nr. 5 / oktober årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland"

Transkript

1 nr. 5 / oktober årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland

2 2 nr. 5 / oktober 2011 indhold sprog og kultur STRAFFELEJREN Efter befrielsen i 1945 blev Frøslevlejren til Fårhuslejren. I fire år var den interneringslejr for landssvigere. Hovedparten af de fanger var fra det tyske mindretal. Mindretallet har gennem årene fortalt historier om kz-lignende forhold i Fårhuslejren og placeret sig selv i en offerrolle. En ny bog gør op med denne opfattelse. GRÆNSEN har besøgt forfatteren. side 4 Foto: Lars Salomonsen MODERSMÅLET I ET GRÆNSELAND De fleste danskere har kun ét modersmål. Men for mennesker i grænselandet og for nydanskere er det anderledes. Uanset hvor dansksindede de er i Sydslesvig, har nogle af dem flere modersmål. Og uanset, hvor danske vore indvandrere bliver, må vi respektere, at de er opvokset med et andet modersmål i deres hjemland. Artikel af Birthe Rønn Hornbech. side 14 Foto: Scanpix LYKKEN ER ET VI H.C. Andersens eventyr om Den grimme ælling handler om ikke at vide, hvem man er, fordi man ikke hører til noget sted. Fordi ællingen ligner noget, ingen har set før, vedtages det, at ællingen er grim. Om et fællesskab er ekskluderende eller inkluderende afhænger, ifølge eventyret, af hvilken verdensopfattelse fællesskabet er forankret i. Kathrine Lilleør tolker eventyret ind i en moderne dagsorden, hvor vi i Danmark skal skabe fællesskaber mellem nye forskelligheder. Side 11 Læs også Side 17 Dybbøl i brændpunktet mellem dansk og tysk Side 19 Debatstormen på Dybbøl Side 21 Bøger Side 22 GRÆNSEN.DK nyt debatforum for frie ord

3 nr. 5 / oktober leder ISTEDLØVEN OG HVERDAGEN Af Finn Slumstrup, formand Lørdag den 10. september 2011 vendte Istedløven officielt hjem til den gamle kirkegård i Flensborg. Man kan fristes til at skrive hjem i anførselstegn, for i virkeligheden har H.W. Bissens store løvestatue jo kun tilbragt de første fem af dens 149 år i Flensborg. Samtidig må det så siges, at netop løvens omtumlede tilværelse understreger, at tilbagekomsten er en historisk begivenhed. Statuen blev afsløret den 12. juli 1862, altså på 12-års dagen for slaget på Isted Hede. Men det danske sejrsmonument virkede så provokerende på slesvig-holstenerne i 1864, at løven den 28. februar blev væltet ned fra soklen, så hovedet faldt af. Prøjsiske tropper forhindrede yderligere hærværk, og i 1867 blev løven overført til Berlin, hvor den blev opstillet i Tøjhuset. I april 1878 blev den flyttet til det prøjsiske kadetakademi i Berlin-Lichterfelde. Herfra blev løven i 1945 ved journalist Henrik V. Ringsteds mellemkomst transporteret til København af amerikansk militær og den 25. oktober overgivet til den danske stat repræsenteret ved Kong Christian X. Da majestæten modtog løven, sagde han, at han håbede det engang ad åre måtte blive muligt, at den atter kunne komme til Flensborg. Det var naturligvis en udtalelse, som den gamle konges oldebarn, Prins Joachim, lagde vægt på, da han holdt tale ved løvens tilbagekomst til Flensborg i sidste måned. Arrangementet forløb på en måde, som Flensborg by med overborgmester Simon Faber i spidsen havde megen ære af. Efter den dansk-tyske højtidelighed på kirkegården var der reception på rådhuset, og ved den lejlighed mindedes bypræsident Christian Dewanger de byrådspolitikere, som for snart mange år siden foreslog, at løven skulle tilbage til Flensborg. De havde været for tidligt ude, for dengang kunne løven både brøle og bide, bemærkede bypræsidenten med et smil. Men pionererne havde banet vejen for, at det i foråret 2009 var et næsten enstemmigt byråd, der stod bag den officielle henvendelse til Danmark om løvens tilbagevenden. En henvendelse, som knap toethalvt år senere førte til, at en gennemrestaureret Istedløve blev opstillet på det sted, hvor den hører hjemme. Ved receptionen talte også Slesvig-Holstens undervisningsminister, Ekkehard Klug, og ministerens nydelige tale bragte atter hverdagen tæt på for det danske mindretals repræsentanter og for os der var kommet til Flensborg nordfra. Der var mange smukke ord om gensidig forståelse og samarbejde i ministerens tale, men ikke et ord om den slesvig-holstenske regerings diskriminerende behandling af de danske skoler. Istedløvens tilbagekomst til Flensborg er en glædelig begivenhed i grænselandets historie og i den fortsat positive udvikling af det dansk-tyske forhold i det hele taget. Flensborg har fået en ny attraktion, som også mange af Grænseforeningens lokalafdelinger vil besøge. Ja, Hørsholm og Sønderborg var allerede med ved indvielsen. Efter enhver selv nok så glædelig begivenhed bliver det mandag, og hverdagen stirrer os i øjnene. Dansk Skoleforening for Sydslesvig er nabo til Istedløven på den gamle kirkegård i Flensborg, og i Skoleforeningens hverdag får danske elever fortsat kun 85 % af tilskuddet til de tyske offentlige skoler. Men efter enhver selv nok så glædelig begivenhed bliver det mandag, og hverdagen stirrer os i øjnene. Dansk Skoleforening for Sydslesvig er nabo til den gamle kirkegård i Flensborg, og i Skoleforeningens hverdag får danske elever fortsat kun 85 % af tilskuddet til de tyske offentlige skoler. Denne forskelsbehandling er derfor stadig det største tilbageskridt for det danske mindretal i de sidste 30 år og vil blive et varmt emne i den politiske kamp op mod delstatsvalget den 6. maj næste år.

4 4 nr. 5 / oktober 2011 sprog og kultur

5 nr. 5 / oktober STRAFFELEJREN Efter befrielsen i 1945 blev Frøslevlejren til Fårhuslejren. I fire år var den interneringslejr for landssvigere. Hovedparten af de fanger var fra det tyske mindretal. Mindretallet har gennem årene fortalt historier om kz-lignende forhold i Fårhuslejren og placeret sig selv i en offerrolle. En ny bog gør op med denne opfattelse. Men hvorfor fortalte man historier, der ikke passede, og hvorfor har vi troet på dem? GRÆNSEN har besøgt forfatteren for at få svaret. Af Erik Lindsø. Foto Lars Salomonsen

6 6 nr. 5 / oktober 2011 sprog og kultur I et fængsel er der to klart adskilte grupper: Vogterne og de bevogtede. Forestiller man sig, at disse to grupper over night skifter roller, så fangerne bliver dem, der burer vogterne inde, så har man et billede af, hvad der skete, da Frøslevlejren den 5. maj 1945 blev til Fårhuslejren. Frøslevlejren blev oprettet i august 1944 på dansk initiativ for at hindre deportationer til tyske kz-lejre. Godt For den danske flertalsbefolkning er lejren symbolet på tysk besættelse og modstand. For det tyske mindretal er den symbolet på et uretfærdigt retsopgør arresterede modstandsfolk fyldte lejren. Straks efter befrielsen blev lejren under modstandsbevægelsens kommando omdannet til interneringslejr for landssvigere dem, som havde arbejdet for eller identificeret sig med den tyske besættelsesmagt. Frøslevlejren havde rummet helte, så da de samme bygninger pludselig fylkes med bedragere, tog den navneforandring til Fårhuslejren efter den nærliggende landsby. Hovedparten af fangerne i Fårhuslejren var hjemmetyskere medlemmer af det tyske mindretal i Nordslesvig. Ca eller 15 procent fra mindretallet blev interneret i Fårhuslejren. FÅRHUSLEJREN UD AF GLEMSLEN Siger man Frøslev, vil de fleste danskere kunne forklare, hvad det er. Siger man Fårhus, vil de fleste ligne et spørgsmålstegn. Det til trods for, at Frøslevlejren kun eksisterede i ni måneder, hvorimod Fårhuslejren var i funktion i fire år. Fårhuslejren var en straffelejr og en del af retsopgøret efter besættelsen. Men besøger man i dag Frøslevlejrens Museum, er der intet om Fårhuslejren ikke endnu, ligesom Fårhuslejren indtager en forbavsende lille placering i litteraturen om perioden efter besættelsen. Historien om Fårhuslejren blev pænt parkeret i tusmørket. Først nu 62 år efter, at den sidste straffefange forlod lejren, bliver tusmørket over Fårhus oplyst. Leder af Frøslevlejrens Museum, Henrik Skov Kristensen, har udgivet Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret en grundig og læseværdig moppedreng på 640 sider. Forfatteren har gennemgået fangerapporter og et væld af andre kilder. For første gang kan man læse en samlet, videnskabelig beretning om livet i den gigantiske straffelejr. MYTE OG SANDHED Folk fra det tyske mindretal, der sad i lejren, har gennem årene skrevet og fortalt om tortur, udsultning og mord. Ved flere lejligheder har repræsentanter for mindretallet bedt om dansk anerkendelse af en urimelig behandling af dem f.eks. ved at de i Frøslevlejrens Museum fik lov at fortælle deres Fårhus-historie på lige fod med den danske Frøslev-historie. Læsere med kendskab til grænselandet er også bekendt med en stærk, bundfældet fornemmelse af, at fangerne i Fårhuslejren blev udsat for en behandling, som ville forstyrre de danske smagsløg, om den blev hevet frem fra sit tusmørke. Henrik Skov Kristensens store forskningsarbejde hamrer en pæl igennem denne opfattelse, og han konkluderer, at de mange historier om kz-lignende forhold for fangerne ikke har hold i virkeligheden. Fangerne i Fårhuslejren blev med få undtagelser udsat for en rettergang, som udøvede den lovgivning, enhver dansker ville være dømt efter. Men hvorfor opstod der i det tyske mindretal historier om det modsatte. Hvorfor har historierne været så sejlivede, at de er blevet gangbar sandhed om et mørkt kapitel i danmarkshistorien? GRÆNSEN satte Henrik Skov Kristensen stævne i Frøslevlejren for at få svaret. EN AFGRUND MELLEM OPFATTELSER Det her er jo ikke bare et almindeligt museum, men et mindesmærke, og da ved vi jo, hvor brisante mindesmærker kan være ikke mindst her, hvor mindesmærket har en dobbelt symbolværdi, indleder Henrik Skov Kristensen. Om den dobbelte symbolværdi forklarer han: For den danske flertalsbefolkning er lejren her symbolet på tysk besættelse og modstand. Hvorimod den for det tyske mindretal er blevet symbolet på et uretfærdigt retsopgør. Vi har altså et sted, som har to vidt forskellige symbolværdier for to befolkningsgrupper, og da er det I det tyske mindretal var det ikke noget negativt at have siddet i Fårhus, det var nærmest et ridderslag altså, at vi er ude i noget brisant. Henrik Skov Kristensen uddyber skismaet: I flertalsbefolkningen var det i udpræget grad stigmatiserende at have

7 nr. 5 / oktober siddet i Fårhuslejren. Men i det tyske mindretal derimod var det på ingen måde stigmatiserende. For dem var det ikke noget negativt at have siddet i Fårhus, det var nærmest et ridderslag. Da han bliver bedt om at give konkrete eksempler, kommer han med to: For det første: Hvis du ser nekrologer, der har været skrevet de sidste år inden for mindretallet, vil der typisk stå, at vedkommende har siddet i Fårhuslejren næsten som en anerkendelse. På samme måde som der i det øvrige land næsten altid står i en nekrolog, hvis en person har været modstandsmand eller har siddet i kz-lejr. Henrik Skov Kristensen snakker, mens han finder en nekrolog frem fra Der Nordschleswiger, det tyske mindretals avis: Se her, så sent som for et par uger siden skriver man i en nekrolog i Der Nordschleswiger om afdøde, at han blev ikke engang sparret for en internering i Fårhuslejren, selv om han kun var 16 år gammel. Det viser noget om mindretallets selvforståelse, som den dag i dag afviger fra, hvad flertalsbefolkningen mener. Jeg kan uddybe med et andet eksempel: I det tyske mindretal er det i årene efter på ingen måde diskvalificerende at have siddet i Fårhus og have haft en nazistisk fortid. De fik jo efterfølgende ledende positioner også politisk. Næsten alle de ledende politikere i mindretallet helt op til , havde en mere eller mindre brun fortid her. Jeg mener, den første generalsekretær, der blev ansat i BDN (Bund Deutscher Nordschleswiger Det tyske mindretals paraplyorganisation, red.) i 1955, det var Rudolf Stehr, den tidligere chef for Presse und Propaganda og leder af det tyske kontor i Statsministeriet, som jo mere var et kontor i forhold til Werner Best. Det viser altså en total ligegyldighed overfor, hvordan flertalsbefolkningen ser på en. Man signalerede: Vi er hamrende ligeglade med jer, vi fører vort indre mindretalsliv, præcis som vi vil. Det er lige før, man må sige, at det i mindretallets selvopfattelse var diskvalificerende ikke at have siddet i Fårhus, hvis man skulle have ledende positioner. DYBT NAZIFICEREDE Man kan så få den tanke, at denne afgrund mellem forståelser skyldes, at mindretallets medlemmer havnede i Fårhuslejren for noget, der ingenting var. Men nej, lyder det fra Henrik Skov Kristensen: Mindretallet på organisatorisk niveau var fuldstændig gleichgeschaltet dvs. ensrettet på samme måde, som de var i Tyskland. Og de var mindst ligeså nazistiske her Altså, de var dybt nazificerede. Mindretallet på organisatorisk niveau var fuldstændig gleichgeschaltet dvs. ensrettet på samme måde, som de var i Tyskland. Og de var mindst ligeså nazistiske her, kommer det kontant fra Skov Kristensen. Han henviser til, at nazificeringen var et kendetegn hos mange af de tyske mindretal rundt om i Europa, men markerer en forskel: Man skal huske, at principielt stod det det tyske mindretal her i Nordslesvig frit for, om de ville være nazistiske. De kunne jo godt have sagt i hvert fald indtil den 9. april 1940 at vi er tyskorienterede, men vi er ikke nazister. Det stod dem frit for, det må man holde fast i. Og det var der også enkeltpersoner, der gjorde f.eks. en del socialdemokrater. Men langt den overvejende del blev nazificeret mere eller mindre. Når de efterfølgende har påstået, at de solidariserede sig med Tyskland udelukkende af nationale årsager og ikke ideologiske, så er det ikke korrekt. Det kan man jo se, når man læser, hvad de skriver, og ser, hvordan hele deres liturgi udfoldede sig, f.eks. på Knivsberg. Det var også en ideologisk solidarisering med Tyskland, men det abstraherer de fuldstændig fra. FÅRHUSMENTALITETEN Det er nærliggende at spørge, hvorfor der er så stor forskel på mindretallets opfattelse af og beretninger om det, der skete,

8 8 nr. 5 / oktober 2011 sprog og kultur og så det, som forskningen når frem til? Henrik Skov Kristensen forklarer: Det tyske mindretal har altid hævdet, at det, de gjorde, var loyalitet over for Tyskland. Men man abstraherer helst fra, at det ikke var Tyskland man solidariserede sig med, men et totalitært regime og en menneskefjendsk ideologi. Og der har de, når jeg skal være hård, efterfølgende søgt tilflugt i en dobbelt offerrolle. Først forført af Hitlers Tyskland, og dernæst straffet og svigtet af herbergstaten Danmark under retsopgøret. I denne dobbelte offerrolle slipper de for personligt ansvar. Henrik Skov Kristensen mener, at netop den dobbelte offerrolle er hovedårsagen til, at det har været svært for det tyske mindretal at føle sig accepteret: De divergerende opfattelser mellem mindretallet og danskerne ligger i det, jeg kalder Fårhusmentaliteten, som er denne tilflugt i offerrollen med en åbenlys mangel på vilje til selvransagelse. Fårhusmentaliteten er bl.a. skabt på baggrund af de historier, der i mange år er blevet fortalt om forholdene i lejren, og som Henrik Skov Kristensens forskning ikke kan bekræfte. Men hvorfor overlevede disse historier som troværdig sandhed? Det er lykkedes for det tyske mindretal at overbevise den danske flertalsbefolkning om, at det var dybt uretfærdigt, hvad de blev udsat for Det tyske mindretal har på mange måder vundet en opinionskamp, for jeg har også hørt fremtrædende politikere som Bertel Haarder og Kresten Philipsen, der mente, at de blev spærret inde, bare de snakkede lidt tysk. Men det passer simpelthen ikke. Det er lykkedes for det tyske mindretal at overbevise den danske flertalsbefolkning om, at det var dybt uretfærdigt, hvad de blev udsat for at bare de snakkede tysk, blev de buret inde, og der i lejren foregik mord, og de blev udsultede osv. Altså, som jeg påviser i bogen, så var der episoder, som vi i dag vil karakterisere som tortur straffeeksercits osv. Jeg prøver på ved at gå helt ned i kildematerialet at finde ud af, hvad der er belæg for. Og jeg dølger jo heller ikke. Jeg har i høj grad tænkt på mindretallet, da jeg skrev bogen. Men jeg kan ikke finde belæg for den fremstilling, de har formået at lancere. Spørgsmålet bliver endnu mere påtrængende: Hvorfor opfandt de, der sad i Fårhuslejren historier, der ikke passede? Jeg kan ikke finde anden forklaring end den, at de hele tiden af et ærligt hjerte har ment, at de var ofre, forklarer Henrik Skov Kristensen. Først blev de forledt af Hitler-Tyskland, som snød dem på det forfærdeligste, og så blev de svigtet af danskerne, som de mente burde have trøstet dem over det forfærdelige bedrag, de havde været udsat for. Men danskerne, hvad gør de? De spærrer dem inde. Jeg tror virkelig, at det skabte en ægte følt forargelse mod den danske stat. EN DYBT MENNESKELIG REAKTION Henrik Skov Kristensen påpeger det psykologiske faktum, at når man internerer Det tyske mindretal har søgt tilflugt i en dobbelt offerrolle. Først forført af Hitlers Tyskland, og dernæst straffet og svigtet af herbergstaten Danmark. I denne dobbelte offerrolle slipper de for ethvert personligt ansvar folk, sker der nemt det, at fejlkonklusioner konstrueres for at holde straffen ud og for at blive fritaget for skyld. Men han mener også, at det er et faktum, at mange i mindretallet af et ærligt hjerte mente, de i stedet for straf skulle have haft tilgivelse og trøst. På det menneskelige plan forstår man det jo godt. Det var en befolkning på ca var døde ved fronten. Det er mange, og mere end i den erhvervsdygtige, mandlige del af befolkningen blev indespærret. Ved du hvad? Det er et hårdt slag både menneskeligt, økonomisk og kulturelt. Så fanden stå i, om de, der går derhjemme konen, børnene og bedsteforældrene siger: Hvad er det for noget sauerei det her? Der sidder min far han har udelukkende været til et par øvelser i uniform og herhjemme skal vi klare det hele selv. Altså, det er en dybt menneskelig reaktion, de udviser. Historikeren uddyber ved at trække på den religiøse mytologi: Man kan ikke skrive historie hverken politisk eller kulturel historie uden at erkende syndefaldet. Gør man ikke det,

9 nr. 5 / oktober Retfærdig er et stort ord, men jeg mener, det var en rimelig foranstaltning. For man skal hele tiden spørge: Hvad var alternativet? Om det så var klogt, når man ser på eftervirkningerne, er en anden sag, forklarer Henrik Skov Kristensen. Der er ingen tvivl om, at Fårhus har banket det tyske mindretal endnu mere sammen, og gjort, at de menige ikke stillede lederne og de drivende kræfter til ansvar for deres gerninger. For hvordan stiller man lidelsesfæller og fangekammerater til ansvar? Det er svært, for de er jo i samme båd som en selv. Set i eftertidens perspektiv tror jeg ikke, at straffelejren var en klog eller produktiv foranstaltning, men hvad var alternativet? Og for Henrik Skov Kristensen var der ikke noget alternativ. Han sammenligner med i dag, hvor vi også sætter forbrydere i spjældet. De bliver sjældent bedre mennesker af det, men vi har ikke opfundet alternativet. Straf har et element af gengældelse og hævn. Staten påtager sig på borgerens vegne at lave en passende hævn over for vedkommende simpelthen for at undgå selvjustits. Det samme var det ved retsopgøret: statsmagten påtog sig en hævn. På det menneskelige plan forstår man det jo godt det er en dybt menneskelig reaktion, de udviser havner man i de her idealtilstande, hvor man hele tiden analyserer: Hvorfor gjorde de sådan, når de kunne have gjort anderledes? Men man skal hele tiden have i baghovedet, at mennesket simpelthen har syndefaldet, som gør, at vi er løse i kødet. Det gælder selvfølgelig også det tyske mindretal. Det har været mentalt påkrævet for dem at søge tilflugt i den der offerrolle. Og det er forståeligt på mange måder. Hvor mange vil fare ud og sige: Det er min skyld! Værsgo, nu kan du bebrejde mig for det. Sådan er der ikke mange, der reagerer. Det er menneskeligt, at vi prøver at se, om der i det mindste ikke er nogen, vi kan dele skylden med. Eller vi forklarer: Jeg gjorde sådan, fordi andre svigtede. INTET ALTERNATIV Spørgsmålet står tilbage, om Fårhuslejren var en retfærdig foranstaltning mod det tyske mindretal? Havde en anden løsning været mere hensigtsmæssig? Henrik Skov Kristensen: STRAFFELEJREN. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 640 sider illustreret. 400 kr. vejl. Bogen er ikke blot blevet tildelt buketter af anmelderroser, men den har også fået omfangsrig omtale. Første oplag var udsolgt på en måned.

10 10 nr. 5 / oktober 2011 FAKTA sprog og kultur Frøslevlejren var under besættelsen en dansk interneringslejr i Frøslev i Sønderjylland ( ), oprettet i et forsøg på at hindre, at danskere blev deporteret til tyske kz-lejre. Efter besættelsen hed lejren Fårhuslejren, hvor landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland, der havde samarbejdet med besættelsesmagten, blev indsat ( ). Senere blev den til Padborglejren, hvor militæret havde kaserne ( ). I dag hedder lejren igen Frøslevlejren og huser forskellige museer, en naturskole og en efterskole. Frøslevlejrens Museum (i dag en enhed under Nationalmuseet) blev oprettet i 1969 og informerer primært om Frøslevlejren , da lejren husede Det tyske Sikkerhedspolitis fanger i Danmark, samt om deportationerne af fanger til kz-lejre i Tyskland. I 2012 supplerer museet sig med en udstilling om Fårhuslejren ( ). Henrik Skov Kristensen (f.1953) er ph.d., overinspektør ved Nationalmuseet og leder af Frøslevlejrens Museum samt forfatter til en lang række bøger om Danmark under 2. Verdenskrig. FÅRHUSLEJREN HINDREDE EN FOLKEDOMSTOL GRÆNSEN ringede til dr. theol. Günther Weitling, mangeårig aktiv medlem af det tyske mindretal bl.a. som præst for den tyske menighed i Sønderborg og ankermand bag mindretallets museum i Sønderborg for at høre hans mening om Henrik Skov Kristensens bog. Det er en udsædvanlig grundig fremstilling, lyder svaret fra Günther Weitling på spørgsmålet, om bogen så var, hvad mindretallet havde ventet. Det er et værk, som graver dybere i kildematerialet, end nogen har gjort før, og efter min bedste overbevisning behandles kildematerialet på en fair og objektiv måde, uddyber Weitling. Henrik Skov Kristensen forklarer, at det tyske mindretal placerede sig selv i en offerrolle. Det medgiver Günther Weitling ham i nogen grad: Jeg mener, der opstod et Fårhuskompleks hos en del af dem, der havde siddet i lejren et syndrom som man havde svært ved at slippe af med. Det var svært for dem efterfølgende at få andre til at forstå de eftervirkninger, man uvilkårligt får ved sådan en straf. Derfor opstod der mellem dem, der havde siddet der, et indforstået fællesskab en Fårhussolidaritet hvor man i nogle tilfælde dyrkede et martyrium, som ikke har gavnet, forklarer Günther Weitling, der samtidig påpeger, at der var en stor gruppe, der tog straffen og skæbnen på sig, og som efterfølgende har været meget nøgterne og accepterende i forhold til, hvad de blev udsat for. Henrik Skov Kristensen mener, at det efterfølgende har været et problem for mindretallet, at det var personer med en brun fortid, der fik ledende positioner. Det giver Günther Weitling ham ret i, men tilføjer: Der var ikke andre. Stort set alle med organisatoriske evner, som kunne udfylde ledende poster, havde siddet i Fårhuslejren. Men det skal tilføjes, at de afsonede deres straf, og de tilsluttede sig solidaritetserklæringen med det danske samfund. Ser vi på resultatet i dag var det også solidariteten, der slog igennem. Henrik Skov Kristensen påviser, at mange af de historier, der er blevet fortalt om mord og udsultning, ikke passer. Hertil forklarer Günther Weitling, at det første år i Fårhuslejren føltes ydmygende: Mange skulle vente meget lang tid på at sagerne blev afgjort, og de indsatte blev frustrerede samtidig med, at de var bekymrede for familierne derhjemme. Günther Weitling giver Henrik Skov Kristensen ret i, at der ikke havde været noget alternativ til den straf, som mindretallets medlemmer blev idømt, og som betød, at over af dem kom i Fårhuslejren: Retsopgøret var en nødvendig udvikling. Man kunne jo ikke lade to plus fem være lige. Men straffen blev mere opfattet som en politisk affære end en juridisk. Man oplevede, at man blev straffet som følge af et folkekrav. Men ingen tvivl om, at Fårhuslejren betød, at det hele blev på legalitetens grund og ikke endte i en folkedomstol. Det skal vi være glade for i dag, forklarer Günther Weitling.

11 nr. 5 / oktober LYKKEN ER ET VI H.C. Andersens eventyr om Den grimme ælling handler om ikke at vide, hvem man er, fordi man ikke hører til noget sted. Fordi ællingen ligner noget, ingen har set før, vedtages det, at ællingen er grim. Udklækkes man i en andegård kan verdensopfattelsen være meget snæver. Om et fællesskab er ekskluderende eller inkluderende afhænger, ifølge eventyret, af hvilken verdensopfattelse fællesskabet er forankret i. Kathrine Lilleør tolker eventyret ind i en moderne dagsorden, hvor vi i Danmark skal skabe fællesskaber mellem nye forskelligheder. Af Kathrine Lilleør Den grimme Ælling. Det har taget mig adskillige år at nærme mig det eventyr. Intet andet eventyr har den biografiske H.C. Andersen-forskning formået at sætte sig så afgørende på. Brandes udtalelse om, at det er Kvintessensen af hele dens Ophavsmands Væsen har sejret i en sådan grad, at hvis man placerede en statue af en bronzeælling med høj hat og stok midt på torvet i ligegyldig hvilken by, så ville enhver vide, at det forestillede H.C. Andersen. Det er rigtigt, at hvis man skubber lidt til eventyret, så kan man få det til at læne sig op af Andersens selvforståelse, men fortællingen kan også stå selv. Jeg vil mene, at Den grimme Ælling fra 1844 først og sidst handler om manglende identitet. Om ikke at vide, hvem man er, fordi man ikke hører til noget sted. Årsagen til, at den ælling ikke hørte til og ikke vidste, hvem den var, skyldtes, at den blev udklækket i en andegård, hvor verdensopfattelsen var meget snæver. Vi og verden Der var saa dejligt ude paa Landet, står der først i eventyret, hvorefter det beskri-

12 12 nr. 5 / oktober 2011 sprog og kultur Lykken er at finde sit vi. Gør man det, så gør det ikke noget, at man er født i andegården eller andre steder, hvor der ikke var plads til én ver en tilværelse, der var alt andet end dejlig. Alene betegnelsen ude paa Landet signalerer, at forfatteren godt ved, at der findes andre steder i verden end ude paa Landet. Inde i byen, f.eks. Men de fleste tror, at der, hvor de lever deres liv, der er verdens navle. Det handler frem for alt om verdensanskuelse. Når man ligger i et æg, er verden ikke større end op til indersiden af æggeskallen. Da ællingerne får prikket hul på skallen, er synet af skræppebladene over reden naturligvis overvældende. Hvor dog Verden er stor!, sagde ællingerne derfor, forståeligt nok. Næh, det er skam ikke hele verden, belærer andemor dem. Den er meget større. Verden strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i Præstens Mark; men der har jeg aldrig været. Verden er godt nok større end æggeskallen, og lysningen over reden er uoverskueligt meget større. Men grænsen for, hvor verden ender, er ikke udvidet mere, end det er til at overskue for alle andre end ællingerne og andemor. Verden går ind i præstens mark. Det er en skæbnesvanger afgrænsning for svaneællingen, der har svært ved at blive anerkendt i andegården. Han ligner noget, ingen har set før. Og fordi man aldrig har set noget lignende, vedtages det, at ællingen er grim. Ja mere end det, han er sådan en, man kan bide og skubbe. Han er ingen. Og dermed ingenting. Og lige om lidt, når han er død af deres bid, så findes han heller ikke mere. De havde fået bidt ham ihjel, hvis han ikke var flygtet ud i det store intet, ud på den anden side af præstens mark. Det er en vild flugt. Og dumdristig. Nogle ville ikke have turdet, men have ladet skæbnen og døden tage over. Men andre har en overlevelsesevne. Ællingen flakser ud i det ubekendte land, der støder op til præstens mark, og den er så heldig at få husly i den gamle kones hus. Man ånder lettet op, men det viser sig, at her regerer hønen og katten, der holder sig for gode til korporlige angreb, men de formulerer ideologien bag andegårdens forfølgelse, som de dermed erklærer sig enige i. Katten var Herre i Huset, og Hønen var Madame, og altid sagde de: Vi og Verden! for de troede, at de var Halvparten, og det den allerbedste Del. Ællingen syntes, at man kunde ogsaa have en anden Mening, men det taalte Hønen ikke: Kan du lægge Æg? spurgte hun. Nej! Ja, vil du saa holde din Mund! Og Katten sagde: Kan du skyde Ryg, spinde og gnistre? Nej! Ja, saa skal du ikke have Mening, naar fornuftige Folk taler! Og Ællingen sad i Krogen og var i daarligt Humør... Uden fællesskab intet liv Tankegangen er den samme som i andegården. Fordi ællingen ikke medtages i kattens og hønen vi, hører den heller ikke til i verden. Fordi den ikke er omsluttet af et vi, ved den heller ikke, hvem den selv er. Det eneste ællingen har, er sin ubøjelige overlevelsesevne, og ingen, altså heller ikke ællinger, lever af brød alene. Føden og varmen i huset var ikke Uden fællesskab, uden at vide, hvem man er, kan man ikke overleve. Derfor forlader ællingen konens hus. Ud i den vide Verden flagrer den videre. Man kan være fortabt på mange måder nok, uden fællesskab, uden at vide, hvem man er, kan man ikke overleve. Derfor forlader ællingen konens hus. Ud i den vide Verden flagrer den videre. Man kan være fortabt på mange måder. Dette er en af dem. Da den svømmer mod de voksne svaner i mosen, har den opgivet at opretholde livet ved egen kraft. Den er indstillet på, at nu bliver den hakket ihjel. Men i stedet får den livet igen. Det gjør ikke Noget at være født i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneæg! Sætningen har fået en bonmot-karakter, som rummer den essensen af eventyret. Men bemærkningen er ikke eventyrets udgangsreplik. Sætningen står til sidst i fortællingen, og er bare udtryk for den lykke, ællingen har fundet. Hvis den betragtning var faldet alle andre steder i eventyret, havde det været meningsløst, for fortællingen har netop handlet om, hvor livsfarligt det er at være født i en andegård, når man har ligget i et svaneæg. Det er en glad efterrationalisering, som ællingen kan tillade sig, nu hvor alt er godt. Sådan som man i de lykkelige øjeblikke i sit liv kan tilgive fortiden alt det værste. Historien endte lykkeligt. Slutordene sætter to streger under: Og Svanerne bøiede sig med Grenene

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere