Danskundervisning - ikke en klods om benet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskundervisning - ikke en klods om benet"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne eller baka alla kakorna Side 5 Sprogcentrets kursisters fordeling på danskuddannelser Side 6 Var spændt på Sprogcentret Side 7 Et farvel til Ilse - et personligt tilbageblik Side 8 Her finder du os Danskundervisning - ikke en klods om benet Af Astrid S. Andersen, sproglærer På vej Udgangspunktet for undervisning i arbejdsmarkedsdansk er, at danskundervisningen specielt er tilrettelagt sammen med virksomheden. Målrettet og tilpasset medarbejderne og arbejdsgiverens ønsker. Inden starten af forløbet vil der blandt andet være en forventningsafklaring samt en drøftelse af, hvad der skal indgå i undervisningen. Glad sætter jeg mig ind i bilen og kører fra Sprogcenter Vejle. Solen skinner, og jeg skal ud til en ny undervisningsopgave i arbejdsmarkedsdansk. Jeg parkerer og går forventningsfuld ind i receptionen med hænderne fulde af mapper, faneblade, skrivegrej og LEGO-plader og bliver mødt med et venligt smil. Denne gang er de kommende kursister servicemedarbejdere på Hotel Legoland, som skal undervises en gang om ugen de næste ca. 7 måneder. I gang På et hold, er der ofte mange forskellige nationaliteter, og aldersspredningen kan være stor, men så vidt muligt er kursisternes danskkundskaber nogenlunde de samme. Fælles for disse kursister er, at de er på den samme arbejdsplads, og derfor har brug for et arbejds-ordforråd, således at de kan kommunikere klart og ligeledes tackle de sproglige udfordringer, der opstår i løbet af deres arbejdsdag. Fortsættes side 2

2 Så trods sproglige niveauforskelle og forventelige progressionsforskelle forbliver arbejdspladsen et vigtigt udgangspunkt for den kommende undervisning. Farvel til kursister Jeg præsenterer mig selv og lader kursisterne gøre det samme. Nogen af dem, er mere selvsikre end andre, men de er positive og ivrige efter at lære, og der er allerede humor i luften og en god kemi mellem os. Et godt udgangspunkt, når det fælles sprog kan være begrænset. Kursisterne deles i små grupper og får en gul poster-blok. Inden længe er de i gang med at skrive og sætte ord på alt det, de kender i lokalet. Snakken er lidt begrænset, men da præpositioner som under, på, foran, bagved osv. skal knyttes til ordene, kommer der gang i snakken. Hvordan er det lige det er Bagefter får hver gruppe en LEGO-plade og en balje legoklodser. Den første opgave er, at de skal bygge et hus, med garage. Opgaven er beskrevet i lette punkter, og der er fokus på præpositionerne og tallene. Den anden opgave er, at de skal følge en let instruktion og bygge og indrette et hotelværelse. Arbejdsiveren er stor, der snakkes, bygges og flyttes rundt. Pludselig er tiden gået, og vi må forsætte næste gang. Det der opstår undervejs Et forløb strækker sig typisk over en længere periode og indholdet vil i store træk være planlagt inden forløbets start. Det er dog vigtigt, at der er plads til nye idéer og spontanitet, og derfor er en løbende dialog og evaluering mellem underviser og arbejdsplads central. Det medvirker til et godt samarbejde og sikrer, at forløbet lever op til alles forventninger. Vi siger farvel til hinanden, og jeg går glad ned af trappen til parkeringspladsen. Pludselig hører jeg en høj, lidt udefinerbar lyd bag mig. Forskrækket vender jeg mig om og tænker i samme sekund om det mon er en hest eller Smilet breder sig dog hurtigt på mit ansigt, da jeg får øje på den store LEGOdrage, der sidder højt foran indgangen og mekanisk stikker sit hoved frem, mens den hvæser sit dragebrøl. Jeg tror jeg vil høre kursisterne næste gang, om de har mødt en drage Et historisk indslag i festlighederne: Sproglærer Svend Gustavsen spillede på lur. To gange om året er der dimission på Sprogcentret. Det er den dag, de hårdtarbejdende kursister af forstanderen får overrakt deres prøvebevis, der er et vigtigt trin på vejen til et liv i det nye hjemland, Danmark. Forud er der gået 2-3 år med et langt og ofte udfordrende forløb med tilegnelse af det vanskelige danske sprog med dets drilagtige lyde og underlige grammatik. For første gang blev der i år også afholdt dimission i Fredericia, der havde mange afgangskursister. Dimissionen er en festlig tradition med sang, forstanderens tale, lidt at spise og ikke mindst få overrakt prøvebeviset, der er lønnen for det store slid. Sammen med ægtefælle og øvrig familie er det et hyggeligt og samtidig højtideligt punktum, der sættes her. Forstanderens tale til både kursister og gæster tog i år udgangspunkt i begivenhederne i Nordafrika, hvor der kæmpes for demokrati og menneskerettigheder. Det gav anledning til at understrege, at demokrati og menneskerettigheder ikke er en selvfølge, heller ikke i Danmark, og at det er op til os alle at værne herom. Selv om det for alle er en glæde at være med, så kan dagen også være vemodig, når der skal tages afsked de medkursister og lærere, man har lært at kende. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Marian Jensen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 En kop kaffe til/for Viggo? Af Birgitte Pepin, sproglærer Birgitte Pépin underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Vejle, på Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Kursusforløbet på 70 lektioner finansieres af Integrationsministeriet. Det tilbydes kortuddannede udenlandske borgere, som er i arbejde, ledige eller under uddannelse og har været i DK i minimum ½ år. Undervisningen skal understøtte deltagernes muligheder for at bevare/opnå fodfæste på arbejdsmarkedet og fastlægges med udgangspunkt i den enkeltes og virksomhedens/branchens behov. Forløbet indledes og afsluttes med en test. Halina, der er født og opvokset i Polen, har arbejdet i en del år på et privat plejehjem i USA. Hun er i foråret begyndt på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Vejle, er færdig med det første teoretiske forløb og er nu i praktik på Plejecentret Holmegården, hvor jeg besøger hende som en del af min undervisning på Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk på Sosu-skolen. Fokus under praktikbesøget er udtale og praktisk sprogfærdighed. Straks jeg får øje på Halina, ser jeg, at hun har det som en fisk i vandet ved at være tilbage i sit gamle fag. Halina præsenterer mig for sine to beboere, som det er hendes opgave at tage sig af. De smiler stort til hende, og Halina viser mig hjemmevant sin arbejdsplads, bl.a. køkkenet, hvor Mona residerer. Mona og Halina er blevet gode venner. Halina, som jo er rigtig god til engelsk efter sin tid i USA, fortæller, at hun lige har været inde med en kop kaffe for Viggo. Det hedder altså til! siger Mona. Nåh ja, siger Halina. til Viggo. Og mumler: Det sagde du også i går! Mona forklarer mig, at det er vigtigt, af hensyn til beboerne, Halina med sin "sprog-vejleder", køkkenassistent Mona. at Halina lærer at tale dansk, så det er til at forstå. Og vi bliver alle tre enige om, at hvis det gøres kærligt, og meget gerne med humor, så er det en positiv ting at blive rettet sprogligt. Med denne for/til-problematik har Mona måske netop fundet et ganske vist lille, men helt konkret indsatsområde at tage fat på! Forhåbentlig vil der ske det, at Halina bliver så tilpas frustreret over Monas indblanding, at hun med tiden når at reagere, inden hun får sagt det forkerte. Dermed vil hendes selvovervågningskompetence være blevet bragt i spil, hendes danske vil blive en smule mere korrekt, og et lille mål vil være nået! Selv om jeg beder dem om det, er det langt fra alle, der retter mig, sukker Halina, da hun og jeg senere drikker kaffe på kontoret sammen med praktikvejlederen og en anden kollega. Vi skal drøfte, hvordan det står til med det sproglige under praktikforløbet. Kollegerne synes ikke altid, det er let at finde overskud til at hjælpe med det sproglige i løbet af en travl arbejdsdag. Men det bliver præciseret, at Halina skal spørge, når hun ikke forstår. Og ikke mindst, at de fremover vil gøre sig umage med at huske hende på at komme ned i taletempo. For når Halina bliver ivrig, taler hun for hurtigt til. at beboerne kan forstå det. De to kollegaer giver udtryk for tilfredshed med, at jeg som lærer i dansk som andetsprog mødes med dem og Halina. Det hjælper til at få talt om de sproglige udfordringer og få dem frem i lyset, så man kan aftale at gøre noget ved det. Halina sammen med sin praktikvejleder Christina Engvild Pedersen (th) og kollegaen Jane Johansen Fokus under praktikbesøget er udtale og praktisk sprogfærdighed. Dette er et ud af tre fokuspunkter i hele kursusforløbet de to andre er bedre forståelse af førfagligt ordforråd og øget skriftlig korrekthed. 3

4 Bageallekagerne eller baka alla kakorna Hvorfor dansk er sværere at tilegne sig end svensk Af Anne-Marie Hatami-Rezania, sproglærer En række forhold i det danske talesprog gør, at det er svært at skelne mellem stavelser og ord. Det betyder blandt andet, at danske børn lærer at opfatte enkeltord senere end svenske børn, og det sætter vores udenlandske kursister på en hård prøve, når de skal lære at forstå dansk og udtale det som en voksen indfødt dansk sprogbruger. Vi har her i bladet ( i dialog, nr. 3) tidligere refereret til en undersøgelse af børn fra forskellige landes evne til at genkende og dermed lære enkeltord. Undersøgelsen viste blandt andet, at danske børn i en alder af 15 måneder kun har et såkaldt receptivt ordforråd på 80 ord, dvs. de er i stand til at forstå 80 ord, mens svenske børn på samme alder kan forstå 130 ord. Dette på trods af, at dansk og svensk er meget nærtbeslægtede sprog og ligner hinanden i ordforråd og grammatik. Et halvt år senere er de danske børn dog på højde med de svenske. Undersøgelsen var lavet af Center for Børnesprog, og omfattede 18 indoeuropæiske sprog. Da international forskning peger på, at konsonanter spiller en vigtig rolle for forståelsen af ord, har Center for Børnesprog efterfølgende undersøgt fordelingen af konsonantlyde og vokallyde i de 18 sprog. Denne undersøgelse viste, at dansk var det mest vokalrige sprog, og Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog mener derfor, at der med stor sandsynlighed er sammenhæng mellem sprogets antal af vokallyde og sprogets sværhedsgrad. Endelser opslugt af forudgående vokaler, forsvundne konsonanter og konsonanter, der opfører sig som vokaler I talesproget er der ikke pauser mellem ordene, de er ikke adskilt af mellemrum som i det skrevne sprog. Og når der er mange vokallyde, får det ordene til at flyde endnu mere sammen, og der er ikke rigtig noget, der markerer, hvornår et ord slutter, og et nyt begynder. Inddelingen i stavelser og ord besværliggøres yderligere af, at vi i dansk talesprog ofte lader det tryksvage e opsluge af den foregående vokal, den såkaldte e-assimilation (schwa-assimilation) som fx i lade, der i stedet for at udtales i to stavelser [la:ðǝ] bliver til [la:ˌð]. En del konsonanter, som tidligere adskilte stavelserne er i tidens løb helt forsvundet. Engang har man kunnet høre g et i ordet bage, men nu er det nærmest forsvundet og e et er as- 4

5 simileret [ba:], og derfor smelter det i eksemplet bage alle kagerne sammen med a et i alle, så vi får udtalen: [ba.aˌlkaɹnǝ] modsat det svenske baka alla kakorna, som udtales som det skrives og med tydelig adskillelse mellem ordene. R et i kagerne er en såkaldt halvvokal, dvs. en konsonant, der opfører sig som en vokal. Andre eksempler på halvvokaler er fx det bløde d [ð] som i mad [mað], v der nærmest lyder u i fx lov, og j der blot er en i lyd som i fx hej. Disse halvvokaler adskiller sig fra andre konsonanter ved at tungen ikke spærrer vejen for lyden, men har fri passage ud gennem munden. Konsekvensen er, at halvokalerne smelter sammen med omkringstående vokaler, og dermed ikke artikuleres adskilte. Danskere taler hurtigere end svenskere En anden forskel på svensk og dansk tale er, at danskerne taler hurtigere end svenskerne. To hollandske forskere har undersøgt, hvordan hhv. svenskere og danskere læser de samme sætninger op. Det viste sig, at danskerne læste den samme sætning 40% hurtigere end svenskerne. Forskerne konkluderer derfor, at danskerne simpelthen har et hurtigere talesprog. Hastigheden kombineret med sammensmeltningen af stavelser og ord gør, at danske børn skal lede længere, inden de har sprog nok til at generalisere sprogets lyde. De skal vente længere, før de har bevis for, at et ord er et ord. Alle sjusker med udtalen, men det er tegn på, at man er en god sprogbruger For nylig er der lavet en undersøgelse af børns tilegnelse af datidsendelser inden for de nordiske sprog. Også her viste det sig, at danskerne lærte at skelne datidsendelser senere end svenske børn. Det kan ikke undre, når man tænker på, hvor svært det er blevet at høre forskel på malet og malede, når t et i malet udtales som et blødt d [ma:lǝð], og det sidste e i malede assimileres [ma:lǝˌð]. Ruben Schachtenhaufen fra Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi på CBS i København, er ved at færdiggøre sin ph.d. om reglerne for reduktioner, eller som han også kalder det, sjusk, i det danske talesprog. Han anfører, at når man snupper endelser af eller springer unødvendige lyde over, så er det et tegn på, at man mestrer sproget godt og ikke spilder modtagerens tid med unødig information. Det er noget, man gør på alle sprog. Også svenskerne sjusker med deres sprog. Det kan fx være svært at høre forskel på st, stj, k, kj og skj, hvis det står i begyndelsen af et ord, de bliver alle sammen til en slags sjø-lyd. Men det har ikke betydning for adskillelsen af ord. Fokus på tryk og reduktioner i udtaleundervisningen Dansk er et trykrytmisk sprog i modsætning til svensk, som mere er et tonesprog. I dansk har vi særlige regler for sætningstryk, og der skal være lige lang afstand mellem trykkene. Derfor har vi tendens til at korte tryksvage ord af, især hvis der er mange af dem mellem trykkene, og på den måde kommer vokaler og halvvokaler til at glide over i hinanden. Derfor er vi også nødt til at undervise/træne vores kursister i sætningstryk og i såvel formel som (især) reduceret udtale. Ikke blot for at kursisterne kan få deres sprog til at lyde dansk, men i lige så høj grad for at gøre dem i stand til at forstå, hvad danskere siger, til at afkode ordene i den særlige danske udtale. Læs mere i i dialog nr. 3 og 4 samt på og Sprogcentrets kursisters fordeling på danskuddannelser September 2011 Vejle Fredericia E&U I ALT Danskuddannelse Danskuddannelse Danskuddannelse Rekvireret undervisning INTRODANSK FVU-læsning I ALT

6 Var spændt på Sprogcentret KØREPLAN VEJLE-ØDSTED-VEJLE AF OG TIL Af Nieva Nepa, kursist Jeg er kursist på Sprogcentret her i Vejle, men havde masser af vanskeligheder med at flytte til Danmark på grund af 24 års-reglen. Først nu til oktober fylder jeg 24 år, og i fjor måtte jeg så bo i Tyskland sammen med min mand, men det lykkedes så endelig for os at måtte flytte hertil. Min mand er dansker, taler syv sprog og er selvstændig erhvervsdrivende. I Ødsted, hvor vi bor, har han et firma, der bygger og sælger kirkeorgler. Selv er jeg fra Filippinerne, der har en befolkning, der er mange gange større end Danmarks, og den stiger til omkring 95 millioner indbyggere i år. Det medfører, at mange byer er store og overbefolkede, og de smukkeste steder finder man uden for storbyerne. På Filippinerne var jeg så heldig at få legater, som jeg kunne bruge til en 2-års uddannelse. Derefter fik jeg et job som sekretær i et forsikringsagentur. Der havde jeg det rigtig fint, for mine chefer var særdeles søde og flinke over for mig, og det var en god oplevelse at arbejde for dem. Jobbets eneste ulempe var, at det ikke var godt betalt. Som nævnt bor vi i Ødsted, der er et ret lille og fredeligt sted, men vi må dog ikke glemme, at det kan være vanskeligt at bo der, hvis man ikke har kørekort, for der er ikke så mange busafgange til og fra Vejle, især sidst på dagen og om aftenen. Men selv om der er langt imellem busafgangene, er jeg alligevel glad for at bo derude. Ud over sprogundervisningen hjælper jeg i øjeblikket min mand i hans firma. Jeg laver bogføring og gør rent på kontoret. Derudover har jeg også et andet job, og det er om aftenen, men der er så problemer med den vanskelige transport, men det vejer selvfølgelig meget op, at min chef er en flink og behagelig person. I hvert fald skal jeg få lært at køre bil, så tingene bliver lettere. Jeg vil gerne kunne bruge uddannelsen fra mit hjemland og få et job inden for mit fag eller beslægtede områder, men sproget står i vejen.. Nu går det godt med at lære dansk, men det var lidt svært for mig i begyndelsen, for jeg begyndte at lære det ved selvstudium, hvor jeg flittigt brugte forskellige gratis hjemmesider med sprogprogrammer på internettet. Men det var ikke nok. Der manglede meget for at lære sproget, så alene af den grund var jeg spændt på at komme på et sprogcenter. Da jeg så startede her på Sprogcenter Vejle, troede jeg faktisk, at mange kursister også havde lært dansk i forvejen. Men det var ikke sådan. Det blev derfor en fordel for mig at have lært lidt dansk på nettet, og det gav mig adgang til et højere modul på skolen, end hvis jeg skulle have startet fra begyndelsen. Jeg er kommet ret hurtigt igennem danskuddannelsesmodulerne, og der er kun nogle få måneder tilbage af min danskuddannelse, som jeg afslutter med PD3 i december. Men jeg skal tænke over, om jeg fortsætter til det sidste modul 6, der er studieprøveklassen, hvis jeg altså bliver god nok til at komme på holdet. Indtil videre er jeg nemlig ikke sikker på, om det er mere praktisk at studere på et universitet i stedet for at tage en kortere uddannelse. Det bekymrer mig nemlig, at det vil være vanskeligt at arbejde ved siden af ens studium, for det er jo en fuldtidsaktivitet at gå på universitetet... Jeg har også taget en række kurser på dansk, som jeg nu bruger når jeg hjælper til i min mands virksomhed. Kurserne giver samtidigt chancer for at få et godt job. Det er min opfattelse, at det virkelig gavner meget at kunne forstå og tale det danske sprog. 6

7 Et farvel til Ilse - et personligt tilbageblik... i dialog er på besøg hos Ilse, som er gået på pension efter 16 år på sprogskolen. Hun hilser os velkommen på terrassen med hyldeblomstdrik og hjemmelavede lækkerier. Hvad er din baggrund? Jeg er født og opvokset i Odder. Min far var direktør for Østjysk Elforsyning. Min mor var hjemmegående, som de fleste mødre var dengang. Hun havde mange repræsentative pligter, som hun var rigtig god til at varetage. Vi boede i funktionærbolig ved siden af min fars arbejdsplads. Jeg var enebarn, til jeg fyldte 7 år. Min søster og jeg blev først rigtigt knyttet til hinanden, efter at mor døde i en alder af 58 år i Lige siden har vi været hinandens livliner. Skolestarten var ikke nogen succes, for jeg er venstrehåndet, og dengang måtte man ikke skrive med venstre hånd i skolen. Da der ikke var gymnasium i Odder, kom jeg på Århus Katedralskole, hvorfra jeg er nysproglig student med russisk. Russisk var i stedet for tysk. Men tysk lærte jeg i sommerferierne, hvor jeg arbejdede på kontor hos Brown Boveri i Baden i Schweiz. Skæbnen ville, at min chef var polak. Han var flygtet fra en fangetransport under krigen. Da han ikke ønskede at blive schweizisk statsborger, var det ham ikke forundt at bruge sin akademiske uddannelse altså blev han kontormand. Helt gratis fik jeg en masse forelæsninger om Polen under mine kontorvikariater. Færdig som student og hvad så? Jeg var i vildrede og besluttede mig for at tage på Krogerup Højskole. Et af fagene var International Politik, som altid har haft min interesse. På det tidspunkt havde Danmark for første gang undertegnet en udvekslingsaftale for to studenter. Én var allerede taget af sted, så der var endnu en plads ledig. Jeg rejste til Polen den 10. januar 1967 uden at vide meget om Polen eller uden at kunne ét ord polsk. Det viste sig, at alt det, som hr. Hruszka i Schweiz havde fortalt om Polen var førkrigs- Polen, så virkeligheden så noget anderledes ud. Jeg var dog heldig og kom på alle tiders højskole, som jeg i årenes løb besøgte mange gange senere. Tilbage i Danmark bestemte jeg mig for at studere polsk på Københavns Universitet. Der var kun få undervisningslektioner på universitetet, så hvert år rejste jeg til sommerundervisning på universiteterne i Warszawa og Kraków, hvor de største polske professorer forelæste og dertil kom polskstuderende fra hele verden. Turen til Warszawa via Berlin var lang og kedelig, så i 1969 bestemte jeg mig for at tage hjemturen med Amerikabåden Stefan Batory. Om bord kom jeg i snak Ilse Depka Carstens har altid holdt meget af udvekslingsstudenter. Her ses hun med Mary Carl fra USA. med en ung mand, Stefan, som skulle besøge sin ven Wojtek, der var taget til København året før. De var barndomsvenner - og deres venskab varede til Wojteks død (i 2002). Men nu foregriber jeg begivenhederne. For at gøre en lang historie kort, så blev jeg gift med Wojtek i september Wojtek fik sin uddannelse i Danmark på Kunstakademiet i København inden for møbel- og rumkunst. Efter ansættelser hos Modulex og Lego blev han selvstædig og arbejdede som møbelarkitekt og industriel designer. Vi fik to dejlige sønner - Casper og Poul. Før du startede på sprogskolen havde du lavet forskellige ting: undervist i polsk på Studieskolen i København i 10 år, arbejdet på forskellige museer. Hvordan var det at komme på en sprogskole? Før starten på sprogskolen var jeg selvstændigt erhversdrivende, havde et én-mandsfirma. Så skal man varetage alle funktioner: markedsføring, administration, indkøb af materialer, rende ærinder osv., så det var dejligt at komme til en skole. Her er et professionelt og venligt kontorpersonale, der er behjælpeligt med de praktiske ting, og det har jeg altid påskønnet. Det var dejligt med mange søde kolleger og spændende at færdes i det internationale miljø, som en sprogskole er. Hvilken type undervisningsopgaver har du haft? Jeg har prøvet de fleste af de opgaver, en sprogskole byder på. Jeg har været udsendt til satellitter og projekter i forbindelse med de mest forskellige opgaver. Jeg kunne godt lide det ansvar det var, at få tingene til at fungere, det gav mig mulighed for at bruge min kreative måde at tænke på, og jeg var glad for at være sprogskolens repræsentant ved undervisning i firmaer. Endnu før Erhvervs- og Udviklingsafdelingen opstod, havde vi den type opgaver i mindre målestok. fortsættes side 8 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ Fortsat fra side 7 Hvorfor har du altid været glad for at undervise udvekslingsstudenter? Først og fremmest skyldes det, at jeg selv som ung var udvekslingsstudent, dvs. havde prøvet at rejse til et fremmed land, som jeg ikke vidste særlig meget om, ikke kunne tale et ord af deres sprog, skulle vænne mig til deres klima, mad, mentalitet, traditioner og kultur. Jeg kunne se mig selv, hver gang der kom nye. Så var det vigtigt hurtigt at komme på en slags bølgelængde, og det kom vi gennem sangen. Vi sang morgensang hver morgen, hvilket samtidig gav udtaletræning og indblik i den danske kulturskat. Desuden synes jeg, at det var befriende, at de unge mennesker kom med et frisk pust fra den store verden og ikke havde så mange forbehold i deres analyser af vores kultur og omgangformer sammenlignet med deres hjemlandes. Prøv at fortælle om nogle af dine oplevelser med dem: Den undervisning gav mig mange stjernestunder, og jeg er stolt over, at det tilsyneladende har været gensidigt. I undervisningen af udvekslingsstudenter kunne jeg bruge hele den palet af informationer, der er til rådighed for at gøre en person parat til dagliglivet her. Det er ikke nok at lære ordene, hvis man ikke ved, hvordan man skal opføre sig, så i sprogundervisningen indgik som en naturlig del oplysning om omgangsformer, hverdagens kultur og traditioner, vejret og dets betydning for vores helbred og small-talk samt kalenderens betydning for danskerne. Mange udvekslingsstudenter er kommet på besøg i sprogskolen, når de kom til Danmark på et senere tidspunkt. Mary Karl fra USA, som havde taget sin bedstemor med, sagde: du fortalte os, hvordan vi skulle begå os i Danmark, og det var en stor hjælp. En ung fyr fra Canada sendte mig en SMS før flyrejsen hjem: Hvor er jeg glad for, at du var den første dansker, jeg mødte. Her i sommer blev jeg kontaktet af Julieta Luna fra Argentina, udvekslingsstudent i Var nu på besøg i Vejle igen. Vi tilbragte en dejlig eftermiddag sammen. Hvad er dine fremtidsplaner? Foreløbig arbejder jeg lidt som freelance. Men nu skal jeg være Farmor igen, og denne gang er det min søn og svigerdatter, som bor i Århus. Jeg har jo allerede to skønne små piger, Isabella på 8 år og Smilla på 5 år, de bor i Kollund. Men som du nok forstår: familien betyder alverden for mig, og jeg kan godt lide at give en hånd med, når der er brug for det og det er der tit, om det så er at slå græsplænen i min 94-årige fars sommerhus, få lov til at passe børnebørnene, hjælpe i min søns forretning i Århus eller passe min søsters heste. Det giver en masse dejlige oplevelser en af de mere sofistikerede var, da jeg var med som min søsters selskabsdame i New York og Florida. Så jeg tror nok, at jeg skal komme til at foretage mig mange spændende ting VEJLEVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE DÆMNINGEN CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ ENGHAVEVEJ RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE PRANGERVEJ BUS ANEGÅRDSPLADSEN VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere