Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en indboforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en indboforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Nordjylland Forsikring Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf.: Web: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 5 Dækningsoversigt 7 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte os? Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke? Ved skader Selvrisiko Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 3.1. Hvilke ting dækker forsikringen? Hvilke ting dækker forsikringen ikke? DÆKNINGSSKEMA A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v. 12 B. Storm og visse nedbørsskader 13 C. Tyveri fra helårsbolig 14 D. Tyveri uden for helårsbolig 15 E. Hærværk 17 F. Udstrømning af væsker 18 G. Færdselsskade og havari 19 H. Bagage 20 I. Privatansvar 21 J. Retshjælp 23 K. Udvidet vandskade (tilvalgsdækning) 24 L. Pludselig skade (tilvalgsdækning) 25 M. Elektronik (tilvalgsdækning) 26 N. Brud på glas og sanitet (tilvalgsdækning) ERSTATNING VED SKADE 5.1. sopgørelse Andre begrænsninger Ting, du/i selv har lavet/fremstillet Private film- og båndoptagelser, manuskripter, it-programmer o.l. 29 Forsikringsvilkår 3

4 5.3. Øvrige erstatningsudgifter Dokumentation 29 Ordliste 30 Forsikringsvilkår 4

5 Information Info om Nordjylland Forsikring Nordjylland Forsikring tilbyder forsikringer til dig, som sætter pris på nærhed, tryghed og værdi for pengene. Vi bestræber os på god service, fornuftige priser og forsikringer, som er skræddersyet til dig og dine behov. Vi tror på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, hvad du får, og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicer i et sprog, der er til at forstå. Nordjylland Forsikring er et varemærke under Vardia Forsikringsagentur A/S. Vardia Forsikringsagentur A/S er 100 % ejet af Vardia Insurance Group ASA. Vardia er specialiseret i bl.a. geografiske forsikringskoncepter. Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din indboforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din indboforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. side 8 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 7 A. Brand*, kortslutning, lynnedslag, eksplosion* m.v. side 12 B. Storm* og visse nedbørsskader side 13 C. Tyveri fra helårsbolig* side 14 D. Tyveri uden for helårsbolig* side 15 E. Hærværk* side 17 F. Udstrømning af væsker side 18 G. Færdselsskade og havari side 19 H. Bagage side 20 I. Privatansvar side 21 J. Retshjælp side 23 K. Udvidet vandskade side 24 L. Pludselig skade* side 25 M. Elektronik side 26 N. Brud på glas og sanitet* side 27 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi Forsikringsvilkår 5

6 hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis du/i får gjort rum lovlige til beboelse, fx en kælder. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 30. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 10 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 6

7 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af de enkelte dækninger. Dækningerne er udspecificeret i dækningsoversigten under punkt A-N nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Indboforsikring Indbo A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion* m.v. B. Storm* og visse nedbørsskader C. Tyveri fra helårsbolig* D. Tyveri uden for helårsbolig* E. Hærværk* F. Udstrømning af væsker G. Færdselsskade og havari H. Bagage I. Privatansvar J. Retshjælp Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde fx: Udvidet cykeldækning Golfdækning Udvidet værktøjsdækning ID-sikring. Tilvalgsdækninger K. Udvidet vandskade L. Pludselig skade* M. Elektronik Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. ( ) ( ) ( ) N. Brud på glas og sanitet* ( ) ( ) Tilvalgsdækninger, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, om du har valgt dækningerme. Forsikringsvilkår 7

8 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? dækker dig og din husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer, der under ægteskabslignende forhold lever sammen med dig eller dine hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. dækker desuden: Dele- og aflastningsbørn, når de bor hos dig. Børn under 18 år, der er flyttet hjemmefra. Fastboende medhjælp i husholdningen. Anden medhjælp, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i din husførelse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Ophører dækningen på grund af ændringer i ovenstående forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder. dækker ikke logerende og lejere Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen dækker i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland): i og ved din helårsbolig*. Dækningen er dog begrænset til maks kr. i ægtefælles/samlevers plejehjemsbolig eller beskyttede bolig i kundeboks i pengeinstitut i opbevaringsmagasin godkendt af Nordjylland Forsikring, container eller lagerhotel i indtil 12 måneder. Desuden dækker din indboforsikring: når dine ting midlertidigt, dvs. i indtil 12 måneder, befinder sig uden for helårsboligen*. i telte, lystfartøjer, fritidshuse, campingvogne og motorkøretøjer, der benyttes til beboelse, dækker indboforsikringen kun medbragte ting, så længe du opholder dig der, eller når overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende periode. ved flytning i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelse af den nye helårsbolig* i såvel den gamle som den nye helårsbolig*. Under rejser er dine ting dækket i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen, når du medbringer dem til og fra udlandet, herunder Færøerne og Grønland. Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder til udlandet, herunder Færøerne og Grønland Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: du/i flytter du/i ændrer husets tagtype, fx skifter tegltaget ud med et græstag du/i får gjort rum lovlige til beboelse, fx en kælder Forsikringsvilkår 8

9 du/i køber eller arver dyre ting der bliver enten flere eller færre i husstanden. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din indboforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: skade, der skyldes forsæt*, eller hvis der er udvist grov uagtsomhed oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod jordskælv, tornadoer eller andre naturkatastrofer krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder beslaglæggelse, nationalisering eller revolution udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. dækker dog skader, som skyldes eller sker i forbindelse med atomkernereaktioner, der opstår ved sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabelig brug. Anvendelsen heraf skal opfylde de forskrifter, som gælder, og ikke stå i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Du må ikke udbedre eller fjerne beskadigede ting, inden vi har godkendt det. Tyveri, røveri* og hærværk* skal også anmeldes til politiet Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Selvrisikoen* er fastsat i 2014 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette alle dine dækninger med 14 dages varsel. Der gælder en særlig selvrisiko* for følgende dækninger: For gæstebudsskader omfattet under privatansvar under pkt. I gælder der en særlig selvrisiko* på kr. For skader på ting forvoldt af børn under privatansvar under pkt. I gælder der en særlig selvrisiko* på kr. For retshjælpsskader under pkt. J gælder der en selvrisiko* på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. For skader omfattet under udvidet vandskade under pkt. K gælder der altid en selvrisiko* på kr. Forsikringsvilkår 9

10 For skader omfattet under pludselige skader* under pkt. L gælder der altid en selvrisiko* på kr. For skader omfattet under elektronik under pkt. M gælder der altid en selvrisiko* på kr Betaling for forsikringen Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 250 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. Forsikringsvilkår 10

11 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 3. Hvad dækker forsikringen? 3.1. Hvilke ting dækker forsikringen? dækker dit private indbo, dvs. de ting, der hører til en privat boligs normale udstyr. Derudover dækker forsikringen: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer. Cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager. Motoriserede haveredskaber på maks. 25 hk. Elscootere og elkørestole med maks. hastighed på 15 km/t. Småbåde indtil 6 m, herunder kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere og lignende inkl. tilbehør samt påhængsmotor på maks. 6 hk. Husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Mindre hårde hvidevarer, der ikke er indbygget, fx mikrobølgeovne, miniovne og lignende. Gravsteder, som du ejer og har vedligeholdelsespligten for. Lånte og lejede ting, der bruges privat. Hobbyting med et professionelt tilsnit. Dette gælder dog kun, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. Følgende ting er dækket, hvis du i henhold til en lejekontrakt, vedtægter eller regler som lejer, ejer eller andelshaver har vedligeholdelsespligten: Ikke-fastmonterede køkkenelementer og hårde hvidevarer, som befinder sig i din lejlighed Paraboler, antenner og markiser Låse Hvilke ting dækker forsikringen ikke? Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse. Autostole, tagbokse, dæk og fælge er dog omfattet, hvis du ikke længere har et køretøj, hvortil det kan anvendes. Pocket bikes, ATV er, choppers, personal transporters eller tilsvarende samt tilbehør hertil. Hårde hvidevarer. Bor du/i i ejer-, andels- eller lejebolig, er hårde hvidevarer omfattet, hvis du/ I selv ejer disse ting. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. Forsikringsvilkår 11

12 A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v. dækker dækker: Brand Skader, der opstår som følge af løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning*/ sodning. Direkte lynnedslag Skader, der opstår som følge af lynnedslag, som slår direkte ned i dine ting eller i bygningen. Eksplosion Skader, der opstår som følge af eksplosion, som er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, som til sidst får luften til at udvide sig. Kortslutning m.m. Skader, der opstår ved kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. Nedstyrtende ting Skader som følge af nedstyrtning af luftfartøjer og dele derfra. Tilfældig strømafbrydelse m.m. Skade på ødelagte og optøede madvarer, som skyldes tilfældig strømafbrydelse eller tilfældigt svigt af køleskab eller dybfryser i din bolig. dækker også skader på andre af dine ting, som er ødelagt på grund af de optøede madvarer. Tilsodning Skader som følge af pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne, men kun hvis de er installeret og indrettet korrekt. Skader som følge af pludselig tilsodning som følge af madlavning, levende lys o.l. dækker ikke dækker ikke: skader, der er opstået ved svidning*, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand*. skader på ting, der forsætligt* udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander, varmepuder eller strygejern. skader, der er opstået på grund af løbesod. vask eller tørring ved for høj temperatur. motoriserede og elektriske ting, der udelukkende er til udendørs brug, fx haveredskaber, elscootere og elcykler. skader, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller ikke er brugt til det, det er beregnet til. skader, der skyldes, at du eller andre med lovlig adgang til din bolig, har afbrudt strømmen. skader, der skyldes, at dine ting er blevet udsat for vand, væske eller fugt. skader, der skyldes forkert udført reparation. skader, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion. skader, der skyldes mekanisk fejl, slid eller tæring. skader på ting, der bruges erhvervsmæssigt. skader, der er dækket af en garanti- eller serviceordning. en vil ske efter erstatningsreglerne, som er beskrevet under pkt. 5 s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Forsikringsvilkår 12

13 B. Storm og visse nedbørsskader dækker dækker: Storm* samt nedbørsskader, som opstår i umiddelbar forbindelse hermed. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud*, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningerne og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder. Skade som følge af hagl, der slår hul i bygningen. dækker desuden, når du har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsagen til skaden. dækker ikke dækker ikke: skade, hvor dine tagrender, nedløbsrør og brønde ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret, monteret eller renset når grundvand trænger ind i eller stiger op i bygningen ting, som befinder sig uden for helårsboligen* skade, hvor du som lejer har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden skade, når udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen skade, når nedbør eller smeltevand trænger ind i bygningen gennem revner og utætheder eller stiger op gennem afløb i bygningen, medmindre du bor til leje, og udlejer ikke har erstatningspligten. en vil ske efter erstatningsreglerne, som er beskrevet under pkt. 5 s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med max kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Forsikringsvilkår 13

14 C. Tyveri fra helårsbolig dækker Forsvarligt aflåst* dækker: Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt s. 11: Inde i din helårsbolig* I garage og udhuse på matriklen. Ikke forsvarligt aflåst dækker: Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt s. 11: Inde i din helårsbolig*. Tricktyveri* og hjemmerøveri* Det er ikke et krav, at der skal være forsvarligt aflåst* ved tricktyveri* og hjemmerøveri*. dækker ikke dækker ikke: Generelt Tyveri af ting, når helårsboligen* har været ubeboet i mere end 6 måneder. Når vinduer og lignende ikke er lukkede og tilhaspede, og du ikke er inde i din helårsbolig* heller ikke selv om der er monteret sikringsbeslag. Tyveri af våben og ammunition, der ikke er opbevaret i et aflåst og godkendt våbenskab. Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller dette ikke kan oplyses. I garage og udhuse på matriklen Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin Særligt værdifulde ting* Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer. dækker ikke: Generelt Tyveri, som er begået af en person omfattet af forsikringen, medhjælp, logerende eller andre personer, der enten med din tilladelse eller lovligt befinder sig i helårsboligen*. Tyveri, når der er udvist grov uagtsomhed. Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer Husdyr Tyveri af våben og ammunition, der ikke er opbevaret i et godkendt og aflåst våbenskab. Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller dette ikke kan oplyses, samt at cyklen* ikke var aflåst med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta Nævn). Inde i helårsboligen* Ting, som befinder sig inde i din helårsbolig*, når du har udlånt/udlejet den, eller den er ubeboet. Særligt for lejere Køkkenelementer, der ikke er fastmonteret Hårde hvidevarer samt glas og sanitet*, der befinder sig i din lejlighed. I garage og udhuse på matriklen Særligt værdifulde ting*. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Omstilling af låse Ved tyveri eller røveri* af nøgler til din helårsboligs* indgangsdøre dækker vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Inde i din helårsbolig* Dine særligt værdifulde ting* er ved tyveri inde i din helårsbolig* dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*. Omstilling af låse Ved tyveri eller røveri* af nøgler til din helårsboligs* indgangsdøre dækker vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet. Forsikringsvilkår 14

15 D. Tyveri uden for helårsbolig Forsvarligt aflåst* Ikke forsvarligt aflåst dækker dækker: Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt s. 11: I bygning eller lokale. Derudover dækker forsikringen kun tyveri af de ting, der er nævnt under pkt s. 11 dækkes, hvis voldeligt opbrud* kan konstateres: I anerkendt lagerhotel, opbevaringsmagasin eller container I lofts- og kælderrum i etagebyggeri I lukket og aflåst bil I lukket og aflåst bagageboks eller lignende, beboelsesvogn, campingvogn, telt eller båd I hotelværelse/lejlighed, kahyt, togkupé og feriebolig. Dog gælder der særlige regler for de ting, du medbringer fra din helårsbolig* til fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn, telt eller båd. Her dækker forsikringen kun, når disse er beboet. Weekendophold alene betyder ikke, at vi betragter stedet som beboet i den mellemliggende periode. I perioden 1/6 31/8 dækker forsikringen dog de ting, som er medbragt fra din helårsbolig* til fritidshuset, selvom det ikke er beboet. dækker: Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt s. 11: I bygning eller lokale I anerkendt lagerhotel, opbevaringsmagasin eller container I lofts- og kælderrum i etagebyggeri I hotelværelse/lejlighed, kahyt, togkupé og feriebolig. Derudover dækker forsikringen ved: Røveri* og overfald Åbenlyst tyveri*. dækker ikke dækker ikke: Generelt Tyveri af ting, når boligen har været ubeboet i mere end 6 måneder Når vinduer og lignende ikke er lukkede og tilhaspede, og du ikke befinder dig i bygningen eller lokalet heller ikke selv om der er monteret sikringsbeslag Tyveri af våben og ammunition, der ikke er opbevaret i et aflåst og godkendt våbenskab Ting, når du har udlånt eller udlejet boligen/lokalet eller den/det er ubeboet Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller dette ikke kan oplyses, samt at cyklen* ikke var aflåst med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta Nævn) Tyveri, når der er udvist grov uagtsomhed Tyveri af småbåde indtil 6 m, kano, kajak, wind- og kitesurfer o.l., der ikke har været låst til et fast punkt med lås, kæde e.l. Påhængsmotor på maks. 6 hk er dækket, når den har været låst fast til båden med låsebeslag. Derudover dækker forsikringen ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer Særligt værdifulde ting*. I lukket og aflåst bil, når der har været tydelige tegn på voldeligt opbrud* Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer Særligt værdifulde ting*, dog er dine ting dækket med maks kr., hvis de befinder sig i: lukket handskerum eller andre lukkede rum bagagerum, som er låst adskilt fra kabinen, eller under bagagedækken/hattehylde. I lukket og aflåst bagageboks e.l., beboelsesvogn, campingvogn, telt eller båd, når der har været tydelige tegn på voldeligt opbrud* Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer dækker ikke: Generelt Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, dog er der dækning ved røveri* og overfald samt ved åbenlyst tyveri* Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, dog er der dækning ved røveri* og overfald samt ved åbenlyst tyveri* Tyveri, som er begået af en person omfattet af forsikringen, medhjælp, logerende eller andre personer, der enten med din tilladelse eller lovligt befinder sig i boligen Tyveri, når der er udvist grov uagtsomhed Tyveri af våben og ammunition, der ikke er opbevaret i et godkendt og aflåst våbenskab Husdyr Glemte, tabte eller forlagte ting Tyveri af ikke-fastmonterede paraboler, antenner og markiser Ting, som du har fået opmagasineret Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller dette ikke kan oplyses, samt at cyklen* ikke var aflåst med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta Nævn) Tyveri af småbåde indtil 6 m, kano, kajak, wind- og kitesurfer o.l., der ikke har været låst til et fast punkt med lås, kæde e.l. Påhængsmotor på maks. 6 hk er dækket, når den har været låst fast til båden med låsebeslag. Derudover dækker forsikringen ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri Særligt værdifulde ting* Ting, når du har udlånt/udlejet din helårsbolig*, eller den er ubeboet. Forsikringsvilkår 15

16 Særligt værdifulde ting*, dog er dine ting dækket med maks kr., hvis: de ikke er synlige udefra du opholder dig der du overnatter der. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Omstilling af låse Ved tyveri eller røveri* af nøgler til din helårsboligs* indgangsdøre dækker vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Omstilling af låse Ved tyveri eller røveri* af nøgler til din helårsboligs* indgangsdøre dækker vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet. Forsikringsvilkår 16

17 E. Hærværk dækker dækker: Hærværk* på dine ting, når de befinder sig i og ved din helårsbolig*. Hærværk* på cykler*, når de befinder sig i og ved din helårsbolig*. Vi dækker dog, uanset hvor cyklerne* befinder sig, hvis det sker samtidig med tyveri af cyklerne* eller forsøg herpå. Hærværk* på gravsteder, du ejer eller har vedligeholdelsespligten for. dækker ikke dækker ikke: hærværk* på dine ting ved din helårsbolig*, hvis den har været ubeboet i mere end 6 måneder. hvis hærværket* er begået af en person, som er omfattet af indboforsikringen, eller af en anden person, der med din tilladelse eller i øvrigt lovligt befinder sig i boligen. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. en er dog begrænset til kr. for ting, der har været udsat for hærværk*, hvor voldeligt opbrud* ikke kan konstateres, eller hvis tingene har befundet sig i et lofts- og kælderrum i et etagebyggeri. Forsikringsvilkår 17

18 F. Udstrømning af væsker dækker dækker: Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie, kølervæske eller lignende fra: Rørinstallationer Beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Langsom udsivning af vand, olie, kølervæske eller lignende fra: Skjulte installationer som vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen Installationer i bygningen, som du ikke har dispositionsret over. dækker ikke dækker ikke: skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*, medmindre det skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, som du ikke selv har haft indflydelse på skade som følge af bygge-, renoverings- og reparationsarbejder skade, hvor du som lejer har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden skade, når udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen tabet af selve væsken skader som følge af opstigning af grund- eller kloakvand. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Forsikringsvilkår 18

19 G. Færdselsskade og havari dækker dækker: Skade på dine ting i forbindelse med færdselsuheld, hvor et transportmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning Skade på dine ting i forbindelse med havari med lystfartøj, hvor der er overdækkede køjepladser, og hvor lystfartøjet ikke tilhører dig eller andre, der er omfattet af forsikringen. dækker ikke dækker ikke: skade på selve transportmidlet eller lystfartøjet skade på flyttegods skade på ting, der er indleveret til transport mod betaling skader på husdyr skade på motordrevne haveredskaber kosmetiske fejl og mindre overfladeskader, som ikke påvirker tingens funktion skader på dine ting, der sker ved kørsel på bane eller under deltagelse i konkurrence skade på guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin i forbindelse med havari af lystfartøj. Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s Dine ting er dækket med maks kr. pr. ting, medmindre andet fremgår af din police. Dækningen for følgende ting er dog begrænset: Dækningen for penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer, er begrænset til maks kr. Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks kr. Dækningen for værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager, når disse opbevares i arbejdsskure, er begrænset til maks kr. Følgende gruppe af ting er dækket med maks kr. pr. skadebegivenhed*, medmindre andet fremgår af din police: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Forsikringsvilkår 19

20 H. Bagage dækker dækker: Skade som følge af bortkommet*, ødelagt/beskadiget bagage, der er indskrevet og sendt med fly, tog eller fragtmand, er dækket. Skade som følge af bortkomst* af bagage, der er opbevaret i separat bagagerum under transport med bus, er dækket. Det er dog en betingelse, at busrejsen er en del af den hjemmefra planlagte rejse. Skade på de ting, som er nævnt under pkt. 3 s. 11, når dine ting medbringes eller sendes som bagage til/fra og i udlandet. Skade på de ting, som du medbringer eller køber under rejse til/fra og i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen. dækker ikke dækker ikke: skade på guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin skade, der skyldes mangelfuld emballage eller udflydende væsker skade, der skyldes almindelig ramponering af kufferter og anden bagage, fx ridser og skrammer bagageforsinkelse. en vil ske efter erstatningsreglerne, som er beskrevet under pkt. 5 s Dine ting er dækket med maks kr. pr. skade. Det er en betingelse for erstatning, at skaden anmeldes til transportøren, og at kvitteringen for anmeldelsen kan fremvises. Forsikringsvilkår 20

21 I. Privatansvar dækker dækker, når du efter dansk ret er juridisk ansvarlig for en fejl eller forsømmelse, der er skyld i den skete skade. Det betyder, at du har gjort noget, du ikke burde, eller forsømt at gøre noget, du burde have gjort. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem flere hundrede års retspraksis. Privatansvarsforsikringens formål er at betale, i tilfælde af at du bliver mødt med et krav, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, eller hjælpe dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Du bør derfor ikke anerkende ansvaret eller kravets størrelse, idet du kan komme til at forpligte dig uden at være sikker på, om forsikringen dækker. Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles. Udover det juridiske erstatningsansvar dækker forsikringen følgende: Gæstebudsskader Skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for erstatningsansvar, fordi skaden er sket under dette samvær og som følge af et øjebliks uopmærksomhed. Skade forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og pålægge dem et erstatningsansvar. dækker dog alligevel både ting- og personskader, hvis det manglende ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Skade omfattet af en tingsforsikring Dit erstatningsansvar bortfalder ifølge erstatningsansvarsloven, hvis skaden er omfattet af en anden forsikring fx skadelidtes familie-, bygnings-, bileller erhvervsforsikring, medmindre du har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed. Derudover dækker forsikringen følgende ansvar: Både Ansvar for personskade forvoldt ved brug af mindre både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk dog ikke i forbindelse med konkurrencer. Ansvar for skader på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robåde og andre både samt wind- og kitesurfere o.l., hvis motorkraft ikke overstiger 6 hk og/eller en længde på 6 m. Heste Ansvar for skade i forbindelse med privat brug af heste. Hus- og grundejer Ansvar for privat grund og en- og tofamilieshus, hvis huset overvejende anvendes til beboelse, eller du bor i huset og ikke har en bygningsforsikring med en ansvarsdækning Ansvar for fritidshus- og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med en bygningsforsikring med en ansvarsdækning. Installationer Ansvar som lejer over for husejere efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Her dækker forsikringen skade, der skyldes de installationer, som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. dækker ikke lejerens ansvar for det lejede i øvrigt. Lånte og lejede ting Ansvar for skade på lånte og lejede ting eller dyr, dvs. dyr og private ting, der hører til en privat boligs normale udstyr, når der er tale om pludselig skade*, og når skaden sker i de første 30 dage af låne- eller ejeperioden. For cykler* er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs. cykler*, der tilhører børn på 12 år og derunder. Motordrevne køretøjer Det er kun skade ved brug af følgende motordrevne køretøjer, der er omfattet: Haveredskaber på maks. 25 hk Elscooter, elkørestol og lignende med en maks. hastighed på 15 km/t. Skader ved brug af motordrevet legetøj under 5 hk. dækker ikke dækker ikke: Aftaler Skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting. Beruselse/narkotika Skader, der er sket som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler, uanset skadevolders sindstilstand. Bygningsarbejde (farligt arbejde) Ansvar for skader, der er sket i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og lignende. Personskader er dog dækket. Erhverv Skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. Forsæt* Skade forvoldt med forsæt*, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. Forurening Ansvar for skader som følge af forurening. dækker dog, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige regler. Forureningsansvar, som man pålægges som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen. Forsikringsvilkår 21

22 Hunde Jagt Skade forvoldt af hunde. Skade, der er sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville have været dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. Lånte og lejede ting Følgende ansvar for skade på lånte og lejede ting er ikke dækket: Guld, sølv, smykker, perler, ædelstene, penge o.l. Småbåde, kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere o.l. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du bruger i dit erhverv som lønmodtager Bygningsdele. Motordrevet køretøj Skade, der er sket under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, som der kan købes særskilt ansvarsforsikring til. Skadelidtes interesse Skade, der er sket under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse, er ikke dækket, heller ikke som gæstebud, medmindre skadevolder har båret sig særligt ubetænksomt ad. Det er uden betydning, om tjenesten er lønnet/ulønnet, eller om tjenesten er foretaget på opfordring eller på eget initiativ. Varetægt Ansvar for skade på ting, som du eller en af de øvrige sikrede*: ejer bruger eller har brugt opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler har sat sig i besiddelse af af andre grunde end de ovennævnte har i din/jeres varetægt. Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. skadebegivenhed*. Tingsskader, herunder skader på dyr, erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed*. Forsikringssummerne for ansvarsdækningen indeksreguleres ikke. dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af sikrede*. Som nævnt under pkt s. 9 gælder der en særlig selvrisiko* for gæstebudsskader og skader på ting forvoldt af børn. Forsikringsvilkår 22

23 J. Retshjælp dækker dækker: Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsomkostninger. Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, inden vi kan behandle sagen. Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse af sagen til os. Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan findes på samt bestilles hos Nordjylland Forsikring. dækker ikke dækker ikke: almindelig advokatrådgivning. : Vores dækning er begrænset til kr. for en skadebegivenhed*, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Forsikringsvilkår 23

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere