Circa Berlin 5. februar til 28. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circa Berlin 5. februar til 28. marts 2005"

Transkript

1 Nikolaj Udstillingsbygning Circa Berlin 5. februar til 28. marts 2005 Skoletjenesten / Nikolaj

2 Boris Mikhailov, Uden titel, (Berlin), 2003, farvefoto Med tilladelse fra Galerie Barbara Weiss, Berlin Circa Berlin Berlin er en af Europas mest dynamiske og kreative byer. Siden Murens fald i 1989 har byens kunst- og kulturliv udviklet sig eksplosivt og fungerer i dag som et gigantisk internationalt brosystem. Her forbindes arven fra det gamle Østeuropa med Vesteuropa, Skandinavien med Mellemeuropa og Europa med resten af verden. I Nikolaj Udstillingsbygning kan du se værker af ca. 20 udefra kommende, internationalt betydningsfulde kunstnere, der med base i Berlin tematiserer den omfattende dialog og udveksling, som er blevet byens kulturelle profil. Graffiti overført fra væggene på berlinske offentlige toiletter, dokumentation af jord- og planteprøver fra udvalgte byggepladser i byen, tyske slagere udført af etniske indvandrere udsat for synkroniseret, accentfri rigssang, visualiseringer af diverse urbane udviklingsforhold i silende, fluorescerende plastik, den tyske forfatning som kommenteret tapet, visuelle præsentationer af berlinske hospitalers kunstsyn alt dette og meget mere fylder gallerierne på begge etager i Nikolaj i et forsøg på at favne den sammensathed, der præger den unge berlinske kunstscene netop nu. Under titlen Circa Berlin beskæftiger udstillingens kunstnere sig med deres tilhørsforhold til byen på godt og ondt som enkeltindivider, som race, som køn, som indvandrere, som civile borgere, som kunstnere. Via en mangfoldighed af udtryk og metoder belyser de generelle emner i samtidens globale kultur som personlige, mentale og fysiske rejser med Berlin som slutpunkt. Malmö, København og Berlin er i disse år under titlen Urban Art Stories forenet i et projekt, der skaber kulturelle oplevelser inden for scenekunst, billedkunst, musik, film og design på tværs af sund og sø. Udstillingen Circa Berlin i Nikolaj er en del af dette samarbejde. Hvad er en by? En by er både det, der faktisk findes et bestemt sted, og alle de historier, modeller og forestillinger, vi med tiden skaber over samme sted. En by er således noget konkret: kroppe, gader, huse, rum, afstande her bor og arbejder, lever og dør vi og samtidig er den et rum af fiktioner og fortællinger om byen leveret af f.eks. bykort, bymuseum, bystyre, byens medier, byens transportsystem, byens historikere og byens byplanlæggere. Alle bidrager de socialt, videnskabeligt, kommercielt, politisk eller æstetisk til, hvordan byen opleves.

3 Jesko Fezer & Axel John Wieder, Bymæssige forhold, 2004, installationsfoto, 3. Berlin Biennale I tilfældet Berlin er det klart, at byens delte historie på hver side af en massiv mur (Berlinmuren) igennem 28 år har givet grund til flere samtidige historier om byen. Netop dobbeltheden er et væsentligt tema i udstillingen Circa Berlin, hvis titel selv søger at vise det relative, ustabile og kun tilnærmelsesvise i beskrivelsen af byen. Men det er i virkeligheden en betingelse, der gælder alle steder og kulturer, at der er mange historier og stemmer og i nogle tilfælde sandheder, og at de alle er bestemt af de redskaber, det sprog og den synsmåde, som præsenterer dem for os. For f.eks. at forstå og undersøge en by, må man derfor både se på byen, det sprog, der tales om byen, og det blik, der ser på byen. For hvad gemmer dette sprog og blik hvordan fungerer vores perception af urbane, kulturelle og historiske forhold? Det er bl.a. disse spørgsmål, udstillingen rejser og søger at svare på. Berlin historisk Berlin blev etableret som tysk rigshovedstad i 1880 erne og har siden været mål for store mængder af tilflyttere. Byens tiltrækning af indvandrere falder i flere historiske epoker. Tidligere, i takt med industrialiseringen, var det primært folk fra tyske landdistrikter, der søgte arbejde i de nye jern-, stål- og tekstilindustrier. I nyere tid har det været mennesker fra områder uden for Europa, der er kommet til Berlin: Som inviterede gæstearbejdere (primært i 1970 erne), som arbejdssøgende immigranter fra fattige lande med stor arbejdsløshed, som flygtninge (pga. ekstrem fattigdom, politisk/etnisk forfølgelse og naturkatastrofer), som studerende og som kunstnere med ønske om at engagere sig i det internationale kunstliv i Berlin. Byen var fra slutningen af 1800-tallet og indtil starten af 1900-tallet en dynamo for europæisk kultur og blev regnet for et af verdens førende kulturcentre. Rejseruter fra Østtil Vesteuropa og mellem nord og syd mødtes her i et knudepunkt af handel og kunstnerisk og intellektuel udfoldelse. Den moderne storby med alt, hvad den indebar af fragmenteret, hektisk liv og lyst, kommunikation og isolation, tiltrak kunstnere og andre repræsentanter fra åndslivet, som her havde mulighed for at udforske eksistensen fra helt andre ekstreme platforme, end den provinsielle købstad eller landlivet gav mulighed for. Skandinaver som bl.a. Georg Brandes, Edvard Munch, August Strindberg, Robert Storm Petersen, Søren Kierkegaard og H.C. Andersen (som ganske vist alle kom fra de skandinaviske storbyer) er eksempler på kunstnere, der i kortere eller længere perioder opholdt og udviklede sig i Berlin. Her fandt de en progressiv kunst- og kulturscene og en langt mere

4 intens vekselvirkning med de moderne strømninger, som hele Europa efterhånden kom til at opleve i kølvandet på industrialiseringen og den deraf følgende omorganisering af samfundslivet. Op igennem 30 erne og i særdeleshed under 2. verdenskrig svækkedes byens tiltrækningskraft kulturelt. Efter krigen blev hovedstaden flyttet til Bonn, hvor regeringsmagten blev genetableret, mens Berlin fortsat var Tysklands kulturelle metropol. Efterkrigstidens delte by betød kulturelt og socialt en splittelse af tilværelsen for tusinder af mennesker, og under den kolde krig var udvekslingen med kunstneriske udtryk på den anden side af Jerntæppet begrænset til vestberlinske initiativer. I 60 erne var kunstbevægelsen Fluxus og i 80 erne De nye vilde tæt knyttet til Berlin. Efter genforeningen i 1989 og Berlins genvundne status som hovedstad for Tyskland har byen udviklet sig med stormskridt. Hundredvis af byggepladser med svingende kraner har (med milliardinvesteringer fra store multinationale selskaber i ryggen) over en periode på år forvandlet byens udseende og kulturelle infrastruktur. Genforeningens betydning for byen urbant, kulturelt, politisk, socialt og globalt kan ikke overvurderes. Særligt i det tidligere Øst, hvor den nye bymidte (Neue Mitte) nu ligger, har massive økonomiske interesser i bl.a. ejendomshandlen haft radikal indflydelse på den kulturelle udvikling. Ved at gøre lejemål attraktive for unge kunstnere gennem lave lejepriser m.m. har hele kvarterer opbygget et image af kreativitet og underholdning, som har tiltrukket investorer og dermed efterhånden presset priserne op. De mange tilflyttede kunstnere er til dels blevet brugt i denne sags tjeneste. Men også en ambitiøs og visionær kulturpolitik har bidraget til byens kunstneriske liv. Omfattende støtteprogrammer for både udenlandske og lokale berlinske kunstnere har sikret, at kunstnerne har kunnet slå sig ned i byen og gå i dialog med den berlinske kunstoffentlighed. I dag er en lang række af den internationale kunstscenes mest betydningsfulde kunstnere bosiddende i Berlin, hvor de bl.a. manifesterer sig med refleksioner over deres placering mellem to kulturer. At rejse At opgive og forlade sin egen kultur, sit sprog og sin historie for at begive sig ind i et ukendt rum (en by, et land, et klima, en kultur) er for alle folk kunstnere eller ej en ualmindelig krævende og udfordrende opgave, som påvirker én med stor kraft, sanseligt og erkendelsesmæssigt. Rejsen handler altså både om at flytte sig fysisk fra sted til sted og om bevægelser i det indre mentale landskab, i bevidstheden, erindringen og forestillingskraften. Man behøver ikke at flytte sig fysisk for at føle sig på fremmed grund. Oplevelsen af et kunstværk kan f.eks. formidle den følelse og erkendelse. Både mentale og fysiske rejseerfaringer danner grundstammen i de værker, som Nikolaj viser. Forskellige rejseruter gennem bevidstheder, kulturer, historiske omstændigheder, politiske begivenheder og personlige landskaber kommer til udtryk i kunstnernes ellers vældigt individuelle værker. Samtidskunsten i globalt perspektiv I takt med den kolde krigs afslutning og markedsøkonomiens indtog i de tidligere kommunistiske regimer er der sket en gradvis bevægelse mod et både politisk og kunstnerisk nyt verdenskort. Modernismen, som igennem det meste af det 20. århundrede var den herskende kunstretning i den vestlige verdens selvforståelse, er efterhånden erstattet af et nyt begreb om kunst, der anerkender, at kunstværket indgår i en dialog med betragteren, kulturen og historien f.eks. historien om, hvordan den vestlige kolonisering af verden har bidraget til at opbygge myter om fremmede kulturer som primitive og eksotiske. I den nye kunst er hverdagen, virkeligheden og betragterens aktive forhold til sin tilværelse og til kunstværket ofte væsentlige temaer. Alle de betydningssammenhænge (kon- Fremhævede ord forklaret i Leksikon

5 tekster), som betragter og værk indgår i, er nu værdige emner for kunsten at beskæftige sig med. Hierarkiet mellem kultur og kunst, mellem primitiv og fin kunst, mellem almindelige kulturforbrugere og privilegerede kunstkendere omdefineres efterhånden. I dag giver det ikke som tidligere mening at tale om en særlig berlinsk (tysk) samtidskunst (eller for den sags skyld om f.eks. dansk, kinesisk eller spansk samtidskunst). Det skyldes de store globale bevægelser, som med stadig større kraft og fart har tegnet profilen af den internationale verden gennem de seneste år. Migrationer og udvidelser af markeder, kommunikations- og transportsystemer og politiske reformationer har fra 1960 erne flyttet radikalt rundt på mennesker og deres ideer om verden. Men det er stadig Vestens kunstscene med hele dens maskineri af museer, gallerier, messer, kuratorer, kunstanmeldere, kunsttidsskrifter, kunsthistorikere, kunsthandlere, kunstakademier og frie markedskræfter, der dominerer den internationale kunst. Selvom der er en del nye og væsentlige kunstbiennaler i omløb uden for Europa og USA, er det endnu Vestens suveræne økonomiske magtstatus, der præger udviklingen. Mange kunstnere fra tidligere 3. verdenslande, eller lande som blot ligger uden for den vestlige kanontradition, er derfor immigreret til Vestens metropoler for at være med dér, hvor de har mulighed for at indgå i kunstens komplekse stofskifte som det er tilfældet i Berlin. Arbejdsspørgsmål og ideer til opgaver Hvilke af udstillingens værker oplever du som mest tydelige i forhold til det overordnede tema om mentale og fysiske rejseruter ind og ud af byen Berlin? Begrund dit valg. Hvilke værker i udstillingen kunne lige så godt tage deres udgangspunkt i København? Beskriv din by: Lav en liste over konkrete steder og fortællinger om Danmarks hovedstad, som du synes giver det mest rammende billede af byen. Du kan bruge nye og ældre eksempler fra litteratur, presse, musik, billedkunst, leksika, data fra nationale eller internationale videnskabelige undersøgelser, statistik og personlige erfaringer. Udvælg én fortælling og find så mange nuancer/stemmer/modsigelser som muligt i indholdet. Overvej, hvordan du kan præsentere indholdet via kunstneriske virkemidler. Undervisningsforløb Varighed: 1 eller 1,5 time alle hverdage mellem kl. 9 og 16 Pris: gratis Bestilling: tlf eller Undervisningsmateriale tilsendes gratis i klassesæt ved bestilling af undervisningsforløb. Forsidebilleder: Candice Breitz, Fremmed (10 sange fra den anden side), 2002, DVD-installation. Med tilladelse fra Galerie Max Hetzler, Berlin

6 Leksikon Berlinmuren Mur opført i 1961 af DDR (Østtyskland) på grænsen mellem Øst- og Vestberlin for at standse den voksende flugt af østberlinere til Vesten. Muren var skarpt bevogtet, og mange blev skudt under flugtforsøg. Muren stod som et symbol på Jerntæppet under den kolde krig indtil kommunismens sammenbrud i 1989, da Muren under jubel af store folkemængder fra både Øst og Vest blev gennembrudt og senere fjernet helt. Biennale Udstilling, der afholdes hvert andet år. Venedig har været vært for den største internationale kunstbiennale siden I løbet af 1990 erne har biennaler i periferien af den vestlige kunstscene markeret sig stærkt i bl.a. Sao Paolo, Johannesburg, Havanna, Istanbul og Kwangju. De nye vilde Tysk kunstnergruppe fra 1980 erne med direkte reference til Fauvisterne (de vilde) fra starten af 1900-tallet, som var en fransk gruppe af malere med Henri Matisse i spidsen, der satte farven, penselsproget og fantasien fri i et følelsesladet og ekspressivt billedsprog. De nye vilde bliver verdenskendte som forløsere af en kunstnerisk ekspressivitet og emotionalitet, der havde været fortrængt fra kunstscenen og særligt fra maleriet i en længere periode. Mange har talt om det tyske sorgarbejde som en fælles psykologisk betegnelse for kunstnerisk og intellektuel udfoldelse i 1980 erne, hvor debatten om Tysklands rolle og ansvar i forhold til 2. verdenskrig endelig fik fart. Den kolde krig Politisk, økonomisk og ideologisk konflikt mellem de kommunistiske og de kapitalistiske lande i forlængelse af 2. verdenskrig og frem til 1989/90. Konflikten kom til udtryk som et konstant kapløb om udviklingen af nye våben. Fluxus International kunstnerisk bevægelse grundlagt i 60 erne uden entydig stilistisk identitet, men med rod i 60 ernes happeningkunst og 20 ernes dadaisme. Industrialiseringen Samlet betegnelse for den altdominerende forandring, der med store regionale forskydninger er sket med samfundsstrukturen i hele verden gennem de seneste 200 år. Udviklingen startede i England, Tyskland og Frankrig. På grund af en række teknologiske opfindelser (dampmaskiner, elektricitet, olie- og vandkraft) og kapitalismens udnyttelse af disse opfindelser blev en meget stor del af de tidligere håndværk og landbrugsarbejdet overtaget af maskiner. Fabrikker etableredes, byer voksede over hele verden, og mennesker flyttede i store tal fra landet til byen. Skoletjenesten / Nikolaj 2005 Tekst Hilde Østergaard Redaktion Hilde Østergaard Grafisk design: Sysser Bengtsson / Skoletjenesten Tryk: Kailow graphic Målgruppe: klasse, gymnasiet / HF, VUC m.fl.

Tableaux d Histoire Carl de Keyzer

Tableaux d Histoire Carl de Keyzer NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 23. april - 13. juni 2004 Tableaux d Histoire Tableaux d Histoire Carl de Keyzer Carl de Keyzer M å lgruppe: 8.-10. klasse, gymnasiet/hf, VUC m.fl. S K O L E T J E N E S T E

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm

Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm 2. Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm 1 2. Kapitalismekritik i samtidskunsten Når kunstnere skaber kunstværker, sker det ikke i et vakuum. Kunstnere lever i et specifikt samfund lokalt såvel som globalt

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Made in China kinesisk samtidskunst

Made in China kinesisk samtidskunst Omringet af hunde lå den kinesiske performancekunstner Zhang Huan på en isblok i New York som en kommentar til sit nye skræmmende liv i USA. Pilgrimsfærd 1997. Læs mere om Zhang Huan på side 12. Made in

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s.

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. Så syng da, Danmark Indhold Sangkraft.. s. 3 På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. 10 Introduktion Ved fire eftermiddagskoncerter i løbet

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte byens rum 1 - Det fremmede i det kendte DET FREMMEDE Byens rum - Det fremmede i det kendte Antologien er udarbejdet på baggrund af seminaret Det fremmede i det kendte - mod en ny strategi for byrummet.

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

4. Parfyme Bakkelandskab

4. Parfyme Bakkelandskab HER FINDER DU DE FORSKELLIGE KUNSTPROJEKTER 2 6 Program 3 4 5 NØRREBRO HALLEN NØRREBROGADE NANNASGADE MIMERSGADE BANANA PARK Rundvisning Fredag d. 0 1. september kl. 10.00 af Jeppe Hein Torsdag d. 07.

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998 Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998-1- Forord I. Udfordringer til det danske uddannelsessystem 1.0. Udfordringen fra

Læs mere