EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG"

Transkript

1 Oktober 2011 #08 Magasinet Sang dans TEATER film / udgivet af Dansk SkuespillerForbund EN MÅNED I UDLANDET ER SOM ET HELT ÅRS FORANDRING BO MADVIG OM AT REJSE UD MED SIT FAG

2 2 Magasinet Sceneliv UDDANNELSES- OG STUDIEREJSELEGATER TIL SKUESPILLERE, OPERASANGERE, DANSERE, MUSICALPERFORMERE OG KOREOGRAFER Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse anvender igen i år en del af rettighedsmidlerne til en stribe legater til uddannelse i ind- og udland, samt studietur til udlandet. Der uddeles følgende legater efter ansøgning: 3 legater á kr til operasangere. 3 legater á kr til musicalperformere. 3 legater á kr til skuespillere. 11 legater á kr til skuespillere. 2 legater á kr til dansere. 2 legater á kr til koreografer. Legatansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formålet med rejsen eller indholdet af uddannelsen, samt et budget og et CV. Det bør fremgå tydeligt, hvilket af legaterne, man søger. Ansøgninger til koreograflegatet skal, ud over det ovenfor nævnte, indeholde en beskrivelse af den koreografiske arbejdsproces, som man ønsker at anvende legatet til, samt et kort resumé af tidligere koreografier. Legaterne kan ikke anvendes til produktionsstøtte. Ansøgningerne behandles fortroligt af medlemmer fra de respektive fagudvalg og af medlemmer fra bestyrelsen. For at komme i betragtning skal ansøgningen i 4 eksemplarer (samlet og hæftet) være forbundet i hænde senest tirsdag den 1. november 2011 kl. 12. Ansøgningen sendes til: Dansk Skuespillerforbund Sankt Knuds Vej Frederiksberg C. Att.: Karin Krøyer Iwersen Der kan forventes svar på ansøgningen inden nytår. OBS. Legaterne beskattes efter de gældende regler som B-indkomst. INTO THE VOID THE ART OF Et symposium om scenekunstens BEGINNING mange optikker Fredag den 28. oktober til søndag den 30. oktober 2011 Statens Teaterskole er glade for at kunne byde velkommen til symposiet INTO THE VOID THE ART OF BEGINNING Hvordan sætter du en kunstnerisk proces i gang? Hvordan finder du vejen ind i det materiale, der skal ende med at blive din forestilling? Hvordan ved du om du tager de rigtige eller de forkerte valg? Og er det overhovedet vigtigt at vide? INTO THE VOID - THE ART OF BEGINNING er en hyldest til de mange veje ind i scenekunsten. Veje som er med til at udvikle og udfordre nutidens og fremtidens scenekunstneriske felt. Klik ind på for tilmelding, deltagergebyr og flere oplysninger om symposiets indhold og form. Deadline for tilmelding er 7. oktober Symposiet er lavet med støtte fra CAKI. Disse spørgsmål og mange flere er vi optagede af at undersøge. Symposiet består af et seminar, der fokuserer på kunstnerisk metodearbejde. Herefter følger seks workshops, hvor førende scenekunstnere viser os hvordan de starter - og finder vejen i - deres kunstneriske processer. Symposiet slutter med en åben showcase og en efterfølgende debat.

3 oktober 2011 #08 3 leder Sekretariat for DSF og Filmex LILLE DANEVANG SCENELIV udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 10 gange årligt. Oplag: eks. - Abonnement: 425 kr. p.a. MAGASINET SCENELIV Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C. Telefon: Fax: , man.-fre og Artikler, læserbreve o.lign. sendes til: Redaktion: Pia Møller Munksgaard, Katja Holm (ansv.). Annoncer sendes til: (Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må max fylde 2800 anslag inkl. mellemrum.) Tryk: KLF Grafisk Hus. Design: bilgrav-bilgrav. Annoncepriser & formater (b x h) Helside annonce (170 x 270) kr /3 side annonce (170 x 192) kr ½ side annonce (170 x 133) kr Top-annonce (170 x 60) kr VISITKORT-annonce (112 x 30) kr. 600 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Medlemsannoncer (112 x 30) kr. 300 (max. 400 anslag incl. mellemrum) Annoncemateriale skal afleveres reproklart, digitalt på CD eller mail i pdf-format. Alle priser tillægges moms. Særlige annonceønsker: Kontakt Tine Fangel - tlf DSF S BESTYRELSE 2010/11 Katja Holm, formand, Jesper Asholt, Dorthe Hansen Carlsen, Julie Carlsen, Mette Frank, Rasmus Hammerich, Ole Jacobsen, Henrik Jandorf, Mette Marckmann, Thomas Magnussen, Malene Melsen, Hassan Preisler, Ulla Ricklander, Jacob Stage, Marie Louise Wille, Suppleanter: Kristine M. Brendstrup, Laura Bro. DSF S SEKRETARIAT Formand: Katja Holm Sekretariatschef: Anders Friis Brorholt Kommunikationschef: Pia Møller Munksgaard Seniorkonsulent: Mikael Waldorff Regnskabsfører og Filmex: Heidi Holm Madsen Bogholder: Lis Jespersen Chefjurister: Maj Hagstrøm og Nanna Klingsholm Juridiske konsulenter: Magnus Homann Poulsen, Berit Lassen (barsel) og Jacob Tøffner (barselsvikar). Socialkonsulent: Nanna Møller IT- manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen Kursus- og Legatsekretær: Karin Iwersen Sekretær for formand og sekretariatschef: Tine Fangel Webmaster og Filmex: Jette Rydder Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt Omstilling/Sekretær: Hanne Arlund Dansk Skuespillerforbund er et partipolitisk neutralt fagforbund. Derfor indgår vi til hver en tid i dialog og samarbejde med de politikere, der vil hjælpe kunsten og kulturen, og forsøger at overbevise de skeptiske/stejle af slagsen om kunstens vigtighed for det omgivne samfund. Op til folketingsvalget 15. september lovede både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten flere millioner til kulturlivet. De samme tre partier varslede også, at de ville redde de mange arbejdsløse, der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet til sommer, ligesom partierne efter valget ville se på et mere fleksibelt dagpengesystem. Alt samme rigtig godt! Men alligevel. Kulturlivet som begreb spænder vidt, og alle dele af kulturlivet fattes penge, så der skal altså investeres en del, for at det kan mærkes. Og der er mange gode grunde til at aflyse halveringen af dagpengeperioden. Men det vil ikke nødvendigvis ændre på den kendsgerning, at systemet ikke er skabt til kunstnere, der hele året rundt arbejder som freelancere. Som reglerne er i dag, kan de ikke søge arbejde i deres egen branche eller tage kunstneriske deltidsjob i en længere periode.. Så der er meget at gøre endnu. I hele valgkampen var et af de mest benyttede ord VÆKST. Der skal gang i væksten ellers vil det ikke gå Danmark godt. Og hver gang ordet vækst blev smidt på bordet, handlede det om beskæftigelse og økonomi. Kunst og kultur blev aldrig inddraget i tankerne om at skabe mere vækst. Særdeles mærkværdigt, når man tænker på, at kulturen (eller oplvelses økonmien med et smart udtryk) er en af de hurtigst voksende brancher og bidrager med milliardbeløb til samfundet. Dette er naturligvis bedømt ud fra mange led i fødekæden og ikke udelukkende i forhold til de kunstnere, der er beskæftiget direkte med kunst. Men det er stadig et vidnesbyrd om, at hvis der skal satses på vækst, så skal der også investeres solidt i kunst og kultur. Ved investering i kultur får vi oven i købet ikke kun økonomisk vækst. Vi får to ting for éns pris: både økonomisk og åndelig vækst. Kunst gør os klogere, det giver refleksion, og gavner indlæring. Og så giver det også ren økonomisk vækst når vi bruger kunsten, bruger vi også penge i resten af samfundet. Det ved vi fra både danske og undenlandske undersøgelser. Det er der heldigvis også politikere, der er ved at få øjnene op for. Og dem skal vi holde fast. Dels på hvad de lovede inden og under valgkampen. Dels på, at de også skal forholde sig til de øvrige problemer for kunsten og kunstnerne, som vi har talt med dem om i årevis og som de, som skal danne regering, nu har muligheden for at gøre noget ved. Derfor er mit fromme ønske til den nye regering, at de vil investere i kunsten til gavn for samfundet, og at de vil skaffe kunstnere nogle vilkår, der passer til det freelancearbejdsmarked, som er deres. Jeg håber også, at kulturen bliver mere synlig og vigtig i politikernes verdensbillede og at den nye kulturminister står side om side med statsministeren og finansministeren som et synligt bevis på, at kulturen sættes lige så højt som, ja er direkte forbundet med, rigets vækst. Dansk Skuespillerforbunds opgave bliver at holde fast i dette. Eller med Regitzes ord fra Dansen med Regitze : Ja, der er meget vi kan gøre endnu. Katja Holm, Formand for Dansk Skuespillerforbund

4 4 Magasinet Sceneliv MODSTAND MOD NYT KUNSTINSTITUT RAPPORT OM KUNSTSTØTTE FORESLÅR AT FUSIONERE KUNSTRÅDET OG KUNSTFONDEN I ET NYT KUNSTINSTITUT. FORSLAGET MØDER MODSTAND FRA BÅDE POLITIKERE OG KUNSTNERE. Af Pia Møller Munksgaard, Allerede samme dag, som Kunststøtte-udvalget fremlagde sin rapport, blev den skudt ned fra flere forskellige sider. Kritikken rettede sig særligt mod den centralisering, der ligger i forslaget om at fusionere Statens Kunstråd, Statens Kunstfond og Kunststyrelsen til én enhed, et såkaldt Kunstinstitut. Instituttet skal ledes af en professionel bestyrelse og bliver endnu mere uafhængigt af det politiske system, end institutionerne er i dag, fordi det foreslås at nedlægge de eksisterende repræsentantskaber for rådet og fonden. Socialdemokratiets Mogens Jensen udtalte lige efter rapportens offentliggørelse og to dage inden folketingsvalget - at Liebst-udvalgets forslag vil føre til øget centralisering, mindre kvalitet og mere embedsmandsstyring. Det indfører reelt et fåmands-vælde i uddelingen af dansk kunststøtte, sagde han og pegede også på faren ved at fjerne den politiske indflydelse på fordelingen af støtte til de forskellige kunstarter. Det er meget farligt at skabe et kunststøttesystem, som er i sin egen osteklokke i forhold til den politiske og folkelige debat. Også SF og Radikale udtrykte umiddelbart efter offentliggørelsen stor skepsis i forhold til den centralisering, der ligger i udvalgets forslag. Udvalget, der er nedsat af Kulturministeriet og har haft Tivoli-direktør Lars Liebst som formand, foreslår, at en professionel bestyrelse på syv personer varetager Kunstinstituttets dialog med det politiske system og fastlægger de overordnede retningslinjer for instituttets arbejde. Under bestyrelsen nedsættes faglige udvalg for hver af kunstarterne, undtagen film, som fortsat varetages af Det Danske Filminstitut. Medlemmerne af fagudvalgene udskiftes hvert fjerde år. Rapporten blev afleveret til daværende kulturminister Per Stig Møller lige inden valget, og han slog fast, at rapporten indeholder meget store ændringer af systemet, og at det derfor bør drøftes med de relevante parter på området. En række af musikernes og komponisternes organisationer har taget afstand fra rapportens forslag, fordi det vil skade forholdene for den skabende kunst. Organisationerne kritiserede også den manglende dialog i arbejdet med kunststøtten. Formand for Dansk Skuespillerforbund, Katja Holm, mener, at der er både gode og mindre gode takter i rapporten. Det er altid sundt at få nogle andre øjne på de velkendte systemer og mekanismer.. Jeg synes, der er meget godt at sige om et mere enkelt og gennemsigtigt system. Men jeg er betænkelig ved, at en lille gruppe mennesker får så meget magt over så meget, som der lægges op til. Hvis bestyrelsen fx selv kan omfordele støtten imellem kunstarterne, kan det give stor usikkerhed i de kunstneriske brancher. Og så mener jeg ikke, det er hensigtsmæssigt at frigøre kunststøtten så meget fra det politiske og dermed det demokratiske system, som der lægges op til, siger hun og tilføjer: Men der er flere meget konkrete og gode tanker i rapporten. Bl.a. hæfter jeg mig ved forslaget om at arbejde konkret og seriøst med mangfoldighed. Formand for Dansk Kunstneråd, Henrik Petersen, vil nødig af med det demokratiske islæt, der i dag findes i repræsentantskaberne for kunstråd og kunstfond. Der ligger en klar centralisering i en række af forslagene, fx nedlæggelsen af repræsentantskaberne. Det betyder en fjernelse af den dialog, der er mellem de kunstfaglige miljøer og politikerne, og det vil være ærgerligt. Og så er jeg meget i tvivl om, det er nogen god ide at samle så mange kunstarter i ét system. Måske skulle man hellere gå den anden vej og tænke mere adskillelse, siger han. Det er op til den nye kulturminister at beslutte, hvad der skal ske med rapporten. Med stor skepsis hos både S, SF og R er det dog en realistisk mulighed, at rapporten ikke engang sendes i høring hos organisationer og andre interessenter, men blot stilles på hylden. Hele rapporten om kunststøtte kan læses på Kulturministeriets hjemmeside: Sex.Vold.Blod.Snask på Får 302. Foto: Jacob Buchard.

5 oktober 2011 #08 5 VALGLØFTER: DAGPENGE OG KULTURSTØTTE HVERKEN REGERINGSGRUNDLAG ELLER MINISTERPOSTER VAR PÅ PLADS, DA SCENELIV GIK I TRYKKEN. MEN VI HAR KASTET ET BLIK PÅ ET PAR AF DE TILTAG, POLITIKERNE LOVEDE FØR OG UNDER VALGKAMPEN. Af Pia Møller Munksgaard, DAGPENGE Under valgkampen lovede S og SF, at de ville udskyde dagpengereformen (halveringen af perioden fra fire til to år) med et år, imens partierne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter finder ud af, hvordan fremtidens dagpengesystem skal se ud. Begrundelsen var dels den økonomiske krise og deraf følgende høj arbejdsløshed, samt at partierne skal have tid til at finde ud af, hvordan dagpengesystemet skal skrues sammen i fremtiden. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet ud, at ledige risikerer at miste retten til dagpenge, når halveringen træder i kraft til sommer. Enhedslisten gik til valg på et nyt og bedre dagpengesystem, hvor de ledige behandles værdigt. Enhedslisten er også for en udskydelse af halveringen af perioden. Dansk Folkeparti tilsluttede sig både inden og efter valget tanken om at udskyde reformen i et år. Radikale er ligesom DF forligspart i den såkaldte tilbagetrækningsreform, som omfatter dagpengeændringerne. Radikale holdt undervejs i forhandlingerne om regeringsgrundlaget og frem til Sceneliv gik i trykken fast i, at reformen skulle gennemføres som planlagt. FLERE PENGE TIL KULTUREN S, SF og R har lovet 100 mio. mere i kulturstøtte om året i forhold til bevillingerne i år. Tidligere havde S og SF spillet ud med 395 mio. kr. ekstra til kulturen over de kommende fire år, men på grund af den økonomiske krise lød løftet fra daværende kulturordfører for S, Mogens Jensen, på 100 mio. kr. ekstra i første omgang i ét år og så må man se på økonomien efterfølgende. Blandt de konkrete løfter fra S og SF om anvendelsen af de 100 mio. kr. var i valgkampen: genopretningsplanens besparelser skal rulles tilbage, flere penge til egnsteatre, spillesteder og flere frie midler. Enhedslisten lovede forud for valget 1 mia. kr. mere til kuturstøtte pengene vil EL tage fra erhvervsstøtten. Her skal man være opmærksom på, at en række teatre står på listen over erhvervsstøtteordninger. KULTUR TIL HELE BEFOLKNINGEN En undersøgelse lavet af dagbladet Politiken nogle uger inden folketingsvalget viste, at det primært er danskere med en videregående uddannelse, der udnytter kunst- og kulturtilbudene. Det fik i løbet af valgkampen Socialdemokraterne til at foreslå, at der efter valget nedsættes et trepartsudvalg, der skal komme med bud på, hvordan kunst og kultur kan udbredes på offentlige og private arbejdspladser. Trepartsudvalget skulle bestå af fagbevægelsen, arbejdsgiverne og Kulturministeriet/de kulturelle institutioner.

6 6 Magasinet Sceneliv DSF FLYTTER TIL NYE LOKALER I snart ti år har skiftende bestyrelser i DSF arbejdet på at finde nye lokaler, som passer til de behov, som forbundet har i dag. Det er nu endelig lykkedes, og til foråret rykker forbundet ind i nye lokaler på Tagensvej i København. Det er blandt andet behovet for bedre og flere prøvefaciliteter til medlemmerne og bedre mødefaciliteter i sekretariatet, der er baggrunden for flytningen. Desuden har det også været et ønske at få samlet sekretariatets medarbejdere under samme tag og i en sundere bygning. Bestyrelsen har igennem de senere år kigget på en række ejendomme, og det har også været overvejet, om man kunne ombygge de nuværende lokaler, så de passer til forbundets behov. Det sidste har dog vist sig at være for dyrt, og det vil hverken løse problemet med, at sekretariatet er opdelt i to huse eller behovet for bedre medlemsfaciliteter. Det er nu lykkedes at finde nogle lokaler, som kan leve op til de krav og ønsker, vi har haft til forbundets nye bopæl, og hvor omkostningerne ligger på et niveau, der er forsvarligt inden for rammerne af forbundets økonomi. Der bliver ud over en stor prøvesal også to små prøverum (som kan slås sammen til ét), der bliver bedre og flere mødelokaler, og DSF får sit eget lydstudie, som medlemmerne kan bruge. Der bliver desuden loungemiljø, badefaciliteter og parkeringspladser, som medlemmerne kan benytte. Det hele bliver indrettet i de tre øverste etager i en nyopført ejendom på Tagensvej nr , et par hundrede meter fra Jagtvej på ydre Nørrebro. Bygningen er opført i forbindelse med en nedlagt og nu renoveret tekstilfabrik. Et kreativt miljø, hvor de øvrige beboere bl.a. tæller en tegnestue, lydstudier, en afdeling af Nordisk Film og CPH PIX. Lokalerne skal i det kommende halvår detailindrettes noget som vil ske i tæt dialog med medarbejderne i sekretariatet. Vi er i bestyrelsen godt klar over, at der er mange følelser og meget historik forbundet med Teaterhuset på Skt. Knuds Vej. Sådan har vi det selvfølgelig også selv. Men det er en kendsgerning, at husene ikke længere kan honorere de behov, forbundet og medlemmerne har. Og derfor må det blive et farvel til lokalerne her efter mange gode år. En enstemmig bestyrelse har valgt det nye sted. Vi tror, at det bliver de helt rigtige rammer for forbundets virksomhed fremover, og vi glæder os meget til at byde vores kolleger velkommen i de nye lokaler formentlig omkring 1. maj næste år. Katja Holm, Rasmus Hammerich, Malene Melsen, Julie Carlsen, Jacob Stage, Ole Jakobsen, Hassan Preisler, Henrik Jandorf, Mette Marckmann, Marie Louise Wille, Dorthe Hansen Carlsen, Thomas Magnussen, Ulla Ricklander, Kristine M. Brendstrup, Jesper Asholt, Laura Bro og Mette Frank.

7 oktober 2011 #08 MUSIKDRAMATISK PRÆSENTATION Musicaludvalget inviterer hermed til audition musikdramatisk præsentation på Folketeatrets store scene mandag den 21. november mellem kl Der vil være 5 minutter til hver deltager. Det betyder, at du kan nå både at synge en hel sang + lidt af en sang i en anden stil/karakter. Mindst én af sangene skal være på dansk. Der trækkes lod blandt de tilmeldte om en plads. Dette vil give et mere varieret indhold dagen igennem både på køn og alder. Tilmelding til præsentationen: Tilmelding skal foregå via tilmelding på hjemmesiden under efteruddannelse. Du kan tilmelde dig i perioden fra den oktober. Præsentationen er kun for medlemmer af forbundet. Panelet vil bestå af teaterchefer og potentielle arbejdsgivere. TEATER-AUDITION I JYLLAND Som noget nyt tilbyder DSF nu i samarbejde med Scenekunstnetværket Region Midtjylland (SceNet) en teateraudition, som giver dig mulighed for at præsentere dig for det store netværk af teaterinstruktører, der findes især i Jylland og på Fyn. Teateraudition Jylland bliver i år afholdt på Teatret Svalegangen i Aarhus søndag den 13. november i tidsrummet kl I panelet sidder instruktører og teaterdirektører med særlig interesse for scenekunsten uden for hovedstaden. Det vil ikke være en audition til en bestemt rolle, men en mulighed for at præsentere dit arbejde foran potentielle arbejdsgivere. Du får 3 minutter til rådighed, hvor du kan vise en dialog eller en monolog efter eget valg. Vi stiller stikordsgivere til rådighed, hvis du har behov for det. Tilmelding: Senest den 10. oktober til mail: mrk. Teateraudition Jylland, vedlagt 1 sides CV m. foto og kontaktoplysninger - som pdf. Se eksempel på opstilling på Der er et begrænset antal pladser, og DSFs medlemmer vil have førsteprioritet. Oplys derfor, hvilket forbund du evt. er medlem af. Efter fristens udløb (og senest d. 30. oktober) vil du modtage nærmere information. I tilfælde af stor tilslutning, vil tiderne blive fordelt efter først til mølle. Spørgsmål sendes til ÅBEN TORSDAG EN DEL AF MORGENTRÆNINGEN 27. oktober kl. 9-11: I pressen med din historie v/kommunikationschef Pia Møller Munksgaard I en tid, hvor både kulturjournalisterne og kultursiderne i dagbladene bliver færre, er der mere end nogensinde behov for en professionel tilgang til pressearbejdet, når du forsøger at få omtale af fx et projekt, en teaterforestilling, udgivelse eller andet. Få en indføring i journalisternes arbejdsbetingelser og nyhedskriterier (hvornår er en historie god?) og få gode praktiske råd omkring kontakten til medierne. Hvad tænder journalisterne på, hvordan forbereder du dig til pressekontakten, og hvad skal du kunne levere til journalisten? Det er nogle af de spørgsmål, du vil få svar på denne formiddag. Pia Møller Munksgaard er uddannet journalist. Har i ti år arbejdet som nyhedsjournalist på bl.a. Ritzau og Danmarks Radio og efterfølgende i næsten ti år som pressechef/kommunikationschef i forskellige organisationer. Er i dag kommunikationschef i Dansk Skuespillerforbund. 10. november kl. 9-11: Dit eget projekt hvordan? v/erling Larsen En af vejene til at få brugt sig selv professionelt og få realiseret nogle af de gode idéer, der rumler i hovedet, er selv at kaste sig ud i at få et scenekunst-projekt op at stå. Men hvordan skaffer man penge? Hvordan laver man en god ansøgning? Og hvad med et budget? Skal man selv? Skal man nødvendigvis lave en forening? Med hvem og hvordan skal man alliere sig som legekammerater? Og hvad med moms, løn, skat, atp, feriepenge, revision og alle de andre praktisk-administrative ting, der også skal huskes? Det kan godt virke uoverskueligt, men så svært er det heller ikke. Den nyligt afgåede leder af CaféTeatret, Erling Larsen, har mange års erfaring i at rådgive og assistere projektmagere med gennemførelsen af gode idéer til teaterstykker og anden scenekunst. Mød op og få gode råd til, hvordan du administrativt, økonomisk og praktisk kommer fra idé til færdigt regnskab. ÅBEN TORSDAG ER EN DEL AF MORGENTRÆNINGEN I KØBENHAVN OG HOLDES I DSF S PRØVESAL PÅ SKT. KNUDS VEJ. Pris: 5o kr pr. gang eller køb træningskort til 200 kr. LÆS MERE OM KURSER OG MORGENTRÆNING PÅ

8 8 Magasinet Sceneliv Maj-Britt Mathiesen som forestillingens Anna Viola Brun Hobmeier, der har mistet sit arbejde i Udenrigsministeriet. Ledighed og aktivering - rimer det på win win? Oprindeligt var det mest ment som en joke, men hurtigt blev karakterne udviklet og en overraskende interesse for teaterstykket om de seks arbejdsløse har medvirket til, at debatten om ledige, dagpenge og aktivering igen er kommet på dagsordnen. Af Cirkeline Martinussen, I forhallen inden stykket går i gang genkender vi straks bankmanden fra billederne rundt om på væggene og materialet om forestillingen. Han er en af de seks arbejdsløse, som fortællingen handler om. Nu står han med sin rygsæk og venter lige som alle os andre. Hvis det ikke var fordi, det var fredag aften og den lille bar solgte øl og aktiveringssnaks, så kunne man let forledes til at tro, at man var på vej til sit første møde med jobcenteret. Stemningen emmer af spændthed og forventninger. Og ikke uden grund. Teater 770 Celsius har med stykket Win win vi elsker arbejde! fået rigtig meget omtale, og kendere af arbejdsløshedssystemet har sagt, at stykket ikke overdriver virkelighedens aktiveringsshow. Men egentlig var det lidt af en tilfældighed, at det kom til at handle om ledighed og arbejdsløse. Det opstod faktisk som en ret useriøs ide. Vi var på mange måder i gang med at aktivere os selv, da vi begyndte at udvikle på det fortæller instruktør Troels Christian Jakobsen og fortsætter: Udgangspunktet var ikke politisk teater, men vi er under processen blevet opmærksomme på, hvor vigtigt et emne, det i virkeligheden er. Og derfor er det politiske også blevet vigtigere og vigtigere. Men alt er kommet bag på os i forhold til, hvor stor interessen er for emnet. Den dag, hvor DSF er med i salen, har Københavns Kommune netop oplyst, at vandet i store dele af byen er forurenet. Straks er denne oplysning blevet til en detalje i denne dags forestilling. På scenen der skal forstille at være jobcenterets forhal snupper en mand ved navn Hans Henrik Mortensen (spillet af Anders Budde) en kop kaffe fra kaffemaskinen og siger: Jeg burde måske ikke drikke dette her, men så kan jeg måske få sygedagpenge. Publikum bryder ud i latter, og ironien er ikke til at tage fejl af. Stilen er lagt, og der er god stemning trods aftenens kritiske og tragikomiske omdrejningspunkt. Det står hurtigt klart, at uvished, frustrationer og grænseoverskridende opførsel er blandt temaerne på scenen. Særligt præsenteres vi for, hvordan jobkonsulenter tolker reglerne om dagpenge og rådighed meget forskelligt og derfor giver de arbejdsløse modstridende informationer om de samme ting. Sådan at de seks arbejdsløse må forlade jobcenteret mere forvirrede, end da de kom. Vi har jo alle i teatergruppen på en eller anden måde erfaringer med at

9 oktober 2011 #08 Aktiveringssystemet gør jo præcis det samme som en dårlig instruktør, nemlig at sætte alt for mange regler op og gerne ville kontrollere. Instruktør Troels Christian Jakobsen være uden arbejde, og det er et absurd system. Og jeg er motiveret af at fortælle historier om vigtige emner, siger Anders Budde. Også den nu tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg har været blandt publikum til aktiverings-forestillingen. Jan Overgaard Mogensen og Christian Hetland som hhv. tømreren Ole og bankmanden Torben. Metoden In Real Life Der er ikke noget manuskript, og hver aften udspiller der sig en ny historie og en ny forestilling. Det er kun de seks arbejdsløse og chefkonsulenten Søren, som er de samme karakterer hvad de udsættes for og oplever, bestemmes af skuespillerne selv og publikum. Teaterformen giver ingen garantier for succes ligesom det virkelige aktiverings- og arbejdsløshedssystem, siger Anders Budde, der i stykket spiller en ung egyptolog ved navn Hans Henrik Mortensen. Metoden bag stykket har Teater 770 Celsius selv udviklet. De kalder den IRL (In Real Life), og den skal ifølge instruktør Troels Christian Jakobsen give mulighed for at skuespillerne bliver mere selvstændige og skabende til forskel for traditionelt teater. Aktiveringssystemet gør jo præcis det samme som en dårlig instruktør, nemlig at sætte alt for mange regler op og gerne ville kontrollere, siger instruktør Troels Christian Jakobsen. Skuespiller Anders Budde supplerer: Metoden betyder, at detaljer kan dyrkes, og til forskel fra mere traditionelt teater så er der rum til, at jeg som skuespiller kan mere end blot at ændre toneleje og ordvalg. Teateret venter nu på at finde ud af, om der kan findes penge nok til en turné rundt i landet. LO har vist interesse for forestillingen og villighed til at donere penge, sådan at Win win Vi elsker arbejde! kan opleves af flere også uden for København. WIN WIN - VI ELSKER AT ARBEJDE Instruktør: Troels Christian Jakobsen Faste skuespillere: Anders Budde, Jan Overgaard Mogensen, Christian Hetland, Maj-Britt Mathiesen, Pernille Hilgart og Casper Sloth. Dertil kommer hver aften nye gæste-skuespillere.

10 10 Magasinet Sceneliv TEMA UD I VERDEN MED JOBBET For en del scenekunstnere ligger arbejdspladsen mange andre steder end i Danmark. Sceneliv har talt med tre DSF-medlemmer, som har rejst meget med deres job, har forskellige erfaringer og har truffet vidt forskellige valg omkring ude og hjemme. JEG ER EUROPÆER Bo Madvig er danser, koreograf, skuespiller og keramiker, og det er sjældent, han bliver i et land mere end et par år ad gangen. Tekst og foto: Diana Axelsen Bo Madvig laver fysisk teater. Det fortæller han, da jeg indleder vores samtale med at kalde ham danser og koreograf og sige, at han laver performance teater. Det hedder det ikke. Og for øvrigt er han lige så meget skuespiller som danser og koreograf - og keramiker sågar. Han er også europæer lige så meget, som han er dansker, og mange af hans bedrifter er foregået i andre lande end Danmark. Nysgerrigheden på andre kulturer driver ham af sted igen og igen. Jeg rejste meget i slutningen af 70 erne og starten af 80 erne, og så flyttede jeg til København. Der gik jeg på en masse kurser mimeskole og sådan noget. På Festival of Fools var der en workshop, hvor de kunstnere, der kom, gav ud af deres viden. Der var en dansegruppe fra New York, hvor folkene fra forestillingen underviste. Jeg var så fascineret af, hvordan de var fysiske. Under workshoppen sagde de til mig, at jeg jo kunne rejse sammen med dem. Jeg troede, at de jokede med mig jeg var vel år. Men den sidste dag, gav de mig deres telefonnummer, så jeg kunne ringe til dem, hvis jeg ville være med. Men dengang ville jeg være keramiker. Lederen af den gruppe, der havde inviteret Bo til at rejse med, havde anbefalet en skole i Amsterdam, og om efteråret tog han derned for at undersøge den. En bekendt af mig gik dernede på School for New Dance Development, siger han og udtaler også navnet på hollandsk: School For Newe Dans Ontvikling. Der gik jeg rundt i en uge og snusede, og året efter søgte jeg ind. Med det samme han kom til Amsterdam, tænkte han, at her ville han bo. På det tidspunkt var der ikke en danseuddannelse i Danmark, og skolen i Amsterdam var dengang den eneste i verden, der arbejdede med den postmoderne dans. Det globale netværk I ti år rejste Bo Madvig stort set hele tiden. Tilfældighederne gjorde, at han måtte til Berlin eller tilbage til Amsterdam, til Caracas, eller hvor netværket nu var. Jeg lærte en del at kende på skolen i Amsterdam, og jeg fik et netværk af folk inden for dansen, der for eksempel inviterede mig til at lave ting, der hvor de skulle hen. Folk kom fra alle mulige lande. Mark Tompkins (amerikansk danser og koreograf, red.) og Sascha Waltz (tysk danser og koreograf, red.) var nogle af de folk, jeg var sammen med, og som jeg kendte fra Amsterdam og det var et meget generøst miljø, hvor vi hele tiden udviklede og delte ud af viden og erfaringer for at definere nye ting. Det var aldrig af nogen betydning, at vi kom fra alle mulige steder i verden, pointerer han. Han var aldrig i Danmark i særlig lang tid af gangen. Netværket var i udlandet, og den postmoderne dans havde på det tidspunkt svært ved at komme til orde her i landet. Men det var ikke fordi, han tænkte Danmark/ikke Danmark. Det var bare naturligt for ham at følge dansen derhen, hvor den nu var. Det har altid været underordnet for ham, om han boede og arbejdede i Tjekkiet, Marokko, Holland eller Italien. Men der er heller ikke noget galt med at bo i Danmark, mener han. Det er bare lidt dejligere at udforske andre lande og være en del af deres kultur. Her i landet snakker vi meget om janteloven. Vi har en masse uskrevne regler, som vi har for at få det her lille samfund til at fungere. Jeg kan se, at alle lande har deres regler. Alle har en jantelov, som man bliver nødt til at sætte sig ind i for at forstå kulturen og ikke komme til at træde folk over tæerne. Det, der er fedt, når man rejser ud, er, at man kan leve som de andre, der er ægte New Yorkere og ægte Parisere. Man kan skabe sig en helt anden identitet - starte forfra. Du kan nyopfinde dig selv. Du kan farve dit hår. Intet holder dig tilbage.

11 oktober 2011 #08 11 Bo Madvig i Danmark og på arbejde i Istanbul. Sparker fremad Lige nu er der mange unge dansere, der rejser ud. I København tager man en del svenskere ind på Skolen for Moderne Dans, for de har en fordel i, at de har en bedre forskoling. Det at tage til udlandet giver et andet fagligt drive. Svenskerne her på skolen i Danmark får en anden sparken fremad, fordi de bliver stærke af at være i udlandet uden deres vante netværk. Da jeg gik på skolen i Amsterdam, var der ikke meget at give sig til udenfor skolen. Det var der, jeg opbyggede mit netværk, og det fik jeg meget ud af. Efter to år på den måde var jeg helt forvandlet. Jeg var pludselig blevet til en danser, forklarer Bo og fortsætter: Bare en måned i udlandet, hvor du deltager i samfundet, er som et helt års forandring. Når du kommer hjem er det som om, det hele går lidt langsommere. Derfor tager mange også ud igen. De kan ikke holde stilheden ud sovepuden. De svenske dansere, som bliver her i landet, når de er færdige med skolen, har et helt specielt netværk. Det samme var tilfældet med de tilrejsende elever på skolen i Holland, forklarer Bo Madvig. De skaber virkelig mange spændende ting sammen, fordi de holder sammen i en skabende atmosfære. Det er de elever, der er langt væk hjemmefra, der rykker. Når du kommer hjem er det som om, det hele går lidt langsommere. Bo Madvig Bo Madvig har med sit fag rejst i: Holland, Tyskland, Belgien, Portugal, Spanien, Rusland, Frankrig, Finland, Sverige, Island, USA, Venezuela, Colombia, Cuba, Australien, Hawaii, Singapore, Tyrkiet, Kroatien, Slovenien, Italien, Schweiz, Polen, Estland, Letland, Tyrkiet, England, Wales og Litauen.

12 12 Magasinet Sceneliv Metropolitan Operaen er bare et hus Inger Dam-Jensen har valgt et liv som operasanger i Danmark, selv om hun ved, at det giver mere flow i karrieren at rejse rundt til udlandets operascener. Men det har hun prøvet. Nu har hun valgt roen sammen med familien. Af Diana Axelsen Operaen i Berlin, London, Paris, Rom. Den danske sopran har stået der. Det var sjovt, men så var det heller ikke sjovere. Inger Dam-Jensen fik nok af den mangel på kontakt med nære forbindelser, som var konsekvensen af rejseriet, og så ville hun også stifte familie. Jeg har truffet et valg, og det gør mig ikke til en dårligere sanger, at jeg bor i Danmark nu. Tværtimod. Jeg bliver nok en mere interessant sanger, fordi jeg har lyttet til mig selv. Men det er klart, at det har sine konsekvenser. At vælge sin familie i den her branche er risky, og det kræver meget integritet. Men for mig er der bare ikke andre valg. Livet ude og hjemme Sammen med sin mand, Morten Ernst Lassen, der også er operasanger, boede Inger Dam-Jensen i Berlin i tre år i slutningen af 90 erne. Det var basen, hvor han havde en fast kontrakt, og hvorfra hun rejste ud til de store scener i andre lande. Frankrig, England, Italien, alle steder var jeg. Det var både operaer og koncerter. Og jeg kan huske følelsen af, at jeg hele tiden skulle flytte mig et nyt sted hen, og det syntes jeg var meget at kapere. Jeg længtes efter at være ét sted, hvor jeg sang og boede. Dengang havde parret ikke børn, og det gjorde en stor forskel. Der var ingen bånd bortset fra dem, de havde til hinanden. Vi var jo frie på den måde at vi altid kunne rejse tilbage til hinanden, og vi brugte mange penge på at flyve rundt i verden for at være sammen. Det holdt liv i en forelskelse i rigtig mange år, smiler hun. På et tidspunkt blev Ingers mor alvorligt syg, og det var tegnet til, at hun nu skulle hjem. I dag lever hendes mor heldigvis i bedste velgående. Men det var også tid til en udvidelse af familien, og det lagde endnu et lod i vægtskålen til fordel for hjemmelivet. Jeg har brug for en anden balance end hele tiden at skulle flytte mig. Og når man får børn, er der nogle andre hensyn, og du skal til at træffe nogle nye beslutninger. Jeg tænkte, det her, det vil ændre rigtig meget for mig, og jeg ønskede den ændring. Når jeg er sammen med mine børn i dag, så ved jeg, hvorfor jeg valgte at tage hjem. To hold værdier Det er to forskellige liv med forskellige værdier, sangerinden har levet. Jeg levede med en langt større grad af spontanitet, da jeg rejste meget. Det var en værdi for mig på det tidspunkt, at jeg frit kunne vælge, og at jeg kunne udleve min nysgerrighed. Det gav mig rigtig meget, og det opvejede på det tidspunkt det ensomhedselement, der også er i at rejse hele tiden, forklarer Inger Dam-Jensen. Hun var drevet af at snuse til andre kulturer, men det var ensomt, og de nære relationer var meget sparsomt repræsenterede i hendes liv. Jeg var sjældent sammen med kolleger i lange stræk, og hos dem, jeg mødte, var der en overfladiskhed, hvor det hele tiden handlede om at præstere. Så ville jeg hellere være alene og det holdt måske i en vis udstrækning, men så kunne jeg ikke mere. Jeg savnede den nære kontakt med de folk, jeg omgav mig med. I Inger Dam-Jensens sangerverden er mange af hendes kollegaer internationale. Næsten alle er freelance og rejser ud til de scener, hun selv tidligere stod på. Mange har familie og rejser stadigvæk ud - i et par

13 oktober 2011 #08 13 At vælge sin familie i den her branche er risky, og det kræver meget integritet.. Inger Dam-Jensen måneder måske. En produktion varer jo seks til otte uger, og så kan de rejse hjem i weekenderne, eller familien kan komme til dem. Det er så det, jeg ikke vil, før jeg kan mærke, at mine børn er helt klar til det hvis det så også er det, jeg vil til den tid. Men det er et stort afsavn for forældre at tage af sted og så er der også nogle, der synes, det er dejligt at slippe væk fra familien, siger hun med et glimt i øjet. Hendes nysgerrighed på verden er dog ikke slukket. Det er rigtig sjovt i to uger at farte rundt, men når den tid så er gået, synes jeg ikke, det er sjovt mere. Men jeg elsker det i små doser, siger hun. Sneboldeffekten Der kommer mere flow i ens karriere, når man rejser ud og synger opera i Paris eller London eller Hamborg. Man kommer ud til en meget bredere befolkning, og man bliver eksponeret bedre, hvilket gør, at man får nye opgaver igen. Det er Inger Dam-Jensen helt bevidst om. Hun kalder det for sneboldeffekten. Det er endnu mere benhårdt arbejde at holde karrieren og eksponeringen ved lige, når jeg ikke medvirker i de store produktioner på scener i udlandet. Men jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke tager ud igen en dag. Jeg er bare ikke så meget til langtidsplaner. Jeg er også ovre den fase, hvor jeg skal sætte mit navn fast og virkelig skille mig ud. Det gjorde jeg, da jeg var helt ung. Jeg vil da gerne tilbage til Covent Garden. Det er et af de steder, som jeg holder rigtig meget af, og det kunne være sjovt. Men ellers har jeg ikke noget behov for at skulle have Metropolitan på mit CV, siger hun og trækker på skuldrene: Det er bare et hus. Inger Dam Jensen i Danmark og på scenen i Covent Garden i 1996 med Bortførelsen fra Seraillet. Foto: Diana Axelsen og Catherine Ashmore. Inger Dam-Jensen meget kort: Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet i København. Vigtigste opgaver i udlandet: Sopranen har sunget på bl.a. Covent Garden i London, Bastille Operaen i Paris samt ved Glyndebourne Festivalen. Har givet en lang række koncerter med bl.a. BBC Scottish Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, samt Berliner Filharmonikerne, New York Filharmonikerne og London Filharmonikerne. Derudover har Inger arbejdet sammen med dirigenter som Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy og James Conlon. Priser og legater: Vandt i 1993 den højt estimerede internationale sangkonkurrence Singer of the World i Cardiff.

14 14 Magasinet Sceneliv DSF S TJEKLISTE, HVIS DU REJSER UD Kontrakten: Tjek at din kontrakt er i orden tal evt. med en jurist i DSF om lønniveau og andre ansættelsesvilkår. Forsikring og sociale ydelser: DSF s jurister og socialkonsulent kan hjælpe. Flytning af a-kasse: Spørg DSF s socialkonsulent Fagforbund i udlandet: DSF kan informere om, hvilke søsterforbund, vi samarbejder med, og hvor du kan få hjælp i det pågældende land. Man skal ikke være tyndhudet Nikolaj Coster-Waldau tog springet til England og USA og skabte sig en karriere i film- og tv-branchen. Men selv efter mange år kommer han ikke sovende til sine roller. Af Diana Axelsen Jeg skal stadigvæk gå til castings og søge jobs, men det gode er, at jeg nu nogle gange bliver inviteret uden først at skulle banke på døren. Især i USA, når det handler om tv. New Amsterdam gjorde, at jeg inden for serieverdenen blev et kendt ansigt, fortæller Nikolaj Coster-Waldau. Han sidder i sit køkken, mens han fortæller om sit liv med en karriere i udlandet. Om de fantastiske oplevelser men også svære år, afsavn og afslag, som valget har ført med sig. For Nikolaj var udlængslen der helt fra starten. Han ville ud og prøve kræfter med sit fag i andre lande, og allerede mens han gik på tredjeåret på Statens Teaterskole søgte han ind på en teaterskole i England. Alligevel valgte han at vente med at forlade Danmark, til han var færdig med skolen. Lige efter afslutningsfesten tog jeg til England og startede på Bristol Old Vic, og efter 14 dage løb jeg skrigende væk. Det var jo som at starte på førsteåret igen. Efter de to mislykkede uger på den engelske skole flyttede han ind sammen med sin søster og hendes kæreste, der boede i London. Så kom Nattevagten. Nikolaj regnede med, at det ville få telefonen til at kime og hans karriere til at gå amok. Der skete bare ingenting. Mick Jagger med gummibryster Men efter et halvt år blev Nattevagten købt til filmatisering Hollywood, og i den forbindelse mødte Nikolaj Coster-Waldau skuespilleren Ewan McGregor, der skulle spille hovedrollen i den amerikanske version. Der kom lidt skred i sagerne, da jeg fik et møde med hans agent, som gerne ville repræsentere mig. Men ind imellem var der lang tid, hvor jeg ikke havde noget at lave. Den tid brugte jeg til at blive bedre til engelsk. Min søster og jeg havde for eksempel en aftale om, at vi kun måtte tale engelsk sammen, og jeg sad om aftenen foran fjernsynet og gentog sætninger for at få den helt rigtige udtale, siger han. Nu omtrent 17 år efter får han også roller, hvor han går for at være indfødt englænder, fx i den nye amerkanske tv-serie Game Of Thrones, hvor han spiller en engelsk ridder helt uden danske toner i sproget. Den første film, jeg lavede i England, var fantastisk. Når man filmer på et andet sprog, er det som om, illusionen er komplet. Så er rollen så langt fra Nikolaj fra Danmark, at jeg virkelig kan være en anden. I Danmark er det anderledes. Det er ikke bedre eller dårligere, det er bare noget andet. Filmen Bent fra 1997 handlede om homoseksuelle i koncentrationslejre under krigen, og Mick Jagger spillede en drag i et overdekadent univers med dansere og nøgne damer. Mick Jagger hang på et tidspunkt i en trapez og sang iført store gummibryster, og jeg spillede en SA er, der havde en affære i Berlin med en karakter spillet af Clive Owen. Det var bare stort. Familien derhjemme Efter nogle år med mindre roller i spillefilm og tv-serier både herhjemme og i England fik Nikolaj hovedrollen i den amerikanske serie New Amsterdam, og gennembruddet blev spået af flere danske medier. Men det var en uheldig sæson, som Coster-Waldau kalder det. Der var forfatterstrejke, og så kunne der ikke produceres flere afsnit det år. Desuden var den periode en udfordring for familielivet. Vi arbejdede seks dage om ugen i flere måneder. Det var hårdt, for selvom de var ovre hos mig i flere omgange, så skulle jeg jo arbejde hele tiden. Det kostede. Det kræver planlægning at få hjulene til at falde i hak med familie og to karrierer, men Nikolajs kone Nukaka Coster- Waldau, der selv er skuespiller, har fra starten vidst, hvad hun gik ind til. Hun er den, der får familien til at hænge sammen i de perioder, hvor han er på farten. Gudskelov er hun ikke der, hvor hun siger, at hun ikke gider trække læsset herhjemme. Det er jo et puslespil, og er man alene med børnene, så er det ens identitet at være forælder.

15 oktober 2011 #08 15 Nikolaj i Danmark og i Game of Thrones. Foto: Diana Axelsen og HBO. Det er ikke slemt for familien, når produktionerne foregår i Europa, for så kan Nikolaj komme hjem til kone og børn i weekenden. Men når han er på den anden side af jordkloden, så må de nøjes med Skype. Jeg kan ikke lade være med at spørge, om han også ville være taget af sted, hvis han havde haft børn dengang lige efter teaterskolen. Jeg rejser jo stadigvæk ud. Jeg kender mig selv godt nok til at vide, at selvom jeg havde besluttet mig for at blive herhjemme, og telefonen så ringede med en fuldstændig sindssyg, fantastisk rolle, som skulle indspilles på Haiti - så ville det første, jeg tænkte, være hvordan får jeg solgt det her til min familie, siger han med et smil. Hans seneste amerikanske tv-serie Game of Thrones er for nylig blevet vist i flere lande, bl.a. Danmark, og har fået fine anmeldelser. Det er en saga i et fantasy-univers, hvor mænd bærer rustning og kvinder defloreres i flæng. Det er fantastisk. Der er så mange penge til at lave det hele så fedt. Kostumerne er helt i top, scenografien, alt er, så man som spiller befinder sig i et fantastisk univers. Illusionen er 100 procent, når der er råd til det, og det er simpelthen så sjovt. Har fået hård hud Verden er blevet mindre, og det er mere normalt, at man i udlandet kigger over grænserne, når man caster. I USA er det nærliggende, at man til en Bond-film hyrer Mads Mikkelsen til at være bad guy, for han har også et publikum i Europa. Ofte hyrer man også skuespillere, der taler på deres eget sprog. Det er mere accepteret nu, og det skaber flere muligheder for skuespillere, der ikke har engelsk som første sprog. Nikolajs råd til andre, der gerne vil prøve lykken i udlandet, er, at det er en fordel at have noget godt materiale på bånd, så agenterne kan se, hvordan man filmer. Sådan er det her, og sådan er det derovre. Man kan også springe et led over ved at tage direkte til USA. Det ville jeg nok gøre i dag, hvis jeg kunne gøre det om, konkluderer han. En anden vigtig ting er, at man ikke må være tyndhudet. Sidste år blev han selv castet ved en screentest, hvor de fløj ham ind til tre dages optagelser i Los Angeles. Det var en fantastisk oplevelse for den danske skuespiller, men han fik ikke jobbet. Det var så hårdt, for det var en af dem, hvor de sagde Sorry Nik, but they went younger, griner han. Nikolaj Coster-Waldau meget kort: Uddannelse: Statens Teaterskole i 1993 Debut: Laertes i Hamlet på Betty Nansen i 1992 (scenetjeneste) Gennembrud: I Ole Bornedals Nattevagten 1994 Vigtigste opgaver i udlandet: Den amerikanske film Black Hawk Down (2001), Wimbledon, amerikansk film (2004), tv-serien New Amsterdam (2008), Game of Thrones (2011).

16 16 Magasinet Sceneliv FØDSELSDAGSOMTALE OPHAVSRETSLOVEN i Af Mikael Waldorff og Katja Holm Den 1. oktober 2011 fylder ophavsretsloven 50 år. For nogle er ordet ophavsret blot et ord, og det kan være svært at gennemskue, hvad ophavsretsloven indebærer. Men der er god grund til at fejre, at den er der, og at den har været der i 50 år. Da ophavsretsloven blev vedtaget, anerkendte man for første gang udøvende kunstneres behov for beskyttelse, men lige så vigtigt: man lagde samtidig grunden til et 50-årigt, visionært arbejde for at styrke kunstnernes retsstilling og den branche, de arbejder i, og som er afhængig af ophavsretten. Når man ser på 1961-loven i dag, tænker man, at det jo kun er de mest basale rettigheder, som de udøvende kunstnere fik tildelt. Men det var ingenlunde en selvfølge, at disse rettigheder skulle gives. Forud var gået årtier med juridiske eksperters overvejelser om, hvad man skulle stille op med disse skuespillere, sangere og dansere (de sidste blev oven i købet glemt i en svensk betænkning undervejs), og både i Danmark og mange andre europæiske lande endevendte diverse kommissioner problemet. Synspunktet var og er stadig i dag at udøvende kunstnere ikke er ophavsmænd, ikke skabere. Derfor kunne de ikke sidestilles med de skabende kunstnere, som på dette tidspunkt var ydet beskyttelse (eneret) til deres værker gennem 75 år. Det blev diskuteret, om udøvende kunstnere overhovedet hørte hjemme i en lov om ophavsret. Man kunne mene, at det kunne svække lovens anseelse, når man medtager beskyttelse for en række præstationer, der ikke kan betegnes som egentlige åndsværker, skriver professor Torben Lund om forberedelserne. Med andre ord var udøvende kunstnere ikke helt så fine, som dem der havde skabt noget konkret. Men behovet for beskyttelse var der. De udøvende kunstneres ret er baseret på den kendsgerning, at disse kunstnere med deres præstation skaber visse lyd- eller lysbølger. Disse bølger kan opfanges af apparater, der ved mekaniske, kemiske eller elektriske fænomener formår at genskabe de samme lyd- og lysbølger som de oprindelig modtagne. Og ikke bare skaber skuespillere m.v. visse bølger: Ved hjælp af instrumenter (i videste betydning) kan man altså flytte lyden eller billedet, både i rum- og tidsmæssig henseende. Det er sådanne fænomener, man giver den udøvende kunstner en vis beskyttelse imod (også Torben Lund). Problemet blev løst ved, at man valgte at kalde det noget andet: nærtstående rettigheder, beslægtede rettigheder, eller som det kom til at hedde i det særlige kapitel dækkende udøvende kunstnere, pladeproducenter og radiofonier: andre rettigheder. På den måde opretholdt man skellet mellem de rigtige skabende, og de udøvende kunstnere. Det var kun de mest basale rettigheder der blev indført: 1) Retten til at bestemme, om man ville have sin præstation optaget på grammofonplade, film eller anden indretning, som kunne gengive den, 2) retten til udsendelse i radio eller fjernsyn, 3) retten til at bestemme om præstationen skulle kunne gøres tilgængelig for en anden kreds end den, for hvilken kunstneren direkte optræder og 4) ret til at autorisere at fremførelsen overføres til en anden indretning, som kan gengive den.

17 oktober 2011 #08 Der er ingen, som i dag mener, at de udøvende kunstneres placering i ophavsretsloven kan svække lovens anseelse. 50 ÅR Men rigtig meget var uløst, særligt ved film og tv, hvor ikke engang genudsendelsesproblemet var løst. Det overlod man til aftaler mellem parterne. Der var langt fra disse rettigheder til dem, som de skabende kunstnere havde ifølge loven, nemlig en helt generel eneret til at råde over værket i form af eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden. Udøvende kunstnere fik således ikke eneret til offentlig fremførelse (pladekunstnere fik dog ret til et vederlag, som blev begyndelsen til Gramex) eller spredning af deres præstationer ved udlån eller salg. Selvom starten var beskeden (blandt andet på grund af den ikke særligt udviklede teknologi), så var opfølgningen over de næste 50 år god. Den har taget højde for den teknologiske udvikling (videogrammer, samtidig og uændret videreudsendelse via kabel m.m., privatkopiering, on demand tjenester) og i dag står de udøvende kunstnere med en generel eneret på linje med de skabende (bortset fra et enkelt område: udlån fra biblioteker). Også på andre måder har ophavsretsloven banet vejen for en god håndtering af rettigheder, ikke mindst gennem reglerne om Aftalelicens, som giver os mulighed for at cleare rettigheder mod brugerbetaling på mange områder. Aftalelicens er en kollektiv aftale, som giver mulighed for at cleare en stor mængde rettigheder for alle inden for områder, hvor individuelle aftaler ville være umulige at indgå i praksis (f.eks. kabelspredning og andre områder, hvor Filmex i dag fordeler til rettighedshaverne). Vi har i dag måske verdens bedste ophavsretslov, ikke mindst i kraft af Kulturministeriets beredvillighed til altid at inddrage rettighedshaverne i overvejelserne om, hvor vi skal bevæge os hen. Det er der grund til at takke mange skiftende regeringer og folketing for. Der er ingen, som i dag mener, at de udøvende kunstneres placering i ophavsretsloven kan svække lovens anseelse. Dansk Skuespillerforbund var godt forberedt. En ting er jo at have rettigheder en anden er at få betaling for brugen! Allerede i vores første overenskomst med Danmarks Radio (1936) havde forbundet sikret sig ret til betaling for genudsendelse, og det er siden fulgt op med overenskomster, som gennem mange år sikrede en løbende betaling til vores medlemmer for udnyttelsen af deres præstationer. Spillefilm kom med i 1975, og da TV2 startede i 1988, fik vi også overenskomster, som dækkede private filmproducenters tvproduktioner, reklameproduktioner, dubbing osv. Vi har i disse overenskomster bevaret vores ret til betaling for udnyttelse. Det har i dag også stor betydning for, at vi gennem Copydan i stigende grad indgår aftale med tvdistributører, undervisningsinstitutioner, biblioteker og DR, som sikrer at rettighedshaverne får betaling fra de mange nye udnyttelsesområder, som ny teknologi og nye forretningsmodeller åbner for. Så tillykke til Kulturministeriet og tillykke til os alle, fordi skuespillere, sangere og dansere er anerkendt som kunstnere med krav på ophavsretlig beskyttelse, og fordi vi har fået et solidt fundament for at forhandle vores rettigheder. Det er en meget privilegeret situation i en verden, hvor de fleste kunstnere er overladt til producenternes forgodtbefindende. Citater: Torben Lund: Ophavsretten, København 1961

18 LAURITZEN-PRISEr UDDELT Lene Maria Christensen og Ulf Pilgaard modtog de store skuespillerpriser ved dette års uddeling af Lauritzenprisen. De modtog hver kr. Prisen gives som anerkendelse af fremragende præstationer på teatret eller i film, og den er ikke knyttet til en enkeltstående præstation. I år blev der også uddelt en række nye priser. Mungo Park fik Lauritzen Fondens Visions-pris, Mogens Rukov fik Backstage-prisen, Ina-Miriam Rosenbaum fik Wauw-prisen og May el-toukhy og Nikolaj Bjørn-Andersen fik Believe in you-prisen. Priserne blev uddelt i Skuespilhuset på Store Scene den 7. september. debat ER VI IKKE KOMMET LÆNGERE? I efteråret 2010 var jeg med på et af de caster-kurser, som DSF har arrangeret med caster Rie Hedegaard. Kurset efterlod mig med masser af mod og blod på tanden til for alvor at komme i gang med at arbejde indenfor filmområdet. Et par måneder efter startede jeg på et seks ugers karriereaktiveringskursus på Artlab. Det lød som en mægtig god ide i processen frem mod filmarbejdet og samtidig komme videre i processen med at færdigetablere min lille internationale storyteller-virksomhed. Jeg mødte op på kurset med en hel klar og begrundet forventning om, at lærerne var indstillede på at bakke mine projekter op. Sådan gik det ikke helt. Da jeg skulle til min første individuelle vejledningstime med min såkaldte coach, var jeg dårlig nok nået inden for døren, før hun styrtede op til tavlen. Med et tavlekridt slog hun en fed vandret streg hele vejen henover tavlen, vendte sig om og sagde meget alvorligt til mig: Det her en tidslinje. Ja, tænkte jeg. Det ved jeg altså godt. Hun talte nærmest til mig som om jeg var et børnehavebarn. I dag har vi den 1. april, fortsatte hun i samme hurtige stil og jargon. Så kan du jo begynde og tage ud og fortælle historier på alderdomshjem fra den 1. december! På et alderdomshjem, tænkte jeg. Jamen jeg har jo slet ikke nogen historier, der passer til et alderdomshjem i mit koncept. Og så skal du også have lavet nogle programmer til de alderdomshjem, fortsatte hun og foreslog at jeg benyttede en grafiker, som sad i lokalet ved siden af. Ja, jeg går naturligvis ikke ind for at man gør noget gratis. Så du skal selvfølgelig betale hende noget for at få det gjort. Jeg er også selv meget dyr. Jeg koster 750 kroner i timen. Sådan fortsatte hun bare derudaf. Da det begyndte at gå op for mig, at hun var fuldstændig uinteresseret i at høre om mine egne planer, stoppede jeg hende og fortalte, at jeg godt vidste, hvad jeg ville, viste hende mine papirer og sagde, at jeg også gerne ville i gang med at lave film. Lave film!?, udbrød hun målløs, som om jeg havde sagt noget fuldstændig forkert. Hvad jeg dog bildte mig ind at have så høje tanker og urealistiske forestillinger omkring mig selv. Om jeg ikke var klar over hvor mange kendte danske skuespillerinder, hun havde haft igennem sit system! Oven i købet nogle, der havde optrådt på Det Kongelige Teater!! Og de er kun lige fyldt fyrre. De kan ikke engang komme i gang med at lave film. Og så sidder du her i din alder og vil lave film. Undskyld, sagde jeg. Jeg følte simpelthen jeg var havnet på månen eller en hel forkert planet. Sådan er der altså heldigvis aldrig nogen lærere eller coaches, der har behandlet mig før! Det er meget meget ubehageligt at blive talt ned til og mobbet på grund af sin alder. Jeg bruger hvert sekund af mit døgn på at prøve at skaffe mig arbejde. Og så prøver hun på at tage modet fra mig. Det kom fuldstændig bag på mig at man kunne risikere at blive behandlet så dårligt og respektløst af en coach, og så oven i købet en kvindelig coach på min egen alder, i en organisation, der skal varetage vores interesser. Det er da helt utroligt, at vi ikke er ikke er kommet længere! Det billede vil jeg gerne være med til at forny! Det skal helst gå hurtigt. For med den udbredte tendens, der er til aldersfascisme, kønsdiskrimination, jantelov og mangel på respekt, anerkendelse og samarbejdsvilje, så kan det jo næsten ikke gå hurtig nok! (Forkortet af redaktionen) Loni Føgh

19 BAG OM MATADOR Vidste du at Korsbæk fik sit navn fra de sjællandske byer Korsør og Holbæk fusioneret af manuskriptforfatter Poul Hammerich? Og at Matador i øst- og vesttyskland var meget populær under titlen Die Leute auf Korsbäck? I en ny stor bog af Per Kuskner bliver man med særlige Vidste du -afsnit om serien og mange af dens medvirkende bombarderet med masser af sjov paratviden. I øvrigt er bogen bygget op omkring en lang række interviews med eller om de medvirkende i serien samt med Lise Nørgaard og Erik Balling. En række skuespillere fortæller om de mange år med serien og forholder sig til de personer fra Korsbæk, som i den periode og i mange år efter - var en fast del af deres liv. Det sker under overskrifter som: Jeg ville have syntes godt om Ernst Nyborg, eller Altid gift med Kurt Ravn. Dertil kommer korte interviews med en række af de mange vigtige biroller-skuespillere i serien. Matador mennesker, myter og minder er udgivet af People s Press. SENESTE NYT FRA DSF - TJEK Biblioteksafgift 2012 Bøger, musik og billedkunst. På Finansloven er der afsat beløb til biblioteksafgift for bøger og rådighedsbeløb for fonogrammer og billedkunst, til kunstnere hvis værker forefindes på folke- og skolebibliotekerne. Tilmelding og information. Har du ikke tidligere fået biblioteksafgift eller rådighedsbeløb, skal du tilmelde dig på et skema. Lovgivningens frister rykkes til førstkommende hverdag: 17. oktober 2011 kl (dokumentation), 1. december 2011 kl (bøger, musik, billedkunst) og 2. april 2012 kl (efterlevende). Læs mere på under Tilskud, Biblioteksafgift mv. Du kan kontakte os på tlf og pr. brev: Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgift, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. HOLD FERIE ELLER WEEKEND I DSF S HELT NYRENOVEREDE SOMMERHUSE I MARIELYST, LØNSTRUP ELLER HORNBÆK. SE MEGET MERE OM HUSENE PÅ RUNDE FØDSELSDAGE Tina Robinson Simonsen 26. oktober 50 år Martin Coles 8. november 50 år Rikke Bendsen 10. november 50 år Lizzi Lykke 10. november 70 år belcanto opera sang UNDERVISNING TILBYDES Stemmen opbygges teknisk efter den italienske sangskole. Med udgangspunkt i det italienske repertoire af opera og romancer, sættes der fokus på stil, tradition og en korrekt udtale. Camilla Illeborg er uddannet i Kbh. og specialiseret indenfor den italienske belcanto stil i Italien. Kontakt venligst: , BERLINER LEJLIGHED Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m², lige midt i centrum af Kreuzberg 36. Indeholder: 2 vær, spisekøkken, karbad, vaskemaskine og Internet. Udlejes billigt i kortere eller længere perioder. Henvendelse: Rasmus Munch

20 Al hendvendelse, Sceneliv / Dansk Skuespillerforbund, telefon PP Magasinpost MMP ID 42573

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

N O T E R F R A N S I R M Ø D E

N O T E R F R A N S I R M Ø D E N O T E R F R A N S I R M Ø D E Helsinki 31. oktober og 1. november 2009 Deltagere: SF: Atro Kahiluoto, Marina Meinander, Pauliina Hulkko og Janne Saarakkala SRe: Edward Buffalo Bro m b e rg, Michela Granberg

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere