Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland"

Transkript

1 s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling og handicap Nye arbejdspladsprojekter Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland Nyhedsbrev nr. 7 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række nye arbejdspladsprojekter og den aktuelle Ligestillingsredegørelse Herudover er der beskrevet en række forestående kursusaktiviteter og aktuelle seminarer. Konsulentbistand tilbydes og benyttes Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere generel art, f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af medarbejderrepræsentanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde rådgivning ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden er vederlagsfri. Se mere på Koncern HR s hjemmeside hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve Kontakt Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen Tlf Mobil: Mail:. Ønsker du at tilmelde/framelde nyhedsbrevet så send en mail til: 1

2 NYHEDER VEDR. MANGFOLDIGHEDSINDSATSENS TRE HOVEDINDSATSOMRÅDER LIGESTILLING Ligestillingsredegørelse 2009 Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte, samt regioner og kommuner skal hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som kan give alle interesserede et indblik i den samlede offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling. I 2009 består ligestillingsredegørelserne for stat, kommuner og regioner af tre dele; politiske målsætninger og resultater i ligestillingsarbejdet, personaleforhold samt arbejdet med kønsmainstreaming. Regionsrådet for Region Midtjylland har nu godkendt Ligestillingsredegørelsen for Redegørelsen kan findes på HR s hjemmeside: Ligestillingsredegørelsen for 2007 kan findes på hjemmesiden: Ministeriet har lavet en lille film om ligestillingsarbejdet i staten til inspiration: ETNISK LIGESTILLING Status for etnisk ligestilling Samtidig med udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen for 2009, vil Koncern HR udarbejde en statistik vedr. status for etnisk ligestilling på Region Midtjyllands stabe og arbejdspladser i efteråret Ved behandlingen af Ligestillingsredegørelsen var der et politisk ønske om at lave en samlet redegørelse for Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. Følg de aktuelle nyheder vedr. etnisk ligestilling i Danmark på Integrationsministeriets hjemmeside: HANDICAP: Handicap er et af de tre indsatsområder i Mangfoldighedsindsatsen. Arbejdsgruppen som skal videreudvikle Mangfoldighedsindsatsen skal i foråret 2010 arbejde med følgende initiativer: - at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap - at bruge personalepolitikkens muligheder aktivt, herunder Det Sociale Kapitel - at bidrage til at der ikke findes fysiske og holdningsmæssige barrierer for handicappedes lige adgang til regionens arbejdspladser, bygninger og elektroniske medier. En kort og godt pjece om Mangfoldighedsindsatsen udgives inden udgangen af Samtidig revideres materialet om Mangfoldighedsindsatsen på HR s hjemmeside. Læs mere herom i næste nyhedsbrev. 2

3 Projekt YLVA - Yngre læger i videreuddannelse med udenlandsk baggrund, herunder et sprogog mentor udviklingstilbud Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Nord (Midtjylland og Nordjylland) har som nævnt i sidste nyhedsbrev valgt at støtte projekt YLVA med kr Støtten gives med henblik på at udvikle nye tilbud til sproglig udvikling, udtaletræning og talepædagogisk træning, samt udbytte af en mentorordning, til at støtte den udenlandske læges integration i den danske hospitalskultur og den fremtidige videreuddannelse. YLVA projektet er nu iværksat på Regionshospital Viborg og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby som et pilotforsøg. I Viborg og Århus er der oprettet to sproghold med ca. 20 yngre læger på hvert hold. Lægerne deltager samtidig i et såkaldt mangfoldighedsmentor projekt som dels skal understøtte deres sprogforløb, men samtidig klæde dem på, til at udvikle egne lægefaglige kompetencer. Samarbejdspartnerne i YLVA er: Regionshospitalet Viborg Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Skejby Sprogcenter Viborg Lær Dansk, Århus Inside Denmark Lægeforeningen MIDT AKTUELT OM REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Konjunkturnedgangen i samfundet har den paradoksale effekt, at det for øjeblikket ikke er svært at rekruttere dansk sundhedspersonale. Dog mangler der stadig en del speciallæger og specialsygeplejersker. Region Midtjylland samarbejder fortsat med to rekrutteringsfirmaer om rekrutteringen af tyske sygeplejersker og læger, og nu er fokus bl.a. sat på at fastholde de ansatte medarbejdere og støtte ægtefæller og børn i danskuddannelse, samt evt. være behjælpelig med beskæftigelse til ægtefællen. Kampagne til rekruttering & forberedelse, integration og fastholdelse af læger til regionspsykiatrien i Region Midtjylland I Psykiatrien er der dog stadig en stor mangel på medarbejdere især psykiatere. Social og psykiatristaben har på den baggrund indgået et nyt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Institut Nord i Berlin om en rekrutteringskampagne, som bl.a. indebærer en profilering af Psykiatri og Social i flere europæiske lande. Hensigten er at udenlandske speciallæger i psykiatri og deres familier foretager et aktivt tilvalg på et højt informativt grundlag. En af de relativt nye medarbejdere som er rekrutteret af Institut Nord er Andrea Pälicke, Læs en kort historie herunder om Andreas møde med Danmark. Første tyske sygeplejerske ansat i psykiatrien i Region Midtjylland Der er mangel på sygeplejersker i Danmark. Derfor søger psykiatrien nu også medarbejdere i udlandet. Andrea Pälicke er den første tyske sygeplejerske, der har valgt at krydse grænsen for at arbejde i psykiatrien i Region Midtjylland Efter tre måneders intensiv sprogskole i Berlin, mødte Andrea Pälicke 1. maj på E4 i Herning til første arbejdsdag. Andrea Pälicke er en erfaren sygeplejerske. Hun har arbejdet 10 år inden for psykiatrien 3

4 i Tyskland - fire år på en akut modtageafdeling, tre og et halvt år på en gerontopsykiatrisk afdeling og to og et halvt år på en almenpsykiatrisk afdeling for kvinder og børn. - Jeg har arbejdet på et stort psykiatrisk hospital i München med 1200 senge, og det var meget hårdt. På akutafdelingen med 26 senge var vi kun to til tre medarbejdere i en dagvagt, så der passer man også kun patienterne, der er ikke tid til at lave noget med dem. Og de selvmordtruede blev vi nødt til at bæltefiksere ofte også med både fod- og håndledsremme. Vi havde specielle stuer med et vindue i døren, hvor der kunne ligge tre fikserede patienter sammen, fortæller hun. De dårlige arbejdsforhold i Tyskland er en af grundene til, at Andrea Pälicke har valgt at flytte til Danmark, men derudover har hun også en datter, der bor i Aalborg. Det er vigtigt for mig at arbejde i et højt fagligt miljø men lige nu er det sproget, jeg kæmper mest med. Heldigvis er det let for mig at forstå mange af de danske faglige begreber, som f.eks. psykose og skizofreni, fordi de minder om de tyske ord for det samme, og både Tyskland og Danmark arbejder efter det internationale klassifikationssystem for diagnoser, ICD10, og det hjælper også i den faglige forståelse, forklarer Andrea Pälicke. Afdeling E4 har i forvejen en norsk sygeplejerske og en belgisk social- og sundhedsassistent. Region Midtjylland fik kontakt til Andrea Pälicke på en jobmesse i Berlin i efteråret Se mere om institut Nord på deres hjemmeside: Vækstforum Region Midtjylland understøtter også rekruttering og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Vækstforum for Region Midtjylland har finansieret et stort fastholdelsesprojekt i samarbejde med en række aktører. Der er på en række erhvervsservicecentre i regionen etableret projektenheder som yder rådgivning og afholder arrangementer vedr. fastholdelse af medarbejder med udenlandsk baggrund. I Skive og Viborg er man gået sammen om at etablere to projektenheder som samarbejder på tværs i de to kommuner. Et af de aktuelle resultater i Skive er et udviklingsnetværk mellem Projekt " Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg " og lokale virksomheder. Her er der etableret tre netværk i Skive området; et der fokuserer på den gode modtagelse i kommunen, et der fokuserer på den gode modtagelse i virksomheden og et der fokuserer på den gode integration i lokalsamfundet. Hvis man vil hører mere om de to projektenheder kan man rette henvendelse til Erik Pold eller Bent Sigaard på Viborg kontoret, projektenheden er forankret ved Viborg Erhvervsråd. Se mere på I Skive kan man kontakte projektleder; Steen Hintze ved Skiveegnens erhvervs- og turistkontor: 4

5 Danmarks vækstråd pjece om fastholdelse Danmarks vækstråd har udgivet pjecen, kommet for at blive som er et redskab til private og offentlige virksomheder som arbejder med rekruttering og fastholdelse. Se mere op hjemmesiden: De udenlandske medarbejdere i ekspertrollen Den 2. juni 2009 havde ledelsen på Regionshospitalet Viborg, Skrive og Kjellerup inviteret hospitalets udenlandske medarbejdere til en temaaften om integration. Medarbejderne var sat i stævne for at komme med input til, hvordan hospitalet kan blive bedre til at modtage og fastholde udenlandske medarbejdere. De udenlandske medarbejdere havde på forskellig vis prøvet at komme til Danmark for at arbejde, og de havde gjort sig mange tanker om deres oplevelser. Derfor var det et panel af diskussionslystne og ivrige eksperter, der var mødt op. Der kom mange interessante ideer og forslag på bordet om sprog, familie og socialt liv. Inside Denmark faciliterede temaaftenen, som gav sygehusledelsen værdifulde indsigter til fremtidens rekruttering og fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Et af mange spørgsmål var det danske skattesystem, hvilket medførte et samarbejde med skatteregionen, hvor en medarbejder har været på besøg på hospitalet, for at fortælle om de gældende regler. For mere information om temaaftener for og med udenlandske medarbejdere, kontakt: Lotte Skovborg fra Inside Denmark, eller læs mere på hjemmesiden: Informationsmøde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Udlændingeservice og SKAT indbyder interesserede virksomheder til informationsmøde. Tid: Onsdag den 9. december 2009 kl Sted: Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C Mødet er målrettet små eller mellemstore virksomheder, som kun har få eller ingen erfaringer med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Større virksomheder, som ofte gør brug af udenlandsk arbejdskraft, vil med fordel kunne aftale særskilte møder med Udlændingeservice eller tilmelde sig Erhvervsforum. 5

6 På mødet vil direktør Henrik Grunnet, kontorchef Morten Bo Laursen og fuldmægtig Øzlem Gencay Akar fra Udlændingeservice fortælle om, hvem der kan få en opholds- og arbejdstilladelse, hvordan man søger, og hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at få en hurtig afgørelse. SKAT vil bl.a. fortælle om de blanketter, som skal anvendes i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Derudover vil der være mulighed for at få besvaret spørgsmål om beskatning m.v. i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft. Tilmelding er ikke nødvendig, men ønskes gerne send evt. en mail til: DIVERSITY LAB Region Midtjylland deltager i Diversity Lab Diversity Lab er et netværk, hvor virksomheder mødes for at udveksle erfaringer og tilegne sig viden og redskaber til at øge, fastholde og anvende diversitet. Diversity Lab blev startet op i efteråret 2007, da femten udvalgte danske virksomheder gik sammen i netværket for at eksperimentere med diversitet. Det overordnede formål med Diversity Lab er at udvikle erfaringsbaseret læring mellem virksomheder, og vi har i 2009 udvalgt 11 danske virksomheder til at blive medlemmer i Diversity Lab For Region Midtjylland deltager Afdelingsleder Ditte Hughes, Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen og som pilotafdeling deltager Oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra billedediagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg. Pilotafdelingen Billede diagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg, er karakteriseret ved at have en bred mangfoldighed i forhold til alder, køn, etnicitet og faglighed. Afdelingen har gode erfaringer med at ansætte og integrere indiske, polske og andre udenlandske læger ved bl.a. at tilbyde individuelle introduktionsforløb og intensive sprogkurser. Ligeledes gør afdelingen en stor indsats for og har haft stor succes med at integrere de udenlandske lægers familier. Som led i Diversity Lab vil pilotafdelingen skabe større synlighed om deres succes med mangfoldighed i de øvrige afdelinger på Regionshospitalet i Viborg. Med afsæt i erfaringerne fra Billeddiagnostisk afdeling vil Region Midtjylland uddanne mangfoldighedsambassadører ude i afdelingerne i forhold til patienter og medarbejdere. På sigt vil Region Midtjylland arbejde med at skabe netværksdannelse på tværs af hospitalerne i regionen omkring arbejdet med mangfoldighed. I Diversity Lab deltager endvidere Region Sjælland med Kalundborg Sygehus, Cowi, A.P. Møller- Mærsk, Microsoft, Danske Bank, Dong Energy, Rigspolitiet, Initio og Dansk Supermarked. Læs om projektet på 6

7 MIA PRISEN 2010 Institut for Menneskerettigheder * MIAPRISEN 2010 Det er med stor glæde, at Institut for Menneskerettigheder (IMR) nu for sjette gang udskriver konkurrencen om MIAPRISEN for mangfoldighed i arbejdslivet. MIAPRISEN er Danmarks virksomhedspris for mangfoldighed og lige muligheder. Uddelingen af prisen er en anerkendelse af de virksomheder, der både i politik og i praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. MIAPRISENS positive budskab er, at vi kan anvende mangfoldighed som en styrke og en ressource, når vi sikrer, at alle har lige muligheder. Hvem fortjener prisen? Vi håber med denne henvendelse at du eller dine kolleger vil overveje virksomheder, som I mener, bør indstille sig til MIAPRISEN. I kan oplyse virksomhederne på en eller flere måder: Omtal prisen i jeres medlems- eller nyhedsbreve, maillister eller på hjemmesiden. Se vedhæftede tekst og grafik til inspiration. Henvis virksomhederne til man kan downloade indstillingsskemaet og læse mere om indstilling, prisens principper, dommerkomiteen og meget mere. Indstillingsfristen er 8. januar For virksomhederne er MIAPRISEN en unik mulighed for at lære af hinandens konkrete erfaringer med mangfoldighed og finde ny inspiration. De indstillede virksomheder får evalueret deres mangfoldighedsarbejde, og alle modtager gratis feedback og rådgivning. Virksomhederne konkurrerer på lige fod med hinanden inden for tre forskellige kategorier: små og mellemstore virksomheder, store offentlige og store private virksomheder. Mangfoldighedskonsulenten rådgiver gerne i ansøgningsprocessen. Midtvask modtog prisen i Se mere omtale på 7

8 PERSONALEPOLITISKE MESSE 2010 Den 12. januar 2010 afholder Det Personalepolitiske Forum Personalepolitisk Messe. Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af KL, Danske Regioner og KTO. Dets formål er gennem dialog og debat at inspirere de regionale og kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og synlig personalepolitik. Region Midtjylland er aktiv deltager på messen med rigtig mange gode historier og workshops. Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen er en af Region Midtjyllands messeansvarlige. Udover en række workshops har Region Midtjylland en stand på messen hvor vi præsenterer aktuelle projekter fra såvel HR området, som de stabe og hospitaler der gør en forskel. Region Midtjylland præsentere følgende bidrag på Den Personalepolitiske Messe 2010 Godkendte workshops er følgende: A08 Forflytning med e-læring (Region Midtjylland) Anita E. Vesterdorf A15 D,d og d (Region Midtjylland) v. Bente Refslund B10 Byg bedre arbejdsmiljø (Region Midtjylland) Bente Grau C08 Hospital motiverer de unge med praktik (Hospitalsenheden Vest) Lis Kongsgaard Thomsen C11 Calling Denmark (Region Midtjylland) Anders K. Kristensen D16 Store afsnit stor viden (Region Midtjylland) Susanne Østergaard E10 Kollektiv efteruddannelse (Region Midtjylland) Bente Gjørup Speakers Corner: SC04 Stole historier skaffer arbejdskraft- og priser (Århus Sygehus) Kasper Bjørn SC05 Godnat og god arbejdslyst (Århus Sygehus) v. Kirsten Hansen SC05 Ny og udsat (Hammel Neurocenter) Dette projekt har Hammel selv indsendt v. Merete Greve og Majbritt Kristensen PS09 Spot talenterne, skab læring og innovative løsninger pust til arbejdsglæden (Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder) Anne Stürup Indslag på store scene Tænk før du råber kampagnen, Kasper Kolind 8

9 Se program for Den Personalepolitiske Messe her: SEMINAR ETNISKE MINIORITETER I SUNDHEDSVÆSNET Regionale seminarer om etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsen arrangerer i 2009 i samarbejde med regionerne en række seminarer, der sætter fokus på etniske minoriteters sundhed. Målgrupperne for seminaret er personale, der til daglig har kontakt med borgere/patienter med anden etnisk baggrund. Seminarerne ligger i slutningen af året. I Region Midtjylland afholdes der seminar den 2. december 2009 på Diakon Højskolen. Program er vedlagt særskilt. Yderligere information og tilmelding på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id= Der er enkelte pladser tilbage! Det er gratis at deltage i seminaret! I Region Midtjylland afholdes seminaret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Center for Folkesundhed og Mangfoldighedsindsatsen - Koncern HR, Region Midtjylland. For yderligere information kontakt Anne Rygaard Bennedsen, tlf eller Anders K. Kristensen tlf Kursus: Etniske minoriteter En udfordring for psykiatrien Kurset afholdes den 13 og 14. april 2010 i Uddannelsesafdelingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Kursusprogram følger se mere på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=1306 Om kurset Kurset vil strække sig over to undervisningsdage og indeholde en blanding af undervisning og arbejde med konkrete cases. Der vil blive undervist i de centrale problemstillinger inden for området såsom spørgsmålet om, hvorvidt det kulturelle kan have betydning for behandlingsforløbet, den tolkede samtale, migrationsproblematikker, Post Traumatisk Stressforstyrrelse samt differentialdiagnostik i forhold hertil. Casearbejdet vil fungere som en levendegørelse af de temaer, der er blevet undervist i. Underviserne vil stille cases til rådighed, ligesom der vil være mulighed for, at deltagerne selv kan medbringe egne problemstillinger. 9

10 Rekvirer et kursus eller et fyraftensmøde Ønsker arbejdspladsen viden om mangfoldighed eller ønsker I at afholde et møde / kursus om kulturforståelse, så kan man som udgangspunkt rekvirere dette forløb gratis, ved at kontakte mangfoldighedskonsulenten. Der er afholdt en række fyraftensmøder om f.eks. emnet interkulturel kommunikation, brug af tolke og arbejdet som sundhedsprofessionelle i en interkulturel sammenhæng. Mangfoldighedskonsulenten trækker på et korps af dygtige og erfarne oplægsholdere. ØVRIGE INFORMATIONER Interkulturel kommunikation I forbindelse med arbejdet med Interkulturel kommunikation er der udkommet en række gode redskaber til at understøtte dette arbejde. Vejledning fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og intensiv Medicin Sygehuse, plejehjem og praktiserende læger bør droppe modstanden mod at forholde sig til patienternes religion, når døden nærmer sig, lyder budskabet i en relativ ny pjece fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Vejledningen kan findes via dette link: DEN DANSKE KVALITETSMODEL FOR SYGEHUSE Alle danske sygehuse, offentlige som private, er i disse måneder ved at implementere det første nationale kvalitetsudviklingssystem, Den Danske Kvalitetsmodel, som indeholder 104 akkrediteringsstandarder for god kvalitet, herunder en standard for religiøs og kulturel støtte for patienter. Se mere på IKAS hjemmeside om denne vejledning; Religiøs og kulturel støtte til patienter. patientforløbsstandarder/patientinddragelse/2.1.4-religiøs-og-kulturel-støtte-til-patienter- (4/4).aspx CABI har lavet en pjece om diskrimination i arbejdslivet. Pjecen er især henvendt til ledere i mindre og mellemstore virksomheder, som får viden og gode råd, så de kan undgå, at diskrimination sker i deres virksomhed. Pjecen findes her i elektronisk udgave : Den trykte pjece kan desuden rekvireres ved henvendelse til Marit Schiødt, tlf Næste nyhedsbrev udkommer 1. kvartal 2010 Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår Tak for samarbejdet i

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Mangfoldighed, innovation og vækst!

Mangfoldighed, innovation og vækst! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Godt begyndt er halvt fuldent

Godt begyndt er halvt fuldent Godt begyndt er halvt fuldent - integration og fastholdelse af udenlandske læger i praksis Vidensbazar, DGI-huset i Vejle, 20. november 2008 Tine Joensen Cand. mag. i fransk og kommunikation speciale i

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Resultater af enquete vedr. Innovation

Resultater af enquete vedr. Innovation Resultater af enquete vedr. Innovation 22 marts 15 april 2010 Hvordan? Vi udsendte en mail til alle 25.000 medarbejdere på hospitaler og i psykiatrien Der var over 2.500 kontakter til adressen Der indkom

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere