INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT

2 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s Efterskolerne tager et bevidst ansvar Forord af Troels Borring Hele verden drejer rundt og den drejer sig ik kun om dig! Velkomsttale af Sven Primdal Kalenderen Årets gang 2012/13 af Kirsten Benner Can a balloon travel to space? Af Sven Primdal Sort på hvidt (en ode til Søren Kierkegaard) Af elever Teaterugen på Skals Af Andreas Knudsen, elev Quality Education -the path to a bright future By David Sue Yek Danmarks Indsamling 2013 Af Lars Mouritzen Formandsberetning 2013 Af Niels Svith Hvem er jeg egentlig? Digte af elever i 10.c Studietur, udveksling, Berlin rejser med SKALs Af Cecilie Maria Karlsen, elev Amandine and The International School By Julie Kaster, elev Forstanderberetning 2013 Af Sven Primdal Rassemblement Af Birgitte Dyring Præsentation af medarbejder Erik Møller Med hjernen på efterskole Af Sven Primdal Nepal pages from a diary Af Marianne L. Jakobsen, Kamilla S.-H. Schmidt, Camilla Kaimer Landsstævne Det er Livsuret! Af Malthe Emil Vestergaard, elev Cambridge turen: uddrag Et JEG der møder et rigtigt DU Afslutningstale af Sven Primdal Nyt til gamle elever Af Peter Sloth En håndsrækning kan alle vel bruge Af Ulla og Jens Allan Busch Skolens ansatte og bestyrelse Jubilarer 5 år og 10 år Elevbillede 2012/ Elevhold 2012/ Elevhold 2013/

3 AF TROELS BORRING, FORMAND FOR EFTERSKOLEFORENINGEN EFTERSKOLERNE TAGER ET BEVIDST ANSVAR Et efterskoleophold styrker elevernes selvtillid, selvværd og selvagtelse. Det sker gennem skolernes pædagogiske 24/7 miljø med intensive relationer og forpligtende samvær i såvel undervisningen som fritid med en stor flok jævnaldrende og med engagerede lærere i døgnets timer. Et efterskoleophold giver de unge viden, holdninger og perspektiv på livet. Og ruster dem til at indgå i fællesskaber og blive engagerede samfundsborgere, som tager aktiv del i det frivillige Danmark, har et globalt udsyn og får retning på deres uddannelsesretning. Dette gør vi gennem efterskolens hovedsigte: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Vi arbejder med de unges dannelse og uddannelse som to ligeværdige forhold. De seneste år har politikere og eksperter slået fast igen og igen: Alarmerende få unge vælger en erhvervsuddannelse i stedet valfarter de mod gymnasiale uddannelser. Kigger man på knastørt fakta, er bekymringen da også velbegrundet: I dag er antallet af tilmeldte på erhvervsuddannelser efter grundskolen faldet til 19 procent mod 30 procent i Regeringens varslede reform af erhvervsuddannelserne er derfor yderst kærkommen. Efterskoleforeningen støtter op om den. Vi ser et kæmpe behov for gennem gribende eftersyn af dette uddannelsesområde for at gøre uddannelsesretningen mere attraktiv. Netop landets efterskoler spiller en helt central rolle i bestræbelserne på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, da efterskolen for mange unge er en naturlig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Indsatsen er omsiggribende. Det kræver benhårdt arbejde, og kræver at man løfter i flok på tværs af politisk og interessemæssige skel. Det er vi i Efterskoleforeningen klar over, og derfor er vi allerede i gang med at tage et ansvar for at løse problemet. Flere 10. klasser på efterskoler har længe set skriften på væggen, og laver allerede et kolossalt arbejde for at målrette og motivere flere unge mod erhvervsuddannelserne. I en ny undersøgelse fra Efterskoleforeningen, hvor 162 ud af landets i alt 251 efterskoler har svaret, tilkendegiver 70 procent, at de enten har/eller påtænker at starte et samarbejde med en ungdomsuddannelse. Flest skoler peger på erhvervsuddannelser, som den mest oplagte samarbejdspartner. Derfor er det forstemmende at landets største interesseorganisation DI (Dansk Industri) konstant er i opposition til efterskoleformen og de ønsker også at gøre 10.klasse til reservat for særlige unge. Direktør Lars Goldschmidts seneste udtalelser 16. September 2013 udtaler følgende om jer og os. Efterskolen har en hær af ressourcestærke fortalere, ministre og andre, der danner ringborg om skolerne, hver gang jeg eller andre antyder, at der er noget, der bør diskuteres. Men jeg mener faktisk også, at efterskolen er en succes. Jeg mener derimod ikke, at en succes skal være immun over for udvikling. Når hele uddannelsesverdenen omkring efterskolerne udvikler sig og forsøger at adressere de udfordringer, som vitterlig er i vores uddannelsessystem, så vil det klæde efterskolerne også at bidrage til løsningerne. Efterskolerne øjensynligt nu er blevet fanget af deres egen succeshistorie. De er blevet lullet ind i en god fortælling, der desværre ikke har hold i virkeligheden citat slut. DI er ikke vant til, at nogen taler dem imod, men det gør vi med al den kraft vi kan opdrive. Kære elever og forældre I skal hjælpe os. I kender jeres børn og I skal fastholde retten til at vælge et ophold for jeres barn også i 10.klasse. Vi har et meget stort antal efterskoler, der er målrettet børn for ordblinde, handicappede og børn med diagnoser. Vi har rigtig mange almene efterskoler, hvor der både har såkaldte ressourcesvage og ressourcestærke børn. Det er her, den såkaldte kammeratskabseffekt virker i praksis og hjælper rigtig mange unge på efterskoler til både at lykkes med deres liv og med deres ungdomsuddannelse. Min ambition er, at efterskolelever skal rustes til at deltage aktivt i samfundet. Jeg tror på, at alle børn og unge har ret til at få del i en dannelse, hvor perspektivet er frie, selvbestemmende mennesker og ansvarlige, medbestemmende borgere, der kan deltage i det offentlige rum på lige fod med alle andre. Det er det jeg kæmper for i døgnets 24 timer. Held og lykke med skoleåret på Skals Efterskole. I gør en forskel for de unge og I bidrager til et samfund, som vi danskere kan være stolte af. Hvor der er udsyn til verden og forskelligheden ikke er noget vi frygter, men noget vi ikke vil være foruden. 4 5

4 VELKOMSTTALE AF SVEN PRIMDAL HELE VERDEN DREJER RUNDT OG DEN DREJER SIG IK KUN OM DIG! Kære årgang 12-13! Et meget stort VELKOMMEN PÅ EFTERSKOLE til alle jer fra alle os her på SKALs. Vi har glædet os rigtig meget til at I skulle komme. Til at vise Jer til rette. Og vi har ikke mindst glædet os til at være sammen med jer og lære jer noget. Eller måske mere korrekt: Til at videreudvikle jeres talent. Vi vil sikre os, at I opnår de rette studiekompetencer, som I får så hårdt brug for i jeres videre uddannelsesforløb. Ikke mindst selvstændighed og vedholdenhed, som er de vigtigste dyder hos unge, hvis man spørger studieledere på gymnasiet og de videregående uddannelser. Rigtig mange af jer vil fortsætte jeres studier og læse videre, og her møder I en masse nye krav om, hvad I skal kunne. Studieledere på de videregående uddannelser svarer, at de studiekompetencer, som i dag er mest relevante, er, at I er vedholdende, når I tilegner jer faglig viden; at I er selvstændige i planlægningen af jeres arbejdsindsats; og at I kan samarbejde med jeres medstuderende om opgaver og projekter. Vedholdenhed, det at være tålmodig i læreprocessen, er altså én af de vigtigste adgangsbilletter til at knække den akademiske kode. Den kompetence er måske endda vigtigere end at have konkret faglig viden. Nutidens ungdomsuddannelser stiller ret store krav til jeres selvstændighed og evne til at planlægge jeres egen tid. Derfor vil I opleve, at vi vil bruge mange ressourcer på at hjælpe jer og støtte jer. Vi ved, hvad det er for en uddannelsesvirkelighed, der venter jer, og hvad der skal til, for at I klarer jer godt. Med andre ord: I vil i løbet af de næste 42 uger lære at stå på egne ben. Vi ved nemlig, at overgange mellem de forskellige niveauer i uddannelsessystemet er svære. Mens nogle oplever et tiltrængt løft, falder andre så at sige af i svinget. Vi er lydhøre overfor, hvad I hver især har med i bagagen og skal videre til. Udgangspunktet for dette års undervisning og samvær er godt: I er kommet af jer selv og har alle søgt om optagelse på SKALs. At undervisning og samvær så bare lykkes i lige stor grad kan ikke altid tages for givet. Skoler, som har meget fokus på det faglige, lykkes ikke altid med samværet og de gode sociale relationer eleverne imellem og mellem elever og lærere indbyrdes. Og det omvendte kan ligeledes være gældende. Skoler som har blikket rettet meget mod de sociale relationer formår ikke altid at stille passende faglige krav. Vi præsenterer i år nye studieretninger og vi sender for første gang elever helt til Nepal. Vi er optaget af, hvordan vi skaber plads til såvel den fagligt stærke som den fagligt udfordrede elev ved at give muligheder for at vælge retning, hvad enten det er aldersintegreret undervisning, prøvefri projektarbejde eller Cambridge klasser med undervisning i fagene på engelsk. Vi er optaget af, hvordan vi skaber den bedst mulige skole med plads til både individ og fællesskab. Derfor tilrettelægger vi undervisningen, så der er maksimalt fokus på den enkelte elevs udvikling og læring. Vi ved, at I lærer mere, når I er sammen med nogle, som kan noget andet end jer selv. Det handler om at sikre en frugtbar udveksling mellem jeres forskellige styrker og ved at lade jer alle møde udfordringer, hvor I erfarer, at den bedste løsning opnås gennem samarbejde, hvor I alle bidrager med jeres særlige forudsætninger. Uddannelse er uden sammenligning et af de vigtigste politikområder for Danmark i de kommende år. Lykkes det ikke at få bl.a. jer igennem først en ungdomsuddannelse og siden en videregående uddannelse, giver det ikke 6 7

5 HELE VERDEN DREJER RUNDT OG DEN DREJER SIG IK KUN OM DIG! længere mening at fortsætte diskussionen om fremtidens velfærdssamfund! Nu er det så langt om længe blevet dagen. Sidst I var forbi skolen i marts var det kun en øvelse. Lige netop nu starter prøvelsen med at leve sammen dag og nat på etagerne, hvor alt er fremmed for jer. I tænker sikkert allerede hvordan I bliver modtaget? Får jeg gode venner? Hvordan kommer jeg i gang med at gå på efterskole? Lad mig med det samme afsløre hemmeligheden for jer om alt det her Det kommer helt af sig selv! Hvis I giver jer selv lov. Dag for dag bliver I mere og mere modige og sultne på efterskolelivet. Det hele slutter med at I alle sammen tuder, fordi I skal herfra. Sådan kan det gå. Og der er jo mange, som har gået vejen før jer, og som kan give jer gode råd med på vejen. Hør blot hvad Ida har skrevet af gode råd på sin efterskoleblog: 1. Bliv på skolen den første weekend. Faktisk anbefaler jeg, at man bliver hele den første måned, medmindre man har en kæreste eller skildpadde, man virkelig bare er ved at dø efter at komme hjem og give et kys. 2. Giv folk en chance til. Og en mere. Og en til. I hvert fald den første måned. 3. Brug din kontaktlærer. Brok dig så meget du vil til vedkommende. Og hvis han/hun synes, at du brokker dig for meget, så brok dig over det i stedet. 4. Ring eller sms til dine forældre engang imellem. De vil gerne vide, at du har det godt. 5. Lad være med at bekymre dig om, om du får lus eller ej. Bare rolig: det skal du nok få. 6. Når der er gammel elevdag, så lås din tandbørste inde i dit skab. Gamle elever er farlige P.S. Hvis der er noget, der spreder sig hurtigt på en efterskole, så er det: Rygter, lus og at nogle har kage med hjemmefra. Et efterskoleophold er en slags dannelsesindsprøjtning, som virker i meget lang tid, ja for nogle hele livet. Efterskolen vil ikke bare være et fast minde, men erfaringerne fra opholdet forandrer sig og spiller med i kraft af og i takt med jeres fortsatte liv. Det er en livskilde til jeres vej igennem livet. Opholdet får ikke bare betydning for jer, men det griber også dybt ind i familien. Man kan måske næsten sige, at hele familien tager på efterskole. Noget af det, som vil få størst effekt på jer er de anderledes fællesskaber, I kommer til at indgå i. I bliver venner med nogen, som I ikke troede I kunne være venner med, og på den måde får I noget med, I ikke havde regnet med. I vil komme til at opleve, at I får et anderledes syn på det at gå i skole. At gå i skole og det at lære, giver jer pludselig en ny mening. Hvis I ikke passer gevaldigt på, risikerer I at få et andet og mere positivt perspektiv på undervisning og lærere. Sidst men ikke mindst finder I ud af, at I er en del af noget større et større fællesskab. I lærer at se ud over her og nu, hvilket er med til at give jer en forståelse af, at der er noget, der er større end jer selv. Én af tidens populære sange har en strofe, som lyder nogenlunde sådan her: Hele verden drejer rundt og den drejer sig ik kun om dig! At vælge efterskolen er at vælge at gøre noget sammen med andre. At gå på efterskole drejer sig om relationer mellem mennesker i både undervisning og gennem samvær 24 timer i døgnet. Undervisning og samvær mellem unge mennesker påvirker og ændrer verden. Og verden trænger til at blive påvirket til det bedre. Ikke mindst af unge, som jer, der vil noget med den. Hvad har alt det her med jer at gøre? Kan I gøre noget ved den slags problemer? Ja det kan I absolut. I kan sørge for at få en solid ungdomsuddannelse, kan I, og så senere se at få gennemført en fornuftig videreuddannelse, som gør jer i stand til at rejse ud for at gøre en forskel. Så skal verden nok blive bedre Og det fortjener den, trods alt! I dag starter et nyt kapitel i jeres liv. Med en lettere omskrivning af verdens bedste film En verden udenfor (The Shawshank Redemption), som jeg genså, for jeg ved ikke hvilken gang, en regnvejrsdag i sommerferien byder vi jer velkommen til en verden indenfor dog med håndtag på begge sider af alle døre og uden sammenligning i øvrigt, med alt det, som et umenneskeligt og råddent tugt- og forbedringshus gav af muligheder for Tim Robbins i rollen som den dobbelte livstidsfange Dufresne. Jeg håber I har valgt SKALs med hjertet og med et ønske om frihed (under ansvar). At beslutningen om at tage på efterskole virkelig er noget I brænder for. For I vil opleve at det ikke kun bliver let. At der vil være dage, 8 9

6 HELE VERDEN DREJER RUNDT OG DEN DREJER SIG IK KUN OM DIG! hvor det er svært, hvor værelseskammeraterne er trælse, eller lærerne krævende. Men vores håb er, at I alle holder ud, for gør I det, vil I lære meget om mange ting ikke mindst om jer selv. Og glæd jer for det er ikke småting I vil opleve: En fælles tur til Berlin, rejserne og gymnastikopvisningerne, alt dette sammen med de bedste kammerater i et stærkt fællesskab. Og husk: 135 venner på efterskole er vigtigere end tusinder af venner på facebook! I vil opdage at det er fast arbejde at gå på efterskole, og I kommer til at lære hele tiden: Lære at være flyttet midlertidigt hjemmefra, lære at være 135 jævnaldrende sammen i 24 timer i døgnet, lære at gøre rent og være med i madlavningen, lære at den daglige undervisning også rækker ind i den del af jeres tid, som I normalt regner for jeres fritid. Først og fremmest skal I lære at samarbejde og at være fælles om næsten alt. Det er det fælles, der er det fede men samtidig med også det svære, fordi det man er fælles om hver dag hele tiden skal forklares og diskuteres. Samtidig skal I indordne jer under et sæt regler som ikke er til løbende debat. Det er en pakkeløsning som indeholder lige dele pligter og rettigheder, som I har sagt ja til ved jeres fremmøde i dag. Vi tilbyder jer nogle trygge rammer som bygger på tillid, men essensen og indholdet skabes i høj grad af jeres lyst til sammen at tage et ansvar for jer selv og hinanden. Gør I det, får I som belønning en masse frihed til gengæld. Det lyder måske lidt svært, men man behøver ikke at kunne alting i forvejen. Ligeså vel som vi i 22 år har øvet os på at I skulle komme, har I selvfølgelig også lov til at øve jer indenfor de rammer, vi nu én gang har sat. Det ønsker vi jer held og lykke med! I dag slutter, som bekendt, De Olympiske Lege: Hurtigere, højere, stærkere (citius, altius, fortius) har været mottoet for de seneste 14 dages konkurrencer og samvær mellem idrætsudøvere fra hele verden. Sidste disciplin var traditionelt maratonløbet på 42 km, som sluttede for ganske kort tid siden. Nye lege kan begynde. 4 huse og ikke 5 ringe slår de næste 42 uger ring om jer. Det er det, vi i dag så højtideligt markerer. For at være så godt forberedt som muligt til det nye skoleår, med de nye studieretninger og pædagogiske ændringer har jeres kommende lærere og ledelse været på en fælles tur til Cambridge i England for et par dage siden. I de meget inspirerende omgivelser i denne gamle universitetsby har vi sammen formuleret følgende overskrifter for de nye prioriteter som vi ønsker I skal have med herfra gennem årets undervisning og samvær, og som det vi vil lægge vægt på: Viden Værdier Venskab Omhu Omsorg Omstilling Fællesskab Læring Bevægelse Kom ind SE ud Oplev (liv op) Fællesskab Faglighed Forskellighed For atleterne i London er næste stop Rio. For jer er det jeres respektive ungdomsuddannelser, som sådan set begynder i dag. Velkommen alle 0.g er. Vi ønsker jer endnu engang hjertelig velkommen på SKALs. Kære forældre! Først og fremmest vil jeg gerne på skolens vegne sige jer tak fordi vi må låne jeres unge. Tag I blot trygt hjem igen, vel vidende at jeres søn eller datter selv har valgt at blive tilbage. Som forældre opstår sikkert mange spørgsmål, som I ikke hidtil har været vant til at skulle tackle. Det er for mange af jer nyt at have et barn der flytter hjemmefra til en skole, hvor der gælder andre regler og samværsformer og hvor de møder en hverdag fyldt med nye indtryk, holdninger, oplevelser og udfordringer. Jeres unge mennesker er med valget af et år på SKALs med sikre skridt på vej til at blive voksen, for på en måde er efterskoleopholdet et af vor tids overgangsritualer fra barn til voksen. Det betyder, at I som forældre først og fremmest skal bakke op og være til stede, når der er brug for jer. Ikke sådan, at der bare skal ringes og SMS i tide og utide, men de skal vide, at I er der. Så I skal give lidt slip og lade jeres børn opleve og udfordres i de nye omgivelser. Med andre ord: I skal vise interesse, og på samme tid dæmpe jeres store omsorgs gen, når I nu for en tid giver slip på en flok galoperende hormoner til fordel for et unikt fællesskab. Et godt råd fra en tidligere forælder lyder sådan her: Fra min datter ved jeg, at det bedste er at få postkort og små pakker hjemmefra. Så ved hun, at vi tænker på hende, og vi behøver ikke hænge i telefonen for at afrapportere hverdagen. Indstil jer på, at de skal bruge mange kræfter på at omstille sig. Vær klar over at de med tiden ser jer i et nyt lys og får en ny familie for en tid. Hold øje med nyhedsbrevene fra skolen så har I chancen for, på behørig afstand ganske vist, at følge med i hvad der sker under opholdet. En del af eleverne især drengene har ikke noget større behov for at rapportere hjem. De koncentrerer sig om det, de er midt i. Sådan er det med drenge. Støt gerne jeres børn i, at det også er vigtigt at være på skolen i weekender. Det er her de for alvor lærer hinanden at kende. Som forældre kan I arbejde med jeres egen tolerance over for, at alle andre unge ikke er helt som jeres eget barn. I kan være åbne over for skolens regler og måder at gøre tingene på. Til gengæld skal vi nok passe godt på dem. Og husk I er ALTID velkommen til at kontakte os, hvis I er utrygge, utilfredse eller blot får øje på ting, som I mener, vi kan gøre bedre. Det vil vi nemlig gerne. Sku vi imidlertid gøre noget godt, kan vi da også nok tåle lidt ros engang imellem. På skolens vegne ønsker jeg alle et godt skoleår

7 KALENDEREN ÅRETS GANG AF KIRSTEN BENNER AUGUST For lærerne begyndte dette skoleår med en tur til Cambridge. Vi mødtes i Billund Mandag den 27. var der skoleaften. Disse aftner bruges til at eleverne mødes på tværs af etager, værelser, klasser og hold. Mandag den 17. var der endnu en skoleaften. Drengene besøgte pigerne i én time. Der skulle laves noget spiseligt (lagkager) og drengene skulle have en MEGET tidligt onsdag den 8. august, så allerede inden middag, var lærerne godt i gang at høre om Cambridge og holde møder. Efter et par intense dage, vendte lærerne næsen hjemad for om fredagen Torsdag den 30. om formiddagen var der et foredrag dels om rusmidler og dels om sex. Imens lærte lærerne at bruge deres Mac til endnu mere. værtsgave med til pigerne. Efter en forlænget weekend gik turen til Berlin i den sidste uge af september. at planlægge og gøre klar til det kommende elevhold. Søndag den 12. ankom en flok forventningsfulde elever. Introugens indehold var naturligvis meget varieret. Eleverne mødtes på forskellige hold, blev fotograferet, deltog i SKALsiade, cyklede til Birkesø, skrev årets fødselsdagssang, blev informeret om rengøring, Fronter m.m., og ugen sluttede med dels en volleyballturnering, hvor også lærerne stillede hold og dels en sangtime. Torsdag den 23. holdt Anders Petersen et foredrag, der gik rent ind hos eleverne. Det handlede om at Alle har et liv, der er værd at leve!. SEPTEMBER Måneden begyndte med en temaweekend, der delte eleverne op i piger og drenge. Torsdag den 6. kom David Rovics forbi og spillede sine politiske sange om verdens klima trusler. Tirsdag den 11. var mange af eleverne allerede klar til at vise DERES skole frem til evt. kommende elever. Torsdag den 13. arrangerede 10.c en skøn høstfest, hvor højdepunktet var den meget populære Rodeo-tyr. Weekenden 15. og 16. bød på igen en temaweekend. Denne gang var det muligt at deltage i en kanotur. Da eleverne kom hjem, var der en bliveweekend, hvor der om søndagen var Efterskolerne dag. Alle eleverne var gode ambassadører for skolen, idet de viste eventuelt kommende elever rundt på entusiastisk vis. OKTOBER Den 1. oktober ankom en flok udenlandske lærerstuderende. De blev på skolen de næste par uger, hvor de både deltog i undervisningen og arrangerede en aften for eleverne. Torsdag den 4. havde skolen besøg af Opgang 2 en teatergruppe fra Århus, som spillede et meget levende stykke med navnet KNUS. Lørdag den 6. tog 9. a og 9. b til Irland. De havde en fantastisk tur. Imens var der hjemme på skolen både GED og jubilarfest. Vanen tro cyklede eleverne Fjorden Rundt fredagen op til efterårsferien. I de tre følgende uger efter ferien var SIP i brobygning med undervisere fra Medieskolen i Viborg. Den 25. var der igen besøg af eventuelt kommende elever. Mandag den 29. var der foredrag med Rasmus Krath med overskriften: En rejse der bør gå galt. Onsdag eftermiddag var der international eftermiddag. NOVEMBER Søndag den 4. var der forældredag. Den 6. havde 10. a arrangeret en temafest. Temaet var en børnefødselsdag og især var softicemaskinen en stor succes. Torsdag den 8. rejste 10. a til Meissen i Tyskland og 10. b til Liberec i Tjekkiet. I uge 47 var 10. årgang i brobygning, mens 9. årgang fik en ekstra gang undervisning i de små fag. Torsdag den 22. var der endnu engang en skoleaften. Denne gang var det pigernes tur til at besøge drengene. DECEMBER Efter at have arbejdet med OSO-opgaven over længere tid, blev det tid til selve fremlæggelser tirsdag den 4. Den 10. omkring middag hørte eleverne om afrikansk kunst, da vi havde en stor afrikansk kunstudstilling. Senere samme dag, nemlig om aftenen, kom tidligere SE-elever for at fortælle om deres ungdomsuddannelser ved en tilrettelagt UddannelsesCafe. Onsdag den 12. var der banko med mange interessante præmier. Torsdag den 20. blev der først gjort julerent for så om aftenen at holde julefest. Den blev arrangeret af 9.a

8 Dagen efter fredag den 21. var der juleafslutning. Forældre var inviteret med i kirken og dagen sluttede på skolen med gløgg, sang og en farvel-og-god-jultale. Herefter hyggede personalet med en FEBRUAR Den første weekend var en bliveweekend, hvor der blev øvet gymnastik til den store guldmedalje. Der blev også tid til at deltage i en Kyndelmissegudstjeneste. Den sidste dag op til vores påskeferie stod i det internationales tegn. Her blev eleverne ført rundt i verden af Lars, Rolf og Peter. APRIL julefrokost. Den 5. arrangerede 9. b et karneval. For første, eneste og forhåbentlig JANUAR Det nye år begyndte med en brat opvågning nemlig med undervisning Fredag den 22. var skoleårets anden forældresamtalerunde. I samme weekend kunne eleverne melde sig til en temaweekend med titel Adventure. sidste gang i skolens historie blev april måned til en lockoutmåned. De fleste lærere var lockoutet, men skolen fortsatte i store dele af perioden bl.a. fordi ledelsen i en sådan situation må arbejde om formiddagen og terminsprøver om eftermiddagen i hele den første uge. Onsdag den 9. var der Åbent hus aften et ret nyt tiltag. MARTS Efter en forlænget weekend mødte eleverne ind til en hel dag med gymnastik tirsdag den 5. ekstra for at løse undervisningsproblematikken. Det betød, at SIP-holdet trods lockout kom af sted til Nepal, og de to Cambridgeklasser kom til Cambridge (se omtale andet sted). Mandag den 14. var der skoleaften. Det var en høvdingebold turnering mellem udklædte etager. Den 15. om eftermiddagen lavede eleverne deres egen Operation Dagsværk, hvilket gik ud på at samle penge ind til fordel for Danmarks Indsamling. Den 19. temaweekend fodbold. Ole havde sine spillere med til indefodboldstævne. Hele uge 4 blev helt andre talenter fundet frem hos elever. Ugen kulminerede i en forestilling, der hyldede Søren Kierkegaard. Derefter tog eleverne på en velfortjent forlænget weekend. Fredag den 8. besøgte det kommende elevhold skolen. De blev grundigt informeret og aftenen sluttede med generalprøve på elevernes gymnastikopvisning og fælles dans mellem nuværende og kommende elever. Samme weekend var en bliveweekend fyldt med gymnastik. Om lørdagen var eleverne i Bjerringbro. Søndag gjaldt det Skals, hvor eleverne var sidste hold på gulvet ved SGF s forårsopvisning. Der var endnu en opvisning den 13. hvor bedsteforældre gæstede skolen. Vores gæster spiste med, hørte om skolen og havde en sangtime. Mandag den 25. øvede eleverne gymnastik, for at tage til Gigantium i Aalborg tirsdag den 26, sammen med 15 andre skoler. De andre klasser havde dels undervisning i denne periode, og disse klasser var også hjemme på et tidspunkt. Skolen havde dog andre unge boede, da to af vores tre udvekslingslande valgte at komme til Danmark for at bo og spise på skolen. Lærerne kom tilbage i slutningen af måneden og kunne begynde en normalisering. Første arrangement var endnu en skoleaften mandag den 29. MAJ Første weekend i maj var en International bliveweekend. Her hjalp ca. 30 tidligere elever med at arrangere et Flygtninge-døgn for det nuværende hold. Herefter begyndte Cambridgeeksamenerne. De skriftlige prøver blev rykket pga. lockouten, men blev dog stadig afholdt i maj måned. Mandag den 21. var der en koncert med Kris Hermann. I den sidste weekend i maj kunne søskende/nevøer/niecer/naboer/genboer mellem 7-17 besøge efterskolen for at opleve, hvordan det er at gå på efterskole. Tirsdag den 28. drog en stor flok elever til forstævne i Esbjerg, da disse havde meldt til at deltage i Landsstævnet. JUNI Tirsdag den 4. blev et af årets højdepunktet afviklet, nemlig gallafesten. Fra den 10. begyndte de mundtlige prøver og for SIPs vedkommende tog de af sted til Viborg, hvor deres afsluttende projekt fandt sted. Dette projekt blev vist for forældre m.fl. torsdag aften. Weekenden den 22. og 23. var skoleårets sidste weekend, og denne weekend er obligatorisk, da vi erfaringsmæssigt ved, at på det tidspunkt kan man som elev ikke få nok af at være sammen med sine nye kammerater. De sidste mundtlige prøver sluttede tirsdag den 25. og samme dag begyndte forskellige aktiviteter, der skulle runde skoleåret af. Først var der kørestolehockey, hvorefter der var afgang til en kanotur fra Tange til Kællinghøl. Ud over andre hyggeaktiviteter skulle skolen også gøres hovedrent, og mellem alle aktiviteter blev der flittigt brugt tid på at skrive i mindebøger. Skoleårets sidste aften var den 28. Her blev spist, sunget, grint og grædt. Traditionen tro sagde eleverne farvel til byen ved at synge på byens torv. Lørdag den 29. kom forældrene for sidste gang. Denne gang til storetudedag

9 AF SVEN PRIMDAL CAN A BALLOON TRAVEL TO SPACE? No, it cannot! But it can reach Near Space! Heights of 20 km-100 km are classed as near space. Balloons rise because of Archimedes principle. The upward force is equal to the weight force of the amount of gas that is displaced. Air at ground level has a density of about 1 kg per cubic meter. So a 1 cubic meter balloon has an up thrust of 10N (1kg force as some people call it). The downward force is the weight of the balloon, the helium, string, payload, etc. Maybe that is 0.7 kg or 7 N. So our total upward force for a 1 cubic meter balloon is 10-7=3 N As the balloon rise the atmospheric pressure decreases and the balloon gets bigger. It starts off maybe 1m diameter but at 30 km it may be 6m diameter (the volume 200 times greater than when it started). It expanded 200 times because the atmosphere is 200 times less dense. Because the balloon rubber is very thin it does not compress the helium very much. Because of this the Archimedes calculation we did at gound level works all the way up the balloons rises at about the same rate all the way. But back now to the original question can a balloon go to space? No it can t. To have buoyancy the balloon needs air to displace. The altitude limit depends on how flexible the balloon rubber is more stretchy means more height, but only if there is still some air! Project summary Trevor Cousins, the IGCSE Combined Science teacher and his crew of students got the idea of launching a balloon from the grounds of SKALs Efterskole. An 800g weather balloon was sent Friday 11th. January 2013 at to just over 29 km with 2 cameras, 2 GSM GPS s and 1 radio communication box. Tracking throughout the whole flight and chase cars for retrieval of the packages. The navy Home Guard was on standby in case of a sea landing. The payload landed according to schedule near the E20 motorway in Southern Jutland the chase cars were waiting about 200m from the predicted landing site after a 120 km flight lasting approx. 2 hours and 30 minutes. Mission accomplished! Thanks to the UK High Altitude Society for the use of their software and their advice during the flight. Thanks to teacher and students. Thanks to drivers in the chase cars for retrieving the payload

10 SORT PÅ HVIDT (EN ODE TIL SØREN KIERKEGAARD) AF NIKOLINE TANGHUS, CASPAR HOUGAARD, MAGNUS WINKEL OG LAURA LABORN (ELEVER ) Han sad ved et bord med sin fyldepen Hvor han sine tanker nedskrev Ideerne opstod ad vejen hen Klog med alderen han stille blev Din sjæl vil leve videre Din krop den må tilbage Dine tanker er for evigt Skrevet ned med sort på hvidt (2x) Hans fødselsdag fejres, og vi er til sted Han er kommet frem for sidste gang, Hans selskab har bragt os, så stor en glæd Derfor hylder vi ham nu med sang! Din sjæl vil leve videre Din krop den må tilbage Dine tanker er for evigt Skrevet ned med sort på hvidt (2x) En klog mand han sagde engang til mig Hjertets renhed er at ville et Enhver mand er født, og han blev født i maj Og vi fejrer det der er sket Din sjæl vil leve videre Din krop den må tilbage Dine tanker er for evigt Skrevet ned med sort på hvidt (2x) AF ANDREAS KNUDSEN, ELEV TEATERUGEN PÅ I uge 4 på havde vi alternativ uge, hvor vi skulle fejre den to hundrede år gamle Søren Kierkegaards fødselsdag. Med i stykket kom også berømte personer gennem tiden fx Leonardo da Vinci, Christian den 10. og Michael Jackson m.fl. Før ugen startede delte vi os ind i forskellige grupper som hver skulle hjælpe med at forberede skuespillet og alt det andet, som fulgte med et sådant projekt. Først var der skuespilgruppen, der skulle optræde på scenen fredag aften for forældrene. Så var der scenografi holdet, som skulle sørge for at skuespillerne stod på en pæn og solid scene samt lys og lyd. Madholdet skulle lave attenhundredetals kager, og aftensmad samt andre lækkerier, som forældrene kunne købe. Merchandise gruppen skulle lave en masse merchandise, som omhandlede Søren Kierkegaard, og de mange gæster der kom til skuespillet. PR Gruppen skulle finde ud af hvad der skete igennem ugen og lave en avis over, hvad der skete undervejs i ugen, og samtidig pynte op til premiereaftenen og sikre sig, at forældrene havde noget at kigge på, inden skuespillet skulle i gang. Vi startede dagen som vi normalt gjorde. Fik morgen mad klokken 7:30 og var til morgen samling klokken 8:00. Efter det var vi ude i vores workshops og havde klokken 16:00 et fællesmøde hvor vi gennemgik, hvad vi havde nået gennem dagen. Alle pengene som blev tjent ind den aften gik ubeskåret til DanmarksIndsamlingen. Vores skuespil handlede om Søren Kierkegaard, der steg op af graven for at fejre sin to hundrede års fødselsdag, men den bog med alle svar i som han havde brugt sit korte live til at nedfælde, var blevet væk. Han får dog hjælp af en masse mennesker og ender med at gå tilbage i graven med et skælmsk smil på læben. Formålet med vores alternative uge var at have det sjovt på en ny måde og komme ud af vores faste rammer. Det blev en rigtig god uge, hvor vi alle sammen lærte noget nyt og gjorde noget spændende sammen, og vi mærkede det store fællesskab på Skals Efterskole

11 QUALITY EDUCATION THE PATH TO A BRIGHT FUTURE BY DAVID SUE YEK Although our education begins at birth and ends at death there are times in life when education is more important than others it will help determine our happiness and the lifestyle we live, the people we know, and the friends we make. Given great schooling opportunities during adolesce years gives students the opportunity to gain new experiences, achieve their goals, choose careers and set themselves up for life, as well as forge new friendships and create lifelong memories. During November and December 2012 I was fortunate to have had the opportunity to travel from The Gold Coast (Australia s sixth largest city) to Denmark to experience and teach in the Danish education system at SKALs Efterskole. Some stereotypes never grow old no matter how silly they may seem you think we ride kangaroos, and we think you re all Vikings. I enjoyed the frosty weather for a change! I made many new friends at SKALS you d be surprised what students would do for a packet of Tim-Tams (chocolate biscuits) and gained many new experiences that I will use in my career as an educator back in Australia. I have been tutoring in private schools in Australia for 6 years now and I must say I loved my time being at SKALs. In the Australia we had no Grundtvig and he is largely unheard of. We rarely have the joyous occasion of singing together I experienced at SKALs. Our education has been based on the education system used since the British Industrial Revolution it s a little outdated. However we have had recent change with an introduction of more technology into classrooms, an investment in facilities, rethinking of effective teacher pedagogies, and a new national curriculum. Such change is never fast though. In Australia we have labelled this century as being the Asian Century. The Government is trying to implement an Asian language program in every school in the country where students can learn; Chinese, Japanese, Indonesian or Hindi. The Government wants students to have the best opportunity possible to do business with the Asia. Visiting different education systems broadens our perspective of what a good education should be about. What the school feels like, how the students behave and their approach to learning and their peers, how the teachers behave and how they teach. How they interact with students influences educational outcomes. I was fortunate to be taken under the wing by Peter Sloth-he was my mentor at the school. It was enjoyable working at SKALS with the resources the teachers and students had on hand, and working with creative and passionate teachers. I particularly enjoyed putting together a few charts and maps for the geography classes and presentations for the English classes. Students were compassionate and interested in the Australian Indigenous history and our racist charades My personal favourite ris a la mande we work on were evoking. It really felt like the students wanted to be at school. I was amazed at the quality of their English already and confidence to use it. I was asked so many things about Australia some of them which I d never really thought about. Given the opportunity to visit schools in the U.S.A, Thailand or Denmark while doing some post graduate study, I decided it would be most exciting to visit something unique and as far away from Australia as possible. Maybe by chance or fate, I ended up at SKALs Efterskole. Just before Christmas I heard that there was another school shooting in the U.S.A at a primary school this time, where the teachers had dived in front of students to save their students lives. It was an event that affected many of us at SKALs as teachers. Such events say a lot about how people are treated in the community. I felt safe at SKALS. I had the opportunity to observe the inclusion and counselling of students during difficult times on the lead up to Christmas

12 QUALITY EDUCATION THE PATH TO A BRIGHT FUTURE DANMARKS INDSAMLING 2013 AF LARS MOURITZEN My reason for choosing somewhere so far away was also that I wanted to find out if on the other side of the world education and students were actually all that different. My conclusion is that teenagers in Australia are like teenagers in Denmark. The quality of education really depends a lot on a whole school approach the community and the teachers at the school. Let s jump ahead though the question I want to put forward is do we want to really de citizenise education, and if so why? Just to make an extra buck? Will it exclude more people that it includes? It is now possible to not attend a school and get an academic education. I ve done a total degree online. I never met my lectures in person, never attended the campus library or walked through the school building, and never required the services of a student union or support staff even though I still pay my union fees. I sent s to my lecturers, used the online library and the only support I required was from my internet cable guy to change the phone line because wild parrots had chewed holes in the cable while sharpening their beaks over the autumn. Where was the fun in that? I didn t make any friends, and didn t go to a single toga party. All I remember is a lot of late nights writing assignments. There are many dimensions to educating, and it s not all passing on knowledge. Getting to know your students and engaging them is critical to their learning. Let me say getting to know more than 130 new names in a week is not an easy task. I spent much time observing students behaviour; rolling in the snow, dancing in the dorms and of course studying. Attending their classes, giving presentations, playing sport, singing, eating meals and traveling on excursions. I spent many afternoons and evenings assisting and monitoring with study and assignments, helping out where I could along with brainstorming sessions in SIP. I was surprised that so much effort went into the preparation for Christmas by the students. I had never experienced something like that before. Growing up in Australia it is always summer during the festive season, and it s bloody hot prepare for a bush fire. The closest thing to a white Christmas is sand on the beach and a picnic on the beach on the Second Christmas. With the students we decorated the school Christmas tree. At my place in Australia we store our Christmas tree in the attic for 12 months a year it s made of plastic. I also got to know this peculiar Christmas gnomes called Nisse Men. Another great Danish tradition is the food of course; the roast pork and potatoes. My personal favourite ris a la mande. Life didn t stop while I was in Denmark I missed the chance for a free meal. I received an Australian Day 2013 Nomination Award for Cultural Contributions to the Australian community. I was invited to have breakfast with the City Mayor Cr.Tom Tate. Didn t mind missing that though I thoroughly enjoyed being at SKALs I hope one day I will have the opportunity to return and work again with the staff at the school and see where the students go in life and all the great things they achieve. They certainly have had a head start while spending the year at SKALs. Cecilie Maria og Søren har netop på vegne af efterskolerne i Region Midt afleveret checken til Danmarks Indsamling. Vi står i en gård i Horsens Statsfængsel, og nu kan vi endelig skrige glæden og stoltheden ud. SKALs har gjort det igen. Der er nu kr. på vej fra SKALs til projekterne i Afrika, hvor CARE, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors og de andre nødhjælpsorganisationer gør en forskel. Jeg tænker tilbage på nogle af de projekter, som eleverne har igangsat hjemme på efterskolen og rundt om i det jyske, og jeg føler en udelt stolthed og glæde på deres vegne. IT-virksomheden Affecto har givet ,00 kr. for at få deres logo med på en video til fordel for projektet. Skoleledere, lærere, forældre og elever på skoler har bidraget med penge til SKALs Danmarks Indsamling, fordi de fornemmer, at SIP er troværdige i deres beskrivelse af projekterne i Afrika. Eleverne på disse skoler har set elever fra SKALs, der griber og begriber verden. Det føles stort, at vores elever er med til at gøre deres egen verden større og verden som samfund lidt mindre. I udgangspunktet er elevernes indsats i Danmarks Indsamling altruistisk. At der så går konkurrence i at samle mest ind, og at vi som virksomhed får vores navn og brand som international efterskole profileret, skal ikke røre ved elevernes store indsats. Faktisk ringede ejeren af en lokal virksomhed til skolens kontor, og spurgte om ikke hun måtte donere ,00 kr. til elevernes fantastiske indsamling. Hun ville ikke have ringet, hvis ikke SIP havde sørget for maksimal pressedækning på deres mange spændende projekter. Disse ,00 kr. ville ikke være sendt med til Afrika, hvis ikke PR-gruppen havde ydet et professionelt stykke arbejde. Nu skal vi med bussen hjem til SKALs, og Peter og jeg sender sammen med SIP en kæmpe high-five til alle elever, forældre og medarbejdere, der har været med at gøre SKALs til en af de største bidragydere til Danmarks Indsamling Denne high-five kan symboliseres ved dette billede af de største bidragydere til Danmarks Indsamling 2013 det luner at se vores logos sammen med disse virksomheder

13 AF NIELS SVITH FORMANDSBERETNING 2013 Pixiudgaven af dette års beretning lyder i al sin modsætningsfylde således: Skals Efterskole har endnu en gang oplevet det bedste år i skolens historie, men samtidig er der i løbet af ingen tid trukket nogle seriøse tordenskyer op, som er mørkere og allerede langt tættere på, end nogen kunne have drømt om for et år siden. Og lige nu står vi midt i en lockout, som gør hverdagen aldeles kaotisk... (forkortet af red.)... Vi har været nødt til at justere på den organisationsplan, vi netop havde iværksat. Det viste sig nemlig, at den internationale del, Skals CIC, var i så hurtig udvikling og vækst, at vi allerede fra sommerferien var nødt til at ændre stillingen som international koordinator til en egentlig afdelingsleder-stilling med 3 andre medarbejdere tilknyttet på deltidsbasis. Vi har nu ca. 25 skoler knyttet til Skals CIC, og som vi servicerer med både godkendelse, administration og knowhow. Vi besluttede os jo sidste år for en 2-årig prøve-periode, hvorefter forsøget skulle evalueres, og vi er nu ved at være halvvejs. Vi har imidlertid kunnet se, at de økonomiske rammer, der var aftalt med Cambridge, var for snævre til, at aktiviteterne kunne blive bæredygtige, så vi har derfor måttet gennemføre en takstforhøjelse i forhold til de tilknyttede skoler. Det har fået 1 skole til at melde sig ud af samarbejdet, men givet os en langt mere holdbar økonomi på Skals CIC. I den samlede efterskolebevægelse har vore aktiviteter også givet lidt bølgeskvulp. Konkurrencesituationen skolerne imellem er jo skærpet betydeligt i de allerseneste år, og visse af de konkurrerende efterskoler har nok følt, at vi med Skals CIC havde iført os en lidt for synlig førertrøje efter deres mening. Efterskoleforeningen var derfor blevet bedt om at overveje at etablere et internationalt sekretariat, som kunne overtage de funktioner, som Skals CIC i dag varetager. Som forventet afviste Efterskoleforeningen at oprette et sådant sekretariat, men man besluttede dog, at den internationale rådgiver, der sidder på Efterskolernes Sekretariat i Vartov, skulle opnormeres en anelse, så han bedre kunne hjælpe efterskoler helt uden international erfaring med arrangement af udvekslinger, rejser o.a., et initiativ, vi absolut hilser velkommen, da mange af disse skolers spørgsmål nok ellers var endt hos os. Hele diskussionen har imidlertid ført til, at vi selv, kun halvvejs igennem forsøgsperioden, allerede har mange overvejelser om, hvilken vej, Skals bør udvikle sig. Skal Skals CIC løsrives helt fra efterskolen og føres over i et fælles sekretariat, som alle de internationale efterskoler betaler til i fællesskab? Skal vores internationale profil ændres eller skærpes markant? Skal vi skære ned på ambitionerne, nøjes med at være efterskole som alle andre, og lade de øvrige efterskoler selv ligge og rode med deres egne problemer og Cambridge-drømme? Ja, spørgsmålene er mange, og svarene endnu ikke fundet, så det kan godt være, at de ender som faste punkter på de kommende års generalforsamlinger. I sammenhæng med disse overvejelser var alle skolens lærere samt to bestyrelsesmedlemmer på en hurtig tur til Cambridge i sommerferien sidste år, både for at blive præsenteret for den ægte vare der ovre, og for at vi alle bedre kunne føle et personligt ejerskab i forhold til Cambridge-aktiviteterne. Årsagen var jo, at vi i år har startet to rent engelsksprogede klasser, hvor al undervisningen undtagen i faget dansk foregår på engelsk, også undervisningen i f.eks. fysik eller tysk. Inden jeg for en stund forlader Cambridge og det internationale område, skal jeg også lige nævne, at vi til disse to klasser i år har haft 2 engelsksprogede lærere tilknyttet, som blev ansat for at varetage undervisningen på engelsk i en række af disse fag. Det har bibragt undervisningen stor autenticitet, og hvis forholdene ellers tillader det, kan jeg godt forestille mig, at antallet af udenlandske lærere på Skals Efterskole vil vokse i de kommende år

14 FORMANDSBERETNING 2013 Vi har gennem en årrække haft vores lille, men stabilt voksende formue stående i Skals Sparekasse, men efter den nye banklov, som kun garanterer indestående op til kr. har vi været i gang med overvejelser af, hvordan vi bedst sikrede pengene uden at slå hånden af Sparekassen, som altid har ydet os en rigtig god service og finansiel rådgivning. Et par dagbladsartikler fik os imidlertid til at omsætte overvejelserne til hurtig handling, og i et godt samarbejde med Sparekassen blev hovedparten af pengene flyttet over i andre anbringelser. I dag er der ikke længere noget, der hedder Sparekassen i Skals. Nu hedder det Den Jyske Sparekasse, men overtagelsen fandt sted i stor fredsommelighed og ingen har mistet penge i den anledning. Det ville vi heller ikke have gjort, men vi er alligevel glade for, at vi handlede i god tid og dermed ikke fik bragt nattesøvnen i fare. Vi har altid været særdeles tilfredse med Sparekassen i Skals og forventer naturligvis, at også det nye samarbejde med Den Jyske Sparekasse vil blive lige så trygt og godt. Skals Efterskole har gennem snart 20 år haft udveksling som et af sine kendemærker. Fra dette skoleår er den tradition ændret, idet vi nu sender begge vore Cambridgeklasser på 2 ugers sprogskole i Cambridge, samtidig med at SIP-holdet så rejser 14 dage til Nepal. Dette har også trukket et andet traditionsbrud med sig, idet vi jo altid tidligere har markedsført os på, at prisen for efterskoleopholdet på Skals var all inclusive. Man ville ikke få ekstra regninger for rejser, sportstøj eller andet. Det er nu slut. Skolen betaler for alle det beløb, som en udveksling koster, og skal man til Nepal eller Cambridge, må man selv betale differencen. Det andet var et smukt princip, så længe det holdt, men man kan jo ikke opkræve det samme beløb hos alle og så fortælle, at nogen får 8 dage i Irland, mens andre får 14 i Nepal for de samme penge. Den fælles skoletur til Berlin bibeholdes dog fortsat og er selvfølgelig stadig inkluderet i skolepengene, da vi naturligvis holder fast i all inclusive -princippet på alle de andre områder. På det bygningsmæssige område er vi fortsat i gang med udskiftningen af inventar i elevhuse og undervisningslokaler. Desuden er der bygget nyt fryserum med bedre adgangsforhold til lettelse og effektivisering af køkkenarbejdet. Endelig er udvidelsen af pedelværkstedet blevet færdiggjort, så også pedellen nu har fået acceptable arbejdsforhold. Det har været et forunderligt skoleår. Elevholdet kørte til ende uden at en eneste elev faldt fra, en rekord som jo i sagens natur aldrig kan slås kun tangeres. Det medførte naturligvis en rigtig god økonomi, som det også vil fremgå, når regnskabet bliver gennemgået. Et overskud på mere end 1,2 mio. i 2012 har vi heller aldrig oplevet før, så man skulle mene, at det måtte være svært at få armene ned igen, nu hvor tallene ligger på tryk i et afsluttet regnskab. Vi har imidlertid fået armene ned igen og det også ganske grundigt idet vi i løbet af efteråret måtte erkende, at elevtilmeldingerne til skoleåret lå godt 20% under det sædvanlige. Det var jo en temmelig chokerende opdagelse på en efterskole, som aldrig tidligere har prøvet at mangle elever. Vi er derfor nu langt inde i drøftelserne af, hvordan vi bedst kan generobre markedet og få normaliseret elevtilgangen. Et af elementerne bliver lanceringen af en ny hjemmeside, som forventes at gå i luften eller cyberspace inden for få uger, samt en markant skærpelse af den faglige og boglige profil. Hvilke yderligere tiltag, der bliver iværksat, er vi endnu ikke langt nok eller afklaret nok til at kunne løfte sløret for. Men at vi fremover kommer til at bruge væsentlig større beløb på PR og markedsføring, er der næppe tvivl om. Vi er selvfølgelig stadig nogle måneder fra skolestarten til august, og meget kan nå at ske inden da, men som en efterskole, der lægger vægt på god planlægning og sundt og forsigtigt købmandskab, har vi naturligvis lagt et reservebudget, som kan holde, hvis vi ikke når det fulde elevtal til august. Men lidt af et realitetschok har det jo været for os at opdage, at den virkelighed, som mange andre efterskoler har levet i gennem flere år, at den virkelighed også kunne ramme os. Vi havde jo måske vænnet os lidt for meget til, at vand bare var noget man gik på. Hvad årsagen til den svigtende søgning er, kan i sagens natur være vanskeligt at vide noget sikkert om, men ingen er dog i tvivl om, at det primært er den generelt skærpede konkurrence på efterskolemarkedet, der er forklaringen. Der er efterhånden rigtig mange efterskoler, der kalder sig boglige, og selv om det ofte mere er af navn end af gavn, så kan det være svært at læse ud af hjemmesiderne, at vi fortsat er dobbelt så boglige som de fleste andre. Og for de internationalt orienterede efterskoler gælder, at der er gået lidt inflation i rejseaktiviteterne, så der nu ofte arrangeres rejser til fjerne kontinenter, og selv om det mest er turistture, det handler om, så kan en udvekslingstur til Italien alligevel godt have svært ved at konkurrere med en oplevelsestur til New York eller Australien. Det er jo først nu, at vi selv har taget hul på de lange rejser. Men det er helt klart, at vi er nødt til at tage udfordringen op, og som jeg nævnte lige før, så er vi også allerede langt inde i iværksættelsen af en række nye tiltag. Det er dog også klart, at alting lige nu er gået uhjælpeligt i stå, fordi vi er blevet tvunget til at låse alle yderdørene af og nægte flertallet af vore medarbejdere adgang til 28 29

15 FORMANDSBERETNING 2013 skolen. Faktisk er der p.t. kun to af skolens lærere, som har lov at komme her og passe deres arbejde. Vi er jo som sagt også blevet ramt af konflikten på arbejdsmarkedet, lockouten, som har sendt hundrede tusinder af skoleelever og andre uddannelsessøgende hjem at spille Ludo eller World of Warcraft. Men situationen her på Skals Efterskole har været ret kompliceret, fordi eleverne jo bor her, så her altid skal være et fungerende døgnberedskab, når eleverne er her. Men vi kunne jo heller ikke være bekendt bare sende eleverne hjem nu, hvor vi netop er gået ind i den allermest intense del af de unges ophold, både fordi prøverne står for døren, og især fordi det er lige nu, at kammeratskabet kulminerer, og fordi afslutningsdagen den 29. juni for mange af de unge ligner en livstruende krise på fremmarch, og hvert eneste efterskoledøgn indtil da bliver et uerstatteligt klenodie. Dertil kommer så, at en hjemsendelse også kunne få store konsekvenser for statstilskuddet, vi modtager, eller betyde, at vi skulle til at refundere en del af forældrebetalingen. Ydermere skulle vort SIP-hold rejse til Nepal den 8. april samtidig med, at vore to Cambridge-klasser, de fuldt engelsksprogede klasser, skulle på 2 ugers intensivt sprogkursus i Cambridge. Endelig skulle vi her på Skals som en del af udvekslingsaftalerne modtage besøg af ca. 70 elever fra Irland, Tjekkiet og Tyskland. Og til at forestå alle disse arrangementer havde vi altså ledelsen plus de to lærere, der ikke var omfattet af lockouten. Velbekomme, skulle man vel sige. Men med en imponerende indsats af de uendeligt små ressourcer er det alligevel lykkedes at gennemføre det meste af programmet. Cambridge-klasserne kom af sted til Cambridge og er netop vendt hjem. SIP-holdet kommer hjem fra Nepal i morgen, og de udenlandske elever har været på besøg her, og vi gennemførte et ganske flot nødprogram for dem. Desværre indebar det også, at vi var nødt til at sende ca. 70 af vore egne elever hjem i to uger, men de er netop vendt tilbage i søndags, og vi håber nu, at vi kan holde skruen i vandet, indtil denne alt for politiserede konflikt forhåbentlig snart får en ende. Og vi må absolut takke både eleverne og deres forældre, fordi de har vist så stor forståelse for vor situation og for deres accept af de nødforanstaltninger, vi var tvunget til at iværksætte. Både eleverne, de lockoutede lærere og alle vi andre trænger nu til gengæld voldsomt til at få hverdagen tilbage, så vi kan få givet eleverne et par måneder med intenst samvær og afpudsning af skolekundskaberne som en ordentlig afslutning på deres efterskoleophold. Men alt i alt har vi også lært, at selv med små ressourcer kan meget klares, og man kunne derfor godt føle sig fristet til at foretage en lettere revision af Winston Churchills ord, da briterne i 1940 havde vundet luftkrigen om England: Never in the history of labour conflict was so much owed by so many to so few. HVEM ER JEG EGENTLIG? AF ELEVER I 10.C Et efterskoleophold udvikler og modner, afklarer og opkvalificerer undervejs lærer eleverne en masse, bl.a. også om sig selv. Her kan du se hvad elever i 10.c har gjort sig af gode, sjove og finurlige tanker i dansk undervisningen i arbejdet med digte og med at finde ud af hvem de egentlig selv er. Jeg er ikke noget digt Jeg har ikke nødvendigvis en dybere mening Jeg er ikke poetisk Jeg er ikke skrevet ned med sort på hvidt Men ind i mellem har jeg en pointe! EMIL MØLLER ANDERSEN Jeg er ingen storm Jeg kan ikke herske over menneskeheden Jeg kan ikke være her, der og alle vegne Jeg kan ikke erodere land og hav Men tage dig med storm, det kan jeg! EMIL MUNK SØRENSEN Jeg er ikke et ur Jeg sidder ikke på din hånd Jeg er ikke til din rådighed Jeg kan ikke aflæses Men jeg er præcis, den jeg vil være! ESBEN HARKSEN NEHMDAHL Jeg er ingen kartoffel Jeg gror ikke i haven Jeg kan ikke graves op Jeg kan ikke koges men jeg kan godt spire på ny! TOKO MARIE ØGENDAHL JENSEN Jeg er ikke guld Jeg er ikke i jorden Jeg bliver ikke brugt til at lave smykker Jeg er ikke værdsat af alle Men jeg kan godt skinne! FREJA JAQUÉ SIEMSEN Jeg er ingen dessert Har ikke glasur på Jeg blev ikke mere almindelig med sukkerindustriens udvikling Jeg er ikke sød Men lækker, det er jeg! THOMAS VITTRUP BÆRENTSEN Jeg er ingen mand Jeg har ingen skæg vækst Jeg er ikke det svageste køn Jeg har ikke et Y kromosom Men derfor kan jeg stadig pisse stående! JOHANNE MARGRETHE LUND Jeg er intet vindue Jeg er ikke gennemsigtig Jeg er ikke et materiale Jeg er ikke skrøbelig Men jeg er let at gennemskue! KERN MARTIN FASTRUP Jeg er ikke en bog Jeg kan ikke fortælle historier Jeg kan ikke skrives om Mit omslag er ikke hårdt Men jeg kan godt læses! MATILDE NØRGAARD LARSEN 28 29

16 AF CECILIE MARIA KARLSEN, ELEV STUDIETUR, UDVEKSLING, BERLIN REJSER MED SKALS OPLEVELSER: På Skals Efterskole spiller den internationale dimension og verden omkring os en stor rolle, og det præger derved hverdagen i mange retninger, såvel som de to årlige studierejser til udlandet. Her øges fællesskabsfølelsen blandt eleverne samtidig med, at horisonten ud mod den store vide verden udvides gennem oplevelserne, som disse rejser bringer. Værdier på SKALs SKALs Efterskole er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klar til livet. Derfor stilles der høje krav til den enkelte elev gennem den gymnasieforberedende undervisning, hvor der lægges stor vægt på de internationale sammenhænge. Men et godt læringsmiljø kræver et godt fællesskab, og på SE gøres der alt for, at dette præges af tryghed, humør, oplevelser og høje såvel faglige som personlige krav og udfordringer, da det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev på SE. En betydelig del af SKALs profil er den internationale dimension, da mange i fremtiden vil få brug for internationale og interkulturelle kompetencer i hverdagen og i fremtidige uddannelse samt job. Det internationale arbejde er derfor en naturlig del af livet på skolen og de daglige aktiviteter ligesom de to udlandsrejser, da et af målene for eleverne på SE er, at de forberedes og sikres de bedste muligheder i den fælles internationale fremtid. Så mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af landegrænser samt kultur og sprog er en central del af skolen og elevernes udfordring samt udvikling. Derfor forventes det, at man har vilje og lyst til at turde møde verden, bl.a. i form af de to udlandsrejser. Realiteterne Efter få uger på efterskolen går det hurtigt op for eleverne, at anderledes oplevelser er en stor del af det at skabe et solidt fællesskab, som er præget af tryghed, sjove og fælles oplevelser, hvorunder bl.a. studierejserne indgår. For elevholdet 12/13 går den fælles studierejse til Berlin, mens de syv klasser efterfølgende rejser hver for sig til forskellige destinationer. For de aldersintegrerede 9. og 10. klasser gælder det udveksling med elever fra Tyskland, Irland og Tjekkiet, mens IGCSE klasserne skal en tur til Cambridge, og som noget nyt skal SIP til Nepal. Berlin fællesskabet udvikles Den fælles studierejse til Berlin i september måned er på kort tid blevet omdrejningspunkt og på alles læber. Eleverne er energiske og forventningsfulde omkring turen, som vil blive en af de anderledes oplevelser, hvor fællesskabet og det internationale er i fokus. Årenes erfaring viser, at eleverne efter denne tur er kommet tættere på hinanden og derved også tættere på et 30 35

17 STUDIETUR, UDVEKSLING, BERLIN REJSER MED SKALS velfungerende og trygt fællesskab, hvor alle forskelligheder respekteres, hvilket er særdeles brugbart i forhold til hverdagslivet tilbage på efterskolen. Udveksling Aldersintegrerede 9. og 10. klasser De aldersintegrerede klasser, skal traditionen tro, på udveksling i efteråret. Dette betyder, at de skal gå i skole og bo hos en værtsfamilie i et europæisk land, hvilket i år for 9. klassernes vedkommende er i Irland og for 10. klasserne i enten Tyskland eller Tjekkiet. Efterfølgende vil de så i foråret få besøg af de elever, som de besøgte, hvorved det så er deres tur til at bo og gå i skole på en moderne dansk efterskole SE. En spændende og lærerig oplevelse for alle, både de udenlandske elever og elever her fra skolen. Cambridge IGCSE De to IGCSE klasser skal til foråret på en to ugers studierejse til Cambridge, hvor de vil deltage i EC Cambridge Language Courses og lave projektarbejde med Cambridge International School, en skole med elever og lærere fra hele verden, hvor man giver en inspirerende og spændende skolegang til børn og unge i alderen 3-16 år. En forhåbentlig lærerig, udviklende og oplevelsesfyldt tur for de to klasser, som vender hjem igen med minder for livet i bagagen. Så uanset om man er i de aldersintegrerede 9. eller 10. klasser, IGCSE eller SIP venter der en spændende, oplevelses- og begivenhedsrig rejse forude, både for de nuværende elever, men også for de kommende. Det siges, at fælleskab fødes, når JEG bliver til OS, hvilket disse rejser om noget er med til at åbne op for. Enestående muligheder Helt ekstraordinært tilbyder en af skolens lærere udover de to studierejser, at elever kan komme med på ski i vinterferien dog mod yderligere egenbetaling. Et fantastisk tilbud til eleverne, som år på år hygger sig på løjperne i de små hytter og ikke mindst med hinanden. Desuden er der for dette års elevhold i juni 2013 endnu en ekstraordinær oplevelse, som der er mulighed for at deltage i, nemlig DGI Landsstævnet i Esbjerg, som kun afholdes hvert fjerde år. Dette er dog også mod yderligere egenbetaling, men en enestående oplevelse for livet. Dette er dog også mod yderligere egenbetaling, men en enestående oplevelse for livet. Udviklende, udfordrende og udvidende UUU you you you. Er nogle af nøgleordene for et år på SKALs Du skaber SKALs SKALs skaber dig sammen skaber vi fremtiden! Så hvis du er frisk på en efterskole med udfordrende og udviklende undervisning på et højt fagligt niveau, internationale aspekter i din hverdag og anderledes, spændende studierejser med udfordringer og oplevelser for livet sammen med dine bedste venner, så skal du vælge SE samt hverdagen her og bliv en del af studierejserne for Verden SKALs erobres hver dag. BY JULIE KASTER, ELEV AMANDINE AND THE INTERNATIONAL SCHOOL BRAVE GIRL: Amandine Olesen and her family live near Paris in France. They spend some of their vacations in Denmark visiting her Danish mother s family. This summer they drove from France to Denmark with the car stuffed with Amandine s tings. Last year Skals Continuation School had one Spanish student, who didn t speak Danish. Through the years there have been students from Hungary, Estonia, Ireland, Russia, Liberia, China, Germany, USA, Austria and Spain. This year we have a French girl, Amandine, who speaks a little Danish and understands a lot of it you just have to speak slowly. She doesn t mind, that she is the only one, who isn t speaking Danish at the school if everyone speaks English; she will not learn Danish just as fast. Because Amandine has family in Zealand and Skagen, it is a plus for her that the school is close to central Denmark. She is mainly going to stay at the school in the weekends, but she will stay at her Danish family in the holidays although she is going home to France for Christmas. Amandine grew up with the idea of going to Denmark. So when her mother found Skals Continuation School, she immediately grew fond of the idea especially because of the SIP class and the fact, that the school was international. Amandine is not the only international student at Skals Continuation School this year. There are three from Greenland and one from China. The difference is that they speak Danish. Every Friday we watch the news in English, we have two international teachers, Trevor and Anna, and for the first time the school offers math and physics lessons in English. Although the school is international, we get almost all of the information in Danish. We sing in Danish and eat Danish food but that is a part of being a student in another country. Amandine doesn t mind, she loves to learn about new cultures

18 AF SVEN PRIMDAL FORSTANDERBERETNING 2013 Indledning: Enhver efterskole er overflødig, indtil det modsatte er bevist. Det er efterskolernes eksistensvilkår sådan sat på spidsen. Det kan lyde makabert og har sikkert ind i mellem også kunnet føles sådan op gennem historien. Der findes næppe nogen anden skoleform, der så massivt og konstant er underlagt et legitimationspres, som netop de frie skoler herunder altså også efterskolerne, som lever et temmeligt udsat liv ikke mindst i disse tider. Til gengæld findes der næppe heller nogen skoleform, hvor friheden er så udbredt. Det er på én og samme tid både skoleformens skæbne og store udfordring. Friheden er en positiv frihed, som udfordrer muligheden og evnen til at udfylde ens potentiale. Friheden er fri, fordi den giver muligheder. Det er en frihed til og ikke en frihed fra. Så friheden forpligter. Vi skal fylde den ud med det, der giver mening. Vi skal realisere vore ønsker og drømme og gøre skolens vision levende. Afsøge frihedens muligheder, så intet bliver som det det var. Vi skal afsøge efterskoleformens yderste rammer måske turde sprænge rammerne, og opfinde en ny opskrift på (frem)tidens efterskole. Efterskolen må til at genbesinde sig på, hvad det overhovedet vil sige at være skole. Efterskolen er uhørt vigtig i et ungdomsliv. Her får de unge mulighed for at eksperimentere med, hvilken maske, de vil bære (frit efter Jean-Paul Sartre). Kort sagt: Et nytænkende, progressivt kostskolemiljø for unge i alderen år med fuldt fokus på kundskaber, globalisering og personlig dannelse. Eller endnu kortere sagt: Vi skal på SKALs turde gøre fremtiden til nutiden! Som fri skole har vi friheden til at påvirke frihedsgraden i forhold til skolens rammer og fremtid. Men det er vigtigt nøje at gennemtænke, hvilken slags frihed vi som skole vil tilbyde kommende elever og forældre naturligvis formidlet i et klart og forståeligt sprog. Skræmmescenariet er TIVOLI FRIHEDEN, hvor der ganske vist oftest skiltes med, at der er gevinst på alle hylder, men hvor det i høj grad er underholdningen, som efter min mening præger friheden fremfor et kvalificeret tilbud om undervisning og samvær. Min vågne drøm er, at en elev på SKALs udvikler en kritisk dømmekraft, erhverver sig en faglig ballast og bliver autonom i den bedste betydning af ordet. Efterskolen bør eksistere med en egen fylde og af sin egen ret og kraft. Skolens nøgletal Skolen har haft et stigende elevtal med indgangen til indeværende skoleår, kontrollerede udgifter samt en stigende indtægt til følge. Det er vigtigt at kunne fortsætte med at konsolidere skolen og ruste den pædagogisk, økonomisk og bygningsmæssigt til en forventelig større og større konkurrence mellem skolerne. Antal årselever i regnskabsåret har siden 2007 udviklet sig fra 117,3 til 142,7 i Denne stigning forventes dog ikke at fortsætte i Der kan derimod imødeses en nedgang i årselevtallet for Det er nye typer af udfordringer, men ikke desto mindre er det i sådanne tider, at SKALs skal vise sit værd. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. I regnskabsåret har skolen haft 2,7 årselever mere end budgetteret. Skolen har i 2012 haft kr. mere i indtægt end forventet samtidig med at årets udgifter har været højere end budgetteret. Resultatet pr. årselev på kr. svarende til 6,0% af omsætningen viser, at skolen har en indtjening, der gør det muligt for skolen at konsolidere sig. For fremover fortsat at kunne give mulighed for at skabe rammer omkring en forsvarlig undervisning og et meningsfyldt samvær med eleverne er der endog særdeles god grund til at fastholde den stramme økonomiske styring af skolen. Skolens aktivitet i året Hverdagen på skolen er fortsat præget af stor stabilitet. På elevsiden har der i skoleåret ikke været frafald 34 35

19 af elever undervejs. Skoleåret startede og sluttede med det samme antal elever (136), uden at der fandt udskiftninger sted undervejs. Vi bør dog indstille os på, at tiden byder skolerne mere og mere med hensyn til ubeslutsomhed og usikkerhed i forbindelse med valg af efterskole. Derudover vil flere og større skoler, kombineret med en nedgang i antal unge, betyde en stigende konkurrence om eleverne. Hertil skal lægges en stigende usikkerhed med hensyn til forældrebetalingen. Derfor vil kommende budgetter også være baseret på, at færre elever gennemfører et skoleår. Samtidig med sættes der flere ressourcer af til rekruttering af nye elever. Der synes at være et godt samspil mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Det daglige samarbejde er etableret med udgangspunkt i et medarbejderindflydelsesorgan (MIO); MIO s opgave er at skabe gode rammer for udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og skabt platform og rum for udviklingen af Skals Efterskole som en god og attraktiv arbejdsplads. Af væsentlige investeringer i dette regnskabsår skal nævnes fortsat renovering af elevværelser med udskiftning af inventar samt etablering af tilbygninger til eksisterende pedelværksted. Desuden er der foretaget et betydeligt vedligeholdelsesarbejde samt investeret i en større mængde inventar i klasserum. Det er bestyrelsens klare holdning, at der i skoleåret har været en fornuftig balance mellem skolens elevtal, skolens fysiske rammer og antal ansatte. Dette forhold vil der, set i lyset af vigende elevtal, være stor fokus på fra ledelsens og bestyrelsens side i skoleåret der kommer. På det skoleudviklingsmæssige område har ledelse og medarbejdere i det sidste år været i gang med en fremsynet omlægning af skolens pædagogiske platform, som skal forløbe over en 3-årig periode med start fra skoleåret Omlægningen skal være fuldt implementeret med starten på skoleåret Der har ligeledes været gennemført en systematisk og ganske omfattende udvikling af skolens Cambridge afdeling, som på nuværende tidspunkt er ansvarlig for ca. 30 forskellige skolers Cambridge undervisning. Denne afdeling forventes fortsat at udvikle sig positivt under ledelse af skolens afdelingsleder, så den som en selvstændig afdeling (SKALs CIC) under SKALs Efterskole vil være overskudsgivende fra og med Skals Efterskole er godt og solidt forankret i lokalsamfundet. Det er bestyrelsens vurdering, at disse stærke bånd til byen og omegnen er væsentlig for skolens fremtid. Viden ressourcer Skals Efterskole er en dynamisk arbejdsplads, som konstant er i udvikling. Kerneopgaven er til alle tider at lave god skole. Som udgangspunkt forventes det, at alle ansatte har gode kompetencer, og alle har ret og pligt til at søge fortsat uddannelse. Målet er såvel at fastholde som at rekruttere engagerede og dygtige medarbejdere. Som en meget vigtig del af skoleudviklingen udarbejdes hvert år en systematisk og strategisk kompetenceplan for efter og videreuddannelse af alle medarbejdere. Alle på skolen arbejder med det fælles sigte, at lave en god arbejdsplads og en velfungerede skole. Hertil afsættes de fornødne midler i form af penge og timer. Medarbejdersammensætningen er en fornuftig blanding af unge, midaldrende og ældre. Der er en løbende udskiftning af medarbejdere, som til stadighed giver skolen mulighed for at forholde sig dynamisk til de udfordringer, som skolen står overfor. Skolen har generelt ikke problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Dette skyldes nok især skolens stærkt boglige profil. Dog skal der gøres en særlig indsats for at rekruttere kvalificerede tosprogede lærere med engelsk som 1. sprog til skolens Cambridge-klasser. Sociale klausuler I erkendelse af, at medarbejderne på skolen har krav på at kunne være hele mennesker, bør personalepolitikken skabe sammenhæng mellem arbejdslivet og livet udenfor skolen. Der tages ved tilrettelæggelsen af skolens liv hensyn til medarbejderens behov for at kunne tilrettelægge sit privatliv fornuftigt. I den forbindelse tages der højde for, at livssituationerne er forskellige fra medarbejder til medarbejder, ligesom den enkelte medarbejders livssituation i perioder kan være lettere eller vanskeligere. Dette betyder, at personalepolitikken rummer en vilje til personlige hensyn, som for den enkelte kan have stor betydning for den daglige arbejdssituation. Et sådant hensyn afspejler fleksibiliteten i skolens personalepolitik, som har det erklærede formål at sikre udvikling, trivsel og tryghed i ansættelsen. Miljøforhold Skolen arbejder målrettet med at nedbringe skolens 38 39

20 FORSTANDERBERETNING 2013 samlede energiforbrug. Dette gøres ved at tænke energibesparende foranstaltninger ind i vedligeholdelsesarbejdet samt ved nye investeringer. Ligeledes inddrages skolens personale og elever i en bevidstgørelse på dette område. Der er i det foregående skoleår etableret en grøn kultur, hvor omdrejningspunktet er en affaldssortering efter et enkelt system. Dette er der fulgt op på i indeværende år. Skolen har i de senere år opnået besparelser på el-, vand- og varmeforbrug. Ligeledes har skolen opnået væsentlige besparelser på papirforbrug. Skolens bestyrelse og ledelse skal i løbet af 2013 drøfte yderligere energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering, etablering af solceller og/eller opsætning af vindmølle. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner Skolen har i indeværende regnskabsår haft et godt samarbejde med Medieskolerne i Viborg. Dette samarbejde er eksemplarisk og har indtil videre varet i snart 10 år. Ligeledes har det forgangne år budt på nye samarbejdsrelationer med ca. 30 forskellige skoler (de fleste af dem efterskoler, men også enkelte kommunale ungdomsskoler, 10. klasses centre og privatskoler). Disse skoler er blevet certificeret CIC skoler eller såkaldt Cambridge skoler og således godkendt til at udbyde de mange fag under Cambridge University paraplyen. CIC står for Cambridge International Centre. Det er denne betegnelse en skole får, når den tilknyttes SKALs CIC. Når en skole bliver godkendt med betegnelsen Cambridge International Centre (CIC), er den godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som den enkelte skole ønsker at målrette sin profil efter. De økonomiske forudsætninger for at blive et godkendt Cambridge International Centre (CIC) samt den årlige betaling til registrering, administration og betaling for eksamensgebyr er i dette regnskabsår opjusteret, så det i højere grad giver skolen den forventede merindtjening til dækning af skolens driftsomkostninger. Dette samarbejde med andre skoler om internationalisering af undervisningen forventes øget i det kommende år. Således pågår der p.t. overvejelser i både ledelse og bestyrelse om den fremtidige struktur og organisation for dette samarbejde og udviklingen følges nøje af skolens ledelse og bestyrelse. Hele afdelingens arbejde evalueres senest i foråret Som i tidligere år har der også i indeværende år været udlejning af skolen i de kursusfrie perioder. Særligt sommerferien er en god periode for udlejning af skolens bygninger til forskellige formål. I mange år har skolen samarbejdet med Eftereisen, et tysk rejsebureau, som videreformidler udlejning til hovedsagelig tyske kirkelige ungdomsgrupper. Denne del af skolens virksomhed forventes fortsat og udbygget. Skolens forventninger til fremtiden Det er vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling af efterskolens tilbud. Det er ledelsens og bestyrelsens holdning, at interessen for Skals Efterskole som en boglig og internationalt orienteret skole skal bevares og udbygges. Skolen er forberedt på, at udbud og efterspørgsel ikke nødvendigvis længere passer sammen. Derfor skønnes det, at skolen, i langt højere grad end tidligere, har brug for tydeligt at profilere sig som boglig og international skole. Det ligger bestyrelsen meget på sinde hele tiden at være pro-aktiv i både skole- og skoleformssammenhæng. Følgende spørgsmål er løbende til debat: Har vi den skole, vi gerne vil ha? Hvordan ser skolen ud om 5 år? Hvordan fremtidssikrer vi Skals? Med andre ord ser bestyrelsen hele tiden skolen i et krydspres mellem det idébårne, det pædagogiske og det forretningsmæssige! Særligt skal skolens pædagogiske platform nytænkes. Et af de væsentlige temaer i uddannelsespolitiske sammenhænge er overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen, herunder den politiske målsætning om at 95% af ungdomsårgangen skal have en ungdomsuddannelse. Vi bør og skal som skoleform udnytte de særlige muligheder, vi har for at lave et tilbud, der gør eleverne bedst muligt egnede til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vores tilbud bør således også være et reelt alternativ til de øvrige skoleformer. Vi må på SKALs foretage et indholdsmæssigt valg på de unges vegne, som tager udgangspunkt i skolens profil som boglig og international. Det er skolens ansvar at lægge et tilbud frem, som eleverne reelt kan vælge (elevens tarv og skolens trang) samt at skabe et nytænkende og progressivt kostskolemiljø for unge i alderen år med fuld fokus på faglighed (kundskaber), globalisering og personlig dannelse. Vi skal på SKALs turde gøre fremtiden til nutiden! Vi skal turde spørge os selv og hinanden om, hvad vi tror fremtiden byder os, som vi skal holde skole på! Ledelse og ansatte har sammen over det sidste år samlet en buket af forskellige væsentlige områder af skolens liv, som efter alles mening bør revideres. Noget kan/skal færdigtænkes, så det kan blive implementeret allerede fra og med næste skoleår ( ). Det drejer sig dels 40 39

Skolestart den 11. august 2013

Skolestart den 11. august 2013 Skolestart den 11. august 2013 VELKOMST Kl. 15. FÆLLESSANG NR. 1: Septembers himmel En rigtig god sensommersang SP s TALE Skolens formand har ordet: Niels Svith KAFFE (PRÆSENTATION AF MEDARBEJDERE) medarbejderliste.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

24 fortsætter på U-Centeret, 13 på efterskole, 3 på STX, 2 på HTX, 3 på Bygge og Anlæg samt 1 på Produktions og Udvikling.

24 fortsætter på U-Centeret, 13 på efterskole, 3 på STX, 2 på HTX, 3 på Bygge og Anlæg samt 1 på Produktions og Udvikling. Dimissionstale 2012 Kære 9. årgang, kære forældre, kære medarbejdere. Skoleåret 11-12 synger på sidste vers. På fredag sender vi alle elever og medarbejdere på sommerferie. I aften her ved dimissionsfesten

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere