Istedløvens lange rejse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Istedløvens lange rejse"

Transkript

1 Istedløvens lange rejse Indledning Istedløven blev afsløret den 25. juli 1862 på Flensborgs gamle kirkegård under stor national festivitas. Det store løvemonument var skabt af billedhuggeren H.V. Bissen til minde om Slaget ved Isted, som afsluttede Treårskrigen var samlet på kirkegården for at deltage i afsløringen af det danske sejr- og mindemonument. Bl.a. havde 200 studentersangere taget turen med skib fra København. I indvielsestalen sagde den nationalliberale professor H.N. Clausen bl.a.: Så stig da frem mægtige skikkelse, dannet af ædel kunstnerhånd! Kast dit dække! Knejs over de sejrrige heltes grave som sindbillede på Nordboens arv fra slægt til slægt: det årvågne, uforfærdede udholdende mandemod. Så stå du ædle sejrsminde! Du står ikke udæskende du vil kalde til trofast, heltemodigt forsvar for enhver, der vil bryde vor grænsefred. Men her på stedet der prædiker fred efter strid vil vi udbede fred fra fredens hjem. Fred over gravene og deres minde, fred over stad og land, fred over konge og land. For Slesvig-holstenerne var det en provokation, og reaktionen kom omgående efter det danske nederlag i Lokale forsøgte at rive den ned, men det lykkedes ikke, og i stedet blev løven flyttet til Berlin, hvor den befandt sig indtil Her foranledigede Politikens korrespondent Henrik V. Ringsted, at den kom til København. I mange år stod løven nærmest hengemt bag Tøjhusmuseet. I 1999 kom den til at stå på Søren Kirkegårdsplads foran Tøjhusmuseet og over for Den Sorte Diamant. Der har den nydt udsigten og fulgt nybyggeriet langs Københavns Havn. Gennem tiderne har der været megen diskussion om dens rette placering og mange ønsker om andre placeringer. Det har især været en dansk debat. Men i juni 2009 blev Flensborgs byråd enige om at bede det danske Kulturministerium om at få Istedløven tilbage til byen. Det var man fra danske side velvillig overfor. Derfor vil Istedløven, efter en grundig restaurering i 2011, atter blive placeret på den gamle kirkegård i Flensborg. ISTEDLØVENS REJSER Teksten bygger på Inge Adriansens kapitel Istedløven et nationalt monument med vekslende symbolværdi i Istedløven. Et nationalt monument og dets skæbne og Erindringssteder i Danmark. Alle citater stammer fra ovennævnte bøger. Istedløvens tilblivelse Istedløvens historier starter med slaget på Isted Hede d. 25. juli Her blev det til en beskeden dansk sejr. Slaget betød ca. 800 faldne og 2400 sårede på dansk side og ca. 500 faldne og 1200 sårede på Slesvig-holstensk side. 1

2 495 danskere blev begravet i en massegrav på Skt. Marie Kirkegården i Flensborg. 51 mindesmærker blev opsat for særligt udvalgte. I alt er ca. 850 danske soldater begravet på kirkegården. Derfor er den et centralt mindested for Treårskrigen. Den nationalliberale leder Orla Lehmann mente, det ville være på sin plads med et monument på kirkegården. H. W. Bissen, danskhedens og nationalliberalismens fremtrædende kunstner, blev bedt om at lave en bronzeløve. Helstatsfolk. Hos denne gruppe ønskede man at holde fast ved en struktur, hvor hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg fortsat var knyttet til den danske krone, men som selvstændige enheder. Man accepterede derfor, at den danske grundlov ikke blev gældende for hertugdømmerne. Det afgørende var en respekt for monarkiets flernationale sammensætning. En komite, med professor H. N. Clausen i spidsen, skulle sikre projektets gennemførsel. De samlede Rdl ind. I højtstående kredse var der dog modstand mod projektet, da det let kunne øge splittelsen mellem Danmark og hertugdømmerne. Fra flere sider blev der advaret om, at det ville træde tyskheden for nær. Kong Frederik d.7. var blevet rådet til ikke at deltage i projektet. Han lagde ingen penge i projektet og deltog heller ikke i festlighederne d. 25/ De Nationaliberale. Den gruppe var tilhænger af en nationalstatsdannelse med demokrati som styreform. Man ønskede et Danmark til Ejderen. Man ønskede at ophæve fællesskabet mellem Slesvig og Holsten og i stedet indlemme Slesvig i det danske kongerige under den nye danske grundlov. D. 25. juli 1862 blev monumentet afsløret på kirkegården i Flensborg. Det var noget af et tilløbsstykke. Bl.a. havde flere hundrede taget turen fra København for at deltage i begivenheden. Hovedtalen blev holdt af H. N. Clausen. Hans hovedbudskab var vigtigheden af Slesvigs tilknytning til Danmark. Samtidig med at dækket over løven blev taget bort, gled også skyerne væk fra solen, og en solstråle oplyste den store løveskikkelse, som den tusindtallige tilskuerskare så på med betagelse og beundring, men for enkeltes vedkommende, bl.a. H C Andersen, også med en gysende fornemmelse om de kommende ulykker. Efter afsløringen fortsatte H. N. Clausen sin tale. Han sluttede med ordene: Men her på stedet der prædiker fred efter strid vil vi nedbede fred for fredens hjem. Fred over gravene og deres minde, fred over stad og land, fred over konge og land. 2

3 Herpå svarede forsamlingen med et nifoldigt hurra, og derpå lød en kongesalut med 27 skud fra 6 kanonbatterier. Bragene forkyndte for hele byen og omegnen, at et dansk nationalmonument var blevet indviet. Karakteren af nationalt mindesmærke og krigsmonument blev understreget af de efterfølgende sange. Først blev kongesangen sunget, derpå en sang om Istedløven forfattet af Carl Ploug til melodien Danmark dejligst vang og vænge. Efterfølgende fortsatte regimentmusikken med at spille melodien til Dengang jeg drog af sted, og forsamlingen greb begejstret anledningen til at synge denne soldatervise, der frem for nogen var synonym med Treårskrigens sejre. Den for en kirkegård særprægede højtidelighed sluttede med, at studentersangerne sang H P Holst: Slumre sødt i Slesvigs jord. Efter arrangementet på kirkegården var der stor folkefest nord for byen med ca deltagere. Her blev der sunget og talt på både dansk og tysk. Den tyske modstand I den tyske del af befolkningen blev opstillingen af løven opfattet som en kraftig dansk manifestation og brugt til at ophidse stemningen mod Danmark. Citat fra Tidsskriftet Ueber Land und Meer 1864 Hvad der især gør dette løvemindesmærke så forhadt såvel af slesvig-holstenere som af tyske patrioter, er ikke den omstændighed, at det blev rejst som mindesmærke over faldne danske krigere, tværtimod! I alle civiliserede lande ærer og agter man de mindesmærker, der rejses over faldne fjender, der ligesom enhver ligsten, ethvert gravmæle bliver fredet og holdt helligt. Men anderledes med Istedløven, dette ulykkelige misfoster af dansk smag. Ville danskerne absolut sætte deres faldne krigere et minde, hvorfor så ikke gøre det på Isteds blodmættede agre, hvor så 3

4 mange af deres tapre har blødt for Danmarks sag eller der på kirkegården, hvor de danske grave var at finde? Ikke for alt i verden! Flensborgløven skulle være et ondsindet sejrstegn, et spottens tegn, en forhånelse af de i deres inderste følelser sårede slesvig holstenere, hvis nærmeste pårørendes grave ikke engang aftvang danskerne den ærefrygt, man ellers finder hos selv de råeste folkeslag For at få plads til monumentet blev der nedlagt et stort antal grave Under 2 år kom løven til at stå på kirkegården. Efter preussernes indtog i Flensborg i februar 1864 forsøgte en gruppe tysksindede at fjerne løven. De blev dog stoppet af politiet. Løven blev skruet fra hinanden og pakket i kasser. I 1866 kom løven til Berlin. Her blev den restaureret og i 1868 opsat i Tøjhuset. Senere blev den flyttet til et kadetakademi i Lichtersfelde. Her blev den set som et trofæ fra 1864-krigen. Løven til Danmark I mellemkrigstiden forsøgtes der af flere omgange at få Istedløven tilbage til Flensborg, men uden resultat. Efter det tyske sammenbrud i 1945 overværede journalist fra Politiken Henrik Ringsted en amerikansk parade i Lichterfelde og opdagede ved den lejlighed Istedløven. Han gjorde amerikanerne opmærksom på løven og under stor mediedækning kom Istedløven d.5. oktober 1945 til København på en amerikansk blokvogn. Den blev placeret ved Tøjhusmuseet og under en ceremoni d. 20. oktober 1945 tog Kong Christian X imod løven med følgende ord: Jeg modtager løven, Istedløven, med tak til dem, der bragte den herop, og til dem, der har ofret deres liv, for at vi kunne blive frie. Når man tænker tilbage, så var det Kong Frederik den 7. og hans generation, der overrakte denne gave til Flensborg. Ifølge traditionen synes jeg også, når forholdene tillader det, at den opstilles nede i Flensborg og minde om de tider, der er gået, og til erindring om alle dem, der ofrede deres liv i Treårskrigen. Efterfølgende har monumentets placering med jævne mellemrum været til debat. Forskellige steder i København har været i spil ligesom Fredericia og adskillige steder i Sønderjylland. Undervejs har der også været flere forhandlinger med Flensborgs byråd om at få Istedløven genanbragt på Kirkegården. Efter den tyske genforening kom der atter gang i debatten om Istedløvens tilbagevenden til Flensborg. Nu var debatten flyttet syd for grænsen. Den daværende chef for Präsidialbureauet ved den slesvig-holstenske landdag i Kiel, Karl Rudolf Fischer argumenterede i et debatindlæg i avisen Der Nordschleswiger d.10. juli 1993 for løvens tilbagevenden: 4

5 At den tysk-danske grænsekamp omsider er overstået, ville være en første smuk symbolværdi ved mindesmærket. Den nye løve kunne med henblik på de etniske krige i europa blive et monument mod enhver form for nationalisme og fremmedhad. Og hvem andre end flensborgerne midt i grænselandet, kunne gøre løven til dette Den efterfølgende debat viste, at det ikke var nationale forskelle, der prægede holdningen til løven, men i langt højere grad de mange forskellige symbolværdier, den er blevet tillagt. Istedløven har i lighed med alle andre nationale symboler ingen bestemt symbolværdi, kun det indhold og budskab som enhver betragter vælger at udlæse af det. I 1999 fik monumentet en permanent placering i København. Tøjhusmuseets gård blev i forbindelse med bygning af Den sorte Diamant til en åben plads. Uden at blive flyttet, kom Istedløven frem i lyset. At pladsen kom til at hedde Søren Kirkegaards Plads er et yderligere kuriosum. Mens Istedløven er et symbol på det nationalliberale projekt, var Søren Kirkegaard helstatsmand til fingerspidserne. Hermed forstummede den danske debat, og de fleste regnede med, at løven havde været på sin sidste rejse. Sådan skulle det dog ikke gå. I 2009 vedtog Flensborg Byråd, at man ville bede de danske myndigheder om at få Istedløven tilbage til Flensborg. Løven skulle være bevis på venskab og tillid mellem danskere og tyskere. Flere forskellige placeringer i Flensborg var i spil. Men det endte med, at løven kom tilbage til sin oprindelige plads på kirkegården. Efter en grundig restaurering blev den i 2011 sat op på en ny granitsokkel. Udsigten er ikke den samme som i 1862, både træer og bygninger har taget udsigten til Flensborg fjord. Men forhåbentlig er der udsigt til, at løven kan leve op til sin nye rolle. Ud fra én optik vil det genrejste krigsmindesmærke på den gamle kirkegård især fremstå som et udtryk for tyskernes vilje til forsoning og deres afstandtagen til nationalisme. Ud fra en anden optik vil Istedløven i Flensborg anskueliggøre, at byen i over 600 år har været under dansk styre, og at der i 1864 også blev ført krig mod mindesmærker. Fremtiden vil vise, hvor mange andre symbolværdier monumentet også kan tillægges. 5

6 6

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende 1. Indledning Den røde tråd for projektet er at undersøge, hvordan nationalfølelse kommer til udtryk i lyriske sangtekster fra den nationalromantiske periode under treårskrigen 1848-1850 og knap hundrede

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 1 Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 af Frode Sørensen ISBN 87-87153-564 Resumé af bogen som blev udgivet på 90-årsdagen for revolutionen i Sønderborg den 6. november 2008

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER

LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER LARS LØKKE RASMUSSENS GRUNDLOVSTALE 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan holde en grundlovstale her i Terndruplund uden at føle sig beæret og en smule ydmyg. Ved at tale her

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Sierslev forsamlingshus 1881-1970

Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Af Xxx Xxx 23 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad,

Læs mere

Den mytologiske tvang

Den mytologiske tvang I ANLEDNING AF BJØRN SVENSSONS INDLÆG AF HANS VAMMEN Da jeg i 1988 omsider havde samlet mod til at offentliggøre min opfattelse af Martsdagenes historie 1848 i Historisk Tidsskrift, som jeg utilsigtet

Læs mere

Kronik: Jeg er også dansker

Kronik: Jeg er også dansker Manu Sareen Kronik: Jeg er også dansker Vi kan lære meget af Sønderjylland, hvis vi ønsker at løse integrationsudfordringerne i resten af Danmark Jeg er også dansker men jeg er også inder, københavner

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere