Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl"

Transkript

1 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse arkiver. Soldaten blev indkaldt som forstærkningsmand, lige inden krigen brød ud. Soldatens krig varede tre måneder, så blev han taget til fange. Indkaldelsen var til det 20. regiment, som var placeret i det centrale forsvar af Dannevirke. Soldaten kom derfor først frem til sit regiment efter rømningen og tilbagetrækningen. 20. regiment var en del af 8. brigade (Scharffenberg), der foretog det blodige udfald fra brohovedet den 18. april om eftermiddagen. Her blev soldaten taget til fange og ført til det lille fyrstendømme Schweidnitz i Nieder Schlesien. 1

2 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 2 Dagbogen giver et godt billede af den selvfølge, hvormed man fandt sig i sin skæbne, og hvordan man - trods alt - fik et godt og menneskeligt forhold til sine ærkefjender. Forstærkningsmand Frederik Hansen, Nybøl, 20. regiment, 6. kompagni nr. 453 Frederik Hansen på Præstevænget 1 i Nybøl tog det ganske roligt, da indkaldelsen til forstærkningstjeneste kom. Han havde været indkaldt til aftjening af sin værnepligt i 1853 i Flensborg. Dengang havde han godt nok ikke været gift med Cathrine fra Blans, men han syntes ikke, strabadserne var noget at snakke om. Dennegang var det dog alvor, og det var jo en stor og stærk modstander, som hæren var imod, så familien mente, at der skulle passes på. Frederiks far sagde, at når man var slesviger, så kæmpede man for konge og fædreland havde preusserne fået snuden fuld, og det samme kunne vel ske igen. Frederiks mor mente, at kamphanerne nok skulle komme til fornuft! Det, Frederik syntes var værst, var at undvære sine tre børn. Nu måtte Cathrine jo passe på hjemmet. Det havde lige været nytår. De havde festet med Frederiks far og mor på Præstevænget 1 - dér var Frederik født for 34 år siden. Det var den sidste søn- Præstevænget 1, Nybøl - Frederik Hansens fødehjem og bolig 1830 til

3 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 3 I forgrunden Nybøl Skole under krigen Til venstre står klokketårnet, der mangler sin beklædning, som blev anvendt til opvarmning i den kolde tid. I midten degn Bundesens hus. I denne skole kom Frederik hver dag fra 1837 til 1845 dag, forstærkningsmanden havde sammen med sin familie i lang tid, så Frederik tænkte på sin tid i Nybøl. Dengang, i 1830, var Frederiks far og mor, Hans og Anna Magdalene, lige flyttet til byen fra Skodsbøl sammen med Frederiks to ældre søstre, Cathrine Marie på 6, og Anna på 3 år. I Skodsbøl boede den lille familie hos bedstefar Friedrich Hansen, der i mange år havde været skrædder i Egernsund. Farmor Kathrine Marie havde hjulpet med at passe de to små piger, men nu måtte de nøjes med mor og far. Nu var der ikke mere plads i det lille hjem i Skodsbøl, da Anna Magdalena ventede den lille Fritz, som de ville kalde ham. Morfar Thomas, og mormor Anna Lund passede kroen lige ved siden af kirken i Nybøl, så ind i mellem blev pigerne også passet hos dem. De næste syv år gik med at klare dagen og vejen. Lille Fritz var i gode hænder hos de to ældre søskende, der fik nok at se til, for bare tre år efter fik Fritz en lillesøster. Hun kom til at hedde Anna Magdalena ligesom hendes mor. Et par år efter skulle Fritz have haft en lillebror, men han døde under fødslen. Herefter besluttede far og mor, at de ikke skulle have flere børn. I flere år legede Fritz på gaden uden for huset og i bækken lige ved siden af. I 1837 kom den store dag, hvor Fritz skulle i skole. Det gik smertefrit, da begge de store piger gik der i forvejen, så de tog bare Fritz med derhen på dagen. Tre år efter tog de alle bare lille Anna Magdalena med en morgen, og så var de alle samlet i skolen hver dag. Hvert år skulle børnene hjælpe hjemme på kådnerstedet om efteråret. De ældste gik hjemme på skift, én uge ad gangen, når kartofler skulle samles eller andet ordnes. Kådner Hans Hansen og hustru var ganske godt tilfredse med 3

4 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 4 børnene. De havde fået at vide, at de klarede sig godt, og de ikke havde mere forsømmelse end alle andre. Faderen havde set skoleprotokollen for 4. kvartal 1839 og kunnet konstatere, at den ældste, Catharine Marie, havde været i skole 35 dage i kvartalet, Anna havde været der 32 dage, Fritz havde haft fremmøde i 41 dage, og den lille Anna Magdalena gik i skole 45 dage. Deres flid og opførsel var god, så det var Hans Hansen godt tilfreds med. Fritz kunne lide at gå i skole. Hver dag fra 8 til 16, onsdag eftermiddag fri, oplevede de mange ting, mente Fritz. Dagen startede med morgenbøn og én time religion. Det, Fritz helst ville, var at skrive og læse, men også at høre om stjernerne og få gode historier - det kunne begejstre ham. Om lørdagen skulle han komme og høre søndagens prædiken, for da skulle han i kirke. Lige så snart pigerne var færdige med skolen, kom de ud at tjene hos andre. Cathrine Marie kom i tjeneste hos Jess Asmussen, Dybbøl, og Anne kom ikke så langt væk, nemlig hos Hans Peter Petersen Nybøl. Nu begyndte Fritz at gå til præst for at blive konfirmeret. Fritz var 15 år gammel, og hos præsten var han sammen med seks drenge og otte piger, der havde samme ærinde. Den 5. april 1846 blev Fritz konfirmeret, hvilket var en stor dag. Konfirmanden havde samtidig 16 års fødselsdag. Den dag blev der festet på Præstevænget dør Fritz farfar, der er enkemand og flyttet til Præstevænget i Nybøl. Fritz, eller Frederik, som der stod på indkaldelsen til værnepligten i 1853, var glad for, at der skete noget i tilværelsen. Knægten var vokset godt til i løbet af årene og var blevet kraftig og stærk ved at hjælpe til hjemme og på andre kådnersteder i Nybøl. Den 30. maj 1853 rejste den unge mand til Flensborg for at melde sig til tjeneste. Inden han tog hjemmefra, besluttede han sig for at medbringe en lille brun, læderindbundet lommebog, som han havde erhvervet sig. Frederik ville skrive dagbog om opholdet under indkaldelsen, så var det nemmere at fortælle om det, når han kom hjem. Frederik Hansen skriver: Den 30. Maj 1853 rejste jeg til Flensburg og meldte mig til Melitairtjeneste. Hvorpaa jeg straks fik Quarteer hos Jens Mørck i Sct. Jørgen Bye. Hvorefter jeg stillede om Eftermiddagen og blev overskreven til 4. Jægerkorps 1. Compagnie og fik No. 46. Hvorpaa vi straks blev udkommanderet paa Exeseerplassen for at sværge til Fanen, og fik orlov til at møde på Exeseerplassen neste Morgen den 1. Juni Klokken 5 /2. 1 4

5 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 5 Således skriver Frederik nøjagtige tidspunkter m.m., hvor han har været, og hvad han han har lavet i næsten hele hans tid som værnepligtig. Et sted i dagbogen nævner Frederik et ophold i Sønderborg fra den 28. december 1853 til 6. april Frederik arbejdede en overgang på slottet hver dag i 4-5 timer. Den 6. April afmarserede Detachmentet fra Sønderburg Kl. 8 og kom til Rinkenæs Kl. 12. Den 7. afmarserede Detachmentet fra Rinkenæs Kl. 7 og kom til Flensburg Kl /2, og vi blev saa indquarteret. Jeg kom i Quarteer hos J. Nielsen No. 365 i Olof Samsons Gang. Frederik omtaler en episode den 18. april, hvor tre mand fra 4. kompagni mistede deres kokarde (huemærke). Én af dem fik oven i købet 50 rotteslag og en anden 15 af samme slags, fordi de alle havde misbrugt deres våben og bespottet de danske ved at spytte og træde på kokarden og have sjunget Slesvig- Holstein. Den 15. ( Juni) var vi til Exersits fra 71 /2 til m10. Denne Dag blev mine 2 Uhre stjaalen. Nu fra første Juli blev jeg Tjener hos Præmeerløjtnant von Larsen. Den 4. stillede vi Kl. 4 for at faa Selskins-Tornystre udleveret. I september var korpset på manøvre omkring Slesvig, uden at noget særligt bemærkes i bogen. I oktober bliver Frederik Hansen ordonnans, i øvrigt fortsættes den daglig rutine. Den 7de (Okt) blev vi Permiteret. Kl. 6 om Aftenen. Vi fik Afregning og tog Afsked. Det sidste notat er med blyant, og her holder første del af dagbogen op. På de følgende sider er der en række notater og sammentællinger. Ét af notaterne skal bemærkes og står sammenklemt nederst på en side: 5

6 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 6 Udgivet til Brylluppet: 3 pd Kaffe 6 Mk 12 Sk. 11 pd Sukker 16 Mk 8 Sk. 1 /4 pd Thee 1 Mk 12 Sk. 1 3 /4 pd Lys 2 Mk 12 Sk. Røgtobak 4 Mk Det fremgår ikke, om det er Frederik Hansens eget bryllup med Catharine Danielsen, men de to næste sider er fyldt med delvis ulæselige navne på folk i Nybøl og omegn. På den efterfølgende side står øverst oppe: Bryllupsgaver 180 rdl. 4 mk. Dette beløb forekommer stort for en håndværkers bryllup. (Først da Frederik indkaldes til forstærkning, tages bogen igen i brug!) Da Frederik kom hjem den 8. oktober 1854 ved middagstid, var der mange, der ville snakke om opholdet i Flensborg og Sønderborg, selv om han havde været hjemme ind imellem. Allerede dagen efter var Frederik i gang med det daglige slid i marken på kådnerstedet, og det var han godt tilfreds med. Frederik var glad for at han havde lært at skrive i skolen. Allerede næste år sker der noget i Nybøl, som har indflydelse på Præstevænget 1. Frederik bliver hjemme sammen med Anna Magdalena og hjælper til. Der flytter et ægtepar - uden børn - ind i huset. Konen skal arbejde rundt omkring, og manden på den nye vej der bygges fra Sønderborg til Gråsten. Frederiks ældste søster, Cathrina Maria, blev gift den 23. oktober 1856 med den lokale boelsmand Nis Jacobsen. Frederiks far mente, at dette var til stor hjælp for hele familien, der nu havde fået familien mere samlet. Frederik havde flere gange været i Blans og hjælpe til hos forskellige. Her havde han mødt Cathrine, som var datter af Jørgen og Ellen Danielsen, der var indsiddere og daglejere. Herefter ville Frederik hellere end gerne til Blans, og det kom han tit. Frederik var nu snart 30 år, så alle syntes, at det var på tide at få sit eget. Så kom den store dag, hvor præsten i Ullerup Kirke lyste for parret Frederik Hansen og Cathrine Danielsen. Det var også på høje tid, for da var hustruen allerede tre måneder henne i sin første graviditet. Familien Hansen på Præstevænget var godt tilfreds. Der blev indbudt til bryllup i Nybøl Kirke den 6. juli Der var mange mennesker, og Frederiks far kunne meddele selskabet, at det smukke par havde overtaget huset på Præstevænget 1 af sin forældre, der bliver boende. 6

7 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 7 Parret var klar til at passe forældre, og Anna Magdalena kom til verden den 2. oktober Frederik og Ellen var flittige mennesker, og huset blev sat i stand. Nu havde Frederik lært så meget håndværk, at andre godt ville have ham til at reparere hus og sætte bygninger i stand. Nu gik det hele, som det skulle for den lille familie. Som en selvfølge indfandt barn nr. to sig. Det var lille Cathrine Helena, der så dagens lys 30. marts Nu havde de én nyfødt og én på to år. Ellen var vant til at arbejde, og Frederik var ved murerarbejdet. Frederiks far passede den lille parcel, der hørte til huset. Frederik ville gerne have en søn. Foråret 1863 mærkede Ellen, at den var gal igen. Den 24. september var glæden stor, da Hans kom til verden. Frederik kunne se sønnen hjælpe sig med arbejdet senere hen i livet. Samme år bliver Cathrines søster, Helene Kristine, gift i Ullerup Kirke med ungkarl Hans Kristian Sander fra Blans. Lige efter fødslen begyndte familien at være opmærksom på rygter og andre oplysninger fra København og Flensborg. Der var noget i gære. Københavnerne ville have Danmark til Ejderen. I Haderslev havde Frederik hørt, at der var en mand, der hed Lauritz Skau, der ophidsede folk til at forlange Danmark udvidet til syd for Slesvig. Rygterne bredte sig til Nybøl. Nu skulle der være krig som for 15 år siden. Nogle få var tyskervenlige og mente, at det var på tide med tysk i skolen og i kirkerne. Andre var mere til Danmark og mente, at det gik helt fint. Frederik var tilhænger af den sidste mening, ligesom næsten alle i byen. Præsten Christensen var tysk, men god nok alligevel. Degnen Bundesen var dansk, så de to ting udlignede hinanden, mente Frederik. Underhånden var der givet tilsagn fra fattigkassen om 24 mark om måneden i den tid, han var indkaldt. Præsten havde fortalt, at sognets indkaldte til sø- og landmilitsen fik fra kassen. Udover Frederik Hansen var der også Smed Mikkelsen, Mathias Kaad tillige med Frederik Wilhelm Andersen fra Stenderup, som også var indkaldt senere som forstærkningsmand. Ellen og børnene kunne - med lidt hjælp fra de gamle - nok klare dagen og vejen. Der var også sparet lidt op til dårlige tider! Om morgenen den 18. tog Frederik varm afsked med alle i huset og traskede mod Sønderborg, 34 år og far til tre børn. I sin rygsæk havde han sin gamle brune læderdagbog, som han ville fortsætte med at skrive i. Da Frederik passerede Bøffelkobbel på sin vej ud, vidste han ikke, at tre måneder efter gik det den anden vej med preussere på begge sider. Fra den 18. januar til den 30. januar bliver Frederik Hansen indkvarteret i Vester Sottrup og bliver nødtørftigt uddannet. Frederik får lov til at gå hjem om aftenen og stille næste dags morgen. Den 31. januar kommer han med 7

8 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 8 dampskibet fra Sønderborg til København. Her bliver Frederik søsyg i en storm og måtte op på dækket. Frederik betalte en matros 3 mark for leje af en køje, fordi han frøs så forfærdeligt. 1. februar lagde skibet til ved Toldboden, og alle blev udskibet. Nu går turen med jernbane til Korsør, hvor han indkvarteres. Herfra sejlede vores soldat til Kegnæs og ankrede op for at sejle tilbage til Sønderborg den 16. februar. Nu marcherede de til Sundsmark for at blive indkvarteret. Den 17. om Morgenen marserede vi igjen til Sønderborg og kom med Dampskibet Valdemar til Faaborg henimod Aften. Derfra marserede vi 3 /4 Mil til en By der hedder Falsled, der kom jeg og Jacob Jensen i Quater hos en gammel Sømand. Det var det bedste Quater jeg har haft i Krigstjenesten. Vi blev meget godt beværtet om Aftenen med god varm Spise og Kaffe og om Morgenen fik vi først Brød og Brændevin, siden Kaffe og Brød og saa fik vi hver 2 Stykker Mad med paa Reisen. Den 18. marserede vi 5 1 /4 Mil til en By som hedder Sandager. Der blev vi indquartert og fik varm Spise. Det var paa en Herregaard. Den 19. marserede vi 3 mil til Strib, som er Færgestedet til Fredericia. Men da 11. Regiment skulde oversettes før os, og det var Aften, maatte vi 3 /4 Mil tilbage paa Landet, til en Bye som hedder Røjle, der blev vi indquarteret og fik varm Spise. Der maatte vi ligge i en Lade, hvor det sneete ind til os. Næste dags aften stod Frederik i Fredericia. Det lykkedes at blive indkvarteret trods trængsel i gaderne. Næste dag, den 21. februar, blev alle stillet op på Rådhuspladsen og inddelt i regimenter. Frederik kom i 20. regiment, 6. kompagni og fik nummer 453. Den aktive tid i krigen startede med forposttjeneste. Frederik klager over uvejr og våde fødder. De lange støvler kunne ikke klare at stå i slam i 48 timer. I fritiden kunne de krybe ind i en åben lade med lidt halm. Den 8. marts beskriver Frederik Hansen sit første møde med fjenden. Da kompagniet lige var kommet på forpost ved Krybily, blev de angrebet af preusserne. Frederik fortæller om preussiske granater, der slår ned i en mose ved siden af og gjorde ingen skade. Da kompagniet var næsten omringet, måtte de trække sig tilbage gennem en skov og over en mark i dynd til knæene. Nu måtte de løbe alt det, de kunne til Fredericia. Frederik fortæller også, at 1. kompagni var med i tilbagetrækningen og flygtede mod Erritsø, men blev afskåret og tilfangetaget. Kun otte mand kom tilbage. 8

9 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 9 Endvidere skriver Frederik Hansen: Preusserne tog deres Stilling en 1 /2 Mil udenfor Fredericia i Retning mod Eredsøe, Staustrup og Triel-Skov. Der opkastede de deres Skanser uden nogen Modsigelse fra de danske indtil den 19de. Da var vi just kommen paa Forpost igen ved et Tobakshuus som laa midt imellem Staustrup og Fredericia. Klokken 9 kom jeg paa Post, og neppe havde jeg staaet en 1 /2 Time, førend jeg saa store Koloner rykke frem, baade Infanteri og Kavaleri. Det varede heller ikke længe, førend vi foran os saa en tæt Kjede rykke frem mod os, helt usenert frit og uden Dækning ned i en Slugt, paa venstre Flanke af min Post. Venstre Fløj retirerede, jeg og min Rodekammerat blev den yderste Post. Jeg sagde til ham, at det havde ikke nødigt at retirere endnu, thi de kan ikke lange os. Men næppe havde jeg sagt dette, førend vi fik en Salve op i Flanken. En Kugle ramte paa Enden af min Livrim, saa Spændet og den ene Taske fløj bort. Jeg styrtede til Jorden, men sprang op igen og løb tilbage hvad jeg kunde. Jeg fik Livrimmen sammenbundet med et Reb og blev noget tilbage. Omendskjønt Kuglerne peb rask forbi, hvor jeg opholder Mig, indtil henimod Aften, saa maatte jeg med at storme Tobakshuuset, som Preusserne havde taget. Jeg havde ikke een Patron, men maatte med alligevel, thi vi havde en Commandeersergeant, som heder Amiralie. Han var beskjænket hele Dagen. Han tvang mig til at følge med enten jeg havde Patroner eller ei. Jeg var ogsaa saa troskyldig og løb med i al den Kugleregn, som jeg neppe antog for at slippe frie for at faae en Kugle. Vi laa paa en Banke, hvor Tyskerne ret havde skudt paa os. Min højre Sidemand fik en Kugle i den ene Hofte, og min venstre Sidemand fik en Streifkugle paa det ene Ben. Det var de to eneste Menige, der blev saaret der. Vor Compagniekomandør Primeer-Løjtnant Riise fik en Kugle i det ene ben. Nu fortsætter Frederik med at fortælle, at det ikke lykkedes at erobre tobakshuset. Mandskabet måtte tilbage i dækning og blive der i endnu en nat bag nogle møjbunker. De fleste havde bortskudt deres patroner, så midt om natten fik de udleveret en ny sending. Nogle havde Tap-rifler, og andre havde Minierifler, alligevel fik de kun ammunition til Minie. Tap-riflerne måtte vente til bedre tider. Den 20. marts begyndte preusserne at bombardere Fredericia, så nu blev 20. regiment afløst af 9. regiment. I Fredericia kunne mandskabet ikke blive i deres 9

10 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 10 Frederik Hansen var også med ved Fredericia kvarter på grund af vedvarende bomberegn. Midt om natten måtte to delinger af Frederiks kompagni op i byen for at hjælpe til, da det brændte utallige steder. Af Frederik Hansens dagbog fremgår, at han har været syg: Da jeg ikke var rigtig rask, meldte jeg mig hos Lægen, og kom over til Børovig paa Fyen, derfra blev vi kjørt til en Herregaard, som kaldes Billeshave. Der var et Felt-Lazareth. Jeg og Peter Petersen fra Stenderup var i een Stue, der laa ogsaa 3 saarede der. Den ene døde den 9de Dag efter at han havde faaet saaret. Det var en Fyenbo, hans Pleiefar og Broder var just netop den Dag der da han døde. De fik lov til at tage ham med hjem. Een fra Aalborg Amt, som ogsaa var haard saaret, døde, da jeg var der. Jeg fulgte med til hans Hvilested, han blev begravet paa Røile Kirkegaard. Paa dette Lazareth var jeg i 10 Dage. Altsaa den 31. Marts kom jeg til Fredericia igen. Der gjorde jeg kun 3 Forposter, til den 10. April, da vi henimod Aften fik Ordre til at møde ved Stranden i marschfærdig Stand. Klokken 6 om Aftenen kom vi med Dampskibet til Børovig, og der blev vi kjørt over Fyen til Faaborg. Da vi kom forbi det gamle Quateer, som jeg havde i Falsled, var Konen og tog imod mig. Jeg fik Kaffe og et godt Stykke Mad hos hende med paa Reisen. 10

11 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 11 Den 11. april klokken 3 om eftermiddagen kom Frederik til Faaborg og blev indskibet. Hele styrken kom til Høruphav om aftenen og marcherede straks til Viby. Frederik fortæller, at han blev efterladt hos bagagen og blev ikke indkvarteret før sent på natten. Kompagniet blev tre dage i Viby, marcherede til Sønderborg den 14. april og kom straks på forpost på Dybbølsiden. Enheden lå i reserve bag skanse 8, hvor granaterne suser om ørerne, som Frederik skriver i sin dagbog. Dagen efter blev kompagniet reserve mellem brohovedet og skanserne. Den 16. og 17. april var Frederik på forpost uden for skanse 8 og havde nu kun meter til preusserne. Af dagbogen fremgår, at der var det bedst, for her regnede det ikke med granater. På selve angrebsdagen, den 18. april, var 20. regiment reserve mellem skanserne og brohovedet. Frederik beskriver opholdet rædsomt, som at være midt i den stærkeste torden. Klokken 10 blev vi angreben af Preusserne, vi maatte strax til Forstærkning til venstre ned efter Vemmingbund. Vi blev commanderet til at storme og Preusserne maatte trække sig tilbage. Vi kom dygtigt fremad, men til stor Skade, thi det varede ikke længe, førend vi maatte retirere igen med stort Tab af Saarede og Døde og en Mængde blev fangentaget. Jeg retirerede saa længe jeg kunde. Først kom jeg til at hvile mig i en Grøft halv fuld af vand, der blev jeg gennemblødt og Støvlerne fik jeg fulde af Vand. Siden blev jeg tungere til at løbe. Jeg løb saa videre og naaede en afbrendt Gaard, C. Jensens Dybbølmark. Der skjulede jeg mig nogen Tid bag de staaende nøgne Muure. Der blev Mangen fangetaget, men jeg tog til mine Been igen, og tog Retning mod Nordost. Der opnaaede jeg et lille Gjærde, hvor jeg tog Dækning igjen. Der var 7-8 Mand og en Officeer, og han befalede os at skyde, men inden jeg fik mig lidt udhvilet, saa jeg, at jeg var ene. Jeg rejste mig og løb igjen langs et Gjærde, indtil jeg naaede et andet, og kom over det. Der fik jeg en Kammerat, som ogsaa kom der, en fra Flensburg, vi søgde vores Dækning der, saa godt som vi kunde, thi vi kunde ikke komme videre. Vi var allerede saa langt tilbage, at vores havde taget deres Stilling ved Brohovedet, og vi var i lige stor Fare fra begge Siderne for Kuglerne. Jeg laa med Næse liige mod Jorden, og kunde ikke vove at hæve mig. Jeg laa der omtrændt en Times Tid, saa hørte jeg en som sagde: Kammerat hvad skal vi gøre? Da var det den Flensburger, thi da jeg ikke kunde hæve mig for at see op, viste jeg ikke om han var falden. Jeg sagde til ham, lad os kun ligge ganske rolig, thi endnu kan vi ingen Steder komme, maaske 11

12 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 12 naar det bliver Aften vi saa kan komme afsted. Jeg lagde mig saa og lytte igen, thi Kuglerne fløj over os i 100-Tal fra begge Sider. Omsider hørte jeg smaasnakken, jeg hørte de talede tydsk. Jeg raabte strax Bardon Kammerat, og det raabte jeg 3 Gange førend jeg fik Svar. De sagde saa til mig, kom Mahl hierüber. Jeg sprang over Gjærdet, imens Kuglerne fra de danske spillede rask om Ørene på mig. Jeg laa hos dem i en 1 /2 Times Tid, saa kom vi tilbage, op imod Skanserne, hvor vi var i stor Fare for Granaterne fra de danske, især fra et Orlogsskib som hedder Rolf Krake. Men det lykkedes mig at komme ubeskadiget Syden for Skanse no. 1 ud paa Schauseen, der var jeg uden Fare for Kuglerne. Nu beskriver Frederik Hansen, hvorledes fangerne blev ført fra skanserne over Bøffelkobbel gennem Nybøl til Gråsten Slot. Da transporten nærmer sig Nybøl, beder Frederik en officer om tilladelse til at besøge sin kone og sine børn på Præstevænget. Tilladelse blev givet, i følgeskab med en husar, og Frederik skynder sig hjem ad den gamle vej til Gråsten, nemlig ind ad Tingvej, bag om kirken, forbi den gamle skole og degn Bundesens hus, ned ad Skolevænget og hjem. Frederik Hansen opholder sig hjemme i kort tid. Cathrine, Anna Magdalena, Catharine Helena og lille Hans samt forældre var overrasket og glade Frederik Hansen var med i modangrebet af 20. regiment den 18. april i 8. brigade 12

13 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 13 over besøget. Frederiks kone troede, han var i Fredericia, og derfor var hun lykkelig over, at børnenes far var i live. Alle var overbevist om, at slesvigere ville blive hjemsendt fra Flensborg om få dage. Frederik vidste ikke, hvor han skulle hen, men han var sikker på, at alt ville blive godt. Efter en god kop varmt at drikke og noget godt at spise, fik han fyldt sin mulepose og hilste af med kone, børn og forældre. Den preussiske indkvartering flokkedes omkring ham og mente, at han snart ville være løsladt. Nu gik turen ad Præstevænget mod den nye chausse til Gråsten. Frederik nåede sin fangetransport, inden turen fortsatte til Gråsten Slot. På slottet blev der opstillet vagtposter, så fangerne ikke ville stikke af. Efter en tid blev fangerne drevet ind i et større rum og fik udleveret et stykke flæsk og et stykke brød. Herefter begyndte udplyndringen ; alle, der havde to par støvler, fik frataget det ene par. Alt andet, undtaget det nødvendige, blev frataget dem. Frederik Hansen havde netop om morgenen modtaget nogle breve til kompagniet, hvilke han forsøgte at aflevere til en kommandørsergent. Sergenten mente, at Frederik skulle beholde dem indtil videre, hvorefter de blev pakket i tornysteret. Imidlertid var der en preussisk officer, der forsikrede Frederik om, at hvis han fik brevene, ville disse blive afleveret gennem en parlementer. Dagen efter, den 19. april, blev Frederik og de andre ført til Flensborg. Fangerne blev indkvarteret i Nørre Kirke og særdeles godt beværtet af byens befolkning. Frederik fortsætter sin dagbog: Vi var endnu i den gode Mening, at vi paa anden Dag skulde permiteres, thi om Aftenen blev Slesvigerne skildt fra de Andre, og en Deel af dem kom med Jernbanen. Men paa anden Dag, den 20de stillede vi paa Jernbanegaarden. Vi fik den Trøst der, at naar vi kom til Hamburg, saa skulde vi permiteres der. Der fik vi allesammen hver 2 Mark af et ubekjendt Fruentimmer med paa Reisen. Vi var en Mand. Saa maatte vi paa Jernbanen til Hamburg. Der kom vi ind i Exerseerhuuset og fik varm Spise, derfra kom vi ind i Byen. Vi kom 80 mand til at ligge hos en Gjæstgiver i Polstrasse. Der var vi den 21de og blev godt beværtet, men ingen Tanker om Permisionen derfra. Men de sagde, at der var thelegraphferet til Berlin, saa blev vi permiteret derfra, men saa begyndte vi at tvivle. Den 22de kom vi paa Jernbanen til Berlin. 13

14 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 14 Herefter nævner Frederik mange stationer, toget passerer på ruten til Berlin. I Berlin er det lige tid til lidt at spise, så går turen videre. Frederik skriver, at natten til den 23. april kører de 28 mil og får gaver ved flere stationer. Frivillige preussere kaster gaver op i vognene til dem. Det er især brød og cigarer. Frederik skriver, at han har støvlerne fyldte med cigarer. Nu ser fangerne for første gang de høje bjerge i landskabet, 5000 m med evig sne, inden de klokken 17 ankommer til Schweidnitz i Slesien. Vi blev her opstillet og fordelt. 300 Mand kom til at ligge paa Kasernen og 100 Mand, hvoriblandt jeg var, blev ført ud til Voldene. Der var Muure af Kampesteen opført ved begge Sider, som ere 8-10 Alen høie, og Spaseregangen vi havde derimellem, er Alen bred. Inde i Muuren ere der store Stuuer, hvori vi boede. Muuren er 4 Alen tyk. Der gaar en Broe over Graven. Der samlede sig mange af Byens Indvaanere hver Dag, for at se de danske Fanger. Jeg antog at de vare medlidende Folk, thi de kom og kastede saa meget ned til os, baade Hvedebrød og Cigarer, og mange andre Ting som vi skulde have til en Erindring. Men det varede kun 8 Dages Tid, førend Commandanten forbød det hele. Han var ikke af samme Karakteer som Indvaanerne, det var en rigtig Skurk. Den 24de fik vi uddelt Lønning, som bestod af firkantede Stykker Pap med paalydende 9 Penning, og som blev os sagt, at vi kunde betale med dem til en Kone, som kom med Kaffe til os Morgenen og for Vaskning. Om Eftermiddagen skrev jeg til min Kone for at kunde vide hvor jeg er, samtidig skrev jeg til Compagniet om de Breve jeg afleverede i Graasten. Den 25de om Morgenen blev vi sendt uden for Byen til nogle forfaldne Fæstningsværker. Her fik vi udleverede Spader, Skovle og Trillebører, og nu kom vi i Arbejde. Disse Fæstningsværker skulde vi sløjfe, det var ikke noget rart Arbejde. Den 26de var vi paa Spadserertur, og havde Eftermiddagen fri til at passe vores Tøj. Frederik Hansens fangegruppe fik tildelt en preussisk løjtnant der hed Brixen, som ofte tog dem med ud at spadsere. Den 26. april spadserede de ud til nogle høje bjerge, der lå ca. 1 mil uden for byen. Bjerget hed Suptenberg, det højeste i Slesien, og har et lille kapel på toppen. Turen kan klares på to timer. Den 29. april kom der 18 danske fanger hertil, og den 1. maj kom 16 sårede, men som var helbredt i Rendsborg. 14

15 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 15 Den 30de om Morgenen, da vi var opstillede og skulde paa Arbejde, red Kommandanten til Hest foran Fronten, og han spurgte om der er en Tømmermand iblandt. Ha-Ha tænkte jeg, det er noget for mig, det kan da ikke blive værre som at bruge Spade og Skovl. Jeg traadte ud ad Geleddet og svarede ja. Han spurgte ogsaa om en Snedker og en Bødker. En Sergent førte os ud til et borgeligt Værksted uden for Byen. Jeg skulde reparere Trillebører, Snedkeren og Bødkeren skulde lave andet. Den 1. Maj om Morgenen Klokken 8 skulde Løjtnanten efterse os, da han gik langs Fronten, standsede den Cigarmager som samtidig med mig blev tilfangetagen, og som havde en Slesvig-Holsteinsk Cokarde Felthue. Løjtnanten spurgte hvilke Folk han havde kæmpet for. Det danske svarede han. Hvilke Cokarde har De i Deres Hue, for denne tilhører ikke den Uniform De bærer, hvorfor jeg nu strængt befaler Dem til at borttage denne Cokarde og forskaffe Dem en svarende til Uniformen. Jeg blev forundret over den maade Løjtnanten gik frem mod ham, skønt denne Straf kun er lille, havde jeg dog faaet mig lidt hævnet. 7. maj var man også på en tur igennem byen Weigenrode, hvor alle slesvigere lod sig fotografere. Preussen er til stede ved en gefreiter, ellers er der: Fra Sønderborg: guldsmed Frederik Wilhelmsen og murer Hans Chr. Christensen. Fra Als: Peter Petersen, Lauensby, tjenestekarl Jørgen Jørgensen, Frederik Hansen Krigsfanger i Schweidnitz 15

16 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 16 Svenstrup. Fra Sundeved: Hans Chr. Hansen, Broager Mark, Lorenz Jessen, Dynt, boelsmand Chresten Christensen, Blans, snedkermester Asmus Poulsen, Blans, vores egen Frederik Hansen, Nybøl, smed Christian Clausen, Rønshoved, arbejdsmand Boni Petersen, Bau, skomagersvend Peter Wilhelm Møller, Tørsbøl, skrædder Mathias Sørensen, Westerbau, arbejdsmand Lauritz Nissen, Øster-Lindet. Samme dag fortæller Frederik, at de overværede en katolsk begravelse. Først kordrengene, så kom degnen med et lys, så liget, som blev båret på en båre af 16 mand. Alle, der bar, havde en citron i den ene hånd. Efter liget kom damerne og til sidst mændene: Den 9de blev en dansk Fange begravet. Han var fra Sjælland og havde 5 børn hjemme. Vi var alle med til at følge til Graven. Alting blev gjort ligesom hos os, undtagen med Jordpaakastningen, først kastede Præsten, efter at han havde gjort Talen, 3 Haandfulde Jord paa Kisten i Graven. Derefter kom alle vi andre, baade cevile og Melitair. Musik, 11 Mand stærk, spillede fra Latzaretten heelt igjemmen en Bye som heder Schönbraunau. 15. maj, pinsedag, var Frederik på spadseretur sammen med tre andre og én preussisk soldat. Selskabet var inde på den evangeliske kirkegård. De gik ind i kirken, hvor organisten spillede på orglet. Ved den østre ende af kirken ligger 11 borgere begravet i en indhegning. Graven stammer fra 1848, da der var revolution over næsten hele Europa. Den preussiske regering beordrede alle byer til at oprette en borgermilits til bekæmpelse af oprør. En major havde kommandoen her i Schweidnitz og en kommandant af ringe karakter, som Frederik skriver. En dag havde majoren alarmeret styrken på grund af oprør. Da kommandanten hørte det, ville han forbyde det, men alligevel stillede borgerbevæbningen. Kommandanten blev opfaren, og en del pøbel stillede omkring hans hus. Da løb han på kasernen og kommanderede militæret til våben og befalede dem at skyde på borgerne. En hel del blev såret, og 11 blev skudt og døde på stedet. Den 16de 2den Pinsedag skulde jeg igen have været ude at spadsere, men fik daarlige Øjne, saa derfor maa jeg blive hjemme hver Dag. Alle de Andre der ikke har Øjensyge arbejder 5 Timer hver Dag. 16

17 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 17 I den følgende tid er der mange begravelser at deltage i. Den 23. maj blev to danske fanger begravet. Den ene fra Lolland, den anden var fra Fyn. Den 25. maj var der en fra Tønder, der blev begravet. 1. juni kom 300 af fangerne til Østrig/Ungarn. Der var nu 100 mand tilbage. I et længere uddrag af dagbogen beskrives en katolsk messe. 2. juni arbejder Frederik med reparationen af en bro - helt alene, adskildt fra sine kammerater. En herre kommer hen og taler med opsynet, en sergent. Derefter kommer herren hen til Frederik, og siger goddag. Frederik bliver overrasket over at høre manden tale dansk. Det viser sig, at manden er snedker og har været i Danmark. Snedkeren har arbejdet i både Haderslev og Aabenraa samt flere andre steder. Manden kunne godt have tænkt sig at bo i landet, men kulden var for streng. Endelig kunne manden ikke forstå, hvorfor man var utilfreds med at leve under den danske konge, for alle så ud til at have det godt. Nu kunne Frederik meddele, at slesvigerne aldeles ikke var utilfredse med kongen eller Danmark, så manden måtte være forkert underrettet. Hvis der endelig var en enkelt utilfreds, så måtte det være hertugens tilhænger. Denne hertug boede kun fire mil fra Schweitnitz på godset Prinkenau, indtil 1848 boede han på Augustenborg Slot. Hertugen havde forsøgt at fravriste Slesvig/Holstein fra Danmark og gøre området selvstændigt. Fra den 3. juni til den 9. juni arbejdede Frederik sammen med flere andre på broen. Dér var mange tilskuere, som havde lidt underholdning. Én af fangerne, en musiker, havde købt en violin og spillede lystigt til arbejdet. Frederik og en fange ved navn Rasmus var begyndt at fremstille træsko og kegler, som de solgte til tilskuerne. Den 13. juni blev der hjemsendt fem mand efter ansøgning fra familien. Den 14. til 16. juni blev der arbejdet på værkstedet, bl.a. med fremstilling af trætøfler til en løjtnants kæreste, og tre trækors til gravsteder. Om eftermiddagen er der plads til spøg og skæmt, bl.a. keglespil og sang m.m. 17. juni var Frederik i byen sammen med flere andre. Efter endt arbejde gik selskabet ned i byen og købte sig nogle kolde bøffer og brændevin og hver et lille rundstykke. 21. juni blev der vist rundt i plantagen, der omgav byen. De var ca. 30 mand og én vagthavende løjtnant samt en del andre officerer. Plantagen er smukt anlagt med mange frugttræer - kirsebær og blommetræer samt mange blomsterbuske. Midt i plantagen er der et sted, hvor der vokser egebuske med stier udenom. På denne plet, fortæller Frederik, fortælles der, at der engang var et krudtmagasin, som bestandig blev bevogtet af en skildvagt. Kommandanten i byen var en rå og ondskabsfuld person, som fandt fornøjelse i at pine og straffe militæret på det grusomste. For at få dem straffet, udklædte kommandanten sig som Djævelen og gik hen imod skildvagten, og selv om vagten anråbte ham, 17

18 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 18 svarede han ikke, men nærmede sig langsomt, så posten mistede modet og løb sin vej. Efterfølgende blev han straffet voldsomt for at have forladt sin post. Engang da der skulle en polak på denne post, bad denne om at få udleveret en patron, hvilket han fik. Polakken overtog vagten kl. 18 og tænkte kun på uhyret, der skulle komme. Efter to timer så han en hvid skikkelse nærme sig, han fældede geværet og råbte det an tre gange, men uden at få noget svar. Nu lagde polakken geværet an og skød. Uhyret råbte og skreg, at han var generalen og skuddet ikke havde ramt ham. Skildvagten løb hen og stak bajonetten i ham. Afløsningen på tre mand kom og stak også deres bajonetter i kommandanten. Herefter bar de den døde ind til vagten på deres geværer. På denne plet med egebuske ligger kommandanten begravet under en bred granitsten og på midten udhugget et menneske, som ligger på ryggen med fire bajonetter gennem brystet. 26. juni besøger Frederik og tre andre en lille by, der hed Wiezenrode. På vejen hjem var selskabet til dans på den lokale kro. Frem til den 31. juni blev der arbejdet på værkstedet om formiddagen og holdt fri om eftermiddagen. 3. juli kom der 480 fanger til Schweidnitz fra Als. Preusserne var gået over Alssund, hvilket Frederik og de andre ikke rigtig kunne tro. Frem til den 17. juli var Frederik og tre andre på arbejde i en lille by der hed Schönbrunn. Frederik og de andre var nu godt hjemme i området og havde tjent penge på tøfler, stylter og kegler m.m., så de førte et godt liv med rigelig føde og våde varer. De kunne tillade sig at gå på kro og more sig. Mange steder - fortæller Frederik - betalte lokalbefolkningen gildet. 22. juli var en trist dag for Frederik Hansen, han skriver: Klokken 4 om Morgenen døde Chresten Christiansen fra Blans her paa Lazarettet af Thyfus og den 24de om Morgenen blev han begravet. Vi blev ført under Kommando til Lazarettet af Løjtnanten. Da Kisten blev baaret ud, saa vi at den var pyntet som alle de Andre, der er bleven begravet her. Med Musikkorps i Spidsen satte Følget sig i Bevægelse til Afmarsh til Kirkegaarden. Da Kisten var sænket i Jorden, holdt Præsten en kort Tale, og vi Andre alle hans Kammerater gav ham et sidste Farvel, med at kaste hver 3 Haandfulde Jord i Graven. Han blev begravt lige ved siden af fire andre danske. Disse fire Grave er kønt opsat og der er plantet Blomster paa dem. Et lille Dannebrog vejer ogsaa paa Graven. 18

19 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side juli spadserede fangerne til et bjerg 10 mil øst for byen ved navn Zopten. Halvvejs oppe, fortæller Frederik, er der to kæmpestene, der kaldes Fisken og Jomfruen. På toppen er der ingen træer, men et lille træhus med en beværtning og kiosk med salg af forskellige småting. Der var en stor kikkert, og man skulle indskrive sig i en protokol, så man kunne se, de havde været der. Det var endvidere et lille kapel med gudstjeneste én gang om året. Vejen ned var en anden end op, men dobbelt så lang. Man kom gennem en lille landsby med et stort ølbryggeri. Netop som selskabet bestilte nogle flasker øl, var ejeren, en baron, til stede. Baronen gav en arbejdsmand ordre til at køre en halv tønde bayersk øl ud til selskabet - det ville han forære dem. Derfra kom de til et værtshus, hvor løjtnanten gav kaffe og brød. Øllet havde sat de danske i godt humør, og det gik med gode danske sange hjem til byen. Hjemkomsten var klokken 20 om aftenen. Det ser ud som om Frederik Hansen lever bedre og bedre som tiden går: 31de blev jeg budt paa Middag hos en Familie i Byen. Manden hed Kaiser, han ejede et stort Hus og i hans Forretning er der sysselsat 30 Fruentimre med at lave Tøjblomster. Hver Søndag har denne Familie een af de danske Fanger indbudt til Middag, men vil gerne have een der kan tale lidt Tysk. Jeg blev meget godt beværtet med Spise og Drikke. Om Eftermiddagen var jeg med ham ude at spadsere. Vi var paa flere Sommerforlystelser, hvor han viste sig imødekommende over for mig. Han fortalte mig Aarsagen, hvorfor han bespiste een af de danske Fanger hver Søndag, han har nemlig en Søn, som er Soldat, og ligger i Slesvig. Sønnen har ogsaa været i Jylland, og efter det som han har skrevet, forklarede han mig, at hvor han har ligget i Kvarter, har Folkene været saa gode og omhyggelige med ham, hvorfor han nu vil Gengælde det mod os. Om Aftenen ledsagdede han mig hjem. Fra den 1. august blev der åbnet for hjemsendelse. Den 6. august blev seks slesvigere hjemsendt - Frederik Hansen synes, det er trist, for nu er der kun seks tilbage. De næste 14 dage går med lidt arbejde, bl.a. stylter til kommandanten, ellers de frivillige spadsereture. Den 15. august om eftermiddagen fortalte en preussisk gefreiter, at han mente, de skulle rejse hjem i morgen. De danske havde ikke meget tiltro til ham! Den 16. august om morgenen stod de sidste tapre danskere til morgen- 19

20 Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 20 parade. Der blev meddelt dem, at i dag skulle de have fri. Senere på dagen fik de ordre til at bringe uniform og støvler i orden, da de skulle rejse kl. 19 aften. Dette gjaldt de seks slesvigere i kassematterne og den ene på lazarettet. Da vi steg på toget, udråbte løjtnant Brixen tre kraftige hurra. Den 17. august klokken 10 ankommer toget til Berlin. Fra banegården marcherer danskerne ad Neu Friedrichstrasse gennem Königsstrasse, videre Unter den Linden forbi kronprinsens slot og kommandantskabet. Da de var kommet forbi Brandenburger Tor og gennem Wilhelmstrasse, sluttede marchen på Potsdammer banegård. Klokken 12 afgik toget til Magdeburg med ankomst klokken 4. Den 18. august samledes alle fanger fra forskellige fængsler på kasernen, og efter et måltid mad fortsatte man med toget klokken 18 om aftenen. Den 19. august klokken 9 var toget i Lübeck. Her fik fangerne 45 lybskskilling i rejsepenge, og så skulle de selv befordre sig hjem. På banegården betalte hver 42 lybskskilling for at komme til Hamburg, resten, tre skilling, skulle så række en sidste del af vejen hjem til Nybøl. Nogle fanger sluttede sig sammen og ville hutle sig gennem Holsten. Frederik slog sig sammen med Lorenz Jensen, der havde så mange penge, at de to kun skulle gå hjem fra Flensburg. Det var fire fanger, der kom med toget i Altona med ankomst Flensborg kl. 23 om aftenen. I Flensborg var der seks mand, der hyrede en enspændervogn til Sønderborg. Frederik Hansen kom hjem til Præstevænget 1 den 20. august kl. 7 morgen. Den lille familie gjorde store øjne, da Frederik stod i døren, han blev modtaget med jubel af sine tre små børn. Og nu skulle der fortælles, efter at bedstefar og bedstemor på begge sider var forsamlede. Nu var det godt, at den brune læderdagbog var med tilbage i tasken. Året ud fortsatte Frederik med alt forefaldende arbejde i omegnen. Han var fiks på fingrene og udviklede sig hurtigt til en habil håndværker. Efterhånden fik han ry for at kunne mure. Da der var ved at komme ro over feltet i Nybøl og Stenderup, begyndte folk også at ville have noget gjort ved hus og hjem. Byen havde lidt under krigens slitage, og især i Dybbøl skulle der tages fat på næsten alle bygninger. Der har uden tvivl været indkvartering på Præstevænget 1 under krigen, for i januar måned 1865 tilkendes Frederik Hansen er krigsskadeserstatning på 28 rigsdaler, som kan udbetales. Denne sum hjælper den lille familie en hel del - nu kan de tænke på at skaffe sig flere arvinger. Frederik synes ikke der er de helt store ændringer i det daglige. Præsten fortsætter sin gerning, men degnen vil ikke sværge på tysk, så han rejste nok til Danmark. Frederik håber, det bliver Bundesen, der snart skal til at tage sig af hans børn i skolen. 20

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

I KAMP FOR DANMARK. En mønsk Veterans Beretning fra 64. Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser.

I KAMP FOR DANMARK. En mønsk Veterans Beretning fra 64. Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser. En mønsk Veterans Beretning fra 64. Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser. Føljeton til Møns Avis, Møns Dagblad. Stege. L. M. Tommerups Bogtrykkeri 1907 INDHOLD I.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere