Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5."

Transkript

1 Marts årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt familieliv et godt børneliv! på side Fotos: Kirsten Sydendal

2 Fejø-Bladet Fejø-Bladet udgives af Fejøforeningen og sendes til alle helårshusstande på Fejø samt til annoncørerne. Bladet findes også på Fejøs hjemmeside Til de to nyeste numre kræves adgangskode, som gives gratis til foreningens medlemmer. Ikke-medlemmer kan tegne netabonnement for 150 kr. Skriv til Fejø-Bladet udkommer 8 gange årligt. Annoncering koster 200 kr. plus moms pr. nummer eller 800 kr.+ moms pr. årgang. Skriftlige indlæg sendes til Redaktion: Bladgruppen Ansvarsh. redaktør: Sue Upton Korrektur: Kirsten Tholle Fejøforeningen Medlemsskab af Fejøforeningen 1/1-31/ koster 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. For udenøs medlemmer, der ønsker bladet tilsendt, er kontingentet 250 kr. For udenlandske medlemmer aftales kontingentet. Giro: +01< < Bank: reg nr kto.nr Bestyrelsen Formand: Kasper Tøgern Andemosevej 29 - Tlf Havnekontakt, 3Ø samarbejde, Bosætning, Turisme Næstformand: Susanne Lautrop Herredsvej 44 - Tlf Ø samarbejde, Energi Morten Fokdal-Knudsen Herredsvej Tlf Færgekontakt, Kommunekontakt Sonja Sæmundsen Herredsvej Tlf Kultur Jan Kofod Larsen Skovvej 38 - Tlf Energi, Sundhed Brian K. Krøyer Storemosevej 36 - Tlf Bosætning, Web-gruppe Louise B Engelhardt Herredsvej Tlf Bosætning, Turisme, Sundhed, Havnekontakt Suppleant: Jørgen Møller Sletterodde 15 Tlf Danske Småøer Fejøforeningens kasserer: Anne Komind Dybvigvej 43, tlf Artikler skrevet af andre end bestyrelsens medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis Fejøforeningens holdninger. Ligeledes tolereres ingen angreb på personer ved navns nævnelse uden, at modparten involveres. Foreninger Fejø Husholdningsforening Fmd. Pia Andersen Tlf Fejø Idrætsforening Fmd. Finn Hansen Tlf: Fejø Jagtforening Fmd. Laust Spandet Jensen Tlf Fejø Pensionistforening Fmd. Liselotte Pedersen Tlf: ( ) Fejøhallens Venner Fmd. Gunnar Mortensen Tlf Fejø Drivkvaselaug Dybvig Havn Fmd. Viggo Møller Sørensen Tlf: Hjemmeside: Fejø Centerråd Fmd. Bente Bruun Nielsen Tlf: eller Fejø Møllelaug - Østerby Mølle Fmd. Lars Johansen Tlf: Fejø Erhvervsråd Fmd. Jørgen Andersen Tlf: Vesterby Vandværk Fmd. Else Dürr Tlf.: eller Østerby Vandværk Fmd. Thomas Nielsen Tlf Grundejerforeningen Vestergård Fmd. Stig Kristiansen Tlf Grundejerforeningen Strandly Fmd. Søren Lorentzen tlf Grundejerforeningen Sletteren Fmd. Jørn Husted-Madsen Tlf Fejø lokalhistorisk Arkiv og Museum Arkivleder Bjarne A. Madsen 1. tirsdag i md. kl Tlf Fejø Gruppe Det Danske Spejderkorps Gruppeleder: Finn Hansen Tlf: Fejø Både- og Fiskeriforening Fmd. Ole Wallin Tlf: Fejø Billard Klub Fmd. Anna Norman Whitta Tlf Foreninger Foreningen Havhesten Formand: Winnie Pold Fejø Amatørscene Formand: Lis Komind Tlf: Fejø Aftenskole Leder Søren Mazanti Berthelsen tlf / Fejø Ungdomsklub Klub Kaos tirsdag og torsdag fra til på skolen Fejø Tromle-Laug fmd. Jørgen F. Jensen kasserer Povl H. tlf Musikværket Fejø Fmd. Martin Norman Pedersen Tlf Officielle Posthus hos SPAR købmanden Mandag - fredag kl Tlf Bibliotek Fejø Skole Torsdag kl Tlf Fejø Præstegård Provst Bjarne Madsen Tlf Fejøfærgens døgnbetjening (Callcenter der er bemandet døgnet rundt) Landbetjent Herredsvej 179, 2.sal tirsdag i lige uger kl Dybvig Havn Havnefoged Claus Thustrup Nielsen Tlf Fejø Telebus (Gratis) Tlf Indholdsfortegnelse 4 Projekt Dybvig Havn 5 Go e Energier 6 Lokalhistorisk arkiv 7 Fejø Permakultur og Omstilling 8 Fejø Landhandel og Kunstnerhus 9 Børnehus/Spejder 10 Hallens Venner/Bibl./Både-og F. 11 Pensionistforeningen 12 Musikværket 13 Fejøs fremtid Kirkesider 16 Husholdning/Biblio./Grublerier 17 Fejø Centerråd/Fælles udflugt Opslagstavlen Annoncer 24 Fejø Amatørscene

3 . Lægens åbningstider marts-april 2011 Åbent mandag, onsdag og torsdag 9-11 tirsdag UNDTAGEN: Åbent fredag den 25. marts, samt fredag den 8. og 29. april. Åben ved dr. Svensson marts kl Lukket den og marts Påskelukket april, dog åbent ved dr. Svensson man d.18. april kl Telefontid 8-9 på Tidsbestilling 8-11 på LÆGEVAGT: Vagten i påsken passes fra Femø. Venlig hilsen, Jan Kofod Larsen, Ø-læge Aktivitetskalender 3 Fejø Centeret Kontoret Telefon: (Callcenter som omstiller) Madklubben v/connie Mortensen Telefon mellem kl. 8-9 og kl Onsdagsværkstedet BANKOSPIL Den sidste tirsdag i hver måned kl Frisør: Pia Andersen Tlf kommer på centeret tirsdag i lige uger Marts Tirsdag d.15 kl 19 Skolen Idrætsforenings Generalforsamling Tirsdag d.15 kl 16 Herredsvej 11 Fejø Kunstnerhus start-up møde (s.9) Torsdag d.17 kl Biblioteket Bibliotekscafe (s.18) Lørdag d.19 kl 14 Møllen Generalforsamlingen (dørene åbnes kl 13) Lørdag d.19 kl 13 Nakskov Bibliotek Foredrag om Berlin (s.10) Mandag d.21 kl Centeret Centerrådets Generalforsamling (s.17) Tirsdag d 22 kl Færgen Husholdningsforeningens filmaften Lørdag d.26 kl 13 Hallen Gymnastikopvisning Mandag d 28 kl 19 Arkiv Generalforsamling m. foredrag kl 20 ( s.6) Tirsdag d 29 kl Skolen Fejøforeningen Generalforsamling Torsdag d 31 Deadline for Tilmelding til 112-akuthjælpeordning (s.18) April Lørdag d.2 kl 18 Skolen Teaterpremiere Midt i Kontortiden (tilmelding)(s.24) Søndag d.3 kl 14 Skolen Teater Midt i Kontortiden (s.24) Tirsdag d.5 kl 13 Centeret Bankospil (tilmelding) (s.11) Tirsdag d.5 kl 20 Arkiv Film interview med Gerda Jørgensen Mandag d.12 kl Centeret Sangerinde Jeanett Ulrikkeholm (s.17) Torsdag d.14 kl 19 Skolen Generalforsamling - Husholdningsforening (s.16) Fredag d.15 søndag 17 Fejø Retreat Permablitz i den nye køkkenhave (s.7) Fre/lør. d.22/23 Hallen Påske Badminton turnering - tilmelding (s.10) Lørdag d 23 kl Fejø Nykro MikeAndersen Duo - Musikværket (s.12) Lørdag d.30 kl 13 Dybvig Generalforsamling - Fejø Både- og Fiskeriforening (s.10) Lørdag d.30 kl 8 Dybvig Søsætning Maj Tirsdag d.10 kl 13 Centret Tur til Elisabethsminde (tilmelding) (s.17) Torsdag d.12 kl 19 Præstegården Dentalmission i Rwanda m. Charlotte Skou (s.15) Fredag d.20 søndag d.22 Fejø Retreat Urter og Ukrudt Mandag d 23 kl 19 Skolen Generalforsamling - Hallens Venner (s.10) Onsdag d.25 kl. 14 Centeret Damerners butik (s.17) Tirsdag d. 26. april 2011 er deadline for næste nummer af Fejøbladet. Udkommer uge 19

4 Projekt Dybvig Havn BORGERMØDET Løbende orientering -Orientering nr. 2, d. 8. marts 2011 Aktiviter i den forgangne periode: Svar fra Lolland Kommune, Erhverv og Udvikling/ Teknik og Miljø på baggrund af mødet hhv. d. 25. januar og d. 1. marts Konklusionen er, at projektet kan gennemføres under Landzoneloven. Der foreligger nu en oversigt over hvilke love og bestemmelser projektet er underlagt. Det er samme lovkompleks for alle fire delprojekter, herunder bygning, teltplads, legeplads og affaldsplads. 1) Aftale om benyttelse af arealet. Da arealet er ejet af Lolland Kommune skal der indgås en lejeaftale med Hans Borchersen. 2)Dispensation fra strandbeskyttelseslinje. Vil typisk være 300m reglen. Forventet sagsbehandlingstid, ca. 18 uger + 4 ugers klagefrist. 3)Landzonetilladelse. Projektet myndighedsbehandles under Landzoneloven modsat udarbejdelse af lokalplan. Forventet sagsbehandlingstid: ca. 16 uger + 4 ugers klagefrist. 4) 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Da området er kortlagt som forurenet skal der ansøges om en 8 tilladelse efter jordforureningsloven til ændret anvendelse af arealet. Sagsbehandlingen opstartes sideløbende med landzonesagsbehandlingen. Møde med Karin Wood-Pedersen ang. fundraising (Lolland Kommune). Karin tilbyder at være sparringspartner. Hun sidder inde med stor erfaring på dette område. Fundraising: Der er ansøgt Sparlolland. Intet svar d.d. Igangværende aktiviteter: Ovenstående myndigheds ansøgninger sættes efterhånden i gang og fremsendes til de respektive myndigheder. Fundraisingen bliver nu mere intensiv. 2. ansøgning bliver sendt til Realdania. Ja, det er op ad bakke, men der er ikke andre muligheder. Men det lykkes! Med venlig hilsen, Fejøforeningen, Jørgen Møller Lystsejlerne bliver glade for mere vand under kølen i Dybvig Havn. Søsætning 2011 bliver lørdag d.30 april kl

5 Go e Energier Stor opbakning til energiundersøgelsen Undersøgelsen på Fejø af forbrug og interesse for energi har været en succes. Hundrede fejøboere har svaret på spørgeskemaet. 100 husstande vel at mærke så det er en besvarelsesgrad på næsten en tredjedel af befolkningen på Fejø. Det er fantastisk flot. 74 pct. af besvarelserne er fra de fastboende, hvilket udtrykker den daglige forankring på øen, mens 26 pct. af svarene repræsenterer sommerhusejerne, og demonstrerer deres velkomne interesse for energiforsyningen på Fejø. Det er glædeligt. Der er tydeligvis både interesse og vilje til at støtte vedvarende energi på Fejø. Bevidst mindre co2 udslip Svarene viser klart, at allerede nu er begrænset co2 udslip og vedvarende energiløsninger en tydelig prioritet i Fejøboernes valg af energi. Det er de mulige løsninger der vejer, når man individuelt tager ansvar for sit energiforbrug. Brænde er med 51pct. den mest udbredte opvarmningskilde på Fejø, ofte suppleret med andet. 40pct. bruger olie, men kun 18 pct. svarer, at de dækker hele deres varmebehov med olie. 14pct. har en luft til luft varmepumpe og 11 pct. har jordvarme. På spørgsmålet om, hvorvidt man er tilfreds med sin nuværende energiforsyning, men godt kunne tænke sig forandringer svarer 63pct. at de kunne tænke sig forandringer, mens 20 pct. er godt tilfredse og ønsker ikke ændringer. Samtidig udtrykker 54pct. både ønske om mindre co2 udslip og billigere energiforsyning. Lad os vente og se, hvilke udspil der kommer og hvad det koster, er den mest udtalte holdning til fremtidens vedvarende energimuligheder på Fejø. 45pct.tænker sådan. Fejøboerne vil have el fra sol og vind Samtidig er der en 67pct.s klar tilkendegivelse af, at el fra vindmøller ville være et interessant bud på en kollektiv varmeforsyning på øen, ligesom 62pct.gerne så el fra solceller som kollektiv forsyning. Som finale mener 54pct. at co2 neutralitet er en meget vigtig faktor i deres holdning til energikilder. 10 pct. mener det er af afgørende betydning, mens 29pct. forholder sig neutrale, og henholdsvis 7 og 2 pct. mener, at det ikke er så vigtigt, eller er ligeglade. Besvarelserne på energiundersøgelsen på Fejø viser en tydelig og bevidst interesse for co2 neutralitet og en positiv holdning til forsyning med vedvarende energi på Fejø. De tydeligste og mest markante svar findes omkring interessen og prioriteten for el fra vindmøller og solceller. Det tydelige resultat er velkomment for Energiplangruppen. Nu ved vi, at interessen samler sig om, at vi kommer videre med at finde den bedste og økonomisk mest tiltalende måde at forsyne Fejø med el fra vind og sol. Tak for opbakningen til energiundersøgelsen. For Energiplangruppen, Susanne Lautrop El fra solceller 5 El fra biogas Vandbåren varme fra halmfyr El fra vindmøller jordvarme solvarme Andet Grafen viser resultatet af undersøgelsens punkt 13. Hvis jeg skulle tilslutte mig en kollektiv varmeforsyning ville det være afgørende hvor energien kommer fra.

6 Nyt i arkivet og museet: Fra centeret (det gamle bredbånds lokale på 2. sal) har vi fået en rapport om erfaringer med brug af elektroniske medier på en ø i Danmark: Fejø. Summary of an Experiment with Electronic Medias in an Island of Denmark af Jan Ethelberg fra det daværende bredbåndsnet. Rapporten er på 19 sider. Rapporten er uden årstal. Fra Inga Petersen har vi lånt et landkort med Lollands veje. I tiden før udskiftningen. Udarbejdet af civilingeniør Chr. Agerskov. Udgivet af Lollands Arkiv med støtte fra Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet. Det er kartografisk bearbejdet af Geodætisk Institut. Det topografiske grundlag er Geodætisk Instituts kort (rettet 1980). Trykt ved Geodætisk Institut 1985 under tilladelse A466/84. Indkaldelse til ordinær generalforsamling: Der afholdes ordinær generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske Arkiv og Ømuseum i arkivet i skolens kælder Mandag den 28. marts 2011, kl. 19,00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Se sidste blad. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden (John Larsen) i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemskab i 2011 koster kun kr. 50,00 pr. person. Støtteforeningen for arkivet og museet har giro konto nr Efter generalforsamlingen er der kl. 20,00 foredrag om: Den sidste offentlige henrettelse i Danmark Ib Walbum fortæller og viser billeder om, hvordan det gik for sig, da Anders Nielsen, kaldet sjællænder, blev henrettet ved den sidste offentlige henrettelse den 2. november 1882 på Sølvbjerghøj i Tillitze sogn. Alle er velkomne til foredraget, hvor der vil blive serveret kaffe og hjemmebagt kringle af den absolut bedre slags. Ved arkivåbent den 5. april vises interview med Gerda Jørgensen. Interviewet vises fra kl. ca. 20,00 og varer en lille times tid. Åbent i arkiv og museum: Den 5. april og den 3. maj, kl Vel mødt i arkiv og ømuseum! Bjarne A. Madsen 6

7 Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ Hvad er permakultur? En permanent kultur for dyr og mennesker, som tager sigte både lokalt og globalt. Permakultur har 5 principper: jord, luft, ild, vand og organisation. Ud fra de principper og ud fra etikken at drage omsorg for mennesker, at drage omsorg for naturen og at recirkulere overskud kan man udarbejde design, der tager højde for alle menneskets behov SAMTIDIG med at vi ikke driver rovdrift på naturgrundlaget. Pernille fortæller om sin interesse for får og uld. Hvad er omstilling? Omstilling er at vi som lokalsamfund selv går i gang med at omstille os til den tid, der er ved at komme, hvor olie ikke er så billig og tilgængelig en resurse for os alle på Fejø. Vi skaber selv vores samfund, så det bliver godt for os alle at leve i. For eksempel at vi selv går i gang med at dyrke vores grøntsager, så vi bliver uafhængige af olie til transporten. Herved slipper vi også for CO2 fra lastbiler og flyvemaskiner. Sidste nyt Den 14. februar holdt vi generalforsamling og lagde Fejø Permakultur og Fejø Omstillingsinitiativ sammen, så det nu er een forening. (Den nye logo er ikke færdigtegnet endnu. Red.) Vi er 12 medlemmer, bestyrelsen er Anne og Mick Moloney ( ), Kirsten Maria Klibo ( ) og suppleant Peter White. Medlemsskab koster kr. 250,- pr år. Desuden har vi en mailingliste for de, som er interesserede. Det koster ikke noget. Henvendelse til een fra bestyrelsen. Aktiviteter Vore aktiviteter er åbne for ALLE, også for ikke medlemmer og ikke-fastboende. Se datoerne i kalenderen. Tilmelding og yderligere oplysning om nedenstående aktiviteter, kontakt Kirsten Maria ( ). I april har vi en permablitz på Fejø Retreat, Storemosevej 32 I maj har vi Spis dit eget ukrudt. I juni har vi en cykelreparationsdag, endnu ikke datosat I juli har vi 2 spændende uger: Sustainable Clothes Design ( juli) og Nyd livet med kreativitet og permakultur ( juli). Anne Moloney Til kalenderen: april: Permablitz i den ny køkkenhave på Fejø Retreat maj: Urter og Ukrudt, sted: Fejø Retreat Fotos (John Larsen) fra Uld kursus i Den Lysegrønne Ø, 19/2. Anne får det at spinde til at se nemt ud! 7

8 Fejø Landhandel og Kunstnerhus Nyt sted nye muligheder på Fejø Fejø Landhandel og Kunstnerhus på Herredsvej 11 bliver, håber vi, sammen med Fejø Camping, Vesterbys svar på det fashionable sejlermiljø i Dybvig sagt i venligt drilleri. I hvert fald rykker vi nu. Kirsten Maria Klibo, Susanne Lautrop og Henning Mogensen udgør vi et bag Fejø Landhandel, som i løbet af den næste måneds tid går i gang med at indrette huset på Herredsvej 11, hvor der engang var Gartneri til en hyggelig butik, som vi kan åbne til Påske. Fejø Landhandel bliver en butik med økologiske varer så konsekvent som vi overhovedet kan gøre det - special mel, bønner, gryn, dåser og økologiske grønsager fra øen om sommeren. Desuden lokalt og importeret kunsthåndværk af god kvalitet. Vi vil forhandle de varer, som vi i dag er mange, der kører til Maribo, Nykøbing, Vordingborg eller København for at købe i helsekost- eller andre specialforretninger. Når Fejø Landhandel åbner, håber vi det vil føles både nemmere, sjovere og hyggeligere at købe de samme varer på Fejø. Så vi kan holde nogle af de indkøb på Fejø, som ellers bliver lagt på Lolland. Til glæde for Fejø Landhandel og for Købmanden. Fejø Landhandel og Købmanden skal kunne få glæde af hinanden. For man åbner jo ikke en ny butik på Fejø, uden at gøre sig tanker om, hvordan den vil komme til at falde ind i det forretningsliv, der findes i forvejen. Vi værdsætter Spar Købmandens dygtige og alsidige forretningsindsats og forretningens betydning for øens liv og fremtid. Det ville være en katastrofe, hvis der ikke fandtes en velassorteret og mangfoldig købmand, og hvis dens fremtid ikke føltes sikret på Fejø mange år fremover. Derfor vil vi i Fejø Landhandel gerne bane et nyt spor og bidrage til et nyt miljø, der kan gøre Vesterby til et interessant sted at tage hen og handle økologi - også set fra Lolland siden. Et miljø, der bidrager med aktivitet, der naturligt vil brede sig opad øen. Fejø Landhandel bliver en specialforretning, og vi kommer til at forhandle nogle andre varer end det, der udgør Spar Købmandens nuværende sortiment, hvilket vi vil respektere. ( Uden at vi dog af den grund vil risikere at forfalde til karteldannelse.!) Win-win for alle parter, er det vi ønsker at opnå, idet vi kan befordre hinandens muligheder gennem gensidig respekt. Storkøb har været en måde at prøve Fejø Landhandels økologiske koncept af, idet vi ved månedsskiftet februar-marts gennemførte en Storkøbs event, hvor man på baggrund af en bestillingsliste kunne bestille økologiske varer i større mængder med 5 pct. rabat. Storkøbsmuligheden vil evt. blive gentaget endnu en gang inden detailbutikken åbner. I så fald informerer vi på mailinglisten. Huset, Herredsvej 11 er et dejligt stort hus med en skøn have rundt om Fejø Landhandel kommer til at indrette sig i den ene halvdel af huset, mens vi i visionen ser et Kunstnerhus udvikle sig i den anden halvdel af huset. Et kunstnerhus med værksteder for uld og tekstil med plads til spinding og vævning, et maleværksted til akryl og andet billedarbejde, og endelig et keramikværksted til ler og skulpturel formgivning med ovn og evt. drejeskive. Værkstederne skal være fleksibelt tilgængelige, så man gennem køb af nøgle til Kunstnerhuset, kan komme og gå, og mødes med sine værksteds venner, når det passer bedst. Vi ønsker at Fejø Landhandel og Kunstnerhus bliver et fælles miljø, der gensidigt støtter og gavner hinanden. Samtidig er det vores intention, at de to funktioner bliver drevet uafhængigt af hinanden, således at Kunstnerhuset lejer sig ind hos Fejø Landhandel, og aktiviteterne i Kunstnerhuset formes af en egen styringsgruppe. f. Fejø Landhandel og Kunstnerhus, Susanne Lautrop 8

9 Nyt fra Børnehuset Marts 2011 I skrivende stund skinner solen, og der er lovet 7 grader i dag. Endelig, nu må foråret være på vej og vi glæder os. Så skal der gang i udelivet med leg, cykelture, plante og så m.m. Den seneste tid er gået med fastelavnsaktiviteter. Vi har lavet masker i alle afskygninger, vi har lavet fastelavnsris og i fredags kulminerede det hele med fastelavnsfest, hvor vi slog katten af tønden sammen med skolen. Vi startede med at synge og danse og derefter blev der slået til tønden i 3 hold. Kattekonger blev: Dea, Luke og Klara. Kattedronniger blev Thea, Ronja og Claire. Der var lidt slik i tønden og der vankede også fastelavnsboller, så hvis det ikke svandt i madpakken den dag, er der en forklaring.. Lørdag d. 26. februar holdt børnehusets forældrebestyrelse en temadag om, hvordan vi ved at fortælle om det gode ø-liv, det gode familieliv og dermed det gode børneliv får flere familier til at flytte til Fejø. Referat af dagen kan læses i Fejø bladet (se side 13). Mandag d. 28. februar var det Malenes sidste dag. Vi er kede af at sige farvel, men da vi til sommer kun har 7 børnehavebørn tilbage skal vi ikke være så mange voksne. Vi håber at se Malene her på besøg. Tak for den tid og held og lykke med jobsøgningen. Jonna Loppemarked Spejdernes næste loppemarked finder sted pinselørdag d. 11. juni fra Har du gode effekter, du gerne vil donere, kan du ringe til Kasper på Vi modtager ikke: Hårde hvidevarer, store møbler, senge, tøj eller bøger. Og vær sød at huske: vi ønsker ikke, man sætter loppeting ved hytten, med mindre man har aftalt det med Kasper. Alle spejdere, der har mulighed for det, må gerne sætte kryds i kalenderen til at hjælpe med at sælge. På gruppens vegne Merete, juniorleder Resultat af grupperådsmøde Der blev valgt en ny Grupperådsforemand : Lene Støvring Kasserer: Jan Kofod Larsen så gruppen kan forsætte indtil videre. Der bliver stadig en ledig juniorlederpost til sommer, så hvis du har lyst til at gøre en indsats for pt. 19 glade spejderunger i alderen 6-13 år, så ring til Merete ( ) og hør, hvad det kræver af indsats og færdigheder at løfte med. Læs hele referatet på spejdernes blog: Fejø Kunstnerhus - under dannelse Kom og vær med Tirsdag 15.marts 2011 kl , Herredsvej 11 Er du til uld, spinding eller vævning, billedværksted eller keramisk formgivning...? Vi opfordrer alle, der føler sig tiltrukket af at være med i Kunstnerhuset, hvad enten det er som aktiv kunsthåndværker (uden ambitionspres), som igangsætter, istandsætter eller andet, til at henvende sig og være med til at forme huset. Præsentation og besigtigelse af lokaler Herredsvej 11 Dannelse af en styregruppe til Fejø Kunstnerhus. Planlægning af fælles arbejdsdage Yderligere information: Fejø Landhandel og Kunstnerhus - Herredsvej 11, Fejø 9

10 En aften i Berlin - foredrag ved Peter Wivel og Henriette Harris på Nakskov Bibliotek lørdag d. 19. marts kl P Å S K E B A D M I N T O N fredag den 22/4 og lørdag den 23/4 Meld dig til denne populære og sjove traditionsrige turnering i påsken. Som vi plejer, spilles der i flere rækker : mix, herre- og dame doubler samt single - på alle niveauer, og du kan deltage i flere rækker. Man tilmelder sig enkeltvis, og makkerne findes ved lodtrækning. Vi ser frem til et par gode og sjove dage, hvor det kammeratlige, familiære og hyggelige er i højsædet. Efter hver kamp - byder vinderne på en drink - vand - øl til taberne. Pris for deltagelse kr. 75,- Sidste tilmelding er den 15/4. Mere info og tilmelding til: Eskild tlf eller William tlf mail : Michael tlf mail : GENERALFORSAMLING Fejø Hallens Venner afholder generalforsamling d.23 maj, kl på Fejø Skole. Berlin er en spændende by med en lang og rig historie både før, under og efter Hitlertiden. Peter Wivel har været chefredaktør på Weekendavisen og Berlingske Tidende og er nu korrespondent for Politiken, med speciale i Berlin. Sammen med sin hustru, journalist og cand.mag. Henriette Harris fortæller de om Berlin, byen som er mange danskes rejsemål for kortere eller længere perioder på grund af byens rige kultur, dens spændende historie, hvor man kan opleve næsten alle stilarter og med tydelige spor af den nyere historie. Peter Wivel er født i 1943 i København. Han har arbejdet som journalist siden 1969 bl.a. som korrespondent i London og Paris og chefredaktør for Information, Weekendavisen og Berlingske Tidende. Tysklands historie har han fulgt tæt siden 1960 erne. Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun har boet to år i Italien og er cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie fra Københavns Universitet og Università degli Studi di Napoli L Orientale. I 1998 blev hun journalist på Berlingske Tidendes kulturguide Alt om København. I 2004 flyttede hun til Berlin, hvorfra hun siden har skrevet og fortalt til blandt andre Information, Euroman og DR2 Udland. Billetter á 30,- kr. kan købes på såvel Nakskov Bibliotek som Maribo Bibliotek. Venlig hilsen Alfred Christensen LollandBibliotekerne Fejø Både- og Fiskeriforening Afholder ordinær generalforsamling lørdag 30. april 2011 kl. 13 i klubhuset på Dybvig. Dagsorden ifølge vedtægterne annonceres ved opslag primo april. Indkomne forslag til denne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 10

11 OVERSIGT OVER ARANGEMENTER FOR SÆSONEN 2011 OG 2012 GENERALFORSAMLING OG BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR KL.12 BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. MARTS TILMELDING IKKE NØDVENDIG BANKOSPIL TIRSDAG DEN 5. APRIL TILMELDING SENEST 24.MARTS FÆLLESUDFLUGT LØRDAG DEN 7.MAJ SOMMERTUR VIL BLIVE PLANLAGT ÅBENT ARANGEMENT VIL BLIVE PLANLAGT SNAREST BANKOSPIL TIRSDAG DEN 4. OKTOBER TILMELDING IKKE NØDVENDIG BANKOSPIL BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER TILMELDING IKKE NØDVENDIG TIRSDAG DEN 6.DECEMBER TILMELDING SENEST 24. NOVEMBER JULE BOWLING VIL BLIVE PLANLAGT ÅR 2012 BANKOSPIL TIRSDAG DEN 3. JANUAR TILMELDING IKKE NØDVENDIG GENERALFORSAMLING OG BANKO TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR TILMELDING SENEST DEN 24.JANUAR YDERLIGERE OM ARANGEMENTER VIL FØLGE. PÅ BESTYRELSENS VEGNE, LISE-LOTTE, TLF NYT FRA DRIVKVASELAUGET Vi afholdt generalforsamling d. 23. februar i det gule pakhus, med alt for få medlemmer. Bernhard havde ønsket at komme ud af bestyrelsen, har været med i mange år, og udført et stort arbejde. Det skal han have tak for. Ny i bestyrelsen er Jørgen Loug. Velkommen til Jørgen. Ellers var der genvalg, med Viggo som formand og Marie som næstformand og Finn som kasserer. Vi er begyndt at arbejde lørdag formiddag, så vi håber at rigtig mange vil møde og hjælpe med at klargøre bådene. Viggo Møller Sørensen Formand 11

12 12

13 Mødet om Fejøs fremtid set fra børnehøjde Bestyrelsen for Fejø Børnehus havde lørdag indkaldt alle interesserede til møde om Fejøs fremtid set fra børnehøjde. Overskriften var: Ø-liv et godt familieliv et godt børneliv! Mødet foregik fra og store børn fra øen stod for børnepasning af de mindre. Der blev spillet Wii, set film, hygget og leget. Der var ca. 30 fremmødte og formen var en vekslen mellem små oplæg og meningsudveksling. Oplæggene kom fra: - Tine Wulff fortalte om arbejdet i en dialoggruppe bestående af andre forældre, pædagogisk konsulent, sektorchef, skoleleder og skolechef og udvalgsformand Tom Larsen, hvor man drøfter Fejø skoles fremtid. - Kasper Tøgern formand i Fejøforeningen, fortalte om hvilke initiativer der lige nu er i gang i bosætningsgruppen og det er mange. En del af projekterne har børnefamilier som målgruppe. - Jonna Nielsen, leder i Børnehuset, beskrev hvorfor det er et godt Børneliv at vokse op på Fejø og hvilke positive og negative sider det giver for børnenes udvikling. Der er helt klart flest positive. Ivar Dencker styrede slagets gang og guidede os flot gennem mødet. Sammendrag fra dagen: Uden Børnehus - ingen skole og omvendt. Uden Børnehus og skole ingen tilflytning af børnefamilier. Hvem vover pelsen og flytter til en ø, hvor børnepasning og skolegang er en usikker faktor? Derfor er der brug for samarbejde og forhandling med politikere, direktion, sektorchefer m.fl for at få garantier der kan sikre arbejdsro i en periode. Beboerne på Fejø trækker gerne i arbejdstøjet for at tiltrække børnefamilier. Ikke bare for at bevare Børnehus og skole, men fordi der er plads til mange flere familier, der kan få gavn af det unikke liv, tilføre øen nyt og gøre den endnu mere dynamisk. Debatten gik vidt omkring årsager, sammenhænge, fortid, nutid og fremtid. Der var fokus på, hvordan vi får fortalt de gode historier om børnelivet, hvordan vi får dem formidlet og hvem der er målgrupperne. Hvordan vækkes folks nysgerrighed? Buddene var mange og der var enighed om at fokusere på det positive fordi klynk og jammer ikke bevæger nogen. Mødet sluttede med at der blev nedsat 4 grupper som arbejder videre med følgende emner: - De gode historier Gruppen indhenter de gode historier om ø-livet, og taler liv i det vi allerede gør og kan, får tilflyttere til at fortælle hvorfor de valgte Fejø, og hvad det har betydet for deres liv. Historierne formidles i høj grad elektronisk på diverse hjemmesider. - PR gruppe som tager kontakt til diverse ugeblade, tidskrifter, fagblade m.m. og opfordrer journalister til at lave artikler. - Gruppe der vil præge udvikling af skole og børnehus så vi har et særligt, fælles varemærke. Det kunne være at her gør vi noget ud over det sædvanlige med sproget, motorikken, de sociale færdigheder e.l. Noget man ikke kan få alle andre steder. - Flygtningefamilier. Har vi noget særligt at tilbyde. Vil og kan vi rumme dem? Forældrebestyrelsen i Børnehuset er tovholdere og arbejder tæt sammen med bosætningsgruppen. Dagen sluttede med fællesspisning af medbragt mad. 13

14 Gudstjenestelisten: 3. s. i fasten, den 27. marts, kl. 10,00 Midfaste, den 3. april, kl. 10,00 Mariæ Bebudelse, den 10. april, kl. 10,00 Palmesøndag, den 17. april, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00 Skærtorsdag, den 21. april, kl. 10,00 Langfredag, den 22. april, kl. 10,00 Påskedag, den 24. april, kl. 10,00 - dåb 2. påskedag, den 25. april, kl. 10,00 1.s.e. påske, den 1. maj, kl. 10,00 2. s.e. påske, den 8. maj, kl. 10,00 3. s.e. påske, den 15. maj, kl. 10,00 Bededag, den 20. maj, kl. 10,00 med konfirmation Kirkekontakter: Provst Bjarne A. Madsen Storemosevej 109, 4944 Fejø Tlf E-post: Formand Per Strunch, Strandvejen 3, 4944 Fejø Tlf Kirkeværge Elin Henriksen Herredsvej 132, 4944 Fejø Tlf Kasserer Charlotte Skou Vestergårdsvej 1, 4944 Fejø Tlf Graver Hanne Humble Slettervej 12, 4944 Fejø Tlf Mobil Døde: Ole Jensen, Dybvigvej Kirkebilen er gratis og kører hver søndag og bestilles hos sp. på tlf. nr Døbte: Anna Mathilde og Magnus Fokdal-Knudsen Konfirmander: Sofie Agerskov Dencker, Herredsvej 23 Mads Sønderskov Hansen, Storemosevej 85 Rosa Walther-Larsen, Hjortemosevej Menighedsrådsmøder: Den 18.4., 23.5., 27.6., 22.8., 26.9., og Møderne holdes i præstegården og begynder kl. 19,

15 Sognemøde torsdag den 12. maj, kl. 19,00 i konfirmandstuen om Dentalmission i Rwanda Charlotte Skou fortæller og viser billeder fra turen til Rwanda (Dentalmissionen,Tandsundhed uden Grænser, SOS-børnebyerne og The land of a Thousand Hills ) Husk tandbørsten! I pausen mellem møderne serveres der kaffe Iflg. Lov om menighedsråd 41, stk. 2, indkaldes der hermed til: Menighedsmøde torsdag den 12. maj, kl. 20,00 i konfirmandstuen om Menighedsrådets virksomhed 15

16 Fejø husholdningsforening den kreative Torsdag den 14. april kl på skolen afholder vi GENERALFORSAMLING. Foreningen sørger for kaffe og kage. Pris: 30 kr. Medbring venligst en ting til ca. 30 kr. til et pakkespil. Tilmelding bedes ske senest den 8. april til Pia Andersen, tlf Bibliotekscafé Der udkommer hvert år et væld af både gode og dårlige bøger. Hvilke af dem, der er værd at læse og hvilke, der ikke er det, det vil der i visse tilfælde være delte meninger om. Men hvis man har lyst til at høre, hvilke bøger tre læseivrige bibliotekarer kan anbefale, så bliver der nu mulighed for det på Fejø Bibliotek. Det er bibliotekarerne Bente Engelund Knudsen, Birthe Magnusson og Axel Lund Larsen, der inviterer til et par hyggelige timer om litteratur. De er flittige læsere, og i kraft af deres arbejde ved LollandBibliotekerne, har de god mulighed for at følge med i, hvad der udkommer af nye bøger. I Bibliotekscaféen præsenterer de på skift et udvalg af deres personlige favoritter fra den forgangne bogsæson samt de mest uforglemmelige læseoplevelser fra tidligere år. Når arrangementet kaldes en Bibliotekscafé, så er det selvfølgelig, fordi der bliver serveret lidt undervejs. Men det er ganske gratis at deltage. Arrangementet afvikles på Fejø Bibliotek torsdag d. 17. marts kl Venlig hilsen Alfred Christensen LollandBibliotekerne OBS! Bibliotekets åbningstid er ændret fra tirsdag til TORSDAG kl GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN Gid jeg var bjørn eller pindsvin, så ville jeg grave mig ned, og først komme frem fra mit lune hi til forårs herlighed. Jeg er så træt af vintervejr, af kulde, sne og blæst, af krager som der muntrer sig og bare larmer hæst. Nej, gid den lille lærkelil snart kommer med sin sang og op mod sol og skyfri himmel kvidrer dagen lang. Da glemmer jeg al vintergru og lever her og nu, og jeg kan næsten ikke vente og jeg spø r: Kan du? Venlig hilsen BENTE BRUUN 16 OBS

17 FEJØ CENTERRÅD v/bente Bruun, formand. HUSK, at der afholdes generalforsamling mandag den 21. marts kl Det foregår i spisestuen på centeret og alle er velkomne. Vi trakterer med kaffe og hjemmebagt kringle. Dagsorden ifl. vedtægter. På valg er Bente Bruun, Tove Jensen og Minna Jensen. Endvidere suppleanterne Else Dürr og Åse Hansen samt revisor Allan Glasdam. Alle modtager genvalg. Indvielsen af træningslokalet er udsat indtil videre, idet vi venter på, at der bliver lagt et nyt gulv. Mandag den 12. april kl kommer sangerinden Jeanett Ulrikkeholm og underholder. Hun synger og akkompagnerer selv på guitar og lut. Repertoiret bliver folkeligt, festligt og med fællessange. Koncerten bliver tilpasset årstiden og Jeanett har en smuk og kraftig stemme, som I kan glæde jer til at høre. Vi trakterer med kaffe og de skønne lagkager fra Den lysegrønne ø. Tilmelding er nødvendig og bedes ske enten på listen i spisestuen eller til Bente Bruun, tlf senest den 5. april. Det koster 20 kr. at deltage. Forårsudflugt for hele øen til Andelslandsbyen Nyvang og Bjernede kirke lørdag den 7. Maj 2011 Vi tager færgen fra Vesterby kl Fra Kragenæs kører vi med Funchs bus til Andelslandsbyen i Holbæk. Undervejs holder vi en kort kaffepause.efter ankomst er der bestilt middag kl bestående af en varieret buffet excl.drikkevarer. Kaffe kan købes samme sted. Kl kan man besøge de forskellige seværdigheder efter ønske og interesse Dagen afsluttes med et besøg i Bjernede kirke (rundkirke). Vi tager færgen retur til Fejø kl Pris: Kun kr. 230,00, børn 4-12 år kr. 115,00 Tilmelding: Senest 1. maj til Søren Schou eller Hanne Frederiksen Bussen sponsoreres af de arrangerende foreninger:pensionistforeningen,husholdningsforeningen, Centerrådet, Menighedsrådet, Arkivet og Fejøforeningen Damernes butik kommer på besøg på Fejø ældrecenter Tirsdag den 10. maj (hvor vinteren forhåbentlig er helt overstået) inviterer vi på tur til Elisabethsminde ved Maribo. Stedet er et besøgscenter, hvor man har bevaret en stor del af gamle danske husdyrracer. I løbet af eftermiddagen indtager vi den medbragte kaffe og kage. Vi skal med færgen kl og kører i private biler. Rollator og kørestol kan medtages. Tilmelding er nødvendig og bedes ske enten på listen i spisestuen eller til Bente Bruun, tlf senest den 5. maj. Det koster 20 kr. at deltage. Muuh Se nærmere på opslag 17 Onsdag d. 25. maj kl Stor smart kollektion -nu også herretøj

18 Tak Tusinde tak for den venlige deltagelse ved Svends sygdomsforløb. Tak for blomster og den venlige deltagelse i forbindelse med bisættelsen. Tak for besøg, for samtaler og for de flotte blomster jeg har modtaget. De varmeste hilsner fra Gerda. Et hjerteligt tak til alle som var med til at gøre vores fødselsdage festlige, samt tak for alle de flotte gaver og blomster. Tak! Linda og Arne STORT TAK for opsætningen af den meget flotte æresport, og alle de dejlige gaver. Tak til alle dem der kom og gjorde dagen til en, vi vil huske i mange år fremover. Mange kærlige hilsner, Kobberbrudeparret Ea og Hans Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Oles bisættelse. Tak for alle de smukke kranse og blomster. Ruth og Marianne Købmandens åbningstider påsken 2011 Mandag den 18/ Tirsdag den 19/ Onsdag den 20/ Skærtorsdag 21/ Langfredag 22/ Påske lørdag 23/ påskedag 24/ påskedag 23/ Henrik Og Nellie Tilmelding til 112-akuthjælperordning. Region Sjælland har taget det gode initiativ at iværksætte en 112-akuthjælper ordning for en række mindre øer, heriblandt Fejø. Ordninger kan ses som en udvidelse af det hjertestarterhold vi hidtil har haft på øen. Man er nu kommet så langt at man går i gang med den nøjere planlægning, og vi vil derfor bede interesserede der kunne tænke sig at være 112-akuthjælpere om at melde sig. Det kan enten foregå på mail til ved at ringe til , eller ved at skrive sig på en liste, der vil blive ophængt hos købmanden og på ældrecentret. Deadline er 31. marts. Man skal være nogenlunde rask og rørig, have en mobiltelefon. Det skader ikke at have adgang til en bil, men ellers er der ingen forudsætninger for at deltage. Vi regner med at have plads til 12 personer. 18 Kort om 112-akuthjælper ordning. Består af frivillige fra lokalområdet, som har modtaget undervisning i udvidet førstehjælp. Undervisningen foregår i lokalområdet. Der tilbydes endvidere halvårlige vedligeholdelsesuddannelser. Uddannelsen giver 112-akuthjælperen mulighed for at anvende hjertestarter, epipen og ilt. Der opstilles lokalt et 112-depot, indeholdende udstyr til 112-akuthjælperens brug, herunder udstyr til avanceret førstehjælp, hjertestarter og ilt. Regionen etablerer samt betaler driftsomkostningerne til depotet. Ved behov tilkaldes 112-akuthjælperen fra regionens vagtcentral via en SMS besked til mobiltelefon. Det er frivilligt om 112-akuthjælperen ønsker/kan respondere på kaldet - men det registreres i regionens vagtcentral når depotet åbnes - og hjælpen derfor er på vej. Et udkald af lokale 112-akuthjælpere vil ikke forsinke tilkald af andre præhospitale ressourcer(akutbil, ambulance eller lægehelikopter). Jan Kofod Larsen

19 Høstmarked på Elisabethsminde Har du lyst til at have en bod eller lignede så er du velkommen til at deltage til høst marked på Elisabethsminde den 4 september Elisabethsminde er et besøgssted på Lolland ved Hillested med gamle danske husdyr. Det er på en gammel gård som Knut og Jonna Hansen lever på og af. Det er et meget besøgt sted især for børnefamilier og børnehaver. Knut er altid klar med en god, gammel historie. Så han vil gerne invitere folk til høstmarked. Til høstmarkedet er der boder, mad, hestevognskørsel, gamle biler og gamle traktorer. Sidste års besøgstal var 2200 personer. Det er gratis at have en bod. For mere information er du velkommen til at ringe til Knut på tlf Skal du sælge din ejendom? Global markedsføring lokal fremvisning Ejendomsfirmaet Kraneled formidler ejendomme på Fejø. Har du et hus (helårs- eller fritidshus) til salg eller overvejer du at sælge, så kontakt Kraneled for et uforpligtende tilbud. For at sikre hurtig og effektiv fremvisning for mulige købere, har jeg lovet at være nøgleholder. Lene Støvring, Anne-Lisbeth Petersen og jeg vil være det lille team der lokalt åbner huse og fremviser for interesserede købere. Alt andet arbejde i forbindelse med salget som forhandlinger, annoncering, internet osv. står Kraneled for. Om Kraneled Ejendomsfirmaet Kraneled er et 22 år gammelt ejendomsfirma med base på Møn. Kendt og anerkendt for effektiv og struktureret markedsføring og godt salg. Ring til Kraneled på telefon: for en uforpligtende vurdering af din ejendom og en snak om, hvordan netop din ejendom kan markedsføres og sælges. Vil du vide mere om firmaet, så kig på Kirsten Sydendal Mandag til torsdag Fredag Lørdag-søndag Tømrer/Snedker Større som mindre tømrer/snedker arbejde med kvalitet udføres til Øen s bedste priser. De ringer, og jeg kommer straks til Fejø Mike B. Rasmussen ApS Kragenæs Tlf.:

20 UDLEJNING AF SOMMERHUS 300 år gammelt bindingsværkshus med stråtag, nænsomt restaureret, med både vaskemaskine, opvaskemaskine og tv. 50 m2 fordelt på 1 soveværelse og åbent køkken til stuen. Stor fordel kun 5 minutters gang til købmanden. Havudsigt mod Bandholm. Vi har Blåt Flag strand på Fejø. Udlejes på ugebasis. Ved flere uger gives der rabat. Ring til Minna på telefon eller til: 20

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

April 2010 36. årgang, nummer 3

April 2010 36. årgang, nummer 3 April 2010 36. årgang, nummer 3 Sødmandel i vores Hideawayhave på Fejø. Blomsterne på forskellige mandelsorter kan variere i størrelse og farve fra hvid over rosa til pink. Bemærk de blomstrende mirabeller

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

.og blåmejsen og eran s viser deres flo e og opmuntrende farver.

.og blåmejsen og eran s viser deres flo e og opmuntrende farver. Marts 2013 39. årgang nummer 2 Mens skolebørnene venter på Chris ne i Kragenæs, forbereder et svanepar sig selv l foråret...og blåmejsen og eran s viser deres flo e og opmuntrende farver. Fotos: Henning

Læs mere

September 2010 36. årgang, nummer 6 FOTOS: BENTE BRUUN. Fejø fit for fight

September 2010 36. årgang, nummer 6 FOTOS: BENTE BRUUN. Fejø fit for fight September 2010 36. årgang, nummer 6 FOTOS: BENTE BRUUN Fejø fit for fight til hver en tid, men ikke mindst lige nu, hvor vores dejlige frugt skal plukkes. Vi får hjælp hertil af en broget forsamling fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1 Januar 2011 37. årgang, nummer 1 John Larsen John Larsen Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar Pia Nyberg fra Fejø Bibliotek blev hyldet ved afskedsreceptionen på sin sidste arbejdsdag. Læs mere på s 9 Her

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere