!"#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0"

Transkript

1 !"#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0 - En antropologisk analyse af identitetsdannelse blandt unge tyskere i Berlin 20 år efter murens fald Louise Vang Jensen Kandidatspeciale Institut for Antropologi Københavns Universitet Maj 2012

2 Vejleder: Morten Axel Pedersen Speciale anslag: Abstract: 6.925

3 Dette speciale havde ikke været muligt, hvis det ikke havde været for de mennesker, som i løbet af foråret 2010 lod mig være del af deres liv i Berlin. En stor og varm tak går derfor ud til dem, for deres velvilje, venskaber og tid. Tak til Morten Axel Pedersen, min vejleder, for engagement, konstruktiv kritik, inspirerende og udfordrende input. Tak til familie og venner. En særlig tak til Line Richter, Astrid Hjorth, Anne Marie Boesen, Nanna Nielsen, Rune- Christoffer Dragsdahl, Katrine Voldby, Astrid Eliasson, Pernille Haarløv, Anne Hylling, Maja Nielsen, Morten Birk, Sibel Christensen og sidst, men bestemt ikke mindst, tak til August. Tak til Knud Højgaards Fond og Oticon Fonden for de legater, der muliggjorde udførslen af mit feltarbejde i Berlin i foråret 2010.

4 :,#1,-/ <)4)1./*3$(>,-010 ';3(4$,& <,1=)-+ >64(6$/ 8$/93$&67%-010 :;%<;==$%&!%$=$& 5-&1&#?,$5$%("/*($& G69&# <699,#; <,##6J&- K6904=)-+!$%3,& 5&-92# :"44&9; # 0"3$& '$(($& )*+%,&-$&."/*($&010 2&*"34 I&#, <,99& E&2HD2+!"#4(&-!%"&5$&67%-."/*($&?6 *=)4 :-&4;&# 5&9+2&# 32&44&# E)F&1=)-+ A*$,&3"&501 L"-#=&-+.-,#/-2+ '() *+,-( 0$=6$%-!"#$%&!"#$%&# '$%C&2D B4(-2+ Tyskland. De angivne byer illustrerer hvor mine informanter kommer fra i landet. De optrukne linjer markerer de 16 delstater. Gråskaleringen markerer den tidligere grænse mellem øst og vest.

5 ?"/'/0$"'3,)4 >1'$,- ="/22"'2"" 9,7"'8 B*1'31# C71)&, D"';#)< =/&E")23,)4 ="33/'< (/")<1)+"' 5/ D".)"#6;")< B07%'"8 ;")< >)"'6&1#") H")< G)/"3)/ /' :/07+"';")< 51)617'8 9"&&")23,)4.1#&23,)4 A2+;")&/' F"7&"'3,)4 B+"<&/+6 ("E*"&7,4!"#$%&&' ()"*+,-.%*"'/0$ Berlin. Prikkerne illustrerer omtrent hvor i byen mine informanter boede. Gråskaleringen markerer den tidligere opdeling i øst og vest. Stiblede linjer markerer administrative grænser mellem bydele fremtil Optrukne linjer markerer de nye.

6 Indhold Læsevejledning Introduktion... 3 Feltarbejde, metode og etik... 8 Regional og historisk kontekstualisering Analytisk ramme Specialets opbygning Den paradoksale tyskhed Deutsch sein Udlængsel og nationale grænser Tatort forener nationen Et ikke- forestillet fællesskab Tatort- ritualet Opsamling Ironi, Scherz og böse Humor Tysklands tabuiserede fortid Joking relationer Scherz - venskabelige drillerier Böse Humor - hånlige konfrontationer Den regionale forskel, der gør en forskel At joke med joken Opsamling Berlin er en ø i Tyskland Neukölln er det nye Østberlin Vestberlin er Heimat En ø i (Øst)tyskland Berlin som rumlig kapacitet At leve i byen på lånt tid Opsamling Konklusion Perspektiver Litteratur Abstract Appendiks: Liste over materiale

7 Læsevejledning Alle informanter optræder i dette speciale under pseudonymer. Alle citater af informanter har jeg oversat til dansk. Citationstegn bruges ved citater af informanter og teoretikere samt ved præsentation af teoretiske begreber. Enkelt anførselstegn bruges ved egne talemåder og udtryk. Kursiv bruges ved anvendelse af indfødte termer og ved mine egne fremhævelser. Gennem specialet refererer jeg til Østtyskland og Vesttyskland både historisk og i beskrivelser af aktuelle forhold, hvilket afspejler, at Øst- og Vesttyskland stadig i dag udgør geografiske områder i Tyskland. Det vil fremgå af sammenhængen hvornår jeg mener hvad. 2

8 1. Introduktion Det er søndag aften i bofællesskabet i Kreuzberg, og det betyder Tatort- tid. Efter to uger i felten er jeg ved at falde til i Berlin og i mit nye hjem. Min bofælle Hannes har inviteret mig til at se den tyske krimiserie Tatort sammen med ham og hans venner, og i den anledning står han nu i køkkenet i fuld gang med tilberedningen af en gryderet, som hans mor i Köln har sendt ham opskriften på. Om lidt skal retten serveres for de fremmødte bofæller og venner af huset. Flere af dem har allerede taget plads i de tre nedslidte sofaer i stuen og sidder nu afventende. Søndag aften bliver måltidet indtaget her, foran fjernsynet, foran Tatort. Udenfor ligger isen i et tykt lag på fortovene. Det er februar, og vinteren har fat i den tyske hovedstad. I stuen er der lunt, stemningen er afslappet, lettere sløv og folk virker trætte. Mens vi venter på maden, bliver der fortalt festanekdoter fra weekenden, der nærmer sig sin afslutning. Vennerne opdaterer hinanden på, hvad der er sket, siden de fleste af dem så hinanden sidst - til Tatort i den samme stue for en uge siden. Hannes kommer ind med maden, snakken stilner af, og koncentrationen samles den næste times tid om fjernsynet og om opklaringen af endnu et mord. I foråret 2010 var jeg på feltarbejde i Berlin, og i løbet af de små fem måneder jeg boede i byen, var der få ting, jeg kunne regne så sikkert med som Tatort om søndagen. Jeg rejste fra byen med et indtryk af, at alle tyskere ser Tatort. Det gjorde i hvert fald de omkring 30 unge tyskere, som jeg lavede feltarbejde blandt. Når jeg bevægede mig rundt i bydelen Kreuzbergs gader, blev det også tydeligt, at de ikke var de eneste. Flere caféer og barer i området skiltede med, at her viser vi Tatort, og de blev stuvende fulde, når lærredet blev rullet ned, højtalerne sat op, og opklaringen af endnu et mord udfoldede sig på skærmen. Tatort var på dette tidspunkt blevet vist på tysk fjernsyn hver søndag de sidste 40 år, først i Vesttyskland, sidenhen på tværs af det genforenede Tyskland. Handlingen udspiller sig skiftevis i Berlin, Hamburg, Bremen, Stuttgart, München, Leipzig og en række andre tyske byer. Serien har således et regionalt udtryk samtidig med, at den er et nationalt tv- fænomen, der samler tyskere fra hele landet foran skærmen søndag efter søndag. Heriblandt altså også en gruppe unge i Berlin. Efter en Tatortseance i bofællesskabet i Oppelner Strasse, vendte Ditteke, Hannes veninde, sig mod mig og udbrød: Tatort er det program, der forener nationen, hvorpå hun grinede. Hendes udmelding vakte min undren. For selvom Ditteke sagde det med et glimt i øjet, stod hendes udsagn alligevel i kontrast til, hvordan jeg i løbet af feltarbejdet ellers oplevede denne 3

9 gruppe af unge tyskere italesætte deres nationale tilhørsforhold. I foråret 2010 var fodbold- VM- rusen over Berlin, og Tyskland vandt for første gang i 29 år det Europæiske Melodi Grand Prix. Mens begge begivenheder blev fejret som nationale folkefester markeret af tyske flag, der vejrede overalt i gadebilledet, var den positive nationalfølelse, som begivenhederne synliggjorde, anderledes fraværende blandt mine informanter. Flere af dem formulerede, at det tyske flag for dem var forbundet med noget overdrevet tysk 1, som de ikke kunne forlige sig med. De tog afstand fra at definere sig selv i en national kontekst, og det kom tydeligst til udtryk, da Hannes en dag satte et klistermærke med teksten Hate Your Heimat (had din hjemstavn) på hoveddøren til vores bofællesskab i Oppelner Strasse. Med reference til det tyske nationale Heimat 2 kunne denne afstandtagen næsten ikke siges tydeligere. Det er på baggrund af de ovenstående oplevelser, at et centralt paradoks opstår. Et paradoks, som består i, at en gruppe unge tyskere i Berlin tager afstand fra at definere sig selv som tyskere samtidig med, at de søndag efter søndag indgår i et nationalt fælleskab, når de ser Tatort, som med Dittekes formulering forener nationen. Ditteke udtrykker en form for nationalt tilhørsforhold, der i hvert fald umiddelbart står i modstrid til Hannes eksplicitte afstandtagen til selvsamme. De to udsagn, der tilsyneladende er modsatrettede, bygger i sidste ende begge på en form for identifikation med en national kontekst. Med andre ord kommer en national identifikation såvel til udtryk, når de unge samles foran skærmen søndag aften til Tatort, som når Hannes hævder at hade sit nationale Heimat. Uagtet hans negative udmelding udtrykker Hannes en bevidsthed om at have et Heimat uanset hans ønske om at tage afstand fra det. Den flertydighed i mine informanters nationale identifikation, som jeg her indledningsvist har illustreret i form af paradokset, udgør, som vi skal se, et centralt element af disse unges nationale, såvel som deres regionale og lokale identitetsdannelse i Berlin. Før vi når til, hvad specialet mere konkret handler om, er det imidlertid nødvendigt at tage et skridt tilbage og se på dets afsæt. Oprindeligt tog jeg på feltarbejde for at undersøge, hvordan unge med vesttysk baggrund indretter sig med østtyske ting, hvad jeg betegnede som ironiske objekter som en måde at forholde sig til det delte Tysklands historie og skabe deres identitet i det samlede Tyskland. Dette fokus var ansporet af et udvekslingsophold i Berlin i 2007, hvor jeg 1 Übertrieben Deutsch er titlen på en blog, som Hannes kæreste Johanna viste mig en dag, efter vi i fjernsynet havde set en reportage fra Melodi Grand Prix- fejringen, hvor tyske flag dominerede skærmen (Übertrieben Deutsch 2012). 2 Når jeg refererer til Heimat, er det i denne sammenhæng som emisk term, der blev brugt af mine informanter til at tilkendegive eller tage afstand fra et tilhørsforhold i en national, regional og lokal kontekst. Jeg er bevidst om, at Heimat som analytisk begreb er beskrevet i utallige udlægninger af koblingen mellem identitet og lokaliserede tilhørsforhold i en tysk kontekst (for gennemgang, se bl.a. Applegate 1990; Blickle 2000). 4

10 boede i et bofællesskab på Karl- Marx Allée med to drenge midt i 20'erne med vesttysk baggrund. De var begge flyttet til Østberlin for at få en smag af det gamle øst. I vores entré havde de hængt en gammel mønt fra DDR på væggen og indrammet den med et stykke farvet karton. Drengene havde fundet mønten på en gåtur bag ved huset, hvor et byggeri var under opførsel, og som den nu hang dér, kunne man ikke undgå at få øje på den, hver gang man gik ud på vores toilet. Drengenes pudsige handling fandt jeg interessant, fordi den i mine øjne afspejlede en samtidig fascination af og afstandtagen til det delte Tysklands historie. Med denne undren som afsæt ankom jeg til Berlin igen i 2010 for at lave feltarbejde. Mens denne oprindelige indgangsvinkel hurtigt viste sig for snæver som afsæt for et studie, blev jeg i løbet af den første tid i byen opmærksom på to forhold, som siden er kommet til at forme specialets analyse. Dels oplevede jeg en diskrepans mellem, hvordan unge tyskere med øst- og vesttysk baggrund talte om Tysklands delte fortid, og dels erfarede jeg, at de unge positionerede sig selv og hinanden i forhold til en lang række regionale og lokale kategorier som Bayern, Sachsen, Stuttgart, Berlin, Mitte og Neukölln. Med andre ord identificerede de unge sig ikke kun og ikke entydigt som øst- og vesttyskere. Jeg tog på feltarbejde for at undersøge, hvordan kategorierne øst og vest opfattes blandt unge tyskere i dag, men kom hjem med et materiale, der afspejler, at disse unge orienterer og positionerer sig ud fra en bredere kontekst af lokalt og regionalt definerede kategorier. De unges lokale og regionale positioneringer udgør, som vi skal se, et godt udgangspunkt for at forstå deres tilsyneladende paradoksale nationale identifikation. Tyskland spiller i dag såvel som historisk en central rolle i Europa, og ikke mindst siden Tysklands genforening har tyskernes nationale identitet været genstand for fornyet debat i og udenfor landets grænser 3. Den aktuelle økonomiske krise i Europa har manifesteret denne rolle, og aktualiseret spørgsmålet om tyskernes nationale identitet. Med dette speciale retter jeg et etnografisk fokus mod Tyskland og tysk identitetsdannelse i en tid hvor den antropologiske interesse for dette tema er dalende, mens den europæiske bevågenhed er stigende. Størstedelen af den eksisterende antropologiske litteratur om Tyskland er baseret på feltarbejde udført i 90'erne, med transitionen mellem deling og genforening som omdrejningspunkt (Borneman 1992, 1998; De Soto 1996, 1998; Berdahl 1999; Ten Dyke 2001; Glaeser 2000; Boyer 2001, 2006) 4. Ud af denne litteratur er der navnlig to antropologer, som 3 Et centralt omdrejningspunkt for debatten om identitet i Tyskland har siden genforeningen været betydningen af samlingen af de to tyske stater indadtil, for Tysklands selvforståelse, såvel som udadtil, for Tysklands rolle i Europa (se bl.a. Wittlinger 2010; Bach & Peters 2010; Gloannec 1994). 4 Dog bør det her nævnes, at der i de senere år har været flere udgivelser med fokus på, hvordan etniske minoriteter skaber tilhørsforhold i Tyskland (se bl.a. Bozkurt 2011; Mandel 2008). Da der ikke var nogen af de unge i min felt, som havde migrationsbaggrund, og da temaet ikke fyldte meget blandt dem, har jeg ikke beskæftiget mig indgående med denne litteratur. Jeg går derfor heller ikke ind i diskussionen om national identitet i forhold til den i tysk 5

11 specialet går i dialog med; John Borneman (1992; 1993a+b; 1998; 2000) og Dominic Boyer (2001; 2005; 2006). Borneman har op gennem 1990'erne udgivet adskillige artikler, der med fokus på særligt lovgivning og historieskrivning, behandler Tysklands bevægelse mod en samlet selvforståelse. Særligt monografien Belonging in the two Berlins (1992), hvor Borneman skildrer livet blandt berlinere på begge sider af muren i årene op til genforeningen, udgør en nyttig historisk kontekst for forståelsen af, hvad Berlin er i dag. Fordi specialet tager afsæt i en ung generation af berlinere, positionerer det sig i en vis forstand i forlængelse af Bornemans studie med et fornyet fokus på belonging på tværs af øst og vest i det samlede Berlin. I tidslig forlængelse af Borneman beskriver Boyer på baggrund af feltarbejde blandt journalister i Berlin, hvordan grænserne mellem øst og vest bliver opretholdt flere år efter genforeningen gennem journalisternes fortsatte positioneringer (Boyer 2006:372) overfor hinanden. Inspireret af Boyers studie viser jeg, hvordan mine informanter positionerer sig overfor hinanden ikke kun i forhold til øst og vest, men også i forhold til et bredere defineret forhold mellem deres lokale, regionale og nationale kontekst. Det empiriske materiale, jeg efter feltarbejdet er kommet hjem med, peger på en særlig spænding mellem netop disse tre kontekster, og på denne baggrund er formålet med specialet at undersøge forholdet mellem lokal, regional og national identitetsdannelse blandt en gruppe unge tyskere bosat i Berlin 20 år efter murens fald. Med dette problem som afsæt bidrager specialet til den antropologiske forståelse af Tyskland ved at placere sig empirisk såvel som analytisk i forlængelse af den eksisterende tysklandslitteratur. Empirisk retter jeg fokus mod en ung generation af tyskere med andre livsvilkår og referencerammer end de generationer, som antropologer tidligere mest har beskæftiget sig med. Analytisk skriver jeg mig særligt op mod særligt ét udbredt argument i den eksisterende tysklandslitteratur om, at skellet mellem øst og vest udgør en hindring for, at en fællestysk national identitet kan opstå (se bl.a. Berdahl 1999:232; Boyer 2006:363; Glaeser 2000). På baggrund af mine interviews og deltagelse i en gruppe unges hverdagsliv i Berlin argumenterer jeg modsat denne slutning for, at lokal, regional og national identitetsdannelse fremfor at være hinandens modsætninger kan fungere som hinandens forudsætninger. Gennem specialets analyse demonstrerer jeg, hvordan en gruppe unge tyskeres nationale identitet skabes ikke på trods, men på grund af deres enighed om at positionere sig selv og hinanden ud fra regionalt og lokalt afgrænsede kategorier som Ost, West, Schwaben, Sachsen, sammenhæng relevante diskussion om regler for statsborgerskab, som trækker spor tilbage til en historisk forestilling om et etnonationalt fællesskab (se bl.a. De Soto 1995; Peck 1996; Schneider 2002). 6

12 Berlin, Neukölln og Mitte. Deres afgrænsede identifikation med kategorier som disse udgør således ikke en hindring for etableringen af en fælles identitet mellem dem. Selve grænsedragningen udgør derimod et centralt element af denne fælles identitet. Jeg foreslår således, at de unges interne markering af grænser mellem sig udgør forudsætningen for, at de kan indgå i et nationalt defineret fællesskab på tværs af disse grænser. Med andre ord skabes de unges identitet på tværs af grænser ligesåvel som indenfor grænser. I denne forstand skabes de unges identitet ikke blot dynamisk, men også flertydigt. Gennem analysen belyser jeg aspekterne af identitetsdannelsens flertydighed med afsæt i de unges nationale, regionale og lokale identitetsdannelse. I en national kontekst tydeliggøres flertydigheden i kraft af, hvordan de unge eksplicit tager afstand fra at definere sig selv som tyskere samtidig med, at de praktiserer et nationalt fællesskab. I en regional kontekst kommer flertydigheden til udtryk i de unges afgrænsninger af deres idenfikation med kategorier som Ossi, Wessi, Schwabe og Bayer samtidig med, at de lægger en humoristisk distance til betydningen af netop disse kategorier. Lokalt i Berlin tydeliggøres de unges flertydige identitetsdannelse i selve deres identifikation med byen, der på samme tid udgør et nationalt centrum og, ifølge disse unge, en ø i Tyskland og en slags Østtyskland. Som vi skal se, bliver Berlin blandt de unge opfattet som en by, der befinder sig i og udenfor en national kontekst, og hvor den tyske fortid på samme tid er over det hele og ingen steder, med betydning for hvordan de unge orienterer sig rumligt og tidsligt i byen, og skaber deres lokale identitet. Jeg argumenterer for, at Berlin fremfor blot at udgøre en lokal kontekst også udgør en kapacitet, der muliggør de unges flertydige identitetsdannelse, lokalt, såvel som også regionalt og nationalt. Gennem denne analyse af identitetsdannelse blandt en gruppe unge tyskere i Berlin bidrager specialet til forståelsen af Tyskland og tysk identitet 20 år efter murens fald. Specialet viser, hvordan vi frem for at forstå den stærke tyske regionale bevidsthed som en modsætning til og en hindring for dannelsen af en national identitet i Tyskland, i stedet kan anskue forholdet mellem det lokale, regionale og det nationale som hinandens forudsætninger i en tysk kontekst. Den resterende del af denne introduktion består af den kontekstuelle ramme for specialet. Her præsenterer jeg den metodiske, den regionale og den analytiske ramme, som danner baggrund for specialets analyse. Indledningsvis vil jeg beskrive det feltarbejde og de metoder, som dette speciale er baseret på. 7

13 Feltarbejde, metode og etik Specialet bygger på empirisk materiale indsamlet i løbet af et fire en halv måned langt feltarbejde i Berlin mellem januar og juni Efter min ankomst etablerede jeg kontakter ved at lade snebolden rulle (Bernard 2005:192) dels med afsæt i bofællesskabet i Oppelner Strasse, hvor jeg boede i perioden, dels via mails til gamle bekendte i byen. Denne indgang til felten havde betydning for aldersspændet mellem mine informanter, der alle var mellem 24 og 30 år, hvilket afspejler dels, at særligt unge i 20'erne bor i bofællesskaber i byen, og dels at jeg brugte mine egne (jævnaldrende) tidligere kontakter i byen til at finde frem til informanter. Det viste sig fra starten let at komme i kontakt med unge med østtysk baggrund. Jennifer fra Østberlin svarede således prompte på min mail, at hun meget gerne ville mødes og diskutere dette stadig meget aktuelle emne, da jeg spurgte ind til hendes opfattelse af øst og vest i dag. Mens interviewaftaler generelt fungerede som en god indgang til at komme i kontakt med unge med østtysk baggrund, var det anderledes svært at gøre det begribeligt for de unge med vesttysk baggrund heriblandt mine bofæller, hvorfor jeg havde interesse i at tale med dem. Denne indledende erfaring blev afsættet for argumentet om, at Tysklands delte fortid for de unge med vesttysk baggrund er forbundet med et tabu (kapitel tre). Det viste i denne forstand meget nyttigt netop at bo sammen med unge med vesttysk baggrund. Selve adgangen til felten tydeliggjorde således den forskellighed i opfattelsen af øst og vest, som jeg havde sat mig for at undersøge analytisk. Fordi mine informanter i dagtimerne enten var på universitetet eller på arbejde havde jeg ikke mulighed for at følge folk hele tiden (Marcus 1995:97). Jeg forsøgte alligevel at tilrettelægge min hverdag, så den fulgte samme rytme som mine informanters. Når de var ude i byen, brugte jeg tilsvarende tiden ude i byen. Den første måned fulgte jeg et tyskkursus for at opfriske mine sprogkundskaber 5, og fordi feltarbejdet lå i umiddelbar forlængelse af den officielle fejring af 20- året for Tysklands genforening, havde jeg rig mulighed for at udforske det utal af arrangementer, som fulgte i kølvandet på markeringen. Jeg brugte efter tyskkursets afslutning dagtimerne på museer, konferencer og på universitetsbiblioteket, hvor jeg læste aviser, skrev noter, forberedte eller transkriberede interviews. Da feltarbejdet i begyndelsen af juni 2010 havde nået sin afslutning havde jeg samlet et omfangsrigt og alsidigt empirisk materiale, der afspejlede min dialektiske brug af forskellige metoder. Specialet er således baseret på forskellige former for etnografiske interviews, observation og deltagelse i mine informanters hverdagsliv i byen, foruden den viden jeg har tilegnet mig ved at holde aviser og deltage i 5 Dels erhvervet under udvekslingsopholdet i byen i efteråret 2007, dels gennem seks års tyskundervisning i folkeskolen og gymnasiet. 8

14 debatarrangementer og konferencer. I det følgende viser jeg, hvordan jeg med disse metodiske greb har konstrueret en sammenhæng i en fragmenteret felt (Rubow 2003:231). Den primære deltagende observation udførte jeg i og omkring bofællesskabet i Oppelner Strasse. Mine bofæller lagde ikke skjul på, at de fandt det komisk, at jeg som dansker syntes at en gruppe unge tyskere udgjorde interessante studieobjekter og gennem vores daglige samvær, blev jeg opmærksom på ikke kun de unges, men også min egen hverdags- nationale identifikation (Fox & Miller- Idriss 2008). Analysen af de unges nationale identitetsdannelse i specialets andet kapitel bygger i høj grad på mine hverdagserfaringer i og omkring bofællesskabet. Dette analytiske perspektiv udfoldede sig sideløbende med, at jeg fik nuanceret de unges opfattelse af øst og vest i interviewsammenhænge. Gennem mine daglige observationer i bofællesskabet, til fester og sociale arrangementer, har jeg holdt sanserne åbne for nye fornemmelser, indsigter og perspektiver, og gennem deltagelsen fået bred indsigt i hvordan de unges særlige nationale identifikation kom til udtryk (Ibid.:556). De analytiske perspektiver, som har formet specialets argument, er spiret ud af samspillet mellem den deltagende observation og mine semi- strukturerede interviews (Spradley 1979). Fordi mine tyskkundsskaber rakte til at gennemføre feltarbejdet uden brug af tolk, havde jeg stor frihed til at indgå i forskellige sociale sammenhænge med de unge. De sproglige vanskeligheder jeg ind imellem alligevel oplevede kunne give en legitim grund til at bede om uddybninger af ord og begreber jeg ikke forstod, hvorigennem jeg fik ekspliciteret indholdet af det sagte. I takt med at jeg fik styrket mit sprogøre, blev jeg opmærksom på nuancer ikke mindst i forhold til, hvornår noget var sagt i spøg eller i en ironisk tone. Denne føling med sproget blev en vigtig kilde til viden og, som det vil fremgå af analysen, var særligt fornemmelsen for den humoristiske tone central for udviklingen af de analytiske pointer. Hvor mange interviews har du lavet nu? Spørgsmål som dette blev for mange af mine informanter et parameter for, hvordan det gik med projektet, og en af udfordringerne under feltarbejdet bestod i at forklare, at jeg også var interesseret i bare at indgå i de unges hverdagsliv for derigennem at blive klogere på deres levede verden (Hastrup 2003:7). Jeg blev ofte spurgt ind til repræsentativiteten i indsamlingen af mit materiale i forhold til antallet af interviews, aldersinddeling og kønsfordeling blandt mine udvalgte Gesprächspartner (samtalepartnere). Spørgsmål som har du også talt med østberlinere? og hvad fortæller vesttyskere dig? skærpede min opmærksomhed på de unges positioneringer overfor hinanden, som senere er blevet central i analysen. De unge pegede på de regionale 9

15 mentalitetsforskelle, der ville være interessante for mig at se nærmere på. Flere af de unge med østtysk baggrund ville gerne bistå projektet ved at låne mig bøger om DDR, mens mine bofæller viste mig national- skeptiske hjemmesider, de mente kunne udvide min viden. Mine informanters velvillighed har således i dobbelt forstand udvidet forståelsen af felten. Dels er jeg med deres hjælp blevet klogere på min regionale felt, og ikke mindst har jeg dels opnået en nyttig indsigt i de unges egne refleksioner omkring deres tilværelse i en lokal, regional og national kontekst. Antropologen Daphne Berdahl skriver om sit ophold i den østtyske by Kella, at hun ville føle, hun ydede vold mod sin felt, hvis hun kun omtalte de involverede personer som informanter og ikke som de venner, de reelt blev (Berdahl 2000:173). Jeg oplevede på tilsvarende vis en dobbelt rolle som ven og som forsker med en dagsorden. Jeg havde en faglig interesse i en del af de unges liv, men blev involveret i hele deres liv. I bofællesskabet fik jeg hurtigt tildelt rollen som bofælle, og jeg blev helt og aldeles inkluderet i mine bofællers sociale liv i og udenfor hjemmet. Vi tog sammen på weekendture til Hamburg og Dresden, spillede frisbee i parken og gik til fester sammen i weekenden. Jeg blev inviteret med til middagsselskaber og byture med mine øvrige informanter, og i alle mine relationer i felten blev det tydeligt, at min personlighed spillede en betydelig rolle, som et af deltagerobservationens vilkår (Dewalt & Dewalt 1998:275). Jeg var ikke kun sammen med de unge i situationer hvor jeg var bevidst om min deltagende observations relevans for projektet. Jeg var også sammen med dem, fordi jeg hyggede mig i deres selskab. Min personlighed spillede også ind i kontakten til nye informanter. Da jeg mødtes med Steffis veninde Jocelyn, sagde hun eksempelvis, at hun havde glædet sig til at møde mig, fordi hun havde fået at vide af Jennifer, at vi ville svinge godt. Mens det overordnet er en stor styrke for studiet, at jeg havde mulighed for at indgå i de unges hverdag i det omfang, jeg gjorde, var der også ulemper forbundet med min høje grad af deltagelse og de nære relationer, jeg opbyggede til flere af de unge. Efter hjemkomsten havde jeg særligt i den første tid vanskeligt ved lægge en tilstrækkelig distance til materialet. Men også under feltarbejdet blev det til tider en udfordring for mig at synliggøre mit etnografiske ærinde overfor mine bofæller og ikke mindst de mange venner, der hurtigt opfattede mig som en selvskrevet del af deres fællesskab. Som det vil fremgå af de følgende sider, udgør noter fra fester og andre sociale sammenkomster en betydelig del af det empiriske materiale. I feltens uformelle rammer har jeg ført samtaler såvel med mine primære informanter som med deres venner og bekendte, der i vores ofte korte møder ikke altid nåede at blive klar over, jeg var på 10

16 feltarbejde. Fordi jeg ikke fik samme mundtlige samtykke fra dem som fra mine primære informanter, har jeg valgt at lade alle personer, jeg mødte i felten optræde under pseudonymer gennem specialet. En af de første gange jeg fortalte om projektet til mine bofæller fik jeg brugt ordet informant, hvilket fik dem til at studse og grine ad den i tysk kontekst uheldige kobling mellem denne term og det tidligere DDRs sikkerhedspolitis (Stasi) brug af agenter, der i daglig tale også blev kaldt informanter (Boyer 2001:224). Hændelsen gav på et tidligt tidspunkt en fornemmelse af den historiske bevidsthed blandt de unge. En historisk bevidsthed, der er kommet til at udgøre et centralt element af specialets analytiske fokus. På grund af denne hændelse, men også på grund af de venskabelige relationer jeg etablerede under feltarbejdet, finder jeg det mere passende herfra at kalde mine informanter De Unge. Trods ordlyden beskæftiger specialet sig ikke eksplicit med ungdom som social kategori. Derimod beskæftiger jeg mig med, hvordan De Unge som del af en særlig generation af tyskere skaber deres identitet i et forhold mellem en lokal, en regional og en national kontekst. Som indledningsvist skitseret er et argument i specialet, at De Unge skaber deres identitet gennem dynamiske og flertydige positioneringer. Hermed er en konflikt skabt for, hvordan jeg taler om De Unge særligt i forhold til kategorierne øst og vest, der optræder gennemgående i specialet. En ven af bofællesskabet i Oppelner Strasse, Christof, betegnede eksempelvis sig selv som en slags østtysker, og det ville således være lige misvisende at kalde ham østtysker som helt at undlade denne kategorisering. Jeg har valgt en mellemvej ved at benævne De Unges øst- og vesttyske baggrund, hvor jeg vurderer, at det har analytisk relevans. Efter samme princip benævner jeg De Unge i forhold til de øvrige regionale og lokale baggrunde. Som antropolog på feltarbejde er man, som Berdahl beskriver det, ofte kendetegnet ved at være the (uninvited) guests of those we study, og feltarbejdet bliver i denne forstand kun muliggjort ved hjælp af menneskers villighed til at lade antropologen blive en del af deres liv for en tid (Berdahl 2000:172). Under mit feltarbejde var jeg bevidst om dette forhold, og det fordrede et ønske om at udføre feltarbejdet i dialog med felten. Derfor blev jeg også glad, når De Unge gav udtryk for at få noget ud af min tilstedeværelse. Da jeg eksempelvis mødtes med Jennifer for anden gang efter et indledende interview, vendte hun gentagne gange tilbage til situationer fra hendes hverdag, hvor hun havde tænkt på mit projekt siden vores forrige møde. Tilsvarende erfarede jeg flere gange, hvordan projektet satte tanker i gang og gav anledning til refleksion blandt De Unge. Løbende blev jeg således bekræftet i, at mit ærinde også i deres 11

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Ned på jorden En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Kirstine Cool Kandidatspeciale 2009 Institut for Antropologi Københavns Universitet Vejleder:

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Når mennesker måles En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab Anne Weber & Susie Skov Jørgensen Nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Specialerække nr. 631

Specialerække nr. 631 SpecialerækkeSpecialerække nr. 631 Specialerække nr. 631 HAVEN HELBREDER En antropologisk analyse af relationerne mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi Loa Kristine Teglgaard Christensen Kandidatspeciale

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge

Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge Professionsforståelse i arbejdet med svært belastede unge Specialeafhandling i fagene psykologi og socialvidenskab RUC Sommeren 2005 Sara Katz & Marie Louise Stochholm Vejledere: Charlotte Højholt og Jeff

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Kan man flytte solen?

Kan man flytte solen? Kan man flytte solen? Et aktionsforskningsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem Ph.D. af: Eva Algreen-Petersen Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere