HiPath Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning

2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner! Læg ikke håndsættet ved siden af elektroniske apparater, da de i så fald kan påvirke hinanden! Anvend ikke håndsættet i vådrum! Apparaterne er ikke stænktætte. Håndsættet udsender en sendeeffekt. Følg de lokale sikkerhedsforskrifter! Bemærk! Ringetonen, henvisningstonerne og håndfri samtaler anvender højttaleren. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri I modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade. Bemærk! Til personer med høreapparat: Høreapparater kan modtage telefonsignaler. Giv kun telefonen videre til andre sammen med betjeningsvejledningen. Batterier Fare: Anvend kun de godkendte batterier! Anvend ikke batterier, der ikke kan genoplades! Manglende overholdelse kan være farlig. Læg ikke batterierne i vand, og brænd dem ikke! Brug kun den godkendte strømforsyning sammen med laderen! Bemærk! Batterier, telefon, lader og strømforsyning skal bortskaffes miljømæssigt korrekt!

3 Oversigt Oversigt Højttaler 10 Tilslutning til headset og pcinterface 2 Display 11 Tasten Call-by-Call 3 Displaytaster 12 Tasten Firkant 4 Kontroltast 13 Nummertaster 5 Håndfri-tast 14 Afbryd- og tænd/sluk-tast 6 Opkaldstast 15 Beskedtast 7 Tasten Stjerne 16 Batterirummets låg 8 R-tast 17 Højttaler til ringesignal/håndfri funktion 9 Mikrofon 18 Bæreclips Brug af tasterne: side 11 I

4 Indholdsfortegnelse Oversigt I Om denne betjeningsvejledning Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Tænd/sluk håndsættet Løft først røret, og vælg derefter nummeret Vælg først nummeret, og løft derefter røret Opkald til nødtelefonnummer Manuelt genopkald Notering Forespørgel Besvar eller afvis opkald Overtag et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Afslut samtale Viderestil opkald Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Når du forlader telefonnettet Beskrivelse af betjeningselementerne Funktionstaster R-tast Kontroltast Displaytaster Menusymboler i hovedmenuen Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Ilægning af batterierne Opladning og anvendelse af batterierne Batteriernes brugstider og opladningstider Godkendte batterier Montering af bæreclips Indstilling af håndsættets displaysprog Indstilling af systemets displaysprog Indstilling af håndsættet Indstilling af talelydstyrke Indstilling af ringetoner Indstilling af servicetoner II

5 Indholdsfortegnelse Valg af ringetone med Sound Manager Aktivering eller deaktivering af ringetone Aktivering/deaktivering af opmærksomhedstone Redigering af nødopkaldsnummer Automatisk besvarelse af opkald til/fra Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af display Gendannnelse af standardindstillinger Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Håndfri funktion Stemmestyret opkald Genopkald Systemkortvalgsnumre, central Systemkortvalgsnumre, individuelt Systemets telefonbog Telefondatabase (LDAP) Håndsættets telefonbog/call-by-call-liste adressekartotek Målrettet aktivering af et MSN-nummer Gennemførelse af samtaler med identifikationskode Anvendelse af håndsættet som en anden linje Deaktivering af visning af telefonnummer Målrettet overtagelse af opkald Aktivering/deaktivering af opkaldsbeskyttelse Visning af samtaleomkostninger Fangning Håndfri dørtelefon Telefondatatjeneste TDS Aktivering af kontakt Signal til nettet Viderestilling af et MSN-nummer Anvendelse af natstilling Brug af DTMF-opkald Parkering/aktivering af samtaler Brug af telefonen med flere brugere Banke på Banke på-tone fra/til Deaktivering/aktivering af den automatiske banke på-funktion Indbrydning Viderestilling af samtale (omstilling) Hold-funktion Skift mellem samtaler Gennemførelse af en konference III

6 Indholdsfortegnelse Brug af opkald nr Teamfunktioner Aktivering/deaktivering af gruppeopkald Opkaldstilkobling UCD-opkaldsfordeling (Universal Call Distribution) Mulap-gruppe (Multiple Line Application) Beskedfunktioner Lagring af besked/svartekst Afsendelse/åbning af tekstbesked Hentning af en infotekst eller en telefonsvarerbesked Opkaldsliste Ekstrafunktioner Håndsættets vækkeur Håndsættets kalenderemnefunktion Systemets kalenderemnefunktion Valg af basestation Hurtig adgang til funktioner og telefonnumre Telefonspærring Håndsættets telefonspærring Programmering af en telefonspærringskode Aktivering/deaktivering af telefonspærring Central kodelås/aktivering og deaktivering af telefonspærring for andre håndsæt Systemfunktioner Hentning via menuen Hentning via en kode Funktioner og koder Bilag Afhjælpning af fejl Konfigurer pc-interface Pleje af håndsættet Dokumentation Tekniske data Tilbehør EU-direktiver IV

7 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring Stikordsliste V

8 Indholdsfortegnelse VI

9 Om denne betjeningsvejledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver håndsættet og dets funktioner i dit kommunikationssystem. Her beskrives alle de funktioner, som kan aktiveres ved hjælp af håndsættet. Hvis du opdager, at visse funktioner på håndsættet ikke er til rådighed som ønsket, kan det skyldes følgende: Funktionen er ikke indstillet til dig og håndsættet - kontakt den systemansvarlige. Kommunikationsplatformen har ikke denne funktion - kontakt din Siemens-partner for at få opgraderet udstyret. Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du fører interne og eksterne samtaler med håndsættet. Interne samtaler er samtaler, som du fører inden for et kommunikationssystem, f.eks. i et firma, som du fører inden for forbundne kommunikationssystemer, f.eks. forskellige fillialer af et firma, Eksterne samtaler er samtaler, som du fører med brugere af det offentlige telefonnet. 1

10 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Tænd/sluk håndsættet a Tryk på afbryd-tasten, indtil en stigende tonesekvens angiver, at telefonen tændes eller slukkes. PIN-kode Hvis PIN-koden er som ved levering (0000), er håndsættet klar til brug, når der tændes for det. Hvis du har angivet en PIN-kode, skal denne først indtastes. Visning af forbindelsens kvalitet På standbydisplayet vises modtagesignalets styrke med symbolet "Modtagestyrke": Ingen modtagestyrke Ò Ñ Ð Telefonen har forskellig rækkevidde udendørs og indendørs ( side 113). Hvis du har problemer med rækkevidden, skal du kontakte din systemadministrator. Opladning af batteri Når håndsættet befinder sig i laderen, lades det op, selvom der er slukket for det. På displayet kan du se opladningstilstanden. Hvis håndsættet er blevet deaktiveret, fordi batterierne er afladet, og derefter anbringes i laderen, tændes det automatisk, hvorefter det er klar til brug. Opladningen begynder. Hvis du har angivet en PIN-kode, skal denne først indtastes. Sprog Lav modtagestyrke 50% modtagestyrke 100 % modtagestyrke Hvis dit foretrukne sprog ikke er indstillet for displayteksterne, kan du selv indstille det ( side 18). 2

11 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Løft først røret, og vælg derefter nummeret c eller d o p Eller: Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri Indtast det ønskede telefonnummer. Den ønskede person ringes op. Du har ingen mulighed for at ændre, hvis du trykker forkert. Hvis du trykker forkert: Tryk på afbryd-tasten. Personen besvarer opkaldet. Samtalen er i gang. I øjeblikket ikke muligt Læg på a Brugeren er optaget eller afviser opkaldet. Tryk kort på afbryd-tasten. o og eventuelt X evt. Vælg først nummeret, og løft derefter røret. Indtast det ønskede telefonnummer, og korriger eventuelt enkelte tegn med displaytasten "Slet". Mens du indtaster telefonnummeret, kan du bruge følgende funktioner: "Nr. i tlf.bok" (lagring af telefonnummer i håndsættets telefonbog) "Indsæt pause" (indsætning af en pause, f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til en postkasse). "Indsæt R" (ikke relevant) Bemærk! Denne opkaldsforberedelse er også mulig ved genopkald og opkald ved hjælp af håndsættets telefonbog. I øjeblikket ikke muligt c eller d p Eller: Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion inden for 30 sekunder. Den ønskede person ringes op. Personen besvarer opkaldet. Samtalen er i gang. Brugeren er optaget eller afviser opkaldet. 3

12 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Læg på a Tryk kort på afbryd-tasten. Opkald til nødtelefonnummer Der er lagret et nødopkaldsnummer i håndsættet, som du også kan bruge, selvom tastaturet er låst. Som standard er nummeret "112" angivet som nødopkaldsnummer. Du kan ændre nødopkaldsnummeret ( side 26). o Indtast nødopkaldsnummeret, for eksempel 112. c eller d Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri Manuelt genopkald c D eller E Enten: c eller d Eller: På genopkaldslisten gemmes de ti sidst opkaldte telefonnumre. Et telefonnummer gemmes kun én gang, selvom det har været brugt flere gange. Tryk kort på opkaldstasten. Genopkaldslisten vises. Vælg det ønskede telefonnummer. Tryk kort på opkaldstasten eller tasten til håndfri Forbindelsen etableres. Åbn genopkaldsmenuen. Menuen indeholder følgende funktioner ( side 36): Auto. genopkald Anvend nummer Kopi t. tlf.bog Slet opslag Slet liste DE Anvend nummer [ Vælg menupunktet, og bekræft. o c eller d Rediger telefonnummeret, eller gennemfør opkaldet, for eksempel med et gennemvalg. Tryk kort på opkaldstasten eller tasten til håndfri Forbindelsen etableres. 4

13 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Notering Du ringer til en person, som ikke svarer, eller hvis nummer er optaget. Med noteringsfunktionen får du fat i personen, så snart denne lægger på eller igen har anvendt sin telefon. Vær opmærksom på, at et nummer er optaget, hvis en anden person også har ringet nummeret op. Du kan bruge telefonen som ellers, når du har valgt noteringsfunktionen. Du kan også sende et ønske om notering som info ( side 86). Du kan også åbne denne funktion direkte ved at indtaste koden ( side 104). p Notering a Reservering af notering Telefonnummeret ringes op. Du hører optagettonen, eller abonnnenten tager ikke telefonen. Gem ønske om notering. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Modtagelse af noteringen c eller d Du modtager noteringen, når den ønskede bruger har lagt røret på, eller når han har brugt sin telefon for første gang. På telefonens display vises "Notering:...". Tryk kort på opkaldstasten eller tasten til håndfri Forbindelsen etableres. Bemærk! Noteringer gentages, indtil der etableres en forbindelse, eller noteringen slettes. En telefon kan bestille maks. 5 noteringer og være destination for maks. 5 noteringsønsker. Når disse betingelser er opfyldt, afvises yderligere noteringer. 5

14 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Sletning af ønsket om notering c eller d Menu Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri Åbn systemmenuen. >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< Yderligere [ Vælg menupunktet, og bekræft. funktioner? >< #58=Vis noteringer? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< Vælg opslag. Menu Åbn hjælpemenuen. >< Slet? [ Vælg menupunktet, og bekræft. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. S eller p Foresp. o p Enten: Eller: Menu Forespørgel Du afbryder samtalen for at rette en forespørgsel til en anden person (som godt kan befinde sig uden for huset) og fortsætter derefter samtalen. Du er i gang med at føre en telefonsamtale. Aktivér forespørgsel. Den aktuelle samtale sættes på hold, og samtalepartneren venter. Indtast telefonnummeret på den person, du vil rette en forespørgsel til. Telefonnummeret ringes op. Personen besvarer opkaldet. Forespørgselssamtalen indledes. Afslut forespørgselssamtalen, og fortsæt den ventende samtale Den anden samtalepartner lægger på. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Åbn systemmenuen. >< Afslut og gå tilbage? [ Vælg menupunktet, og bekræft. 6

15 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Samtalepartner nr. 2 hører optaget-tonen og lægger på. Et Gigaset-håndsæt lægger selv på. Du kan dog også tale med samtalepartnerne på skift ( side 70), starte en konference ( side 71) eller stille den ventende samtalepartner om til den anden samtalepartner ( side 68). Den anden samtalepartner er optaget eller svarer ikke Î Afbryd notering. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Under forespørgslen kan du bestille en notering ( side 5), banke på ( side 65) eller bryde ind ( side 67). Besvar eller afvis opkald Besvar opkald k c eller d Dit håndsæt ringer ( side 26). Oplysninger om den opkaldende person vises på displayet. Den opkaldende persons telefonnummer og/eller navn kan vises på displayet. Du har følgende muligheder for at besvare et opkald: Håndsættet befinder sig i laderen. Tag håndsættet op af laderen (fungerer kun, hvis "Aut. modtagelse" er aktiveret, side 26). Håndsættet befinder sig ikke i laderen. Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri Når du har besvaret opkaldet, kan du omstille samtalen ( side 68), sætte samtalen på hold og rette en forespørgsel til en anden person i rummet ( side 70), sætte samtalen på hold og ringe en anden person op ( side 6) for at viderestille den holdte samtale ( side 68), skifte mellem samtalerne ( side 70) eller starte en konference ( side 71). Afvis opkald Du kan afvise et opkald, hvis du ikke vil forstyrres. 7

16 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Afvis opkald Bekræft displaymeddelelsen med en af de to displaytaster. Opkaldet afvises, og den opkaldende person hører optaget-tonen. Overtag et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Menu c Du kan overtage opkald til telefoner i din opkaldsovertagelsesgruppe (defineres af serviceteknikeren) med dit håndsæt. Dette er også muligt, når du fører en samtale. Forudsætning: Du hører, at en telefon i din opkaldsovertagelsesgruppe ringer. Tryk lang tid på opkaldstasten. På displayet vises meddelelsen: "Opkald til:". Åbn systemmenuen. >< Indtrækning, gruppe? [ Vælg menupunktet, og bekræft. p Samtalen er i gang. a eller k Afslut samtale Tryk kort på afbryd-tasten, eller anbring håndsættet i laderen. Samtaleomkostningerne vises, hvis kommunikationssystemet er indstillet til det. 8

17 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Viderestil opkald Du forlader midlertidigt arbejdspladsen og ønsker, at opkald til dig viderestilles til det sted, hvor du befinder dig. Viderestillingsnummeret for interne opkald kan være både interne og eksterne telefonnumre. Destinationsnummeret er for det meste et eksternt telefonnummer, da du internt til enhver tid kan kontaktes på håndsættet. c eller d Menu Aktiver viderestilling Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri Åbn systemmenuen. >< Viderestilling aktiveret? [ Vælg menupunktet, og bekræft. Enten: >< 1=alle opkald? [ Vælg menupunktet, og bekræft. Eller: >< 2=kun eksterne opkald? [ Vælg menupunktet, og bekræft. Eller: >< 3=kun interne opkald? [ Vælg menupunktet, og bekræft. Næste: o Indtast telefonnummeret på destinationen. Gem a Gem indstillingerne. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Bemærk! Foran et eksternt telefonnummer skal du indtaste bylinjenummeret. Når serviceteknikeren har aktiveret DTMFgennemvalg, kan du også viderestille opkald til dette eksterne telefonnummer. 9

18 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Deaktiver viderestilling c eller d Menu Forudsætning: Viderestilling er aktiveret. Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri Åbn systemmenuen. >< Viderestilling [ Vælg menupunktet, og bekræft. deaktiveret? a Tryk kort på afbryd-tasten for at afslutte processen. Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen fungerer som beskyttelse mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når du bærer håndsættet i en taske. Ved indgående opkald deaktiveres tastaturspærringen automatisk, og når samtalen er slut, aktiveres den igen. # Tryk på tasten Firkant, indtil det bekræftes af en stigende tonesekvens, at funktionen aktiveres eller deaktiveres. Når tastaturspærringen er aktiveret, vises der en nøgle i displayet. Bemærk! Selv om tastaturspærringen er aktiveret, kan du vælge et foruddefineret nødopkaldsnummer. Når du forlader telefonnettet Når du har forladt telefonnettet Basestationens navn blinker i displayet. Håndsættet forsøger permanent at synkronisere sig med en basestation. Intervallerne mellem synkroniseringsforsøgene bliver længere og længere på grund af den indbyggede strømspare For at spare på batteriet kan du slukke håndsættet. 10

19 Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af betjeningselementerne Funktionstaster Håndsættet har følgende funktionstaster: Tast Navn Anvendelse a Afbryd- og tænd/sluk-tast Afslut samtalen. Afbryd funktioner. Gå tilbage til næste højere menuniveau (kun efter ) Tænd/sluk håndsæt c Opkaldstast Besvarelse af opkald Vælg telefonnummer Åbn genopkaldslisten Få adgang til telefonsystemets funktioner d Håndfritast f Beskedliste Åbn beskedliste Besvar opkald Vælg telefonnummer Skift mellem højttaler- og håndfrifunktion Få adgang til telefonsystemets funktioner * Tasten Stjerne Aktivér/deaktiver ringetone # Tasten Firkant Aktivér/deaktiver tastaturspærring. C Tasten Call-by- Call Åbn Call-by-Call-liste S R-tast R-tastfunktion ( side 12) 11

20 Beskrivelse af betjeningselementerne R-tast R-tasten gør det muligt på forskellige måder at få adgang til følgende funktioner: Betjening Tryk kort Tryk længe (mindst 1 sekund). Funktion Funktionen Forespørgsel: Udfør forespørgsel (eller til displaytast "Foresp."), og afslut Afslut samtale R-tastfunktion: Indtast opkaldspause (f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved en aflytning af postkasse) Aflyt forbindelse til en postkasse (f.eks. ved en forespørgsel, ved start af en konference eller ved viderestilling af et opkald) Kontroltast Kontroltasten har forskellige funktioner, afhængigt af situationen: Situation I standbytilstand Under en samtale I hovedmenuen På lister og i menuer I indtastningsfeltet Rediger værdier E Tryk øverst Kort: Indstilling af ringetoner Længe: Start stemmestyret opkald Indstil talelydstyrke Vælg menusymbol Næste højere menuniveau D Tryk nederst Åbn håndsættets telefonbog. Åbn håndsættets telefonbog Vælg menusymbol Næste lavere menuniveau F Tryk til venstre Vælg menusymbol Næste højere menuniveau, Annuller Gå en linje op Gå en linje ned Flyt markøren til venstre Reducer værdi G Tryk til højre Åbn håndsættets hovedmenu Åbn håndsættets hovedmenu Vælg menusymbol Vælg opslag (OK). Flyt markøren til højre Forøg værdi 12

21 Beskrivelse af betjeningselementerne Displaytaster Håndsættet har to displaytaster med hver en eller to funktioner. Når en tast har to funktioner, vælges den ønskede funktion med venstre eller højre side af displaytasten. Displaytasternes funktioner afhænger af situationen. En funktion kan være angivet med tekst eller med et symbol: Symbol Navn Anvendelse Menu Åbn håndsættets hovedmenu eller en situationsafhængig menu X Slet Slet indtastninger tegn for tegn fra højre mod venstre Î Tilbage Gå et menuniveau tilbage, Annuller. [ OK Bekræft det valgte menupunkt < > Op/ned Gå op eller ned for at vælge menupunkter? Vælg funktion Tildel den venstre displaytast en Vises, når der endnu ikke er valgt nogen Bip Aktiver opmærksomhedstone Bip Indstil og Ringetone Aftale Vækkeur Klokkeslæ Vis Aflyt Afslut Ja Fra Gem Tlf.-bog Foresp. Indstil Ringetone Fra Kalenderemne Vækkeur Klokkeslæt Vis Aflyt Afslut Ja Fra Gem Telefonbog Forespørgsel Indstil nummertast Bekræft aftaleopkald fra håndsættet Håndsættets kalenderemnefunktion Åbn vækkeursfunktion Indtast dato og klokkeslæt Vises, hvis klokkeslæt og dato ikke er indstillet. Vis opslag eller billede Aflyt melodi Afslut afspilning af en melodi Bekræft, at du virkelig ønsker at slette Afslut automatisk genopkald/ deaktiver funktion Gem indtastninger Åbn systemets telefonbog Udfør forespørgsel 13

22 Beskrivelse af betjeningselementerne Symbol Navn Anvendelse Skift Skift mellem Skift mellem to deltagere opkald Besvar Modtag Banke på Besvar Notering Rediger Gem Opkald Ved at tildele en funktion til den venstre displaytast er det muligt at få vist yderligere symboler, f.eks. navnet på en person i telefonbogen eller et Callby-Call-opslag ( side 98). Menusymboler i hovedmenuen eller G Notering Rediger Gem Opkald Udfør notering med deltager nr. to Rediger konfiguration Gem indtastninger Vælg indtastede tal Du kan åbne håndsættets hovedmenu ved at trykke på displaytasten "Menu" eller ved at trykke til højre på kontroltasten. Hovedmenuen er en grafisk orienteret menu og har følgende menusymboler: Symbol Anvendelse Åbn menuen "Indstillinger" F/G og E/D Åbn menuen "Lyd" Åbn menuen "Kalender" Åbn menuen "Sound Manager" Menusymbolerne vælges ved at tryk op/ned eller til venstre/højre på kontroltasten. 14

23 Ibrugtagning af håndsættet Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Træk beskyttelsesfolien af displayet, før du tager håndsættet i brug. Ilægning af batterierne Håndsættet leveres med to godkendte batterier. De medfølgende batterier er ikke opladet. De oplades først i håndsættet. Bemærk! Følg sikkerhedsanvisningerne ( titelbladets bagside)! Brug kun de godkendte batterier ( side 17)! Udskift altid begge batterier samtidig, og læg kun batterier af samme type/fra samme producent i håndsættet! Åbn kun batterirummet i støvfrie omgivelser! Hvis du fjerner batterierne, bibeholdes alle telefonbogsopslag og indstillinger. Dato og klokkeslæt nulstilles. Fjern kun batterierne, hvis de er defekte. Hver unødvendig fjernelse reducerer batteriernes levetid. Åbning af batterirummet Tryk på den riflede del af låget, og skub det af batterirummet. Ilægning af batterier Læg de godkendte batterier i med polerne i den korrekte retning, som vist med markeringen. Lukning af batterirummet Sæt låget på, og skub det på batterirummet, til det går i indgreb. 15

24 Ibrugtagning af håndsættet Opladning og anvendelse af batterierne Stil håndsættet i laderen med tastaturet fremad for at oplade batterierne. Vigtigt! Brug ved kun godkendte strømforsyninger sammen med laderen (oplysninger om bestillingsnumre finder du på side 113). Opladningstilstanden vises ved hjælp af opladningsindikatoren. Den blinker under opladning: = Batterierne er tomme e V U Bemærk! Batterier 33% opladet Batterier 66% opladet Batterier 100 % opladet Ved første opladning: Oplad batterierne i mindst 5 timer uden afbrydelse, uanset hvad opladningsindikatoren viser. Brug derefter håndsættet uden at sætte det tilbage i laderen, indtil du hører batteriadvarselstonen. Dette gør, at opladningsindikatoren tilpasses batteriernes brugstider. Sådan opnår du fuld brugs- og opladningstid ( side 16): Brug håndsættet flere gange, indtil batteriadvarselstonen høres, uden at sætte det tilbage i laderen. Enhver senere opladning: Du kan sætte håndsættet tilbage i laderen, hver gang du har brugt det. Opladningen styres elektronisk, så batterierne oplades optimalt og skånsomt. Batteriernes brugstider og opladningstider Standbytiderne opnås først efter flere opladninger og afladninger. Kapacitet (mah) 700 ( Sanyo Twicell 650 : 650) Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) ca. 150 (6 dage) ca. 10 ca. 5 til 6 16

25 Ibrugtagning af håndsættet Godkendte batterier Følgende batterier er godkendt til håndsættet: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Sanyo Twicell 700 Sanyo Twicell 650 Sanyo HR-3U 800 mah Panasonic 700 mah GP 700 mah GP GP85AAAHC 850 mah YDT AAA SUPER 700 YDT Yuasa Delta AAA mah VARTA PhonePower AAA 700 mah Montering af bæreclips Tryk bæreclipsen fast på bagsiden af håndsættet, indtil tapperne på siden klikker på plads i hakkene. 17

26 Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af håndsættets displaysprog eller G Enten: Hvis dit foretrukne sprog for displayteksterne ikke er indstillet ved levering, kan du selv indstille det. Åbn hovedmenuen Åbn håndsættets hovedmenu. Åbn den første undermenu FG Indstillinger [ Vælg menusymbol og bekræft. Eller: FG H/Set Settings [ Vælg menusymbol og bekræft. Åbn den anden undermenu Enten: DE Håndsæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. Eller: DE Handset [ Vælg menupunktet, og bekræft. Enten: Åbn den tredje undermenu DE Sprog [ Vælg menupunktet, og bekræft. Eller: DE Language [ Vælg menupunktet, og bekræft. Valg af sprog DE Dansk... [ Vælg og bekræft det ønskede sprog. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Bemærk! Hvis du ved et uheld har indstillet et forkert displaysprog, skal du trykke på "G 5 3 1" og derefter vælge et nyt sprog. Se side 31, hvis du vil gendanne standarddisplaysproget. 18

27 Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af systemets displaysprog c eller d Menu Hvis du vil ændre displayteksternes sprog, skal du både ændre håndsættets og systemets sprog. I systemet kan sproget indstilles individuelt for hvert håndsæt. Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri Åbn systemmenuen. >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< Yderligere [ Vælg menupunktet, og bekræft. funktioner? >< * 48= [ Vælg menupunktet, og bekræft. Sprogvalg? >< 11=dansk [ Vælg og bekræft det ønskede sprog.... a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 19

28 Indstilling af håndsættet Indstilling af håndsættet Hvis du ikke er tilfreds med håndsættets standardindstillinger, kan du ændre dem. Indstilling af talelydstyrke p Enten: E Eller: G Under en samtale kan du justere talelydstyrken. Du kan indstille følgende lydstyrker: Lydstyrke ved højttalerfunktion Du kan vælge mellem tre lydstyrketrin. Lydstyrke ved håndfri-funktion Du kan vælge mellem fem lydstyrketrin. Lydstyrken for den håndfri funktion kan kun ændres, når den er aktiveret ( side 33). Du er i gang med at føre en telefonsamtale. Åbn menuen til indstilling af lydstyrke. Lydstyrkemenuen for højtalerfunktion eller håndfri funktion vises. Åbn menuen, hvis "tryk øverst på kontroltasten" har en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald. DE Lydstyrke [ Vælg menupunktet, og bekræft. Næste: FG Gem a Definer indstillingen. Tryk på displaytasten, hvis du vil gemme indstillingen permanent. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 20

29 Indstilling af håndsættet Indstilling af ringetoner Indstilling af ringetonernes lydstyrke og melodi Håndsættet er forsynet med en række ringetoner og melodier. Du kan også overføre melodier fra en computer til håndsættet ( side 110) og administrere dem der ( side 23). Når du vælger denne menu, høres ringetonen med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem ringetonelydstyrker, crescendo-ringetone (stigende lydstyrke) og ingen ringetone Til ekst. opkald f g 1 Sig navn: Til Î Gem 1 Ringetonelydstyrke 2 Ringetonemelodi 3 Afspilning af navnet på den person, der ringer op, ved hjælp af en gemt taleprøve (understøttes ikke) eller G Vælg følgende indstillinger, så du lettere kan skelne mellem håndsættets ringetoner: Til ekst. opkald Til int. opkald Til aftaler Til vækkeur Ens for alle Åbn håndsættets hovedmenu. FG Lyd [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Ringetoner [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Til ekst. opkald [ Vælg menupunktet, og bekræft.... FG D Indstil lydstyrken. Gå en linje ned. 21

30 Indstilling af håndsættet FG Vælg ringetonemelodi, hvis en sådan er defineret af den systemadministratoren: f.eks tonerne 1 til 3 til interne opkald f.eks. melodierne 4 til 20 [+16, der kan indlæses] til eksterne opkald Vær sikker på, at du har besvaret opkaldet, før du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du høreskader som følge af en høj ringetone. Gem Gem indstillingerne. Indstilling af servicetoner Servicetonerne har følgende betydning: Servicetone Tasteklik Kvitteringstoner Batteritone Betydning Hvert tastetryk bekræftes. Kvitteringstone (stigende tonesekvens) ved lagring af indtastninger/indstillinger og når håndsættet stilles i laderen. Fejltone (faldende tonesekvens) ved forkerte indtastninger Menusluttone ved slutningen af en menu Batterierne skal være ladet op Servicetoner Tasteklik: f Til Bekræftelse Til Batteritone: Til Î Gem g 1 Status for tasteklik 2 Status for bekræftelsestone 3 Status for batteritone eller G Åbn håndsættets hovedmenu. FG Lyd [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Servicetoner [ Vælg menupunktet, og bekræft. 22

31 Indstilling af håndsættet FG D... Gem a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Valg af ringetone med Sound Manager Med håndsættets Sound Manager kan du håndtere de toner og melodier, som du kan anvende som ringetoner. Følgende tone- og melodityper kan håndteres: Symbol Type Format Monofonisk ringetone Polyfonisk melodi Polyfonisk melodi Monofonisk melodi Standard P2CM.psf imelody Håndsættet indeholder ved levering 3 monofoniske ringetoner og 17 polyfoniske melodier. Disse ringetoner og melodier kan du ikke omdøbe eller slette. Du kan indlæse melodier i håndsættet fra en computer, hvis de har formatet P2CM,.psf og imelody ( side 110). Du kan gemme op til 16 nye melodier med en maksimal afspilningsvarighed på 4 sekunder i håndsættet. Afspilning af melodi eller G Åbn håndsættets hovedmenu. FG Sound [ Vælg menusymbol og bekræft. Manager DE Vælg melodiopslag. Aflyt Tryk på display-tasten. Under aflytningen er det muligt at indstille lydstyrken. Afslut Tryk på display-tasten. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 23

32 Indstilling af håndsættet Rediger melodiopslag. Denne funktion er kun tilgængelig ved melodier, som du har indlæst i mobiltelefonen. eller G Åbn håndsættets hovedmenu. FG Sound [ Vælg menusymbol og bekræft. Manager DE Vælg melodiopslag. Åbn undermenuen. Enten: DE Rediger navn [ Vælg menupunktet, og bekræft for at få mulighed for at ændre navnet på melodiopslaget. Eller: DE Sletning af opslag [ Vælg menupunktet, og bekræft for at slette melodiopslaget. Næste: a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Aktivering eller deaktivering af ringetone Deaktivering af ringetone * Tryk på tasten, indtil bekræftelsestonen høres. Nu er ringetonen deaktiveret. Aktivering af ringetone * Tryk på tasten, indtil bekræftelsestonen høres. Ringetone Deaktiver ringetonen for det aktuelle opkald Tryk på display-tasten. 24

33 Indstilling af håndsættet Aktivering/deaktivering af opmærksomhedstone Når du aktiverer opmærksomhedstonen, deaktiveres alle andre toner. Ved et opkald henledes din opmærksomhed ved hjælp af denne korte tone. Hvis håndsættet befinder sig i en opkaldsovertagelsesgruppe, signaleres et overtaget opkald også med opmærksomhedstonen. Aktivering af opmærksomhedstone * Tryk på tasten, indtil bekræftelsestonen høres. Tryk på displaytasten inden for tre sekunder. Opmærksomhedstonen er aktiveret. Opmærksomhedstonens lydstyrke svarer til lydstyrken for den eksterne ringetone. Bip Deaktivering af opmærksomhedstone * Tryk på tasten, indtil bekræftelsestonen høres. 25

34 Indstilling af håndsættet eller G Redigering af nødopkaldsnummer Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Håndsæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Nødopkaldsummer [ Vælg menupunktet, og bekræft. X Slet gammelt nødopkaldsnummer. o Indtast nyt nødopkaldsnummer. Åbn menuen. DE Gem [ Vælg menupunktet, og bekræft. Automatisk besvarelse af opkald til/fra eller G Denne funktion gør det muligt at besvare opkald ved at tage håndsættet op af laderen. Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Håndsæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Aut. modtagelse af opkald [ Vælg menupunktet, og bekræft. Automatisk modtagelse af opkald er aktiveret. Den aktiverede funktion er markeret med et flueben og kan deaktiveres ved at vælge funktionen igen. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 26

35 Indstilling af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Datoen og klokkeslættet i håndsættet indstilles automatisk, når du ringer til en bruger. Hvis dit kommunikationssystem ikke understøtter denne funktion, kan du foretage indstillingen manuelt. Indstillingen af dato og klokkeslæt i håndsættet er nødvendig for at kunne registere tidspunktet for opkald korrekt. Enten: eller G Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Dato/Klokkeslæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. Eller: Klokkesl Næste: Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet. Tryk på display-tasten. o Angiv datoen, f.eks = D Gå en linje ned. o Angiv klokkeslættet, f.eks. 19:05 = Gem a Gem indstillingerne. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Bemærk! Hvis dit kommunikationssystem ikke understøtter indstilling af dato og klokkeslæt, er det nødvendigt at kontrollere indstillingen fra tid til anden og eventuelt foretage nødvendige justeringer. 27

36 Indstilling af håndsættet Indstilling af display Der er en lang række indstillingsmuligheder for displayet. Logoet, farveskemaet og kontrasten kan indstilles. Nattilstanden kan aktiveres eller deaktiveres, og navnet på basestationen kan ændres. Indstilling af logo eller G Du kan vælge et logo til håndsættets standbytilstand. Det vises ved standbytilstand og kan eventuelt dække datoen, klokkeslættet og navnet på basestationen. Logoet vises ikke under en samtale, eller når håndsættet er frameldt. Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol, og bekræft. DE Display [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Logo [ Vælg menupunktet, og bekræft. Aktivering: F Til G D Enten: Billede: F PictureN G Slå aktivering til/fra. Gå en linje ned. Vælg billede Eller: Vis ED Det valgte billede vises. Vælg billede [ Bekræft dit valg. Næste: Gem a Gem indstillingerne. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 28

37 Indstilling af håndsættet Indstilling af farveskema eller G I håndsættet er der gemt flere farveindstillinger. Når du vælger en farveindstilling, fastlægger du, hvilken farve skriften, menusymbolerne og baggrunden skal have. Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol, og bekræft. DE Display [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Farveskema [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Vælg farveindstilling. [ Bekræft dit valg. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Indstilling af kontrast eller G Med denne funktion kan du fastlægge, hvor meget skriften og menusymbolerne skal adskille sig fra baggrunden. Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol, og bekræft. DE Display [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Kontrast [ Vælg menupunktet, og bekræft. FG Gem Indstil kontrast. Gem indstillingen. Aktivering/deaktivering af nattilstand eller G Når håndsættet befinder sig i laderen, er displayet halvlyst. Hvis dette er forstyrrende, kan du aktivere nattilstanden. Når nattilstanden er aktiveret, er displayet mørkt. Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol, og bekræft. DE Display [ Vælg menupunktet, og bekræft. 29

38 Indstilling af håndsættet DE Nattilstand [ Vælg menupunktet, og bekræft. [ Aktivér (eller deaktiver) nattilstand. Nattilstanden er aktiveret. Når nattilstanden er aktiveret, angives dette med et flueben. Nattilstanden kan deaktiveres ved at vælge menupunktet igen. Redigering af basestationens navn Du kan ændre navnet på basestationen, som vises i standbydisplayet. For at gøre dette skal håndsættet være tilmeldt den pågældende basestation. eller G Åbn håndsættets hovedmenu. DE Indstillinger [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Håndsæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Valg af basestation [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE <Basestation> [ Rediger Vælg menupunktet, og bekræft. Den valgte basestation er aktiveret. Den aktiverede basestation er markeret med et flueben og kan deaktiveres ved at vælge en anden basestation. Redigér indstillinger. Redigér navn: X Slet tekst. o og eventuelt X Indtast den nye tekst, og korriger eventuelt enkelte tegn med displaytasten "Slet". Gem Gem indstillingerne. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. aa Tryk to gange på afbryd-tasten for at slukke håndsættet og tænde det igen. Basestationens nye navn vises nu på standbydisplayet. Når du ringer til en bruger, overskrives dette navn med navnet på brugeren eller med det kaldte telefonnummer. Navnet på basestationen vises først igen, når håndsættet har været slået fra og til. 30

39 Indstilling af håndsættet Gendannnelse af standardindstillinger Med denne funktion kan du gendanne håndsættets standardindstillinger, f.eks. hvis du giver den videre til en anden person eller vil indstille håndsættet på ny. Håndsættets egenskaber behandles på følgende måde: Egenskab Lydindstillinger Call-by-Call-liste Systemregistrering Telefonbog Genopkaldsliste Behandling nulstilles. bibeholdes. bibeholdes. bibeholdes. slettes. eller G Gendannelse af standardindstillinger Åbn håndsættets hovedmenu. FG Indstillinger [ Vælg menusymbol og bekræft. DE Håndsæt [ Vælg menupunktet, og bekræft. DE Nulstil håndsæt [ Ja Vælg menupunktet, og bekræft. Du bliver spurgt, om du virkelig ønsker at slette. Bekræft, at du virkelig ønsker at slette. Håndsættets standardindstillinger gendannes. Bemærk! Hvis du også vil slette telefonbogen:. side

40 Indstilling af håndsættet Indstillinger ved levering Automatisk besvarelse af opkald Valg af basestation Nødopkalds ummer Opkald besvares automatisk, når håndsættet fjernes fra laderen. - Til Valg af basestation 4 bevares Nødopkaldsnummer, kan vælges ved tastaturspærring Indstilling Forklaring/henvisninger Trin Standardindstillinger Lyd Ringetonelydstyrke 5 5 Ringetonemelodi, ekstern 20 (+16) 1 Ringetonemelodi, intern 20 (+16) 3 Opmærksomhedstone - Fra Højttalerlydstyrke 3 1 Lydstyrke ved håndfri-funktion 5 3 Afspilning af navn - Fra Vækkeur/kalenderemne - Fra Kalenderemnenavn - Slettet Tasteklik, hver gang der trykkes på - Til tasterne. Batteritone, ca. 5 minutter før - Til batteriet er tomt. Kvitteringstoner, der signalerer, om handlinger blev udført eller mislykkedes. - Til Nattilstand Displayet bliver mørkt - Fra Logo Visning på standbydisplay - Fra Tegnsæt Tegnsæt til rådighed - Standard Sprog Vælg forskellige sprog. 19 dansk eller engelsk Standardindstillinger Telefonnumrene på genopkaldslisten slettes, og lydindstillingerne er gendannet med standardindstillingerne. Håndsættets tilmelding bibeholdes!

41 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Håndfri funktion Egenskaber Håndfri funktion giver dig følgende fordele: Andre personer kan høre og tale med. Du har hænderne fri. Når du ringer op, hører du f.eks. klartonen uden at skulle holde håndsættet op til øret. Den håndfri funktion kan med fordel anvendes op til et støjniveau på 50 db (A) i det omgivende miljø. Aktivering af håndfri funktion d Den håndfri funktion kan aktiveres under en samtale, under indtastning af et nummer eller ved modtagelse af et opkald: Tryk på håndfri-tasten. Håndfri-tasten lyser. Gør den person, du taler med, opmærksom på det, hvis du har medhør på. Bemærk! Husk altid at skifte til højttalerfunktion, før du igen holder telefonen helt op til øret. På den måde undgår du høreskader. Skift mellem håndfri-funktion og højttalerfunktion d Tryk på håndfri-tasten. Håndsættet skifter fra håndfrifunktion til højttalerfunktion eller omvendt. Håndfri-tasten lyser, når den håndfri funktion er aktiveret. Den lyser ikke, når den håndfri funktion er deaktiveret, og højttalerfunktionen er aktiveret. Bemærk! Hvis du ønsker at lægge håndsættet tilbage i laderen under en samtale, f.eks. fordi batteriet er tomt, skal du holde håndfri-tasten nede, så samtalen ikke bliver afbrudt. 33

42 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Indstilling af håndfri-funktion Lydstyrken kan indstilles under samtalen ( side 20). Stemmestyret opkald Med stemmestyret opkald kan du ringe en person op ved at sige vedkommendes navn uden manuelt at skulle indtaste et telefonnummer. Til det formål gemmes en taleprøve, dvs. du indtaler personens navn, som gemmes i håndsættet. Der kan gemmes i alt 29 taleprøver til telefonbogsopslag. Optagelse af en taleprøve til et eksisterende telefonbogsopslag Det bedste resultat opnås, hvis du indtaler din taleprøve i rolige omgivelser i en afstand af ca. 25 cm fra håndsættet. Taleprøven kan være op til 1,5 sek. lang. Bemærk! Hvis du overvejende anvender stemmestyret opkald med et headset, kan du med fordel optage taleprøven via dette headset. D Åbn håndsættets telefonbog. DE Vælg det ønskede opslag. eller G Åbn håndsættets telefonbogsmenu. DE Optag prøve... [ Vælg menupunktet, og bekræft. Indtal navnet, når du bliver opfordret til det på displayet. Gentag navnet, når du igen bliver opfordret til det på displayet. Taleprøven gemmes automatisk. Opslag, som har tilknyttet en taleprøve, er i håndsættets telefonbog markeret som taleprøveopslag. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. 34

43 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Valg af telefonnummer via stemmestyret opkald E Tryk længe på kontroltasten, og sig navnet på den ønskede person efter bippet. Hvis det sagte navn stemmer overens med den gemte taleprøve, gentages det af håndsættes, hvorefter personen ringes op. Aflytning af taleprøve D Åbn håndsættets telefonbog. D E Vælg det ønskede taleprøveopslag. Dette opslag skal være markeret som taleprøveopslag. eller G Åbn håndsættets telefonbogsmenu. DE Aflyt prøve [ Vælg menupunktet, og bekræft. Taleprøven afspilles i... håndfri- a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Redigering eller sletning af taleprøven D DE G Når taleprøven er slettet, kan du optage en ny. Åbn telefonbogen. Vælg det ønskede taleprøveopslag. Åbn menuen. DE Slet prøve [ Vælg menupunktet, og bekræft. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Bemærk! Telefonbogsopslaget bevares, når den tilknyttede taleprøve slettes. 35

44 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Genopkald c D eller E På genopkaldslisten gemmes de ti sidst kaldte telefonnumre. Et telefonnummer gemmes kun én gang, selvom du har ringet til det flere gange. Når du har forsøgt at ringe til en person via håndsættets telefonbog, vises denne persons navn, hvis du forsøger at ringe op igen. Manuelt genopkald, se ( side 4). Automatisk genopkald Telefonnummeret ringes automatisk op ti gange med intervaller på 20 sekunder. Den håndfri funktion aktiveres automatisk, og håndfri-tasten blinker. Hvis du har foretaget ti mislykkede opkaldsforsøg og i mellemtiden har ført en samtale, deaktiveres funktionen. Tryk kort på opkaldstasten. Genopkaldslisten vises. Vælg det ønskede telefonnummer. Åbn genopkaldsmenuen. DE Auto. genopkald [ Vælg menupunktet, og bekræft. Automatisk genopkald er aktiveret. Enten: p Den kaldte person besvarer opkaldet, og I kan føre en samtale. Eller: Fra Hvis du vil afbryde funktionen: Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Sletning af opslag eller genopkaldslisten c D eller E Tryk kort på opkaldstasten. Genopkaldslisten vises. Vælg det ønskede telefonnummer. Åbn genopkaldsmenuen. Enten: DE Slet opslag [ Vælg menupunktet, og bekræft. Telefonnummeret er slettet. Eller: DE Slet liste [ Vælg menupunktet, og bekræft. Genopkaldslisten er slettet. 36

45 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Overførsel af telefonnummer til telefonbogen c D eller E Tryk kort på opkaldstasten. Genopkaldslisten vises. Vælg det ønskede telefonnummer. Åbn genopkaldsmenuen. DE Kopi t. tlf.bog [ Vælg menupunktet, og bekræft. Telefonnummeret er slettet. o Indtast et navn (maks. 16 tegn), rediger eventuelt telefonnummeret, og indtast en mærkedag. Åbn menuen. Gem [ Gem opslaget. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Systemkortvalgsnumre, central I dit kommunikationssystem kan systemadministratoren gemme op til 1000 eksterne telefonnumre som centrale kortvalgsnumre. Disse kortvalgsnumre kan du vælge med en trecifret kode ( ). Valg af centralt kortvalgsnummer c eller d Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< * 7=Vælg [ Vælg menupunktet, og bekræft. Du kan også åbne kortvalgsnummer? denne funktion direkte ved at indtaste koden ( side 104). o Indtast det ønskede kodenummer (3-cifret, ). Bemærk! De gemte kortvalgsnumre og de tilhørende kodenumre kan du få oplyst af den afdeling, der er ansvarlig for administration af kommunikationssystemet. 37

46 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Valg af centralt kortvalgsnummer med eftervalgsnummer eller lokalnummer I dit kommunikationssystem er det muligt at gemme centrale kortvalgsnumre, som giver dig mulighed for at bruge eftervalgsnumre eller lokalnumre. Med disse kortvalgsnumre kan du inden for 5 sekunder efter indtastning af det trecifrede kodenummer indtaste et ekstra eftervalgsnummer eller lokalnummer. Hvis der ikke indtastes noget nummer inden for dette tidsrum, vælges det programmerede standardeftervalgsnummer, f.eks. "0" for omstillingen. c eller d Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< * 7=Vælg [ Vælg menupunktet, og bekræft. kortvalgsnummer? o Indtast det ønskede kodenummer (3-cifret, ). o Inden for 5 sek.: Indtast eftervalgs- eller lokalnummeret. 38

47 Anvendelse af telefonen Servicefunktioner Systemkortvalgsnumre, individuelt I dit kommunikationssystem kan du gemme op til 10 eksterne telefonnumre som individuelle kortvalgsnumre for dit håndsæt. Disse kortvalgsnumre ringes op med et 2-cifret kodenummer (*0 til *9). Vær opmærksom på, at du eventuelt skal gemme en bylinjekode før telefonnummeret. Du kan også åbne denne funktion direkte ved at indtaste koden ( side 104). Konfiguration af individuelle kortvalgsnumre c eller d Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< * 92=Rediger [ Vælg menupunktet, og bekræft. kortvalgsnummer? Kortvalgsnummer: > Hent den første destination. > Menu Hent den næste destination. Åbn hjælpemenuen. >< Redigér? [ Vælg menupunktet, og bekræft. o Gem Indtast det eksterne telefonnummer (med bylinjenummer). Gem indstillingerne. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte processen. Opkald til et individuelt kortvalgsnummer c eller d Tryk længe på opkaldstasten eller tasten til håndfri >< Service? [ Vælg menupunktet, og bekræft. >< *7=Vælg [ Vælg menupunktet, og bekræft. kortvalgsnummer? Kortvalgsnummer: * o Indtast kortvalgsnummerets kodenummer. 39

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere