Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet"

Transkript

1 Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009

2 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig med kryptologi, at hvis en person Alice ønskede at sende en krypteret besked til en anden person Bob, så var Alice og Bob nødt til at mødes inden og udveksle en hemmelig nøgle. Dette lyder måske ikke som et stort problem, men i 1970 erne var eksempelvis banker begyndt at sende elektroniske beskeder til hinanden. Og det er nemt at se hvilke problemer, der i dag ville være med mange millioner brugere af Internettet, der ønsker at kunne lave sikre nethandler i mange tusinde netbutikker. Midt i 70 erne finder Whitfield Diffie og Martin Hellman på en protokol 1, hvor Alice og Bob uden at dele nogen nøgle i forvejen og uden at mødes kan generere en hemmelig nøgle, der kan bruges til kryptering. Diffie og Hellman viste, at den tidligere antagelse om, at Alice og Bob skal mødes og udveksle nøgler inden, de kan kommunikerer. Deres arbejde inspirerer Ron Rivest, Adi Shamir og Len Adleman til at opfinde RSA kryptosystemet, som er det første kryptosystem med offentlige nøgler. Ideen bag offentlige nøgler er den følgende: Vi forestiller os at Bob får lavet et stort antal ens hængelåse, men kun en nøgle til dem. Bob sender nu hængelåse til alle posthuse. Når Alice vil sende en besked til Bob, putter hun beskeden i en kasse, går ned på posthuset og får udleveret en af Bobs hængelåse som hun smækker og låser kassen, derefter sender hun den låste kasse til Bob. Bob kan nu åbne kassen og læse beskeden, men da ingen andre end Bob har en nøgle, er det kun Bob, der kan læse beskeden. For at dette skal kunne virke i praksis skal de fysiske hængelåse skiftes ud med en matematisk funktion en såkaldt envejsfunktion altså en funktion som det er let at udføre (lukke en hængelås), men hvor det er svært at beregne den inverse funktion (åbne hængelåsen) med mindre man har noget ekstra information (nøgler). I det følgende skal vi se at sådan en funktion kan laves på baggrund af talteori. 2 RSA kryptosystemet En af de envejsfunktioner som RSA bygger på er primtalsfaktorisering. Det er meget nemt at gange to tal sammen, ved brug af en almindelig computer kan dette gøres på få millisekunder også selv om tallene indeholder over 250 cifre 2. Derimod antages det at det tager millioner af år for en supercomputer at udregne tallene p og q udfra tallet N, hvis p og q er ca. ligestore primtal og N = pq. Nu har vi fundet noget der kunne bruges som den envejsfunktion, vi leder efter, vi skal bare have denne funktion hægtet på beskeden, så denne bliver skjult. Generering af nøgler Hvis Bob ønsker at lave et sæt RSA nøgler gøres det følgende: 1 En protokol er en beskrivelse af kommunikation mellem to parter 2 Et tal med 250 cifre er meget stort - det antages at antallet af atomer i Universet er et tal med cirka 80 cifre 1

3 1. Vælg to meget store (over 250 cifre) primtal p og q 2. Beregn N = pq og φ(n) = (p 1)(q 1) 3. Vælg et heltal e så 0 < e < φ(n) og sådan at e og N er indbyrdes primiske 4. Beregn d så ed 1 mod φ(n) Den offentlige nøgle er {N, e} og den hemmelige nøgle er {N, d}. Kryptering og dekryptering Hvis Alice vil sende en krypteret besked til Bob, og hun kender Bobs offentlige nøgle, kan hun gøre det på følgende måde: Lad beskeden m være et heltal < N, cifferteksten c er nu givet ved følgende beregning: c = m e mod N Bob kan dekryptere c med følgende beregning: m = c d mod N Hvorfor virker RSA? Når Bob dekryptere beskeden med ovenstående beregning, virker det på grund af det følgende: Først skal vi huske på at: ed 1 mod φ(n) der eksisterer et heltal k så: ed = 1 + kφ(n) Linie (5) til linie (6) er sand pga. Eulers sætning. m c d (1) (m e ) d (2) m (ed) (3) m (1+kφ(N)) (4) (m 1 )(m φ(n) ) k (5) m1 k m mod N (6) Sikkerheden af RSA Sikkerheden i RSA hviler på, at hvis man ikke kender p og q er det umådeligt svært at regne φ(n) ud og dermed beregne d. Og på at hvis man ikke kender m er det umådeligt svært at regne m ud givet m e mod N, selv hvis man kender N og e. Det er klart at hvis primtalsfaktorisering er nemt, er det også nemt at regne φ(n) ud. Det at det er svært at regne m ud givet m e mod N kaldes for diskret logaritme og er et problem der også antages at være svært, på samme måde som primtalsfaktorisering. 2

4 3 Digitale signaturer Indtil nu har vi beskæftiget os med kryptering, det vil sige det at sende en hemmelig besked, dette kaldes også for konfidentialitet - at holde noget hemmeligt. En anden lige så vigtig del af kryptologi er authentifikation - at bevise over for andre at man er den man påstår man er og at bevise at en besked kommer uændret frem. Hvis vi kort overvejer hvordan ganske almindelige underskrifter (signaturer) virker, eller i hvert fald burde virke. Jeg kan underskrive et dokument hvilket gør at: 1. Det kan afgøres, at det er mig personligt, der har skrevet under. 2. Jeg er juridisk bundet af indholdet. 3. Modtageren af dokumentet kan vise det til en tredjepart, som kan verificere ovenstående. Først forsøger vi at implementere den digitale version af underskrifter på følgende måde, der ligner den analoge udgave: Når Alice ønsker at underskrive et dokument vedhæfter hun en indskaning af hendes underskrift til dokumentet, og sender det afsted. Dette har oplagt den fejl at en anden person, lad os kalde hende Eva, kan kopiere underskriften og underskrive alle de dokumenter hun har lyst til. Derfor er det meget vigtigt, at underskriften på en eller anden måde både hænger sammen med indholdet af dokumentet og vedkommende der skriver under. Her kommer RSA algoritmerne os endnu en gang til hjælp. RSA signaturer Når Alice vil sende en besked til Bob, sådan at Bob kan være sikker på, at den kommer fra Alice og kan bevise dette overfor en tredje person, gør Alice det følgende: 1. Alice krypterer beskeden m med sin hemmelige nøgle så signaturen σ = m d mod N 2. Alice sender beskeden m og signaturen σ til Bob 3. Bob accepterer signaturen, hvis: m = σ e mod N Det er nu klart at hvis en anden person har ændret beskeden uden at kende til d så vil Bob ikke godtage signaturen. 4 Hemmelighedsdeling og sikre flere-partsberegninger I et tidligere afsnit så vi på kryptering som giver konfidentialitet, altså hemmeligholdelse mellem to parter. Dette giver os at Alice kan sende en besked til Bob uden at Eve kan opsnappe den og læse beskeden. En anden form for konfidentialitet er den 3

5 følgende: Alice har en hemmelighed, eksempelvis hendes dankort pinkode, som hun gerne vil opbevare hemmeligt. Alice kan give koden til Bob, og hvis hun senere glemmer den, kan hun få den igen fra Bob. Denne løsning har det oplagte problem, at Bob lærer hele hemmeligheden (pinkoden), heldigvis kender Alice til kryptologi så i stedet for at give hele hemmeligheden til Bob, deler hun den mellem Bob og Claire på følgende måde: Alice finder på et tilfældigt tal h 1 og udregner et andet tal h 2 sådan at h 2 = pin h 1. Nu giver hun h 1 til Bob og h 2 til Claire. Hvis Alice senere glemmer pinkoden, kan hun få de to tal h 1 og h 2 fra Bob og Claire og udregne pinkoden igen, men hverken Bob eller Claire kender til pinkoden. Disse dele af hemmeligheden kalder vi shares. Det ovenstående kan udvides til et system der tager højde for at de personer Alice giver dele af hemmeligheden til, måske også kan glemme disse dele. Dette foregår på følgende måde: Alice vælger en tilfældig linie sådan, at den skærer y-aksen i hemmeligheden, nu er share 1 = værdien for linien i x = 1, share 2 = værdien for linien i x = 2 og så videre. Hvis man kun har en share (et punkt), er der uendeligt mange linier og derfor er hemmeligheden stadig hemmelig. Hvis man har to shares (punkter) er linien entydigt givet, og man kan regne hemmeligheden ud. Dette kan udvides ydderligt, så man i stedet for linier bruger polynomier (2. grads, 3. grads osv. ligninger), dette bygger på følgende fact: et polynomium af grad t er entydigt givet af t + 1 punkter. Dette kaldes Shamir secret sharing (samme Shamir som fra RSA). Det er selvfølgeligt meget smart at kunne at kunne gemme hemmeligheder, men der er en endnu mere smart ting ved overstående. Man kan regne på hemmeligheder, hvilket kaldes sikre flere-partsberegninger. Hvis Alice, Bob og Claire hver har et hemmeligt tal, og de gerne vil udregne summen uden at oplyse tallene, kan det gøres på følende måde: De deler hver deres hemmelighed op i tre dele og giver en til hver. Nu lægger de hver deres tre shares sammen, og deres resultater er nu shares af resultatet af hemmelighederne (Se opgave 5). Det er bevist, at alle beregninger, der kan udføres af en part, også kan udregnes som sikre flere-partsberegninger. 5 Opgaver Opgave 1: Eksempel på RSA kryptering Dette er et eksempel med alt for små tal til at systemet er sikkert. Brug følgende tal: p = 3, q = 11, d = 7 og e = 3. Beskederne kan så være tal i intervallet 0 til Beregn N og φ(n) og vis at nøgleparret opfylder kravene til en nøgle. 2. Prøv at kryptere og dekryptere nogle værdier. Opgave 2: Usikker brug af sikkert kryptosystem Alice har hørt at det er meget svært at bryde RSA kryptosystemet, derfor vælger hun at bruge RSA til at sende en besked til Bob. Hun gør det på følgende måde: 4

6 Bogstaverne nummereres så A = 0, B = 1,..., Å = 28. Hvert enkelt bogstav i beskeden krypteres hvert for sig med Bobs offentlige nøgle, og de krypterede bogstaver sendes til Bob. Bob kan med sin hemmelige nøgle dekryptere de modtagne bogstaver, og får beskeden. Hvorfor er dette ikke sikkert ligegyldigt hvor mange bit der er i nøglen? (Hint: Hvordan vil beskeden hejmeddig komme til at se ud i krypteret tilstand, (tænk på foredraget omkring historiske kryptosystemer)) Opgave 3: Deling af den hemmelige nøgle Tallene der skal bruges til RSA i praksis er så store at de på ingen måde kan huskes i hovedet. Man er derfor nødt til at opbevare den hemmelige nøgle et eller andet sted, og der er derfor en vis risiko for at den kan blive stjålet. Vi skal nu se nærmere på hvordan man kan reducerer risikoen for at det sker, ved at dele den hemmelige nøgle op i to dele. Det gør man ved at vælge to tal d 1, d 2 helt tilfældigt, dog sådan at d 1 + d 2 = d (7) Nu opbevares disse to tal forskellige steder, f.eks. to forskellige computere. I eksemplet ovenfor kunne vi f.eks. have d 1 = 17 og d 2 = ) Argumenter for, at hvis nogen får fat i d 1 eller d 2, men ikke dem begge, så har vedkommende stadig ingen anelse om hvad d er. Ideen er nu at lave en underskrift på m ved, at den computer der har d 1 beregner m d 1 mod N, tilsvarende beregnes m d 2 mod N af den computer der kender d 2. Begge halve signaturer kan nu samles: 3.2) Vis at man kan beregne signaturen m d mod N ud fra de to bidrag m d 1 mod N og m d 2 mod N, nemlig sådan her: m d mod N = (m d 1 mod N)(m d 2 mod N) mod N Opgave 4: Beregning af store potenser Når man skal regne på de meget store tal der i virkeligheden bruges til RSA, er det vigtigt at bruge de mest effektive metoder. Selvom computere er hurtige, går det alligevel alt for langsomt hvis vi ikke tænker os om når vi programmerer dem. Et eksempel: Forestil Jer at I skal beregne mod 33 med blyant og papir eller med en lommeregner, der kun kan de grundlæggende regningsarter. Hvis man bare går i gang uden at tænke, ville man måske gøre som antydet her: mod 33 = mod 33 5

7 altså bare gange 23 med sig selv 17 gange. Det virker som en temmelig stor opgave, men er heldigvis helt unødvendigt. 4.1) Argumenter for at mod 33 = (23 16 mod 33) 23 mod 33; mod 33 = (23 8 mod 33) (23 8 mod 33) mod 33; 23 8 mod 33 = (23 4 mod 33) (23 4 mod 33) mod 33; (fortsæt selv her) Brug dette til at forklare hvordan mod 33 kan beregnes med kun 5 multiplikationer og divisioner. Opgaven her er et eksempel på en generel teknik der hedder square and multiply, som bruges i alle computerprogrammer der anvender RSA. Den er en helt nødvendig forudsætning for at RSA kan bruges til noget i praksis. For de skarpe knive i skuffen kommer her en opgave der går tættere på denne metode. Fact: ethvert positivt tal kan skrives som en sum af 2-potenser (1, 2, 4, 8, etc.): 1 = 1; 2 = 2; 3 = 1 + 2; 4 = 4; 5 = 1 + 4; 6 = 4 + 2; 7 = ;... (8) Dem der kender til binære tal ved hvorfor, men det behøver man ikke at vide noget om i denne opgave. 4.2) Brug ovenstående fact og ideen i Opgave 4.1 til at designe en metode der beregner a e mod N for vilkårlige positive tal a, e, N. Hvor mange multiplikationer og divisioner skal man bruge med Jeres metode, hvis e = 1026? Bemærk at den naive metode bruger 1025 multiplikationer. Opgave 5: Hemmelighedsdeling og sikre flere-partsberegninger Disse opgaver viser, hvordan man regner på delte hemmeligheder. 5.1) Lav et eksempel, der viser, at hvis der er tre hemmelige tal 5, 3 og 8 så kan udregnes sikkert. (Lav en linie for hvert tal, lav shares, og hvis at disse kan man regne på) 5.2) Lav et eksempel, der viser, at hvis der er et hemmeligt tal 11 så kan det kendte tal 5 ganges med hemmeligheden så 5 11 kan udregens. (Lav en linie for hemmeligheden, og hvis at det kan lade sig gøre at gange det kendte tal på) 5.3) Lav et eksempel der viser, at det er sværere at gange 2 hemmelige tal sammen. (Problemmet er det følgende: hvis man ganger to 1. grads polynomier (linier) sammen er resultatet et 2. grads polunomie (en parabel), der findes dog løsninger på dette, disse kræver, at parterne skal kommunikere sammen for at få graden ned igen.) 6

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Større Skriftlig Opgave

Større Skriftlig Opgave Uddannelse: Højere Handelseksamen Skole: Fag og niveau: Informationsteknologi, niveau A Område: Kryptering og Certifikater Vejleder: Werner Burgwald Afleveringsdato: Fredag den 11. februar. Opgavetitel:

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Elektronisk Afstemning

Elektronisk Afstemning Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen landbo@itu.dk Kristian Rønn-Nielsen ronn@itu.dk Vejleder: Professor Peter Sestoft, sestoft@dina.kvl.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0

Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0 Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet September 2011 Denne note beskriver de arkitekturer, klient-server og tre-lags-arkitekturen,

Læs mere