Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patentdirektoratet ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA 1553 København V, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: ORLIK TOBACCO COMPANY A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, 1553 København V, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, hovedsageligt bestående af tobakker dyrket i USA, cigarer og cigaretter af amerikansk oprindelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORALVITE (730) Indehaver: Natural White Inc., a corporation of the State of New York, Yonge Street, Suite 206 Aurora Ontario L4G 1P3, Canada (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 965

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MÄURER + WIRTZ GMBH & CO. KG, Zweifaller Strasse 120 D Stolberg, Tyskland Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FarmShop (730) Indehaver: Vitfoss a/s, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, (511) Klasse 05: Tilsætningsstoffer til foder til medicinske formål, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs- og havebrugsprodukter samt korn, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, dyrefoder (fedende). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AD-MINI-LET (730) Indehaver: Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Hasseris Bymidte 6, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, ajourføring og design af computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUSINESS SIMULATOR (730) Indehaver: X-ACT Ledelsesinformation ApS, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLORPASS (730) Indehaver: ELECTRONICS FOR IMAGING, INC., a corporation of the State of Delaware, 2855 Campus Drive, San Mateo, California 94403, USA, USA 1553 København V, (511) Klasse 09: Kopimaskiner, interfaceenheder og dele heraf til kopimaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORBCOMM (730) Indehaver: ORBCOMM Global, L.P., a limited partnership of the State of Delaware,, 2455 Horse Pen Road, Herndon, Virginia 20171,, USA 1553 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation mellem brugerterminaler, navnlig ved hjælp af et system under anvendelse af satellitter i kredsløb. 966

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, eau de cologne, eau de toilette, parfumerede bodysprays, hudolier, -cremer og -lotioner, talkum (pudder til toiletbrug), bade- og brusepræparater, hårvand, tandplejemidler, ikke-medicinske mundskyllemidler, deodoranter, antiperspiranter til personlig brug, ikkemedicinske toiletpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Top Consult A/S, Toftebakken 17, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Schlüter & Hald, Bredgade 6, 1260 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed samt bistand ved varetagelse ved kontoropgaver. (511) Klasse 38: Information og rådgivning vedrørende telekommunikation. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed ikke forretningsmæssig, herunder juridisk rådgivning vedrørende EU forhold samt rådgivning vedrørende informationsteknologi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOPS Hands on Proactive Software (730) Indehaver: Pamla McCroby Winther-Bay, Rødegård Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 09: Computer software til brug for salg og marketing (dog ikke inden for hospitalssektoren). (511) Klasse 35: Annoncer og reklamer, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Asaa Skilte og Reklame v/ Jørn Michno, Åleje 1, 9340 Aså, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; skilte af papir eller pap. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; skilte af træ eller plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROMETEUS (730) Indehaver: Kirsten Bunch Møller, Frederiksborgvej 77, 4000 Roskilde, (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, symposier og workshops (uddannelse). (511) Klasse 42: Ergoterapi, konsulentbistand vedrørende indretning af boliger og institutioner til handicappede, professionel (ergoterapeutisk) rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELIA DISCUS (730) Indehaver: TELIA AB, Farsta, Sverige 1553 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, herunder telefoner, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikation. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige 967

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Active Search ApS, Nørregade 26, 1165 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLYEXACT (730) Indehaver: Jackstädt GmbH, Bembergstrasse 1-4 D Wuppertal, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NETPOOL (730) Indehaver: Network Exchange Traffic Pool International AB, Box 1177, Stockholm,, Sverige 1553 København V, (511) Klasse 09: Computere, databehandlingsudstyr, hardware, software,databærere til elektroniske medier, disketter, CD-rom. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, rådgivning vedrørende telekommunikationsvirksomhed, elektronisk post, fiberoptisk netværkskommunikation, kommunikation via computerskærme, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, kommunikation via fiberoptiske netværker. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende Internet, rådgivning vedrørende globale computernetværk, leasing af accesstid til computer databaser samt til globale computernetværk, computerprogrammering, design og ajourføring af computerprogrammer, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BLUE VISION v/ Sven Tvermoes, Roligheds Allé 8, 3060 Espergærde, (740/750) Fuldmægtig: AMP & Co. ApS, Glückstadtsvej 2, 1., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand til udvikling af forretningsledelse og bistand til udvikling af virksomhedsorganisation. (511) Klasse 41: Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VH1 HONORS (730) Indehaver: Schur Consumer Products A/S, Niels Finsens Vej 11, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 16: Plastposer til frysning af isterninger. (511) Klasse 21: Plastbeholdere til frysning af isterninger. (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway New York New York, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed, især forberedelse af radio- og fjernsynsprogrammer; produktion af film og live underholdningsindslag; produktion af animerede spillefilm og fjernsynsindslag; filmunderholding, fjernsynsunderholdning samt direkte underholdningsforestillinger og shows; udgivelse af bøger, tidsskrifter og magasiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DiaCard (730) Indehaver: Christel Nøhr Hansen, Steno Diabetes Center Niels Steensvej 2, 2820 Gentofte, (511) Klasse 16: Instruktions og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, videnskabelig forskning og programmering af computere. 968

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAR control (730) Indehaver: Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Gitte Christrup, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Software til planlægning, styring og rapportering af renseanlæg og afløbssystemer - i tørvejr og under regn. (511) Klasse 37: Bygge-, installations-, og vedligeholdelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAR manager (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PrivaTel (730) Indehaver: Tele-Punkt Søborg A/S, Søborg Hovedgade 51, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Telefonanlæg, telefonkaldeanlæg, telefonomstillingog telefoner. (511) Klasse 37: Installations-, reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, information vedrørende telekommunikation. (511) Klasse 42: Udvikling af software og edb-programmer, rådgivning vedrørende hardware og software, edb-programmering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Gitte Christrup, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Software til planlægning, styring og rapportering af renseanlæg og afløbssystem - i tørvejr og under regn. (511) Klasse 37: Bygge-, installations-, og vedligeholdelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gizmo Denmark ApS, Att.: Thomas la Cour Wulff Lykkesholmsalle 2A, Baghuset, 1902 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder edb-hardware og - software samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design, udvikling og opdatering af computer software; design, udvikling og opdatering af computer hardware; teknisk rådgivning vedrørende computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMARTWEAR (730) Indehaver: Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Sæbe; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater; kosmetiske hudolier, -cremer og -lotioner; kosmetiske hudplejepræparater; præparater til barbering, aftershave; kosmetiske bade- og brusepræparater; hårpræparater, herunder shampoo, balsam, mousse og gele, hårsprays, hårsætningsprodukter; tandpasta; kosmetisk bade- og brusegele, kosmetiske badeolier og -skum, talkum (pudder til toiletbrug), ikke-medicinske toiletpræparater; antiperspiranter; deodoranter til personlig brug; kropssprays; tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TMP Site Performance (730) Indehaver: The Media Partnership, Att.: Morten Ingemann Andersen Dotheavej 3, 2400 København NV, (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, hjælp til udvikling af forretningsdrift. (730) Indehaver: Japan Institute of Plant Maintenance, Shuwa Shiba- Koen 3-chome Bldg , Shiba-Koen Minato-Ku Tokyo 105, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Udvikling og forskning for andre, nemlig udvikling af og forskning i reparations- og vedligeholdelsesteknikker til brug i produktionsanlæg og -systemer. 969

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 970

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: EDB Team ApS, Matildevej 15, 4200 Slagelse, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RANDSTAD VIKAR (730) Indehaver: Randstad Holding N.V., 25, Diemermere NL-1112 TC DIEMEN, Holland (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 35: Vikarbureauer; personalerekruttering; rådgivning i forbindelse med personale; indsættelse og udnyttelse af vikarer; rådgivning vedrørende medarbejderforhold, administration af de nævnte tjenesteydelser. (730) Indehaver: Bladmægleren A/S, International House Center Boulevard 5, 2300 København S, (511) Klasse 16: Tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af bøger, tidsskrifter og magasiner, forlagsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 971

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7 P. O. Box 560, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: HIT Internet Services, Prinsesse Charlottes Gade 57, 1, 2200 København N, (511) Klasse 09: Softwareprogrammer. (511) Klasse 16: Manualer, vejledninger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed i form af elektroniske opslagstavler på Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling af software, programmering, vedligeholdelse af softwareprogrammer, rådgivning vedrørende implementation af softwareprogrammer, udvikling af spil på software, information af varieret karakter stillet til rådighed via globale informationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordjyske Distriktsaviser A/S, Nytorv 7, 9100 Ålborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Laban BevægelsesStudier i (730) Indehaver: Laban BevægelsesStudier i v/pia Orloff Houmark Andersen, Hestemøllestræde 3B, 3000 Helsingør, (511) Klasse 41: Undervisnings- og kursusvirksomhed. (511) Klasse 42: Sundhedspleje, herunder bevægelsesterapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEST CPH (730) Indehaver: Primant AB, Norra Vallgatan Malmö, Sverige 1553 København V, (511) Klasse 09: Computere, optagne computerprogrammer, perifere enheder til computere. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design og udvikling af computerprogrammer, udarbejdelse af websider; udarbejdelse, opdatering og installation af dataprogrammel. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUGENTS (730) Indehaver: Computer Associates International Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza Islandia New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (730) Indehaver: Best CPH. ApS, Studiestræde 24, 1455 København K, (511) Klasse 35: Administration af modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg. 972

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DDO - DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO (730) Indehaver: Kampsax Geoplan, Stamholmen 112, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 09: CD-rom med geografiske kort. (511) Klasse 40: Fotografisk trykning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Duerne (730) Indehaver: Jørgen Hansen, Leandersvej 2, 4293 Dianalund, (511) Klasse 41: Underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MODIS (730) Indehaver: BCP System Sales Aps, Helsingørsgade 52, 3400 Hillerød, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, administrativt softwareprogram med sigte på mobile enheder. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SATDEM (730) Indehaver: KiSS Nordic A/S, Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Digitale satellitmodtagere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; apparater og instrumenter til modtagelse og behandling af digitale signaler, herunder digitale TV-signaler; computer hardware, herunder computerprintkort, til brug ved modtagelse og behandling af digitale signaler, herunder digitale TV-signaler; optaget computer software til brug ved modtagelse og behandling af digitale signaler, herunder digitale TV-signaler; manualer i elektronisk form til alle foranstående varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Caterpillar Inc., a corporation of the State of Delaware, 100 N.E. Adams Street Peoria Illinois 61629, USA 1553 København V, (511) Klasse 09: Briller. (730) Indehaver: Pro-Tec Security v/mads Buhl, Grønningen 15, 1270 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; sikkerhedsbeklædning. (511) Klasse 37: Installation og reparation af sikkerhedssystemer, herunder af alarmanlæg. (511) Klasse 41: Underholdnings- og uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Vagt- og bodyguardvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISPCON (730) Indehaver: Mecklermedia Corporation, 20 Ketchum Street Westport Connecticut 06880, USA Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 16: Tryksager; trykte publikationer; tidsskrifter; magasiner; nyhedsbreve; bøger; vejvisere; adressebøger; papirbånd og -kort til optagelse af computerprogrammer; brochurer; grafiske reproduktioner; grafiske fremstillinger og afbildninger; tegninger; poser af papir eller plastic til emballage; kalendere; papirhandlervarer; plakater; billeder; skriveredskaber; blyanter; lykønskningskort; skrivematerialer; spillekort; notesbøger; reklametavler af papir eller pap; æsker af papir eller pap. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, organisering og ledelse af varemesser og udstillinger med forretningsmæssige formål; organisering og ledelse af varemesser og udstillinger med reklamemæssige formål; organisering og ledelse af varemesser og udstillinger af kommerciel og reklamemæssig karakter indenfor IT (informationsteknologi), EDB og kommunikation; informationsvirksomhed af kommerciel og reklamemæssig karakter indenfor IT (informationsteknologi), EDB og kommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed, computer undervisning; organisering og ledelse af seminarer, udstillinger, konferencer og filmforevisninger; organisering og ledelse af filmforevisninger, seminarer, udstillinger og konference i forbindelse med IT (informationsteknologi), EDB og kommunikation. (511) Klasse 42: Fremskaffelse af adgang til on-line informations- og kommunikationsservice; information og konsulentbistand vedrørende IT (informationsteknologi), EDB og kommunikationsøjemed; design af computer software. 973

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gitte Hansen, Østerbrogade 47, 1.th., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAXE KONDI 1553 København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 36: Financiel virksomhed, herunder særlig sponsorvirksomhed i form af ydelse af financiel støtte, sponsorvirksomhed i form af fremskaffelse af sponsorstøttte for andre samt formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Anette Lei, Funkevej 16, 6230 Rødekro, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder undervisningsmateriale på CD-rom. (511) Klasse 16: Trykt undervisningsmateriale og vejledninger; tryksager. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed bl.a. om etik og meditation; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Healing (energiarbejde); helbredelse ved hjælp af urter; juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOSWELLIA COMPLEX (730) Indehaver: Bio Research ApS Ole Olsen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand og tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedsplejer, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIOL (730) Indehaver: SW&K Kommunikation A/S, Pakhus 12, Amerikakaj Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 06: Pengeskabe. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, herunder reoler og udstillingsstativer, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merkskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Chr. Faber Kbh., Fabriksparken 4-6, 2600 Glostrup, (511) Klasse 06: Persienner af metal. (511) Klasse 20: Persienner til indendørs brug. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstiler, rullegardiner (af tekstil), plisségardiner, foldegardiner (af tekstil), lamelgardiner (af tekstil). (730) Indehaver: Unimuld, Att:. Hermann Nielsen ApS Gammel Roskildevej 19, 3650 Ølstykke, (511) Klasse 31: Sphagnum, råbark. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 974

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danishre (730) Indehaver: Danish Re Underwriting Agencies ApS, c/o Kromann & Münter Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (740/750) Fuldmægtig: Kromann & Münter, Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af forsikringsformidling og rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish Re (730) Indehaver: Danish Re Underwriting Agencies ApS, c/o Kromann & Münter Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (740/750) Fuldmægtig: Kromann & Münter, Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af forsikringsformidling og rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish.re (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Re Underwriting Agencies ApS, c/o Kromann & Münter Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (740/750) Fuldmægtig: Kromann & Münter, Rådhuspladsen 14, 1550 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af forsikringsformidling og rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: M.K. Sport ApS, Ahornsvinget 23, 7500 Holstebro, (511) Klasse 18: Trenser, grimer (dele af seletøj), ridesadler, ridesadelgjorde, stigbøjleremme, gamacher i læder til heste. (511) Klasse 21: Hestestrigler, børster, mankamme, spande, krybber til dyr, støvleknægte. (511) Klasse 25: Ridebeklædning og ridestøvler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder særlig sponsorvirksomhed i form af ydelse af financiel støtte, sponsorvirksomhed i form af fremskaffelse af sponsorstøtte for andre samt formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: BENETTON GROUP S.p.A., Via Villa Minelli Ponzano Veneto (Treviso), Italien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; jakker, skjorter, benklæder, trøjer, slips, bukser, bh'er, nederdele, bælter (beklædningsgenstande), sokker og strømper, hatte, huer, handsker ( beklædning), strømpebukser, overtøj, regntøj, skistøvler. 975

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABY ALIVE (730) Indehaver: Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil, S.A., San Antonio, Onil (Alicante), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Diagnos & Terapi Christer Fernström AB, Luntmakargatan Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Store Torv 1, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Arbejdsstole og andre møbler, dele til ovennævnte varer. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: G. O. Schwarz Lausten, Agerbjerg 60 Snejbjerg, 7400 Herning, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPALS (730) Indehaver: Spotlight A/S, St. Kongensgade 103, 1264 København K, (740/750) Fuldmægtig: Stampe, Haume & Hasselriis Advokater, Dronningens Tværgade 16, 1022 København K, (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 20: Spejle. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Morgan Stanley Dean Witter & Co. a corporation of the State of Delaware, 1585 Broadway New York, New York 10036, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af kapitalinvestering, bankvirksomhed og fondsbørsmæglervirksomhed, værdipapirmægling og -handel, investeringsadministration og finansiel rådgivning og analyse i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OUTLINE (730) Indehaver: O. Vinduer A/S, Industrivej 6, 8653 Them, 1553 København V, (511) Klasse 06: Bygningsmaterialer af metal, herunder særlig døre og vinduer samt dele hertil. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer ikke af metal, herunder særlig døre og vinduer samt dele hertil. (730) Indehaver: BG Bank A/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed; valutarisk virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig; juridisk bistand. 976

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALOI (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ishøj A/S Den Danske Trådvarefabrik, Industrivangen 2-4, 2635 Ishøj, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Store Torv 1, 8000 Århus C, (511) Klasse 06: Jerntråd, herunder til anvendelse af fletværk og til gitre af metal, herunder sikringsgitre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MENINGTEC (730) Indehaver: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Torben Martin Skoestad Silberg, Willumsvej 6, 3700 Rønne, (511) Klasse 19: Træhuse. (511) Klasse 20: Møbler. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRELAST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue New York N.Y , USA 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fa. Falkenløwe V/E. Falkenløwe Simonsen, Løntoft 9, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Palle Niss, Perlegade 44, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Pen-sam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 977

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, The American Road Dearborn Michigan 48121, USA 1553 København V, (511) Klasse 36: Finansiering og kreditgivning, især i forbindelse med køb og leasing af motorkøretøjer. (511) Klasse 39: Udlejning og leasing af motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NO NATION (730) Indehaver: Scantail A/S, Frederiksberggade 19, 3., 1458 København K, (740/750) Fuldmægtig: Dragsted & Helmer Nielsen advokatfirma, Att.: Advokatfuldmægtig Peter Mahrt Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Peerless Fabrikkerne A/S, Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROLIGHT (730) Indehaver: Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, elektriske pærer, pærer til belysning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMILIO CLOUD (730) Indehaver: MQ Sweden AB, Box 582 S Borås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Steen Arve, Sejrsalle 3, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Aaboulevarden Att.: Klaus Antonsen, Aaboulevarden 11-13, 8100 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 978

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansk Butikscenter A/S, c/o Steen & Strøm AS Sønderlandsgade 44Holstebro, 7500 Holstebro, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Etablissement Noilly Prat & Cie, Société par Actions Simplifiée, 1, rue Noilly MARSEILLAN, Frankrig Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dethleffsen GmbH & Co, Schleswiger Strasse Flensburg, Tyskland 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tequila Sauza, S.A. de C.V., Apartado 338 Tequila, Jalisco, Mexico 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Company Limited, 102, Moo 4 Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-District, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co., Marientaler Au Zell/Mosel, Tyskland 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co., Marientaler Au Zell/Mosel, Tyskland 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Candy Industriel v/steen Nygaard, Kjellerupsgade 9, 9000 Ålborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forethought Financial Services, Inc. a corporation of the State of Indiana, Batesville Indiana , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cloetta AB, S Ljungsbro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd., 102 Moo 4, Rimklongpremprachakorn Road Bangsue Sub-district, Bangsue District Bangkok, Thailand 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Blue Bird Confectionerey (Holdings) Limited, Sculcoates Lane Hull, East Yorkshire HU5 1EH, Storbritannien 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DRY LABEL Denmark ApS, Stasevangsvej 9, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kelsen The International Bakery A/S, Bredgade 27, 8766 Nørre-Snede, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DRY LABEL Denmark ApS, Stasevangsvej 9, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, 980

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Duni AB, Box 95, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Duni AB, Box 95, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen c/o Danisco A/S Juridisk Afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Damgaard A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Damgaard A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Damgaard A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dale Garn & Trikotasje AS, N-5280 Dalekvam, Norge (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1018 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, 981

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHRIS WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pro Display A/S, Industrivej 1, 8870 Langå, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PI-Design AG, Kantonsstrasse 100 CH-6234 Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dan Rail Consult AS c/o COWI att: Hans Ammendrup, Parallelvej 15, 2800 Lyngby, 982

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, 983

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, 984

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, 985

24 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCHULSTAD GRUPPEN A/S, Hammerholmen 21-31, 2650 Hvidovre, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zájmové sdruzení podnikatelu chmelem v Zatci, Mostecká Zatec, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Appel Feinkost GmbH & Co. KG, Kieshecker Weg Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VG København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Appel Feinkost GmbH & Co. KG, Kieshecker Weg Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Koninklijke Van Gilse Kandijfabriek B.V., Industriestraat AB ROOSENDAAL, Holland (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Koninklijke Van Gilse Kandijfabriek B.V., Industriestraat AB ROOSENDAAL, Holland (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bærdyrkerforeningen c/o Arne Vierø, Ryvangs Alle 66, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ernie Ball, Inc., a corporation of the State of California, 151 Suburban Road P.O. Box 4117, San Luis Obispo Californien 93403, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, 986

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nelson Industries, Inc., Highway 51 West, P O Box 600 Stoughton Wisconsin , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hearst Communications, Inc., a corporation of the State of Delaware, 959 Eighth Avenue New York N.Y , USA Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schwäbische Albumfabrik GmbH & Co. KG, Kaplerstrasse 11 D Reutlingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: advokat Anders Steenstrup, Stormgade 50, 6700 Esbjerg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Odin Control Systems ApS, Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU)/Danish Center for Culture and Development (DCCD), Vestergade 5, 2., 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tele Pizza S.A., Edificio F. Miniparc 1, Azalea 1, Soto de la Moraleja, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tele Pizza S.A., Edificio F. Miniparc 1, Azalea 1, Soto de la Moraleja, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Intermec Technologies Corporation, a corporation of the State of Washington, 1010 Union Avenue SE, Olympia Washington 98501, USA (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Q-FREE ASA, Thonning Owesensg. 35C N-7044 Trondheim, Norge (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ConDigi Telecommunication A/S, Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation of the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W Atlanta, Georgia 30313, USA 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tensai (International) AG, Steinengraben 40 CH-4051 Basel, Schweiz Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Print Consult Europe A/S, Nordhøjvej 5, 3400 Hillerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adaptec, Inc., a corporation of the State of Delaware, Corporation Trust Center, 1209 Orange Center, Wilmington, New Castle, Wilmington, New Castle, 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Routex B.V., Drentestraat HK Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Routex B.V., Drentestraat HK Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arthur Andersen LLP, a limited liability partnership of the State of Illinois, 33 West Monroe, Chicago Illinois 60603, USA 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corebit A/S, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1018 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: REWE-Zentral Aktiengesellschaft, 20, Domstrasse D Köln, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, 987

26 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parker-Hannifin Corporation, a corporation of the State of Ohio, 6035 Parkland Blvd. Cleveland, Ohio , USA 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Damgaard A/S, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CLENA High Pressure Systems A/S, Thorsvej 1, 6862 Tistrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kent Reinhart Nielsen, Præstbrovej 53 Skovbo, 8464 Galten, 988

27 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gelé, konserves, pickles. (511) Klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, gær, bagepulver, krydderier. (511) Klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre præparater til fremstilling af alkoholfrie drikke. (Registreringen omfatter ikke iscrème). 989

28 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

29 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

30 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

31 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

32 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

33 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

34 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. 3-STJERNET A/S VR A.V.M. EXOTICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VR AALBORG INDUSTRIES A/S VR ABBA SEAFOOD A/S VR ABLOY OY VR ACP B.V. VR ACTIVE SEARCH APS VR ADAPTEC, INC. VR ADHESIVES RESEARCH INC., VR ALCON PHARMACEUTICALS, LTD. VR AMBERES, S.A. VR AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION VR AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, VA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., VR AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS CORPORATI VR AMORA MAILLE VR AMORA MAILLE VR AMORA MAILLE VR AMORA MAILLE VR AMORA MAILLE VR ANDERSEN, EBBE NYMANN VR ANTHON BERG A/S VR APPEL FEINKOST GMBH & CO. KG VR APPEL FEINKOST GMBH & CO. KG VR ARTHUR ANDERSEN LLP, A LIMITED LIABILITY PARTNE VR ARVE, STEEN VR ASAA SKILTE OG REKLAME VR ATOTECH USA INC., VR AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC., VR B. BOBADILLA, S.A. VR B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT VR B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT VR B. SPRENGEL GMBH & CO. VR B.W. WERNERFELT A/S VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL CO., LTD. VR BANGSUE CHIA MENG RICE MILL COMPANY LIMITED VR BCP SYSTEM SALES APS VR BENETTON GROUP S.P.A. VR BENNEDSEN, PETER VR BEST CPH APS VR BG BANK A/S VR BILKA LAVPRISVAREHUS A/S VR BIO RESEARCH APS OLE OLSEN VR BIOLAN OY VR BJ-GEAR TILST A/S VR BLADMÆGLEREN A/S VR BLUE BIRD CONFECTIONEREY (HOLDINGS) LIMITED VR BLUE VISION VR BOLIDEN AKTIEBOLAG VR BOOTS COMPANY PLC, THE VR BOSTIK AB VR BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY VR BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VG BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRØDRENE HARTMANN A/S VR BSH HVIDEVARER A/S VA BÆRDYRKERFORENINGEN C/O ARNE VIERØ VR CALGON CARBON CORPORATION, VR

35 Dansk Varemærketidende CANDY INDUSTRIEL VR CAPELLA-EUROCOM AB VR CARBORUNDUM ELECTRITE A.S. VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG A/S VR CARTIER INTERNATIONAL B.V. VR CASTLEMAINE PERKINS LIMITED VR CATERPILLAR INC., VR CEMENTA AB VR CENTEON PHARMA GMBH VR CENTER FOR KULTURSAMARBEJDE MED UDVIKLINGSLANDE VR CHOKIM, A/S VR CHORE-TIME EQUIPMENT, INC., VR CHR. FABER KBH., A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRIS WINE A/S VR CHRISTEL NØHR HANSEN VR CHRISTIANSHOLMS FABRIKER, AKTIESELSKABET VR CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR CIBA-GEIGY AG VR CIBA-GEIGY AG VR CIBA-GEIGY AG VR CIBA-GEIGY AG VR CLARIANT AG VR CLENA HIGH PRESSURE SYSTEMS A/S VR CLOETTA AB VR COCA-COLA COMPANY,, THE VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR COMPUGRAPHIC CORPORATION, VR COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC., VR CONDIGI TELECOMMUNICATION A/S VR CORDATA TECHNOLOGIES, INC., VR CORE SYSTEMS VA COREBIT A/S VR CORTICEIRA AMORIM S.G.P.S., S.A. VA COTTONHOUSE B.V. VR COTY GMBH VR CYMA S.A. VR DALE GARN & TRIKOTASJE AS VR DAMGAARD A/S VR DAMGAARD A/S VR DAMGAARD A/S VR DAMGAARD A/S VR DAN RAIL CONSULT AS C/O COWI VR DAN-SPÆR VORDINGBORG A/S VR DANAPAK A/S VR DANFOSS A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISH RE UNDERWRITING AGENCIES APS VR DANISH RE UNDERWRITING AGENCIES APS VR DANISH RE UNDERWRITING AGENCIES APS VR DANSK BUTIKSCENTER A/S VR DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE VA DETHLEFFSEN GMBH & CO VR DIAGNOS & TERAPI CHRISTER FERNSTROM AB VR DITEX TEXTIL AF 1984 A/S VR DR. HILLERS GMBH VR DR. SCHELLER COSMETICS GMBH VR DROOB APS VR DRY LABEL DENMARK APS VR DRY LABEL DENMARK APS VR DS INDUSTRIES APS VR DSM RESINS B.V. VR DUNI AB VR DUNI AB VR DYLON INTERNATIONAL LIMITED VR DYMO INDUSTRIES, INC., VR E. TJELLESEN A/S VR E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, VR EASTMAN KODAK COMPANY VR ECKE, PAUL VR EDB TEAM APS VR EKLOF I NORRKOPING AB VA EKLOF I NORRKOPING AB VA EKLOF I NORRKOPING AB VA ELECTROLUX, AKTIEBOLAGET VR ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. VR ELEKTROINSTALLATØRERNES LANDSFORENING ELFO FR ERNIE BALL, INC., VR ESTEE LAUDER COSMETICS LTD. VR ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK AKTIENGESELLSCH VR EURO SAFE SCANDINAVIA A/S VR EUROMATE AIR CLEANING SYSTEMS B.V. VR EVODE LIMITED VR FA. FALKENLØWE VR FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL, S.A. VR FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A. VR FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A. VR FEDERICO PATERNINA, S.A. VR FERCO INTERNATIONAL USINE DE FERRURES DE BATI VR FERRING A/S VR FILATURA DI GRIGNASCO S.P.A. VR FONA GRUPPEN A/S VR FORD MOTOR COMPANY, VR FORETHOUGHT FINANCIAL SERVICES, INC. VR FRANSKE VINLAGER A/S, DET VR FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER VR FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER VR GIZMO DENMARK APS VR GLAXO GROUP LIMITED VR GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT VR GOTTHARD NILSSON, AKTIEBOLAGET VR GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT VR H.D. LEE COMPANY, INC., THE VR HAARKOSMETIK UND PARFUMERIEN GMBH VR HANDELSFIRMAN NOVO AB VA HANSEN, GITTE VR HANSEN, JØRGEN VR HEARST COMMUNICATIONS, INC. VR HEDGES & BUTLER LIMITED VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HERAEUS KULZER GMBH VR HIT INTERNET SERVICES VR HTH KØKKENER A/S VR ICI AMERICAS INC. VR INDIVINED, B.V. VR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. VA ING. C. OLIVETTI & C., S.P.A. VR INTERATOM INTERNATIONALE ATOMREAKTORBAU G.M.B VR INTERMEC TECHNOLOGIES CORPORATION VR INTERNATIONAL CONTROL AUTOMATION FINANCE S.A. VR INTERNATIONAL NUTRITION CO. APS VR IRMA A/S VR

36 Dansk Varemærketidende IRMA A/S VR ISHØJ A/S DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK VR IVECO N.V. VR JACKSTADT GMBH VR JAMES RIVER-NORWALK, INC., VR JAPAN INSTITUTE OF PLANT MAINTENANCE VR JOHNSON RUBBER CO., LTD. VR K-SALAT A/S VR KAMPSAX GEOPLAN VR KANSAS ERHVERVSBEKLÆDNING ODENSE A/S VR KELSEN THE INTERNATIONAL BAKERY A/S VR KERAMAG KERAMISCHE WERKE AKTIENGESELLSCHAFT VR KILDE MØBLER A/S VA KIMBERLY-CLARK CORPORATION, VR KIMIMA APS VR KING INDUSTRIES, INC., VR KIRKBI A/S VR KISS NORDIC A/S VR KNAUS CARAVAN GMBH VR KONING INTERNATIONAL B.V. VR KONINKLIJKE VAN GILSE KANDIJFABRIEK B.V. VR KONINKLIJKE VAN GILSE KANDIJFABRIEK B.V. VR KONVOLUTFABRIKKEN DANMARK VED A. MADS, FIRMAET VR KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET, AKTIESELSKABET VR KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET, AKTIESELSKABET VR KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEBERG GMBH VR KRUGER A/S VR KRUGER A/S VR LABAN BEVÆGELSESSTUDIER I DANMARK VR LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN NOM COL 2 VR LABORATOIRE ROGER BELLON VR LARSEN, FINN DAVID VR LAUSTEN, G. O. SCHWARZ VR LEI, ANETTE VR LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S VR LETRON GMBH VR LIMITED, OWEN MUMFORD VR LINTAS REKLAMEBUREAU A/S VR M.K. SPORT APS VR MARINA DANISH SEAFOODS A/S VR MARINA DANISH SEAFOODS A/S VR MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION VR MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. VR MAURER + WIRTZ GMBH & CO. KG VR MD FOODS AMBA VR MD FOODS AMBA VR MD FOODS AMBA VR MD FOODS AMBA VR MECKLERMEDIA CORPORATION VR MEDA A/S VR MEDIA PARTNERSHIP, THE VR MIDDELFART SPAREKASSE VA MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, A VR MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, A VR MITSUBISHI CORPORATION VR MIYAKE DESIGN JIMUSHO, KABUSHIKI KAISHA VR MOGENSEN, PREBEN VR MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO. VR MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO. KG VR MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO. KG VR MQ SWEDEN AB VR MUNKHOLM, KNUD VR MØLLER, KIRSTEN BUNCH VR NATURAL WHITE INC., VR NELSON INDUSTRIES, INC. VR NETTO I/S VA NETWORK EXCHANGE TRAFFIC POOL INTERNATIONAL AB VR NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIO VR NIELSEN, KENT REINHART VR NIPPON PAINT CO., LTD. VR NISHIKI COMPANY LIMITED VR NISSAN MOTOR DANMARK A/S VA NN VR NOILLY PRAT & CIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFI VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NORDJYSKE DISTRIKTSAVISER A/S VR NYKREDIT A/S VR O. VINDUER A/S VR ODIN CONTROL SYSTEMS APS VR OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PROD VR OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PROD VR OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PROD VR OHMEDA VR ORBCOMM GLOBAL, L.P., A LIMITED PARTNERSHIP OF VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR ORIENTAL PHOTO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR PARAGON ELECTRIC LIMITED, VR PARKER-HANNIFIN CORPORATION VR PC PLAST VR PEERLESS FABRIKKERNE A/S VR PELIKAN GMBH VR PEN-SAM VR PERMALITE LIMITED VR PETERSEN, KURT VR PFIZER INC., VR PHARMART APS VR PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., VR PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., VR PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., VR PHILIPS DANMARK A/S VR PHØNIX CONTRACTORS, A/S VR PI-DESIGN AG VR PINSEKIRKEN KØBENHAVN VA POLDI-SPOJENE OCELARNY, NARODNI PODNIK VR POLITIKENS FORLAG A/S VR POLITIKENS FORLAG A/S VR POLITIKENS FORLAG A/S VR PRIMANT AB VR PRINT CONSULT EUROPE A/S VR PRO DISPLAY A/S VR PRO-TEC SECURITY VR PROTEX-GESELLSCHAFT MULLER & CO. M.B.H. VR Q-FREE ASA VR R H FORM AB VR R H FORM AB VR RANDSTAD HOLDING N.V. VR RAYCHEM CORPORATION, VR RECKITT & COLMAN A/S VR REED PROPERTIES, INC., VR REVLON VR REWE-ZENTRAL AKTIENGESELLSCHAFT VR ROTHMANS CIGARETTEN GMBH VR ROUTEX B.V. VR ROUTEX B.V. VR S.C. JOHNSON & SON, INC., VR SAN PELLEGRINO S.P.A. VR SAN PELLEGRINO S.P.A. VR SAN PELLEGRINO S.P.A. VR SAN PELLEGRINO S.P.A. VR SARA LEE / DE N.V. VA SARILA CUCINE S.P.A. VR SCAN CON VA SCANDINAVIAN HOLIDAY CENTER COPENHAGEN I/S VR SCANTAIL A/S VR SCHEIDLER KG VR SCHERING CORPORATION VR SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, A VR SCHULSTAD GRUPPEN A/S VR SCHUR CONSUMER PRODUCTS A/S VR SCHWABISCHE ALBUMFABRIK GMBH & CO. KG VR SEX & SAMFUND, FORENINGEN VR SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED VR SILBERG, TORBEN MARTIN SKOESTAD VR SKANDINAVISK KUNSTFORLAG,, FIRMAET VR

37 Dansk Varemærketidende SKOV- OG NATURSTYRELSEN VR SKOVS KORN A/S VA SOFTPACK GETRANKE AG VR SONDEX AB VR SPOTLIGHT A/S VR STAR-KIST FOODS, INC., VR STETTNER & CO. VR SW&K KOMMUNIKATION A/S VR SØNDERBY, HENNING P. VA TELE DANMARK A/S VA TELE DANMARK A/S VA TELE PIZZA S.A. VR TELE PIZZA S.A. VR TELE-PUNKT SØBORG A/S VR TELIA AB VR TENSAI (INTERNATIONAL) AG VR TEQUILA SAUZA, S.A. DE C.V. VR TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED VR TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC. VR TEXACO LIMITED VR THONET GMBH, GEBRUDER VR THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, INC. VR TINSLEY WIRE VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TONNEMA B.V. VR TOP CONSULT A/S VR TOP-DANMARK A/S VR TREND HOUSE GRUPPEN A/S VA TRUMP SPORTS CO., LTD. VR TULIP INTERNATIONAL A/S VR TV1000 DANMARK A/S VA ULDO BACKMITTEL GMBH VR ULTRACOSMETICS S.A. VR UNIBANK A/S VR UNILEVER N. V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNIMULD VR UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES N.V. VR UNISYS CORPORATION, VA VEKSØ TAULOV A/S VR VERRA GMBH KOSMETIK- UND KUNSTSTOFF-HANDELSGE VR VIACOM INTERNATIONAL INC., VR VIFOR VR VILSBRO IMPORT OG EXPORT A/S VR VITFOSS A/S VR WINTHER-BAY, PAMLA MCCROBY VR WM. WRIGLEY JR. COMPANY, VR WM. WRIGLEY JR. COMPANY, VR WOLFF WALSRODE AG. VR X-ACT LEDELSESINFORMATION APS VR ZAJMOVE SDRUZENI PODNIKATELU CHMELEM V ZATCI VR ZENECA LIMITED VR ZIMMERMANN-GRAEFF & MULLER GMBH & CO. VR ZIMMERMANN-GRAEFF & MULLER GMBH & CO. VR

38 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR ACTIVE SEARCH (fig) VR AD-MINI-LET (w) VR ALOI (w) VR BABY ALIVE (w) VR BEST CPH (w) VR BOSWELLIA COMPLEX (w) VR BUSINESS SIMULATOR (w) VR Blue Vision (fig) VR CATERPILLAR (fig) VR COLORPASS (w) VR DDO - DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO (w) VR DOT (fig) VR Danish Re (w) VR Danish.re (w) VR Danishre (w) VR DiaCard (w) VR Duerne (w) VR Dynamo (fig) VR EDB Team (fig) VR EMILIO CLOUD (w) VR EURO SAFE SCANDINAVIA A.S (fig) VR Equality (fig) VR FAXE KONDI (fig) VR FAXE KONDI (w) VR FRELAST (w) VR FarmShop (w) VR Ford (fig) VR GIZMO (fig) VR GRUNDLAGT 1962 (fig) VR HIT internet services (fig) VR HOPS Hands on Proactive Software (w) VR ICE N'EASY (fig) VR ION management (fig) VR ISPCON (w) VR K (fig) VR Laban BevægelsesStudier i (w) VR MENINGTEC (w) VR MIND (fig) VR MODIS (w) VR Motorvejsåbning Jyske Ås 1999 (fig) VR ND Midt-Vest Avis (fig) VR ND Nørresundby Avis (fig) VR ND Oplandsavisen (fig) VR ND Vadum-Vodskov-Vestbjerg Avis NØRRESUNDBY AVIS 2 (fig) VR ND Vejgaard Avis (fig) VR NETPOOL (w) VR NEUGENTS (w) VR NO NATION (w) VR OPALS (w) VR ORALVITE (w) VR ORBCOMM (w) VR OUTLINE (w) VR PERSONLIG VÆKST (fig) VR POLYEXACT (w) VR PRIMANT (fig) VR PRO-TEC SECURITY (fig) VR PROLIGHT (w) VR PROMETEUS (w) VR Peerless SoundPanel (fig) VR PrivaTel (w) VR RANDSTAD VIKAR (w) VR Rexona (fig) VR SATDEM (w) VR SILBERG MILJØ (fig) VR SMARTWEAR (w) VR SPOTLIGHT A/S (fig) VR STAR control (w) VR STAR manager (w) VR SØNDAGSAVISEN AALBORG (fig) VR SØNDAGSAVISEN HIMMERLAND (fig) VR SØNDAGSAVISEN TOPPEN AF DANMARK (fig) VR SØNDAGSBLADET NORDJYLLAND (fig) VR SØNDAGSPOSTEN NORDJYLLAND (fig) VR TELIA DISCUS (w) VR TMP Site Performance (w) VR TOP CONSULT (fig) VR TOT WEAR (fig) VR TPM JIPm TPM CLUB INTERNATIONAL (fig) VR TRIOL (w) VR U.S.light (fig) VR UNIMULD (fig) VR Ugeavisen Søndag NORDJYLLAND (fig) VR VH1 HONORS (w) VR VVS & EL NYT MAGASINET FOR VVS&EL - BRANCHEN (fig) VR WINDOW Fashion FABER (fig) VR postbanken når du ikke har brug for mere (fig) VR élà NONCHALANCE (fig) VR

39 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 03 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

40 Dansk Varemærketidende 41 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

41 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Kristallit (730) Indehaver: ELEKTROSCHMELSZWERK KEMPTEN GMBH, 4, Hanns-Seidl-Platz D MÜNCHEN, Tyskland (511) Klasse 01. (511) Klasse 19. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 07/1998 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: europa-foto GmbH, Industriestrasse 4 D Eschborn/Ts., Tyskland (740/750) Internaltonal fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 01. (511) Klasse 09. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Dunlop GmbH, Dunlopstrasse Hanau, Tyskland (511) Klasse 07. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 12. (511) Klasse 17. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (300) Prioritetsoplysninger: DE W Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/1998 (730) Indehaver: europa-foto GmbH, Industriestrasse 4 D Eschborn/Ts., Tyskland (740/750) Internaltonal fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 01. (511) Klasse 09. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

42 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BERNINA (730) Indehaver: FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT, BERNINA- NÄHMASCHINENFABRIK, CH-8266 Steckborn, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 11. (511) Klasse 16. (511) Klasse 18. (511) Klasse 20. (511) Klasse 23. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (511) Klasse 28. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BERNINA (730) Indehaver: FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT, BERNINA- NÄHMASCHINENFABRIK, CH-8266 Steckborn, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, (511) Klasse 07. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 21. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GEA (730) Indehaver: GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse D Bochum, Tyskland (511) Klasse 07. (511) Klasse 09. (511) Klasse 11. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 40. (511) Klasse 42. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/1997 (730) Indehaver: Soda-Club International BV, Tinstraat 6 NL-4832 AA Breda, Holland (740/750) National fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 32. (300) Prioritetsoplysninger: CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: prokalen (730) Indehaver: Chevita Tierarzneimittelgesellschaft mit beschränkter Haftung, 2, Raiffeisenstrasse D Pfaffenhofen, Tyskland (511) Klasse 31. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LOXIN (730) Indehaver: Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH, , Brunsbütteler Damm D Berlin, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SUNMAXX (730) Indehaver: UVA-Solar Wolfgang Müller KG, 11, Carl-Friedrich- Gauss-Strasse D Pulheim, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03. (511) Klasse 11. (511) Klasse 35. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato:

43 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Silap Beteiligungen AG, 88, Obergrundstrasse CH Lucerne, Schweiz (511) Klasse 03. (511) Klasse 14. (511) Klasse 18. (511) Klasse 25. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 32. (511) Klasse 35. (511) Klasse 41. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Maxim (730) Indehaver: THEISEN Baumaschinen Mietpark GmbH & Co. KG, 9, Fraunhoferstrasse D Martinsried, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Heiden & Høiberg A/S, Nørre Farimagsgade 37, 1364 København K, (511) Klasse 07. (511) Klasse 12. (511) Klasse 37. (511) Klasse 39. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: BAHLSEN KG, 289, Podbielskistrasse, D Hannover, Tyskland (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/1997 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Apla (730) Indehaver: Eckes-Granini GmbH & Co. KG, 6, Ludwig-Eckes-Allee D Nieder-Olm, Tyskland (511) Klasse 30. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/1997 (730) Indehaver: TATRA, akciová spolecnost, Stefánikova 1163 CZ Koprivnice, Tjekkiet (740/750) National fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 07. (511) Klasse 12. (511) Klasse 37. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 37. 120. årgang. 1999-09-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2141 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 119. årgang. 1998-07-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 985 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 120. årgang. 1999-09-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2069 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 120. årgang. 1999-05-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1079 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 121. årgang. 2000-11-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3309 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 119. årgang. 1998-11-18 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1663 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 119 årgang. 18.3.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 1. 119 årgang. 7.1.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 125. årgang. 2004-05-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 125. årgang. 2004-05-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 125. årgang. 2004-05-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1113 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere