Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder"

Transkript

1 Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en håndbog for kommuner Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

2 Forord Udenlandske investeringer skaber mange arbejdspladser, øger kompetenceniveauet i dansk erhvervsliv og styrker vores konkurrenceevne og eksport. I dag konkurrerer Copenhagen regionen med metropoler som Stockholm, Hamborg og Berlin om at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og talenter. For at få del i denne vækst, skal vi sammen skabe de mest attraktive betingelser for ekspanderende virksomheder, som søger efter nye markeder, og vi skal være velforberedte og servicemindede, når en virksomhed viser interesse for at investere i Danmark. I Copenhagen Capacity arbejder vi, sammen med Udenrigsministeriets Invest in Denmark og kommunerne i Region Hovedstaden, på at markedsføre Danmark. Baseret på regionens styrkepositioner identificerer, beskriver og markedsfører vi mulighederne for udenlandske investorer, virksomheder og talenter. Når de udenlandske virksomheder viser interesse for vores tilbud, er det afgørende, at vores kommunale samarbejdspartnere står klar med en erhvervsenhed, som med det rettet servicetilbud styrker virksomhedens interesse i at investere og etablere virksomhed i regionen. For mange udenlandske virksomheder er det en stor fordel, at de let kan komme i dialog med kommunen. De flade hierarkier i Danmark og det gode samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder er på mange måder unikt. Koblet med det høje danske vidensniveau, et effektivt arbejdsmarked, den digitale infrastruktur og lav korruption, gør disse fordele en placering i Danmark interessant. Vores ønske med denne håndbog er at give inspiration og vejledning til, hvordan man i kommunerne bedst forbereder sig på at tiltrække og servicere de værdifulde, udenlandske virksomheder. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse i kommunerne. Med venlig hilsen Claus Lønborg Adm. direktør Copenhagen Capacity 2 Intro

3 Intro Indholdsfortegnelse 3 Intro Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere Brug Copenhagen Capacity Copenhagen Capacity markedsfører regionens styrkepositioner og stærke erhvervsklynger internationalt over for udenlandske virksomheder og potentielle investorer. Det er en stor styrke for os at kende til kommunernes væksterhverv og erhvervssammensætning, når vi viser udenlandske virksomheder rundt i regionen. Derfor opfordrer vi kommunerne til løbende at underrette os om deres erhvervsstyrker og erhvervstiltag, så vi sammen kan tiltrække udenlandske virksomheder og få dem placeret de bedst tænkelige steder i regionens kommuner. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

4 Intro En håndbog om kommunal investeringsfremme 4 Denne håndbog er et opslagsværk for ansatte i kommunen, der arbejder med erhvervsfremme, udvikling og vækst. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med 15 kommuner i Region Hovedstaden, og indholdet er baseret på Best Practice fra Copenhagen Capacity og de kommuner, der har erfaring med at tiltrække internationale virksomheder. Håndbogen giver forslag til, hvilke tiltag den enkelte kommune kan iværksætte, og orienterer systematisk om de ydelser, Copenhagen Capacity tilbyder på de forskellige stadier af tiltræknings- og fastholdelsesarbejdet. Sammen med Copenhagen Capacity spiller kommunen en stor rolle i markedsføringen af egne erhvervsstyrker, tilbud og visioner. Sammen skal vi præsentere udenlandske investorer for et koordineret og sammenhængende system, som det er nemt at komme i dialog med, og som løser de udfordringer, udenlandske investorer kan møde i Danmark. Brug af håndbogen I de følgende kapitler bliver du guidet igennem de forskellige faser fra markedsføring af de kommunale erhvervsstyrker til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske virksomheder. Vi giver anbefalinger til, hvad kommunen selv kan gøre, og forklarer samtidig, hvilket arbejde Copenhagen Capacity laver. Husk, at vi altid står klar til at hjælpe med at servicere udenlandske investorer, der overvejer etablering eller udvidelse af deres aktiviteter i kommunen. Du kan læse håndbogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk. Og hvis du har forslag til andre gavnlige samarbejdsmuligheder, hører vi gerne fra dig. Intro Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

5 Intro I foråret 2013 kontaktede Halsnæs Kommune Copenhagen Capacity for at få hjælp til at besøge NLMK i Rusland, der er den største udenlandske investor i kommunen. NLMK havde købt en del af det gamle stålvalseværk Dansteel i Frederiksværk og investeret over en milliard danske kroner i opgradering af værket. Kommunen ønskede med besøget i Rusland at opnå et tættere samarbejde med NLMK og indgå i en konstruktiv dialog om fremtiden. Copenhagen Capacity rejste med kommunens borgmester og kommunaldirektør, regionens erhvervsdirektør, repræsentanter fra DTU med flere til Rusland for at vise NLMK, at kommunen ønsker at være en seriøs medspiller i udviklingen af kommunens største industriarbejdsplads. 5 Intro Jobskabelse og vækst i Halsnæs Kommune Strategien lykkedes. Stålvalseværket er i dag det mest avancerede værk i Nordeuropa, der er fastholdt mange jobs i Halsnæs, og NLMK DanSteel har blandt andet indgået en forskningsaftale med DTU om avanceret procesteknologi. I dag arbejder Copenhagen Capacity tæt sammen med kommunen om NLMK DanSteels forsatte vækst og med to andre investorer på området for at fastholde og udbygge produktionsmulighederne. - Svend-Erik Nielsen, Direktør Halsnæs Kommune Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

6 Den kommunale forberedelse Erhvervspolitisk målsætning og strategi Forberedelse 6 Kommunerne har i dag en stor viden om egne lokale erhvervsstyrker og kender tilsvarende til nabokommunernes forcer. Den viden skal bruges til at skabe de bedste betingelser for både det nye og det eksisterende erhvervsliv. Erfaringen viser, at kommuner, som har en klart defineret idé om at satse målrettet på bestemte typer virksomheder, klarer sig bedre i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder end kommuner, som sigter bredt. Det giver grundlag for en mere offensiv erhvervspolitik at udvælge nogle fokusområder, som kommunen aktivt vil arbejde med. For at kunne tiltrække nye virksomheder til kommunen, bør den politiske målsætning være på plads, lige som der bør være taget strategisk stilling til, hvilke erhvervsstyrker kommunen ønsker at fremhæve. Rummer kommunen dele af væksterhverv, der er potentiale i at styrke, er det afgørende at forankre dette som et fokusområde i den kommunale ledelse. Ledelsesforankring sikrer, at der er opbakning til at arbejde med markedsføringen af området på flere niveauer, og at der er bred forståelse i kommunen for, at man fremhæver og satser på udvalgte erhvervskategorier. Helt overordnet bør kommunen have taget stilling til, hvor man ønsker hvilke typer virksomheder placeret, så man har en klar strategi for hvilken form for markedsføring, der skal initieres. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

7 Gode råd Overvej, hvilke typer virksomheder der vil finde det interessant at placere sig i kommunen med udgangspunkt i det eksisterende erhvervsliv og de erhvervsstyrker, kommunen allerede har Overvej, om den erhvervspolitiske vision stemmer overens med det erhvervsliv, der findes i kommunen i dag Forberedelse Overvej, om kommunen har arealer, der egner sig nye virksomheder, og hvor de forskellige typer af virksomheder bør placeres 7 Overvej, hvilke værktøjer kommunen kan bruge til at kommunikere sin strategi for erhvervsudviklingen (politik, strategi, handleplan, kommuneplan etc.) Overvej, om kommunens målsætning i kommuneplanen konkret afspejles i kommunens strategier, budgetter og aktiviteter Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

8 Markedsføring af kommunale og regionale erhvervsstyrker Når den kommunale erhvervspolitik er forankret internt i kommunen, kan den kommunikeres, og kommunen kan markedsføre sin erhvervsvision. At positionere sig med en specifik fortælling, der skaber rammen om centrale værdier og erhvervsstyrker, skærper kommunens synlighed. Dermed bliver det lettere at skabe opmærksomhed hos relevante virksomheder. Forberedelse 8 For kommunen gælder det om at tiltrække sig opmærksomhed på baggrund af en større regional og national fortælling og at præsentere sig så attraktivt som muligt i den kontekst. De styrker, som ligger i kommunen, er ikke nødvendigvis fysiske i form af noget, man kan se, røre eller prøvekøre. Derfor er det vigtigt, at kommunen formår at visualisere attraktiviteten i kommunen via sin markedsføring. At skabe en fortælling om kommunens geografiske område og de fortræffeligheder, som ikke umiddelbart er håndgribelige. Professionelt og indbydende informationsmateriale, som præsenterer kommunens erhvervsstyrker og bløde værdier, er en positiv faktor, når målet er at tiltrække virksomheder og medarbejdere til kommunen. Det handler ikke om at markedsføre alt på en gang. Kunsten består i at vælge de fokusområder, hvor kommunen kan tilbyde noget mere, og præsentere både rationelle argumenter og emotionelle værdier i en appetitvækkende form. Potentialer og muligheder i området kan blandt andet synliggøres gennem gode virksomheds-cases. Fremhæv fx virksomhedernes tilfredshed med at bo i kommunen, og beskriv de forretningsmæssige successer, den kommunale erhvervsservice har været med til at skabe i det lokale erhvervsliv. Forberedelse Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

9 Eksempler på elementer i en kommunal fortælling Bløde værdier Geografiske værdier Forberedelse Kulturliv Børnevenlig Internationale netværk Geografisk plcering 9 Forberedelse Natur og friluftsliv Tryghed Work/life balance Byliv Test- og demofaciliteter Cykelafstande/ Cykelby Attraktive boliger Uddannelsesinstitutioner Internationale skoler/ børnehaver Historisk identitet Erhvervsstyrke 1 * Offentlig transport Erhvervsstyrke 2 Infrastruktur * Erhvervsstyrke 1 og 2 skal ses som eksempler på en koncentration af virksomheder i kommunen, der er værd at fremhæve som attraktive at blive en del af. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

10 Den kommunale fortælling gavner erhvervslivet Forberedelse Den fortælling, kommunen skaber omkring sit erhvervsmiljø, er ikke bare gavnligt i tiltrækningen af nye virksomheder, men kan ligeledes være med til at fastholde det eksisterende erhvervsliv. Her er nogle eksempler: Etablerede SMV er (små og mellemstore virksomheder), der endnu ikke har skabt sig et veletableret brand for sig selv, nyder godt af at kunne promovere sig som en del af en klynge eller erhvervsstyrke, det vil sige som en del af flere virksomheder inden for samme felt. De kan bruge kommunens styrkeposition og omdømme til at tiltrække sig positiv opmærksomhed og skabe sig en plads på det globale marked. Udenlandske virksomheder, der etablerer sig i kommunen, vil opleve det som en sikkerhed, at andre tilsvarende virksomheder har gjort det samme. De kan se muligheder for at rekruttere de rigtige medarbejdere, i at deltage i videndeling og i at få adgang til innovative entreprenører på deres felt. 10 Forberedelse Store virksomheder har lettere ved at indgå i internationale partnerskaber, når de er en del af en klynge. Samtidig bliver det lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når kommunen brander de bløde værdier. Lokale enheder, der er i fare for at lukke eller blive flyttet til udlandet, kan bruge den kommunale fortælling til at dokumentere, at de er en del af en styrkeposition. Det bliver lettere for dem at argumentere for at fastholde enheden i området eller måske endda at investere i den frem for at flytte eller lukke den. Nye medarbejdere kan se, at der på længere sigt er karrieremuligheder i et område, hvor der findes andre relaterede virksomheder. Måske kan det også give arbejde til en ægtefælle. Nogle investeringsfonde vælger udelukkende at investere i virksomheder, der indgår i klynger. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

11 Gode råd Skab en fortælling om de styrker, kommunen har besluttet at fremhæve, og kommuniker kommunens erhvervsprofil og den service, kommunen kan tilbyde Sørg for ledelsesforankring af den kommunale fortælling, så der er enighed om at afsætte ressourcer til udviklingen og følge op med handling Forberedelse Lav en oversigt over kommunens virksomheder samt test- og demonstrationsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner i regionen Kortlæg alle de bløde og geografiske værdier og tilbud, kommunen har at byde på, og beslut, hvilke styrker der skal fremhæves Kontakt 11 Identificer virksomheder, som kan visualisere kommunens erhvervsmiljø og erhvervsdemografi inden for hver erhvervsstyrke Identificer de forretningsnetværk, som kommunen kan give adgang til Profiler de erhvervsevents, som finder sted i området Alle materialer, som henvender sig til udenlandske virksomheder, skal være på engelsk. Klynger i regionen En klynge er betegnelsen for en geografisk koncentration af virksomheder og relaterede aktører inden for et afgrænset felt, som både samarbejder og konkurrerer indbyrdes. Klynger danner grundlag for øget produktivitet og innovation i de etablerede virksomheder og bidrager til, at flere nye starter op. Kilde: Copenhagen Capacity, inspireret af REG LAB s definition på klynger Forberedelse Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

12 Den første henvendelse Skal en virksomhed udvide sin forretning i et nyt land, er det enten ud fra et strategisk ønske om at være til stede på et givent marked eller et ønske om at få adgang til en specifik teknologi eller specielle kompetencer. Der kan også være et ønske om nærhed til en kultur, som kan tilføre virksomheden en særlig konkurrencemæssig fordel, eller et ønske om at komme tættere på en vigtig leverandør eller kunde. Når en virksomhed eller dennes rådgiver henvender sig til en investeringsfremmeorganisation eller en lokal myndighed, sker det undertiden anonymt. Det kan være, at en medarbejder i virksomheden bruger sin private til at etablere den første kontakt. Henvendelsen kan også komme fra en ekstern konsulent, som virksomheden har hyret til at agere på dens vegne. Anonymitet er ofte vigtigt i denne fase. Kontakt 12 I den første undersøgelsesfase søger virksomheden at afdække mulighederne for at få sine behov opfyldt, og kravene kan variere, alt efter projektets hovedformål. Det er oftest i denne fase, at virksomheden vælger at involvere Copenhagen Capacity. Kontakt Hvad gør Copenhagen Capacity Mødes med den udenlandske virksomhed. Ofte udarbejdes en mini-markedsanalyse samt en benchmark-analyse, hvor relevante konkurrerende storbyer testes på lønniveau, skatteforhold, kontorleje mv. og på, hvor attraktive de er, målt på andre relevante parametre som afgifter og ansættelsesforhold og tilstædeværende klynger Orienterer sig om kommunernes erhvervsdemografiske grundlag Præsenterer markedsmuligheder og potentielle kundemuligheder i regionen Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

13 Virksomhedens indledende screening vil typisk tage udgangspunkt i nøglekriterier som: omkostningsniveau (lønniveau, flexicurity 1, husleje, it- og teleomkostninger og rammebetingelser) makroøkonomisk stabilitet tilgængelighed og infrastruktur muligheden for at rekruttere nøglemedarbejdere sprogfærdigheder livskvalitet og livsstil Kontakt etableringsmuligheder kompetencer 13 tilstedeværende klynger 1 Flexicurity er betegnelsen for det miks af fleksibilitet (flexibility) på arbejdsmarkedet og social sikkerhed (security), som et land tilbyder. I Danmark har vi stor fleksibilitet og samtidig stor sikkerhed, hvilket er attraktivt for både arbejdsgiver og arbejdstager. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

14 Det første besøg i kommunen Når virksomheden peger på en foretrukken lokalitet, foretages der som regel en nøjere vurdering af områdets fordele og begrænsninger, inden den endelige beslutning tages. Oftest vil repræsentanter fra virksomheden besøge byen for at mødes med: Kommunale myndigheder Mulige lokale samarbejdspartnere Kunder, konkurrenter og leverandører Ejendomsmæglere, advokater, revisorer, banker Kontakt Universiteter og testfaciliteter 14 Rekrutteringsbureauer og jobcentre Skat, Erhvervsstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, certificeringsvirksomheder m.v. i relation til virksomhedens forretningsområde I forbindelse med besøget vil virksomheden som oftest også se på mulige lejemål sammen med en lokal ejendomsmægler eller udbydere af kontorhoteller. Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

15 Hvad kan kommunen gøre Forberede information om potentielle samarbejdspartnere, test- og demonstrationsanlæg, mulige lokaliteter for placering Forberede et kvalificeret modtageteam Involvere borgmesteren Kontakte ejendomsmæglere og andre virksomheder, der kan være relevante som samarbejdspartnere Hvad gør Copenhagen Capacity Kontakt Skaber kontakt til kommuner for at få indblik i lokaliseringsmuligheder og mulige danske samarbejdspartnere til den pågældende virksomhed 15 Kontakt Udarbejder eventuelt et besøgsprogram med fremvisning af potentielle lokaliteter, møder med potentielle samarbejdspartnere, besøg på test- og demonstrationsanlæg mv. Deltager i møderne med virksomheden og kommunens modtageteam Leverer eventuelt individuelle analyser, der dokumenterer fordelene ved at etablere sig i regionen frem for i et andet land Sætter relevante møder op med bank, advokat og revisor og introducerer virksomheden til eventuelle støttemuligheder fra fx offentlige støtteprogrammer Skaber kontakt til kontorhotel eller ejendomsmæglere Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

16 Besøgsdelegationer Copenhagen Capacity modtager og servicerer ofte kommercielle besøgsdelegationer fra udlandet, som kommer til regionen for at kigge nærmere på de erhvervsstyrker og forretningsvilkår, Danmark kan tilbyde. Formålene med disse besøg er mange, men oftest er de besøgende virksomheder interesseret i enten at investere i regionen, at komme ind på det nordiske eller europæiske marked, at finde teknologier, der kan løse en udfordring i hjemlandet/koncernen, eller at opbygge relationer til danske virksomheder og institutioner. Især mange kinesiske, amerikanske og russiske investeringer kommer via joint ventures eller opkøb af danske virksomheder. Her investeres pengene ofte i en dansk virksomhed med attraktive teknologier eller produkter. Kontakt Brug borgmesteren 16 Større udenlandske virksomheder, især asiatiske, vil ofte gerne mødes med borgmesteren og et team af relevante ledende medarbejdere i kommunen til en dialog om mulighederne for at etablere sig i området. Ved at samle et kompetent team med borgmesteren i spidsen, viser kommunen sin velvilje og interesse i at modtage virksomheden og hjælpe med de udfordringer, der er forbundet med at etablere sig i et nyt land. Den service, virksomheden modtager under et besøg i en kommune, kan få afgørende betydning, når virksomheden vælger, hvor den vil placere sig. - Jørgen Jessen, Business Development Manager Copenhagen Capacity Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

17 Hvad kan kommunen gøre Vise et område/en teknologi/et testcenter frem Involvere borgmesteren Hvad gør Copenhagen Capacity Tilbyder at undersøge forretningsmuligheder i regionen 17 Kontakt Skaber overblik over regionens klynger, kompetencer, rammevilkår mv. Arrangerer besøg hos regionens relevante virksomheder og testcentre med konsulenter, der ofte taler besøgsdelegationens modersmål Finder konkrete virksomheder til investeringsprojekter, hvor udenlandske virksomheder efterspørger joint ventures eller opkøb Tilbyder konsulenter, der taler flydende engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, indisk, japansk og kinesisk Kontakt Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

18 Hurtig og effektiv sagsbehandling og service Kommunen har stor indflydelse på, hvordan en udenlandsk virksomhed føler sig modtaget og serviceret. Og kommunen kan profilere sig på den værdi, som den enkelte virksomhed får tilført ved netop at etablere sig her. Med en god lokal erhvervsservice kan kommunen hæve sig fra at blive opfattet som en praktisk myndighed til at blive opfattet om et proaktivt serviceorgan, der skaber tilfredshed hos de virksomheder, kommunens medarbejdere er i dialog med. God kommunal erhvervsservice er karakteriseret ved at være: parat løsningsorienteret handlingsrettet effektiv hurtig Det er vigtigt, at virksomheden oplever kommunen som en serviceorienteret samarbejdspartner, som gerne vil imødekomme virksomhedens behov og ønsker, og som er fleksibel i forhold til de krav, virksomheden stiller. Det betyder meget for virksomhedens oplevelse af kommunen, at kommunens medarbejderne reagerer hurtigt på henvendelser og hjælper med alt fra grundsalg, lokalplaner og sagsbehandling til almindelige erhvervsrelaterede spørgsmål hvilket også kan indebære spørgsmål om skolegang, fritid og børnepasning. Modtagelse 18 I nogle tilfælde kan der også være brug for at hjælpe med spørgsmål om kultur- og strukturforskelle. En udenlandsk virksomhed har fx svært ved at skelne mellem, hvornår den skal henvende sig til kommunens erhvervsservice, og hvornår den skal henvende sig til en anden myndighed. Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

19 Én indgang til kommunens erhvervsservice For at betjene både danske og udenlandske virksomheder i kommunen hurtigt og smidigt, bør der kun være én indgang til den kommunale erhvervsservice, hvor virksomheden kan henvende sig og få hjælp og rådgivning til alle erhvervsrelaterede spørgsmål. Medarbejderne er klædt på til at oprette sagerne rigtig fra start og hjælpe alle former for virksomhedshenvendelser igennem systemet. Medarbejderne skal kunne kommunikere på engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, lige som kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil skal ligge på hjemmesiden på et professionelt engelsk på forretningsniveau. Se i øvrigt manualen: Én indgang for erhvervslivet Opskriften på tilfredse virksomheder. Dansk Byggeri, ErhvervsKontakten. Gode råd Præsenter kommunen som en samarbejdspartner, der vil finde løsninger sammen med virksomheden og ikke alene som en myndighed Modtagelse 19 Vis engagement og interesse ved alle former for henvendelser Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

20 Giv virksomheden en god start I etableringsfasen kan udenlandske virksomheder støde på problemer, som er svære at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Også manglen på indsigt i lokale procedurer for sagsbehandling kan være et problem. Her kan kommunen være en stor hjælp og få afgørende indflydelse på, om etableringen bliver en succes. Udfordringen her kan dog være, at virksomhederne ikke nødvendigvis henvender sig selv måske fordi de ikke er klar over, at kommunen tilbyder erhvervsservice. Det kan derfor være en god idé at opsøge nye virksomheder for at byde dem velkommen og introducere de serviceydelser, som kommunen stiller til rådighed. En god start kan være alfa og omega for, hvordan virksomheden trives, og for lysten til at ekspandere i kommunen på længere sigt. Hvad kan kommunen gøre Modtagelse Præsentere det lokale erhvervsservicekontor for nye udenlandske virksomheder 20 Præsentere kommunens erhvervsprofil og sørge for, at virksomhederne er informeret om kommunens relevante serviceydelser Være synlig og hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan kommunen og andre offentlige myndigheder fungerer, og hvilke krav virksomhederne skal opfylde Være lydhør og tilbyde at hjælpe, hvis der er problemer Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

21 Kommunale projektteams Erfaringen viser, at kommunen kan have stor nytte af at nedsætte et tværfagligt projektteam og sørge for politisk og ledelsesmæssig forankring, når virksomheder henvender sig med større projekter. Kommunen skal kunne sætte sig ind i virksomhedens situation. Er der problemer med at opfylde et af virksomhedens ønsker, bør kommunens medarbejdere være hurtige til enten at anvise et alternativ eller at forsøge at få en politisk afklaring af, om der er muligheder for dispensation. Virksomhederne oplever det som god service, hvis de får svar på deres spørgsmål og afklaring af tvivlspunkter inden for kort tid, hvilket vil sige mellem en til to dage. Udpeg en eller to projektansvarlige til at tage sig af henvendelserne og lad dem lede virksomheden igennem den kommunale service. I forbindelse med komplekse sager bør den projektansvarlige fra starten udarbejde en køreplan for projektet og agere som tovholder, der følger op og sørger for fremdrift. Dialog og samarbejde er vigtige nøgleord i en seriøs og professionel sagsbehandling. Det kræver positiv opmærksomhed, opbakning fra ledelsen og løbende fokus på at imødekomme den nye virksomheds ønsker. De enkelte fagforvaltninger, der er med i projektteamet, har ansvaret for at gå proaktivt til værks og eventuelt kontakte relevante statslige myndigheder for at få afklaret faglige udfordringer, som virksomheden står med. Modtagelse 21 Modtagelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

22 Eksempel på sammensætning af et kommunalt projektteam Projektansvarlig Plan og Erhverv Job og Arbejdsmarked Uddannelse Byggesag Vej og Park Ejendomme Kommunikation Teknik og miljø Modtagelse 22 Modtagelse Projektteam Fastholdelse Samarbejdspartnere

23 Gode råd Nedsæt et projektteam med en eller to projektansvarlige, der taler engelsk på forretningsniveau og står for den primære kontakt til virksomheden. Jo tidligere projektteamet etableres, jo bedre kan udfordringer og tilladelser diskuteres og behandles Forventningsafstem med den pågældende virksomhed, så der er klarhed over, hvornår den kan forvente tilbagemeldinger og overhold tidsplanen Giv virksomheden en liste over kontaktpersoner og andre nøglemedarbejdere i kommunen, relevante offentlige organisationer og øvrige eksterne parter, som er vigtige at inddrage. I en etableringssag kan listen indeholde centrale medarbejdere fra fx køb og salg af erhvervsgrunde/fast ejendom, planlægning, byggesag, miljø, trafik, jobcenter samt forsyningsselskaber Aftal de kvalitetskrav, tidskrav mv., som kommunen vil leve op til Reager hurtigt vær opmærksom på en eventuel tidsforskel og udnyt den Sørg for at have medarbejdere, der behersker engelsk på forretnings- og forhandlingsniveau, og for at kommunens erhvervsservice og erhvervsprofil også findes på engelsk på hjemmesiden Etabler eventuelt udvidet betjeningstid, fx 24-timers service Modtagelse Fastholdelse 23 Modtagelse Samarbejdspartnere

24 Løbende kontakt Der ligger en stor værdi i at kunne servicere kommunens virksomheder godt udenlandske som danske. Det er vigtigt, at den kommunale erhvervsservice løbende er i kontakt med de udenlandske virksomheder, der er placeret i området. Det giver mulighed for at tage temperaturen på de udfordringer, virksomhederne møder, og tilbyde hjælp på de områder, hvor kommunen har mulighed for det. Den kommunale erhvervsservice kan her fokusere på tre virksomhedskategorier: 1. Nyetablerede virksomheder: Nyetablerede virksomheder løber ofte ind i problemer, som de har svært ved at løse, fordi de ikke har et lokalt netværk, eller ikke er i stand til at identificere de relevante myndigheder. Her kan den kommunale erhvervsservice hjælpe. Men det kræver, at virksomhederne ved, at denne service findes. 2. Virksomheder i fare for nedlukning eller opkøb: Kommunen bør være opmærksom på, hvis etablerede virksomheder kommer i den situation, at de er i fare for at blive lukket, at de skal skære i medarbejderstaben, eller at de risikerer at blive opkøbt og flyttet til udlandet. Måske er det muligt at hjælpe disse lukningstruede virksomheder, inden det er for sent. Men det kræver, at kommunen løbende er i dialog med virksomhederne og er opmærksom på eventuelle faresignaler. Hvis en udenlandsk virksomhed i kommunen er lukningstruet, kontakt da Copenhagen Capacity. Det er vores speciale at dokumentere regionens styrker med argumenter og benckmark-analyser, så vi kan klæde den enkelte direktør på til at forsvare virksomhedens eksistensgrundlag i kommunen og til at tiltrække udenlandske investeringer, hvis virksomheden har brug for kapital Virksomheder i vækst: Nogle virksomheder ønsker at udvide deres forretning og overvejer, om deres nuværende lokalitet er egnet, eller om virksomheden skal flytte til et andet område i eller uden for Danmark. Det er naturligvis af største vigtighed for kommunen, at virksomheden bliver i kommunen, så tab af investeringer og arbejdspladser undgås. Også her gælder det om at være i løbende dialog med virksomheden, så kommunen tidligst muligt får kendskab til eventuelle ekspansionsplaner. Ligeledes kan det få afgørende indflydelse, at kommunen kan servicere virksomheder optimalt, når de henvender sig med ønske om at udvide deres forretning. Fastholdelse Fastholdelse Samarbejdspartnere

25 Forkæl alle kommunens virksomheder og skab vækst I kan som kommune være med til at forbedre erhvervsvilkårene for det eksisterende erhvervsliv, der kan bidrage til virksomhedernes vækst. Den kommunale indsats for at forbedre konkurrenceevnen for sine virksomheder, kan have så stor effekt, at man ser virksomheder, der udvider, øger produktionen og ansætte flere medarbejdere. Det er en god idé at skrive konkrete tiltag ind i den fremtidige vækstdagsorden, der arbejder med at gøre de hjemlige rammer så attraktive som muligt. Med helt konkrete erhvervstiltag og fokusområder kan I som kommune skabe bedre relationer med jeres herboende virksomheder. Og med denne vision viser kommunen også, at I aktivt har fokus på virksomhedernes behov og helt grundlæggende, at I er glade for at have dem i kommunen. Den tætte personlige kontakt til kommunens virksomheder er en forudsætning for at kunne skabe et tæt forhold til virksomhederne og at kunne reagere på deres behov i tide. Først når I taler med virksomhederne, kan I vide på hvilke områder I kan hjælpe. Til overvejelse: Hvad er vigtigt at fremhæve for at gøre det attraktivt for relevante arbejdstagere at flytte til byen? Kan kommunen hjælpe virksomheder, der søger medarbejdere? Kan kommunen hjælpe med at sikre boliger til nye medarbejdere? Bør kommunen overveje at forbedre eller udbygge infrastrukturen? Har virksomhederne behov for tilladelser eller assistance til at finde faciliteter, som de kan benytte i forbindelse med testaktiviteter? Har virksomhederne behov for at tiltrække udenlandske medarbejdere, og har kommunen de faciliteter, som udenlandske medarbejdere og deres familier vil behøve? Er der behov for, at kommunen synliggør og kommunikerer de tilbud, som er vigtige for engelsktalende tilflyttere og deres familier? Fastholdelse 25 Fastholdelse Samarbejdspartnere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Invest in Denmark bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg Kommune. Foto: Envision

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere