Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet."

Transkript

1 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th Glostrup Tlf Åbningstid kl Fax CVR nr Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2009 Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget, uden kommentar. Der var ingen kampvalg om bestyrelsesposterne. På valg var undertegnede som blev genvalgt som formand. Fra bestyrelsen var Tor, Kai, og Harry, på valg, alle blev genvalgt. Til suppleantposterne blev Sanne Larsen afd.9 og Dorthe Lodberg afd. 1 genvalgt. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Tor Darre afd. 7 genvalgt til næstformand. Et forslag fra organisationsbestyrelsen om køb af sommerhuse, til glæde for vore beboere blev enstemmigt vedtaget. Husene vi ville købe, skulle ligger spredt. Sommerhuse i PAB I august købte vi et hus på Fanø, i september et på Bornholm, og i slutningen af året, købte vi huse i Skagen og Sverige. I den skrevne stund er der gang i udlejningen. Huset i Sverige bliver først frigivet her til sommer, og udlejningen begynder så hurtigt som mulig. I samme forbindelse vil jeg her takke Børge Stendersø fra organisationsbestyrelsen for det store stykke arbejde han har lavet i Skagen sommerhuset. Inspirationstur På et møde i oktober 2008 vedtog organisationsbestyrelsen at afdelingsbestyrelsesmedlemmer kunne komme med på vores inspirationsture fra Bestyrelsesmedlemmerne skal betale på vilkår som organisationsbestyrelsen, der skal have samlever med. Selve turen betales af PABs arbejdskapital. I 2009 gik turen til Barcelona. Barcelona i august måned var en fantastisk oplevelse, spændende og lærerig tur. Alle fra afdelingsbestyrelserne var begejstret for turen, og de sagde, efter turen, at de også vil med næste år! Side 1 af 16

2 Barcelona var en udfordring for deltagerne på grund af varmen og de lange gåture. I år går turen til Berlin, den 7, 8, 9. oktober i uge 40. Formændene i afdelingerne vil få tilsendt en deltagerliste hvorefter man fra afdelingsbestyrelsen kan tilmelde sig. Vi vil bestræbe os på af få de af afdelingsbestyrelserne som ikke var med i Barcelona, med, ellers vil deltagelsen foregå ved lodtrækning. Muskelhunde / kamphunde Sidste år i september sendte organisationsbestyrelsen brev ud til alle afdelingerne. I brevet blev der beskrevet at der i PAB ikke må holdes muskel og kamphunde. Langt de fleste afdelinger har nu fået det vedtaget på afdelingsmøderne og indskrevet i husordenen. Afdelingsmøder i september 2009 Alle møder foregik i en god atmosfære og med en god tilrettelæggelse fra alle afdelingsbestyrelserne. Vi vil også her rose afdelingsformændene for deres store arbejde i afdelingerne, idet man skal huske på, at det er frivilligt arbejde, der udføres. Tak alle afdelingsformænd og bestyrelsesmedlemmer. Administrationen Fredagsmorgenmøderne i FA-09, hvor ugen som er gået, og næste uges program mellem ledelse og medarbejdere bliver drøftet, er fortsat en god form for information. Vi vil her gerne rose vores medarbejdere i administrationen for det store stykke arbejde de lægger for dagen. Det er en fornøjelse at se det samarbejde, der er på denne arbejdsplads. En tak til samtlige medarbejdere. Den 7. maj flyttede vi til Stationsparken i Glostrup. Igen et kæmpe arbejde for alle medarbejderne i administrationen. Vi har nu fået meget mere plads, og der er mulighed for at udvide. Men som jeg sagde i FA-09 skal vi heller ikke blive for store. BL. Konference BL konferencen i Helsingør i marts 2010 for Kreds 9 s medlemmer var godt besøgt. Vi var i år mange afdelinger der deltog fra PAB. Alle var meget til- Side 2 af 16

3 fredse med denne weekend. Vi vil her opfordre flere til at tilmelde sig konferencen, der afholdes hvert år i marts måned. Helhedsplaner Der er afsat store beløb, både fra Landsbyggefonden og organisationsbestyrelsen til helhedsplanerne i de berørte afdelinger 1, 2, 4, 8 og 18. Renoveringer af de nævnte afdelinger er en hård nød at knække. Der er flere afdelinger, hvor nogle beboere er imod helhedsplanen, selvom afdelingen får tilført mange mill. kroner. Det kan her nævnes, at hvis et afdelingsmøde stemmer nej til et fremlagt helhedsplansforslag, kan det i sidste ende betyde, at PAB s bestyrelse må omgøre beslutningen, idet kompetencen nu ved lovændring er tillagt organisationsbestyrelsen. Vi håber dog, at det ikke skal blive nødvendigt at træde ind. Afdeling 4 er i det nye år begyndt på deres renovering, hvor PAB i første omgang har bevilget 5 mill. dkr. I december var der rejsegilde, og rundvisning i taglejlighederne. Et meget flot byggeri som afdelingen får bygget. Varmemestermøder Løbende gennem året bliver der afholdt varmemestermøder. Inspektørerne gennemgår de løbende sager, og informerer om de nye tiltag, som bliver gennemført i PAB. Markvandringer I maj måned deltog PABs bestyrelse i markvandringer i afdelinger med lige numre. På møderne fremlagde afdelingerne deres 10-års budget, og afdelingernes tilstand blev gennemgået. Der var strammet op på markvandringerne. Inspektørerne havde på forhånd sammen med afdelingsbestyrelse og varmemestre gennemgået hele afdelingen. Organisationsbestyrelsen blev på møderne orienteret om resultatet af disse drøftelser. I afdelinger med helhedsplan, blev organisationsbestyrelsen orienteret om status for sagerne. Økonomi Vi har fået en rente på 5,01% for både drifts- og henlæggelsesmidler, hvilket er en god forrentning, i forhold til det lave renteniveau. Side 3 af 16

4 Regnskab For at sikre at afdelingsbestyrelserne får en rimelig tid til behandling af årsregnskabet, har vores regnskabsafdeling udsendt årsregnskaberne i maj 2010, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Revisionen har over for organisationsbestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med regnskaberne og det materiale, som administrationen har udarbejdet. Forvaltningsrevision Revisor er nu godt tilfreds med vores forvaltningsrevision. Der er fastsat målsætninger for alle væsentlige områder. Der er udarbejdet forvaltningsbeskrivelser for en række af administrationsområderne. Organisationsbestyrelsen er tilfreds med udviklingen og håber, at forvaltningsrevisionen i løbet af de næste par år kommer på afdelingsniveau. Nybyggeri PAB ser stadig om der er muligheder for at bygge, hvis der er grunde til salg eller der tilbydes andre former for overtagelser af ejendomme. Der arbejdes på en afdeling i Valby. Administrationsaftaler PAB administrerer Emdrupborgkollegiet, Kvinderegensen, Dorthe Marie Hjemmet i Rødovre, Kamager i Tårnby samt Center for Døve i Gladsaxe. Her i 2010 fik vi i PAB administrationen af Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, som er på 1300 lejemål. Et flot stykke arbejde lavet af Rita og Lone. Side 4 af 16

5 Beboerklager PAB klager fordelt på 3 typer 2009 Responstid fra modtagelsen. DAGE 1-1 Postparken Antal 1-1 Postparken Husdyr 1 7,6 Larm 2 andet Brunevang 1-2 Brunevang Husdyr 3 18,25 Larm 1 andet 1-4 Kagshusene 1-4 Kagshusene Husdyr 2 Larm andet Vinkelhuse 1-6 Vinkelhuse Husdyr 1 3,8 Larm 2 andet Brøndby Strand 1-8 Brøndby Strand Husdyr 3 10,9 Larm 2 andet Televang 1-9 Televang Husdyr 1 6 Larm 1 andet 1-10 Middelgrundsvej 1-10 Middelgrundsvej Husdyr 1 Larm andet Voldfløjen Total 1-12 Voldfløjen Total Husdyr 7 Larm andet Møllen 1-13 Møllen Husdyr 1 Larm andet 1 Side 5 af 16

6 1-14 Holdkærparken 1-14 Holdkærparken Husdyr 2 8,8 Larm andet Hornemanns Vænge 1-18 Hornemanns Vænge Husdyr 2 7,3 Larm 2 andet 6 Klager i alt 73 Gennemsnit behandlingsdage 6,7 Fraflytninger. Der har været 373 flytninger i PAB i PAB Antal Pct. Ændring Antal Pct. Ændring Antal Pct. Ændring Tilbud Tilbud 1-1 Postparken 32 8,0% -3,0% 35 8,7% 0,7% 44 11,0% 2,2% Brunevang 35 12,3% 5,3% 24 8,5% -3,9% 33 11,6% 3,2% Kagshusene 26 9,8% -4,9% 35 13,2% 3,4% 92 34,6% 21,4% Hvidovrevej 8 11,8% 4,4% 4 5,9% -5,9% 6 8,8% 2,9% Vinkelhuse 30 7,7% -0,5% 34 8,7% 1,0% 28 7,2% -1,5% Voldgården 5 3,5% 1,4% 4 2,8% -0,7% 5 3,5% 0,7% Brøndby Strand 53 12,8% 0,7% 52 12,6% -0,2% 50 12,1% -0,5% Televang 15 9,6% 2,5% 13 8,3% -1,3% 18 11,5% 3,2% Middelgrundsvej 5 6,8% -5,5% 2 2,7% -4,1% 16 21,9% 19,2% Voldfløjen 8 22,2% 13,9% 6 16,7% -5,6% 3 8,3% -8,3% Møllen 9 39,1% 4,3% 5 21,7% -17,4% 6 26,1% 4,3% Holdkærparken 23 10,4% -7,2% 51 23,1% 12,7% 29 13,1% -10,0% Højager 3 16,7% 0,0% 5 27,8% 11,1% 4 22,2% -5,6% Hornemanns Vænge 28 9,7% -1,7% 29 10,1% 0,3% 39 13,5% 3,5% Springholmen ,3% 8,3% ,1% -0,7% ,8% 0,7% ,4% 2,7% Skimmelsvamp Lejernes Landsorganisation vurderer, at hver ottende bolig er angrebet af skimmelsvamp. De kan optræde som tydelige sorte, brune, grønne, røde eller hvidlige pletter i vindueskarme, på lofter og gulve, på ydervægge eller i badeværelser. De kan gemme sig bag tapet eller møbler. Skimmelsvampe sender sporer ud i rummet, og kan gøre beboerne syge. Side 6 af 16

7 Derfor skal vi i PAB være opmærksom på, at vore boliger ikke har eller får skimmelsvamp. Vi kan oplyse, at nogle afdelinger har haft dette problem inde på livet. Det koster afdelingerne rigtig mange penge. En af årsagerne til skimmelsvamp er fugt i lejemålet, som enten er opstået ved beboeradfærd, eller ved fejl og skader på ejendommen. Ny lovgivning Udlejningsregler Som alle ved, skal vi fremover betale for at bevare den anciennitet vores medlemsnumre giver berettigelse til. Derudover skal vi som beboere også betale et yderligere gebyr for at stå på den interne venteliste. For nye medlemmer vil vi fremover følge datoprincippet. Det vil sige, at man har anciennitet fra den dato man melder sig på en liste, og man begynder forfra, når man har fået en bolig. For så vidt angår de nye udlejningsregler har organisationsbestyrelsen besluttet at boliger på 90 m 2 og 4-5 rums boliger skal forbeholdes børnefamilier at skilsmissereglen opretholdes at man på den interne venteliste kan søge boliger der er større end den eksisterende at man via den interne venteliste har fortrinsret til ældrevenlige boliger. Disse nye udlejningsregler træder i kraft 1. juni 2010, såfremt de respektive kommuner godkender beslutningerne. Styringsdialog med kommunerne Allerede på baggrund af regnskaberne for 2009 skal de bløde værdier indberettes til kommunen. D.v.s. de skemaer der er bilagt beretningen som bilag 1 og bilag 2. Afdelingsbestyrelserne opfordres til at overveje, hvad der skal indberettes for den enkelte afdeling. Side 7 af 16

8 Retspraksis i forbindelse med udsættelser Ifølge grundloven er boligen ukrænkelig. Dermed ikke sagt, at man ikke kan opsige lejere eller ophæve deres lejemål, f.eks. hvis lejemålet misligholdes, eller man bryder husordenen. Lejeren er sikret forskellige rettigheder, så flere retsinstanser kan vurdere, om der er af en sådan karakter, at en opsigelse eller ophævelse af lejemålet er acceptabel. Der er forskel på, om man opsiger eller hæver lejemålet. Opsigelse benyttes oftest ved alvorlige men ikke ekstreme sager. En opsigelse giver lejeren en fornuftig periode til at pakke og flytte. Hvis lejeren modsætter sig opsigelsen, kan boligorganisationen gå i boligretten. Hvis lejeren heller ikke accepterer den afgørelse, kan det blive nødvendigt ar gå i Landsretten med sagen. Turen gennem de to instanser kan vare mere end to år. Ophævelse af lejemålet bruges i ekstreme sager, hvor udlejeren mener, at overtrædelsen af regler eller andet retfærdiggør, at lejer skal flytte med dags varsel. Nægter lejeren at flytte, kan udlejer ved en ophævelse af lejemålet i løbet af ganske få dage indbringe sagen for fogedretten. Får man medhold i fogedretten, kan lejeren derefter med fogedens hjælp sættes ud. Fogedretten kræver dog ret stikfaste beviser for de udsattes forseelser, da det ikke som sådan er en retssal, hvor der gennemføres vidneafhøringer med mere. Findes der ikke sådanne beviser, afvises sagen ofte. Boligorganisationen må gennem rumlen med boligretten og måske endda i nogle tilfælde anken til Landsretten. Salg af almene boliger Forsøgsordningen vedrørende salg af almene boliger udløb den 1. januar Indtil videre har den ufrivillige ordning (altså hvor boligselskabet kan pålægges at sælge en lejlighed) kun ført til salg af 44 boliger, På nuværende tidspunkt er der ingen lov om salg af boliger. Der kan først komme en lov i næste samling, hvis der kommer en lov.? FA-09 På nuværende tidspunkt er følgende med i FA-09 Administrationsselskab: PAB Hvidovrebo BAB Hjem Glostrup Andelsboligforening - Øresundskollegiet. Med Lone Lund Rasmussen som direktør, Preben Bansemer som formand og Tommy Gjøl fra Hvidovrebo som næstformand. Det bliver til boliger at administrere. Det har bevirket af vores lokaler på Siestavej i Glostrup er blevet for små. Side 8 af 16

9 Moms på ejendomsadministration Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en forårspakke der udskriver en ekstra regning til alle der bor til leje. Når vi kommer til budgettet, vil I se, hvad det betyder for os. Afdelinger i drift Afdeling 1. Postparken Formanden indledte med det brev der er sendt til Kommunen, hvor afdelingsbestyrelsen gør rede for de, ting de har haft af problemer med Kommunen. Et brev til Borgmesteren sendt den 18/ Til Borgmester Henrik Zimino. Som det er bekendt i Kommunen, har Postparken arbejdet, med en plan om at forbedre bygningerne, siden år 2003, så de får en standard som er væsentlig højere end i dag og samtidig holder huslejen på et niveau så leje og kvalitet står i forhold til hinanden. Samme brev blev sendt igen den 6/ Først den 18/ kom der svar fra Kommunens Borgmester. Ca. ½ år efter henvendelse til Kommunen. Kære Erik Lybæk. Tak for din Mail. Jeg beklager du ikke har fået svar på dit brev af 18. januar 2009, men desværre ses henvendelsen ikke at være registreret i vores system. Jeg kan oplyse, at der bliver arbejdet på at få tilpasset projektet, og at der netop har været afholdt et møde i Teknisk Forvaltning om det videre forløb. For at planen kan gennemføres, vil jeg meget gerne sikre mig, at parkeringspladsbehovet kan dækkes på en rimelig måde, og at der fortsat er små lejligheder i bebyggelsen. Da arbejdet i Tårnby Kommune er i gang, mener jeg ikke, det er nødvendigt at afholde yderligere møder, men du vil naturligvis blive informeret, så snart der foreligger noget mere konkret. Henrik Zimino. Borgmester. Hele beretningen var præget af helhedsplanen, hvor formanden skrev at helhedsplanen nu skal begynde forfra med fokusgrupper, nyt møde med beboerne osv. En meget stor belastning for afdelingen som vil koste ekstra penge fordi Kommunen har syltet sagen i mange år. Side 9 af 16

10 Det sociale i afdelingen er en del af sammenholdet hos beboerne. Traditionen i afdelingen er julestue, fastelavnsfest, loppemarked og en sommerfest, sagde Erik Lybæk. Under indkomne forslag var igen husdyr. Et forslag om indekat, som blev vedtaget, 61 for og 59 imod. Afdeling 2. Brunevang Der var mødt 31 lejemål til afdelingsmødet. Kort efter sidste årsmøde i november brændte bygningen på forretningstorvet. Der bliver arbejdet på flere løsninger vedr. genopførelse af denne bygning, men vi afventer og ser på helhedsplanen hvad der skal laves. Der vil i løbet af kort tid blive indkaldt til stormøde, så alle kan blive informeret om helhedsplanen. Afdelingen har store opgaver, der skal løses i de kommende år. De fokusgrupper blandt beboerne der blev oprettet til helhedsplanen har lavet et stort stykke arbejde sagde Jan Gøtterup. Afdelingen har mange sociale tiltag: fastelavnsfest, grillfester, loppemarked osv. Dong forlanger at alle luftledningerne bliver lagt i jorden, dette er ved at blive afsluttet, der er opsat ny gadebelysning med den nye Rødovre lampe. Den nye postlov som træder i kraft sidst i 2009 gør at alle postkasser skal opsættes ved indgangsdøren. Dette er sket, alle har nu fået opsat nye postkasser. Der har været 24 fraflytninger i afdelingen i Jan Gøtterup blev genvalgt som formand. Afdeling 4 og 12 nu Afdeling 4. Kagshusene Der var et meget stort fremmøde på afdelingsmødet pga. sammenlægningen. 84 lejemål var mødt op. Der har ikke været så mange aktiviteter i afdelingen på grund af helhedsplanen. Siden afdelingsmødet sidste år har undertegnede fulgt byggeriet til helhedsplanen. Jeg må her rose de involverede parter, det er et fantastisk arbejde der bliver udført, jeg er især meget imponeret over de meget flotte lejemål der bliver lavet. Afdelingsformanden opfordrede også til, at beboerne overholdt husordenen. Emnet er oppe på afdelingsmødet hvert år, men det hjælper jo ikke. Hvis Side 10 af 16

11 nogle har ideer til fællesarrangementer så henvend jer til bestyrelsen, sagde formanden. Afdelingen har fået dørtelefoner, nye postkasser, renoveret 2 legepladser, altanerne er blevet afvasket, afholdt skovtur, osv. Legepladserne er meget farlige, og afdelingsbestyrelsen ønsker at få nye. Et tilbud lyder på ,- og et lyder på ,- Igen en afdeling der er hjemsøgt af mange rotter. Københavns Kommune har været herude, men som rottefængeren sagde, skulle vi ikke gøre os for store forhåbninger om at slippe af med rotterne. Bøgh Christoffersen blev genvalgt som formand. Afdeling 5. Hvidovrevej Udover guldbrudeparret som er blevet fejret, har vi holdt 50 års jubilæum med deltagelse af mange beboer, holdt sommerfest, julehygge med æbleskiver, sagde formand Alice Hansen. Køkkenudskiftningerne fortsætter og de har været en kæmpe succes. Vores traktor er blevet udskiftet, det samme er det gamle fyr. Der er sat ny brandsikre døre i kældergangen, udvendige trappetrin og kældertrapperne er blevet coatet, fugen omkring badeværelserne er udskiftet. Bolignettet fungerer fint. Vi har fået et storskralds rum i afdelingen, blomsterkummerne på Hvidovrevej er malet og der er plantet smukke blomster ligeså. Afdelingen har en meget fin ordning med, at beboerne giver en hånd med i afdelingen. I år har vi fået malet kælderen i blok B, og beboerne har hjulpet med at male grillpladsens træværk. Varmemesteren fik meget ros for sit arbejde samt for pasningen af de grønne områder. Afdeling 6. Vinkelhuse Der var som altid et stort fremmøde til afdelingsmødet. 59 lejemål var mødt op. Afdelingsformanden omtalte i sin beretning, de grønne områder, parkeringspladserne og legepladserne. Hærværk og indbrud i kældrene blok C har bevirket at afdelingen har opsat videoovervågning. Som formanden i beretningen skrev. I den skrivende stund har der ikke været hærværk og indbrud godt for det, men det er bare ærgerligt, at beboerne skal investere kr. til noget sådant. Selv om afdelingen ikke har husdyrhold er der nogle der ikke fatter det, eller bare lader som om, de ikke kender reglerne. Der er både hunde og katte i afdelingen. Side 11 af 16

12 Der skal i de kommende år bruges mange penge i afdelingen. Der er udarbejdet en handlingsplan på området. Afdelingen har stor succes med den årlige pensionistskovtur hvor der i år var 76 deltagere. Allan Meyer blev genvalgt som formand. Men det er sidste periode jeg tager. Afdeling 7. Voldgården I alt 61 lejemål deltog i det årlige afdelingsmøde. Må siges at være et stort fremmøde. Afdelingen har problemer med rotter. Vil blive løst sammen med Kommunen. Afdelingsbestyrelsen havde lejet et telt ligesom sidste år. Afdelingen gør meget for beboerne: Fastelavnsfest, sommerfest, og juletræstænding, samt andre aktiviteter f.eks. en petanquebane. Fugearbejderne i murværket fortsætter, og i juli - august var arbejdet færdigt. I den forbindelse holdt afdelingen en fest for beboerne mens man alligevel havde teltet stående. Der er i afdelingen udskiftet nogle havedøre, vinduer og indvendige døre. Telefon og internetforbindelserne fungere rimeligt, dog med en bemærkning om, at samarbejdet med A+ kunne være bedre. Der har i det forløbne år været enkelte klager vedr. husdyr. Et forslag fra bestyrelsen om ændring af husorden blev vedtaget. Tor Darre blev genvalgt som formand. Afdeling 8. Brøndby Strand Et stort fremmøde på afdelingsmødet. Formand Ole Larsen havde lavet en meget flot skriftlig beretning som beboerne havde fået sendt ud sammen med indkaldelsen. Afdelingen er i gang og snart færdig med Helhedsplanens fase 2. Opførelse af nyt ejendomskontor, afdelingsbestyrelseskontor og beboerlokale med plads til 96 mennesker, blev brug til dette års afdelingsmøde. Helhedsplanens fase 3 er i fuld gang, og arbejdet bliver påbegyndt i Den udsendte beretning blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. Der var 6 indkomne forslag. Et beboerforslag om tilladelse til at holde indendørs-kat blev forkastet. Et forslag om overnattende husdyr i op til 14 dage blev vedtaget. Herefter blev, hvis husdyr blev vedtaget stillet forslag om at bestyrelsen lavede et regulativ for hunde i afdelingen, dette forslag blev vedtaget. Side 12 af 16

13 Der var en stor debat om nedlægning af en fodboldbane. Sagen har været forelagt beboerklagenævnet. Beboerne stemte for, at fodboldbanen skulle bevares. Beboerklagenævnet har afgjort sagen, og boldbanen bevares. Afdeling 9. Televang En stor afdeling, med et stort fremmøde. Formanden indledte beretningen med en omtale af hegnsåbningen ind til postparken, der nu er kommet til en løsning, med en åbning ud til Normarksvej. PAB forbeholder sig en prøvetid på et halvt år, for at se om løsningen virker efter hensigten. Børneinstitutionen står snart klar efter renoveringen. Forsikringsspørgsmålet omkring vandskaden en ikke afklaret endnu. Der har ikke været nogen beboerarrangementer sidste år, bestyrelsen har ikke kunne afse den nødvendige tid sagde formand Torben Hovmand. Vi vil gerne lave f.eks. et festudvalg, og mangler beboere der vil hjælpe bestyrelsen med de kommende arrangementer. Vinduerne på østsiden er planlagt til udskiftning i Der har været en del klager med: altaner, knallertkørsel Vinduer på østsiden samt opbevaring af flaskeemballage på altanerne. På den fælles Containerplads med Postparken kniber det stadig med at holde orden, og der har været problemer med at låse døren.. Ejendomsfunktionærerne blev rost for det store arbejde, de gjorde i afdelingen. Et af de indkommende forslag på mødet var selvfølgelig som i mange andre afdelinger hund i afdelingen. Afstemningen blev et nej til husdyr hold. I flere afdelinger har beboerne forespurgt om man kun kunne stemme om hund hvert andet år, hvis man fik det indført i forretningsordnen. Det skal her med præciseres det må man ikke. Beboerne har deres demokratiske ret til at stemme om husdyr hvert år. Man må ikke stille beboerne dårligere end normalvedtægterne. Boligministeriet har samme mening. Afdeling 10. Middelgrundsvej Der var et lille fremmøde i afdeling. Der er ikke sket så meget i afdelingen i 2009, på grund af renoveringen og tagetagen. Beboerne er meget tilfredse med resultatet. Der er noget arbejde ved de mangler m.m. ved byggeriet. Som formand Otto Wois sagde, når vi ser på huset, er resultatet efter min mening rigtigt godt, og ejendommen står flot efter tilbygningen og renoveringen. Side 13 af 16

14 Områdefornyelse i Øresundsvejskvarteret har lavet en pris, hvor afdelingen var indstillet sammen med 5 andre bygninger. Desværre var det en anden bygning der vandt. Der har været fejl på vores antenneanlæg, som nu er rettet. Pris ,- Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med mange ting i det forløbende år. Ny husorden, de grønne områder, drift og vedligeholdelse planer, udskiftning af vinduer mod gården. Formand Otto Wois blev genvalgt. Afdeling 13. Møllen Der var igen i år et mindre fremmøde, hvor 4 ud af 29 lejemål deltog. Der er malet vinduer i afdelingen, og næste år bliver der malet ud mod hovedgaden sagde formanden. Der er kommet ny dør hos bageren. Vi har ingen graffiti mere. Der er problemer i vaskeriet. Der er ingen der gør rent efter sig. Renovationen er stadigt et problem, beboerne hælder affald ud af deres poser og i containeren. Som Formanden John Christiansen sagde, når affaldet ikke er pakket ind lugter det meget grimt. Formanden vil prøve at få pris på et låsesystem til vaskeriet. Der skal laves nye kælderrum, der er ikke plads til cyklerne mere. Nogle beboere i afdelingen siger til formanden han skal passe sit arbejde i afdelingen med oprydning, fejning og div. andre opgaver. Du får jo penge for det siger beboerne. Her kan vi oplyse at ingen afdelingsbestyrelsesmedlemmer bliver, i henhold til loven, lønnet af PAB. Afdelingsformand John Christiansen gør en meget stor indsats i afdelingen, så der på årsplan spares mange penge. Organisationsbestyrelsen siger hermed tak til John Christiansen for det store arbejde, han gør for afdelingen. Afdeling 14. Holdkærparken Et meget lille fremmøde, hvor kun 25 husstande ud af 241 lejemål deltog. Formanden omtalte i bestyrelsens beretning, nyhedsbreve ejendomsfunktionærerne blev rost. Bredbånd/Bolignet, nu handler det om YouSee og bestyrelsen vil holde øje med at vi ikke betaler for noget som allerede er inkluderet i de penge vi betaler i dagligdagen. I fælleshuset vil der blive et mindre renoveringsprojekt i den kommende periode. Vi ser desværre en stærk stigende tendens til ødelæggelse, hærværk, og forstyrrelse af ro og orden. Side 14 af 16

15 Parkering i afdelingen volder stadig problemer, rigtig mange beboer har henvendt sig gentagende gange til bestyrelsen for at klage over forholdene. Ud over det ovennævnte omtalte formand Nikolai Jørgensen, byggeskader, opgangenes rengøring, og vaskeriet. Forslagene på mødet var kollektiv råderet som sidste år. Som Kommunen gav afslag på. Men som Nikolai sagde nu prøver vi igen, hvor beløbet nu er sat ned til ,- Afdeling 17. Højager En afdeling med 18 lejemål, hvor 7 deltog. Den nye formand i afdelingen Leif Pedersen har gjort et stort stykke arbejde i afdelingen. Der har været fælles oprydning i afdelingen, og en arbejdsweekend med en efterfølgende fest. Maling af vinduerne er begyndt i afdelingen. Vi har et problem med sand i vores brønde. Afdelingen har et stort problem med vandet i afdelingen. Der bliver brugt alt for meget vand i forhold til vores målere. Vi vil lave vores eget sne beredskab sagde formanden. Det er gået meget godt med husdyrtilladelserne, som vi fik vedtaget, sagde beboerne. Afdeling 18. Hornemanns Vænge Afdelingen har en del hærværk. Som formanden Ulla Lihn sagde, det er smadder ærgerligt, og det koster afdelingen mange penge. Nålestiksprojektet i samarbejde med PAB har nu kørt et år. Projektet henvender sig til unge samt store og små grupper i alle aldre. Vi er i gang med at oprette en net-cafe, som kan benyttes som lektiecafe. Et projekt i afdelingen som er socialforebyggende her i Hornemanns Vænge. I den forbindelse er der ansat en aktivitetsmedarbejder i afdelingen. Helhedsplanen går fremad, der er nu holdt orienteringsmøde og oprettet fokusgrupper. Andre problemer afdelingen havde at slås med var: sandkasser, borde og bænke, varmeregnskab, paraboler, græsslåning, fejemaskine, cykeloprydning og Stofa. Til sidst sagde formanden: Desværre fandt vi en død beboer i et lejemål. Han havde ligget der i flere måneder. Et forslag var igen tilladelse til at have hund på besøg i afdelingen. Afstemningen var 23 ja og 22 nej. Nu må der være besøg af hunde i afdelingen. Ulla Lihn blev genvalgt som formand. Side 15 af 16

16 Afdeling 19. Springbo Vores nye afdeling i Glostrup (bofællesskab) som holdt deres første afdelingsmøde med et meget stort fremmøde, 18 lejemål ud af 23 deltog. Formanden Jette Hamley bød velkommen og aflagde en lille beretning, da afdelingen blev oprettet i maj måned. Med kun en lille levetid på 4 måneder var der ikke sket ret meget, og der var derfor ingen valg at foretage. Alle lejemål er udlejet. Den sociale del fungerer godt, men har været meget svær. Vi vil lave små interessegrupper, så beboerne kan få nogle flere aktiviteter. Kurser PAB s bestyrelse opfordrer afdelingsbestyrelserne til i større omfang at deltage i BL s kurser for folkevalgte, f.eks. afdelingsbestyrelseskursus, dirigentkursus, mødeteknik, osv. Organisationsbestyrelsen Honoraret til PAB s organisationsbestyrelse er efter lovgivningen på kr pr. år i 2010, som fordeles af organisationsbestyrelsen. Her ud over får organisationsbestyrelsen computer, avis og telefonpenge. Næste års repræsentantskabsmøde. Afholdes torsdag den 9. juni 2011 kl Maj 2010 På organisationsbestyrelsens vegne. Preben Bansemer Side 16 af 16

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere