TRANSPLANTERET NATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPLANTERET NATUR"

Transkript

1 TRANSPLANTERET NATUR Omkring år 1900 blev Montjuïcbjerget i Barcelona gjort til udstillingsareal og fra den tid tilbagestår en stribe, smukke haver, som i deres ånd er italiensk renæssance. Mure, trapper, terrasser og vandfald kultiverer skråningen. Mies van der Rohes tyske pavillon er blevet genopført ved foden af bjerget på en hylde skåret ved et kraftigt vandret og lodret snit lige tilpas til, at man træder nogle trin op og er beskyttet i ryggen. På den anden, klimatisk set gode, sydvestlige side af bjerget ligger Jardí Botanic, en botanisk have med mediterrane planter. Landskabsarkitekten Bet Figueras har ladet sig inspirere af den såkaldte fraktale dimension. Hvor lang er den britiske kyst? havde den franske, polskfødte matematiker Benoît Mandelbrot spurgt, vel vidende, at kysten ikke har nogen veldefineret længde. Jo flere af de små bugtninger, man indregner, jo længere bliver den. Dette forhold udtrykte han matematisk ved at indføre begrebet fraktal dimension, der indebærer en organisering i systemer, bestående af små mønstre, der gentager sig, eksempelvis bugtning på bugtning på bugtning. Mandelbrots idé var, at objekter som kyster ikke passer med almindelig geometri. De er ikke enten linjer, der er endimensionale, eller flader, der er todimensionale, men kan befinde sig midt imellem. Kystlinjen er næsten en plan, hel overfla- Bet Figueras har med den botaniske have i Barcelona skabt et foldet, fraktalt landskab med et utal af rum og en åben rundhorisont med skyldig tak til økologisk tankegang, dyrkningsmetode og topografi. Foto 2004.

2 151 de og har derfor en dimension tættere på to. En linje, der mæandrerer, hvad enten det sker i siksakforløb eller i bløde bugtninger, dækker tilsvarende en flade. En flade, der er bukket og foldet, bliver til rum. En bjergkæde har en fraktal dimension, der ligger mellem to og tre, fordi den er et plan, som fylder ud i rummet. Det samme gør sig gældende i mindre skala. Folder man flader, kan man skabe en uendelig række af rum. Bet Figueras har med den botaniske have i Barcelona skabt et foldet, fraktalt landskab med et utal af rum og en åben rundhorisont med skyldig tak til økologisk tankegang, dyrkningsmetode og topografi. Hvor der var brug for en hylde til dyrkning og færdsel, har hun foldet den skrånende grund, så der opstår skrå snit forseglet med plader af cortenstål. Foldningerne kan vende indad eller udad; konvekst eller konkavt. Murene er suppleret med tagplader og porte, og der er opstået bygningsværker tiltænkt bibliotek, udstilling, service og indgang. Bevægelsesmønstret mellem de 72 mediterrane plantesamfund fra skov til vådområder er tegnet af tre meter brede stier med kraftigt sidefald og halvt så brede tramper, der af og til fører til små pladser. Visse steder er stien sat sammen af trekantede, overlappende betonplader, skåret ind i skråningen. Andre steder er den bygget udenpå. En rende tager imod vand fra vægge og gulv, siksakker ned ad skråningen og fører vandet til reservoiret i bunden af haven. Bænke er stålplader med tre foldninger.

3 Igualada begravelsesplads ligger i et industriområde med forladte stenbrud og grusgrave. Fra porten, opbygget af tre cortenståldragere, ledes man forbi kapel og sakristi gennem en slugt ned i et gravrum. Væggene, der er stablede kolumbarier indbygget i skråningerne, hælder skiftevis indad og udad, afbrudt af smalle passager, der fører op i lyset til en første etage. Gulvet i gravrummet er af beton med tilslag af småsten. Skråtstillede, kvadratiske betonplader dækker over grave, og træstykker, lig vragtømmer i en flod, er presset ned i betonen. Murene, der støtter grusgravens skråninger, er af kvadersten holdt fast af rustne armeringsnet, bøjet om foroven. Muren er bygget op af lag, som var der tale om aflejringer i jorden. Mellem sten og mure gror fyr og rosmarin. I væggene er indbygget mausoleer med afskærmningslemme af rustet støbejern. Gerigter og overliggere er store betonbjælker. Associationen kan være ægyptiske templer eller Jørn Utzons romerhuse, afhængigt af hvor man har sin gang. Ubenyttede grave står åbne, mens optagede er lukkede med en betonplade som baggrund for kunstige blomster og fotografier af den afdøde. En hvid opslået bog med en skitse af en kat underskrevet MIS vidner om, at her ligger skaberen Enric Miralles begravet. På vejen ned mødes man af tilsyneladende selvsåede træer, som klamrer sig til jorden for at modstå strømmen, hvis man holder fast i flodmetaforen, eller som de træer, der på kinesiske gravpladser ikke må fjernes. Det samme gælder lodretstående, trekantede sten og lamper af rustet stål, skåret skråt af foroven. Alt står uregelmæssigt efter en orden, tilsyneladende skabt af en naturkraft. Materialerne vidner om tidens gang. Stål ruster, træ blegner, beton forvitrer, og planter visner. Menneske og natur følges ad. Her er tale om et bygværk som skabt af en naturproces omkring et bevægelsesforløb; en illustration af, hvordan kultivering af landskabet med naturens kraft for øje kan føre til arkitektur og landskabsarkitektur, at bygningskunst kan beriges med et element af dyrkningskunst. Igualada begravelsesplads, Barcelona. Plan. Enric Miralles og Carme Pinós Med den metode at skabe landskaber, ikke som imiteret, repræsenteret, stiliseret, refereret dyrkningslandskab, men som faktiske fysiske størrelser bygget op omkring bevægelsesforløb og med biotoper, der findes på stedet eller er skåret ud med vækstlag og det hele, får landskabsarkitekturen et fornyet sprog. Foto 1996.

4 153

5 Miralles første indskydelse, da han stod over for opgaven at omskabe dette wasteland til en begravelsesplads, var at forme landskabet, så det kom til at minde om en erosionsfure, der skærer sig gennem landskabet. Ved hjælp af afgravninger var han i stand til at udhule landskabet hurtigere end ved naturskabt erosion. Trækroner skulle fylde flængen og genskabe landskabets oprindelige niveau. Hele begravelsespladsen ville tilsyneladende forsvinde under jorden og danne en slags fællesgrav dækket af en grøn gravsten, ud fra grundtanken at lægge et snit som spor af en sti uden at forstyrre landskabet. En siksakgeometri er valgt, fordi dens abstrakte form skiller sig ud fra planen af en by eller en bebyggelse, der er bygget op efter andre regler. Inspirationen til sporet, der tegner en bevægelse, har Miralles hentet hos den norske arkitekt Sverre Fehn. A path comes into being out of the resolution to proceed from one place to another and this act determines its form. An abstract definition, then a series of scratches on paper, which by drawing assume increasingly concrete forms and are gradually filled with memories, with back-references, with associations. [Enric Miralles, Aus welcher Zeit ist dieser Ort?/ From what time is this place?, Topos, 8/1994, p. 103] En sti bliver til ud fra beslutningen om at bevæge sig fra et sted til et andet, og denne handling bestemmer dens form. En række streger på papir bliver til konkrete former ved at blive tegnet og gradvist fyldt med associerende referencer til fortiden. Hverken Jardí Botanic eller Igualada begravelsesplads har umiddelbart dannet skole. Måske fordi der ikke er tale om en repræsentation, som var yndet på dette tidspunkt. Det er stedet selv, locus iste, der har produceret det nye landskab. Med den metode, at skabe landskaber, ikke som imiteret, repræsenteret, stiliseret, refereret dyrkningslandskab, men som faktiske fysiske størrelser bygget op omkring bevægelsesforløb og med biotoper, der findes på stedet eller er skåret ud med vækstlag og det hele, får landskabsarkitekturen et fornyet sprog. Mausoleumpladsen, Igualada begravelsesplads, Barcelona. Plan og snit. Enric Miralles og Carme Pinós Foto 1996.

6 155

7 Arkitekten Dominique Perrault ville med Bibliothèque Nationale ved Quai François Mauriac give Paris to offentlige byrum på samme tid og sted. Det ene skulle have karakter af et skibsdæk og være på størrelse med Concordepladsen; det andet ligne en klosterhave og være på størrelse med haven ved Palais Royal. Fire tårne, der hver især fik form som en opslået bog og sammen danner havens kasseformede rum, skulle opbevare folkets viden, give plads til fordybelse samt ved sin monumentalitet hæve den ukendte bydel til noget særligt. Dækket er 375 meter langt og omkring 200 meter bredt, og trapperne føles som førende til himlen. Kernen i projektet skulle være tilstedeværelsen af natur. Det begyndte i projektet som et grid af frugttræer, men blev i den virkelige verden til 250 store træer: eg, avnbøg, birk og duftende fyr hentet i Rouen. Tårnene med alverdens viden står vagt om et stykke natur, der kan ses som symbol på det moderne menneskes værdier, på det grundlag, der er en knap ressource og et vigtigt fundament for, at vi overhovedet er til og vil vedblive at være det. Det handler om viden og skønhed, bevaring og kommunikation, kultur, dialog, fællesskab, frihed og udsyn. Men også om regelmæssighed og repetition, der er en del af den moderne verden, i særdeleshed af et bibliotek med et multiplum af elementer: møbler, bøger, sider og bogstaver. Man finder samme orden i stort som småt, inde som ude, oppe som nede. Eksempelvis går rektanglet med samme forhold mellem siderne igen i trådnet omkring planteværker, i fliser, i haven og i hele komplekset. Efter murens fald inviterede det tyske arkitekturmuseum og Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 prominente arkitekter fra hele verden til at stille deres erfaring, viden og kreativitet til rådighed for Berlin. De blev bedt om at foreslå et nyt overordnet koncept for det centrale areal mellem Brandenburger Tor og Alexanderplatz, Lustgarten og Mehringplatz. Jean Nouvels forslag til Berlin Tomorrow med titlen Mødelinjen er malet med to penselstrøg, et nord-syd- Bibliotèque Nationale de France, Paris. Tårnene med alverdens viden står vagt om et stykke natur i form af 250 store træer hentet i Rouen. Det handler om viden og skønhed, bevaring og kommunikation, kultur, dialog, fællesskab, frihed og udsyn. Men også om regelmæssighed og repetition, der er en del af den moderne verden, i særdeleshed af et bibliotek med et multiplum af elementer: møbler, bøger, sider og bogstaver. Man finder samme orden i stort som småt, inde som ude, oppe som nede. Eksempelvis går rektanglet med samme forhold mellem siderne igen i trådnet omkring planteværker, i fliser, i haven og i hele komplekset. Foto 2000.

8 157

9

10 159 gående med Friedrichstraße som akse og et langs den tidligere mur. I kvarterets brolagte sidegader har de monumentale bygninger beholdt deres oprindelige facade. Friedrichstraßes gulv har fået asfaltbelægning og luftshavnslys, væggene glasfacader og digitale lystavler med bl.a. landskaber og rulletekster på flere sprog. Små stykker natur i form af plantesamfund eller biotoper, er som skåret ud af et landskab ude i naturen og transplanteret ind i byen. Inden for faste rammer får planterne lov til at følge deres egen lov og forvilde sig. En 18 meter høj glasskærm, næsten uden ramme, står i gadelinjen foran Jean Nouvels bygning til Fondation Cartier i Paris. Herved er der skabt et synligt haverum, uden at gadens rumlige integritet er forstyrret. Går man gennem porten, mødes man af et stort cedertræ, kaldet frihedens træ, efter sigende plantet i 1823 af politikeren og digteren François-René de Chateaubriand, naturelsker og fransk romantiks litterære fader. Da bygningen er skruet sammen af en række glasplaner med rammer af gråt stål, kan blikket fortsætte ud i haven. Rummet slutter ved en smuk gammel, gul kalkstensmur på kronen af en amfiteatralsk trappe med et udskåret hul til et bassin og to symmetrisk anbragte bænke, hvorfra man kun kan se spejlingen af træerne og skyerne i glasset. Bygningens glasfacader fortsætter 10 meter forbi gavlene ud i haven mellem træer og urter, mos og græs med det resultat, at have og bygning er ganske infiltreret. Planterne spejler sig i glasset, lyset trænger ind og igennem, og de særeste, mest poetiske relationer opstår. Haven bag glasset har billedkunstneren Lothar Baumgarten forsynet med forvildede jordbær, græsser og liljer, som man kan se dem på gamle gobeliner og tapeter; ikke menneskeskabt, men menneskepåvirket natur sat i glas og ramme. Den naturlige natur har fortrinsret reelt og som spejling. Hver dag spilles et nyt skuespil, og scenen får nye kulisser hentet i landskabet og naturen; sommerens grønne løv, efterårets gyldne, vinterens sne. Fondation Cartier, Paris. I haven bag glasset gror forvildede jordbær, græsser og liljer, ikke menneskeskabt, men menneskepåvirket natur sat i glas og ramme. Den naturlige natur har fortrinsret reelt og som spejling. Foto 2001.

11 Et net af sammenhængende betonstier strækker sig fra gade til gade og hæfter på indgange til Musée du Quai Branly, café og butik. I betonen er der tværstriber af natursten, der holder på vandet lidt længere end de plane flader. I stenene er indfældet insekter i glas. Bag en glaspallisade med indgraverede naturmotiver undslipper man den omgivende, støjende, hektiske by. Ikke ved at være lukket inde som i en 1800-tals park, men ved at støde på uventede, transplanterede landskaber i en have med et beskyttet klima bestående af græs, der gror naturligt i skove, blomstrende træer og andre planter fra hele verden, der spejler museets kulturelle mangfoldighed. Hver af Jean Nouvels bygninger har deres eget præg. Nogle står på søjler, der blander sig med lundenes rigtige stammer. Stinettet er trukket horisontalt og vertikalt og efterlader plads til Gilles Cléments nøje udvalgte biotoper med planter: tyrkisk eg, sukkerahorn, sølvahorn, pil, kobberbark kirsebær, magnolie, kæmpevin fra Kina, vilde klematis, blåregn og andre blomstrende slyngplanter på jernstativer, bregner, fuchsia, iris, alunrod, marehalm og græsser i alle nuancer af grønt. Planterne fortsætter op ad facaderne, begrønnet af botanikeren Patrick Blanc. Naturlig og unaturlig, uberørt og berørt, pastoral og hortikulturel natur, det givne og det skabte, har lige ret. Der bliver hverken skabt en ny plan eller nye rum og strukturer men en ny stemning som en scene, der får nye kulisser, fordi der skal spilles et nyt skuespil. f Quai Branly museumshave, Paris. Et net af sammenhængende betonstier strækker sig fra gade til gade og hæfter på indgange til museet, dets café og butik. I betonen er der tværstriber af natursten, der holder på vandet lidt længere end de plane flader. I stenene er indfældet insekter i glas. Bag en glaspallisade med indgraverede naturmotiver kan man støde på et uventet, transplanteret landskab af græs, der gror naturligt i skove, og blomstrende planter fra hele verden, der spejler museets kulturelle mangfoldighed. Foto g Quai Branly museumshave, Paris. Plan. Gilles Clément og Jean Nouvel 1999.

12 161

13 Mellem RER banegården og bymidten i Ivry-sur-Seine, omgivet af den kommunistisk styrede bys store forvaltningsbygninger og 1970 ernes kasbalignende bebyggelser, er der skabt en stor eng med såkaldte haveøer. Hvor der før lå en bilfabrik, ligger nu Parc des Cormailles med blomster, legepladser, graffitimure med masser af humoristiske detaljer, om end en stol med lange ben, tiltænkt en tennisdommer, har måttet vige pladsen for et stykke rigtig kunst. Et gammelt kort viste sandholdig bund, og tegnestuen Agence Ter brugte sin tidligere anvendte metode med at grave et hul for at afdække fortiden, i dette tilfælde Seineflodens sandbund. I den opståede gryde blev der plantet lyserøde tamarix mellem marehalm og andre grå planter. Baggrunden er en farverig graffitimur, der har fået officiel status. Et bjerg af materiale fra den nedrevne fabriksbygning med samme ovale form som de andre øer, kalder Henri Bava en skønhedsplet i det store, flade ansigt. Den har fået tilføjet en gummibelagt legeplads på den stejle skråning og en rutsjebane af orangefarvede rør, en kultivering af tidligere tiders børneleg. Dengang rutsjede de ned ad affaldsbjerget på en avis. Eating oysters with boxing gloves, naked, on the nth floor such is the plot of the ninth story, or, the 20th century in action, skriver Rem Koolhaas i Delirious New York om Downtown Athletic Club. [Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, The Monacelli Press, New York 1994 (1. udg. 1978), p. 155] Der er svømmebassin på 12. etage, golfbane på 7. og på en etage finder man et særligt plot, et jordlod, et pastoralt landskab med en flod, dale, græsbakker og træer. Det stablede landskab kan spores til et forslag fra 1909, et hus på 84 etager vist uden vægge mellem skyer. På hver af de fem, man ser i Delirious New York, er der en grund med hus, have, stalde, enge og pavilloner. På 82. etage skryder et æsel, og på 81. kan man hyre en flyvemaskine. Hvor der før lå en bilfabrik, ligger nu Parc des Cormailles med blomster, legepladser og graffitimure. I en gryde gror lyserøde tamarix mellem marehalm og andre grå planter. Et bjerg af materiale fra den nedrevne fabriksbygning har fået tilføjet en gummibelægning og en rutsjebane, som en kultivering af tidligere tiders børneleg. Foto 2007.

14 163 I et konkurrenceforslag til Central Park i Leidsche Rijn ved Utrecht stiller den hollandske tegnestue MVRDV spørgsmål ved, om livskvaliteten kan højnes med bydelens ønskede tæthed, og om der vil blive tale om en ny natur. Svaret blev i bogstaveligste forstand en stabling af landskaber i et miniøkosystem, der skulle nedsætte forbruget af energi, tid, vand og infrastruktur. MVRDV s forslag blev til et bygværk med fodboldbaner på tredje sal, en bøgeskov på 10., en skibakke på 13. og svømmebassin og golfbane på 20. etage. I bygningen kan man tage i skoven, passe sin køkkenhave og blive begravet. Enhver tænkelig, kunstig situation kan skabes ved hjælp af belysning, belægning og vind- og varmesikrende skærme, så man kan vandre mellem krokus om vinteren og stå på ski blandt Madagascarflora om sommeren. Hver etage har sin egen konstruktion og infrastruktur, vandbehandling og energiforsyning. Skovrummet er understøttet af tømmerstolper, grotterummet opbygget af hvælvinger. Regnrummet er et søjleløst væksthus, svamperummet bygget af solide mursten og rismarker af bølgeblikplader. MVRDV genbrugte modellen på udstillingen Expo 2000 i Hannover, hvor temaet var forholdet mellem teknologi og natur, til at påvise, at hvis indbyggerantallet i Holland blev firedoblet og hollænderne selvforsynende vegetarer, ville dyrkningsjord, affaldsplads samt vind- og varmeproduktion fylde så meget, at det ville være nødvendigt at stable seks landskaber i en bygning højere end nogen anden kendt bygning. For at visualisere dette globale problem, gjorde de som i Leidsche Rijn-projektet pavillonen til et etagehus med tagterrasse og hævet kælder. Nederst er der et grottelandskab af støbte, amorfe, bærende betonkonstruktioner, hvor der bliver produceret biomasse til energi. På den næste etage består konstruktionen af stablede grøntsagskasser med blomster. Så kommer der endnu et betongrottelandskab, hvor nogle af hulrummene rummer rødder fra træerne på næste etages skovlandskab. På øverste etage regner det fra loftet ned langs skærme og stolper. På taget er der vindmøller og for foden lupinmarker.

15 Fødevareproduktionen er overset af arkitekter, siger MVRDV. Hvad mon de vil sige til, at 70 % af landet skal bruges til at skaffe mad og ilt, spørger de. Hvis dyrevelfærd skal tages alvorligt, og kødkvaliteten bedres, må svin for at få livskvalitet have frisk luft, god plads, godt med halmstrå og økologisk føde. Dette kræver, at 80 % af den hollandske jord bruges til at føde og opdrætte svin. I stedet for denne utopiske løsning kan man vælge en af følgende tre: at blive vegetar, flytte svineproduktionen til udlandet, eller bygge kompakte svinefarme. Så tegnestuen har foreslået en svineby bestående af 76 godt 600 meter høje højhuse med en stald og en altan med økologisk dyrket foder til hver gris for at overlade landskabet til menneskene. Adriaan Geuzes hemmelige have på Bo01-udstillingen i Malmø er et stablet landskab uden program. Den består af en klump fyrrestammer skåret til en kube omgivet af vægge af brændestabler. Oven på kuben ligger et trætag, der er malet svenskrødt ligesom træstammernes vertikale skæreflade. Bunden er dækket af blåbær. To stiger fører op til taget, hvorpå der ligger et tykt lag søskaller og store, glatte klippeblokke, der samler vand. Haven, der kan ses som et udtryk for relationen mellem produktion og rekreation, mellem bygning og landskab og mellem natur og menneske, foregiver en sammenhæng mellem havet og den svenske skov, et koncentrat af det svenske landskab i form af fyr, blåbær, skaller og klipper. Landskabet er stablet, hentet ind fra naturen og transplanteret til byen. Dyrkningskunsten har taget form.

16 165 Den hemmelige have, Bo01, Malmø. Adriaan Geuze, West Haven kan ses som udtryk for relationen mellem produktion og rekreation, mellem bygning og landskab og mellem natur og menneske. Den foregiver at være et koncentrat af det svenske landskab i form af et stablet, transplanteret landskab af fyr, blåbær, skaller og klipper.

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI:

1/6. Situationsplan 1:1000 ORANGERI 2015 FORSLAG 15461 ORANGERI: Situationsplan 1:1000 ORANGERI: Pavillon til overvintring af frostfølsomme pottevækster, som placeres i haven og huset i sommerperioden, hvor bygningen fungerer som lyst og thepavillon PLACERING: Da husets

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015)

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Udvælgelse af område i barokhaven

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken Byens Netværk arrangement 04.03.08. Tekst og foto: Christina Bennetzen På vores 3. besøg til DRs koncertsal får vi for første gang mulighed for at betræde

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

Norman Foster. Kendte Bygningsværker:

Norman Foster. Kendte Bygningsværker: Norman Foster Kendte Bygningsværker: Millau Viaduct Broen ligger i det sydlige Frankrig og har skabt en direkte vej mellem Paris og Barcelona. Den spænder 2460 meter, den store udfordring var ikke at ødelægge

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre...

GRADER. overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs blot videre... Drømmer du om en ny horisont? En horisont med bøgetræer, græs og duftende blomster? En horisont, hvor solen spejler sig i havets bølgende overflade og hvor du har udsigt til Kullen og Helsingborg? Læs

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Om Helena Christensen. Helena Christensen er født i København i 1968 og har, ud over sin karriere som model, designet øko logisk børnetøj, været

Om Helena Christensen. Helena Christensen er født i København i 1968 og har, ud over sin karriere som model, designet øko logisk børnetøj, været Helena Christensens grønne drømmeland Helena Christensens landsted er et forbillede for enhver med hang til bæredygtig rustik romantik. Den respekterede fotograf og tidligere supermodel blander charmerende

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

Idémappe til: Vores Rødovre arkitektur, rum og form

Idémappe til: Vores Rødovre arkitektur, rum og form Idémappe til: Vores Rødovre arkitektur, rum og form Denne idémappe skal sammen med den lille bog om Arne i Rødovre give alle kommende skolebørn i Rødovres daginstitutioner en mulighed for at arbejde med

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

INSPIRATION MERE END BARE BETON

INSPIRATION MERE END BARE BETON INSPIRATION MERE END BARE BETON Montebello med Nordisk blanding Chaussésten MERE END BARE BETON Farum Beton byder velkommen til et nyt år, med masser af inspiration til udendørs hygge. Der er flere klassikere,

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere

HVOR ER VI I ARBEJDET

HVOR ER VI I ARBEJDET NYE LANDSKABER NYE LANDSKABER 1. Hvor er vi i arbejdet 2. (Faglig) Tilgang 3. Transformation af landbrugslandskab 4. Ambition 5. Tilgang biodiversitet 6. Biodiversitet / Formidling 7. Nervebanen / Kunstruten

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

RØNTGEN. digte Daniel Boysen

RØNTGEN. digte Daniel Boysen RØNTGEN digte Daniel Boysen RØNTGEN Daniel Boysen og, 2015 Grafisk tilrettelæggelse Omslagsmaleri: Susser Vincentz Bogen er sat med Garamond Trykt hos ISBN: Til min far I MIN verden, som blomstrer, bærer

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Modelfoto fra processen PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Skitser fra processen Proces Barokke skitser og flyvske ideer De første ideer kredser om analyser af havens muligheder, forsøger

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER. Lav gips-afstøbning af dyrespor

AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER. Lav gips-afstøbning af dyrespor Page 1 of 6 AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER Nyhedsbrev adventskrans Æg Affald Aktiviteter Alder Vedbend klatrer med hæfterødder op ad gamle træer og mure. De øverste skud får specielle

Læs mere

Vejens digte. Inger Jakobsen

Vejens digte. Inger Jakobsen Vejens digte Inger Jakobsen Caminoen i Spanien, maj 2011 EN LILLE VEJ En lille vej Hvid og lysende Med grønt græs i midten Og 1000 blomster oh -bare jeg skulle ned af den. Jeg kan næsten ikke dy mig VEJEN

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

CICERONEN. Et skitseforslag til torvet ved Sillebroen Shopping i Frederikssund ELISABETH TOUBRO

CICERONEN. Et skitseforslag til torvet ved Sillebroen Shopping i Frederikssund ELISABETH TOUBRO CICERONEN Et skitseforslag til torvet ved Sillebroen Shopping i Frederikssund ELISABETH TOUBRO Opdrag: Sillebroen I det nye byrum foran Sillebroen Shopping, skabes et torv med en unik central beliggenhed

Læs mere

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen. PANTOMIMETEATRET Pantomimeteatret er noget helt for sig. Der findes ikke magen til i hele verden. Bygningen er da også fredet, så den må ikke rives ned eller forandres; den skal forblive, som den er. Bygningen

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 Ringsted Luftfoto SKT. KNUDS GADE Skt. Knuds Gade Siteplan -16 Lejligheder -9 Rækkehuse -28 p-pladser (1 p-plads pr 100 m2 + 2 gæsteparkering) -Det

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Street Art på Vesterbro

Street Art på Vesterbro Street Art på Vesterbro! Byens Netværk 05.05.11 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen På Vesterbro gemmer der sig overalt skjulte visuelle skatte. Disse skatte består i gadekunst, også kendt som Street Art,

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Kroppene i kølerummet

Kroppene i kølerummet 2 Kroppene i kølerummet I kapellet på Regionshospitalet Viborg står der hvide gummistøvler klar til obduktioner. Kølerum passer på ligene. Kapelassistenterne går blandt de døde og har vænnet sig til lugten

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter )

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) 1 2 Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) Formål Sikre, at alle eleverne er med på, hvordan man regner og tegner med målestoksforhold, som

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen Bibliotek SDU 2012 Udsmykning af Kirstine Vaaben Projektbeskrivelse: Arkitekturen De rum, som udsmykningen tager udgangspunkt i, er dels den eksisterende lounge i det nuværende bibliotek på SDU og bygning

Læs mere

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel 744 km fra Erholungspark Camping til Chiemsee Camping nær den Østriske grænse Dagens kørsel:

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Felsted - byforskønnelse. Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012

Felsted - byforskønnelse. Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012 Udarbejdet af arkitekt maa Helene Plet i samarbejde med borgere fra Felsted og Aabenraa Kommune, 2012 I forbindelse med byfornyelse af Felsted, er det tanken at 1. Etape er etablering af nye byporte, der

Læs mere