Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at"

Transkript

1 Situationsrapport 27. september 1968: Magtkamp i Kreml hvor høgene vandt over duerne. Flere hændelser i Berlin og opbygning af sovjetiske flådestyrker i Middelhavet. Den engelske pendant til det danske Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål mødes for at komme med anbefalinger til det kommende møde i regeringen. Anbefalinger til regeringen: at ministrene autoriserer: o Gøre klar til at aktivere de regionale kommandocentraler (men ikke indkalde mandskabet). Nødvendig tid: 4 timer. o Gennemgå instrukser for politi, brandvæsen, sundhedsvæsen og lokale myndigheder med henblik på at kunne instruere disse i at modtage befalinger fra civilregionerne o Gøre sundhedsvæsenet klar til krisestyring o Gennemgå beredskabsplanerne o Sætte de dele af forsvaret i 24 timers alarmberedskab til at deployere til Vesttyskland Regeringen følger embedsmandsudvalgets anbefalinger. Regeringen pålægger samtidig forsvars- og udenrigsministeriet at undersøge hvilke initiativer de andre NATO medlemslande igangsætter og at informere disse lande om hvilke initiativer Storbritannien har igangsat. Situationsrapport 28. september 1968: NATO s Supreme Alliied Commander Europe (SACEUR) anmoder om at de engelske styrker, der skal forsvare Vesttyskland flyttes fra Storbritannien til Vesttyskland. Regeringen følger anbefalingen. Nødvendig tid: 2 uger.

2 Situationsrapport 16. oktober 1968: Sovjetunionen kræver indrømmelser i det baltiske område. Bulgarien har grænsestridigheder med Tyrkiet. Sovjet sender militær støtte til Syrien. Politiske spændinger mellem Kina og Sovjetunionen. Store anti-nato demonstrationer over det meste af Europa. Sabotage mod enkelte brændstofdepoter og kommunikationscentre. Opbygning af sovjetiske styrker langs den russiske-norske grænse sandsynligvis klar til angreb når som helst. Flere krænkelser af norsk luftrum. Massiv opbygning af sovjetisk flådestyrker incl. landgangsfartøjer i Østersøen. Mobilisering af østtyske og tjekkoslovakiske styrker. Store troppetransporter fra det vestlige Rusland, Polen og Østtyskland i vestlig retning. Store troppetransporter gennem Bulgarien i retning mod Tyrkiet samt enkelte hændelser ved grænsen. Sovjetiske handelsskibe i Atlanten ser ud til at sejle mod neutral eller allieret havn. Warszawa-pagten hævder det er led i en planlagt øvelse. Regeringen vælger at gå i alarmberedskab. Det medfører uro, udeblivelser fra arbejde og hamstring. Embedsmandsudvalget anbefaler regeringen hurtigst muligt at få de elementer af beredskabsplanen, som kræver parlamentets (svarende til det danske Folketing) godkendelse inden en krig skulle bryde ud (Nødvendig tid: 3-8 dage): Ret til tvangsudskrivning af civile skibe, køretøjer, fly, brændstof, bygninger og jord Restriktioner på adgang til særlige lokaliteter Kontrol over arbejdsstyrken Rationering af visse varer Kontrol over transportsektoren, skibsværfter mv. Indkalde mandskabet til regionernes kommandocentraler, visse militærposter mv. Iværksætte nød-kommunikations netværket Alarmere flåden Frivillig selv-censurering af medierne Gøre en række notitser og meddelelser klar til at blive sendt til befolkningen (anbefalinger til husholdningerne, mobilisering & kontrol over arbejdsstyrken, anbefalinger til sektioner (beskyttelse af dyr og fødevarer, anbefalinger til patienter, brug af brandstof, transport mv.), nød-meddelelser (angreb, regional ledelse (fuldmagt), begrænsninger af flyvninger, økonomiske restriktioner mv.) Kontrol over meteorologiske observationer Regeringen følger anbefalingen og autoriserer ligeledes, at britiske styrker kan frigives til NATO s mobile styrker, hvis SACEUR anmoder herom. Situationsrapport 17. oktober 1968: Eufori i Warszawa-pagten som følge af, at sovjetiske astronauter er landet på månen. Prosovjetiske tendenser i Finland bekymrer Sverige. Store diplomatiske spændinger mellem Sovjetunionen og NATO. Stærkt sovjetisk pres mod Norge, Danmark og Belgien samt beskyldninger mod Bonn for at forberede et angreb mod Østtyskland. Bulgarien, Sovjetunionen og Albanien lægger pres på Grækenland og Tyrkiet. Syrien tilbyder Sovjetunionen baser. Kina lægger pres på Taiwan. Kommunistisk inspireret propaganda og strejker vokser og giver kaos visse steder. Sabotage mod militære installationer, jernbane, broer, radarinstallationer mv. over hele Europa. Sovjetunionen har overtaget visse af Finlands baser. Den anmeldte landgangsøvelse i Danzig bugten starter. Flere sovjetiske u-både er sejlet ud af Østersøen. Fly fra Sovjetunionen spreder sig ud over Østtyskland, Polen og Tjekkoslovakiet. To sovjetiske tank-divisioner rykker ind i Polen. Et civilt amerikansk fly styrtet ned i Berlin-korridoren som følge af chikane fra russisk jagerfly. Troppebevægelser i hele NATO s sydregion. Venstreorienterede medier kritiserer de vestlige regeringers handlinger for provokerende og unødvendige. Andre medier opfordrer regeringen til at stå fast og ikke lade sig presse til at give indrømmelser. Embedsmandsudvalget mødes og anbefaler regeringen følgende (nødvendig tid: 9 dage): Patienter på militærhospitaler i Vesttyskland evakueres. Det militære nationale hovedkvarter og NATO hovedkvarteret bemandes. Flådestyrker sendes ud på krigs-positionerne. Lagre, udstyr og skibe flyttes til krigs-positionerne. Alle øvelser aflyses og fly tilbagekaldes fra udenlandske besøg mv. Politi, brandvæsen, civilforsvar og forsyningssektoren går i krigs-beredskab. Aktivere nødkommunikationsberedskabet. Regeringen følger anbefalingen.

3 Situationsrapport 18. oktober 1968: Sovjetunionen anklager NATO for at forberede en aggression herunder at Vesttyskland vil okkupere Danmark. Anklager endvidere Danmark og Norge for at være aggressive. Kræver også ret til at overflyve det neutrale Sverige. Sovjet-blok lande prøver at provokere Tyrkiet og Østrig til kamp. Pres på Belgien og generelt forsøg på at skabe splittelse i NATO. Syrien opfordrer de arabiske lande til at danne en blok mod imperialisterne og landene bliver enige om at nægte eksport af olie til de vestlige lande, der er en del af krisen. Kina rykker mod den indiske grænse og affyrer missiler mod Tokyo. Betydelige strejker i hele vesten hæren må flere gange sættes ind. Amfibie-styrkerne fra øvelsen i Danzig bugten rykker nu vestpå. Sovjetiske og polske faldskærmssoldater rykker ud af deres lokaliteter og sandsynligvis ind på flybaser. Sovjetiske taktiske flystyrker er for første gang set i Ungarn. Fly overskrider gentagne gange grænserne. Rumænske landstyrker er nu i Bulgarien og sovjetiske fly er set i Syrien. Aviserne roser FN s generalsekretær for hans appel om varig fred. Nogle aviser skriver, at NATO er skyld i spændinger og kræver et øjeblikkeligt stop. Mange skriverier om troppebevægelserne og det nedstyrtede passagerfly. Embedsmandsudvalget mødes og anbefaler regeringen fuld mobilisering herunder kontrol over alle civile luft-resurser. Regeringen godkender dette samt det Nordatlantiske råds ønske om at erklære simple alert alarmberedskab. Beslutningen om mobilisering besluttes annonceret så pressen kan dække det den følgende morgen. Indenrigsministeriet planlægger en TV udsendelse der kan følge op på beslutningen. Situationsrapport 19. oktober 1968: Store diplomatiske protester mellem USA og Sovjetunionen for krænkelser af fiskerfartøjer. Sverige accepterer det sovjetiske krav om en konference om det baltiske område. Sovjetunionen protesterer på regeringsniveau mod Bonns krigsplaner mod Østtyskland og siger de vil støtte Østtyskland i dets forsvarsforberedelser. Kommunist inspireret oprør i Teheran. Omfattende sabotage i hele NATO. Biologiske våben fundet ved en norsk flybase. Sovjetunionen annoncerer at Berlin-korridoren lukkes som følge af en uspecificeret øvelse. Jugoslaviske styrker koncentreres op af den italienske grænse. Sovjetiske styrker set på vej mod Jugoslavien og Iran. Generel bekymring i alle aviser og henstillinger til regeringen om at finde en løsning på situationen. En avis foreslår et topmøde. Kirken opfordrer til national bededag for fred. Regeringen iværksætter flere initiativer fra den nationale beredskabsplan (nødvendig tid: 3 dage) bl.a. stop for salg fra visse olieanlæg for at sikre et efterkrigslager, forebygge terrorangreb fra mulige fjendtlige skibe, trække ikke-kombattanter ud fra Berlin, omdirigere skibe, begrænse civil flyvning, flytte styrker til deres krigs-positioner. Situationsrapport 20. oktober 1968: Tjekkoslovakiske og ungarske styrker invaderer Østrig. Sovjetiske landstyrker går ind i Finland uden at møde modstand. Østtyskland anklager Vesttyskland for forsøg på at snigmyrde østtyske ledere. Kina lukker for vandforsyningen til Hong Kong og afleverer et ultimatum. Opstand i Ruhr distriktet. Efterretningskilder melder om anti-sovjetisk optøjer i østblok landene, der giver anledning til bekymring for om situationen eskalerer. Det stærke sovjetiske sprogbrug mod vesten vurderes endvidere at have nået et niveau, hvor det vil være svært at trække i land igen. Radioprogrammer afbrydes hver time med særudsendelser og premierministeren annoncerer en tale senere samme aften hvor han vil forsøge at skabe ro. Medier uenige om hvilken taktik regeringen skal føre. Nogle opfordrer til at bevare roen, andre at forhandle sig til en løsning mens enkelte opfordrer til et modangreb. Situationsrapport 21. oktober 1968: Østrig anmoder NATO om militær hjælp. Bulgarien angriber Grækenland og Tyrkiet. Syrien kræver øjeblikkelige forhandlinger med Kuwait for at drøfte territoriale krav. Bonn protesterer over gentagne grænse-episoder

4 Sovjetunionen truer de skandinaviske lande. Systematiske sabotageaktioner skaber omfattende forstyrrelser i infrastruktur mv. Luft-overvågning og krænkelser af dansk farvand tager til. Aviserne anklager regeringen for ikke at informere befolkningen nok om hvordan de bedst kan klare sig igennem krisen eller en mulig krig i de enkelte husholdninger. Fredsaktivister forsøger at storme flere ambassader. Sit-down strejker forstyrrer troppetransporter. At premierministeren efter konsultation med udenrigs- og forsvarsministeren bemyndiges til at autorisere brug af atomvåben såfremt NATO anmoder herom. Der udlægges miner ved havne og kyster. Regionale ledelser udnævnes Befolkningen informeres så meget som muligt om hvordan de kan forebygge følgevirkninger. Gøre klar til at indkvartere hjemløse. Etablere fuld kontrol over olie, kul, gas og elforsyningen. Situationsrapport 22. oktober 1968: En generel offensiv fra Sovjet-blokken mod Vesttyskland er under udvikling. Sovjetunionen har informeret Belgien om, at brug at atomvåben vil medføre massiv gengældelse. Sovjetunionen fortæller bredt om sin nukleare overmagt og appellerer til den vestlige arbejderklasse om at styrte de vestlige regeringer. Der lægges fortsat pres på Danmark og Belgien for at bryde samhørigheden i NATO. Danmark trodser sovjetiske trusler. Sovjetunionen deltager nu også i angrebet på Grækenland, Tyrkiet og Italien. Nordkorea begynder at infiltrere Sydkorea. Kina krydser grænsen til Bhutan. Amfibiestyrkerne i Østersøen er mellem Bornholm og Rügen. Sovjetiske faldskærmsstyrker er landet i det nordlige Norge. Kemiske og biologiske våben bruges aktivt i Centraleuropa % af (den engelske) befolkning udebliver fra arbejde og mange lader folk gå tidligt hjem. Stor efterspørgsel efter byggematerialer til at bygge private beskyttelsesrum med. Flytte kunstskatte til sikrede lokaliteter. Udskrive alle undtagen akut syge patienter fra hospitalerne. Iværksætte øget indvandringskontrol. Sætte justitsvæsenet i krigstilstand Iværksætte telefon-præference systemet (prioritering af visse telefoner) Situationsrapport 23. oktober 1968: Nogle af de mindre østblok lande modsætter sig den sovjetiske strategi. Sovjetunionen afviser et svensk forsøg på mægling med NATO. Sovjetunionen invaderer Iran. Guatemala mobiliserer mod Honduras Amfibieangreb mod Fakse Bugt i Danmark. Sovjetblokken har nået Soltau, Bremen og Kassel. Selv-evakuering fra alle store byer. Flere medier mener regeringen bør svare igen med atomvåben. Iværksætte nød-sendeflade i TV og radio. Efterskrift: Øvelsen slutter kort tid efter, men vi ved ikke præcist hvad der sker i og med, at der endnu vil frigives dokumenter for hvordan regeringen håndterer NATO s ønske om at bruge atomvåben. I bogen Danmarks dybeste hemmelighed kan der dog læses følgende: En af de mest skæbnesvangre beslutninger NATO kunne anmode Danmark om at træffe var, hvis NATO's militære øverstbefalende i Europa (SACEUR) meddelte at krisen var eskaleret i en sådan grad at han anmodede om tilladelse til at sprænge et atomvåben over for eksempel Østersøen for at vise med hvilken alvor man betragtede situationen. Det blev holdt yderst hemmeligt at sådanne drøftelser overhovedet fandt sted - og endnu mere hemmeligt, at Danmark i øvelserne sagde ja til denne eskalering. Øvelser i lighed med denne fortsatte gennem hele Den kolde krig.

5 Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at Sovjetunionen ikke bare troede, at man nu havde tabt modet og var blevet mør.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år.

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NATO s partnerskaber under udvikling

NATO s partnerskaber under udvikling EFTERÅR 2001. Nr. 4-2001 NATO s partnerskaber under udvikling Interview med Martti Ahtisaari side 24-25 Forsvarsreform i Central- og Østeuropa side 30-33 NATO nyt Indhold Udgives under generalsekretærens

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

FORÅR 2001. Nr. 2-2001. Den transatlantiske forbindelse i dag

FORÅR 2001. Nr. 2-2001. Den transatlantiske forbindelse i dag FORÅR 2001. Nr. 2-2001 Den transatlantiske forbindelse i dag NATO nyt indhold Udgives under generalsekretærens myndighed. Hensigten med dette magasin er at bidrage til konstruktiv diskussion om atlantiske

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED AUGUST 2013 60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED 1 Særligt Arirang show vises i disse dage på 1. maj stadion i Pyongyang i anledning af 60-årsdagen for våbenhvilen og DDF Koreas

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Uddrag af Berlingskes, Jyllands-Postens og Informations dækning af valget i Nicaragua i efteråret 1984

Uddrag af Berlingskes, Jyllands-Postens og Informations dækning af valget i Nicaragua i efteråret 1984 Uddrag af Berlingskes, Jyllands-Postens og Informations dækning af valget i Nicaragua i efteråret 1984 Den 16. oktober 1984 Artikel af Robert Parry fra AP under rubrikken CIA anbefaler professionelle forbrydere.»cia

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede

Læs mere

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004 Den ublodige revolution Leif E. Jensen 2004 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 AFGRÆNSNING 2 KRIGEN I AFGHANISTAN 3 FØRST FALDT DEN YDRE RING 4 POLENS TRÆNGSELSÅR 6 DEN POLSKE KRISE

Læs mere

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR VINTER 2001/2002 NATO NATOnytnyt Kampen mod nye sikkerhedstrusler DECEMBER - FEBRUAR Interview med Ted Whiteside side 22-23 Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys side 31-33 NATO nyt indhold Udgives under

Læs mere