Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5."

Transkript

1 Marts årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt familieliv et godt børneliv! på side Fotos: Kirsten Sydendal

2 Fejø-Bladet Fejø-Bladet udgives af Fejøforeningen og sendes til alle helårshusstande på Fejø samt til annoncørerne. Bladet findes også på Fejøs hjemmeside Til de to nyeste numre kræves adgangskode, som gives gratis til foreningens medlemmer. Ikke-medlemmer kan tegne netabonnement for 150 kr. Skriv til Fejø-Bladet udkommer 8 gange årligt. Annoncering koster 200 kr. plus moms pr. nummer eller 800 kr.+ moms pr. årgang. Skriftlige indlæg sendes til Redaktion: Bladgruppen Ansvarsh. redaktør: Sue Upton Korrektur: Kirsten Tholle Fejøforeningen Medlemsskab af Fejøforeningen 1/1-31/ koster 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. For udenøs medlemmer, der ønsker bladet tilsendt, er kontingentet 250 kr. For udenlandske medlemmer aftales kontingentet. Giro: +01< < Bank: reg nr kto.nr Bestyrelsen Formand: Kasper Tøgern Andemosevej 29 - Tlf Havnekontakt, 3Ø samarbejde, Bosætning, Turisme Næstformand: Susanne Lautrop Herredsvej 44 - Tlf Ø samarbejde, Energi Morten Fokdal-Knudsen Herredsvej Tlf Færgekontakt, Kommunekontakt Sonja Sæmundsen Herredsvej Tlf Kultur Jan Kofod Larsen Skovvej 38 - Tlf Energi, Sundhed Brian K. Krøyer Storemosevej 36 - Tlf Bosætning, Web-gruppe Louise B Engelhardt Herredsvej Tlf Bosætning, Turisme, Sundhed, Havnekontakt Suppleant: Jørgen Møller Sletterodde 15 Tlf Danske Småøer Fejøforeningens kasserer: Anne Komind Dybvigvej 43, tlf Artikler skrevet af andre end bestyrelsens medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis Fejøforeningens holdninger. Ligeledes tolereres ingen angreb på personer ved navns nævnelse uden, at modparten involveres. Foreninger Fejø Husholdningsforening Fmd. Pia Andersen Tlf Fejø Idrætsforening Fmd. Finn Hansen Tlf: Fejø Jagtforening Fmd. Laust Spandet Jensen Tlf Fejø Pensionistforening Fmd. Liselotte Pedersen Tlf: ( ) Fejøhallens Venner Fmd. Gunnar Mortensen Tlf Fejø Drivkvaselaug Dybvig Havn Fmd. Viggo Møller Sørensen Tlf: Hjemmeside: Fejø Centerråd Fmd. Bente Bruun Nielsen Tlf: eller Fejø Møllelaug - Østerby Mølle Fmd. Lars Johansen Tlf: Fejø Erhvervsråd Fmd. Jørgen Andersen Tlf: Vesterby Vandværk Fmd. Else Dürr Tlf.: eller Østerby Vandværk Fmd. Thomas Nielsen Tlf Grundejerforeningen Vestergård Fmd. Stig Kristiansen Tlf Grundejerforeningen Strandly Fmd. Søren Lorentzen tlf Grundejerforeningen Sletteren Fmd. Jørn Husted-Madsen Tlf Fejø lokalhistorisk Arkiv og Museum Arkivleder Bjarne A. Madsen 1. tirsdag i md. kl Tlf Fejø Gruppe Det Danske Spejderkorps Gruppeleder: Finn Hansen Tlf: Fejø Både- og Fiskeriforening Fmd. Ole Wallin Tlf: Fejø Billard Klub Fmd. Anna Norman Whitta Tlf Foreninger Foreningen Havhesten Formand: Winnie Pold Fejø Amatørscene Formand: Lis Komind Tlf: Fejø Aftenskole Leder Søren Mazanti Berthelsen tlf / Fejø Ungdomsklub Klub Kaos tirsdag og torsdag fra til på skolen Fejø Tromle-Laug fmd. Jørgen F. Jensen kasserer Povl H. tlf Musikværket Fejø Fmd. Martin Norman Pedersen Tlf Officielle Posthus hos SPAR købmanden Mandag - fredag kl Tlf Bibliotek Fejø Skole Torsdag kl Tlf Fejø Præstegård Provst Bjarne Madsen Tlf Fejøfærgens døgnbetjening (Callcenter der er bemandet døgnet rundt) Landbetjent Herredsvej 179, 2.sal tirsdag i lige uger kl Dybvig Havn Havnefoged Claus Thustrup Nielsen Tlf Fejø Telebus (Gratis) Tlf Indholdsfortegnelse 4 Projekt Dybvig Havn 5 Go e Energier 6 Lokalhistorisk arkiv 7 Fejø Permakultur og Omstilling 8 Fejø Landhandel og Kunstnerhus 9 Børnehus/Spejder 10 Hallens Venner/Bibl./Både-og F. 11 Pensionistforeningen 12 Musikværket 13 Fejøs fremtid Kirkesider 16 Husholdning/Biblio./Grublerier 17 Fejø Centerråd/Fælles udflugt Opslagstavlen Annoncer 24 Fejø Amatørscene

3 . Lægens åbningstider marts-april 2011 Åbent mandag, onsdag og torsdag 9-11 tirsdag UNDTAGEN: Åbent fredag den 25. marts, samt fredag den 8. og 29. april. Åben ved dr. Svensson marts kl Lukket den og marts Påskelukket april, dog åbent ved dr. Svensson man d.18. april kl Telefontid 8-9 på Tidsbestilling 8-11 på LÆGEVAGT: Vagten i påsken passes fra Femø. Venlig hilsen, Jan Kofod Larsen, Ø-læge Aktivitetskalender 3 Fejø Centeret Kontoret Telefon: (Callcenter som omstiller) Madklubben v/connie Mortensen Telefon mellem kl. 8-9 og kl Onsdagsværkstedet BANKOSPIL Den sidste tirsdag i hver måned kl Frisør: Pia Andersen Tlf kommer på centeret tirsdag i lige uger Marts Tirsdag d.15 kl 19 Skolen Idrætsforenings Generalforsamling Tirsdag d.15 kl 16 Herredsvej 11 Fejø Kunstnerhus start-up møde (s.9) Torsdag d.17 kl Biblioteket Bibliotekscafe (s.18) Lørdag d.19 kl 14 Møllen Generalforsamlingen (dørene åbnes kl 13) Lørdag d.19 kl 13 Nakskov Bibliotek Foredrag om Berlin (s.10) Mandag d.21 kl Centeret Centerrådets Generalforsamling (s.17) Tirsdag d 22 kl Færgen Husholdningsforeningens filmaften Lørdag d.26 kl 13 Hallen Gymnastikopvisning Mandag d 28 kl 19 Arkiv Generalforsamling m. foredrag kl 20 ( s.6) Tirsdag d 29 kl Skolen Fejøforeningen Generalforsamling Torsdag d 31 Deadline for Tilmelding til 112-akuthjælpeordning (s.18) April Lørdag d.2 kl 18 Skolen Teaterpremiere Midt i Kontortiden (tilmelding)(s.24) Søndag d.3 kl 14 Skolen Teater Midt i Kontortiden (s.24) Tirsdag d.5 kl 13 Centeret Bankospil (tilmelding) (s.11) Tirsdag d.5 kl 20 Arkiv Film interview med Gerda Jørgensen Mandag d.12 kl Centeret Sangerinde Jeanett Ulrikkeholm (s.17) Torsdag d.14 kl 19 Skolen Generalforsamling - Husholdningsforening (s.16) Fredag d.15 søndag 17 Fejø Retreat Permablitz i den nye køkkenhave (s.7) Fre/lør. d.22/23 Hallen Påske Badminton turnering - tilmelding (s.10) Lørdag d 23 kl Fejø Nykro MikeAndersen Duo - Musikværket (s.12) Lørdag d.30 kl 13 Dybvig Generalforsamling - Fejø Både- og Fiskeriforening (s.10) Lørdag d.30 kl 8 Dybvig Søsætning Maj Tirsdag d.10 kl 13 Centret Tur til Elisabethsminde (tilmelding) (s.17) Torsdag d.12 kl 19 Præstegården Dentalmission i Rwanda m. Charlotte Skou (s.15) Fredag d.20 søndag d.22 Fejø Retreat Urter og Ukrudt Mandag d 23 kl 19 Skolen Generalforsamling - Hallens Venner (s.10) Onsdag d.25 kl. 14 Centeret Damerners butik (s.17) Tirsdag d. 26. april 2011 er deadline for næste nummer af Fejøbladet. Udkommer uge 19

4 Projekt Dybvig Havn BORGERMØDET Løbende orientering -Orientering nr. 2, d. 8. marts 2011 Aktiviter i den forgangne periode: Svar fra Lolland Kommune, Erhverv og Udvikling/ Teknik og Miljø på baggrund af mødet hhv. d. 25. januar og d. 1. marts Konklusionen er, at projektet kan gennemføres under Landzoneloven. Der foreligger nu en oversigt over hvilke love og bestemmelser projektet er underlagt. Det er samme lovkompleks for alle fire delprojekter, herunder bygning, teltplads, legeplads og affaldsplads. 1) Aftale om benyttelse af arealet. Da arealet er ejet af Lolland Kommune skal der indgås en lejeaftale med Hans Borchersen. 2)Dispensation fra strandbeskyttelseslinje. Vil typisk være 300m reglen. Forventet sagsbehandlingstid, ca. 18 uger + 4 ugers klagefrist. 3)Landzonetilladelse. Projektet myndighedsbehandles under Landzoneloven modsat udarbejdelse af lokalplan. Forventet sagsbehandlingstid: ca. 16 uger + 4 ugers klagefrist. 4) 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Da området er kortlagt som forurenet skal der ansøges om en 8 tilladelse efter jordforureningsloven til ændret anvendelse af arealet. Sagsbehandlingen opstartes sideløbende med landzonesagsbehandlingen. Møde med Karin Wood-Pedersen ang. fundraising (Lolland Kommune). Karin tilbyder at være sparringspartner. Hun sidder inde med stor erfaring på dette område. Fundraising: Der er ansøgt Sparlolland. Intet svar d.d. Igangværende aktiviteter: Ovenstående myndigheds ansøgninger sættes efterhånden i gang og fremsendes til de respektive myndigheder. Fundraisingen bliver nu mere intensiv. 2. ansøgning bliver sendt til Realdania. Ja, det er op ad bakke, men der er ikke andre muligheder. Men det lykkes! Med venlig hilsen, Fejøforeningen, Jørgen Møller Lystsejlerne bliver glade for mere vand under kølen i Dybvig Havn. Søsætning 2011 bliver lørdag d.30 april kl

5 Go e Energier Stor opbakning til energiundersøgelsen Undersøgelsen på Fejø af forbrug og interesse for energi har været en succes. Hundrede fejøboere har svaret på spørgeskemaet. 100 husstande vel at mærke så det er en besvarelsesgrad på næsten en tredjedel af befolkningen på Fejø. Det er fantastisk flot. 74 pct. af besvarelserne er fra de fastboende, hvilket udtrykker den daglige forankring på øen, mens 26 pct. af svarene repræsenterer sommerhusejerne, og demonstrerer deres velkomne interesse for energiforsyningen på Fejø. Det er glædeligt. Der er tydeligvis både interesse og vilje til at støtte vedvarende energi på Fejø. Bevidst mindre co2 udslip Svarene viser klart, at allerede nu er begrænset co2 udslip og vedvarende energiløsninger en tydelig prioritet i Fejøboernes valg af energi. Det er de mulige løsninger der vejer, når man individuelt tager ansvar for sit energiforbrug. Brænde er med 51pct. den mest udbredte opvarmningskilde på Fejø, ofte suppleret med andet. 40pct. bruger olie, men kun 18 pct. svarer, at de dækker hele deres varmebehov med olie. 14pct. har en luft til luft varmepumpe og 11 pct. har jordvarme. På spørgsmålet om, hvorvidt man er tilfreds med sin nuværende energiforsyning, men godt kunne tænke sig forandringer svarer 63pct. at de kunne tænke sig forandringer, mens 20 pct. er godt tilfredse og ønsker ikke ændringer. Samtidig udtrykker 54pct. både ønske om mindre co2 udslip og billigere energiforsyning. Lad os vente og se, hvilke udspil der kommer og hvad det koster, er den mest udtalte holdning til fremtidens vedvarende energimuligheder på Fejø. 45pct.tænker sådan. Fejøboerne vil have el fra sol og vind Samtidig er der en 67pct.s klar tilkendegivelse af, at el fra vindmøller ville være et interessant bud på en kollektiv varmeforsyning på øen, ligesom 62pct.gerne så el fra solceller som kollektiv forsyning. Som finale mener 54pct. at co2 neutralitet er en meget vigtig faktor i deres holdning til energikilder. 10 pct. mener det er af afgørende betydning, mens 29pct. forholder sig neutrale, og henholdsvis 7 og 2 pct. mener, at det ikke er så vigtigt, eller er ligeglade. Besvarelserne på energiundersøgelsen på Fejø viser en tydelig og bevidst interesse for co2 neutralitet og en positiv holdning til forsyning med vedvarende energi på Fejø. De tydeligste og mest markante svar findes omkring interessen og prioriteten for el fra vindmøller og solceller. Det tydelige resultat er velkomment for Energiplangruppen. Nu ved vi, at interessen samler sig om, at vi kommer videre med at finde den bedste og økonomisk mest tiltalende måde at forsyne Fejø med el fra vind og sol. Tak for opbakningen til energiundersøgelsen. For Energiplangruppen, Susanne Lautrop El fra solceller 5 El fra biogas Vandbåren varme fra halmfyr El fra vindmøller jordvarme solvarme Andet Grafen viser resultatet af undersøgelsens punkt 13. Hvis jeg skulle tilslutte mig en kollektiv varmeforsyning ville det være afgørende hvor energien kommer fra.

6 Nyt i arkivet og museet: Fra centeret (det gamle bredbånds lokale på 2. sal) har vi fået en rapport om erfaringer med brug af elektroniske medier på en ø i Danmark: Fejø. Summary of an Experiment with Electronic Medias in an Island of Denmark af Jan Ethelberg fra det daværende bredbåndsnet. Rapporten er på 19 sider. Rapporten er uden årstal. Fra Inga Petersen har vi lånt et landkort med Lollands veje. I tiden før udskiftningen. Udarbejdet af civilingeniør Chr. Agerskov. Udgivet af Lollands Arkiv med støtte fra Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet. Det er kartografisk bearbejdet af Geodætisk Institut. Det topografiske grundlag er Geodætisk Instituts kort (rettet 1980). Trykt ved Geodætisk Institut 1985 under tilladelse A466/84. Indkaldelse til ordinær generalforsamling: Der afholdes ordinær generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske Arkiv og Ømuseum i arkivet i skolens kælder Mandag den 28. marts 2011, kl. 19,00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Se sidste blad. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden (John Larsen) i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemskab i 2011 koster kun kr. 50,00 pr. person. Støtteforeningen for arkivet og museet har giro konto nr Efter generalforsamlingen er der kl. 20,00 foredrag om: Den sidste offentlige henrettelse i Danmark Ib Walbum fortæller og viser billeder om, hvordan det gik for sig, da Anders Nielsen, kaldet sjællænder, blev henrettet ved den sidste offentlige henrettelse den 2. november 1882 på Sølvbjerghøj i Tillitze sogn. Alle er velkomne til foredraget, hvor der vil blive serveret kaffe og hjemmebagt kringle af den absolut bedre slags. Ved arkivåbent den 5. april vises interview med Gerda Jørgensen. Interviewet vises fra kl. ca. 20,00 og varer en lille times tid. Åbent i arkiv og museum: Den 5. april og den 3. maj, kl Vel mødt i arkiv og ømuseum! Bjarne A. Madsen 6

7 Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ Hvad er permakultur? En permanent kultur for dyr og mennesker, som tager sigte både lokalt og globalt. Permakultur har 5 principper: jord, luft, ild, vand og organisation. Ud fra de principper og ud fra etikken at drage omsorg for mennesker, at drage omsorg for naturen og at recirkulere overskud kan man udarbejde design, der tager højde for alle menneskets behov SAMTIDIG med at vi ikke driver rovdrift på naturgrundlaget. Pernille fortæller om sin interesse for får og uld. Hvad er omstilling? Omstilling er at vi som lokalsamfund selv går i gang med at omstille os til den tid, der er ved at komme, hvor olie ikke er så billig og tilgængelig en resurse for os alle på Fejø. Vi skaber selv vores samfund, så det bliver godt for os alle at leve i. For eksempel at vi selv går i gang med at dyrke vores grøntsager, så vi bliver uafhængige af olie til transporten. Herved slipper vi også for CO2 fra lastbiler og flyvemaskiner. Sidste nyt Den 14. februar holdt vi generalforsamling og lagde Fejø Permakultur og Fejø Omstillingsinitiativ sammen, så det nu er een forening. (Den nye logo er ikke færdigtegnet endnu. Red.) Vi er 12 medlemmer, bestyrelsen er Anne og Mick Moloney ( ), Kirsten Maria Klibo ( ) og suppleant Peter White. Medlemsskab koster kr. 250,- pr år. Desuden har vi en mailingliste for de, som er interesserede. Det koster ikke noget. Henvendelse til een fra bestyrelsen. Aktiviteter Vore aktiviteter er åbne for ALLE, også for ikke medlemmer og ikke-fastboende. Se datoerne i kalenderen. Tilmelding og yderligere oplysning om nedenstående aktiviteter, kontakt Kirsten Maria ( ). I april har vi en permablitz på Fejø Retreat, Storemosevej 32 I maj har vi Spis dit eget ukrudt. I juni har vi en cykelreparationsdag, endnu ikke datosat I juli har vi 2 spændende uger: Sustainable Clothes Design ( juli) og Nyd livet med kreativitet og permakultur ( juli). Anne Moloney Til kalenderen: april: Permablitz i den ny køkkenhave på Fejø Retreat maj: Urter og Ukrudt, sted: Fejø Retreat Fotos (John Larsen) fra Uld kursus i Den Lysegrønne Ø, 19/2. Anne får det at spinde til at se nemt ud! 7

8 Fejø Landhandel og Kunstnerhus Nyt sted nye muligheder på Fejø Fejø Landhandel og Kunstnerhus på Herredsvej 11 bliver, håber vi, sammen med Fejø Camping, Vesterbys svar på det fashionable sejlermiljø i Dybvig sagt i venligt drilleri. I hvert fald rykker vi nu. Kirsten Maria Klibo, Susanne Lautrop og Henning Mogensen udgør vi et bag Fejø Landhandel, som i løbet af den næste måneds tid går i gang med at indrette huset på Herredsvej 11, hvor der engang var Gartneri til en hyggelig butik, som vi kan åbne til Påske. Fejø Landhandel bliver en butik med økologiske varer så konsekvent som vi overhovedet kan gøre det - special mel, bønner, gryn, dåser og økologiske grønsager fra øen om sommeren. Desuden lokalt og importeret kunsthåndværk af god kvalitet. Vi vil forhandle de varer, som vi i dag er mange, der kører til Maribo, Nykøbing, Vordingborg eller København for at købe i helsekost- eller andre specialforretninger. Når Fejø Landhandel åbner, håber vi det vil føles både nemmere, sjovere og hyggeligere at købe de samme varer på Fejø. Så vi kan holde nogle af de indkøb på Fejø, som ellers bliver lagt på Lolland. Til glæde for Fejø Landhandel og for Købmanden. Fejø Landhandel og Købmanden skal kunne få glæde af hinanden. For man åbner jo ikke en ny butik på Fejø, uden at gøre sig tanker om, hvordan den vil komme til at falde ind i det forretningsliv, der findes i forvejen. Vi værdsætter Spar Købmandens dygtige og alsidige forretningsindsats og forretningens betydning for øens liv og fremtid. Det ville være en katastrofe, hvis der ikke fandtes en velassorteret og mangfoldig købmand, og hvis dens fremtid ikke føltes sikret på Fejø mange år fremover. Derfor vil vi i Fejø Landhandel gerne bane et nyt spor og bidrage til et nyt miljø, der kan gøre Vesterby til et interessant sted at tage hen og handle økologi - også set fra Lolland siden. Et miljø, der bidrager med aktivitet, der naturligt vil brede sig opad øen. Fejø Landhandel bliver en specialforretning, og vi kommer til at forhandle nogle andre varer end det, der udgør Spar Købmandens nuværende sortiment, hvilket vi vil respektere. ( Uden at vi dog af den grund vil risikere at forfalde til karteldannelse.!) Win-win for alle parter, er det vi ønsker at opnå, idet vi kan befordre hinandens muligheder gennem gensidig respekt. Storkøb har været en måde at prøve Fejø Landhandels økologiske koncept af, idet vi ved månedsskiftet februar-marts gennemførte en Storkøbs event, hvor man på baggrund af en bestillingsliste kunne bestille økologiske varer i større mængder med 5 pct. rabat. Storkøbsmuligheden vil evt. blive gentaget endnu en gang inden detailbutikken åbner. I så fald informerer vi på mailinglisten. Huset, Herredsvej 11 er et dejligt stort hus med en skøn have rundt om Fejø Landhandel kommer til at indrette sig i den ene halvdel af huset, mens vi i visionen ser et Kunstnerhus udvikle sig i den anden halvdel af huset. Et kunstnerhus med værksteder for uld og tekstil med plads til spinding og vævning, et maleværksted til akryl og andet billedarbejde, og endelig et keramikværksted til ler og skulpturel formgivning med ovn og evt. drejeskive. Værkstederne skal være fleksibelt tilgængelige, så man gennem køb af nøgle til Kunstnerhuset, kan komme og gå, og mødes med sine værksteds venner, når det passer bedst. Vi ønsker at Fejø Landhandel og Kunstnerhus bliver et fælles miljø, der gensidigt støtter og gavner hinanden. Samtidig er det vores intention, at de to funktioner bliver drevet uafhængigt af hinanden, således at Kunstnerhuset lejer sig ind hos Fejø Landhandel, og aktiviteterne i Kunstnerhuset formes af en egen styringsgruppe. f. Fejø Landhandel og Kunstnerhus, Susanne Lautrop 8

9 Nyt fra Børnehuset Marts 2011 I skrivende stund skinner solen, og der er lovet 7 grader i dag. Endelig, nu må foråret være på vej og vi glæder os. Så skal der gang i udelivet med leg, cykelture, plante og så m.m. Den seneste tid er gået med fastelavnsaktiviteter. Vi har lavet masker i alle afskygninger, vi har lavet fastelavnsris og i fredags kulminerede det hele med fastelavnsfest, hvor vi slog katten af tønden sammen med skolen. Vi startede med at synge og danse og derefter blev der slået til tønden i 3 hold. Kattekonger blev: Dea, Luke og Klara. Kattedronniger blev Thea, Ronja og Claire. Der var lidt slik i tønden og der vankede også fastelavnsboller, så hvis det ikke svandt i madpakken den dag, er der en forklaring.. Lørdag d. 26. februar holdt børnehusets forældrebestyrelse en temadag om, hvordan vi ved at fortælle om det gode ø-liv, det gode familieliv og dermed det gode børneliv får flere familier til at flytte til Fejø. Referat af dagen kan læses i Fejø bladet (se side 13). Mandag d. 28. februar var det Malenes sidste dag. Vi er kede af at sige farvel, men da vi til sommer kun har 7 børnehavebørn tilbage skal vi ikke være så mange voksne. Vi håber at se Malene her på besøg. Tak for den tid og held og lykke med jobsøgningen. Jonna Loppemarked Spejdernes næste loppemarked finder sted pinselørdag d. 11. juni fra Har du gode effekter, du gerne vil donere, kan du ringe til Kasper på Vi modtager ikke: Hårde hvidevarer, store møbler, senge, tøj eller bøger. Og vær sød at huske: vi ønsker ikke, man sætter loppeting ved hytten, med mindre man har aftalt det med Kasper. Alle spejdere, der har mulighed for det, må gerne sætte kryds i kalenderen til at hjælpe med at sælge. På gruppens vegne Merete, juniorleder Resultat af grupperådsmøde Der blev valgt en ny Grupperådsforemand : Lene Støvring Kasserer: Jan Kofod Larsen så gruppen kan forsætte indtil videre. Der bliver stadig en ledig juniorlederpost til sommer, så hvis du har lyst til at gøre en indsats for pt. 19 glade spejderunger i alderen 6-13 år, så ring til Merete ( ) og hør, hvad det kræver af indsats og færdigheder at løfte med. Læs hele referatet på spejdernes blog: Fejø Kunstnerhus - under dannelse Kom og vær med Tirsdag 15.marts 2011 kl , Herredsvej 11 Er du til uld, spinding eller vævning, billedværksted eller keramisk formgivning...? Vi opfordrer alle, der føler sig tiltrukket af at være med i Kunstnerhuset, hvad enten det er som aktiv kunsthåndværker (uden ambitionspres), som igangsætter, istandsætter eller andet, til at henvende sig og være med til at forme huset. Præsentation og besigtigelse af lokaler Herredsvej 11 Dannelse af en styregruppe til Fejø Kunstnerhus. Planlægning af fælles arbejdsdage Yderligere information: Fejø Landhandel og Kunstnerhus - Herredsvej 11, Fejø 9

10 En aften i Berlin - foredrag ved Peter Wivel og Henriette Harris på Nakskov Bibliotek lørdag d. 19. marts kl P Å S K E B A D M I N T O N fredag den 22/4 og lørdag den 23/4 Meld dig til denne populære og sjove traditionsrige turnering i påsken. Som vi plejer, spilles der i flere rækker : mix, herre- og dame doubler samt single - på alle niveauer, og du kan deltage i flere rækker. Man tilmelder sig enkeltvis, og makkerne findes ved lodtrækning. Vi ser frem til et par gode og sjove dage, hvor det kammeratlige, familiære og hyggelige er i højsædet. Efter hver kamp - byder vinderne på en drink - vand - øl til taberne. Pris for deltagelse kr. 75,- Sidste tilmelding er den 15/4. Mere info og tilmelding til: Eskild tlf eller William tlf mail : Michael tlf mail : GENERALFORSAMLING Fejø Hallens Venner afholder generalforsamling d.23 maj, kl på Fejø Skole. Berlin er en spændende by med en lang og rig historie både før, under og efter Hitlertiden. Peter Wivel har været chefredaktør på Weekendavisen og Berlingske Tidende og er nu korrespondent for Politiken, med speciale i Berlin. Sammen med sin hustru, journalist og cand.mag. Henriette Harris fortæller de om Berlin, byen som er mange danskes rejsemål for kortere eller længere perioder på grund af byens rige kultur, dens spændende historie, hvor man kan opleve næsten alle stilarter og med tydelige spor af den nyere historie. Peter Wivel er født i 1943 i København. Han har arbejdet som journalist siden 1969 bl.a. som korrespondent i London og Paris og chefredaktør for Information, Weekendavisen og Berlingske Tidende. Tysklands historie har han fulgt tæt siden 1960 erne. Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun har boet to år i Italien og er cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie fra Københavns Universitet og Università degli Studi di Napoli L Orientale. I 1998 blev hun journalist på Berlingske Tidendes kulturguide Alt om København. I 2004 flyttede hun til Berlin, hvorfra hun siden har skrevet og fortalt til blandt andre Information, Euroman og DR2 Udland. Billetter á 30,- kr. kan købes på såvel Nakskov Bibliotek som Maribo Bibliotek. Venlig hilsen Alfred Christensen LollandBibliotekerne Fejø Både- og Fiskeriforening Afholder ordinær generalforsamling lørdag 30. april 2011 kl. 13 i klubhuset på Dybvig. Dagsorden ifølge vedtægterne annonceres ved opslag primo april. Indkomne forslag til denne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 10

11 OVERSIGT OVER ARANGEMENTER FOR SÆSONEN 2011 OG 2012 GENERALFORSAMLING OG BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR KL.12 BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. MARTS TILMELDING IKKE NØDVENDIG BANKOSPIL TIRSDAG DEN 5. APRIL TILMELDING SENEST 24.MARTS FÆLLESUDFLUGT LØRDAG DEN 7.MAJ SOMMERTUR VIL BLIVE PLANLAGT ÅBENT ARANGEMENT VIL BLIVE PLANLAGT SNAREST BANKOSPIL TIRSDAG DEN 4. OKTOBER TILMELDING IKKE NØDVENDIG BANKOSPIL BANKOSPIL TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER TILMELDING IKKE NØDVENDIG TIRSDAG DEN 6.DECEMBER TILMELDING SENEST 24. NOVEMBER JULE BOWLING VIL BLIVE PLANLAGT ÅR 2012 BANKOSPIL TIRSDAG DEN 3. JANUAR TILMELDING IKKE NØDVENDIG GENERALFORSAMLING OG BANKO TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR TILMELDING SENEST DEN 24.JANUAR YDERLIGERE OM ARANGEMENTER VIL FØLGE. PÅ BESTYRELSENS VEGNE, LISE-LOTTE, TLF NYT FRA DRIVKVASELAUGET Vi afholdt generalforsamling d. 23. februar i det gule pakhus, med alt for få medlemmer. Bernhard havde ønsket at komme ud af bestyrelsen, har været med i mange år, og udført et stort arbejde. Det skal han have tak for. Ny i bestyrelsen er Jørgen Loug. Velkommen til Jørgen. Ellers var der genvalg, med Viggo som formand og Marie som næstformand og Finn som kasserer. Vi er begyndt at arbejde lørdag formiddag, så vi håber at rigtig mange vil møde og hjælpe med at klargøre bådene. Viggo Møller Sørensen Formand 11

12 12

13 Mødet om Fejøs fremtid set fra børnehøjde Bestyrelsen for Fejø Børnehus havde lørdag indkaldt alle interesserede til møde om Fejøs fremtid set fra børnehøjde. Overskriften var: Ø-liv et godt familieliv et godt børneliv! Mødet foregik fra og store børn fra øen stod for børnepasning af de mindre. Der blev spillet Wii, set film, hygget og leget. Der var ca. 30 fremmødte og formen var en vekslen mellem små oplæg og meningsudveksling. Oplæggene kom fra: - Tine Wulff fortalte om arbejdet i en dialoggruppe bestående af andre forældre, pædagogisk konsulent, sektorchef, skoleleder og skolechef og udvalgsformand Tom Larsen, hvor man drøfter Fejø skoles fremtid. - Kasper Tøgern formand i Fejøforeningen, fortalte om hvilke initiativer der lige nu er i gang i bosætningsgruppen og det er mange. En del af projekterne har børnefamilier som målgruppe. - Jonna Nielsen, leder i Børnehuset, beskrev hvorfor det er et godt Børneliv at vokse op på Fejø og hvilke positive og negative sider det giver for børnenes udvikling. Der er helt klart flest positive. Ivar Dencker styrede slagets gang og guidede os flot gennem mødet. Sammendrag fra dagen: Uden Børnehus - ingen skole og omvendt. Uden Børnehus og skole ingen tilflytning af børnefamilier. Hvem vover pelsen og flytter til en ø, hvor børnepasning og skolegang er en usikker faktor? Derfor er der brug for samarbejde og forhandling med politikere, direktion, sektorchefer m.fl for at få garantier der kan sikre arbejdsro i en periode. Beboerne på Fejø trækker gerne i arbejdstøjet for at tiltrække børnefamilier. Ikke bare for at bevare Børnehus og skole, men fordi der er plads til mange flere familier, der kan få gavn af det unikke liv, tilføre øen nyt og gøre den endnu mere dynamisk. Debatten gik vidt omkring årsager, sammenhænge, fortid, nutid og fremtid. Der var fokus på, hvordan vi får fortalt de gode historier om børnelivet, hvordan vi får dem formidlet og hvem der er målgrupperne. Hvordan vækkes folks nysgerrighed? Buddene var mange og der var enighed om at fokusere på det positive fordi klynk og jammer ikke bevæger nogen. Mødet sluttede med at der blev nedsat 4 grupper som arbejder videre med følgende emner: - De gode historier Gruppen indhenter de gode historier om ø-livet, og taler liv i det vi allerede gør og kan, får tilflyttere til at fortælle hvorfor de valgte Fejø, og hvad det har betydet for deres liv. Historierne formidles i høj grad elektronisk på diverse hjemmesider. - PR gruppe som tager kontakt til diverse ugeblade, tidskrifter, fagblade m.m. og opfordrer journalister til at lave artikler. - Gruppe der vil præge udvikling af skole og børnehus så vi har et særligt, fælles varemærke. Det kunne være at her gør vi noget ud over det sædvanlige med sproget, motorikken, de sociale færdigheder e.l. Noget man ikke kan få alle andre steder. - Flygtningefamilier. Har vi noget særligt at tilbyde. Vil og kan vi rumme dem? Forældrebestyrelsen i Børnehuset er tovholdere og arbejder tæt sammen med bosætningsgruppen. Dagen sluttede med fællesspisning af medbragt mad. 13

14 Gudstjenestelisten: 3. s. i fasten, den 27. marts, kl. 10,00 Midfaste, den 3. april, kl. 10,00 Mariæ Bebudelse, den 10. april, kl. 10,00 Palmesøndag, den 17. april, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00 Skærtorsdag, den 21. april, kl. 10,00 Langfredag, den 22. april, kl. 10,00 Påskedag, den 24. april, kl. 10,00 - dåb 2. påskedag, den 25. april, kl. 10,00 1.s.e. påske, den 1. maj, kl. 10,00 2. s.e. påske, den 8. maj, kl. 10,00 3. s.e. påske, den 15. maj, kl. 10,00 Bededag, den 20. maj, kl. 10,00 med konfirmation Kirkekontakter: Provst Bjarne A. Madsen Storemosevej 109, 4944 Fejø Tlf E-post: Formand Per Strunch, Strandvejen 3, 4944 Fejø Tlf Kirkeværge Elin Henriksen Herredsvej 132, 4944 Fejø Tlf Kasserer Charlotte Skou Vestergårdsvej 1, 4944 Fejø Tlf Graver Hanne Humble Slettervej 12, 4944 Fejø Tlf Mobil Døde: Ole Jensen, Dybvigvej Kirkebilen er gratis og kører hver søndag og bestilles hos sp. på tlf. nr Døbte: Anna Mathilde og Magnus Fokdal-Knudsen Konfirmander: Sofie Agerskov Dencker, Herredsvej 23 Mads Sønderskov Hansen, Storemosevej 85 Rosa Walther-Larsen, Hjortemosevej Menighedsrådsmøder: Den 18.4., 23.5., 27.6., 22.8., 26.9., og Møderne holdes i præstegården og begynder kl. 19,

15 Sognemøde torsdag den 12. maj, kl. 19,00 i konfirmandstuen om Dentalmission i Rwanda Charlotte Skou fortæller og viser billeder fra turen til Rwanda (Dentalmissionen,Tandsundhed uden Grænser, SOS-børnebyerne og The land of a Thousand Hills ) Husk tandbørsten! I pausen mellem møderne serveres der kaffe Iflg. Lov om menighedsråd 41, stk. 2, indkaldes der hermed til: Menighedsmøde torsdag den 12. maj, kl. 20,00 i konfirmandstuen om Menighedsrådets virksomhed 15

16 Fejø husholdningsforening den kreative Torsdag den 14. april kl på skolen afholder vi GENERALFORSAMLING. Foreningen sørger for kaffe og kage. Pris: 30 kr. Medbring venligst en ting til ca. 30 kr. til et pakkespil. Tilmelding bedes ske senest den 8. april til Pia Andersen, tlf Bibliotekscafé Der udkommer hvert år et væld af både gode og dårlige bøger. Hvilke af dem, der er værd at læse og hvilke, der ikke er det, det vil der i visse tilfælde være delte meninger om. Men hvis man har lyst til at høre, hvilke bøger tre læseivrige bibliotekarer kan anbefale, så bliver der nu mulighed for det på Fejø Bibliotek. Det er bibliotekarerne Bente Engelund Knudsen, Birthe Magnusson og Axel Lund Larsen, der inviterer til et par hyggelige timer om litteratur. De er flittige læsere, og i kraft af deres arbejde ved LollandBibliotekerne, har de god mulighed for at følge med i, hvad der udkommer af nye bøger. I Bibliotekscaféen præsenterer de på skift et udvalg af deres personlige favoritter fra den forgangne bogsæson samt de mest uforglemmelige læseoplevelser fra tidligere år. Når arrangementet kaldes en Bibliotekscafé, så er det selvfølgelig, fordi der bliver serveret lidt undervejs. Men det er ganske gratis at deltage. Arrangementet afvikles på Fejø Bibliotek torsdag d. 17. marts kl Venlig hilsen Alfred Christensen LollandBibliotekerne OBS! Bibliotekets åbningstid er ændret fra tirsdag til TORSDAG kl GRUBLERIER FRA MØLLENAKKEN Gid jeg var bjørn eller pindsvin, så ville jeg grave mig ned, og først komme frem fra mit lune hi til forårs herlighed. Jeg er så træt af vintervejr, af kulde, sne og blæst, af krager som der muntrer sig og bare larmer hæst. Nej, gid den lille lærkelil snart kommer med sin sang og op mod sol og skyfri himmel kvidrer dagen lang. Da glemmer jeg al vintergru og lever her og nu, og jeg kan næsten ikke vente og jeg spø r: Kan du? Venlig hilsen BENTE BRUUN 16 OBS

17 FEJØ CENTERRÅD v/bente Bruun, formand. HUSK, at der afholdes generalforsamling mandag den 21. marts kl Det foregår i spisestuen på centeret og alle er velkomne. Vi trakterer med kaffe og hjemmebagt kringle. Dagsorden ifl. vedtægter. På valg er Bente Bruun, Tove Jensen og Minna Jensen. Endvidere suppleanterne Else Dürr og Åse Hansen samt revisor Allan Glasdam. Alle modtager genvalg. Indvielsen af træningslokalet er udsat indtil videre, idet vi venter på, at der bliver lagt et nyt gulv. Mandag den 12. april kl kommer sangerinden Jeanett Ulrikkeholm og underholder. Hun synger og akkompagnerer selv på guitar og lut. Repertoiret bliver folkeligt, festligt og med fællessange. Koncerten bliver tilpasset årstiden og Jeanett har en smuk og kraftig stemme, som I kan glæde jer til at høre. Vi trakterer med kaffe og de skønne lagkager fra Den lysegrønne ø. Tilmelding er nødvendig og bedes ske enten på listen i spisestuen eller til Bente Bruun, tlf senest den 5. april. Det koster 20 kr. at deltage. Forårsudflugt for hele øen til Andelslandsbyen Nyvang og Bjernede kirke lørdag den 7. Maj 2011 Vi tager færgen fra Vesterby kl Fra Kragenæs kører vi med Funchs bus til Andelslandsbyen i Holbæk. Undervejs holder vi en kort kaffepause.efter ankomst er der bestilt middag kl bestående af en varieret buffet excl.drikkevarer. Kaffe kan købes samme sted. Kl kan man besøge de forskellige seværdigheder efter ønske og interesse Dagen afsluttes med et besøg i Bjernede kirke (rundkirke). Vi tager færgen retur til Fejø kl Pris: Kun kr. 230,00, børn 4-12 år kr. 115,00 Tilmelding: Senest 1. maj til Søren Schou eller Hanne Frederiksen Bussen sponsoreres af de arrangerende foreninger:pensionistforeningen,husholdningsforeningen, Centerrådet, Menighedsrådet, Arkivet og Fejøforeningen Damernes butik kommer på besøg på Fejø ældrecenter Tirsdag den 10. maj (hvor vinteren forhåbentlig er helt overstået) inviterer vi på tur til Elisabethsminde ved Maribo. Stedet er et besøgscenter, hvor man har bevaret en stor del af gamle danske husdyrracer. I løbet af eftermiddagen indtager vi den medbragte kaffe og kage. Vi skal med færgen kl og kører i private biler. Rollator og kørestol kan medtages. Tilmelding er nødvendig og bedes ske enten på listen i spisestuen eller til Bente Bruun, tlf senest den 5. maj. Det koster 20 kr. at deltage. Muuh Se nærmere på opslag 17 Onsdag d. 25. maj kl Stor smart kollektion -nu også herretøj

18 Tak Tusinde tak for den venlige deltagelse ved Svends sygdomsforløb. Tak for blomster og den venlige deltagelse i forbindelse med bisættelsen. Tak for besøg, for samtaler og for de flotte blomster jeg har modtaget. De varmeste hilsner fra Gerda. Et hjerteligt tak til alle som var med til at gøre vores fødselsdage festlige, samt tak for alle de flotte gaver og blomster. Tak! Linda og Arne STORT TAK for opsætningen af den meget flotte æresport, og alle de dejlige gaver. Tak til alle dem der kom og gjorde dagen til en, vi vil huske i mange år fremover. Mange kærlige hilsner, Kobberbrudeparret Ea og Hans Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Oles bisættelse. Tak for alle de smukke kranse og blomster. Ruth og Marianne Købmandens åbningstider påsken 2011 Mandag den 18/ Tirsdag den 19/ Onsdag den 20/ Skærtorsdag 21/ Langfredag 22/ Påske lørdag 23/ påskedag 24/ påskedag 23/ Henrik Og Nellie Tilmelding til 112-akuthjælperordning. Region Sjælland har taget det gode initiativ at iværksætte en 112-akuthjælper ordning for en række mindre øer, heriblandt Fejø. Ordninger kan ses som en udvidelse af det hjertestarterhold vi hidtil har haft på øen. Man er nu kommet så langt at man går i gang med den nøjere planlægning, og vi vil derfor bede interesserede der kunne tænke sig at være 112-akuthjælpere om at melde sig. Det kan enten foregå på mail til ved at ringe til , eller ved at skrive sig på en liste, der vil blive ophængt hos købmanden og på ældrecentret. Deadline er 31. marts. Man skal være nogenlunde rask og rørig, have en mobiltelefon. Det skader ikke at have adgang til en bil, men ellers er der ingen forudsætninger for at deltage. Vi regner med at have plads til 12 personer. 18 Kort om 112-akuthjælper ordning. Består af frivillige fra lokalområdet, som har modtaget undervisning i udvidet førstehjælp. Undervisningen foregår i lokalområdet. Der tilbydes endvidere halvårlige vedligeholdelsesuddannelser. Uddannelsen giver 112-akuthjælperen mulighed for at anvende hjertestarter, epipen og ilt. Der opstilles lokalt et 112-depot, indeholdende udstyr til 112-akuthjælperens brug, herunder udstyr til avanceret førstehjælp, hjertestarter og ilt. Regionen etablerer samt betaler driftsomkostningerne til depotet. Ved behov tilkaldes 112-akuthjælperen fra regionens vagtcentral via en SMS besked til mobiltelefon. Det er frivilligt om 112-akuthjælperen ønsker/kan respondere på kaldet - men det registreres i regionens vagtcentral når depotet åbnes - og hjælpen derfor er på vej. Et udkald af lokale 112-akuthjælpere vil ikke forsinke tilkald af andre præhospitale ressourcer(akutbil, ambulance eller lægehelikopter). Jan Kofod Larsen

19 Høstmarked på Elisabethsminde Har du lyst til at have en bod eller lignede så er du velkommen til at deltage til høst marked på Elisabethsminde den 4 september Elisabethsminde er et besøgssted på Lolland ved Hillested med gamle danske husdyr. Det er på en gammel gård som Knut og Jonna Hansen lever på og af. Det er et meget besøgt sted især for børnefamilier og børnehaver. Knut er altid klar med en god, gammel historie. Så han vil gerne invitere folk til høstmarked. Til høstmarkedet er der boder, mad, hestevognskørsel, gamle biler og gamle traktorer. Sidste års besøgstal var 2200 personer. Det er gratis at have en bod. For mere information er du velkommen til at ringe til Knut på tlf Skal du sælge din ejendom? Global markedsføring lokal fremvisning Ejendomsfirmaet Kraneled formidler ejendomme på Fejø. Har du et hus (helårs- eller fritidshus) til salg eller overvejer du at sælge, så kontakt Kraneled for et uforpligtende tilbud. For at sikre hurtig og effektiv fremvisning for mulige købere, har jeg lovet at være nøgleholder. Lene Støvring, Anne-Lisbeth Petersen og jeg vil være det lille team der lokalt åbner huse og fremviser for interesserede købere. Alt andet arbejde i forbindelse med salget som forhandlinger, annoncering, internet osv. står Kraneled for. Om Kraneled Ejendomsfirmaet Kraneled er et 22 år gammelt ejendomsfirma med base på Møn. Kendt og anerkendt for effektiv og struktureret markedsføring og godt salg. Ring til Kraneled på telefon: for en uforpligtende vurdering af din ejendom og en snak om, hvordan netop din ejendom kan markedsføres og sælges. Vil du vide mere om firmaet, så kig på Kirsten Sydendal Mandag til torsdag Fredag Lørdag-søndag Tømrer/Snedker Større som mindre tømrer/snedker arbejde med kvalitet udføres til Øen s bedste priser. De ringer, og jeg kommer straks til Fejø Mike B. Rasmussen ApS Kragenæs Tlf.:

20 UDLEJNING AF SOMMERHUS 300 år gammelt bindingsværkshus med stråtag, nænsomt restaureret, med både vaskemaskine, opvaskemaskine og tv. 50 m2 fordelt på 1 soveværelse og åbent køkken til stuen. Stor fordel kun 5 minutters gang til købmanden. Havudsigt mod Bandholm. Vi har Blåt Flag strand på Fejø. Udlejes på ugebasis. Ved flere uger gives der rabat. Ring til Minna på telefon eller til: 20

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014 Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING

ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING Gørding Sogneblad Nr. 03 Årgang 21 Marts 2014 ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 21. april 2014 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag - søndag

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips.

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips. STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 48 13. årgang Februar, marts, april og halvdelen af maj 2014 Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips. Til venstre:

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere