HP 6S Videnskabelig kalkulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP 6S Videnskabelig kalkulator"

Transkript

1 HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1

2 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder, giver Hewlett-Packard Company ingen udtrykt eller indirekte garanti af nogen art med hensyn til denne håndbog og anerkender ikke indirekte garantier og betingelser med hensyn til salgbarhed og egnethed til et særligt formål, og Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller for tilfældige eller deraf følgende skader i forbindelse med forsyning, opfyldelse og brug af denne håndbog og eksemplerne heri. Hewlett-Packard Company All rights reserved. 2 2

3 Indhold 1. Tastatur 5 Generelle nøgler 5 Hukommelsesnøgler 5 Specielle nøgler 5 Radix nøgler 5 Funktionsnøgler 6 Statistiske nøgler 6 2. Display 7 Eksponent display 7 3. Grundlæggende funktioner 8 Indtastning af tal 8 Indtastning af negative tal 8 Indtastning af eksponent tal 8 Aritmetisk operator 8 Ligninger 8 Rettelser 9 Fejlsletning 9 Ret antallet af decimalpladser vist 9 Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem 9 4. Kalkulationer 10 Præcision 10 Operationers rækkefølge 10 Ukomplicerede kalkulationer 10 Specificering af kalkulationernes rækkefølge 10 Genbrug af aritmatiske operationer 11 Brug af hukommelsen 11 Brøkdels-aritmetik 11 Procentdels kalkulationer Andre funktioner 13 Omregning af minutter og sekunder til decimal format 13 Omregning mellem vinkler, radian og grader 13 Trigonometriske funktioner 13 Hyperbolske funktioner 14 Logaritmiske funktioner 14 Potenser og rødder 14 Diverse funktioner 15 Polar til rektangulær koordinat omregninger 15 Rektangulær til polar koordinat omegninger

4 6. Binær, oktal og hexadecimale værdier 16 Binær/oktal/decimal/hexadecimale omregninger 16 Binær/oktal/decimal/hexadecimale kalkulationer 16 Logiske operationer 17 Radix komplement Brug af statistikker 19 Intastning af en liste af dataposter til analysering 19 Brug af statistiske funktioner på data Specifikationer Udskiftning af batteri

5 1. Keyboard Generelle nøgler Nøgle Funktioner Side 0 til 9:. Data indtastning 8 +-* Simpel kalkulation 8 d= Reset kalkulator og slet 9 hukommelsen Ô Slet/slet fejl 9 Ó Ændring af tegn 8 Hukommelsesnøgler Nøgle Funktioner Side r Genfinde data i den 11 uafhængige hukommelse Oplagre display data 11 i hukommelsen ³ Udveksling af display data 11 og indhold af hukommelsen m Læg vist data 11 til hukommelsen Special keys Nøgle Funktioner Side I Invers 7 M Mode 7 () Klammer (paranteser) 10 ¹ Eksponent 8 P Pi 13 Nøgle Funktioner Side ØÅ Sexagesimal/decimal 13 tegnsystems- omregning Vinkelmode 13 DEG RAD GRAD DEG Ù Vinkeldannet omregning af data 13 DEG RAD GRAD DEG ² Registrere udveksling 11 Õ Slet det sidst 9 indtastede ciffer ¼ Sæt antallet af cifre 9 efter decimaltegn» Flydende tegnsystem 9 ½ Videnskabeligt tegnsystem 9 ¾ Ingeniørmæssigt tegnsystem 15 Radix nøgler Nøgle Funktioner Side Decimal 16 Binær 16 Hexadecimal 16 Oktal 16 A til F Hexadecimal, kun tal & Og 17 o Eller 17 x Eksklusiv Eller 17 X Eksklusiv Heller Ikke 17 Ì Ikke 17 N Negativ 18 Tastatur 5 5

6 Functionsnøgler Nøgle Funktioner Side s Sinus 13 c Kosinus 13 t Tangens 13 S Bue sinus 13 Bue Kosinus 13 T Bue tangens 13 ª Hyperbolsk 14 L Almindelig logaritme 14 Û Almindelig antilogaritme 14 È Naturlig logaritme 14 Ð Naturlig antilogaritme 14 Â Kvadratrod 14 º Kvadrat 14 Ë Brøkdel 12 Ý Kubikrod 14 Ç Reciprok 12 Æ Fakultet 14 Nøgle Funktioner Side É Potens 8 Ê Rod 14 Ä Rektangel til polar 15 Ã Polar til rektangel 15 % Procent 12 Statistical keys Nøgle Funktioner Side Statistisk data mode 19 À Data indtastning 19 Á Data sletning 19 Ñ Prøve standard afvigelse 19 Ò Population standard afvigelse 19 Ï Aritmetisk gennemsnit 19 n Antal data 19 Í Tværsum 19 Î Sum af kvadrat værdien 19 6 Tastatur 6

7 2. Display M E INV HYP BIN OCT HEX Mantissa Mantisse Eksponent LCD Diagram Displayet viser inddata, midlertidigt resultat og svar på kalkulationer. Mantisse delen viser op til 10 tal. Eksponent delen viser op til ±99. Display Betydning Side -E- Angiver en fejl 9 INV I er blevet trykket for at aktivere invers nøglefunktioner 9 M Viser at data er oplagret i hukommelsen 11 HYP ª er blevet trykket for en hyperbolsk funktion 14 BIN, OCT, HEX Radix mode er valgt 16 SD Statisktisk mode er valgt 19 DEG, RAD, GRAD er blevet trykket for at skifte mellem DEG, RAD og GRAD 13 vinkel typer FIX (vises ikke) Antallet af decimalpladser i en vist værdi er blevet sat 9,15 SCI (vises ikke) Omregner en vist værdi til eksponent display 9 ENG (vises ikke) Omregner en vist værdi til eksponent display hvoraf eksponenten er 15 en multipel af 3 og mantisse er mellem 0 og 999 FLO (vises ikke) Omregner en SCI eller ENG fra displayet til normal display værdi 15 45Ö / '45.6" Sexagesimal tal 12 3'45.6" 13 Eksponent display Displayet kan kun vise kalkulations- resultater op til en længde af 10 tal. Hvis en midlertidig værdi eller et endeligt resultat er på mere end 10 tal vil kalkulatoren automatisk skifte over til eksponential tegnsystem. Værdier som er større end 9,999,999,999 vil altid blive vist eksponentialt. Display 7 7

8 3. Grundlæggende funktioner Indtastning af numre 123 osv.. Tryk på nummernøglerne for at indtaste numre. Tryk. for et decimaltegn. Indtastning af negative numre Ó Tryk efter et nummer for at gøre det negativt. 5.08Ó Indtastning af exponentiale numre ¹ Tryk for at indtaste et exponentialt nummer ¹ Aritmatisk operator +-* dé Tryk for at udføre en aritmatisk operation på den viste værdi. De må indtaste et nummer efter den aritmatiske operator. Hvis De trykker på mere end en aritmatisk operator i rækkefølge vil kalkulatoren kun udføre den sidste operation ( den sidste nøgle som blev trykket). 4*d Ligninger = Tryk for at fuldende Deres kalkulation og vise resultatet. Hvis De trykker = mere end en gang uden at indtaste et nummer, vil kalkulatoren udføre den sidste aritmatiske operation på den værdi der vises *8= 32. 4*8== Grundlæggende funktioner 8

9 Rettelser Õ Ô Tryk for at slette det sidste nummer som blev indtastet. Tryk for at fjerne den viste værdi, men beholde den kalkulation som foretages. Tryk efter den aritmatiske operator for at slette hele kalkulationen Ô5= Ô= 0. Fejlsletning Ô Tryk for at slette en fejl (vises som -E- i displayet) for eksempel en overløbsfejl og behold data i hukommelsen. Tryk for kalkulator reset og for at slette hukommelsen (Kun Solenergi model). Ret antallet af viste decimaltegn I¼ Tryk efter Deres aritmatiske operation, eller efter De har trykket, for at sætte 2 antallet af decimal pladser som vises(tallet De trykker er det antal decimal pladser som De vil have vist).kalkulatoren runder tallet i displayet af men beholder fuld præcision internt. I Tryk for reset af det flydende decimaltegn. ¼. Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem I Tryk for at sætte displayet til videnskabligt tegnsystem og udtrykke nummeret som en ½ potens af 10 for eksempel.0043 vises som for at repræsentere I» Tryk for reset af displayet til et flydende format. Grundlæggende funktioner 9 9

10 4. Kalkulationer Præcision Operations rækkefølge HP 6S videnskabelige kalkulator giver løsninger med 12-cifres nøjagtighed, men afrunder svar til 10 cifre i displayet. Når den udfører en kalkulation ved brug af en tidligere kalkulation, bruger den den oplagrede 12-ciffer værdi og ikke den 10-cifrede værdi som vises. HP 6S kalkulatoren kalkulerer på samme måde som når De skriver på papir. º, Ê, Ä, Ã *, d +, - & o, x, X Ukomplicerede kalkulationer Udfør kalkulationer på samme måde som når De skriver dem på papir * *3.9= *8= 32. Specificering af kalkulationernes orden ( ) Brug klammer til at specificere kalkulationers orden. De kan neste så mange som seks niveauer af klammer. De behøver ikke at indtaste de sidste klammer. Kalkulatoren indsætter dem, dog uden at vise dem på displayet. -5(4+3) 5Ó*(4+3= Kalkulationer 10

11 Genbrug af aritmatiske operationer ++ eller ** etc Tryk den aritmatiske operator nøgle to gange for at genbruge en aritmatisk operation på et nyt nummer. Kalkulatoren oplagrer operationen og bruger den når De indtaster et andet nummer og trykker =. En kalkulation kan oplagres til genbrug når den indesluttes i en klamme. Slet den oplagrede operation ved at trykke på eller Ô = = = (3 6) 4**(3*6= (3 6) 5Ó= -90. Brug af hukommelsen m r ³ Ô f e HP 6S videnskabelige kalkulator har en uafhængig hukommelse. M vises når der er en værdi i hukommelsen. Tryk Ô for at slette displayet eller slette den indeværende kalkulation uden at slette hukommelsen. Tryk for at oplagre den viste værdi i hukommelsen. Tryk m for at lægge den viste værdi til hukommelsen. Tryk r for at genfinde hukommelsens indhold for at bekræfte dets værdi eller inkludere det i Deres kalkulationer. Tryk I for at vise hukommelsens indhold og udskifte det med den værdi der var vist før nøglerne blev trykket. Tryk for at slette displayet og hukommelsen (Solenergi model). Tryk fe for at slette displayet og hukommelsen (Batteri model). Brøkdele aritmetik Ë Tryk for at indtaste brøker. Tryk Ë efter = for at vise brøken som en decimal. På displayet er en brøk reduceret til dets laveste led når De trykker en funktionskommandonøgle (,,+,-) eller =. 4 5 /6 (3+1 2 /3) 7 8 /9 4Ë5Ë6*(3+1Ë2Ë3)d7Ë8Ë9= 2Ö Ë 2.86 Kalkulationer 11 11

12 ( ) [( ) 3 /100] = 1.5¹7-2.5¹6*3Ë100= /78 = 8 11 /13 3Ë456Ë78 3Ö = 8Ö I Tryk disse nøgler for at skifte mellem ægte og uægte brøker /13 = 115 /13 8Ö I I 8Ö Resultatet af en kalkulation som involverer både brøker og decimaler vises som en decimal. 41/ Ë52*78.9= Procentdels kalkulationer I% Tryk for at udføre procentdels kalkulationer. 12% af *12I%= som en procentdel af d880I%= plus 15% I% 375. = % rabat på I% 875. = % af 2200; 26% af 3300; 26% af 3800; 2200**26I%= = = 988. $80 sidste uge; $100 denne uge: hvilken % er den nye værdi af den gamle? 100d80I%= 125. Hvilken % er 138gm af 150gm og 129gm af 150gm? 138dd150I%= = Kalkulationer 12

13 5. Andre funktioner Omregning af minutter og sekunder til decimal format Ø IÅ Tryk for at omregne minutter og sekunder (sexagesimale tal) til decimal format. Når De indtaster det sexagesimale tal, indtast graderne til venstre for decimaltegnet, og minutter og sekunder til højre det første og andet tal til venstre for decimaltegnet er minutter og det tredie og følgende tal er sekunder. Tryk for at omregne decimal format til sexagesimal format Ø IÅ Omregning mellem vinkler, radian og grader IÙ 45 = rad = 50 grad 45IÙ RAD Trigonometriske funktioner IÙ GRAD 50. IÙ DEG 45. Tryk sin ( π /6 rad) = RAD IPd6=s RAD 0.5 for at skifte mellem RAD, cos = DEG Ø DEG DEG c DEG og GRAD tan (-35 grad) = GRAD 35Ót GRAD sin 45 x cos 65 = DEG 2*45s*65c= DEG cot 30 = 1 /tan 30 = DEG 30tÇ DEG sec ( π /3 rad) = cos ( π /3 rad) RAD IPd3=cÇ RAD 2. 1 cosec 30 = sin 30 30sÇ DEG 2. cos = RAD 2IÂÓd2=c RAD tan = DEG.6104IT DEG IÅ DEG Andre funktioner 13 13

14 Hyperbolske funktioner sinh 3.6 = 3.6ªs tanh 2.5 = 2.5ªt cosh 1.5 sinh 1.5 = 1.5 ªc- M rªs= M sinh 1 30 = 30IªS Løs tanh 4x = 0.88 x = tan = 4.88IªTd4= Logaritmiske funktioner log 1.23 (=log ) = 1.23L Løs 4 x = 64 log 64 x = log 4 64Ld4L= 3. log 456 In 456 = 456 LdrÈ= M e.3 =.4IÛ+5*3ÓIÐ= = 5.6É2.3= /7 (= 7 123) = 123IÊ7= (78 23) -12 = (78-23)É12Ó= e 10 = 3É12+10IÐ= Potenser og rødder x 5 = 2IÂ+3IÂ*5IÂ= = 5IÝ+27ÓIÝ = º= ! (=1 x 2 x 3 x x 7 x 8 ) = 8IÆ Andre funktioner 14

15 Diverse funktioner = I¼ = 2.47 I¼ = I¼21d I½ d3= I» 0.67 I¼ m x 456m = 56088m 123*456= = km I¾ g 96 = g 7.8d96= = 81.25mg I¾ Polar til rektangulær koordinat omregninger Formel: x = r cosθ y = r sinθ For eksempel, find værdien af x og y når punkt P vises som =60 og længden r=2 i polar coordinat. DEG 2I²60IÃ 1. Rektangulær til polar koordinat omregninger Formel: r = x 2 + y 2 θ = tan -1y /x (-180 <θ 180 ) For eksempel, find længden r og vinklen θ i radian når punktet P vises som x=1 og y= 3 i rektangulær koordinat. (x) I² (y) I² 1. RAD 1I²3IÂÄ= 2. (x) (r) I² (θ i radian) I² 2. (r) Andre funktioner 15 15

16 6. Binær, oktal og hexadecimal værdier M Brug M nøglen til at sætte talbasen. Når De bruger andre baser end 10, kan De kun indtaste tal som er gyldige for den base - for eksempel i binær mode kan De kun indtaste 1 og 0. M sætter kalkulatoren i hexadecimal mode. I hexadecimal mode er A til F nøglerne aktiverede. Læg mærke til at b og d i hexadecimal mode vises med små bogstaver for at skelne dem fra tallene. M sætter kalkulatoren i oktal mode. M sætter kalkulatoren i binær mode. M sætter kalkulatoren i decimal mode. Note: Når en talbase på andet end 10 bruges, vil enhver fraktioneret del blive afkortet. Binær/oktal/decimal/hexadecimal omregninger Omregning af til binær. 22M BIN Omregning af til oktal. M OCT 26. Omregning af til binær. 513M E BIN 0. Omregning til binær mode udvikler en fejl hvis resultatet er større end 10 cifre. Omregning af 7FFFFFFF 16 til decimal. M 7FFFFFFFM Omregning af til oktal M OCT Omregning af til decimal. M M 102. Binær/oktal/decimal/hexadecimal kalkulationer M = M = BIN x ABC 16 =37AF4 16 M 123*M ABC= HEX 37AF4. = M F2D = M 1F2D-M =1EC9 16 M = HEX 1EC9. 16 Binær, oktal og hexadecimal værdier 16

17 = M 7654dM 12= = M OCT 516. Fraktionerede dele af kalkulationen er afkortede x A 16 M 110+M 456* = M 78dM 1A= HEX 390. = M 912. Multiplikationer og divisioner har prioritet fremfor addering og subtraktioner i blandede kalkulationer. BC 16 x ( = =3CF4 16 M BC*(M 14+69)= M HEX 3CF4. Logiske operationer &o xx Ì De kan bruge de følgende logiske operationer til at sammenligne to numre. Når logiske operationer udføres, hold Dem følgende for øje: De kan ikke bruge decimal-baserede tal i logiske operationer. Kalkulatoren sammenligner de binære versioner af de tal De indtaster. Hvis tallet er mindre end 10 cifre langt, vil kalkulatoren udfylde værdierne til venstre for tallet med 0er for eksempel, hvis De sammenliger hexadecimal F1 med oktal 4, vil kalkulatoren sammenlligne med Hvis De bruger et tal med en logisk operation, vil kalkulatoren sammenligne det med De logiske operatorer fungerer således: 1. Operationen sammenligner det binære tal i de tilsvarende positioner i hver af numrene. 2. Operationen returnerer et binært tal til hver position. 3. Hvis De bruger en anden base end binær, vil resultatet kunne ses i basen af det sidste tal De indtastede. De følgende logiske operationer er tilgængelige: & returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i begge numre. o returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene. x returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene, men ikke i begge numre. X returnerer et 1 for hver position hvor der er det samme ciffer i begge numre. Ì returnerer det formindskede radix komplement. Tryk disse nøgler for at udføre henholdsvis binær, oktal, decimal og hexadecimal logiske operationer. Binær, oktal og hexadecimal værdier 17 17

18 19 16 AND 1A 16 = M 19&1A= HEX XOR 3 16 = 6 16 M 5X3= HEX 6. 1A 16 AND 2F 16 = A 16 M 1A&&2F= HEX A. NOT af M 10110Ì BIN OR = 12D 16 M 120oM 1101= BIN M HEX 12d. 2A 16 XNOR 5D 16 = FFFFFFFF88 16 M 2AX5D= HEX FFFFFFFF88. Radix komplement IN Tryk for at kalkulere og vise radix complementet af hexadecimal, oktal eller binære tal som vises for øjeblikket det vil sige, den binære version af det tal. 18 Binær, oktal og hexadecimal værdier 18

19 7. Brug af statistik M Tryk for at bruge statistisk mode. Statistisk mode lader Dem indtaste data og bruge de statistiske funktioner til at analysere denne data. Intast en liste af data poster til analysering À Tryk after hver data element. Når De trykker À, vil kalkulatoren vise antallet af data elementer som er blevet tastet ind. For eksempel for at indtaste en liste af data bestående af 5, 8 og -3, brug de følgende tasteanslag: 5 À 8 À3 Ó À For at indtaste resultatet af en kalkulation som en data post, udfør kalkulationen som normalt, tryk derefter À når svaret vises. De kan ændre data som er indtastet i kalkulatoren: For at slette den sidste indtastning De udførte, tryk Ô før De trykker À. Læg mærke til at når De trykker Ô, vil et 0 blive vist. Tryk In for at vise det antal data elementer som er oplagret i kalkulatoren. For at slette en data post som De har indtastet tidligere, indtast værdien igen, og tryk så, IÁ. Brug af statistiske funktioner på Deres data In ÒÑ ÏÍ Î Når De har indtastet en liste af data værdier kan De bruge de følgende statistiske funktioner: In Antallet af data elementer som er indtastet IÒ Eksempel på standard afvigelse IÑ Population standard afvigelse IÏ Aritmetisk gennemsnit IÍ Summen af hver data element IÎ Kvadrat summen af data elementerne À Find Den eksempelvise standard afvigelse af data 5, 9 13 og 6. M 5À9À13À6ÀIÒ SD , 1, 82, 59, 2, og 103 var indtastet, men 59 blev tastet ind ved en fejltagelse. Det skulle have været 58. For at rette fejlen, tast ind det forkerte tal,59, og IÁ, derefter indtast det rigtige tal, 58, og À. Brug af statistik 19 19

20 8. Specifikationer Videnskabelige funktioner/ inddata værdimængde sinx / cosx / tanx x <4.5x1010 grader (<25x10 7 πrad,<5x10 10 grad sin -1 x / cos -1 x x 1 tan -1 x x < sinhx / coshx x tanhx x < sinh -1 x x <5x10 99 cosh -1 x x x<5x10 99 tanh -1 x x <1 logx / Inx x< e x <x x <x<100 y x y> <x logy<100 y=0 x>0 y<0 x : hele tal eller 1 /2n +1 (n : hele tal) x y y>0 x 0 : < 1 /x logy< y=0 x>0 y<0 x : ulige tal eller 1 /n (n : hele tal) x 0 x< x 2 x < x x < /x x < (x o) n! 0 x<69 (x: hele tal) REC POL x 2 + y 2 < POL REC θ <4.5x1010 grader (<25x10 7 rad, <5x10 10 grad) 0 r DMS DEG x DEG DMS x 10 7 π 10 cifre Binær Positiv: 0 x Negativ: x Oktal Positiv: 0 x Negativ: x Decimal Positiv: 0 x Negativ: x<0 Hexadecimal Positiv: 0 x 2540BE3FF Negativ: FDABF41C01 x FFFFFFFFFF 20 Specifikationer 20

21 Digitalt display Skærm med flydende krystaller (LCD) som undertrykker unødvendige 0er (nuller). Kraftkilde Silicium solenergi element (kun for solenergi modellen) Alkalisk mangan batteri(lr43) 1 batteri til solenergi modellen; 2 batterier til ikke-solenergi modellen. Omgivende temperatur rækkevidde 0 C 40 C (32 F 104 F). Dimensioner 127mmH x 72mmW x 8.5mmD (ikke inklusiv hylsteret). Nettovægt 91g (inklusiv hylster). 9. Udskiftning af batteri Udskift batteriet når: Udskift batteriet (alkalisk mangan batteri (LR43) 1 i solarenergi modellen og 2 i ikke-solenergi modellen) når displayet bliver mørkt og belysningen bliver dårlig, eller forsvinder helt, og ikke kan genoprettes ved at trykke. Udskiftning af batteri: 1. Fjern de fire skruer bagpå kalkulatoren. Tab ikke skruerne. 2. Fjern bagpanelet. 3. Fjern det gamle batteri. Løft det ud med en skarp genstand såsom en pen. 4. Anbring det nye batteri med + tegnet øverst. 5. Genindsæt bagpanelet og skruerne. 6. Check displayet for at være sikker på at det viser 0 i DEG mode. Udskiftning af batteri 21 21

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

TD. CASIO COMPUTER CO., L

TD. CASIO COMPUTER CO., L fx-82sx W CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 135 Funktionsindstillinger 136 Grundlæggende udregninger 138 Udregninger

Læs mere

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Korrekt anvendelse................................

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM534 Rolf Fagerberg Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, decimaltal (kommatal)) Bogstaver Computerinstruktion

Læs mere

Bits, bit operationer, integers og floating point

Bits, bit operationer, integers og floating point Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Bits, bit operationer, integers og floating point Denne artikel beskriver hvordan data gemmes som bits og hvordan man kan manipulere med bits. Den forudsætter

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM526 Rolf Fagerberg, 2009 Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, kommatal) Bogstaver Computerinstruktion (program)

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point:

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point: Matematik / Basal Matematik Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Basal Matematik Følgende gennemgås De regnearter Afrunding af tal Større & mindre end Enheds omregning Regne hierarki Brøkregning Potenser

Læs mere

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge.

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge. TI-30X B og TI-30X S Videnskabelige regnemaskiner Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET E-IM-2721 DANSK SUOMI DANSK Indhold Display...S.3 Startvejledning Tænd og Sluk...S.4 Justering af Displaykontrast...S.4 Valg af Status... S.4-5 Menuen Programfunktioner...

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

(Positions) Talsystemer

(Positions) Talsystemer (Positions) Talsystemer For IT studerende Hernik Kressner Indholdsfortegnelse Indledning...2 Positions talsystem - Generelt...3 For decimalsystemet gælder generelt:...4 Generelt for et posistionstalsystem

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Det endelige tal fremkommer ved at opstille bogstavkombinationer, hvor følgende regler gælder:

Det endelige tal fremkommer ved at opstille bogstavkombinationer, hvor følgende regler gælder: Talsystemer Et talsystem er betegnelsen for den måde, hvorpå tal kan skrives ud fra et grundtal. I dag anvendes i de fleste lande titalssystemet, hvor tallets placering har en værdi (positionssystem),

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Trigonometri at beregne Trekanter

Trigonometri at beregne Trekanter Trigonometri at beregne Trekanter Pythagoras, en stor matematiker fandt ud af, at der i en retvinklet trekant summen af kvadraterne på kateterne er lig med kvadratet på hypotenusen. ( a 2 + b 2 = c 2 )

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner

Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Oversigt [S] App. I, App. H.1 Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Test komplekse tal Komplekse rødder Kompleks eksponentialfunktion

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

Differentiation af Trigonometriske Funktioner

Differentiation af Trigonometriske Funktioner Differentiation af Trigonometriske Funktioner Frank Villa 15. oktober 01 Dette dokument er en del af MatBog.dk 008-01. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-9775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker - nogle eksempler... 6 Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... 0 Regning med brøker - plus og minus... Regning

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner.

Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner. Komplekse tal Mike Auerbach Odense 2012 1 Vinkelmål og trigonometriske funktioner Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner.

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 1 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 1 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursisterne Indledning til kursisterne Dette undervisningsmateriale består af i alt 0 moduler med opgaver. I hvert modul er der en bestemt type opgaver. Der er

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Preben Alsholm. 13. marts 2008

Preben Alsholm. 13. marts 2008 Arcus, I 13. marts 2008 I Funktionen f kaldes enentydig (1-1), hvis for alle x 1, x 2 : x 1 6= x 2 =) f (x 1 ) 6= f (x 2 ) Arcus, I I Funktionen f kaldes enentydig (1-1), hvis for alle x 1, x 2 : Arcus,

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning "!

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning ! TIN15 Regnemaskine med regneøvefunktion Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Copyright

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Geometri, (E-opgaver 9d)

Geometri, (E-opgaver 9d) Geometri, (E-opgaver 9d) GEOMETRI, (E-OPGAVER 9D)... 1 Vinkler... 1 Trekanter... 2 Ensvinklede trekanter... 2 Retvinklede trekanter... 3 Pythagoras sætning... 3 Sinus, Cosinus og Tangens... 4 Vilkårlige

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kenneth Hansen 1. Basis Jorden elektron Hvor mange elektroner svarer Jordens masse til? 1. Basis 1.0 Indledning 1.1 Tal 1. Brøker 1. Reduktioner 11

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-5032 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com Ibrugtagning Installation af adapteren

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Lektion 1. Tal. Ligninger og uligheder. Funktioner. Trigonometriske funktioner. Grænseværdi for en funktion. Kontinuerte funktioner.

Lektion 1. Tal. Ligninger og uligheder. Funktioner. Trigonometriske funktioner. Grænseværdi for en funktion. Kontinuerte funktioner. Lektion Tal Ligninger og uligheder Funktioner Trigonometriske funktioner Grænseværdi for en funktion Kontinuerte funktioner Opgaver Tal Man tænker ofte på de reelle tal, R, som en tallinje (uden huller).

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger G ISBN: 978-87-92488-07-7 10. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B og A (1.år)

Læs mere

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger Anvendelse af matematik til konkrete beregninger ved J.B. Sand, Datalogisk Institut, KU Praktisk/teoretisk PROBLEM BEREGNINGSPROBLEM og INDDATA LØSNINGSMETODE EVT. LØSNING REGNEMASKINE Når man vil regne

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Kapitel 8: Polære grafer

Kapitel 8: Polære grafer Kapitel 8: Polære grafer 8 Oversigt af polær tegning... 122 Oversigt over trinene i tegning af polære ligninger... 123 Forskelle mellem polær tegning og funktionstegning... 124 I dette kapitel beskrives,

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

Sammensætning af regnearterne

Sammensætning af regnearterne Sammensætning af regnearterne Plus, minus, gange og division... 19 Negative tal... 0 Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... 4 Sammensætning af regnearterne Side 18 Plus, minus, gange og division

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

De 4 regnearter. (aritmetik) Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 42 Ekstra: 5 Point:

De 4 regnearter. (aritmetik) Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 42 Ekstra: 5 Point: Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium De 4 regnearter (aritmetik) Aritmetik: kommer af græsk: arithmetike = regnekunst arithmos = tal Aritmetik er læren om tal og operationer på tal som de 4 regnearter.

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Projekt 2.2 Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion

Projekt 2.2 Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion ISBN 978877664974 Projekter: Kapitel. Projekt. Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion Projekt. Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion Vi har i Bbogens kapitel 4 afsnit

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

1. En nyttig formel Lad mig uden bevis angive en nyttig trigonometrisk formel, som i dag kaldes for en logaritmisk formel: (1) sin( A) sin( B) = 1 [ cos( A B) cos( A+ B) ] 2 Navnet skyldes løst sagt, at

Læs mere