Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger"

Transkript

1 Målere menuen MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort, indlæsning af aflæsninger samt import og eksport af telefon/internetaflæsninger og oversigt over vandforbrug mv. Bemærk at visse menupunkter kun vises, såfremt bestemte moduler til FAS programmet er installeret. 7.1 Beregn aflæsninger Generelt Målerne skal aflæses forud for en periodeberegning (i de fleste tilfælde det samme som en årskørsel). Aflæsningen kan ske ved, at der enten udsendes selvaflæsningskort til forbrugeren, som så sender aflæsningskortet retur eller indberetter aflæsningen via telefon- / Internettet eller ved at forsyningsselskabet selv besøger forbrugeren og aflæser måleren eller ved at forsyningsselskabet får aflæsningerne som en fil fra kommunen. Inden aflæsningskortene kan udsendes, skal der udføres en beregning af målerens slutvisning. Det er målerens visning fra sidste periode plus det skønnede årsforbrug. Er perioden mindre end et 1 år (12 mdr.), bliver der taget højde for det i beregningen efter antal dage. I systemet er der for hver forbruger, der har installeret en måler, oplysninger om den sidste aflæsning, aflæsningsdatoen samt det skønnede årsforbrug. Ved beregningen af aflæsningskortene forudsættes det, at hver forbruger har brugt det antal m 3, der er indtastet som skønnet årsforbrug.

2 7.2 Målere menuen Dette betyder, at hver enkelt måler fremskrives med det skønnede årsforbrug i det antal dage, som er gået siden sidste aflæsning og frem til aflæsningsdatoen. Samtidig sættes aflæsningskoden til SKØ for skønnet slutaflæsning. Beregning udføres for hver forbruger med måler. Husk at foretage en sikkerhedskopi før beregning af aflæsninger. Procedure Foretag sikkerhedskopi. Vælg Målere - Beregn aflæsninger Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

3 Målere menuen 7.3 For at udføre beregningen korrekt skal Aflæsningsdatoen indtastes. Aflæsningsdatoen er den dato, hvor forbrugerne skal aflæse deres måler. F.eks Der kan vælges, hvilken Opkrævningsgruppe beregningen skal fortages på eller Vælg alle opkrævningsgrupper. Klik på Start for at starte beregning af aflæsningerne. Klik Afslut for at afslutte funktionen.

4 7.4 Målere menuen

5 Målere menuen Udskriv aflæsningsliste Generelt Aflæsningslisten bruges til at kontrollere hver enkelt forbrugers start- og slutvisning samt skønnet forbrug. Slutvisningen beregnes ud fra startvisning og det skønnede forbrug. Aflæsningslisten udskrives før udskrivning og udsendelse af aflæsningskort. Aflæsningslisten kan udskrives løbende i aflæsningsperioden for at kontrollere de indtastede aflæsninger samt importerede aflæsninger fra Telefon- og Internetaflæsning samt elektroniske vandmålere. Procedure Vælg Målere - Udskriv aflæsningsliste

6 7.6 Målere menuen Skift side ved nyt gadenavn giver mulighed for at udskrive listen med sideskift ved hvert nyt gadenavn. Som standard udskrives liste som en lang liste. Giver mulighed for udskrift af importerede aflæsninger på en bestemt dato. Udskriv kun forbrugere med afvigelse større end angivet giver mulighed for at udskrive en liste med de forbrugere, der viser en afvigelse større end en vis procent.

7 Målere menuen 7.7 Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Der kan vælges mellem almindelig udskrift med alle forbrugerne eller kun summation Der kan vælge mellem om udskriften skal sortere efter Forbrugernummer eller Gadenavn Der kan vælges at udskrive med alle aflæsningskoder eller en/flere aflæsningskoder Der kan ligeledes afgrænses efter forbrug, f.eks alle de forbrugere der har negativt forbrug, da skønnet forbrug derved sættes til 0 m3 til næste acontoberegning

8 7.8 Målere menuen Eksempel på udskrift:

9 Målere menuen Udskriv aflæsningsliste til aflæsning Generelt Aflæsningsliste til aflæsning benyttes, når vandforsyningen ønsker at foretage kontrolaflæsninger enten som stikprøve eller som en del af den årlige aflæsning. Aflæsningslisten kan udskrive i gade orden, så den kan deles op i ruter til 1 eller flere aflæsere. Procedure Vælg Målere - Udskriv aflæsningsliste til aflæsning

10 7.10 Målere menuen Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Der kan vælge mellem om udskriften skal sortere efter Forbrugernummer eller Gadenavn Udskriften kan afgrænses på aflæsningskode Kontrol og Skønnet Skift side ved nyt gadenavn giver mulighed for at udskrive listen med sideskift ved hvert nyt gadenavn. Som standard udskrives liste som en lang liste.

11 Målere menuen 7.11 Eksempel på udskrift:

12 7.12 Målere menuen

13 Målere menuen Udskriv målere med koden Anslået/Skønnet Generelt Udskriften bruges til at kontrollere hver enkelt måler for om den har været skønnet flere gange i træk. Hvis en måler har været skønnet flere år i træk vil afregning af vandafgiften blive mere unøjagtig og ved afregning af en evt. flytteopgørelse vil man kunne risikere at afregningen vil blive meget stor, fordi der er skønnet forkert. Procedure Vælg Målere - Udskriv målere med koden Anslået/Skønnet

14 7.14 Målere menuen Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Der kan vælge mellem om udskriften skal sortere efter Forbrugernummer eller Gadenavn Værdien kan være 1-3, hvilket betyder at ved f.eks. værdien 2 har der 2 gange i træk været en skønnet/anslået aflæsning på vandmåleren. Eksempel på udskrift:

15 Målere menuen Udskriv aflæsningskort Generelt Når aflæsningslisten er blevet kontrolleret, kan der udskrives aflæsningskort til forbrugerne. Procedure Vælg Målere - Udskriv aflæsningskort

16 7.16 Målere menuen

17 Målere menuen 7.17 Udskriften kan afgrænses på fra og til forbrugernummer eller fra forbrugernummer og til antal Vælger type aflæsningskort eller Rykkerbrev for manglende aflæsning, der skal udskrives på.

18 7.18 Målere menuen Vælger om der skal udskrives til alle målere, eller kun dem som er skønnet, f.eks. til at rykke for manglende aflæsninger. Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Alle installationsdatoer (her tænkes på hvis der installeres elektroniske målere, ønskes kun udskrift til de målere, som endnu ikke er blevet udskiftet. Alle rutenumre Vælger om aflæsningsadressen er til forbruger, administrator eller ejer. Hvis der er en blanding af danske adresser og udenlandske adresser kan det være en fordel at vælge Hele Danmark og Udland. Hvis der skal udskrives mindst aflæsningskort kan der spares en del porto ved bruge løsningen ERHVERVSBREC (C)

19 Målere menuen 7.19 ved Postdanmark, som indebærer lavere porto og forsendelse mellem 2-8 dage. Denne Erhvervs-aftale indebærer udskrift af aflæsningskort opdelt efter Postcentre inddelt efter Postnr, som er Københavns Postcenter, Sydjyllands Postcenter og Østjyllands Postcenter samt evt. udland, hvis der er udlandsadresser. På de næste 2 sider vil der være information om at udskrive ERHVERVSBREVE (C).

20 7.20 Målere menuen

21 Målere menuen 7.21

22 7.22 Målere menuen Eksempel på selvaflæsningskort:

23 Målere menuen Udskriv liste, manglende aflæsningskort Generelt Listen indeholder alle de forbrugere, der har installeret en måler, og hvor aflæsningen endnu ikke er indlæst i systemet. Listen kan bruges til at kontrollere, hvilke forbrugere der endnu ikke har sendt deres aflæsningskort retur. Hvis SMS-modulet er anskaffet, så kan det lade sig gøre at sende en SMS til de forbrugere, som er på listen. Hvis -modulet er installeret, er det muligt at sende en til de forbrugere,som er på listen. Procedure Vælg Målere - Manglende aflæsningskort

24 7.24 Målere menuen Skift side ved nyt gadenavn giver mulighed for at udskrive listen med sideskift ved hvert nyt gadenavn. Som standard udskrives liste som en lang liste. Giver mulighed for udskrift af importerede aflæsninger på en bestemt dato. Udskriv kun forbrugere med afvigelse større end angivet giver mulighed for at udskrive en liste med de forbrugere, der viser en afvigelse større end en vis procent.

25 Målere menuen 7.25 Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Der kan vælges mellem almindelig udskrift med alle forbrugerne eller kun summation Der kan vælge mellem om udskriften skal sortere efter Forbrugernummer eller Gadenavn Der udskrives kun forbrugere med koden skønnet. Der kan ligeledes afgrænses efter forbrug, f.eks alle de forbrugere der har negativt forbrug, da skønnet forbrug derved sættes til 0 m3 til næste acontoberegning

26 7.26 Målere menuen Eksempel på udskrift: Ved valg af knappen fremkommer følgende skærmbillede

27 Målere menuen 7.27 Vælg faneblad Opret og afsend

28 7.28 Målere menuen Udfyld ovenstående, som f.eks. kunne være

29 Målere menuen 7.29 Vælg herefter knappen Send mails.

30 7.30 Målere menuen 7.7 Udskriv forbrugsliste Generelt Forbrugslisten indeholder oplysninger om periodens start- og slutdato samt forbruget i den indtastede periode for den enkelte forbruger. Udskriften omfatter alle forbrugere i kartoteket, såvel aktuelle som flytninger, der er foretaget i den indtastede periode. Listen afsluttes med en samlet summation samt en summation for henholdsvis anvendelsestyper, takstkode og zoner. Der er også mulighed for at vælge en udskrift kun med summation. Listen udskrives normalt efter en periodeopgørelse og kan evt. bruges til kommunen, og kan leveres som PDF, Papirudskrift eller Excel-fil. Procedure Vælg Målere - Udskriv forbrugsliste

31 Målere menuen 7.31 Start- og slut dato for perioden indtastes for formen DDMMÅÅ. Oftest kalenderåret for perioden svarende til start- og slut dato for periode-opkrævningen. Ønskes kun en summation afmærkes feltet, Udskriv kun summation. Programmet udskriver derefter kun en sammentælling af forbruget. Udskriv alle zoner1-/2, Udskriv alle opkrævningsgrupper, Udskriv alle anvendelsesgrupper. Afmærkes der f.eks. ikke i Udskriv alle zoner, vil det være muligt at vælge mellem de forskellige zoner, der er oprettet. Dvs. at det er muligt at afgrænse udskriften for at få overblik over de forskellige zoner, opkrævningsgrupper og anvendelsesgrupper. Klik på Udskriv for at få flg. udskrift:

32 7.32 Målere menuen Med flg. sammentællinger: Fordelt efter anvendelse: Fordelt efter Takstblad:

33 Målere menuen 7.33 Fordelt efter Zone 1: Fordelt efter Zone 2: Klik på Dan fil Angiv placering af filen, filnavn og klik på Gem Filen gemmes som en Excel-fil

34 7.34 Målere menuen Klik Afslut for at forlade udskriften.

35 Målere menuen Udskriv sidste 5 perioders forbrug Generelt Funktionen virker generelt på samme måde som Udskriv forbrugsliste. Der kan foretages de samme valg som i Forbrugslisten. Listen viser udover forbruget for den nyeste periode også forbruget for de foregående 4 perioder. Sidste 5 perioder kan i modsætning til forbrugslisten ikke udskrives til en Excel-fil. Listen afsluttes med en samlet summation samt en summation for henholdsvis anvendelsestyper, takstkode og zoner. Der er også mulighed for at vælge en udskrift kun med summation. Listen udskrives normalt efter en periodeopgørelse og kan evt. bruges til kommunen. Procedure Vælg Målere - Udskriv sidste 5 perioders forbrug

36 7.36 Målere menuen Start- og slut dato for periode 1 indtastes for formen DDMMÅÅ. Oftest kalenderåret for perioden svarende til start- og slut dato for periode-opkrævningen. Når Periode 1 er udfyldt vil Periode 2,3,4 og 5 udfyldes med de samme datoer, bare med et år mindre for hver periode. Hvis det ikke forholder sig sådan i virkeligheden, kan dette ændres efterfølgende. Ønskes kun en summation afmærkes feltet, Udskriv kun summation. Programmet udskriver derefter kun en sammentælling af forbruget.

37 Målere menuen 7.37 Udskriv alle zoner1-/2, Udskriv alle opkrævningsgrupper, Udskriv alle anvendelsesgrupper. Afmærkes der f.eks. ikke i Udskriv alle zoner, vil det være muligt at vælge mellem de forskellige zoner, der er oprettet. Dvs. at det er muligt at afgrænse udskriften for at få overblik over de forskellige zoner, opkrævningsgrupper og anvendelsesgrupper. Klik på Udskriv for at få flg. udskrift: Generel sammentælling: Sammentælling efter anvendelse:

38 7.38 Målere menuen Sammentælling efter Takstblad: Sammentælling efter Zone 1: Sammentælling efter Zone 2: Klik Afslut for at forlade udskriften.

39 Målere menuen Indtast aflæsninger Generelt Når målerne er aflæst, enten ved brug af selvaflæsningskort eller af vandværkets personale kontrolaflæsning, skal aflæsningerne indtastes i Rambøll FAS. I tilfælde af at en måler ikke aflæses, afregnes den efter den skønnede aflæsning, som blev udregnet ved beregningen. Procedure Vælg Målere Indtast aflæsninger

40 7.40 Målere menuen Indtast dato for aflæsning på formen DD.MM.ÅÅ. Angiv aflæsningskode: Forbrugeraflæst Kontrolaflæst Skønnet Anslået Klik på Søg og angiv søgestreng

41 Målere menuen 7.41 Den søgte forbruger fremkommer og hvis vedkommende kan godkendes indtastes målervisning fra aflæsningkort / aflæsningsliste Udskriver en liste over de forbrugere, som afvigere mere end 55% i forbrug i forhold til sidste år og har et minimumsforbrug på 30 m3 Indtast målervisning og tryk på ENTER 2 gange

42 7.42 Målere menuen Her vises oversigt over tidligere forbrug, såfremt forbrugeren har været opkrævet tidligere Klik på Afslut, når der ikke er flere aflæsninger, der skal indtastes.

43 Målere menuen Indtast kontrolaflæsninger Generelt I løbet af opkrævningsåret kan der være et behov for at foretage kontrolaflæsninger af vandmåleren, så man fører en vis kontrol med at forbruget ikke stiger pludseligt, f.eks. pga. en utæthed i installationen. Disse kontrolaflæsninger kan indtastes på forbrugerens måler og derved danne grund for en vis service fra vandværket. Disse aflæsninger benyttes ikke i forbindelse med afregning af vandet, men registreres kun som en service fra vandværket til kontrol vandforbruget mellem den årlige aflæsning. Procedure Vælg Målere Indtast kontrolaflæsninger

44 7.44 Målere menuen Søgemenuen fremkommer på skærmen: Opret / Ret egenkontrolaflæsninger fremkommer: Tryk på knappen [Ret] for at rette en tidligere indtastet egenkontrol:

45 Målere menuen 7.45 Tryk på knappen [Ny] for at indtaste en egenkontrol: Visning af forbrugernummer og målernummer.

46 7.46 Målere menuen Angiv aflæsningskode: Vandværk Forbruger Indtast dato for aflæsning på formen DD.MM.ÅÅ og indtast kontrolaflæsning. Visning af alle målerens aflæsninger inkl. kontrolaflæsninger. Klik på Søg og angiv søgestreng Marker en Egenkontrolaflæsning og Klik på Ret for at ændre denne aflæsning. Klik på Ny for at oprette en Egenkontrol aflæsning. Marker en Egenkontrolaflæsning og Klik på Slet for at slette denne aflæsning. Klik på Afslut for at forlade menuen.

47 Målere menuen Masseindberetning af aflæsninger Generelt Når målerne er aflæst, enten ved brug af selvaflæsningskort eller af vandværkets personale kontrolaflæsning, skal aflæsningerne indtastes i Rambøll FAS. I tilfælde af at en måler ikke aflæses, afregnes den efter den skønnede aflæsning, som blev udregnet ved beregningen. Procedure Vælg Målere Masseindberetning af aflæsninger

48 7.48 Målere menuen Indtast aflæsningsdato på formen DD.MM.ÅÅ Angiv kode for aflæsning. Mange gange indtastes fra en liste, derfor er Kontrolaflæst standardvalg Få vist de forbrugere, som er angivet i dette filter. Skønnet er forvalgt, da det primært er disse aflæsninger, der skal overskrives med de faktiske. Udskriver en liste over de forbrugere, som afvigere mere end 55% i forbrug i forhold til sidste år og har et minimumsforbrug på 30 m3 Udskriften gemmes i Runlog

49 Målere menuen Ret aflæsninger Generelt Indtastede eller importerede aflæsninger kan rettes med denne menu, såfremt fejlen er opdaget inden periode-opkrævning. Hvis fejlen findes umiddelbart efter en periodeopkrævning skal den derimod rettes under Opkrævninger Ret posteringer. Der vil være mulighed for at rette målerens kode for aflæsning, aflæsningsdato samt visning og skønnet forbrug. Procedure Vælg Målere Ret aflæsninger. Følgende dialogboks fremkommer (se næste side):

50 7.50 Målere menuen Indtast søgestreng.

51 Målere menuen 7.51 Klik på den aflæsning, der ønskes rettet og klik på Ret eller Slet. Angiv Aflæsningskode og tilpas Visning samt Dato aflæst og Skønnet forbrug. Klik på Ok for at gemme rettelsen. Hvis der kun er en målervisning eller der umiddelbart er udført en Periode-opkrævning kan der klikkes på Ny for at oprette/tilskrive en aflæsning på måleren. Klik på Søg for at søge en ny forbruger/måler at rette.

52 7.52 Målere menuen Klik på Afslut for at afslutte dialogen.

53 Målere menuen Målerudskiftning Generelt Der skal udføres en målerudskiftning, hvis en måler er gået i stå, er frostsprunget eller blot skal renoveres pga. alder. Målerens forbrug gemmes i systemet og afregnes ved den næste periodeopgørelse. Hvis forbrugeren flytter inden da, medregnes forbruget i flytteopgørelsen. Antallet af målerudskiftninger, som kan udføres i en periode, er ubegrænset. Forbruget fra de udskiftede målere opsummeres og kan for hver enkelt forbruger ses i menuen Forbrugere Status. Procedure Vælg Målere Målerudskiftning. Følgende dialogboks fremkommer:

54 7.54 Målere menuen Indtast søgestreng. Klik på den måler, der skal udskiftes.

55 Målere menuen 7.55 Indtast Slutvisning og angiv Aflæsningskode. Det er muligt at indtaste bemærkninger og gemme billeder af den gamle måler mv.

56 7.56 Målere menuen Indtast oplysninger til den nye måler, minimum Målernummer, Antal cifre, Startvisning og Målerskift dato. Klik på OK for at gemme målerudskiftningen og returnere til oversigtsbilledet. Klik på Fortryd, hvis det ikke er denne måler, der skal udskiftes. Klik Søg for at søge en ny forbruger. Næste for at gå til næste forbruger Forrige for at gå til forrige forbruger. Afslut for at afslutte Målerudskiftning

57 Målere menuen Udskriv udskiftede målere Generelt Med funktionen fås et overblik over udskiftede målere i en periode. Procedure Vælg Målere Udskriv udskiftede målere. Følgende dialogboks fremkommer:

58 7.58 Målere menuen Angiv et forbrugernummerinterval alternativt gennemløbes hele forbruger-kartoteket. Indtast perioden for udskiftede målere Marker om der kun ønskes en summation eller alle de udskiftede målere. Udskriften kan afgrænses til: Zone 1 Zone 2 Takstkode Opkrævningsgruppe Anvendelseskoder Alle målerpartier nedtaget måler Alle målerpartier opsat måler Klik på Udskriv for at starte udskriften.

59 Målere menuen Ret målerudskiftning Generelt Med denne funktion er det muligt at rette en målerudskiftning, såfremt fejlen er opdaget inden periode-opkrævning. Hvis fejlen findes umiddelbart efter en periodeopkrævning skal den derimod rettet under Opkrævninger Ret posteringer. Procedure Vælg Målere Ret målerudskiftning

60 7.60 Målere menuen Klik på Vis Alle for at få en oversigt over de udskiftede målere Klik på Søg og indtast søgestreng på den forbruger/måler, der ønskes rettet.

61 Målere menuen 7.61 Klik på Ret for at rette målerudskiftningen. Flg. kan rettes: Udskiftningsdato Aflæsning på ny måler Aflæsning på udskiftet måler Ikke afregnet forbrug overført til ny måler

62 7.62 Målere menuen Klik på OK for at gemme rettelsen eller Fortryd for at vende tilbage uden rettelse. Klik på Tilbagefør for at fortryde en målerudskiftning. Klik på Ja for at tilbageføre målerudskiftningen. Klik på OK Tilbagefør kan kun udføres inden der er foretaget periode-opkrævning.

63 Målere menuen Målere Rambøll Telefon/Internet Generelt I denne menu foretages alle de funktioner, som anvendes i forbindelse med Telefon- og Internet aflæsning mht. eksport af beregnede aflæsninger, Import af aflæsninger, Visning af aflæsninger samt opsætning af Telefon-/Internet aflæsninger.

64 7.64 Målere menuen Eksporter til Telefon/Internet Procedure Vælg Målere Rambøll Telefon/Internet Eksporter til Telefon/Internet. Klik på Eksporter Programmet eksporterer nu målerdata fra databasen til internetsiden. Efter et øjeblik fremkommer efterfølgende dialogboks for at bekræfte eksporten af data.

65 Målere menuen 7.65 Klik på OK

66 7.66 Målere menuen Importer til Telefon/Internet Procedure Vælg Målere Rambøll Telefon/Internet Importer fra Telefon/Internet. Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Efterfølgende menu fremkommer:

67 Målere menuen 7.67 Klik på Importer for at starte import af aflæsninger fra internetsiden.

68 7.68 Målere menuen Information om antal aflæsninger som er indtastet via internet og telefon i alt - og antal aflæsninger som er indtastet siden sidste gang der blev downloadet (indlæst) aflæsninger. Hvis der står 0 er der ikke indtastet nye siden sidste download. Indtast tilladt afvigelse på forbrug i procent samt minimumsforbrug i m³ og marker om der skal dannes en udskrift på afvigelser. Marker om de aflæsninger, som tidligere er indlæst, skal indlæses igen. Marker om der skal importeres adresser og Telefonnumre sammen med aflæsningerne. Klik på Afslut for at forlade menuen.

69 Målere menuen Vis aflæsninger fra Telefon/Internet Procedure Vælg Målere Rambøll Telefon/Internet Vis aflæsninger fra Telefon/Internet. Efterfølgende skærmbillede fremkommer, som viser en oversigt over de oplysninger der i øjeblikket er indtastet via Rambøll Telefon/Internet.

70 7.70 Målere menuen Indtast et forbrugernummer og klik på knappen Gå til forbrugernummer, for at finde en bestemt forbruger. Klik på knappen Vis filter derved fremkommer en menu hvor der kan vælges om der skal vises aflæsninger, indtastet via både Internet og Telefon eller kun en af valgmulighederne. Der kan også vælges et datointerval for visningen. Ved at klikke på knappen Udskriv, sendes udskriften først til skærmen, hvor den kan

71 Målere menuen 7.71 gennemses inden en evt. udskrift. Klik på knappen Afslut for at forlade menuen.

72 7.72 Målere menuen

73 Målere menuen Opsætning af Telefon/Internet Procedure Vælg Målere Rambøll Telefon/Internet Opsætning af Telefon/Internet. Efterfølgende menu fremkommer: Fra denne menu opsættes: Åbningstiderne for indtastning af aflæsninger via internet og telefon. Oplysning om adresse, som flytteoplysninger skal sendes til. Tilladt afvigelse, i forhold til det skønnede forbrug, før advarsel om højt forbrug.

74 7.74 Målere menuen 7.17 KMD Generelt Der er en stigende tendens til at forskellige selskaber aflæser for de private vandværker, og herefter leverer aflæsningerne i deres eget format. Indtil videre har Rambøll udviklet til snitflader fra KMD s forbrugsafregningssystem og fra Administrationsservice Fyn kaldet AS FYN. Sidstnævnte anvender snitfladen FU65100Q, som egentlig er en snitflade fra KMD s afregningssystem. Rambøll har dog valgt at opdele menuerne, således der kan vælges aflæsninger direkte fra AS FYN Har vandværket en aftale med kommunen/spildevandsselskabet om at det er kommunen/spildevandsforsyning, som foretager aflæsningerne af målerne i området kan disse indlæses elektronisk i Rambøll FAS via snitfladen FU50007C. Forudsætningen for import er at der er beregnet aflæsninger i Rambøll FAS og at målernummeret i Rambøll FAS er det samme, som er registreret hos kommunen/spildevandsselskabet/as FYN Det er derfor vigtigt at kommune og vandværk er meget nøjagtige med gensidige oplysninger ved fraflytning og målerudskiftninger samt andre ændringer i hver af deres kartoteker. Procedure Vælg Målere - KMD

75 Målere menuen KMD - Eksporter til KMD Generelt Efter en periode-opkrævning, hvor forbrug mv. er opgjort er det muligt at overføre målertal til KMD FAS c/s og andre tilsvarende Afregningsprogrammer, som kommunen benytter. Der kan både eksporteres forbrug sammentalt efter ejendomsnummer samt sortering efter målernummer, visning og aflæsningsdato. Procedure Vælg Målere KMD Eksporter til KMD. Bemærk at denne kørsel danner et lognummer i Opkrævninger Runlog oversigt, så hvis der skal udføres en aconto-opkrævning sammen med periodeopkrævningen, skal den udføres nu.

76 7.76 Målere menuen Vælg Afslut i næste dialog, hvis dette er tilfældet. Forklaring til boksene Udvælgelseskriterier, Eksporttype og Oplysninger til kørsel: Eksporten kan afgrænses med flg. kriterier: Kommunenumre Zone 1 Zone 2 Opkrævningsgruppe Anvendelsesgruppe Angiv evt. minimum afvigelse mellem skønnet og faktisk forbrug. Benyttes sammen med eksporttype Forskel på skønnet og faktisk forbrug

77 Målere menuen 7.77 Vælg den snitflade, der er aftalt med det forsyningsselskab, som data skal overføres til. Ved nogle eksporttyper, skal der angives oplysninger til kørsel. Her vil de relevante felter blive vist, som skal udfyldes for den relevante Eksporttype. Klik på Dan fil for at starte eksport til fil.

78 7.78 Målere menuen Der vil i det følgende blive gennemgået de forskellige Eksporttyper KMD FAS FU51701Q Ejendomsnummer, Forbrug: Forudsætning for at vælge KMD FAS FU51701Q Ejendomsnummer, Forbrug er, at der skal være beregnet periodeopgørelse for den periode, der ønskes eksporteret for. Der leveres en tekstfil med en startrecord og herefter linjer med forbrug i m3 og ejendomsnummer for hvert ejendomsnummer. Kørslen bliver gemt i Runlog, hvor der kan hentes en detaljeret printvenlig udskrift med forbrug for hvert ejendomsnummer. Hvis der er flere forbrugsadresser pr. ejendomsnummer samt fra- og til-flytter vil det også være udspecificeret. Ved Oplysninger til kørsel skal der angives KMD startdato, som er den startdato, som der ønskes angivet fra den forsyning, som der skal eksporteres til. Periode startdato er den startdato i periodeberegningen i Rambøll FAS. Periode slutdato er den slutdato i periodeberegningen i Rambøll FAS. Kommunenummer er på 3 cifre, og skal oplyses af forsyningsselskabet, der eksporteres til. Værknummer er på 1 ciffer, og skal oplyses af forsyningsselskabet, der eksporteres til. BEMÆRK Flytteopgørelser med Startdato og slutdato som er lig med eller indenfor start- og slutdato interval medtages også.

79 Målere menuen 7.79 Når der vælges Dan Fil fremkommer følgende skærmbillede Når der er valgt hvor filen skal placeres vælges Gem(Save) Filnavnet foreslås af systemet afhængig af den valgte eksporttype her er det FU51701Q.txt. Det kan sagtens ændres, så det eventuelt også angiver et årstal. Indholdet af filen for FU51701Q ser således ud STARTKMD SKØFOE SKØFOE SKØFOE SKØFOE SKØFOE SKØFOE SKØFOE SKØFOE Runlogoversigten vil se således ud Ved at klikke med musen linien med Type KMD vil der komme en udskrift, der ser således ud

80 7.80 Målere menuen Her fremgår det, at forbrugere med ens ejendomsnummer bliver grupperet sammen med en total i alt i m3.

81 Målere menuen 7.81 Forskel på Skønnet og faktisk forbrug: Der kan dannes en fil i Excel med forskel på skønnet og faktisk forbrug. Der kan angives en minimum afvigelse mellem skønnet- og faktisk forbrug i m3, som standard er 5 m3. I oplysninger til kørsel skal der angives det datointerval, som periodeberegningen er beregnet for. Det er derfor en forudsætning, at der er beregnet periodeberegning før denne fil kan dannes for Forskel på skønnet og faktisk forbrug. Vælg Dan fil for at danne filen Udpeg hvor filen skal gemmes og angiv navn på filen. Vælg Gem(Save) for at gemme filen.

82 7.82 Målere menuen Her vises et eksempel på en filen åbnet i Excel Der dannes ikke nogen information i Runlog-oversigten for denne kørsel.

83 Målere menuen 7.83 KMD FAS FU51701Q Adressekode, Forbrug: Der kan vælges at eksportere adressekode og forbrug, som i realiteten er kommunens vejkode og bogstav samt forbrug i m3. For at kunne danne fil til FU51701Q Adressekode og forbrug skal der først være beregnet periode, for den periode, der ønsket dannet fil for samt adresserne skal være CPR-valideret under Filer Opsætning Valider forbrugsadresser imod CPR. Rambøll FAS gemmer en udskrift i Runlog-oversigten, som kan hentes frem bagefter, når der er dannet fil. Ved Dan fil fremkommer der følgende skærmbillede Angiv placering og navn på fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen

84 7.84 Målere menuen Eksempel på indholdet i filen er STARTKMD SKØFOA SKØFOA D SKØFOA E SKØFOA SKØFOA SKØFOA SKØFOA SKØFOA A SKØFOA B SKØFOA SKØFOA Runlogoversigten vil se således ud Ved at klikke med musen linien med Lognummer 50, Type KMD vil der komme en udskrift, der ser således ud (se næste side)

85 Målere menuen 7.85

86 7.86 Målere menuen KMD FAS FU51601Q Målernummer, visning, Dato: Der leveres målernummer, visning og dato i FU51601Q-format. Der er en begrænsning på 8 cifre i målernummeret. Hvis der i FAS er mere end 8 cifre i nogle af målernumrene, så skal Eksporttype KMD FAS FU65100Q Eksport aflæsninger anvendes i stedet for. Der behøver ikke være beregnet periode for denne kørsel. Der vil altid blive leveret den sidste visning på den aktive måler for hver forbruger i henhold til Udvælgelseskriterier. Der skal angives en generel KMD aflæsningsdato samt kommunenummer og værknummer. Der gemmes en linie i runlog-oversigten, som indeholder en udskrift, som kan udskrives efter dannelse af filen. Ved at vælge Dan fil og der er mere end 8 cifre i målernummer fremkommer følgende skærmbillede

87 Målere menuen 7.87 Hvis der er maksimum 8 cifre i målernummeret kan filen dannes og der fremkommer følgende skærmbillede Angiv placering og navn af fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen Indholdet af denne fil for eksporttype FU1601Q ser således ud: START DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA Runlogoversigten ser således ud. Klik på linien for at få en udskrift ud, som vil se således ud

88 7.88 Målere menuen

89 Målere menuen 7.89 KMD FAS FU65100Q Eksport aflæsninger: Der dannes Målernummer, visning, faktisk aflæsningsdato og en general dato, hvor sidstnævnte angives i feltet KMD aflæsningsdato under Oplysninger til kørsel. Der leveres den seneste aflæsning for hver aktiv måler ud fra de forbrugere, som er udvalgt i Udvælgelseskriterier. Målernummeret kan maksimum indeholde 16 cifre. Der gemmes en udskrift i runlog-oversigten, som kan udskrives efter dannelse af filen. Det er ikke nødvendigt at der skal være beregnet en periodeberegning før der kan leveres data til FU65100Q. Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede (se næste side)

90 7.90 Målere menuen Angiv placering og navn på filen. Vælg Gem(Save) for at gemme filen. Indholdet af eksporttype FU65100Q ser således ud: ; ;1477;1;; ; ; ;1064;1;; ; ; ;634;1;; ; ; ;2095;1;; ; ; ;1249;1;; ; ; ;1476;1;; ; ; ;1041;1;; ; ; ;33842;1;; ; ; ;13708;1;; ; ; ;28076;1;; ; ; ;17725;1;; ; I runlog-oversigten er der dannet følgende linie Ved klik på linien vil følgende udskrift blive vist (se næste side)

91 Målere menuen 7.91

92 7.92 Målere menuen KMD FAS FU65800 Målerskifte + FU65100Q Aflæsninger: Der dannes 2 filer, udfra Udvælgelseskriterier for henholdsvis FU65800Q og FU65100Q, som typisk anvendes til forsyningsselskaber, som bruger KMD FAS. FU65800Q indeholder en linje med det udskiftede målernummer og det nye målernummer for hvert målerskift i perioden, der er angivet i Oplysninger til kørsel. FU65100Q indeholder en linje med hvert målernummer og visning samt dato både for den udskiftede måler og den nye måler for hvert målerskift i perioden, der er angivet i Oplysninger til kørsel. Der fremkommer følgende skærmbillede ved valg af Dan fil Vælg placering og filnavn til FU65800Q og vælg herefter Gem(Save).

93 Målere menuen 7.93 Herefter fremkommer nyt skærmbillede Vælg placering og filnavn til FU65100Q og vælg herefter Gem(Save) Herved er der nu gemt 2 filer for FU65800Q og FU65100Q. De har følgende indhold FU65800Q: 7; ; ; ; 7; ; ; ; 7; ;456329; ; FU65100Q: ; ;900;1;; ; ; ;0;1;; ; ; ;650;1;; ; ; ;0;1;; ; ; ;30100;1;; ; ; ;0;1;; ; Der er også dannet 1 linje i Runlog-oversigten, som indeholder udskrift for henholdsvis FU65800Q og FU65100Q samlet Ved klik på linjen kan udskriften, som ser ud på følgende måde

94 7.94 Målere menuen Xellent Instnr, Dato, Målernr, Visning: Der leveres seneste aflæsning for hver aktiv måler og Udvælgelseskriterier i formatet til Xellent. Det er ikke nødvendigt at beregne periode-opkrævning først. Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede Vælg placering- og navn på fil. Vælg Gem(Save) for at gemme filen.

95 Målere menuen 7.95 Filformatet ser således ud Va m Va m Va m Va m Va m Va m Va m Va m Va m Va m Va m Der dannes en linje i runlogoversigten Klik på linjen for at se udskrift af filen

96 7.96 Målere menuen Adresse, Navn, Målernr og sidste Målervisning: Der dannes en fil med de seneste aflæsninger for hver aktiv måler og udvalgt efter Udvælgelseskriterier. Det er ikke nødvendigt at beregne årsopgørelse først. Ved Dan fil fremkommer følgende skærmbillede Vælg placering og filnavn. Vælg herefter Gem(Save) for at gemme filen

97 Målere menuen 7.97 Format på filen ser således ud "Vejnavn","Husnr","Bogstav","Etage","Side","Forbruger navn","målernr","målerstand" "Birkelunddalen","2","","","","Hans Jørgensen","555031","1477" "Birkelunddalen","2","D","","","Jes Nielsen"," ","122" "Birkelunddalen","2","E","","","Jan Nielsen"," ","72" "Birkelunddalen","4","","","","Hans Viggo Larsen","983705","2095" "Bjerggårds Allé","2","","","","Otto Pedersen","341256","1249" "Bjerggårds Allé","3","","","","Jan Nielsen"," ","1476" "Bjerggårds Allé","3","A","","","Hans Jørgen Hansen","567291","1041" "Bjerggårds Allé","3","B","","","Odense Maskinfabrik A/S"," ","3142" "Bjerggårds Allé","4","","","","Odense Svømmehal","341257","13708" "Bjerggårds Allé","99","","","","Gårdejer Erik Jensen"," ","28076" "Bjerggårds Allé","100","","","","Gårdejer Erik Jensen"," ","17725" Der dannes ikke nogen linje i runlog.

98 7.98 Målere menuen Trefor: Der dannes en csv-fil med den seneste aflæsning for hver aktiv måler ud fra Udvælgelseskriterier Der skal ikke beregnes periodeberegning for at kunne danne til Trefor. Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede Vælg placering- og navn på fil. Vælg Gem(Save)

99 Målere menuen 7.99 Filen ser således ud åbnet i Excel.

100 7.100 Målere menuen Excel- Målernr, Dato, Aflæsning, Forbrug, Adresse: Der dannes en fil til Excel med seneste aflæsning samt forbrug i løbet af året inkl. målerskifte samt adresse på forbrugsstedet for alle aktive målere og ud fra Udvælgelseskriterier. Det er en forudsætning af der er beregnet aflæsninger på målerne, og at der endnu ikke er beregnet årsopgørelse. Ved valg af Dan fil fremkommer følgende skærmbillede Vælg placering- og filnavn. Vælg Gem(Save)

101 Målere menuen Excel-filen ser ud på følgende måde

102 7.102 Målere menuen Importer aflæsninger fra KMD Der kan importeres aflæsninger enten fra snitfladen FU50007C eller via en semikolonsepareret fil, som har kunnet udtrækkes fra KMD s forbrugsafregningssystem. Procedure Vælg Målere KMD Importer aflæsninger fra KMD.

103 Målere menuen FU50007C: Indtast Værknummer oplyses af kommunen Indtast Afregningsdistrikt oplyses af kommunen Klik på Importer og flg. dialogboks fremkommer:

104 7.104 Målere menuen Udpeg filen og klik på Åbn for at importere filen. Hvis der findes målernumre i filen, som ikke stemmer overens med målernumrene i forbrugerkartoteket udskrives en fejlliste, som også gemmes i Runlog. Generelt gemmes alle importkørslerne i Runlog. Eksempel på udskrift på afviste aflæsninger: Klik på Udskriv og flg. dialogboks fremkommer:

105 Målere menuen Find den sti hvori målerfilen fra KMD med målerdata er placeret, marker filen og klik på Åbn. Flg. udskrift sendes til printer: Eksempel på indholdet af en målerfil fra KMD: Bakkevej Bakkevej Bakkevej Bakkevej 004A

106 7.106 Målere menuen Semikolonsepareret fil: Der kan indlæses fil fra semikolonsepareret fil dannet fra KMD s FAS-system. Det er umiddelbart Hjørring Vandselskab, som understøtter dette til de vandværker, som vedrører spildevandet i deres område.

107 Målere menuen Importer aflæsninger fra AS FYN Der kan importeres aflæsninger efter snitfladen FU65100Q fra KMD. Procedure Vælg KMD Vælg Importer aflæsninger fra AS FYN Angiv om der ønskes at udskrive og gemme forbrug med en afvigelse større end angivet samt procentafvigelse og minimumforbrug. Vælg herefter knappen Vælg fil

108 7.108 Målere menuen Udpeg filen, her: VandbyVandværk2012.txt og vælg Åben (Open) Filen indlæses og der udskrives afvigelser, hvis der er nogen. I dette eksempel: Målere ikke fundet: Afvigelser:

109 Målere menuen 7.109

110 7.110 Målere menuen Der fremkommer også en besked på skærmen om hvor filen fra AS FYN er blevet gemt Vælg knappen OK NB! Opsætning af disse stier vælges under Filer Opsætning Indstillinger, Faneblad Telefon/Internet aflæsning Udskrifterne kan bruges til at kontrollere, om Aflæsningerne kan være rigtige Om der kan være tale om vandspild og hvis Ja, så skal der tages stilling til om skønnet forbrug skal nedsættes af hensyn til næste aconto-opkrævning. Ved negativt forbrug skal der tages stilling til, hvad skønnet forbrug skal være.

111 Målere menuen Psion Generelt Psion håndterminal kan benyttes til manual aflæsning af vandmålerne. Der er mulighed for at foretage eksport af stamdata til Psion håndterminal samt importere målervisninger, når der er foretaget aflæsninger af målerne fra Psion håndterminal. Der er et generelt format til Psion samt et format udviklet af Rambøll, der kommunikerer med et program til Psion, der er udviklet af Rambøll.

112 7.112 Målere menuen Procedure eksporter til Psion Vælg Målere Psion - Eksporter til Psion Vælg den Rute/Zone1, som du ønsker at eksportere og klik på OK

113 Målere menuen Angiv navn på rute og klik på Save (Gem) Når målerne er aflæst på den ønskede rute, er det muligt, at importere måler filen.

114 7.114 Målere menuen Procedure Importer fra Psion Vælg Målere Psion Importer fra Psion Der er udelukkende Aktuel aflæsning, så der kan ikke vælges mellem Aktuel aflæsning og Sidste månedsaflæsning Det kan vælges mellem om aflæsningen skal importeres som Afregningsaflæsning (Husk beregning af

115 Målere menuen aflæsninger) Egenkontrolaflæsning Der kan vælges om der skal udskrives og gemmes en afvigelsesliste, som standard er valgt. Standard er Procentafvigelsen sat til 55% og der udskrives kun procentafvigelse for et forbrug på minimum 30m3. Det er muligt at rette på dette efter eget valg. Knappen Udskriv starter en stifinder til at udpege filen, som så kan udskrives.

116 7.116 Målere menuen Procedure Målere Psion Eksport til Psion Rambøll Format Vælg Målere Psion Eksporter til Psion Rambøll Format Klik på OK for at fortsætte Angiv navn på rute og klik på Save (Gem)

117 Målere menuen Når målerne er aflæst på ruten, er det muligt, at importere måler filen. Procedure Importer fra Psion Rambøll Format Vælg Målere Psion Importer fra Psion Rambøll Format Vælg *.* - alle filer og klik på Vælg fil

118 7.118 Målere menuen Vælg drev og mappe for at udpege den fil med målervisninger fra Psion og klik på Open (Åben) for at indlæse / importere til Rambøll FAS.

119 Målere menuen Rambøll Målerskiftservice Generelt Rambøll Målerskiftservice kan håndtere målerskift via internettet til tablets/smartphones med Android eller IOS (Apple) og herefter importere disse målerskift i Rambøll FAS. Det fungerer på den måde, at 1. der fra Rambøll FAS eksporteres målere, som skal udskiftes, til Rambøll Målerskifte. 2. Herfra kan smeden eller den person, som skal udskifte måleren, via en tablet/smartphone eller bærbar computer foretage målerskiftet samt tage billede af den gamle og nye måler. 3. Målerskiftet med billede af gammel og ny måler kan herefter importeres i Rambøll FAS Herved undgår man udveksling af målerudskiftningssedler og målerskiftet bliver registreret med det samme samt der er billede af den gamle og nye måler som bliver importeret i Rambøll FAS. Når Rambøll Målerskift Service er installeret kan det først fungere, når der er indlagt brugernavn og adgangskode under Indstillinger, som foretages på følgende måde Valg Filer Opsætning Indstillinger, der fremkommer følgende billede

120 7.120 Målere menuen Under faneblad Telefon/Internet aflæsning angives Brugernavn og Adgangskode. Herefter er Rambøll Målerskift Service klar til at blive brugt.

121 Målere menuen Procedure Oversigt over målere i service Vælg Målere Rambøll Målerskift Service Oversigt over målere i service Der vises en oversigt over de gennemførte målerskift

122 7.122 Målere menuen

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere.

Radio menuen I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Radio menuen 11.1 11. RADIO MENUEN Generelt I dag er stort set alle nye vandmålere, der opsættes, elektroniske målere. Har forsyningen valgt at opsætte radio målere i forsyningsområdet, er det nødvendigt

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Bestilling af udtræk på kontoafstemning

Bestilling af udtræk på kontoafstemning Bestilling af udtræk på kontoafstemning Forord Denne information er en guide til at lave udtræk af kontobevægelser. guiden giver et godt grundlag til at vurderer, om du ønsker at lave udtræk efter behov

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

CoverMe Kyed edition. Cover & print program. Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008

CoverMe Kyed edition. Cover & print program. Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008 CoverMe Kyed edition Cover & print program Programør: SGP. Guide: Undertaker. 07 03 2008 Index. Index. Setup af CoverMe 2008 (Side 3) Opsætning. (Side 4) Genvejstaster. (Side 5) Email funktionen. (Side

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001 Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Marts 2001 Titel: Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Telefon: (+45)

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Regionens nye hjemmeside ligger pt. på http://www.aaregionmidt.dk/cmsms Når den er klar fjernes flyttes den til http://www.aaregionmidt.dk Sådan ser forsiden ud

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere