NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008"

Transkript

1 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype Uddannede, aktive medlemmer Kr Kr Kr Pr. kvartal Passive medlemmer Kr. 260 Kr. 270 Kr. 280 Pr. kvartal Studerende Kr. 130 Kr. 135 Kr. 140 Pr. kvartal Efterlønsmodtagere/pensionister Kr. 130 Kr. 135 Kr. 140 Pr. kvartal HB havde på sit møde den 22. oktober en evaluering af kongressen. På FRD s hjemmeside under Hovedbestyrelsen kan I under referat fra HB-mødet den 22. oktober læse evalueringen, men her skal nævnes et par hovedpunkter: Frem til næste kongres skal det i god tid afgøres om der skal nedsættes en kongresgruppe Regionerne skal arbejde for, at der ikke til kommende kongresser kommer så mange afbud fra delegerede, som tilfældet var i år Datoen for næste kongres skal fastsættes i god tid HB var enige om, at der i den kommende kongresperiode vil blive arbejdet videre med at finde frem til et nyt navn for FRD med professionel hjælp udefra til at strukturere processen. Arbejdet sættes i gang efter at regionsgeneralforsamlingerne i foråret har været afholdt HB har nedsat en arbejdsgruppe til at starte processen omkring opdateringen af mantraet Radiografi er for radiografer op. Arbejdsgruppen består af FRD s formandskab På HB s kommende møder vil der blive arbejdet med evaluering af FRD s regionsstruktur, ligesom der skal drøftes hvem der gør hvad, regionerne kontra HB. De Etiske retningslinier, der blev godkendt på kongressen, vil komme på tryk i en pjece som vil blive udsendt sammen med Radiografen. Der er dog en formulering omkring studieordningen, der skal godkendes først og det sker efter en høringsrunde, der pågår for tiden. De Etiske retningslinier vil ligeledes blive lagt på FRD s hjemmeside Kontingentindberetninger Ultimo december/primo januar 2009 indsender FRD oplysninger til SKAT om bl.a. indbetalte kontingenter, herunder konfliktkontingenterne. For at alle opkrævede kontingenter kan trækkes fra på selvangivelsen kræver det, at de er indbetalte til FRD senest ved udgangen af december

2 Indgår betalingen først efter denne dato kan de pågældende beløb først fratrækkes på selvangivelsen for Da konfliktkontingentet for december først bliver opkrævet primo uge 51 til betaling den 12. januar 2009 vil dette først, med mindre betaling er indgået inden udgangen af december 2008, først komme med på opgørelserne for Regionsgeneralforsamlinger Vi minder lige om, at Regionsgeneralforsamlingerne i 2009 finder sted på følgende dage: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland torsdag den 12. marts mandag den 16. marts onsdag den 1. april tirsdag den 31. marts mandag den 30. marts Det vil senere blive offentliggjort hvor og på hvilket tidspunkt de enkelte regionsgeneralforsamlinger finder sted. Det vil bl.a. fremgå af de enkelte regioners hjemmesider. Men afsæt allerede nu dagen. Nordisk Kongres Næste Nordiske Kongres finder sted i dagene juni 2009 på Radisson SAS Scandinavia Hotel på Amager. Kongressen vil foregå på dels dansk/skandinavisk og engelsk. På FRD s hjemmeside er der et link til hjemmesiden for Nordisk Kongres: På kongressens hjemmeside kan I bl.a. læse om priser/tilmelding. Programmet for kongressen vil i løbet af kort tid blive ligeledes blive lagt ud. FRD s regnskab Ved udgangen af 3. kvartal havde FRD et pænt overskud på regnskabet, nemlig ca. 1.4 millioner. Dette skyldes bl.a., at kursusgebyrerne for lederseminaret, der blev holdt i oktober måned, er bogført, mens omkostningerne først kommer med i 4. kvartal. Resultatet for hele 2008 ventes at blive et pænt plus. FRD har haft kontakt til FRD s revisor for at høre, hvordan den igangværende finanskrise påvirker FRD s økonomi. Revisoren har taget udgangspunkt i FRD s værdipapirer og set på påvirkningen af disse siden Der har på værdipapirer været et kursfald både på aktiver, obligationer samt investeringsbeviser. Kurstabet kan opgøres til kr ,00 pr. 20. oktober. Det skal dog medtages, at vi tidsmæssig er i en global resignation/recession og endnu mere væsentligt er det, at obligationerne er købt til under parikurser og er forudsat beholdt 2

3 til udløb, og derfor vil der over ejer/løbetiden være en kursgevinst og ikke mindst et fornuftigt renteafkast på ca. 5 % p.a. FRD har tidligere vedtaget at der ikke investeres i aktiver og investeringsbeviser fremover. Konklusionen fra revisor er altså, at de kurstab, der kan ses nu, over tid blive elimineret af kommende kursstigninger, som det tidligere er oplevet. Revisors anbefaling er, at FRD skal have is i maven. Kurstabene vil naturligvis påvirke FRD s regnskab, men er kun papirpenge. Et reelt tab kommer først hvis/når værdipapirerne sælges/eventuelt udtrækkes. FRD s hjemmeside HB havde på sidste møde den 22. oktober en drøftelse omkring modernisering af FRD s hjemmeside. HB var enige i, at der skulle professionel hjælp til denne proces, og at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på hvordan hjemmesiden i fremtiden skal se ud og hvad den skal indeholde. Arbejdsgruppen består af Charlotte Graungaard Bech, formand for FRD, Michael Dreyer, faglig konsulent, Gladys Geertsen, Region Hovedstaden, Pica Andersen, Kolding Sygehus, Lasse Tegner, Glostrup Hospital samt radiografstuderende Malene Veje. Hvis du har ideer til, hvad FRD s hjemmeside skal indeholde, er du meget velkommen til at indsende dem til FRD. Du kan maile til TRs evaluering af OK 08 I dagene september var FRD s TR samlet i Middelfart for at evakuere OK 08. TR gav bl.a. udtryk for, at der skulle have været bedre forberedelse til beredskabsforhandlingerne der blev rundt om udført for mange undersøgelser, der ikke skulle have været udført under konflikten der var ikke samme vilkår under beredskabet alle steder (nogen steder kunne man f.eks. godt deltage i kurser, andre steder ikke) der skulle have været mere fleksibilitet der var ikke helt styr på, hvem der gjorde hvad m.h.t. uenighedsskemaerne det kampagnemateriale, der blev brugt under konflikten, skulle have været mere professionelt og endelig var der stor kritik af indberetningerne, og med hvad der skulle indberettes. TR gav også udtryk for, at hotline ikke altid gav samme svar på samme spørgsmål. Vilkårene for TR efter konflikten har været meget uens rundt om. Det kunne konstateres, at der ikke har været den store kritik af konfliktkontingentet fra medlemmernes side, ej heller af beløbets størrelse. Det blev ligeledes nævnt, at det ikke var alle medlemmer, der deltog i de forskellige møder ikke fordi man ikke gad, men fordi de pågældende var glade for, at der var nogen, der tog sig af den side af sagen. 3

4 Problematikken omkring folk, der i konflikten var taget på ferie blev ligeledes drøftet, og det kunne på HB-mødet konstateres, at FRD ikke centralt har haft sådanne sager. De fremførte kritikpunkter vil blive/er blevet drøftet dels med DSR, dels i Sundhedskartellet. Det kunne konstateres, at debatten havde været god og konstruktiv. Radiografskolerne Det kunne på HB s møde den 22. oktober konstateres, at der på de 3 radiografskoler tilsammen kun har været 129 ansøgere til 166 pladser! Lederløn På Hovedbestyrelsens møde den 22. oktober var der en drøftelse omkring lederløn. Hovedbestyrelsen var enig om, at FRD skal sikre lederne indflydelse. Hovedbestyrelsen var enig i, at der godt lokalt kan lægges strategier omkring lederløn, men at det centrale led skal involveres HB var ligeledes enig i, at det var vigtigt, at der i FRD etableres en lederforening. Ønsket var, at den kunne etableres på den kommende kongres. Lederne har givet udtryk for, at de konkrete forhandlinger lokalt klarer de selv. Overflytning til DSA/indmeldelse i DSA Pt. er der ca. 648 af FRD s medlemmer, der har ladet sig overføre/eller indmeldt sig i DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse). FRD vil endnu engang kraftigt opfordre radiograferne til at lade sig overføre til DSA, idet der vil være flere fordele forbundet hermed, bl.a. er der i DSA en socialrådgiverfunktion. Flere af FRD s medlemmer har allerede benyttet sig af DSA s socialrådgiverfunktion og dermed fået en bedre sagsbehandling. Overflytningsblanket kan fås ved henvendelse til din eventuelle nuværende arbejdsløshedskasse, i DSA eller ved henvendelse til FRD s kontor. DSAs hjemmeside er: Blanketten kan også downloades fra Hvis du ikke er i en a-kasse, men gerne vil melde dig ind, kan indmeldelsesblanketter rekvireres de samme steder. Du kan også rette direkte henvendelse til DSA: telefon Radiografbank Foreningen af Radiografer i Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank. Se nærmere på på forsiden. Tilmeld dig FRD s elektroniske Nyhedsbrev Gå ind på FRD s hjemmeside: under Nyheder kan du tilmelde dig mailinglisten med dit navn og din mailadresse. Når du tilmelder dig Nyhedsbrevet får du en kvittering, og bliver bedt om at bekræfte, at du vil tilmeldes først når denne er besvaret, er du registreret på listen. Hvis du tilmelder dig mailinglisten vil du få tilsendt Nyhedsbrevet elektronisk. Du skal huske at udfylde felterne med dit navn samt din mailadresse!! 4

5 Hvis du skifter mailadresse skal du huske at afmelde din gamle mailadresse og tilmelde dig med den nye mailadresse. De bedste hilsner Charlotte Graungaard Bech og Bernhard

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere