Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder"

Transkript

1 Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en håndbog for kommuner Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

2 Forord Udenlandske investeringer skaber mange arbejdspladser, øger kompetenceniveauet i dansk erhvervsliv og styrker vores konkurrenceevne og eksport. I dag konkurrerer Copenhagen regionen med metropoler som Stockholm, Hamborg og Berlin om at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og talenter. For at få del i denne vækst, skal vi sammen skabe de mest attraktive betingelser for ekspanderende virksomheder, som søger efter nye markeder, og vi skal være velforberedte og servicemindede, når en virksomhed viser interesse for at investere i Danmark. I Copenhagen Capacity arbejder vi, sammen med Udenrigsministeriets Invest in Denmark og kommunerne i Region Hovedstaden, på at markedsføre Danmark. Baseret på regionens styrkepositioner identificerer, beskriver og markedsfører vi mulighederne for udenlandske investorer, virksomheder og talenter. Når de udenlandske virksomheder viser interesse for vores tilbud, er det afgørende, at vores kommunale samarbejdspartnere står klar med en erhvervsenhed, som med det rettet servicetilbud styrker virksomhedens interesse i at investere og etablere virksomhed i regionen. For mange udenlandske virksomheder er det en stor fordel, at de let kan komme i dialog med kommunen. De flade hierarkier i Danmark og det gode samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder er på mange måder unikt. Koblet med det høje danske vidensniveau, et effektivt arbejdsmarked, den digitale infrastruktur og lav korruption, gør disse fordele en placering i Danmark interessant. Vores ønske med denne håndbog er at give inspiration og vejledning til, hvordan man i kommunerne bedst forbereder sig på at tiltrække og servicere de værdifulde, udenlandske virksomheder. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse i kommunerne. Med venlig hilsen Claus Lønborg Adm. direktør Copenhagen Capacity 2 Intro

3 Intro Indholdsfortegnelse 3 Intro Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere Brug Copenhagen Capacity Copenhagen Capacity markedsfører regionens styrkepositioner og stærke erhvervsklynger internationalt over for udenlandske virksomheder og potentielle investorer. Det er en stor styrke for os at kende til kommunernes væksterhverv og erhvervssammensætning, når vi viser udenlandske virksomheder rundt i regionen. Derfor opfordrer vi kommunerne til løbende at underrette os om deres erhvervsstyrker og erhvervstiltag, så vi sammen kan tiltrække udenlandske virksomheder og få dem placeret de bedst tænkelige steder i regionens kommuner. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

4 Intro En håndbog om kommunal investeringsfremme 4 Denne håndbog er et opslagsværk for ansatte i kommunen, der arbejder med erhvervsfremme, udvikling og vækst. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med 15 kommuner i Region Hovedstaden, og indholdet er baseret på Best Practice fra Copenhagen Capacity og de kommuner, der har erfaring med at tiltrække internationale virksomheder. Håndbogen giver forslag til, hvilke tiltag den enkelte kommune kan iværksætte, og orienterer systematisk om de ydelser, Copenhagen Capacity tilbyder på de forskellige stadier af tiltræknings- og fastholdelsesarbejdet. Sammen med Copenhagen Capacity spiller kommunen en stor rolle i markedsføringen af egne erhvervsstyrker, tilbud og visioner. Sammen skal vi præsentere udenlandske investorer for et koordineret og sammenhængende system, som det er nemt at komme i dialog med, og som løser de udfordringer, udenlandske investorer kan møde i Danmark. Brug af håndbogen I de følgende kapitler bliver du guidet igennem de forskellige faser fra markedsføring af de kommunale erhvervsstyrker til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske virksomheder. Vi giver anbefalinger til, hvad kommunen selv kan gøre, og forklarer samtidig, hvilket arbejde Copenhagen Capacity laver. Husk, at vi altid står klar til at hjælpe med at servicere udenlandske investorer, der overvejer etablering eller udvidelse af deres aktiviteter i kommunen. Du kan læse håndbogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk. Og hvis du har forslag til andre gavnlige samarbejdsmuligheder, hører vi gerne fra dig. Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

5 Intro I foråret 2013 kontaktede Halsnæs Kommune Copenhagen Capacity for at få hjælp til at besøge NLMK i Rusland, der er den største udenlandske investor i kommunen. NLMK havde købt en del af det gamle stålvalseværk Dansteel i Frederiksværk og investeret over en milliard danske kroner i opgradering af værket. Kommunen ønskede med besøget i Rusland at opnå et tættere samarbejde med NLMK og indgå i en konstruktiv dialog om fremtiden. Copenhagen Capacity rejste med kommunens borgmester og kommunaldirektør, regionens erhvervsdirektør, repræsentanter fra DTU med flere til Rusland for at vise NLMK, at kommunen ønsker at være en seriøs medspiller i udviklingen af kommunens største industriarbejdsplads. 5 Intro Jobskabelse og vækst i Halsnæs Kommune Strategien lykkedes. Stålvalseværket er i dag det mest avancerede værk i Nordeuropa, der er fastholdt mange jobs i Halsnæs, og NLMK DanSteel har blandt andet indgået en forskningsaftale med DTU om avanceret procesteknologi. I dag arbejder Copenhagen Capacity tæt sammen med kommunen om NLMK DanSteels forsatte vækst og med to andre investorer på området for at fastholde og udbygge produktionsmulighederne. - Svend-Erik Nielsen, Direktør Halsnæs Kommune Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

6 Den kommunale forberedelse Erhvervspolitisk målsætning og strategi Forberedelse 6 Kommunerne har i dag en stor viden om egne lokale erhvervsstyrker og kender tilsvarende til nabokommunernes forcer. Den viden skal bruges til at skabe de bedste betingelser for både det nye og det eksisterende erhvervsliv. Erfaringen viser, at kommuner, som har en klart defineret idé om at satse målrettet på bestemte typer virksomheder, klarer sig bedre i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder end kommuner, som sigter bredt. Det giver grundlag for en mere offensiv erhvervspolitik at udvælge nogle fokusområder, som kommunen aktivt vil arbejde med. For at kunne tiltrække nye virksomheder til kommunen, bør den politiske målsætning være på plads, lige som der bør være taget strategisk stilling til, hvilke erhvervsstyrker kommunen ønsker at fremhæve. Rummer kommunen dele af væksterhverv, der er potentiale i at styrke, er det afgørende at forankre dette som et fokusområde i den kommunale ledelse. Ledelsesforankring sikrer, at der er opbakning til at arbejde med markedsføringen af området på flere niveauer, og at der er bred forståelse i kommunen for, at man fremhæver og satser på udvalgte erhvervskategorier. Helt overordnet bør kommunen have taget stilling til, hvor man ønsker hvilke typer virksomheder placeret, så man har en klar strategi for hvilken form for markedsføring, der skal initieres. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

7 Gode råd Overvej, hvilke typer virksomheder der vil finde det interessant at placere sig i kommunen med udgangspunkt i det eksisterende erhvervsliv og de erhvervsstyrker, kommunen allerede har Overvej, om den erhvervspolitiske vision stemmer overens med det erhvervsliv, der findes i kommunen i dag Forberedelse Overvej, om kommunen har arealer, der egner sig nye virksomheder, og hvor de forskellige typer af virksomheder bør placeres 7 Overvej, hvilke værktøjer kommunen kan bruge til at kommunikere sin strategi for erhvervsudviklingen (politik, strategi, handleplan, kommuneplan etc.) Overvej, om kommunens målsætning i kommuneplanen konkret afspejles i kommunens strategier, budgetter og aktiviteter Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

8 Markedsføring af kommunale og regionale erhvervsstyrker Når den kommunale erhvervspolitik er forankret internt i kommunen, kan den kommunikeres, og kommunen kan markedsføre sin erhvervsvision. At positionere sig med en specifik fortælling, der skaber rammen om centrale værdier og erhvervsstyrker, skærper kommunens synlighed. Dermed bliver det lettere at skabe opmærksomhed hos relevante virksomheder. Forberedelse 8 For kommunen gælder det om at tiltrække sig opmærksomhed på baggrund af en større regional og national fortælling og at præsentere sig så attraktivt som muligt i den kontekst. De styrker, som ligger i kommunen, er ikke nødvendigvis fysiske i form af noget, man kan se, røre eller prøvekøre. Derfor er det vigtigt, at kommunen formår at visualisere attraktiviteten i kommunen via sin markedsføring. At skabe en fortælling om kommunens geografiske område og de fortræffeligheder, som ikke umiddelbart er håndgribelige. Professionelt og indbydende informationsmateriale, som præsenterer kommunens erhvervsstyrker og bløde værdier, er en positiv faktor, når målet er at tiltrække virksomheder og medarbejdere til kommunen. Det handler ikke om at markedsføre alt på en gang. Kunsten består i at vælge de fokusområder, hvor kommunen kan tilbyde noget mere, og præsentere både rationelle argumenter og emotionelle værdier i en appetitvækkende form. Potentialer og muligheder i området kan blandt andet synliggøres gennem gode virksomheds-cases. Fremhæv fx virksomhedernes tilfredshed med at bo i kommunen, og beskriv de forretningsmæssige successer, den kommunale erhvervsservice har været med til at skabe i det lokale erhvervsliv. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

9 Eksempler på elementer i en kommunal fortælling Bløde værdier Geografiske værdier Forberedelse Kulturliv Børnevenlig Internationale netværk Geografisk plcering 9 Forberedelse Natur og friluftsliv Tryghed Work/life balance Byliv Test- og demofaciliteter Cykelafstande/ Cykelby Attraktive boliger Uddannelsesinstitutioner Internationale skoler/ børnehaver Historisk identitet Erhvervsstyrke 1 * Offentlig transport Erhvervsstyrke 2 Infrastruktur * Erhvervsstyrke 1 og 2 skal ses som eksempler på en koncentration af virksomheder i kommunen, der er værd at fremhæve som attraktive at blive en del af. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

10 Den kommunale fortælling gavner erhvervslivet Forberedelse Den fortælling, kommunen skaber omkring sit erhvervsmiljø, er ikke bare gavnligt i tiltrækningen af nye virksomheder, men kan ligeledes være med til at fastholde det eksisterende erhvervsliv. Her er nogle eksempler: Etablerede SMV er (små og mellemstore virksomheder), der endnu ikke har skabt sig et veletableret brand for sig selv, nyder godt af at kunne promovere sig som en del af en klynge eller erhvervsstyrke, det vil sige som en del af flere virksomheder inden for samme felt. De kan bruge kommunens styrkeposition og omdømme til at tiltrække sig positiv opmærksomhed og skabe sig en plads på det globale marked. Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i kommunen, vil opleve det som en sikkerhed, at andre tilsvarende virksomheder har gjort det samme. De kan se muligheder for at rekruttere de rigtige medarbejdere, i at deltage i videndeling og i at få adgang til innovative entreprenører på deres felt. 10 Forberedelse Store virksomheder har lettere ved at indgå i internationale partnerskaber, når de er en del af en klynge. Samtidig bliver det lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når kommunen brander de bløde værdier. Lokale enheder, der er i fare for at lukke eller blive flyttet til udlandet, kan bruge den kommunale fortælling til at dokumentere, at de er en del af en styrkeposition. Det bliver lettere for dem at argumentere for at fastholde enheden i området eller måske endda at investere i den frem for at flytte eller lukke den. Nye medarbejdere kan se, at der på længere sigt er karrieremuligheder i et område, hvor der findes andre relaterede virksomheder. Måske kan det også give arbejde til en ægtefælle. Nogle investeringsfonde vælger udelukkende at investere i virksomheder, der indgår i klynger. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

11 Gode råd Skab en fortælling om de styrker, kommunen har besluttet at fremhæve, og kommuniker kommunens erhvervsprofil og den service, kommunen kan tilbyde Sørg for ledelsesforankring af den kommunale fortælling, så der er enighed om at afsætte ressourcer til udviklingen og følge op med handling Forberedelse Lav en oversigt over kommunens virksomheder samt test- og demonstrationsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner i regionen Kortlæg alle de bløde og geografiske værdier og tilbud, kommunen har at byde på, og beslut, hvilke styrker der skal fremhæves Kontakt 11 Identificer virksomheder, som kan visualisere kommunens erhvervsmiljø og erhvervsdemografi inden for hver erhvervsstyrke Identificer de forretningsnetværk, som kommunen kan give adgang til Profiler de erhvervsevents, som finder sted i området Alle materialer, som henvender sig til udenlandske virksomheder, skal være på engelsk. Klynger i regionen En klynge er betegnelsen for en geografisk koncentration af virksomheder og relaterede aktører inden for et afgrænset felt, som både samarbejder og konkurrerer indbyrdes. Klynger danner grundlag for øget produktivitet og innovation i de etablerede virksomheder og bidrager til, at flere nye starter op. Kilde: Copenhagen Capacity, inspireret af REG LAB s definition på klynger Forberedelse Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

12 Den første henvendelse Skal en virksomhed udvide sin forretning i et nyt land, er det enten ud fra et strategisk ønske om at være til stede på et givent marked eller et ønske om at få adgang til en specifik teknologi eller specielle kompetencer. Der kan også være et ønske om nærhed til en kultur, som kan tilføre virksomheden en særlig konkurrencemæssig fordel, eller et ønske om at komme tættere på en vigtig leverandør eller kunde. Når en virksomhed eller dennes rådgiver henvender sig til en investeringsfremmeorganisation eller en lokal myndighed, sker det undertiden anonymt. Det kan være, at en medarbejder i virksomheden bruger sin private til at etablere den første kontakt. Henvendelsen kan også komme fra en ekstern konsulent, som virksomheden har hyret til at agere på dens vegne. Anonymitet er ofte vigtigt i denne fase. Kontakt 12 I den første undersøgelsesfase søger virksomheden at afdække mulighederne for at få sine behov opfyldt, og kravene kan variere, alt efter projektets hovedformål. Det er oftest i denne fase, at virksomheden vælger at involvere Copenhagen Capacity. Kontakt Hvad gør Copenhagen Capacity Mødes med den udenlandske virksomhed. Ofte udarbejdes en mini-markedsanalyse samt en benchmark-analyse, hvor relevante konkurrerende storbyer testes på lønniveau, skatteforhold, kontorleje mv. og på, hvor attraktive de er, målt på andre relevante parametre som afgifter og ansættelsesforhold og tilstædeværende klynger Orienterer sig om kommunernes erhvervsdemografiske grundlag Præsenterer markedsmuligheder og potentielle kundemuligheder i regionen Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

13 Virksomhedens indledende screening vil typisk tage udgangspunkt i nøglekriterier som: omkostningsniveau (lønniveau, flexicurity 1, husleje, it- og teleomkostninger og rammebetingelser) makroøkonomisk stabilitet tilgængelighed og infrastruktur muligheden for at rekruttere nøglemedarbejdere sprogfærdigheder livskvalitet og livsstil Kontakt etableringsmuligheder kompetencer 13 tilstedeværende klynger 1 Flexicurity er betegnelsen for det miks af fleksibilitet (flexibility) på arbejdsmarkedet og social sikkerhed (security), som et land tilbyder. I Danmark har vi stor fleksibilitet og samtidig stor sikkerhed, hvilket er attraktivt for både arbejdsgiver og arbejdstager. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

14 Det første besøg i kommunen Når virksomheden peger på en foretrukken lokalitet, foretages der som regel en nøjere vurdering af områdets fordele og begrænsninger, inden den endelige beslutning tages. Oftest vil repræsentanter fra virksomheden besøge byen for at mødes med: Kommunale myndigheder Mulige lokale samarbejdspartnere Kunder, konkurrenter og leverandører Ejendomsmæglere, advokater, revisorer, banker Kontakt Universiteter og testfaciliteter 14 Rekrutteringsbureauer og jobcentre Skat, Erhvervsstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, certificeringsvirksomheder m.v. i relation til virksomhedens forretningsområde I forbindelse med besøget vil virksomheden som oftest også se på mulige lejemål sammen med en lokal ejendomsmægler eller udbydere af kontorhoteller. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

15 Hvad kan kommunen gøre Forberede information om potentielle samarbejdspartnere, test- og demonstrationsanlæg, mulige lokaliteter for placering Forberede et kvalificeret modtageteam Involvere borgmesteren Kontakte ejendomsmæglere og andre virksomheder, der kan være relevante som samarbejdspartnere Hvad gør Copenhagen Capacity Kontakt Skaber kontakt til kommuner for at få indblik i lokaliseringsmuligheder og mulige danske samarbejdspartnere til den pågældende virksomhed 15 Kontakt Udarbejder eventuelt et besøgsprogram med fremvisning af potentielle lokaliteter, møder med potentielle samarbejdspartnere, besøg på test- og demonstrationsanlæg mv. Deltager i møderne med virksomheden og kommunens modtageteam Leverer eventuelt individuelle analyser, der dokumenterer fordelene ved at etablere sig i regionen frem for i et andet land Sætter relevante møder op med bank, advokat og revisor og introducerer virksomheden til eventuelle støttemuligheder fra fx offentlige støtteprogrammer Skaber kontakt til kontorhotel eller ejendomsmæglere Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

16 Besøgsdelegationer Copenhagen Capacity modtager og servicerer ofte kommercielle besøgsdelegationer fra udlandet, som kommer til regionen for at kigge nærmere på de erhvervsstyrker og forretningsvilkår, Danmark kan tilbyde. Formålene med disse besøg er mange, men oftest er de besøgende virksomheder interesseret i enten at investere i regionen, at komme ind på det nordiske eller europæiske marked, at finde teknologier, der kan løse en udfordring i hjemlandet/koncernen, eller at opbygge relationer til danske virksomheder og institutioner. Især mange kinesiske, amerikanske og russiske investeringer kommer via joint ventures eller opkøb af danske virksomheder. Her investeres pengene ofte i en dansk virksomhed med attraktive teknologier eller produkter. Kontakt Brug borgmesteren 16 Større udenlandske virksomheder, især asiatiske, vil ofte gerne mødes med borgmesteren og et team af relevante ledende medarbejdere i kommunen til en dialog om mulighederne for at etablere sig i området. Ved at samle et kompetent team med borgmesteren i spidsen, viser kommunen sin velvilje og interesse i at modtage virksomheden og hjælpe med de udfordringer, der er forbundet med at etablere sig i et nyt land. Den service, virksomheden modtager under et besøg i en kommune, kan få afgørende betydning, når virksomheden vælger, hvor den vil placere sig. - Jørgen Jessen, Business Development Manager Copenhagen Capacity Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

17 Hvad kan kommunen gøre Vise et område/en teknologi/et testcenter frem Involvere borgmesteren Hvad gør Copenhagen Capacity Tilbyder at undersøge forretningsmuligheder i regionen 17 Kontakt Skaber overblik over regionens klynger, kompetencer, rammevilkår mv. Arrangerer besøg hos regionens relevante virksomheder og testcentre med konsulenter, der ofte taler besøgsdelegationens modersmål Finder konkrete virksomheder til investeringsprojekter, hvor udenlandske virksomheder efterspørger joint ventures eller opkøb Tilbyder konsulenter, der taler flydende engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, indisk, japansk og kinesisk Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

18 Hurtig og effektiv sagsbehandling og service Kommunen har stor indflydelse på, hvordan en udenlandsk virksomhed føler sig modtaget og serviceret. Og kommunen kan profilere sig på den værdi, som den enkelte virksomhed får tilført ved netop at etablere sig her. Med en god lokal erhvervsservice kan kommunen hæve sig fra at blive opfattet som en praktisk myndighed til at blive opfattet om et proaktivt serviceorgan, der skaber tilfredshed hos de virksomheder, kommunens medarbejdere er i dialog med. God kommunal erhvervsservice er karakteriseret ved at være: parat løsningsorienteret handlingsrettet effektiv hurtig Det er vigtigt, at virksomheden oplever kommunen som en serviceorienteret samarbejdspartner, som gerne vil imødekomme virksomhedens behov og ønsker, og som er fleksibel i forhold til de krav, virksomheden stiller. Det betyder meget for virksomhedens oplevelse af kommunen, at kommunens medarbejderne reagerer hurtigt på henvendelser og hjælper med alt fra grundsalg, lokalplaner og sagsbehandling til almindelige erhvervsrelaterede spørgsmål hvilket også kan indebære spørgsmål om skolegang, fritid og børnepasning. Modtagelse 18 I nogle tilfælde kan der også være brug for at hjælpe med spørgsmål om kultur- og strukturforskelle. En udenlandsk virksomhed har fx svært ved at skelne mellem, hvornår den skal henvende sig til kommunens erhvervsservice, og hvornår den skal henvende sig til en anden myndighed. Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

19 Én indgang til kommunens erhvervsservice For at betjene både danske og udenlandske virksomheder i kommunen hurtigt og smidigt, bør der kun være én indgang til den kommunale erhvervsservice, hvor virksomheden kan henvende sig og få hjælp og rådgivning til alle erhvervsrelaterede spørgsmål. Medarbejderne er klædt på til at oprette sagerne rigtig fra start og hjælpe alle former for virksomhedshenvendelser igennem systemet. Medarbejderne skal kunne kommunikere på engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, lige som kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil skal ligge på hjemmesiden på et professionelt engelsk på forretningsniveau. Se i øvrigt manualen: Én indgang for erhvervslivet Opskriften på tilfredse virksomheder. Dansk Byggeri, ErhvervsKontakten. Gode råd Præsenter kommunen som en samarbejdspartner, der vil finde løsninger sammen med virksomheden og ikke alene som en myndighed Modtagelse 19 Vis engagement og interesse ved alle former for henvendelser Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

20 Giv virksomheden en god start I etableringsfasen kan udenlandske virksomheder støde på problemer, som er svære at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Også manglen på indsigt i lokale procedurer for sagsbehandling kan være et problem. Her kan kommunen være en stor hjælp og få afgørende indflydelse på, om etableringen bliver en succes. Udfordringen her kan dog være, at virksomhederne ikke nødvendigvis henvender sig selv måske fordi de ikke er klar over, at kommunen tilbyder erhvervsservice. Det kan derfor være en god idé at opsøge nye virksomheder for at byde dem velkommen og introducere de serviceydelser, som kommunen stiller til rådighed. En god start kan være alfa og omega for, hvordan virksomheden trives, og for lysten til at ekspandere i kommunen på længere sigt. Hvad kan kommunen gøre Modtagelse Præsentere det lokale erhvervsservicekontor for nye udenlandske virksomheder 20 Præsentere kommunens erhvervsprofil og sørge for, at virksomhederne er informeret om kommunens relevante serviceydelser Være synlig og hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan kommunen og andre offentlige myndigheder fungerer, og hvilke krav virksomhederne skal opfylde Være lydhør og tilbyde at hjælpe, hvis der er problemer Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

21 Kommunale projektteams Erfaringen viser, at kommunen kan have stor nytte af at nedsætte et tværfagligt projektteam og sørge for politisk og ledelsesmæssig forankring, når virksomheder henvender sig med større projekter. Kommunen skal kunne sætte sig ind i virksomhedens situation. Er der problemer med at opfylde et af virksomhedens ønsker, bør kommunens medarbejdere være hurtige til enten at anvise et alternativ eller at forsøge at få en politisk afklaring af, om der er muligheder for dispensation. Virksomhederne oplever det som god service, hvis de får svar på deres spørgsmål og afklaring af tvivlspunkter inden for kort tid, hvilket vil sige mellem en til to dage. Udpeg en eller to projektansvarlige til at tage sig af henvendelserne og lad dem lede virksomheden igennem den kommunale service. I forbindelse med komplekse sager bør den projektansvarlige fra starten udarbejde en køreplan for projektet og agere som tovholder, der følger op og sørger for fremdrift. Dialog og samarbejde er vigtige nøgleord i en seriøs og professionel sagsbehandling. Det kræver positiv opmærksomhed, opbakning fra ledelsen og løbende fokus på at imødekomme den nye virksomheds ønsker. De enkelte fagforvaltninger, der er med i projektteamet, har ansvaret for at gå proaktivt til værks og eventuelt kontakte relevante statslige myndigheder for at få afklaret faglige udfordringer, som virksomheden står med. Modtagelse 21 Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

22 Eksempel på sammensætning af et kommunalt projektteam Projektansvarlig Plan og Erhverv Job og Arbejdsmarked Uddannelse Byggesag Vej og Park Ejendomme Kommunikation Teknik og miljø Modtagelse 22 Modtagelse Projektteam Fastholdelse Samarbejdspartnere

23 Gode råd Nedsæt et projektteam med en eller to projektansvarlige, der taler engelsk på forretningsniveau og står for den primære kontakt til virksomheden. Jo tidligere projektteamet etableres, jo bedre kan udfordringer og tilladelser diskuteres og behandles Forventningsafstem med den pågældende virksomhed, så der er klarhed over, hvornår den kan forvente tilbagemeldinger og overhold tidsplanen Giv virksomheden en liste over kontaktpersoner og andre nøglemedarbejdere i kommunen, relevante offentlige organisationer og øvrige eksterne parter, som er vigtige at inddrage. I en etableringssag kan listen indeholde centrale medarbejdere fra fx køb og salg af erhvervsgrunde/fast ejendom, planlægning, byggesag, miljø, trafik, jobcenter samt forsyningsselskaber Aftal de kvalitetskrav, tidskrav mv., som kommunen vil leve op til Reager hurtigt vær opmærksom på en eventuel tidsforskel og udnyt den Sørg for at have medarbejdere, der behersker engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, og for at kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil også findes på engelsk på hjemmesiden Etabler eventuelt udvidet betjeningstid, fx 24-timers service Modtagelse Fastholdelse 23 Modtagelse Samarbejdspartnere

24 Løbende kontakt Der ligger en stor værdi i at kunne servicere kommunens virksomheder godt udenlandske som danske. Det er vigtigt, at den kommunale erhvervsservice løbende er i kontakt med de udenlandske virksomheder, der er placeret i området. Det giver mulighed for at tage temperaturen på de udfordringer, virksomhederne møder, og tilbyde hjælp på de områder, hvor kommunen har mulighed for det. Den kommunale erhvervsservice kan her fokusere på tre virksomhedskategorier: 1. Nyetablerede virksomheder: Nyetablerede virksomheder løber ofte ind i problemer, som de har svært ved at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk, eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Her kan den kommunale erhvervsservice hjælpe. Men det kræver, at virksomhederne ved, at denne service findes. 2. Virksomheder i fare for nedlukning eller opkøb: Kommunen bør være opmærksom på, hvis etablerede virksomheder kommer i den situation, at de er i fare for at blive lukket, at de skal skære i medarbejderstaben, eller at de risikerer at blive opkøbt og flyttet til udlandet. Måske er det muligt at hjælpe disse lukningstruede virksomheder, inden det er for sent. Men det kræver, at kommunen løbende er i dialog med virksomhederne og er opmærksom på eventuelle faresignaler. Hvis en udenlandsk virksomhed i kommunen er lukningstruet, kontakt da Copenhagen Capacity. Det er vores speciale at dokumentere regionens styrker med argumenter og benckmark-analyser, så vi kan klæde den enkelte direktør på til at forsvare virksomhedens eksistensgrundlag i kommunen og til at tiltrække udenlandske investeringer, hvis virksomheden har brug for kapital Virksomheder i vækst: Nogle virksomheder ønsker at udvide deres forretning og overvejer, om deres nuværende lokalitet er egnet, eller om virksomheden skal flytte til et andet område i eller uden for Danmark. Det er naturligvis af største vigtighed for kommunen, at virksomheden bliver i kommunen, så tab af investeringer og arbejdspladser undgås. Også her gælder det om at være i løbende dialog med virksomheden, så kommunen tidligst muligt får kendskab til eventuelle ekspansionsplaner. Ligeledes kan det få afgørende indflydelse, at kommunen kan servicere virksomheder optimalt, når de henvender sig med ønske om at udvide deres forretning. Fastholdelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

25 Forkæl alle kommunens virksomheder og skab vækst I kan som kommune være med til at forbedre erhvervsvilkårene for det eksisterende erhvervsliv, der kan bidrage til virksomhedernes vækst. Den kommunale indsats for at forbedre konkurrenceevnen for sine virksomheder, kan have så stor effekt, at man ser virksomheder, der udvider, øger produktionen og ansætte flere medarbejdere. Det er en god idé at skrive konkrete tiltag ind i den fremtidige vækstdagsorden, der arbejder med at gøre de hjemlige rammer så attraktive som muligt. Med helt konkrete erhvervstiltag og fokusområder kan I som kommune skabe bedre relationer med jeres herboende virksomheder. Og med denne vision viser kommunen også, at I aktivt har fokus på virksomhedernes behov og helt grundlæggende, at I er glade for at have dem i kommunen. Den tætte personlige kontakt til kommunens virksomheder er en forudsætning for at kunne skabe et tæt forhold til virksomhederne og at kunne reagere på deres behov i tide. Først når I taler med virksomhederne, kan I vide på hvilke områder I kan hjælpe. Til overvejelse: Hvad er vigtigt at fremhæve for at gøre det attraktivt for relevante arbejdstagere at flytte til byen? Kan kommunen hjælpe virksomheder, der søger medarbejdere? Kan kommunen hjælpe med at sikre boliger til nye medarbejdere? Bør kommunen overveje at forbedre eller udbygge infrastrukturen? Har virksomhederne behov for tilladelser eller assistance til at finde faciliteter, som de kan benytte i forbindelse med testaktiviteter? Har virksomhederne behov for at tiltrække udenlandske medarbejdere, og har kommunen de faciliteter, som udenlandske medarbejdere og deres familier vil behøve? Er der behov for, at kommunen synliggør og kommunikerer de tilbud, som er vigtige for engelsktalende tilflyttere og deres familier? Fastholdelse 25 Fastholdelse Samarbejdspartnere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere