4,3 684,3 Anlæg (inkl. overførte midler) 34,1 38,3 72,4 Det forventede resultat på driften viser samlet et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 15,7 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 10,3 mio. kr. anvendt i Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes det, at det samlede drifts overholdes. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 30,9 mio. kr. 39

76 Halvårsregnskab 2014 Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget ekskl. overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 505,8 252,1 505,8 0,0 Myndighedsafdelingen 89,0 36,6 89,0 0,0 Socialområdet 89,5 44,0 89,5 0,0 I alt 684,3 332,8 684,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 14,2 9,4 4,8 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,5 15,7 10,3 5,3 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede på skole- og dagtilbudsområdet overholdt i En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående tabel. 40

77 Halvårsregnskab 2014 Afvigelser (Mio. kr.) Mellemkommunale betalinger skoleområdet Mellemkommunale betalinger specialskoleområdet Djurslandsskolen - efterregulering af takster 2014 Effekt på 2015 og overslagsår 3,1-0,7-0,0 - Regionale specialskoler -2,2 - Opholdsstedet Østergaard 0,7 - Mængderegulering efterskoler -0,7 - Momsafløftning ved betaling til privatskoler -0,7 - Produktionsskoler -0,6 - Mellemkommunale betalinger -1,2 - dagpasningsområdet Privat pasning 2,2 - Egen specialinstitution -0,4 - Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat 0,9 - Centrale puljer -1,8 - Aftaleenheder 0,0 - Skole- og dagpasningsområdet i alt 0,0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Skoleområdet Mellemkommunale betalinger almen skoleområde Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at Norddjurs Kommune har flere elever, der går i skole i andre kommuner, end teret. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Mellemkommunale betalinger - specialskoleområdet Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger på specialområdet for 2014 på grundlag af den seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 41

78 Halvårsregnskab 2014 Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet på grund af frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Djurslandsskolen efterregulering af takster Jf. bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster skal der hvert år udarbejdes et takstregnskab for Djurslandsskolen, hvor over/underskud fra tidligere år indregnes. I taksterne vedrørende 2014 er indregnet en efterregulering fra 2012 og tidligere år. Efterreguleringen viser et overskud på taksterne på ca. 5,4 mio. kr., som skal tilbagebetales. Såfremt at en ny lovgivning på området vedtages, som bl.a. ændrer den nuværende takstbekendtgørelsen så, at under/overskud under 5 pct. ikke længere skal efterreguleres, vil der kun skulle tilbagebetales 1,4 mio. kr. i 2014 På kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2014 blev der bevilliget overført 1,4 mio. kr. af mindreforbruget fra 2013 til finansiering af tilbagebetalingen i Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 2,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Opholdsstedet Østergaard Der forventes merudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard på ca. 0,7 mio. kr. som følge af flere børn på opholdsstedet end teret. Mængderegulering efterskoler Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for efterskoler. Elevtallet, der afregnes efter, forelå som planmæssigt først medio oktober 2013 hvilket medfører, at reguleringen ikke er indregnet i Momsafløftning ved betaling til privatskoler Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende betaling til staten for privatskoler. Mindreforbruget skyldes, at der i afregningsgrundlaget ikke er taget højde for momsafløftningen. Produktionsskoler betaling til staten 42

79 Halvårsregnskab 2014 Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er tale om et fald på 12,8 helårselever i forhold til Tallet er baseret på ministeriets endelig opgørelse pr. juni Udgiften var således ukendt ved lægningen for Det bemærkes, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger - dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger i 2014 forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedrørende almene institutioner. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for 2014 ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og private institutioner på ca. 2,2 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau end teret. Egen specialinstitution - Blå-Krabberne i Vores Hus i Grenaa Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af færre børn i specialinstitutionen end forventet. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskenderabat En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter, som følge af forældrebetaling i forhold til tet, viser en netto mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. I opgørelsen af forældrebetalingen er der indregnet den økonomiske konsekvens, som folkeskolereform har på taksten i SFO en og takstnedsættelsen, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 17. juni Det bemærkes, at der er forudsat et uændret børnetal som følge af reformen. Centrale puljer Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. 43

80 Halvårsregnskab 2014 Aftaleenheder Der forventes ingen afvigelse samlet set. Der er følgende fem aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i Kattegatskolen forventes ikke at overholde handleplanen i Der er særlig fokus på styringen af økonomien og skabe balance fremadrettet. Distrikt Ørum handleplanen er blevet justeret. Det forventes, at gælden er afviklet i Distrikt Ørsted forventes at overholde handleplanen. Det forventes, at gælden er afviklet i Distrikt Toubro handleplanen er udarbejdet. Det forventes, at gælden er afviklet i Opmærksomhedspunkt På skole- og dagpasningsområdet er der en række puljer til kompetenceudvikling. Der er afsat følgende midler, hvoraf hovedparten er overførte midler fra 2013: Kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere på 0,6 mio. kr. i Desuden er der overførte midler på ca.1,2 mio. kr. fra Folkeskolereformens statslige kompetencemidler på 0,4 mio. kr. IT kompetencer i skole- og dagtilbud på 1,0 mio. kr. i Desuden er der overførte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra IT handlingsplanen på 0,9 mio. kr. Kompetencemidler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 4,0 mio. kr., som er overført fra IT midler afsat i forbindelse med lærerlockouten på 1,5 mio. kr., som er overført fra Handleplan for læsning på 0,9 mio. kr., som er overført fra Samlet set er der afsat ca. 11,1 mio. kr. Det forventes, at alle midlerne udmøntes i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på myndighedsafdelingens område overholdes i Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i

81 Halvårsregnskab 2014 Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i Børne- og ungdomsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret 2014 inkl. overførsler Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 67,1 12,6 39,0-28,1 Socialområdet 5,3 0,1 2,5-2,8 I alt 72,4 12,7 41,5-30,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 28,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører etableringen af nye daginstitutioner i Auning og Grenaa, opgradering af køkkener i daginstitutioner samt totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution ved Langhøjskolen i Vivild. Stigningen i det forventede mindreforbrug skyldes, at tagelementerne til daginstitutionen i Auning ikke kan leveres som forventet i tidsplanen for byggeriet samt, at det er nødvendigt at genudbyde tømrerentreprisen for den nye daginstitution i Grenaa. Det betyder, at der vil være en yderligere forskydning af tidsplanerne i de to byggerier på henholdsvis ca. 3 måneder og ca. 4 måneder. Mindreforbruget vedrørende totalrådgivning samt etablering af daginstitutioner i Auning, Vivild og Grenaa skal overføres til Socialområdet Der forventes et mindreforbrug på socialområdet på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt etablering af nye lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen. Ifølge tidsplanen afsluttes ombygningen først primo 2015, og mindreforbruget skal derfor overføres til

82 Halvårsregnskab 2014 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,2-0,9 Drift i alt 52,9 52,0-0,9 Anlæg 11,1 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 53,1-3,4 49,8 Anlæg 7,8 3,3 11,1 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 52,0 mio. kr. Det korrigerede udgør 52,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsagelig forventes overført til

83 Halvårsregnskab 2014 Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,1 0,0 0,1 0,0 Kulturområdet 46,9 29,3 46,9 0,0 Udviklingsområdet 2,8 2,0 2,8 0,0 I alt 49,8 31,3 49,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,2 0,0 2,0 1,7 0,3 0,9 0,3 0,6 3,1 2,2 0,9 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt på 2,220 mio. kr. og der er fra 2013 overført 0,206 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der udmøntet 2,095 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. der via negativ tillægsbevilling er overført til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget. Ultimo juni måned udgør puljens rest 0,331 mio. kr. Flytning af beløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 31,3 mio. kr., svarende til 59,2 % af kulturog udviklingsudvalgets korrigerede incl. overførsler fra 2013 som udgør 3,1 mio. kr. Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt alle midler til fritidsfaciliteter samt projekter under yder- og landdistrikter, hvor projekter ikke bliver afviklet eller hvor projekter ikke bliver færdiggjort i Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som fremkommer således: Ungdomsunivers er overført til Børne- og ungdomsudvalget med 0,4 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlæg udmøntet 0,9 mio. kr. Projekt erhvervsserviceindsats om Havets Resourcer er overført til erhvervsudvalget med 0,2 mio. kr. 47

84 Halvårsregnskab 2014 Driftstet vedrørende Renoveringsplan GIC er overført til anlæg med 1,0 mio. kr. Af driftstet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlægsprojektet Ørsted Rideklub udmøntet 0,1 mio. kr. Der er samtidig givet positiv tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kulturværksted i Auning, da dette blev finansieret af udviklingspuljen fra 2013 samt 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturhuset Pavillonen. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele tet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Kultur- og udviklingsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Kulturområdet 7,1 2,8 5,7-1,5 Udviklingsområdet 4,0 0,1 1,3-2,7 I alt 11,1 2,9 6,9-4,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægs på 11,1 mio. kr. og et forbrug på 2,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede mindreforbrug vedrører anlægsprojekterne Ørsted Rideklub, renovering Grenaa Idrætscenter, puljen til haller og idrætsanlæg 2014, Naturpark Rander Fjord, Porten til Naturpark Randers Fjord, Områdefornyelse Grenaa samt multihus ved Nørre Djurs Hallen. I anlægstet for 2014 er der i det oprindelige afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: P-plads ved Grenaa Idrætscenter på 1,3 mio. kr. Ørsted Rideklub på 1,5 mio. kr. Museum Østjylland, tilgængelighedsprojekt på 0,5 mio. kr. Ungdomsunivers, arresten på 0,5 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til områdefornyelsessagen i Grenaa. Det endelige tilsagn af områdefornyelsesprogrammet er modtaget fra ministeriet. 48

85 Halvårsregnskab 2014 I det oprindelige var der også afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Kattegatcentret og Viden Djurs med i alt 2 mio. kr. Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at rådighedsbeløb afsat i 2014 til renovering af Kattegatcentret og Viden Djurs investering i nye uddannelser på i alt 2 mio. kr. overføres via negativ tillægsbevilling til erhvervsudvalget. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for ca. 2,0 mio. kr., finansieret af overført drifts angående renovering af Grenaa Idrætscenter, renovering af haller- og idrætsanlæg for 2014 samt et mindre beløb vedrørende Ørsted Rideklub. Der er fra 2013 overført beløb for en række anlægsprojekter på i alt 2,8 mio. kr. Den 18. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte ekstra anlæg i Heraf er der til Banestien i Auning givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. 49

86 Halvårsregnskab 2014 Note 5 Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 73,5 75,7 2,2 Overførte driftsmidler 19,4 15,5-3,8 Drift i alt 92,9 91,3-1,6 Anlæg 59,8 54,4-5,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 24,3 59,8 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at der af Byg og miljøs overførte midler forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., og at der indenfor Vej og ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter, som forventes overført til

87 Halvårsregnskab 2014 Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 25,9 36,6 0,0 Vej og ejendom 28,5 17,7 30,7 2,2 Byg og miljø 8,4 2,5 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-7,8 0,0 0,0 I alt 73,5 38,3 75,7 2,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Sekretariat for udviklingsdirektør Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 3,4 0,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 15,5 3,8 Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor sekretariatets område. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt 2,2 1,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Årsager Indenfor Vej og Ejendoms for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører drift af kommunale ejendomme overtaget fra andre afdelinger uden, efter at ejendommene er udgået af den oprindelige funktion. 51

88 Halvårsregnskab 2014 Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole er der omplaceret der 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, således at der forventes at blive en merudgift på 1,2 mio. kr., som ikke forventes at blive finansieret ved salg af ejendomme i indeværende år. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser indenfor Vej og ejendoms område i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler. Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo juni 2014 udgør -7,8 mio. kr. som følge af opkrævne a/c beløb hos kommunerne. Korrigeret og forventet regnskab viser et nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med den endelige afregning fra kommunerne. Der henvises til de efterfølgende opmærksomhedspunkter under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Sekretariat for udviklingsdirektør: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug ult. juni md. indikerer på nuværende tidspunkt, at der er risiko for en overskridelse af tet, og dermed en overskridelse af kommunernes for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Forbruget i den resterende del af året kan dog rette op på dette forhold. Beredskabschefen holder området under observation. 52

89 Halvårsregnskab 2014 Budgettet vedr. buskørsel ser på nuværende tidspunkt ud til at komme ud med et mindre overskud som følge af forventet mindreforbrug vedr. Flextur. Da der er taget politisk beslutning om, at der skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Vej og Ejendom: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i På 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg. AquaDjurs forventede anlægsudgifter i Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og ejendoms totale ramme. Miljø- og teknikudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 0,0 1,4-2,7 Vej og ejendom 51,7 8,1 50,0-1,8 Byg og miljø 4,0-0,1 3,1-1,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -2,250 Forventes overført til 2015 Dokning, Grenaa-Anholt færgen -0,400 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelstipuljen ,500 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægning -0,500 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 0,540 Merforbrug forventes overført til 2015 Vejføring i Glesborg -1,000 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Total: -5,360 53

90 Halvårsregnskab 2014 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,3 mio. kr. på tet og hele beløbet forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet. Dokning, Grenaa-Anholtfærgen: Af bevillingen på 1,8 mio. kr. forventes kun brugt 1,4 mio. kr. som følge af udskudt eftersyn af et schottel-system /styresystem. Cykelstipuljen 2014: Der er tale om 1,0 mio. kr., som der er givet tilsagn om støtte til. Halvdelen forventes brugt i år, og der forventes derfor en uforbrugt overførsel på 0,5 mio. kr. til Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på tet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end tet. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på tet, hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. omfartsvejen ved Grenaa som følge af foretagelse af arkæologiske undersøgelser. Vejføring i Glesborg: Der er afsat 2,4 mio. kr. på tet, hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2015 som følge af forsinkelser i et kloakrenoveringsprojekt. Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på tet som ikke forventes brugt i 2014, da der ikke umiddelbart er opbakning fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på tet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt. 54

91 Halvårsregnskab 2014 Note 6 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 626,5 627,9 1,4 Overførte driftsmidler 14,2 12,8-1,4 Drift i alt 640,7 640,7 0,0 Anlæg 14,1 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget udvikling i tet Budget 2014 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 626,6-0,1 626,5 Anlæg(inkl. overførte midler) 8,8 5,3 14,1 På voksen- og plejeudvalgets område viser opfølgningen pr. ultimo juni 2014, at driftstet samlet set forventes at være i balance. I opfølgningen indgår overførte driftsmidler på 14,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler forventes 12,9 mio. kr. anvendt i Når der ses bort fra de overførte driftsmidler fra 2013, forventes der et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. udenfor servicerammen. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. 55

92 Halvårsregnskab 2014 Voksen- og plejeudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundhed og omsorg 467,3 209,7 467,3 0,0 Myndighedsafdelingen 23,4 11,2 24,8 1,4 Socialområdet 135,7 70,8 135,7 0,0 I alt 626,5 291,6 627,9 1,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Voksen- og plejeudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sundhed og omsorg Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,1 6,6 0,5 3,9 3,0 0,9 3,2 3,2 0,0 14,3 12,8 1,5 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes mindre refusion på området vedrørende dyre enkeltsager, der er udenfor servicerammen. Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Myndighedsafdelingen 1,4 0,0 Myndighedsafdelingen i alt 1,4 0,0 Bemærkning Der indarbejdes teknisk korrektion i =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Myndighedsafdelingen På området indenfor servicerammen forventes et forbrug af overførte driftsmidler fra tidligere år på ca. 3,0 mio. kr. Forbruget af overførte midler skyldes, at der er en stigning i udgifterne til STU-uddannelser. Merforbruget forventes i 2014 at blive på ca. 5,3 mio. kr. I forhold til mellemkommunale betalinger er der sket en opdatering på baggrund af 2014-takster. Dette medfører en nettomerindtægt på ca. 1,3 mio. kr. 56

93 Halvårsregnskab 2014 Herudover er der hjemtaget 2 borgere fra institutioner i andre kommuner, hvilket i 2014 forventes at medføre en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede på socialområdet overholdes i Det forventes at de overførte driftsmidler på ca. 3,2 mio. kr. bruges. Driftsmidlerne anvendes bl.a. til kompetenceudvikling på hele handicap- og psykiatriområdet, implementering af IT-systemet Avaleo og udarbejdelse af kvalitetsrapporter på handicap- og psykiatriområdet. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før, og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har en stigende kompleksitet. Samtidig arbejdes der videre med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Dette øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet, til både genoptræning og pleje. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. Den øgede aktivitet medfører et stigende pres på hjælpemiddelområdet, da borgerne i langt højere grad end tidligere, udskrives til behandling i eget hjem. Desuden er der en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. Effekten af neurologihandlingsplanen kan mærkes på træningsområdet. De meget kortvarige indlæggelser betyder endvidere flere, og længere, genoptræningsophold på døgngenoptræ-ningen i Auning og i Grenaa, samt flere genoptræningsplaner. Samtidig opleves en helt ny gruppe svært skadede borgere, som udskrives tidligere fra Hammel Neurocenter og som derfor fordrer massiv træning og pleje. De første forløb viser, at sundheds- og omsorgsområdet kan løfte opgaven, men at den er ressourcekrævende. Der er tildelt 8,1 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra en pulje, som staten har afsat til et løft af serviceniveauet på ældreområdet. Projektet er startet op i forhold til den godkendte indsats og udmøntning af puljebeløbet forløber planmæssigt. Puljen forventes således brugt i 2014, og der udarbejdes et særskilt regnskab, for at dokumentere at midlerne er forbrugt til de tiltag, som midlerne er godkendt til. Myndighedsafdelingen Det bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område verserer 7 uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt samtlige sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om merudgifter på ca. 4,1 mio. kr., som ikke er indregnet i opfølgningen. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med år januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Afgørelser fra Ankestyrelsen danner 57

94 Halvårsregnskab 2014 praksis for, at betalingsforpligtigelsen ophører, når borgeren modtager mindre end 15 timers bostøtte om ugen samt et dagtilbud. Modtager borgeren mere end dette, kan det sidestilles med et botilbud. Ændringen har medført, at hvor Norddjurs Kommune tidligere fik betaling for andre kommuners borgere, der opholder sig i Norddjurs Kommune, får Norddjurs Kommune nu kun betalingen, hvis borgerne skal have støtte i et omfang, som kan sidestilles med ophold i et botilbud. Ændringen har givet et fald i indtægterne. Tilsvarende har Norddjurs Kommune haft et fald i udgiften til egne borgere i andre kommuner. Ændringen betyder, at der netto forventes en mindreindtægt. Mindreindtægten indarbejdes som en teknisk korrektion i 2015 og overslagsårene. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i Voksen- og plejeudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 I alt 14,1 1,0 6,7-7,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skyldes: at byggeriet af det nye aktivitetscenter i Ørsted først forventes påbegyndt i juli 2014, med forventet ibrugtagning i april at der er et forventet mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Djurs Mad I/S. Det endelige byggeregnskab er endnu ikke afsluttet. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. skal overføres til

95 Halvårsregnskab 2014 Note 8 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i tet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 6,5 1,2 7,7 Anlæg 0,0 5,0 5,0 Budgetopfølgningen for juni måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 7,8 mio. kr. Det korrigerede incl. overførsler fra 2013 udgør 8,2 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der forventes overført til

96 Halvårsregnskab 2014 Erhvervsudvalget drift fordelt på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Turisme 3,8 3,6 3,8 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 3,5 2,0 3,5 0,0 Erhvervsudviklingspulje 0,4 0,0 0,4 0,0 I alt 7,7 5,6 7,7 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 91,4 % af det korrigerede til turisme incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,2 mio. kr. Årsagen til det relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2014 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 2,0 mio. kr., svarende til 52,1 % af det korrigerede til erhvervsservice- og iværksætteri incl. overførsler fra 2013, som udgør 0,3 mio. kr. En række tilskud bogføres først på året, mens erhvervsudviklingsprojekterne afvikles hen over året. Erhvervsudviklingspulje Puljen størrelse er aftalt til at udgøre 1,0 mio. kr., og er fremkommet ved en tilsvarende nedsættelse af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Reelt set udgør puljen i ,220 mio. kr., da kultur- og udviklingsudvalget den 25. november 2013 udmøntede 0,220 mio. kr. til projekt erhvervsserviceindsats om Havets Ressourcer, som er aftalt henhørende under erhvervsudvalget. Herudover har erhvervsudvalget udmøntet 0,607 mio. kr., hvorfor puljen på nuværende tidspunkt udgør 0,393 mio. kr. 60

97 Halvårsregnskab 2014 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2014 Forbrug ultimo juni 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Erhvervsområdet 5,0 3,5 5,0 0,0 I alt 5,0 3,5 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet har på nuværende tidspunkt tilknyttet anlægsprojektet Kattegatcentret - renovering med et samlet i 2014 på 3,0 mio. kr. Projektet består af et oprindeligt på 1 mio. kr. til renovering samt igangsætning af ekstra anlæg for 2014 med 2,0 mio. kr. til renovering af sælanlæg, lagune m.m. Derforuden er der et anlægsprojekt vedrørende Viden Djurs Mad til mennesker med et på 2,0 mio. kr. Der er godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til de to anlægsprojekter og det forventes at hele anlægstet anvendes i indeværende år. 61

98 Halvårsregnskab 2014 Oversigt over tillægsbevillinger Nedenstående tabel viser de samlede tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune pr. udvalgsområde i første halvår af 2014, på drift og anlæg (positive tal er udgiftsbevillinger og negative tal er indtægtsbevillinger). Drift (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 43,516 Arbejdsmarkedsudvalget -3,048 Børne- og ungdomsudvalget 19,969 Kultur- og udviklingsudvalget -0,226 Miljø- og teknikudvalget 19,808 Voksen- og plejeudvalget 14,136 Erhvervsudvalget 1,698 I alt 95,853 Anlæg (mio. kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2014 Økonomiudvalget 4,346 Arbejdsmarkedsudvalget 0,000 Børne- og ungdomsudvalget 38,250 Kultur- og udviklingsudvalget 3,323 Miljø- og teknikudvalget 24,327 Voksen- og plejeudvalget* 8,267 Erhvervsudvalget 5,000 I alt 83,513 * Inkl. overførsler på ældrebolighandlingsplan 62

99 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt halvår 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fordeling på direktørniveau - i alt Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet HR-område ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg Gruppering OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner Systemafrunding/øredifference

100 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 64 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Projektledere Digitalisering FLIS KOMBIT DUBU og DHUV Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Jobcenter Norddjurs Kontanthjælp - passive Grundtilskud til prod.skoler Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Efterlevelseshjælp

101 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 65 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Boligydelse Boligsikring Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler Kompetencemidler Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Handicap- og psykiatriområdet fælles adm Fælles Handicap og Psykiatri Område Fremme af mental sundhed hos unge Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS STU-kollegium STU-kollegium Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Bostøtte, Auning Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning

102 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 66 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Udvidelse af juniorklubordning Heltidsundervisning Heltidsundervisning Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Kontakten Kontakten Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Forebyggende indsats over for unge Forebyggende indsats over for unge Ungdomsunivers Ungdomsunivers Område Ørum Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1

103 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 67 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Bostøtte i eget hjem Ørum Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/ Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets dagbh. Trekanten Tandplejen Den komm. tandpleje Tandplejen klinikker Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Social Færdighedstræning Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9

104 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 68 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS Nærheden/Ålunden/Mellemgården Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet

105 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 69 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen ADM myndighedsafdelingen socialafd Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Ungeteam, voksen Ungeteam, børn Myndighedsstab, voksen Myndighedsstab, børn Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner APV-hjælpemidler jf Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold Statsrefusioner Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde

106 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 70 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Handicappede flygtninge m. 100% refusion Handicappede flygtning med refusion Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Børne- og Familieafdelingen, myndighed Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion Visse grupper flygtninge m ref Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Sundhed og Omsorg ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Visitationsafdelingen Visitationsområdet Ældrepulje, visitationen Visitationsområdet Adm.Visitationsafdelingen Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms Hjælpemidler - Administration

107 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 71 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler - Administration Sundhed og omsorg fælles Sundhed og omsorg fælles Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling Sundhed-administration-udvikling Forebyggende hjemmebesøg Træning - Fælles udg. og indt., Projekt Sundhedsområdet Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Sundhed- og omsorg fælles Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister MED-system Betaling offentlige myndigheder Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Uddannelsesområdet Fælles udg./indt. elever Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet Ældreboliger/andre faste ejend Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger

108 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 72 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger) Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli Gl. Rimsøvej / Valmuevej Nyetablerede ældreboliger, diverse Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst Hjemmepleje Anholt Ældrepuljen, område ØST Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Digterparken Violskrænten Sundhed og Omsorg Vest

109 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 73 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro Hjemmepleje Vest Glesborg Ældrepuljen, område VEST Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Ambulant træning Døgnafdelingen Cafe` Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Plejecentre fælles udg. og indt Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning region Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole Folkeskolereformen Lockout midler

110 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 74 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken Kantinen Åboulevarden Modtagerklasse Grunde og bygninger Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution Merindskrivning Puljer Sprogstimulering Dagpleje

111 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 75 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Børnehaver - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Dagplejen, Distrikt Voldby Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo Børnehaven Regnbuen Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Skovsprutten Rougsøskolen Rougsøskolen SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen

112 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 76 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Toubro Børnehave Dagplejen, Distrikt Toubro Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser

113 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 77 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Voldby Skole Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart

114 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 78 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Vej og ejendom Administration Vej og ejendom ADM Vej og ejendom Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Offentlige toiletter Offentlige toiletter Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa Jordrampen 3, Drammelstrup Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa

115 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 79 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse

116 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 80 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen Glesborg Skole Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Skolebakken Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 2-2 Anholt Skole Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Byg og miljø Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse Klimahandlingsplan

117 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 81 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Byfornyelse Byfornyelse Adm. Byg og miljø Fælles ADM Byg og miljø Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Renoveringsplan GIC Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Hessel Fodboldskole Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller Beachvolley Bane, Rygård Strand Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter

118 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 82 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles udgifter og indtægter Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Kulturværksted i Auning Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv

119 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 83 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Projektpulje Markedsføring Norddjurs kommune Cykellandsbyen Trustrup Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Letbanen Letbanen Erhvervsområdet Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Samarbejde Djurs Wind Power Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0

120 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 84 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havets ressourcer Erhvervsudviklingspuljen Erhvervsudviklingspuljen Fordeling på udvalgsniveau - i alt Økonomiudvalget Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet HR-område ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg Gruppering OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner

121 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 85 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Systemafrunding/øredifference -0 0 Projektledere Digitalisering FLIS KOMBIT DUBU og DHUV Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Boligydelse Boligsikring Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand 6-6 Konsulentbistand 6-6 Kompetencemidler Kompetencemidler Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Myndighedsområdet Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen ADM myndighedsafdelingen socialafd Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Ungeteam, voksen Ungeteam, børn Myndighedsstab, voksen

122 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 86 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Myndighedsstab, børn Sundhed og Omsorg ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Visitationsafdelingen Adm.Visitationsafdelingen Sundhed og omsorg fælles 0-0 Sundhed og omsorg fælles 0-0 Projekt 0-0 Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Vej og ejendom Administration Vej og ejendom ADM Vej og ejendom Byg og miljø Adm. Byg og miljø Fælles ADM Byg og miljø Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektørområdet HR-område Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Jobcenter Norddjurs Kontanthjælp - passive Grundtilskud til prod.skoler

123 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 87 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret 6-6 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv. personlige tillæg fælles udg Efterlevelseshjælp Udbetalingscenter Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp/udd.hj.modt. - aktive Boligydelse 9-9 Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Handicap/Psykiatri Område Allingåbro Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS Sundhed og Omsorg Visitationsafdelingen Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms

124 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 88 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms Børne- og ungdomsudvalget Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Udvidelse af juniorklubordning Heltidsundervisning Heltidsundervisning Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Kontakten Kontakten Projekt I.K -0 0 Projekt I.K -0 0 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Forebyggende indsats over for unge Forebyggende indsats over for unge Ungdomsunivers Ungdomsunivers

125 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 89 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets dagbh. Trekanten Tandplejen Den komm. tandpleje Tandplejen klinikker Myndighedsområdet Børne- og Familieafdelingen, myndighed Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Klubber og anden spec.pæd. fritidstilbud 5-5 Flygtningesager med refusion Visse grupper flygtninge m ref Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen

126 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 90 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Specialundervisning region Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole Folkeskolereformen Lockout midler SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken Kantinen Åboulevarden Modtagerklasse Grunde og bygninger Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub

127 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 91 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution Merindskrivning Puljer Sprogstimulering Dagpleje Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Børnehaver - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Dagplejen, Distrikt Voldby Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo Børnehaven Regnbuen Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Skovsprutten Rougsøskolen

128 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 92 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rougsøskolen SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Toubro Børnehave Dagplejen, Distrikt Toubro Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen

129 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 93 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Voldby Skole Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsdirektørområdet Kultur og udviklingsafdeling Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter

130 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 94 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Renoveringsplan GIC Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Hessel Fodboldskole Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæg/haller Beachvolley Bane, Rygård Strand Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter Fælles udgifter og indtægter Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Kulturværksted i Auning

131 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 95 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed 2-2 Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Fleksibelt liv i eksisterende rammer 8-8 Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Projektpulje Markedsføring Norddjurs kommune 55-55

132 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 96 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Cykellandsbyen Trustrup Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Letbanen Letbanen Erhvervsområdet Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Markedsføring Norddjurs Kommune 0-0 Miljø- og teknisk udvalg Udviklingsdirektørområdet Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab Diverse antennepladser -0 0 GIS og kort Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Vej og ejendom Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger

133 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 97 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Offentlige toiletter Offentlige toiletter Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa Jordrampen 3, Drammelstrup Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej Tidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning

134 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 98 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk 7-7 Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer 1-1 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten 9-9 Skyttevej 4, Børnehaven Skovly -4 4 Skolegade 15, Børnenes hus 0-0 Drift af ejendomme fra nedrivningspulje -0 0 Sangstrupvej 21, tidl. Voldby skole Drift af ejendomme fra nedrivningspulje 8-8 Central bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Bettebo 5-5 Børnehaven Skovvang 6-6 Børnehaven Nyvang 1-1 Børnehaven Blinklyset 9-9 Åparkens Børnehave Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 1-1 Børnehaven Regnbuen 7-7 Bønnerup Børnehave 4-4 Børnehaven Savværket 3-3 Fjellerup Børnehave 6-6 Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen 11-11

135 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 99 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Glesborg Skole Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Skolebakken Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 2-2 Anholt Skole Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Byg og miljø Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse Klimahandlingsplan Byfornyelse Byfornyelse Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Voksen- og plejeudvalget Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Handicap- og psykiatriområdet fælles adm Fælles Handicap og Psykiatri Område Fremme af mental sundhed hos unge Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang

136 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 100 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS STU-kollegium STU-kollegium Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Bostøtte, Auning Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Område Ørum Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 1-1 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Bostøtte i eget hjem Ørum Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister 3-3 Ørum Aktivitetscenter 103/ Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest

137 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 101 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -9 9 Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Social Færdighedstræning Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus 9-9 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden Nærheden/Ålunden/Mellemgården

138 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 102 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner APV-hjælpemidler jf Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold Statsrefusioner Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde

139 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 103 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Handicappede flygtninge m. 100% refusion Handicappede flygtning med refusion Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Sundhed og Omsorg Visitationsafdelingen Visitationsområdet Ældrepulje, visitationen Visitationsområdet Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemidler - Administration Hjælpemidler - Administration Sundhed og omsorg fælles Sundhed og omsorg fælles Ældrepulje sundhed-adm.-udvikling Sundhed-administration-udvikling Forebyggende hjemmebesøg Træning - Fælles udg. og indt., Projekt Sundhedsområdet Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Kommunal sundhedstjeneste 5-5 Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Sundhed- og omsorg fælles Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister MED-system Betaling offentlige myndigheder

140 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 104 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Uddannelsesområdet Fælles udg./indt. elever Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet Ældreboliger/andre faste ejend Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger) Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Tomgangsleje,tab v/fraflytning,ældreboli Gl. Rimsøvej / Valmuevej Nyetablerede ældreboliger, diverse Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst

141 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN 105 Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst Hjemmepleje Anholt Ældrepuljen, område ØST Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Digterparken Violskrænten Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro Hjemmepleje Vest Glesborg Ældrepuljen, område VEST Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Ambulant træning Døgnafdelingen Cafe` Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Plejecentre fælles udg. og indt Erhvervsudvalget Udviklingsdirektørområdet Kultur og udviklingsafdeling Erhvervsområdet

142 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr kr Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK Turisme Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Samarbejde Djurs Wind Power Havets ressourcer Erhvervsudviklingspuljen Erhvervsudviklingspuljen

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 24. august 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 3. september 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 10. juni 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Orientering om. budget August 2012

Orientering om. budget August 2012 Orientering om budget 2013-2016 August 2012 Borgmesterforslag - Budget 2013 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Generelle: -1,000-25,029-25,464-25,793 BM1 Skatteforhøjelse

Læs mere

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 23, 1. sal, rådhuset i Grenaa Dato: Mandag den 26. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere