Udvidet brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugsanvisning"

Transkript

1 Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Læs denne vejledning først. Læs, før du opsætter maskinen. Se denne vejledning angående varemærker og juridiske begrænsninger. Følg anvisningerne for opsætning af din maskine og den tilslutningstype, du anvender. Lær de grundlæggende fax- og kopihandlinger, og hvordan du udskifter forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Lær mere avancerede betjeninger: Fax-, kopierings-, sikkerhedsfunktioner, udskrivning af rapporter og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Trykt/I kassen Trykt/I kassen Trykt/I kassen Til Den Tjekkiske Republik, Republikken Bulgarien, Republikken Ungarn, Republikken Polen, Rumænien, Republikken Slovakiet, Republikken Kroatien, Republikken Slovenien: PDF-fil / Cd-rom / I kassen PDF-fil / Cd-rom / I kassen Hent valgfrit software fra Brother Solutions Center (kun FAX-2940-brugere) Du kan hente en printerdriver, en scannerdriver 1 og en pc-fax-afsendelsessoftware gratis på Brother Solutions Center, som giver dig mulighed for at anvende Brother-faxmaskinen som en printer eller en scanner 1, eller at sende faxmeddelelser fra din computer. Besøg os på 1 Ikke beregnet til Mac OS X brugere i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 VIGTIGT...1 Hukommelseslager...1 Automatisk sommertid...2 Økologifunktioner...2 Tonerbesparelse...2 Dvaletilstand...2 Dyb dvaletilstand...3 Tonerindstillinger...3 Tonerindstillinger (tilstanden Fortsæt)...3 Modtage fax i tilstanden Fortsæt...4 Tom toner i tilstanden Fortsæt...4 Display-kontrast...5 Mode timer Sikkerhedsfunktioner 6 Sikkerhed...6 TX Lock (FAX-2840 og FAX-2845)...6 Hukommelsessikkerhed (kun FAX-2940)...7 Indstilling af lås...8 Begrænset opkald Afsendelse af en faxmeddelelse 11 Yderligere afsendelsesfunktioner...11 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger...11 Kontrast...11 Ændring af faxopløsning...12 Ekstra afsendelsesfunktioner...13 Afsendelse af en fax manuelt...13 Dobbelt adgang...13 Rundsendelse...13 Realtidstransmission...14 Oversøisk tilstand...15 Forsinket fax...15 Forsinket batch-transmission...15 Kontrol og annullering af ventende job...16 Elektronisk forside...16 Pollingoversigt...18 Pollingtransmission Modtagelse af en faxmeddelelse 20 Eksterne faxfunktioner...20 Send fax...20 Faxlager...20 ii

4 Ændring af eksterne faxfunktioner...20 Fjernmodtagelse...21 Fjernkommandoer til fax...23 Ekstra modtagefunktioner...24 Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse...24 Indstilling af faxmodtagestemplet...24 Modtagelse af faxmeddelelse i hukommelsen (for FAX-2840 og FAX-2845) 24 Indstilling af udskriftstætheden...25 Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen...25 Modtagelse ved papirmangel...25 Pollingoversigt...26 Pollingmodtagelse...26 Stop polling Opkald til og lagring af numre 28 Telefontjenester...28 Nummervisning...28 Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning...29 Ekstra opkaldsfunktioner...30 Kombination af hurtigopkaldsnumre...30 Flere måder at lagre numre...30 Indstilling af grupper til rundsendelse...30 Ændring af gruppenumre...31 Slette gruppenumre Udskrivning af rapporter 33 Faxrapporter...33 Transmissions-bekræftelsesrapport...33 Faxjournal...33 Rapporter...34 Sådan udskrives en rapport Kopiering 35 Kopiindstillinger...35 Stop kopiering...35 Brug af funktionstasten...36 Forbedring af kopikvaliteten...38 Sortering af kopier ved hjælp af ADF'en...38 Justering af kontrast og lysstyrke...38 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...39 Udskrivning af N i 1 kopier (sidelayout)...40 Manuel dobbeltsidet kopiering...40 A Regelmæssig vedligeholdelse 42 Rengøring af maskinen...42 Kontrol af maskinen...42 Aflæsning af sidetællerne...42 Aflæsning af resterende levetid for dele...42 iii

5 Pakning og forsendelse af maskinen...43 B Ordliste 45 C Indeks 49 iv

6 v

7 1 Generel opsætning 1 VIGTIGT 1 De fleste af illustrationerne i denne brugsanvisning viser FAX Hukommelseslager 1 Dine menuindstillinger er lagret permanent, og i tilfælde af strømsvigt vil de ikke gå tabt. Midlertidige indstillinger (for eksempel Kontrast og Oversøisk) vil gå tabt. (For FAX-2940) Under et strømsvigt vil maskinen bevare datoen, klokkeslættet og programmerede faxtimerjob (f.eks. Forsinket fax) i op til 60 timer. Andre faxjob i maskinens hukommelse går ikke tabt. (For FAX-2840 og FAX-2845) Under et strømsvigt vil maskinen bevare datoen og klokkeslættet i cirka 2 timer. Faxjob i maskinens hukommelse vil gå tabt. 1 1

8 Kapitel 1 Automatisk sommertid 1 Du kan indstille maskinen til automatisk at ændre til sommertid. Den stiller sig selv en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret. a Tryk Menu, 0, 2, 2. b Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. Økologifunktioner 1 Tonerbesparelse 1 Du kan spare toner ved at bruge denne funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til Til, udskrives der noget lysere. Standardindstillingen er Fra. a Tryk Menu, 1, 4, 1. b Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. Vi fraråder tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller billeder i grå skala. Dvaletilstand 1 Indstillingen Dvaletilstand kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i Dvaletilstand (Strømsparefunktion), reagerer den, som var den slukket. Modtagelse af data eller start af en handling får maskinen til at gå i Klar tilstand fra Dvaletilstand. Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Når maskinen modtager en faxmeddelelse, computerdata eller tager en kopi, nulstilles timeren. Standardindstillingen er 3 minutter for FAX-2940 og 5 minutter for FAX-2840 og FAX Når maskinen er i dvaletilstand, viser displayet Dvale. a Tryk Menu, 1, 4, 2. b Indtast den tidsperiode, hvor maskinen skal være ledig, før den skifter til dvaletilstand. c Tryk på Stop/Exit. 2

9 Generel opsætning Dyb dvaletilstand 1 Hvis maskinen er i Dvaletilstand og ikke modtager job i længere tid, går maskinen automatisk i Dyb dvaletilstand, og displayet viser Dvaletilstand. Dyb dvaletilstand reducerer strømforbruget mere end Dvaletilstand. Maskinen vågner og begynder at varme op, når maskinen modtager faxdata, eller når du trykker på en tast på kontrolpanelet. (Kun FAX-2845) Hvis du løfter telefonrøret, vækkes maskinen også fra Dyb dvaletilstand. Tonerindstillinger 1 Tonerindstillinger (tilstanden Fortsæt) 1 Du kan indstille maskinen til at fortsætte udskrivningen, selv om displayet viser Udskift toner. Maskinen vil blive ved med at udskrive, indtil displayet viser Toner opbrugt. Standardindstillingen er Stop. a Tryk Menu, 1, 7. b Tryk a eller b for at vælge Fortsæt eller Stop. c Tryk på Stop/Exit. Hvis du fortsætter udskrivningen i tilstanden Fortsæt, kan vi ikke garantere for udskrivningskvaliteten. Ved brug af tilstanden Fortsæt kan udskrivningen synes svag. Når du har udskiftet tonerpatronen med en ny, vil tilstanden Fortsæt gå tilbage til standardindstillingen (Stop). 1 3

10 Kapitel 1 Modtage fax i tilstanden Fortsæt 1 Maskinen kan gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen, hvis du vælger tilstanden Fortsæt, når displayet viser Udskift toner. Når modtagne faxmeddelelser udskrives i tilstanden Fortsæt, vil displayet spørge, om udskriftskvaliteten er god nok. Hvis kvaliteten ikke er god, skal du vælge 2.Nej. Maskinen vil bevare de gemte faxmeddelelser i hukommelsen, så du kan genudskrive dem, når du har udskiftet tonerpatronen med en ny. Hvis udskriftskvaliteten er god, skal du vælge 1.Ja. Displayet vil spørge dig, om du ønsker at slette de udskrevne faxmeddelelser fra hukommelsen. Hvis du vælger ikke at slette dem, vil du blive spurgt igen, når du har udskiftet tonerpatronen med en ny. Tom toner i tilstanden Fortsæt 1 Når displayet viser Toner opbrugt, vil maskinen vil stoppe med at udskrive. Hvis hukommelsen er fuld, og du ønsker at fortsætte med at modtage faxmeddelelser, skal du installere en ny tonerpatron. FAX-2840 og FAX-2845 kan gemme op til 400 faxmeddelelser i hukommelsen og FAX-2940 kan gemme op til 500 faxmeddelelser i hukommelsen. (FAX-2840 og FAX-2845) Faxmeddelelser, i hukommelsen, kan blive slettet, hvis der slukkes på afbryderen. Maskinen vil blive ved med at gemme faxmeddelelser i tilstanden Fortsæt, selv om du ændrer indstillingen Fortsæt til Stop. Hvis du installerer en ny toner, når displayet viser Toner opbrugt, vil maskinen spørge, om du ønsker at udskrive de gemte faxmeddelelser. Vælg 1.Udskriv for at udskrive de gemte faxmeddelelser. 4

11 Generel opsætning Display-kontrast 1 Du kan ændre kontrasten for at få displayet lysere eller mørkere. 1 a Tryk Menu, 1, 5. b Tryk på c for at gøre displayet mørkere. Eller tryk på d for at gøre displayet lysere. c Tryk på Stop/Exit. Mode timer 1 Maskinen har to tilstandstaster på kontrolpanelet: FAX og COPY. Du kan indstille, hvor meget tid maskinen skal bruge til at vende tilbage til faxfunktionen efter den sidste kopiering. Hvis du vælger Fra, forbliver maskinen i den sidst anvendte tilstand. a Tryk Menu, 1, 1. b Tryk på a eller b for at vælge 0 Sek, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min eller Fra. c Tryk på Stop/Exit. 5

12 2 Sikkerhedsfunktioner 2 Sikkerhed 2 Du kan indstille din maskine med mange niveauer af sikkerhed ved hjælp af TX Lås (for FAX-2840 og FAX-2845) Hukommelsessikkerhed (for FAX-2940) og Indstilling af lås. TX Lock (FAX-2840 og FAX-2845) 2 Med TX Lås kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Det er ikke muligt at fortsætte med at planlægge Forsinket Faxmeddelelse eller Pollingjob. En eventuel forhåndsprogrammeret Forsinket Faxmeddelelse vil dog blive afsendt, hvis du aktiverer TX Lås, så den ikke vil gå tabt. Når TX Lås er aktiveret, er følgende handlinger tilgængelige: Modtagelse af telefonopkald Modtagelse af faxmeddelelser Send fax (hvis Send fax allerede var aktiveret) Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede var aktiveret) Når TX Lås er aktiveret, er følgende handlinger IKKE tilgængelige: Foretagelse af telefonopkald ved hjælp af maskinens telefonrør (kun FAX-2845) Afsendelse af fax Kopiering For at udskrive faxmeddelelser i hukommelsen skal du deaktivere TX Lås. Hvis du glemmer adgangskoden til TX Lås, skal du kontakte Brother Support. Opsætning af adgangskoden 2 Hvis du allerede har opsat adgangskoden, behøver du ikke at opsætte den igen. a Tryk Menu, 1, 6, 1. b Indtast et firecifret nummer som adgangskode vha. tallene 0-9. c Hvis du indtaster adgangskoden for første gang, viser displayet Bekræft:. d Indtast adgangskoden igen. e Tryk på Stop/Exit. Ændring af adgangskode til TX Lås a Tryk Menu, 1, 6, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Indst. Password. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. d Indtast et firecifret nummer som ny adgangskode. e Hvis Bekræft: vises på displayet, skal du indtaste den nye adgangskode igen. f Tryk på Stop/Exit. Slå TX lås til/fra 2 Hvis du indtaster den forkerte Adgangskode, vil displayet vise Forkert password og vil forblive koblet fra. Maskinen forbliver i TX Lås Tilstand, indtil den registrerede adgangskode er indtastet. 6

13 Sikkerhedsfunktioner Slå TX Lås til 2 a Tryk på Menu, 1, 6, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt TX lås. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Maskinen kobler fra, og displayet viser TX lås mode. Slå TX Lås fra 2 a Tryk på Menu. Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. b TX Lås slukkes automatisk. Hukommelsessikkerhed (kun FAX-2940) 2 Med Hukommelsessikkerhed kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Det er ikke muligt at fortsætte med at planlægge Forsinket Faxmeddelelse eller Pollingjob. En eventuel forhåndsprogrammeret Forsinket Faxmeddelelse vil dog blive afsendt, hvis du aktiverer Hukommelsessikkerhed, så den ikke vil gå tabt. Når Hukommelsessikkerhed er aktiveret, er følgende handlinger tilgængelige: Modtagelse af faxmeddelelser i hukommelsen (begrænset ud fra hukommelseskategori) Send fax (hvis Send fax allerede var aktiveret) Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede var aktiveret) Når Hukommelsessikkerhed er aktiveret, er følgende handlinger IKKE tilgængelige: Udskrivning af modtagne faxmeddelelser Afsendelse af fax Kopiering Betjening fra kontrolpanel For at udskrive faxmeddelelser i hukommelsen skal du deaktivere Hukommelsessikkerhed. Opsætning af adgangskoden 2 Hvis du allerede har opsat adgangskoden, behøver du ikke at opsætte den igen. Hvis du glemmer adgangskoden til Hukommelsessikkerhed, skal du kontakte Brother Support. a Tryk Menu, 1, 6, 1. b Indtast et firecifret nummer som adgangskode vha. tallene 0-9. c Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. d Tryk på Stop/Exit. Udskiftning af adgangskoden til Hukommelsessikkerhed 2 a Tryk Menu, 1, 6, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Indst. Password. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. d Indtast et firecifret nummer som ny adgangskode. 2 7

14 Kapitel 2 e Hvis Bekræft: vises på displayet, skal du indtaste den nye adgangskode igen. f Tryk på Stop/Exit. Slå Hukommelsessikkerhed til 2 a Tryk Menu, 1, 6, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Sæt sikkerh. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Maskinen kobler fra, og displayet viser Sikker mode. Skriv adgangskoden ned et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du nulstille de adgangskoder, der er lagret på maskinen. Kontakt din administrator eller Brother Support. Når Indstilling af lås er Til, er det ikke muligt at ændre indstillingerne uden en adgangskode. Du kan kun ændre følgende indstillinger for faxtransmission, som findes i faxmenuen. Kontrast Faxopløsning Forsinket fax Realtidstransmission Pollingtransmission Oversøisk tilstand Slå Hukommelsessikkerhed fra 2 a Tryk på Menu. b Indtast den registrerede firecifrede adgangskode. Hukommelsessikkerhed slås automatisk fra, og displayet viser dato og klokkeslæt. Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, vil displayet vise Forkert password og vil forblive koblet fra. Maskinen forbliver i Sikker tilstand, indtil den registrerede adgangskode er indtastet. Indstilling af lås 2 Indstilling af lås lader dig indstille en adgangskode for at forhindre andre personer i utilsigtet at ændre dine maskinindstillinger. Opsætning af adgangskoden 2 a Tryk Menu, 1, 6, 2. b Indtast et firecifret nummer som adgangskode vha. tallene 0-9. c Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. d Tryk på Stop/Exit. Ændring af din adgangskode til indstilling af lås 2 a Tryk Menu, 1, 6, 2. b Tryk på a eller b for at vælge Indst. Password. c Indtast din firecifrede adgangskode. d Indtast et firecifret nummer som ny adgangskode. 8

15 Sikkerhedsfunktioner e Indtast den nye adgangskode igen, når displayet viser Bekræft:. f Tryk på Stop/Exit. Slå indstilling af lås til/fra 2 Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, når du følger instruktionerne herunder, viser displayet Forkert password. Indtast den rigtige adgangskode igen. Aktivering af indstilling af lås a Tryk Menu, 1, 6, 2. b Tryk på a eller b for at vælge Til. c Indtast din firecifrede adgangskode. d Tryk på Stop/Exit. Deaktivering af indstilling af lås a Tryk Menu, 1, 6, 2. b Indtast din firecifrede adgangskode. Tryk på OK to gange. c Tryk på Stop/Exit. Begrænset opkald 2 Denne funktion bruges til at forhindre brugere i at sende en fax eller komme til at foretage opkald til et forkert nummer. Du kan indstille maskinen til at begrænse opkald vha. opkaldstastaturet, enkelttryk og hurtigopkald. Hvis du vælger Slukket, begrænser maskinen ikke opkaldsmetoden. Hvis du vælger Indt. # 2 gng., bliver du anmodet om at indtaste nummeret igen, og hvis du indtaster det samme nummer korrekt igen, går maskinen i gang med at foretage opkaldet. Hvis du indtaster det forkerte nummer igen, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Hvis du vælger Tændt, begrænser maskinen al faxafsendelse og udgående opkald for den pågældende opkaldsmetode. Begrænsning for opkaldstastatur 2 a Tryk Menu, 2, 6, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Slukket, Indt. # 2 gng. eller Tændt. c Tryk på Stop/Exit. Begrænsning for enkelttryk-opkald 2 2 a Tryk Menu, 2, 6, 2. b Tryk på a eller b for at vælge Slukket, Indt. # 2 gng. eller Tændt. c Tryk på Stop/Exit. Begrænsning for hurtigopkald 2 a Tryk Menu, 2, 6, 3. b Tryk på a eller b for at vælge Slukket, Indt. # 2 gng. eller Tændt. c Tryk på Stop/Exit. 9

16 Kapitel 2 Indstillingen Indtast nr. to gange virker ikke, hvis du trykker på Tel/R (Tel/Mute/R) eller løfter et eksternt telefonrør eller maskinens telefonrør (kun FAX-2845), inden du indtaster nummeret. Funktionen Restricting dialling (begrænset opkald) virker ikke, hvis du bruger et eksternt telefonrør eller et ekstra telefonrør. Maskinen kan ikke begrænse opkald, hvis du bruger knappen Redial/Pause. Hvis du har valgt Tændt eller Indt. # 2 gng., kan du ikke bruge funktionen Rundsendelse, og du kan ikke kombinere hurtigopkaldsnumre ved opkald. 10

17 3 Afsendelse af en faxmeddelelse 3 Yderligere afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger3 Før du sender en faxmeddelelse, kan du ændre enhver kombination af disse indstillinger: kontrast, opløsning, oversøisk funktion, forsinket fax timer, pollingtransmission, realtidstransmission eller forsideopsætningsindstillinger. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. Når alle indstillinger er accepteret, spørger displayet, om du vil indtaste flere indstillinger. Næste 1.Ja 2.Nej b Gør et af følgende: For at vælge flere indstillinger skal du vælge 1. Displayet vender tilbage til menuen Afsenderindst., så du kan vælge en anden indstilling. Hvis du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på 2 og gå til næste trin for at sende din fax. Brug Lys til at gøre det faxede dokument mørkere. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk Menu, 2, 2, 1. d Tryk på a eller b for at vælge Auto, Lys eller Mørk. Selv om du vælger Lys eller Mørk, vil maskinen sende faxmeddelelsen vha. indstillingen Auto, hvis du vælger Foto som faxopløsning. 3 Kontrast 3 For de fleste dokumenter vil standardindstillingen Auto give de bedste resultater. Maskinen vælger automatisk den relevante kontrast til dokumentet. Hvis dokumentet er meget lyst eller mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxmeddelelsens kvalitet. Brug Mørk til at gøre det faxede dokument lysere. 11

18 Kapitel 3 Ændring af faxopløsning 3 Kvaliteten af en faxmeddelelse kan forbedres ved at ændre faxopløsningen. Opløsningen kan ændres for den næste faxmeddelelse eller for alle faxmeddelelser. Sådan ændres faxopløsningsindstillingen for næste fax 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk på Resolution, derefter på a eller b for at vælge opløsningen. Du kan vælge mellem fire forskellige opløsningsindstillinger. faxopløsning Standard Fin S.Fin Foto Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og transmitterer lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og transmitterer lidt langsommere end Finopløsningen. Brug denne indstilling, når dokumentet har varierende gråtoner eller er et fotografi. Den giver den længste transmissionstid. Sådan ændres indstillingen for standardfaxopløsning 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 2. c Tryk på a eller b for at vælge den ønskede opløsning. 12

19 Afsendelse af en faxmeddelelse Ekstra afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af en fax manuelt 3 Manuel transmission 3 Med manuel transmission er det muligt at høre opkaldet, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Løft røret på en ekstern telefon eller maskinen (kun FAX-2845), og lyt efter en opkaldstone. d Indtast faxnummeret, du vil kalde op til. (For FAX-2840 og FAX-2940) Indtast faxnummeret ved hjælp af den eksterne telefon. e Når du hører faxtonen, skal du trykke på Start. f Læg røret på igen på en ekstern telefon eller på maskinen (kun FAX-2845). Dobbelt adgang 3 Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen - også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser. Displayet vil vise det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, som er trykt på dem. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af den første faxside, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere scanningen. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af en efterfølgende side, kan du trykke på Start for at sende de sider, der er scannet indtil videre, eller trykke på Stop/Exit for at annullere handlingen. Rundsendelse 3 Rundsendelse giver dig mulighed for at sende den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse. Du kan rundsende op til 272 forskellige numre. Det vil afhænge af, hvor mange grupper, adgangskoder eller kreditkortnumre du har gemt, og på hvor mange forsinkede eller gemte faxmeddelelser, der er i hukommelsen. Før du begynder rundsendelsen 3 Der skal lagres enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre i maskinens hukommelse, før de kan bruges i en rundsendelse. (Se Grundlæggende brugsanvisning: Lagring af enkelttrykopkaldsnumre og Lagring af hurtigopkaldsnumre.) Der skal også lagres gruppenumre i maskinens hukommelse, før de kan bruges i en rundsendelse. Gruppenumre omfatter mange lagrede enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre for nemt opkald. (Se Indstilling af grupper til rundsendelse uu side 30.) 3 13

20 Kapitel 3 Sådan rundsendes en faxmeddelelse 3 Brug (Adressebog) til at hjælpe dig med nemt at vælge numre. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Indtast et nummer. Du kan bruge enten et enkelttryknummer, hurtigopkaldsnummer, et gruppenummer eller et nummer, der manuelt indtastes på opkaldstastaturet. (Se Grundlæggende brugsanvisning: Sådan Sådan kalder du op.) d Gentag trin c, indtil du har indtastet alle de faxnumre, du vil rundsende til. e Tryk på Start. Når rundsendelsen er afsluttet, udskriver maskinen en rundsendelsesrapport, så du kender resultaterne. Annullering af en igangværende rundsendelse 3 Under rundsendelse kan du annullere den faxmeddelelse, der i øjeblikket sendes, eller hele rundsendelsesjobbet. a Tryk Menu, 2, 7. Displayet viser rundsendelsens jobnummer efterfulgt af det faxnummer, der kaldes op til (for eksempel, # ) og rundsendelsens jobnummer (for eksempel, Rundsend#001). b Tryk på a eller b for at vælge en af følgende: Vælg det faxnummer, der kaldes op, og tryk på OK. Vælg rundsendelsens jobnummer, og tryk på OK. c Tryk på 1 for at annullere det faxnummer eller rundsendelsens jobnummer, du valgte i trin b, eller tryk på 2 for at afslutte uden at annullere. Hvis du vælger kun at annullere den faxmeddelelse, der i øjeblikket sendes i trin b, vil displayet spørge, om du vil annullere rundsendelsen. Tryk på 1 for at fjerne hele rundsendelsesnummeret eller på 2 for at afslutte. d Tryk på Stop/Exit. Realtidstransmission 3 Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender det. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Sommetider ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan indstille Realtid TX til Til for alle dokumenter eller Næste fax:til for kun den næste faxmeddelelse. Hvis hukommelsen er fuld, sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis realtidstransmission er slået fra). Næste fax:til eller Næste fax:fra kan kun vælges, hvis dokumentet er lagt i. Afsendelse af alle faxmeddelelser i realtid 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 5. 14

21 Afsendelse af en faxmeddelelse c Tryk på a eller b for at vælge Til. Afsendelse udelukkende af den næste faxmeddelelse i realtid 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 5. c Tryk på a eller b for at vælge Næste fax:til. Ikke afsendelse i realtid for den næste fax alene 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 5. c Tryk på a eller b for at vælge Næste fax:fra. Forsinket fax 3 Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til afsendelse inden for en 24- timers periode. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk Menu, 2, 2, 3. d Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil have din faxmeddelelse sendt. e Tryk på 1 for at vælge 1.Dok for at lade papirdokumentet vente i ADF, eller tryk på 2 for at vælge 2.Hukommls for at scanne dokumentet i hukommelsen. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, som er trykt på hver side. 3 Oversøisk tilstand 3 Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination pga. en dårlig forbindelse, kan det hjælpe at slå den oversøiske funktion til. Det er en midlertidig indstilling og vil kun være aktiv til den næste faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk Menu, 2, 2, 9. d Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. Forsinket batch-transmission 3 Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 4. c Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. d Tryk på Stop/Exit. 15

22 Kapitel 3 Kontrol og annullering af ventende job 3 Check, hvilke job i hukommelsen, der fortsat venter på at blive sendt. Hvis der ikke er nogen job, viser displayet Ingen jobkø. Du kan annullere et faxjob, der er gemt og venter i hukommelsen. a Tryk Menu, 2, 7. Antallet af job, der stadig skal sendes, vises. b Tryk på a eller b for at rulle gennem de ventende job og tryk på det job, du ønsker at annullere. c Gør et af følgende: For at annullere jobbet skal du trykke på 1. Tryk på 2 for at afslutte uden annullering. d Når du er færdig, skal du trykke på Stop/Exit. Elektronisk forside 3 Denne funktion vil ikke fungere, medmindre du allerede har programmeret dit afsender-id. (Se Hurtig installationsvejledning.) Du kan automatisk sende forsiden med alle faxmeddelelser. Din forside omfatter dit afsender-id, en kommentar og det navn, der er gemt i enkelttryk- eller hurtigopkaldshukommelsen. Ved at vælge Næste fax:til kan du også få vist antallet af sider på forsiden. Du kan vælge en af følgende forudindstillede kommentarer. 1.Bemærkn. Fra 2.Ring venligst 3.Haster 4.Fortroligt I stedet for at bruge en af de forudindstillede kommentarer kan du indtaste to personlige meddelelser med en længde på op til 27 tegn. Se Grundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst. (Se Oprettelse af dine egne kommentarer uu side 16.) 5.(Brugerdefineret) 6.(Brugerdefineret) Næste fax:til eller Næste fax:fra kan kun vælges, hvis dokumentet er lagt i. Oprettelse af dine egne kommentarer 3 Du kan opsætte to kommentarer efter eget valg. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 8. c Tryk på a eller b for at vælge 5. eller 6. for at gemme din egen kommentar. d Indtast din egen kommentar vha. opkaldstastaturet. Se Grundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst. Afsendelse af en forside til den næste faxmeddelelse 3 Hvis du kun vil sende en forside med den næste faxmeddelelse, beder maskinen dig indtaste det antal sider, du sender, så det kan udskrives på forsiden. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. 16

23 Afsendelse af en faxmeddelelse c Tryk Menu, 2, 2, 7. d Tryk på a eller b for at vælge Næste fax:til (eller Næste fax:fra). e Tryk på a eller b for at vælge en kommentar. f Indtast to cifre for at vise det antal sider, du sender. Indtast f.eks. 0, 2 for 2 sider eller 0, 0 for at lade antallet af sider være tomt. Hvis du begår en fejl, skal du trykke på d eller Clear for at gå tilbage og indtaste antallet af sider igen. c Tryk på a eller b for at vælge Udskriv prøve. d Tryk på Start. e Når maskinen har udskrevet en kopi af din forside, skal du trykke på Stop/Exit. 3 Afsendelse af en forside med alle faxmeddelelser 3 Du kan indstille maskinen til at sende en forside, hver gang du sender en faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 7. c Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). d Tryk på a eller b for at vælge en kommentar. Brug af en trykt forside 3 Hvis du foretrækker at bruge en trykt forside, du kan skrive på, kan du udskrive en prøveside og hæfte den ved din faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 2, 7. 17

24 Kapitel 3 Pollingoversigt 3 Polling giver dig mulighed for at indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Den giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingtransmission 3 Med pollingafsendelse kan du indstille maskinen til at vente med et dokument, så en anden faxmaskine kan kalde op og hente det. Opsætning til pollingtransmission 3 a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk Menu, 2, 2, 6. d Tryk på a eller b for at vælge Standard. e Tryk på 1 for at vælge 1.Dok for at lade papirdokumentet vente i ADF, eller tryk på 2 for at vælge 2.Hukommls for at scanne dokumentet i hukommelsen. Hvis du vælger Dok., bliver dokumentet liggende i ADF en, indtil maskinen bliver forespurgt. Hvis du skal bruge maskinen, inden den forespurgte overførsel finder sted, skal du først annullere dette job. Hvis du vælger Hukommls, vil dokumentet blive gemt og kan hentes fra enhver anden faxmaskine, indtil du sletter den fax, der ligger i hukommelsen via menuen Annullering af et job. Tryk på Menu, 2, 7 for at slette faxmeddelelsen i hukommelsen. (Se Kontrol og annullering af ventende job uu side 16.) f Tryk på 2 for at vælge 2.Nej, hvis du ikke ønsker at indtaste flere indstillinger, når displayet giver dig følgende meddelelse: Næste 1.Ja 2.Nej g Tryk på Start. Opsætning til pollingtransmission med sikkerhedskode 3 Sikker polling giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brother-faxmaskiner. Hvis en anden person vil hente en faxmeddelelse fra din maskine, vil de skulle indtaste sikkerhedskoden. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Ilæg dokumentet. c Tryk Menu, 2, 2, 6. d Tryk på a eller b for at vælge Sikker. e Indtast et firecifret nummer. f Tryk på 1 for at vælge 1.Dok for at lade papirdokumentet vente i ADF, eller tryk på 2 for at vælge 2.Hukommls for at scanne dokumentet i hukommelsen. g Tryk på 2 for at vælge 2.Nej, hvis du ikke ønsker at indtaste flere indstillinger, når displayet giver dig følgende meddelelse: Næste 1.Ja 2.Nej 18

25 Afsendelse af en faxmeddelelse h Tryk på Start. 3 19

26 4 Modtagelse af en faxmeddelelse 4 Eksterne faxfunktioner 4 Med eksterne faxfunktioner kan du modtage faxmeddelelser, når du ikke er ved maskinen. Du kan kun bruge én ekstern faxfunktion ad gangen. Send fax 4 Med funktionen Send fax kan du automatisk videresende dine modtagne faxmeddelelser til en anden maskine. Hvis du vælger at slå Sikkerhedskopi til, vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen. a Tryk Menu, 2, 5, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Send fax. Displayet anmoder dig om at indtaste det faxnummer, som dine faxmeddelelser skal videresendes til. c Indtast videresendelsesnummeret (op til 20 cifre). Hvis du gemmer en gruppe på en enkelttryk-tast eller et hurtigopkaldssted, vil faxmeddelelserne blive videresendt til flere faxnumre. d Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. Backup udskr. Til e Tryk på Stop/Exit. Vigtigt Hvis du vælger at slå Sikkerhedskopi til, vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. (FAX-2840 og FAX-2845) Faxmeddelelser i maskinens hukommelse vil blive slettet. Faxlager 4 Med funktionen Faxlager kan du lagre dine modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Du kan hente lagrede faxmeddelelser fra en faxmaskine på et andet sted vha. fjernmodtagelseskoderne. (Se Modtagelse af faxmeddelelser uu side 22.) Din maskine udskriver automatisk en kopi af den lagrede faxmeddelelse. a Tryk Menu, 2, 5, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Fax lager. c Tryk på Stop/Exit. Ændring af eksterne faxfunktioner 4 Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du skifter til en anden ekstern faxfunktion, vises følgende meddelelse på displayet: 20

27 Modtagelse af en faxmeddelelse Slet alle dok? 1.Ja 2.Nej eller Print alle fax? 1.Ja 2.Nej Hvis du trykker på 1, slettes faxmeddelelser i hukommelsen eller udskrives, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en sikkerhedskopi, udskrives den ikke igen. Hvis du trykker på 2, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet eller udskrevet, og indstillingen vil være uændret. Slå eksterne faxfunktioner fra 4 a Tryk Menu, 2, 5, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Fra. Displayet giver dig forskellige muligheder, hvis der stadig er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. (Se Ændring af eksterne faxfunktioner uu side 20.) c Tryk på Stop/Exit. Fjernmodtagelse 4 Med fjernmodtagelsesfunktionen kan du hente dine gemte faxmeddelelser, når du ikke er ved maskinen. Du kan kalde op til maskinen fra enhver telefon eller faxmaskine ved at bruge fjernadgangskoden til at hente dine faxmeddelelser. Indstilling af en fjernadgangskode 4 Fjernadgangskodefunktionen giver dig adgang til fjernmodtagelsesfunktionerne, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge fjernadgangs- og modtagelsesfunktionerne, skal du have indstillet din egen kode. Standardkoden er en inaktiv kode: l. a Tryk Menu, 2, 5, 2. Anden fax 2.Fjernkontrol b Indtast en trecifret kode vha. tallene 0 9, l eller #. c Tryk på Stop/Exit. Brug IKKE den samme kode, som der er brugt til din Fjernaktiveringskode (l51) eller Fjerndeaktiveringskode (#51). (Se Grundlæggende brugsanvisning: Brug af fjernkoder.) Du kan til enhver tid redigere din kode. Hvis du vil gøre koden inaktiv, skal du trykke på Clear og OK i b for at gendanne standardindstillingen l. Brug af din fjernadgangskode 4 a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste fjernadgangskoden. c Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser: Ingen bip Du har ikke modtaget meddelelser. 1 langt bip Du har modtaget faxmeddelelser. 4 21

28 Kapitel 4 d Maskinen giver to korte bip, hvilket fortæller, at du kan indtaste en kommando. Maskinen lægger på, hvis du venter med at indtaste en kommando i mere end 30 sekunder. Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando. e Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig. f Læg på. Hvis din maskine er sat til tilstanden Manuel, kan du stadig få adgang til fjernmodtagelsesfunktionerne. Tast faxnummeret som normalt, og lad maskinen ringe. Efter 100 sekunder hører du et langt bip, der betyder, at du skal indtaste fjernadgangskoden. Du har derefter 30 sekunder til at indtaste koden. Modtagelse af faxmeddelelser 4 a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af l). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du bruge opkaldstastaturet til at trykke på d Vent på et langt bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at indtaste nummeret på den eksterne faxmaskine, du vil modtage dine faxmeddelelser på, efterfulgt af ## (op til 20 cifre). Du kan indsætte en pause i et faxnummer med tasten #. Ændring af Send fax-nummeret 4 Du kan ændre standardindstillingen af dit Send fax-nummer fra en anden telefon eller faxmaskine ved hjælp af et trykknaptonesystem. a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af l). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du bruge opkaldstastaturet til at trykke på d Vent på det lange bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at indtaste det nye nummer på den eksterne faxmaskine, du vil modtage dine faxmeddelelser på, efterfulgt af ## (op til 20 cifre). e Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig. f Læg på, når du hører maskinen bippe. Du kan indsætte en pause i et faxnummer med tasten #. e Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden maskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser. 22

29 Modtagelse af en faxmeddelelse Fjernkommandoer til fax 4 Følg nedenstående kommandoer for at få adgang til funktioner, når du er væk fra maskinen. Når du kalder op til maskinen og indtaster fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af l), giver systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en fjernkommando. Fjernkommandoer Betjeningsoplysninger 95 Ret indstillingerne til send fax eller faxlager 1 FRA Du kan vælge Fra, når du har hentet eller slettet alle meddelelserne. 2 Send fax Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du hører 4 Send fax-nummer tre korte bip, kan du ikke foretage ændringen, fordi betingelserne ikke er opfyldt (f.eks. registrering af et Send faxnummer). Du kan registrere det maksimale antal ringninger. 6 Faxlager (Se Ændring af Send fax-nummeret uu side 22.) Du kan registrere dit Send fax-nummer ved at trykke på Hente en faxmeddelelse 2 Hente alle faxmeddelelser Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine, der skal modtage den eller de gemte faxmeddelelser. (Se Modtagelse af faxmeddelelser uu side 22.) 3 Slette faxmeddelelser fra hukommelsen 97 Kontroller modtagestatus Hvis du hører et langt bip, er faxmeddelelserne blevet slettet fra hukommelsen. 1 Fax Du kan kontrollere, om din faxmaskine har modtaget faxmeddelelser. Hvis den har, hører du ét langt bip. Hvis den ikke har, hører du tre korte bip. 98 Ret modtagefunktionen 1 Ekstern TAD Hvis du hører ét langt bip, er ændringen accepteret. 2 Fax/Tlf 3 Kun Fax 90 Afslut Tryk 90 for at afslutte fjernmodtagelsen. Vent på det lange bip, og læg derefter telefonrøret på. 4 23

30 Kapitel 4 Ekstra modtagefunktioner 4 Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse 4 Hvis du vælger Til, reducerer maskinen automatisk hver side på en indgående faxmeddelelse, så den kan være på et A4 eller Letter ark. Maskinen beregner reduktionsforholdet vha. faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af papirstørrelse (Menu, 1, 2, 2). a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b Tryk Menu, 2, 1, 5. c Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. d Tryk på Stop/Exit. Indstilling af faxmodtagestemplet 4 Du kan indstille maskinen til at udskrive modtagelsesdatoen og -tidspunktet øverst på hver modtaget faxside. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 9. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 8. c Tryk a eller b for at vælge Til eller Fra. d Tryk på Stop/Exit. Sørg for, at du har indstillet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i maskinen. (Se Hurtig installationsvejledning.) Modtagelse af faxmeddelelse i hukommelsen (for FAX-2840 og FAX-2845) 4 Hvis papirbakken bliver tømt under faxmodtagelse, viser displayet Intet papir. Læg nyt papir i papirbakken. (Se Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir og udskriftsmedier.) Hvis du ikke lægger papir i papirbakken, vil maskinen foretage en af de følgende handlinger: Hvis Huk.modtagelse er Til: 4 Maskinen fortsætter med at modtage faxmeddelelsen, hvor de resterende sider lagres i hukommelsen, hvis der er tilstrækkelig hukommelse. Andre indgående faxmeddelelser vil også blive gemt i hukommelsen, indtil hukommelsen er fuld. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald. Læg mere papir i papirbakken, og tryk på Start for at udskrive faxmeddelelserne. Hvis Huk.modtagelse er Fra: 4 Maskinen fortsætter med at modtage faxmeddelelsen, hvor de resterende sider lagres i hukommelsen, hvis der er tilstrækkelig hukommelse. Maskinen vil automatisk stoppe med at besvare opkald, indtil der lægges nyt papir i papirbakken. Læg mere papir i papirbakken for at udskrive den sidst modtagne faxmeddelelse, og tryk på Start. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. 24

31 Modtagelse af en faxmeddelelse b Tryk Menu, 2, 1, 6. c Tryk på a eller b for at vælge Til eller Fra. d Tryk på Stop/Exit. Indstilling af udskriftstætheden 4 Du kan justere indstillingen for udskriftstæthed, så de udskrevne sider bliver mørkere eller lysere. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 7. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 6. c Tryk på c for at få en mørkere udskrift. Eller tryk på d for at få en lysere udskrift. d Tryk på Stop/Exit. Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen 4 Hvis du har valgt funktionen Faxlager (Menu, 2, 5, 1), kan du fortsat udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved maskinen. (Se Faxlager uu side 20.) a Tryk Menu, 2, 5, 3. b Tryk på Start. c Tryk på Stop/Exit. Modtagelse ved papirmangel 4 Hvis papirbakken bliver tømt under faxmodtagelse, viser displayet Intet papir. Læg papir i papirbakken. (Se Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir og udskriftsmedier.) Maskinen fortsætter med at modtage faxmeddelelsen, hvor de resterende sider lagres i hukommelsen, hvis der er tilstrækkelig hukommelse. Indgående faxmeddelelser vil fortsat blive lagret i hukommelsen, indtil hukommelsen bliver fyldt, eller der lægges papir i papirbakken. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald. Læg mere papir i papirbakken, og tryk på Start for at udskrive faxmeddelelserne. (For FAX-2840 og FAX-2845) For detaljer om indstilling af hukommelsesmodtagelse henvises til Modtagelse af faxmeddelelse i hukommelsen (for FAX-2840 og FAX-2845) uu side

32 Kapitel 4 Pollingoversigt 4 Polling giver dig mulighed for at indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Den giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingmodtagelse 4 Med pollingmodtagelse kan du kalde op til en anden faxmaskine for at hente en faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 8. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 7. c Tryk på a eller b for at vælge Standard. d Indtast det faxnummer, du vil polle. Tryk på Start. Sikker polling 4 Sikker polling giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brother-faxmaskiner. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse fra en sikret Brother-maskine, skal du indtaste sikkerhedskoden. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 8. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 7. c Tryk på a eller b for at vælge Sikker. d Indtast en firecifret sikkerhedskode. Dette er sikkerhedskoden for den faxmaskine, du poller. e Indtast det faxnummer, du vil polle. f Tryk på Start. Forsinket polling 4 Med forsinket polling kan du indstille maskinen til at begynde pollingmodtagelse på et senere tidspunkt. Du kan kun indstille én forsinket polling. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 8. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 7. c Tryk på a eller b for at vælge Timer. d Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil påbegynde polling. e Indtast det faxnummer, du vil polle. Tryk på Start. Maskinen foretager pollingopkaldet på det tidspunkt, du har indtastet. Sekventiel polling 4 Sekventiel polling giver dig mulighed for at anmode om dokumenter fra adskillige faxmaskiner på én gang. 26

33 Modtagelse af en faxmeddelelse a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion. b For FAX-2840 og FAX-2845 skal du trykke på Menu, 2, 1, 8. For FAX-2940 skal du trykke på Menu, 2, 1, 7. c Tryk på a eller b for at vælge Standard, Sikker eller Timer. d Vælg en af mulighederne herunder. Hvis du vælger Standard, skal du fortsætte til e. Hvis du vælger Sikker, skal du indtaste et firecifret nummer, trykke på OK og fortsætte til trin e. Hvis du har valgt Timer, skal du indtaste det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil påbegynde polling, trykke på OK og fortsætte til trin e. 4 e Angiv de modtagende faxmaskiner, du vil polle vha. enkelttryk, hurtigopkald, søg, en gruppe eller opkaldstastaturet. Du skal trykke på OK mellem hver destination. f Tryk på Start. Stop polling 4 Tryk på Stop/Exit for at annullere forespørgslen, mens maskinen ringer op, og tryk derefter på 1. Tryk på Menu, 2, 7, hvis du vil annullere alle sekventielle pollingmodtagelsesjob. (Se Kontrol og annullering af ventende job uu side 16.) 27

34 5 Opkald til og lagring af numre 5 Telefontjenester 5 Nummervisning 5 Med funktionen til nummervisning kan du bruge den nummervisningstjeneste, der tilbydes af mange telefonselskaber. Ring til dit telefonselskab for at få flere oplysninger. Denne tjeneste viser telefonnummeret eller navnet (hvis det er tilgængeligt) på opkaldspersonen, når telefonen ringer. Efter et par ringninger vil displayet vise telefonnummeret eller navnet (hvis det er tilgængeligt) på opkaldspersonen. Når du besvarer opkaldet, vil nummervisningsinformationerne forsvinde fra displayet, men opkaldsinformationerne forbliver gemt i nummervisningshukommelsen. Nummeret (eller navnet) vil blive vist på displayet. Meddelelsen ID Ukendt betyder, at opkaldet kom fra uden for området for nummervisningstjenesten. Meddelelsen Skjult nummer betyder, at opkaldspersonen med vilje har blokeret for overførslen af information. Du kan udskrive en liste over de nummervisningsinformationer, der er modtaget af din maskine. (Se Udskrivning af listen Nummervisning uu side 29.) Nummervisningsfunktionen kan variere alt efter operatør. Kontakt dit lokale telefonselskab for at høre om, hvilken service der er tilgængelig i dit område. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. Aktivering af nummervisning 5 Hvis du har mulighed for nummervisning, skal denne funktion være indstillet til Til for at kunne vise opkaldspersonens telefonnummer på displayet, når telefonen ringer. a Tryk Menu, 2, 0, 3. displayet viser den aktuelle indstilling. b Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). c Tryk på Stop/Exit. Visning af listen Nummervisning 5 Din maskine gemmer informationer om de sidste 30 opkald i listen Nummervisning. Du kan få vist eller udskrive denne liste. Når maskinen modtager det 31. opkald, vil dette opkald erstatte informationen om det første opkald. a Tryk Menu, 2, 0, 3. displayet viser den aktuelle indstilling. b Tryk på a eller b for at vælge Vis ID. Nummervisningen for det sidste opkald vil blive vist på displayet. Hvis der ikke er gemt noget nummer, vil der kunne høres en biplyd og Ingen opkalds-id vil vise sig på displayet. Gå til trin d. c Tryk på a eller b for at rulle gennem nummervisningshukommelsen for at vælge den information, du ønsker at se, og tryk derefter på OK. Displayet vil vise opkaldspersonens telefonnummer, dato og tidspunktet for opkaldet. d For at afslutte visningen skal du trykke på Stop/Exit. 28

35 Opkald til og lagring af numre Udskrivning af listen Nummervisning 5 a Tryk Menu, 2, 0, 3. b Tryk på a eller b for at vælge Udskriv rapport. Hvis der ikke er gemt noget nummer, vil der kunne høres en biplyd og Ingen opkalds-id vil vise sig på displayet. Gå til trin d. c Tryk på Start. d Når udskrivningen er færdig, skal du trykke på Stop/Exit. Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning 5 Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster:1 eller Ringemønster:2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse. Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN). Når Nummerbestemt Ringning er slået Fra, vises Set som modtagetilstand i displayet. a Tryk på Menu, 2, 0, 2. Diverse 2.Nummerbestemt b Tryk på a eller b for at vælge Set. c d Tryk på OK, når displayet viser det, du ønsker. F.eks.: Ringemønster:1 e Tryk på Stop/Exit for at gå ud. Selvom der er to tilladte nummerbestemte ringemønstre, vil Ringemønster:1 som regel blive valgt. Slå nummerbestemt ringning fra 5 a Tryk på Menu, 2, 0, 2. Diverse 2.Nummerbestemt b Tryk på a eller b for at vælge Fra. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit.. Hvis du slår Nummerbestemt ringning fra, vil maskinen forblive i Manuel modtagetilstand. Du er nødt til at indstille modtagetilstanden igen. (Se Mode timer uu side 5.) 5 29

36 Kapitel 5 Ekstra opkaldsfunktioner 5 Kombination af hurtigopkaldsnumre 5 Du kan kombinere mere end et hurtigopkaldsnummer, når du kalder op. Denne funktion kan være nyttig, hvis du skal indtaste en adgangskode til en billigere langdistanceoperatør. Du har f.eks. gemt som hurtigopkald #003 og som hurtigopkald #002. Du kan bruge dem begge til at kalde , hvis du trykker på følgende taster: Tryk på (Adressebog) 003. Tryk på (Adressebog) 002 og Start. Der kan tilføjes numre manuelt ved at indtaste dem på opkaldstastaturet: Tryk på (Adressebog) 003, (på opkaldstastaturet), og Start. Herved kaldes op til Du kan også tilføje en pause ved at trykke på tasten Redial/Pause. Flere måder at lagre numre 5 Indstilling af grupper til rundsendelse 5 Hvis du ofte sender den samme faxmeddelelse til flere faxnumre, kan du opsætte en gruppe. Grupper gemmes på en enkelttryk-tast eller et hurtigopkaldsnummer. Hver gruppe optager en enkelttryk-tast eller et hurtigopkaldssted. Derefter kan du sende faxmeddelelsen til alle de numre, der er lagret i en gruppe ved at trykke på en enkelttryk-tast eller indtaste et hurtigopkaldsnummer og derefter trykke på Start. Før du kan føje numre til en gruppe, bør du lagre dem som enkelttryk- eller hurtigopkaldsnumre. Du kan have op til 8 små grupper, eller du kan knytte op til 221 numre til én stor gruppe. a Tryk Menu, 2, 3, 3. Adressebog 3.Indst.Grupper b Vælg den enkelttryk-tast eller det hurtigopkaldsnummer, hvor du ønsker at gemme gruppen. Tryk på en enkelttryk-tast. Tryk på (Adressebog), og derefter på det trecifrede hurtigopkaldssted. c Brug opkaldstastaturet til at indtaste gruppenummeret (1 til 8). d Følg instruktionerne herunder for at tilføje enkelttryk- eller hurtigopkaldsnumrene: For enkelttryknumre skal du trykke på enkelttryktasterne en efter en. 30

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J615W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6910DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Fax til server-funktioner NETVÆRKSBRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW Der er grundlæggende oplysninger om netværket og Brothermaskinens avancerede netværksfunktioner i Netværksbrugsanvisning

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-215C og MFC-425CN (sæt en ring omkring dit modelnummer)

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1840C og MFC-3240C (Sæt en ring om dit

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-9420CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-9420CN Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Du

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere