Baggrundsnote om logiske operatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnote om logiske operatorer"

Transkript

1 Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første NOT har kun ét argument (og svarer til et fortegnsskift). Den er defineret ved sandhedstavlen p TRUE FALSE NOT p FALSE TRUE dvs. den skifter sandhedsværdi: TRUE bliver til FALSE og omvendt. Anvendes den to gange fås derfor identiteten: NOT (NOT p) = p Koder vi sandhedsværdierne med 0 (for FALSE) og 1 (for TRUE) svarer det til regneoperationen NOT p = 1 p De to andre logiske operatorer har begge netop to argumenter (og svarer lidt til regneoperationerne plus og gange). De er defineret ud fra sandhedstavlerne p q p AND q FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE p q p q FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE dvs. AND er kun sand, når begge udsagnene er sande, ligesom kun er falsk, når begge udsagnene er falske, dvs. er kun sand når mindst et af udsagnene er sandt. Koder vi igen sandhedsværdierne med 0 og 1 svarer det denne gang til regneoperationerne p AND q = p q p q = p + q p q Læg mærke til det ekstra led i regneoperationen svarende til, der altså ikke helt opfører sig som plus! Det ekstra led sikrer netop at 1 1 giver 1. Hvis dette led ikke havde været der, havde de logiske operationer opført sig fuldstændigt som gange og plus. 1

2 Det er nemt at anvende AND og flere gange I træk. Vi behøver ikke engang sætte parenteser (dvs. de opfylder den associative lov). Det samlede udsagn p 1 AND p 2 AND AND p n er sandt, netop når alle udsagnene er sande. Det samlede udsagn p 1 p 2 p n er falsk, netop når alle udsagnene er falske (og dermed sandt netop når mindst ét af deludsagnene er sande). De har altså så at sige modsat opførsel og kan derfor knyttes sammen via NOT operationen (hvor parenteserne på højre side rent faktisk er overflødige): NOT (p 1 AND p 2 AND AND p n ) = (NOT p 1 ) (NOT p 2 ) (NOT p n ) NOT (p 1 p 2 p n ) = (NOT p 1 ) AND (NOT p 2 ) AND AND (NOT p n ) Det er nemt at formalisere et sammensat udsagn som siger at mindst et af deludsagnene er sandt, idet det sammensatte udsagn p 1 p 2 p n jo netop betyder at mindst ét af udsagnene er sandt. Men det er svært at formalisere et sammensat udsagn som siger at højst et deludsagnene er sandt eller netop et af deludsagnene er sandt. Man kunne tro at det ville hjælpe at indføre den logiske operator X (exclusive or), dvs. enten eller, men ikke dem begge, med sandhedstavlen p q p X q FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE dvs. X er sand netop når de to udsagn har forskellige sandhedsværdier. Koder vi sandhedsværdierne med 0 og 1 svarer det til regneoperationen p X q = p + q 2p q = p (1 q) + (1 p) q. Den virker fint på to udsagn, men anvender vi den på mange udsagn skal vi passe på. Ser vi fx på tre udsagn fås sandhedstavlen (hvor vi regner fra venstre mod højre): 2

3 p q p X q r p X q X r FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE Problemet ligger i den sidste række, hvor tre gange TRUE giver TRUE, fordi de to første giver FALSE! Udvides ræsonnement ser vi at det sammensatte udsagn p 1 X p 2 X X p n er sandt netop når der er et ulige antal sande deludsagn. Det er altså nemt at formalisere en regel om at et lige eller et ulige antal deludsagn er sande eller falske. Men nu var det jo i stedet for regler af typen: højst ét af deludsagnene eller netop ét af deludsagnene, der skulle være sande (eller falske). I stedet må vi så opbygge sådanne sammensatte udsagn fra bunden: Hvis vi fx vil opbygge et udsagn som at netop ét af udsagnene skal være sandt, så svarer det til at hævde følgende påstand: Enten er det p 1 som er sand og de øvrige deludsagn, som er falske eller også er det p 2 som er sand og de øvrige deludsagn som er falske eller også eller også er det p n som er sand og de øvrige deludsagn, som er falske Men det kan vi jo oversætte til følgende logiske udsagn: p 1 AND NOT p 2 AND NOT p 3 AND AND NOT p n or NOT p 1 AND p 2 AND NOT p 3 AND AND NOT p n or or NOT p 1 AND NOT p 2 AND NOT p 3 AND AND p n Hvis det er højst et af udsagnene som skal være sandt så må vi yderligere tilføje udsagnet NOT p 1 AND NOT p 2 AND AND p n der også tillader alle udsagnene at være falske. Læg i øvrigt mærke til, at vi ikke har haft brug for parenteser, fordi det er underforstået at AND binder hårdere end (ligesom gange binder hårdere end plus), ligesom det er underforstået at NOT binder hårdere end AND og. Det sidste varierer dog lidt fra computer algebra system til computer algebra system. Et fortegnsskift burde binde hårdere end gange og plus, men her skal man passe på! Fx vil mange computer algebra systemer give -2 4 = -16, fordi de lader potenser binde hårdere end fortegnsskift. Det samme gælder håndteringen af NOT-operatoren. 3

4 Ethvert sammensat udsagn kan nu omskrives på standardformen: ( AND AND AND ) ( AND AND AND ) hvor de enkelte argumenter enten er et deludsagn p eller dets negation NOT p. Det svarer til omskrivning af et algebraisk udtryk til en flerleddet størrelse, hvor de enkelte led består af produkter, og hvor leddene er bundet sammen af additioner. Standardformen er bl.a. bekvem fordi enhver sandhedstavle umiddelbart kan oversættes til et logisk udsagn på standardform (med andre ord: Sandhedstavlen er blot en anden repræsentation af standardformen). Vi kan fx se på sandhedstavlen: p q r Sammensat udsagn TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE Vi starter da med at notere hvilke kombinationer, der giver TRUE (hvis der slet ikke er nogen er vi færdige, for så er der blot tale om det konstante udsagn FALSE): p q r Sammensat udsagn TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE Til hver række, der giver TRUE knytter vi så et led, idet vi bruger p, hvis deludsagnet p har værdien TRUE og NOT p, hvis deludsagnet p har værdien FALSE osv. Så sandhedstabellen læses således: Det samlede udsagn er sandt, hvis der enten gælder at p er sand og q er sand og r er sand (1. række) p er sand og q er sand og r er falsk (2. række) p er sand og q er falsk og r er sand (3. række) p er falsk og q er falsk og r er sand (7. række) p er falsk og q er falsk og r er falsk (8. række) Men det kan vi jo så oversætte led for led: 4

5 p q r Sammensat udsagn TRUE TRUE TRUE TRUE p AND q AND r TRUE TRUE FALSE TRUE p AND q AND NOT r TRUE FALSE TRUE TRUE p AND NOT q AND r TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE NOT p AND NOT q AND r FALSE FALSE FALSE TRUE NOT p AND NOT q AND NOT r Det sammensatte udsagn er altså givet ved p AND q AND r p AND q AND NOT r p AND NOT q AND r NOT p AND NOT q AND r NOT p AND NOT q AND NOT r De tre logiske operatorer NOT, AND og er altså tilstrækkelige til at opbygge et vilkårligt logisk udsagn. I kraft af identiteterne p q = NOT (NOT p AND Not q) p AND q = NOT (NOT p NOT q) kan man faktisk undvære enten eller AND (men ikke dem begge!). Men hvis man ønsker det kan man også nøjes med en enkelt binær operator, blot ikke AND (eller ). Inden vi viser det kan vi lige danne os et overblik over alle de mulige binære logiske operatorer. Der er præcis fire mulige kombinationer af sandhedsværdierne for p og q. Da hver af dem har netop to mulige sandhedsværdier bliver der i alt 2 4 = 16 mulige binære logiske operationer. Halvdelen af dem er symmetriske, dvs. de afhænger ikke af rækkefølgen for p og q, dvs. de skelner ikke mellem hvem af dem der er sand og hvem af dem der er falsk, idet tilfælde hvor den ene er sand og den anden falsk. p q T AND X N EQ CIMP IMP NOT NOT NAND F p q q p p q q p T T T T F F T T F F T T T T F F F F T F T F T F T F T F T F T F T F T F F T T F T F T F T F F T F T F T F T F F T F F T F T T F T T F F T T F F Her står N og NAND for negationen til og AND. Tilsvarende står EQ for Equivalent, hvilket er negationen til X og hævder at de to udsagn har samme sandhedsværdi (hvor X hævdede de havde modsat sandhedsværdi). Ækvivalensoperatoren EQ har samme problem som den eksklusive enten eller operation: Den kan ikke uden videre udvides til flere argumenter (uden at mi- 5

6 ste sin umiddelbare betydning, nemlig at alle argumenterne har samme sandhedsværdi). Endelig står IMP for imply (implikation), dvs. medfører kommandoen, hvor vi slutter forlæns fra p til q: Hvis p så q. Tilsvarende står CIMP for Converse implication, hvor vi slutter baglæns fra q til p, dvs. hvis q så p. Implikationen er en fuldstændig central logisk operator (og også den sværeste at tilegne sig), idet den indgår i formaliseringen af et matematisk bevis. Hvis vi fx vil bevise en sætning q kan vi gøre det direkte ved at gå ud fra en kendt sætning p og så vise at p medfører q: DIREKTE BEVIS: p AND (p IMP q) IMP q Tilsvarende kan vi vise en sætning q ved hjælp af et indirekte bevis, idet vi viser at den modsatte sætning NOT q medfører en modstrid med en kendt sætning p. INDIREKTE BEVIS: p AND (NOT q IMP NOT p) IMP q De to sidste operationer har ikke traditionelle navne, men der er selvfølgelig bare tale om negationerne til de to implikationer. Til slut vil vi se lidt på oversættelsen fra dagligdags sprog til logiske udsagn. En sådan oversættelse er behæftet med de samme tvetydigheder som alle andre oversættelser. Her noterer vi os bl.a. at man i almindelige sætninger ikke bruger parenteser som man gør i logiske udsagn, hvorfor rækkefølgen af operationerne kan være tvetydig. Oversættelsen er heller ikke entydig fordi det dagligdags sprog er mere fleksibelt og kan kæde udsagn sammen på flere måder. I stedet for at bruge 'og' kan man fx kæde flere deludsagn sammen ved at adskille dem med kommaer. Endelig er dagligdags ord ofte tvetydige. Fx er det uklart om en sætning af formen enten eller udelukker at begge deludsagnene kan være opfyldt. Vi kunne være tilbøjelige til at mene at brugen af ordet 'enten' typisk skærper sætningen og derfor udelukker at de begge kan være opfyldt, men praksis er ikke entydig. I logik fokuserer vi på (i modsætning til X), fordi den umiddelbart kan udvides til mange deludsagn uden at miste sin grundlæggende betydning. ikke NOT p enten eller p q både og p AND q hverken eller p N q = NOT (p q) hvis så p IMP q medfører p IMP q forudsat p CIMP q = q IMP p med mindre p NEQ q = p X q eller eller p 1 p 2 p 3 og og p 1 AND p 2 AND p 3 6

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere