Globale ambitioner i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale ambitioner i Region Midtjylland"

Transkript

1 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige virksomhederne er, des større er de internationale aktiviteter. Aktivitetsniveauet er næsten uændret eller en anelse lavere i sammenligning med 2007, hvor virksomhederne blev stillet tilsvarende spørgsmål om deres internationale aktiviteter. De internationalt orienterede virksomheder er især industrien og engroshandel og agenturer. Hver femte krone i de små og mellemstore virksomheder hentes på eksportmarkederne. 27 procent af virksomhederne eksporterer og de er mere optimistiske med hensyn til stigende omsætning og indtjening end virksomheder, der ikke eksporterer. I primære erhverv, industrien og engroshandel og agenturer hentes omkring hver tredje krone i udlandet. I transport og vidensservice er det næsten hver femte krone. Det er især større, innovative eller vækstambitiøse virksomheder, som står for eksporten. De fleste eksporterer til EU-lande men det øvrige Europa, de såkaldte BRIK-lande og USA/Canada er også velrepræsenteret. En ud af tyve virksomheder overvejer at flytte produktionen eller andre funktioner til udlandet inden for de kommende år men sammenlignet med 2007 er der indikationer af, at udlængslen blandt virksomhederne er dæmpet. 1

2 71 procent af omsætningen er fra internationale virksomheder 45 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter i et eller andet omfang. Internationale aktiviteter er målt på seks indikatorer: har virksomheden import, eksport, medarbejdere på rejse i udlandet, afdelinger i udlandet, udstationerede medarbejdere eller udenlandske ejere. Figur 1 45 procent har internationale aktiviteter Har virksomheden internationale aktiviteter? Antal virksomheder Pct. af omsætningen fra internationale virksomheder 29% 55% 45% 71% Pct. af antal ansatte fra internationale virksomheder 38% Ja Nej 62% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). 62 procent arbejder i en virksomhed med internationale aktiviteter. 71 procent af omsætningen i regionen er fra virksomheder med internationale aktiviteter. 2

3 Større virksomheder er internationalt orienterede Jo større virksomhed des større internationalt aktivitetsniveau. Virksomheder med mellem 40 og 250 ansatte har i gennemsnit 2,2 internationale aktiviteter ud af de seks, mens virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte har 0,5 internationale aktiviteter. Se figur 2. Det afspejles i, at 62 procent af arbejdsstyrken i de små og mellemstore virksomheder er ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter og 71 procent af omsætningen fra de små og mellemstore virksomheder indtjenes i virksomheder med internationale aktiviteter. Se figur 1. Figur 2 Flest internationale aktiviteter i større virksomheder Internationale aktiviteter i virksomheden 5-9 fuldtidsansatte, fuldtidsansatte 1, fuldtidsansatte 1, fuldtidsansatte 2,2,0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Antal aktiviteter optalt i alt seks forskellige aktiviteter. Figuren viser det gennemsnitlige antal aktiviteter for hver virksomhedsstørrelse. Stabil international aktivitet Den mest almindelige internationale aktivitet er import, og 31 procent af virksomhederne importerer. I 2007 blev virksomhederne stillet tilsvarende spørgsmål om deres internationale aktiviteter. Sammenlignet med 2007, er importaktiviteten en smule lavere. I 2007 havde 34 procent import. Se figur 3. Eksportaktiviteter er næsten lige så almindelige som import og er ligesom import en anelse lavere i 2011 end i procent af virksomhederne eksporterede i mens 27 procent af virksomhederne eksporterer i I 2007 havde 19 procent af virksomhederne ofte medarbejdere på rejse i udlandet, mens det i 2011 er 17 procent. Hver tiende virksomhed har en afdeling i udlandet, og det er en procent mere end i Hver tyvende virksomhed er udenlandsk ejet, og det er to procent mere end i Tre procent af virksomhederne har danske medarbejdere udstationeret. Det overordnede billede af virksomhedernes internationale aktivitet er således, at aktivitetsmønster og aktivitetsniveau er stort set uændret siden 2007 omend der er tegn på en anelse mindre aktivitet og en anelse større involvering fra udlandet i form af ejerskab og udstationering. Men det er små forskydninger, der er tale om. Se figur 3 og 4. 3

4 Figur 3 Internationale aktiviteter en anelse mindre siden 2007 Internationale aktiviteter i virksomheden Virksomheden har danske medarbejdere udstationeret Virksomheden er udenlandsk ejet 2% 3% 3% 5% Virksomheden har afdelinger i udlandet 9% 10% Virksomheden har ofte medarbejdere i udlandet? 19% 17% Virksomheden eksporterer Virksomheden importerer 30% 27% 34% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Figur 4 Internationalt aktivitetsniveau en smule mindre Antal internationale aktiviteter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 9% 14% 16% 54% 5% 9% 11% 20% 55% kriterier 1 kriterium 2 kriterier 3 kriterier 4 kriterier eller flere Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). 4

5 Engroshandel og industri er internationale Engroshandel og industri er fortsat de brancher, der har flest internationale aktiviteter. Hotel og restauration samt bygge- og anlægsbranchen løser typisk lokale opgaver og har mindre international aktivitet. I primære erhverv ser aktiviteten ud til at være vokset siden 2007, men er samlet på et niveau under gennemsnittet for regionens virksomheder. I transportbranchen, i bygge- og anlæg samt i videnservice antydes en anelse øget aktivitet i 2011 men det generelle billede er i store træk uændret siden Se figur 5. Figur 5 Internationale aktiviteter opdelt på brancher 2007/2011 Internationale aktiviteter i virksomheden Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service Alle virksomheder 0,2 0,7 0,1 0,3 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 0,8 0,2 0,1 1,0 1,1 0,4 0,3 1,0 0,9 1,5 1,7 2,3 2,5-0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3, Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. Figuren viser det gennemsnitlige antal aktiviteter for hver branche. 5

6 Frontløber virksomhederne er internationale Det er især frontløbervirksomhederne, som har internationale aktiviteter. Frontløbervirksomhederne ønsker større vækst end andre virksomheder i branchen og er mere innovative. Frontløbervirksomhederne har i gennemsnit 1,6 internationale aktiviteter. I den modsatte ende står underskoven af virksomheder, som ikke har ambitiøse vækstmål, og er mindre er innovative. Underskovens virksomheder har i gennemsnit 0,4 internationale aktiviteter. Se figur 6. Figur 6 Internationale aktiviteter hos de vækstivrige Internationale aktiviteter i virksomheden Frontløberne 1,6 Vækstparate 1,0 Underskoven 0,4 Total 0,9-0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services indenfor de sidste 2 år eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ikke høje ambitioner om vækst. 6

7 Hver femte krone tjenes på eksport 12 procent af virksomhederne tjener 30 procent eller mere af deres omsætning hjem gennem eksport. Samlet omsætter eksportvirksomhederne i panelet for 6,9 milliarder kroner, hvoraf virksomhederne estimerer, at ca. 2,9 milliarder kroner stammer fra eksport. Det svarer til omkring 42 procent af omsætningen i de eksporterende virksomheder. Virksomhederne i panelet omsætter samlet set for 13,8 milliarder kroner, og heraf stammer de 21 procent fra eksporten. Med andre ord stammer hver femte tjente krone fra eksport. Tallene er beregnet på 506 virksomheder. Se figur 7. Figur 7 Værdien af eksporten Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport % 10% 11% 70% % 13% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent Under 10 Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). 7

8 Eksporterende virksomheder er optimister Eksportvirksomhederne er mere optimistiske end virksomheder, der ikke eksporterer. 60 procent af eksportvirksomhederne har haft forventning om stigende omsætning mod 46 procent af de ikke-eksporterende virksomheder. Eksportvirksomhederne er ligeledes mere optimistiske med hensyn til antallet af ansatte. Se figur 8. Figur 8 Eksporterende virksomheder er optimistiske Hvad er dine forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Ikke eksport virksomhed 46% 42% 11% Eksport virksomhed 60% 25% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Større omsætning Uændret Mindre omsætning Ved ikke Hvad er dine forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Ikke eksport virksomhed 21% 58% 20% Eksport virksomhed 33% 47% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Flere ansatte Uændret Færre ansatte Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). 8

9 I industri og engroshandel er flertallet eksporterende I industrien og i engroshandel og agenturer er det hovedreglen, at virksomhederne eksporterer. I industrien er to ud af tre virksomheder eksporterende, og i engroshandlen er det pænt over halvdelen af virksomhederne. I industrien henter hver fjerde virksomhed mere end 30 procent af omsætningen på eksport, og i engroshandel og agentur henter 29 procent af virksomhederne mere end 30 procent af omsætningen på eksport. Andre store eksportbrancher er primære erhverv og forsyning samt vidensservice og transport. Se figur 9. Figur 9 Eksportomsætning opgjort efter branche Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport Primære erhverv og forsyning 16% 8% 64% Industri Bygge- og anlæg 26% 2% 1% 5% 14% 27% 33% 93% Handel med motorkøretøjer 4% 8% 88% Engroshandel og agentur 29% 16% 43% Detailhandel 13% 88% Transport og post 6% 3% 15% 76% Hotel og restauration 8% 92% Vidensservice 17% 3% 15% 65% Anden service 3% 8% 3% 86% Alle virksomheder 6% 13% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent Under 10 Ingen Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. De fleste virksomheder i undersøgelsen har opgivet tal for omsætningen, og baseret på tallet for virksomhedens omsætning (i 2010) og på procentdelen af omsætningen, der er tjent på eksport, er der estimeret tre nøgletal (se figur 10). Andelen af eksportomsætningen i regionen er en beregning af, hvor stor en del af eksportomsætningen i regionen, som kan henføres til den enkelte branche. Af den samlede omsætning i panelet, der stammer fra eksport på estimerede 2,9 milliarder kroner, stammer næsten hver tredje krone (32 procent) fra engroshandel og agenturer. 26 procent af eksportomsætningen hentes af industrien, og 22 procent hentes af de primære erhverv. Vidensservice står for 12 procent. 9

10 Andelen af den samlede omsætning i regionens virksomheder. Virksomhederne i panelet omsætter for 13,8 milliarder kroner. Engroshandel og agentur står for 23 procent af omsætningen, industrien for 16 procent, vidensservice for 14 procent og primære erhverv for 13 procent. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng med sektorens omsætningsmæssige størrelse og eksportandelen. Værdien af eksporten i forhold til omsætningen i branchen. I denne beregning er det branche for branche opgjort, hvad omsætningen er, og hvad værdien af eksporten er. Tallet giver et indtryk af, hvor vigtige de internationale aktiviteter er branche for branche. I primære erhverv, industrien og i engroshandel og agentur tjenes omkring hver tredje krone gennem eksport. I vidensservice og transport er det hver femte krone. Figur 10 Tre beregnede nøgletal for eksporten Hvem henter omsætningen? Primære erhverv og forsyning 13% 22% 35% Industri 16% 26% 34% Bygge- og anlæg 1% 2% 13% Handel med motorkøretøjer 1% 3% 5% Engroshandel og agentur 32% 23% 29% Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service 0% 7% 1% 5% 6% 18% 0% 1% 0% 14% 18% 1% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% Andel af eksportomsætningen i regionen Andel af den samlede omsætning i regionens virksomheder Værdien af eksporten ifht. omsætningen i branchen Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (418 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. Eksportaktiviteten er størst hos frontløbervirksomhederne. Hver fjerde virksomhed i regionen er en frontløbervirksomhed, og virksomhederne står for 39 procent den samlede indtjening fra eksport. De vækstparate udgør 39 procent af virksomhederne og tjener 56 procent af den samlede omsætning. Underskovens virksomheder udgør 10

11 36 procent af virksomhederne, og de står for de sidste 6 procent af indtjeningen. Se figur 11. Figur 11 Eksport og vækstambitioner Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport Frontløberne 21% 9% 22% 48% Vækstparate 7% 69% Underskoven 2% 5% 8% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent procent Under 10 procent Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar).. Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år og har ikke høje ambitioner om vækst. De store virksomheder har kræfterne til en eksportindsats, og i figur 12 er det tydeligt, at eksporten er vigtig for de store virksomheder. Figur 12 Eksportaktiviteter efter virksomhedsstørrelse Eksport i virksomheden 5-9 fuldtidsansatte 6% 2% 81% fuldtidsansatte 13% 11% 64% fuldtidsansatte 21% 6% 18% 55% fuldtidsansatte 32% 11% 18% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent procent Under 10 procent Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Forskelle er statistisk signifikante. 11

12 Ni ud af ti eksportvirksomheder eksporterer til lande i EU Ni ud ti eksportvirksomheder eksporterer til EU-lande, og fire ud af ti eksporterer også ud af EU til andre lande i Europa, hvoraf Norge sandsynligvis står for den største andel. De hurtige udviklingslande som BRIK (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er eksportmarked for næsten hver femte virksomhed og lige i hælene følger det øvrige Asien og USA. Se figur 13. Figur 13 Eksporten fra Region Midtjylland Hvor eksporterer virksomheden til? Inden for EU 89% Europa i øvrigt 41% BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) Asien (udover Indien og Kina) USA / Canada 18% 15% 14% Andre steder 7% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (159 svar). Flere valg var mulige. 12

13 Udlængslen er dæmpet en ud af tyve overvejer at flytte udenlands Noget tyder på, at virksomhederne er mere tilbageholdende med at flytte produktion eller andre funktioner til andre lande. I 2007 havde 15 procent af virksomhederne nylige erfaringer med at flytte og 7 procent overvejede at flytte mere. I 2011 har 6 procent af virksomhederne nylige erfaringer, og 5 procent overvejer at flytte. Se figur 14. Den ene halvdel flytter til andre steder i EU, og den anden halvdel vil til Asien og BRIK-landende. Se figur 15. Figur 14 Virksomhedernes flytteplaner er udlængslen dæmpet? Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de seneste 5 år? % 6% Nej % 15% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har virksomheden planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år? % 5% Nej % 7% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Figur 15 Hvor flytter de hen? Hvilke lande overvejer virksomhederne at flytte til? Inden for EU 51% Europa i øvrigt 13% BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) 27% Asien (udover Indien og Kina) 38% USA / Canada 6% Andre steder 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (27 svar). Flere valg var mulige. 13

14 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i maj Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Grænseoverskridende virksomheder

Grænseoverskridende virksomheder Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Danmarks Statistik Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Grænseoverskridende virksomheder Danske

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere