Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland"

Transkript

1 s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling og handicap Nye arbejdspladsprojekter Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland Nyhedsbrev nr. 7 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række nye arbejdspladsprojekter og den aktuelle Ligestillingsredegørelse Herudover er der beskrevet en række forestående kursusaktiviteter og aktuelle seminarer. Konsulentbistand tilbydes og benyttes Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere generel art, f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af medarbejderrepræsentanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde rådgivning ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden er vederlagsfri. Se mere på Koncern HR s hjemmeside hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve Kontakt Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen Tlf Mobil: Mail:. Ønsker du at tilmelde/framelde nyhedsbrevet så send en mail til: 1

2 NYHEDER VEDR. MANGFOLDIGHEDSINDSATSENS TRE HOVEDINDSATSOMRÅDER LIGESTILLING Ligestillingsredegørelse 2009 Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte, samt regioner og kommuner skal hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som kan give alle interesserede et indblik i den samlede offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling. I 2009 består ligestillingsredegørelserne for stat, kommuner og regioner af tre dele; politiske målsætninger og resultater i ligestillingsarbejdet, personaleforhold samt arbejdet med kønsmainstreaming. Regionsrådet for Region Midtjylland har nu godkendt Ligestillingsredegørelsen for Redegørelsen kan findes på HR s hjemmeside: Ligestillingsredegørelsen for 2007 kan findes på hjemmesiden: Ministeriet har lavet en lille film om ligestillingsarbejdet i staten til inspiration: ETNISK LIGESTILLING Status for etnisk ligestilling Samtidig med udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen for 2009, vil Koncern HR udarbejde en statistik vedr. status for etnisk ligestilling på Region Midtjyllands stabe og arbejdspladser i efteråret Ved behandlingen af Ligestillingsredegørelsen var der et politisk ønske om at lave en samlet redegørelse for Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. Følg de aktuelle nyheder vedr. etnisk ligestilling i Danmark på Integrationsministeriets hjemmeside: HANDICAP: Handicap er et af de tre indsatsområder i Mangfoldighedsindsatsen. Arbejdsgruppen som skal videreudvikle Mangfoldighedsindsatsen skal i foråret 2010 arbejde med følgende initiativer: - at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap - at bruge personalepolitikkens muligheder aktivt, herunder Det Sociale Kapitel - at bidrage til at der ikke findes fysiske og holdningsmæssige barrierer for handicappedes lige adgang til regionens arbejdspladser, bygninger og elektroniske medier. En kort og godt pjece om Mangfoldighedsindsatsen udgives inden udgangen af Samtidig revideres materialet om Mangfoldighedsindsatsen på HR s hjemmeside. Læs mere herom i næste nyhedsbrev. 2

3 Projekt YLVA - Yngre læger i videreuddannelse med udenlandsk baggrund, herunder et sprogog mentor udviklingstilbud Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Nord (Midtjylland og Nordjylland) har som nævnt i sidste nyhedsbrev valgt at støtte projekt YLVA med kr Støtten gives med henblik på at udvikle nye tilbud til sproglig udvikling, udtaletræning og talepædagogisk træning, samt udbytte af en mentorordning, til at støtte den udenlandske læges integration i den danske hospitalskultur og den fremtidige videreuddannelse. YLVA projektet er nu iværksat på Regionshospital Viborg og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby som et pilotforsøg. I Viborg og Århus er der oprettet to sproghold med ca. 20 yngre læger på hvert hold. Lægerne deltager samtidig i et såkaldt mangfoldighedsmentor projekt som dels skal understøtte deres sprogforløb, men samtidig klæde dem på, til at udvikle egne lægefaglige kompetencer. Samarbejdspartnerne i YLVA er: Regionshospitalet Viborg Århus Universitetshospital, Århus Sygehus & Skejby Sprogcenter Viborg Lær Dansk, Århus Inside Denmark Lægeforeningen MIDT AKTUELT OM REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Konjunkturnedgangen i samfundet har den paradoksale effekt, at det for øjeblikket ikke er svært at rekruttere dansk sundhedspersonale. Dog mangler der stadig en del speciallæger og specialsygeplejersker. Region Midtjylland samarbejder fortsat med to rekrutteringsfirmaer om rekrutteringen af tyske sygeplejersker og læger, og nu er fokus bl.a. sat på at fastholde de ansatte medarbejdere og støtte ægtefæller og børn i danskuddannelse, samt evt. være behjælpelig med beskæftigelse til ægtefællen. Kampagne til rekruttering & forberedelse, integration og fastholdelse af læger til regionspsykiatrien i Region Midtjylland I Psykiatrien er der dog stadig en stor mangel på medarbejdere især psykiatere. Social og psykiatristaben har på den baggrund indgået et nyt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Institut Nord i Berlin om en rekrutteringskampagne, som bl.a. indebærer en profilering af Psykiatri og Social i flere europæiske lande. Hensigten er at udenlandske speciallæger i psykiatri og deres familier foretager et aktivt tilvalg på et højt informativt grundlag. En af de relativt nye medarbejdere som er rekrutteret af Institut Nord er Andrea Pälicke, Læs en kort historie herunder om Andreas møde med Danmark. Første tyske sygeplejerske ansat i psykiatrien i Region Midtjylland Der er mangel på sygeplejersker i Danmark. Derfor søger psykiatrien nu også medarbejdere i udlandet. Andrea Pälicke er den første tyske sygeplejerske, der har valgt at krydse grænsen for at arbejde i psykiatrien i Region Midtjylland Efter tre måneders intensiv sprogskole i Berlin, mødte Andrea Pälicke 1. maj på E4 i Herning til første arbejdsdag. Andrea Pälicke er en erfaren sygeplejerske. Hun har arbejdet 10 år inden for psykiatrien 3

4 i Tyskland - fire år på en akut modtageafdeling, tre og et halvt år på en gerontopsykiatrisk afdeling og to og et halvt år på en almenpsykiatrisk afdeling for kvinder og børn. - Jeg har arbejdet på et stort psykiatrisk hospital i München med 1200 senge, og det var meget hårdt. På akutafdelingen med 26 senge var vi kun to til tre medarbejdere i en dagvagt, så der passer man også kun patienterne, der er ikke tid til at lave noget med dem. Og de selvmordtruede blev vi nødt til at bæltefiksere ofte også med både fod- og håndledsremme. Vi havde specielle stuer med et vindue i døren, hvor der kunne ligge tre fikserede patienter sammen, fortæller hun. De dårlige arbejdsforhold i Tyskland er en af grundene til, at Andrea Pälicke har valgt at flytte til Danmark, men derudover har hun også en datter, der bor i Aalborg. Det er vigtigt for mig at arbejde i et højt fagligt miljø men lige nu er det sproget, jeg kæmper mest med. Heldigvis er det let for mig at forstå mange af de danske faglige begreber, som f.eks. psykose og skizofreni, fordi de minder om de tyske ord for det samme, og både Tyskland og Danmark arbejder efter det internationale klassifikationssystem for diagnoser, ICD10, og det hjælper også i den faglige forståelse, forklarer Andrea Pälicke. Afdeling E4 har i forvejen en norsk sygeplejerske og en belgisk social- og sundhedsassistent. Region Midtjylland fik kontakt til Andrea Pälicke på en jobmesse i Berlin i efteråret Se mere om institut Nord på deres hjemmeside: Vækstforum Region Midtjylland understøtter også rekruttering og modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Vækstforum for Region Midtjylland har finansieret et stort fastholdelsesprojekt i samarbejde med en række aktører. Der er på en række erhvervsservicecentre i regionen etableret projektenheder som yder rådgivning og afholder arrangementer vedr. fastholdelse af medarbejder med udenlandsk baggrund. I Skive og Viborg er man gået sammen om at etablere to projektenheder som samarbejder på tværs i de to kommuner. Et af de aktuelle resultater i Skive er et udviklingsnetværk mellem Projekt " Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg " og lokale virksomheder. Her er der etableret tre netværk i Skive området; et der fokuserer på den gode modtagelse i kommunen, et der fokuserer på den gode modtagelse i virksomheden og et der fokuserer på den gode integration i lokalsamfundet. Hvis man vil hører mere om de to projektenheder kan man rette henvendelse til Erik Pold eller Bent Sigaard på Viborg kontoret, projektenheden er forankret ved Viborg Erhvervsråd. Se mere på I Skive kan man kontakte projektleder; Steen Hintze ved Skiveegnens erhvervs- og turistkontor: 4

5 Danmarks vækstråd pjece om fastholdelse Danmarks vækstråd har udgivet pjecen, kommet for at blive som er et redskab til private og offentlige virksomheder som arbejder med rekruttering og fastholdelse. Se mere op hjemmesiden: De udenlandske medarbejdere i ekspertrollen Den 2. juni 2009 havde ledelsen på Regionshospitalet Viborg, Skrive og Kjellerup inviteret hospitalets udenlandske medarbejdere til en temaaften om integration. Medarbejderne var sat i stævne for at komme med input til, hvordan hospitalet kan blive bedre til at modtage og fastholde udenlandske medarbejdere. De udenlandske medarbejdere havde på forskellig vis prøvet at komme til Danmark for at arbejde, og de havde gjort sig mange tanker om deres oplevelser. Derfor var det et panel af diskussionslystne og ivrige eksperter, der var mødt op. Der kom mange interessante ideer og forslag på bordet om sprog, familie og socialt liv. Inside Denmark faciliterede temaaftenen, som gav sygehusledelsen værdifulde indsigter til fremtidens rekruttering og fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Et af mange spørgsmål var det danske skattesystem, hvilket medførte et samarbejde med skatteregionen, hvor en medarbejder har været på besøg på hospitalet, for at fortælle om de gældende regler. For mere information om temaaftener for og med udenlandske medarbejdere, kontakt: Lotte Skovborg fra Inside Denmark, eller læs mere på hjemmesiden: Informationsmøde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Udlændingeservice og SKAT indbyder interesserede virksomheder til informationsmøde. Tid: Onsdag den 9. december 2009 kl Sted: Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen 14, 8000 Århus C Mødet er målrettet små eller mellemstore virksomheder, som kun har få eller ingen erfaringer med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Større virksomheder, som ofte gør brug af udenlandsk arbejdskraft, vil med fordel kunne aftale særskilte møder med Udlændingeservice eller tilmelde sig Erhvervsforum. 5

6 På mødet vil direktør Henrik Grunnet, kontorchef Morten Bo Laursen og fuldmægtig Øzlem Gencay Akar fra Udlændingeservice fortælle om, hvem der kan få en opholds- og arbejdstilladelse, hvordan man søger, og hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at få en hurtig afgørelse. SKAT vil bl.a. fortælle om de blanketter, som skal anvendes i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Derudover vil der være mulighed for at få besvaret spørgsmål om beskatning m.v. i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft. Tilmelding er ikke nødvendig, men ønskes gerne send evt. en mail til: DIVERSITY LAB Region Midtjylland deltager i Diversity Lab Diversity Lab er et netværk, hvor virksomheder mødes for at udveksle erfaringer og tilegne sig viden og redskaber til at øge, fastholde og anvende diversitet. Diversity Lab blev startet op i efteråret 2007, da femten udvalgte danske virksomheder gik sammen i netværket for at eksperimentere med diversitet. Det overordnede formål med Diversity Lab er at udvikle erfaringsbaseret læring mellem virksomheder, og vi har i 2009 udvalgt 11 danske virksomheder til at blive medlemmer i Diversity Lab For Region Midtjylland deltager Afdelingsleder Ditte Hughes, Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen og som pilotafdeling deltager Oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra billedediagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg. Pilotafdelingen Billede diagnostisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg, er karakteriseret ved at have en bred mangfoldighed i forhold til alder, køn, etnicitet og faglighed. Afdelingen har gode erfaringer med at ansætte og integrere indiske, polske og andre udenlandske læger ved bl.a. at tilbyde individuelle introduktionsforløb og intensive sprogkurser. Ligeledes gør afdelingen en stor indsats for og har haft stor succes med at integrere de udenlandske lægers familier. Som led i Diversity Lab vil pilotafdelingen skabe større synlighed om deres succes med mangfoldighed i de øvrige afdelinger på Regionshospitalet i Viborg. Med afsæt i erfaringerne fra Billeddiagnostisk afdeling vil Region Midtjylland uddanne mangfoldighedsambassadører ude i afdelingerne i forhold til patienter og medarbejdere. På sigt vil Region Midtjylland arbejde med at skabe netværksdannelse på tværs af hospitalerne i regionen omkring arbejdet med mangfoldighed. I Diversity Lab deltager endvidere Region Sjælland med Kalundborg Sygehus, Cowi, A.P. Møller- Mærsk, Microsoft, Danske Bank, Dong Energy, Rigspolitiet, Initio og Dansk Supermarked. Læs om projektet på 6

7 MIA PRISEN 2010 Institut for Menneskerettigheder * MIAPRISEN 2010 Det er med stor glæde, at Institut for Menneskerettigheder (IMR) nu for sjette gang udskriver konkurrencen om MIAPRISEN for mangfoldighed i arbejdslivet. MIAPRISEN er Danmarks virksomhedspris for mangfoldighed og lige muligheder. Uddelingen af prisen er en anerkendelse af de virksomheder, der både i politik og i praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. MIAPRISENS positive budskab er, at vi kan anvende mangfoldighed som en styrke og en ressource, når vi sikrer, at alle har lige muligheder. Hvem fortjener prisen? Vi håber med denne henvendelse at du eller dine kolleger vil overveje virksomheder, som I mener, bør indstille sig til MIAPRISEN. I kan oplyse virksomhederne på en eller flere måder: Omtal prisen i jeres medlems- eller nyhedsbreve, maillister eller på hjemmesiden. Se vedhæftede tekst og grafik til inspiration. Henvis virksomhederne til man kan downloade indstillingsskemaet og læse mere om indstilling, prisens principper, dommerkomiteen og meget mere. Indstillingsfristen er 8. januar For virksomhederne er MIAPRISEN en unik mulighed for at lære af hinandens konkrete erfaringer med mangfoldighed og finde ny inspiration. De indstillede virksomheder får evalueret deres mangfoldighedsarbejde, og alle modtager gratis feedback og rådgivning. Virksomhederne konkurrerer på lige fod med hinanden inden for tre forskellige kategorier: små og mellemstore virksomheder, store offentlige og store private virksomheder. Mangfoldighedskonsulenten rådgiver gerne i ansøgningsprocessen. Midtvask modtog prisen i Se mere omtale på 7

8 PERSONALEPOLITISKE MESSE 2010 Den 12. januar 2010 afholder Det Personalepolitiske Forum Personalepolitisk Messe. Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af KL, Danske Regioner og KTO. Dets formål er gennem dialog og debat at inspirere de regionale og kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og synlig personalepolitik. Region Midtjylland er aktiv deltager på messen med rigtig mange gode historier og workshops. Mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen er en af Region Midtjyllands messeansvarlige. Udover en række workshops har Region Midtjylland en stand på messen hvor vi præsenterer aktuelle projekter fra såvel HR området, som de stabe og hospitaler der gør en forskel. Region Midtjylland præsentere følgende bidrag på Den Personalepolitiske Messe 2010 Godkendte workshops er følgende: A08 Forflytning med e-læring (Region Midtjylland) Anita E. Vesterdorf A15 D,d og d (Region Midtjylland) v. Bente Refslund B10 Byg bedre arbejdsmiljø (Region Midtjylland) Bente Grau C08 Hospital motiverer de unge med praktik (Hospitalsenheden Vest) Lis Kongsgaard Thomsen C11 Calling Denmark (Region Midtjylland) Anders K. Kristensen D16 Store afsnit stor viden (Region Midtjylland) Susanne Østergaard E10 Kollektiv efteruddannelse (Region Midtjylland) Bente Gjørup Speakers Corner: SC04 Stole historier skaffer arbejdskraft- og priser (Århus Sygehus) Kasper Bjørn SC05 Godnat og god arbejdslyst (Århus Sygehus) v. Kirsten Hansen SC05 Ny og udsat (Hammel Neurocenter) Dette projekt har Hammel selv indsendt v. Merete Greve og Majbritt Kristensen PS09 Spot talenterne, skab læring og innovative løsninger pust til arbejdsglæden (Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder) Anne Stürup Indslag på store scene Tænk før du råber kampagnen, Kasper Kolind 8

9 Se program for Den Personalepolitiske Messe her: SEMINAR ETNISKE MINIORITETER I SUNDHEDSVÆSNET Regionale seminarer om etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsen arrangerer i 2009 i samarbejde med regionerne en række seminarer, der sætter fokus på etniske minoriteters sundhed. Målgrupperne for seminaret er personale, der til daglig har kontakt med borgere/patienter med anden etnisk baggrund. Seminarerne ligger i slutningen af året. I Region Midtjylland afholdes der seminar den 2. december 2009 på Diakon Højskolen. Program er vedlagt særskilt. Yderligere information og tilmelding på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id= Der er enkelte pladser tilbage! Det er gratis at deltage i seminaret! I Region Midtjylland afholdes seminaret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Center for Folkesundhed og Mangfoldighedsindsatsen - Koncern HR, Region Midtjylland. For yderligere information kontakt Anne Rygaard Bennedsen, tlf eller Anders K. Kristensen tlf Kursus: Etniske minoriteter En udfordring for psykiatrien Kurset afholdes den 13 og 14. april 2010 i Uddannelsesafdelingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Kursusprogram følger se mere på hjemmesiden: https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=1306 Om kurset Kurset vil strække sig over to undervisningsdage og indeholde en blanding af undervisning og arbejde med konkrete cases. Der vil blive undervist i de centrale problemstillinger inden for området såsom spørgsmålet om, hvorvidt det kulturelle kan have betydning for behandlingsforløbet, den tolkede samtale, migrationsproblematikker, Post Traumatisk Stressforstyrrelse samt differentialdiagnostik i forhold hertil. Casearbejdet vil fungere som en levendegørelse af de temaer, der er blevet undervist i. Underviserne vil stille cases til rådighed, ligesom der vil være mulighed for, at deltagerne selv kan medbringe egne problemstillinger. 9

10 Rekvirer et kursus eller et fyraftensmøde Ønsker arbejdspladsen viden om mangfoldighed eller ønsker I at afholde et møde / kursus om kulturforståelse, så kan man som udgangspunkt rekvirere dette forløb gratis, ved at kontakte mangfoldighedskonsulenten. Der er afholdt en række fyraftensmøder om f.eks. emnet interkulturel kommunikation, brug af tolke og arbejdet som sundhedsprofessionelle i en interkulturel sammenhæng. Mangfoldighedskonsulenten trækker på et korps af dygtige og erfarne oplægsholdere. ØVRIGE INFORMATIONER Interkulturel kommunikation I forbindelse med arbejdet med Interkulturel kommunikation er der udkommet en række gode redskaber til at understøtte dette arbejde. Vejledning fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og intensiv Medicin Sygehuse, plejehjem og praktiserende læger bør droppe modstanden mod at forholde sig til patienternes religion, når døden nærmer sig, lyder budskabet i en relativ ny pjece fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Vejledningen kan findes via dette link: DEN DANSKE KVALITETSMODEL FOR SYGEHUSE Alle danske sygehuse, offentlige som private, er i disse måneder ved at implementere det første nationale kvalitetsudviklingssystem, Den Danske Kvalitetsmodel, som indeholder 104 akkrediteringsstandarder for god kvalitet, herunder en standard for religiøs og kulturel støtte for patienter. Se mere på IKAS hjemmeside om denne vejledning; Religiøs og kulturel støtte til patienter. patientforløbsstandarder/patientinddragelse/2.1.4-religiøs-og-kulturel-støtte-til-patienter- (4/4).aspx CABI har lavet en pjece om diskrimination i arbejdslivet. Pjecen er især henvendt til ledere i mindre og mellemstore virksomheder, som får viden og gode råd, så de kan undgå, at diskrimination sker i deres virksomhed. Pjecen findes her i elektronisk udgave : Den trykte pjece kan desuden rekvireres ved henvendelse til Marit Schiødt, tlf Næste nyhedsbrev udkommer 1. kvartal 2010 Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår Tak for samarbejdet i

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Årsberetning 2008 Koncern HR Udvikling og Arbejdsmiljø Forord i har tre overordnede indsatsområder: Ligestilling Etnisk ligestilling Handicap I 2008 har der været stor fokus på arbejdet med etnisk ligestilling

Læs mere

Nyt Nyhedsbrev nyt design!

Nyt Nyhedsbrev nyt design! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 08 April 2010 Nyt Nyhedsbrev nyt design! Nyhedsbrev nr. 8 Vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omhandler denne gang et tema om udenlandsk sundhedspersonale.

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle

Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 11 December 2010 Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle Sådan lyder en opfordring fra professor Steen Hildebrandt, i et interview om forskellighed

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Mangfoldighed, innovation og vækst!

Mangfoldighed, innovation og vækst! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen har været. Region Midtjylland. Nr. 6 Årgang 3 Maj 2009. I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen

Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen har været. Region Midtjylland. Nr. 6 Årgang 3 Maj 2009. I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 6 Årgang 3 Maj 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyhedsbrev nr. 6 vedr. Mangfoldighedsindsatsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Ligestilling i Region Syddanmark

Ligestilling i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Region Midtjylland vandt den 14. juni 2012, årets MIAPRIS for store

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

udenlandsk arbejdskraft

udenlandsk arbejdskraft Regionshospitalet Horsens Veje til introduktion og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Koncern HR Viborg Baggrund De danske hospitaler har i de forløbne år rekrutteret en del sundhedspersonale fra

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Midtjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Midtjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Midtjylland Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar og CSR Samfundsansvar og CSR Region Midtjylland deltager i og er sponsor for CSR awards 2013. I den anledning beskrives her Region Midtjyllands arbejde med samfundsansvar og CSR. Hør om Region Midtjyllands samfundsansvar

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 5 WW8E-CKZM-6SMK KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere