Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland"

Transkript

1 s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling og handicap Nye arbejdspladsprojekter Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland Nyhedsbrev nr. 7 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række nye arbejdspladsprojekter og den aktuelle Ligestillingsredegørelse Herudover er der beskrevet en række forestående kursusaktiviteter og aktuelle seminarer. Konsulentbistand tilbydes og benyttes Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere generel art, f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af medarbejderrepræsentanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde rådgivning ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden er vederlagsfri. Se mere på Koncern HR s hjemmeside hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve Kontakt Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen Tlf Mobil: Mail:. Ønsker du at tilmelde/framelde nyhedsbrevet så send en mail til: 1

2 NYHEDER VEDR. MANGFOLDIGHEDSINDSATSENS TRE HOVEDINDSATSOMRÅDER LIGESTILLING Ligestillingsredegørelse 2009 Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte, samt regioner og kommuner skal hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som kan give alle interesserede et indblik i den samlede offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling. I 2009 består ligestillingsredegørelserne for stat, kommuner og regioner af tre dele; politiske målsætninger og resultater i ligestillingsarbejdet, personaleforhold samt arbejdet med kønsmainstreaming. Regionsrådet for Region Midtjylland har nu godkendt Ligestillingsredegørelsen for Redegørelsen kan findes på HR s hjemmeside: Ligestillingsredegørelsen for 2007 kan findes på hjemmesiden: Ministeriet har lavet en lille film om ligestillingsarbejdet i staten til inspiration: ETNISK LIGESTILLING Status for etnisk ligestilling Samtidig med udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen for 2009, vil Koncern HR udarbejde en statistik vedr. status for etnisk ligestilling på Region Midtjyllands stabe og arbejdspladser i efteråret Ved behandlingen af Ligestillingsredegørelsen var der et politisk ønske om at lave en samlet redegørelse for Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. Følg de aktuelle nyheder vedr. etnisk ligestilling i Danmark på Integrationsministeriets hjemmeside: HANDICAP: Handicap er et af de tre indsatsområder i Mangfoldighedsindsatsen. Arbejdsgruppen som skal videreudvikle Mangfoldighedsindsatsen skal i foråret 2010 arbejde med følgende initiativer: - at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap - at bruge personalepolitikkens muligheder aktivt, herunder Det Sociale Kapitel - at bidrage til at der ikke findes fysiske og holdningsmæssige barrierer for handicappedes lige adgang til regionens arbejdspladser, bygninger og elektroniske medier. En kort og godt pjece om Mangfoldighedsindsatsen udgives inden udgangen af Samtidig revideres materialet om Mangfoldighedsindsatsen på HR s hjemmeside. Læs mere herom i næste nyhedsbrev. 2

3 Projekt YLVA - Yngre læger i videreuddannelse med udenlandsk baggrund, herunder et sprogog mentor udviklingstilbud Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Nord (Midtjylland og Nordjylland) har som nævnt i sidste nyhedsbrev valgt at støtte projekt YLVA med kr Støtten gives med henblik på at udvikle nye tilbud til sproglig udvikling, udtaletræning og talepædagogisk træning, samt udbytte af en mentorordning, til at støtte den udenlandske læges integration i den danske hospitalskultur og den fremtidige videreuddannelse. YLVA projektet er nu iværksat på Regionshospital Viborg og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby som et pilotforsøg. I Viborg og Århus er der oprettet to sproghold med ca. 20 yngre læger på hvert hold. Lægerne deltager samtidig i et såkaldt mangfoldighedsmentor projekt som dels skal understøtte deres sprogforløb, men samtidig klæde dem på, til at udvikle egne lægefaglige kompetencer. Samarbejdspartnerne i YLVA er: Regionshospitalet Viborg Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Skejby Sprogcenter Viborg Lær Dansk, Århus Inside Denmark Lægeforeningen MIDT AKTUELT OM REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Konjunkturnedgangen i samfundet har den paradoksale effekt, at det for øjeblikket ikke er svært at rekruttere dansk sundhedspersonale. Dog mangler der stadig en del speciallæger og specialsygeplejersker. Region Midtjylland samarbejder fortsat med to rekrutteringsfirmaer om rekrutteringen af tyske sygeplejersker og læger, og nu er fokus bl.a. sat på at fastholde de ansatte medarbejdere og støtte ægtefæller og børn i danskuddannelse, samt evt. være behjælpelig med beskæftigelse til ægtefællen. Kampagne til rekruttering & forberedelse, integration og fastholdelse af læger til regionspsykiatrien i Region Midtjylland I Psykiatrien er der dog stadig en stor mangel på medarbejdere især psykiatere. Social og psykiatristaben har på den baggrund indgået et nyt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Institut Nord i Berlin om en rekrutteringskampagne, som bl.a. indebærer en profilering af Psykiatri og Social i flere europæiske lande. Hensigten er at udenlandske speciallæger i psykiatri og deres familier foretager et aktivt tilvalg på et højt informativt grundlag. En af de relativt nye medarbejdere som er rekrutteret af Institut Nord er Andrea Pälicke, Læs en kort historie herunder om Andreas møde med Danmark. Første tyske sygeplejerske ansat i psykiatrien i Region Midtjylland Der er mangel på sygeplejersker i Danmark. Derfor søger psykiatrien nu også medarbejdere i udlandet. Andrea Pälicke er den første tyske sygeplejerske, der har valgt at krydse grænsen for at arbejde i psykiatrien i Region Midtjylland Efter tre måneders intensiv sprogskole i Berlin, mødte Andrea Pälicke 1. maj på E4 i Herning til første arbejdsdag. Andrea Pälicke er en erfaren sygeplejerske. Hun har arbejdet 10 år inden for psykiatrien 3

4 i Tyskland - fire år på en akut modtageafdeling, tre og et halvt år på en gerontopsykiatrisk afdeling og to og et halvt år på en almenpsykiatrisk afdeling for kvinder og børn. - Jeg har arbejdet på et stort psykiatrisk hospital i München med 1200 senge, og det var meget hårdt. På akutafdelingen med 26 senge var vi kun to til tre medarbejdere i en dagvagt, så der passer man også kun patienterne, der er ikke tid til at lave noget med dem. Og de selvmordtruede blev vi nødt til at bæltefiksere ofte også med både fod- og håndledsremme. Vi havde specielle stuer med et vindue i døren, hvor der kunne ligge tre fikserede patienter sammen, fortæller hun. De dårlige arbejdsforhold i Tyskland er en af grundene til, at Andrea Pälicke har valgt at flytte til Danmark, men derudover har hun også en datter, der bor i Aalborg. Det er vigtigt for mig at arbejde i et højt fagligt miljø men lige nu er det sproget, jeg kæmper mest med. Heldigvis er det let for mig at forstå mange af de danske faglige begreber, som f.eks. psykose og skizofreni, fordi de minder om de tyske ord for det samme, og både Tyskland og Danmark arbejder efter det internationale klassifikationssystem for diagnoser, ICD10, og det hjælper også i den faglige forståelse, forklarer Andrea Pälicke. Afdeling E4 har i forvejen en norsk sygeplejerske og en belgisk social- og sundhedsassistent. Region Midtjylland fik kontakt til Andrea Pälicke på en jobmesse i Berlin i efteråret Se mere om institut Nord på deres hjemmeside: Vækstforum Region Midtjylland understøtter også rekruttering og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Vækstforum for Region Midtjylland har finansieret et stort fastholdelsesprojekt i samarbejde med en række aktører. Der er på en række erhvervsservicecentre i regionen etableret projektenheder som yder rådgivning og afholder arrangementer vedr. fastholdelse af medarbejder med udenlandsk baggrund. I Skive og Viborg er man gået sammen om at etablere to projektenheder som samarbejder på tværs i de to kommuner. Et af de aktuelle resultater i Skive er et udviklingsnetværk mellem Projekt " Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg " og lokale virksomheder. Her er der etableret tre netværk i Skive området; et der fokuserer på den gode modtagelse i kommunen, et der fokuserer på den gode modtagelse i virksomheden og et der fokuserer på den gode integration i lokalsamfundet. Hvis man vil hører mere om de to projektenheder kan man rette henvendelse til Erik Pold eller Bent Sigaard på Viborg kontoret, projektenheden er forankret ved Viborg Erhvervsråd. Se mere på I Skive kan man kontakte projektleder; Steen Hintze ved Skiveegnens erhvervs- og turistkontor: 4

5 Danmarks vækstråd pjece om fastholdelse Danmarks vækstråd har udgivet pjecen, kommet for at blive som er et redskab til private og offentlige virksomheder som arbejder med rekruttering og fastholdelse. Se mere op hjemmesiden: De udenlandske medarbejdere i ekspertrollen Den 2. juni 2009 havde ledelsen på Regionshospitalet Viborg, Skrive og Kjellerup inviteret hospitalets udenlandske medarbejdere til en temaaften om integration. Medarbejderne var sat i stævne for at komme med input til, hvordan hospitalet kan blive bedre til at modtage og fastholde udenlandske medarbejdere. De udenlandske medarbejdere havde på forskellig vis prøvet at komme til Danmark for at arbejde, og de havde gjort sig mange tanker om deres oplevelser. Derfor var det et panel af diskussionslystne og ivrige eksperter, der var mødt op. Der kom mange interessante ideer og forslag på bordet om sprog, familie og socialt liv. Inside Denmark faciliterede temaaftenen, som gav sygehusledelsen værdifulde indsigter til fremtidens rekruttering og fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Et af mange spørgsmål var det danske skattesystem, hvilket medførte et samarbejde med skatteregionen, hvor en medarbejder har været på besøg på hospitalet, for at fortælle om de gældende regler. For mere information om temaaftener for og med udenlandske medarbejdere, kontakt: Lotte Skovborg fra Inside Denmark, eller læs mere på hjemmesiden: Informationsmøde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Udlændingeservice og SKAT indbyder interesserede virksomheder til informationsmøde. Tid: Onsdag den 9. december 2009 kl Sted: Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C Mødet er målrettet små eller mellemstore virksomheder, som kun har få eller ingen erfaringer med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Større virksomheder, som ofte gør brug af udenlandsk arbejdskraft, vil med fordel kunne aftale særskilte møder med Udlændingeservice eller tilmelde sig Erhvervsforum. 5

6 På mødet vil direktør Henrik Grunnet, kontorchef Morten Bo Laursen og fuldmægtig Øzlem Gencay Akar fra Udlændingeservice fortælle om, hvem der kan få en opholds- og arbejdstilladelse, hvordan man søger, og hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at få en hurtig afgørelse. SKAT vil bl.a. fortælle om de blanketter, som skal anvendes i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Derudover vil der være mulighed for at få besvaret spørgsmål om beskatning m.v. i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft. Tilmelding er ikke nødvendig, men ønskes gerne send evt. en mail til: DIVERSITY LAB Region Midtjylland deltager i Diversity Lab Diversity Lab er et netværk, hvor virksomheder mødes for at udveksle erfaringer og tilegne sig viden og redskaber til at øge, fastholde og anvende diversitet. Diversity Lab blev startet op i efteråret 2007, da femten udvalgte danske virksomheder gik sammen i netværket for at eksperimentere med diversitet. Det overordnede formål med Diversity Lab er at udvikle erfaringsbaseret læring mellem virksomheder, og vi har i 2009 udvalgt 11 danske virksomheder til at blive medlemmer i Diversity Lab For Region Midtjylland deltager Afdelingsleder Ditte Hughes, Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen og som pilotafdeling deltager Oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra billedediagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg. Pilotafdelingen Billede diagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg, er karakteriseret ved at have en bred mangfoldighed i forhold til alder, køn, etnicitet og faglighed. Afdelingen har gode erfaringer med at ansætte og integrere indiske, polske og andre udenlandske læger ved bl.a. at tilbyde individuelle introduktionsforløb og intensive sprogkurser. Ligeledes gør afdelingen en stor indsats for og har haft stor succes med at integrere de udenlandske lægers familier. Som led i Diversity Lab vil pilotafdelingen skabe større synlighed om deres succes med mangfoldighed i de øvrige afdelinger på Regionshospitalet i Viborg. Med afsæt i erfaringerne fra Billeddiagnostisk afdeling vil Region Midtjylland uddanne mangfoldighedsambassadører ude i afdelingerne i forhold til patienter og medarbejdere. På sigt vil Region Midtjylland arbejde med at skabe netværksdannelse på tværs af hospitalerne i regionen omkring arbejdet med mangfoldighed. I Diversity Lab deltager endvidere Region Sjælland med Kalundborg Sygehus, Cowi, A.P. Møller- Mærsk, Microsoft, Danske Bank, Dong Energy, Rigspolitiet, Initio og Dansk Supermarked. Læs om projektet på 6

7 MIA PRISEN 2010 Institut for Menneskerettigheder * MIAPRISEN 2010 Det er med stor glæde, at Institut for Menneskerettigheder (IMR) nu for sjette gang udskriver konkurrencen om MIAPRISEN for mangfoldighed i arbejdslivet. MIAPRISEN er Danmarks virksomhedspris for mangfoldighed og lige muligheder. Uddelingen af prisen er en anerkendelse af de virksomheder, der både i politik og i praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. MIAPRISENS positive budskab er, at vi kan anvende mangfoldighed som en styrke og en ressource, når vi sikrer, at alle har lige muligheder. Hvem fortjener prisen? Vi håber med denne henvendelse at du eller dine kolleger vil overveje virksomheder, som I mener, bør indstille sig til MIAPRISEN. I kan oplyse virksomhederne på en eller flere måder: Omtal prisen i jeres medlems- eller nyhedsbreve, maillister eller på hjemmesiden. Se vedhæftede tekst og grafik til inspiration. Henvis virksomhederne til man kan downloade indstillingsskemaet og læse mere om indstilling, prisens principper, dommerkomiteen og meget mere. Indstillingsfristen er 8. januar For virksomhederne er MIAPRISEN en unik mulighed for at lære af hinandens konkrete erfaringer med mangfoldighed og finde ny inspiration. De indstillede virksomheder får evalueret deres mangfoldighedsarbejde, og alle modtager gratis feedback og rådgivning. Virksomhederne konkurrerer på lige fod med hinanden inden for tre forskellige kategorier: små og mellemstore virksomheder, store offentlige og store private virksomheder. Mangfoldighedskonsulenten rådgiver gerne i ansøgningsprocessen. Midtvask modtog prisen i Se mere omtale på 7

8 PERSONALEPOLITISKE MESSE 2010 Den 12. januar 2010 afholder Det Personalepolitiske Forum Personalepolitisk Messe. Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af KL, Danske Regioner og KTO. Dets formål er gennem dialog og debat at inspirere de regionale og kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og synlig personalepolitik. Region Midtjylland er aktiv deltager på messen med rigtig mange gode historier og workshops. Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen er en af Region Midtjyllands messeansvarlige. Udover en række workshops har Region Midtjylland en stand på messen hvor vi præsenterer aktuelle projekter fra såvel HR området, som de stabe og hospitaler der gør en forskel. Region Midtjylland præsentere følgende bidrag på Den Personalepolitiske Messe 2010 Godkendte workshops er følgende: A08 Forflytning med e-læring (Region Midtjylland) Anita E. Vesterdorf A15 D,d og d (Region Midtjylland) v. Bente Refslund B10 Byg bedre arbejdsmiljø (Region Midtjylland) Bente Grau C08 Hospital motiverer de unge med praktik (Hospitalsenheden Vest) Lis Kongsgaard Thomsen C11 Calling Denmark (Region Midtjylland) Anders K. Kristensen D16 Store afsnit stor viden (Region Midtjylland) Susanne Østergaard E10 Kollektiv efteruddannelse (Region Midtjylland) Bente Gjørup Speakers Corner: SC04 Stole historier skaffer arbejdskraft- og priser (Århus Sygehus) Kasper Bjørn SC05 Godnat og god arbejdslyst (Århus Sygehus) v. Kirsten Hansen SC05 Ny og udsat (Hammel Neurocenter) Dette projekt har Hammel selv indsendt v. Merete Greve og Majbritt Kristensen PS09 Spot talenterne, skab læring og innovative løsninger pust til arbejdsglæden (Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder) Anne Stürup Indslag på store scene Tænk før du råber kampagnen, Kasper Kolind 8

9 Se program for Den Personalepolitiske Messe her: SEMINAR ETNISKE MINIORITETER I SUNDHEDSVÆSNET Regionale seminarer om etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsen arrangerer i 2009 i samarbejde med regionerne en række seminarer, der sætter fokus på etniske minoriteters sundhed. Målgrupperne for seminaret er personale, der til daglig har kontakt med borgere/patienter med anden etnisk baggrund. Seminarerne ligger i slutningen af året. I Region Midtjylland afholdes der seminar den 2. december 2009 på Diakon Højskolen. Program er vedlagt særskilt. Yderligere information og tilmelding på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id= Der er enkelte pladser tilbage! Det er gratis at deltage i seminaret! I Region Midtjylland afholdes seminaret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Center for Folkesundhed og Mangfoldighedsindsatsen - Koncern HR, Region Midtjylland. For yderligere information kontakt Anne Rygaard Bennedsen, tlf eller Anders K. Kristensen tlf Kursus: Etniske minoriteter En udfordring for psykiatrien Kurset afholdes den 13 og 14. april 2010 i Uddannelsesafdelingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Kursusprogram følger se mere på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=1306 Om kurset Kurset vil strække sig over to undervisningsdage og indeholde en blanding af undervisning og arbejde med konkrete cases. Der vil blive undervist i de centrale problemstillinger inden for området såsom spørgsmålet om, hvorvidt det kulturelle kan have betydning for behandlingsforløbet, den tolkede samtale, migrationsproblematikker, Post Traumatisk Stressforstyrrelse samt differentialdiagnostik i forhold hertil. Casearbejdet vil fungere som en levendegørelse af de temaer, der er blevet undervist i. Underviserne vil stille cases til rådighed, ligesom der vil være mulighed for, at deltagerne selv kan medbringe egne problemstillinger. 9

10 Rekvirer et kursus eller et fyraftensmøde Ønsker arbejdspladsen viden om mangfoldighed eller ønsker I at afholde et møde / kursus om kulturforståelse, så kan man som udgangspunkt rekvirere dette forløb gratis, ved at kontakte mangfoldighedskonsulenten. Der er afholdt en række fyraftensmøder om f.eks. emnet interkulturel kommunikation, brug af tolke og arbejdet som sundhedsprofessionelle i en interkulturel sammenhæng. Mangfoldighedskonsulenten trækker på et korps af dygtige og erfarne oplægsholdere. ØVRIGE INFORMATIONER Interkulturel kommunikation I forbindelse med arbejdet med Interkulturel kommunikation er der udkommet en række gode redskaber til at understøtte dette arbejde. Vejledning fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og intensiv Medicin Sygehuse, plejehjem og praktiserende læger bør droppe modstanden mod at forholde sig til patienternes religion, når døden nærmer sig, lyder budskabet i en relativ ny pjece fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Vejledningen kan findes via dette link: DEN DANSKE KVALITETSMODEL FOR SYGEHUSE Alle danske sygehuse, offentlige som private, er i disse måneder ved at implementere det første nationale kvalitetsudviklingssystem, Den Danske Kvalitetsmodel, som indeholder 104 akkrediteringsstandarder for god kvalitet, herunder en standard for religiøs og kulturel støtte for patienter. Se mere på IKAS hjemmeside om denne vejledning; Religiøs og kulturel støtte til patienter. patientforløbsstandarder/patientinddragelse/2.1.4-religiøs-og-kulturel-støtte-til-patienter- (4/4).aspx CABI har lavet en pjece om diskrimination i arbejdslivet. Pjecen er især henvendt til ledere i mindre og mellemstore virksomheder, som får viden og gode råd, så de kan undgå, at diskrimination sker i deres virksomhed. Pjecen findes her i elektronisk udgave : Den trykte pjece kan desuden rekvireres ved henvendelse til Marit Schiødt, tlf Næste nyhedsbrev udkommer 1. kvartal 2010 Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår Tak for samarbejdet i

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere