Nyhedsbrev. Husk en margin!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Husk en margin!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job, transport, kirkelige arrangementer fylder kalenderen, og hele tiden er man mentalt på vej videre til næste punkt på dagsordenen. Effektiviteten længe leve eller? Plads til åndehuller Hvad blev der så af åndehullerne, eftertænksomheden, tid til at være og ikke hele tiden præstere? For mange er åndehuller noget, der henlægges til senere, til weekend og ferier eller efterlønstilværelsen. En ven forklarede det på følgende måde: Der skal selv på den mest tætskrevne side være en margin. Det med notatpapiret kender jeg til. Jeg gik på gymnasiet, inden eleverne brugte pc ere. Jeg skrev mange noter dengang, og marginen blev flittigt brugt. I en margin kan man notere stikord, der er gode til at skabe overblik over sidens indhold. Der er også plads til nogle noter, man har glemt at få ind på rette plads eller nye oplysninger og ideer, som kommer til efterhånden. Nogle mennesker er gode til det i hverdagen. De har marginer i deres dag og beregner ekstra tid til bilturen, så de klarer en punktering uden at komme for sent til færgen. De har tid og overskud til at tale med en ven eller kollega nogle vigtige minutter, selvom der er nok at se til. Der er også tid til ekstra bøn og stilhed med Gud, når vigtige afgørelser skal træffes. Der kan godt være prestige i en fyldt kalender. Jeg er værdifuld, når jeg yder i familien, på jobbet, blandt venner, i kristent arbejde, i det lokale foreningsliv. Men det er også positivt at prioritere en rolig hjemmeaften, lave slowfood, tage på retræte og lignende. En margin giver muligheder Meget af det, der skal ske i løbet af en dag, kan vi planlægge på forhånd. Men derudover opstår der hver dag fantastiske muligheder: En halv times fortrolig samtale med teenagesønnen, når han lige er klar til at snakke. En åbning via et spørgsmål om tro fra en kollega eller bekendt. Tid til at læse noget, der giver stof til eftertanke. Mulighed for at give naboen en hjælpende hånd. En bøn for en, der har brug for det. En opmuntrende sms. En tur i skoven, når foråret kalder, og du har brug for lidt tid alene. Tænk over det Marginer er ikke noget, vi bare får forærende. Det er noget, vi bevidst skal søge. Ligesom sideopsætningen her i bladet. Nogle dage er med standardmarginer, andre må nøjes med små marginer, mens fridage forhåbentlig er karakteriseret af ekstra megen plads til det spontane og uforudsete. Så pas på med at være alt for effektiv. Giv plads til en margin. Det gælder både i forhold til tid, penge og engagement i dine medmennesker. Det kendetegner for resten også god pædagogik og religionspædagogik. En margin er ikke spildplads, tværtimod! Birthe Koefoed-Hansen, efterskolelærer og medlem af KPIs bestyrelse Side Fra en halv til en hel Niels Udfordringer til kristen oplæring Tid til børn i ny udgave Det kan vi tilbyde! Opdragelsens rum ideelt set Åndsfrihedsprojektet er kommet godt fra land

2 2 3 Fra en halv til en hel Niels Udfordringer til kristen oplæring KPI udvider Af Birgitte Kjær, cand. philol., lærer på Jakobskolen og Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut har endnu engang taget et stort spring. På et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i januar 2011 tog vi beslutning om at opnormere vores pædagogiske konsulent, Niels Kousgaards ansættelse fra en halvtids- til en fuldtidsstilling pr. 1. august Mere tid til opgaver ude i landet Vi er rigtig glade for at kunne melde denne gode nyhed ud til jer i baglandet. Da vi i foråret 2009 ansatte Niels, havde vi en klar forhåbning om ret hurtigt at kunne nå til en fuldtidsansættelse, og vi er overbeviste om, at tiden er moden til det nu. Niels er et stort aktiv for KPI, og vi har mange opgaver og projekter, som venter på at blive ført ud i livet; tiltag som kræver flere ressourcer i det daglige arbejde. Udvidelsen kommer konkret til at betyde, at Niels kan tage langt flere opgaver ind, og at der bliver plads til flere ud-af-huset -opgaver; til glæde og gavn for jer ude i landet. Niels overtager også nogle af Carsten Hjorth Pedersens hidtidige funktioner, så Carsten får tid til nye opgaver og projekter. En stor økonomisk satsning Økonomisk set er det noget af en satsning. Vi vover springet på trods af, at vi kommer ud af 2010 med et ret stort underskud på omkring kr. og efterfølgende står med en reduceret egenkapital på ca kr. Underskuddet i 2010 har gjort ondt på os; men vi er overbeviste om, at det er nu, vi skal satse. Det er nu, vi skal prøve af, om KPI skal være et større religionspædagogisk institut. Behovet og mulighederne er til at få øje på, og vi har de folk, som kan løfte opgaverne. Vi er afhængige af jeres medleven, forbøn og giversind Vi tror meget på, at udvidelsen af mandskabstimer ret hurtigt vil slå igennem med en øget indtjening via Niels og Carstens arbejdsopgaver. Derudover arbejder vi hårdt på at få udvidet vores støttekreds i løbet af Det er helt nødvendigt. Vores målsætning er, at vi på kort sigt kan gå fra en støttekreds på 750 til 1000 personer. Kender du én i din omgangskreds, som er et oplagt støttekredsmedlem for KPI, håber vi, at du vil give den gode opfordring videre. Vi er meget bevidste om, at det er jer, vores trofaste bagland, som er vores vigtigste støtte og ressourcegiver. Vi er fortsat helt afhængige af jeres medleven, forbøn og giversind i forhold til KPI. TAK for jeres støtte indtil nu, og TAK, at vi må regne med den fremover! Frank R. Kristensen Formand for KPI Udfordringerne står i kø, når det gælder den kristne oplæring men det gør mulighederne også! Den fælles udfordring At børnene må få lov at høre Guds ord, så de får mulighed for at tro ham og vokse i livet med ham! Det er den centrale udfordring. Rundt om dette centrum står fx: At vokse i indsigt i Bibelen med evne til at læse og forstå den. At blive fortrolig med kristen tro og etik. At tanker og samvittighed stadig mere må formes af Guds ord. At vokse ind i en menighed og leve som lem på legemet med netop den udrustning og personlighed, Gud giver den enkelte. Når kristenlivet konkret skal udfolde sig, er der også brug for at kunne orientere sig i det kirkelige landskab. Det handler om folkekirken og strømninger i den, menighedstyper, foreninger og organisationer, andre kirkesamfund og tværgående kristne strømninger. Mange har også brug for indsigt i forholdet mellem kristendommen og andre religioner og livsopfattelser, fx ateisme og relativisme. Det handler om hjælp til at leve og virke frimodigt som kristen i det aktuelle åndsklima. Den kristne oplæring rummer mange aspekter og selv er den ét aspekt ud af mange i en sund kristen opvækst: Der skal være tid til at lege, spise, læse og regne, lære geografi og historie, husligt arbejde, personlig hygiejne, tv og computer og meget, meget andet. Centrum i den kristne oplæring, Guds ord, er dog samtidig fundamentet under alle de andre aspekter i opvæksten. Derfor er det vigtigt at børn og unge får hjælp til at relatere kristendommen til det almenmenneskelige liv, dér hvor det er relevant. Det kan handle om klima- eller terrortruslen, som må ses både i lys af vores forvalteransvar og i lys af jordens undergang og nyskabelse. Det kan handle om krop, sundhed og kærlighed, som også må ses i lys af både skabelse, syndefald, forvalteransvar og nyskabelse. Samtidig må børn og unge lære at forstå, at der er områder, hvor kristne kan vurdere forskelligt og ikke må binde hinandens samvittigheder. Hvordan praktiserer vi fx som privatpersoner næstekærlighed? Og hvordan tænker vi, at vi bedst forvalter vores fælles ressourcer i samfundet? Bibelen giver os værdier, etik og livsforståelse som grundlag for alle aspekter i livet. Indimellem spiller dette grundlag en tydelig rolle. Andre gange ligger det dybt nede under det hele og betyder blot, at vi fx kan takke Gud for biografturen eller bede ham om hjælp til at få lært alt det svære i skolen. Forholdet mellem det almenmenneskelige og det kristelige er således afgørende for en sund kristen opvækst. Kristen oplæring i praksis Lad os se på et par børneliv: August er 10 år. Han bor i X-købing med sine forældre. Hjemme synger de bordvers ved aftensmaden. Da han var mindre, sang forældrene aftensang og bad aftenbøn med ham. De læste også indimellem fra en børnebibel. Nu synes forældrene, at FOTO: NIELS KOUSGAARD»» Vores himmelske far giver os ikke sten for brød. Han giver os derimod det daglige brød, som består af både fysisk og åndelig føde. På samme måde må vi give vores børn alt det, de har brug for: Mad, tryghed og åndelige føde. KPI ønsker at hjælpe forældre, lærere og andre omsorgspersoner i denne store og vigtige opgave. (Pædagogisk konsulent, Niels Kousgaard, Løgumkloster) Der skal være tid til at lege, spise, læse og regne, lære geografi og historie, husligt arbejde, personlig hygiejne, tv og computer og meget, meget andet.

3 4 nyhedsbrev 5»» August er stor nok til selv at læse og bede, hvis han ønsker det. Om søndagen går familien i den lokale folkekirke med en god forkyndelse for de voksne. Der er enkelte andre børn i kirken, men der er ikke nogen særlige tiltag for børnene. Far og mor skiftes til at gå til møde i missionshuset, mens den anden er hjemme hos August. I missionshuset er der juniorklub en gang om ugen. Hver anden gang bruger de god tid på noget med Bibelen og kristendommen, og hver anden gang er der forskellige aktiviteter, afsluttende med en andagt. Der kommer tre børn fra missionshusets familier og 10 andre fra lokalområdet. August går i 4. kl. i folkeskolen, hvor han hører lidt om kristendommen i den ene kristendomstime, de har om ugen, men de hører også om andre religioner, og somme tider snakker de bare om forskellige spændende emner. Mille er også 10 år. Hun bor i Y-købing med sine forældre. Om morgenen beder de en udvidet bordbøn, hvor dagen lægges i Guds hænder. Efter aftensmaden er der familieandagt, og når Mille skal i seng, hjælper en af forældrene hende med selv at læse i Bibelen vha. Stifinder (en bibellæseplan for juniorer). Mille går på kristen friskole, hvor hun også får en daglig andagt. To gange om ugen har hun kristendom, hvor de får en grundig kristendomsundervisning. Hun synger i skolens kor en gang om ugen, hvor de mest synger kristne sange. En gang om ugen går hun til junior i missionshuset. Om søndagen er hun enten med sine forældre i kirke, hvor der er børnekirke under prædikenen, eller hun er sammen med dem i missionshuset, hvor der også er børnemøde under den lidt længere prædiken. For nogle år siden opgav forældrene at komme fast både i kirken og i missionshuset. Mille overvejer at begynde i kirkens pigekor. Efter jul får hun også mulighed for at gå til minikonfirmand. Mille og August har begge kristne forældre, som ønsker at give dem en rigtig god kristen opdragelse. Begge parter inddrager kirke og/eller missionshus som samarbejdspartnere for den kristne oplæring. Og begge sender deres børn i skole. Når børnenes kristne oplæring bliver så forskellig, som tilfældet er, skyldes det grundlæggende tre faktorer: 1) De to hjem har meget forskellig kultur for synlig kristen praksis i familien. 2) Menighedslivet i de to lokalsamfund giver meget forskellige muligheder for kristen oplæring af børn. 3) Valget af skole giver forskelligt indspil til den samlede kristne opdragelse. Det afgørende er helheden. Børnene har brug for at vokse i troen og i livet med Gud. Og børnene har brug for at udrustes til livet i Guds skabte verden med alle de opgaver og udfordringer, som er her på basis af kristen etik FOTO: NIELS KOUSGAARD og livsforståelse, hvor det er relevant. Hjem, menighedsliv, skole, institutioner, venner og medier må tilsammen give en god opvækst med hver sine bidrag til dette. Helheden er det afgørende. Og den kan sammensættes på forskellig vis. Men når vi ser på Augusts og Milles opvækst, får børn som August måske for lidt kristen oplæring, og børn som Mille får måske for meget. Udfordringer og muligheder i hjemmene Hjemmene er nøglen til den kristne oplæring. Her går børnene i mesterlære hos kristne voksne op gennem hele barndommen. De ser voksne leve et kristent menneskeliv og tager ved lære af dette. Langt det meste af læringen foregår uden at være planlagt, og en del også uden at der sættes ord på det. Den første satsning på børnenes oplæring handler derfor om forældrene: Deres liv med Gud og med hinanden, deres vækst og indsigt i troen og livet, og deres håndtering af livets mange udfordringer. Dernæst har forældrene behov for at få klargjort deres opgave som forældre og få redskaber til den. Det kan være i form af tilbud om kurser, bøger, artikler, brevkasser, hjemmesider og ikke mindst i form af materialer til oplæringen af børnene. Der er rigtig meget glædeligt at sige om materialer til børn: Cd er, andagtsbøger, børnebibler, dåbslys, film, børnebøger, computerspil, hjemmesider, bibellæseplaner, plakater, smykker osv. En af de store opgaver er at hjælpe forældrene til kendskab til disse materialer og til kriterier for vurdering af dem. Og så må vi fortsat arbejde med udvikling af materialer, som er af teologisk, pædagogisk og kunstnerisk kvalitet. Jeg tænker, at vi står over for to modsatrettede behov: Der er behov for at hjælpe nogle hjem til en forenkling af deres oplæring, mens andre hjem har brug for en udbygning af deres oplæring. Hvis barnet møder andagter og forkyndelse både i skole og i menighedsarbejde og også selv er begyndt at læse i Bibelen, så er der brug for forenkling. Måske skal familiens andagter gøres kortere. Måske bare en salme/sang? Måske Luthers korte morgen- og aftenbøn (se Katekismus)? Måske et ugens bibelvers? Eller måske en fast Davidssalme for hver af ugens dage? Og derudover gerne en fast forbønstjeneste. Hvis barnet ikke går på en kristen skole er der derimod behov for en udbygning af den kristne oplæring i hjemmet og/eller i menigheden. Her er der behov for at gennemtænke, hvordan de mange udfordringer kan løftes af hjemmet og menigheden, når der ikke er en skole, som bærer med på opgaven. Se senere. Udfordringer og muligheder i menigheden Forskelligt menighedsarbejde for børn og teenagere har forskellige traditioner for valg af indholdet i oplæringen. I missionsforeningerne har bibelfortællingen traditionelt stået stærkt i børnearbejdet, og andagter og taler om forskellige bibeltekster og emner har fyldt fra en gang i junioralderen. Det personlige kristenliv har stået centralt. I kirken har konfirmandundervisningen typisk prioriteret emner i tilknytning til kristen tro og etik (gerne med udgangspunkt i katekismen), samt gudstjenesten og kirkerummet altså det fælles gudstjenestelige kristenliv. Minikonfirmandundervisningen har desuden prioriteret centrale bibelberetninger. Jeg tænker, at også menighedsarbejde for børn og teenagere står over for to forskellige behov. De børn, der går på en kristen skole, har især behov for, at menighedsarbejdet hjælper dem ind i det personlige og det fælles kristenliv og har ikke så meget behov for de mere kundskabsmæssige aspekter af den kristne oplæring. De børn, der ikke går på en kristen skole, har bestemt også behov for, at menighedsarbejdet hjælper dem ind i kristenlivets praksis. Men samtidig har de et stort behov for at arbejde med hele det større felt af udfordringer, som blev nævnt i artiklens indledning. Det kan ske i et samarbejde med hjemmets oplæring. Jeg tror, der er brug for at udvikle arbejdet med praksissiden i den kristne oplæring. Hvordan hjælper vi børnene ind i det personlige kristenliv og ind i menighedslivet? Hvordan giver vi plads til børns forskellige personlighed, blufærdighed og afklaring i forhold til troen? Jeg tror også, der er behov for, at vi udvikler materiale, som dækker et langt bredere kundskabsområde i forhold til den kristne oplæring, end vi har været vant til at inddrage i oplæringen i hjemmet og i menigheden. Der er behov for materialer, som kan klæde både forældre og børne/junior/ teenledere på til at give en bredde og en dybde i oplæringen, dér hvor børnene ikke går på kristen skole. Udfordringer og muligheder i skolen Folkeskolen skal ikke bidrage til børns kristne oplæring. Alligevel får den betydning for oplæringen: Hvor meget sandt og sundt vil der være i kristendomsundervisningen, som uden at være forkyndelse alligevel ligger fint i forlængelse af den kristne oplæring? Og hvor mange udfordringer møder barnet i form af en kristendomsforståelse, som er anderledes end menighedens? Et andet bibelsyn? En anden forståelse af muligheden for at kende sandheden? En anden forståelse af forholdet mellem kristendommen og religionerne? Hvor meget sandt og sundt møder barnet i de almene fag i forhold til menneskesyn (fx fostres og handicappedes værdi, seksualitetens rammer, kønsforskelligheden, kærlighedsforståelse mv.), natursyn (naturen som skabt, som tilfældig eller som guddommelig), samfundssyn (åndfrihed eller relativismefundamentalisme) osv. Folkeskolen ønsker at være skole for alle. Derfor må nogle engagerer sig i arbejdet for en folkeskole, der også kan være en god skole for kristne børn, og nogle må finde veje til, at forældre og/eller menigheder kan give børn og unge et kvalificeret fagligt modspil til dele af folkeskolens undervisning. En kristen skole kan have visioner for både en god kristen oplæring og en sund almendannelse. Men det kræver fortsat udviklingsarbejde at virkeliggøre visionerne. Kristne må kaldes til at uddanne sig til lærere, pædagoger og skoleledere. Der må arbejdes på at gennemtænke pædagogikken i kristent perspektiv, de almene fags relation til kristen etik og kristen livsforståelse, samt kristendomsfaget og samlingerne. Det lærer man ikke på læreruddannelserne, og det er meget begrænset, hvad der findes af uddannelsestilbud, kursusudbud og fagbøger til lærerne inden for disse områder. Materialer til eleverne er også få. Foreningen af Kristne Friskoler gør et arbejde og har gjort det gennem alle årene for at udvikle området. KPI og DBI arbejder med hver sine felter inden for området. Og missionsforeningernes forlag har gennem årene haft enkelte udgivelser med tanke på de kristne skoler. Men alt i alt: Der er brug for en intensivering af indsatsen. Hvor går vejen? Ikke alt i den kristne oplæring kan eller skal planlægges og formaliseres. Det meste vil fortsat være mesterlære. Og vi kan aldrig planlægge os til dannelsen af modne kristne personligheder. Troen og livet er Helligåndens gerning. Alligevel har jeg lyst til at spørge: Er tiden kommet til at gennemtænke et barns samlede behov for kristen oplæring og ikke blot tænke i hjem, skole og menighed for sig? Hvad har et barn kristeligt set brug for op gennem opvæksten? Har vi gennemtænkt dette, kunne vi fortsætte med at gennemtænke forskellige modeller for arbejdsfordeling og samarbejde mellem hjem, skole og kirke/missionshus, afhængig af hvordan menighedslivet og skoleforholdene er lokalt. Dette kunne igen danne baggrund for vores materialeudvikling både til børn, juniorer og teenagere og til de voksne i hjem, skole og menighed, som forestår oplæringen af dem. Måske kunne noget af dette materiale foreligge i forskellige varianter med tanke på, hvor det skal bruges. Med internettets muligheder behøver vi ikke at tænke i, at alt materiale skal kunne trykkes og sælges i et bestemt oplag. Det handler om Milles, Augusts og alle de andre børns fremtid, om menighedens fremtid og om kristenfolket som lys og salt i verden. Vi lever i en tid med store udfordringer, og endnu er mulighederne mange. Gud give os visdom til at gribe dem! Til videre læsning Birgitte Kjær: Sammen gør vi det bedre. Teologisk Pædagogisk Center Birgitte Kjær: Giv børnene det bedste. LogosMedia Birgitte Kjær: Det gælder børnene i Troen, teksten og konteksten, LogosMedia 2009, s Birgitte Kjær: Undervisning i kristendom, Kristent Pædagogisk Forlag 2010, især s

4 6 7 Tid til børn i ny udgave Opdragelsens rum ideelt set Carsten Hjorth Pedersens Tid til børn er udkommet i 3. reviderede udgave. Kapitlet om børn og medier er fx skrevet helt om. Dansk BiblioteksCenters lektørudtalelse skrevet af Jytte Kjær Schou giver den dette skudsmål: Indrestyring/selvstændighed Det kan vi tilbyde! En bog om børneopdragelse skrevet på et kristent grundlag, men med så mange overvejelser af almen pædagogisk, etisk og psykologisk art, at målgruppen ikke udelukkende begrænser sig til kristne forældre. Forfatteren er far til tre børn, uddannet lærer og daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut. Hans kristne ståsted kommer tydeligt frem i afsnittet om oplæringen i den kristne tro, mens resten af bogen uden videre kan bruges af alle forældre. Hans syn på opdragerrollen adskiller sig på nogle punkter fra pædagoger som Jesper Juul og Erik Sigsgaard, og han argumenter godt for sine synspunkter. Bogen er båret af respekt for barnet og en tillid til forældrene. Han Niels Kousgaard og Carsten Hjorth Pedersen har udarbejdet kataloger over foredrag og undervisning, som de kan tilbyde til: forældre, som samles til kursus om børneopdragelse etc. studerende, fx lærer- eller pædagogstuderende eller til medarbejdere i: det kirkelige arbejde med undervisning og forkyndelse det kirkelige børne- og ungdomsarbejde eller til ansatte i kristne: børnehaver friskoler efterskoler højskoler Katalogerne findes på KPIs hjemmeside, Se under Aktuelt på forsiden. Hvert katalog indeholder information om mulige temaer og emner samt priser mm. beskriver væsentlige aspekter af forholdet mellem forældre og børn med gængse problemstillinger på forskellige alderstrin og velgennemtænkte løsningsforslag. Samlet konklusion: En bog om børneopdragelse skrevet på et kristent grundlag, men med mange almene overvejelser over forældrerollen og velovervejede løsningsforslag til almindelige problemer, som også kan inspirere forældre med et andet livssyn end det kristne. Bogen er på 194 sider. Den koster 250 kr. og kan købes i enhver boghandel eller på KPI. Brug den også som gave! KPI sættes fokus på den enkeltes og fællesskabets værdi. KPI udruster forældre og lærere til at bruge egne resurser til gavn og glæde for børn og unge. KPI formidler et befriende og realistisk syn på mennesker og relationer. (Folkeskolelærer, Brian K. Nielsen, Silkeborg) Ydrestyring/lydighed Fødsel 3-5 år ca. 14 år personlig selvstændighed Illustrationen viser, hvordan man afhængigt af barnets alder eller rettere modenhed bør søge at lægge til rette for en fordeling af ydrestyring/ lydighed og indrestyring/selvstændighed. Det går nemlig galt, hvis man baserer sin opdragelse af små børn for meget på indrestyring og af store børn for meget på ydrestyring. Når barnet fødes, er det næsten helt indrestyret, nemlig af sine behov for mad, rene bleer og tryghed mv. Det nytter ikke at sige Du skal! til en baby. Men som tiden går, må barnet langsomt vænnes til mere og mere ydrestyring, fx: Vi skal gå nu! Du kan ikke få mad lige nu! eller Du må ikke klippe håret af søsters dukke! Frem mod 3-5 års alderen er det altså ikke bare OK, men udtryk for ægte omsorg for barnet at bestemme meget på dets vegne og dermed fordre lydighed. Men aldrig så snart er denne udvikling toppet, så er det meningen, at ydrestyringen igen skal aftage. Barnet må på flere og flere områder lære selvstændighed ved at voksne trækker sig tilbage. Selvfølgelig er der stadig mange felter, hvor det er på plads med et Du skal! eller Du må ikke!, men gradvist skal den del af opdragelse afvikles. Modellen udtrykker, at lydighed og stændighed er to legitime hovedbegreber i al omgang med børn. Det går ikke uden lydighed og målet med det hele er selvstændighed. Udtrykt i bibelsk terminologi er vi spændt ud mellem det fjerde buds fordring om lydighed og skabelsesberetningens befaling om at forlade far og mor dvs. blive selvstændige. Begge dele rummes for øvrigt i den gensidige respekt mellem børn og voksne. Linien mellem de to områder er ikke jævn. For børn, unge og voksne vokser ikke ad lige linier. Barnet får konstant tilbagefald. Der kommer fx en lillebror, der gør, at storesøster sætter noget af den vundne selvstændighed over styr. KPI har fået nyt logo Som det fremgår af forsiden på dette Nyhedsbrev, har KPI fået nyt logo. Det er designet af grafiker Lisa V. Hosbond, Silkeborg. Logoet introducerer samtidig KPIs nye slogan: KPI - pædagogik med værdi. Det lille tegn i i-et er både et kors der markerer KPIs kristne for- Og sådan er det ideelt set. I virkelighedens verden opfører børn og voksne sig imidlertid ikke ideelt, hvilket får til følge, at nogle småbørn kører alt for meget rundt med far, mor og andre voksne, mens andre årige er alt for barnagtige og uselvstændige. Det er også bevidst, at kurven mod højre ikke går helt ned i hjørnet, for vi kan heller ikke som voksne leve uden ydrestyring. Selv voksne er nødt til at være lydige, fx i forhold til politiet. Illustrationen findes i en lidt anden form i Tid til børn. Carsten Hjorth Pedersen ankring og et plus, der markerer det ekstra eller det særlige bidrag, som KPI giver i det pædagogiske univers. Logoet vil også komme til at figurere på KPIs nye hjemmeside, som er under planlægning.

5 Afsender: KPI Ansgarvej Hillerød Åndsfrihedsprojektet er kommet godt fra land Den 14. marts samledes den gruppe på ca. 25 personer repræsenterende det meste af dansk kirkeliv som sammen vil prøve at formulere, hvad åndfrihed er i dag med henblik på at rejse en offentlig debat i Danmark. På mødet gav chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad et oplæg til drøftelsen, og deltagerne havde mulighed for at formulere deres forventninger til projektet. Der blev vedtaget et kommissorium for gruppens arbejde, og et koordineringsudvalg blev valgt. Det består af Thorstein Balle (Grundtvigsk Forum), Leif Nielsen (Baptistkirken), Ole Bjerglund Thomsen (KFUM&K) samt Carsten Hjorth Pedersen (KPI), som er formand for gruppen. Koordineringsudvalget har også været samlet første gang. Der er positiv opbakning til på baggrund af konkrete cases at arbejde hen imod en agenda for åndsfrihed, som kan egne sig til at skabe bred samfundsmæssig opmærksomhed om behovet for at sætte åndsfriheden højt i det danske samfund. Vi er nemlig mange, der oplever, at den er under stærkt pres i disse år! Der er berammet yderligere to møder i den store gruppe: 25. maj og 7. september. Hvis det lykkes at formulere en fælles agenda for åndsfrihed, planlægges der en offentlighedsfase derefter. Den vil i bedste fald kunne lanceres i løbet af efteråret Vi oplever det som et privilegium, at KPI får lov at arbejde med denne sag og at så mange vil være sammen med os om den. Vi tror nemlig, den er rigtig vigtig for vores samfund. /CHP Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan det ordnes på følgende måder: Benyt det indlagte girokort. Er dette blevet borte, send bud efter et nyt på KPIs kontor. Indbetal gaven via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder: Gaver til KPI Indbetalingskort/girokort. Vælg korttype 01 og tast KPIs giro-nummer Bankoverførsel. Overfør beløbet til KPIs konto i Danske Bank. Regnr kontonr En samlet årlig gave til KPI på min. 500 kr. er fradragsberettiget på din selvangivelse ( 8a), forudsat KPI har dit personnummer. - KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet min. 500 kr. i det forløbne år. Nyhedsbrevet udgives af: Kristent Pædagogisk Institut, (KPI) Ansgarvej 8, 3400 Hillerød, E: Webside: Daglig leder: Carsten Hjorth Pedersen Pæd. kons.: Niels Kousgaard Regnskabsfører: Nanna Jensen Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk Formand for bestyrelsen: Frank R. Kristensen (ansv.red.) Mølkærparken 12, Ødsted, 7100 Vejle, E:

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere