HP 6S Videnskabelig kalkulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP 6S Videnskabelig kalkulator"

Transkript

1 HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1

2 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder, giver Hewlett-Packard Company ingen udtrykt eller indirekte garanti af nogen art med hensyn til denne håndbog og anerkender ikke indirekte garantier og betingelser med hensyn til salgbarhed og egnethed til et særligt formål, og Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller for tilfældige eller deraf følgende skader i forbindelse med forsyning, opfyldelse og brug af denne håndbog og eksemplerne heri. Hewlett-Packard Company All rights reserved. 2 2

3 Indhold 1. Tastatur 5 Generelle nøgler 5 Hukommelsesnøgler 5 Specielle nøgler 5 Radix nøgler 5 Funktionsnøgler 6 Statistiske nøgler 6 2. Display 7 Eksponent display 7 3. Grundlæggende funktioner 8 Indtastning af tal 8 Indtastning af negative tal 8 Indtastning af eksponent tal 8 Aritmetisk operator 8 Ligninger 8 Rettelser 9 Fejlsletning 9 Ret antallet af decimalpladser vist 9 Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem 9 4. Kalkulationer 10 Præcision 10 Operationers rækkefølge 10 Ukomplicerede kalkulationer 10 Specificering af kalkulationernes rækkefølge 10 Genbrug af aritmatiske operationer 11 Brug af hukommelsen 11 Brøkdels-aritmetik 11 Procentdels kalkulationer Andre funktioner 13 Omregning af minutter og sekunder til decimal format 13 Omregning mellem vinkler, radian og grader 13 Trigonometriske funktioner 13 Hyperbolske funktioner 14 Logaritmiske funktioner 14 Potenser og rødder 14 Diverse funktioner 15 Polar til rektangulær koordinat omregninger 15 Rektangulær til polar koordinat omegninger

4 6. Binær, oktal og hexadecimale værdier 16 Binær/oktal/decimal/hexadecimale omregninger 16 Binær/oktal/decimal/hexadecimale kalkulationer 16 Logiske operationer 17 Radix komplement Brug af statistikker 19 Intastning af en liste af dataposter til analysering 19 Brug af statistiske funktioner på data Specifikationer Udskiftning af batteri

5 1. Keyboard Generelle nøgler Nøgle Funktioner Side 0 til 9:. Data indtastning 8 +-* Simpel kalkulation 8 d= Reset kalkulator og slet 9 hukommelsen Ô Slet/slet fejl 9 Ó Ændring af tegn 8 Hukommelsesnøgler Nøgle Funktioner Side r Genfinde data i den 11 uafhængige hukommelse Oplagre display data 11 i hukommelsen ³ Udveksling af display data 11 og indhold af hukommelsen m Læg vist data 11 til hukommelsen Special keys Nøgle Funktioner Side I Invers 7 M Mode 7 () Klammer (paranteser) 10 ¹ Eksponent 8 P Pi 13 Nøgle Funktioner Side ØÅ Sexagesimal/decimal 13 tegnsystems- omregning Vinkelmode 13 DEG RAD GRAD DEG Ù Vinkeldannet omregning af data 13 DEG RAD GRAD DEG ² Registrere udveksling 11 Õ Slet det sidst 9 indtastede ciffer ¼ Sæt antallet af cifre 9 efter decimaltegn» Flydende tegnsystem 9 ½ Videnskabeligt tegnsystem 9 ¾ Ingeniørmæssigt tegnsystem 15 Radix nøgler Nøgle Funktioner Side Decimal 16 Binær 16 Hexadecimal 16 Oktal 16 A til F Hexadecimal, kun tal & Og 17 o Eller 17 x Eksklusiv Eller 17 X Eksklusiv Heller Ikke 17 Ì Ikke 17 N Negativ 18 Tastatur 5 5

6 Functionsnøgler Nøgle Funktioner Side s Sinus 13 c Kosinus 13 t Tangens 13 S Bue sinus 13 Bue Kosinus 13 T Bue tangens 13 ª Hyperbolsk 14 L Almindelig logaritme 14 Û Almindelig antilogaritme 14 È Naturlig logaritme 14 Ð Naturlig antilogaritme 14 Â Kvadratrod 14 º Kvadrat 14 Ë Brøkdel 12 Ý Kubikrod 14 Ç Reciprok 12 Æ Fakultet 14 Nøgle Funktioner Side É Potens 8 Ê Rod 14 Ä Rektangel til polar 15 Ã Polar til rektangel 15 % Procent 12 Statistical keys Nøgle Funktioner Side Statistisk data mode 19 À Data indtastning 19 Á Data sletning 19 Ñ Prøve standard afvigelse 19 Ò Population standard afvigelse 19 Ï Aritmetisk gennemsnit 19 n Antal data 19 Í Tværsum 19 Î Sum af kvadrat værdien 19 6 Tastatur 6

7 2. Display M E INV HYP BIN OCT HEX Mantissa Mantisse Eksponent LCD Diagram Displayet viser inddata, midlertidigt resultat og svar på kalkulationer. Mantisse delen viser op til 10 tal. Eksponent delen viser op til ±99. Display Betydning Side -E- Angiver en fejl 9 INV I er blevet trykket for at aktivere invers nøglefunktioner 9 M Viser at data er oplagret i hukommelsen 11 HYP ª er blevet trykket for en hyperbolsk funktion 14 BIN, OCT, HEX Radix mode er valgt 16 SD Statisktisk mode er valgt 19 DEG, RAD, GRAD er blevet trykket for at skifte mellem DEG, RAD og GRAD 13 vinkel typer FIX (vises ikke) Antallet af decimalpladser i en vist værdi er blevet sat 9,15 SCI (vises ikke) Omregner en vist værdi til eksponent display 9 ENG (vises ikke) Omregner en vist værdi til eksponent display hvoraf eksponenten er 15 en multipel af 3 og mantisse er mellem 0 og 999 FLO (vises ikke) Omregner en SCI eller ENG fra displayet til normal display værdi 15 45Ö / '45.6" Sexagesimal tal 12 3'45.6" 13 Eksponent display Displayet kan kun vise kalkulations- resultater op til en længde af 10 tal. Hvis en midlertidig værdi eller et endeligt resultat er på mere end 10 tal vil kalkulatoren automatisk skifte over til eksponential tegnsystem. Værdier som er større end 9,999,999,999 vil altid blive vist eksponentialt. Display 7 7

8 3. Grundlæggende funktioner Indtastning af numre 123 osv.. Tryk på nummernøglerne for at indtaste numre. Tryk. for et decimaltegn. Indtastning af negative numre Ó Tryk efter et nummer for at gøre det negativt. 5.08Ó Indtastning af exponentiale numre ¹ Tryk for at indtaste et exponentialt nummer ¹ Aritmatisk operator +-* dé Tryk for at udføre en aritmatisk operation på den viste værdi. De må indtaste et nummer efter den aritmatiske operator. Hvis De trykker på mere end en aritmatisk operator i rækkefølge vil kalkulatoren kun udføre den sidste operation ( den sidste nøgle som blev trykket). 4*d Ligninger = Tryk for at fuldende Deres kalkulation og vise resultatet. Hvis De trykker = mere end en gang uden at indtaste et nummer, vil kalkulatoren udføre den sidste aritmatiske operation på den værdi der vises *8= 32. 4*8== Grundlæggende funktioner 8

9 Rettelser Õ Ô Tryk for at slette det sidste nummer som blev indtastet. Tryk for at fjerne den viste værdi, men beholde den kalkulation som foretages. Tryk efter den aritmatiske operator for at slette hele kalkulationen Ô5= Ô= 0. Fejlsletning Ô Tryk for at slette en fejl (vises som -E- i displayet) for eksempel en overløbsfejl og behold data i hukommelsen. Tryk for kalkulator reset og for at slette hukommelsen (Kun Solenergi model). Ret antallet af viste decimaltegn I¼ Tryk efter Deres aritmatiske operation, eller efter De har trykket, for at sætte 2 antallet af decimal pladser som vises(tallet De trykker er det antal decimal pladser som De vil have vist).kalkulatoren runder tallet i displayet af men beholder fuld præcision internt. I Tryk for reset af det flydende decimaltegn. ¼. Sæt displayet til videnskabeligt tegnsystem I Tryk for at sætte displayet til videnskabligt tegnsystem og udtrykke nummeret som en ½ potens af 10 for eksempel.0043 vises som for at repræsentere I» Tryk for reset af displayet til et flydende format. Grundlæggende funktioner 9 9

10 4. Kalkulationer Præcision Operations rækkefølge HP 6S videnskabelige kalkulator giver løsninger med 12-cifres nøjagtighed, men afrunder svar til 10 cifre i displayet. Når den udfører en kalkulation ved brug af en tidligere kalkulation, bruger den den oplagrede 12-ciffer værdi og ikke den 10-cifrede værdi som vises. HP 6S kalkulatoren kalkulerer på samme måde som når De skriver på papir. º, Ê, Ä, Ã *, d +, - & o, x, X Ukomplicerede kalkulationer Udfør kalkulationer på samme måde som når De skriver dem på papir * *3.9= *8= 32. Specificering af kalkulationernes orden ( ) Brug klammer til at specificere kalkulationers orden. De kan neste så mange som seks niveauer af klammer. De behøver ikke at indtaste de sidste klammer. Kalkulatoren indsætter dem, dog uden at vise dem på displayet. -5(4+3) 5Ó*(4+3= Kalkulationer 10

11 Genbrug af aritmatiske operationer ++ eller ** etc Tryk den aritmatiske operator nøgle to gange for at genbruge en aritmatisk operation på et nyt nummer. Kalkulatoren oplagrer operationen og bruger den når De indtaster et andet nummer og trykker =. En kalkulation kan oplagres til genbrug når den indesluttes i en klamme. Slet den oplagrede operation ved at trykke på eller Ô = = = (3 6) 4**(3*6= (3 6) 5Ó= -90. Brug af hukommelsen m r ³ Ô f e HP 6S videnskabelige kalkulator har en uafhængig hukommelse. M vises når der er en værdi i hukommelsen. Tryk Ô for at slette displayet eller slette den indeværende kalkulation uden at slette hukommelsen. Tryk for at oplagre den viste værdi i hukommelsen. Tryk m for at lægge den viste værdi til hukommelsen. Tryk r for at genfinde hukommelsens indhold for at bekræfte dets værdi eller inkludere det i Deres kalkulationer. Tryk I for at vise hukommelsens indhold og udskifte det med den værdi der var vist før nøglerne blev trykket. Tryk for at slette displayet og hukommelsen (Solenergi model). Tryk fe for at slette displayet og hukommelsen (Batteri model). Brøkdele aritmetik Ë Tryk for at indtaste brøker. Tryk Ë efter = for at vise brøken som en decimal. På displayet er en brøk reduceret til dets laveste led når De trykker en funktionskommandonøgle (,,+,-) eller =. 4 5 /6 (3+1 2 /3) 7 8 /9 4Ë5Ë6*(3+1Ë2Ë3)d7Ë8Ë9= 2Ö Ë 2.86 Kalkulationer 11 11

12 ( ) [( ) 3 /100] = 1.5¹7-2.5¹6*3Ë100= /78 = 8 11 /13 3Ë456Ë78 3Ö = 8Ö I Tryk disse nøgler for at skifte mellem ægte og uægte brøker /13 = 115 /13 8Ö I I 8Ö Resultatet af en kalkulation som involverer både brøker og decimaler vises som en decimal. 41/ Ë52*78.9= Procentdels kalkulationer I% Tryk for at udføre procentdels kalkulationer. 12% af *12I%= som en procentdel af d880I%= plus 15% I% 375. = % rabat på I% 875. = % af 2200; 26% af 3300; 26% af 3800; 2200**26I%= = = 988. $80 sidste uge; $100 denne uge: hvilken % er den nye værdi af den gamle? 100d80I%= 125. Hvilken % er 138gm af 150gm og 129gm af 150gm? 138dd150I%= = Kalkulationer 12

13 5. Andre funktioner Omregning af minutter og sekunder til decimal format Ø IÅ Tryk for at omregne minutter og sekunder (sexagesimale tal) til decimal format. Når De indtaster det sexagesimale tal, indtast graderne til venstre for decimaltegnet, og minutter og sekunder til højre det første og andet tal til venstre for decimaltegnet er minutter og det tredie og følgende tal er sekunder. Tryk for at omregne decimal format til sexagesimal format Ø IÅ Omregning mellem vinkler, radian og grader IÙ 45 = rad = 50 grad 45IÙ RAD Trigonometriske funktioner IÙ GRAD 50. IÙ DEG 45. Tryk sin ( π /6 rad) = RAD IPd6=s RAD 0.5 for at skifte mellem RAD, cos = DEG Ø DEG DEG c DEG og GRAD tan (-35 grad) = GRAD 35Ót GRAD sin 45 x cos 65 = DEG 2*45s*65c= DEG cot 30 = 1 /tan 30 = DEG 30tÇ DEG sec ( π /3 rad) = cos ( π /3 rad) RAD IPd3=cÇ RAD 2. 1 cosec 30 = sin 30 30sÇ DEG 2. cos = RAD 2IÂÓd2=c RAD tan = DEG.6104IT DEG IÅ DEG Andre funktioner 13 13

14 Hyperbolske funktioner sinh 3.6 = 3.6ªs tanh 2.5 = 2.5ªt cosh 1.5 sinh 1.5 = 1.5 ªc- M rªs= M sinh 1 30 = 30IªS Løs tanh 4x = 0.88 x = tan = 4.88IªTd4= Logaritmiske funktioner log 1.23 (=log ) = 1.23L Løs 4 x = 64 log 64 x = log 4 64Ld4L= 3. log 456 In 456 = 456 LdrÈ= M e.3 =.4IÛ+5*3ÓIÐ= = 5.6É2.3= /7 (= 7 123) = 123IÊ7= (78 23) -12 = (78-23)É12Ó= e 10 = 3É12+10IÐ= Potenser og rødder x 5 = 2IÂ+3IÂ*5IÂ= = 5IÝ+27ÓIÝ = º= ! (=1 x 2 x 3 x x 7 x 8 ) = 8IÆ Andre funktioner 14

15 Diverse funktioner = I¼ = 2.47 I¼ = I¼21d I½ d3= I» 0.67 I¼ m x 456m = 56088m 123*456= = km I¾ g 96 = g 7.8d96= = 81.25mg I¾ Polar til rektangulær koordinat omregninger Formel: x = r cosθ y = r sinθ For eksempel, find værdien af x og y når punkt P vises som =60 og længden r=2 i polar coordinat. DEG 2I²60IÃ 1. Rektangulær til polar koordinat omregninger Formel: r = x 2 + y 2 θ = tan -1y /x (-180 <θ 180 ) For eksempel, find længden r og vinklen θ i radian når punktet P vises som x=1 og y= 3 i rektangulær koordinat. (x) I² (y) I² 1. RAD 1I²3IÂÄ= 2. (x) (r) I² (θ i radian) I² 2. (r) Andre funktioner 15 15

16 6. Binær, oktal og hexadecimal værdier M Brug M nøglen til at sætte talbasen. Når De bruger andre baser end 10, kan De kun indtaste tal som er gyldige for den base - for eksempel i binær mode kan De kun indtaste 1 og 0. M sætter kalkulatoren i hexadecimal mode. I hexadecimal mode er A til F nøglerne aktiverede. Læg mærke til at b og d i hexadecimal mode vises med små bogstaver for at skelne dem fra tallene. M sætter kalkulatoren i oktal mode. M sætter kalkulatoren i binær mode. M sætter kalkulatoren i decimal mode. Note: Når en talbase på andet end 10 bruges, vil enhver fraktioneret del blive afkortet. Binær/oktal/decimal/hexadecimal omregninger Omregning af til binær. 22M BIN Omregning af til oktal. M OCT 26. Omregning af til binær. 513M E BIN 0. Omregning til binær mode udvikler en fejl hvis resultatet er større end 10 cifre. Omregning af 7FFFFFFF 16 til decimal. M 7FFFFFFFM Omregning af til oktal M OCT Omregning af til decimal. M M 102. Binær/oktal/decimal/hexadecimal kalkulationer M = M = BIN x ABC 16 =37AF4 16 M 123*M ABC= HEX 37AF4. = M F2D = M 1F2D-M =1EC9 16 M = HEX 1EC9. 16 Binær, oktal og hexadecimal værdier 16

17 = M 7654dM 12= = M OCT 516. Fraktionerede dele af kalkulationen er afkortede x A 16 M 110+M 456* = M 78dM 1A= HEX 390. = M 912. Multiplikationer og divisioner har prioritet fremfor addering og subtraktioner i blandede kalkulationer. BC 16 x ( = =3CF4 16 M BC*(M 14+69)= M HEX 3CF4. Logiske operationer &o xx Ì De kan bruge de følgende logiske operationer til at sammenligne to numre. Når logiske operationer udføres, hold Dem følgende for øje: De kan ikke bruge decimal-baserede tal i logiske operationer. Kalkulatoren sammenligner de binære versioner af de tal De indtaster. Hvis tallet er mindre end 10 cifre langt, vil kalkulatoren udfylde værdierne til venstre for tallet med 0er for eksempel, hvis De sammenliger hexadecimal F1 med oktal 4, vil kalkulatoren sammenlligne med Hvis De bruger et tal med en logisk operation, vil kalkulatoren sammenligne det med De logiske operatorer fungerer således: 1. Operationen sammenligner det binære tal i de tilsvarende positioner i hver af numrene. 2. Operationen returnerer et binært tal til hver position. 3. Hvis De bruger en anden base end binær, vil resultatet kunne ses i basen af det sidste tal De indtastede. De følgende logiske operationer er tilgængelige: & returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i begge numre. o returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene. x returnerer et 1 for hver position hvor der er et 1 i et af numrene, men ikke i begge numre. X returnerer et 1 for hver position hvor der er det samme ciffer i begge numre. Ì returnerer det formindskede radix komplement. Tryk disse nøgler for at udføre henholdsvis binær, oktal, decimal og hexadecimal logiske operationer. Binær, oktal og hexadecimal værdier 17 17

18 19 16 AND 1A 16 = M 19&1A= HEX XOR 3 16 = 6 16 M 5X3= HEX 6. 1A 16 AND 2F 16 = A 16 M 1A&&2F= HEX A. NOT af M 10110Ì BIN OR = 12D 16 M 120oM 1101= BIN M HEX 12d. 2A 16 XNOR 5D 16 = FFFFFFFF88 16 M 2AX5D= HEX FFFFFFFF88. Radix komplement IN Tryk for at kalkulere og vise radix complementet af hexadecimal, oktal eller binære tal som vises for øjeblikket det vil sige, den binære version af det tal. 18 Binær, oktal og hexadecimal værdier 18

19 7. Brug af statistik M Tryk for at bruge statistisk mode. Statistisk mode lader Dem indtaste data og bruge de statistiske funktioner til at analysere denne data. Intast en liste af data poster til analysering À Tryk after hver data element. Når De trykker À, vil kalkulatoren vise antallet af data elementer som er blevet tastet ind. For eksempel for at indtaste en liste af data bestående af 5, 8 og -3, brug de følgende tasteanslag: 5 À 8 À3 Ó À For at indtaste resultatet af en kalkulation som en data post, udfør kalkulationen som normalt, tryk derefter À når svaret vises. De kan ændre data som er indtastet i kalkulatoren: For at slette den sidste indtastning De udførte, tryk Ô før De trykker À. Læg mærke til at når De trykker Ô, vil et 0 blive vist. Tryk In for at vise det antal data elementer som er oplagret i kalkulatoren. For at slette en data post som De har indtastet tidligere, indtast værdien igen, og tryk så, IÁ. Brug af statistiske funktioner på Deres data In ÒÑ ÏÍ Î Når De har indtastet en liste af data værdier kan De bruge de følgende statistiske funktioner: In Antallet af data elementer som er indtastet IÒ Eksempel på standard afvigelse IÑ Population standard afvigelse IÏ Aritmetisk gennemsnit IÍ Summen af hver data element IÎ Kvadrat summen af data elementerne À Find Den eksempelvise standard afvigelse af data 5, 9 13 og 6. M 5À9À13À6ÀIÒ SD , 1, 82, 59, 2, og 103 var indtastet, men 59 blev tastet ind ved en fejltagelse. Det skulle have været 58. For at rette fejlen, tast ind det forkerte tal,59, og IÁ, derefter indtast det rigtige tal, 58, og À. Brug af statistik 19 19

20 8. Specifikationer Videnskabelige funktioner/ inddata værdimængde sinx / cosx / tanx x <4.5x1010 grader (<25x10 7 πrad,<5x10 10 grad sin -1 x / cos -1 x x 1 tan -1 x x < sinhx / coshx x tanhx x < sinh -1 x x <5x10 99 cosh -1 x x x<5x10 99 tanh -1 x x <1 logx / Inx x< e x <x x <x<100 y x y> <x logy<100 y=0 x>0 y<0 x : hele tal eller 1 /2n +1 (n : hele tal) x y y>0 x 0 : < 1 /x logy< y=0 x>0 y<0 x : ulige tal eller 1 /n (n : hele tal) x 0 x< x 2 x < x x < /x x < (x o) n! 0 x<69 (x: hele tal) REC POL x 2 + y 2 < POL REC θ <4.5x1010 grader (<25x10 7 rad, <5x10 10 grad) 0 r DMS DEG x DEG DMS x 10 7 π 10 cifre Binær Positiv: 0 x Negativ: x Oktal Positiv: 0 x Negativ: x Decimal Positiv: 0 x Negativ: x<0 Hexadecimal Positiv: 0 x 2540BE3FF Negativ: FDABF41C01 x FFFFFFFFFF 20 Specifikationer 20

21 Digitalt display Skærm med flydende krystaller (LCD) som undertrykker unødvendige 0er (nuller). Kraftkilde Silicium solenergi element (kun for solenergi modellen) Alkalisk mangan batteri(lr43) 1 batteri til solenergi modellen; 2 batterier til ikke-solenergi modellen. Omgivende temperatur rækkevidde 0 C 40 C (32 F 104 F). Dimensioner 127mmH x 72mmW x 8.5mmD (ikke inklusiv hylsteret). Nettovægt 91g (inklusiv hylster). 9. Udskiftning af batteri Udskift batteriet når: Udskift batteriet (alkalisk mangan batteri (LR43) 1 i solarenergi modellen og 2 i ikke-solenergi modellen) når displayet bliver mørkt og belysningen bliver dårlig, eller forsvinder helt, og ikke kan genoprettes ved at trykke. Udskiftning af batteri: 1. Fjern de fire skruer bagpå kalkulatoren. Tab ikke skruerne. 2. Fjern bagpanelet. 3. Fjern det gamle batteri. Løft det ud med en skarp genstand såsom en pen. 4. Anbring det nye batteri med + tegnet øverst. 5. Genindsæt bagpanelet og skruerne. 6. Check displayet for at være sikker på at det viser 0 i DEG mode. Udskiftning af batteri 21 21

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere