Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder"

Transkript

1 Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en håndbog for kommuner Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

2 Forord Udenlandske investeringer skaber mange arbejdspladser, øger kompetenceniveauet i dansk erhvervsliv og styrker vores konkurrenceevne og eksport. I dag konkurrerer Copenhagen regionen med metropoler som Stockholm, Hamborg og Berlin om at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og talenter. For at få del i denne vækst, skal vi sammen skabe de mest attraktive betingelser for ekspanderende virksomheder, som søger efter nye markeder, og vi skal være velforberedte og servicemindede, når en virksomhed viser interesse for at investere i Danmark. I Copenhagen Capacity arbejder vi, sammen med Udenrigsministeriets Invest in Denmark og kommunerne i Region Hovedstaden, på at markedsføre Danmark. Baseret på regionens styrkepositioner identificerer, beskriver og markedsfører vi mulighederne for udenlandske investorer, virksomheder og talenter. Når de udenlandske virksomheder viser interesse for vores tilbud, er det afgørende, at vores kommunale samarbejdspartnere står klar med en erhvervsenhed, som med det rettet servicetilbud styrker virksomhedens interesse i at investere og etablere virksomhed i regionen. For mange udenlandske virksomheder er det en stor fordel, at de let kan komme i dialog med kommunen. De flade hierarkier i Danmark og det gode samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder er på mange måder unikt. Koblet med det høje danske vidensniveau, et effektivt arbejdsmarked, den digitale infrastruktur og lav korruption, gør disse fordele en placering i Danmark interessant. Vores ønske med denne håndbog er at give inspiration og vejledning til, hvordan man i kommunerne bedst forbereder sig på at tiltrække og servicere de værdifulde, udenlandske virksomheder. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse i kommunerne. Med venlig hilsen Claus Lønborg Adm. direktør Copenhagen Capacity 2 Intro

3 Intro Indholdsfortegnelse 3 Intro Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere Brug Copenhagen Capacity Copenhagen Capacity markedsfører regionens styrkepositioner og stærke erhvervsklynger internationalt over for udenlandske virksomheder og potentielle investorer. Det er en stor styrke for os at kende til kommunernes væksterhverv og erhvervssammensætning, når vi viser udenlandske virksomheder rundt i regionen. Derfor opfordrer vi kommunerne til løbende at underrette os om deres erhvervsstyrker og erhvervstiltag, så vi sammen kan tiltrække udenlandske virksomheder og få dem placeret de bedst tænkelige steder i regionens kommuner. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

4 Intro En håndbog om kommunal investeringsfremme 4 Denne håndbog er et opslagsværk for ansatte i kommunen, der arbejder med erhvervsfremme, udvikling og vækst. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med 15 kommuner i Region Hovedstaden, og indholdet er baseret på Best Practice fra Copenhagen Capacity og de kommuner, der har erfaring med at tiltrække internationale virksomheder. Håndbogen giver forslag til, hvilke tiltag den enkelte kommune kan iværksætte, og orienterer systematisk om de ydelser, Copenhagen Capacity tilbyder på de forskellige stadier af tiltræknings- og fastholdelsesarbejdet. Sammen med Copenhagen Capacity spiller kommunen en stor rolle i markedsføringen af egne erhvervsstyrker, tilbud og visioner. Sammen skal vi præsentere udenlandske investorer for et koordineret og sammenhængende system, som det er nemt at komme i dialog med, og som løser de udfordringer, udenlandske investorer kan møde i Danmark. Brug af håndbogen I de følgende kapitler bliver du guidet igennem de forskellige faser fra markedsføring af de kommunale erhvervsstyrker til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske virksomheder. Vi giver anbefalinger til, hvad kommunen selv kan gøre, og forklarer samtidig, hvilket arbejde Copenhagen Capacity laver. Husk, at vi altid står klar til at hjælpe med at servicere udenlandske investorer, der overvejer etablering eller udvidelse af deres aktiviteter i kommunen. Du kan læse håndbogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk. Og hvis du har forslag til andre gavnlige samarbejdsmuligheder, hører vi gerne fra dig. Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

5 Intro I foråret 2013 kontaktede Halsnæs Kommune Copenhagen Capacity for at få hjælp til at besøge NLMK i Rusland, der er den største udenlandske investor i kommunen. NLMK havde købt en del af det gamle stålvalseværk Dansteel i Frederiksværk og investeret over en milliard danske kroner i opgradering af værket. Kommunen ønskede med besøget i Rusland at opnå et tættere samarbejde med NLMK og indgå i en konstruktiv dialog om fremtiden. Copenhagen Capacity rejste med kommunens borgmester og kommunaldirektør, regionens erhvervsdirektør, repræsentanter fra DTU med flere til Rusland for at vise NLMK, at kommunen ønsker at være en seriøs medspiller i udviklingen af kommunens største industriarbejdsplads. 5 Intro Jobskabelse og vækst i Halsnæs Kommune Strategien lykkedes. Stålvalseværket er i dag det mest avancerede værk i Nordeuropa, der er fastholdt mange jobs i Halsnæs, og NLMK DanSteel har blandt andet indgået en forskningsaftale med DTU om avanceret procesteknologi. I dag arbejder Copenhagen Capacity tæt sammen med kommunen om NLMK DanSteels forsatte vækst og med to andre investorer på området for at fastholde og udbygge produktionsmulighederne. - Svend-Erik Nielsen, Direktør Halsnæs Kommune Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

6 Den kommunale forberedelse Erhvervspolitisk målsætning og strategi Forberedelse 6 Kommunerne har i dag en stor viden om egne lokale erhvervsstyrker og kender tilsvarende til nabokommunernes forcer. Den viden skal bruges til at skabe de bedste betingelser for både det nye og det eksisterende erhvervsliv. Erfaringen viser, at kommuner, som har en klart defineret idé om at satse målrettet på bestemte typer virksomheder, klarer sig bedre i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder end kommuner, som sigter bredt. Det giver grundlag for en mere offensiv erhvervspolitik at udvælge nogle fokusområder, som kommunen aktivt vil arbejde med. For at kunne tiltrække nye virksomheder til kommunen, bør den politiske målsætning være på plads, lige som der bør være taget strategisk stilling til, hvilke erhvervsstyrker kommunen ønsker at fremhæve. Rummer kommunen dele af væksterhverv, der er potentiale i at styrke, er det afgørende at forankre dette som et fokusområde i den kommunale ledelse. Ledelsesforankring sikrer, at der er opbakning til at arbejde med markedsføringen af området på flere niveauer, og at der er bred forståelse i kommunen for, at man fremhæver og satser på udvalgte erhvervskategorier. Helt overordnet bør kommunen have taget stilling til, hvor man ønsker hvilke typer virksomheder placeret, så man har en klar strategi for hvilken form for markedsføring, der skal initieres. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

7 Gode råd Overvej, hvilke typer virksomheder der vil finde det interessant at placere sig i kommunen med udgangspunkt i det eksisterende erhvervsliv og de erhvervsstyrker, kommunen allerede har Overvej, om den erhvervspolitiske vision stemmer overens med det erhvervsliv, der findes i kommunen i dag Forberedelse Overvej, om kommunen har arealer, der egner sig nye virksomheder, og hvor de forskellige typer af virksomheder bør placeres 7 Overvej, hvilke værktøjer kommunen kan bruge til at kommunikere sin strategi for erhvervsudviklingen (politik, strategi, handleplan, kommuneplan etc.) Overvej, om kommunens målsætning i kommuneplanen konkret afspejles i kommunens strategier, budgetter og aktiviteter Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

8 Markedsføring af kommunale og regionale erhvervsstyrker Når den kommunale erhvervspolitik er forankret internt i kommunen, kan den kommunikeres, og kommunen kan markedsføre sin erhvervsvision. At positionere sig med en specifik fortælling, der skaber rammen om centrale værdier og erhvervsstyrker, skærper kommunens synlighed. Dermed bliver det lettere at skabe opmærksomhed hos relevante virksomheder. Forberedelse 8 For kommunen gælder det om at tiltrække sig opmærksomhed på baggrund af en større regional og national fortælling og at præsentere sig så attraktivt som muligt i den kontekst. De styrker, som ligger i kommunen, er ikke nødvendigvis fysiske i form af noget, man kan se, røre eller prøvekøre. Derfor er det vigtigt, at kommunen formår at visualisere attraktiviteten i kommunen via sin markedsføring. At skabe en fortælling om kommunens geografiske område og de fortræffeligheder, som ikke umiddelbart er håndgribelige. Professionelt og indbydende informationsmateriale, som præsenterer kommunens erhvervsstyrker og bløde værdier, er en positiv faktor, når målet er at tiltrække virksomheder og medarbejdere til kommunen. Det handler ikke om at markedsføre alt på en gang. Kunsten består i at vælge de fokusområder, hvor kommunen kan tilbyde noget mere, og præsentere både rationelle argumenter og emotionelle værdier i en appetitvækkende form. Potentialer og muligheder i området kan blandt andet synliggøres gennem gode virksomheds-cases. Fremhæv fx virksomhedernes tilfredshed med at bo i kommunen, og beskriv de forretningsmæssige successer, den kommunale erhvervsservice har været med til at skabe i det lokale erhvervsliv. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

9 Eksempler på elementer i en kommunal fortælling Bløde værdier Geografiske værdier Forberedelse Kulturliv Børnevenlig Internationale netværk Geografisk plcering 9 Forberedelse Natur og friluftsliv Tryghed Work/life balance Byliv Test- og demofaciliteter Cykelafstande/ Cykelby Attraktive boliger Uddannelsesinstitutioner Internationale skoler/ børnehaver Historisk identitet Erhvervsstyrke 1 * Offentlig transport Erhvervsstyrke 2 Infrastruktur * Erhvervsstyrke 1 og 2 skal ses som eksempler på en koncentration af virksomheder i kommunen, der er værd at fremhæve som attraktive at blive en del af. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

10 Den kommunale fortælling gavner erhvervslivet Forberedelse Den fortælling, kommunen skaber omkring sit erhvervsmiljø, er ikke bare gavnligt i tiltrækningen af nye virksomheder, men kan ligeledes være med til at fastholde det eksisterende erhvervsliv. Her er nogle eksempler: Etablerede SMV er (små og mellemstore virksomheder), der endnu ikke har skabt sig et veletableret brand for sig selv, nyder godt af at kunne promovere sig som en del af en klynge eller erhvervsstyrke, det vil sige som en del af flere virksomheder inden for samme felt. De kan bruge kommunens styrkeposition og omdømme til at tiltrække sig positiv opmærksomhed og skabe sig en plads på det globale marked. Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i kommunen, vil opleve det som en sikkerhed, at andre tilsvarende virksomheder har gjort det samme. De kan se muligheder for at rekruttere de rigtige medarbejdere, i at deltage i videndeling og i at få adgang til innovative entreprenører på deres felt. 10 Forberedelse Store virksomheder har lettere ved at indgå i internationale partnerskaber, når de er en del af en klynge. Samtidig bliver det lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når kommunen brander de bløde værdier. Lokale enheder, der er i fare for at lukke eller blive flyttet til udlandet, kan bruge den kommunale fortælling til at dokumentere, at de er en del af en styrkeposition. Det bliver lettere for dem at argumentere for at fastholde enheden i området eller måske endda at investere i den frem for at flytte eller lukke den. Nye medarbejdere kan se, at der på længere sigt er karrieremuligheder i et område, hvor der findes andre relaterede virksomheder. Måske kan det også give arbejde til en ægtefælle. Nogle investeringsfonde vælger udelukkende at investere i virksomheder, der indgår i klynger. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

11 Gode råd Skab en fortælling om de styrker, kommunen har besluttet at fremhæve, og kommuniker kommunens erhvervsprofil og den service, kommunen kan tilbyde Sørg for ledelsesforankring af den kommunale fortælling, så der er enighed om at afsætte ressourcer til udviklingen og følge op med handling Forberedelse Lav en oversigt over kommunens virksomheder samt test- og demonstrationsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner i regionen Kortlæg alle de bløde og geografiske værdier og tilbud, kommunen har at byde på, og beslut, hvilke styrker der skal fremhæves Kontakt 11 Identificer virksomheder, som kan visualisere kommunens erhvervsmiljø og erhvervsdemografi inden for hver erhvervsstyrke Identificer de forretningsnetværk, som kommunen kan give adgang til Profiler de erhvervsevents, som finder sted i området Alle materialer, som henvender sig til udenlandske virksomheder, skal være på engelsk. Klynger i regionen En klynge er betegnelsen for en geografisk koncentration af virksomheder og relaterede aktører inden for et afgrænset felt, som både samarbejder og konkurrerer indbyrdes. Klynger danner grundlag for øget produktivitet og innovation i de etablerede virksomheder og bidrager til, at flere nye starter op. Kilde: Copenhagen Capacity, inspireret af REG LAB s definition på klynger Forberedelse Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

12 Den første henvendelse Skal en virksomhed udvide sin forretning i et nyt land, er det enten ud fra et strategisk ønske om at være til stede på et givent marked eller et ønske om at få adgang til en specifik teknologi eller specielle kompetencer. Der kan også være et ønske om nærhed til en kultur, som kan tilføre virksomheden en særlig konkurrencemæssig fordel, eller et ønske om at komme tættere på en vigtig leverandør eller kunde. Når en virksomhed eller dennes rådgiver henvender sig til en investeringsfremmeorganisation eller en lokal myndighed, sker det undertiden anonymt. Det kan være, at en medarbejder i virksomheden bruger sin private til at etablere den første kontakt. Henvendelsen kan også komme fra en ekstern konsulent, som virksomheden har hyret til at agere på dens vegne. Anonymitet er ofte vigtigt i denne fase. Kontakt 12 I den første undersøgelsesfase søger virksomheden at afdække mulighederne for at få sine behov opfyldt, og kravene kan variere, alt efter projektets hovedformål. Det er oftest i denne fase, at virksomheden vælger at involvere Copenhagen Capacity. Kontakt Hvad gør Copenhagen Capacity Mødes med den udenlandske virksomhed. Ofte udarbejdes en mini-markedsanalyse samt en benchmark-analyse, hvor relevante konkurrerende storbyer testes på lønniveau, skatteforhold, kontorleje mv. og på, hvor attraktive de er, målt på andre relevante parametre som afgifter og ansættelsesforhold og tilstædeværende klynger Orienterer sig om kommunernes erhvervsdemografiske grundlag Præsenterer markedsmuligheder og potentielle kundemuligheder i regionen Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

13 Virksomhedens indledende screening vil typisk tage udgangspunkt i nøglekriterier som: omkostningsniveau (lønniveau, flexicurity 1, husleje, it- og teleomkostninger og rammebetingelser) makroøkonomisk stabilitet tilgængelighed og infrastruktur muligheden for at rekruttere nøglemedarbejdere sprogfærdigheder livskvalitet og livsstil Kontakt etableringsmuligheder kompetencer 13 tilstedeværende klynger 1 Flexicurity er betegnelsen for det miks af fleksibilitet (flexibility) på arbejdsmarkedet og social sikkerhed (security), som et land tilbyder. I Danmark har vi stor fleksibilitet og samtidig stor sikkerhed, hvilket er attraktivt for både arbejdsgiver og arbejdstager. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

14 Det første besøg i kommunen Når virksomheden peger på en foretrukken lokalitet, foretages der som regel en nøjere vurdering af områdets fordele og begrænsninger, inden den endelige beslutning tages. Oftest vil repræsentanter fra virksomheden besøge byen for at mødes med: Kommunale myndigheder Mulige lokale samarbejdspartnere Kunder, konkurrenter og leverandører Ejendomsmæglere, advokater, revisorer, banker Kontakt Universiteter og testfaciliteter 14 Rekrutteringsbureauer og jobcentre Skat, Erhvervsstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, certificeringsvirksomheder m.v. i relation til virksomhedens forretningsområde I forbindelse med besøget vil virksomheden som oftest også se på mulige lejemål sammen med en lokal ejendomsmægler eller udbydere af kontorhoteller. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

15 Hvad kan kommunen gøre Forberede information om potentielle samarbejdspartnere, test- og demonstrationsanlæg, mulige lokaliteter for placering Forberede et kvalificeret modtageteam Involvere borgmesteren Kontakte ejendomsmæglere og andre virksomheder, der kan være relevante som samarbejdspartnere Hvad gør Copenhagen Capacity Kontakt Skaber kontakt til kommuner for at få indblik i lokaliseringsmuligheder og mulige danske samarbejdspartnere til den pågældende virksomhed 15 Kontakt Udarbejder eventuelt et besøgsprogram med fremvisning af potentielle lokaliteter, møder med potentielle samarbejdspartnere, besøg på test- og demonstrationsanlæg mv. Deltager i møderne med virksomheden og kommunens modtageteam Leverer eventuelt individuelle analyser, der dokumenterer fordelene ved at etablere sig i regionen frem for i et andet land Sætter relevante møder op med bank, advokat og revisor og introducerer virksomheden til eventuelle støttemuligheder fra fx offentlige støtteprogrammer Skaber kontakt til kontorhotel eller ejendomsmæglere Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

16 Besøgsdelegationer Copenhagen Capacity modtager og servicerer ofte kommercielle besøgsdelegationer fra udlandet, som kommer til regionen for at kigge nærmere på de erhvervsstyrker og forretningsvilkår, Danmark kan tilbyde. Formålene med disse besøg er mange, men oftest er de besøgende virksomheder interesseret i enten at investere i regionen, at komme ind på det nordiske eller europæiske marked, at finde teknologier, der kan løse en udfordring i hjemlandet/koncernen, eller at opbygge relationer til danske virksomheder og institutioner. Især mange kinesiske, amerikanske og russiske investeringer kommer via joint ventures eller opkøb af danske virksomheder. Her investeres pengene ofte i en dansk virksomhed med attraktive teknologier eller produkter. Kontakt Brug borgmesteren 16 Større udenlandske virksomheder, især asiatiske, vil ofte gerne mødes med borgmesteren og et team af relevante ledende medarbejdere i kommunen til en dialog om mulighederne for at etablere sig i området. Ved at samle et kompetent team med borgmesteren i spidsen, viser kommunen sin velvilje og interesse i at modtage virksomheden og hjælpe med de udfordringer, der er forbundet med at etablere sig i et nyt land. Den service, virksomheden modtager under et besøg i en kommune, kan få afgørende betydning, når virksomheden vælger, hvor den vil placere sig. - Jørgen Jessen, Business Development Manager Copenhagen Capacity Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

17 Hvad kan kommunen gøre Vise et område/en teknologi/et testcenter frem Involvere borgmesteren Hvad gør Copenhagen Capacity Tilbyder at undersøge forretningsmuligheder i regionen 17 Kontakt Skaber overblik over regionens klynger, kompetencer, rammevilkår mv. Arrangerer besøg hos regionens relevante virksomheder og testcentre med konsulenter, der ofte taler besøgsdelegationens modersmål Finder konkrete virksomheder til investeringsprojekter, hvor udenlandske virksomheder efterspørger joint ventures eller opkøb Tilbyder konsulenter, der taler flydende engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, indisk, japansk og kinesisk Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

18 Hurtig og effektiv sagsbehandling og service Kommunen har stor indflydelse på, hvordan en udenlandsk virksomhed føler sig modtaget og serviceret. Og kommunen kan profilere sig på den værdi, som den enkelte virksomhed får tilført ved netop at etablere sig her. Med en god lokal erhvervsservice kan kommunen hæve sig fra at blive opfattet som en praktisk myndighed til at blive opfattet om et proaktivt serviceorgan, der skaber tilfredshed hos de virksomheder, kommunens medarbejdere er i dialog med. God kommunal erhvervsservice er karakteriseret ved at være: parat løsningsorienteret handlingsrettet effektiv hurtig Det er vigtigt, at virksomheden oplever kommunen som en serviceorienteret samarbejdspartner, som gerne vil imødekomme virksomhedens behov og ønsker, og som er fleksibel i forhold til de krav, virksomheden stiller. Det betyder meget for virksomhedens oplevelse af kommunen, at kommunens medarbejderne reagerer hurtigt på henvendelser og hjælper med alt fra grundsalg, lokalplaner og sagsbehandling til almindelige erhvervsrelaterede spørgsmål hvilket også kan indebære spørgsmål om skolegang, fritid og børnepasning. Modtagelse 18 I nogle tilfælde kan der også være brug for at hjælpe med spørgsmål om kultur- og strukturforskelle. En udenlandsk virksomhed har fx svært ved at skelne mellem, hvornår den skal henvende sig til kommunens erhvervsservice, og hvornår den skal henvende sig til en anden myndighed. Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

19 Én indgang til kommunens erhvervsservice For at betjene både danske og udenlandske virksomheder i kommunen hurtigt og smidigt, bør der kun være én indgang til den kommunale erhvervsservice, hvor virksomheden kan henvende sig og få hjælp og rådgivning til alle erhvervsrelaterede spørgsmål. Medarbejderne er klædt på til at oprette sagerne rigtig fra start og hjælpe alle former for virksomhedshenvendelser igennem systemet. Medarbejderne skal kunne kommunikere på engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, lige som kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil skal ligge på hjemmesiden på et professionelt engelsk på forretningsniveau. Se i øvrigt manualen: Én indgang for erhvervslivet Opskriften på tilfredse virksomheder. Dansk Byggeri, ErhvervsKontakten. Gode råd Præsenter kommunen som en samarbejdspartner, der vil finde løsninger sammen med virksomheden og ikke alene som en myndighed Modtagelse 19 Vis engagement og interesse ved alle former for henvendelser Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

20 Giv virksomheden en god start I etableringsfasen kan udenlandske virksomheder støde på problemer, som er svære at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Også manglen på indsigt i lokale procedurer for sagsbehandling kan være et problem. Her kan kommunen være en stor hjælp og få afgørende indflydelse på, om etableringen bliver en succes. Udfordringen her kan dog være, at virksomhederne ikke nødvendigvis henvender sig selv måske fordi de ikke er klar over, at kommunen tilbyder erhvervsservice. Det kan derfor være en god idé at opsøge nye virksomheder for at byde dem velkommen og introducere de serviceydelser, som kommunen stiller til rådighed. En god start kan være alfa og omega for, hvordan virksomheden trives, og for lysten til at ekspandere i kommunen på længere sigt. Hvad kan kommunen gøre Modtagelse Præsentere det lokale erhvervsservicekontor for nye udenlandske virksomheder 20 Præsentere kommunens erhvervsprofil og sørge for, at virksomhederne er informeret om kommunens relevante serviceydelser Være synlig og hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan kommunen og andre offentlige myndigheder fungerer, og hvilke krav virksomhederne skal opfylde Være lydhør og tilbyde at hjælpe, hvis der er problemer Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

21 Kommunale projektteams Erfaringen viser, at kommunen kan have stor nytte af at nedsætte et tværfagligt projektteam og sørge for politisk og ledelsesmæssig forankring, når virksomheder henvender sig med større projekter. Kommunen skal kunne sætte sig ind i virksomhedens situation. Er der problemer med at opfylde et af virksomhedens ønsker, bør kommunens medarbejdere være hurtige til enten at anvise et alternativ eller at forsøge at få en politisk afklaring af, om der er muligheder for dispensation. Virksomhederne oplever det som god service, hvis de får svar på deres spørgsmål og afklaring af tvivlspunkter inden for kort tid, hvilket vil sige mellem en til to dage. Udpeg en eller to projektansvarlige til at tage sig af henvendelserne og lad dem lede virksomheden igennem den kommunale service. I forbindelse med komplekse sager bør den projektansvarlige fra starten udarbejde en køreplan for projektet og agere som tovholder, der følger op og sørger for fremdrift. Dialog og samarbejde er vigtige nøgleord i en seriøs og professionel sagsbehandling. Det kræver positiv opmærksomhed, opbakning fra ledelsen og løbende fokus på at imødekomme den nye virksomheds ønsker. De enkelte fagforvaltninger, der er med i projektteamet, har ansvaret for at gå proaktivt til værks og eventuelt kontakte relevante statslige myndigheder for at få afklaret faglige udfordringer, som virksomheden står med. Modtagelse 21 Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

22 Eksempel på sammensætning af et kommunalt projektteam Projektansvarlig Plan og Erhverv Job og Arbejdsmarked Uddannelse Byggesag Vej og Park Ejendomme Kommunikation Teknik og miljø Modtagelse 22 Modtagelse Projektteam Fastholdelse Samarbejdspartnere

23 Gode råd Nedsæt et projektteam med en eller to projektansvarlige, der taler engelsk på forretningsniveau og står for den primære kontakt til virksomheden. Jo tidligere projektteamet etableres, jo bedre kan udfordringer og tilladelser diskuteres og behandles Forventningsafstem med den pågældende virksomhed, så der er klarhed over, hvornår den kan forvente tilbagemeldinger og overhold tidsplanen Giv virksomheden en liste over kontaktpersoner og andre nøglemedarbejdere i kommunen, relevante offentlige organisationer og øvrige eksterne parter, som er vigtige at inddrage. I en etableringssag kan listen indeholde centrale medarbejdere fra fx køb og salg af erhvervsgrunde/fast ejendom, planlægning, byggesag, miljø, trafik, jobcenter samt forsyningsselskaber Aftal de kvalitetskrav, tidskrav mv., som kommunen vil leve op til Reager hurtigt vær opmærksom på en eventuel tidsforskel og udnyt den Sørg for at have medarbejdere, der behersker engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, og for at kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil også findes på engelsk på hjemmesiden Etabler eventuelt udvidet betjeningstid, fx 24-timers service Modtagelse Fastholdelse 23 Modtagelse Samarbejdspartnere

24 Løbende kontakt Der ligger en stor værdi i at kunne servicere kommunens virksomheder godt udenlandske som danske. Det er vigtigt, at den kommunale erhvervsservice løbende er i kontakt med de udenlandske virksomheder, der er placeret i området. Det giver mulighed for at tage temperaturen på de udfordringer, virksomhederne møder, og tilbyde hjælp på de områder, hvor kommunen har mulighed for det. Den kommunale erhvervsservice kan her fokusere på tre virksomhedskategorier: 1. Nyetablerede virksomheder: Nyetablerede virksomheder løber ofte ind i problemer, som de har svært ved at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk, eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Her kan den kommunale erhvervsservice hjælpe. Men det kræver, at virksomhederne ved, at denne service findes. 2. Virksomheder i fare for nedlukning eller opkøb: Kommunen bør være opmærksom på, hvis etablerede virksomheder kommer i den situation, at de er i fare for at blive lukket, at de skal skære i medarbejderstaben, eller at de risikerer at blive opkøbt og flyttet til udlandet. Måske er det muligt at hjælpe disse lukningstruede virksomheder, inden det er for sent. Men det kræver, at kommunen løbende er i dialog med virksomhederne og er opmærksom på eventuelle faresignaler. Hvis en udenlandsk virksomhed i kommunen er lukningstruet, kontakt da Copenhagen Capacity. Det er vores speciale at dokumentere regionens styrker med argumenter og benckmark-analyser, så vi kan klæde den enkelte direktør på til at forsvare virksomhedens eksistensgrundlag i kommunen og til at tiltrække udenlandske investeringer, hvis virksomheden har brug for kapital Virksomheder i vækst: Nogle virksomheder ønsker at udvide deres forretning og overvejer, om deres nuværende lokalitet er egnet, eller om virksomheden skal flytte til et andet område i eller uden for Danmark. Det er naturligvis af største vigtighed for kommunen, at virksomheden bliver i kommunen, så tab af investeringer og arbejdspladser undgås. Også her gælder det om at være i løbende dialog med virksomheden, så kommunen tidligst muligt får kendskab til eventuelle ekspansionsplaner. Ligeledes kan det få afgørende indflydelse, at kommunen kan servicere virksomheder optimalt, når de henvender sig med ønske om at udvide deres forretning. Fastholdelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

25 Forkæl alle kommunens virksomheder og skab vækst I kan som kommune være med til at forbedre erhvervsvilkårene for det eksisterende erhvervsliv, der kan bidrage til virksomhedernes vækst. Den kommunale indsats for at forbedre konkurrenceevnen for sine virksomheder, kan have så stor effekt, at man ser virksomheder, der udvider, øger produktionen og ansætte flere medarbejdere. Det er en god idé at skrive konkrete tiltag ind i den fremtidige vækstdagsorden, der arbejder med at gøre de hjemlige rammer så attraktive som muligt. Med helt konkrete erhvervstiltag og fokusområder kan I som kommune skabe bedre relationer med jeres herboende virksomheder. Og med denne vision viser kommunen også, at I aktivt har fokus på virksomhedernes behov og helt grundlæggende, at I er glade for at have dem i kommunen. Den tætte personlige kontakt til kommunens virksomheder er en forudsætning for at kunne skabe et tæt forhold til virksomhederne og at kunne reagere på deres behov i tide. Først når I taler med virksomhederne, kan I vide på hvilke områder I kan hjælpe. Til overvejelse: Hvad er vigtigt at fremhæve for at gøre det attraktivt for relevante arbejdstagere at flytte til byen? Kan kommunen hjælpe virksomheder, der søger medarbejdere? Kan kommunen hjælpe med at sikre boliger til nye medarbejdere? Bør kommunen overveje at forbedre eller udbygge infrastrukturen? Har virksomhederne behov for tilladelser eller assistance til at finde faciliteter, som de kan benytte i forbindelse med testaktiviteter? Har virksomhederne behov for at tiltrække udenlandske medarbejdere, og har kommunen de faciliteter, som udenlandske medarbejdere og deres familier vil behøve? Er der behov for, at kommunen synliggør og kommunikerer de tilbud, som er vigtige for engelsktalende tilflyttere og deres familier? Fastholdelse 25 Fastholdelse Samarbejdspartnere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Hvad kan jeg fortælle om? Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere