Nyhedsbrev. Husk en margin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Husk en margin!"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job, transport, kirkelige arrangementer fylder kalenderen, og hele tiden er man mentalt på vej videre til næste punkt på dagsordenen. Effektiviteten længe leve eller? Plads til åndehuller Hvad blev der så af åndehullerne, eftertænksomheden, tid til at være og ikke hele tiden præstere? For mange er åndehuller noget, der henlægges til senere, til weekend og ferier eller efterlønstilværelsen. En ven forklarede det på følgende måde: Der skal selv på den mest tætskrevne side være en margin. Det med notatpapiret kender jeg til. Jeg gik på gymnasiet, inden eleverne brugte pc ere. Jeg skrev mange noter dengang, og marginen blev flittigt brugt. I en margin kan man notere stikord, der er gode til at skabe overblik over sidens indhold. Der er også plads til nogle noter, man har glemt at få ind på rette plads eller nye oplysninger og ideer, som kommer til efterhånden. Nogle mennesker er gode til det i hverdagen. De har marginer i deres dag og beregner ekstra tid til bilturen, så de klarer en punktering uden at komme for sent til færgen. De har tid og overskud til at tale med en ven eller kollega nogle vigtige minutter, selvom der er nok at se til. Der er også tid til ekstra bøn og stilhed med Gud, når vigtige afgørelser skal træffes. Der kan godt være prestige i en fyldt kalender. Jeg er værdifuld, når jeg yder i familien, på jobbet, blandt venner, i kristent arbejde, i det lokale foreningsliv. Men det er også positivt at prioritere en rolig hjemmeaften, lave slowfood, tage på retræte og lignende. En margin giver muligheder Meget af det, der skal ske i løbet af en dag, kan vi planlægge på forhånd. Men derudover opstår der hver dag fantastiske muligheder: En halv times fortrolig samtale med teenagesønnen, når han lige er klar til at snakke. En åbning via et spørgsmål om tro fra en kollega eller bekendt. Tid til at læse noget, der giver stof til eftertanke. Mulighed for at give naboen en hjælpende hånd. En bøn for en, der har brug for det. En opmuntrende sms. En tur i skoven, når foråret kalder, og du har brug for lidt tid alene. Tænk over det Marginer er ikke noget, vi bare får forærende. Det er noget, vi bevidst skal søge. Ligesom sideopsætningen her i bladet. Nogle dage er med standardmarginer, andre må nøjes med små marginer, mens fridage forhåbentlig er karakteriseret af ekstra megen plads til det spontane og uforudsete. Så pas på med at være alt for effektiv. Giv plads til en margin. Det gælder både i forhold til tid, penge og engagement i dine medmennesker. Det kendetegner for resten også god pædagogik og religionspædagogik. En margin er ikke spildplads, tværtimod! Birthe Koefoed-Hansen, efterskolelærer og medlem af KPIs bestyrelse Side Fra en halv til en hel Niels Udfordringer til kristen oplæring Tid til børn i ny udgave Det kan vi tilbyde! Opdragelsens rum ideelt set Åndsfrihedsprojektet er kommet godt fra land

2 2 3 Fra en halv til en hel Niels Udfordringer til kristen oplæring KPI udvider Af Birgitte Kjær, cand. philol., lærer på Jakobskolen og Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut har endnu engang taget et stort spring. På et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i januar 2011 tog vi beslutning om at opnormere vores pædagogiske konsulent, Niels Kousgaards ansættelse fra en halvtids- til en fuldtidsstilling pr. 1. august Mere tid til opgaver ude i landet Vi er rigtig glade for at kunne melde denne gode nyhed ud til jer i baglandet. Da vi i foråret 2009 ansatte Niels, havde vi en klar forhåbning om ret hurtigt at kunne nå til en fuldtidsansættelse, og vi er overbeviste om, at tiden er moden til det nu. Niels er et stort aktiv for KPI, og vi har mange opgaver og projekter, som venter på at blive ført ud i livet; tiltag som kræver flere ressourcer i det daglige arbejde. Udvidelsen kommer konkret til at betyde, at Niels kan tage langt flere opgaver ind, og at der bliver plads til flere ud-af-huset -opgaver; til glæde og gavn for jer ude i landet. Niels overtager også nogle af Carsten Hjorth Pedersens hidtidige funktioner, så Carsten får tid til nye opgaver og projekter. En stor økonomisk satsning Økonomisk set er det noget af en satsning. Vi vover springet på trods af, at vi kommer ud af 2010 med et ret stort underskud på omkring kr. og efterfølgende står med en reduceret egenkapital på ca kr. Underskuddet i 2010 har gjort ondt på os; men vi er overbeviste om, at det er nu, vi skal satse. Det er nu, vi skal prøve af, om KPI skal være et større religionspædagogisk institut. Behovet og mulighederne er til at få øje på, og vi har de folk, som kan løfte opgaverne. Vi er afhængige af jeres medleven, forbøn og giversind Vi tror meget på, at udvidelsen af mandskabstimer ret hurtigt vil slå igennem med en øget indtjening via Niels og Carstens arbejdsopgaver. Derudover arbejder vi hårdt på at få udvidet vores støttekreds i løbet af Det er helt nødvendigt. Vores målsætning er, at vi på kort sigt kan gå fra en støttekreds på 750 til 1000 personer. Kender du én i din omgangskreds, som er et oplagt støttekredsmedlem for KPI, håber vi, at du vil give den gode opfordring videre. Vi er meget bevidste om, at det er jer, vores trofaste bagland, som er vores vigtigste støtte og ressourcegiver. Vi er fortsat helt afhængige af jeres medleven, forbøn og giversind i forhold til KPI. TAK for jeres støtte indtil nu, og TAK, at vi må regne med den fremover! Frank R. Kristensen Formand for KPI Udfordringerne står i kø, når det gælder den kristne oplæring men det gør mulighederne også! Den fælles udfordring At børnene må få lov at høre Guds ord, så de får mulighed for at tro ham og vokse i livet med ham! Det er den centrale udfordring. Rundt om dette centrum står fx: At vokse i indsigt i Bibelen med evne til at læse og forstå den. At blive fortrolig med kristen tro og etik. At tanker og samvittighed stadig mere må formes af Guds ord. At vokse ind i en menighed og leve som lem på legemet med netop den udrustning og personlighed, Gud giver den enkelte. Når kristenlivet konkret skal udfolde sig, er der også brug for at kunne orientere sig i det kirkelige landskab. Det handler om folkekirken og strømninger i den, menighedstyper, foreninger og organisationer, andre kirkesamfund og tværgående kristne strømninger. Mange har også brug for indsigt i forholdet mellem kristendommen og andre religioner og livsopfattelser, fx ateisme og relativisme. Det handler om hjælp til at leve og virke frimodigt som kristen i det aktuelle åndsklima. Den kristne oplæring rummer mange aspekter og selv er den ét aspekt ud af mange i en sund kristen opvækst: Der skal være tid til at lege, spise, læse og regne, lære geografi og historie, husligt arbejde, personlig hygiejne, tv og computer og meget, meget andet. Centrum i den kristne oplæring, Guds ord, er dog samtidig fundamentet under alle de andre aspekter i opvæksten. Derfor er det vigtigt at børn og unge får hjælp til at relatere kristendommen til det almenmenneskelige liv, dér hvor det er relevant. Det kan handle om klima- eller terrortruslen, som må ses både i lys af vores forvalteransvar og i lys af jordens undergang og nyskabelse. Det kan handle om krop, sundhed og kærlighed, som også må ses i lys af både skabelse, syndefald, forvalteransvar og nyskabelse. Samtidig må børn og unge lære at forstå, at der er områder, hvor kristne kan vurdere forskelligt og ikke må binde hinandens samvittigheder. Hvordan praktiserer vi fx som privatpersoner næstekærlighed? Og hvordan tænker vi, at vi bedst forvalter vores fælles ressourcer i samfundet? Bibelen giver os værdier, etik og livsforståelse som grundlag for alle aspekter i livet. Indimellem spiller dette grundlag en tydelig rolle. Andre gange ligger det dybt nede under det hele og betyder blot, at vi fx kan takke Gud for biografturen eller bede ham om hjælp til at få lært alt det svære i skolen. Forholdet mellem det almenmenneskelige og det kristelige er således afgørende for en sund kristen opvækst. Kristen oplæring i praksis Lad os se på et par børneliv: August er 10 år. Han bor i X-købing med sine forældre. Hjemme synger de bordvers ved aftensmaden. Da han var mindre, sang forældrene aftensang og bad aftenbøn med ham. De læste også indimellem fra en børnebibel. Nu synes forældrene, at FOTO: NIELS KOUSGAARD»» Vores himmelske far giver os ikke sten for brød. Han giver os derimod det daglige brød, som består af både fysisk og åndelig føde. På samme måde må vi give vores børn alt det, de har brug for: Mad, tryghed og åndelige føde. KPI ønsker at hjælpe forældre, lærere og andre omsorgspersoner i denne store og vigtige opgave. (Pædagogisk konsulent, Niels Kousgaard, Løgumkloster) Der skal være tid til at lege, spise, læse og regne, lære geografi og historie, husligt arbejde, personlig hygiejne, tv og computer og meget, meget andet.

3 4 nyhedsbrev 5»» August er stor nok til selv at læse og bede, hvis han ønsker det. Om søndagen går familien i den lokale folkekirke med en god forkyndelse for de voksne. Der er enkelte andre børn i kirken, men der er ikke nogen særlige tiltag for børnene. Far og mor skiftes til at gå til møde i missionshuset, mens den anden er hjemme hos August. I missionshuset er der juniorklub en gang om ugen. Hver anden gang bruger de god tid på noget med Bibelen og kristendommen, og hver anden gang er der forskellige aktiviteter, afsluttende med en andagt. Der kommer tre børn fra missionshusets familier og 10 andre fra lokalområdet. August går i 4. kl. i folkeskolen, hvor han hører lidt om kristendommen i den ene kristendomstime, de har om ugen, men de hører også om andre religioner, og somme tider snakker de bare om forskellige spændende emner. Mille er også 10 år. Hun bor i Y-købing med sine forældre. Om morgenen beder de en udvidet bordbøn, hvor dagen lægges i Guds hænder. Efter aftensmaden er der familieandagt, og når Mille skal i seng, hjælper en af forældrene hende med selv at læse i Bibelen vha. Stifinder (en bibellæseplan for juniorer). Mille går på kristen friskole, hvor hun også får en daglig andagt. To gange om ugen har hun kristendom, hvor de får en grundig kristendomsundervisning. Hun synger i skolens kor en gang om ugen, hvor de mest synger kristne sange. En gang om ugen går hun til junior i missionshuset. Om søndagen er hun enten med sine forældre i kirke, hvor der er børnekirke under prædikenen, eller hun er sammen med dem i missionshuset, hvor der også er børnemøde under den lidt længere prædiken. For nogle år siden opgav forældrene at komme fast både i kirken og i missionshuset. Mille overvejer at begynde i kirkens pigekor. Efter jul får hun også mulighed for at gå til minikonfirmand. Mille og August har begge kristne forældre, som ønsker at give dem en rigtig god kristen opdragelse. Begge parter inddrager kirke og/eller missionshus som samarbejdspartnere for den kristne oplæring. Og begge sender deres børn i skole. Når børnenes kristne oplæring bliver så forskellig, som tilfældet er, skyldes det grundlæggende tre faktorer: 1) De to hjem har meget forskellig kultur for synlig kristen praksis i familien. 2) Menighedslivet i de to lokalsamfund giver meget forskellige muligheder for kristen oplæring af børn. 3) Valget af skole giver forskelligt indspil til den samlede kristne opdragelse. Det afgørende er helheden. Børnene har brug for at vokse i troen og i livet med Gud. Og børnene har brug for at udrustes til livet i Guds skabte verden med alle de opgaver og udfordringer, som er her på basis af kristen etik FOTO: NIELS KOUSGAARD og livsforståelse, hvor det er relevant. Hjem, menighedsliv, skole, institutioner, venner og medier må tilsammen give en god opvækst med hver sine bidrag til dette. Helheden er det afgørende. Og den kan sammensættes på forskellig vis. Men når vi ser på Augusts og Milles opvækst, får børn som August måske for lidt kristen oplæring, og børn som Mille får måske for meget. Udfordringer og muligheder i hjemmene Hjemmene er nøglen til den kristne oplæring. Her går børnene i mesterlære hos kristne voksne op gennem hele barndommen. De ser voksne leve et kristent menneskeliv og tager ved lære af dette. Langt det meste af læringen foregår uden at være planlagt, og en del også uden at der sættes ord på det. Den første satsning på børnenes oplæring handler derfor om forældrene: Deres liv med Gud og med hinanden, deres vækst og indsigt i troen og livet, og deres håndtering af livets mange udfordringer. Dernæst har forældrene behov for at få klargjort deres opgave som forældre og få redskaber til den. Det kan være i form af tilbud om kurser, bøger, artikler, brevkasser, hjemmesider og ikke mindst i form af materialer til oplæringen af børnene. Der er rigtig meget glædeligt at sige om materialer til børn: Cd er, andagtsbøger, børnebibler, dåbslys, film, børnebøger, computerspil, hjemmesider, bibellæseplaner, plakater, smykker osv. En af de store opgaver er at hjælpe forældrene til kendskab til disse materialer og til kriterier for vurdering af dem. Og så må vi fortsat arbejde med udvikling af materialer, som er af teologisk, pædagogisk og kunstnerisk kvalitet. Jeg tænker, at vi står over for to modsatrettede behov: Der er behov for at hjælpe nogle hjem til en forenkling af deres oplæring, mens andre hjem har brug for en udbygning af deres oplæring. Hvis barnet møder andagter og forkyndelse både i skole og i menighedsarbejde og også selv er begyndt at læse i Bibelen, så er der brug for forenkling. Måske skal familiens andagter gøres kortere. Måske bare en salme/sang? Måske Luthers korte morgen- og aftenbøn (se Katekismus)? Måske et ugens bibelvers? Eller måske en fast Davidssalme for hver af ugens dage? Og derudover gerne en fast forbønstjeneste. Hvis barnet ikke går på en kristen skole er der derimod behov for en udbygning af den kristne oplæring i hjemmet og/eller i menigheden. Her er der behov for at gennemtænke, hvordan de mange udfordringer kan løftes af hjemmet og menigheden, når der ikke er en skole, som bærer med på opgaven. Se senere. Udfordringer og muligheder i menigheden Forskelligt menighedsarbejde for børn og teenagere har forskellige traditioner for valg af indholdet i oplæringen. I missionsforeningerne har bibelfortællingen traditionelt stået stærkt i børnearbejdet, og andagter og taler om forskellige bibeltekster og emner har fyldt fra en gang i junioralderen. Det personlige kristenliv har stået centralt. I kirken har konfirmandundervisningen typisk prioriteret emner i tilknytning til kristen tro og etik (gerne med udgangspunkt i katekismen), samt gudstjenesten og kirkerummet altså det fælles gudstjenestelige kristenliv. Minikonfirmandundervisningen har desuden prioriteret centrale bibelberetninger. Jeg tænker, at også menighedsarbejde for børn og teenagere står over for to forskellige behov. De børn, der går på en kristen skole, har især behov for, at menighedsarbejdet hjælper dem ind i det personlige og det fælles kristenliv og har ikke så meget behov for de mere kundskabsmæssige aspekter af den kristne oplæring. De børn, der ikke går på en kristen skole, har bestemt også behov for, at menighedsarbejdet hjælper dem ind i kristenlivets praksis. Men samtidig har de et stort behov for at arbejde med hele det større felt af udfordringer, som blev nævnt i artiklens indledning. Det kan ske i et samarbejde med hjemmets oplæring. Jeg tror, der er brug for at udvikle arbejdet med praksissiden i den kristne oplæring. Hvordan hjælper vi børnene ind i det personlige kristenliv og ind i menighedslivet? Hvordan giver vi plads til børns forskellige personlighed, blufærdighed og afklaring i forhold til troen? Jeg tror også, der er behov for, at vi udvikler materiale, som dækker et langt bredere kundskabsområde i forhold til den kristne oplæring, end vi har været vant til at inddrage i oplæringen i hjemmet og i menigheden. Der er behov for materialer, som kan klæde både forældre og børne/junior/ teenledere på til at give en bredde og en dybde i oplæringen, dér hvor børnene ikke går på kristen skole. Udfordringer og muligheder i skolen Folkeskolen skal ikke bidrage til børns kristne oplæring. Alligevel får den betydning for oplæringen: Hvor meget sandt og sundt vil der være i kristendomsundervisningen, som uden at være forkyndelse alligevel ligger fint i forlængelse af den kristne oplæring? Og hvor mange udfordringer møder barnet i form af en kristendomsforståelse, som er anderledes end menighedens? Et andet bibelsyn? En anden forståelse af muligheden for at kende sandheden? En anden forståelse af forholdet mellem kristendommen og religionerne? Hvor meget sandt og sundt møder barnet i de almene fag i forhold til menneskesyn (fx fostres og handicappedes værdi, seksualitetens rammer, kønsforskelligheden, kærlighedsforståelse mv.), natursyn (naturen som skabt, som tilfældig eller som guddommelig), samfundssyn (åndfrihed eller relativismefundamentalisme) osv. Folkeskolen ønsker at være skole for alle. Derfor må nogle engagerer sig i arbejdet for en folkeskole, der også kan være en god skole for kristne børn, og nogle må finde veje til, at forældre og/eller menigheder kan give børn og unge et kvalificeret fagligt modspil til dele af folkeskolens undervisning. En kristen skole kan have visioner for både en god kristen oplæring og en sund almendannelse. Men det kræver fortsat udviklingsarbejde at virkeliggøre visionerne. Kristne må kaldes til at uddanne sig til lærere, pædagoger og skoleledere. Der må arbejdes på at gennemtænke pædagogikken i kristent perspektiv, de almene fags relation til kristen etik og kristen livsforståelse, samt kristendomsfaget og samlingerne. Det lærer man ikke på læreruddannelserne, og det er meget begrænset, hvad der findes af uddannelsestilbud, kursusudbud og fagbøger til lærerne inden for disse områder. Materialer til eleverne er også få. Foreningen af Kristne Friskoler gør et arbejde og har gjort det gennem alle årene for at udvikle området. KPI og DBI arbejder med hver sine felter inden for området. Og missionsforeningernes forlag har gennem årene haft enkelte udgivelser med tanke på de kristne skoler. Men alt i alt: Der er brug for en intensivering af indsatsen. Hvor går vejen? Ikke alt i den kristne oplæring kan eller skal planlægges og formaliseres. Det meste vil fortsat være mesterlære. Og vi kan aldrig planlægge os til dannelsen af modne kristne personligheder. Troen og livet er Helligåndens gerning. Alligevel har jeg lyst til at spørge: Er tiden kommet til at gennemtænke et barns samlede behov for kristen oplæring og ikke blot tænke i hjem, skole og menighed for sig? Hvad har et barn kristeligt set brug for op gennem opvæksten? Har vi gennemtænkt dette, kunne vi fortsætte med at gennemtænke forskellige modeller for arbejdsfordeling og samarbejde mellem hjem, skole og kirke/missionshus, afhængig af hvordan menighedslivet og skoleforholdene er lokalt. Dette kunne igen danne baggrund for vores materialeudvikling både til børn, juniorer og teenagere og til de voksne i hjem, skole og menighed, som forestår oplæringen af dem. Måske kunne noget af dette materiale foreligge i forskellige varianter med tanke på, hvor det skal bruges. Med internettets muligheder behøver vi ikke at tænke i, at alt materiale skal kunne trykkes og sælges i et bestemt oplag. Det handler om Milles, Augusts og alle de andre børns fremtid, om menighedens fremtid og om kristenfolket som lys og salt i verden. Vi lever i en tid med store udfordringer, og endnu er mulighederne mange. Gud give os visdom til at gribe dem! Til videre læsning Birgitte Kjær: Sammen gør vi det bedre. Teologisk Pædagogisk Center Birgitte Kjær: Giv børnene det bedste. LogosMedia Birgitte Kjær: Det gælder børnene i Troen, teksten og konteksten, LogosMedia 2009, s Birgitte Kjær: Undervisning i kristendom, Kristent Pædagogisk Forlag 2010, især s

4 6 7 Tid til børn i ny udgave Opdragelsens rum ideelt set Carsten Hjorth Pedersens Tid til børn er udkommet i 3. reviderede udgave. Kapitlet om børn og medier er fx skrevet helt om. Dansk BiblioteksCenters lektørudtalelse skrevet af Jytte Kjær Schou giver den dette skudsmål: Indrestyring/selvstændighed Det kan vi tilbyde! En bog om børneopdragelse skrevet på et kristent grundlag, men med så mange overvejelser af almen pædagogisk, etisk og psykologisk art, at målgruppen ikke udelukkende begrænser sig til kristne forældre. Forfatteren er far til tre børn, uddannet lærer og daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut. Hans kristne ståsted kommer tydeligt frem i afsnittet om oplæringen i den kristne tro, mens resten af bogen uden videre kan bruges af alle forældre. Hans syn på opdragerrollen adskiller sig på nogle punkter fra pædagoger som Jesper Juul og Erik Sigsgaard, og han argumenter godt for sine synspunkter. Bogen er båret af respekt for barnet og en tillid til forældrene. Han Niels Kousgaard og Carsten Hjorth Pedersen har udarbejdet kataloger over foredrag og undervisning, som de kan tilbyde til: forældre, som samles til kursus om børneopdragelse etc. studerende, fx lærer- eller pædagogstuderende eller til medarbejdere i: det kirkelige arbejde med undervisning og forkyndelse det kirkelige børne- og ungdomsarbejde eller til ansatte i kristne: børnehaver friskoler efterskoler højskoler Katalogerne findes på KPIs hjemmeside, Se under Aktuelt på forsiden. Hvert katalog indeholder information om mulige temaer og emner samt priser mm. beskriver væsentlige aspekter af forholdet mellem forældre og børn med gængse problemstillinger på forskellige alderstrin og velgennemtænkte løsningsforslag. Samlet konklusion: En bog om børneopdragelse skrevet på et kristent grundlag, men med mange almene overvejelser over forældrerollen og velovervejede løsningsforslag til almindelige problemer, som også kan inspirere forældre med et andet livssyn end det kristne. Bogen er på 194 sider. Den koster 250 kr. og kan købes i enhver boghandel eller på KPI. Brug den også som gave! KPI sættes fokus på den enkeltes og fællesskabets værdi. KPI udruster forældre og lærere til at bruge egne resurser til gavn og glæde for børn og unge. KPI formidler et befriende og realistisk syn på mennesker og relationer. (Folkeskolelærer, Brian K. Nielsen, Silkeborg) Ydrestyring/lydighed Fødsel 3-5 år ca. 14 år personlig selvstændighed Illustrationen viser, hvordan man afhængigt af barnets alder eller rettere modenhed bør søge at lægge til rette for en fordeling af ydrestyring/ lydighed og indrestyring/selvstændighed. Det går nemlig galt, hvis man baserer sin opdragelse af små børn for meget på indrestyring og af store børn for meget på ydrestyring. Når barnet fødes, er det næsten helt indrestyret, nemlig af sine behov for mad, rene bleer og tryghed mv. Det nytter ikke at sige Du skal! til en baby. Men som tiden går, må barnet langsomt vænnes til mere og mere ydrestyring, fx: Vi skal gå nu! Du kan ikke få mad lige nu! eller Du må ikke klippe håret af søsters dukke! Frem mod 3-5 års alderen er det altså ikke bare OK, men udtryk for ægte omsorg for barnet at bestemme meget på dets vegne og dermed fordre lydighed. Men aldrig så snart er denne udvikling toppet, så er det meningen, at ydrestyringen igen skal aftage. Barnet må på flere og flere områder lære selvstændighed ved at voksne trækker sig tilbage. Selvfølgelig er der stadig mange felter, hvor det er på plads med et Du skal! eller Du må ikke!, men gradvist skal den del af opdragelse afvikles. Modellen udtrykker, at lydighed og stændighed er to legitime hovedbegreber i al omgang med børn. Det går ikke uden lydighed og målet med det hele er selvstændighed. Udtrykt i bibelsk terminologi er vi spændt ud mellem det fjerde buds fordring om lydighed og skabelsesberetningens befaling om at forlade far og mor dvs. blive selvstændige. Begge dele rummes for øvrigt i den gensidige respekt mellem børn og voksne. Linien mellem de to områder er ikke jævn. For børn, unge og voksne vokser ikke ad lige linier. Barnet får konstant tilbagefald. Der kommer fx en lillebror, der gør, at storesøster sætter noget af den vundne selvstændighed over styr. KPI har fået nyt logo Som det fremgår af forsiden på dette Nyhedsbrev, har KPI fået nyt logo. Det er designet af grafiker Lisa V. Hosbond, Silkeborg. Logoet introducerer samtidig KPIs nye slogan: KPI - pædagogik med værdi. Det lille tegn i i-et er både et kors der markerer KPIs kristne for- Og sådan er det ideelt set. I virkelighedens verden opfører børn og voksne sig imidlertid ikke ideelt, hvilket får til følge, at nogle småbørn kører alt for meget rundt med far, mor og andre voksne, mens andre årige er alt for barnagtige og uselvstændige. Det er også bevidst, at kurven mod højre ikke går helt ned i hjørnet, for vi kan heller ikke som voksne leve uden ydrestyring. Selv voksne er nødt til at være lydige, fx i forhold til politiet. Illustrationen findes i en lidt anden form i Tid til børn. Carsten Hjorth Pedersen ankring og et plus, der markerer det ekstra eller det særlige bidrag, som KPI giver i det pædagogiske univers. Logoet vil også komme til at figurere på KPIs nye hjemmeside, som er under planlægning.

5 Afsender: KPI Ansgarvej Hillerød Åndsfrihedsprojektet er kommet godt fra land Den 14. marts samledes den gruppe på ca. 25 personer repræsenterende det meste af dansk kirkeliv som sammen vil prøve at formulere, hvad åndfrihed er i dag med henblik på at rejse en offentlig debat i Danmark. På mødet gav chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad et oplæg til drøftelsen, og deltagerne havde mulighed for at formulere deres forventninger til projektet. Der blev vedtaget et kommissorium for gruppens arbejde, og et koordineringsudvalg blev valgt. Det består af Thorstein Balle (Grundtvigsk Forum), Leif Nielsen (Baptistkirken), Ole Bjerglund Thomsen (KFUM&K) samt Carsten Hjorth Pedersen (KPI), som er formand for gruppen. Koordineringsudvalget har også været samlet første gang. Der er positiv opbakning til på baggrund af konkrete cases at arbejde hen imod en agenda for åndsfrihed, som kan egne sig til at skabe bred samfundsmæssig opmærksomhed om behovet for at sætte åndsfriheden højt i det danske samfund. Vi er nemlig mange, der oplever, at den er under stærkt pres i disse år! Der er berammet yderligere to møder i den store gruppe: 25. maj og 7. september. Hvis det lykkes at formulere en fælles agenda for åndsfrihed, planlægges der en offentlighedsfase derefter. Den vil i bedste fald kunne lanceres i løbet af efteråret Vi oplever det som et privilegium, at KPI får lov at arbejde med denne sag og at så mange vil være sammen med os om den. Vi tror nemlig, den er rigtig vigtig for vores samfund. /CHP Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan det ordnes på følgende måder: Benyt det indlagte girokort. Er dette blevet borte, send bud efter et nyt på KPIs kontor. Indbetal gaven via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder: Gaver til KPI Indbetalingskort/girokort. Vælg korttype 01 og tast KPIs giro-nummer Bankoverførsel. Overfør beløbet til KPIs konto i Danske Bank. Regnr kontonr En samlet årlig gave til KPI på min. 500 kr. er fradragsberettiget på din selvangivelse ( 8a), forudsat KPI har dit personnummer. - KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet min. 500 kr. i det forløbne år. Nyhedsbrevet udgives af: Kristent Pædagogisk Institut, (KPI) Ansgarvej 8, 3400 Hillerød, E: Webside: Daglig leder: Carsten Hjorth Pedersen Pæd. kons.: Niels Kousgaard Regnskabsfører: Nanna Jensen Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk Formand for bestyrelsen: Frank R. Kristensen (ansv.red.) Mølkærparken 12, Ødsted, 7100 Vejle, E:

Udfordringer til kristen oplæring

Udfordringer til kristen oplæring Udfordringer til kristen oplæring Af Birgitte Kjær, lærer og cand. philol., lærer på Jakobskolen og Dansk Bibel-Institut Udfordringerne står i kø, når det gælder den kristne oplæring men det gør mulighederne

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Teen-tro. Bøn og bibel. For teenagere. Cecilie Marie Thams Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen. Kristent Pædagogisk Institut

Teen-tro. Bøn og bibel. For teenagere. Cecilie Marie Thams Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen. Kristent Pædagogisk Institut een-tro Bøn og bibel For teenagere Cecilie Marie hams Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Alting har en tid... Alting har en tid siger Bibelen Der

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Jeg skal holde andagt

Jeg skal holde andagt Jeg skal holde andagt Frank Risbjerg Kristensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Hvad er en andagt? Denne pjece er til dig, som holder andagter i kristne sammenhænge. Måske er du ny

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 3

INDHOLD GUD ER KONGE 3 INDHOLD INDHOLD 3 INDLEDNING SIDE 3 HVORDAN GUD SER PÅ OS Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE SIDE 9 (Pottemageren) Lektion 2 ELSKET FORDI DU ER DIG SIDE 21 Lektion 3 GUD ØNSKER AT VÆRE SAMMEN MED OS

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn, unge og medier Maja Schurmann Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Voksne har et ansvar Gode råd om børns medieliv Medierne er i dag en helt naturlig del af vores børns hverdag. Skoler

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

BOG 4. Indholdsfortegnelse. Nr. 4 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Hvem er Jesus? Forord

BOG 4. Indholdsfortegnelse. Nr. 4 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Hvem er Jesus? Forord Indholdsfortegnelse Forord 5 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 - Drengen Jesus begynder sit virke 10 - Jesu undere 13 - Jesu disciple 23 - Jesu

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Carsten Hjorth Pedersen

Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen LogosMedia Indhold Forord... 8 Grib det evige liv!... 10 Gud har skabt dig... 12 Du er kendt og elsket af Gud... 14 Jesus har været 10 år... 16 Hvem er den rigeste mand?... 18 Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2 Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1 Følges ad i hverdagen - hænger ud og deler liv Inddrage børnene i kirkearbejde - mere ansvar - Tween gruppe (TeenKatsj børnene bliver til medarbejdere)

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Hebræerbrevet 10,24-25: Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

S yv råd til bedsteforældre

S yv råd til bedsteforældre S yv råd til bedsteforældre Oddbjørn Evenshaug Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Støttepersoner 1 Respekt for forældrene Havde jeg vidst, hvor dejligt det er med børnebørn, ville jeg

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position.

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position. HB-møde: November 2013 Initialer: BSK Bilags.nr.: 2.5.2 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X x LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

FLERE FORFATTERE. Stress BIBELSTUDIE LOHSE

FLERE FORFATTERE. Stress BIBELSTUDIE LOHSE FLERE FORFATTERE Stress BIBELSTUDIE LOHSE Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Arbejde glæde og sved af Ellen Esmarch Pedersen 11 2. samling: Gør jeg det godt nok? af Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere