Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14"

Transkript

1 Rådgivning & Revision Holsbjergvej Albertslund CVR nr Tlf Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

2 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 1 Opgørelse af skattepligtig indkomst 4 2 Beregning af selskabsskat 4 3 Uudnyttede skattemæssige underskud 4 4 Uudnyttede låneomkostninger 5 5 Opgørelse af udskudt skat 5 6 Skattemæssige saldoværdi og afskrivninger vedrørende ejendommen beliggende Solen 1 A. 6 7 Driftsmidler 6 8 Nettoomsætning 7 9 Vareforbrug 7 10 Andre eksterne omkostninger 7 Salgsfremmende omkostninger Driftsmiddelomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger 11 Af- og nedskrivninger 8 12 Finansielle indtægter 8 13 Finansielle omkostninger 8 14 Tilgodehavender 8 15 Likvide beholdninger 9 16 Gæld til realkreditinstitutter 9 17 Kreditinstitutter 9 18 Leverandører af varer og tjenesteydelser 9 19 Anden gæld 9 20 Periodeafgrænsningsposter 9

3 2 Ledelsens erklæring Vi har godkendt efterfølgende specifikationer til årsrapporten og selvangivelsen, herunder opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Under Solen A/S for indkomståret Vi kan bekræfte, at der os bekendt ikke foreligger forhold af betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, udover hvad der fremgår af efterfølgende opgørelser. Hundested, den 30. april 2013 Direktion: Leif Hierwagen

4 3 Den uafhængige revisors erklæring Til direktionen i Under Solen A/S Review af specifikationer og bilag til selvangivelsen Vi har udført review af specifikationer og bilag til selvangivelsen for virksomheden Under Solen A/S for indkomståret 2012, der omfatter skattemæssige opgørelser, noter og specifikationer til årsrapporten. og bilag til selvangivelsen udarbejdes efter gældende skattelovgivning. og bilag til selvangivelsen er udarbejdet på grundlag af virksomhedens årsrapport for 2012, som vi har revideret og forsynet med den uafhængige revisors erklæring, påtegning på årsregnskabet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Virksomhedens ledelse har ansvaret for specifikationer og bilag til selvangivelsen. Vort ansvar er på grundlag af vort review at udtrykke en konklusion om specifikationer og bilag til selvangivelsen. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard ISRE 2410 DK og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med internationale standarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har under vort review undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i specifikationer og bilag til selvangivelsen. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om specifikationer og bilag til selvangivelsen. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at specifikationer og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012 ikke er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Albertslund, den 30. april 2013 Rådgivning & Revision Registreret Revisionsanpartsselskab Frank Feilskov Registreret revisor

5 4 1 Opgørelse af skattepligtig indkomst Årets resultat Skat af årets resultat Af- og nedskrivninger Ej fradragsberettigede omkostninger: Låneomkostninger o/ 2 år Ej fradragsberettigede omkostninger i alt: Skattemæssige afskrivninger: Låneomkostninger o/ 2 år Korrektion rentefradrag Driftsmidler Skattemæssige afskrivninger i alt Skattepligtig indkomst før underskud fra tidligere år Uudnyttede skattemæssige underskud fra tidligere år Skattepligtig indkomst 0 2 Beregning af selskabsskat Selskabsskatten udgør 25% af 0 kr. 0 Betalt ordinær acontoskat 0 0 Skyldig selskabsskat 0 3 Uudnyttede skattemæssige underskud Underskud primo Årets til/afgang Underskud til fremførsel Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret Uudnyttede skattemæssige underskud i alt

6 5 4 Uudnyttede låneomkostninger Låneomkostninger primo / tilgang Årets tilgang- /fradrag Låneomkostninger ultimo Uudnyttede låneomkostninger, Uudnyttede låneomkostninger i alt Opgørelse af udskudt skat Der påhviler udskudt skat på følgende regnskabsposter: Grunde og bygninger Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi (afskrivningsgrundlag pr. 31. december 2012) Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december Uudnyttede låneomkostninger Regnskabsmæssig værdi 0 Skattemæssig værdi Uudnyttede skattemæssige underskud Uudnyttede skattemæssige underskud, jf. note Uudnyttede skattemæssige underskud i alt Beregningsgrundlag Udskudt skat udgør 25% heraf Årets regulering af udskudt skat: Udskudte skatteaktiver primo Udskudte skatteaktiver ultimo Årets regulering

7 6 6 Skattemæssige saldoværdi og afskrivninger vedrørende ejendommen beliggende Solen 1 A. Grund Installationer Bygning Afskrivningsgrundlag pr. 1. januar Tilgang indkomståret Afskrivningsgrundlag pr. 31. december Afskrivninger indkomståret Akkumulerede afskrivninger Afskrivninger tidligere indkomstår Afskrivninger indkomståret Akkumulerede afskrivninger 31. december Skattemæssig saldoværdi og afskrivninger vedrørende Driftsmidler Skattemæssig saldo, primo Tilgang i årets løb 0 Heraf fratrukket årets tilgang af finansielle leasingaktiver 0 Afgang i årets løb 0 Afskrivningsgrundlag Årets afskrivninger, 100 % Skattemæssig saldo, ultimo 0

8 7 8 Nettoomsætning 2011 t.kr. Lejeindtægter Omsætning Café Tilskud ØD, Café Nettoomsætning i alt Vareforbrug Varekøb, Café Vareforbrug i alt Andre eksterne omkostninger Salgsfremmende omkostninger Annoncer 0 1 Salgsfremmende omkostninger i alt 0 1 Driftsmiddelomkostninger Småanskaffelser Driftsmiddelomkostninger i alt Lokaleomkostninger Andre fællesudgifter Varme El, vand og gas Vedligeholdelse Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger IT-omkostninger Revisorhonorar, afsat Forsikringer Møder, generalforsamling m.v Befordringsgodtgørelser Gebyrer bank, giro m.v Administrationsomkostninger i alt Andre eksterne omkostninger i alt

9 t.kr. 11 Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt Af- og nedskrivninger i alt Finansielle indtægter Andre finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitutter 87 0 Andre finansielle indtægter i alt 87 0 Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder Renteomkostninger, pengeinstitutter Renteomkostninger, lån Renteomkostninger, realkreditlån Låneomkostninger o/ 2 år Andre finansielle omkostninger i alt Finansielle omkostninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavende husleje m.v. 0 6 Udskudte skatteaktiver Tilgodehavender i alt

10 t.kr. 15 Likvide beholdninger Mercur Bank kto , Café Mercur Bank kto Mercur Bank kto Fælleskassen Fælleskassen Likvide beholdninger i alt Gæld til realkreditinstitutter DRL Realkredit Overført til kortfristet gæld Gæld til realkreditinstitutter i alt Kreditinstitutter Fælleskassen kto Overført til kortfristet gæld 0-76 Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Anden gæld Moms og afgifter Huslejedeposita og forudbetalt leje Anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter M/R lejere, forbrug Periodeafgrænsningsposter i alt

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13. Applebys Plads 7, 1411 København K

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13. Applebys Plads 7, 1411 København K Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Applebys Plads 7, 1411 København K Specifikationer til årsregnskab vedrørende ejendommen Vester Voldgade 100 1. januar - 31. december 2013

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere