FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften til transitbrug, RICON serie S. Dette kapitel skal operatøren læse og forstå grundigt, før vedkommende forsøger at bruge liften. A. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De følgende sikkerhedsforanstaltninger skal altid overholdes ved betjening af liften: Se figur 1. Det er farligt at bruge liften, hvis køretøjet er parkeret på en skråning. Betjen altid liften med køretøjet parkeret på en plan overflade. FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET Køretøjet skal parkeres forsvarligt med nødbremsen trukket, før du bruger liften. Efterse liften hver gang, før du bruger den. Hvis der opstår en farlig situation, eller du bemærker usædvanlig støj eller løse dele, MÅ DU IKKE bruge liften, men henvende dig til din autoriserede Ricon-forhandler, for at få liften repareret. Læs og følg alle advarselsskilte og symboler, som sidder på kørestolsliften. Se figur 2. Ved brug af liften, anbefales det, at passageren VENDER UDAD, hvis det er muligt. Platformens afrulningsstop er beregnet til at forhindre, at kørestolen utilsigtet ruller langsomt ned af platformen. Kørestolens store baghjul kan rulle over platformens afrulningsstop, så hvis det er muligt, anbefaler vi, at kørestolspassageren vender udad. Hvis kørestolen rammer platformens rullestop med de små forhjul, kan kørestolen vælte, og kørestolspassageren risikerer at blive kvæstet. Du må ikke forvente, at rullestoppet standser en kørestol der bevæger sig hurtigt, da det ikke er beregnet til dette formål. Vær yderst forsigtigt, kør langsomt op på platformen og lås derefter kørestolens bremser. Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads til kørestolen på platformen, og at den ikke rager ud over platformens kanter eller forstyrrer rullestop funktion. Når du kører en kørestol ud af køretøjet, må du sørge for, at platformen er i en forsvarlig stilling på højde med køretøjets gulv, og at det yderste afrulningsstop vender opad og er låst. Belast ikke liften med en last på over 364 kg. FIGUR 2: LASTEEVNE- MÆRKAT 32DS0002.C 1-1

2 Anbring ikke arme, ben eller beklædning i nærheden af bevægelige dele. Undgå at overlæsse liften. Se figur 3. Hold alle andre personer på afstand, når liften betjenes. Lad ikke uøvede personer betjene liften. Overvåg liften omhyggeligt, hvis den betjenes af eller er i nærheden af børn. Tillad ikke at nogen står å dækpladen. Hvis den bøjes, kan det gribe ind i betjeningen af platformen, så det bliver farligt at hæve og sænke den. LÅS altid KØRESTOLENS BREMSER (brugere af elektriske kørestole skal slukke for strømmen og trække bremsen). Vær yderst forsigtig, når platformen er våd. Kørestolens bremser er ikke så effektive, hvis platformen og/eller kørestolens hjul er våde. Efterlad aldrig platformen udenfor køretøjet. Anbring altid liften i sammenfoldet stilling efter brug. FIGUR 3: HOLD AFSTAND- MÆRKAT Sørg for, at disse sikkerhedsforanstaltninger er blevet læst og forstået. Gennemlæs dem regelmæssigt, og bed også medhjælpere eller andre operatører om at læse dem. Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, bør du henvende dig til den autoriserede Ricon-forhandler eller Ricons serviceafdeling. B. DAGLIGT SIKKERHEDSCHECK Efterse liften før den bruges og kontrollér, at de følgende betingelser er opfyldt, før den betjenes: Alle funktioner fungerer korrekt. Hvis der forekommer usædvanlig støj eller løse dele, MÅ liften IKKE bruges, og du skal henvende dig til din autoriserede Ricon-forhandler, for at få liften repareret. Køretøjets blokeringsmekanisme fungerer korrekt. Der ikke er nogen genstande til stede, som forstyrrer betjeningen. Liftens udseende og smøring er tilfredsstillende, og alle beslag er spændt DS0002.C

3 C. LIFTFUNKTIONER Du kan se beskrivelser af liftens funktioner i Tabel 1 og figur: FUNKTION /FOLDE UD /NED TABEL 1: LIFTFUNKTIONER BESKRIVELSE Platformen foldes ud af køretøjet fra den sammenfoldede stilling. (Hvis liften er udstyret med Ricons elektriske døråbner, åbnes døren(e) automatisk, før liften foldes ud). Platformen sænkes fra køretøjets gulvhøjde til jordniveauet. (Afrulningsstoppet sænkes automatisk, når platformen berører jorden). /OP Platformen hæves fra jorden til køretøjets gulvhøjde. (Afrulningsstoppet hæves automatisk, når platformen løftes op fra jorden). /FOLDE SAMMEN Platformen foldes sammen fra køretøjets gulvhøjde til sammenfoldet stilling. (Hvis liften er udstyret med Ricons elektriske døråbner, lukkes døren(e) automatisk, efter liften er foldet sammen). SLUT PÅ TABELLEN FIGUR 4: PLATFORMENS STILLINGER BEMÆRK OP OG NED FUNKTIONERNE KAN IKKE BETJENES, MENS PLATFORMEN ER I SAMMENFOLDET STILLING. 32DS0002.C 1-3

4 D. BETJENINGSHÅNDTAG OG INDIKATORER Der findes beskrivelser af liftens funktioner i de følgende afsnit: ADVARSEL LIFTEN KAN KUN BETJENES, NÅR KØRETØJETS BLOKERINGSMEKANISMEKREDSLØB ER AKTIVERET. FORSØG ALDRIG AT BETJENE LIFTEN, HVIS BLOKERINGSMEKANISMEN OMGÅS. SE I KØRETØJETS BETJENINGSVEJLEDNING UNDER BLOKERINGSMEKANISMEBRUGSANVISNING, FØR DU BETJENER LIFTEN. 1. STYREPENDANT Se figure 5. Betjeningshåndtaget for liften er et fast forbundet håndfjernbetjeningsapparat, som kaldes styrependanten. Der indeholder to vippekontakter, med to stillinger. Ved at trykke på og holde den rigtige kontakt i den korrekte retning, gennemføres liftfunktionerne. Ved at trykke på og holde den øverste del af FOLDE SAMMEN/FOLDE UD-kontakten i stilling foldes platformen sammen ind i køretøjet, og ved tryk på den nederste del af kontakten foldes liften ud. Ved at trykke på og holde den øverste del af OP/NED-kontakten i stilling hæves liften, og ved tryk på den nederste del af kontakten sænkes liften. Pendanten er monteret på en holder på væggen inde i køretøjet i nærheden af døråbningen. 2. ELEKTRISKE BETJENINGSHÅNDTAG OG INDIKATORER FIGUR 5: STYREPENDANT Liftens elektriske betjeningshåndtag og indikatorer beskrives i figure 6 og de følgende afsnit: INDIKATOR FOR BLOKERINGMEKANISME ELLER SIKRING FOR DØRÅBNER (EKSTRAUDSTYR) STYRESSYSTEMS- SIKRING FIGUR 6: ELEKTRISKE BETJENINGSHÅNDTAG OG INDIKATORER a. Indikator for blokeringsmekanisme Formålet med et blokeringsmekanismesystem er at gribe ind i betjeningen af liften, hvis der opstår en farlig situation. Når blokeringsmekanismesystemerne monteres på liften, angiver lyset, om blokeringsmekanismen fungerer korrekt eller ej. Lyset er placeret sådan i det elektriske system, at lyset vil være TÆNDT (ON), når blokeringsmekanismen muliggør betjening af liften, og SLUKKET (OFF), når blokeringsmekanismen har sat liften ud af kraft, uanset hvilket/hvilken blokeringsmekanismesystem/-metode der bruges. Når der ikke er installeret et blokeringsmekanismesystem, er lyset tændt hele tiden DS0002.C

5 FORSIGTIG PÅMINDELSE TIL RICON-FORHANDLEREN: UDSKIFT ALDRIG EN SIKRING MED EN SIKRING, DER HAR STØRRE STRØMSTYRKE, ELLER MED ET LEDNINGSSTYKKE. FIND OG REPARÉR KORTSLUTNINGEN, FOR AT AFHJÆLPE PROBLEMET. b. Sikring til elektrisk døråbner (ekstraudstyr) Sikringen til den elektriske døråbner (ekstraudstyr), findes på hydraulikpumpesamlingen. I tilfælde af kortslutning i døråbneren, vil knappen på sikringen "springe frem". Hvis du trykker på og slipper knappen, og strømmen ikke nulstilles/genoprettes, MÅ DU IKKE trykke på knappen og holde den nede. Henvend dig til din autoriserede Ricon-forhandler for at få afbryderen repareret. Se i servicehåndbogen/brugervejledningen for Ricons elektriske døråbner med fjernbetjening, hvor der gives en detaljeret beskrivelse. c. Sikring til styresystem Sikringen til styresystemet findes på hydraulikpumpesamlingen. I tilfælde af kortslutning i styresystemet, vil knappen på sikringen "springe frem". vis du trykker på og slipper knappen, og strømmen ikke nulstilles/genoprettes, MÅ DU IKKE trykke på knappen og holde den nede. Henvend dig til din autoriserede Ricon-forhandler for at få afbryderen repareret. d. Hovedsikring Se figure 7. Hovedsikringen er placeret i køretøjets motorrum og er konstrueret, så den afbryder strømmen til liftens elektriske system i tilfælde af kortslutning. I tilfælde af kortslutning, vil afbryderens nulstillingskontakt "springe ned". Hvis du trykker nulstillingsknappen OP og slipper den, og strømmen ikke nulstilles, MÅ DU IKKE trykke på knappen og holde den nede. Henvend dig til din autoriserede Riconforhandler for at få afbryderen repareret. FIGUR 7: HOVEDSIKRING 32DS0002.C 1-5

6 e. Manuel reserve pumpe Se figure 8. Den manuelle reservepumpe bruges til at betjene liften, hvis strømmen svigter. Betjeningshåndtagene til pumpen består af pumpeskaftet til at hæve liftplatformen og pumpeudløserventilen til at sænke den. FIGUR 8: MANUEL RESERVEPUMPE OG SKAFT Se figure 9. Platformen hæves ved at sætte pumpeskaftet på pumpeudløserventilen. Sørg for, at udløserventilen griber helt ind i hakkene for enden af håndtaget. Drej håndtaget I URVISERRETNINGEN (TIL HØJRE), indtil den slutter tæt, for at sikre, at pumpen er i "hæve-modus". Sæt skaftet i pumpehåndtagets sokkel og bevæg skaftet i den korrekte retning (relæskabet kan installeres enten lodret eller vandret) til at hæve platformen. FIGUR 9: MANUEL HÆVNING AF PATFORMEN Se figur 10-omdrejning IMOD URVISERRETNINGEN (TIL VENSTRE), ndtil platformen begynder at sænkes. Sænk platformen til den ønskede stilling, og drej håndtaget I URVISERRETNINGEN (TIL HØJRE), indtil det slutter tæt. FIGUR 10: MANUEL SÆNKNING AF PLATFORMEN DS0002.C

7 E. BETJENING AF LIFTEN ADVARSEL UKORREKT BRUG AF LIFTEN KAN MEDFØRE PERSONSKADE. BRUGERE SKAL LÆSE OG FØLGE INSTRUKTIONERNE I SERVICEHÅNDBOGEN/BETJENINGSVEJLEDNINGEN. YDERLIGERE EKSEMPLARER AF SERVICEHÅNDBOGEN/BETJENINGSVEJLEDNINGEN KAN FÅS FRA: RICON CORPORATION 7900 NELSON ROAD PANORAMA CITY, CA Tlf. fra USA: (800) eller fra Danmark: UNDGÅ AT OVERSTIGE MÆRKELASTEEVNEN PÅ 364 KG. FØR DEN BRUGES, EFTERSE AT KØRESTOLSLIFTEN FUNGERER KORREKT, OG INSPICÉR FOR NØDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ELLER SKADER. HVIS DER FOREKOMMER PROBLEMER, MÅ DU IKKE BRUGE LIFTEN, MEN HENVENDE DIG TIL DIN AUTORISEREDE RICON-FORHANDLER FOR AT FÅ LIFTEN REPARERET. DENNE LIFT ER KUN BEREGNET TIL BRUG TIL KØRESTOLSPASSAGERER. RICON CORPORATION FRALÆGGER SIG ANSVARET FOR SKADER ELLER PERSONSKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MODIFICERING AF LIFTEN, MANGLENDE VEDLIGHOLDELSE ELLER REPARATION, FORSØMMELIGHED, MISBRUG, ELLER SÅFREMT DU UNDLADER AT FØLGE LIFTENS BETJENINGSVEJLEDNING. Før du betjener liften, skal du sikre dig, at køretøjet er forsvarligt parkeret i et plant område, hvor der ingen trafik er. Sørg for, at der er plads nok til at betjene liften og tage passagerer ombord. Liftoperatøren skal være yderst forsigtig for at sikre, at området er ryddet, før liften foldes ud. Sørg for, at der ingen hindringer er nedenunder platformen. Åbn dørene helt, hvis liften ikke er udstyret med Ricons elektriske døråbner med fjernbetjening. Hvis liften er udstyret med en elektrisk døråbner, åbnes køretøjets dør automatisk, før platformen foldes ud, eller lukkes, efter at platformen er foldet sammen. Hvis liften er udstyret med ovennævnte, skal du forvisse dig om, at sikkerhedsblokeringsmekanismen (f.eks. nød-/servobremsen) er korrekt tilkoblet, før du forsøger at betjene liften. Liften kan ikke betjenes, indtil denne funktion er blevet tilkoblet korrekt. ADVARSEL MEDHJÆLPEREN KAL ALTID BLIVE I NÆRHEDEN AF PASSAGEREN, FOR STRAKS AT YDE HJÆLP OM NØDVENDIGT. HOLD ANDRE PERSONER PÅ AFSTAND, NÅR DU BETJENER LIFTEN. TRYK PÅ KONTAKTEN HELE TIDEN, INDTIL FUNKTIONEN ER AFSLUTTET. SØRG FOR, AT KØRESTOLEN PASSER KORREKT PÅ PLATFORMEN OG IKKE BERØRER RULLESTOPPET OG FORHINDRER DEN I AT LÅSE, MENS PLATFORMEN HÆVES. 32DS0002.C 1-7

8 1. SÅDAN KØRES KØRESTOLEN OMBORD I KØRETØJET BEMÆRK: Passagerens sikkerhedssele skal spændes, for at FOLDE SAMMEN/FOLDE UD- og OP/NEDfunktionerne kan aktiveres. Liften kan ikke betjenes, med mindre denne sikkerhedsmekanisme er korrekt tilkoblet. a. SÅDAN FOLDES PLATFORMEN UD - Tryk og hold FOLDE SAMMEN/FOLDE UD-kontakten I stillingen, indtil platformen er helt foldet ud og automatisk standser i køretøjets gulvhøjde. b. SÅDAN SÆNKES PLATFORMEN - STÅ IKKE på det indenbords rullestop, mens platformen sænkes. Tryk på og hold OP/NED-kontakten nede i stilling, indtil platformen sænkes helt ned til jorden. Løs passagerens sikkerhedssele og anbring forsigtigt kørestolen midt på platformen, så passageren vender bort fra køretøjet, hvis det er muligt, og LÅS KØRESTOLENS BREMSER. Sørg for, at kørestolen er forsvarligt placeret indenfor platformens omkreds og ikke forstyrrer betjeningen af platformens rullestop. SPÆND PASSAGERENS SIKKERHEDSSELE c. SÅDAN HÆVES PLATFORMEN - Tryk på og hold OP/NED-kontakten i stilling, indtil platformen hæves og automatisk standser i køretøjets gulvhøjde. Udløs kørestolens bremser, kør forsigtigt passageren ind i køretøjet og fastgør kørestolen. d. SE AFSNIT 3 NEDENFOR OG FOLD PLATFORMEN SAMMEN. 2. SÅDAN KØRES KØRESTOLEN UD AF KØRETØJET BEMÆRK: Passagerens sikkerhedssele skal spændes, for at FOLDE SAMMEN/FOLDE UD- og OP/NEDfunktionerne kan aktiveres. Liften kan ikke betjenes, med mindre denne sikkerhedsmekanisme er korrekt tilkoblet. a. SÅDAN FOLDES PLATFORMEN UD - Tryk på og hold FOLDE SAMMEN/FOLDE UD-kontakten i stilling, indtil platformen er helt foldet ud og automatisk standser i køretøjets gulvhøjde. Sørg for, at platformen er forsvarligt anbragt i køretøjets gulvhøjde og at platformens rullestop vender opad og er låst. SPÆND PASSAGERENS SIKKERHEDSSELE Anbring forsigtigt kørestolen midt på platformen, så passageren vender bort fra køretøjet, hvis det er muligt, og LÅS KØRESTOLENS BREMSER. b. SÅDAN SÆNKES PLATFORMEN - STÅ IKKE på det indenbords rullestop, mens platformen sænkes. Tryk på og hold OP/NED-kontakten nede i stilling, indtil platformen sænkes helt ned på jorden. Løs passagerens sikkerhedssele, udløs kørestolens bremser, og kør forsigtigt ned af platformen. c. SÅDAN HÆVES PLATFORMEN - Tryk på og hold OP/NED-kontakten i stilling, indtil platformen hæves og automatisk standser i køretøjets gulvhøjde. d. SE AFSNIT 3 NEDENFOR OG FOLD PLATFORMEN SAMMEN. 3. SÅDAN FOLDES PLATFORMEN SAMMEN BEMÆRK: Passagerens sikkerhedssele skal spændes, for at FOLDE SAMMEN/FOLDE UD-og OP/NEDfunktionerne kan aktiveres. Liften kan ikke betjenes, med mindre denne sikkerhedsmekanisme er korrekt tilkoblet. a. Tryk på og hold FOLDE SAMMEN/FOLDE UD-kontakten i stilling, indtil platformen foldes helt sammen ind i køretøjet. FORSIGTIG SØRG FOR, AT LIFTEN ER FOLDET HELT SAMMEN, FØR DU FORSØGER AT LUKKE DØRENE. UNDGÅ AT BESKADIGE DØRENE, SLIP IKKE KONTAKTEN, FØR LIFTEN ER FOLDET HELT SAMMEN OG LIFTENS PUMPEMOTOR ER STANDSET AUTOMATISK. b. Luk køretøjets døre, hvis liften ikke er udstyret med Ricons elektriske døråbner med fjernbetjening. (Hvis køretøjet er udstyret med en elektrisk døråbner, lukkes køretøjets dør automatisk efter, at platformen er foldet sammen) DS0002.C

9 4. MANUEL BETJENING Se figure 11. I tilfælde af funktionsfejl kan liften betjenes manuelt på følgende måde: Sørg for, at køretøjet er parkeret i et plant område, hvor der ingen trafik er. Sørg for, at der er plads nok til betjening af liften og til at tage passagerer ombord. I tilfælde af havari, hvor køretøjet ikke kan flyttes til et sted, hvor liftsystemet kan betjenes på forsvarlig måde, skal operatøren tilkalde en kranvogn, til at flytte køretøjet, før liften betjenes. Sørg for, at der ingen hindringer er i liftens arbejdsområde. Åbn dørene helt, hvis liften ikke er udstyret med Ricons elektriske døråbner med fjernbetjening. (Hvis liften er udstyret med Ricons elektriske døråbner, bør du se i servicehåndbogen/betjeningsvejledningen, vedrørende instruktioner for manuel betjening. a. Sådan foldes platformen ud 1) Omgå "Sto-Loc" funktionen ved at løfte det indenbords rullestop. Dette vil skille "Sto-Loc" griberen, som sidder på undersiden af det indenbords rullestop, fra "Sto-Loc" låsen, som sidder på liftens bundplade. 2) Hvis "Sto-Loc" er tilkoblet, så det er svært at løfte rullestoppet, kan du FIGUR 11: MANUEL sætte skaftet i den manuelle reservepumpe og, med en op- og BETJENING-MÆRKAT nedadgående bevægelse, folde liften helt sammen. Dette vil genoplade det hydrauliske system, så det bliver muligt at hæve det indenbords rullestop. 3) Sæt skaftet i det hul til det manuelle reservesystem, som er mærket UDLØSERVENTIL, for at åbne den manuelle udløserventil. 4) Se figur 12. Drej skaftet 1/4 OMDREJNING imod urviserretningen og hold ventilen ÅBEN for at begynde udfoldningen af platformen. Drej håndtaget i urviserretningen for at LUKKE ventilen, så snart platformen når køretøjets gulvhøjde. 5) Pas på ikke at sænke platformen under køretøjets gulvhøjde. Yderkanten på det indenbords rullestop skal hvile nøjagtigt på køretøjets gulv. 6) Medhjælperen og liftpassageren skal følge LIFTBETJENINGSvejledningen mht. at BRINGE KØRESTOLEN OMBORD I eller LÆSSE DEN AF køretøjet iflg. beskrivelsen i denne betjeningsvejledning. 7) Drej skaftet 1/4 OMDREJNING imod urviserretningen og hold ventilen ÅBEN, indtil platformen når helt ned på jordniveauet. Drej håndtaget i urviserretning for at LUKKE ventilen. ADVARSEL FØLG ALTID BETJENINGSVEJLEDNINGEN, NÅR KØRESTOLEN SKAL KØRES OMBORD I OG/ELLER KØRES UD AF KØRETØJET VED HJÆLP AF DET MANUELLE RESERVESYSTEM. b. Sådan foldes platformen sammen FIGUR 12: DREJNING AF PUMPEHANDTAG-MÆRKAT 1) Sæt skaftet i det manuelle reservesystem, enten fra jordniveauet eller fra køretøjets gulvhøjde, og hæv platformen ved at pumpe op og ned, indtil liften er foldet helt sammen. 2) Opbevar skaftet på det manuelle reservesystems dæksel. 3) Luk køretøjets døre. Sørg for, at liften er foldet helt sammen, før du forsøger at lukke dørene. 32DS0002.C 1-9

10 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION D et er nødvendigt at vedligeholdele RICON serie S kørestolsliften til transitbrug regelmæssigt for at sikre dens optimale funktion og reducere behovet for reparationer. Dette kapitel indeholder rengørings- og smøreinstruktioner, vedligeholdelsesplan, fejlfindingsafsnit og vedligeholdelsesskemaer. FORSIGTIG DETTE RICON-PRODUKT ER YDERST SPECIALISERET. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER MÅ KUN UDFØRES AF EN AUTORISERET RICON-FORHANDLER, DER KUN BRUGER RICON-RESERVEDELE. HVIS DU MODIFICERER DETTE RODUKT, ELLER UNDLADER AT VEDLIGEHOLDE PRODUKTET KORREKT, BORTFALDER GARANTIEN, OG DET KAN FØRETIL FARLIGE DRIFTSTILSTANDE. A. SMØRING FORSIGTIG SMØR IKKE MOTOREN ELLER ANDRE ELEKTRISKE KOMPONENTER. SMØRING AF ELEKTRISKE KOMPONENTER KAN FORÅRSAGE UTILSIGTEDE KORTSLUTNINGER. Smøring skal udføres mindst hver 6. måned, eller oftere, afhængig af brugen. Se figure 13 og den følgende vedligeholdelsesplan. Smør liften på de punkter, der angives i vejledningen. Hvis liften er udstyret med en sammensat platform, skal du sørge for, at platformens forbindelsesstænger er rene, fri for skidt og smurte. FIGUR 13: LIFTENS SMØREPUNKTER DS0002.C

11 B. RENGØRING Almindelig rengøring med mild sæbe (dvs. opvaskemiddel, bilshampoo) og grundig tørring vil beskytte liftens malede flader. Rengøring er specielt vigtigt i områder, hvor vejene saltes om vinteren. Sørg for, at liftens drejepunkter er rene og fri for skidt, før de smøres. C. VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelseseftersyn skal udføres af en autoriseret Ricon-forhandler mindst hver 6. måned eller oftere, afhængig af brugen. Vedligeholdelseseftersyn er nødvendigt mindst hver 6. måned, og et grundigt eftersyn skal udføres med de serviceintervaller, som vises i Tabel 2. Ved ekstrem hyppig brug (mere end 10 arbejdsgange pr. dag), skal service udføres oftere. SERVICEPUNKTER Generel tilstand Styrependant Generel tilstand Styrependant Elektriske forbindelser Køretøjets blokeringsmekanimse Mærkater Håndlister Liftbeslag og støttepunkter Hoveddrejetapper Platform og fastgørelsespunkter for platform Indvendigt afrulningsstop Udvendigt afrulningsstop Hydraulisk kraftenhed Håndlister TABEL 2: VEDLIGEHOLDELSESPLAN HANDLING DER SKAL UDFØRES DAGLIGT SIKKERHEDSCHECK Lyt efter unormal støj, når liften betjenes (dvs. slibende eller bindende lyde). Kontrollér, at styrependanten ikke er beskadiget, og at kabelforbindelsesstykkerne er spændt. 2-UGERS SIKKERHEDSCHECK 1. Lyt efter unormal støj, når liften betjenes (dvs. slibende eller bindende lyde). 2. Efterse undersiden af køretøjet for at sikre, at intet er i uorden. Kontrollér, at styrependanten ikke er beskadiget, og at kabelforbindelsesstykkerne er spændt. Efterse de elektriske forbindelser for frynsede ledninger, slidte ledninger, løse forbindelsesstykker etc. Afbryd køretøjets blokeringsmekanisme stil det på NON- INTERLOCK modus), og forsøg at betjene liften. Sørg for, at alle liftmærkater er anbragt korrekt, er synlige og tydeligt kan læses. Udskift dem efter behov. Sørg for, at alle håndlistebeslag er korrekt spændt. 1. Sørg for, at alle liftbeslag og støttepunkter er i god tilstand og ikke er beskadigede. 2. Sørg for, at monteringsboltene er spændt nok. Sørg for, at alle bevægelige stativbolte er installeret korrekt, er ubeskadigede, låst og på plads. Sørg for, at platformens liftfunktioner fungerer korrekt uden hindringer. 1. Sørg for, at det inderste afrulningsstop fungerer korrekt, uden hindring(er), ved brug af liftfunktionerne. 2. Sørg for, at afrulningsstoppet foldes helt ud, når platformen standser i køretøjets korrekte gulvhøjde. Sørg for, at afrulningsstoppet fungerer korrekt, uden hindring(er), når det berører jorden. FORSIGTIG PÅFYLD IKKE OLIE, FØR PLATFORMEN ER SÆNKET. HVIS DER PÅFYLDES OLIE, MENS LIFTEN ER FOLDET SAMMEN, VIL TANKEN LØBE OVER, NÅR PLATFORMEN SÆNKES. 1. Efterse, om der er synlig udstrømning af hydraulikolie. 2. Sørg for, at reservepumpens udløserventil er tætsluttende. 3-MÅNEDERS SIKKERHEDSCHECK (eller 1500 arbejdsgange) Sørg for, at alle håndlistebeslag er korrekt spændt. 32DS0002.C 1-11

12 SERVICEPUNKTER Rengøring og smøring Hydraulisk kraftenhed TABEL 2: VEDLIGEHOLDELSESPLAN HANDLING DER SKAL UDFØRES 1. Rengør liften med mildt vaskemiddel og tør den af. Smør let olie på alle flader med en blød klud, for at undgå rust. Tør evt. overskydende olie af. 2. Ifølge instruktionerne på mærkaten på spraysmøremiddelbeholderen (Curtisol(R) rødt smørefedt nr # eller WD-40(R)), smør liften iht. instruktionerne i skemaet over liftens smørepunkter. Tør evt. overskydende smørefedt af omkring smørestedet. Mens platformen er på JORDNIVEAU, skal du sørge for, at pumpens hydraulikoliestand står på FULD. Påfyld kun Texaco hydraulikvæske eller tilsvarende U.S. mil spec H5606G væske. FORSIGTIG DETTE SIKKERHEDSCHECK MÅ KUN UDFØRES AF EN AUTORISERET Hydraulikcylinder, slanger og fittings RICON-FORHANDLER ÅRLIGT SIKKERHEDSCHECK (eller 3000 arbejdsgange) 1. Efterse hydraulikcylinderen for utætheder. 2. Efterse hydraulikslanger for skader. 3. Sørg for, at alle fittings er solidt fastgjort. SLUT PÅ TABELLEN -GO TO NEXT CHAPTER DS0002.C

BETJENINGSVEJLEDNING T

BETJENINGSVEJLEDNING T BETJENINGSVEJLEDNING T Dette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolslifte

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Kontakt for led-diagnostik

Kontakt for led-diagnostik UP DOWN DOOR CSE STOW 81812 WARNING Push T-handle in fully and manually move platform in and out to engage platform lock before driving vehicle. Failure to lock platform may result in unintended platform

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien Stolelifte til lige trapper Handicare 1000 Simplicity serien Fordelene ved en Handicare stolelift til lige trapper Overvejer du at installere en stolelift, kan Handicare tilbyde dig en sikker og pålidelig

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER

BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER Danish October 2013 BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER! Læs og forstå denne brugermanual, før betjening af denne lift. Bliv fortrolig med de potentielle farer ved denne enhed. Ring til SUMNER hvis

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

VERTIKAL LIFT HC325PVK. STÆREMOSEN 70 3250 GILLELEJE Tlf. 48 36 54 00 Fax 48 30 34 11 Email: info@hydro-con.dk

VERTIKAL LIFT HC325PVK. STÆREMOSEN 70 3250 GILLELEJE Tlf. 48 36 54 00 Fax 48 30 34 11 Email: info@hydro-con.dk VERTIKAL LIFT HC325PVK LEVERET AF: A/S STÆREMOSEN 70 3250 GILLELEJE Tlf. 48 36 54 00 Fax 48 30 34 11 Email: info@hydro-con.dk HC.OI.01.HC325PVK-AUTO.002.doc Side 1 af 16 ELEVATORLIFT HC 325 PVK VERTIKAL

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere