Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen"

Transkript

1 Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Bogen hedder Vestenvind ; den skulle snarere hedde Østenvind efter det andens vejr, der blæser i den. Så negativt indledes anmeldelsen af Martin Jensens bog Vestenvind i Jyllands Posten den 23. oktober Anmeldelsen syder af negativitet, og i slutningen hedder det, at bogen er skrevet uden begreb om komposition og ganske overfladisk, uden virkelig sans for mennesker. Da bogen i 1945 blev udsendt i ny udgave, skrev den samme avis under overskriften En stilfærdig Idealist den 4. oktober: En rigdom af menneskeskildringer og mennesketyper fylder hans bøger. Han har menneskekærlighed, sans for gengivelse af oplevelser, og han har tillige både lune og ironi. Og til sidst fastslås: Kritikken har anerkendt hans talent som ærligt og redeligt. Så forskellige udsagn, men dog samme avis og samme bog. Alligevel illustrerer de to anmeldelser meget godt den mildt sagt blandede modtagelse, Martin Jensens bøger fik. Anmeldelserne viser også, at anerkendelsen kom til sidst. Men som det så ofte sker: Mange gemte de anerkendende ord til efter Martin Jensens død i januar Selv om Jyllands Posten læses mere end Martin Jensen, kan vi i dag konstatere, at avisen har haft større problemer med vindretningen end forfatteren. Hans bøger er ikke i tvivl om, hvilken vej vinden blæser. Som sande naturkræfter gør de op med hykleri og umenneskelighed. Barndommen Men hvem var så mennesket og forfatteren Martin Jensen? Ja, han blev født den 5. april 1908 på en lille ejendom i Sundby som søn af Marie og Karl Jensen. Moderen stammede fra Hassing, og faderen voksede op på asylet i Elsted. Som nummer fire af en børneflok på ni var Martin den drivende kraft i børnenes fantasifulde lege, der ofte hentede næring i bøgernes verden: Robin Hood og Ingemann s romaner ikke at forglemme - de blev genlæst flere gange. Det var ikke kun under leg, fantasien udfoldede sig. En bror erindrer, hvordan Martin over en periode fortalte en fortsat roman, både når der blev sorteret kartofler og om aftenen i sengen. Enten det nu var fri fantasi eller hentet fra en bog, så prægede storebroderen flere af sine søskende for livet. Barndomshjemmet var indremissionsk. Men selv om det var en selvfølge at gå i søndagsskole hveranden søndag i missionshuset i Sundby, så var der ikke tale om en strengt dømmende kristendom. Senere i livet gik Martin Jensen i rette med hykleriet i religiøse kredse. Som socialist vendte han sig mod den form for religion, som tilslørede og svækkede en mere retfærdig fordeling i samfundet. Om han var gudsfornægter, er svært for os at svare på i dag og var det måske også for Martin Jensen, da han levede. Men troens styrke tog han med sig fra hjemmet, selv om han brugte denne kraft på social retfærdighed frem for sin sjæls frelse. Da Martin Jensen var ti år gammel, mistede han sin far. Moderen stod nu alene med ni børn, hvoraf den yngste kun var et år gammel. Hun blev en selvstændig kvinde. Og styrken havde hun, såvel i hverdagen som i troen. Engang kneb det med penge til terminen, og hun bad et par dage i træk til Gud om hjælp. Senere kom et familiemedlem uden at være spurgt med de nødvendige penge, og hendes eneste kommentar var: Nå, det var dig, der skulle komme med dem! Det var denne mor, der leverede stof til én af de smukkeste og mest ærlige personskildringer i Martin Jensens forfatterskab. Faderen, Karl Jensen Familien værner endnu om et digt fra 1944, der viser, at han havde den største respekt for sin mors tro. I sidste strofe skriver sønnen til sin mor: Som på ørnevinger endnu din stærke tro fra jordens trange dale mod evighed slår bro. Efter fire års enkestand blev moderen gift med Anders Vestergaard Christensen. Martins forhold til ham blev aldrig det bedste. Forståeligt nok var det svært for den halvvoksne dreng at acceptere en ny far. Uddannelse Martin Jensen gik i Sundby Skole hos lærer Christiansen og blev konfirmeret i Stagstrup kirke. Derefter tjente han hos Chr. Vestergaard i Sundby, men den videbegærlige tjenestekarl havde alt andet i hovedet end praktisk landbrug. Da Martin var 17 år gammel, blev han optaget på den nærmeste kostskole, nemlig Hvidbjerg private Realskole på Thyholm. De nødvendige skolemæssige forudsætninger havde han fået ved at læse sprog hos pastor Krarup i Stagstrup. Det var ikke usædvanligt på den tid at springe ind i et skoleforløb efter at have modtaget privat

2 undervisning. Moderen måtte ud at låne penge til sønnens skoleophold, så det har i sidste instans været hendes afgørelse, at han kunne læse videre. ateistisk holdning; hør bare disse linjer i epilogen på bogens sidste side: Men bag livet og døden aner vi kraften, der driver kloderne og os. Et væsen, vi søger og altid længes mod. Et væsen, vi kalder Gud. Da romanen blev genudgivet, skrev P. G. Lindhardt den 14. januar 1958 i Jyllands Posten: Den er sikker i skildringen og vaklende i sin standpunkttagen, fordi han virkelig sanser, at vækkelsen var et både-og. Det er en ren perle af en bog. Familien i Sundby. Siddende fra højre: Moderen Marie, Johannes, Henry og Anders Vestergaard. Stående fra højre: Albert, Stinne, Jens, Johanne, Martin, Ellen og Emil. Efter to år på skolen i Hvidbjerg, fik Martin præliminæreksamen, en eksamen mellem realeksamen og studentereksamen. Han startede i 3. real i en klasse med 21 elever, heraf fire piger. Standpunktskaraktererne i oktober 1925 er på det jævne: gx i skriftlig og mundtlig dansk, men mgx i engelsk, tysk, historie og geografi. Karakterprotokollen tyder på, at Martin Jensen har været en flittig elev. I april 1927 er årskaraktererne i 4. realklasse udelukkende topkarakterer: ug? og mgx over hele linjen (undtagen en bundskraber i orden). Han opnåede det næsthøjeste pointstal i klassen. Blandt klassekammeraterne var Aksel Hole, som Martin Jensen bevarede kontakten med livet igennem. Det var i hans hjem i Ferritslev på Fyn, at Martin tilbragte sin sidste jul i Fra Hvidbjerg gik turen videre til Birkerød Statsskole, hvor Martin Jensen tog studentereksamen i Han besluttede sig for at læse jura på Københavns Universitet og gennemførte også 1. del til embedseksamen i Men så begyndte det for alvor med skriveriet, og jurastudiet blev aldrig fuldført. Med kors over døren Martin Jensen debuterede som digter i tidsskriftet Vild Hvede, og i 1933 udkom digtsamlignen Hjertets Uro og romanen Med Kors over Døren. Digtsamlingen består af 24 små digte og er med Harald Herdals ord en ung sjæls undren over sig selv og sine omgivelser. Tonen slås an i linjerne: Voldsom er livets larm - kun den der lytter, hører gråden. Digtsamlingen slutter med ordene: Gud hvor er du? Uroligt er vort hjerte. Her er det vel ikke en gudsfornægter, der taler, men en ung mand, der stiller spørgsmål. Romanen Med Kors over Døren er tydeligt en skildring af Martin Jensens egen barndom, tilegnet hans mor og mindet om den afdøde far. I bogen møder vi drengen Karl fra hedehuset i Kalleby sogn; vi møder hans undren over livet og hans dragen mod bøgernes verden. Men vi præsenteres også for en række landlige typer. Og baggrunden er ofte striden mellem missionsfolkene og de øvrige, mellem Guds og verdens børn, mellem rig og fattig. Der er både nænsomhed og ironi i skildringen. Derimod er det stadig svært at få øje på en konsekvent Martin, omkring 9 år gammel. Andre har udtalt sig mere kritisk om bogen og betegner den som en kladde til romanen Vestenvind. Debutromanen vakte ikke det røre, som blev efterfølgeren til del. Alligevel er der så mange fællestræk, at det kan være passende at klargøre Martin Jensens syn på indre mission, som det kom til udtryk i Socialdemokraten den 30. august I interviewet med underoverskriften Jeg er ikke profet hedder det: Indremissionen var vel nok til at begynde med udtryk for en samfundsgruppes forsøg på at danne sig sit eget kulturliv - i starten måske også af positiv og social karakter - men efterhånden opstod der reaktionære tendenser, som blev stærkere og stærkere og bragte udviklingen til at gå i stå. Året efter udkom en ny digtsamling med titlen Attende april Ikke længere hjertets uro, men en ren politisk digtsamling i satirisk form. Som titlen antyder er det aktuelle digte, der i dag har mistet noget af deres slagkraft. Men tilslutningen til arbejderbevægelsen er åbenbar. I 1935 fulgte digtsamlingen Der brænder en Ild, der består af to længere prosadigte: En sang om to og I hagekorsets skygge. Det første er et kærlighedsdigt og det andet et politisk digt, der advarer mod nazismens trussel på et tidspunkt, hvor koncentrationslejrenes gru endnu er fremtidsmusik for de fleste danskere. De to digte viser med al tydelighed to uadskillige sider i Martin Jensens forfatterskab, nemlig den indre verden, menneskeligheden og kærligheden, der ikke kan udskilles fra den ydre verden, de sociale og politiske forhold. Vandrebogen Den bedste kilde til forståelse af Martin Jensens liv i 30 erne er vandrebogen Guddau igen, der cirkulerede

3 mellem Martin og hans søskende. Vandrebogen startede i september 1934 og sluttede i april 1940, da den tyske besættelse satte en stopper for den åbenhjertige meningsudveksling, som præger vandrebogens seks bind. Næsten tyve indlæg er der fra Martin Jensen, der ofte er den, der provokerer til diskussion. Martins håndskrift i vandrebogen. I vandrebogen fortæller Martin Jensen ikke meget om sit personlige liv. Han bruger energien på at argumentere for sin politiske livsholdning. Dog får vi i 1935 at vide, at han har en stilling på Dansk Familie Blad - et tilhørsforhold der bekræftes året efter. Vi får også oplyst, at han redigerer et månedsblad for Birkerød Elevforening - et bijob han havde i flere år. Martin Jensen træder i 1935 ind i redaktionen af det kommunistiske blad Unge Garde, hvor han skal redigere en rubrik for landboungdommen. For thyboen Martin Jensen var det magtpåliggende at slå bro mellem land og by. Nogle aftener er han ude at læse op; og så får vi i øvrigt også at vide, at han har en skrivemaskine - en fornuftig anordning håndskriften taget i betragtning! I 1939 omtaler Martin Jensen sit sædvanlige arbejde på Aftenbladet, hvor han arbejder som korrekturlæser. Hans arbejdsbetingelser udtrykkes nok mest koncentreret den 10. januar 1937: Man slider sig op i kapitalismens tjeneste og den smule fritid man har anvender man til forsøg på at undergrave den. Der skal sommetider en stærk tro til at holde modet oppe. Indholdet i vandrebogsartiklerne drejer sig ofte om kirken og dens institutioner. Martin Jensen går skarpt i rette med vanekristendommen, som han opfatter som reaktionær. Men han argumenterer aldrig for, at al religion bør afskaffes. I 1937 hedder det således kort og godt: Jesu tale er liv - teologi er død - teologi keder en sund ungdom. Rent politisk er Martin Jensen ikke forstokket i sine synspunkter. Efter alliancen mellem Hitler og Stalin skriver han den 2. august 1939: Sovjetunionens rolle i dette spil er et kapitel for sig, men det vil jeg hellere drøfte under fire øjne med Stalin - hvorefter han sikkert giver mig en fribillet til Sibirien. Vandrebogens sidste indlæg er dateret den 12. april Her skriver Martin Jensen bl.a.: Nu taler realiteterne deres eget stærke sprog. Nu gælder det for enhver af os at vise hvad styrke vor tro og vore idealer har. Hjertet varmt og hovedet koldt - det må være parolen i den kommende tid. Det var ord, som kom til at præge søskendeflokken i besættelsesårene. Selvom Martin Jensen levede yderst spartansk, måtte han selvfølgelig have et sted at bo. Ifølge vandrebogen flytter han sammen med en kammerat til november 1934 ind i en toværelses lejlighed på 2. sal i Elbagade 21 på Amager. I 1935 er adressen 4. sal i Store Kongensgade 101, og i 1936 er teltpælene flyttet til pension Gotha, Gothersgade 129, hvor han har et rart lille værelse med en herlig udsigt over Botanisk Have og Kongens Have. Her træffer han sin kone, Manja, og i 1937 flytter de ind i Rømersgade 7. I vandrebogen hedder det lakonisk: Efter et par måneders sygdom har jeg installeret mig som ægtemænd. Det var ikke noget helt almindeligt ægteskab, Martin Jensen indgik. Manja Kupfer Jensen var næsten ti år ældre end han. Hun var af jødisk afstamning og født i den lille litauiske by Plunge. Som ung kom hun til Berlin, hvor hun levede sammen med forfatteren Theodor Plivier, der blev verdensberømt for romanen Stalingrad. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 emigrerede han til Sovjet. Manja blev i Berlin efter bruddet med Plivier og måtte ernære sig ved at sy damehatte. Efter et fængselsophold, mistænkt for at være kommunistisk sympatisør, flygtede hun i 1936 til København. Med i bagagen havde hun manuskriptet til erindringsbogen Lithauen Berlin, der udkom på Gyldensdals Forlag i Manjas eneste mulighed for at blive i Danmark var at gifte sig, og Martin tilbød hende ægteskab. Som det er set både før og senere med fornuftsægteskaber, udvikledes forholdet sig til et varmt venskab, der imidlertid sluttede brat i 1943 med tyskernes aktion mod de danske jøder. Før aktionen blev Manja varskoet af en tysk soldat, hun havde kendt i Berlin. Trods en dramatisk overfart nåede hun velbeholdent til Sverige. Efter krigen vendte Manja hjem til en tom lejlighed i Rømersgade, hvor hun blev boende, indtil hun kom på plejehjem et par år før sin død i Hun gjorde meget for at bevare mindet om sin afdøde mand, bl.a. ved at oprette Martin Jensen og hustru Manja Jensens Legat, som skiftevis skal uddeles til en jysk og en jødisk forfatter. Martin Jensens hengivenhed for sin kone kan læses i et digt, der er dateret 12. februar Første strofe lyder således: Fremmede fugl, som kom til min rede udefra stormnattens hærgende gru du blev min fælle, fordi jeg var ensom fattig og hjælpeløs ligesom du. Et af denne periodes revolutionære digte er blevet stående. Det er et digt, der i 1937 blev trykt i tidsskriftet Fremad som støtte til dem, der kæmpede for demokratiet i det borgerkrigsramte Spanien. Afdøde minister, socialdemokraten Per Hækkerup ønskede sangen sunget ved sin båre. Første vers er indhugget i en mindesten, der i 50-året efter krigens start blev rejst for de danskere, der faldt i Spanien. Stenen er placeret ved Frihedsmuseet i København, og verset lyder således: En hilsen til jer, kammerater, til dig min ven og min bror, der kæmper i Spaniens bjerge for frihed og lykke på jord. Vestenvind I en række år hørte offentligheden ikke så meget til Martin Jensen. Selv sagde han, at han savnede ro. Den begyndende sygdom har vel også tæret på kræfterne. Men brændt ud var han ikke. I sine tre sidste leveår udsendte han tre romaner. Den første, Vestenvind, udkom i 1942, og med den kom anerkendelsen... og kritikken.

4 Romanen Vestenvind er en kollektiv roman fra 30 ernes urolige tid med et mylder af mennesker. Der er altså ingen egentlig hovedperson, selv om man hører mest om Hans Peter, som vi møder første gang som 14-årig. Der må være mange selvbiografiske træk i skildringen af Hans Peter og de andre unge; de har forfatterens sympati, og romanen er da også blevet betegnet som bogen om 30 ernes landboungdom. Martin Jensen I Vestenvind beskriver Martin Jensen det sogn i Thy, hvis mennesker han kendes så godt. Bogen fortæller bredt om de handlende, bønderne og husmændene, om deres hverdagsliv og søndagsliv i stort og småt. Sognekongerne beskrives med stilfærdig sarkasme, hvorimod husmænd og daglejere beskrives med dyb forståelse Her er klassekampen ført ud på landet, kirken, i forsamlingshuset og sognets daglige liv. Hans Kirk fandt, at der gik en klar linje fra Åkjær og Skjoldborg til romanen Vestenvind. Set med lokale øjne mente mange nok, at Martin Jensen gik for tæt på virkeligheden. Mange blev genkendt, måske endda flere end der var belæg for; et kendetegn for sandfærdige romanfigurer er vel netop, at de findes i virkeligheden. Men det er selvfølgelig ikke klogt, at der kan sættes navn og adresse på. Som nævnt indledningsvis fik romanen en blandet modtagelse. Berlingske Aften skrev den 18. september 1942: Forfatteren går løs på alt, hvad der har med kirke og kristendom at gøre, med knyttede hænder. Hensigten er måske god, men resultaterne ringe. I Social-Demokraten er tonen ikke bedre den 5. oktober: Martin Jensen hamrer løs på den religiøse livsform, heftigt agitatorisk. Og så er anmeldelsen i øvrigt sur over, at fagforeningerne fremhæves på bekostning af Socialdemokratiet. Børsen derimod er langt mere positiv den 12. oktober: Skildringen er gjort med både vid og forstand, og det bliver ikke sinker, der skal sætte forfatteren til vægs... Martin Jensens talent er uomtvisteligt. Han er nok social, men han er samtidig hyggelig. Thisted Amts Tidende er ret afdæmpet den 19. oktober i sin kritik af bogen, der betegnes som læseværdig, men ikke det store sus. Anmelderen anerkender, at forfatteren kender de skildrede forhold til bunds - i dag er det en kvalitet, man som historisk interesseret kan værdsætte efter fortjeneste. Efter Vestenvind kom så det skulderklap, som Martin Jensen sikkert har sat størst pris på, nemlig forfatterkollegernes anerkendelse. Det nystartede forfatterforbund tildelte som den første Martin Jensen Kollegernes Ærespris for romanen Vestenvind. Indstillingen kom fra et udvalg bestående af forfatterforbundets formand Cai M. Voil, Mogens Klitgaard og Soya. Prisoverrækkelsen på kr. fandt sted den 30. januar 1943 i Nationalmuseets restaurant. Ved prisoverrækkelsen sagde forfatterforbundets formand bl. a.: Bogen har sin egen tone, sit særegne thylandske mæle. Skildringerne overbeviser ved deres ægthed, og det er således en stor og en god bog, dansk litteratur har fået. Frihed for Loke I 1943 og 1944 udsendte Martin Jensen to historiske romaner om væveren Hans Hansen fra Mern på Sydsjælland. Han blev af bondevennerne opstillet som kandidat i 1848 til den grundlovgivende forsamling og slog den nationalliberale professor H. N. Clausen i Præstøkredsen. Det vakte forfærdelse i de borgerlige, liberale kredse, at den ulærde, fattige bomuldsvæver vandt over den fornemme professor. Efter en smædekampagne blev væveren tvunget til at nedlægge sit mandat. Det er med andre ord så som så med friheden, og titlen Frihed for Loke er da også ironisk ment fra forfatterens side. Den anden roman om væveren fra Mern har titlen Hvad udad Tabes og er knyttet til året Også her er titlen en spydighed. Hvor Dalgas taler om hedejorde, skriver Martin Jensen om demokratiske rettigheder. Overklassen i Danmark hævner tabet til tyskerne ved indadtil at angribe frihedsrettighederne i juni-grundloven fra Sygdom satte en stopper for Martin Jensens oprindelige planer om et tredje bind om Hans Hansen. Man kan kun beklage, at forfatterskabet blev bragt til standsning midt i en blomstrende udvikling. I de to væverbind har han udviklet sig kunstnerisk og fortæller sit stof i dramatiske episoder. Han er mere stram og præcis i sin komposition. Martin Jensen skrev ikke historiske romaner for at fjerne sig fra nutiden. Han skrev for at gøre fortiden aktuel. Han har været tro mod de historiske kilder, men formålet var at bruge frihedskamp en i forrige århundrede som våben i besættelsestidens frihedskamp. For Martin Jensen var demokrati og frihed ikke tomme ord. Han svingede pisken over den grundtvigske præst, der i tallet kun havde de store frihedsord i munden. Dermed rammer piskesnerten også de kulturelle og politiske magthavere, der bøjede sig for nazivældet. Bøgerne blev godt modtaget de fleste steder. Politikken skrev den 3. december 1943 om Frihed for Loke : I kraft af sit uudtømmelige emne og sin personlige karakter vil den vække stor diskussion. Nogle vil hæve den til skyerne, andre vil brænde den, men vurderingsmanden, hvis pligt er besindighed, siger: Sjældent bliver vort lands historie så begavet, så personligt og så ubarmhjertigt levendegjort. Thisted Amtsavis dypper den 21. december nogle syrlige dråber i bægeret med de fine anmeldelser. Avisen benytter lejligheden til at fremhæve, at romanen Ve stenvind tegnede et falsk billede af forholdene og

5 efterlod læseren med en tom, flov smag. Efter avisens mening er det i endnu højere grad tilfældet med Frihed for Loke. Sidste kapitel Martin Jensen havde ikke noget stærkt helbred. Allerede i barndommen var det galt med bentøjet. Flere gange havde moderen ham med på Rigshospitalet, hvor han igen i foråret 1944 var indlagt og opereret for en nyrelidelse. Efter operationen var han et par måneder hos vennen Aksel Hole og rejste derefter hjem til Sundby. Her fik han et tilbagefald og lå en månedstid på Thisted sygehus, hvor han fik blodoverførsel fra én af sine brødre. Fra Thisted blev Martin Jensen i ambulance overført til vennen i Ferritslev, men det blev nødvendigt at indlægge ham på sygehuset i Ringe. Julen 44 tilbragte han hos Aksel Hole, men kort efter måtte han igen indlægges på sygehuset i Ringe. Nu led han også af mellemørebetændelse, og den 19. januar 1945 måtte han give op, kun 36 år gammel. I nekrologerne betegnes Martin Jensen som lovende og talentfuld. Han blev begravet den 24. januar på Stagstrup kirkegård under stor deltagelse. Pastor Frederiksen betonede ved begravelsen den religiøse undertone, som han fandt var til stede i de senere bøger. Han har kendt bøgerne og besøgte Martin Jensen på sygehuset i Thisted. Ved mindesammenkomsten i forsamlingshuset læste broderen Albert Jensen digtet Menneskesønnen, som Martin Jensen skrev på sit sidste sygeleje. I forfatterforbundets blad skrev Cai M. Voel i april 1945, at Martin Jensen var et fint og stilfærdigt menneske, der med sine melankolske drag mindede ham om den unge Jacobsen. Kort før sin død nåede Martin Jensen at lave det første manuskriptudkast til en stor film om husmandsbevægelsen. Desværre måtte Dansk Kulturfilm opgive projektet ved Martin Jensens død. Efterskrift Ved Martin Jensens barndomshjem ligger gravhøjen Skelhøj ved sogneskellet mellem Stagstrup, Skjoldborg og Snedsted. I Martins barndom hed hjemmet Ludvigsborg, man da broderen, Johannes, overtog ejendommen i 1946, blev navnet forandret til Skelhøjgård. På grund af dårligt helbred måtte broderen afhænde hjemmet i Martin og hans søskende legede på Skelhøj, og i bogen Vestenvind optræder højen i første og sidste kapitel, hvor den for Hans Peter bliver et symbol for det, der rækker ud over hverdagen og sogneskellet. Det er derfor forståeligt, at det var her på højen, man valgte at rejse en mindesten for Martin Jensen. Mindestenen blev afsløret den 14. juli 1947 af forfatteren Hans Kirk. Han betonede ved den lejlighed Martin Jensens store arbejdsevne og hans næsten legendariske beskedenhed. Læge Carl Theilmann, København, mindedes sin afdøde ven og fremhævede, at han var én af dem, man kunne stole på. Desuden var der taler af redaktør Brunsgaard, Thisted, biavler P. Westergaard, Sundby, forfatteren Evald Longfors, København, og Martins søster, Ellen. Ved højtideligheden læste skuespillerinden Frida Budtz-Müller op af Martin Jensens digte for de omkring 200 fremmødte. Hun var enke efter forfatteren Bertel Budtz-Müller, der stammede fra Thisted og døde i I september 1980 tog skoleleder Chr. Goul-Jensen, Vester Vandet, og han søn, Arne, initiativ til at stabilisere mindestenen. Der var mindesammenkomst på Skelhøj og på Hotel Vildsund Strand, hvor bl.a. Orla Lundbo talte. Nu har Skelhøj bestået i flere tusinde år. Lad os håbe, at også mindestenen i mange år fremover må få lov til at minde om Martin Jensens indsats for menneskelighed og social retfærdighed. Uden Skelhøj og Thy - ingen Martin Jensen og ingen Vestenvind. Lad os glemme Janteloven og være taknemmelige for, at Martin Jensen tog thyboerne alvorligt - på godt og ondt - sådan er livet jo for thyboer og alle andre verdensborgere. KILDER: Radioforedrag af Albert Jensen trykt i jul i Thy Stagstrup Kirkebog. Skoleprotokoller fra Hvidbjerg Centralskole. Familievandrebøger deponeret på Thisted Museum. Radiointerview med Johannes Jensen, Radio Thy 8. maj Familien Jensens familiedigtsamling. Ud over de i artiklen nævnte avisartikler er følgende anvendt: Kronik af Orla Lundbo i Holstebro Avis 5. oktober Kronik af Harald Herdal i Land og Folk 19. januar Kronik af Hans Kirk i Land og Folk 13. maj Thisted Amts Tidende 19. januar 1945 og 14. juli Thisted Amts Avis 15. juli Radio Midt- og Vestjylland 11. september (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1989, side ).

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen Astrid Lindgren Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen 1 INDLEDNING: Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes Astrid Lindgren er en utrolig spændende person. Man kan læse hendes bøger igen og igen! Hun kombinere

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere