Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen"

Transkript

1 Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Bogen hedder Vestenvind ; den skulle snarere hedde Østenvind efter det andens vejr, der blæser i den. Så negativt indledes anmeldelsen af Martin Jensens bog Vestenvind i Jyllands Posten den 23. oktober Anmeldelsen syder af negativitet, og i slutningen hedder det, at bogen er skrevet uden begreb om komposition og ganske overfladisk, uden virkelig sans for mennesker. Da bogen i 1945 blev udsendt i ny udgave, skrev den samme avis under overskriften En stilfærdig Idealist den 4. oktober: En rigdom af menneskeskildringer og mennesketyper fylder hans bøger. Han har menneskekærlighed, sans for gengivelse af oplevelser, og han har tillige både lune og ironi. Og til sidst fastslås: Kritikken har anerkendt hans talent som ærligt og redeligt. Så forskellige udsagn, men dog samme avis og samme bog. Alligevel illustrerer de to anmeldelser meget godt den mildt sagt blandede modtagelse, Martin Jensens bøger fik. Anmeldelserne viser også, at anerkendelsen kom til sidst. Men som det så ofte sker: Mange gemte de anerkendende ord til efter Martin Jensens død i januar Selv om Jyllands Posten læses mere end Martin Jensen, kan vi i dag konstatere, at avisen har haft større problemer med vindretningen end forfatteren. Hans bøger er ikke i tvivl om, hvilken vej vinden blæser. Som sande naturkræfter gør de op med hykleri og umenneskelighed. Barndommen Men hvem var så mennesket og forfatteren Martin Jensen? Ja, han blev født den 5. april 1908 på en lille ejendom i Sundby som søn af Marie og Karl Jensen. Moderen stammede fra Hassing, og faderen voksede op på asylet i Elsted. Som nummer fire af en børneflok på ni var Martin den drivende kraft i børnenes fantasifulde lege, der ofte hentede næring i bøgernes verden: Robin Hood og Ingemann s romaner ikke at forglemme - de blev genlæst flere gange. Det var ikke kun under leg, fantasien udfoldede sig. En bror erindrer, hvordan Martin over en periode fortalte en fortsat roman, både når der blev sorteret kartofler og om aftenen i sengen. Enten det nu var fri fantasi eller hentet fra en bog, så prægede storebroderen flere af sine søskende for livet. Barndomshjemmet var indremissionsk. Men selv om det var en selvfølge at gå i søndagsskole hveranden søndag i missionshuset i Sundby, så var der ikke tale om en strengt dømmende kristendom. Senere i livet gik Martin Jensen i rette med hykleriet i religiøse kredse. Som socialist vendte han sig mod den form for religion, som tilslørede og svækkede en mere retfærdig fordeling i samfundet. Om han var gudsfornægter, er svært for os at svare på i dag og var det måske også for Martin Jensen, da han levede. Men troens styrke tog han med sig fra hjemmet, selv om han brugte denne kraft på social retfærdighed frem for sin sjæls frelse. Da Martin Jensen var ti år gammel, mistede han sin far. Moderen stod nu alene med ni børn, hvoraf den yngste kun var et år gammel. Hun blev en selvstændig kvinde. Og styrken havde hun, såvel i hverdagen som i troen. Engang kneb det med penge til terminen, og hun bad et par dage i træk til Gud om hjælp. Senere kom et familiemedlem uden at være spurgt med de nødvendige penge, og hendes eneste kommentar var: Nå, det var dig, der skulle komme med dem! Det var denne mor, der leverede stof til én af de smukkeste og mest ærlige personskildringer i Martin Jensens forfatterskab. Faderen, Karl Jensen Familien værner endnu om et digt fra 1944, der viser, at han havde den største respekt for sin mors tro. I sidste strofe skriver sønnen til sin mor: Som på ørnevinger endnu din stærke tro fra jordens trange dale mod evighed slår bro. Efter fire års enkestand blev moderen gift med Anders Vestergaard Christensen. Martins forhold til ham blev aldrig det bedste. Forståeligt nok var det svært for den halvvoksne dreng at acceptere en ny far. Uddannelse Martin Jensen gik i Sundby Skole hos lærer Christiansen og blev konfirmeret i Stagstrup kirke. Derefter tjente han hos Chr. Vestergaard i Sundby, men den videbegærlige tjenestekarl havde alt andet i hovedet end praktisk landbrug. Da Martin var 17 år gammel, blev han optaget på den nærmeste kostskole, nemlig Hvidbjerg private Realskole på Thyholm. De nødvendige skolemæssige forudsætninger havde han fået ved at læse sprog hos pastor Krarup i Stagstrup. Det var ikke usædvanligt på den tid at springe ind i et skoleforløb efter at have modtaget privat

2 undervisning. Moderen måtte ud at låne penge til sønnens skoleophold, så det har i sidste instans været hendes afgørelse, at han kunne læse videre. ateistisk holdning; hør bare disse linjer i epilogen på bogens sidste side: Men bag livet og døden aner vi kraften, der driver kloderne og os. Et væsen, vi søger og altid længes mod. Et væsen, vi kalder Gud. Da romanen blev genudgivet, skrev P. G. Lindhardt den 14. januar 1958 i Jyllands Posten: Den er sikker i skildringen og vaklende i sin standpunkttagen, fordi han virkelig sanser, at vækkelsen var et både-og. Det er en ren perle af en bog. Familien i Sundby. Siddende fra højre: Moderen Marie, Johannes, Henry og Anders Vestergaard. Stående fra højre: Albert, Stinne, Jens, Johanne, Martin, Ellen og Emil. Efter to år på skolen i Hvidbjerg, fik Martin præliminæreksamen, en eksamen mellem realeksamen og studentereksamen. Han startede i 3. real i en klasse med 21 elever, heraf fire piger. Standpunktskaraktererne i oktober 1925 er på det jævne: gx i skriftlig og mundtlig dansk, men mgx i engelsk, tysk, historie og geografi. Karakterprotokollen tyder på, at Martin Jensen har været en flittig elev. I april 1927 er årskaraktererne i 4. realklasse udelukkende topkarakterer: ug? og mgx over hele linjen (undtagen en bundskraber i orden). Han opnåede det næsthøjeste pointstal i klassen. Blandt klassekammeraterne var Aksel Hole, som Martin Jensen bevarede kontakten med livet igennem. Det var i hans hjem i Ferritslev på Fyn, at Martin tilbragte sin sidste jul i Fra Hvidbjerg gik turen videre til Birkerød Statsskole, hvor Martin Jensen tog studentereksamen i Han besluttede sig for at læse jura på Københavns Universitet og gennemførte også 1. del til embedseksamen i Men så begyndte det for alvor med skriveriet, og jurastudiet blev aldrig fuldført. Med kors over døren Martin Jensen debuterede som digter i tidsskriftet Vild Hvede, og i 1933 udkom digtsamlignen Hjertets Uro og romanen Med Kors over Døren. Digtsamlingen består af 24 små digte og er med Harald Herdals ord en ung sjæls undren over sig selv og sine omgivelser. Tonen slås an i linjerne: Voldsom er livets larm - kun den der lytter, hører gråden. Digtsamlingen slutter med ordene: Gud hvor er du? Uroligt er vort hjerte. Her er det vel ikke en gudsfornægter, der taler, men en ung mand, der stiller spørgsmål. Romanen Med Kors over Døren er tydeligt en skildring af Martin Jensens egen barndom, tilegnet hans mor og mindet om den afdøde far. I bogen møder vi drengen Karl fra hedehuset i Kalleby sogn; vi møder hans undren over livet og hans dragen mod bøgernes verden. Men vi præsenteres også for en række landlige typer. Og baggrunden er ofte striden mellem missionsfolkene og de øvrige, mellem Guds og verdens børn, mellem rig og fattig. Der er både nænsomhed og ironi i skildringen. Derimod er det stadig svært at få øje på en konsekvent Martin, omkring 9 år gammel. Andre har udtalt sig mere kritisk om bogen og betegner den som en kladde til romanen Vestenvind. Debutromanen vakte ikke det røre, som blev efterfølgeren til del. Alligevel er der så mange fællestræk, at det kan være passende at klargøre Martin Jensens syn på indre mission, som det kom til udtryk i Socialdemokraten den 30. august I interviewet med underoverskriften Jeg er ikke profet hedder det: Indremissionen var vel nok til at begynde med udtryk for en samfundsgruppes forsøg på at danne sig sit eget kulturliv - i starten måske også af positiv og social karakter - men efterhånden opstod der reaktionære tendenser, som blev stærkere og stærkere og bragte udviklingen til at gå i stå. Året efter udkom en ny digtsamling med titlen Attende april Ikke længere hjertets uro, men en ren politisk digtsamling i satirisk form. Som titlen antyder er det aktuelle digte, der i dag har mistet noget af deres slagkraft. Men tilslutningen til arbejderbevægelsen er åbenbar. I 1935 fulgte digtsamlingen Der brænder en Ild, der består af to længere prosadigte: En sang om to og I hagekorsets skygge. Det første er et kærlighedsdigt og det andet et politisk digt, der advarer mod nazismens trussel på et tidspunkt, hvor koncentrationslejrenes gru endnu er fremtidsmusik for de fleste danskere. De to digte viser med al tydelighed to uadskillige sider i Martin Jensens forfatterskab, nemlig den indre verden, menneskeligheden og kærligheden, der ikke kan udskilles fra den ydre verden, de sociale og politiske forhold. Vandrebogen Den bedste kilde til forståelse af Martin Jensens liv i 30 erne er vandrebogen Guddau igen, der cirkulerede

3 mellem Martin og hans søskende. Vandrebogen startede i september 1934 og sluttede i april 1940, da den tyske besættelse satte en stopper for den åbenhjertige meningsudveksling, som præger vandrebogens seks bind. Næsten tyve indlæg er der fra Martin Jensen, der ofte er den, der provokerer til diskussion. Martins håndskrift i vandrebogen. I vandrebogen fortæller Martin Jensen ikke meget om sit personlige liv. Han bruger energien på at argumentere for sin politiske livsholdning. Dog får vi i 1935 at vide, at han har en stilling på Dansk Familie Blad - et tilhørsforhold der bekræftes året efter. Vi får også oplyst, at han redigerer et månedsblad for Birkerød Elevforening - et bijob han havde i flere år. Martin Jensen træder i 1935 ind i redaktionen af det kommunistiske blad Unge Garde, hvor han skal redigere en rubrik for landboungdommen. For thyboen Martin Jensen var det magtpåliggende at slå bro mellem land og by. Nogle aftener er han ude at læse op; og så får vi i øvrigt også at vide, at han har en skrivemaskine - en fornuftig anordning håndskriften taget i betragtning! I 1939 omtaler Martin Jensen sit sædvanlige arbejde på Aftenbladet, hvor han arbejder som korrekturlæser. Hans arbejdsbetingelser udtrykkes nok mest koncentreret den 10. januar 1937: Man slider sig op i kapitalismens tjeneste og den smule fritid man har anvender man til forsøg på at undergrave den. Der skal sommetider en stærk tro til at holde modet oppe. Indholdet i vandrebogsartiklerne drejer sig ofte om kirken og dens institutioner. Martin Jensen går skarpt i rette med vanekristendommen, som han opfatter som reaktionær. Men han argumenterer aldrig for, at al religion bør afskaffes. I 1937 hedder det således kort og godt: Jesu tale er liv - teologi er død - teologi keder en sund ungdom. Rent politisk er Martin Jensen ikke forstokket i sine synspunkter. Efter alliancen mellem Hitler og Stalin skriver han den 2. august 1939: Sovjetunionens rolle i dette spil er et kapitel for sig, men det vil jeg hellere drøfte under fire øjne med Stalin - hvorefter han sikkert giver mig en fribillet til Sibirien. Vandrebogens sidste indlæg er dateret den 12. april Her skriver Martin Jensen bl.a.: Nu taler realiteterne deres eget stærke sprog. Nu gælder det for enhver af os at vise hvad styrke vor tro og vore idealer har. Hjertet varmt og hovedet koldt - det må være parolen i den kommende tid. Det var ord, som kom til at præge søskendeflokken i besættelsesårene. Selvom Martin Jensen levede yderst spartansk, måtte han selvfølgelig have et sted at bo. Ifølge vandrebogen flytter han sammen med en kammerat til november 1934 ind i en toværelses lejlighed på 2. sal i Elbagade 21 på Amager. I 1935 er adressen 4. sal i Store Kongensgade 101, og i 1936 er teltpælene flyttet til pension Gotha, Gothersgade 129, hvor han har et rart lille værelse med en herlig udsigt over Botanisk Have og Kongens Have. Her træffer han sin kone, Manja, og i 1937 flytter de ind i Rømersgade 7. I vandrebogen hedder det lakonisk: Efter et par måneders sygdom har jeg installeret mig som ægtemænd. Det var ikke noget helt almindeligt ægteskab, Martin Jensen indgik. Manja Kupfer Jensen var næsten ti år ældre end han. Hun var af jødisk afstamning og født i den lille litauiske by Plunge. Som ung kom hun til Berlin, hvor hun levede sammen med forfatteren Theodor Plivier, der blev verdensberømt for romanen Stalingrad. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 emigrerede han til Sovjet. Manja blev i Berlin efter bruddet med Plivier og måtte ernære sig ved at sy damehatte. Efter et fængselsophold, mistænkt for at være kommunistisk sympatisør, flygtede hun i 1936 til København. Med i bagagen havde hun manuskriptet til erindringsbogen Lithauen Berlin, der udkom på Gyldensdals Forlag i Manjas eneste mulighed for at blive i Danmark var at gifte sig, og Martin tilbød hende ægteskab. Som det er set både før og senere med fornuftsægteskaber, udvikledes forholdet sig til et varmt venskab, der imidlertid sluttede brat i 1943 med tyskernes aktion mod de danske jøder. Før aktionen blev Manja varskoet af en tysk soldat, hun havde kendt i Berlin. Trods en dramatisk overfart nåede hun velbeholdent til Sverige. Efter krigen vendte Manja hjem til en tom lejlighed i Rømersgade, hvor hun blev boende, indtil hun kom på plejehjem et par år før sin død i Hun gjorde meget for at bevare mindet om sin afdøde mand, bl.a. ved at oprette Martin Jensen og hustru Manja Jensens Legat, som skiftevis skal uddeles til en jysk og en jødisk forfatter. Martin Jensens hengivenhed for sin kone kan læses i et digt, der er dateret 12. februar Første strofe lyder således: Fremmede fugl, som kom til min rede udefra stormnattens hærgende gru du blev min fælle, fordi jeg var ensom fattig og hjælpeløs ligesom du. Et af denne periodes revolutionære digte er blevet stående. Det er et digt, der i 1937 blev trykt i tidsskriftet Fremad som støtte til dem, der kæmpede for demokratiet i det borgerkrigsramte Spanien. Afdøde minister, socialdemokraten Per Hækkerup ønskede sangen sunget ved sin båre. Første vers er indhugget i en mindesten, der i 50-året efter krigens start blev rejst for de danskere, der faldt i Spanien. Stenen er placeret ved Frihedsmuseet i København, og verset lyder således: En hilsen til jer, kammerater, til dig min ven og min bror, der kæmper i Spaniens bjerge for frihed og lykke på jord. Vestenvind I en række år hørte offentligheden ikke så meget til Martin Jensen. Selv sagde han, at han savnede ro. Den begyndende sygdom har vel også tæret på kræfterne. Men brændt ud var han ikke. I sine tre sidste leveår udsendte han tre romaner. Den første, Vestenvind, udkom i 1942, og med den kom anerkendelsen... og kritikken.

4 Romanen Vestenvind er en kollektiv roman fra 30 ernes urolige tid med et mylder af mennesker. Der er altså ingen egentlig hovedperson, selv om man hører mest om Hans Peter, som vi møder første gang som 14-årig. Der må være mange selvbiografiske træk i skildringen af Hans Peter og de andre unge; de har forfatterens sympati, og romanen er da også blevet betegnet som bogen om 30 ernes landboungdom. Martin Jensen I Vestenvind beskriver Martin Jensen det sogn i Thy, hvis mennesker han kendes så godt. Bogen fortæller bredt om de handlende, bønderne og husmændene, om deres hverdagsliv og søndagsliv i stort og småt. Sognekongerne beskrives med stilfærdig sarkasme, hvorimod husmænd og daglejere beskrives med dyb forståelse Her er klassekampen ført ud på landet, kirken, i forsamlingshuset og sognets daglige liv. Hans Kirk fandt, at der gik en klar linje fra Åkjær og Skjoldborg til romanen Vestenvind. Set med lokale øjne mente mange nok, at Martin Jensen gik for tæt på virkeligheden. Mange blev genkendt, måske endda flere end der var belæg for; et kendetegn for sandfærdige romanfigurer er vel netop, at de findes i virkeligheden. Men det er selvfølgelig ikke klogt, at der kan sættes navn og adresse på. Som nævnt indledningsvis fik romanen en blandet modtagelse. Berlingske Aften skrev den 18. september 1942: Forfatteren går løs på alt, hvad der har med kirke og kristendom at gøre, med knyttede hænder. Hensigten er måske god, men resultaterne ringe. I Social-Demokraten er tonen ikke bedre den 5. oktober: Martin Jensen hamrer løs på den religiøse livsform, heftigt agitatorisk. Og så er anmeldelsen i øvrigt sur over, at fagforeningerne fremhæves på bekostning af Socialdemokratiet. Børsen derimod er langt mere positiv den 12. oktober: Skildringen er gjort med både vid og forstand, og det bliver ikke sinker, der skal sætte forfatteren til vægs... Martin Jensens talent er uomtvisteligt. Han er nok social, men han er samtidig hyggelig. Thisted Amts Tidende er ret afdæmpet den 19. oktober i sin kritik af bogen, der betegnes som læseværdig, men ikke det store sus. Anmelderen anerkender, at forfatteren kender de skildrede forhold til bunds - i dag er det en kvalitet, man som historisk interesseret kan værdsætte efter fortjeneste. Efter Vestenvind kom så det skulderklap, som Martin Jensen sikkert har sat størst pris på, nemlig forfatterkollegernes anerkendelse. Det nystartede forfatterforbund tildelte som den første Martin Jensen Kollegernes Ærespris for romanen Vestenvind. Indstillingen kom fra et udvalg bestående af forfatterforbundets formand Cai M. Voil, Mogens Klitgaard og Soya. Prisoverrækkelsen på kr. fandt sted den 30. januar 1943 i Nationalmuseets restaurant. Ved prisoverrækkelsen sagde forfatterforbundets formand bl. a.: Bogen har sin egen tone, sit særegne thylandske mæle. Skildringerne overbeviser ved deres ægthed, og det er således en stor og en god bog, dansk litteratur har fået. Frihed for Loke I 1943 og 1944 udsendte Martin Jensen to historiske romaner om væveren Hans Hansen fra Mern på Sydsjælland. Han blev af bondevennerne opstillet som kandidat i 1848 til den grundlovgivende forsamling og slog den nationalliberale professor H. N. Clausen i Præstøkredsen. Det vakte forfærdelse i de borgerlige, liberale kredse, at den ulærde, fattige bomuldsvæver vandt over den fornemme professor. Efter en smædekampagne blev væveren tvunget til at nedlægge sit mandat. Det er med andre ord så som så med friheden, og titlen Frihed for Loke er da også ironisk ment fra forfatterens side. Den anden roman om væveren fra Mern har titlen Hvad udad Tabes og er knyttet til året Også her er titlen en spydighed. Hvor Dalgas taler om hedejorde, skriver Martin Jensen om demokratiske rettigheder. Overklassen i Danmark hævner tabet til tyskerne ved indadtil at angribe frihedsrettighederne i juni-grundloven fra Sygdom satte en stopper for Martin Jensens oprindelige planer om et tredje bind om Hans Hansen. Man kan kun beklage, at forfatterskabet blev bragt til standsning midt i en blomstrende udvikling. I de to væverbind har han udviklet sig kunstnerisk og fortæller sit stof i dramatiske episoder. Han er mere stram og præcis i sin komposition. Martin Jensen skrev ikke historiske romaner for at fjerne sig fra nutiden. Han skrev for at gøre fortiden aktuel. Han har været tro mod de historiske kilder, men formålet var at bruge frihedskamp en i forrige århundrede som våben i besættelsestidens frihedskamp. For Martin Jensen var demokrati og frihed ikke tomme ord. Han svingede pisken over den grundtvigske præst, der i tallet kun havde de store frihedsord i munden. Dermed rammer piskesnerten også de kulturelle og politiske magthavere, der bøjede sig for nazivældet. Bøgerne blev godt modtaget de fleste steder. Politikken skrev den 3. december 1943 om Frihed for Loke : I kraft af sit uudtømmelige emne og sin personlige karakter vil den vække stor diskussion. Nogle vil hæve den til skyerne, andre vil brænde den, men vurderingsmanden, hvis pligt er besindighed, siger: Sjældent bliver vort lands historie så begavet, så personligt og så ubarmhjertigt levendegjort. Thisted Amtsavis dypper den 21. december nogle syrlige dråber i bægeret med de fine anmeldelser. Avisen benytter lejligheden til at fremhæve, at romanen Ve stenvind tegnede et falsk billede af forholdene og

5 efterlod læseren med en tom, flov smag. Efter avisens mening er det i endnu højere grad tilfældet med Frihed for Loke. Sidste kapitel Martin Jensen havde ikke noget stærkt helbred. Allerede i barndommen var det galt med bentøjet. Flere gange havde moderen ham med på Rigshospitalet, hvor han igen i foråret 1944 var indlagt og opereret for en nyrelidelse. Efter operationen var han et par måneder hos vennen Aksel Hole og rejste derefter hjem til Sundby. Her fik han et tilbagefald og lå en månedstid på Thisted sygehus, hvor han fik blodoverførsel fra én af sine brødre. Fra Thisted blev Martin Jensen i ambulance overført til vennen i Ferritslev, men det blev nødvendigt at indlægge ham på sygehuset i Ringe. Julen 44 tilbragte han hos Aksel Hole, men kort efter måtte han igen indlægges på sygehuset i Ringe. Nu led han også af mellemørebetændelse, og den 19. januar 1945 måtte han give op, kun 36 år gammel. I nekrologerne betegnes Martin Jensen som lovende og talentfuld. Han blev begravet den 24. januar på Stagstrup kirkegård under stor deltagelse. Pastor Frederiksen betonede ved begravelsen den religiøse undertone, som han fandt var til stede i de senere bøger. Han har kendt bøgerne og besøgte Martin Jensen på sygehuset i Thisted. Ved mindesammenkomsten i forsamlingshuset læste broderen Albert Jensen digtet Menneskesønnen, som Martin Jensen skrev på sit sidste sygeleje. I forfatterforbundets blad skrev Cai M. Voel i april 1945, at Martin Jensen var et fint og stilfærdigt menneske, der med sine melankolske drag mindede ham om den unge Jacobsen. Kort før sin død nåede Martin Jensen at lave det første manuskriptudkast til en stor film om husmandsbevægelsen. Desværre måtte Dansk Kulturfilm opgive projektet ved Martin Jensens død. Efterskrift Ved Martin Jensens barndomshjem ligger gravhøjen Skelhøj ved sogneskellet mellem Stagstrup, Skjoldborg og Snedsted. I Martins barndom hed hjemmet Ludvigsborg, man da broderen, Johannes, overtog ejendommen i 1946, blev navnet forandret til Skelhøjgård. På grund af dårligt helbred måtte broderen afhænde hjemmet i Martin og hans søskende legede på Skelhøj, og i bogen Vestenvind optræder højen i første og sidste kapitel, hvor den for Hans Peter bliver et symbol for det, der rækker ud over hverdagen og sogneskellet. Det er derfor forståeligt, at det var her på højen, man valgte at rejse en mindesten for Martin Jensen. Mindestenen blev afsløret den 14. juli 1947 af forfatteren Hans Kirk. Han betonede ved den lejlighed Martin Jensens store arbejdsevne og hans næsten legendariske beskedenhed. Læge Carl Theilmann, København, mindedes sin afdøde ven og fremhævede, at han var én af dem, man kunne stole på. Desuden var der taler af redaktør Brunsgaard, Thisted, biavler P. Westergaard, Sundby, forfatteren Evald Longfors, København, og Martins søster, Ellen. Ved højtideligheden læste skuespillerinden Frida Budtz-Müller op af Martin Jensens digte for de omkring 200 fremmødte. Hun var enke efter forfatteren Bertel Budtz-Müller, der stammede fra Thisted og døde i I september 1980 tog skoleleder Chr. Goul-Jensen, Vester Vandet, og han søn, Arne, initiativ til at stabilisere mindestenen. Der var mindesammenkomst på Skelhøj og på Hotel Vildsund Strand, hvor bl.a. Orla Lundbo talte. Nu har Skelhøj bestået i flere tusinde år. Lad os håbe, at også mindestenen i mange år fremover må få lov til at minde om Martin Jensens indsats for menneskelighed og social retfærdighed. Uden Skelhøj og Thy - ingen Martin Jensen og ingen Vestenvind. Lad os glemme Janteloven og være taknemmelige for, at Martin Jensen tog thyboerne alvorligt - på godt og ondt - sådan er livet jo for thyboer og alle andre verdensborgere. KILDER: Radioforedrag af Albert Jensen trykt i jul i Thy Stagstrup Kirkebog. Skoleprotokoller fra Hvidbjerg Centralskole. Familievandrebøger deponeret på Thisted Museum. Radiointerview med Johannes Jensen, Radio Thy 8. maj Familien Jensens familiedigtsamling. Ud over de i artiklen nævnte avisartikler er følgende anvendt: Kronik af Orla Lundbo i Holstebro Avis 5. oktober Kronik af Harald Herdal i Land og Folk 19. januar Kronik af Hans Kirk i Land og Folk 13. maj Thisted Amts Tidende 19. januar 1945 og 14. juli Thisted Amts Avis 15. juli Radio Midt- og Vestjylland 11. september (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1989, side ).

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring 3.søndag efter påske, 11.5.2014. Domkirken 10: 739 Rind nu op, 298 Helligånden trindt på jord, 243 Luk øjne op, 379 Der er en vej, 784 Altid frejdig. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Nadver: 23 Hvor Gud mig fører.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14

22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14 22. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Mattæus 18, 1-14 Herre Jesus, stærk og mild, gyd din kraft, og tænd din ild i vort lunkne indre! Du, som gør den svage stærk, gør os varme for dit værk,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere