Danskundervisning - ikke en klods om benet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskundervisning - ikke en klods om benet"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne eller baka alla kakorna Side 5 Sprogcentrets kursisters fordeling på danskuddannelser Side 6 Var spændt på Sprogcentret Side 7 Et farvel til Ilse - et personligt tilbageblik Side 8 Her finder du os Danskundervisning - ikke en klods om benet Af Astrid S. Andersen, sproglærer På vej Udgangspunktet for undervisning i arbejdsmarkedsdansk er, at danskundervisningen specielt er tilrettelagt sammen med virksomheden. Målrettet og tilpasset medarbejderne og arbejdsgiverens ønsker. Inden starten af forløbet vil der blandt andet være en forventningsafklaring samt en drøftelse af, hvad der skal indgå i undervisningen. Glad sætter jeg mig ind i bilen og kører fra Sprogcenter Vejle. Solen skinner, og jeg skal ud til en ny undervisningsopgave i arbejdsmarkedsdansk. Jeg parkerer og går forventningsfuld ind i receptionen med hænderne fulde af mapper, faneblade, skrivegrej og LEGO-plader og bliver mødt med et venligt smil. Denne gang er de kommende kursister servicemedarbejdere på Hotel Legoland, som skal undervises en gang om ugen de næste ca. 7 måneder. I gang På et hold, er der ofte mange forskellige nationaliteter, og aldersspredningen kan være stor, men så vidt muligt er kursisternes danskkundskaber nogenlunde de samme. Fælles for disse kursister er, at de er på den samme arbejdsplads, og derfor har brug for et arbejds-ordforråd, således at de kan kommunikere klart og ligeledes tackle de sproglige udfordringer, der opstår i løbet af deres arbejdsdag. Fortsættes side 2

2 Så trods sproglige niveauforskelle og forventelige progressionsforskelle forbliver arbejdspladsen et vigtigt udgangspunkt for den kommende undervisning. Farvel til kursister Jeg præsenterer mig selv og lader kursisterne gøre det samme. Nogen af dem, er mere selvsikre end andre, men de er positive og ivrige efter at lære, og der er allerede humor i luften og en god kemi mellem os. Et godt udgangspunkt, når det fælles sprog kan være begrænset. Kursisterne deles i små grupper og får en gul poster-blok. Inden længe er de i gang med at skrive og sætte ord på alt det, de kender i lokalet. Snakken er lidt begrænset, men da præpositioner som under, på, foran, bagved osv. skal knyttes til ordene, kommer der gang i snakken. Hvordan er det lige det er Bagefter får hver gruppe en LEGO-plade og en balje legoklodser. Den første opgave er, at de skal bygge et hus, med garage. Opgaven er beskrevet i lette punkter, og der er fokus på præpositionerne og tallene. Den anden opgave er, at de skal følge en let instruktion og bygge og indrette et hotelværelse. Arbejdsiveren er stor, der snakkes, bygges og flyttes rundt. Pludselig er tiden gået, og vi må forsætte næste gang. Det der opstår undervejs Et forløb strækker sig typisk over en længere periode og indholdet vil i store træk være planlagt inden forløbets start. Det er dog vigtigt, at der er plads til nye idéer og spontanitet, og derfor er en løbende dialog og evaluering mellem underviser og arbejdsplads central. Det medvirker til et godt samarbejde og sikrer, at forløbet lever op til alles forventninger. Vi siger farvel til hinanden, og jeg går glad ned af trappen til parkeringspladsen. Pludselig hører jeg en høj, lidt udefinerbar lyd bag mig. Forskrækket vender jeg mig om og tænker i samme sekund om det mon er en hest eller Smilet breder sig dog hurtigt på mit ansigt, da jeg får øje på den store LEGOdrage, der sidder højt foran indgangen og mekanisk stikker sit hoved frem, mens den hvæser sit dragebrøl. Jeg tror jeg vil høre kursisterne næste gang, om de har mødt en drage Et historisk indslag i festlighederne: Sproglærer Svend Gustavsen spillede på lur. To gange om året er der dimission på Sprogcentret. Det er den dag, de hårdtarbejdende kursister af forstanderen får overrakt deres prøvebevis, der er et vigtigt trin på vejen til et liv i det nye hjemland, Danmark. Forud er der gået 2-3 år med et langt og ofte udfordrende forløb med tilegnelse af det vanskelige danske sprog med dets drilagtige lyde og underlige grammatik. For første gang blev der i år også afholdt dimission i Fredericia, der havde mange afgangskursister. Dimissionen er en festlig tradition med sang, forstanderens tale, lidt at spise og ikke mindst få overrakt prøvebeviset, der er lønnen for det store slid. Sammen med ægtefælle og øvrig familie er det et hyggeligt og samtidig højtideligt punktum, der sættes her. Forstanderens tale til både kursister og gæster tog i år udgangspunkt i begivenhederne i Nordafrika, hvor der kæmpes for demokrati og menneskerettigheder. Det gav anledning til at understrege, at demokrati og menneskerettigheder ikke er en selvfølge, heller ikke i Danmark, og at det er op til os alle at værne herom. Selv om det for alle er en glæde at være med, så kan dagen også være vemodig, når der skal tages afsked de medkursister og lærere, man har lært at kende. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Marian Jensen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 En kop kaffe til/for Viggo? Af Birgitte Pepin, sproglærer Birgitte Pépin underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Vejle, på Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Kursusforløbet på 70 lektioner finansieres af Integrationsministeriet. Det tilbydes kortuddannede udenlandske borgere, som er i arbejde, ledige eller under uddannelse og har været i DK i minimum ½ år. Undervisningen skal understøtte deltagernes muligheder for at bevare/opnå fodfæste på arbejdsmarkedet og fastlægges med udgangspunkt i den enkeltes og virksomhedens/branchens behov. Forløbet indledes og afsluttes med en test. Halina, der er født og opvokset i Polen, har arbejdet i en del år på et privat plejehjem i USA. Hun er i foråret begyndt på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Vejle, er færdig med det første teoretiske forløb og er nu i praktik på Plejecentret Holmegården, hvor jeg besøger hende som en del af min undervisning på Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk på Sosu-skolen. Fokus under praktikbesøget er udtale og praktisk sprogfærdighed. Straks jeg får øje på Halina, ser jeg, at hun har det som en fisk i vandet ved at være tilbage i sit gamle fag. Halina præsenterer mig for sine to beboere, som det er hendes opgave at tage sig af. De smiler stort til hende, og Halina viser mig hjemmevant sin arbejdsplads, bl.a. køkkenet, hvor Mona residerer. Mona og Halina er blevet gode venner. Halina, som jo er rigtig god til engelsk efter sin tid i USA, fortæller, at hun lige har været inde med en kop kaffe for Viggo. Det hedder altså til! siger Mona. Nåh ja, siger Halina. til Viggo. Og mumler: Det sagde du også i går! Mona forklarer mig, at det er vigtigt, af hensyn til beboerne, Halina med sin "sprog-vejleder", køkkenassistent Mona. at Halina lærer at tale dansk, så det er til at forstå. Og vi bliver alle tre enige om, at hvis det gøres kærligt, og meget gerne med humor, så er det en positiv ting at blive rettet sprogligt. Med denne for/til-problematik har Mona måske netop fundet et ganske vist lille, men helt konkret indsatsområde at tage fat på! Forhåbentlig vil der ske det, at Halina bliver så tilpas frustreret over Monas indblanding, at hun med tiden når at reagere, inden hun får sagt det forkerte. Dermed vil hendes selvovervågningskompetence være blevet bragt i spil, hendes danske vil blive en smule mere korrekt, og et lille mål vil være nået! Selv om jeg beder dem om det, er det langt fra alle, der retter mig, sukker Halina, da hun og jeg senere drikker kaffe på kontoret sammen med praktikvejlederen og en anden kollega. Vi skal drøfte, hvordan det står til med det sproglige under praktikforløbet. Kollegerne synes ikke altid, det er let at finde overskud til at hjælpe med det sproglige i løbet af en travl arbejdsdag. Men det bliver præciseret, at Halina skal spørge, når hun ikke forstår. Og ikke mindst, at de fremover vil gøre sig umage med at huske hende på at komme ned i taletempo. For når Halina bliver ivrig, taler hun for hurtigt til. at beboerne kan forstå det. De to kollegaer giver udtryk for tilfredshed med, at jeg som lærer i dansk som andetsprog mødes med dem og Halina. Det hjælper til at få talt om de sproglige udfordringer og få dem frem i lyset, så man kan aftale at gøre noget ved det. Halina sammen med sin praktikvejleder Christina Engvild Pedersen (th) og kollegaen Jane Johansen Fokus under praktikbesøget er udtale og praktisk sprogfærdighed. Dette er et ud af tre fokuspunkter i hele kursusforløbet de to andre er bedre forståelse af førfagligt ordforråd og øget skriftlig korrekthed. 3

4 Bageallekagerne eller baka alla kakorna Hvorfor dansk er sværere at tilegne sig end svensk Af Anne-Marie Hatami-Rezania, sproglærer En række forhold i det danske talesprog gør, at det er svært at skelne mellem stavelser og ord. Det betyder blandt andet, at danske børn lærer at opfatte enkeltord senere end svenske børn, og det sætter vores udenlandske kursister på en hård prøve, når de skal lære at forstå dansk og udtale det som en voksen indfødt dansk sprogbruger. Vi har her i bladet ( i dialog, nr. 3) tidligere refereret til en undersøgelse af børn fra forskellige landes evne til at genkende og dermed lære enkeltord. Undersøgelsen viste blandt andet, at danske børn i en alder af 15 måneder kun har et såkaldt receptivt ordforråd på 80 ord, dvs. de er i stand til at forstå 80 ord, mens svenske børn på samme alder kan forstå 130 ord. Dette på trods af, at dansk og svensk er meget nærtbeslægtede sprog og ligner hinanden i ordforråd og grammatik. Et halvt år senere er de danske børn dog på højde med de svenske. Undersøgelsen var lavet af Center for Børnesprog, og omfattede 18 indoeuropæiske sprog. Da international forskning peger på, at konsonanter spiller en vigtig rolle for forståelsen af ord, har Center for Børnesprog efterfølgende undersøgt fordelingen af konsonantlyde og vokallyde i de 18 sprog. Denne undersøgelse viste, at dansk var det mest vokalrige sprog, og Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog mener derfor, at der med stor sandsynlighed er sammenhæng mellem sprogets antal af vokallyde og sprogets sværhedsgrad. Endelser opslugt af forudgående vokaler, forsvundne konsonanter og konsonanter, der opfører sig som vokaler I talesproget er der ikke pauser mellem ordene, de er ikke adskilt af mellemrum som i det skrevne sprog. Og når der er mange vokallyde, får det ordene til at flyde endnu mere sammen, og der er ikke rigtig noget, der markerer, hvornår et ord slutter, og et nyt begynder. Inddelingen i stavelser og ord besværliggøres yderligere af, at vi i dansk talesprog ofte lader det tryksvage e opsluge af den foregående vokal, den såkaldte e-assimilation (schwa-assimilation) som fx i lade, der i stedet for at udtales i to stavelser [la:ðǝ] bliver til [la:ˌð]. En del konsonanter, som tidligere adskilte stavelserne er i tidens løb helt forsvundet. Engang har man kunnet høre g et i ordet bage, men nu er det nærmest forsvundet og e et er as- 4

5 simileret [ba:], og derfor smelter det i eksemplet bage alle kagerne sammen med a et i alle, så vi får udtalen: [ba.aˌlkaɹnǝ] modsat det svenske baka alla kakorna, som udtales som det skrives og med tydelig adskillelse mellem ordene. R et i kagerne er en såkaldt halvvokal, dvs. en konsonant, der opfører sig som en vokal. Andre eksempler på halvvokaler er fx det bløde d [ð] som i mad [mað], v der nærmest lyder u i fx lov, og j der blot er en i lyd som i fx hej. Disse halvvokaler adskiller sig fra andre konsonanter ved at tungen ikke spærrer vejen for lyden, men har fri passage ud gennem munden. Konsekvensen er, at halvokalerne smelter sammen med omkringstående vokaler, og dermed ikke artikuleres adskilte. Danskere taler hurtigere end svenskere En anden forskel på svensk og dansk tale er, at danskerne taler hurtigere end svenskerne. To hollandske forskere har undersøgt, hvordan hhv. svenskere og danskere læser de samme sætninger op. Det viste sig, at danskerne læste den samme sætning 40% hurtigere end svenskerne. Forskerne konkluderer derfor, at danskerne simpelthen har et hurtigere talesprog. Hastigheden kombineret med sammensmeltningen af stavelser og ord gør, at danske børn skal lede længere, inden de har sprog nok til at generalisere sprogets lyde. De skal vente længere, før de har bevis for, at et ord er et ord. Alle sjusker med udtalen, men det er tegn på, at man er en god sprogbruger For nylig er der lavet en undersøgelse af børns tilegnelse af datidsendelser inden for de nordiske sprog. Også her viste det sig, at danskerne lærte at skelne datidsendelser senere end svenske børn. Det kan ikke undre, når man tænker på, hvor svært det er blevet at høre forskel på malet og malede, når t et i malet udtales som et blødt d [ma:lǝð], og det sidste e i malede assimileres [ma:lǝˌð]. Ruben Schachtenhaufen fra Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi på CBS i København, er ved at færdiggøre sin ph.d. om reglerne for reduktioner, eller som han også kalder det, sjusk, i det danske talesprog. Han anfører, at når man snupper endelser af eller springer unødvendige lyde over, så er det et tegn på, at man mestrer sproget godt og ikke spilder modtagerens tid med unødig information. Det er noget, man gør på alle sprog. Også svenskerne sjusker med deres sprog. Det kan fx være svært at høre forskel på st, stj, k, kj og skj, hvis det står i begyndelsen af et ord, de bliver alle sammen til en slags sjø-lyd. Men det har ikke betydning for adskillelsen af ord. Fokus på tryk og reduktioner i udtaleundervisningen Dansk er et trykrytmisk sprog i modsætning til svensk, som mere er et tonesprog. I dansk har vi særlige regler for sætningstryk, og der skal være lige lang afstand mellem trykkene. Derfor har vi tendens til at korte tryksvage ord af, især hvis der er mange af dem mellem trykkene, og på den måde kommer vokaler og halvvokaler til at glide over i hinanden. Derfor er vi også nødt til at undervise/træne vores kursister i sætningstryk og i såvel formel som (især) reduceret udtale. Ikke blot for at kursisterne kan få deres sprog til at lyde dansk, men i lige så høj grad for at gøre dem i stand til at forstå, hvad danskere siger, til at afkode ordene i den særlige danske udtale. Læs mere i i dialog nr. 3 og 4 samt på og Sprogcentrets kursisters fordeling på danskuddannelser September 2011 Vejle Fredericia E&U I ALT Danskuddannelse Danskuddannelse Danskuddannelse Rekvireret undervisning INTRODANSK FVU-læsning I ALT

6 Var spændt på Sprogcentret KØREPLAN VEJLE-ØDSTED-VEJLE AF OG TIL Af Nieva Nepa, kursist Jeg er kursist på Sprogcentret her i Vejle, men havde masser af vanskeligheder med at flytte til Danmark på grund af 24 års-reglen. Først nu til oktober fylder jeg 24 år, og i fjor måtte jeg så bo i Tyskland sammen med min mand, men det lykkedes så endelig for os at måtte flytte hertil. Min mand er dansker, taler syv sprog og er selvstændig erhvervsdrivende. I Ødsted, hvor vi bor, har han et firma, der bygger og sælger kirkeorgler. Selv er jeg fra Filippinerne, der har en befolkning, der er mange gange større end Danmarks, og den stiger til omkring 95 millioner indbyggere i år. Det medfører, at mange byer er store og overbefolkede, og de smukkeste steder finder man uden for storbyerne. På Filippinerne var jeg så heldig at få legater, som jeg kunne bruge til en 2-års uddannelse. Derefter fik jeg et job som sekretær i et forsikringsagentur. Der havde jeg det rigtig fint, for mine chefer var særdeles søde og flinke over for mig, og det var en god oplevelse at arbejde for dem. Jobbets eneste ulempe var, at det ikke var godt betalt. Som nævnt bor vi i Ødsted, der er et ret lille og fredeligt sted, men vi må dog ikke glemme, at det kan være vanskeligt at bo der, hvis man ikke har kørekort, for der er ikke så mange busafgange til og fra Vejle, især sidst på dagen og om aftenen. Men selv om der er langt imellem busafgangene, er jeg alligevel glad for at bo derude. Ud over sprogundervisningen hjælper jeg i øjeblikket min mand i hans firma. Jeg laver bogføring og gør rent på kontoret. Derudover har jeg også et andet job, og det er om aftenen, men der er så problemer med den vanskelige transport, men det vejer selvfølgelig meget op, at min chef er en flink og behagelig person. I hvert fald skal jeg få lært at køre bil, så tingene bliver lettere. Jeg vil gerne kunne bruge uddannelsen fra mit hjemland og få et job inden for mit fag eller beslægtede områder, men sproget står i vejen.. Nu går det godt med at lære dansk, men det var lidt svært for mig i begyndelsen, for jeg begyndte at lære det ved selvstudium, hvor jeg flittigt brugte forskellige gratis hjemmesider med sprogprogrammer på internettet. Men det var ikke nok. Der manglede meget for at lære sproget, så alene af den grund var jeg spændt på at komme på et sprogcenter. Da jeg så startede her på Sprogcenter Vejle, troede jeg faktisk, at mange kursister også havde lært dansk i forvejen. Men det var ikke sådan. Det blev derfor en fordel for mig at have lært lidt dansk på nettet, og det gav mig adgang til et højere modul på skolen, end hvis jeg skulle have startet fra begyndelsen. Jeg er kommet ret hurtigt igennem danskuddannelsesmodulerne, og der er kun nogle få måneder tilbage af min danskuddannelse, som jeg afslutter med PD3 i december. Men jeg skal tænke over, om jeg fortsætter til det sidste modul 6, der er studieprøveklassen, hvis jeg altså bliver god nok til at komme på holdet. Indtil videre er jeg nemlig ikke sikker på, om det er mere praktisk at studere på et universitet i stedet for at tage en kortere uddannelse. Det bekymrer mig nemlig, at det vil være vanskeligt at arbejde ved siden af ens studium, for det er jo en fuldtidsaktivitet at gå på universitetet... Jeg har også taget en række kurser på dansk, som jeg nu bruger når jeg hjælper til i min mands virksomhed. Kurserne giver samtidigt chancer for at få et godt job. Det er min opfattelse, at det virkelig gavner meget at kunne forstå og tale det danske sprog. 6

7 Et farvel til Ilse - et personligt tilbageblik... i dialog er på besøg hos Ilse, som er gået på pension efter 16 år på sprogskolen. Hun hilser os velkommen på terrassen med hyldeblomstdrik og hjemmelavede lækkerier. Hvad er din baggrund? Jeg er født og opvokset i Odder. Min far var direktør for Østjysk Elforsyning. Min mor var hjemmegående, som de fleste mødre var dengang. Hun havde mange repræsentative pligter, som hun var rigtig god til at varetage. Vi boede i funktionærbolig ved siden af min fars arbejdsplads. Jeg var enebarn, til jeg fyldte 7 år. Min søster og jeg blev først rigtigt knyttet til hinanden, efter at mor døde i en alder af 58 år i Lige siden har vi været hinandens livliner. Skolestarten var ikke nogen succes, for jeg er venstrehåndet, og dengang måtte man ikke skrive med venstre hånd i skolen. Da der ikke var gymnasium i Odder, kom jeg på Århus Katedralskole, hvorfra jeg er nysproglig student med russisk. Russisk var i stedet for tysk. Men tysk lærte jeg i sommerferierne, hvor jeg arbejdede på kontor hos Brown Boveri i Baden i Schweiz. Skæbnen ville, at min chef var polak. Han var flygtet fra en fangetransport under krigen. Da han ikke ønskede at blive schweizisk statsborger, var det ham ikke forundt at bruge sin akademiske uddannelse altså blev han kontormand. Helt gratis fik jeg en masse forelæsninger om Polen under mine kontorvikariater. Færdig som student og hvad så? Jeg var i vildrede og besluttede mig for at tage på Krogerup Højskole. Et af fagene var International Politik, som altid har haft min interesse. På det tidspunkt havde Danmark for første gang undertegnet en udvekslingsaftale for to studenter. Én var allerede taget af sted, så der var endnu en plads ledig. Jeg rejste til Polen den 10. januar 1967 uden at vide meget om Polen eller uden at kunne ét ord polsk. Det viste sig, at alt det, som hr. Hruszka i Schweiz havde fortalt om Polen var førkrigs- Polen, så virkeligheden så noget anderledes ud. Jeg var dog heldig og kom på alle tiders højskole, som jeg i årenes løb besøgte mange gange senere. Tilbage i Danmark bestemte jeg mig for at studere polsk på Københavns Universitet. Der var kun få undervisningslektioner på universitetet, så hvert år rejste jeg til sommerundervisning på universiteterne i Warszawa og Kraków, hvor de største polske professorer forelæste og dertil kom polskstuderende fra hele verden. Turen til Warszawa via Berlin var lang og kedelig, så i 1969 bestemte jeg mig for at tage hjemturen med Amerikabåden Stefan Batory. Om bord kom jeg i snak Ilse Depka Carstens har altid holdt meget af udvekslingsstudenter. Her ses hun med Mary Carl fra USA. med en ung mand, Stefan, som skulle besøge sin ven Wojtek, der var taget til København året før. De var barndomsvenner - og deres venskab varede til Wojteks død (i 2002). Men nu foregriber jeg begivenhederne. For at gøre en lang historie kort, så blev jeg gift med Wojtek i september Wojtek fik sin uddannelse i Danmark på Kunstakademiet i København inden for møbel- og rumkunst. Efter ansættelser hos Modulex og Lego blev han selvstædig og arbejdede som møbelarkitekt og industriel designer. Vi fik to dejlige sønner - Casper og Poul. Før du startede på sprogskolen havde du lavet forskellige ting: undervist i polsk på Studieskolen i København i 10 år, arbejdet på forskellige museer. Hvordan var det at komme på en sprogskole? Før starten på sprogskolen var jeg selvstændigt erhversdrivende, havde et én-mandsfirma. Så skal man varetage alle funktioner: markedsføring, administration, indkøb af materialer, rende ærinder osv., så det var dejligt at komme til en skole. Her er et professionelt og venligt kontorpersonale, der er behjælpeligt med de praktiske ting, og det har jeg altid påskønnet. Det var dejligt med mange søde kolleger og spændende at færdes i det internationale miljø, som en sprogskole er. Hvilken type undervisningsopgaver har du haft? Jeg har prøvet de fleste af de opgaver, en sprogskole byder på. Jeg har været udsendt til satellitter og projekter i forbindelse med de mest forskellige opgaver. Jeg kunne godt lide det ansvar det var, at få tingene til at fungere, det gav mig mulighed for at bruge min kreative måde at tænke på, og jeg var glad for at være sprogskolens repræsentant ved undervisning i firmaer. Endnu før Erhvervs- og Udviklingsafdelingen opstod, havde vi den type opgaver i mindre målestok. fortsættes side 8 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ Fortsat fra side 7 Hvorfor har du altid været glad for at undervise udvekslingsstudenter? Først og fremmest skyldes det, at jeg selv som ung var udvekslingsstudent, dvs. havde prøvet at rejse til et fremmed land, som jeg ikke vidste særlig meget om, ikke kunne tale et ord af deres sprog, skulle vænne mig til deres klima, mad, mentalitet, traditioner og kultur. Jeg kunne se mig selv, hver gang der kom nye. Så var det vigtigt hurtigt at komme på en slags bølgelængde, og det kom vi gennem sangen. Vi sang morgensang hver morgen, hvilket samtidig gav udtaletræning og indblik i den danske kulturskat. Desuden synes jeg, at det var befriende, at de unge mennesker kom med et frisk pust fra den store verden og ikke havde så mange forbehold i deres analyser af vores kultur og omgangformer sammenlignet med deres hjemlandes. Prøv at fortælle om nogle af dine oplevelser med dem: Den undervisning gav mig mange stjernestunder, og jeg er stolt over, at det tilsyneladende har været gensidigt. I undervisningen af udvekslingsstudenter kunne jeg bruge hele den palet af informationer, der er til rådighed for at gøre en person parat til dagliglivet her. Det er ikke nok at lære ordene, hvis man ikke ved, hvordan man skal opføre sig, så i sprogundervisningen indgik som en naturlig del oplysning om omgangsformer, hverdagens kultur og traditioner, vejret og dets betydning for vores helbred og small-talk samt kalenderens betydning for danskerne. Mange udvekslingsstudenter er kommet på besøg i sprogskolen, når de kom til Danmark på et senere tidspunkt. Mary Karl fra USA, som havde taget sin bedstemor med, sagde: du fortalte os, hvordan vi skulle begå os i Danmark, og det var en stor hjælp. En ung fyr fra Canada sendte mig en SMS før flyrejsen hjem: Hvor er jeg glad for, at du var den første dansker, jeg mødte. Her i sommer blev jeg kontaktet af Julieta Luna fra Argentina, udvekslingsstudent i Var nu på besøg i Vejle igen. Vi tilbragte en dejlig eftermiddag sammen. Hvad er dine fremtidsplaner? Foreløbig arbejder jeg lidt som freelance. Men nu skal jeg være Farmor igen, og denne gang er det min søn og svigerdatter, som bor i Århus. Jeg har jo allerede to skønne små piger, Isabella på 8 år og Smilla på 5 år, de bor i Kollund. Men som du nok forstår: familien betyder alverden for mig, og jeg kan godt lide at give en hånd med, når der er brug for det og det er der tit, om det så er at slå græsplænen i min 94-årige fars sommerhus, få lov til at passe børnebørnene, hjælpe i min søns forretning i Århus eller passe min søsters heste. Det giver en masse dejlige oplevelser en af de mere sofistikerede var, da jeg var med som min søsters selskabsdame i New York og Florida. Så jeg tror nok, at jeg skal komme til at foretage mig mange spændende ting VEJLEVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE DÆMNINGEN CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ ENGHAVEVEJ RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE PRANGERVEJ BUS ANEGÅRDSPLADSEN VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012 Indhold Side 1 Et selvstændigt liv Side 3 Hvad kan jeg lære af dig? Side 4 Pårørendearrangement på Sprogcenter Vejle Side 5 Et stærkt netværk

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Endelig ret til danskuddannelse for EU-grænsependlere på lige fod med andre udlændinge Fakta om løntabsgodtgørelse

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 13 marts 2011 Indhold Side 1 Arbejdsmarkedsdansk på Forenede Service A/S Side 2 FVU læsning Side 3 Kan man føle sig hjemme i udlandet? Side 4 CL endnu

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere