For information purposes only

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For information purposes only"

Transkript

1 For information purposes only Spørgsmål og svar om skat for tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Disse retningslinjer er beregnet for enkeltpersoner med tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning. Hvis din tildeling er underlagt skatteudligning, henvises der til dokumentet: Tax Q&A for tax equalised awards Spørgsmål og svar om skatteudligning af tildelinger) Generelt vigtig information om beregning af skat ved overdragelse af tildelinger under Performance Share Plan (PSP)-ordningen Shell International Limited har givet svar på alle spørgsmål ang. skat nedenfor. Bemærk, at Shell ikke har givet Computershare tilladelse til at besvare spørgsmål ang. personlig skat. Ved skatteberegningerne i forbindelse med overdragelsen af Performance Share Plan-tildelingen er der taget højde for de personlige data du har givet os, samt de gældende skatteregler for kapitalindtægt i de relevante jurisdiktioner. Shell har samarbejdet med Deloitte LLP ( Deloitte ) for at aftale et beregningsgrundlag, og Deloitte er udnævnt til at foretage beregningerne nogle er automatiserede og andre udføres manuelt. Der gives en omfattende beskrivelse af ovenstående i de relevante spørgsmål & svar nedenfor. HR Service Desk kan ikke kontrollere de individuelle skatteberegninger udført af Deloitte. Under ekseptionelle omstændigheder, hvor du kan bekræfte, at der, efter din mening, er begået en fejl i dit tilfælde og hvorfor, vil dette blive henvist til Shell Group Tax. Skatterne, der vises på Computershare-webstedet, er blevet beregnet ifølge de gældende skatteregler i de relevante jurisdiktioner. Skattereglerne for de automatiserede lande (og 5-vejs kombinationer af lande inden for disse) er blevet fuldt automatiseret, underskrevet af både Shell Group Tax og Shells lokale skattechefer. Skatteberegninger for de ikke-automatiserede lande foretages manuelt af Deloitte. Se Spørgsmål 21 nedenfor.

2 Bemærk venligst, at spørgsmål 13, 18, 19, 24 og 25 er særligt nyttige, hvis du søger oplysninger om at udfylde din selvangivelse Kortfattet information om de relevante skatteregler i henhold til PSP for hvert af de automatiserede lande kan findes under det pågældende lands navn i HSS- sektionen. 1. Hvornår beskattes PSP? Om kapitalgodtgørelsen er skattepligtig eller ej, afhænger af, hvor du er skatteborger, og / eller hvor du arbejder i nøgleperioder af PSPtildelingens løbetid. Din nationalitet kan også være relevant med hensyn til at fastslå din skattemæssige status. Du kan blive skattepligtig ved tildelingen, når tildelingen overdrages, eller når den leveres, når du forlader visse lande, ved salg af aktier eller en kombination af disse. Skatterne kan blive fraregnet, eller det kan være indkomstskat, der skal betales via selvangivelsen eller i nogle tilfælde kapitalvindingsskat det afhænger totalt af de(n) pågældende jurisdiktion(er). 2. Hvad er skatteudligning, og hvornår er den gældende? Skatteudligning er den politik, hvorved ansatte effektivt får deres skat behandlet, som om de var skattepligtig borger på ethvert relevant tidspunkt i deres udgangsland, selv om de faktisk har tilbragt noget tid i andre skattejurisdiktioner. Skatteudligningen gælder for alle skønsmæssige aktietildelinger, der er foretaget af Shell fra maj Ansatte vil være underlagt skatteudligning af deres tildelinger, hvis de har været langvarigt udstationeret i løbet af perioden fra 1. januar 2011 og indtil overdragelsen af deres tildeling. For yderligere information se websitet om international mobilitet:

3 3. Hvad er konsekvenserne med hensyn til skat, når PSP overdrages? En skattepligt kan opstå ved overdragelsen eller tildelingen af PSP. Sådanne skatter kan fradrages som kildeskat på overdragelses- eller leveringstidspunktet (som relevant) eller skal måske betales via den årlige selvangivelsesproces. Fraregning af skat på både aktieoptioner og præstationsaktier er blevet beregnet af Deloitte, vore eksterne rådgivere, og underskrevet af Shells lokale skattechefer. Reglerne er baseret på det pågældende lands skattelovgivning, skatteoverenskomster osv., og disse regler er ikke specifikke for Shell. Skattebeløbet, som Shell har pligt til at fraregne, kan ikke ændres. 4. Hvorfor er skat på aktier ikke den samme som skat på kontanter? I mange jurisdiktioner er der forskellige skatteregler, som er gældende for transaktioner, der involverer kapitalindtægt under share plan ordninger. Disse regler er blevet gjort gældende for din PSP for at reflektere de relevante regler i de(n) pågældende jurisdiktion(er). 5. Hvorfor blev skat fraregnet ved overdragelsen af min PSP? Hvor et lands lovmæssige skatteregler kræver, at skatter og/eller sygesikring fraregnes, vil et passende beløb blive trukket fra overdragelsen eller tildelingen af PSP. Kravet om fradrag og det beløb, der fradrages, bestemmes ikke af Shell, men af skattelovgivningen i det land, der er involveret i transaktionen. I de lande, hvor skattefradrag er påkrævet, skal Shell derfor fraregne de pågældende beløb og er ude af stand til at udbetale bruttobeløbet til dig. Bemærk også, at der bliver henvist til dette i de relevante regler for ordningen. 6. Jeg har fået skat fraregnet for mere end et land. Er det korrekt? Der kan være lovmæssige krav om skattetilbageholdelse for det land, du befinder dig i ved overdragelse eller tildeling så vel som andre lande, hvor du har arbejdet fra datoen for tildelingen (eller i nogle tilfælde fra starten af præstationsperioden) til datoen for overdragelse eller levering, afhængigt af skattereglerne i de pågældende lande. Den skatteoversigt, du modtog fra Computershare, viser en analyse af skatterne i de jurisdiktioner, hvor du er skattepligtig (se Spørgsmål 27).

4 Bemærk venligst, at du vil være underlagt skatteudligning af dine tildelinger, hvis du har været langvarigt udstationeret i løbet af perioden fra 1. januar 2011 og indtil overdragelsestidspunktet (se spørgsmål 2 for yderligere information om konsekvenserne af dette). Hvis der opstår en situation med dobbeltbeskatning, vil du måske kunne få dobbelt skattelempelse gennem din personlige selvangivelse i dit hjemland. Du bedes bemærke, at du ikke vil få hjælp til at udfylde din selvangivelse for et land, hvor du arbejder eller har arbejdet under lokale vilkår og betingelser. 7. Jeg har betalt skatter i mere end et land, men jeg tror ikke, at de er blevet fordelt rigtigt. Forklar venligst. Skatter på kapitalindtægt kan indeholdes ved kilden for at reflektere den tid, du har tilbragt i landet fra tildeling til overdragelse eller fra overdragelse til levering, og dette vil variere fra det ene land til det andet, afhængigt af deres skattelovgivning / skatteoverenskomster osv. Bemærk venligst, at du vil være underlagt skatteudligning af dine tildelinger, hvis du har været langvarigt udstationeret (uanset om det var under betingelserne for UBAS, EBAS eller IBAS) i løbet af perioden fra 1. januar 2010 indtil leveringstidspunktet. Eksempel Periode fra overdragelse til levering: Periode tilbragt i land X: Periode tilbragt i land Y: 3 år 2 år 1 år I land Y ved leveringen. Land X opkræver kildeskat på værditilvækst fra tildeling til levering, dvs. Efter den tid, der blev tilbragt i land X under overdragelsesperioden som en % af overdragelsesperioden (så i dette eksempel 2 år ud af %) Land Y beskatter ikke ved kilden og beskatter således hele værditilvæksten (100%) fra tildeling til levering.

5 Land X har en trækprocent på 30% Land Y har en trækprocent på 40% Så, hvis brutto tildelingen er 10,000 vil Land X beskatte 10,000 * 66.6% * Land Xs trækprocent (30%) = 1,998, og Land Y vil beskatte 10,000 * 100% * Land Ys trækprocent (40%) = 4,000 De fraregnede skatter, alt i alt, = 5,998 (dvs % af tildelingen). Land Y giver måske skattelempelse via den personlige selvangivelse. Din online skatteoversigt fra Computershare viser de relevante oplysninger. Se også Spørgsmål Jeg har fået skat fraregnet ved overdragelsen af min PSP, men jeg foretrækker at modtage midlerne i brutto og selv ordne skatten vær venlig at rette dette. Hvis der er blevet fraregnet skatter fra din PSP, er det fordi Shell er lovmæssigt forpligtet til at gøre det i en eller flere af de jurisdiktioner, der er relevante for din tildeling. Det er derfor ikke muligt for Shell at udbetale midlerne i brutto. 9. Hvordan bliver de fraregnede skatter betalt til skattemyndighederne? I de fleste tilfælde bliver skatterne betalt via payroll i det pågældende land. Dette sker for at følge skattereglerne i landet. Dette gælder ofte også, selv om du ikke længere arbejder for Shell i det pågældende land.

6 10. Jeg vil gerne anmode om personlig skatterådgivning vedrørende præferencebehandling i henhold til skat? Shell Group Tax giver ikke hjælp til skatteplanlægning i forbindelse med aktiemotivationsordninger. Skattereglerne for mange forskellige lande kan findes på dette HSS-sted under landets navn. Hvis du ikke kan finde oplysningerne for det pågældende land, bør du rette henvendelse til en uafhængig skatterådgiver. 11. Jeg har modtaget mine PSP-aktier, og har opdaget, at mine personlige oplysninger ikke er korrekte. Hvordan kan de rettes? Hvis dine personlige data er forkerte i din Computershare-konto, bør du sende en mail til vores HR Service Desk. 12. Jeg er ikke enig med hensyn til de skatter, der er blevet beregnet. Hvad skal jeg gøre? Skatterne er blevet beregnet ifølge skattereglerne i de pågældende jurisdiktioner og den arbejdshistorie i henhold til Shell People. Hvis du ønsker at bestride resultatet, skal du henvende dig til en uafhængig skatterådgiver og, om nødvendigt, ansøge om en rettelse via din selvangivelse. 13. Jeg skal give oplysninger til min skatterådgiver om overdragelse/levering af min PSP. Hvor kan jeg finde disse oplysninger? En individuel skatteoversigt, i henhold til hver transaktion, kan findes på din Computershare-konto under Kommunikationer. I Spørgsmål 27 kan du finde et eksempel på formularen med en forklaring til, hvordan du skal forstå den. 14. Jeg er ikke længere ansat hos Shell Group Service, så hvorfor har man fraregnet indkomstskatter? Selv om du ikke længere er ansat i Shell-gruppen, kan der stadigvæk være en fradragsforpligtelse, som Shell er ansvarlig for. Dette vil afhænge af skattejurisdiktionerne. Hvis det er tilfældet for dig, så vil man have fraregnet skatter..

7 Hvis du var udstationeret på et givet tidspunkt mellem 1. januar 2011, og tildelingstidspunktet, vil der ske en skatteudligning, også i det tilfælde at du har forladt virksomheden 15. Jeg udøvede en option sidste år, og der var ingen fraregning. Der er ingen forandringer sket med hensyn til, hvor jeg befinder mig, så hvorfor har man nu fraregnet skat fra min PSP? Skatteregler og fradragsforpligtelser varierer fra den ene jurisdiktion til den anden, og også mellem aktieoptioner og PSP. Shell skal nødvendigvis følge de regler, der gælder på tidspunktet for hver transaktion. Bemærk også, at visse lande kun fradrager skat, hvis omkostningerne ved optionerne genopkræves (selv om den enkelte person stadigvæk kunne være skattepligtig for transaktionen via selvangivelsen). 16. Jeg udøvede en option sidste år. Der er ikke sket forandringer med hensyn til, hvor jeg befinder mig, men man har brugt en anden skatteprocent ved overdragelsen af min PSP? Hvorfor? Trækprocenten for skat og sygesikring ændres fra tid til anden, og dette gør, at skattemyndighedernes position også ændres, f. eks. i henhold til den trækprocent, der er gældende, når en person holder op med at arbejde eller holder op med at arbejde i den pågældende jurisdiktion. Shell skal overholde de gældende regler på tidspunktet for den pågældende transaktion. 17. Min skatteoversigt viser skatteinformation i euro, men jeg skal udfylde min skatteselvangivelse i den pågældende skatteju risdiktions møntfod. Hvilken vekselkurs skal jeg bruge til omregningen? For selvangivelse af lokal indkomstskat skal du bruge valutakursen på leverings-/overdragelsesdagen til at omregne PSP-indtægt og skattefradragsbeløb fra EURO eller pund sterling til den lokale møntfod. Vekselkursen vist på kan bruges til dette. Du bedes bemærke, at der, afhængigt af tidspunktet for betalinger via den lokale payroll, kan være en lille forskel i det beløb, der bliver indgivet til de lokale skattemyndigheder. Denne forskel vil imidlertid være ubetydelig, og vil ikke påvirke din samlede skatteposition.

8 18. Hvad skal jeg oplyse på min selvangivelse? Du kan finde information til at hjælpe dig med at udfylde din selvangivelse på din personlige skatteoversigt hosted under My Holdings på din Computershare-konto. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal udfylde din selvangivelse, skal du henvende dig til en uafhængig skatterådgiver. 19. Aflægger Shell rapport til skattemyndighederne? Ja. I mange (men ikke alle) jurisdiktioner er Shell forpligtet til at indgive oplysninger om tildelinger og / eller overdragelser, eller leveringer, til de relevante skattemyndigheder. 20. Hvor er skatteberegneren hosted? Computershare videresender på sikker vis dine oplsninger online til Deloitte, som foretager den automatiserede skatteberegning og returnerer den til Computershare.

9 21. Hvad er bureau-kalkulation? En bureau-kalkulation er en manuel beregning, der foretages, når skatteinformationen, baseret på de oplysninger om landet / stedet, som er i Computershare-systemet, ikke er tilgængelig som en automatiseret beregning. Dette betyder, at en skatte-ekspert hos Deloitte håndterer din skatteberegning manuelt. 22. Hvilken skatteprocent bruges til fraregningen? Skatter beregnes ved brug af marginalskatteprocenten. Computershare og Deloitte har ikke adgang til personlig information, som f. eks. løn eller anden indkomst, som du modtager, og som kan få betydning for den trækprocent, der skal bruges i en speciel situation. Bemærk også, at det system vi bruger til at beregne skattefradrag, er et globalt system. Det har derfor været nødvendigt at standardisere det, for at det kan fungere effektivt. I de få tilfælde, hvor den virkelige trækprocent, der er gældende for dig, er mindre end marginalskatteprocenten, der er blevet brugt, vil dit lokale lønningskontor muligvis refundere det ekstra beløb til din bankkonto. Subsidiært, og især i situationer, hvor du ikke længere er på selskabets lønningsliste, skal en selvangivelse indgives for at tilbagekræve eventuelle overbetalinger (dvs. du er måske berettiget til personfradrag, som du kun kan foretage på en selvangivelse og ikke via lønningsadministrationen). 23. Hvilke andre skatter forfalder? Shell er kun forpligtet til at fraregne og indberette indkomsten og sociale bidrag. Systemet vil ikke fradrage indkomstskat, hvor det ikke er lovmæssigt påkrævet, eller kapitalvindingsskat, og det vil sige, at du er selv ansvarlig for at sikre, at transaktionen bliver korrekt angivet til skattemyndighederne i tilfælde af, at andre skatter forfalder, som f.eks. kapitalvindingsskat.

10 24. Jeg troede, at jeg skulle betale skat ved leveringen af min PSP, men der er ikke blevet fraregnet noget? Du bedes bemærke, at i tilfælde, hvor der forekommer en indkomstskatforpligtelse i stedet for en forpligtelse for fraregnet skat, vil dette angives i din skatteoversigtsrapport (i feltet Future Reportable Amount', der viser det beløb, du skal angive på din selvangivelse). 25. Hvor kan jeg få flere oplysninger om et lands skatteregler? En oversigt over skattepositionen i de lande, hvor kalkulationer er beregnet automatisk, kan findes på Computershare-websitet. Du skal gå til landets navn under Hyppigt Stillede Spørgsmål om skat (PSP). 26. Vil jeg modtage en skatteberegningsoversigt når min PSP-tildeling er blevet leveret? En oversigt med alle skatteoplysninger, relateret til din transaktion, vil blive lagret under Kommunikationer på Computershare-webstedet. Skatteoversigten indeholder vigtige oplysninger, som du måske skal bruge til at udfylde din selvangivelse. Hvis din selvangivelse udfyldes af en tredjemandsskatterådgiver, især hvis du har været udstationeret, skal du give sidstnævnte en kopi af denne oversigt. 27. Hvordan ved jeg, at den trukne skat er blevet betalt til skattemyndighederne? Gå venligst ud fra, at hvis der er trukket skat fra din transaktion, er denne blevet betalt til den rette skattemyndighed. Vi er ikke i stand til på individuel basis at bekræfte, at de penge, der er blevet trukket fra din skat, faktisk er blevet betalt til skattemyndighederne. Bemærk venligst, at i meget få tilfælde kan vi ikke foretage betalinger til skattemyndighederne (måske fordi vi ikke længere er aktive i det pågældende land og derfor ikke har midler til at formidle pengene). I disse sjældne tilfælde vil du få besked fra enten Shell eller Computershare, og de trukne beløb vil blive returneret til dig, og du skal da betale dette til skattemyndighederne, når du udfylder din selvangivelse for det pågældende land. Hvis du ikke modtager denne meddelelse, kan du gå ud fra, at skatten, der er blevet trukket fra din transaktion, er blevet betalt til skattemyndighederne.

11 Hvis du imidlertid ønsker bekræftelse af indbetaling af skatten (for eksempel i forbindelse med en henvendelse fra en skattemyndighed), så kan du udbede dig dette fra lønningsafdelingen i landet, hvor skatten skulle betales. Du skal indsende en anmodning via din sædvanlige HR Service Desk. 28. Hvordan fungerer denne aftale, hvis jeg forlader Shell midt i overdragelsesperioden? Indkomst fra aktier kan kun blive fordelt i perioder, hvor du er ansat. Hvis du derfor arbejdede i land X ved tildelingen og det første år i overdragelsen, hvorefter du forlod Shell, så ville al indtægt blive fordelt til land X, da det var her, at tildelingen blev "tjent". Et andet eksempel: Hvis du arbejdede i land X ved tildelingen og i ét år, før du derefter flyttede til land Y og arbejdede dér tre år for derefter at forlade Shell, så ville indkomsten da blive allokeret 50 % til hvert sted, da 50 % blev tjent i land X og 50 % blev tjent i land Y. 29. På min selvangivelse har jeg brug for at angive den individuelle aktiepris. Hvor kan jeg få denne værdi oplyst? Du kan finde dette tal under Transaction History på din Computershare-konto.

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere