Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007 Nordisk Wavin i Hammel blev DjH s vinder af årets læreplads Viden til tiden oplevelse af moderne seksualoplysning Skolehjemmet havde Lysthuset på besøg. De gjorde brug af både stand up, monolog og teater i deres formidling af et altid højaktuelt emne

2 8 Indhold Siden sidst Installatørstuderende på studietur til Berlin Årets Læreplads 2007 Grundforløbstilbygning Rokadedag på Industrivej Omveje til Salamanca Østjyllands bedste skoleidé Kolleger i servicebranchen Viden til tiden oplevelse af moderne seksualoplysning Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Navne Nyt fra personaleforeningen Helle Thorning-Schmidt på DjH Ny Toyota Sportswagon Grundforløbstilbygningen Den nye grundforløbstilbygning bliver indrettet flot og farverigt Omveje til Salamanca Børge Olsen studerede spansk i fire uger på Colegio Delibes. Læs hans levende beretning om turen til Salamanca. Østjyllands bedste skoleidé Skolekonkurrencen Østjyllands bedste skoleidé er nu i gang. Konkurrencen afsluttes med finale den 2. februar, når DjH har åbent hus. Helle Thorning Schmidt På tur i valgbussen kom Helle Thornings-Schmidt forbi DjH. Hun fik en rundvisning på skolen, hvor hun interesseret snakkede med de elever, hun mødte.

3 af Henrik Øelund Siden sidst De fysiske rammer For knap et år siden 24. januar afholdt vi licitation over ny tilbygning på Skovvej og renovering af en del af det eksisterende elområde. Jeg forventer vi kan holde den officielle indvielse i forbindelse med åbent hus lørdag den 2. februar. I den sidste del af byggeperioden er der også blevet skiftet vinduespartier og tilføjet solgardiner i facaden på A-fløjen, så der er ikke noget at sige til, hvis mange længes efter helt almindelige forhold. Man er utålmodig efter at håndværkerne går i gang, men glæder sig dobbelt når de er færdige. Torvet ved Ellemosevej/Skovvej har vi jo længe sukket efter at få gjort færdigt; nu skulle det være ganske vist. De sidste mobillifte er væk, og der er fra vores side givet grønt lys til entreprenøren så når du læser dette håber jeg meget, at man er gået i gang med arbejdet, herunder P-reguleringen ved Akademiet. Det man kan frygte, er at årstiden kan bruges som begrundelse for yderligere udskydelse af opstart. Færdiggørelsen ved Skovvej/Ellemosevej er ikke ensbetydende med, at vi så kan læne os tilbage og slappe af på bygningssiden. Fokus og energi drejes lidt mod nord, mod køkken og Industrivej. Der arbejdes allerede intenst med udbygning i forlængelse af opvaskeområdet, så hele den proces kan komme til at køre mere hensigtsmæssigt. Industrivej er jo en ordentlig mundfuld, så her arbejdes med forskellige etaper. For lægmand ser det ud som om, det vil være en god ide at begynde med teorilokaler, vinduer, døre, gange og indgangsparti. Og det er også, hvad jeg hører eksperterne vurdere. En nærmere konkretisering i form af en handlingsplan er undervejs og inddrager selvfølgelig også brugerne. I princippet er processen allerede startet med tømrerafdelingens overtagelse af det nu tidligere el grundforløbsområde og de heraf afledte konsekvenser. Fortsættes næste side December er mørk og trist, og lige sådan er det med torvet. Snart er det solhverv og lyset vender, og vi ser frem til, at det også sker for torvet. DjH Nyt december

4 Forsat fra forrige side EUD-udbud I november skulle vi ansøge om EUD-udbud gældende fra sommeren Det sker typisk hver år og sidst i Det er altid spændende at se, hvad andre erhvervsskoler finder på at søge, herunder specielt om der er noget, der kan genere vores udbud. I en udbudsrunde er der en tendens til, at flere skoler bliver overivrige, og søger ud over hvad en rationel analyse tilskriver. Samtidig er det sjældent, at nogen begrænser sit udbud, selv om det nok ville være fornuftigt ud fra en økonomisk og kvalitetsmæssig betragtning. På dagen hvor den elektroniske ansøgning blev låst, havde DjH søgt de tre grundforløb og de fire hovedforløb, vi har i dag. I forhold til dette udbud var det eneste overraskende, at Københavns Tekniske Skole har søgt plastmageruddannelsen. I udbudsansøgningen har man fra KTS s side ganske vist hverken forstået regionernes rolle, forskellen mellem ungdomsplastmager og voksenplastmager eller for den sags skyld at der i 2006 på landsplan dvs. på DjH var 24 årselever fordelt på hovedforløbets tre uddannelsesprofiler. Derfor var det også godt at erfare, at det faglige udvalg for plastuddannelsen fortsat anbefaler, at plastuddannelsen foregår på henholdsvis AMU-Syd (voksenplastmager) og på DjH (ungdomsplastmager). Vi forventer, at undervisningsministeriet stadfæster denne anbefaling og vores øvrige udbud den 21. december. KVU Som omtalt i septembernummeret blev der i juni indgået en politisk aftale om KVU-området. Folketingsvalget samt forskellige usikkerhedspunkter har betydet, at den efterfølgende lovgivning forsinkes. Alt tyder derfor på en udskydelse af processen. Man kan gætte på 1. januar 2009 eller 1. august Vi er afklarede i vore holdninger i Erhvervsakademi Nordøstjylland, men jeg tror det er godt for det endelige nationale fundament, hvis man giver udmøntningsprocessen den fornødne tid. Kvalitet og elevtilfredshed Den meget markante stigning i elevtilfredshed, som vi kunne konstatere efter 1. halvår, har holdt sig også i 2. halvår. Der er ingen tvivl om, at skolehjemsbyggeriet og diverse lokaleændringer har virket som katalysatorer på en lang række områder. Det er også glædeligt, at det systematiske arbejde med pædagogiske principper og processer tydeligt kan aflæses i de ca evalueringer. Selv om man selvfølgelig håber, at det store arbejde, der udføres af alle på skolen, fortsat forbedrer evalueringerne, skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke havde forventet en så markant stigning i tilfredshed for Dette på baggrund af, at vi allerede i forvejen har en meget høj tilfredshedsgrad, at de unge generelt kan være vanskelige at stille tilfredse, at vi det meste af året har ligget i byggerod, med deraf følgende gener for mange af vore kunder, og at vi er trængt på Industrivej. Set i det perspektiv er det samlede resultat meget positivt. Lidt mere upåagtet er der de sidste to år arbejdet med kursisttilfredshed i forhold til AMU-systemet Vis kvalitet. Den gennemsnitlige vurdering er nu godt 4,1 på en 5-skala. Går man ned i underemnerne, kan man se topevalueringer af det, der foregår på skolen. Det, der ligger under gennemsnittet, er spørgsmålet om Kendskab til kursusmål inden kurset. Der er både i 2006 og 2007 gjort mangt og meget for at få det område med helt i top, men det vil også i 2008 være en udfordring for os at få det tema med op. Ser vi på de enkelte fagområder, er det glædeligt at se, at vi på landsplan ligger i top 3 indenfor tekniske installationer (el) og industriens fællesudvalg (plast). Nyt regeringsgrundlag Endelig må vi heller ikke glemme, at der siden sidst har været valg. Vi oplevede lidt af atmosfæren, da vi havde besøg af Helle Thorning Schmidt. Et rigtig godt besøg, hvor eleverne, som ved Bertel Haarders besøg, var i centrum i præsentationen af skolen. På uddannelsesområdet er der tradition for brede forlig, og i kølvandet på Globaliseringsrådets arbejde i 2005 er der over et bredt felt indgået en række forlig. Derfor var der ikke lagt op til de store overraskelser i forbindelse med formuleringen af regeringsgrundlaget på vores område, hvilket heller ikke skete. Punkt 10 i regeringsgrundlaget Undervisning og uddannelse i verdensklasse opsummerer de allerede vedtagne elementer, herunder trepartsaftalen for efter- og videreuddannelsesområdet. Men det er sådan set også rigeligt med ny lovgivning vedrørende brobygning fra folkeskolerne, EUD-reform, ny institutionslov for KVU og reform på efteruddannelsesområdet. Ud over at varetage den daglige drift er jeg sikker på, at der bliver udfordringer nok med at få konkretiseret alt dette ind i hverdagen i Alle ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 4 DjH Nyt december 2007

5 af Kim Topp Installatørstuderende på studietur til Berlin Installatørstuderende fra 2., 3. og 4 semester og fire lærere; Leif P. Jensen, Finn Klitgård, Gunner Møller og Kim Topp, var i dagene november 2008 på studietur til Berlin. Turens primære formål var både at udvide den tekniske og den kulturelle horisont Studerende og lærere på Siemens tekniske akademi Mandag d. 8. november kl.8.00 startede bussen fra Ellemosevej 36 med kurs mod Wahlstedt, en by på størrelse med Hadsten lidt SØ for Neumünster. Her skulle vi besøge byens fabrik; pumpefabrikken Grundfos. På fabrikken blev vi godt modtaget af et par unge trainees, der havde fået til opgave at vise os rundt og fortælle os om Grundfos. Alle elinstallatør studerende ved hvad Grundfos producerer, men hvordan pumperne bliver produceret interesserede alle. Ikke mindst det at se, hvordan motorviklingerne bliver lavet automatisk på en robotlignende maskine. Vi blev beværtet med typisk tysk kantinemad. De fleste valgte Carrywurst mit pommes, hvilket ikke blev sidste gang på denne studietur. Efter en god oplevelse drog vi videre mod Berlin, hvor vi ankom kl. ca Vi blev hurtigt indkvarteret på vore værelser, 4-6 personers rum af en rimelig hostelkvalitet. Herefter var det ud at finde aftensmaden. Vores hotel lå i Berlinkvarteret Kreuzberg, et typisk arbejderkvarter i det tidligere Fortsættes næste side DjH Nyt december

6 rende bedre. Så det der med jakke og slips blev hurtigt lagt på hylden. Efter besøget på skolen, var vi forbi en af Siemens produktionsvirksomheder. En fabrik der producerer elektronik til fiber-højhastigheds kommunikation. Igen en sjov oplevelse. En blanding af et meget højteknologisk miljø og med gammeldags bygninger og ledelsesprincipper. Tyst og ikke et smil på læben. Vore studerende talte da også højlydt om det i bussen derfra, og de mente at lønnen skulle være meget høj, for at de ville lade sig ansætte der. Studerende og lærere ved Berlin olympiske stadion Forsat fra forrige side vest Berlin. Alle havde lidt svært ved at finde en ordentlig billig-restaurant, og det viste sig da også dagen efter, at vi var gået den forkerte vej om boligkareen. Siemens Technische Akademie Næste morgen kl var der afgang til Siemensstat, hvor vi skulle besøge Siemens Technische Akademie. En skole som flere af DjH`s medarbejdere har besøgt. Her blev vi vist rundt af Thomas Bruse. Det kunne tydeligt mærkes, at vi var på et sted hvor mentaliteten var noget anderledes end det skolemiljø, vore studerende normalt færdes i. Underviserne gik med jakke og slips i teorilokalerne, og når undervisningen foregik i værkstederne eller praktiklokaler, var den brune kittel kommet over jakken. Der var stille, ja næsten tyst i lokalerne, kun lyden af skævbidere og skruetrækkere, der bliver ført af kyndige lærlingehænder, hørtes. Alle Siemens lærlinge bliver specielt udvalgt, og kun ca. 20 % af ansøgerne bliver optaget. Leif P., Finn, Gunner og jeg selv blev hurtigt enige om, at her kunne vi lære noget. Respekt og ordnung muss sein er jo noget en lærer helst ser. Men nej, vi indså alligevel, at vores danske mentalitet og mere åbne undervisningsform passer både os og vore stude- Krobal på tysk Efter besøget ved Siemens foregik den sidste del af eftermiddagen med en lille bussightseeing i Berlin på vej hjem til hotellet. Aftenen og den efterfølgende dag var udlagt til kulturel adspredelse i små grupper. Der blev besøgt mange spændende steder. Berlin Technishe Museum, Brandenburger Tor, Rigsdagsbygningen, Fernseeturm og sikkert meget mere. En del studerende var også ude at kikke på nattelivet, og et stort hit var et skisportssted opført på Potsdamer Platz. Der var både skibakke og tivoli. Det, der tiltrak de studerende mest, var et afterskiing sted i bedste tyrolerstil med massive bænke og borde. Der blev serveret tysk øl og jægerthe af piger i passende tyrolerkjoler jo det var noget drengene kunne lide. Med til det tyske krobal var også vores enlige kvindelige studerende, og hun morede sig på lige fod med drengene med dans på og hamren i bordet til tysk schlager musik. Næste formiddag gik turen hjemad kl i en rolig bus. Alle var trætte efter tre dages mættende oplevelser. Der studerende takker skolen for det økonomiske bidrag, der gjorde at turen ikke var så belastende på SU-økonomien. Dansk Elforbund skal også have en tak for et sponsorbeløb til turen. 6 DjH Nyt december 2007 Thomas Bruse fra Siemens fortæller

7 af Anne Hansen Aamand Årets læreplads 2007 Virksomheden Nordisk Wavin A/S i Hammel blev Den jydske Haandværkerskoles vinder af årets læreplads Nordisk Wavin går nu videre til den nationale konkurrence, hvor vinderen kåres på Christiansborg mandag den 26. november. Nominering Plastmagerelev Carsten N. Andersen havde indstillet sin læreplads, Nordisk Wavin A/S i Hammel, til konkurrencen med begrundelsen: Selvom Wavin er stor, er ledelsen ikke langt væk. Jeg har oplevet en stor grad af fleksibilitet, og har jeg haft specielle ønsker vedrørende mit arbejde, er der altid taget hensyn til det. Carsten har fået stor anerkendelse for sit arbejde, og blev allerede tidligt i sit elevforløb tilbudt fast arbejde efter endt uddannelse. Han trives godt med gode kolleger, og har oplevet en høj grad af tilfredshed. Prisoverrækkelse Prisoverrækkelsen fandt sted på Wavins adresse i Hammel onsdag den 7. november. Uddannelsesleder Allan Rasmussen, Den jydske Haandværkerskole overrakte præmien, en akvaral malet af den sydfynske kunstner Tilde Carlsen. Blandt de indstillede virksomheder til Årets læreplads blev Nordisk Wavin valgt på grund af måden, de håndterer og beskæftiger lærlinge. Plastmagerlærlingene tildeles af ledelsen et ansvar, og der sættes stor lid til, at lærlingene kan klare de udfordrende opgaver. Samtidig står der altid en erfaren kollega parat til at støtte og vejlede, hvis der er behov for det. Der tages hensyn til den enkelte lærling i forbindelse med planlægningen af arbejdstider således, at der kan blive tid til familien og fritidsinteresser. Denne fleksibilitet er væsentlig i en branche med skiftende arbejdstider, sagde Allan Rasmussen ved overrækkelsen. Han pointerer videre, at uddannelsesplanlægningen for plastmagerlærlinge på Wavin er eksemplarisk, og det sikres, at lærlingene kommer omkring alle de produktions- og funktionsområder, virksomheden beskæftiger sig med. Samtidig er det tydeligt, at lærlinge fra Wavin får rum til at udvikle sig såvel fagligt som personligt og socialt. Administrerende direktør Ole Ahrenfeldt Jensen udtrykte glæde og stolthed over at være vinder af Årets læreplads Det er rart, når en virksomheds medarbejdere synes deres arbejdsplads er god at være på, og det er især dejligt, at der findes unge mennesker, der tør sige det, sagde han og takkede Carsten Andersen for indstillingen, og Den jydske Haandværkerskole fordi valget faldt på Nordisk Wavin. Han pegede på vigtigheden af, at en virksomhed kan tiltrække lærlinge, og roste personaleforeningen for deres håndtering af Wavins lærlinge. Også Den jydske Haandværkerskole fik et par ord med på vejen. Vi er glade for samarbejdet med plastafdelingen, sagde han. Ole Ahrenfeldt Jensen har også en post som næstformand i Plastindustrien, hvorfor han har kendskab til Den jydske Haandværkerskole fra flere vinkler. Om konkurrencen: Årets læreplads Hver teknisk skole har siden år 2000 haft mulighed for, efter indstilling fra en lærling som går på skolen, at udvælge én virksomhed til årets læreplads. På Den jydske Haandværkerskole har vi årligt elever fra mellem virksomheder spredt over hele landet, og det betyder, at udvælgelse til årets læreplads ikke nødvendigvis behøver at være en lokal virksomhed. I indstillingen fra lærlingen skal han eller hun beskrive: Arbejdsforholdene og trivsel på arbejdspladsen Respekten for det arbejde, som udføres og respekten for det at være lærling Hvorvidt man får tildelt udfordrende arbejdsopgaver Og om lærepladsen gør noget særligt for den enkelte DjH Nyt december 2007 Uddannelsesleder Allan Rasmussen, Den jydske Haandværkerskole overrækker præmie og blomster til administrerende direktør Ole Ahrenfeldt Jensen, Nordisk Wavin,Hammel, der blev årets vinder af konkurrencen Årets læreplads

8 af Bente Kjærgaard Grundforløbstilbygning Indretning af et undervisningsrum I løbet af efteråret er vi en gruppe af undervisere, der har arbejdet med indretningen af den nye grundforløbstilbygning til eleverne på teknologi og kommunikation. Præmisserne for tilbygningen var, at den skulle rumme 60 elever, multiværksted, grupperum, kontor til team GF og kontor til Jesper Kofoed. Gruppens overvejelser Fra start var det vigtigt for os at skabe et læringsrum, hvor pædagogik og målgruppe kunne gå op i en højere enhed. Vi tror på, at den menneskelige tænkning og opdragelse skal fungere i helheder, hvis resultatet skal blive et individ, der i klassisk forstand er dannet og evner at anskue problemer i sammenhæng. Det er vores mål at skabe et levende og inspirerende undervisningsmiljø, med kreativitet og kvalitet som bærende elementer. I praksis er tilbygningen indrettet med to store værksteder som bærende grundide. Store dele af den teoretiske og praktiske elundervisning kommer til at foregå i værkstederne. Det skal være nemt og naturligt at gå fra teori til praksis og omvendt. Da vi samtidig ved, at vi som individer lærer forskelligt (Gardner) og at omgivelserne har betydning for vores indlæring, har vi forsøgt at opbygge et undervisningsmiljø med farver, sofa og hyggekroge. Flotte og kreative omgivelser påvirker individet og styrker fokus på det gode håndværk. Det betyder blandt andet, at der til værkstedet er indkøbt to røde lædersofaer, 70 skamler i grønne, røde og blå farver og grønne planter. Grupperummene er indrettet med stort bord og stole i røde og grønne farver. Også på lærerværelset er der tænkt i miljø. Vi har forskellige farver på kontorstolene, og også her kommer der grønne planter. Vi glæder os meget til at tage lokalerne i brug. Det bliver spændende at arbejde med eleverne i de nye omgivelser. 8 DjH Nyt december 2007

9 Pædagogik og Gardner Elafdelingens pædagogik I elafdelingen er det vores mål at arbejde med den innovative læring. En læreproces hvor elev og underviser sammen udforsker faget gennem projekter og øvelsesopgaver. I den daglige undervisning tages der udgangspunkt i eleven og dennes færdigheder. Der lægges vægt på aktivering af eleven, således at eleven selv arbejder sig til læring. Det er et mål for elafdelingen at tilgodese forskellige intelligenser og læringsstile i undervisningen, ved hjælp af differentierede indlæringsmetoder. Gardners otte intelligenser Gardner er en amerikansk kognitiv psykolog, født i 1943, ansat ved Harvard-universitetet. Han er bedst kendt for sin teori om forskellige typer af intelligens. 1. Visuel intelligens: Rumlig eller visuel intelligens. Laver f.eks. modeller 2. Kropslig intelligens: Kinæstetisk. Går f.eks. rundt mens man lærer 3. Social intelligens: Social- menneskevenlig, er god til gruppearbejde 4. Selvforstående intelligens: Arbejder bedst alene og i eget tempo 5. Musisk intelligens: Musik er vigtig. Hører det mens man arbejder 6. Sproglig intelligens: Formulere det man læser med egne ord 7. Logisk- matematisk intelligens: God til at kategorisere 8. Naturalistisk intelligens: God til at klassificere og/eller se på ligheder og forskelle af Finn Døssing Rokadedag på Industrivej At tømrerafdelingen mangler plads, kan man blive overbevist om, ved at gå en tur i værkstedet hen mod, at holdene afslutter deres opgaver. For at tage toppen af problemerne blev der for ca. 2 år siden opført et telt, og efterfølgende blev der indgået lejemål i industriparken på Bavnealle. Alle aktiviteter er sat i værk som brandslukning for at få hverdagen til at fungere. Men nu skulle det være ganske vist, at elektrikerne kan tage den nye værkstedstilbygning i brug fra uge og dermed forlader multiværkstedet torsdag uge 51. Det er helt vist, at tømrerne begynder at undervise i teorilokalerne x128 og x129 og i det nye værksted fra onsdag uge Denne rokade medfører en del omflytning. 3/5 af pavillonen fjernes fra uge 1-3 af en efterskole, og efterfølgende bygges der en kold hal, der skal bruges til opførelse af tømrer- og tækkekonstruktioner. De sidste 2/5 af pavillon skal forsat anvendes til teoriundervisning. For at få etableret adgang til det nye værksted er maskinerne i maskinværkstedet flyttet rundt, og bredbåndspudseren og afkorteren er flyttet til lageret. Torsdag uge 51 flytter tømrereleverne møblerne fra pavillon til de nye teorilokaler, og el-grundforløbseleverne fjerner installationer fra kabinerne. Det område ved x115, der har været brugt til praktikundervisning møbleres således, at det kan bruges både til lektieområde og undervisning. Inden uge 1 tømmer en entreprenør multiværkstedet for elstande, og først i det nye år monteres der port mellem værkstederne. Som afslutning er der at sige, at vi ser frem til at få mere plads. DjH Nyt december

10 af Børge Olsen Klassebillede. Børge Olsen studerede spansk i 4 uger på Colegio Delibes. Omveje til Salamanca Børge Olsen har været i Spanien for at studere spansk. I omveje til Salamanca beretter han levende om turen til Salamanca, hvor han i fire uger gik på Colegio Delibes Det var blevet mørkt, og grænsen til Spanien var efterhånden ganske tæt på. Jeg holdt ind på en rasteplads for at strække benene, løbe en lille tur, og huskede det allervigtigste: At fjerne det lille spanske flag, jeg havde som klistermærke bag på bilen. Jeg var nu på vej ind i Baskerlandet og skulle ikke have noget klinket med ETA og deres sympatisører. Sidstnævnte består bl.a. af nogle ungdomsbander, som har specialiseret sig i Kale borroka, hvilket nærmest kan oversættes til gadeaktioner. De stopper f.eks. en bus på gaden og sætter ild til den. Passagererne må så se at komme ud i en fart. Eller de smadrer butiksruderne til de forretninger, som ikke vil betale beskyttelsespenge til ETA. Her i begyndelsen af november brændte de et antal tilfældige biler af i Guernika, som ligger en snes kilo- meter øst for Bilbao, og nogle politibetjente kom lettere til skade i arbejdet med at dæmpe volden. I sådanne aktioner bærer alle betjente elefanthuer for ikke at blive genkendt af de unge. Det kan nemlig koste dem selv eller deres nærmeste familiemedlemmer dyrt. En bil, dansk eller ej, med et spansk flag bagpå ville også være et oplagt mål. Næste morgen var der kø på omfartsvejen ved San Sebastian. Efter ti minutters sneglen sig frem viste årsagen sig at være en politikontrol. Tre politibiler holdt på tværs af vejen, så man måtte zigzagge sig igennem. Der var seks-syv betjente, som alle, bortset fra ham som kontrollerede bilisternes identitet, havde fingeren klar på maskinpistolens aftrækker. Der blev ikke smilet. Det gjorde byen til gengæld. Pragtfuldt 10 DjH Nyt december 2007

11 beliggende ved Biskayen mellem Urumeaflodens udmunding og lagunen med sandstranden og domineret af smukke palæer fra begyndelsen af 1900-tallet. Men jeg skulle lidt sydpå til Hernani, nærmere bestemt dens kirkegård. Borgerkrigens ofre I Spanien var der borgerkrig fra 1936 til En del af hæren anført af general Franco gjorde oprør mod regeringen, vandt krigen og indførte et højreorienteret, fascistisk diktatur, som først afsluttedes i perioden efter Francos død i Allerede i sommeren 1936 indtog Francos tropper den lille by Hernani, og alle, der havde støttet regeringssiden for åbenlyst, var flygtet. Alligevel blev ca. 200 mennesker fængslet og siden skudt og smidt i fællesgrave forskellige steder i byen. De seneste to-tre år har man gravet dem op, man kunne finde - det er blevet til og begravet dem på kirkegården, hvor der er indrettet en lille mindehal og rejst et monument. På mystisk vis er alle arkiver om disse mennesker forsvundet i tiden efter Francos død. Barskt for dem, som har mistet deres kære, og ingen steder har at gå hen og sørge. Skeletter fra middelalderen Byinteriør fra Salamanca Et hundrede kilometer inde i landet ligger Vitoria, som er hovedstaden i Baskerlandet. Man kommer dertil gennem en hel del bjerge, som næsten ikke mærkes på grund af alle de nye motorveje, som spanierne har bygget gennem de sidste ti år. Værtinden på hotellet var venlig og advarede mig om, at byens parkeringsvagter var temmeligt ivrige i tjenesten. Gaderne i bymidten har form som et elliptisk kæmpe edderkoppenet, og i ellipsens ene brændpunkt sidder ikke en edderkop, men domkirken. Den er egentlig lukket på grund af restaurering, men denne lørdag formiddag var der rundvisning. Restaureringen er planlagt til at vare ca. ti år, idet selve bygningens struktur skal stabiliseres. Hele kirkegulvet var gravet op, og skeletterne i middelaldergravene lå lige så nydeligt på rad og række under stilladsbroen, som vi gik på. Kirkebygningen indgik i forsvarsmuren, som havde løbet hele vejen rundt om det højdedrag, som bymidten lå på. Stedets historie blev ridset op i en lille introduktionsfilm, og det var slående at se de små bondehytter i deres græsningsfolde sammenlignet med den enorme kirkebygning, der rejste sig lige ved siden af. Kirkens og herskerens magt stillet til klar skue. Der sad ganske rigtigt en seddel i vinduesviskeren, da jeg over middag kom tilbage til bilen. Den fik lov til at bidrage til byens varmeforsyning via en affaldskontainer i nærheden. El Burgo de Osma er en lille, fin by et par hundrede kilometer nord for Madrid. Om aftenen, når køligheden sænker sig, kommer familierne hen på pladsen med de store træer foran rådhuset og hygger sig en times tid. Børnene leger, forældrene og bedsteforældrene snakker og slapper af, og de lidt større drenge suser rundt på cykler og skateboards. Pigerne går rundt i små grupper og hvisketisker. Lidt senere i baren kører TV et, og jeg ser Barça blive ydmyget af en eller anden inferiør klub, mens jeg venter på at restauranten skal åbne kl. ni. Et bord til én person, por favor, og en karaffel rødvin og lidt vand til maden. Romertidens storby Lidt udenfor El Burgo, på vej mod vest passerede jeg et skilt til en seværdighed, UXAMA. Fik ikke drejet af, men vendte alligevel om for at se nærmere. Hele landskabet her bestod af uopdyrkede, bløde bakker med afvisnet vegetation på den røde jord, og grusvejen førte op til en lille udstillingsbygning med en papirlap udenpå, som henviste besøgende til at fortsætte op ad vejen. Jeg besluttede at spadsere: Fortsættes næste side DjH Nyt december

12 Et enkelt måltid Et gadebillede fra besøg i byen Sevilla Forsat fra forrige side Søndag formiddag, strålende solskin og ikke en vind rørte sig. Der havde ligget en hel by i romertiden. Informationstavler fortalte om de udgravede murrester, og at byen ikke havde været helt lille, kunne man slutte af at den havde haft en cisterne, et vandreservoir af betragtelig størrelse, inde i en bakketop og udmuret i beton. Man kom derned, 3½ - 4 meter, ad en meget snæver vindeltrappe, og reservoiret har vel haft et gulvareal på omkring 100 m 2. Væg- og gulvsamlinger omhyggeligt tætnet med beton. Oppe på jorden var de fundne mur- og søjlerester ikke i sig selv spektakulære, og der var ingen smukke gulvmosaikker. En tavle nævnte dog, at man havde fundet en mosaik, men ikke noget om, hvor man nu kunne se den. Maurernes tårn Vejen snoede sig videre opad, og på bakketoppen stod der et cirkelrundt tårn, som maurerne havde bygget, vel omkring år Området langs Duero-floden var i århundreder grænseland mellem maurerne (dvs. araberne) i midt- og sydspanien og de kristne småkonger i nord. Fra tårnet var der en imponerende udsigt over det smukke rødbrune landskab, og man kunne se en tre fire andre tårne, som alle var led i en meget lang forsvarskæde, mere eller mindre følgende Duero-floden. Fra tårnene kunne man, udover at holde øje med eventuelle fjendtlige bevægelser, signalere til de andre i kæden ved hjælp af spejle, røg eller om natten, ild. Ved hvert tårn var der en lille garnison af soldater, og der havde været gulve i flere etager, hvor de kunne være i ly. De bløde bjerge i horisonten var vel omkring 20 kilometer væk. Hen på eftermiddagen passerede jeg Segovia med dens flotte domkirke knejsende i gyldent eftermiddagslys, men det var tiden at komme til Salamanca. Landskabet er her fladt sletteland med lidt kreaturer her og der. I Salamanca fandt jeg imod alle odds en parkeringsplads i Calle Mallorca, hvor jeg skulle bo. Næste morgen initialtest i spansk sprog på Colegio Delibes, hvor jeg som elev for femte gang blev godt modtaget af Aurora, Alfredo og de andre. Herefter hverdag med fem timers grammatik, konversation og litteratur. Og tilhørende hjemmearbejde. 12 DjH Nyt december 2007

13 af Allan B. Rasmussen Østjyllands bedste skoleidé Østjyllands bedste skoleidé er en konkurrence for 9. og 10. klassetrin i Østjylland. Konkurrencen har afsæt i naturfag og eleverne dyster om at få den bedste idé til en opfindelse eller videreudvikling af idéen. Østjyllands bedste skoleidé I slutningen af oktober modtog alle skoler i Østjylland, der har afgangsklasser, en pakke fra Den jydske Haandværkerskole. I pakken var der informationsmaterialer og tilmeldingsblanketter til konkurrencen om at finde på Østjyllands bedste skoleidé eller opfindelse. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Den jydske Haandværkerskole og Concept og formålet er, at sætte fokus på innovation og naturvidenskabelige fag i folkeskolen. For vores vedkommende er det samtidig en kærkommen lejlighed til, at gøre opmærksom på HTX-uddannelsen, som vi starter til august. Projektet Østjyllands bedste skoleidé gennemføres for afgangsklasser i december og januar og afsluttes med en finale her på Den Jydske Haandværkerskole, for de 8 bedste projekter, samme dag som vi har åbent hus den 2. februar Har deltagerne, i projektfasen, behov for lidt hjælp eller input for at komme videre, kan klassen rekvirere en livline her fra DjH. En underviser vil da rykke ud i klassen og i op til 2 timer svare på spørgsmål og give sparring i forhold til projektet. TV2 Østjylland TV2 har valgt at følger nogle af projekterne, og de vil i løbet af vinteren lave flere indslag, Se også Har du en god idé? Er du vild med naturfag og teknik? Vil du ha det sjovt i timerne? Tænker du nyt og anderledes? Er du god til at samarbejde? hvor elevernes arbejde følges, og vil blive vist i regional TV. På finaledagen vil der ligeledes blive en reportage, hvor TV2 følger finaledeltagerne, og er med når vinderne kåres. Finale og præmier Nysgerrig? så se her Har du sammen med din klasse Østjyllands bedste skoleidé kan I vinde kr. til en spændende klasseoplevelse Selve finalen og kåringen foregår på akademiet fra kl , og til at finde vinderne er der nedsat et dommerpanel, bestående af ledende erhvervsfolk og designere fra Østjylland. Vinderklassen vil modtage ,- kr, mens der er henholdsvis og kroner til nummer to og nummer tre. Præmierne skal bruges til en fælles klasseoplevelse. Vi glæder os meget til at følge projekterne og håber på, at skolerne rundt i Østjylland vil tage godt imod idéen. DjH Nyt december

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere