Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer Salahadeen, Zineb Rhouiouad, Hanne Ringgaard Møller, Gonzalo Carrillo, Per Ditlevsen, Erling Johansen, Bente Kjær, Kim Christiansen, Jens Christian Horn Andersen Afbud: Cafer Koyuncu, Edin Hasanbegovic, Endrit Redjepi, Tetiana Hammer Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsordenen Status på arbejdsgruppernes arbejde Budgetstatus Status på Salaam Filmfestival Orientering fra repræsentantskabsmødet den 9. maj Forbedret modtagelse af nye flygtningefamilier, et forslag Personlige fortællinger Eventuelt...4

2 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 2. Status på arbejdsgruppernes arbejde Statusrapportering fra de nedsatte arbejdsgruppe er fremover fast punkt på dagsordenen på alle SIR møder: Familieklassemodellen: Arbejdsgruppen er Kim Christiansen, Banafsheh Razavian, Tetiana Hammer, Gonzalo Carillo og Zineb Rhouiouad. Zineb er tovholder. Informationsmøde på Nymarkskolen om erhvervsuddannelser m.v.: Arbejdsgruppen er Per Ditlevsen, Erling Johansen, Kim Christiansen, Omer Salahadeen, Banafsheh Razavian og Cafer Koyuncu. Cafer er tovholder. Pressesamarbejde De Gode Historier : Arbejdsgruppen er Endrit Redjepi, Edin Hasanbegovic, Gonzalo Carrillo, Omer Salahadeen. Omer er tovholder. Børnefestivalen 6. juni 2015: Arbejdsgruppen er Zineb Rhouiouad, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam. Banafsheh er tovholder. Svendborgs ældre medborgere med anden etnisk baggrund end dansk: Arbejdsgruppen er Bente Kjær, Kim Christiansen, Kieu Nguyen, Hanne Ringgård Møller og Cafer Koyuncu. Cafer er tovholder. Kvalificering af SIR`s indsatsområder og generelle integrationsarbejde ved studieture: Arbejdsgruppen er Kim Christiansen, Zineb Rhouiouad, Cafer Koyuncu og Lene Søndberg. Lene er tovholder. Gruppen har inviteret Jens Christian Horn med i arbejdsgruppen. (Bilag fremsendes inden mødet) Orientering fra projekt værestedet og SIR `s samarbejde med Kultur og Fritid v/ sekretæren (Edin og Omer er SIR`s kontaktpersoner her) 1

3 Familieklassemodellen: Arbejdsgruppen har endnu ikke afholdt møde. Informationsmøde på Nymarkskolen: Har endnu ikke afholdt møde. Beslutning: Arbejdsgruppen skal have afholdt møde inden næste SIRmøde, det er vigtigt, at forberedelserne og planlægningen af infomødet påbegyndes snarest. Banafsheh Razavian taler med Cafer Koyuncu. Pressesamarbejde De gode historier : Omer Salahadeen orienterede om et vellykket arrangement Har du hilst på en Muslim?, hvor omkring 100 borgere deltog. Pressestrategien blev drøftet. Beslutning: Der afholdes endnu et tilsvarende arrangement i indeværende år. Herefter tages stilling til, hvorvidt initiativet skal være en fast tilbagevendende begivenhed. Omer Salahadeen gennemfører en minispørgeskemaundersøgelse for at afdække, hvor deltagerne har hørt om arrangementet: fra Radio Diablo, Facebook, aviser eller lign. Bente Kjær indtræder i arbejdsgruppen. International Børnefestival 6. juni: Arbejdsgruppen melder tilbage, at der er styr på planlægningen. Ligeledes er det planlagt, at to af grupperne optræder ude i byen mellem og Banafsheh Razavian er på Youtube med reklame for Festivalen: https://www.youtube.com/watch?v=6peytk3371m Beslutning: Preben Birkeholm, leder af B&U Teatret og tovholder på Børnefestivalen, inviteres til næste SIR-møde den 17. juni 2015 under punktet evaluering af årets festival. Henrik Nielsen, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, inviteres til at holde åbningstalen på dette års festival. Svendborgs ældre borgere: Der har endnu ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen. Kvalificering af SIR s indsatsområder og generelt integrationsarbejde ved studieture: Arbejdsgruppen fremlægger udførligt udarbejdet budgetramme og mulige datoer. Beslutning: Studietur til Berlin afholdes i weekenden oktober Arbejdsgruppen fremlægger indholdsplan for mulige besøg til drøftelse på møde i juni. Orientering fra projekt Værestedet, et samarbejde med fritids- og kulturafdelingen ved fritidskonsulent Elise Hansen. Sekretæren oplyser, at Kultur og Fritid har fremsendt en ansøgning vedrørende midler til udvikling af værestedet og dets tilbud. Omer Salahadeen og Edin Hasanbegovic inviteres til at være med til at kvalificere arbejdet, hvis ansøgningen imødekommes. Beslutning: Arbejdsgruppenstatus på SIR-møderne ophører. 3. Budgetstatus 2

4 Det er tidligere besluttet, at budgetstatus er fast punkt på dagsordenen fremover. Desuden fremlægger arbejdsgrupperne forventede udgifter under punkt 2. Fremover skal budgetstatus vise alle udgifter fordelt på de respektive arbejdsgrupper. Derfor skal de enkelte medlemmer altid anføre arbejdsgruppens titel på alle bilag, når de fremsendes til Ann-Dorthe Thomsen i Sekretariat og Dagtilbud. 4. Status på Salaam Filmfestival Det blev besluttet på sidste møde, at Banafsheh Razavian skulle kontakte Anne Bertram med henblik på at få afklaret, hvad Anne Bertram kan tilbyde af arbejde i forbindelse med en ny Salaam Filmfestival i Svendborg, og hvilke opgaver der i øvrigt er forbundet med afvikling af festivalen. Orientering v/ Banafsheh Razavian. Banafsheh har talt med Anne Bertram, tidligere Børnekulturkonsulent i Svendborg Kommune. Anne Bertrams tilbud vedrørende gennemførsel af festivalen drøftes. Beslutning: Banafsheh Razavian retter henvendelse til Skoleafdelingen i Børn og Unge og forhører sig om, hvorvidt de kan påtage sig den administrative opgave. Mere end 800 børn fra kommunens skoler vil således kunne se to af Salaam Filmfestivals film for kr. Banafsheh Razavian udarbejder, i samarbejde med sekretæren, en udførlig beskrivelse af de administrative opgaver, der er forbundet med gennemførslen og kontakter pr. mail Skoleafdelingen for hjælp. Afgørelse træffes på møde i juni. 5. Orientering fra repræsentantskabsmødet den 9. maj 2015 Cafer Koyuncu er SIR s repræsentant ved de årlige repræsentantskabsmøder. Orientering fra mødet den 9. maj v/ Cafer Koyuncu. Se vedhæftede dagsorden. Bilag: Åben - Foreløbig dagsorden til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske... 3

5 Cafer Koyuncu er SIR s repræsentant, og Cafer deltog på mødet. Orientering fra Cafer via sekretæren. Der var fokus på to temaer på repræsentantskabsmødet. A: Radikalisering og B. Flygtninge. Der arbejdes i grupper, og når referatet foreligger, fremsendes dette til SIR. 6. Forbedret modtagelse af nye flygtningefamilier, et forslag Formanden har fået en henvendelse fra Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti. Dorthe Ullemose har et forslag til, hvordan Svendborg Kommune kan forbedre kommunens modtagelse af de nye flygtningemedborgere i vores by. Svendborgs kvote for modtagelse er i 2015 på 160 personer, herudover kommer familiesammenføringer. Orientering og drøftelse v/ formanden Edin Hasanbegovic. Sagen blev drøftet, og der bliver fulgt op, punktet sættes på næste møde. 7. Personlige fortællinger På sidste SIR-møde tog formanden os med på sin personlige rejse fra Bosnien til Danmark, og Edin Hasanbegovic fortalte om sine udfordringer og sine sejre undervejs. Stafetten er givet videre til Banafsheh Razavian. Personlige fortællinger v/banafsheh Razavian punktet blev udsat. 8. Eventuelt 4

6 a) Jens Christian Horn Andersen orienterede om en kogebog med titlen Mad og Mennesker i NV, smag på NV dette kunne være en mulig lokal produktions ide i et samarbejde mellem bibliotek og SIR. Sættes på som punkt på næste møde. b) Banafsheh Razavian oplyste, at hendes suppleant er flyttet til Odense, og at den iranske gruppe således ikke har nogen suppleant længere. c) Banafsheh Razavian orienterede om en ide omhandlende særlig tilbud til medborgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er ved at falde ud af dagpengesystemet, og/eller har svært ved at orientere sig på jobmarkedet. Forslaget bæres ind i arbejdsgruppen Informationsmøde på Nymarkskolen. Bente Kjær inviteres ind i denne arbejdsgruppe. 5

7 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 21:00 Kieu Nguyen Cafer Koyuncu Veeravaharan Sivagnansundaram- Selvam Banafsheh Razavian Endrit Redjepi Hanne Ringgaard Møller Per Ditlevsen Bente Kjær Edin Hasanbegovic Omer Salahadeen Zineb Rhouiouad Gonzalo Carrillo Erling Johansen Tetiana Hammer Kim Christiansen 6

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet Referat Velkomst v/ formand Peter Terman Petersen, Cowi Generalforsamling i Ringsted Erhvervsforum Onsdag den 29. marts 2012 kl. 18.00 Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted Formanden bød

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere