N G. Årsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N G. Årsskrift 2006-2007"

Transkript

1 G IE R SI N G Årsskrift

2 Indholdsfortegnelse Kolofon Giersings Realskole Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der gik 8 Skoleleder Poul Pedersens Året der gik Årets aktivitetskalender Mexico ligger i Spanien Printemps à Paris kl på lejrskole i Grenå klasse på lejrskole kl. på Introtur Ravnerock årets skolekomedie Engelsk fagdag: Halloween Innovation Ikonmaledag i Domkirken Fototriennale på Brandts Fra svinesti til trætopsvandring Strømer i børnehaveklassen Idrætslinien Hvad laver de dog der? Progression i idrætsundervisningen Vore forunderlige hænder IT på Giersings Realskole Binære tal og bongotrommer Sus i sal med musical Årets gang i SFO Elevrådet - året der gik Blandt fremmede venner Om at være ny vicer på Giersings Realskole Personale Farvel og goddag Skoleåret (ferier/fridage) Fagenes timetal Undervisningsprincipper Nyt fra skolevejlederen Hvor går eleverne hen Karaktergivning Skolepenge mm Befordring Skolens ringetider Kombineret elevforsikring Skolefritidsordningen (SFO) Konfirmationsforberedelse mm GR s fælleslegat I praktik på Gjersings Realskole Målsætning for faget praktik på Giersings Realskole Ny lov om læreruddannelse Kunstforeningen Elevlister Vedtægter og tilsynsplan Indmeldelseskort Hvor er vi?

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5.april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Kontaktchef Kim Skjoldborg Jørgensen, næstformand EDB-konsulent Steen Nicolaisen Arkitekt Søren Vestergaard Revisor Line Hedam Skolens tilsynsførende er Sognepræst Anne Reiter Skolens telefon Telefax Telefon til Skolens Fritidsordning Hjemmeside Skoleleder: Poul H. Pedersen Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Lars Bendix Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Lay-out og tryk: one2one grafisk produktion Viceskoleleder: Lars Bendix Teknisk Servicechef: Jørgen Reimers Teknisk serviceass.: Hans Henrik Knuhtsen Sekretær: Dorte Bundgaard Regnskabsfører: Dorte Lippert Hjortlund Leder af skolens fritidsordning: Afdelingsleder: Per Kirkebæk Frederiksen Souschef: Anne-Mette Nielsen Tryksag

4

5 Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever på alle Folkeskolens trin (børnehaveklasse skoleår). I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med hovedvægten lagt på fagene dansk, matematik, fremmedsprog og orienteringsfag. Vi finder det endvidere væsentligt, at en række kreative fag som musik, billedkunst, sløjd, håndgerning, hjemkundskab og idræt indgår i undervisningen.

6 Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det vil endvidere være vort mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som også forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sin færd viser hensyn og respekt for andre mennesker. Skolen vil tilstræbe, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, er til stede, og med skolens relativt lille elevtal er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Skolen placerer i samråd med hjemmet eleverne på det for dem rigtige undervisningsmæssige niveau. Skolen forventer imidlertid også, at de arbejdsopgaver, der pålægges eleven, søges løst på bedst mulige måde. Gennem jævnlige forældremøder og standpunktsbedømmelser holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. Der vil i det kommende skoleår være 2 klasser på hvert af flg. klasstrin: Børnehaveklasse, 1.-9.kl. I overbygningen vil der endvidere være 3 klasser på 10.kl.trin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal andetsteds i skriftet. (s. 53) Efter 9. skoleår kan der afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. Der kan aflægges prøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, kristendom, samfundsfag og fysik/kemi. Desuden kan der aflægges prøve i visse af valgfagene. Efter 10. klasse kan der aflægges 10.klasses Prøven (FS10) eller evt. Folkeskolens Afgangsprøve. Det skal bemærkes, at prøveniveauet vælges fag for fag. Man kan således efter 10.klasse aflægge nogle prøver som Folkeskolens Afgangsprøve og andre som 10.klasses Prøven. Faget tysk er obligatorisk i kl. Faget dansk har fået tilført fornødent timetal, således at der gives klasselæreren mulighed for at løse forskellige opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler, erhverspraktik. Børnehaveklasserne, hvis betydning for indskolingen vi tillægger stor betydning, har 20 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen skal barnet være fyldt 5 år ved skoleårets begyndelse (1.august), men hvis barnet ikke fylder 6 år inden kalenderårets udgang, vil det normalt ikke kunne optages. Skolefritidsordning: Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet senere i skriftet. (s. 61) Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår.

7 Fra turbulens til stille vand Så har freden atter indfundet sig på Giersings Realskole. Ikke en væbnet fred eller en passiv stilleståen, men en dynamisk fred med mulighed for ro, eftertanke og pædagogisk udvikling det stille vand med den dybe grund. Skoleåret indledtes på bedste vis med velkomsten til vore to nye ledere. Poul H.Pedersen, som allerede inden sin tiltræden var en kendt og afholdt person på skolen og Lars Bendix., som på rekordtid fornemmede skolens ånd og blev en af vore. Herefter blev der på trods af årstiden gjort forårsrent på skolen. Alle tæpper blev rystet, så gamle nullermænd, glemte sokker, halvkvædede viser og uklare retningslinier kom for dagens lys. Det var og er ledelsens og bestyrelsens hensigt, at der på Giersings Realskole skal herske åbenhed og rene linier i alle forhold. Dette har medført klarere retningslinier og strammere regler på en del områder, men samtidig en større gennemskuelighed til glæde og gavn for alle parter på skolen, ikke mindst nyansat personale. En stramning på økonomisiden var desværre også en nødvendighed i efteråret 2006; og mange har i det sidste halve år mærket begrænsninger i mulighederne for nye såvel faglige som personlige tiltag. Den store økonomiske ansvarlighed hos alle grupper på skolen har imidlertid allerede haft en så positiv indvirkning på skolens budget, at der nu atter er plads til pædagogisk udvikling og nytænkning, så Giersings Realskole kan genvinde den dynamik, som er et af skolens kendetegn. Des-

8 værre må vi se i øjnene, at de økonomiske vilkår for privat skoledrift bliver stadigt vanskeligere, hvilket fortsat vil kræve stor agtpågivenhed fra alle sider, hvad angår økonomi og produktivitet. Om foråret lysner det jo oftest, og på Giersings Realskole har det givet sig til kende ved nymalede bænke, mure og vægge samt adskillige nye skolemøbler. Sammen med de altid spændende, skiftende kunstudstillinger giver det indtrykket af en skole med sans for såvel æstetik som funktionalitet. I indeværende skoleår har vi været begavet med hele to generalforsamlinger, én i september og én i marts - den første noget bedre besøgt end den anden; men da vedtægterne nu endelig er blevet godkendt af Undervisningsministeriet, vil generalforsamlingen fremover blive afholdt i foråret. Som altid i en virksomhed af Giersing Realskoles størrelse er der en stadig strøm af nytilkomne og fragående, såvel børn som medlemmer af personale og bestyrelse. I den anledning skal lyde en særlig tak til tidligere bestyrelsesformand Henning Rouchmann, som via bestyrelsen i mange år har virket for Giersings Realskole. Henning Rouchmann har sidst lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og godkendelsen af de nye vedtægter og har en stor del af æren for ansættelsen af den velfungerende ledelse, som skolen har i dag. Tak for din indsats gennem årene. Sluttelig skal der fra bestyrelsen lyde en tak til såvel børn som forældre og ansatte på Giersings Realskole. Tak for tålmodighed, tillid og arbejdsvilje nu er vi på rette vej! På bestyrelsens vegne Eva Holtved

9 Så gik der igen et skoleår Så er der gået endnu et skoleår, som på flere måder er lidt anderledes sammenlignet med de sidste par år. Skoleåret startede, som det efterhånden mere er reglen frem for undtagelsen, med smukt dansk sommervejr og temperaturer tæt på de 30 grader. Skolegården fyldt med glade og forventningsfulde elever, lærere og mange forældre. Måske var der i år et par stykker, som udover forventninger også havde et par sommerfugle flyvende rundt i maven, nemlig viceskoleleder Lars Bendix og skoleleder Poul H. Pedersen. Det var meget berigende at se alle de glade børn, og ingen af os var i tvivl om det store ansvar, vi havde fået som nye ledere af Giersings Realskole anno 2006/07. Vi var indstillet på at gøre alt, hvad der var os muligt for at leve op til det ansvar. Dog er det stadigvæk den daglige undervisning i et socialt trygt miljø, der betyder alt for Giersings Realskole. Ved at vi alle sammen har et mål med det, vi gør, og sammen hjælper hinanden til at nå det - gør en forskel, som vi både kan se, høre og mærke i hverdagen. Dette skoleår har også for første og sidste gang haft to generalforsamlinger. Som en del nok ved, har der i de sidste par år været en del forvirring omkring skolens vedtægter. Den daværende bestyrelse havde gennem længere tid forsøgt at få vedtægterne rettet til, så de opfyldte lovgivningen på det skolepolitiske område, og det arbejde fuldførte de sammen med skolens daglige ledelse. Vi havde et møde med UVM, og derefter gik det stærkt. 10 Vi startede vanen tro med at fordele gamle såvel som nye elever ud i klasserne, og da skolegården var tom, kiggede vi på hinanden sagde ingenting, men smilede stille og roligt hver for sig det gik jo godt. I året, der er gået, har vi ofte oplevet situationer, der på mange måder minder om første skoledag, og næsten hver gang har vi en følelse af, at den glæde og tillid, vi møder fra børn, forældre og ansatte, gør en forskel og giver os en masse energi til arbejdet. Det er stort at møde eleverne i klassen, på gangene og i skolegården og næsten altid med et smil og et hej. Ellers har skoleåret været præget af mange forskellige skoleaktiviteter, det være sig fra en optræden ved morgensang, skoleskak, teaterbesøg, lejrture i Danmark og Europa osv. Da de nye vedtægter ikke var vedtaget, var det nødvendigt at afholde generalforsamlingen i september måned. Det skal dog siges, at vi til generalforsamlingen havde de nye vedtægter på plads, og vedtægterne blev fremlagt og senere godkendt skriftligt af forældrekredsen med stort flertal. Derfor afholdt vi igen generalforsamling i marts måned, som de nye vedtægter foreskriver. På det skolepolitiske område har skoleåret 2006/07 været et år med store forandringer. Nye prøveformer i dansk, matematik, engelsk, tysk og biologi. Prøver i fag hvor der ikke tidligere har været prøver: Samfundsfag, historie, kristendom og geografi. Det har selvfølgelig været en smule forvirrende, men også en meget spændende udfordring. Det må dog siges, at det til tider har været svært at agere i det krydspres, men så bliver det nok en smule bedre til næste år.

10 Vi har også taget fat på meget væsentlige pædagogiske udviklingsdiskussioner på skolen, og i den forbindelse har brugerundersøgelsen (bikva/ Gør en god skole bedre ), som mange forældre var med i, været et godt arbejdsredskab. Vi har også brugt en del tid på at tilrette fagenes timetal sammen med lærergruppen og bestyrelsen, og det har vi primært gjort for at leve op til de krav, der fra politisk side stilles, og fordi det ugentlige timetal på 5. og 6. klassetrin har været meget stort. Dog er det vigtigt at pointere, at vi stadigvæk bevarer den høje kvalitet i undervisningen. At tænke nyt er altid en svær øvelse, men vi mener bestemt, at vi er lykkedes med begge dele. Konkret betyder det følgende: Dansk tildeles en time mere i 1. og 2. klasse. Tysk tildeles en time mindre i 9. klasse og ligestilles dermed med engelsk. Kristendom tildeles en time på henholdsvis 8. og 9. klassetrin. Matematik tildeles en time mere på 3. klassetrin. Natur/Teknik tildeles en time på henholdsvis 1. og 2. klassetrin. Idræt i 5. klasse består af svømning. Håndarbejde i 5. klasse udgår. Billedkunst, musik og sløjd erstattes af musical i 6. klasse. Aktivtimerne i klasse forsvinder. Edb forsvinder som fag, da skolen indfører junior pckørekort fra skolestart i august Det er store ændringer, men også meget spændende og med respekt for alle fag. Der tilbydes fortsat kor og valghold som før. Skoleleder Poul Haahr Pedersen Årets aktivitetskalender Se årets aktivitetskalender på vores hjemmeside 11

11 Mexico ligger i Spanien 12

12 Den 16. april 2007 var starten på eventyret til Barcelona. Kl mødte 21 trætte teenagere og tre ligeså udmattede lærere op på Odense Banegård, hvor et tog skulle køre os til Kastrup Lufthavn. Det føltes ikke som lang tid, før vi pludselig sad i flyvemaskinen med kursen mod solrige Barcelona. Da vi smilende ankom til hotellet, vendte mundvigene pludselig meget hurtigt nedad, da vi så, at det var et et-stjernet hotel. Vi troede, at vi skulle bo sammen med rotter og fællesbade i køkkenet, men hotellet var faktisk overraskende godt. Miro-museet var vores næste stop, og her blev vi tvunget til i halvanden time at se på kunst eller snige os ind på caféen og spise. Dagen fortsatte med flere seværdigheder, og det blev endelig aften. Den aften fik vi en del klager fra hotellet bl.a. fordi nogle piger havde fyldt en spand med vand og barberskum og ved et uheld kom til at gøre byens befolkning drivvåde, da spanden blev tømt fra tredje sal, fordi en stol faldt ind i den. Mange grin senere faldt pigerne på dette værelse også endelig i søvn. Nå, men vi blev indkvarteret og fordelt på vores værelser, hvorefter vi samlet gik ud for at udforske byen. Byens befolkning var meget imødekommende trods det at deres engelsk er på så lavt et niveau, at selv Poul kunne snakke bedre end dem. Den aften gik alle forholdsvis tidligt i seng med undtagelse af et par stykker, som stadig ikke havde brændt alt krudtet af.. Da vi vågnede veludhvilede næste morgen, gik turen til La Sagrada Familia, som er en ufuldendt kirke med et 70 m højt tårn. Fra tårnet kunne man mærke vinden blafre i håret, og der var udsigt over hele byen. Efter en hurtig frokost traskede vi videre for at se verdens længste bænk, som ligger i Park Güel. Endnu en dag gik, og det var blevet den store fodbold-dag, da vi skulle ud og se F.C.Barcelonas hjemmebane, Camp Nou. Når man sad på de små klapbænke, følte man sig som den mindste person, da stadionet var så uendelig stort og gjorde et stort indtryk på os alle. Halvdelen af klassen valgte at komme igen om aftenen og se F.C.Barcelona spille kamp, og da de kom hjem derfra, var den mest brugte sætning: Det er den fedeste oplevelse nogensinde! Torsdag, halvvejs igennem ugen, skulle vi op til Mont Juicebjerget, så de, der ikke havde taget ordentligt fodtøj på, betalte prisen her. Vi gik ad lange, grusede stier og op ad stejle skrænter, til vi til sidst nåede toppen, hvor der lå en ruin. Så gik turen nedad igen, og vi nåede da bunden kun med mindre styrt ned af bakkerne. Tiden fløj af sted, og det blev fredag, hvor dagen stod på endnu et museumsbesøg, Marinemuseet. Her ligger gamle krigsskibe og andre levn fra fortiden. Det var spændende, da man kunne komme op og se de store skibe. Bagefter tog vi til Barcelonetta, som er en hyggelig gammel fiskerby, hvor vi fik soppet. På hjemvejen gik vi igennem Park Citadella, hvor et af Gaudis første værker, en gigantisk vandskulptur, er at se. Parken havde den reneste luft, og træerne og buskene gjorde stedet umådeligt hyggeligt. Den dag blev vi tidligt sluppet løs, da det var sidste aften, så der skulle hygges igennem. Lørdag var hjemrejsedag, så vi skulle umenneskeligt tidligt op. Vi slæbte kufferterne ned til den bus, som skulle køre os til lufthaven. Turen gennem security i lufthavnen kostede Mikkel mange af hans produkter, da han havde overset de MANGE skilte om reglerne om flydende væsker. Da vi sad i flyet, blev der vinket farvel til Barcelona den by, som havde givet os den mest fantastiske uge. Alle de oplevelser, grin og snakke, der fandt sted på den tur, er umuligt at få skrevet ned. Men 9.A var mere end tilfredse med resultatet af klasseturen og lænede sig nu tilbage i flysæderne, mens de smilede ved tanken om snart at se de savnede familier igen.. Simone Lagoni Jeppesen & Susanne Storkehave, 9.c 13

13 Printemps à Paris Eiffeltårnet og andre finurligheder 14 Vi startede turen klokken natten til mandag med en lille togrejse fra Odense til Kastrup Lufthavn. Vores fly lettede 07.36, så vi havde god tid til at dope os med kaffe og andre opkvikkende midler fra lufthavnens 7 Eleven. Da klokken så endelig blev halv otte, satte vi os ind i et dejligt bekvemt Sterling rutefly. Diverse forhindringer så som flyskræk, mobiltelefon-slukning og stoppen af teknomusik fra en gruppe unge københavnere (ak ja den ungdom) blev overvundet, da en fugl fløj ind i vingen og forsinkede flyet i yderligere ti minutter. Da alt dette var overstået, fløj vi til Paris og blev mødt af dejligt vejr. Men straks kom nye forhindringer. Bl.a. Hvor er der et toilet og en hysterisk overfrisk Jesper Ingerslev som prøvede at kvikke os alle sammen op med sin sang Stegte franske fåret... i min mund. Vi kom smertefrit til vores hotel. Som der stod i rejsebeskrivelsen pænt 1 stjernet hotel. Ejerne måtte have tætte forbindelser til franske gartnerier da der blev dyrket fugtig svampekultur i gulvtæppet. Vi blev også udsat for andre ting som: Frankofil sanitetskultur, ingen elektricitet, huller i loftet og ikke lukkende døre. Ud over det og plastiklagnerne var det et godt hotel. Vi skulle trods alt kun sove der.

14 Vi tog som det første ud og så Eiffeltårnet. Meget flot og vi blev mødt af stor venlighed fra Det Rulleskøjtende Politi. Nogen vandrede op i tårnet, mens andre dasede den af ved det store flotte springvand med tilhørende is og candyflosskiosk. Da vi kom hjem, gik vi til køjs og sov med det samme, da havde vi været vågne i næsten fyrretyve timer. Vi blev dog vækket af en brusebadshungrende klasselærer, men det var hurtigt overstået. Tirsdag, onsdag og torsdag vandrede vi rundt i Paris, hvor vi så Notre Dame, triumfbuerne, Versailles og alle de andre ting, som vi kender og elsker Paris for. Fredag så vi de to berømte museer: Louvre og Musée D Orsay. Louvre var nu lidt af en skuffelse. Mona Lisa var virkelig lille, museet var alt for stort og alt for opreklameret. Musée D Orsay var bedre, men der havde vi også guide på. Turen hjem gik også smertefrit bortset fra, at Elevrådsformanden, Morten S. Bager, fik feber (eller en anden tropesygdom). Et flertal mener, at sygdommen blev forårsaget af næsten fire tallerkner Turkish Delight (Louhkum). Og så måtte vi også transportere en anden syg elev hjem, som havde ligget på hotellet med influenza siden tirsdag. Selve turen hjem gik også fint. Der var selvfølgelig nogle kontroverser, men vi andre overlevede. Vi var på Odense Banegård kl. ca , hvor vi blev mødt af familierne. Vi taler vist på alles vegne, når vi siger, at det var en rigtig god tur. De indfødtes sydlandske venlighed (og nogen gange lidt for pigeglade mænd) gjorde, at vi blev taget glædeligt imod, alle steder vi kom. Vi takker vores to lærere, som var med på turen. Charlotte taler fransk, som vi andre taler dansk, har været i Paris mange gange før, og det var en stor hjælp. Og Jespers tilstedeværelse var også til stor hjælp, da han tog på Stade de France, op i Eiffeltårnet og sikrede os sikkert igennem Paris nat sammen med Charlotte. Charlotte og Jesper gjorde, at turen var noget helt speci... anderledes. Tak. Katrine Bruun Pedersen og Frederik Westergaard Bode, 9.b 15

15 5.b s lejrskole i Grenå 16 I september drog 21 forventningsfulde elever og to lærere af sted til Grenå Vandrehjem på lejrskole. Grenå var et forholdsvis uudforsket lejrskoleområde på Giersings Realskole, men følgende artikel, bestående af citater fra nogle af eleverne i 5.b s lejrskoledagbøger, viser, at det er et fremragende sted for et lejrskoleophold, for der er mange ting at lave og et godt vandrehjem med fin service. Mandag d. 4. september 2006: Kathrine skrev bl.a.: I dag tog vi toget kl inde på Odense Banegård. Vi skiftede tog to gange, den første var i Fredericia, det andet var i Århus. Da vi kom til Grenå gik vi 1,5 km. hen til vandrehjemmet, så blev vi sat ind i det værelse, som vi skulle bo på. Kl gik vi op i Grenå by og så Grenå Kirke. Bagefter fik vi lov til at gå frit rundt. Da vi kom hjem oppe fra byen, fik vi aftensmad, vi fik pasta med noget fars og forskelligt salattilbehør. Og nu skriver jeg dagbog, og senere skal vi på et løb. Tirsdag d. 5. september 2006: Mads skrev bl.a.: Vi stod op og fik morgenmad, smurte madpakke og kørte fra Grenå til Ebeltoft, hvor vi så deres meget gamle rådhus. Et sjovt rådhus med en stor fangekælder med en udstoppet rotte og nogle gamle kranier. Lige bagved var den siamesiske samling, hvor der hang et kæmpestort al-

16 ligatorskind. Ude mellem rådhuset og den siamesiske samling var der en lille have, hvor vi sad og spiste de medbragte madpakker, vi selv havde lavet. Johanne skrev bl.a.: Efter frokost var vi på Glasmuseet, hvor vi så en mand lave glas og en masse andre, flotte ting. Vi besøgte også Fregatten Jylland, hvor vi blev vist rundt af en mand, der hed Bent. Vi hørte om, hvordan matroserne på skibet levede og hvordan de kongelige boede, når de rejste med Fregatten. Vi fik også lov til at ligge i matrosernes senge, som var hængekøjer. Christian skrev bl.a.: Så skulle vi hjem og vi kørte i bus. Det var rigtig sjovt. Så spiste vi aftensmad, det var godt. Bagefter skulle vi i svømmehal. Vi sprang fra vipper, det var sjovt. Onsdag d. 6. september 2006: Jacob S. skrev bl.a.: Vi skulle til Kattegatcentret, men først skulle vi igennem en skov. Vi gik ca. 40 minutter, og det var kedeligt. Da vi kom hen til Kattegatcentret, så mødte vi vores guide Sidsel. Hun fortalte os om hajer. Efter det skulle Sidsel dissekere en pighaj. Vi så hjertet, leveren, den ting der sidder i øjet, kønsorganerne, tarmene og øjenvæsken puha. Camille skrev bl.a.: Derefter fik vi lov at dissekere en blæksprutte. Det gik bare lidt galt for Kathrine, Johanne og jeg, for Kathrine kom til at sprøjte noget vildt ulækkert øjenvæske ud på mig, så min trøje stank rigtig meget af fisk og havvand. Men udover det var det rigtig sjovt at dissekere en ægte blæksprutte. Da vi havde spist, fik vi lov til at gå lidt rundt i Kattegatcentret. Da vi havde gået rundt, skulle vi mødes med Ib og Anne Mette igen. Christine skrev bl.a.: Jeg fodrede en haj. Det var rigtig sjovt. Vi var også i dykkerklokke. Torsdag d. 7. september 2006: Christine skrev bl.a.: Vi startede med at skulle mødes ude foran Mikkels værelse, og så skulle vi synge fødselsdagssang. Det var rigtig sjovt, og det begyndte med at han lå og sov, men han endte med at vågne. Mads skrev bl.a.: Da vi så havde spist morgenmad, kørte vi i umenneskelige tider i bus til Mols Bjerge. Så kom Lars Haugård, også kaldet skovfogeden, der viste os rundt i de bakker, der bliver kaldt bjerge. Da vi kom lidt dybere ind i skoven, så vi et lille hus. Skovfogeden fortalte, at det faktisk havde tilhørt Ellen Dahl, som var Karen Blixens søster. Jorden på Mols Bjerge er enten sand eller muldjord. Der boede også grævlinger i skoven, så der var huller overalt, men de var fyldt op med grævlingernes bæ. Camille skrev bl.a.: Det var et meget smukt landskab. Så tog vi bussen ned til Ebeltoft, hvor vi fik lov til at shoppe i en hel time. Vi fik en dejlig stor is af Ib og Anne Mette. Vi var alle sammen meget trætte nu. Fredag d. 8. september 2006: Kathrine skrev bl.a.: I dag ringede vores vækkeur kl. 6.00, men vi hørte det først kl. 6.31, så vi havde rimelig travlt på vores værelse, fordi vi skulle rydde det sidst op på vores værelse, inden vi skulle hjem. Det sidste tog vi kørte med var en dobbeltdækker, og vi skulle sidde øverst. Sæderne var hårde som sten. Da vi kom hjem ventede vores forældre på os. Det var en god tur. Anne Mette & 5.b 17

17 18 3. klasser på lejrskole

18 10. kl. på introtur For nylig hørte jeg i en radioudsendelse, at mennesket er det eneste væsen, hvor afkommet efter fødslen ikke bare vokser sig store, men gennemgår en større fysisk forvandling fra barn til voksen. Sagt med andre ord, er mennesket den eneste art, der har teenagere med alt hvad det indebærer af glæder og sorger. Man har kun kendskab til en anden art, hvis afkom gennemgik en lignende forvandling med diverse fysiske og hormonelle ubalancer til følge. Det var Tyrannosaurus Rex. Måske kunne man opfinde begrebet Teenage- Rex. T-Rex Når man starter 10. skoleår med små 70 nye T-Rex er, der alle har forskellige forventninger til, hvad skoleåret skal bringe for netop dem, ja så foreskriver traditionen, at man skal nogle dage ud af huset, så man kan få rystet dem lidt sammen, skabe grobund for ung kærlighed, have samtaler om, hvad fremtiden skal bringe osv. Vi drog til Vigsø Bugt i Nordjylland med netop det formål. Til T-Rex ernes store ros skal det siges, at de opførte sig upåklageligt. De arbejdede sig som rene energibundter igennem diverse sportsaktiviteter, den lange gåtur til Hanstholm, lagkage-konkurrence, madlavning, fællesang, oprydning og meget mere. Et år i 10. klasse på Giersings Realskole kræver faktisk en hel del af de unge T-Rex er. De har mange bolde i luften. Ud over den almindelige undervisning skal de som sagt på tur, lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, i praktik eller brobygning, gå til terminsprøver samtidig med at de skal håndtere den daglige undervisning og det er bare det, der foregår i skolen. Der er jo altså ikke noget at sige til, at der er brug for en mobil til at koordinere sit liv med og man må da forstå, at det ikke altid kan vente til frikvarteret, når man skal afstemme sit liv med kæreste, venner, forældre, job, søskende, fritidsaktiviteter og hvad der i øvrigt skal foregå i weekenden. Ellers er man vel nærmest en Gammel-Rex Det korte af det lange er at måske holder sammenligningen med T-Rex en ikke helt. På trods af teenageres til tider lidt blakkede omdømme er der ikke noget bedre, end at være lærer i 10. klasse. Vi har haft en utrolig dejlig flok unge mennesker, der i stort omfang har været positive og interesserede i skolen, og som altid har haft humør til at gøre dagen lidt bedre også for læreren. De har humor, humør og helt generelt er de faktisk relativt omgængelige og velopdragne. Så kære forældre tusind tak for lån! Har I flere, låner vi dem gerne. Jesper Ingerslev (10.kl. koordinator) 19

19 Ravnerock 20 Igen i år var det 6-klasserne, der skulle lave en skolekomedie, som de valgte at kalde Ravnerock. Før vinterferien skulle vi skrive nogle sedler, hvor vi kunne dele roller ud til os selv og de andre. Efter vinterferien fik vi så vores roller. Så begyndte vi at øve det i hver klasse. Vi læste det skiftevis op i starten. Senere øvede vi det sammen i SFO en. Med vores rekvisitter og kostumer. Samtidig lavede vi også andre rekvisitter. Det vi lavede var mest i billedkunst og sløjd. Vi øvede i SFO`en i en uge. Så var der en uge, hvor der var almindelig skolegang (uheldigvis!!!). Nogle gange var der elever, der skulle øve nogle danse og sange. Alle blev noget stressede. Og lærerne råbte lidt op! Så kom den store aften! Vi skulle være stille, når de andre var på scenen! Det var noget af en prøvelse. Vi spillede skuespillet 5 gange incl. Generalprøven, hvor klasserne så det. Stykket handlede kort fortalt om 4 små historier, som blev sat sammen til et. 1. akt handlede om, hvordan Frej og Gerd blev gift. 2. Akt handlede om, hvordan Loke stjal Yduns æbler, og guderne blev gamle. 3. Akt handlede om, hvordan Skade ville have hævn over, at guderne havde dræbt hendes far, Tjasse, og hvordan hun blev gift med Njord. Og 4. Akt var om, hvordan guderne prøvede at fange Loke, fordi han havde slået Balder ihjel. Men det hele endte heldigvis godt til sidst. Erik 6.B - Alexander 6.A - Nadja 6.A - Emilie 6.B

20 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT Fotos: Heidi Lundsgaard

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO august 2013

Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Kære forældre Velkommen til et nyt spændende år i SFO og en særlig velkomst til de nye på 0. årgang. Husk at skrive navn i jeres barns tøj og fodtøj. Det gør det letter at

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere