TRANSPLANTERET NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPLANTERET NATUR"

Transkript

1 TRANSPLANTERET NATUR Omkring år 1900 blev Montjuïcbjerget i Barcelona gjort til udstillingsareal og fra den tid tilbagestår en stribe, smukke haver, som i deres ånd er italiensk renæssance. Mure, trapper, terrasser og vandfald kultiverer skråningen. Mies van der Rohes tyske pavillon er blevet genopført ved foden af bjerget på en hylde skåret ved et kraftigt vandret og lodret snit lige tilpas til, at man træder nogle trin op og er beskyttet i ryggen. På den anden, klimatisk set gode, sydvestlige side af bjerget ligger Jardí Botanic, en botanisk have med mediterrane planter. Landskabsarkitekten Bet Figueras har ladet sig inspirere af den såkaldte fraktale dimension. Hvor lang er den britiske kyst? havde den franske, polskfødte matematiker Benoît Mandelbrot spurgt, vel vidende, at kysten ikke har nogen veldefineret længde. Jo flere af de små bugtninger, man indregner, jo længere bliver den. Dette forhold udtrykte han matematisk ved at indføre begrebet fraktal dimension, der indebærer en organisering i systemer, bestående af små mønstre, der gentager sig, eksempelvis bugtning på bugtning på bugtning. Mandelbrots idé var, at objekter som kyster ikke passer med almindelig geometri. De er ikke enten linjer, der er endimensionale, eller flader, der er todimensionale, men kan befinde sig midt imellem. Kystlinjen er næsten en plan, hel overfla- Bet Figueras har med den botaniske have i Barcelona skabt et foldet, fraktalt landskab med et utal af rum og en åben rundhorisont med skyldig tak til økologisk tankegang, dyrkningsmetode og topografi. Foto 2004.

2 151 de og har derfor en dimension tættere på to. En linje, der mæandrerer, hvad enten det sker i siksakforløb eller i bløde bugtninger, dækker tilsvarende en flade. En flade, der er bukket og foldet, bliver til rum. En bjergkæde har en fraktal dimension, der ligger mellem to og tre, fordi den er et plan, som fylder ud i rummet. Det samme gør sig gældende i mindre skala. Folder man flader, kan man skabe en uendelig række af rum. Bet Figueras har med den botaniske have i Barcelona skabt et foldet, fraktalt landskab med et utal af rum og en åben rundhorisont med skyldig tak til økologisk tankegang, dyrkningsmetode og topografi. Hvor der var brug for en hylde til dyrkning og færdsel, har hun foldet den skrånende grund, så der opstår skrå snit forseglet med plader af cortenstål. Foldningerne kan vende indad eller udad; konvekst eller konkavt. Murene er suppleret med tagplader og porte, og der er opstået bygningsværker tiltænkt bibliotek, udstilling, service og indgang. Bevægelsesmønstret mellem de 72 mediterrane plantesamfund fra skov til vådområder er tegnet af tre meter brede stier med kraftigt sidefald og halvt så brede tramper, der af og til fører til små pladser. Visse steder er stien sat sammen af trekantede, overlappende betonplader, skåret ind i skråningen. Andre steder er den bygget udenpå. En rende tager imod vand fra vægge og gulv, siksakker ned ad skråningen og fører vandet til reservoiret i bunden af haven. Bænke er stålplader med tre foldninger.

3 Igualada begravelsesplads ligger i et industriområde med forladte stenbrud og grusgrave. Fra porten, opbygget af tre cortenståldragere, ledes man forbi kapel og sakristi gennem en slugt ned i et gravrum. Væggene, der er stablede kolumbarier indbygget i skråningerne, hælder skiftevis indad og udad, afbrudt af smalle passager, der fører op i lyset til en første etage. Gulvet i gravrummet er af beton med tilslag af småsten. Skråtstillede, kvadratiske betonplader dækker over grave, og træstykker, lig vragtømmer i en flod, er presset ned i betonen. Murene, der støtter grusgravens skråninger, er af kvadersten holdt fast af rustne armeringsnet, bøjet om foroven. Muren er bygget op af lag, som var der tale om aflejringer i jorden. Mellem sten og mure gror fyr og rosmarin. I væggene er indbygget mausoleer med afskærmningslemme af rustet støbejern. Gerigter og overliggere er store betonbjælker. Associationen kan være ægyptiske templer eller Jørn Utzons romerhuse, afhængigt af hvor man har sin gang. Ubenyttede grave står åbne, mens optagede er lukkede med en betonplade som baggrund for kunstige blomster og fotografier af den afdøde. En hvid opslået bog med en skitse af en kat underskrevet MIS vidner om, at her ligger skaberen Enric Miralles begravet. På vejen ned mødes man af tilsyneladende selvsåede træer, som klamrer sig til jorden for at modstå strømmen, hvis man holder fast i flodmetaforen, eller som de træer, der på kinesiske gravpladser ikke må fjernes. Det samme gælder lodretstående, trekantede sten og lamper af rustet stål, skåret skråt af foroven. Alt står uregelmæssigt efter en orden, tilsyneladende skabt af en naturkraft. Materialerne vidner om tidens gang. Stål ruster, træ blegner, beton forvitrer, og planter visner. Menneske og natur følges ad. Her er tale om et bygværk som skabt af en naturproces omkring et bevægelsesforløb; en illustration af, hvordan kultivering af landskabet med naturens kraft for øje kan føre til arkitektur og landskabsarkitektur, at bygningskunst kan beriges med et element af dyrkningskunst. Igualada begravelsesplads, Barcelona. Plan. Enric Miralles og Carme Pinós Med den metode at skabe landskaber, ikke som imiteret, repræsenteret, stiliseret, refereret dyrkningslandskab, men som faktiske fysiske størrelser bygget op omkring bevægelsesforløb og med biotoper, der findes på stedet eller er skåret ud med vækstlag og det hele, får landskabsarkitekturen et fornyet sprog. Foto 1996.

4 153

5 Miralles første indskydelse, da han stod over for opgaven at omskabe dette wasteland til en begravelsesplads, var at forme landskabet, så det kom til at minde om en erosionsfure, der skærer sig gennem landskabet. Ved hjælp af afgravninger var han i stand til at udhule landskabet hurtigere end ved naturskabt erosion. Trækroner skulle fylde flængen og genskabe landskabets oprindelige niveau. Hele begravelsespladsen ville tilsyneladende forsvinde under jorden og danne en slags fællesgrav dækket af en grøn gravsten, ud fra grundtanken at lægge et snit som spor af en sti uden at forstyrre landskabet. En siksakgeometri er valgt, fordi dens abstrakte form skiller sig ud fra planen af en by eller en bebyggelse, der er bygget op efter andre regler. Inspirationen til sporet, der tegner en bevægelse, har Miralles hentet hos den norske arkitekt Sverre Fehn. A path comes into being out of the resolution to proceed from one place to another and this act determines its form. An abstract definition, then a series of scratches on paper, which by drawing assume increasingly concrete forms and are gradually filled with memories, with back-references, with associations. [Enric Miralles, Aus welcher Zeit ist dieser Ort?/ From what time is this place?, Topos, 8/1994, p. 103] En sti bliver til ud fra beslutningen om at bevæge sig fra et sted til et andet, og denne handling bestemmer dens form. En række streger på papir bliver til konkrete former ved at blive tegnet og gradvist fyldt med associerende referencer til fortiden. Hverken Jardí Botanic eller Igualada begravelsesplads har umiddelbart dannet skole. Måske fordi der ikke er tale om en repræsentation, som var yndet på dette tidspunkt. Det er stedet selv, locus iste, der har produceret det nye landskab. Med den metode, at skabe landskaber, ikke som imiteret, repræsenteret, stiliseret, refereret dyrkningslandskab, men som faktiske fysiske størrelser bygget op omkring bevægelsesforløb og med biotoper, der findes på stedet eller er skåret ud med vækstlag og det hele, får landskabsarkitekturen et fornyet sprog. Mausoleumpladsen, Igualada begravelsesplads, Barcelona. Plan og snit. Enric Miralles og Carme Pinós Foto 1996.

6 155

7 Arkitekten Dominique Perrault ville med Bibliothèque Nationale ved Quai François Mauriac give Paris to offentlige byrum på samme tid og sted. Det ene skulle have karakter af et skibsdæk og være på størrelse med Concordepladsen; det andet ligne en klosterhave og være på størrelse med haven ved Palais Royal. Fire tårne, der hver især fik form som en opslået bog og sammen danner havens kasseformede rum, skulle opbevare folkets viden, give plads til fordybelse samt ved sin monumentalitet hæve den ukendte bydel til noget særligt. Dækket er 375 meter langt og omkring 200 meter bredt, og trapperne føles som førende til himlen. Kernen i projektet skulle være tilstedeværelsen af natur. Det begyndte i projektet som et grid af frugttræer, men blev i den virkelige verden til 250 store træer: eg, avnbøg, birk og duftende fyr hentet i Rouen. Tårnene med alverdens viden står vagt om et stykke natur, der kan ses som symbol på det moderne menneskes værdier, på det grundlag, der er en knap ressource og et vigtigt fundament for, at vi overhovedet er til og vil vedblive at være det. Det handler om viden og skønhed, bevaring og kommunikation, kultur, dialog, fællesskab, frihed og udsyn. Men også om regelmæssighed og repetition, der er en del af den moderne verden, i særdeleshed af et bibliotek med et multiplum af elementer: møbler, bøger, sider og bogstaver. Man finder samme orden i stort som småt, inde som ude, oppe som nede. Eksempelvis går rektanglet med samme forhold mellem siderne igen i trådnet omkring planteværker, i fliser, i haven og i hele komplekset. Efter murens fald inviterede det tyske arkitekturmuseum og Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 prominente arkitekter fra hele verden til at stille deres erfaring, viden og kreativitet til rådighed for Berlin. De blev bedt om at foreslå et nyt overordnet koncept for det centrale areal mellem Brandenburger Tor og Alexanderplatz, Lustgarten og Mehringplatz. Jean Nouvels forslag til Berlin Tomorrow med titlen Mødelinjen er malet med to penselstrøg, et nord-syd- Bibliotèque Nationale de France, Paris. Tårnene med alverdens viden står vagt om et stykke natur i form af 250 store træer hentet i Rouen. Det handler om viden og skønhed, bevaring og kommunikation, kultur, dialog, fællesskab, frihed og udsyn. Men også om regelmæssighed og repetition, der er en del af den moderne verden, i særdeleshed af et bibliotek med et multiplum af elementer: møbler, bøger, sider og bogstaver. Man finder samme orden i stort som småt, inde som ude, oppe som nede. Eksempelvis går rektanglet med samme forhold mellem siderne igen i trådnet omkring planteværker, i fliser, i haven og i hele komplekset. Foto 2000.

8 157

9

10 159 gående med Friedrichstraße som akse og et langs den tidligere mur. I kvarterets brolagte sidegader har de monumentale bygninger beholdt deres oprindelige facade. Friedrichstraßes gulv har fået asfaltbelægning og luftshavnslys, væggene glasfacader og digitale lystavler med bl.a. landskaber og rulletekster på flere sprog. Små stykker natur i form af plantesamfund eller biotoper, er som skåret ud af et landskab ude i naturen og transplanteret ind i byen. Inden for faste rammer får planterne lov til at følge deres egen lov og forvilde sig. En 18 meter høj glasskærm, næsten uden ramme, står i gadelinjen foran Jean Nouvels bygning til Fondation Cartier i Paris. Herved er der skabt et synligt haverum, uden at gadens rumlige integritet er forstyrret. Går man gennem porten, mødes man af et stort cedertræ, kaldet frihedens træ, efter sigende plantet i 1823 af politikeren og digteren François-René de Chateaubriand, naturelsker og fransk romantiks litterære fader. Da bygningen er skruet sammen af en række glasplaner med rammer af gråt stål, kan blikket fortsætte ud i haven. Rummet slutter ved en smuk gammel, gul kalkstensmur på kronen af en amfiteatralsk trappe med et udskåret hul til et bassin og to symmetrisk anbragte bænke, hvorfra man kun kan se spejlingen af træerne og skyerne i glasset. Bygningens glasfacader fortsætter 10 meter forbi gavlene ud i haven mellem træer og urter, mos og græs med det resultat, at have og bygning er ganske infiltreret. Planterne spejler sig i glasset, lyset trænger ind og igennem, og de særeste, mest poetiske relationer opstår. Haven bag glasset har billedkunstneren Lothar Baumgarten forsynet med forvildede jordbær, græsser og liljer, som man kan se dem på gamle gobeliner og tapeter; ikke menneskeskabt, men menneskepåvirket natur sat i glas og ramme. Den naturlige natur har fortrinsret reelt og som spejling. Hver dag spilles et nyt skuespil, og scenen får nye kulisser hentet i landskabet og naturen; sommerens grønne løv, efterårets gyldne, vinterens sne. Fondation Cartier, Paris. I haven bag glasset gror forvildede jordbær, græsser og liljer, ikke menneskeskabt, men menneskepåvirket natur sat i glas og ramme. Den naturlige natur har fortrinsret reelt og som spejling. Foto 2001.

11 Et net af sammenhængende betonstier strækker sig fra gade til gade og hæfter på indgange til Musée du Quai Branly, café og butik. I betonen er der tværstriber af natursten, der holder på vandet lidt længere end de plane flader. I stenene er indfældet insekter i glas. Bag en glaspallisade med indgraverede naturmotiver undslipper man den omgivende, støjende, hektiske by. Ikke ved at være lukket inde som i en 1800-tals park, men ved at støde på uventede, transplanterede landskaber i en have med et beskyttet klima bestående af græs, der gror naturligt i skove, blomstrende træer og andre planter fra hele verden, der spejler museets kulturelle mangfoldighed. Hver af Jean Nouvels bygninger har deres eget præg. Nogle står på søjler, der blander sig med lundenes rigtige stammer. Stinettet er trukket horisontalt og vertikalt og efterlader plads til Gilles Cléments nøje udvalgte biotoper med planter: tyrkisk eg, sukkerahorn, sølvahorn, pil, kobberbark kirsebær, magnolie, kæmpevin fra Kina, vilde klematis, blåregn og andre blomstrende slyngplanter på jernstativer, bregner, fuchsia, iris, alunrod, marehalm og græsser i alle nuancer af grønt. Planterne fortsætter op ad facaderne, begrønnet af botanikeren Patrick Blanc. Naturlig og unaturlig, uberørt og berørt, pastoral og hortikulturel natur, det givne og det skabte, har lige ret. Der bliver hverken skabt en ny plan eller nye rum og strukturer men en ny stemning som en scene, der får nye kulisser, fordi der skal spilles et nyt skuespil. f Quai Branly museumshave, Paris. Et net af sammenhængende betonstier strækker sig fra gade til gade og hæfter på indgange til museet, dets café og butik. I betonen er der tværstriber af natursten, der holder på vandet lidt længere end de plane flader. I stenene er indfældet insekter i glas. Bag en glaspallisade med indgraverede naturmotiver kan man støde på et uventet, transplanteret landskab af græs, der gror naturligt i skove, og blomstrende planter fra hele verden, der spejler museets kulturelle mangfoldighed. Foto g Quai Branly museumshave, Paris. Plan. Gilles Clément og Jean Nouvel 1999.

12 161

13 Mellem RER banegården og bymidten i Ivry-sur-Seine, omgivet af den kommunistisk styrede bys store forvaltningsbygninger og 1970 ernes kasbalignende bebyggelser, er der skabt en stor eng med såkaldte haveøer. Hvor der før lå en bilfabrik, ligger nu Parc des Cormailles med blomster, legepladser, graffitimure med masser af humoristiske detaljer, om end en stol med lange ben, tiltænkt en tennisdommer, har måttet vige pladsen for et stykke rigtig kunst. Et gammelt kort viste sandholdig bund, og tegnestuen Agence Ter brugte sin tidligere anvendte metode med at grave et hul for at afdække fortiden, i dette tilfælde Seineflodens sandbund. I den opståede gryde blev der plantet lyserøde tamarix mellem marehalm og andre grå planter. Baggrunden er en farverig graffitimur, der har fået officiel status. Et bjerg af materiale fra den nedrevne fabriksbygning med samme ovale form som de andre øer, kalder Henri Bava en skønhedsplet i det store, flade ansigt. Den har fået tilføjet en gummibelagt legeplads på den stejle skråning og en rutsjebane af orangefarvede rør, en kultivering af tidligere tiders børneleg. Dengang rutsjede de ned ad affaldsbjerget på en avis. Eating oysters with boxing gloves, naked, on the nth floor such is the plot of the ninth story, or, the 20th century in action, skriver Rem Koolhaas i Delirious New York om Downtown Athletic Club. [Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, The Monacelli Press, New York 1994 (1. udg. 1978), p. 155] Der er svømmebassin på 12. etage, golfbane på 7. og på en etage finder man et særligt plot, et jordlod, et pastoralt landskab med en flod, dale, græsbakker og træer. Det stablede landskab kan spores til et forslag fra 1909, et hus på 84 etager vist uden vægge mellem skyer. På hver af de fem, man ser i Delirious New York, er der en grund med hus, have, stalde, enge og pavilloner. På 82. etage skryder et æsel, og på 81. kan man hyre en flyvemaskine. Hvor der før lå en bilfabrik, ligger nu Parc des Cormailles med blomster, legepladser og graffitimure. I en gryde gror lyserøde tamarix mellem marehalm og andre grå planter. Et bjerg af materiale fra den nedrevne fabriksbygning har fået tilføjet en gummibelægning og en rutsjebane, som en kultivering af tidligere tiders børneleg. Foto 2007.

14 163 I et konkurrenceforslag til Central Park i Leidsche Rijn ved Utrecht stiller den hollandske tegnestue MVRDV spørgsmål ved, om livskvaliteten kan højnes med bydelens ønskede tæthed, og om der vil blive tale om en ny natur. Svaret blev i bogstaveligste forstand en stabling af landskaber i et miniøkosystem, der skulle nedsætte forbruget af energi, tid, vand og infrastruktur. MVRDV s forslag blev til et bygværk med fodboldbaner på tredje sal, en bøgeskov på 10., en skibakke på 13. og svømmebassin og golfbane på 20. etage. I bygningen kan man tage i skoven, passe sin køkkenhave og blive begravet. Enhver tænkelig, kunstig situation kan skabes ved hjælp af belysning, belægning og vind- og varmesikrende skærme, så man kan vandre mellem krokus om vinteren og stå på ski blandt Madagascarflora om sommeren. Hver etage har sin egen konstruktion og infrastruktur, vandbehandling og energiforsyning. Skovrummet er understøttet af tømmerstolper, grotterummet opbygget af hvælvinger. Regnrummet er et søjleløst væksthus, svamperummet bygget af solide mursten og rismarker af bølgeblikplader. MVRDV genbrugte modellen på udstillingen Expo 2000 i Hannover, hvor temaet var forholdet mellem teknologi og natur, til at påvise, at hvis indbyggerantallet i Holland blev firedoblet og hollænderne selvforsynende vegetarer, ville dyrkningsjord, affaldsplads samt vind- og varmeproduktion fylde så meget, at det ville være nødvendigt at stable seks landskaber i en bygning højere end nogen anden kendt bygning. For at visualisere dette globale problem, gjorde de som i Leidsche Rijn-projektet pavillonen til et etagehus med tagterrasse og hævet kælder. Nederst er der et grottelandskab af støbte, amorfe, bærende betonkonstruktioner, hvor der bliver produceret biomasse til energi. På den næste etage består konstruktionen af stablede grøntsagskasser med blomster. Så kommer der endnu et betongrottelandskab, hvor nogle af hulrummene rummer rødder fra træerne på næste etages skovlandskab. På øverste etage regner det fra loftet ned langs skærme og stolper. På taget er der vindmøller og for foden lupinmarker.

15 Fødevareproduktionen er overset af arkitekter, siger MVRDV. Hvad mon de vil sige til, at 70 % af landet skal bruges til at skaffe mad og ilt, spørger de. Hvis dyrevelfærd skal tages alvorligt, og kødkvaliteten bedres, må svin for at få livskvalitet have frisk luft, god plads, godt med halmstrå og økologisk føde. Dette kræver, at 80 % af den hollandske jord bruges til at føde og opdrætte svin. I stedet for denne utopiske løsning kan man vælge en af følgende tre: at blive vegetar, flytte svineproduktionen til udlandet, eller bygge kompakte svinefarme. Så tegnestuen har foreslået en svineby bestående af 76 godt 600 meter høje højhuse med en stald og en altan med økologisk dyrket foder til hver gris for at overlade landskabet til menneskene. Adriaan Geuzes hemmelige have på Bo01-udstillingen i Malmø er et stablet landskab uden program. Den består af en klump fyrrestammer skåret til en kube omgivet af vægge af brændestabler. Oven på kuben ligger et trætag, der er malet svenskrødt ligesom træstammernes vertikale skæreflade. Bunden er dækket af blåbær. To stiger fører op til taget, hvorpå der ligger et tykt lag søskaller og store, glatte klippeblokke, der samler vand. Haven, der kan ses som et udtryk for relationen mellem produktion og rekreation, mellem bygning og landskab og mellem natur og menneske, foregiver en sammenhæng mellem havet og den svenske skov, et koncentrat af det svenske landskab i form af fyr, blåbær, skaller og klipper. Landskabet er stablet, hentet ind fra naturen og transplanteret til byen. Dyrkningskunsten har taget form.

16 165 Den hemmelige have, Bo01, Malmø. Adriaan Geuze, West Haven kan ses som udtryk for relationen mellem produktion og rekreation, mellem bygning og landskab og mellem natur og menneske. Den foregiver at være et koncentrat af det svenske landskab i form af et stablet, transplanteret landskab af fyr, blåbær, skaller og klipper.

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Præsentation af FactoryHouse The Village

Præsentation af FactoryHouse The Village Præsentation af FactoryHouse The Village Arkitektur by PLH Arkitekter FactoryHouse the Village er tegnet og tænkt af PLH arkitekter. Målet har været at skabe en lille og spændende arkitektonisk landsby

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

INTRO - OPBEVARING. DAC& LEARNING E: learning@dac.dk T: +45 3257 1930. Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk. abc ark

INTRO - OPBEVARING. DAC& LEARNING E: learning@dac.dk T: +45 3257 1930. Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk. abc ark INTRO - OPBEVARING Sokkerne i skuffen, madvarerne i fryseren og køleskabet eller kasserne i kælderen eller på loftet. Opbevaring og opbevaringssystemer ses overalt i vores samfund. Fra den nære private

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013 Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I Af Tommy Støckel September 2013 Tommy Støckel Forslag til bygningsintegreret kunstværk

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA. VINDUET som fænomen. konstruktion filter

LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA. VINDUET som fænomen. konstruktion filter LYS Temadag den 3. marts 2008 Arkitektskolen Aarhus Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA VINDUET som fænomen konstruktion filter LIV, LYS OG LUFT Tegn på LIV Byde LYS og solstråler ind Kilde til frisk LUFT

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM BOLIG rungsted UDENFOR Huset er bygget i perioden 1925-26 og tegnet af den danske maler og arkitekt Georg Jacobsen til en tobaksgrosserer og opført i gule halve flensborgsten. Terrassen, der vender ud

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere