Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl"

Transkript

1 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse arkiver. Soldaten blev indkaldt som forstærkningsmand, lige inden krigen brød ud. Soldatens krig varede tre måneder, så blev han taget til fange. Indkaldelsen var til det 20. regiment, som var placeret i det centrale forsvar af Dannevirke. Soldaten kom derfor først frem til sit regiment efter rømningen og tilbagetrækningen. 20. regiment var en del af 8. brigade (Scharffenberg), der foretog det blodige udfald fra brohovedet den 18. april om eftermiddagen. Her blev soldaten taget til fange og ført til det lille fyrstendømme Schweidnitz i Nieder Schlesien. 1

2 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 2 Dagbogen giver et godt billede af den selvfølge, hvormed man fandt sig i sin skæbne, og hvordan man - trods alt - fik et godt og menneskeligt forhold til sine ærkefjender. Forstærkningsmand Frederik Hansen, Nybøl, 20. regiment, 6. kompagni nr. 453 Frederik Hansen på Præstevænget 1 i Nybøl tog det ganske roligt, da indkaldelsen til forstærkningstjeneste kom. Han havde været indkaldt til aftjening af sin værnepligt i 1853 i Flensborg. Dengang havde han godt nok ikke været gift med Cathrine fra Blans, men han syntes ikke, strabadserne var noget at snakke om. Dennegang var det dog alvor, og det var jo en stor og stærk modstander, som hæren var imod, så familien mente, at der skulle passes på. Frederiks far sagde, at når man var slesviger, så kæmpede man for konge og fædreland havde preusserne fået snuden fuld, og det samme kunne vel ske igen. Frederiks mor mente, at kamphanerne nok skulle komme til fornuft! Det, Frederik syntes var værst, var at undvære sine tre børn. Nu måtte Cathrine jo passe på hjemmet. Det havde lige været nytår. De havde festet med Frederiks far og mor på Præstevænget 1 - dér var Frederik født for 34 år siden. Det var den sidste søn- Præstevænget 1, Nybøl - Frederik Hansens fødehjem og bolig 1830 til

3 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 3 I forgrunden Nybøl Skole under krigen Til venstre står klokketårnet, der mangler sin beklædning, som blev anvendt til opvarmning i den kolde tid. I midten degn Bundesens hus. I denne skole kom Frederik hver dag fra 1837 til 1845 dag, forstærkningsmanden havde sammen med sin familie i lang tid, så Frederik tænkte på sin tid i Nybøl. Dengang, i 1830, var Frederiks far og mor, Hans og Anna Magdalene, lige flyttet til byen fra Skodsbøl sammen med Frederiks to ældre søstre, Cathrine Marie på 6, og Anna på 3 år. I Skodsbøl boede den lille familie hos bedstefar Friedrich Hansen, der i mange år havde været skrædder i Egernsund. Farmor Kathrine Marie havde hjulpet med at passe de to små piger, men nu måtte de nøjes med mor og far. Nu var der ikke mere plads i det lille hjem i Skodsbøl, da Anna Magdalena ventede den lille Fritz, som de ville kalde ham. Morfar Thomas, og mormor Anna Lund passede kroen lige ved siden af kirken i Nybøl, så ind i mellem blev pigerne også passet hos dem. De næste syv år gik med at klare dagen og vejen. Lille Fritz var i gode hænder hos de to ældre søskende, der fik nok at se til, for bare tre år efter fik Fritz en lillesøster. Hun kom til at hedde Anna Magdalena ligesom hendes mor. Et par år efter skulle Fritz have haft en lillebror, men han døde under fødslen. Herefter besluttede far og mor, at de ikke skulle have flere børn. I flere år legede Fritz på gaden uden for huset og i bækken lige ved siden af. I 1837 kom den store dag, hvor Fritz skulle i skole. Det gik smertefrit, da begge de store piger gik der i forvejen, så de tog bare Fritz med derhen på dagen. Tre år efter tog de alle bare lille Anna Magdalena med en morgen, og så var de alle samlet i skolen hver dag. Hvert år skulle børnene hjælpe hjemme på kådnerstedet om efteråret. De ældste gik hjemme på skift, én uge ad gangen, når kartofler skulle samles eller andet ordnes. Kådner Hans Hansen og hustru var ganske godt tilfredse med 3

4 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 4 børnene. De havde fået at vide, at de klarede sig godt, og de ikke havde mere forsømmelse end alle andre. Faderen havde set skoleprotokollen for 4. kvartal 1839 og kunnet konstatere, at den ældste, Catharine Marie, havde været i skole 35 dage i kvartalet, Anna havde været der 32 dage, Fritz havde haft fremmøde i 41 dage, og den lille Anna Magdalena gik i skole 45 dage. Deres flid og opførsel var god, så det var Hans Hansen godt tilfreds med. Fritz kunne lide at gå i skole. Hver dag fra 8 til 16, onsdag eftermiddag fri, oplevede de mange ting, mente Fritz. Dagen startede med morgenbøn og én time religion. Det, Fritz helst ville, var at skrive og læse, men også at høre om stjernerne og få gode historier - det kunne begejstre ham. Om lørdagen skulle han komme og høre søndagens prædiken, for da skulle han i kirke. Lige så snart pigerne var færdige med skolen, kom de ud at tjene hos andre. Cathrine Marie kom i tjeneste hos Jess Asmussen, Dybbøl, og Anne kom ikke så langt væk, nemlig hos Hans Peter Petersen Nybøl. Nu begyndte Fritz at gå til præst for at blive konfirmeret. Fritz var 15 år gammel, og hos præsten var han sammen med seks drenge og otte piger, der havde samme ærinde. Den 5. april 1846 blev Fritz konfirmeret, hvilket var en stor dag. Konfirmanden havde samtidig 16 års fødselsdag. Den dag blev der festet på Præstevænget dør Fritz farfar, der er enkemand og flyttet til Præstevænget i Nybøl. Fritz, eller Frederik, som der stod på indkaldelsen til værnepligten i 1853, var glad for, at der skete noget i tilværelsen. Knægten var vokset godt til i løbet af årene og var blevet kraftig og stærk ved at hjælpe til hjemme og på andre kådnersteder i Nybøl. Den 30. maj 1853 rejste den unge mand til Flensborg for at melde sig til tjeneste. Inden han tog hjemmefra, besluttede han sig for at medbringe en lille brun, læderindbundet lommebog, som han havde erhvervet sig. Frederik ville skrive dagbog om opholdet under indkaldelsen, så var det nemmere at fortælle om det, når han kom hjem. Frederik Hansen skriver: Den 30. Maj 1853 rejste jeg til Flensburg og meldte mig til Melitairtjeneste. Hvorpaa jeg straks fik Quarteer hos Jens Mørck i Sct. Jørgen Bye. Hvorefter jeg stillede om Eftermiddagen og blev overskreven til 4. Jægerkorps 1. Compagnie og fik No. 46. Hvorpaa vi straks blev udkommanderet paa Exeseerplassen for at sværge til Fanen, og fik orlov til at møde på Exeseerplassen neste Morgen den 1. Juni Klokken 5 /2. 1 4

5 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 5 Således skriver Frederik nøjagtige tidspunkter m.m., hvor han har været, og hvad han han har lavet i næsten hele hans tid som værnepligtig. Et sted i dagbogen nævner Frederik et ophold i Sønderborg fra den 28. december 1853 til 6. april Frederik arbejdede en overgang på slottet hver dag i 4-5 timer. Den 6. April afmarserede Detachmentet fra Sønderburg Kl. 8 og kom til Rinkenæs Kl. 12. Den 7. afmarserede Detachmentet fra Rinkenæs Kl. 7 og kom til Flensburg Kl /2, og vi blev saa indquarteret. Jeg kom i Quarteer hos J. Nielsen No. 365 i Olof Samsons Gang. Frederik omtaler en episode den 18. april, hvor tre mand fra 4. kompagni mistede deres kokarde (huemærke). Én af dem fik oven i købet 50 rotteslag og en anden 15 af samme slags, fordi de alle havde misbrugt deres våben og bespottet de danske ved at spytte og træde på kokarden og have sjunget Slesvig- Holstein. Den 15. ( Juni) var vi til Exersits fra 71 /2 til m10. Denne Dag blev mine 2 Uhre stjaalen. Nu fra første Juli blev jeg Tjener hos Præmeerløjtnant von Larsen. Den 4. stillede vi Kl. 4 for at faa Selskins-Tornystre udleveret. I september var korpset på manøvre omkring Slesvig, uden at noget særligt bemærkes i bogen. I oktober bliver Frederik Hansen ordonnans, i øvrigt fortsættes den daglig rutine. Den 7de (Okt) blev vi Permiteret. Kl. 6 om Aftenen. Vi fik Afregning og tog Afsked. Det sidste notat er med blyant, og her holder første del af dagbogen op. På de følgende sider er der en række notater og sammentællinger. Ét af notaterne skal bemærkes og står sammenklemt nederst på en side: 5

6 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 6 Udgivet til Brylluppet: 3 pd Kaffe 6 Mk 12 Sk. 11 pd Sukker 16 Mk 8 Sk. 1 /4 pd Thee 1 Mk 12 Sk. 1 3 /4 pd Lys 2 Mk 12 Sk. Røgtobak 4 Mk Det fremgår ikke, om det er Frederik Hansens eget bryllup med Catharine Danielsen, men de to næste sider er fyldt med delvis ulæselige navne på folk i Nybøl og omegn. På den efterfølgende side står øverst oppe: Bryllupsgaver 180 rdl. 4 mk. Dette beløb forekommer stort for en håndværkers bryllup. (Først da Frederik indkaldes til forstærkning, tages bogen igen i brug!) Da Frederik kom hjem den 8. oktober 1854 ved middagstid, var der mange, der ville snakke om opholdet i Flensborg og Sønderborg, selv om han havde været hjemme ind imellem. Allerede dagen efter var Frederik i gang med det daglige slid i marken på kådnerstedet, og det var han godt tilfreds med. Frederik var glad for at han havde lært at skrive i skolen. Allerede næste år sker der noget i Nybøl, som har indflydelse på Præstevænget 1. Frederik bliver hjemme sammen med Anna Magdalena og hjælper til. Der flytter et ægtepar - uden børn - ind i huset. Konen skal arbejde rundt omkring, og manden på den nye vej der bygges fra Sønderborg til Gråsten. Frederiks ældste søster, Cathrina Maria, blev gift den 23. oktober 1856 med den lokale boelsmand Nis Jacobsen. Frederiks far mente, at dette var til stor hjælp for hele familien, der nu havde fået familien mere samlet. Frederik havde flere gange været i Blans og hjælpe til hos forskellige. Her havde han mødt Cathrine, som var datter af Jørgen og Ellen Danielsen, der var indsiddere og daglejere. Herefter ville Frederik hellere end gerne til Blans, og det kom han tit. Frederik var nu snart 30 år, så alle syntes, at det var på tide at få sit eget. Så kom den store dag, hvor præsten i Ullerup Kirke lyste for parret Frederik Hansen og Cathrine Danielsen. Det var også på høje tid, for da var hustruen allerede tre måneder henne i sin første graviditet. Familien Hansen på Præstevænget var godt tilfreds. Der blev indbudt til bryllup i Nybøl Kirke den 6. juli Der var mange mennesker, og Frederiks far kunne meddele selskabet, at det smukke par havde overtaget huset på Præstevænget 1 af sin forældre, der bliver boende. 6

7 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 7 Parret var klar til at passe forældre, og Anna Magdalena kom til verden den 2. oktober Frederik og Ellen var flittige mennesker, og huset blev sat i stand. Nu havde Frederik lært så meget håndværk, at andre godt ville have ham til at reparere hus og sætte bygninger i stand. Nu gik det hele, som det skulle for den lille familie. Som en selvfølge indfandt barn nr. to sig. Det var lille Cathrine Helena, der så dagens lys 30. marts Nu havde de én nyfødt og én på to år. Ellen var vant til at arbejde, og Frederik var ved murerarbejdet. Frederiks far passede den lille parcel, der hørte til huset. Frederik ville gerne have en søn. Foråret 1863 mærkede Ellen, at den var gal igen. Den 24. september var glæden stor, da Hans kom til verden. Frederik kunne se sønnen hjælpe sig med arbejdet senere hen i livet. Samme år bliver Cathrines søster, Helene Kristine, gift i Ullerup Kirke med ungkarl Hans Kristian Sander fra Blans. Lige efter fødslen begyndte familien at være opmærksom på rygter og andre oplysninger fra København og Flensborg. Der var noget i gære. Københavnerne ville have Danmark til Ejderen. I Haderslev havde Frederik hørt, at der var en mand, der hed Lauritz Skau, der ophidsede folk til at forlange Danmark udvidet til syd for Slesvig. Rygterne bredte sig til Nybøl. Nu skulle der være krig som for 15 år siden. Nogle få var tyskervenlige og mente, at det var på tide med tysk i skolen og i kirkerne. Andre var mere til Danmark og mente, at det gik helt fint. Frederik var tilhænger af den sidste mening, ligesom næsten alle i byen. Præsten Christensen var tysk, men god nok alligevel. Degnen Bundesen var dansk, så de to ting udlignede hinanden, mente Frederik. Underhånden var der givet tilsagn fra fattigkassen om 24 mark om måneden i den tid, han var indkaldt. Præsten havde fortalt, at sognets indkaldte til sø- og landmilitsen fik fra kassen. Udover Frederik Hansen var der også Smed Mikkelsen, Mathias Kaad tillige med Frederik Wilhelm Andersen fra Stenderup, som også var indkaldt senere som forstærkningsmand. Ellen og børnene kunne - med lidt hjælp fra de gamle - nok klare dagen og vejen. Der var også sparet lidt op til dårlige tider! Om morgenen den 18. tog Frederik varm afsked med alle i huset og traskede mod Sønderborg, 34 år og far til tre børn. I sin rygsæk havde han sin gamle brune læderdagbog, som han ville fortsætte med at skrive i. Da Frederik passerede Bøffelkobbel på sin vej ud, vidste han ikke, at tre måneder efter gik det den anden vej med preussere på begge sider. Fra den 18. januar til den 30. januar bliver Frederik Hansen indkvarteret i Vester Sottrup og bliver nødtørftigt uddannet. Frederik får lov til at gå hjem om aftenen og stille næste dags morgen. Den 31. januar kommer han med 7

8 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 8 dampskibet fra Sønderborg til København. Her bliver Frederik søsyg i en storm og måtte op på dækket. Frederik betalte en matros 3 mark for leje af en køje, fordi han frøs så forfærdeligt. 1. februar lagde skibet til ved Toldboden, og alle blev udskibet. Nu går turen med jernbane til Korsør, hvor han indkvarteres. Herfra sejlede vores soldat til Kegnæs og ankrede op for at sejle tilbage til Sønderborg den 16. februar. Nu marcherede de til Sundsmark for at blive indkvarteret. Den 17. om Morgenen marserede vi igjen til Sønderborg og kom med Dampskibet Valdemar til Faaborg henimod Aften. Derfra marserede vi 3 /4 Mil til en By der hedder Falsled, der kom jeg og Jacob Jensen i Quater hos en gammel Sømand. Det var det bedste Quater jeg har haft i Krigstjenesten. Vi blev meget godt beværtet om Aftenen med god varm Spise og Kaffe og om Morgenen fik vi først Brød og Brændevin, siden Kaffe og Brød og saa fik vi hver 2 Stykker Mad med paa Reisen. Den 18. marserede vi 5 1 /4 Mil til en By som hedder Sandager. Der blev vi indquartert og fik varm Spise. Det var paa en Herregaard. Den 19. marserede vi 3 mil til Strib, som er Færgestedet til Fredericia. Men da 11. Regiment skulde oversettes før os, og det var Aften, maatte vi 3 /4 Mil tilbage paa Landet, til en Bye som hedder Røjle, der blev vi indquarteret og fik varm Spise. Der maatte vi ligge i en Lade, hvor det sneete ind til os. Næste dags aften stod Frederik i Fredericia. Det lykkedes at blive indkvarteret trods trængsel i gaderne. Næste dag, den 21. februar, blev alle stillet op på Rådhuspladsen og inddelt i regimenter. Frederik kom i 20. regiment, 6. kompagni og fik nummer 453. Den aktive tid i krigen startede med forposttjeneste. Frederik klager over uvejr og våde fødder. De lange støvler kunne ikke klare at stå i slam i 48 timer. I fritiden kunne de krybe ind i en åben lade med lidt halm. Den 8. marts beskriver Frederik Hansen sit første møde med fjenden. Da kompagniet lige var kommet på forpost ved Krybily, blev de angrebet af preusserne. Frederik fortæller om preussiske granater, der slår ned i en mose ved siden af og gjorde ingen skade. Da kompagniet var næsten omringet, måtte de trække sig tilbage gennem en skov og over en mark i dynd til knæene. Nu måtte de løbe alt det, de kunne til Fredericia. Frederik fortæller også, at 1. kompagni var med i tilbagetrækningen og flygtede mod Erritsø, men blev afskåret og tilfangetaget. Kun otte mand kom tilbage. 8

9 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 9 Endvidere skriver Frederik Hansen: Preusserne tog deres Stilling en 1 /2 Mil udenfor Fredericia i Retning mod Eredsøe, Staustrup og Triel-Skov. Der opkastede de deres Skanser uden nogen Modsigelse fra de danske indtil den 19de. Da var vi just kommen paa Forpost igen ved et Tobakshuus som laa midt imellem Staustrup og Fredericia. Klokken 9 kom jeg paa Post, og neppe havde jeg staaet en 1 /2 Time, førend jeg saa store Koloner rykke frem, baade Infanteri og Kavaleri. Det varede heller ikke længe, førend vi foran os saa en tæt Kjede rykke frem mod os, helt usenert frit og uden Dækning ned i en Slugt, paa venstre Flanke af min Post. Venstre Fløj retirerede, jeg og min Rodekammerat blev den yderste Post. Jeg sagde til ham, at det havde ikke nødigt at retirere endnu, thi de kan ikke lange os. Men næppe havde jeg sagt dette, førend vi fik en Salve op i Flanken. En Kugle ramte paa Enden af min Livrim, saa Spændet og den ene Taske fløj bort. Jeg styrtede til Jorden, men sprang op igen og løb tilbage hvad jeg kunde. Jeg fik Livrimmen sammenbundet med et Reb og blev noget tilbage. Omendskjønt Kuglerne peb rask forbi, hvor jeg opholder Mig, indtil henimod Aften, saa maatte jeg med at storme Tobakshuuset, som Preusserne havde taget. Jeg havde ikke een Patron, men maatte med alligevel, thi vi havde en Commandeersergeant, som heder Amiralie. Han var beskjænket hele Dagen. Han tvang mig til at følge med enten jeg havde Patroner eller ei. Jeg var ogsaa saa troskyldig og løb med i al den Kugleregn, som jeg neppe antog for at slippe frie for at faae en Kugle. Vi laa paa en Banke, hvor Tyskerne ret havde skudt paa os. Min højre Sidemand fik en Kugle i den ene Hofte, og min venstre Sidemand fik en Streifkugle paa det ene Ben. Det var de to eneste Menige, der blev saaret der. Vor Compagniekomandør Primeer-Løjtnant Riise fik en Kugle i det ene ben. Nu fortsætter Frederik med at fortælle, at det ikke lykkedes at erobre tobakshuset. Mandskabet måtte tilbage i dækning og blive der i endnu en nat bag nogle møjbunker. De fleste havde bortskudt deres patroner, så midt om natten fik de udleveret en ny sending. Nogle havde Tap-rifler, og andre havde Minierifler, alligevel fik de kun ammunition til Minie. Tap-riflerne måtte vente til bedre tider. Den 20. marts begyndte preusserne at bombardere Fredericia, så nu blev 20. regiment afløst af 9. regiment. I Fredericia kunne mandskabet ikke blive i deres 9

10 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 10 Frederik Hansen var også med ved Fredericia kvarter på grund af vedvarende bomberegn. Midt om natten måtte to delinger af Frederiks kompagni op i byen for at hjælpe til, da det brændte utallige steder. Af Frederik Hansens dagbog fremgår, at han har været syg: Da jeg ikke var rigtig rask, meldte jeg mig hos Lægen, og kom over til Børovig paa Fyen, derfra blev vi kjørt til en Herregaard, som kaldes Billeshave. Der var et Felt-Lazareth. Jeg og Peter Petersen fra Stenderup var i een Stue, der laa ogsaa 3 saarede der. Den ene døde den 9de Dag efter at han havde faaet saaret. Det var en Fyenbo, hans Pleiefar og Broder var just netop den Dag der da han døde. De fik lov til at tage ham med hjem. Een fra Aalborg Amt, som ogsaa var haard saaret, døde, da jeg var der. Jeg fulgte med til hans Hvilested, han blev begravet paa Røile Kirkegaard. Paa dette Lazareth var jeg i 10 Dage. Altsaa den 31. Marts kom jeg til Fredericia igen. Der gjorde jeg kun 3 Forposter, til den 10. April, da vi henimod Aften fik Ordre til at møde ved Stranden i marschfærdig Stand. Klokken 6 om Aftenen kom vi med Dampskibet til Børovig, og der blev vi kjørt over Fyen til Faaborg. Da vi kom forbi det gamle Quateer, som jeg havde i Falsled, var Konen og tog imod mig. Jeg fik Kaffe og et godt Stykke Mad hos hende med paa Reisen. 10

11 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 11 Den 11. april klokken 3 om eftermiddagen kom Frederik til Faaborg og blev indskibet. Hele styrken kom til Høruphav om aftenen og marcherede straks til Viby. Frederik fortæller, at han blev efterladt hos bagagen og blev ikke indkvarteret før sent på natten. Kompagniet blev tre dage i Viby, marcherede til Sønderborg den 14. april og kom straks på forpost på Dybbølsiden. Enheden lå i reserve bag skanse 8, hvor granaterne suser om ørerne, som Frederik skriver i sin dagbog. Dagen efter blev kompagniet reserve mellem brohovedet og skanserne. Den 16. og 17. april var Frederik på forpost uden for skanse 8 og havde nu kun meter til preusserne. Af dagbogen fremgår, at der var det bedst, for her regnede det ikke med granater. På selve angrebsdagen, den 18. april, var 20. regiment reserve mellem skanserne og brohovedet. Frederik beskriver opholdet rædsomt, som at være midt i den stærkeste torden. Klokken 10 blev vi angreben af Preusserne, vi maatte strax til Forstærkning til venstre ned efter Vemmingbund. Vi blev commanderet til at storme og Preusserne maatte trække sig tilbage. Vi kom dygtigt fremad, men til stor Skade, thi det varede ikke længe, førend vi maatte retirere igen med stort Tab af Saarede og Døde og en Mængde blev fangentaget. Jeg retirerede saa længe jeg kunde. Først kom jeg til at hvile mig i en Grøft halv fuld af vand, der blev jeg gennemblødt og Støvlerne fik jeg fulde af Vand. Siden blev jeg tungere til at løbe. Jeg løb saa videre og naaede en afbrendt Gaard, C. Jensens Dybbølmark. Der skjulede jeg mig nogen Tid bag de staaende nøgne Muure. Der blev Mangen fangetaget, men jeg tog til mine Been igen, og tog Retning mod Nordost. Der opnaaede jeg et lille Gjærde, hvor jeg tog Dækning igjen. Der var 7-8 Mand og en Officeer, og han befalede os at skyde, men inden jeg fik mig lidt udhvilet, saa jeg, at jeg var ene. Jeg rejste mig og løb igjen langs et Gjærde, indtil jeg naaede et andet, og kom over det. Der fik jeg en Kammerat, som ogsaa kom der, en fra Flensburg, vi søgde vores Dækning der, saa godt som vi kunde, thi vi kunde ikke komme videre. Vi var allerede saa langt tilbage, at vores havde taget deres Stilling ved Brohovedet, og vi var i lige stor Fare fra begge Siderne for Kuglerne. Jeg laa med Næse liige mod Jorden, og kunde ikke vove at hæve mig. Jeg laa der omtrændt en Times Tid, saa hørte jeg en som sagde: Kammerat hvad skal vi gøre? Da var det den Flensburger, thi da jeg ikke kunde hæve mig for at see op, viste jeg ikke om han var falden. Jeg sagde til ham, lad os kun ligge ganske rolig, thi endnu kan vi ingen Steder komme, maaske 11

12 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 12 naar det bliver Aften vi saa kan komme afsted. Jeg lagde mig saa og lytte igen, thi Kuglerne fløj over os i 100-Tal fra begge Sider. Omsider hørte jeg smaasnakken, jeg hørte de talede tydsk. Jeg raabte strax Bardon Kammerat, og det raabte jeg 3 Gange førend jeg fik Svar. De sagde saa til mig, kom Mahl hierüber. Jeg sprang over Gjærdet, imens Kuglerne fra de danske spillede rask om Ørene på mig. Jeg laa hos dem i en 1 /2 Times Tid, saa kom vi tilbage, op imod Skanserne, hvor vi var i stor Fare for Granaterne fra de danske, især fra et Orlogsskib som hedder Rolf Krake. Men det lykkedes mig at komme ubeskadiget Syden for Skanse no. 1 ud paa Schauseen, der var jeg uden Fare for Kuglerne. Nu beskriver Frederik Hansen, hvorledes fangerne blev ført fra skanserne over Bøffelkobbel gennem Nybøl til Gråsten Slot. Da transporten nærmer sig Nybøl, beder Frederik en officer om tilladelse til at besøge sin kone og sine børn på Præstevænget. Tilladelse blev givet, i følgeskab med en husar, og Frederik skynder sig hjem ad den gamle vej til Gråsten, nemlig ind ad Tingvej, bag om kirken, forbi den gamle skole og degn Bundesens hus, ned ad Skolevænget og hjem. Frederik Hansen opholder sig hjemme i kort tid. Cathrine, Anna Magdalena, Catharine Helena og lille Hans samt forældre var overrasket og glade Frederik Hansen var med i modangrebet af 20. regiment den 18. april i 8. brigade 12

13 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 13 over besøget. Frederiks kone troede, han var i Fredericia, og derfor var hun lykkelig over, at børnenes far var i live. Alle var overbevist om, at slesvigere ville blive hjemsendt fra Flensborg om få dage. Frederik vidste ikke, hvor han skulle hen, men han var sikker på, at alt ville blive godt. Efter en god kop varmt at drikke og noget godt at spise, fik han fyldt sin mulepose og hilste af med kone, børn og forældre. Den preussiske indkvartering flokkedes omkring ham og mente, at han snart ville være løsladt. Nu gik turen ad Præstevænget mod den nye chausse til Gråsten. Frederik nåede sin fangetransport, inden turen fortsatte til Gråsten Slot. På slottet blev der opstillet vagtposter, så fangerne ikke ville stikke af. Efter en tid blev fangerne drevet ind i et større rum og fik udleveret et stykke flæsk og et stykke brød. Herefter begyndte udplyndringen ; alle, der havde to par støvler, fik frataget det ene par. Alt andet, undtaget det nødvendige, blev frataget dem. Frederik Hansen havde netop om morgenen modtaget nogle breve til kompagniet, hvilke han forsøgte at aflevere til en kommandørsergent. Sergenten mente, at Frederik skulle beholde dem indtil videre, hvorefter de blev pakket i tornysteret. Imidlertid var der en preussisk officer, der forsikrede Frederik om, at hvis han fik brevene, ville disse blive afleveret gennem en parlementer. Dagen efter, den 19. april, blev Frederik og de andre ført til Flensborg. Fangerne blev indkvarteret i Nørre Kirke og særdeles godt beværtet af byens befolkning. Frederik fortsætter sin dagbog: Vi var endnu i den gode Mening, at vi paa anden Dag skulde permiteres, thi om Aftenen blev Slesvigerne skildt fra de Andre, og en Deel af dem kom med Jernbanen. Men paa anden Dag, den 20de stillede vi paa Jernbanegaarden. Vi fik den Trøst der, at naar vi kom til Hamburg, saa skulde vi permiteres der. Der fik vi allesammen hver 2 Mark af et ubekjendt Fruentimmer med paa Reisen. Vi var en Mand. Saa maatte vi paa Jernbanen til Hamburg. Der kom vi ind i Exerseerhuuset og fik varm Spise, derfra kom vi ind i Byen. Vi kom 80 mand til at ligge hos en Gjæstgiver i Polstrasse. Der var vi den 21de og blev godt beværtet, men ingen Tanker om Permisionen derfra. Men de sagde, at der var thelegraphferet til Berlin, saa blev vi permiteret derfra, men saa begyndte vi at tvivle. Den 22de kom vi paa Jernbanen til Berlin. 13

14 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 14 Herefter nævner Frederik mange stationer, toget passerer på ruten til Berlin. I Berlin er det lige tid til lidt at spise, så går turen videre. Frederik skriver, at natten til den 23. april kører de 28 mil og får gaver ved flere stationer. Frivillige preussere kaster gaver op i vognene til dem. Det er især brød og cigarer. Frederik skriver, at han har støvlerne fyldte med cigarer. Nu ser fangerne for første gang de høje bjerge i landskabet, 5000 m med evig sne, inden de klokken 17 ankommer til Schweidnitz i Slesien. Vi blev her opstillet og fordelt. 300 Mand kom til at ligge paa Kasernen og 100 Mand, hvoriblandt jeg var, blev ført ud til Voldene. Der var Muure af Kampesteen opført ved begge Sider, som ere 8-10 Alen høie, og Spaseregangen vi havde derimellem, er Alen bred. Inde i Muuren ere der store Stuuer, hvori vi boede. Muuren er 4 Alen tyk. Der gaar en Broe over Graven. Der samlede sig mange af Byens Indvaanere hver Dag, for at se de danske Fanger. Jeg antog at de vare medlidende Folk, thi de kom og kastede saa meget ned til os, baade Hvedebrød og Cigarer, og mange andre Ting som vi skulde have til en Erindring. Men det varede kun 8 Dages Tid, førend Commandanten forbød det hele. Han var ikke af samme Karakteer som Indvaanerne, det var en rigtig Skurk. Den 24de fik vi uddelt Lønning, som bestod af firkantede Stykker Pap med paalydende 9 Penning, og som blev os sagt, at vi kunde betale med dem til en Kone, som kom med Kaffe til os Morgenen og for Vaskning. Om Eftermiddagen skrev jeg til min Kone for at kunde vide hvor jeg er, samtidig skrev jeg til Compagniet om de Breve jeg afleverede i Graasten. Den 25de om Morgenen blev vi sendt uden for Byen til nogle forfaldne Fæstningsværker. Her fik vi udleverede Spader, Skovle og Trillebører, og nu kom vi i Arbejde. Disse Fæstningsværker skulde vi sløjfe, det var ikke noget rart Arbejde. Den 26de var vi paa Spadserertur, og havde Eftermiddagen fri til at passe vores Tøj. Frederik Hansens fangegruppe fik tildelt en preussisk løjtnant der hed Brixen, som ofte tog dem med ud at spadsere. Den 26. april spadserede de ud til nogle høje bjerge, der lå ca. 1 mil uden for byen. Bjerget hed Suptenberg, det højeste i Slesien, og har et lille kapel på toppen. Turen kan klares på to timer. Den 29. april kom der 18 danske fanger hertil, og den 1. maj kom 16 sårede, men som var helbredt i Rendsborg. 14

15 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 15 Den 30de om Morgenen, da vi var opstillede og skulde paa Arbejde, red Kommandanten til Hest foran Fronten, og han spurgte om der er en Tømmermand iblandt. Ha-Ha tænkte jeg, det er noget for mig, det kan da ikke blive værre som at bruge Spade og Skovl. Jeg traadte ud ad Geleddet og svarede ja. Han spurgte ogsaa om en Snedker og en Bødker. En Sergent førte os ud til et borgeligt Værksted uden for Byen. Jeg skulde reparere Trillebører, Snedkeren og Bødkeren skulde lave andet. Den 1. Maj om Morgenen Klokken 8 skulde Løjtnanten efterse os, da han gik langs Fronten, standsede den Cigarmager som samtidig med mig blev tilfangetagen, og som havde en Slesvig-Holsteinsk Cokarde Felthue. Løjtnanten spurgte hvilke Folk han havde kæmpet for. Det danske svarede han. Hvilke Cokarde har De i Deres Hue, for denne tilhører ikke den Uniform De bærer, hvorfor jeg nu strængt befaler Dem til at borttage denne Cokarde og forskaffe Dem en svarende til Uniformen. Jeg blev forundret over den maade Løjtnanten gik frem mod ham, skønt denne Straf kun er lille, havde jeg dog faaet mig lidt hævnet. 7. maj var man også på en tur igennem byen Weigenrode, hvor alle slesvigere lod sig fotografere. Preussen er til stede ved en gefreiter, ellers er der: Fra Sønderborg: guldsmed Frederik Wilhelmsen og murer Hans Chr. Christensen. Fra Als: Peter Petersen, Lauensby, tjenestekarl Jørgen Jørgensen, Frederik Hansen Krigsfanger i Schweidnitz 15

16 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 16 Svenstrup. Fra Sundeved: Hans Chr. Hansen, Broager Mark, Lorenz Jessen, Dynt, boelsmand Chresten Christensen, Blans, snedkermester Asmus Poulsen, Blans, vores egen Frederik Hansen, Nybøl, smed Christian Clausen, Rønshoved, arbejdsmand Boni Petersen, Bau, skomagersvend Peter Wilhelm Møller, Tørsbøl, skrædder Mathias Sørensen, Westerbau, arbejdsmand Lauritz Nissen, Øster-Lindet. Samme dag fortæller Frederik, at de overværede en katolsk begravelse. Først kordrengene, så kom degnen med et lys, så liget, som blev båret på en båre af 16 mand. Alle, der bar, havde en citron i den ene hånd. Efter liget kom damerne og til sidst mændene: Den 9de blev en dansk Fange begravet. Han var fra Sjælland og havde 5 børn hjemme. Vi var alle med til at følge til Graven. Alting blev gjort ligesom hos os, undtagen med Jordpaakastningen, først kastede Præsten, efter at han havde gjort Talen, 3 Haandfulde Jord paa Kisten i Graven. Derefter kom alle vi andre, baade cevile og Melitair. Musik, 11 Mand stærk, spillede fra Latzaretten heelt igjemmen en Bye som heder Schönbraunau. 15. maj, pinsedag, var Frederik på spadseretur sammen med tre andre og én preussisk soldat. Selskabet var inde på den evangeliske kirkegård. De gik ind i kirken, hvor organisten spillede på orglet. Ved den østre ende af kirken ligger 11 borgere begravet i en indhegning. Graven stammer fra 1848, da der var revolution over næsten hele Europa. Den preussiske regering beordrede alle byer til at oprette en borgermilits til bekæmpelse af oprør. En major havde kommandoen her i Schweidnitz og en kommandant af ringe karakter, som Frederik skriver. En dag havde majoren alarmeret styrken på grund af oprør. Da kommandanten hørte det, ville han forbyde det, men alligevel stillede borgerbevæbningen. Kommandanten blev opfaren, og en del pøbel stillede omkring hans hus. Da løb han på kasernen og kommanderede militæret til våben og befalede dem at skyde på borgerne. En hel del blev såret, og 11 blev skudt og døde på stedet. Den 16de 2den Pinsedag skulde jeg igen have været ude at spadsere, men fik daarlige Øjne, saa derfor maa jeg blive hjemme hver Dag. Alle de Andre der ikke har Øjensyge arbejder 5 Timer hver Dag. 16

17 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 17 I den følgende tid er der mange begravelser at deltage i. Den 23. maj blev to danske fanger begravet. Den ene fra Lolland, den anden var fra Fyn. Den 25. maj var der en fra Tønder, der blev begravet. 1. juni kom 300 af fangerne til Østrig/Ungarn. Der var nu 100 mand tilbage. I et længere uddrag af dagbogen beskrives en katolsk messe. 2. juni arbejder Frederik med reparationen af en bro - helt alene, adskildt fra sine kammerater. En herre kommer hen og taler med opsynet, en sergent. Derefter kommer herren hen til Frederik, og siger goddag. Frederik bliver overrasket over at høre manden tale dansk. Det viser sig, at manden er snedker og har været i Danmark. Snedkeren har arbejdet i både Haderslev og Aabenraa samt flere andre steder. Manden kunne godt have tænkt sig at bo i landet, men kulden var for streng. Endelig kunne manden ikke forstå, hvorfor man var utilfreds med at leve under den danske konge, for alle så ud til at have det godt. Nu kunne Frederik meddele, at slesvigerne aldeles ikke var utilfredse med kongen eller Danmark, så manden måtte være forkert underrettet. Hvis der endelig var en enkelt utilfreds, så måtte det være hertugens tilhænger. Denne hertug boede kun fire mil fra Schweitnitz på godset Prinkenau, indtil 1848 boede han på Augustenborg Slot. Hertugen havde forsøgt at fravriste Slesvig/Holstein fra Danmark og gøre området selvstændigt. Fra den 3. juni til den 9. juni arbejdede Frederik sammen med flere andre på broen. Dér var mange tilskuere, som havde lidt underholdning. Én af fangerne, en musiker, havde købt en violin og spillede lystigt til arbejdet. Frederik og en fange ved navn Rasmus var begyndt at fremstille træsko og kegler, som de solgte til tilskuerne. Den 13. juni blev der hjemsendt fem mand efter ansøgning fra familien. Den 14. til 16. juni blev der arbejdet på værkstedet, bl.a. med fremstilling af trætøfler til en løjtnants kæreste, og tre trækors til gravsteder. Om eftermiddagen er der plads til spøg og skæmt, bl.a. keglespil og sang m.m. 17. juni var Frederik i byen sammen med flere andre. Efter endt arbejde gik selskabet ned i byen og købte sig nogle kolde bøffer og brændevin og hver et lille rundstykke. 21. juni blev der vist rundt i plantagen, der omgav byen. De var ca. 30 mand og én vagthavende løjtnant samt en del andre officerer. Plantagen er smukt anlagt med mange frugttræer - kirsebær og blommetræer samt mange blomsterbuske. Midt i plantagen er der et sted, hvor der vokser egebuske med stier udenom. På denne plet, fortæller Frederik, fortælles der, at der engang var et krudtmagasin, som bestandig blev bevogtet af en skildvagt. Kommandanten i byen var en rå og ondskabsfuld person, som fandt fornøjelse i at pine og straffe militæret på det grusomste. For at få dem straffet, udklædte kommandanten sig som Djævelen og gik hen imod skildvagten, og selv om vagten anråbte ham, 17

18 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 18 svarede han ikke, men nærmede sig langsomt, så posten mistede modet og løb sin vej. Efterfølgende blev han straffet voldsomt for at have forladt sin post. Engang da der skulle en polak på denne post, bad denne om at få udleveret en patron, hvilket han fik. Polakken overtog vagten kl. 18 og tænkte kun på uhyret, der skulle komme. Efter to timer så han en hvid skikkelse nærme sig, han fældede geværet og råbte det an tre gange, men uden at få noget svar. Nu lagde polakken geværet an og skød. Uhyret råbte og skreg, at han var generalen og skuddet ikke havde ramt ham. Skildvagten løb hen og stak bajonetten i ham. Afløsningen på tre mand kom og stak også deres bajonetter i kommandanten. Herefter bar de den døde ind til vagten på deres geværer. På denne plet med egebuske ligger kommandanten begravet under en bred granitsten og på midten udhugget et menneske, som ligger på ryggen med fire bajonetter gennem brystet. 26. juni besøger Frederik og tre andre en lille by, der hed Wiezenrode. På vejen hjem var selskabet til dans på den lokale kro. Frem til den 31. juni blev der arbejdet på værkstedet om formiddagen og holdt fri om eftermiddagen. 3. juli kom der 480 fanger til Schweidnitz fra Als. Preusserne var gået over Alssund, hvilket Frederik og de andre ikke rigtig kunne tro. Frem til den 17. juli var Frederik og tre andre på arbejde i en lille by der hed Schönbrunn. Frederik og de andre var nu godt hjemme i området og havde tjent penge på tøfler, stylter og kegler m.m., så de førte et godt liv med rigelig føde og våde varer. De kunne tillade sig at gå på kro og more sig. Mange steder - fortæller Frederik - betalte lokalbefolkningen gildet. 22. juli var en trist dag for Frederik Hansen, han skriver: Klokken 4 om Morgenen døde Chresten Christiansen fra Blans her paa Lazarettet af Thyfus og den 24de om Morgenen blev han begravet. Vi blev ført under Kommando til Lazarettet af Løjtnanten. Da Kisten blev baaret ud, saa vi at den var pyntet som alle de Andre, der er bleven begravet her. Med Musikkorps i Spidsen satte Følget sig i Bevægelse til Afmarsh til Kirkegaarden. Da Kisten var sænket i Jorden, holdt Præsten en kort Tale, og vi Andre alle hans Kammerater gav ham et sidste Farvel, med at kaste hver 3 Haandfulde Jord i Graven. Han blev begravt lige ved siden af fire andre danske. Disse fire Grave er kønt opsat og der er plantet Blomster paa dem. Et lille Dannebrog vejer ogsaa paa Graven. 18

19 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side juli spadserede fangerne til et bjerg 10 mil øst for byen ved navn Zopten. Halvvejs oppe, fortæller Frederik, er der to kæmpestene, der kaldes Fisken og Jomfruen. På toppen er der ingen træer, men et lille træhus med en beværtning og kiosk med salg af forskellige småting. Der var en stor kikkert, og man skulle indskrive sig i en protokol, så man kunne se, de havde været der. Det var endvidere et lille kapel med gudstjeneste én gang om året. Vejen ned var en anden end op, men dobbelt så lang. Man kom gennem en lille landsby med et stort ølbryggeri. Netop som selskabet bestilte nogle flasker øl, var ejeren, en baron, til stede. Baronen gav en arbejdsmand ordre til at køre en halv tønde bayersk øl ud til selskabet - det ville han forære dem. Derfra kom de til et værtshus, hvor løjtnanten gav kaffe og brød. Øllet havde sat de danske i godt humør, og det gik med gode danske sange hjem til byen. Hjemkomsten var klokken 20 om aftenen. Det ser ud som om Frederik Hansen lever bedre og bedre som tiden går: 31de blev jeg budt paa Middag hos en Familie i Byen. Manden hed Kaiser, han ejede et stort Hus og i hans Forretning er der sysselsat 30 Fruentimre med at lave Tøjblomster. Hver Søndag har denne Familie een af de danske Fanger indbudt til Middag, men vil gerne have een der kan tale lidt Tysk. Jeg blev meget godt beværtet med Spise og Drikke. Om Eftermiddagen var jeg med ham ude at spadsere. Vi var paa flere Sommerforlystelser, hvor han viste sig imødekommende over for mig. Han fortalte mig Aarsagen, hvorfor han bespiste een af de danske Fanger hver Søndag, han har nemlig en Søn, som er Soldat, og ligger i Slesvig. Sønnen har ogsaa været i Jylland, og efter det som han har skrevet, forklarede han mig, at hvor han har ligget i Kvarter, har Folkene været saa gode og omhyggelige med ham, hvorfor han nu vil Gengælde det mod os. Om Aftenen ledsagdede han mig hjem. Fra den 1. august blev der åbnet for hjemsendelse. Den 6. august blev seks slesvigere hjemsendt - Frederik Hansen synes, det er trist, for nu er der kun seks tilbage. De næste 14 dage går med lidt arbejde, bl.a. stylter til kommandanten, ellers de frivillige spadsereture. Den 15. august om eftermiddagen fortalte en preussisk gefreiter, at han mente, de skulle rejse hjem i morgen. De danske havde ikke meget tiltro til ham! Den 16. august om morgenen stod de sidste tapre danskere til morgen- 19

20 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 20 parade. Der blev meddelt dem, at i dag skulle de have fri. Senere på dagen fik de ordre til at bringe uniform og støvler i orden, da de skulle rejse kl. 19 aften. Dette gjaldt de seks slesvigere i kassematterne og den ene på lazarettet. Da vi steg på toget, udråbte løjtnant Brixen tre kraftige hurra. Den 17. august klokken 10 ankommer toget til Berlin. Fra banegården marcherer danskerne ad Neu Friedrichstrasse gennem Königsstrasse, videre Unter den Linden forbi kronprinsens slot og kommandantskabet. Da de var kommet forbi Brandenburger Tor og gennem Wilhelmstrasse, sluttede marchen på Potsdammer banegård. Klokken 12 afgik toget til Magdeburg med ankomst klokken 4. Den 18. august samledes alle fanger fra forskellige fængsler på kasernen, og efter et måltid mad fortsatte man med toget klokken 18 om aftenen. Den 19. august klokken 9 var toget i Lübeck. Her fik fangerne 45 lybskskilling i rejsepenge, og så skulle de selv befordre sig hjem. På banegården betalte hver 42 lybskskilling for at komme til Hamburg, resten, tre skilling, skulle så række en sidste del af vejen hjem til Nybøl. Nogle fanger sluttede sig sammen og ville hutle sig gennem Holsten. Frederik slog sig sammen med Lorenz Jensen, der havde så mange penge, at de to kun skulle gå hjem fra Flensburg. Det var fire fanger, der kom med toget i Altona med ankomst Flensborg kl. 23 om aftenen. I Flensborg var der seks mand, der hyrede en enspændervogn til Sønderborg. Frederik Hansen kom hjem til Præstevænget 1 den 20. august kl. 7 morgen. Den lille familie gjorde store øjne, da Frederik stod i døren, han blev modtaget med jubel af sine tre små børn. Og nu skulle der fortælles, efter at bedstefar og bedstemor på begge sider var forsamlede. Nu var det godt, at den brune læderdagbog var med tilbage i tasken. Året ud fortsatte Frederik med alt forefaldende arbejde i omegnen. Han var fiks på fingrene og udviklede sig hurtigt til en habil håndværker. Efterhånden fik han ry for at kunne mure. Da der var ved at komme ro over feltet i Nybøl og Stenderup, begyndte folk også at ville have noget gjort ved hus og hjem. Byen havde lidt under krigens slitage, og især i Dybbøl skulle der tages fat på næsten alle bygninger. Der har uden tvivl været indkvartering på Præstevænget 1 under krigen, for i januar måned 1865 tilkendes Frederik Hansen er krigsskadeserstatning på 28 rigsdaler, som kan udbetales. Denne sum hjælper den lille familie en hel del - nu kan de tænke på at skaffe sig flere arvinger. Frederik synes ikke der er de helt store ændringer i det daglige. Præsten fortsætter sin gerning, men degnen vil ikke sværge på tysk, så han rejste nok til Danmark. Frederik håber, det bliver Bundesen, der snart skal til at tage sig af hans børn i skolen. 20

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

En landsbysoldats dagbog

En landsbysoldats dagbog En landsbysoldats dagbog Af Lise Schifter På Asminderød Kirkegård findes en mindesten over de lokale soldater, der døde i krigen i 1864. Nøgternt oplistes de med navn, fødselssted, dato og dødssted. Men

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DANNEBROGSMAND Julius Heinrich Sabinsky LEVNEDSBESKRIVELSE

DANNEBROGSMAND Julius Heinrich Sabinsky LEVNEDSBESKRIVELSE Levnedsbeskrivelse Julius Heinrich Sabinsky 1924 - Version 2 13. november 2011. Side 1 Julius Heinrich Sabinsky s levnedsbeskrivelse placeret hos Ordenskapitlet, Det Gule Palæ Amalienborg i København.

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere