2010 NR ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten. Hver kursist træner i at fortælle om en bog og om et emne: - Det er vigtigt, at kursisterne får at vide, hvad de gør godt, og det er ligeså vigtigt, at de får at vide, hvor de skal arbejde mere med deres fremlæggelse. Læs om at undervise på NSI fra side 15. ÆNDRING AF LOV OM DANSKUDDANNELSE FARID HAR MANGE JERN I ILDEN PROJEKT SIKKER PÅ JOBBET Work and Life in Denmark SIKKER PÅ JOBBET

2 EN GOD START Et nyt år er i gang på NSI og jeg vil benytte lejligheden til at sende en - ganske vist lidt sen - nytårshilsen til vores kursisters pårørende, de tre kommuner samt ikke mindst de mange samarbejdspartnere, som i løbet af 2009 var med til at give vores kursister en god start i Danmark og hermed i lokalområdet på Sydsjælland og Møn. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i I forlængelse af kommunalvalget i november 2009 er der sket ændringer i NSI s bestyrelse, hvor vi ved bestyrelsesmødet den 22. februar måtte sige farvel til både bestyrelsens formand gennem de seneste fire år, John Lauritzen, Næstved Kommune og næstformand Rene Tuekær, Faxe/Vordingborg Kommune. Også her i Integration føler jeg trang til på vegne af personale og ledelse at takke begge for den store og engagerede indsats i bestyrelsen, og samtidig hilses den nye bestyrelsesformand Carsten Rasmussen (udpeget af Næstved Kommune) og Finn Hansen (udpeget af Faxe og Vordingborg Kommune) velkommen på NSI! Derudover vil der traditionen tro være fokus på en række personhistorier, som med forskellige vinkler beretter om livet i Danmark for vores kursister. Redaktionen får efter hvert nummer en del henvendelser med forslag og ideer til kommende numre. Mange læsere roser personhistorierne om nuværende og tidligere kursister, men en del har ytret ønske om også at høre lidt om personalet på NSI. Derfor vil læserne denne gang møde tre undervisere på centret. Endelig vil dette nummer indeholde lidt om den lovreform af danskuddannelsen, som Folketinget vedtog umiddelbart inden jul, ligesom vi på mange opfordringer - især fra pårørende til kursister - orienterer om modultestsystemet. God læselyst til alle! Forstander Lene Eriksen I dette nummer af Integration vil der være fokus på det særlige projekt, som NSI forestår i indeværende år, og som drejer sig om modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det er blandt andet mundet ud i et rådgivningskontor på NSI for udenlandsk arbejdskraft i NSI s dækningsområde, som åbnede den 22. februar. Initiativet støttes af midler fra Beskæftigelsesministeriet. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Joen Juel Jensen Tekst og foto Cecilie Sandbjerg Joen Juel Jensen Jens Vejen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 INFORMATION OG RÅDGIVNING TIL UDENLANSKE MEDARBEJDERE NSI s projektchef Jesper Tranberg-Hansen om projekt Sikker på jobbet, der skal hjælpe udenlandske mearbejdere med at finde sig til rette på arbejdspladsen og i samfundet. 13 TID TIL FAMILIEN Vesna og Vladimir Glavičić er læger på Sygehuset i Næstved. De og deres tre børn er faldet godt til i Danmark takket være en målrettet indsats fra arbejdspladsens side. 7 UDDANNELSER OG MODULTEST PÅ NSI Se hvordan danskuddannelserne er opbygget og læs om modultest på NSI OG SÅ ER DET KLART... Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, holdt oplæg for NSI s personale på den årlige sprogcenterdag. 8 MED DIALOG PÅ BANEN Farid Faizi var politibetjent i Kabul. Nu er han social- og sundhedsassistent på Ældrecentret Vintersbølle Strand - og det er slet ikke så forskelligt. 19 GODT I GANG MED AT LÆRE DANSK Mød fire af NSI s kursister og hør hvad de mener om at gå til modultest. 10 SET OG HØRT Se et lille udpluk fra nogle af de aktiviteter der har været både inden og uden for NSI. INTEGRATION 2010 nr. 1

4 INFORMATION OG RÅDGIVNING TIL UDENLANDSKE MEDARBEJDERE I 2008 fik personer fra andre EU-lande, USA og Asien ophold i Danmark. De fleste fordi de havde fået job i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Maj 2009 ophørte de særlige overgangsregler for lønmodtagere fra de østeuropæiske EU-lande. Det betyder, at arbejdstagere fra disse lande nu kan arbejde og bo i Danmark på lige fod med andre EU-borgere. Erfaringer peger på at især EU-borgere fra Polen bosætter sig og bliver i Danmark, til trods for den stigende ledighed og finanskrisen. AF JESPER TRANBERG-HANSEN, PROJEKTCHEF PÅ NSI Tusindvis af udlændinge kommer hvert år til Danmark for at arbejde i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Nogle vender skuffede tilbage til hjemlandet og opgiver tilværelsen i Danmark. Projekt Sikker på jobbet skal hjælpe dem med at finde sig til rette på arbejdspladsen og i samfundet, så deres arbejdskraft ikke går tabt. Når udlændinge kommer til Danmark for at begynde i et nyt job, venter der en større opgave med at finde sig til rette. De skal have en læge og en bolig, eventuelt medfølgende børn skal tilmeldes skole eller daginstitution, og en lang række andre praktiske ting skal tilrettelægges. En god start I forhold til kulturen og samarbejdet på arbejdspladsen er det afgørende at den nye medarbejder hurtigt får indblik i vilkårene på arbejdsmarkedet og kommer i gang med at lære dansk. Sikkerhed for alle Især når det gælder sikkerhed på arbejdspladsen, er et manglende kendskab til dansk en forhindring for at forstå sikkerheds- og arbejdsinstruktioner og kan bringe den nye medarbejders og kollegernes sikkerhed i fare. Information og rådgivning Det er alt sammen forhold, de færreste udlændinge er forberedt på, når de kommer til Danmark. Er der ikke let tilgængelig information, rådgivning og støtte til at blive integreret på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, er der risiko for, at den udenlandske medarbejder eller familien kører sur i det. De er ikke nødvendigvis kede af jobbet, men kan simpelthen ikke finde sig til rette med tilværelsen i Danmark. Resultatet kan være en ærgerlig oplevelse for både den udenlandske medarbejder og vedkommendes familie, og ikke mindst for den danske arbejdsplads, som mister investeringen i en ny medarbejder. Ofte er der tilmed tale om medarbejdere med kvalifikationer, der er mangel på i Danmark, og derfor er det også et tab for det danske samfund, hvis fx en specialist på et sygehus rejser hjem. Sikker på jobbet Projekt Sikker på jobbet kommer nu problemet i møde. En massiv informati- INTEGRATION 2010 nr. 1

5 På SG Ecophon Production A/S underviser NSI tosprogede medarbejdere i arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladskultur, sikkerhedsregler på arbejdspladsen og virksomhedsdansk. ons- og rådgivningsindsats skal i samarbejde med kommunernes borgerservice, faglige organisationer og lokale virksomheder sørge for, at den værdifulde udenlandske arbejdskraft ikke forsvinder i utide. Sikker på jobbet gennemføres af NSI, som har mange års erfaring med at undervise udenlandske medarbejdere i dansk sprog og kultur og være sparringspartner for virksomheder med udenlandske medarbejdere. Hjælp at hente - Sikker på jobbet handler i høj grad om, at vi skal ud og møde de udenlandske medarbejdere. De skal vide, at der er hjælp at hente, og vi skal blive klogere på, hvordan vi kan give dem den bedste start på deres arbejdsliv og tilværelsen i Danmark, siger Lene Eriksen, der er forstander på NSI. Sikker på jobbet er et samarbejde mellem TIB Sjælland, 3F Næstved og Næstved Sprog- og Integrationscenter. Herudover samarbejdes der med DA, LO og KL gennem welcometo.dkprojektet. Sikker på jobbet er støttet af Beskæftigelsesministeriets pulje til information af udenlandske medarbejdere og virksomheder om danske arbejdsmarkedsregler mv. Projektet skal bidrage til et koordineret samarbejde mellem kommunale myndigheder, faglige organisationer og virksomheder om information og formidling af viden om: Arbejdstagerrettigheder og den danske aftalemodel Viden om arbejdspladssikkerhed og de regler, der regulerer sikkerhedsarbejdet på virksomhederne Muligheder for at deltage i danskundervisning med henblik på at kunne fungere på arbejdsmarkedet Rådgivning og information om mere almene forhold, som fx skat, velfærdsydelser, sundhedsvæsen og foreningsliv >> INTEGRATION 2010 nr. 1

6 Aktiviteter og produkter Det første synlige resultat af projektet vil være en åben rådgivningsfunktion på NSI for udenlandske medarbejdere. Der vil være åben rådgivning på NSI tirsdag og torsdag eftermiddag fra kl til 18.00, foreløbig frem til sommerferien. Samtidig med åbningen af rådgivningsfunktionen udgives der en række informationsfoldere: Guide til arbejdsmarkedet, Guide til arbejdsmiljøet og Guide til civilsamfundet Work and life in Denmark Work and life in Denmark Guide til civilsamfundet Guide til arbejdsmiljøet Work and life in Denmark Guide til arbejdsmarkedet samt en informationsfolder til virksomheder og ansatte om modtagelse, integration og fastholdelse af udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen. De tre guides udkommer på dansk, polsk, tysk og engelsk. Samtidig er der planlagt en række informationsaftener om velfærds- og fritidsrelaterede ydelser og tilbud, der gennemføres i hhv. Næstved, Faxe og Vordingborg. Informationsaftenerne vil blive annonceret via kommunernes borgerservice og jobcentre, fagforeninger og arbejdspladser og til kursister på NSI s undervisningssteder. Sikker på jobbet kan endvidere tilbyde at arrangere informationsmøder om arbejdsmarkedsrelaterede temaer i samarbejde med fagforeninger, jobcentre Work and life in Denmark Samarbejde om modtagelse, fastholdelse og integration på arbejdspladsen og virksomheder. Herudover tilbydes virksomheder processeminarer, der forbereder virksomheder og ansatte på at modtage udenlandske medarbejdere. I april og maj gennemføres der tre samarbejdsseminarer i hhv. Faxe, Vordingborg og Næstved i samarbejde med KL, DA og LO s projekt welcometo.dk. Arbejdsmarkedets parter, kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. vil blive inviteret til seminarerne, og formålet vil være at etablere et koordineret samarbejde mellem aktørerne om modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere i de tre kommuner. ÅBEN RÅDGIVNING PÅ NSI Tirsdag og torsdag fra til Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20, stuen, 4700 Næstved Savner du viden og information om praktiske problemstillinger i forhold til at arbejde og leve i Danmark? Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig med et problem eller spørgsmål? INTEGRATION 2010 nr. 1

7 Uddannelser på NSI Den 1. januar 2004 trådte lov om danskuddannelse til voksne udlændinge i kraft. Det er blandt andet fastlagt i loven, at udlændinges ret til danskuddannelse er afgrænset til tre år, regnet fra uddannelsens startdato, og at retten til danskuddannelse omfatter en danskuddannelse. Generelt er det sådan at: Danskuddannelse 1 er for kursister med ingen eller meget begrænset skolebaggrund. Danskuddannelse 2 er for kursister med kort skole- og uddannelsesbaggrund og en formodet langsom indlæring. Danskuddannelse 3 er for kursister med en formodet hurtigere indlæring og med en længere skole- og uddannelsesbaggrund. Hver danskuddannelse er opdelt i moduler og for at rykke til næste modul, fx fra modul 1 til modul 2, skal kursisten bestå en modultest. Ved start på sprogcentret placeres den enkelte kursist på den danskuddannelse, der passer til kursistens baggrund og på det modul, der passer til kursistens danskkundskaber. Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Danskuddannelse 1 med Prøve i Dansk 1, Danskuddannelse 2 med Prøve i Dansk 2 og Danskuddannelse 3 med Prøve i Dansk 3 efter modul 5. Studieprøven afslutter Danskuddannelse 3, modul 6, og den er adgangsgivende til en række videregående uddannelser. Danskuddannelse til voksne udlændinge Prøve i Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1,2,3,4 & 5 Niveaumodel Mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Prøve i Dansk 2 Skriftligt Mundtligt Skriftligt Studieprøven Mundtligt Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 5 Modul 4 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 6 Modul 6 Modul 2 Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 C1 Effective Operrational B2 Vantage B1 Threshold A2 Waystage A1 Breakthrough A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer >> INTEGRATION 2010 nr. 1 7

8 Modultest på NSI Det er bestemt ved lov, at kursisterne skal bestå et antal modultest i løbet af deres danskuddannelse. NSI ser modultestene som et nyttigt redskab til at måle hvor langt kursisten er nået nyttigt for underviseren og for kursisten selv. Modultesten er en intern test, som sprogcentret afholder, når kursisten er klar, mens de afsluttende prøver afholdes to gange om året på tidspunkter fastsat af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med en censor fra et andet sprogcenter. Både i modultest og afsluttende prøver er opgaverne udarbejdet af integrationsministeriet og er altså de samme på alle sprogcentre i landet. Nogle af testene er mundtlige, andre skriftlige; de fleste består af både mundtlige og skriftlige opgaver. Til hver enkelt opgave har kursisten et bestemt antal minutter. På NSI er det kursistens egne undervisere, der varetager den skriftlige testning, mens den mundtlige testning varetages af en specialuddannet underviser. Kursistens egne undervisere bestemmer, hvornår testen finder sted. Alle kursister testes ikke på samme tid. For hvert modul er der fastsat et antal måneder, men vurderer underviserne, at en kursist er klar til test før tiden, bliver kursisten testet. Omvendt er der andre, som det tager lidt længere tid for. Består kursisten ikke, er det muligt at prøve igen, men opnår hun eller han gentagne gange ikke et bedre resultat, kan det betyde, at ledelsen i samarbejde med kommunen beslutter at flytte kursisten til en anden danskuddannelse. Kursisten skal blandt andet: fortælle om et emne, som hun eller han har forberedt føre en samtale med en anden kursist høre en tekst eller en dialog og svare på spørgsmål derom skrive et brev eller en historie om et bestemt emne læse en tekst, hvor nogle ord eller sætninger er fjernet, og indsætte det manglende finde vigtige informationer i en køreplan, et tv-program eller lignende Læs mere om modultest og prøver på integrationsministeriets hjemmeside: MED DIALOG PÅ BANEN AF CECILIE SANDBJERG Farid Faizi arbejder på et plejecenter i Nyråd ved Vordingborg, han er aktiv i sin fagforening, freelanceunderviser i FOA, og siden starten for to år siden har han siddet i Integrationsrådet i Vordingborg Kommune. Desuden er Farid flygtning fra Afghanistan. Som barn drømte Farid om at blive politibetjent, og selvom blandt andet hans far advarede ham imod det på grund af borgerkrigen, valgte han at uddanne sig til betjent for det var det, han ville. - Det var hårdt, fordi der var krig, men jeg var ung, og arbejdet var spændende. Jeg havde ansvar for tre til fire skoler, hvor jeg arbejdede med de unge - ligesom SSP-samarbejdet her. Flugten til Danmark Farid og hans far rejste som de første af familien, der består af mor, far og 8 søskende. Faren ønskede dengang at komme til Danmark, fordi Danmark ikke var involveret i krigen i Afghanistan. Turen fra Afghanistan var lang: over Pakistan, Rusland, Polen og endelig gennem Tyskland til Danmark, hvortil de ankom i december Første stop var Sandholmlejren. I slutningen af 2001 fik faren asyl og blev boligplaceret i Vordingborg. Tre måneder senere fulgte Farid efter og efterhånden kom resten af familien til, så i 2003 var de alle igen samlet i Vordingborg. Et godt råd Det første år i Vordingborg gik Farid på NSI, og ved siden af danskundervisningen havde han forskellige job som rengøringsassistent indtil 2003, hvor valget stod mellem en fastansættelse eller SOSU-skolen. Farid var i tvivl og spurgte derfor sin sagsbehandler om, hvad hun mente, han skulle gøre. INTEGRATION 2010 nr. 1

9 Der er nogle af de samme elementer i arbejdet som betjent og SOSU-assistent man skal tage initiativ, og der følger meget ansvar med, siger Farid Faizi. - Hun sagde, det var min egen beslutning, men at jeg jo som politibetjent havde været glad for at arbejde med mennesker. - Jeg har sagt tak til hende mange gange, for det betød meget, at hun hjalp mig med den beslutning. Blandt venner og familie var der dog nogle, der syntes, SOSU kun var for kvinder, men Farid var ikke enig: - Det var kun i gamle dage. I dag har vi jo ligestilling. At han er med til at flytte grænser, ser han helt klart: - Tre af mine afghanske venner har også læst SOSU, efter de har set, hvor glad jeg er for mit arbejde. Et dejligt sted Som elev var Farid på Ældrecentret Vintersbølle Strand. Kort efter han var blevet færdig som assistent i 2007, blev han tilbudt et job der, og efter at havde forhandlet ansættelsesvilkår begyndte han for det er bare det bedste sted: - Jeg har gode kolleger, vi har et godt samarbejde og min leder er super! Jeg tror aldrig, jeg skal et andet sted hen! Ud over sit arbejde som assistent fungerer Farid også som praktikvejleder på ældrecentret. At tackle forskelsbehandling Som elev har Farid oplevet, at der var forskel på ham og en dansker men ikke på Vintersbølle Strand. - Når man er fagligt stærk og ellers åben og positiv, så kan man løse samarbejdsproblemer. Hvis der er en, der ikke kan lide mig, så er det mig, der skal spørge ind til det. Vi er alle sammen forskellige på holdninger og på det faglige, og det er vigtigt at vise respekt overfor de forskelligheder. Spørg løs Det vigtigste, siger Farid, når man starter på en ny arbejdsplads, er at spørge til kulturen på den. Man kan starte med at læse personalepolitikken, hvor der fx står, hvornår man holder pause, og om der er regler for påklædningen. Og så skal man spørge, om man fx holder fester. - Vi holder julefrokost, sommerfest og grillaftener. Og det er tit mig, der tager initiativ og får de andre med, for det giver et godt psykisk arbejdsmiljø, når man kender hinanden bedre og det er godt for arbejdspladsen. INTEGRATION 2010 NR. 1

10 SET OG HØRT Tema-dag på NSI Magnus Heunicke (MF) åbnede temadagen den 28. oktober med at fortælle kursisterne om sit eget arbejdsliv, fra starten i Bistroen i Bilka til i dag som folketingsmedlem og om den svære balance mellem arbejdsliv og privatliv. UTA-samarbejde Undervisning på Bisca A/S Under projekt Fra integration til fastholdelse underviste NSI en gruppe tosprogede medarbejdere på Bisca A/S før jul. Undervisningen forberedte medarbejderne på et kursus om organisation, økonomi og regnskab. NSI deltog i afslutningskonference for henholdsvis UTA Næstved den 22. september og UTA Vordingborg den 25. november. Samarbejdet i UTA (Uddannelse til alle) drejede sig om unge og uddannelse og forløb over en treårig periode. NSI i samarbejde med EUC Sjælland Gennem projektet Fra integration til fastholdelse samarbejder EUC Sjælland og NSI om uddannelsesindsatsen for tosprogede medarbejdere på arbejdsmarkedet i Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner. Rammen om samarbejdet er AMU lovgivningens forskellige kurser og især AMU s danskundervisningstilbud til tosprogede. For EUC Sjælland og NSI er perspektivet ud over den konkrete indsats for de tosprogede også den gensidige faglige og pædagogiske læring og udvikling, som samarbejdet vil indebære for to undervisningsinstitutioner med meget forskellige faglige, didaktiske og pædagogiske traditioner og udgangspunkter. NSI er meget tilfredse med samarbejdet med EUC Sjælland og uddannelseschef John Norman, der har ansvaret for EUC s AMU afdeling. 10 INTEGRATION 2010 nr. 1

11 Oplæg om Bhutan Esben Holager fortalte personalet på NSI om sit ophold i Bhutan for spejderbevægelsen på et møde fredag den 15. januar. Til dagligt læser Esben Holager statskundskab. Undervisning i demokrati Op til kommunalvalget den 17. november besøgte en række politikere NSI: Henning Jensen (S), Süleyman Yücel (V), Birgit Lund Terp (S), Monadhil Mustafa (S) og John Lauritzen (S). Møderne var lagt således, at både kursisterne på dagholdene og på aftenholdene fik lejlighed til at høre om det politiske arbejde. INTEGRATION 2010 nr. 1 11

12 Sygehuset i Næstved I samarbejde med Det Internationale Rekrutteringsteam (IR) i Region Sjælland varetager HR afdelingen i Sygehus Syd de opgaver, der er forbundet med at flytte til Danmark for nye medarbejdere. Mette Højgaard, konsulent i HR afdelingen på Sygehus Syd, om rekrutteringsprocessen i Region Sjælland: Hvilke opgaver hjælper Sygehus Syd nyansatte udenlandske medarbejdere med, i forbindelse med at de flytter til Danmark? Inden de kommende medarbejdere flytter hertil, afklarer vi, hvilke ønsker og forventninger de har til boligforhold, skole eller daginstitutioner, og hvilke jobmuligheder der er til ægtefællen. Vi tilbyder også at tage familien med ud til skoler eller daginstitutioner, og vi finder bolig til dem. I Næstved og Nykøbing Falster har sygehuset boliger, som bliver tilbudt familien i en periode på to år. Læger, som kommer fra lande udenfor EU, skal igennem to prøveansættelser på to forskellige afdelinger på sygehuset, og derudover skal de til fire eksaminer på Københavns Universitet. HR afdelingen hjælper med indkøb af bøger, tilmelding til undervisningen og eksamen. Dette vil dog være nogle af de praktiske ting, som de udenlandske læger selv skal gøre for fremtiden for at blive mere selvhjulpne. Vi hjælper også lægerne med at skabe kontakten til de forskellige afdelingsledelser, hvor de skal prøveansættes, da det kan være temmelig kompliceret at overskue det danske sygehusvæsen. Vi forsøger også at være behjælpelige med jobsøgningsprocessen til ægtefællen. Endelig er HR afdelingen og IR involveret i opbygningen af et socialt netværk for alle udenlandske medarbejdere, som fx vil arrangere biografture, foredrag og caféture. Hvor blev de af? I hvor høj grad er løsningen af disse opgaver systematiseret? IR varetager de overordnede kampagnestrategier, som kører rundt om i Europa. IR har den første kontakt med kandidaterne, som bliver inviteret til et informationsmøde i Danmark. Her får de informationer om det danske sundhedsvæsen, arbejdsmarkedet, boligforhold, skoler og institutioner, skat, lønniveau mm., og de har mulighed for at stille alle de spørgsmål, som måtte falde dem ind. De afdelinger, som har ansøgt om kandidater, har en samtale med de pågældende, og derudfra går processen så i gang med udarbejdelse af kontrakter og alle de praktiske foranstaltninger. De mere praktiske udfordringer såsom boligforhold, kontakten til afdelingerne, udarbejdelsen af kontrakten og danskundervisning varetager HR afdelingen i Sygehus Syd. Efter ankomsten til Danmark tager vi dem fx med på Statsforvaltningen, så de kan få en opholds- og arbejdstilladelse og videre til BorgerService, så de kan få et CPR-nummer. Hvordan er arbejdsfordelingen mellem Region Sjælland og rekrutteringsfirmaerne? Efter Det Internationale Rekrutteringsteam blev oprettet i Region Sjælland ved starten af 2009, bruger Regionen i mindre grad end tidligere rekrutteringsbureauer, men der trækkes stadig på en del af deres viden og ressourcer. Hvorfor har Region Sjælland valgt at tage sig af disse opgaver? Mangel på sundhedspersonale er årsagen til, at vi bliver nødt til at kigge ud over landets grænser efter fagligt kompetent personale der er især mangel på speciallæger. Derfor støtter IR og den lokale HR afdeling op om hele rekrutteringsprocessen, så de nye medarbejdere føler sig godt tilpas og ikke føler, de står helt alene i et nyt land, på en ny arbejdsplads og med nye kolleger. 12 INTEGRATION 2010 nr. 1

13 Én ting er bedre i Serbien, er hele familien Glavičić enige om: Det regner ikke så meget der. Men sommeren i Danmark er rigtig dejlig! TID TIL FAMILIEN AF JOEN JUEL JENSEN Vladimir og Vesna Glavičić er læger med speciale i kræftbehandling på Sygehus Syd i Næstved. De flyttede hertil fra Serbien i 2007 og er faldet godt til ikke mindst takket være en stor og målrettet indsats fra arbejdspladsens side. Vladimir og Vesna arbejdede på et sygehus i Beograd og havde lige købt en lejlighed der. Men så fortalte en gammel kollega, der nu arbejdede i Næstved, at man manglede specialister på deres område. De tog en tur til Danmark og syntes godt om det, og det viste sig, at man gerne ville ansætte de to i Næstved. - Det var ikke økonomien, der fik os til at flytte, for vi tjente godt i Serbien. Det var mere arbejdstiden. Vi kunne tjene det samme ved at arbejde mindre, fortæller Vesna. Og så var det en chance for at gøre nogle nye erfaringer og lære et nyt sprog. Danske legekammerater Så ægteparret slog til og flyttede til Næstved med deres børn Olga på 10 år, Tamara på 7 år og Nikola på 6 år, som nu alle tre går i skole og har fået mange danske kammerater. - Efter få uger fik vores børn invitationer til fødselsdag hos børnehave- og klassekammerater, fortæller Valdimir. - Det var en fuldstændig overraskelse for os, at de var så åbne og accepterede de børn, som lige var kommet til Danmark og ikke talte dansk. Sygehuset hjalp til Det Internationale Rekrutteringsteam i Region Sjælland og HR afdelingen i Sygehus Syd gør et stort arbejde for at hjælpe de nye medarbejdere, man rekrutterer i udlandet, med at finde sig til rette i Danmark. Det har uden tvivl været medvirkende til, at flytningen er gået så forholdsvis let for familien Glavičić. Mette Højgaard fra HR afdelingen siger: - Det er en stor beslutning at flytte til et andet land med hele ens familie, og derfor vil vi meget gerne bakke op omkring alle de praktiske gøremål, der er forbundet med dette. Ikke så anderledes Først boede familien i en tjenestebolig ved sygehuset, men de har nu købt hus i Næstved. De har dog beholdt deres lejlighed i Beograd, så de har ikke lukket døren for at komme tilbage, som Vesna siger. Men planen er at blive i Danmark, for både voksne og børn er faldet rigtig godt til her. >> INTEGRATION 2010 NR. 1 13

14 - Der er ikke så store forskelle i mentalitet, som jeg havde forventet, siger Vladimir. - Kollegerne på sygehuset har været meget åbne og taget godt imod os. Og alle de ting, vi lærte i skolen, viste sig at være rigtige: At her var et godt social-, sundheds- og skolesystem. De synes begge, at der er et bedre arbejdsklima i Danmark. Der er mindre pres på alle ansatte her, siger de, og et godt samarbejde mellem forskellige personalegrupper. - Lægen har det sidste ord, men er ikke gud her. Sygeplejersker kan gøre flere ting selv, siger Vesna. Sprog, sprog og sprog - Det har faktisk været de tre største vanskeligheder ved at flytte til Danmark. Det kommer jo ikke af sig selv, men efter lang tids undervisning og kontakt med danskere. Især det at forstå er svært i begyndelsen, siger Vladimir. Det med sproget er ikke overraskende gået noget nemmere for børnene. - Den første måned var det svært. Men nu er det rigtigt nemt, siger Olga, der vil være arkæolog, når hun bliver voksen. - og så er det klart man ikke vil tage til Danmark SPROGCENTERDAG En gang om året afholder NSI sprogcenterdag for hele personalet. På programmet er der dels interne diskussioner, dels oplæg fra en eller flere gæster om emner med relation til sprogcentrets arbejde. I september 2009 var en af de inviterede Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, som er forfatter til bogen Den nødvendige indvandring fra Efter nogle år med højkonjunktur, hvor der på grund af mangel på arbejdskraft inden for mange områder kom en hel del udlændinge til Danmark, er der nu krise og stigende arbejdsløshed. Alligevel argumenterer Britta Thomsen i interviewet med NSI herunder for, at Danmark intensiverer sin indsats for at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Hvorfor er det nødvendigt at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark? Det er nødvendigt at få udenlandsk arbejdskraft til hele Europa, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft. På grund af krisen er det sat lidt i stå nu, og det kan være svært at forklare, at der er brug for arbejdskraft, når der er så mange, der er ledige. Men på længere sigt vil der ikke mindst være mangel på lærere og sygehuspersonale, hvis vi skal følge den naturlige udvikling. Dels den demografiske udvikling i Europa: Når de store årgange fra 1946 til 1948 når lidt længere op i pensionsalderen og går af, kan det mærkes, fordi de efterfølgende årgange er mindre. Dels udviklingen af velfærdstaten: Lige nu skæres der ganske vist ned som følge af krisen med det resultat, at nogle af de kompetencer, som vi faktisk har brug for inden for sundhedsvæsenet dem fyrer vi. Men det er jo det, jeg synes, man ikke skal acceptere. Vi skal også tænke på, at et samfund med mange ældre har brug for skatteydere til at betale velfærden. Hvordan påvirker udlændingedebatten i Danmark migrantarbejdskraften? Det er ikke rart, den måde vi diskuterer andre mennesker på i Danmark. Både hele retorikken omkring dem og os, men også den sprogbrug man anvender fra fx politisk side - det er noget, man i mange lande ville se som meget plat og populistisk. Og muligvis ville det slet ikke forekomme, at man diskuterede sådan noget. Fx blev indvandrerspørgsmålet stort set ikke nævnt i den tyske valgkamp. Om en fire til fem år, når vi får brug for udenlandsk arbejdskraft igen, vil der være nogle af de andre europæiske lande, der har endnu mere brug for arbejdskraft, end vi har og så er det klart, at man ikke vil tage til Danmark. Hvordan adskiller Danmark sig fra den generelle tendens blandt EUlandene, når der drejer sig om migrantarbejdskraft? Det gør vi jo ved, at vi har et strammere regelsæt for opholdstilladelse - og det er væsentligt. 14 INTEGRATION 2010 nr. 1

15 I mange andre europæiske lande, fx i Sverige, får man automatisk arbejdstilladelse, hvis man har et job, og når man har arbejdstilladelse og har været i landet i fire år, så får man permanent opholdstilladelse. Der er altså ikke de samme kriterier som i Danmark, hvor det skal være indenfor en bestemt branche. EU har ikke en fælles politik med hensyn til kriterierne for at tildele opholdstilladelse - det får vi aldrig fælles - det vi får fælles er, hvordan vi behandler folk, når de er kommet ind, og det er netop, at folk efter fem år skal have permanent opholdstilladelse - men der er nogle lande, der giver det tidligere. Desuden er der familiesammenføring med ens ægtefælle, hvor man i Danmark skal være over 24 og ikke over 21, sådan som det er i det øvrige Europa. Hvordan tiltrækker og fastholder Danmark velkvalificeret arbejdskraft? Det gør vi jo ved at tage de gode ting som er danske - at vi har en god offentlig service, at børnene kan blive passet, at man har et ordentligt sundhedsvæsen og et godt uddannelsessystem. Altså et samfund hvor borgerne har mange goder og hvor man også har råd til at have hus og bil. Jeg tror ikke på det med skattelettelser til højtuddannede, jeg tror der er mange andre ting der tæller. Hvad kan regeringen, folketinget, kommuner og arbejdsmarkedets parter lære af de erfaringer der tidligere er gjort med indvandring og indvandrere? Man skal sikre danskundervisning og det kunne man gøre ved at gøre den gratis for alle, som man fx gør det i Italien. Desuden kunne man samarbejde om en ordentlig introduktion til det danske samfund og en ordentlig modtagelse, når de kommer til Danmark. Og så skal man finde en anden retorik! AT UNDERVISE PÅ NSI AF CECILIE SANDBJERG OG JOEN JUEL JENSEN NSI s undervisere har vidt forskellige baggrunde hvad angår uddannelse og arbejdserfaring, men fælles for dem er, at de har en lærer- eller universitetsuddannelse i sprog og derudover er specielt uddannede i at undervise i dansk som andetsprog for voksne. Nogle er seminarieuddannede med dansk eller et andet sprog som linjefag, nogle har studeret et eller flere sprog på universitetet på NSI er der undervisere, der har læst tysk, fransk, italiensk, dansk, finsk, russisk, islandsk, japansk, serbokroatisk og meget andet. På uddannelsen i dansk som andetsprog lærer man blandt andet om at undervise i dansk udtale, grammatik og sprogbrug på dansk, og om de særlige problemer ved at undervise voksne, om hvordan man vurderer kursisternes niveau og om kulturforståelse. Form og indhold På NSI undervises der om formiddagen, eftermiddagen og aftenen og om lørdagen, så alle har mulighed for at finde et hold, de kan følge, selvom de har fuldtidsarbejde eller er i gang med en anden uddannelse. En del af undervisningen finder sted på virksomheder rundt om i regionen, ligesom der undervises i støttedansk på andre uddannelsesinstitutioner. Der er også kursister, der får eneundervisning på grund af sygdom eller handicap, eller fordi en arbejdsgiver betaler for særligt tilrettelagt undervisning for vigtige medarbejdere. På alle hold undervises der i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. På nogle hold med udvidet lektionstal modtager kursisterne derudover undervisning i fag som fx engelsk, matematik eller jobsøgning. Det er fx erhvervsholdet, som er specielt henvendt til dem, der har brug for lidt hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, ungehold for dem under 25 samt uddannelseshold for dem, der ønsker at tage en videregående uddannelse. Forskellige forudsætninger Selvom kursisterne placeres på forskellige hold efter niveau og uddannelsesbaggrund, kan der være store forskelle mellem personer på det samme hold fordi mennesker nu engang er forskellige. Nogle har let ved at lære sprog, andre knapt så let, folk har forskellig alder og kommer fra forskellige steder i verden. Nogle arbejder meget ved siden af undervisningen eller har små børn, mens andre har meget tid til at lave hjemmearbejde. Nogle taler dansk hjemme eller på arbejdet, andre gør ikke. På de følgende sider fortæller tre af NIS s undervisere om deres arbejde. INTEGRATION 2010 nr. 1 15

16 Som underviser gør jeg en forskel David Jørgensen kan lide at stille sig selv mål - sådan lige to cm længere væk, end han egentlig tror, han kan det gør han i den måde, han arbejder med kursisterne på og det er også derfor, han løber maraton. David er en af de senest ankomne til NSI. I efteråret flyttede han og hans kæreste fra Berlin til København, hvor de har boet i en årrække. I Berlin færdiggjorde han sin cand.mag. i tysk og historie fra RUC, han arbejdede blandt andet for det tyske udenrigsministerium og det seneste år har han arbejdet for Institut Nord, der rekrutterer sundhedspersonale i hele Tyskland. David stod for den intensive danskundervisning og introduktionen til Danmark. - Det var meget målrettet, og det kunne jeg godt lide. om, hvad det handler om. For de fleste er det et spørgsmål om nerver før test, og det er jo fuldstændigt normalt. - Tit drejer det sig om at sige til kursisten: Det vi lavede i sidste uge med en cloze-opgave, det er sådan set bare det, du skal. Kursister, der ikke er helt klar, de bliver selvfølgelig ikke indstillet. - Men på baggrund af min faglighed og min erfaring ved jeg, hvordan kursisten når de mål, vi har opstillet sammen. Også for kursisterne på NSI er der rigtig meget der afhænger af deres sproglige kompetencer: - Det er tæt forbundet med deres eksistens her, at de får erhvervet sig nogle gode danskkompetencer og en solid viden om det danske samfund. Og det gør, at jeg kommer tættere på som underviser jeg får en tillid sådan lidt på forhånd, og så skal jeg indfri den. Og netop fordi danskkompetencer er afgørende for, hvordan den enkelte kursist klarer sig i Danmark, oplever David, at der hurtigt kan opstå nervøsitet eller usikkerhed særligt ved test. - Nogle synes ikke, de er klar, men vi taler selvfølgelig Sådan er danske kvinder også For Charlotte Kæregaard er det vigtigt at skabe et læringsrum, hvor kursisterne føler de frit kan øve sig på at tale dansk, og hvor de samtidig ikke får lov til at tale flydende forkert. - Min største kompetence er helt klart min massive lingvistiske baggrund. Det er mit hovedfag og jeg har engelsk som tilvalg. På lingvistik har jeg blandt andet arbejdet selvstændigt med de forskellige discipliner indenfor grammatik, pragmatik og semantik. Desuden er jeg meget struktureret i min undervisning og perfektionistisk både på kursisternes og egne vegne. Charlotte er også god til at holde mange bolde i luften i sin undervisning: - Jeg er jo mor til tre og lever i et traditionelt 16 INTEGRATION 2010 nr. 1

17 familiemønster, hvor mor laver det hele og far arbejder meget i København. Så jeg er god til at multitaske! I undervisningen lægger hun vægt på at være sig selv - for hun ser det som en del af sin opgave at vise, hvordan danske kvinder kan være. En del af pensum er det kulturelle værdier og normer i Danmark: - Der kan være store kulturelle forskelle på hvad der er i orden her og andre steder. Fx er det ikke velset at spørge folk: Hvad tjener du? Andre steder er det fuldstændigt acceptabelt, men kursisterne skal vide, at her risikerer de altså at blive misforstået. Det er ikke altid nemt at forklare, hvorfor man skal være uddannet til at undervise voksne udlændinge i dansk: - Jeg møder tit forestilling om, at det kan alle der taler dansk vel? Men det er overhoved ikke nok, det kræver en stor lingvistisk forståelse, man skal vide hvorfor det er sådan og så kunne forklare kursisten det, på lige præcis det niveau, hun eller han er på. Jeg har selv prøvet det Det, at Marcin Korban selv har studeret dansk og tysk på universitetet i Polen og samtidig har anden etnisk baggrund, hjælper ham nogle gange med at aflæse kursisternes tankegang. Marcin kender forskellige sprog polsk, dansk, tysk og svensk taler han flydende, engelsk og russisk forstår han, og spansk er han i gang med at lære og det ser han som en af sine stærke sider som underviser. - For det første fordi jeg kan sammenligne dansk med andre sprog, når jeg skal forklare grammatikken for kursisterne. For det andet fanger det kursisternes >> INTEGRATION 2010 nr. 1 17

18 interesse og skaber et fælles ståsted, hvis underviseren kan bare lidt af deres sprog. Det mest krævende er ifølge Marcin undervisningen på DU2: - Kursisterne på DU3 ved, hvad de har brug for. De er vant til at sidde på skolebænken og kan ofte flere sprog i forvejen. Deres baggrund og forudsætninger ligner hinanden, uanset hvor i verden de kommer fra. Kursisterne på DU2 er uvante med at lære fremmedsprog. Derfor er de en langt større pædagogisk udfordring for underviseren. Oftest har de ikke noget fælles sprog bortset fra dansk, og når man giver dem en opgave, skal der tit bruges meget tid på at forklare dem, hvad den går ud på, fordi de ikke har prøvet noget lignende før. Modultestene er også tit noget nyt for dem, mens kursisterne på DU3 er vant til test og prøver fra tidligere skoleforløb. Marcins kone er læge og arbejder ligesom han på skæve tidspunkter, men hidtil har det ikke givet de store problemer, fordi konens to døtre er ved at være store. Men når parrets første fælles barn bliver født i foråret, vil det nok kræve en del planlægning at få familielivet til at hænge sammen. LOVREFORM Folketinget vedtog inden jul 2009 et forslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge, derfor skal der her kort informeres om de ændringer, der er vigtigst for NSI s kursister: 1. Intro-dansk Pr. 1. juli 2010 etableres et kortere arbejdsmarkedsrettet dansktilbud til udlændinge, der på grund af beskæftigelse tager midlertidigt ophold i Danmark. Intro-dansk vil blive et mindre omfattende tilbud end danskuddannelse. Personer, der gennemfører Intro-dansk, og som forventer at tage længere ophold i Danmark, kan efterfølgende tage danskuddannelse indenfor en treårig periode. Intro-dansk tilbydes ligesom danskuddannelse af kommunerne og foregår også på et sprogcenter. 2. Au pair i Danmark Pr. 1. januar 2010 vil personer, som har opholdstilladelse i Danmark som au pair, kun have ret til danskuddannelsens to første moduler. Undtaget herfra er EU-borgere. Personer, som har påbegyndt danskuddannelse før 1. januar 2010, vil dog kunne færdiggøre denne men højst indenfor en treårig periode. 3. Udvekslingsstuderende i Danmark Pr. 1. januar 2010 vil udvekslingsstuderende indenfor grundskole eller ungdomsuddannelser, herunder gymnasier, ikke længere have ret til danskuddannelse. Undtaget herfra er EU-borgere. Udvekslingsstuderende, som har påbegyndt danskuddannelse før 1. januar 2010, vil dog kunne færdiggøre denne - men højst indenfor en treårig periode. Nærmere oplysninger om ovenstående samt øvrige ændringer i loven (administrative/takstmæssige) kan hentes på Folketingets og på Integrationsministeriets hjemmeside: 18 INTEGRATION 2010 nr. 1

19 Godt i gang med at lære dansk I sidste nummer af Integration mødte læserne fire kursister kort efter deres start på NSI. De to af dem, Carlo og Kamal, er med her igen for at fortælle, hvordan det går med danskundervisningen nu. De to andre er stoppet på NSI, i hvert fald indtil videre. Petra har født sit barn nummer to, en pige, og er på barsel. Patricia er rejst tilbage til Spanien. I dette nummer møder læserne derfor to andre kursister, der ligesom Carlo og Kamal har været i gang med at lære dansk i et stykke tid. Carlo Luigee Dela Cruz, født 1984 i Filippinerne. Bor i Vordingborg, hvor han er au-pair. Ankom til Danmark maj Jeg synes, jeg har lært meget i de måneder, jeg har været på sprogcentret. Jeg kan føre en simpel samtale på dansk, og det hjælper mig i min hverdag. Det sværeste er udtalen, fx er det svært at høre forskel på i, e og a nogle gange har vi en quiz, hvor vi øver os på det. Carlo var nervøs inden sin første modultest, så han forberedte sig grundigt: - Jeg læste de tre bøger og talte om det hjemme med min chef og hendes søn. Han er otte år så det var lidt sjovt! Selv syntes Carlo ikke rigtig, at han var klar til test: - Mine undervisere sagde, at det var jeg, og de forberedte mig også på, hvordan testen ville foregå. Det gik fint og det er godt både for mig og for min chef. Men helt ærligt så tager det tid at lære dansk. Cinzia Cascia, født 1979 i Italien. Bor i Næstved. Ankom til Danmark juli Cinzia har boet 12 år i England, hvor hun uddannede sig til ingeniør. Så mødte hun en dansk mand. Hun begyndte på NSI i december og arbejder samtidig på en italiensk restaurant. Cinzia synes, den første modultest, hvor hun skulle fortælle om emnet Min familie, var nem. - Men jeg har også lært tre fremmedsprog i forvejen, og den danske grammatik er meget lettere end den italienske, siger hun. Og så taler jeg dansk med min kærestes to børn. De fysiske rammer på NSI er hun glad for. Men der kunne godt være noget rigtigt mad i kantinen, når man nu er her hele dagen, siger Cinzia. Małgorzata Kołacz, født 1966 i Polen. Bor i Næstved. Ankom til Danmark februar Małgorzata arbejdede 10 år på et hotel, hvor hun startede i receptionen og endte som direktør. Samtidig tog hun en regnskabsuddannelse. Men lønnen var ikke særlig høj, selvom hun nærmest arbejdede døgnet rundt og havde et stort ansvar. Så opfordrede en gammel gymnasiekammerat, der var rengøringsassistent på Herlufsholm, Małgorzata til at komme til Danmark. Hun fik arbejde samme sted, og efter tre måneder fulgte hendes mand Konrad efter. I november 2009 startede Małgorzata på aftenhold på NSI. Hun havde allerede lært meget ved selvstudium, så hun kom ind på DU3, modul 3. I januar bestod hun sin første modultest. Det sværeste var den opgave, hvor man skal indsætte sætninger på de rigtige steder i en tekst, siger hun. Men udtalen er det allersværeste ved dansk. Min tunge vil ikke, som jeg vil. Og på polsk udtaler man næsten alle bogstaver tydeligt det gør man ikke på dansk! Kamal Koirala, født 1976 i Bhutan. Bor i Haslev. Ankom til Danmark april Kamal har nu været kursist på NSI i næsten et år. Det er gået hurtigt med at lære dansk, og han er allerede på DU3, modul 4. Første gang, han skulle til modultest, var han temmelig nervøs, men ikke ved de to næste test, for da kendte han systemet. Modultest 2 var dog den hidtil sværeste, fordi den er både skriftlig og mundtlig. Han har meget glæde af det dansk, han kan, fx når han køber ind eller ser nyhederne i tv. Som så mange andre synes han, at udtalen er det sværeste. Tak til Małgorzata, Cincia, Carlo og Kamal for lån af private foto. INTEGRATION 2010 nr. 1 19

20 NSI på arbejdspladsbesøg Svenske Charlotta Polacek er seniorforsker og britiske Graham Belsham er professor ved DTU, Lindholm Ø, der er præget af et internationalt miljø med mange gæster fra hele verden. Charlotta arbejder med en sygdom, hvor der findes en rigtig god forskergruppe i Danmark, og som man p.t. ikke forsker i på svensk side. - Mit arbejde er stimulerende, og det er et stort privilegium at få lov til at forske og at være med til at generere ny viden. Også Grahams felt er meget snævert, og der er ikke mange steder i verden, hvor man forsker i det. - Jeg har arbejdet med området i over 20 år. Instituttet her er lidt mindre end der, hvor jeg var tidligere i England, så jeg arbejder med en bredere vifte af aktiviteter og det fungerer vældig godt for mig. Joelle Abbusch Hansen var kontorchef hjemme i Syrien, men det var ikke muligt at finde et tilsvarende job i Danmark. Derfor tog Joelle en uddannelse til kosmetolog en gammel drøm, og så var uddannelsen kort. - Jeg talte på et tidspunkt med Lars her i Body & Lifecare i Præstø om, at jeg gerne ville være selvstændig, og en dag, jeg var inde, spurgte han, om jeg ville arbejde to dage i parfumeriet og så have min egen klinik resten af tiden. Ordningen er perfekt for Joelle, for det giver hende også tid til at arbejde som tolk. Manuel Hübel og brødrene Mario Schindler og Michael Schindler er tyske bagersvende. De arbejder alle i Super Best i Præstø. Før de kom til Danmark, var de kortvarigt arbejdsløse. Manuel fandt jobbet på nettet, Michael kom via et rekrutteringsfirma og det var ham, der foreslog chefen at ringe til Mario. Arbejdstiderne er langt bedre end i Tyskland, og de siger samstemmende, at her er mindre stress. Lønnen er meget højere, og så er de glade for tonen på arbejdspladsen, der er uformel sammenlignet med Tyskland. 20 INTEGRATION 2010 nr. 1 Karen Haers er lærer på Møn Friskole. Hun underviser i engelsk, tysk, matematik og idræt på mellemtrinnet. I Belgien, hvor Karen kommer fra, fik hun mulighed for at deltage i et udvekslingsprojekt gennem det europæiske COMENIUS i maj Efterfølgende besluttede jeg at tage orlov fra mit lærerjob i et år for at lære det danske skolesystem bedre at kende. - Det er meget forskelligt fra mit arbejde i Belgien. Jeg er rigtig glad for den måde, man samarbejder på her, og man er meget mere fri til at prøve nye ting.

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2011 NR. 2 14. ÅRGANG NYE VEJE SAMARBEJDE OM UDDANNELSE I FEMERN BÆLT-REGIONEN EN RÆKKE UDDANNELSESINSTITUTIONER ER GÅET SAMMEN

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere