OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?"

Transkript

1 OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning skal give dig et overblik over hvad en eventuel konflikt vil betyde for dig. Hvordan starter en konflikt, hvilke rettigheder og forpligtelser har du under konflikten og hvordan afsluttes konflikten? I det hele taget hvordan du skal forholde dig som medlem af IDA i tilfælde af, at du udtages til konflikt. Alt dette kan du få svar på nedenfor. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte IDA, hvis du har yderligere spørgsmål på eller Bliver der tale om en reel konflikt, vil vi naturligvis holde dig løbende orienteret. Derfor er det vigtigt, at vi har de rette oplysninger om dig og særligt oplysninger om hvor du arbejder. Det er derfor en god idé at tjekke dine oplysninger på mit ida.dk. Tiden op til konflikt Hvem er omfattet af en konflikt? IDA-medlemmer ansat på IDAs overenskomst på statens, kommunernes eller regionernes område kan blive varslet i strejke af IDA. Det gælder dog ikke medlemmer med ledelsesansvar. De offentlige arbejdsgivere kan varsle lockout, og hvis din arbejdsplads varsler lockout overfor IDA, kan du være omfattet af konflikten. Skal alle i konflikt? Hvis IDA varsler strejke udvælger IDA et antal medlemmer til konflikten. Formålet er at ramme dér, hvor den manglende arbejdsindsats vil have den største effekt på arbejdsgiver. Du vil blive orienteret, hvis du udvælges til strejke. Arbejdsgiver kan lockoute alle eller grupper af medarbejdere. Arbejdsgivers formål vil være, at det skal blive så dyrt som muligt for organisationerne, i håb om at få afsluttet konflikten hurtigere. Bliver din arbejdsplads lockoutet/boykottet vil IDA sørge for at informere dig om hvad der kommer til at ske. Strejke Det er IDA som lønmodtagerside, der kan varsle strejke. Strejke vil sige, at lønmodtagerne afviser at udføre det arbejde, de er ansat til og dermed nedlægger arbejdet.

2 Det vil være IDA der varsler strejke og altså ikke de enkelte medlemmer. Lockout Det er arbejdsgiver, der kan varsle lockout. Lockout vil sige, at arbejdsgiver afviser at lade medarbejderne udføre deres arbejde eller opsiger medarbejderne. Hvornår skal jeg være meldt ind i IDA for at få konfliktstøtte? Du skal blot være meldt ind i IDA inden konflikten iværksættes. Så er du omfattet af IDAs konfliktstøtte. Dine forpligtelser under konflikten Du skal forlade din arbejdsplads når konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på arbejdspladsen i hele den periode konflikten varer. Stå til rådighed? Hvis du bliver omfattet af en konflikt, vil IDA udbetale konfliktstøtte til dig. Det medfører, at du skal stå til rådighed for IDA under hele konflikten. I praksis betyder det, at du skal deltage i de aktiviteter og arbejdsopgaver som IDA iværksætter i konfliktperioden. Du vil modtage oplysning om hvorvidt du skal møde i IDA i konfliktperioden Konfliktramt arbejde Omfattes du ikke af konflikten på dit arbejde må du ikke påtage dig det arbejde, der er omfattet af konflikten, altså det konfliktramte arbejde som en strejkende eller lockoutet kollega normalt udfører. Du skal dog fortsat udføre dit eget sædvanlige arbejde. Hvis du er i tvivl om hvorvidt et stykke arbejde er konfliktramt, bør du henvende dig til IDA. Genoptagelse af arbejdet Når konflikten ophører, har du pligt til at genindtræde i din stilling umiddelbart efter konfliktens ophør. Nægter du at genindtræde i din stilling misligholder du dit ansættelsesforhold, hvilket kan medføre bortvisning. Dine rettigheder under konflikten

3 Løn m.v. Der udbetales ikke løn, pensionsbidrag m.v. under konflikten. Løn vedrørende perioden inden konfliktens iværksættelse udbetales af din arbejdsgiver til sædvanlig udbetalingstermin. Fra konfliktens begyndelse vil du få konfliktstøtte fra IDA. Sygdom Er du sygemeldt, når konflikten begynder, ophører lønudbetalingen, og du vil i stedet kunne oppebære sygedagpenge fra kommunen. Bliver du syg, efter at konflikten er begyndt, er du omfattet af IDAs konfliktstøtte. Ferie Du kan ikke påbegynde ferie efter at konflikten er iværksat. Dette gælder alle 6 ferieuger. Ferien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Når konflikten ophører, kan arbejdsgiver fastsætte tidpunktet for afholdelse af erstatningsferien. Hvis du har påbegyndt din ferie, inden konflikten er iværksat, afholdes ferien som planlagt, og hvis du har optjent ret til ferie med løn, skal du have udbetalt løn fra arbejdsgiver under ferien. Ferie anses for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Under en evt. konflikt er ansættelsesforholdet suspenderet. Derfor optjener du ikke ret til ferie med løn under konflikten. Tjenesterejser Hvis du er på tjenesterejse, når konflikten begynder, skal rejsen afbrydes, og du skal rejse hjem igen. Du bør i denne situation kontakte IDA. Planlagte tjenesterejser kan ikke påbegyndes efter at konflikten er iværksat. Kurser Du kan ikke påbegynde planlagte kurser under en konflikt. Har du allerede inden konflikten påbegyndt et kursus, har du pligt til at afbryde kurset. Du bør også i denne situation kontakte IDA. Barsel, omsorgsdage m.v. Er du på barsel ved konfliktens iværksættelse, ophører lønudbetalingen fra konfliktens begyndelse. Du vil i stedet kunne få udbetalt dagpenge efter barselsloven evt. suppleret med konfliktstøtte fra IDA. Det samme gælder, hvis din barselsorlov begynder under konflikten.

4 Hvis du holder orlov uden løn, er du ikke omfattet af konflikten. Du skal derfor blot afvikle din orlov, som aftalt. Slutter din orlovsperiode, mens konflikten løber, vil du fra dette tidspunkt være omfattet af konflikten. Omsorgsdage kan ikke afvikles under konflikten. Afspadsering Du kan ikke afspadsere under konflikten. Hvis du ved konfliktens begyndelse har påbegyndt afspadsering, så afbrydes denne. Bibeskæftigelse Har du bibeskæftigelse, vil du som udgangspunkt fortsat kunne udøve denne under konflikten, medmindre at din bibeskæftigelse er en del af hovedkonflikten. Du bør under alle omstændigheder kontakte IDA for en afklaring, hvis du ender i konflikt. Opsigelse Har du sagt din stilling op inden konflikten begynder, fratræder du i henhold til opsigelsen. Din ret til løn ophører ved konfliktens begyndelse, og du vil herefter være omfattet af IDAs konfliktstøtte, frem til du fratræder. Ønsker du at sige din stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel. Ophører konflikten inden opsigelsesvarslet udløber, skal du genoptage arbejdet, indtil du kan fratræde i henhold til din opsigelse. Konfliktens ophør Konflikten afsluttes normalt ved, at parterne indgår et forlig om fornyelse af overenskomsten. I ganske særlige tilfælde og når parterne ikke kan blive enige, kan Folketinget gribe ind og forny overenskomsten ved lov. Efter afslutning af konflikten genoptages arbejdet straks. Udeblivelse uanset årsagen kan medføre bortvisning. Er man af lovlige årsager som f.eks. sygdom forhindret i at genoptage arbejdet, skal fraværet straks meddeles til arbejdsstedet efter de på det enkelte arbejdssted gældende retningslinjer. I modsat fald betragtes arbejdet ikke som genoptaget. Ansættelsesforholdet har i konfliktperioden været afbrudt og der beregnes ikke opsigelses-/løn-/jubilæums- eller anden ansættelsesrelateret anciennitet af perioden

5 mens konflikten har stået på. I forbindelse med genoptagelsen af arbejdet genindtræder man i den anciennitet man havde forud for konflikten. Specifikt for ansatte på gymnasiale uddannelser (HYX, STX, HHX og HF) Der gælder de samme regler for ansatte på gymnasier og erhvervsskoler. Dog er der en række særlige forhold, der gør sig gældende, hvis man har ansættelse på et gymnasium eller en erhvervsskole. Derfor har vi nedenfor beskrevet hvad der kan være relevant for dig, der netop er ansat på et gymnasium eller en erhvervsskole. Eksamen og prøver Afholdelse og rettelse af terminsprøver falder ind under konflikten, og du må således ikke deltage ved terminsprøver eller foretage rettelser heraf under konflikten. Terminsprøver kan således først rettes, når konflikten er ophørt. Skolen skal opbevare prøverne under konflikten. Mundtlige eksamener og årsprøver kan heller ikke afholdes under konflikten. Disse udskydes ligeledes til konflikten er ophørt. Censorarbejde Skriftlig censur betragtes som bibeskæftigelse og du kan som udgangspunkt foretage bibeskæftigelse under en konflikt, med mindre det vurderes, at dette arbejde er at betragte som en del af hovedkonflikten. Er du i tvivl skal du kontakte IDA. Mundtlig censur er en del af dit arbejde som underviser og er derfor omfattet af konflikten. Så hvis du og din arbejdsplads er i konflikt kan du ikke sendes til en anden skole, der ikke er i konflikt, som censor. Pædagogikumkandidater Er du pædagogikumkandidat følger du i praksis lærerne og er omfattet af overenskomsten på samme vilkår og dermed også en eventuel konflikt. Du kan derfor som udgangspunkt ikke deltage i undervisning og eksamen, når dette foregår under konflikten. IDA kan dog give dig særskilt tilladelse til at følge uddannelsesaktiviteter under konflikten, da du principielt står til rådighed for IDA under konflikten.

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere