RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012"

Transkript

1 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen digitalt fra og med indkomståret En overgangsordning sikrer, at kravet først reelt er gældende fra og med indkomståret Krav om digital indberetning af selvangivelsen Indberetningen af din selvangivelse skal ske ved brug af enten TastSelv, EROS (landbrugsløsning) eller ved andre digitale løsninger, som SKAT udvikler og anviser. Hvis ikke du følger kravene i bekendtgørelsen og undlader at foretage en digitaliseret indberetning af selvangivelsen, vil konsekvensen som hovedregel være, at selvangivelsen ikke anses for at være modtaget af SKAT, og du vil blive pålagt et skattekontrollovstillæg. Overgangsordning Der er dog indført en overgangsordning, der betyder, at hvis du inden fristens udløb den 1. juli indsender selvangivelsen for indkomstårene 2011 og 2012 på anden måde end via de digitale løsninger, udløser dette ikke skattetillæg efter skattekontrolloven. Manglende overholdelse af den digitale indberetningspligt vil således først udløse skattetillæg fra og med indkomståret 2013.

2 Undtagelser til hovedreglen om digital indgivelse af selvangivelsen Der er følgende undtagelser til hovedreglen om, at selvangivelsen skal indsendes digitalt: Hvis du er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtig efter kildeskatteloven. Hvis der ved indkomstopgørelsen skal medregnes gevinst og tab på fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven. Hvis du efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. Hvis du har omdannet virksomheden til selskab efter virksomhedsomdannelsesloven og sender de selskabs- retlige dokumenter sammen med selvangivelsen. Hvis du overdrager virksomheden med skattemæssig succession. Hvis du har modtaget en erstatningseller forsikringssum og skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med selvangivelsen. Hvis du indtræder eller udtræder af skattepligten i løbet af indkomståret, eller hvis du er skattepligtig, der flytter til et skattemæssigt hjemsted i udlandet i løbet af indkomståret. Hvis du som selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af ovennævnte undtagelser, vil du som udgangspunkt modtage en selvangivelsesblanket fra SKAT i papirform. Selvangivelsesblanketten Selvangivelsesblanketten for indkomstårene 2011 og 2012 vil du stadig kunne finde på SKATs hjemmeside, og blanketten kan også rekvireres telefonisk hos SKAT eller ved at henvende sig til et lokalt skattecenter. I 2013 falder hammeren Hvis du er omfattet af ovenstående regler om digital indsendelse af selvangivelsen, og dette ikke overholdes fra og med indkomståret 2013, vil det medføre, at der beregnes skattetillæg. Dette skattetillæg udgør op til 200 kroner per dag, dog maksimalt kroner. 2

3 Bruttolønsordningen: Højere beskatning af computere De nye regler vedrørende ophør af multimediebeskatning betyder, at det i højere grad er muligt for arbejdsgiverne at stille computer skattefrit til rådighed for medarbejderne, når dette skyldes arbejdsmæssige forhold. Til gengæld medfører de nye regler også, at en computer, der er stillet til rådighed gennem en bruttolønsordning, som hovedregel ikke anses for at være arbejdsmæssigt begrundet, men alene at opfylde private behov. Nye regler betyder, at en computer, der er stillet til rådighed for privat brug gennem en bruttolønsordning eller anden aftalt lønnedgang, vil blive beskattet med 50 procent af anskaffelsesprisen hvert år. De nye regler gælder fra og med indkomståret Det betyder, at bruttolønsordninger vedrørende computere vil udløse en ganske høj beskatning. Derfor vil det fra og med indkomståret 2012 næppe kunne betale sig at etablere bruttolønsordninger vedrørende computere. Overgangsregler for eksisterende ordninger Er der inden indkomståret 2012 indgået en bruttolønsaftale vedrørende køb af en computer, vil du være omfattet af overgangsregler, der sikrer, at beskatningen i en årrække vil fortsætte ud fra samme vilkår, som var gældende på tidspunktet, hvor du indgik aftalen. Overgangsreglerne betyder, at bruttolønsordninger vedrørende køb af en computer, hvor aftalen var indgået inden udløbet af indkomståret 2011, og udstyret ligeledes bliver leveret inden udløbet af indkomståret 2011, alene vil udløse en beskatning på kroner per år i perioden til og med indkomståret

4 Er du klar til årets regnskabsmøde? Regnskabssæsonen står for døren, og det er nu, at din revisor er fyldt med frisk viden om dig og din virksomhed. Får du nok ud af det årlige regnskabsmøde med din revisor, eller skal det bare overstås, så du kan komme tilbage til forretningen? RevisorInformerer har samlet en række spørgsmål, som du kan bruge som inspiration for at sikre, at du får mest muligt ud af mødet med din revisor. Din revisor er meget mere end revision af regnskabet. Din revisor er også en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed på en række nøgleområder. Forbered dig til mødet Lav en liste med de spørgsmål, som du ønsker at få svar på, når du skal møde din revisor. Du skal sikre dig, at du forstår alt, hvad din revisor fortæller, og spørg en ekstra gang, hvis du er i tvivl. Under forberedelserne kan du også Læs folderen Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag. I folderen kan du få gode idéer til at sætte fornyelse og innovation i system. Du kan downloade folderen her: tænke over, om du har brug for nye ideer eller mangler viden på et område, som er vigtigt for dig. Her er en række eksempler på spørgsmål, som kunne være relevante for dig og din virksomhed: Hvordan forbedrer jeg bundlinjen? Hvor ligger forbedringspotentialet i min virksomhed? Hvordan kan jeg arbejde mere aktivt med at styre top- og bundlinje, uden at det bliver sort snak og tung pligt? Har du overvejet at benchmarke dine resultater op imod dine konkurrenters, og hvordan du kommer i gang med det? Få hjælp til at forstå tallene, deres sammenhæng og få de rette redskaber til at skrue på knapperne i din virksomhed. Hvordan forbedrer jeg likviditeten? Likviditet er et spørgsmål om at have penge på firmakontoen til både de daglige udgifter og til de udgifter, der kommer i lidt større klumper en gang i kvartalet, halvårligt eller måske årligt. Læs folderen Et godt ejerskifte starter i god tid. I folderen kan du få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Du kan downloade folderen her: Likviditet er også et spørgsmål om, at du skal have et godt forhold til din bank. Få hjælp til at styre din likviditet og til at optimere dit forhold til din bank. Hvordan skaber jeg fornyelse og vækst? Fornyelse og vækst kan du skabe igennem små forbedringer hver dag eller gennem større innovative projekter. Har du en forretningsplan, som hjælper dig med at følge strategien? En forretningsplan er både for nyetablerede og eksisterende virksomheder, og den behøver ikke være på mere end to sider. Få et overblik og hjælp til at fokusere på de rette indsatsområder i din virksomhed. 4

5 Har du behov for rådgivning inden for andre områder? Har du styr på tallene - både bundlinje og likviditet, og ligger behovet for rådgivning på et andet niveau, der ikke traditionelt er din revisors kernekompetence? Har du spørgsmål om eksempelvis de bløde værdier i et ejerskifte, ændring af ledelsesstil og ledelsesudvikling hos mellemledere? Gode spørgsmål om, hvordan du forbedrer din bundlinje: Hvordan forbedrer jeg bundlinjen? Er et budget spild af tid? Hvordan bliver jeg bedre end mine konkurrenter? Gode spørgsmål om, hvordan du forbedrer din likviditet: Sæt emnerne på dagsordenen til mødet med din revisor og hør, om din revisor kan hjælpe, eller få hjælp af din revisor til at finde den rette rådgiver. Hvordan sikrer jeg, at der er penge på firmakontoen hver dag? Har jeg et godt forhold til min bank? Hvordan optimerer jeg min virksomheds balance? Gode spørgsmål om, hvordan du skaber fornyelse og vækst: Læs folderen Hvornår har du sidst stillet 6 gode spørgsmål til din revisor? I folderen får du inspiration til emner, du kan tage op med din revisor på det årlige regnskabsmøde. Du kan downloade folderen her: Hvor er mit vækstpotentiale? Hvad skal jeg med en forretningsplan? Hvad er mine alternative finansieringsmuligheder? Måske er der andre spørgsmål, som du bør tage med til mødet: Hvornår skal jeg tænke på ejerskifte? Kan jeg sælge min virksomhed og hvad er den værd? Hvordan optimerer jeg min ledelse? 5

6 Solcelleanlæg selvstændigt erhvervsdrivende kan spare penge Prisfald på solceller, mulighed for nettoafregning og afskrivningsregler betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende kan spare gode penge på at opstille solcelleanlæg. Du har mulighed for enten at bruge skemametoden eller den regnskabsmæssige metode, når du skal opgøre indkomsten ved strømproduktionen. Samtidig har du mulighed for at lagre den strøm, som du har produceret, og bruge den privat senere. Beregninger viser, at et seks kilowatt solcelleanlæg vil være tjent hjem på år, hvis man bruger den såkaldte skemametode til opgørelse af indkomsten ved strømproduktionen. Ved brug af den regnskabsmæssige metode viser beregninger, at anlægget vil være betalt tilbage allerede efter år. Under visse omstændigheder kan tilbagebetalingstiden komme helt ned på syv år, specielt hvis du betaler topskat, hvor fordelen ved de skattemæssige afskrivninger er størst. To metoder til beregning af strømproduktion Som solcelleejer kan du vælge at opgøre indkomsten af strømproduktionen på to måder: Den skematiske metode og den regnskabsmæssige metode. Efter den skematiske metode er de første kroner i indtægt skattefrie. Bundfradraget på de kroner og reglerne for størrelsen af solcelleanlægget betyder, at du aldrig kommer til at betale skat af anlægget, da du ikke skal medregne det private strømforbrug i indkomsten. Den skematiske metode kræver ikke noget regnskab eller administration, men til gengæld må du regne med, at tilbagebetalingstiden er cirka fem år længere end ved brug af den regnskabsmæssige metode. I stedet for den skematiske metode kan du vælge at drive solcelleanlægget efter den regnskabsmæssige metode som en selvstændig virksomhed. Hvis du i forvejen er selvstændig, går solcelleanlægget blot ind i den normale drift i virksomheden. Ved at køre solcelleanlægget som selvstændig virksomhed kan du foretage skattemæssige afskrivninger på hele købesummen inklusive monteringsudgifter. Du kan afskrive 25 procent i din personlige indkomst, hvilket især er interessant, hvis du betaler topskat. Du kan også fratrække eventuel vedligeholdelse, udgift til revisor og andre driftsudgifter i forbindelse med strømproduktionen i den personlige indkomst. Fradrag for moms Som selvstændig kan du fratrække momsen på køb af driftsmidler. Således kan du også fratrække momsen på køb af solcelleanlæg. Med en pris på kroner inklusive moms får du altså udbetalt negativt momstilsvar på kroner ved købet. Skatterådet har truffet beslutning om, at private, der køber solcelleanlæg, og som ikke i forvejen er selvstændige, kan lade sig frivilligt momsregistrere og på den måde få adgang til at fratrække momsen på købesummen af solcelleanlægget, under den forudsætning at anlægget producerer mere strøm, end man selv forbruger. Mulighed for skattemæssig afskrivning af solceller Solcelleanlæg har aldrig været en bedre investering. Især efter at SKAT nu har slået fast, at man kan foretage 25 procent afskrivning på et solcelleanlæg, hvis man bruger regnskabsmetoden. Afskrivningerne betyder, at du kan spare op til kroner i skat de første år af anlæggets levetid. Skatteteknisk sker der nemlig det, at når du vælger at installere et solcelleanlæg på taget af dit hus, og anlægget registreres hos energi-net.dk, betragter man solcelleanlægget som et produktionsanlæg, uanset om du bruger al den producerede strøm privat. For at du kan afskrive anlægget efter reglerne for driftsmidler, må solcellerne ikke være en integreret del af bygningen. Hvis solpanelerne erstatter tagplader eller en del af muren, betragtes de som installationer, og så kan du kun afskrive fire procent af købesummen per år. Blandede ejendomme og selvstændige SKAT har givet grønt lys for, at ejere af blandede ejendomme altså ejendomme, hvor virksomheden drives samme sted som boligen - også kan opsætte solcellerne på erhvervsbygningen og samtidig være omfattet af de lempelige regler. Det er eksempelvis i orden, at en landmand opsætter solcellerne på taget af laden. Når solcelleanlæg opsættes hos selvstændige, beregnes det private strømforbrug forud for den erhvervsmæssige andel. Hvis man vælger skemametoden, skal anlægget dog opsættes på den private bolig. Alt i alt kan du på længere sigt spare penge ved at investere i et solcelleanlæg. Læs mere på og tal eventuelt med din revisor, om det kunne være relevant for dig. 6

7 Indberet årsrapporten på computeren Kravet om digital indberetning af årsrapporter trådte i kraft den 31. januar 2012, men gælder dog kun for selskaber og andre virksomheder, der skal offentliggøre årsrapporter i Erhvervsstyrelsen. Personligt ejede virksomheder er således ikke omfattet af kravet. For små selskaber gælder kravet om digital indberetning for regnskabsår, der slutter den 31. januar 2012 eller senere. Årsrapporter med regnskabsår, der sluttede den 31. december 2011, kan således indsendes i papirformat til Erhvervsstyrelsen. Den digitale indberetning af årsrapporter kan ske på to forskellige måder: Regnskab Special er en løsning, der kræver, at selskabet eller selskabets revisor har et særligt stykke software til rådighed. Årsrapporten omdannes til en såkaldt XBRL-fil, som derefter overføres til Erhvervsstyrelsen. I denne løsning skal selskabet endvidere indsende en pdf-fil med den godkendte årsrapport. Tal med din revisor om, hvilken løsning der passer bedst til dit selskab. Regnskab Basis er en indtastningsløsning, hvor selskabet eller selskabets revisor - indtaster regnskabstallene i et slags skemaregnskab via internettet. Inden selskabet indberetter regnskabstallene i skemaregnskabet til Erhvervsstyrelsen, skal årsrapporten udskrives i papirformat og godkendes på generalforsamlingen. Følgende tidsfrister gælder for små selskaber, som skal indberette digitale regnskaber. Fristerne er afhængige af, hvornår virksomhedens regnskabsår slutter: Selskabets regnskabsår slutter Digital indberetning - seneste dato 31. december 2011 Ikke krav om digital indberetning 31. januar juni juni november december maj

8 Ulvehavevej Vejle Telefon: Trehøjevej Grindsted Telefon: Saxovej Kolding Telefon: Sygehusvej 7, Tranebjerg 8305 Samsø Telefon: Vigtige datoer 2012 Marts 1. Halvårsmoms, Liste (små) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Acontoselskabsskat 26. Månedsmoms (store), Liste (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), FerieKonto, Indberetning af e-indkomst 16. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), Liste (store og mellem) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 1. Selvangivelse lønmodtagere, Gaveanmeldelse 7. ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Kvartalsmoms (mellem), Indberetning af e-indkomst 15. Etableringskonto, Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Lønsumsafgift (måned) 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2012 Max. pr. dag: Sygedagpenge 2012 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: 788 kr. Diskontoen 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 2,10 kr. Over 120 km: 1,05 kr. Kørselsgodtgørelse 2012 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Rejsegodtgørelse 2012 Logi efter regning eller pr. døgn Fortæring pr. døgn 3,80 kr. 2,10 kr. 0,50 kr. 195 kr. 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2012 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks 2011 December ,1 November ,1 Oktober ,3 September ,4 August ,0 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,4 April ,3 Marts ,7 Februar ,9 Januar ,2 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Sara Sayk og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 25. januar Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere