Nyhedsbrev Trørødskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Trørødskolen"

Transkript

1 Nyhedsbrev Trørødskolen Marts 2015 Skolelederen klasse klasse 6. og klasse Ny ledelsesstruktur Skolelederen v/suzanne Henningsen For at styrke varetagelsen af den pædagogiske ledelse, har vi nu besluttet, at vi i stedet for at ansætte en ny afdelingsleder som afløser for tidligere udskolingsafdelingsleder Pernille Helms, udvider sekretariatet, som fremadrettet skal løse flere administrative opgaver. Denne beslutning medfører, at vi har ændret ledelsesstrukturen i forhold til den pædagogiske ledelse. Bitten Schrøder vil varetage den direkte pædagogiske ledelse og sparring med teamene samt skolehjemsamarbejde i klasse i tæt samarbejde med SFO-leder Lotte Reimer. Rikke Lund Dragsted vil varetage den direkte pædagogiske ledelse og sparring med teamene samt skolehjemsamarbejde i klasse. Jesper Voss Jacobsen vil varetage den direkte pædagogiske ledelse og sparring med ressourceteamet, IT-teamet og læringscenteret 1

2 Vi har fastansat Lis Wulff i sekretariatet, så det fra i dag består af tre fuldtidsansatte sekretærer. Sekretariatet vil fremadrettet varetage en række administrative opgaver, der flyttes fra afdelingsledernes skriveborde for at give afdelingslederne mulighed for i højere grad at varetage den pædagogiske ledelse i tæt samarbejde med teamene. Den nye ledelsesstruktur vil langsomt i løbet af foråret blive indfaset i takt med skoleårets planlægning. Der vil altså være et overlap mellem og et tæt samarbejde mellem Jesper og Bitten i de kommende måneder. Nye vikarprocedurer For at styrke skolens vikardækning og vikarernes varetagelse af opgaven har skolen udarbejdet helt nye vikarprocedurer. Vikardækningen varetages af en afsnitsleder i indskolingen for klasse, hvor det er pædagogmedhjælpere, der varetager vikaropgaven. For klasse varetages vikardækningen af en sekretær med pædagogisk baggrund. Vikarer i klasse er til ansættelsessamtale med sekretær og skoleleder, hvor det vurderes om ansøgeren kan varetage opgaven og hvor det i bekræftende fald tydeliggøres for dem, hvad opgaven går ud på, og hvad vi forventer af dem i deres varetagelse af jobbet. Alle vikarer har pligt til at give lærerne en tilbagemelding på timerne, dels i forhold til, hvad der er arbejdet med fagligt dels i forhold til, hvordan timerne er gået. Klassedannelse nye 0. klasser 2015 Indskrivningen til de kommende 0. klasser er afsluttet, og vi er glade for at konstatere, at vi den 1. maj kan modtage fire store MiniSFO/0. klasser. Vi glæder os til at tage godt imod de nye børn i vores indskoling mandag d. 4. maj, hvor de har første skoledag på Trørødskolen. Lyset på skolens parkeringsplads Rudersdal Ejendomme har i de sidste uger i samarbejde med elektriker og skolens servicemedarbejdere arbejdet med at lokalisere årsagerne til manglende funktionel belysning på parkeringspladsen. Årsagerne er dels uhensigtsmæssig etablering, dels defekte lamper pga. påkørsler og knuste lampeskærme, der derfor medfører fugt i systemet. Der er foretaget midlertidige udbedringer, udskiftning af pærer m.m. Pærerne til lamperne udgår af produktion, og vil fremadrettet udgøre et problem. Ny Skoleport Den nye Skoleport er under udarbejdelse. Det er skolens IT-vejleder, Christine Rønsov, der arbejder med dette. Den nye hjemmeside vil blive åbnet snarest. Det betyder, at den nuværende Skoleport ikke er helt opdateret, idet Christine koncentrerer sig om at opbygge den nye. Yderligere information om folkeskolereformen 2

3 kan findes på Skoleporten (skolens hjemmeside) samt via disse link fra henholdsvis Undervisningsministeriet og Skolespring, Rudersdal Kommune, hvor der er artikler og interviews også fra Trørødskolen! Påskeferie Påskeferien starter lørdag den 28. marts. På Trørødskolens vegne vil jeg ønske alle en rigtig dejlig påske! Venlig hilsen Suzanne Henningsen Vinterferien Klasse v/bitten Schrøder og Lotte Reimer Vinterferien i uge 7 blev en hyggelig uge fyldt med udflugter og hjemmeaktiviteter i Klubben. Vi besøgte en skøjtehal, Zoologisk have og var med spejderne på Lagkageløb omkring deres klubhus. Fredag stod på hjemmelavede burgere og is til dessert. Teater den 10. og 11. marts Teatergruppen Rumlerikkerne kommer den 10. og 11. marts og opfører I Slikbøvsens Land for børnehaverne og for hele indskolingen i Musisk Rum. Det sker som en del af vores samarbejdsaftaler om overgange mellem børnehaverne og skolen. Børnehaverne har været på besøg i uge 5 og uge 6 med de børn, der skal starte på skolen den 4. maj Trivselsmålingen Stort set alle klasser har nu gennemført trivselsmålingen. Vi har haft besøg af de store elever fra årgang, som har hjulpet de små elever. De har været meget velforberedte og taget opgaven flot på sig. De små har nydt at have ekstra store hænder og opmærksomhed omkring sig. Det vil vi i fremtiden benytte os mere af. Fastelavn Det blev som altid en dejlig dag. Der var fantastisk flotte udklædninger hos både børn og voksne og der blev danset og sunget i gymnastiksalen til sang og musik fra fastelavnsbandet. 3

4 Nye børn 1. maj samarbejde med børnehaverne om overgang Vi er så småt ved at have besøgt alle børnehaver, der har børn til Mini-SFO i maj. Vi får 4 store klasser i år, som vi er ved at være langt med at danne. Sidst i april kommer børnene og deres forældre på besøg en eftermiddag kl , og vi glæder os til at tage godt i mod dem mandag den 4. maj Skolens fødselsdag Skolens fødselsdag fejres i år fredag den 27. marts 2015 (dagen før påskeferien) med fest og sjov for børnene. I år vil en af skolens tidligere elever, bugtaler og entertainer Peter Nørgaard, komme og underholde klasse. Organisering i klasse Som I ved lavede vi ændringer i organiseringen i indskolingen sidste år. Det betød at 3. klasserne fra indeværende skoleår blev knyttet i team 1 og 2 sammen med 4. og 5. klasserne. For klasses vedkommende blev der iværksat en rokade, for at frigøre lokaler til klubben i Kongsgaard (fløj A), samt for at arbejde henimod en mulig aldersintegreret opdeling af børnene i husene. På daværende tidspunkt, var vi ikke opmærksomme på, at det ikke ville være muligt at lade børnene fortsætte ind i 3. klasse fra 3 grupper (tre huse) uden at blive klassedelt på ny. Det er fortsat et lovkrav, at der skal være almindelig klassedeling fra 3. klasse og derfor har vi været i en proces medarbejdere og ledelse for at se på en hensigtsmæssig organisering fremadrettet, der sikrer kontinuitet for børn og voksne, samt gode samarbejdsflader, såvel fagfagligt, fagligt og tværfagligt i teamene/husene. Den model vi har besluttet os for, betyder at man fremadrettet vil være i samme hus i 0. og 1. klasse, for derefter at være i et hus sammen med de andre børn på årgangen i 2. klasse. Dette giver også mulighed for at tage hensigtsmæssigt i mod nye børn 1. maj og skabe gode samarbejdsflader omkring børnene. Rokader Det betyder, at 2.c og 2.d rykker til klubbens lokaler i slutningen af april 2015 både i undervisnings- og SFO-tid. Vi vil ligeledes arbejde med den gode overgang for 2.a og 2.b, således at de også vil tilbringe deres eftermiddage i klubbens lokaler fra 4. maj. Som altid vil der blive fastlagt en plan for overgangen fra SFO til SFK i foråret, - I vil blive inviteret til fyraftensmøde, hvor I bliver orienteret om planen, så snart processen er endeligt fastlagt. 4

5 1.b og 1.c rykker til de frigjorte lokaler i Midgaard, som derved i 2 måneder vil være 1. årgangshus og fremadrettet vil blive 2. årgangshus. Så bliver der plads til to Mini-SFO er i henholdsvis Asgaard og Udgaard pr. 4. maj. Vi vil sikre os, at der for alle børns vedkommende er kendte voksne med både fremadrettet og i år, hvor 1.c og 1.b, der ikke har skiftet hus tidligere, rykker i Midgaard. Se nedenstående oversigt klasse maj juni (2.c og 2.d flytter i klubben i udgangen af april) Udgaard Midgaard Asgaard 0.a 1.a 0.c 0.b 1.b (skal flytte hus) 0.d Mini a 1.c (skal flytte hus) Mini c Mini b 1.d Mini d 2.b 2.a Udgaard Midgaard Asgaard 0.a 2.a 0.c 0.b 2.b (har flyttet hus) 0.d 1.a 2.c (har flyttet hus) 1.c 1.b 2.d 1.d Udgaard Midgaard Asgaard 0.a 2.a (skal flytte hus) 0.c 0.b 2.b (skal flytte hus) 0.d 1.a 2.c (skal flytte hus) 1.c 1.b 2.d (skal flytte hus) 1.d 5

6 Lokaleændringer fremadrettet I denne model vil det være hensigtsmæssigt at vi fremover ruller lokaler 1. maj, hvor 2. årgang (alle fire klasser) dermed skal rykke i klubbens lokaler i to måneder, inden de kommer i team 1 og 2, således at 1. årgang rykker i Midgaard på samme tid og der frigøres plads til de nye børn i Asgaard og Udgaard (2 Mini-SFO er i hver). Mødetider Vi oplever, at en del børn kommer for sent i skole. Det giver ikke så god en start på dagen for det enkelte barn og er meget forstyrrende for de børn, der er parate ved skoledagens start. Det er forståeligt, at morgener kan være pressede, men det er vigtigt for resten af barnets dag, at man kommer godt fra start om morgenen. Hvis det skulle ske, at man kommer for sent, så lister barnet alene ind og finder sin plads i det, der er i gang. I perioder kan de enkelte huse have iværksat særlige rammer for at samle børn op, der ikke er kommet til tiden dette skal selvfølgelig respekteres. Påskeferie Tilmelding til SFO/SFK i påskeferien skal ske på Forældreintra. Vi er i klubben i fløj A mandag-onsdag fra kl Telefonnummer: Husk -SFO lukker i dette skoleår kl. 17 om fredagen. De bedste hilsner Bitten Schrøder og Lotte Reimer Morgenbånd i klasse Klasse v/jesper Voss Jacobsen Vi har I mange år haft et morgenbånd - både på mellemtrinnet - og andre steder på skolen, men i forbindelse med reformen og elevernes længere skoledag, har vi set på, hvordan vi med fordel fortsat kan udnytte denne tid bedst muligt. I dag er det sådan, at undervisningen hver morgen starter med 30 minutters morgenbånd. De 20 minutter er normalt allokeret til læsning og de sidste 10 minutter anvendes normalt til bevægelse. Før skolereformen, var det sådan, at vi tog fem minutter fra hver lektion 6

7 frem til spisefrikvarteret til at dække de 20 minutters morgenbånd. I forbindelse med skolereformen har vi valgt at gøre det anderledes, og vi har således lagt en halv time ind før de to første lektioner. Det betyder, at eleverne har undervisning i fem timer af de seks timer, de er i skole alle ugens dage (kun i 3 dage for 3. kl.). Før skolereformen havde eleverne kun undervisning i 4,5 timer, når de var i skole til 14. Undervisningen i morgenbåndet varetages af den lærer, der skal have klassen efterfølgende. Det betyder, at der kan komme mange forskellige aspekter af læsning ind over. Ordningen blev oprindeligt lavet for at understøtte den fortsatte læseudvikling på mellemtrinnet og for at sikre, at alle elever fik læst hver dag. Der er fortsat fokus på dette, og denne stund giver lærerne mulighed for at følge de enkelte børns læseudvikling tæt. Vi har i dag endvidere fokus på, at læsning er en opgave for alle fag, da hvert enkelt fag har specielle krav til læseren. Dette understøttes af, at det ikke kun er dansklæreren, der har disse timer. Tiden om morgenen, kan også med fordel anvendes til at tale med eleverne enkeltvis om deres læring i alle fag, mens der er en klart defineret opgave for resten af elevgruppen. I det hele taget har det vist sig værdifuldt at starte dagen på denne måde. Ud over det faglige udbytte er den klare ramme med til at give elever og lærere en god og rolig start, der smitter positivt af på de efterfølgende timer i skolen. Kidsvolley-turnering i Rundforbihallen 3. a og 3.b, 4.a og 4.b og 5.a, 5. b og 5.e var den 3. marts til Kidsvolley-turnering i Rundforbihallen. Eleverne blev afleveret ved hallen og gik i samlet flok gennem Kratmosen tilbage til skolen. Turneringen var en succes - der blev spillet på livet løs. Blandt holdene blev der fundet en vinder på hvert klassetrin og vel hjemme på skolen var der pokaloverrækkelse til de vindende hold. Afslutningsvis kan vi konstatere at det var en super god dag for både børn og voksne. Venlig hilsen Jesper Voss Jacobsen 6. og Klasse v/rikke Lund Dragsted Projektuger 7. årgang holder næste projektuge med temaer indenfor faget historie i uge 18 (mandag d torsdag d. 30.4). 7

8 8. årgang holder næste projektuge i uge 11 med fremlæggelser i uge 12. Uge 12 vil også være en anderledes uge med præst, musical og forberedelse til lejrskoler i Berlin i foråret. 9. årgang afholdte i uge 6 en vellykket projektuge med udarbejdelse af projektopgaver og fremlæggelser heraf. Emnerne var mangfoldige om omhandlede blandt andet klimaforandringer, kvinderettigheder, terror og Afrikas økonomi. Det er ikke endeligt fastlagt, om der tilrettelægges projektdage/en projektuge i det resterende skoleår. Lærerne på årgangen orienterer herom. Ny klassedannelse i 7. klasse Onsdag den 18. marts afholdes forældremøde for forældre på 6. årgang om ny klassedannelse i 7. klasse. Mødet afholdes i musisk rum. Tilmelding til forældremøde sker via forældreintra senest 15. marts Brobygning for 8. klasserne 8. årgang er i brobygning (til ungdomsuddannelserne) mandag til torsdag i uge 13. Gallafest for 9. klasserne Der bliver i disse uger trænet ihærdigt på de svære lanciertrin. Eleverne glæder sig til den årlige gallafest med middag og lanciers for 9. klasserne afholdes den 26. marts Fredag den 27. marts møder eleverne til normal tid. Lærerene på årgangen orienterer nærmere herom. Musical Et eventyr Torsdag den 19. marts kl opfører 8. årgangs valghold musicalen "Et eventyr" i musisk rum. Billetpris 25 kr. Overskuddet fra entre og salg af kaffe/the og kage går ubeskåret til 8. årgangs lejrskoler til Berlin Kom og støt en god sag - Alle er velkomne. Afgangsprøver Der vil være meddelelse om udtræk den 24. april Skriftlige prøver starter den 4. maj E-protokol Vi har desværre fortsat tekniske udfordringer med vores fraværsregistrering i E-protokol. I forbindelse med, at nye skemaer med en anden opdeling af moduler er lagt, kan programmet ikke bruges optimalt. Vi beklager og arbejder på højtryk på, at det hurtigst muligt fungerer igen. De bedste hilsner Rikke Lund Dragsted 8

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 RULLENDE SKOLESTART I NORDDJURS KOMMUNE FORSØGSPROJEKTERNE PÅ AUNING SKOLE OG ØRUM SKOLE INDHOLD RESULTATERNE KORT 1 INDLEDNING OG PROJEKTBESKRIVELSE 3 FREMGANGSMÅDE FOR UNDERSØGELSEN

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere