Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007 Nordisk Wavin i Hammel blev DjH s vinder af årets læreplads Viden til tiden oplevelse af moderne seksualoplysning Skolehjemmet havde Lysthuset på besøg. De gjorde brug af både stand up, monolog og teater i deres formidling af et altid højaktuelt emne

2 8 Indhold Siden sidst Installatørstuderende på studietur til Berlin Årets Læreplads 2007 Grundforløbstilbygning Rokadedag på Industrivej Omveje til Salamanca Østjyllands bedste skoleidé Kolleger i servicebranchen Viden til tiden oplevelse af moderne seksualoplysning Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Navne Nyt fra personaleforeningen Helle Thorning-Schmidt på DjH Ny Toyota Sportswagon Grundforløbstilbygningen Den nye grundforløbstilbygning bliver indrettet flot og farverigt Omveje til Salamanca Børge Olsen studerede spansk i fire uger på Colegio Delibes. Læs hans levende beretning om turen til Salamanca. Østjyllands bedste skoleidé Skolekonkurrencen Østjyllands bedste skoleidé er nu i gang. Konkurrencen afsluttes med finale den 2. februar, når DjH har åbent hus. Helle Thorning Schmidt På tur i valgbussen kom Helle Thornings-Schmidt forbi DjH. Hun fik en rundvisning på skolen, hvor hun interesseret snakkede med de elever, hun mødte.

3 af Henrik Øelund Siden sidst De fysiske rammer For knap et år siden 24. januar afholdt vi licitation over ny tilbygning på Skovvej og renovering af en del af det eksisterende elområde. Jeg forventer vi kan holde den officielle indvielse i forbindelse med åbent hus lørdag den 2. februar. I den sidste del af byggeperioden er der også blevet skiftet vinduespartier og tilføjet solgardiner i facaden på A-fløjen, så der er ikke noget at sige til, hvis mange længes efter helt almindelige forhold. Man er utålmodig efter at håndværkerne går i gang, men glæder sig dobbelt når de er færdige. Torvet ved Ellemosevej/Skovvej har vi jo længe sukket efter at få gjort færdigt; nu skulle det være ganske vist. De sidste mobillifte er væk, og der er fra vores side givet grønt lys til entreprenøren så når du læser dette håber jeg meget, at man er gået i gang med arbejdet, herunder P-reguleringen ved Akademiet. Det man kan frygte, er at årstiden kan bruges som begrundelse for yderligere udskydelse af opstart. Færdiggørelsen ved Skovvej/Ellemosevej er ikke ensbetydende med, at vi så kan læne os tilbage og slappe af på bygningssiden. Fokus og energi drejes lidt mod nord, mod køkken og Industrivej. Der arbejdes allerede intenst med udbygning i forlængelse af opvaskeområdet, så hele den proces kan komme til at køre mere hensigtsmæssigt. Industrivej er jo en ordentlig mundfuld, så her arbejdes med forskellige etaper. For lægmand ser det ud som om, det vil være en god ide at begynde med teorilokaler, vinduer, døre, gange og indgangsparti. Og det er også, hvad jeg hører eksperterne vurdere. En nærmere konkretisering i form af en handlingsplan er undervejs og inddrager selvfølgelig også brugerne. I princippet er processen allerede startet med tømrerafdelingens overtagelse af det nu tidligere el grundforløbsområde og de heraf afledte konsekvenser. Fortsættes næste side December er mørk og trist, og lige sådan er det med torvet. Snart er det solhverv og lyset vender, og vi ser frem til, at det også sker for torvet. DjH Nyt december

4 Forsat fra forrige side EUD-udbud I november skulle vi ansøge om EUD-udbud gældende fra sommeren Det sker typisk hver år og sidst i Det er altid spændende at se, hvad andre erhvervsskoler finder på at søge, herunder specielt om der er noget, der kan genere vores udbud. I en udbudsrunde er der en tendens til, at flere skoler bliver overivrige, og søger ud over hvad en rationel analyse tilskriver. Samtidig er det sjældent, at nogen begrænser sit udbud, selv om det nok ville være fornuftigt ud fra en økonomisk og kvalitetsmæssig betragtning. På dagen hvor den elektroniske ansøgning blev låst, havde DjH søgt de tre grundforløb og de fire hovedforløb, vi har i dag. I forhold til dette udbud var det eneste overraskende, at Københavns Tekniske Skole har søgt plastmageruddannelsen. I udbudsansøgningen har man fra KTS s side ganske vist hverken forstået regionernes rolle, forskellen mellem ungdomsplastmager og voksenplastmager eller for den sags skyld at der i 2006 på landsplan dvs. på DjH var 24 årselever fordelt på hovedforløbets tre uddannelsesprofiler. Derfor var det også godt at erfare, at det faglige udvalg for plastuddannelsen fortsat anbefaler, at plastuddannelsen foregår på henholdsvis AMU-Syd (voksenplastmager) og på DjH (ungdomsplastmager). Vi forventer, at undervisningsministeriet stadfæster denne anbefaling og vores øvrige udbud den 21. december. KVU Som omtalt i septembernummeret blev der i juni indgået en politisk aftale om KVU-området. Folketingsvalget samt forskellige usikkerhedspunkter har betydet, at den efterfølgende lovgivning forsinkes. Alt tyder derfor på en udskydelse af processen. Man kan gætte på 1. januar 2009 eller 1. august Vi er afklarede i vore holdninger i Erhvervsakademi Nordøstjylland, men jeg tror det er godt for det endelige nationale fundament, hvis man giver udmøntningsprocessen den fornødne tid. Kvalitet og elevtilfredshed Den meget markante stigning i elevtilfredshed, som vi kunne konstatere efter 1. halvår, har holdt sig også i 2. halvår. Der er ingen tvivl om, at skolehjemsbyggeriet og diverse lokaleændringer har virket som katalysatorer på en lang række områder. Det er også glædeligt, at det systematiske arbejde med pædagogiske principper og processer tydeligt kan aflæses i de ca evalueringer. Selv om man selvfølgelig håber, at det store arbejde, der udføres af alle på skolen, fortsat forbedrer evalueringerne, skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke havde forventet en så markant stigning i tilfredshed for Dette på baggrund af, at vi allerede i forvejen har en meget høj tilfredshedsgrad, at de unge generelt kan være vanskelige at stille tilfredse, at vi det meste af året har ligget i byggerod, med deraf følgende gener for mange af vore kunder, og at vi er trængt på Industrivej. Set i det perspektiv er det samlede resultat meget positivt. Lidt mere upåagtet er der de sidste to år arbejdet med kursisttilfredshed i forhold til AMU-systemet Vis kvalitet. Den gennemsnitlige vurdering er nu godt 4,1 på en 5-skala. Går man ned i underemnerne, kan man se topevalueringer af det, der foregår på skolen. Det, der ligger under gennemsnittet, er spørgsmålet om Kendskab til kursusmål inden kurset. Der er både i 2006 og 2007 gjort mangt og meget for at få det område med helt i top, men det vil også i 2008 være en udfordring for os at få det tema med op. Ser vi på de enkelte fagområder, er det glædeligt at se, at vi på landsplan ligger i top 3 indenfor tekniske installationer (el) og industriens fællesudvalg (plast). Nyt regeringsgrundlag Endelig må vi heller ikke glemme, at der siden sidst har været valg. Vi oplevede lidt af atmosfæren, da vi havde besøg af Helle Thorning Schmidt. Et rigtig godt besøg, hvor eleverne, som ved Bertel Haarders besøg, var i centrum i præsentationen af skolen. På uddannelsesområdet er der tradition for brede forlig, og i kølvandet på Globaliseringsrådets arbejde i 2005 er der over et bredt felt indgået en række forlig. Derfor var der ikke lagt op til de store overraskelser i forbindelse med formuleringen af regeringsgrundlaget på vores område, hvilket heller ikke skete. Punkt 10 i regeringsgrundlaget Undervisning og uddannelse i verdensklasse opsummerer de allerede vedtagne elementer, herunder trepartsaftalen for efter- og videreuddannelsesområdet. Men det er sådan set også rigeligt med ny lovgivning vedrørende brobygning fra folkeskolerne, EUD-reform, ny institutionslov for KVU og reform på efteruddannelsesområdet. Ud over at varetage den daglige drift er jeg sikker på, at der bliver udfordringer nok med at få konkretiseret alt dette ind i hverdagen i Alle ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 4 DjH Nyt december 2007

5 af Kim Topp Installatørstuderende på studietur til Berlin Installatørstuderende fra 2., 3. og 4 semester og fire lærere; Leif P. Jensen, Finn Klitgård, Gunner Møller og Kim Topp, var i dagene november 2008 på studietur til Berlin. Turens primære formål var både at udvide den tekniske og den kulturelle horisont Studerende og lærere på Siemens tekniske akademi Mandag d. 8. november kl.8.00 startede bussen fra Ellemosevej 36 med kurs mod Wahlstedt, en by på størrelse med Hadsten lidt SØ for Neumünster. Her skulle vi besøge byens fabrik; pumpefabrikken Grundfos. På fabrikken blev vi godt modtaget af et par unge trainees, der havde fået til opgave at vise os rundt og fortælle os om Grundfos. Alle elinstallatør studerende ved hvad Grundfos producerer, men hvordan pumperne bliver produceret interesserede alle. Ikke mindst det at se, hvordan motorviklingerne bliver lavet automatisk på en robotlignende maskine. Vi blev beværtet med typisk tysk kantinemad. De fleste valgte Carrywurst mit pommes, hvilket ikke blev sidste gang på denne studietur. Efter en god oplevelse drog vi videre mod Berlin, hvor vi ankom kl. ca Vi blev hurtigt indkvarteret på vore værelser, 4-6 personers rum af en rimelig hostelkvalitet. Herefter var det ud at finde aftensmaden. Vores hotel lå i Berlinkvarteret Kreuzberg, et typisk arbejderkvarter i det tidligere Fortsættes næste side DjH Nyt december

6 rende bedre. Så det der med jakke og slips blev hurtigt lagt på hylden. Efter besøget på skolen, var vi forbi en af Siemens produktionsvirksomheder. En fabrik der producerer elektronik til fiber-højhastigheds kommunikation. Igen en sjov oplevelse. En blanding af et meget højteknologisk miljø og med gammeldags bygninger og ledelsesprincipper. Tyst og ikke et smil på læben. Vore studerende talte da også højlydt om det i bussen derfra, og de mente at lønnen skulle være meget høj, for at de ville lade sig ansætte der. Studerende og lærere ved Berlin olympiske stadion Forsat fra forrige side vest Berlin. Alle havde lidt svært ved at finde en ordentlig billig-restaurant, og det viste sig da også dagen efter, at vi var gået den forkerte vej om boligkareen. Siemens Technische Akademie Næste morgen kl var der afgang til Siemensstat, hvor vi skulle besøge Siemens Technische Akademie. En skole som flere af DjH`s medarbejdere har besøgt. Her blev vi vist rundt af Thomas Bruse. Det kunne tydeligt mærkes, at vi var på et sted hvor mentaliteten var noget anderledes end det skolemiljø, vore studerende normalt færdes i. Underviserne gik med jakke og slips i teorilokalerne, og når undervisningen foregik i værkstederne eller praktiklokaler, var den brune kittel kommet over jakken. Der var stille, ja næsten tyst i lokalerne, kun lyden af skævbidere og skruetrækkere, der bliver ført af kyndige lærlingehænder, hørtes. Alle Siemens lærlinge bliver specielt udvalgt, og kun ca. 20 % af ansøgerne bliver optaget. Leif P., Finn, Gunner og jeg selv blev hurtigt enige om, at her kunne vi lære noget. Respekt og ordnung muss sein er jo noget en lærer helst ser. Men nej, vi indså alligevel, at vores danske mentalitet og mere åbne undervisningsform passer både os og vore stude- Krobal på tysk Efter besøget ved Siemens foregik den sidste del af eftermiddagen med en lille bussightseeing i Berlin på vej hjem til hotellet. Aftenen og den efterfølgende dag var udlagt til kulturel adspredelse i små grupper. Der blev besøgt mange spændende steder. Berlin Technishe Museum, Brandenburger Tor, Rigsdagsbygningen, Fernseeturm og sikkert meget mere. En del studerende var også ude at kikke på nattelivet, og et stort hit var et skisportssted opført på Potsdamer Platz. Der var både skibakke og tivoli. Det, der tiltrak de studerende mest, var et afterskiing sted i bedste tyrolerstil med massive bænke og borde. Der blev serveret tysk øl og jægerthe af piger i passende tyrolerkjoler jo det var noget drengene kunne lide. Med til det tyske krobal var også vores enlige kvindelige studerende, og hun morede sig på lige fod med drengene med dans på og hamren i bordet til tysk schlager musik. Næste formiddag gik turen hjemad kl i en rolig bus. Alle var trætte efter tre dages mættende oplevelser. Der studerende takker skolen for det økonomiske bidrag, der gjorde at turen ikke var så belastende på SU-økonomien. Dansk Elforbund skal også have en tak for et sponsorbeløb til turen. 6 DjH Nyt december 2007 Thomas Bruse fra Siemens fortæller

7 af Anne Hansen Aamand Årets læreplads 2007 Virksomheden Nordisk Wavin A/S i Hammel blev Den jydske Haandværkerskoles vinder af årets læreplads Nordisk Wavin går nu videre til den nationale konkurrence, hvor vinderen kåres på Christiansborg mandag den 26. november. Nominering Plastmagerelev Carsten N. Andersen havde indstillet sin læreplads, Nordisk Wavin A/S i Hammel, til konkurrencen med begrundelsen: Selvom Wavin er stor, er ledelsen ikke langt væk. Jeg har oplevet en stor grad af fleksibilitet, og har jeg haft specielle ønsker vedrørende mit arbejde, er der altid taget hensyn til det. Carsten har fået stor anerkendelse for sit arbejde, og blev allerede tidligt i sit elevforløb tilbudt fast arbejde efter endt uddannelse. Han trives godt med gode kolleger, og har oplevet en høj grad af tilfredshed. Prisoverrækkelse Prisoverrækkelsen fandt sted på Wavins adresse i Hammel onsdag den 7. november. Uddannelsesleder Allan Rasmussen, Den jydske Haandværkerskole overrakte præmien, en akvaral malet af den sydfynske kunstner Tilde Carlsen. Blandt de indstillede virksomheder til Årets læreplads blev Nordisk Wavin valgt på grund af måden, de håndterer og beskæftiger lærlinge. Plastmagerlærlingene tildeles af ledelsen et ansvar, og der sættes stor lid til, at lærlingene kan klare de udfordrende opgaver. Samtidig står der altid en erfaren kollega parat til at støtte og vejlede, hvis der er behov for det. Der tages hensyn til den enkelte lærling i forbindelse med planlægningen af arbejdstider således, at der kan blive tid til familien og fritidsinteresser. Denne fleksibilitet er væsentlig i en branche med skiftende arbejdstider, sagde Allan Rasmussen ved overrækkelsen. Han pointerer videre, at uddannelsesplanlægningen for plastmagerlærlinge på Wavin er eksemplarisk, og det sikres, at lærlingene kommer omkring alle de produktions- og funktionsområder, virksomheden beskæftiger sig med. Samtidig er det tydeligt, at lærlinge fra Wavin får rum til at udvikle sig såvel fagligt som personligt og socialt. Administrerende direktør Ole Ahrenfeldt Jensen udtrykte glæde og stolthed over at være vinder af Årets læreplads Det er rart, når en virksomheds medarbejdere synes deres arbejdsplads er god at være på, og det er især dejligt, at der findes unge mennesker, der tør sige det, sagde han og takkede Carsten Andersen for indstillingen, og Den jydske Haandværkerskole fordi valget faldt på Nordisk Wavin. Han pegede på vigtigheden af, at en virksomhed kan tiltrække lærlinge, og roste personaleforeningen for deres håndtering af Wavins lærlinge. Også Den jydske Haandværkerskole fik et par ord med på vejen. Vi er glade for samarbejdet med plastafdelingen, sagde han. Ole Ahrenfeldt Jensen har også en post som næstformand i Plastindustrien, hvorfor han har kendskab til Den jydske Haandværkerskole fra flere vinkler. Om konkurrencen: Årets læreplads Hver teknisk skole har siden år 2000 haft mulighed for, efter indstilling fra en lærling som går på skolen, at udvælge én virksomhed til årets læreplads. På Den jydske Haandværkerskole har vi årligt elever fra mellem virksomheder spredt over hele landet, og det betyder, at udvælgelse til årets læreplads ikke nødvendigvis behøver at være en lokal virksomhed. I indstillingen fra lærlingen skal han eller hun beskrive: Arbejdsforholdene og trivsel på arbejdspladsen Respekten for det arbejde, som udføres og respekten for det at være lærling Hvorvidt man får tildelt udfordrende arbejdsopgaver Og om lærepladsen gør noget særligt for den enkelte DjH Nyt december 2007 Uddannelsesleder Allan Rasmussen, Den jydske Haandværkerskole overrækker præmie og blomster til administrerende direktør Ole Ahrenfeldt Jensen, Nordisk Wavin,Hammel, der blev årets vinder af konkurrencen Årets læreplads

8 af Bente Kjærgaard Grundforløbstilbygning Indretning af et undervisningsrum I løbet af efteråret er vi en gruppe af undervisere, der har arbejdet med indretningen af den nye grundforløbstilbygning til eleverne på teknologi og kommunikation. Præmisserne for tilbygningen var, at den skulle rumme 60 elever, multiværksted, grupperum, kontor til team GF og kontor til Jesper Kofoed. Gruppens overvejelser Fra start var det vigtigt for os at skabe et læringsrum, hvor pædagogik og målgruppe kunne gå op i en højere enhed. Vi tror på, at den menneskelige tænkning og opdragelse skal fungere i helheder, hvis resultatet skal blive et individ, der i klassisk forstand er dannet og evner at anskue problemer i sammenhæng. Det er vores mål at skabe et levende og inspirerende undervisningsmiljø, med kreativitet og kvalitet som bærende elementer. I praksis er tilbygningen indrettet med to store værksteder som bærende grundide. Store dele af den teoretiske og praktiske elundervisning kommer til at foregå i værkstederne. Det skal være nemt og naturligt at gå fra teori til praksis og omvendt. Da vi samtidig ved, at vi som individer lærer forskelligt (Gardner) og at omgivelserne har betydning for vores indlæring, har vi forsøgt at opbygge et undervisningsmiljø med farver, sofa og hyggekroge. Flotte og kreative omgivelser påvirker individet og styrker fokus på det gode håndværk. Det betyder blandt andet, at der til værkstedet er indkøbt to røde lædersofaer, 70 skamler i grønne, røde og blå farver og grønne planter. Grupperummene er indrettet med stort bord og stole i røde og grønne farver. Også på lærerværelset er der tænkt i miljø. Vi har forskellige farver på kontorstolene, og også her kommer der grønne planter. Vi glæder os meget til at tage lokalerne i brug. Det bliver spændende at arbejde med eleverne i de nye omgivelser. 8 DjH Nyt december 2007

9 Pædagogik og Gardner Elafdelingens pædagogik I elafdelingen er det vores mål at arbejde med den innovative læring. En læreproces hvor elev og underviser sammen udforsker faget gennem projekter og øvelsesopgaver. I den daglige undervisning tages der udgangspunkt i eleven og dennes færdigheder. Der lægges vægt på aktivering af eleven, således at eleven selv arbejder sig til læring. Det er et mål for elafdelingen at tilgodese forskellige intelligenser og læringsstile i undervisningen, ved hjælp af differentierede indlæringsmetoder. Gardners otte intelligenser Gardner er en amerikansk kognitiv psykolog, født i 1943, ansat ved Harvard-universitetet. Han er bedst kendt for sin teori om forskellige typer af intelligens. 1. Visuel intelligens: Rumlig eller visuel intelligens. Laver f.eks. modeller 2. Kropslig intelligens: Kinæstetisk. Går f.eks. rundt mens man lærer 3. Social intelligens: Social- menneskevenlig, er god til gruppearbejde 4. Selvforstående intelligens: Arbejder bedst alene og i eget tempo 5. Musisk intelligens: Musik er vigtig. Hører det mens man arbejder 6. Sproglig intelligens: Formulere det man læser med egne ord 7. Logisk- matematisk intelligens: God til at kategorisere 8. Naturalistisk intelligens: God til at klassificere og/eller se på ligheder og forskelle af Finn Døssing Rokadedag på Industrivej At tømrerafdelingen mangler plads, kan man blive overbevist om, ved at gå en tur i værkstedet hen mod, at holdene afslutter deres opgaver. For at tage toppen af problemerne blev der for ca. 2 år siden opført et telt, og efterfølgende blev der indgået lejemål i industriparken på Bavnealle. Alle aktiviteter er sat i værk som brandslukning for at få hverdagen til at fungere. Men nu skulle det være ganske vist, at elektrikerne kan tage den nye værkstedstilbygning i brug fra uge og dermed forlader multiværkstedet torsdag uge 51. Det er helt vist, at tømrerne begynder at undervise i teorilokalerne x128 og x129 og i det nye værksted fra onsdag uge Denne rokade medfører en del omflytning. 3/5 af pavillonen fjernes fra uge 1-3 af en efterskole, og efterfølgende bygges der en kold hal, der skal bruges til opførelse af tømrer- og tækkekonstruktioner. De sidste 2/5 af pavillon skal forsat anvendes til teoriundervisning. For at få etableret adgang til det nye værksted er maskinerne i maskinværkstedet flyttet rundt, og bredbåndspudseren og afkorteren er flyttet til lageret. Torsdag uge 51 flytter tømrereleverne møblerne fra pavillon til de nye teorilokaler, og el-grundforløbseleverne fjerner installationer fra kabinerne. Det område ved x115, der har været brugt til praktikundervisning møbleres således, at det kan bruges både til lektieområde og undervisning. Inden uge 1 tømmer en entreprenør multiværkstedet for elstande, og først i det nye år monteres der port mellem værkstederne. Som afslutning er der at sige, at vi ser frem til at få mere plads. DjH Nyt december

10 af Børge Olsen Klassebillede. Børge Olsen studerede spansk i 4 uger på Colegio Delibes. Omveje til Salamanca Børge Olsen har været i Spanien for at studere spansk. I omveje til Salamanca beretter han levende om turen til Salamanca, hvor han i fire uger gik på Colegio Delibes Det var blevet mørkt, og grænsen til Spanien var efterhånden ganske tæt på. Jeg holdt ind på en rasteplads for at strække benene, løbe en lille tur, og huskede det allervigtigste: At fjerne det lille spanske flag, jeg havde som klistermærke bag på bilen. Jeg var nu på vej ind i Baskerlandet og skulle ikke have noget klinket med ETA og deres sympatisører. Sidstnævnte består bl.a. af nogle ungdomsbander, som har specialiseret sig i Kale borroka, hvilket nærmest kan oversættes til gadeaktioner. De stopper f.eks. en bus på gaden og sætter ild til den. Passagererne må så se at komme ud i en fart. Eller de smadrer butiksruderne til de forretninger, som ikke vil betale beskyttelsespenge til ETA. Her i begyndelsen af november brændte de et antal tilfældige biler af i Guernika, som ligger en snes kilo- meter øst for Bilbao, og nogle politibetjente kom lettere til skade i arbejdet med at dæmpe volden. I sådanne aktioner bærer alle betjente elefanthuer for ikke at blive genkendt af de unge. Det kan nemlig koste dem selv eller deres nærmeste familiemedlemmer dyrt. En bil, dansk eller ej, med et spansk flag bagpå ville også være et oplagt mål. Næste morgen var der kø på omfartsvejen ved San Sebastian. Efter ti minutters sneglen sig frem viste årsagen sig at være en politikontrol. Tre politibiler holdt på tværs af vejen, så man måtte zigzagge sig igennem. Der var seks-syv betjente, som alle, bortset fra ham som kontrollerede bilisternes identitet, havde fingeren klar på maskinpistolens aftrækker. Der blev ikke smilet. Det gjorde byen til gengæld. Pragtfuldt 10 DjH Nyt december 2007

11 beliggende ved Biskayen mellem Urumeaflodens udmunding og lagunen med sandstranden og domineret af smukke palæer fra begyndelsen af 1900-tallet. Men jeg skulle lidt sydpå til Hernani, nærmere bestemt dens kirkegård. Borgerkrigens ofre I Spanien var der borgerkrig fra 1936 til En del af hæren anført af general Franco gjorde oprør mod regeringen, vandt krigen og indførte et højreorienteret, fascistisk diktatur, som først afsluttedes i perioden efter Francos død i Allerede i sommeren 1936 indtog Francos tropper den lille by Hernani, og alle, der havde støttet regeringssiden for åbenlyst, var flygtet. Alligevel blev ca. 200 mennesker fængslet og siden skudt og smidt i fællesgrave forskellige steder i byen. De seneste to-tre år har man gravet dem op, man kunne finde - det er blevet til og begravet dem på kirkegården, hvor der er indrettet en lille mindehal og rejst et monument. På mystisk vis er alle arkiver om disse mennesker forsvundet i tiden efter Francos død. Barskt for dem, som har mistet deres kære, og ingen steder har at gå hen og sørge. Skeletter fra middelalderen Byinteriør fra Salamanca Et hundrede kilometer inde i landet ligger Vitoria, som er hovedstaden i Baskerlandet. Man kommer dertil gennem en hel del bjerge, som næsten ikke mærkes på grund af alle de nye motorveje, som spanierne har bygget gennem de sidste ti år. Værtinden på hotellet var venlig og advarede mig om, at byens parkeringsvagter var temmeligt ivrige i tjenesten. Gaderne i bymidten har form som et elliptisk kæmpe edderkoppenet, og i ellipsens ene brændpunkt sidder ikke en edderkop, men domkirken. Den er egentlig lukket på grund af restaurering, men denne lørdag formiddag var der rundvisning. Restaureringen er planlagt til at vare ca. ti år, idet selve bygningens struktur skal stabiliseres. Hele kirkegulvet var gravet op, og skeletterne i middelaldergravene lå lige så nydeligt på rad og række under stilladsbroen, som vi gik på. Kirkebygningen indgik i forsvarsmuren, som havde løbet hele vejen rundt om det højdedrag, som bymidten lå på. Stedets historie blev ridset op i en lille introduktionsfilm, og det var slående at se de små bondehytter i deres græsningsfolde sammenlignet med den enorme kirkebygning, der rejste sig lige ved siden af. Kirkens og herskerens magt stillet til klar skue. Der sad ganske rigtigt en seddel i vinduesviskeren, da jeg over middag kom tilbage til bilen. Den fik lov til at bidrage til byens varmeforsyning via en affaldskontainer i nærheden. El Burgo de Osma er en lille, fin by et par hundrede kilometer nord for Madrid. Om aftenen, når køligheden sænker sig, kommer familierne hen på pladsen med de store træer foran rådhuset og hygger sig en times tid. Børnene leger, forældrene og bedsteforældrene snakker og slapper af, og de lidt større drenge suser rundt på cykler og skateboards. Pigerne går rundt i små grupper og hvisketisker. Lidt senere i baren kører TV et, og jeg ser Barça blive ydmyget af en eller anden inferiør klub, mens jeg venter på at restauranten skal åbne kl. ni. Et bord til én person, por favor, og en karaffel rødvin og lidt vand til maden. Romertidens storby Lidt udenfor El Burgo, på vej mod vest passerede jeg et skilt til en seværdighed, UXAMA. Fik ikke drejet af, men vendte alligevel om for at se nærmere. Hele landskabet her bestod af uopdyrkede, bløde bakker med afvisnet vegetation på den røde jord, og grusvejen førte op til en lille udstillingsbygning med en papirlap udenpå, som henviste besøgende til at fortsætte op ad vejen. Jeg besluttede at spadsere: Fortsættes næste side DjH Nyt december

12 Et enkelt måltid Et gadebillede fra besøg i byen Sevilla Forsat fra forrige side Søndag formiddag, strålende solskin og ikke en vind rørte sig. Der havde ligget en hel by i romertiden. Informationstavler fortalte om de udgravede murrester, og at byen ikke havde været helt lille, kunne man slutte af at den havde haft en cisterne, et vandreservoir af betragtelig størrelse, inde i en bakketop og udmuret i beton. Man kom derned, 3½ - 4 meter, ad en meget snæver vindeltrappe, og reservoiret har vel haft et gulvareal på omkring 100 m 2. Væg- og gulvsamlinger omhyggeligt tætnet med beton. Oppe på jorden var de fundne mur- og søjlerester ikke i sig selv spektakulære, og der var ingen smukke gulvmosaikker. En tavle nævnte dog, at man havde fundet en mosaik, men ikke noget om, hvor man nu kunne se den. Maurernes tårn Vejen snoede sig videre opad, og på bakketoppen stod der et cirkelrundt tårn, som maurerne havde bygget, vel omkring år Området langs Duero-floden var i århundreder grænseland mellem maurerne (dvs. araberne) i midt- og sydspanien og de kristne småkonger i nord. Fra tårnet var der en imponerende udsigt over det smukke rødbrune landskab, og man kunne se en tre fire andre tårne, som alle var led i en meget lang forsvarskæde, mere eller mindre følgende Duero-floden. Fra tårnene kunne man, udover at holde øje med eventuelle fjendtlige bevægelser, signalere til de andre i kæden ved hjælp af spejle, røg eller om natten, ild. Ved hvert tårn var der en lille garnison af soldater, og der havde været gulve i flere etager, hvor de kunne være i ly. De bløde bjerge i horisonten var vel omkring 20 kilometer væk. Hen på eftermiddagen passerede jeg Segovia med dens flotte domkirke knejsende i gyldent eftermiddagslys, men det var tiden at komme til Salamanca. Landskabet er her fladt sletteland med lidt kreaturer her og der. I Salamanca fandt jeg imod alle odds en parkeringsplads i Calle Mallorca, hvor jeg skulle bo. Næste morgen initialtest i spansk sprog på Colegio Delibes, hvor jeg som elev for femte gang blev godt modtaget af Aurora, Alfredo og de andre. Herefter hverdag med fem timers grammatik, konversation og litteratur. Og tilhørende hjemmearbejde. 12 DjH Nyt december 2007

13 af Allan B. Rasmussen Østjyllands bedste skoleidé Østjyllands bedste skoleidé er en konkurrence for 9. og 10. klassetrin i Østjylland. Konkurrencen har afsæt i naturfag og eleverne dyster om at få den bedste idé til en opfindelse eller videreudvikling af idéen. Østjyllands bedste skoleidé I slutningen af oktober modtog alle skoler i Østjylland, der har afgangsklasser, en pakke fra Den jydske Haandværkerskole. I pakken var der informationsmaterialer og tilmeldingsblanketter til konkurrencen om at finde på Østjyllands bedste skoleidé eller opfindelse. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole og Concept og formålet er, at sætte fokus på innovation og naturvidenskabelige fag i folkeskolen. For vores vedkommende er det samtidig en kærkommen lejlighed til, at gøre opmærksom på HTX-uddannelsen, som vi starter til august. Projektet Østjyllands bedste skoleidé gennemføres for afgangsklasser i december og januar og afsluttes med en finale her på Den Jydske Haandværkerskole, for de 8 bedste projekter, samme dag som vi har åbent hus den 2. februar Har deltagerne, i projektfasen, behov for lidt hjælp eller input for at komme videre, kan klassen rekvirere en livline her fra DjH. En underviser vil da rykke ud i klassen og i op til 2 timer svare på spørgsmål og give sparring i forhold til projektet. TV2 Østjylland TV2 har valgt at følger nogle af projekterne, og de vil i løbet af vinteren lave flere indslag, Se også Har du en god idé? Er du vild med naturfag og teknik? Vil du ha det sjovt i timerne? Tænker du nyt og anderledes? Er du god til at samarbejde? hvor elevernes arbejde følges, og vil blive vist i regional TV. På finaledagen vil der ligeledes blive en reportage, hvor TV2 følger finaledeltagerne, og er med når vinderne kåres. Finale og præmier Nysgerrig? så se her Har du sammen med din klasse Østjyllands bedste skoleidé kan I vinde kr. til en spændende klasseoplevelse Selve finalen og kåringen foregår på akademiet fra kl , og til at finde vinderne er der nedsat et dommerpanel, bestående af ledende erhvervsfolk og designere fra Østjylland. Vinderklassen vil modtage ,- kr, mens der er henholdsvis og kroner til nummer to og nummer tre. Præmierne skal bruges til en fælles klasseoplevelse. Vi glæder os meget til at følge projekterne og håber på, at skolerne rundt i Østjylland vil tage godt imod idéen. DjH Nyt december

14 Kolleger i serv af Anne Hansen Aamand De arbejder for at gøre menne Fællesbetegnelsen for Kristoffer og Heidi er service, og de Kristoffer Den mandlige tjener i restauranten hedder Kristoffer Korshøj. Han er 23 år, og har været på DjH siden påsken Kort forinden afsluttede han sin uddannelse til tjener på Slotskroen i Randers, hvor han arbejde sin sidste tid som tjenerelev. Elevtiden bragte ham også forbi restaurant Fru Larsen i Laurbjerg. Egentlig vidste Kristoffer ikke, hvad han skulle give sig til efter efterskolen. Et par ord fra en bekendt om en uddannelse indenfor restaurationsbranchen vakte interesse, og Kristoffer startede i en kombineret kokkeog tjeneruddannelse hos Emerys i Århus. Der fandt han ud af, at han syntes bedre om tjenergerningen end om kokkens tjans i køkkenet, men han lærte samtidig at sætte pris på det arbejde, der udføres ved gryderne. Spændende menuer rystes ikke ud af ærmet, der er hårdt arbejde og viden bag hver en lækker ret, der serveres. På DjH arbejder Kristoffer i restauranten sammen med Marianne. De sørger for at give kursister og gæster den bedste betjening. Kursisterne skal føle, de får det optimale ud af deres kursusophold. Den respons Kristoffer får fra kursisterne tyder på, at han når målet, og det kan enhver, der har spist i restauranten vist kun bakke op om. Det er ingen hemmelighed, at bølgerne kan gå højt, når det hele bogstaveligt talt koger, og der er travlhed i afdelingen. Men det er her, man mærker, at man lever ifølge Kristoffer. Det er jo ikke sådan, at vi kan tilbyde at lave det hele om i morgen, hvis vi laver noget, der ikke er godt, fortæller han. Vi har én chance, og så skal det hele bare være i top. Jeg vil gerne gøre det bedst mulige og give det ultimative. Det bedste ved arbejdet er at gøre folk glade, og give dem lidt mere end de forventer, så de får en god dag. Privat bor Kristoffer i Kristrup, Randers sammen med sin kæreste Bitten, der er sygeplejestuderende, og deres dansksvenske gårdhund. Kristoffer har to aftenvagter om ugen, så det tidligere job som karatetræner er for tiden lagt på hylden, det passede ikke sammen med aftenvagter. Når tiden er til det tager Kristoffer gerne en løbetur. Ellers går fritiden med at besøge venner og hjælpe gamle kolleger, der har egne restauranter, med at servere. Det sker også, at nogle venner holder fest, hvor de gerne vil have besøg af en professionel tjenerven. Kristoffer Korshøj 14 DjH Nyt december 2007

15 icebranchen sker glade, og de kan lide det. bidrager dagligt på hver sin vis til, at andre får en god dag. Heidi Heidi Lorenzen, 37 år, har siden august været at finde i skolens reception, hvor hun primært tager imod gæster og passer telefonen. Sideløbende fungerer hun som kasserer, booker skolens eksterne arrangementer, taster kursistevalueringer ind på vis kvalitet og regner priser sammen på arrangementsbestillinger. Heidi er født og opvokset på Fanø, hvor hendes familie har en campingplads, så det lå lige for, at Heidi skulle uddannes indenfor samme branche. Valget faldt på receptionist, og hun undersøgte mulighederne for uddannelse i Tyskland, men endte som receptionistelev på Fanø Feriehotel Vesterhavet på et tidspunkt, hvor turismen på Fanø var på sit højeste. Jeg har oplevet otte timers ventetid på færgen, men sådan er det ikke mere, fortæller hun. Siden flyttede Heidi til Skagen, hvor hun arbejdede omkring otte år på Hotel Skagen Strand. Det var lagt hjemmefra, men naturen ligner lidt hinanden, så forskellen føltes ikke så stor, fortæller Heidi. Det udfordrende ved receptionistjobbet er mødet med mange forskellige mennesker. Jeg kan godt lide at snakke med mennesker og servicere dem, så de får en god oplevelse, smiler Heidi. Her på skolen tager hun godt imod kursisterne og hjælper elever, der har mistet en tyver i sodavandsautomaten, låst sig ude fra værelset eller skal have udbetalt befordringsgodtgørelse. Hun er dog lidt i tvivl om, hvor godt et indtryk hun gjorde på en bestemt elev, hun en dag ved et uheld var ved at skyde ned med en flute i bistroen. På hans ansigtsudtryk at dømme, så det ud til, at han helst ville løbe skrigende bort, og Heidi har da heller ikke set ham siden. Jobbet som receptionist på DjH kombineres fint med de kontoropgaver Heidi har, og som hun efterhånden værdsætter lige så meget som serviceopgaverne. Hun var før hun tiltrådte på DjH ansat hos T&O Stelectric i Randers som kontorassistent. Heidi har de sidste seks år boet i Hadsten. Sammen med Henrik, der er uddannet kok, men kører som sælger, bor hun i en gammel villa i cykelafstand fra DjH. Heidi og Henrik er forældre til Gustav på syv og Victor på fire år. Fritiden bruger Heidi på sine børn og på, sammen med Henrik, at sætte villaen i stand. Og hvis der er tid, sætter hun sig gerne med en spændende kriminalroman. Heidi Lorenzen DjH Nyt december

16 af Anne Hansen Aamand Viden til tiden oplevelse af moderne Under mottoet viden til tiden rykkede Lysthuset en aften ind på på skolehjemmet om sex, prævention, seksuelt overførte sygdom mindede om en bolchebutik med farvestrålende bolcher i glas, sol kombinationer til små penge Christian Andersen lagde ud med stand-up, der legaliserede en tøvende start på seksuallivet. Han tog elever med i showet, og hængte dem ud over for hinanden til stor morskab for kammeraterne, og måske også lidt for dem selv. De overordnede budskaber var, at det er helt ok ikke at have haft sex med nogen, selvom man er fyldt 19 eller mere, og at i forholdet til det andet køn, er et nej med et e et nej. Er der flere e er (neeeeeej), forholder det sig måske lidt anderledes. I aftenens videre forløb blev deltagerne delt op i to hold, hvor det ene så teater, og det andet skulle ud til fire forskellige oplevelsesrum. Senere på aftenen byttede holdene roller. Fængslende teater Lysthusets teaterensemble præsenterede In dream. En teaterforestilling til unge, om unge spillet af unge. Scenen var Roskilde festival, hvor Janus, Mille og Tina mødtes efter ikke at have set hinanden i lang tid. Gennem skiftende fortællinger tog de hver især publikum med på et tilbageblik i deres liv, der både handlede om egne og fælles oplevelser, for til sidst at mødes på den aktuelle festival. Der var fokus på livets udfordringer, overlevelse, kærlighed og afmagt med beretning om sex, rus, vold, død, håb og kærlighed. Rollerne som de tre unge spilles overbevisende af Esben Smed, 16 DjH Nyt december 2007 Skolehjemseleverne fik seksualundervisning på en meget anderledes måde, da Lysthuset mødte op. Informationen var direkte og uden omsvøb. Brugbar viden blev præsenteret på en måde der både inkluderede humor og seriøsitet, omkring vigtige forhold i livet, og det gjaldt alt fra kønssygdomme, prævention og sex til følelser og misbrug.

17 seksualoplysning Teknisk Akademi, hvor de på utraditionel vis informerede unge me og konsekvenser deraf. I deres kondomeri, der mest af alt gte de kondomer i farver og udformning af alle tænkelige Pernille Kølbæk og Cathrine Rahbek, der betegner sig selv som amatørskuespillere. Fra betragterens side med mindst tryk på amatør. De fyldte auditoriets rammer godt ud, og fangede på magisk vis publikums fulde opmærksomhed i den time forestillingen varede. Oplevelsesrum Fire klasseværelser var indrettet til oplevelsesrum og bød på monolog, film og lyd. Merethe Moesgaard og Thomas Sejersen stod for monologerne: Om en pige der havde forelsket sig i en dreng med indvandrerbaggrund, og den problematik der var i, at to kulturer stødte sammen. Og om drengen med det vilde sexliv med vekslende partnere uden brug af kondom, der endte med en smertefuld klamydiaoplevelse, ubehagelige rygter, piger der ikke gad ham længere, og en konklusion om at et kondom nok var en god ide i fremtiden. Filmen fokuserede på utroskab, kønssygdom og smittespredning, og lydoplevelsen gav en fornemmelse af, hvordan de unge passer på hinanden og vil reagere i forskellige situationer. Et mørklagt rum, hvor lytterne sad på gulvet, forstærkede intensiteten af oplevelsen. Kønssygdomme og prævention Helge Myrup og Anne Caroline Røigaard leverede et foredrag med humoristisk tilgang på kønssygdomme, konsekvens og prævention. Emnets seriøsitet lod sig dog ikke fornægte. På en uformel måde opfordrede de til brug af kondom og forklarede om valg af den rigtige størrelse. De ridsede op, hvilke former for sygdomme sex uden kondom kan resultere i, og hvilke konsekvenser de har for den enkelte. Det hele illustreret af høje tal hentet fra statistikker over sexoverførte sygdomsforløb og i værste fald død. Undervejs blev der opfordret til spørgsmål, og flere elever greb chancen og fik svar på problematikker, der optog dem. Kondomeriet Mia Sandholt og Vibeke Thorup, projektansatte i Lysthuset, styrede kondomeriet bistået af Mias kæreste, der gav en hånd med opsætning af diverse remedier. Samtidig var Mia kontaktperson, og den der overordnet havde styr på, hvad der skulle foregå. Efter lidt genert pjatten og snakken rundt om salgsboden, tog en elev mod til sig og købte 10 kondomer, som han selv valgte ud og puttede i en lille brun pose. Det slog hul på bylden, og der kom gang i handelen. Kondomeriet omsatte for kr. Og med en pris på kondomer til 10 for 30 kr. er det jo op til den enkelte selv at stille et regnestykke op. Selvom der også smuttede et par plysbetrukne håndjern over skranken, udtrykker facit, at de unge er klar til at tage et ansvar. Dagen derpå Dagen efter kan vi konstatere, at arrangementet var en succes. Det er målt på egne iagttagelser af deltagerantallet, oplevelse af aftenen og ikke mindst på respons fra deltagende elever. Vel og mærke kommentarer leveret dagen efter. Lysthuset Lysthuset er Århus Kommunes center for fremme af seksuel sundhed og forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, hiv/aids og uønsket graviditet for unge i alderen år Et sted, hvor unge kan søge oplysning og rådgivning om sex. DjH Nyt december

18 Nyt fra afdelingerne Tømrerafdelingen af Finn Døssing Grundforløbene Grundforløbseleverne på teknologi og kommunikation, håndværk og teknik samt bygge og anlæg er i gang med den fagrettede del af forløbet, og det forventes, at næsten alle vil kunne få udleveret grundforløbsbevis i uge 51. I uge 42 begyndte tømrer/tækkemands praktikvejsholdene deres første 10 uger af grundforløbet, og i uge vender de tilbage for at tage de sidste 10 uger af grundforløbet. Eleverne på grundforløbene håndværk og teknik samt teknologi og kommunikation begynder deres grundforløb uge Tilmeldingerne indikerer, at der bliver to hold teknologi og kommunikation samt to hold håndværk og teknik. Grundforløbene i første ½ år af 2008 gennemføres efter den gamle bekendtgørelse, og fra august 2008 skal grundforløbene gennemføres efter den nye bekendtgørelse. Tækkemandsafdelingen I uge 43 påbegyndte svendeprøveholdet deres 4. hovedforløb. Holdet vender tilbage i uge for at gennemføre det 5. og sidste hovedforløb, der afsluttes i uge 6 med den teoretiske del af svendeprøven for tækkemandsspecialet. I uge 14 og 38 er der praktisk svendeprøve, og tækkemandssvendene vil være udlært den fredag, de får overrakt svendebeviset. Først i januar afholder Tækkemandslauget DTL deres årlige konference på skolen. Det er altid spændende at overvære de faglige drøftelser. Lærebogen om tækkematerialer er i skrivende stund sendt til forfatteren Leif Tarp fra DjH som prøvetryk, og det forventes, at bogen kan udgives først i det nye år. Tømrerafdelingen I efteråret er der gennemført en del hovedforløb fordelt over H.1.-H.4. H.4 erne vender tilbage uge for at gennemføre det femte og sidste hovedforløb. Det sidste hold H.4 sluttede deres skoleophold uge 48. Fra uge 46 til og med uge 49 har der løbende været besøg af elever fra områdets skoler. Elevernes introduktionsophold omfatter en dag på bygge og anlæg samt på plastafdelingen og i elafdelingen. Alle dage begynder i bistroen med morgenmad. I uge 51 er det store rokadedag, da teoriundervisningen fra uge 1 skal foregå i x128 og x129, der hidtil har været brugt af elgrundforløbene. Det medfører, at møblerne fra de eksisterende teorilokaler i pavillon om torsdagen skal flyttes. I januar 2008 bliver 3/5 af pavillon fjernet, og der bliver opført en kold hal, der skal anvendes til udførelse af tække- og tømmerkonstruktioner. Plastafdelingen af Allan Rasmussen Som alle øvrige erhvervsuddannelser skal plastmageren have ny bekendtgørelse til august Samtidig ændres grundforløbene, og fag, som tidligere har ligget i vores indgang, forsvinder. I grundforløbsindgangen produktion og udvikling, hvor plastmageren er placeret, er vi sammen med 40 andre uddannelser! Det er op til skolen selv at definere, hvordan fagene skal sammensættes, for at eleverne opnår de kompetencemål, som er beskrevet for at bestå grundforløbet. Vi har i dag afsluttende matematikeksamen på grundforløbet. Den forsvinder, og grundforløbet skal i stedet afsluttes med en projekteksamen, som skal bestås med minimum 02, for at eleverne kan fortsætte på hovedforløbet. Da matematik er et væsentligt fag for plast- 18 DjH Nyt december 2007

19 mageren, arbejder vi for at dette i stedet kommer til at indgå på 1. hovedforløb. En fordel for os er, at vi som ene udbydere af ungdomsplastmageruddannelsen har rimelig medindflydelse på indholdet og sammensætningen af fag i uddannelsen. Vi samarbejder med det faglige udvalg og AMUSYD i forbindelse med revision af bekendtgørelsen. Foruden matematik ønsker vi at grundfagene dansk, samfundsfag og informationsteknologi indgår på hovedforløbene. Plasttekniker En meget spændende og positiv mulighed i forbindelse med revisionen er, at vi har beskrevet en plastteknikeruddannelse som en ét års overbygning på plastmageren. Denne er beskrevet som en vekseluddannelse med praktik på en virksomhed og i alt 25 ugers skolegang på DjH. Vi har tænkt os, at bl.a. fag som polymerkemi/materialelære, økonomi, teknisk engelsk, produktudvikling og design, konstruktion og kvalitetskontrol skal indgå i uddannelsen. Plastteknikeruddannelsen skal afsluttes med et virksomhedsrelateret projekt, som kan være udvikling og produktion af et nyt emne fra idé til færdigt produkt, og hvor globalisering og internationalisering skal indgå som overvejelser i forbindelse med løsning af opgaven. Jeg anser den igangværende revision af plastmageruddannelsen som et stort løft både fagligt og niveaumæssigt, og håber meget på, at plastteknikeruddannelsen vil blive godkendt i ministeriet og i Industriens udviklingsudvalg. Både plastmageruddannelsen og plastindustrien har virkelig behov for en plastteknikeruddannelse. Samtidig med at vi lukker ét EU projekt ned, er vi ved at starte det næste op. Vi har fået godkendt et nyt to års EU Leonardoprojekt omhandlende vidensudvikling. Projektet er med partnere fra Bulgarien og Grækenland, og formålet er overføring af viden til Bulgarien i forbindelse med genanvendelse af plast. Baggrunden for vores deltagelse i projektet er et tidligere EU projekt, hvor vi udviklede undervisningsmateriale vedrørende genanvendelse af plast. Der er opstartsmøde i Danmark primo januar, hvor vi for første gang skal møde de nye partnere fra Grækenland, og hvor vi blandt andet skal ud og besøge en plastvirksomhed. Jeg synes det på mange måder er givtigt og vigtigt, at vi som skole og afdeling deltager i internationale projekter, og på den måde får skabt samarbejde med skoler rundt i Europa. IVOLVE Vi er netop ved at afslutte vores Leonardo projekt IVOLVE. Projektet, som vi har sammen med skoler fra Sverige, England, Bulgarien, Schweiz og Spanien, har nu varet i tre år og et håndgribeligt resultat heraf er bogen, som på dansk har fået titlen På jagt efter. den ideelle kombination af undervisningsmetoder. Vi præsenterede bogen på uddannelsesmessen i Hillerød i november måned, og kan være tilfredse med den interesse, der var for projektet og for bogen. På messen blev der udleveret ca. 100 bøger, og er der nogle, der er interesseret i et eksemplar, er man meget velkommen til at henvende sig i plastafdelingen. Leonardoprojektet IVOLVE, som plastafdelingen er en del af, nærmer sig sin afslutning. Et resultat af projektet er bogen På jagt efter. den ideelle kombination af undervisningsmetoder, der blev præsenteret på messe i Hillerød. DjH Nyt december

20 af Frank Gotfredsen Skolehjemmet Skolehjemmet Belægningen på skolehjemmet har fra august og til jul været god. Da vi startede sidst i juli, havde vi efter planen to senge i overskud, så det var med at holde tungen lige i munden, da eleverne mødte ind efter sommerferien. Der er som regel lidt udsving til enten den ene eller anden side, hvor der er nogle, der gerne vil bo, her men ikke lige har fået dette meddelt. Eller det modsatte hvor nogle, der har boet her tidligere, ikke denne gang ønsker at bo her, dog uden at meddele det. Det kan også være, at en elev bliver rykket i skoleforløbet i sidste øjeblik på grund af meget arbejde i firmaet. Så det viste sig efter et par dage, at der var lidt luft af samme grund med flytning af skoleforløb, og at der ikke mødte så mange op på grundforløbet som der var tilmeldt. Det blev dog ændret i 3. modul af grundforløbet, hvor vi fik mange ind med merit og fra andre skoler. I sidste halvdel af efteråret har der været lidt ledige pladser på det nye skolehjem, og dem har vi anvendt til kursister i den udstrækning, der har været behov for det. Multibanen Nu hvor solen ikke er så lang tid på himlen, er der større behov for, at der er lidt flere tilbud til eleverne efter undervisningen. Nu er de ikke så længe på multibanen, som i de lune sensommeraftner, hvor der bliver spillet bold til langt ud på aftenen, og der er kø for at komme til. Men på trods af vejrets luner bliver den stadig benyttet, og hele området ligger badet i lys fra projektørerne mens drengene med ivrige råb får brugt noget af deres fysiske energi efter en måske lidt mere stillesiddende dag i undervisningen, herligt. Lysthuset, sex og sundhed Et af tilbudene til at fylde tiden ud med en mørk aften slut oktober, var Lysthusets besøg på vores skolehjem. Lysthuset er bosiddende i Århus, og er en ungdomsrådgivning i forbindelse med sex og sundhed. 100% KAMMERAT Kampagnen 100% KAMMERAT har fokus på TRAFIKSIKKERHED med baggrund i alt for mange trafikdræbte på de danske veje. 100% KAMMERAT besøger skolehjemmet på DJH onsdag den 7. november kl til i bistroen Program En trafikpilot fortæller om TRAFIKSIK- KERHED og svarer på spørgsmål En pårørende til en trafikdræbt fortæller om hendes oplevelse af at miste et kært menneske. Hvilke konsekvenser har det - både personligt og familiært Kaffe/sodavand og kage til alle virksomhedsbes Ø g ONSDAG D. 14. NOV. kl p Å b r y g geriet i Århus Busafgang fra torvet kl Vi får en rundvisning og ser på de tekniske installationer på bryggeriet. Begrænset deltagerantal (max. 25) Tilmelding efter først til mølle princippet. c e r e s 20 DjH Nyt december 2007

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview.

Heine Schriver. Skanderborg. 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset. Man går også i byen for at spise i Skanderborg. Stort interview. dinby efterår 2013 Skanderborg 200 frivillige hjælpere i Kulturhuset Man går også i byen for at spise i Skanderborg Stort interview Heine Schriver Vend magasinet - og se kommende arrangementer i Kulturhuset

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere