vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den såkaldte Alperegel, om at der ikke må foretages jordbehandling fra høst til 1. marts på arealer med mere end 12 graders hældning, er blevet lempet. Det er sket efter en ihærdig indsats fra landbrugsorganisationerne, herunder Centrovice, hvorfra en delegation bestående af næstformand Torben Povlsen, bestyrelsesmedlem Lars Langskov Nielsen, landmand Torben Christensen fra Millinge samt undertegnede, havde foretræde for Folketingets Fødevareudvalg onsdag den 19. marts. Den reviderede Alperegel Reglen er nu lempet, således at kun ca. 25 % af det oprindelige areal er omfattet, dvs. ca. 250 ha mod før ca ha. Der er dog stadig ca ha, som er indirekte berørt, idet restriktionerne medfører gener for jordbearbejdningen i hele den mark, der er omfattet. fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Alpereglen er blevet lempet 1 Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsen i arbejdstøjet til et nyt arbejdsår 3 Forsat fra forsiden... 4 Planteavler klar til nye forsøg i rapsen 5 Team Trædholm får topplacering i Budgetmatchen 6 Er du klar til kvotens sidste leveår? 7 God hygiejne i farestalden giver gode grise 8 Rekordstor deltagelse i DB-tjek 9 Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? 10 Økonomisk fredning af mindre landbrug 10 Invester i dine medarbejdere 11 Tank Viden 12 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, og Pia Kragh Buffoon, layout og foto Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk, fotograf Mette Krull 2 / NO 4 / vækst - April 2014

3 Bestyrelsen i arbejdstøjet til et nyt arbejdsår BESTYRELSEN af Niels Rasmussen Formand Tlf.: På den netop afviklede generalforsamling var det dejligt at opleve den positive opbakning til bestyrelsen - dels til den forretningsmæssige opgave, som drejer sig om at udstikke retningslinjer for virksomheden - og dels til den politiske behandling af emnerne, der var bragt til forhandling på generalforsamlingen. Ændrede vedtægter Et af de store emner på generalforsamlingen var de foreslåede vedtægtsændringer, som blev vedtaget af medlemmerne. De nye vedtægter for foreningen danner et godt grundlag for arbejdet i en velfungerende bestyrelse. Et nyt arbejdsår begynder På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, og der bliver fordelt arbejdsopgaver. Centrovice er en del af et meget stort netværk, så der er opgaver til alle bestyrelses medlemmer. Et nyt arbejdsår for bestyrelsen indikerer også, at der skal foretages en vurdering af hvilke områder, der vil være fokusområder for bestyrelsen det kommende år. Vandplanerne prioriteres af bestyrelsen Her dukker arbejdet med vandplanerne naturligt op. Både den del, som kommer til at dreje sig om implementering af 1. Generations vandplaner, og det forberedende arbejde, der netop er igangsat i vandrådene, og som skal give inspiration til næste generations vandplaner. Fokus på finansiering og generationsskifte Ud over vandplanerne vil en debat om finansiering og generationsskifte i landbruget være helt central. Det store spørgsmål er, hvordan genskaber vi et investeringsmiljø i landbruget? Bidrag til det gode liv på landet Også debatten om udkantsdanmark bør vi engagere os i. Hvordan kan vi i landbruget se os selv i forhold til opgaven at skabe det gode liv på landet, og hvordan får vi skabt gode bo-miljøer - ikke bare for os, der i forvejen bor på landet, men også for dem, som skal flytte til. Alt i alt er der lagt op til endnu et spændende år for arbejdet i og omkring Centrovice. Vi vil gerne høre din mening Det er en klar målsætning for bestyrelsen, at rådgivning og varetagelse af politiske interesser skal komme til nytte for Centrovices medlemmer. En forudsætning for det er en fortsat god kontakt mellem bestyrelsen og baglandet. Husk derfor, at vi aldrig er længere væk end en mail eller et telefonopkald. For mit eget vedkommende, tak for valget til endnu en periode. Denne gang for en et-årig periode, da de nye vedtægter siger, at formanden er på valg hvert år. Jeg ser frem til samarbejdet i den nye bestyrelse. Vi er stadig ikke enige i det faglige grundlag for de vandplaner, der nu efter endt høring er ved at blive til handleplaner ude i kommunerne. Det gælder både i forhold til det behov, der aktuelt er for yderligere opstramninger i forhold til at nå det samlede mål for reduktion på 9000 t N, samt den faglige vurdering af den økonomiske konsekvens af de foreslåede initiativer. Et solidt samarbejde med kommunerne, der står som entreprenør på opgaven, er en forudsætning for, at vi kommer bare nogenlunde helskindede i mål med opgaven. Hvad næste generations vandplaner kommer til at omfatte, er umuligt at forudsige på nuværende tidspunkt. Vi kan dog med sikkerhed fastslå, at vores indflydelse på dem i første omgang handler om maksimal deltagelse i de vandråd, som er nedsat for hvert vandopland. NO. 4 / vækst - April 2014 / 3

4 Forsat fra forsiden... PLANTEAVL af Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Tlf.: Minimumsarealet er hævet fra 0,2 til 0,5 ha, og fra at omfatte alle arealer med mindst 12 graders hældning inddrages nu også andre forhold, bl.a. jordtype. slaget hverken havde været i høring hos organisationerne eller var behandlet politisk, men blot gennemført administrativt og underskrevet af ministeren! Reglen er også lempet således, at forårspløjning nu må foretages fra d. 15. februar mod før d. 1. marts, og man må også gerne så vintersæd, hvis det foretages uden pløjning. Det ligner unægtelig endnu et eksempel på overimplementering af direktiver fra EU, hvis revision NaturErhvervstyrelsen tilsyneladende er så bange for, at de hellere vil lave reglerne i Danmark skrappere end i andre lande, end de vil forsøge at tilgodese landbrugets vilkår og konkurrenceevne. Hvilke arealer er omfattet? De arealer, der er omfattet af den nye Alperegel, vil fremgå af et erosionskort, udarbejdet af Århus Universitet. Det finder du på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside fra midten af april. Hvordan kunne det komme så vidt? Under Centrovices foretræde for Fødevareudvalget spurgte nogle af folketingspolitikerne os om, hvordan det kunne komme så vidt? Hvorfor havde organisationerne ikke reageret noget før? Dertil måtte vi svare, at lovfor- 4 / NO 4 / vækst - April 2014 Når forslagene så end ikke kommer i høring eller behandles politisk, bliver det vanskeligt at få øje på den afbureaukratisering, som mange politikere ønsker.

5 Planteavler klar til nye forsøg i rapsen DET SI R MEDLEMMERNE af Lars Langskov Nielsen Planteavler, Nordfyn Tlf.: Hvor længe har du dyrket raps og hvorfor? Det har jeg gjort, al den tid jeg har været landmand. Når jeg har rapsen, så er det for at få en vekselafgrøde ind i sædskiftet. Der har været en forholdsvis god pris på rapsen de sidste år, så det har været en god afgrøde at have inde. Hvor stort et areal dyrker du raps på? I år har vi 330 ha raps, og sidste år havde vi lige omkring 300 ha. Det ligger i det lag. Hvor længe har du været med i 6-tonsklubben? Den er jeg først lige kommet med i, men jeg har været med i 5-tonsklubben i 2-3 år. Var du én af dem, der var skyld i, at 5-tonsklubben var nødt til at skifte navn til 6-tonsklubben? Ej, nu var det jo ikke kun mig. Og det var altså ikke på hele arealet, men vi havde nogle marker, der rundede de 5 tons pr. ha sidste år. Hvorfor er du med i 6-tonsklubben? Når jeg er med i 6-tonsklubben, så er det fordi, det er ret sjovt at gå lidt i dybden. Den normale rådgivning bliver lidt mere overfladisk, end når vi melder os ind i en gruppe som 6-tonsklubben, hvor man kun snakker om raps. Så er der tid til at gå lidt i dybden med det og få de små nuancer med. Hvis vi har planteavlsmøde eller har en konsulent ude, og vi skal hen over 5-6 afgrøder, så er der ikke tid til at gå i dybden på samme måde. Hvad laver I, når I mødes i 6-tonsklubben? Det, der gør møderne i 6-tonsklubben interessante, er, at vi holder dem i vækstsæsonen, hvor vi er ude for at se nogle forskellige rapsmarker. Det vil sige, at vi står ude i marken og nogle gange er vi også ovre på kontoret og få det faglige men vi kommer ud og ser, hvordan er det blevet gjort her? Hvis det er en flot mark, så går vi selvfølgelig op i, hvad er der blevet gjort rigtigt, men det kan også være, at det er gået galt. Det kommer vi jo også ud og ser noget af. Vi er tit ude for at se forsøg. Så man bliver lidt klogere på, hvad de andre har gjort, og hvad der har virket. Jeg synes, at opdelingen mellem markbesøgene og det faglige fungerer rigtig godt, for selvfølgelig skal markbesøgene bygges på noget fagligt. Det hjælper jo ikke, at vi kun står ude i marken. Har 6-tonklubben ændret, den måde du dyrker raps på? Ja, det er helt klart. Der er kommet mange guldkorn, ellers var jeg ikke blevet ved med at deltage. Vi har især fået sat fokus på rettidighed i etableringen om efteråret, men der sker hele tiden noget nyt. Det, der gør det spændende lige nu, er, at det bliver tilladt at vækstregulere om sommeren, så det er jo noget af det, vi er i gang med at afprøve. Det synes jeg er rigtig spændende. Har du øget dit udbytte, efter at du kom med i 6-tonsklubben? Ja, det har jeg, men der er jo mange ting, der spiller ind. Der er ikke to år, der er ens og udviklingen går rigtig stærkt. Der bliver udviklet nye sorter, som er mere højtydende, end de var for 10 år siden, så der er flere forskellige faktorer, der spiller ind. Og det, der så trækker den anden vej, er jo, det der med, at vi slet ikke må give rapsen gødning nok. Det gør, at det faktisk har været svært at få udbytterne til at stige. Hvad var dit udbytte sidste år? 48,46 hkg pr. ha i gennemsnit på hele arealet. Hvad betyder det for din øvrige produktion, at du har sat fokus på rapsen? Min førstemand i marken er også med i 6-tonsklubben, og det motiverer ham til at være med til at gøre det godt. Jeg kan tydeligt mærke, at det også giver ham noget at være med. Når han nogle gange kommer og spørger mig, om ikke det er ved at være tid til at gøre sådan eller sådan på den eller den måde. På den måde synes jeg faktisk, at det har bidraget godt hjemme hos os at være med i 6-tonsklubben. Vi kan sparre med hinanden, fordi vi har noget ny fælles viden. Vil du anbefale andre at være med i 6-tonsklubben, selv om de ikke dyrker 5 tons pr. ha? Ja, helt klart. Alle kan være med. Det er slet ikke noget problem. Vi går jo alle sammen efter et højere udbytte, men det er ikke noget problem for nye at komme med i 6-tonsklubben, overhovedet ikke. Og så er det er også godt for os andre, at få nogle nye folk med. Hvad glæder du dig mest til på dette års program? Jeg glæder mig mest til studieturen til England. Jeg synes, der er skruet et godt program sammen, og så glæder jeg mig, til at komme der over og besøge nogle, der kan avle 7 tons pr. ha. Det bliver rigtig spændende. NO. 4 / vækst - April 2014 / 5

6 Team Trædholm får topplacering i Budgetmatchen ØKONOMI af Torben Aamand Sørensen Virksomhedskonsulent Tlf.: Mælkeproducent John Trædholm, økonomikonsulent Luise Søvrup og kvægkonsulent John Jensen udgør Team Trædholm i Videncentret for Landbrugs Budgetmatch 2014, og ifølge bedømmelsen fra dommerpanelet har det fynske team leveret et af de tre bedste budgetarbejder i konkurrenens første runde. Et pengeinstitut vil være meget tilfreds Ledelsens ejerskab i landbrugsvirksomheden er helt i top, og der er taget stilling til følsomheder og foretaget en rangering af de kritiske faktorer, lyder det i dommerpanelets begrundelse for, at Team Trædholm er rangeret som et af de bedste teams efter konkurrencens første runde. Det fynske team får desuden ros for at have taget de langsigtede briller på, da de lagde budgettet. Det viser pro-aktivitet, mener dommerpanelet, der vurderer, at et pengeinstitut vil være meget tilfreds med budgettet. Konkurrence skal sætte fokus på budgettet Budgetmatchen er en konkurrence arrangeret af Videncentret for Landbrug. 7 kvægbedrifter konkurrerer om 6 / NO 4 / vækst - April 2014 at udarbejde det bedste budget og udvikle det bedste design for budgetopfølgning. Ifølge VFL er formålet med konkurrencen at undersøge, hvordan man sikrer sig, at budgettet bliver et værktøj, der bruges i hverdagen, og om man som kvægproducent kan forbedre sine vilkår i pengeinstituttet vha. et godt budget. Udvikling til glæde for kunderne Konkurrencen løber over fire runder, og den endelige vinder offentliggøres først på Kvægkongres 2015, Så der er stadig en hel del arbejde, der skal gøres, hvis vi skal ende blandt de bedste i konkurrencen, smiler økonomikonsulent Luise Søvrup, der glæder sig over, at hun og kollegerne får mulighed for at udvikle Centrovices produkter til glæde for kunderne. Vores arbejde skal styrke kundens bundlinje og være et arbejdsredskab, som de har nytte af at bruge i hverdagen. Det er det, det hele drejer sig om, forklarer økonomikonsulenten.

7 Er du klar til kvotens sidste leveår? KVÆGBRUG af Rik Kool Kvægkonsulent Tlf.: Det foregående kvoteår har været historisk, hvad angår udnyttelse af landekvoten. Allerede nu forventer vi derfor, at landekvoten bliver overskredet i 2014/15. Kvoterne forhøjes ikke fra EU i kvotens sidste leveår, og mælkeprisen formodes at holde sig på det nuværende niveau i resten af Det betyder, at det er nu, du bør lægge en strategi for produktionen på din bedrift frem til kvoten udløber den 31. marts Lov om hold af kvæg giver udfordringer i stalden Den 1. juli 2014, kort tid efter at det sidste kvoteår skydes i gang, indtræder lovgivningen om hold af kvæg. For nogle mælkeproducenter kan det betyde begrænsninger i forhold til at opretholde den samme produktion som i det forgangne kvoteår. Selvom størstedelen af lovgivningen for lov om hold af kvæg først træder i kraft den 1. juli 2016, kan det med de nuværende mælkepriser være værd at overveje, hvordan du fremtidssikrer din stald. F.eks. træder en af de mere udfordrende love, nemlig kravet om én sengebåse pr. ko, i kraft allerede 1. juli 2014 og vil for mange sengebåsebesætninger betyde, at der bliver behov for en staldudvidelse eller en reduktion af antallet af køer i stalden. Fem strategier, der sikrer, at du er klar Afhængig af, hvilken situation du som mælkeproducent befinder dig i, bør du overveje, hvilke af de fem strategier nedenfor, der er relevant for netop din bedrift. Køb af mere kvote Reduktion af antallet af køer Reduktion af foderniveauet Udskydelse af inseminering af kvier Salg af kvote Hvorvidt det kan betale sig at købe mere kvote i det kommende kvoteår, er et spørgsmål om udbud og pris. Til gengæld kan en reduktion af antallet af køer vise sig at være en nem måde at holde sig under kvotegrænsen - og samtidig opfylde loven omkring en sengebås pr. ko. En reduktion i foderniveauet er også en mulig løsning, men med det nuværende bytteforhold vil der ikke være meget sparet, og køerne vil ikke være gearet til det efterfølgende kvoteår. En fjerde mulighed for at forberede din bedrift til kvoten falder bort og samtidig holde sig under den nuværende kvotegrænse, er at udskyde inseminering af kvierne til midt på sommeren, hvorved kælvningerne først sker efter 1. april Hvilken strategi passer til din bedrift? Du skal vælge en strategi - og du bør allerede nu beslutte dig for hvilken. Er kvoten på nuværende tidspunkt den begrænsende faktor, ligger udfordringen i at geare produktionen, så din bedrift er klar den 1. april 2015, når det første kvotefrie år løber af stablen. At hæve produktionen fra dag ét kræver tilløb og er ikke noget man gør fra dag til dag. Enkle løsninger er vejen frem Løsningen kan i mange tilfælde være simpel. Ofte kan overbelægning i sengestalden nemlig afhjælpes ved at lave en dybstrøelsesafdeling til nykælvere i den ene ende af stalden eller i en tilstødende stald. Derved kan loven om én ædeplads pr. ko til nykælvere, som træder i kraft den 1. juli 2016, også opfyldes. Ta stilling ta handling Uanset om du i øjeblikket udnytter mælkekvoten fuldt ud eller ej, er det vigtigt, at du allerede nu tager stilling til, hvordan din bedrift skal udvikle sig i de kommende år. Producenter med udsigt til at skulle betale superafgift, må tage stilling til, om produktionen skal tilpasses, eller om der skal investeres i mere kvote. Modsat bør producenter, der står over for at underudnytte kvoten, sætte den overskydende kvote til salg, mens den stadig har en værdi. Ta stilling til, hvordan din bedrift skal udvikle sig og ta handling, så din besætning er klar, når kvoten udløber i INFO Udfordringer i kvotens sidste leveår Lov om én sengebås pr. ko Køb eller salg af kvote Bedriften skal geares til kvoten udløber den1. april 2015 NO. 4 / vækst - April 2014 / 7

8 God hygiejne i farestalden giver gode grise SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Tlf.: Det koster på sundhedskontoen at springe over, hvor gærdet er lavest, når det drejer sig om rengøring, håndvask og støvleskift i farestalden. Ro, renlighed og regelmæssighed Hvad er ligheden mellem en svinestald og en børnehave? Det lyder som starten på en dårlig vittighed, men faktisk kan du som medarbejder i en svinestald lære en hel del om smittebeskyttelse af børnehavepædagogerne. I børnehaverne er grundig håndvask, håndsprit, brug af plastikhandsker og hyppig rengøring nemlig en vigtig del af hverdagen, hvor man konsekvent arbejder for at holde infektionsniveaet nede. Sektionering mindsker risikoen for smittespredning Flere forsøg viser, at sektionering har en gavnlig effekt på smitterisikoen. Men sektionering i farestalden er andet og mere end en fysisk opdeling med flere vægge, døre og ventilatorer. For at få succes med sektionering, er det nødvendigt at sætte fokus på personalets rutiner og vaner i stalden. Det hjælper nemlig ikke at sektionere stalden fysisk, hvis fodtøj, vogne til flytning af grise, fodervogne og grisene selv flytter bakterier og vira imellem sektionerne. Grundig rengøring gør underværker Udgangspunktet for at undgå smittespredning er en grundig rengøring og udtørring. Det kan imidlertid være en udfordring i kontinuerligt drevne farestalde - især om vinteren, hvorfor du bør overveje, om du kan nøjes med at kalke. Hvis du vil undgå spredning af smitte i farestalden, bør du desuden sørge for, at redskaber, medicinkasser og vogne til flytning af grise regelmæssigt bliver grundigt rengjort. Herudover er skift af fodtøj og hansker, brug af håndesinfektion og forskellige skovle og skrabere til hver sektion alt sammen ting, der kan gøre en forskel i fht. smittespredning. Rene gummistøvler og hyppig tøjvask I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for brugen af gummistøvler og hyppig skift og vask af arbejdstøj. Gummistøjler giver langt bedre mulighed for en grundig vask end træsko, og alt for hyppigt møder jeg på mine staldbesøg arbejdsbukser og kedeldragter, der er så beskidte, at de kan stå selv. For at vende tilbage til sammenligningen med pædagogerne, så tvivler jeg på at ret mange af os, ville have lyst til at overdrage vores børn til en pædagog, hvis tøj var smurt ind i snot, opkast, sandkassesand og leverpostej. Håndtering af smågrisene Endelig er der den direkte håndtering af grisene. Her er det en god idé at indføre en inddeling af smågrisene, så de håndteres indenfor f.eks. tre grupper, der hedder hhv. 0-3 dage, 3-10 dage og 10 dage til fravænning. Herefter arbejder man sig ALTID fremad, således at man tager de yngste grise først. Er man nødt til at vende tilbage til yngre grise, bør man som minimum vaske hænder og støvler. Er man nødt til at flytte grise imellem de tre grupper, skal de altid flyttes fremad i systemet, således at man ikke flytter ældre grise ind til yngre. I den sammenhæng er det i øvrigt vigtigt at huske, at fravænnede grise ikke hører til i farestalden. Undgå smitte ved brug af vogne Overvej, hvordan I bruger vognene i stalden. Ikke sjældent ses det, at træmel o.l. opbevares i en vogn, der også bruges til at flytte grise i. Det betyder, at du bruger vognen til at indsamle skravlede grise med hele paletten af sygdomme, hvorefter det træmel, de syge grise har gået rundt i, smides i hulerne i de nyvaskede stier, hvor de næste søer skal fare. Tænk generelt over, om brugen af vogne kan reduceres, så en større del af håndteringen foregår i stierne. Kanyler skal skiftes regelmæssigt Endelig er kanyler en stor synder, når det drejer sig om smittespredning. Alt for ofte tager man en ny kanyle, når dagen starter, og bruger så den samme kanyle resten af dagen. På den måde får man virkelig spredt noget smitte, da bakterier og vira injiceres direkte ind i dyret. Man bør som minimum skifte kanyle efter hvert tredje hold, ved sygdomsproblemer efter hvert hold, og altid i forbindelse med skift fra én aldersgruppe til en anden. Sæt fokus på smittespredning Ja, listen over ting, som man skal være fokuseret på for at holde en god hygiejne i stalden og sikre en effektiv sektionering, er lang. Afsæt derfor tid til at drøfte emnet med dine medarbejdere og læg en plan, der optimerer forholdene i farestalden. Få evt. hjælp fra en rådgiver til at udpege de største faldgruber i netop din besætning. Centrovices svinebrugskonsulenter gennemgår gerne stalden sammen med Jer og kommer med konkrete bud på, hvordan I nedbringer risikoen for smittespredning i farestalden. 8 / NO 4 / vækst - April 2014

9 Rekordstor deltagelse i DB-tjek SVINEBRUG af Finn Rasmussen Svinebrugskonsulent Tlf.: vidner om stor nytteværdi Med en rekordstor deltagelse er der sat streg under, at DBtjek er fremtidens benchmarkværktøj for svinebedrifter. Samtlige svinerådgivningskontorer har indgået et unikt samarbejde til fordel for kunderne. Vil du være blandt de bedste i Danmark, er det nødvendigt at vide, hvordan status ser ud på andre svinebesætninger. I år er der rekorddeltagelse med hele 320 deltagere mod tidligere 180, hvilket er en helt klar fordel for de svineproducenter, der er med i DB-tjek. De behandlede data i DB-tjek stammer fra deltagerenes E-kontrol, regnskabsoplysninger og arbejdstidsforbrug oplyst af driftsleder. DB-tjek opgøres på halvårs basis, hvorfor de aktuelle resultater er fra juli til december Disse nyeste resultater er netop ved at blive gjort op og sendes ud til deltagerne i uge 13. Der indgår typisk forskellige nøgletal i et DB-tjek, hvoraf de vigtigste er DB pr. gris samt foderomkostninger for at producere en gris. I år indgår desuden nøgletallene for energi og vedligehold i DB-tjek, hvilket sikkert bliver en øjenåbner for flere deltagere. Benchmark din bedrift op imod resten af landet Det er første gang, at alle 11 svinerådgivningskontorer i Danmark er gået sammen om at tilbyde DB-tjek til de svineproducenter, som ønsker at udvikle sig. Det er et unikt samarbejde med én ting for øje at højne og udvikle de danske svinebedrifter med fokus på bundlinje og resultater. Du kan kort fortalt benchmarke din bedrift op imod resten af landet og dermed få indblik i de områder, du med fordel kan fin-tune i din produktion. I DB-tjek har man tidligere talt om at ligge blandt de bedste 25 procent indenfor forskellige parametre. Med den rekordstore deltagelse defineres mange resultater nu endnu mere konkret, så der sker benchmark på de bedste 10 procent. Udbytte for dig Sådan kan du drage nytte af DB-tjek: inddragelse og motivering af dine medarbejdere udpegelse af indsatsområder efter økonomisk betydning måle konkurrencekraften i forhold til andre svineproducenter dokumentation af økonomien i svineproduktionenen over for kreditgivere Du kan hele tiden følge tallene, som kan udskrives inklusive tal fra forrige periode. Her kan du se hvilke tal, der er arbejdet med siden sidst og hvilke justeringer, der virkede. Som en yderligere appetitvækker kan det nævnes, at DB svinger med minimum en faktor 3 fra bund til top. Og at en producent bruger 20 kr./gris en anden 60 kr./gris for at få et slagtesvin passet. Kan du også se vigtigheden af at analysere din svinebedrift helt ned i detaljen, er du velkommen til at ringe til din svinebrugskonsulent. Vi er klar til at hjælpe dig. RECEPTION 25 års jubilæum Fredag den 9. maj 2014 kl Ønsker vi Per Ejersbo Olsen hjertelig tillykke med 25 års jubilæet ved en reception i vores mødelokaler på 1. sal. Vi håber du har lyst til at komme, forbi og hjælpe os med at fejre Per ved receptionen den 9. maj. NO. 4 / vækst - April 2014 / 9

10 Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? ØKONOMI af Karl Aage Hansen Økonomikonsulent Tlf.: Tjek forskudsopgørelsen grundigt, hvis du solgte virksomhed i 2012 eller SKAT har lavet en ny, udvidet årsopgørelse til små, selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at årsopgørelsen fremover dannes automatisk, nøjagtig som det i dag sker for lønmodtagere. For personer, der er stoppet som selvstændigt erhvervsdrivende i 2012 eller 2013, kan det betyde, at årsopgørelsen baseres på forkerte tal. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din forskudsopgørelse er lavet korrekt, og at du læser årsopgørelsen grundigt igennem, når du modtager den fra SKAT. Tidligere erhvervsdrivende skal være særligt opmærksomme En skatteyder, der har solgt sin virksomhed med overskud i 2012 og ikke fået rettet forskudsregistreringen til for 2013, vil på årsopgørelsen for 2013 få beløbet overført fra forskudsregistreringen, også selv om der på årsopgørelsen er oplyst om virksomhedsophør i Har du tidligere været kunde hos Centrovice, men solgt din virksomhed i løbet af 2012, laver vi måske ikke selvangivelse for dig i Derfor bør du selv tjekke, at tallene på din forskudsregistrering er korrekte. Ellers risikerer du at blive beskattet af for stor en indkomst. Det skal du være opmærksom på Er du stoppet som selvstændigt erhvervsdrivende, udlejer af ejendom eller andet, der gav dig en udvidet selvangivelse i løbet af 2013, skal du stadig bruge den udvidede selvangivelse for hele Det betyder, at du skal: oplyse om, at din virksomhed er lukket i rubrik 71. afmelde virksomhedens CVR-nummer på virk.dk slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i din forskudsopgørelse for Ellers risikerer du at få en udvidet selvangivelse igen i Kontakt din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl Har du solgt din virksomhed i 2012 eller 2013, bør du være ekstra opmærksom, når du læser din forskudsopgørelse igennem. Kontakt evt. din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl. Vi hjælper dig gerne med at få styr på forskuds- og årsopgørelse. Økonomisk fredning af mindre landbrug EJENDOM & JURA af Søren Schoubye Møller Ejendomskonsulent Tlf.: Regeringen og alle folketingets partier er blevet enige om at frede de mindre landbrug i EU s nye landbrugsreform. Det betyder, at grænsen for at søge direkte landbrugsstøtte ikke som planlagt hæves fra to til fem hektar. Fra 1. januar 2015 vil hektargrænsen for støtte derfor fortsat være på to hektar. landdistriktsprogrammet, hvilket betyder, at grænsen for støtte her sættes til 0,3 hektar. Skal du søge landbrugsstøtte eller økologistøtte er vores planteavlskonsulenter og økologikonsulent klar til at hjælpe. Lettere at søge økologistøtte Folketinget har desuden besluttet at gøre det lettere for små landbrug at søge økologistøtte under 10 / NO 4 / vækst - April 2014

11 Invester i dine medarbejdere HR & LØNSERVICE af Lone Bendixen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Dine medarbejdere betyder rigtig meget for, hvordan din bedrift fungerer. Men hvordan gøder du dine medarbejdere, så høsten bliver så god som muligt? Eller sagt med andre ord, hvilke muligheder har du for at tilgodese dine medarbejdere, så du sikrer trivsel, motivation og en god, stabil arbejdsindsats? Mulighederne er mange, og nedenfor får du et overblik over tre af de tiltag, som kan være med til at sikre, at du har glade og motiverede medarbejdere. Tilbyd en skræddersyet pensionsordning Som arbejdsgiver kan du tilbyde dine medarbejdere en pensionsordning, der er skræddersyet til deres personlige forhold. Med mindre medarbejderen er omfattet af en overenskomst, er der intet krav om, hvordan pensionsaftalen skal udformes. Typisk indbetaler medarbejderen og du til pensionsordningen, men fordelingen af den samlede indbetaling kan frit aftales mellem jer. Den konkrete pensionsaftale bør derfor afhænge af medarbejderens ønsker og behov. Sundhedsforsikring sikrer hurtig behandling Du har mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en sundhedsforsikring igennem f.eks. Landbrug & Fødevarer. Sundhedsforsikringen er en god forretning for både dig og dine medarbejdere, da den sikrer dem hurtig behandling på eksempelvis privathospital. Det kan være en dyr fornøjelse at få en afløser til at passe gården, imens medarbejderen venter på behandling i det offentlige system. & Fødevarers hjemmeside - klik her - hvor du også finder oplysninger om pris, dækning, tilmelding - og ikke mindst de gunstige beskatningsregler for ansatte. Centrovices Løn- og HR-rådgivere hjælper dig gerne med at tegne forsikringen, men tilmeldingsblanketten kan også hentes via ovenstående link. Personalehåndbogen som ledelsesværktøj En personalehåndbog er et rigtig godt supplement til ansættelseskontrakten både for nye og for mere erfarne medarbejdere. Udover en masse praktiske oplysninger indeholder personalehåndbogen nemlig også information om forhold vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder f.eks. omgangstone, mobning, stresshåndtering og lignende. Disse forhold er ofte afgørende for trivslen og motivationen på arbejdspladsen - og dermed for, hvorvidt dine medarbejdere er i stand til at yde en god arbejdsindsats. Personalehåndbogen er et billigt og effektivt styringsredskab til dig, der ønsker at investere i dine medarbejdere. Sådan kommer du i gang Kontakt Centrovices Løn- og HR-rådgivere, hvis du vil vide mere om, hvordan du udarbejder en personalehåndbog, eller har spørgsmål om medarbejdertrivsel, pension og sundhedsforsikring. Du kan læse mere om sundhedsforsikringen på Landbrug PERSONALENYT Fratrædelser 31. marts - Mette Dyrup Truelsen, miljøkonsulent 30. april - Pia Kragh Buffoon, webmaster Runde fødselsdage 50 år 10. april - Søren Schoubye Møller, ejendomskonsulent Jubilæer 25 år 01. maj - Per Ejersbo Olsen, seniorkonsulent, reg. revisor - se annonce om reception på side 9 NO. 4 / vækst - April 2014 / 11

12 TANK VIDEN April 2014 Klov-kursus Kurset henvender sig til kvægbrugere og medarbejdere med interesse i klovpleje Formålet med kurset er at opdatere deltagerne på viden om klovbeskæring o april kl 09:45-12:45 6-tonsklubben - 2 af 4 6-tonsklubben er en erfa-gruppe for rapsdyrkere, der har lyst til at udfordre sig selv og blive en del af et professionelt fællesskab, hvor den faglige udvi april kl 09:30-13:30 Økonomimøde På mødet stiller økonomikonsulenterne skarpt på de afdragsog finansieringsudfordringer, som de fynske landmænd oplever, og giver deltagerne et indblik i, hvilke økonomiske krav fremtiden stiller til landbruget. 8. april kl 19:00-22:00 6-tonsklubben - 3 af 4 6-tonsklubben er en erfa-gruppe for rapsdyrkere, der har lyst til at udfordre sig selv og blive en del af et professionelt fællesskab, hvor den faglige udvi april kl 09:30-13:00 Maj 2014 Opfølgningskursus for sprøjteførere Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud. Deltagerne ka maj kl 08:30-16:00 Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskriften. Du bliver automatisk sendt ind på centrovice.dk og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf Damsbovej Vissenbjerg

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1+2-2 014 Indkøbsklubberne gør livet nemmere Kender du indtjeningskravet på din svinebedrift? Udsigt til rekordstor kvoteafgift i 2014 INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? NR 10 OKTOBER 2015 Vækst SIDE 10 Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd SIDE 4 Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? SIDE 5 SIDE 18

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2 014 Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Økonomistyring. Brug dit regnskab offensivt. V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL

Økonomistyring. Brug dit regnskab offensivt. V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL Økonomistyring Brug dit regnskab offensivt V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL Hvem er vi? Hvad får I med herfra? Et overblik over de aktuelle muligheder, der er indenfor professionel økonomistyring

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen

Dynamisk strategi. Chefkonsulent Flemming Sørensen Dynamisk strategi Chefkonsulent Flemming Sørensen Hvad er dynamisk strategi Gammelt produkt på nye flasker Light udgave af strategiprodukt Mere handlingsorienteret strategi og nemmere tilgængelig God platform

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere