VICTOR NIELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VICTOR NIELSEN 1855-1918"

Transkript

1 VICTOR NIELSEN af Hans Leth-Sørensen

2 INDHOLD FORORD... 3 RESUMÉ KILDER

3 FORORD I slutningen af det 19. århundrede var Victor Nielsen en af Danmarks kendteste amatørastronomer. I København var han en yndet foredragsholder, og hans observatorium på Frederiksberg blev flittigt besøgt. Det lykkedes Victor Nielsen i 1890 erne at erhverve sig Danmarks største privatejede teleskop. Det blev opstillet i et nyt stort observatorium på Dronning Olgasvej 25 på Frederiksberg. Observatoriet, som fik navnet "Urania", har betydet meget for dansk amatørastronomi. Først med Victor Nielsen og senere med Carl Luplau Janssen som ejer. I 1983 blev teleskopet flyttet fra Frederiksberg til Aalborg, hvor det nu er opstillet i Aalborg Kommunes folkeobservatorium. Siden jeg i foråret 1992 begyndte som foreviser på Urania Observatoriet i Aalborg, er historien om den store 10 kikkerts oprindelse blevet ændret flere gange. Samtidig var oplysningerne om Victor Nielsen meget sparsomme. De oplysninger, der var tilgængelige på skrift, var ufuldstændige - og i nogle tilfælde modstridende; specielt var kronologien ikke umiddelbart indlysende. Rapporten er udformet som en sammenskrivning af eksisterende værker, der er suppleret og korrigeret via indsamling af nye oplysninger fra Victor Nielsens korrespondance og ansøgninger. Endvidere er Victor Nielsens artikler og udgivelser gennemgået. Det samme er de mundtlige overleveringer, som Per Darnell har fra Svend Kierulff, som ejede Algol Observatoriet på Frederiksberg og som var nær ven af Victor Nielsen. Denne rapport er skrevet for at give foreviserne på Urania Observatoriet i Aalborg en bedre baggrund for at fortælle Victor Nielsens og Kikkertens historie til publikum. I rapporten er "Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsen" omtalt som Kultusministeriet, der var det navn, ministeriet gik under i daglig tale. Jeg vil gerne takke Urania Observatoriet i Aalborg, som har afholdt udgifterne til undersøgelserne og trykning, Per Rieffestahl, Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører, for korrekturlæsning og Astronomisk Selskabs Historiske Sektion for hjælp med indsamling af materiale. Marts 2002 Hans Leth-Sørensen Urania Observatoriet i Aalborg 3

4 RESUMÉ Victor Nielsen blev født i Nyborg i Efter skoletiden forsøgte han sig med en videregående uddannelse, men måtte afbryde, da pengene ikke slog til. I stedet fik Victor Nielsen i 1876 ansættelse ved Statstelegrafen i Fredericia, hvor han boede frem til Det var i Fredericia, at Victor Nielsen fik interessen for astronomi. Det var ligeledes her, han købte den første kikkert og fik de første månetegninger udgivet. Efter ankomsten til København havde Victor Nielsen ingen kikkert, så han søgte og fik tilladelse til at anvende Astronomisk Observatoriums lille kikkert og lejlighedsvis den store 10 ½ Merz kikkert. I 1884 købte Victor Nielsen sin anden kikkert, en 5 Reinfelder und Hertel. I 1885 får Victor Nielsen et billede antaget på Charlottenborg- udstillingen, og den kunstneriske karriere slutter. Samme år gifter han sig med Marie Christine Krag fra Fredericia. På dette tidspunkt er Victor Nielsen ved at være en respekteret bidragyder til de månestudier, som foregik på daværende tidspunkt. Han får udgivet observationer og artikler i astronomiske tidsskrifter. I 1887 bygger Victor Nielsen Privatobservatoriet på Frederiksberg. Kikkerten bliver udskiftet med en 6, igen fra Reinfelder und Hertel. Omkring 1890 åbner Victor Nielsen sit observatorium for publikum. Det åbner vejen for støtte fra fonde (Carlsberg) og staten (Kultusministeriet). Midlerne fra Carlsberg og staten tillader Victor Nilsen at udvide sine aktiviteter. Det være sig rejser som instrumentkøb. I første halvdel af 1890 erne er Victor Nielsen meget aktiv omkring månestudier. I 1892 får Victor Nielsen den idé at fremstille et månekort med en diameter på tre meter som erstatning for de eksisterende. Kortet skulle fremstilles efter en ny teknik, hvor de overordnede strukturer på Månen blev indtegnet efter fotografier, hvorefter de finere detaljer skulle tilføjes efter visuelle observationer. Til projektet med månekortet var det nødvendigt for Victor Nielsen at have adgang til et stort instrument. Derfor forsøger han at få råderet over Astronomisk Observatoriums gamle 10 ½ refraktor, som stod foran en udskiftning. Men grundet modstand fra Københavns Universitet lykkedes det ikke. I stedet forsøgte Victor Nielsen at få støtte til en ny plan, hvor han selv købte instrumenter og byggede et observatorium. Denne plan resulterede i, at Victor Nielsen i 1898 kunne indvie Urania Observatoriet på Frederiksberg. Projektet lykkedes kun via støtte fra staten og fonde, samt støtte fra enkeltpersoner. Her skal specielt nævnes tyskeren Dr. Otto Schott og Max Pauly, som henholdsvis leverede råglasset og fremstillede linsen til objektivet for en symbolsk betaling på 500 mark. Efter århundredskiftet var det primært andre, der benyttede observatoriet og kikkerten. De sidste observationstegninger udgiver han i Victor Nielsen åbnede observatoriet for studerende fra Københavns Universitet, da forholdene der på det tidspunkt var temmelig kaotiske. Blandt de personer, der benyttede kikkerten, var Ejnar Hertzsprung. Han var uden tvivl den mest kendte af husastronomerne. I de første år af 1900-tallet blev observatoriets instrumentpulje udvidet og forbedret, bl.a. med indkøb af den store 6 fotografiske kikkert i Victor Nielsen var på dette tidspunkt respekteret for sit store arbejde og blev af flere brugt til at kommentere deres egne arbejder. Victor Nielsens mening i forbindelse med oprettelsen af Ole Rømer Observatoriet i 1911 var heller ikke uden betydning. Victor Nielsen dør den 26. november Han blev 63 år. 4

5 Carl Victor Emil Nielsen 1 blev født i Nyborg den 22. februar 1855 af forældre i små kår. Fade ren var kommandosergent og senere overgraver i Nyborg 2. Her gik Victor Nielsen i den almindelige skole og nævner selv sprog og tegning som to fag, han havde stort udbytte af. Specielt tegnelæreren fremhæver Victor Nielsen som dygtig. Senere begyndte han a t studere. Hvad og hvor har det ikke været muligt at finde ud af. Studierne måtte under alle omstændigheder afbrydes af økonomiske årsager 3. Victor Nielsen søgte herefter ind til Statstjenesten og fik den 1. marts 1875 ansættelse ved Statstelegrafen i Fredericia 4. Telegrafstationen, der havde til huse på banegårdens første sal, var knudepunkt for de store telegrafkabler til udlandet og en af verdens største. Foruden den indenrigske afdeling blev her telegraflinierne fra Frankrig og England forbundet med linien fra Rusland, Tyskland, Norge og Sverige. Store Nordiske Telegrafselskabs kabel fra Kina og Sibirien blev, via Libau i Rusland, knyttet sammen med Vesteuropa. Over et hundrede telegrafekspedienter var beskæftiget døgnet rundt, da stationen var på sit højeste, og man ekspederede årligt over to mio. telegrammer. Krateret Artistillus. Tegnet af Victor Nielsen via sin 2 3/4 Steinheil refraktor i Fredericia den 18. marts 1880 kl Victor Nielsens fritidsinteresser spændte fra at spille cello til at tegne og male landskaberne omkring Fredericia. - stod op med solen og gik ud i mark og skov for at tegne og male. Især havde jeg megen fornøjelse af at tegne køer og ænder. 3 Victor Nielsen begynder i 1876 at fatte interesse for astronomi, og det er, som for mange andre på den tid, Kommandør Tuxens bog Stjerneverdenen, der, sammen med en almindelig håndkikkert, lægger ki men til en livslang passion. Den nye interesse resulterer i, at Victor Nielsen gennem et lån skaffer pengene til sin første kikkert, en lille 2 ¾ Steinheil refraktor. 5 Som det sker for mange amatørastronomer, kom der et tidspunkt, hvor Victor Nielsen ville mere end blot være tilskuer, han ville udrette noget med sin hobby. Den blotte beskuelse tilfredsstillede mig ikke; jeg vilde også arbejde, og valgte da Maanen som et objekt, hvor jeg mente at kunne udrette noget, fornemmelig ved at benytte mine evner som Tegner. 3 Victor Nielsen starter nu sin karriere som amatørastronom. Den første astronomiske artikel Laurintius-Sterngruppen kommer i Wochenschrift für Astronomie i I samme tidsskrift bringes i 1879 artiklerne Meteoren, Sonnenfleckenbeobacthungen, Mondbeobachtungen og Correspondierende Sternschnuppenbeobachtungen in Dänemark. I 1880 kommer der to artikler med navnet Correspondierende Sternschnuppenbeobachtungen in Dänemark. I tidsskriftet Sirius får han i 1880 udgivet, Mondzeichnungen. (Sirius 13, , Tafel VI & side 129). Det er de første månetegninger, Victor Nielsen får udgivet og en udgivelse, der får stor 1 Register for Frederiksberg Sogns kirkebøger & Statstelegrafvæsenets Personalefortegnelse, november Drømmen om den store kikkert, Per Barner Darnell ( ikke udgivet ). 3 Brev til R.C. Mortensen. Bladet Kjøbenhavn, Victor Nielsen, 18. marts Skikkelser og skæbner ( B rogede Blade af Telegrafetatens Historie ), C. Reiffenstein -Hansen Sirius - Zeitschrift für Astronomie nr.13, 1880 (side 129). 5

6 betydning for ham. Tegningerne blev kommenteret af tidsskriftsredaktøren, som udtrykte sit håb om, at begynderen Victor Nielsen ville fortsætte sit virke, da tegningerne, trods instrumentets lidenhed, var naturtro og ualmindelig værdifulde. 1 Victor Nielsen indser, at hans teleskop er for lille til de månestudier, han foretager. Han beslutter derfor at sælge den lille 2 ¾ refraktor og søger om forflyttelse til København, da han regner med, at der er bedre muligheder for at dyrke astronomien her. I 1881 lykkedes det ham at få ansættelse i København. Victor N ielsen forlader Fredericia. 2 Victor Nielsens teleskoper: Der har igennem årene været en del forvirring omkring, hvilke teleskoper Victor Nielsen har ejet. Forvirringen skyldes, at han har opgivet teleskopstørrelserne i henholdsvis engelske tommer, Pariser- tommer og millimeter. Det har fået nogle til at tro, at Victor Nielsen ejede betydeligt flere teleskoper end tilfældet er. Listen herunder omfatter Victor Nielsens hovedteleskoper. Det er muligt og sandsynligt, at han tillige har ejet flere mindre, transportable teleskoper : En 2 ½ fra Steinheil : En 5 fra Reinfelder & Hertel i München på en opstilling fra Rudin-Hefti i Basel. Hertil 8 okularer og 1 drejebart zenitprisme : En 6 fra Reinfelder & Hertel i München : En 7 ½ fra Reinfelder & Hertel på e n opstilling fra Falke Rasmussen i København : 7 ½ teleskopet om -monteres i 1893 på en opstilling fra Meisser i Berlin. Den gamle opstilling sælges til Leo Brenner i Luserpussino : En 10 Max Pauly på en opstilling fra T. Cook e & Sons. Ud over disse visuelle teleskoper har Victor Nielsen ejet flere fotografiske teleskoper. Det første, en 4 ½, er fra Herudover kender vi den store 6 Merz fra 1909, samt et Voigtländerkamera. 1 Uranias Tjenere - Episoder i dansk astronomi , Lisbeth Moustgaard, Brev til R.C. Mortensen. Bladet Kjøbenhavn, Victor Nielsen, 18. marts

7 Efter forflyttelsen til København flytter Victor Nielsen ind i en lejlighed på Sofievej 22 på Frederiksberg. Han ejer ikke nogen kikkert, så for at få adgang til en, søger han i 1881 Astronomisk Observatorium om lov til at benytte observatoriets store 10½ Merz refraktor til sine månestudier. Professor Skjellerup indvilger i, at Victor Nielsen skal tegne en prøvetegning ved observatoriets lille refraktor. Victor Nielsen skriver om prøvetegningen: Pr ofessor Schjellerups bedømmelse af min tegning var god, kun bemærkede han, at jeg i bjerget Sabines S.O. der havde indtegnet en fordybning som en højderyg. (Sammenligningen skete med den store kikkert, medens jeg havde udført mit arbejde med det mindre instrument). Den næste dag mødte jeg med Neisons Maaneværk på observatoriet og beviste at min opfattelse var rigtig. 1 ( E. Neison udgav i 1876 værket The Moon). Efter Professor Skjellerups positive vurdering af tegningen får Victor Nielsen adgang til at benytte den lille refraktor, så ofte han vil - og senere også lejlighedsvis adgang til den store. I begyndelsen af 80 erne er det primært i tidsskriftet S irius, at Victor Nielsen udgiver sine ting. I 1881 kommer Darstellungen von Mondlandshaften ( S irius 1881, side 188) og i 1883 Mondzeichungen ( Sirius 1883, side 187 & plan 8), der igen er månetegninger og endelig i 1884 Die Dänische Expedition zur Beobachtung des Venusdurchganges von 1882 ( Sirius, side 159). I oktober 1884 får Victor Nielsen sin anden kikkert, en 5 Reinfelder & Hertel refraktor, på en opstilling fra Rudin- Hefti i Basel. Kikkerten blev efter alt at dømme benyttet fra en altan eller et åbent vindue. Refraktoren beskriver Victor Nielsen i artiklen Ein neuer fünfzölliger Refraktor von Reinfelder & Hertel in München ( Sirius 1885, side 164). Senere i 1885 udgives igen en månetegning i Ringgebirge Atlas. Denne gang er tegningen udført ved astronomisk observatoriums 10½ Merz refraktor ( Sirius 1885, side 211 & plan 8). I 1885 begynder Victor Nielsen også at skrive artikler om astronomiske emner til danske blade; artikler som i de følgende år giver en ikke ubetydelig biindtægt. I 1885 var den f.eks. på 101 kr. 2 Victor Nielsens første observatorium. Privatobservatoriet fra Male- og tegnefærdighederne vedligeholder og udvikler Victor Nielsen stadig. Hans kunstneriske mål var at udstille på Charlottenborg, og det lykkedes ham at få et billede antaget i Herefter stod Victor Nielsen ved en skillevej, hvor han skulle vælge astronomien eller en karriere som maler. Han var ganske klar over, at han ikke kunne klare begge dele: indså at det at sprede sine evner på forskjellige områder, med en begrænset fritid, 1 Brev til Kultusministeriets 3. kontor, Victor Nielsen, 10. marts Drømmen om den store kikkert, Per Barner Darnell ( ikke udgivet ). 3 Brev til R.C. Mortensen. Bladet Kjøbenhavn, Victor Nielsen, 18. marts

8 ikke kunne føre til noget. Det var bedre at kjæde de to interesser sammen, - og nu anvender jeg udelukkende mine Tegne- og Malefærdigheder i Astronomiens Tjeneste. 3 Den 25. juni 1886 bliver Victor Nielsen i Frederiksberg kirke gift med ungdomskæresten fra Fredericia, Christine Marie Kragh ( ). 1 I 1886 udkommer der i S irius tre månetegninger: Ringgebirge Alphonsus, Cyrillus, Ringgebirge Copernikus (plan 7) og Ringgebirge Hercules (plan 7) samt artiklerne Dunkle Punkte im Mare Nectaris, Hyginus N. (side 283). Den sidste artikel er igen om 5 refraktoren (Sirius 1886, side 84). Herudover beskriver Victor Nielsen i The Observatory a monthly review of Astronomy om stjernen Delta Cygni. Først i nr. 115 og dernæst i nr Victor Nielsen er i 1887 klar til sin hidtil største satsning på det astronomiske område. Han får J. Henrichsens Smede & Maskinværksted p å Lykkeholmsvej til at bygge sig sit første observatorium, Privatobservatoriet, på hjørnet af Ladegårdsåen og H.C. Ørstedsvej. 2 (I det nuværende kryds mellem H.C. Ørstedsvej og Åboulevarden). Det var på en åben plads, der blev stillet til rådighed af Graver Klenow. Observatoriet blev udstyret med en ny 6 kikkert og købet delvist finansieret af salget af 5 refraktoren til vennen Carl Lumbye. Resten måtte han ud at låne. Den 2. februar bliver Victor Nielsen medlem af Liverpool Astronomical Society. 3 Grunden til at han vælger en udenlandsk organisation er den simple, at der på den tid ikke var en astronomisk forening i Danmark. Af de artikler, som Victor Nielsen skriver i 1887, fremgår det, at interessen for optik trænger sig på. Alle artiklerne i 1887 omhandler optik: I English Mechanic and World of Science kommer artiklerne Dr. Schott and Dr. Abbe s new optical glass. (No. 1144), Messrs Schott and Co s new optical glass. (No. 1155) og New Eyepieces. (No. 1180). Der kommer også en artikel i Sirius. Den omhandler for tredje gang 5 refraktoren (Sirius 1887, side 32). Det er lidt bemærkelsesværdigt, at han ikke der skriver en artikel om Månen eller udsender en enkelt tegning. I 1888, i forbindelse med en artikel omhandlende Lick Observatoriet, skaber Victor Nielsen den første kontakt til E.S.Holden, som på det tidspunkt er direktør for Lick Krydset Ladegaardsaaen og H.C. Ørstedsvej Observatoriet. Typisk for Victor Nielsen skriver han brevet på brevpapir med Liverpool Astronomical Society s logo Det giver det lidt mere officiel karakter. Denne spæde kontakt vedligeholder Victor Nielsen frem til 1899, hvor E.S. Holden fratræder sin stilling på Lick. I efteråret 1888 foretager Victor Nielsen den første af sine udenlandsrejser, hvor han besøger udenlandske observatorier, blandt andet i Milano & Strassburg. 5 I 1888 kommer Victor Nielsen tilbage på sporet i sine artikler. Nu er det igen objekterne på himlen, det drejer sig om. I Sirius kommer der to tegninger: Ringgebirge Leverrier, Ramsend 1 Register for Frederiksberg Sogns kirkebøger. 2 Brev til Kultusministeriets 3. kontor, Victor Nielsen, 14. november Drømmen om den store kikkert, Per Barner Darnell ( ikke udgivet ). 4 Brev til E.S.Holden, Lick Observatory, Victor Nielsen, 9. juli Brev til E.S.Holden, Lick Observatory, Victor Nielsen, 6. april

9 (Plan 8) og Der Planet Mars. (Side 186 & Plan 8). Der kommer også en artikel i det engelske tidsskrift The Observatory. Bare navnet på artiklen lægger op til ballade. Den hedder New Rill near Caûchy. Efter Medlemskabet af Liverpool Astronomical Society kommer der også enkelte artikler i The Journal of the Liverpool Astronomical Society. De er alle fra I vol.vi, Part V er det Saturns Rings og Photographing the Stars. I Part VIII er det Report of the lunar section. Disse er de eneste, som Victor Nielsen skriver til tidsskriftet. I 1890 er Victor Nielsens økonomi ved at være meget stram. Privatobservatoriet og 6 kikkerten er købt for lånte penge, og Victor Nielsens indtægter ved at holde foredrag og skrive artikler er ikke store nok til at afdrage gælden. Heller ikke de nye in dtægter ved at holde observatoriet åbent for publikum fra 1890 hjælper nok, så Victor Nielsen søger og får den første økonomiske større fra staten, da han bevilges 500 kr. årligt fra Kultusministeriet til Videreførelse af sit virke på det praktisk astronomiske område. I 1891 støtter også Carlsberg Victor Nielsen for første gang. Ligeledes med 500 kr. Efter at Victor Nielsen har fået orden i økonomien, udskifter han i februar 1891 den gamle 6 refraktor med en 7 ½ Reinfeld & Hertel på en opstilling fra Falke Rasmussen. Den gamle 6 er muligvis solgt til Pastor Hansen. Desuden investerer han i sin første fotografiske kikkert, en lille 4 ½. 7 1/2 Refraktoren fra 1891 på den nye opstilling fra Meisser i Berlin. Billedet viser også Privatobservatoriets indretning. 9

10 7½ refraktorens gamle opstilling. Her fotograferet hos Leo Brenner og forsynet med et nyt teleskop I 1892 får Victor Nielsen den idé at fremstille et månekort i stor målestok. Kortet var tænkt at skulle have en diameter på tre meter. Begrundelsen for projektet kommer frem i følgende citat: Det nyeste Maanekort er udgivet af den tyske generalstab, efter 35 aarige iagttagelser af Professor J. F. Schmidt, afdøde Direktør for Observatoriet i Athen, og indeholder cirka kratere og andre formationer. Dette kort blev udført ved hjælp af flere Instrumenter, alle mindre end den Kjøbenhavnske kikkert, og hviler til dels paa ældre Arbejder af Lohrmann (1824) og Mädler (1837). Men derved kom en mindre heldig Uensartethed frem i kortet, og det underkastes da også Kritik, især fra engelske Forskeres Side, der mener at en revision er nødvendig. 1 I modsætning til de tidligere kort, der var baseret på visuelle observationer, ville Victor Ni elsen fremstille sit månekort på baggrund af fotografiske optagelser fra Lick Observatoriet i Californien. Disse optagelser skulle anvendes til at tegne omridsene af kratere, riller m.m. De visuelle observationer skulle så tilføje de finere detaljer. Teknikken med at anvende fotografier som grundlag for månekort var helt ny. Det er dog ikke Victor Nielsen, der har skabt og udviklet denne teknik. Tyskeren J.N. Kriger ( ) regnes som den egentlige pioner på området. Han udviklede teknikken fra 1890 til 1894, hvor han tegnede de smukkeste månetegninger, der er tegnet. En af forudsætningerne for projektet var, at Victor Nielsen havde adgang til en stor visuel refraktor. Nielsen mente, at det var nødvendigt med en refraktor på mindst 10" åbning for at gennemføre projektet. I 1892 kom udskiftningen af den gamle 10½ Merz refraktor på Østervold på finansloven, og den mulighed udnyttede Victor Nielsen ved den 19. oktober 1892 at foreslå Kultusministeriet at give ham råderetten over den gamle refraktor, efter at den var blevet flyttet til et nyt observatorium. En anden forudsætning for, at Victor Nielsen skulle have mulighed for at gennemføre et så ambitiøst projekt var, at han kunne fratræde sin stilling ved telegrafvæsnet for at hellige sig arbejdet med månekortet. Victor Nielsen forventede, at arbejdet ville tage ti år. Derfor søgte han Kultusministeriet om støtte, således at han kunne fratræde sin stilling. Beløbet, som Victor Nielsen ønskede, var kr. Årligt stigende til kr. På dette tidspunkt er Victor Nielsens årsgage på kr. Den 14. november 1892 indsender Victor Nielsen en uddybning af ansøgningen indeholdende et budget for flytningen af den gamle refraktor til et nyt observatorium. Observatoriet ville koste kr., og flytningen af kikkerten ville andrage kr. I denne pris var desuden indeholdt nogle forbedringer på den gamle refraktors urværk og fundament. Meningerne om projektet er delte. Der følger nu en diskussion, hvor specielt professor ved Astronomisk Observatorium N.H. Thiele og observator C.F. Pechüle er uenige. Resultatet bliver, at Konsistorium ved Københavns Universitet den 31. januar 1893 udtaler: 1 Brev til Kultusministeriets 3. kontor, Victor Nielsen, 19. oktober

11 at Observatoriets store astronomiske Kikkert, selv om en ny anskaffes, forbliver Universitetets Ejendom 1 På Skandinavisk Naturforskermøde i 1892 fik Victor Nielsen via professor N.H. Thiele opbakning til oprettelsen af et nordisk selskab for populær astronomi. Ideen blev ikke virkeliggjort. Først i 1916 blev Dansk Astronomisk Selskab oprettet. I vinteren fandt Victor Nielsen ud af, at opstillingen til 7½ kikkerten ikke var kraftig nok til også at bære den fotografiske kikkert. Det har vist sig, at min opstilling er for svag til at kunne bære det tunge fotografiske glas i forbindelse med kikkerten. Axl erne er for svage, og uret har ikke tilstrækkelig kraft. 2 Han sælger derfor opstillingen til Leo Brenner i Lusepussino. Victor Nielsen tjener 800 mark på den handel. 3 Købet af den nye opstilling efterlader dog Victor Nielsen med en gæld på kr. E n gæld han får to års henstand med. Det er til afvikling af denne gæld, at Victor Nielsen får 1000 kr. af Carlsberg i På den nye opstilling bliver den gamle 7½ Reinfeld & Hertel refraktor monteret. 1 Brev til Kultusministeriets 3. kontor, Københavns Universitets Konsistorium, 31 januar Ansøgning til Carlsberg fondet, Victor Nielsen, 17. maj Brev til Max Wolf, Victor Nielsen, 21. januar

12 1893 I februar 1893 får Victor Nielsen lejlighed til at kommentere de udtalelser, der er kommet fra universitetet og indser, at han ikke kan forvente at få råderet over den gamle refraktor. Han reviderer derfor sin plan. Han vil i stedet forsøge at gennemføre projektet med eget instrument. Victor Nielsen skriver i sit brev til Kultusministeriet den 10. marts 1893: Vinder mit arbejde bifald, kan det komme igjennem med et nyt billigere instrument ( uden kompliceret opstilling ) og et mindre observatorium, der, beliggende i en lille by, f.eks. Gjentofte, ikke behøver beboelseshus. Instrumentet, opstillingen og observatorium vil i alt beløbe sig til ca.: kroner uden grund når dimensionerne sættes til: kikkert 10 engelske tommer (254mm), glasvidde med 13 fods fokus. Observatorium 18 fods Diameter. Nu sker der det usædvanlige, at Dr. Otto Schott fra Glastechnisches Laboratorium i Jena (det senere Schott Glaswerk ) den 23. marts 1893 tilbyder at levere Victor Nielsen glasset til et 10 objektiv gratis. Og på anbefaling af Dr. Schott indvilger Dr. Max Pauly den 19. april 1893 i at slibe og polere objektivet. Det eneste Max Pauly ønsker er 500 mark til dækning af slibeskåle m.m. Hvorledes kontakten til Dr. Schott er skabt, samt hvorfor han og Max Pauly tilbyder at fremstille objektivet gratis er lidt af en gåde. Men efter tilbuddet ser planen sådan ud: Den opstilling, som Victor Nielsen købte hos Meisser i Berlin, er så kraftig, at den kan bære en 10 kikkert. Når så Victor Nielsen får rejst midler til et nyt observatorium, vil han sælge den gamle 7½ k ikkert og flytte opstillingen til det nye observatorium og forsyne det med en ny tubus og det objektiv, som Max Pauly vil fremstille til ham. 1 Den anden store udenlandsrejse foretager Victor Nielsen fra 18. maj til 14. juli Det er nok den rejse, der betyder mest for hans astronomiske arbejde. Her besøger han nemlig de fleste af Centraleuropas vigtige observatorier. Af de mange besøg kan nævnes: seks dage i Berlin ( Urania ), hvor han observerede. I Prag var det professor Dr. Weinek og Dr. Spitaler, fra universitetsobservatoriet, som han havde møder med. Det var også her, han første gang havde lejlighed til at undersøge fotografiske plader fra Lick Observatoriet. I Ungarn ( Herény Observatoriet ) arbejdede Victor Nielsen i ti dage med himmelfotografering og udmåling af Den østrigske meteorologiske station Sonnblick, der blev oprettet i Med sine 3105 m var den i mange år verdens højest placerede station. plader. På universitetsobservatoriet i Milano mødte han endvidere den berømte Dr. Schiaparelli. 1 Brev til E.S. Holden, Lick Observatoriet, Victor Nielsen, 16. januar

13 På vej til Milano forsøgte jeg at naa det meteorologiske Sonnblick Observatorium fod højt men efter at have passeret det 8560 fod høje Pfandelcharte 10 timers march ( pas over Glockner ) hvor jeg i 4½ time maatte vandre i 4 fod høj løs sne fraraadede Overförster Dr. Keller mig at bestige Sonnblick, som ugjørligt for Aarstiden. 1 Endelig besøgte Victor Nielsen N.J. Kriger i Gern-Nymphenburg, en forstad til München. Victor Nielsen er der i ti dage, hvor han observerer og videreudvikler teknikken med at tegne månelandskaber efter fotografi, suppleret med visuelle observationer. Ud over disse steder og personer besøgte Victor Nielsen en lang række observatorier og teleskopfabrikanter. Det må være hævet over enhver tvivl, at det har været en meget betydningsfuld rejse for Victor Nielsen. Rejsen blev i øvrigt finansieret af Kultusministeriet. Den støtte til rejsen han fik af Carlsberg, anvendte han i stedet til at købe instrumenter for! Victor Nielsens skriver en beretning om den store rejse til The Observatory (1893, side ). Efter hjemkomsten sender Victor Nielsen den 25. juli 1893 et brev til Kultusministeriet, hvor han redegør for rejsens forløb og prøver at vinde gehør for sin plan af 10. marts. Brevet indeholder et overslag over udgifter ved bygning af et nyt observatorium med nye instrumenter. Victor Nielsen forudsætter i overslaget, at han kan få stillet en grund til rådighed af en velvillig kommune. Ringmur, 6 meter i diameter, godt funderet, samt murpille til instrumentet ca kr. Pladejernskuppel fra Heyde i Dresden mark Opstilling til instrument fra Meisser i Berlin (kikkertrør - søgerrør - ure kredse finbevægelse - belysningslampe for mikrometer - søjle) mark Indfatning til objektivet 100 mark Slibeskåle etc. til objektivets konstruktion 500 mark Okularer til kikkerten 210 mark Søger = objektiv 80 mark Mikrometer 500 mark I alt Tilsammen mark ~ kr kr. Victor Nielsens budget fra ansøgningen til Kultusministeriet den 25. juli Den 16. september 1893 anbefaler en kommission bestående af professor Dr. Phil. Jul Thomsen (direktør for Polyteknisk Læreanstalt), professor Dr. N.H. Thiele og observator C.F. Pechüle (Københavns Observatorium), at Victor Nielsen får en understøttelse på 1000 kr. om året i tre år. Samme kommission anbefaler samtidig, at man ikke støtter projektet med månekortet, da man ikke mener, at Victor Nielsen ene mand kan løfte opgaven. Desuden er man ikke rede til af afholde udgifterne til kortets trykning. 1 Brev til Kultusministeriet 3 kontor, Victor Nielsen, 25 juli

14 Ministeriet bevilger den 29. september 1893 Victor Nielsen kr. om året i tre år til: Fortsættelse af hans studier og udvidelse af sit virke på det praktiske astronomiske område. 1 Et udfald af sagen, som Victor Nielsen accepterer. 2 1 Brev til Dr. Phil. Jul Thomsen, Kultusministeriets 3. kontor, 29. september Brev til Kultusministeriets 3. kontor, Jul Thomsen, 11 oktober

15 Perioden er præget af Victor Nielsens arbejde med at få Urania Observatoriet etab leret. Han udgiver i perioden ingen observationer, men arbejder en del med vurdering og verificering af andres arbejder. Victor Nielsen udvikler i denne periode sine evner for at tegne efter fotografi yderligere. For dette arbejde får Victor Nielsen i 1895 Sachsirch Ernestinische Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft. 1 I januar og februar 1896 eksperimenterer Victor Nielsen med at optage månebilleder gennem sin 7½ refraktor. 2 Resultatet bliver så godt, at han sender en serie billeder til Moskva, hvor der afholdes en udstilling i forbindelse med Zarens kroning. Serien vandt Det Russiske Fotografiske Selskabs sølvmedalje. Til samme udstilling sendte Victor Nielsen også tyve månetegninger. De var alle forstørrelser af negativer fra Lick- og Paris Observatoriet. 3 Victor Nielsen er i 1896 godt i gang med at planlægge det nye observatorium. Han har købt grunden på Dronning Olgasvej 25, og ansøgningen om byggetilladelse til det nye observatorium bliver indsendt den 13. juni Og i juli 1896 er det gamle observatorium, Privatobservatoriet, med kikkert og opstilling solgt. Det tidlige salg skyldtes, at den grund, som observatoriet var bygget på, skulle bebygges. Her er der et stort hul i historien. Victor Nielsens oprindelige plan var at sælge 7 ½ re fraktoren og så anvende opstillingen til en ny tubus med 10 objektivet, fremstillet af Pauly. Af en eller anden grund ændres denne plan, og Victor Nielsen køber en helt ny opstilling fra T. Cooke & Sons. Det har ikke været muligt at finde et eneste dokum ent fra Victor Nielsen eller nogle af hans samtidige, der omtaler Cooke-opstillingen, eller hvorfor planen er blevet ændret! Der er dog nogle ting, der ligger fast. Opstillingen er ikke finansieret via Carlsberg eller Kultusministeriet. Opstillingen koster fra ny ca kr.! Det er påfaldende, at Victor Nielsen, i modsætning til sine tidligere kikkerthandler, ikke søger Carlsberg om støtte. Hvorfra er pengene til den nye kikkert kommet? Urania Observatoriet, Dronning Olgasvej 25. Det nye 10 objektiv er under fremstilling hos Max Pauly og forventes færdigt i oktober, så Victor Nielsen regner i september 1896 med, at opførelsen af det nye observatorium samt opstillingen af den nye kikkert falder på plads i efteråret Den 6. marts 1897, midt under byggeriet, indsendes der en revideret ansøgning, hvor observatoriets højde reduceres med en etage. I august står observatoriet færdigt, så Frederiksberg kommune den 26. august kan udstede ibrugtagningstilladelsen. I efteråret har Victor Nielsen så travlt med klargøringen af observatoriet, at han må afvise nogle af de opgaver, han får fra udlandet. I begyndelsen af ankommer den nye Cooke-opstilling fra England, og 10" refraktoren kan blive samlet og opstillet. 1 Brev til E.S. Holden, Lick Observatoriet, Victor Nielsen, 30. september Brev til E.S.Holden, Lick Observatoriet, Victor Nielsen, 22. februar Brev til E.S. Holden, Lick Observatoriet, Victor Nielsen, 27. september Politikens distriktsblad for Frederiksberg, 4. marts

16 I 1902 skrev Victor Nielsen om Urania Refraktoren i Astronomische Nachrichten ( 1902, side ). Det er den eneste gang, han skriver om 10 Kikkerten. I 1903 tegnede Victor Nielsen den centrale del af Oriontågen efter en fotografisk optagelse, som var udført af A. Ricco på observatoriet i Catalina. Ved tegneprocessen anvendte Nielsen et selvkonstrueret apparat med glasmikrometer til at foretage udmålingerne med. Victor Nielsen havde som observatoriumejer altid arbejdet alene eller haft astronomivenner til at hjælpe sig, men i marts 1905 bliver astronomen H. E. Lau tilknyttet observatoriet. Lau får lov til at benytte observatoriets instrumenter til egne observationsprogrammer. H.E. Lau havde tidligere arbejdet på Astronomisk Observatorium under professor N.H. Thiele og på pastor Hansens private observatorium i Præstø. Lau havde allerede adskillige publikationer bag sig og havde modtaget Københavns Universitets guldmedalje for besvarelse af en prisopgave. I 1905/06 får Nielsen bevilget 675 kr. til instrumentindkøb af Carlsbergfondet. I 1906 finder vi Victor Nielsens sidst udgivne observation i det astronomiske tidsskrift Journal of the British Astronomical Association (1906, side ). Det er meget passende månetegninger, der slutter karrieren som forfatter. Senere på året begynder den 33-årige civilingeniør Ejnar Hertzsprung at komme på 10 refraktoren fotograferet før Den er monteret med den gamle fotografiske kikkert. Urania Observatoriet. Hertzsprung blev i de følgende år oplært i det praktisk/astronomiske håndværk af Lau. Samtidig havde de lange samtaler om stellarastronomi og astrofysik. I 1907 får Victor Nielsen bevilget 500 kr. til en studierejse i udlandet. Rejsen går til Tyskland, hvor Victor Nielsen i foråret 1908 besøger observatorierne i Potsdam, Aldenburg, München og Heidelberg. Desuden besøger han Zeiss i Jena. Under det tre dage lange ophold i Jena kom Victor Nielsens hustru Christine Marie ned til ham fra København. Rejsen var herefter ren ferie med bl.a. tolv dages vandring i Thüringen. 1 I Aldenburg besøgte Victor Nielsen, Friedrich Krüger, der havde et privat observatorium. Krüger havde beklaget sig over den tiltagende minedrift i en nærliggende udløber af Erzgebirge og dermed en stadig stærkere støv - og røgfyldt atmosfære, der virkede hæmmende på hans arbejde ved kikkerten. 2 Herfor søgte Krüger efter en ny placering for sit observatorium. Victor Nielsen var bekendt med de tanker, man havde haft i Århus med hensyn til oprettelse af et observatorium. Efter hjemkomsten sender Victor Nielsen en introduktionsskrivelse til Aarhus Byråd, hvori han anbefaler, at der bygges et observatorium med Krüger som leder. Efter nogen debat bliver Ole Rømer Observatoriet indviet den 15. oktober er en travl tid på Urania. Såvel H. E. Lau som Ejnar Hertzsprung er travlt optaget af fotografering af dobbeltstjerner. Det viser sig, at observatoriets fotografiske kikkert ikke er stor nok til de opgaver, som de to arbejder med. Victor Nielsen rådfører sig derfor med Max Wolf i Heidelberg. Sammen finder de ud af, at en 6 f/16 Merz refraktor er det rette instrument til formålet. Bevillingen på kr. fra Carlsbergfondet til indkøb af denne kikkert kommer i Brev til L. Weinek, Victor Nielsen, 31. august Ole Rømer -Observatoriet - dets oprindelse og dets første leder, Axel V. Nielsen,

17 Tidspunktet for monteringen af den store fotografiske kikkert sker dog ikke før i 1910, året efter at Ejnar Hertzsprung har taget afsked med observatoriet i I november 1910 anbefaler Victor Nielsen H. E. Lau til en assistentstilling hos Max Wolf på observatoriet i Heidelberg. Grunden til at Lau må forlade Urania er, at hans understøttelse fra regeringen og Carlsberg bortfalder den 31. maj 1911, hvorefter Lau er nødt til at tage et lønnet arbejde. 1 Omkring 1914 svigter Victor Nielsens helbred så meget, at hans medhjælper, Carl Emil Luplau Janssen, helt må overtage ansvaret for observatoriets drift, og dermed også den pædagogiske virksomhed, som bl.a. betød forevisninger for skoler. I 1917 er Victor Nielsens helbred så dårligt - og økonomien så ringe - at han forsøger at sælge observatoriet. Et salg til staten blev forsøgt. Planen var her, at observatoriet skulle administreres af Københavns Universitet med Luplau Janssen som daglig leder. Hvis forslaget var blevet accepteret, kunne Luplau Janssen have fået et lønnet arbejde som astronom, og Victor Nielsen selv fået frigjort de midler, som han havde stående i denne specielle bolig. Det var næsten ved at gå i orden, men blev forpurret, da Luplau Janssen indsendte sin første doktorafhandling. Dette betød, at forudsætningerne for købet blev ændret. En vigtig forudsætning var nemlig, at den populariserende virksomhed blev fortsat, og at Luplau Janssen skulle have bestyrerjobbet som en bi- beskæftigelse. Efter Luplau Janssens indsend else af doktorafhandlingen var universitetet ikke overbevist om, at han kun ville anvende observatoriet til populariserende virksomhed, men måske i højere grad til videnskabeligt arbejde. Dette, sammenholdt med observatoriets placering midt i byen, betød, at Konsistorium ved Københavns Universitet ikke kunne anbefale et køb. Den næste køber var Luplau Janssen selv. Hans problem var, at han ingen penge havde! Luplau Janssen søgte i 1917 Carlsbergfondet om økonomisk støtte. Ansøgningen blev behandlet den 3. september 1917, men igen er det afhandlingen, der spænder ben for en afklaring. Først i maj 1919 kunne Luplau Janssen få udbetalt lånet på de kr., som observatoriet kostede. I mellemtiden er Victor Nielsen død. Det skete den 26. november 1918 på Frederiksberg Kommunehospital. 1 Brev til M. Wolf Heidelberg, Victor Nielsen, 11. november

18 KILDER Kildemateriale Darnell, Per Barner (ikke udgivet): Drømmen om den store kikkert Fastrup, Ole (1997): Urania Refraktoren og menneskene bag" Frederiksberg Kommune ( ): 10 dokumenter fra journal nr. 154/1896 vedr. Dronning Olgasvej 25 Janssen, C. Luplau ( 1947 ): Fifty Years Activity of the Urania Observatory Kultusministeriets 3. kontor ( ): 30 dokumenter fra journalsag nr. 794/92 Moustgaard, Lisbeth ( 1990 ): Uranias Tjenere - Episoder i dansk astronomi Nielsen, Axel V. (1961): Ole Rømer -Observatoriet dets oprindelse og dets første leder Nielsen, Victor ( ): 76 siders lommebogsnotater Nielsen, Victor ( ): 16 breve til Professor Edward S. Holden Nielsen, Victor ( ): 27 breve til Ladislav Wienek Nielsen, Victor ( ): 3 ansøgninger til Carlsbergfondet Nielsen, Victor ( ): 9 breve til Dr. Max Wolf Wienek, Ladislav ( ): 13 breve til Victor Nielsen Diverse artikler i aviser og tidsskrifter ( ) 18

19 Bidragydere Barvikova, Hana Borgholt, Jørgen Brech, Alison Hoff, Uta Jensen, Erik Jensen, Henrik Stissing Larsen, Steen Holst Nielsen, Alice Oppenheimer, Lone Marie Reineke, Eva Schaumberg, Dorothy E. Stahl, Otmar Stanske, Michael Wimmer, Wolfgang Archives of the Academy of Sciences of Czech Republic Historisk sektion, Astronomisk Selskab Borthwick Institute of Historical Research of the University of York Unternehmensarchiv, Schott Jenaer Glas GmbH Post & Tele Museum Rigsarkivet Ole Rømer Museet Carlsbergfondet Frederiksberg Stadsarkiv Bibliothek Deutsches Museum Mary Lea Shane Archives of the Lick Observatory, University of California Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl Reprecht-Karls Universität Heidelberg Universitätsbibliothek Archiv der Carl Zeiss Jena GmbH En stor tak til alle, der har bidraget med oplysninger til undersøgelsen. 19

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Teleskop Hvad skal man købe?

Teleskop Hvad skal man købe? Teleskop Hvad skal man købe? Når man som amatør har besluttet sig for at anskaffe et teleskop, står man over for en række vanskelige og meget afgørende valg af teleskoptype og størrelse, dets montering,

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Starten Astronomihold på Helsingør Ungdomsskole med Allan Reib indtil slutningen af

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Spiral galaksen NGC 2903 - et af klubbens mange amatørfotos Marts 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Annoncer E-avis Menu Finn Hansen i kontrolrummet i sit observatorum. Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Finn og Birgit Hansen fra Kirke Hyllinge kan slet ikke få nok af astronomien. Derfor

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide... Walter Scott Houston Kollimering af spejlteleskoper....bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston Teleskop og teknikgruppen i Midtjysk Astronomiforening har arbejdet meget med

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Linseteleskopet Et billigt alternativ - Unge forskere 2015 Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Abstract Formål: Formålet med projektet er at bygge billige linseteleskoper, der ville

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Merkur - månedens objekt. Tidligere foto fra Mariner 10 http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev Maj 2008 ØSTJYSKE AMATØR

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

URANIA KIKKERTEN 1897-1997

URANIA KIKKERTEN 1897-1997 Ole Fastrup URANIA KIKKERTEN 1897-1997 og menneskene bag NAFA Urania Kikkerten på Dronning Olgas Vej 25, Frederiksberg. Bemærk Månen, som er malet direkte på observatorievæggen af C. Luplau Janssen engang

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

STJERNESKUDDET. I skygge for solen JUNI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. v/ Steffen Buus

STJERNESKUDDET. I skygge for solen JUNI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. v/ Steffen Buus STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER I skygge for solen v/ Steffen Buus Jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen, som ikke glædede sig til det blev sommer, men for amatørastronomer som

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER y satellit skal aflure universets begyndelse Maj 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

København 7. september 2017

København 7. september 2017 København 7. september 2017 BILAG: Udlandsdanskeres kommentarer (juli-august 2017) til evt. folkepensionsreform. Danes Worldwide påbegyndte i juli, 2017 en kvalitativ undersøgelse af Tilbagetrækningsudspillets

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign Navn på universitet i udlandet: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech Land: Spanien Periode:

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho i september 2011 Til naboerne til Kåverbjerget! Fra pressen, forskellige informationsmøder i Sønderho og sandsynligvis fra byggepladsen ved Sønderho

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Persondata Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Stud.Ing Bo Galsgaard, elektroingeniør studerende ved Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere