MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Konfiguration af den trådløse printserver... 5 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel... 7 Ændring af trådløse printserverindstillinger... 7 Kapitel 3: Fejlfinding... 8 Netværksnøglen var ugyldig... 8 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket... 8 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket... 9 Min netværksprinter udskriver ikke... 9 Ordliste Indhold iii

4 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 MarkNet N8050 Utilities-cd 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Introduktion 1

5 Printeren er slukket. Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

6 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

7 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er blevet installeret i en printer, skal den konfigureres til brug på et trådløst netværk. Konfiguration af printserveren involverer brugen af Zero-konfigurationsnetværk til oprettelse af forbindelse til printserveren via det trådløse computer-til-computer netværk (ad hoc) og ændre printserverens indstillinger for det trådløse netværk. Konfigurationsprocessen omfatter netværk, der enten benytter infrastrukturtilstand (hvor netværksstrukturen er baseret på en serie af trådløse routere eller basestationer) eller ad-hoc-tilstand (hvor trådløse tjenester kommunikerer med hinanden direkte uden brug af trådløs router). Infrastrukturtilstand Ad-hoc-tilstand Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

8 Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den trådløse printserver 1 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. 2 Klik på netværket print server i genvejsmenuen Netværk. 3 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 4 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 5 Dobbeltklik på bogmærket til den trådløse printserver MarkNet N8050 i den højre kolonne. Bemærk: Hvis 802.1x-RADIUS er den ønskede trådløse sikkerhedstilstand til netværket, og der kræves et underskrevet certifikat og/eller CA-certifikat som godkendelsesmetode, skal du se Certifikatstyring for at oprette de nødvendige certifikater, inden du fortsætter med konfigurationen. 6 Når først printserverens interne websteder indlæses, skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i den venstre kolonne 7 Under Other Settings (Andre indstillinger) skal du klikke på Network/Ports (Netværk/porte). 8 Under Network/Ports (Netværk/porte) skal du klikke på Wireless (Trådløs). 9 Skift netværksindstillingerne for den trådløse printserver MarkNet N8050, så de passer til dit trådløse netværk, herunder: SSID BSS-type Kanalnummer (kun ad-hoc-netværk) Wireless Security Mode Godkendelsestilstand (hvis det er relevant) SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket. Bemærk: Hvis WEP er valgt som sikkerhedstilstand, skal du klikke på Advanced Settings (Avancerede indstillinger) for at indtaste flere WEP-sikkerhedsnøgler. 10 Klik på Submit (Send). 11 Vent 10 sekunder, mens printerserveren nulstilles. 12 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. Konfiguration af den trådløse printserver 5

9 13 I genvejsmenuen Netværk skal du vælge dit originale trådløse netværk for at gendanne din computers trådløse netværksindstillinger til de oprindelige værdier. Certifikatstyring Nogle godkendelsesmekanismer, der er knyttet til 802.1x-RADIUS Wireless Security-tilstand kræver brug af enten et CA-certifikat (PEAP og EAP-TTLS) eller både et underskrevet certifikat og et CA-certifikat (EAP-TLS). Sådan styrer du certifikater til brug med 802.1x-RADIUS 1 Fra den integrerede webside på printserveren skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i venstre side på siden. 2 Klik på Certificate Management (Certifikatstyring). 3 Udfør den eller de ønskede styringsoptioner. 4 Vend tilbage til startskærmen i den integrerede webside, og gå til trin 6 i instruktionerne Konfiguration af den trådløse printserver instruktionerne. Sådan installerer du et nyt CA-certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install A New Certificate Authority Certificate (Installer et nyt CA Certificate). 2 Find den korrekte certifikatplacering, og klik på Submit (Send). Sådan anmoder du om og installerer et nyt underskrevet certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Update The Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Update Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 4 Under Certificate Signing Request (Bestilling på godkendelse af certifikat) skal du klikke på Download The Certificate Signing Request (Download bestilling på godkendelse af certifikat). 5 Brug din certifikatautorisation til at underskrive certifikatet. Se dokumentationen til 802.1x-RADIUS for at få yderligere oplysninger om underskrevne certifikater. 6 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install New Certificate (Installer nyt certifikat). Konfiguration af den trådløse printserver 6

10 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Optionen til at indstille netværksnavn (SSID) og netværkstilstand (Ad-Hoc eller Infrastructure) på printerens kontrolpanel findes på bestemte printermodeller. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du navigerer rundt i printermenuer og finder det ønskede menuvalg. Menunavne, der hører til trådløse indstillinger, kan variere afhængigt af printermodellen. Bemærk: Denne konfigurationsmetode anbefales ikke til netværk, der omfatter trådløs sikkerhed, da netværksnavn og netværkstilstand er de eneste konfigurerbare trådløse indstillinger, som er tilgængelige på printerens kontrolpanel. Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, til at installere netværksprinteren på computerne i netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette skal fungere, skal du fuldføre installationen af printeren på netværket. 1 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 2 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 3 Dobbeltklik på din printers bogmærke i den højre kolonne. 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre. 5 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel 7

11 3 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Fejlfinding 8

12 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Min netværksprinter udskriver ikke Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller printerstatus. Kontroller, at netværket fungerer korrekt. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport, hvis du ikke er sikker på, at netværket fungerer korrekt. Kontroller, at printerdriveren er installeret på den computeren, som sender udskriftsjobbet. Bemærk: Printerdriveren skal være installeret på hver computer, der bruger netværksprinteren. Sørg for, at den korrekte printerport er valgt. Genstart computeren. Afinstaller og geninstaller printersoftwaren. Find hjælp i printerdokumentationen, hvis printeren stadig ikke udskriver. Kontroller, at der ikke er et problem med selve printeren. 1 Slut printeren direkte til computeren vha. et USB-kabel. 2 Åbn et tekstdokument, og vælg Arkiver Udskriv. 3 Vælg den tilsluttede printer i genvejsmenuen Printer, og klik derefter på Udskriv. Hvis du er i stand til at udskrive, når printeren er direkte tilsluttet, kan der være et problem med netværket. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket

13 Ordliste 802.1x-RADIUS. En brugergodkendelsesprotokol, der bruges sammen med en RADIUS-godkendelsesserver. Ad-hoc-netværk. En stand-alone eller et "peer-to-peer"-netværk, hvor trådløse enheder kommunikerer direkte med hinanden uden brug af et trådløst adgangspunkt eller en basestation. AirPort. Apple-navnet til b og g trådløse netværksstandarder. ASCII. Et standardtegnsæt, der består af 96 store og små bogstaver samt 32 kontroltegn, der ikke udskrives. Authentication. Processen til godkendelse af identiteten på en bruger eller en enhed i netværkmiljøet via adgangskoder, certifikater eller tokens. BSS-type. Basic Service Set. Den trådløse netværkstype, som du bruger. BSS-type kan være: Infrastrukturnetværk Ad-hoc-netværk CA Certificate. Certificate Authority Certificate. En fil, der bruges til at kontrollere certifikatindehaverens underskrift. Certificate Authority. Enheden, der underskriver et certifikat for at kontrollere identiteten på en certifikatindehaver. Datakrypteringstilstand. Sikkerhedsprotokol, der bruges til at beskytte data, som overføres på tværs af det trådløse netværk og giver netværksgodkendelse. 10

14 DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. En protokol til tildeling af dynamiske IP-adresser til enheder på et netværk. Med dynamisk adressering kan en enhed automatisk anmode om en IP-adresse, hver gang den opretter forbindelse til netværket. Det betyder, at en ny enhed kan føjes til netværket, uden at du manuelt skal tildele en entydig IP-adresse. Dynamisk nøgle. En sikkerhedsnøgle, der af sikkerhedsårsager oprettes tilfældigt og tildeles en enhed eller en bruger af en server. Godkendelsesmekanisme. Metoden eller mekanismen, hvorpå en godkendelsesprotokol udføres x-RADIUS-godkendelse bruger følgende godkendelsesmekanismer: EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS LEAP MSCHAPv2 PEAP Hexadecimal. Et nummereringsystem, der bruges som angivelse af binære tal ved hjælp af en base på 16 cifre. Infrastrukturnetværk. Et netværk, hvor de trådløse enheder kommunikerer gennem et centralt trådløst adgangspunkt eller en basestation. Et infrastrukturnetværk, der kan indeholde flere trådløse adgangspunkter. IP-adresse. Et tal, der identificerer hver enhed, der er sluttet til netværket. F.eks Kanalnummer. En nummer, der er knyttet til den radiofrekvens, som en enhed bruger. De tilgængelige kanalnumre afhænger af det geografiske område. Kryptering. Konverting af data i en specifik kode for at beskytte dem mod at blive afsløret, når de overføres på et netværk. MAC-adresse. En 12-tegns identifikator, der er entydig for hver hardwareenhed på netværket. F.eks e8. Netværksgodkendelsestype. Datakrypteringstilstand, der bruges på netværket for at forhindre uautoriserede brugere eller enheder i at oprette forbindelse til eller få adgang til dit trådløse netværk. Netværkskompatibel printer. En udskrivningsenhed, der ikke har brug for at blive sluttet lokalt til en computer. Printerport. Windows-terminologi til en fysisk eller logisk forbindelse til en printer. F.eks.: LPT1 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk parallelport med et parallelkabel. USB001 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk USB-port med et USB-kabel. Print_Server_E320_ D0 angiver en logisk forbindelse til printeren på tværs af dit netværk. PSK. Pre-Shared Key, en permanent sikkerhedsnøgle eller adgangskode, som en bruger indtaster for at oprette sikkerhedsnøgler i et WPA-miljø. Ordliste 11

15 Safari. Apples standardwebbrowser til Mac-operativsystemer. Safari kan hentes på Apples websted: Sikkerhedsnøgle. En sikkerhedsnøgle er som en adgangskode, der bruges med enten WPA- eller WEP-sikkerhedsprotokoller og skal overholde følgende kriterier: Til WPA-nøgler, der bruger hexadecimale tegn, indeholder gyldige nøgler mindst 64 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler mellem 8 og 63 tegn. WPA-godkendelse understøttes ikke af ad-hoc-konfigurationer. Til WEP-nøgler, der bruger Hex-tegn, indeholder gyldige nøgler enten 10 eller 26 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler enten 5 eller 13 tegn. Statisk nøgle. En forudbestemt sikkerhedsnøgle, der er tildelt en enhed eller en bruger til godkendelsesformål. SSID. Service Set ID, også kendt som netværksnavn, er en entydig identikator til at adskille det ene trådløse netværk fra det andet. Trådløse enheder skal have samme SSID for at kommunikere. SSID'er kan indeholde op til 32 tegn og skelner mellem små og store bogstaver. TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er protokoller, der lader forskellige computertyper kommunikere med hinanden. Internettet er baseret på disse protokoller. TKIP. Temporal Key Integrity Protocol. En protokol brugt med WPA-datakrypteringstilstanden, der scrambler sikkerhedsnøgler ved hjælp af en algoritme med hashing og tilføjer en integritetskontrolfunktion, der sikrer, at der ikke er pillet ved nøglen. Udvidelseskort. Et stykke hardware (option), som kan installeres på en anden enhed for at give endnu mere funktionalitet. Undernet. En del af et netværk, som deler en fælles adressekomponent. På TCP/IP-netværk defineres undernet som alle enheder, hvis IP-adresser har samme præfiks. F.eks. alle enheder med IP-adresser, som starter med , er typisk del af det samme undernet. Underskrevet certifikat. Et certifikat, der udstedes af en certifikatautoritet, der garanterer godkendelse af certifikatindehaveren. WEP. Wired Equivalency Protocol. En sikkerhedsprotokol defineret i den originale b-specifikation, som bruges til datakryptering og brugergodkendelse. WPA. Wi-Fi Protected Access. En sikkerhedsprotokol til trådløse netværk, der er defineret af Wi-Fi Alliance, som blev designet til at forbedre WEP-sikkerhedsprotokollen gennem forbedret datakryptering og brugergodkendelse. Ordliste 12

16 Erklæring om begrænset garanti for MarkNet N8050 Lexmark International, Inc., Lexington, KY Denne begrænsede garanti gælder i USA og Canada. Kunder, der er bosiddende uden for USA, skal læse de landespecifikke oplysninger om garanti, der fulgte med produktet. Denne Erklæring om begrænset garanti er gældende for dette produkt, hvis det oprindeligt blev købt til din brug og ikke videresalg, fra Lexmark eller en Lexmark-forhandler, herefter kaldet "Forhandler". Begrænset garanti Lexmark garanterer, at dette produkt: Er fremstillet af nye dele, eller nye og servicerbare servicedele, der fungerer som nye dele. Ikke indeholder materialefejl eller håndværksmæssige fejl under normal brug Hvis dette produkt ikke fungerer som garanteret under garantiperioden, kan du kontakte en forhandler eller Lexmark angående reparation eller udskiftning (afgøres af Lexmark). Hvis dette produkt er tilbehør eller ekstraudstyr, gælder denne erklæring kun, såfremt tilbehøret eller ekstraudstyret anvendes sammen med det produkt, det er udviklet til. Tilbehøret eller ekstraudstyret skal muligvis præsenteres sammen med produktet, for at du kan få service under garantien. Hvis dette produkt overføres til en anden bruger, er service under garantien som angivet i denne erklæring tilgængelig for den pågældende bruger i resten af garantiperioden. Du skal give kvitteringen på det oprindelige køb og denne erklæring til den pågældende bruger. Begrænset garantiservice Garantiperioden er 12 måneder og starter på dagen for det oprindelige køb i henhold til kvitteringen. Du kan blive bedt om at fremvise kvitteringen på det oprindelige køb for at kunne få service under garantien. Du kan blive bedt om at aflevere produktet til Forhandleren eller Lexmark eller sende det forudbetalt og korrekt pakket til en adresse, der anvises af Lexmark. Du er ansvarlig for tab eller beskadigelse af et produkt, der sendes til Forhandleren eller en adresse, der anvises af Lexmark. Når service under garantien omfatter udskiftning af et produkt eller en del af et produkt, tilhører den udskiftede del Forhandleren eller Lexmark. Den udskiftede del kan være en ny eller repareret del. Den udskiftede del følger den resterende garantiperiode som det oprindelige produkt. Udskiftning er ikke mulig, hvis produktet er ødelagt, ændret, skal repareres ud over servicen i garantien, er så ødelagt, at det ikke kan repareres, eller hvis produktet ikke er fri for eventuelle juridiske forpligtelser, begrænsninger, tilbageholdelsesrettigheder og behæftelser. Før produktet indleveres til service under garantien, skal alle tonerkassetter, programmer, data og flytbare lagermedier fjernes (medmindre andet er anvist af Lexmark). Du kan få yderligere oplysninger om garantien og den nærmeste Lexmark-autoriserede serviceudbyder i dit område ved at kontakte Lexmark på internettet på support.lexmark.com. Der gives teknisk support til dette produkt gennem hele garantiperioden. For produkter, der ikke længere er dækket af en Lexmark-garanti, er teknisk support kun tilgængelig mod et gebyr. Den begrænsede garantis gyldighed Lexmark garanterer ikke uforstyrret eller fejlfri drift af et produkt eller holdbarhed eller lang levetid for udskrifter, der er fremstillet af et produkt. Service under garantien omfatter ikke reparation af fejl, der er forårsaget af: Ændring eller uautoriserede tilføjelser Ulykker, misbrug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med Lexmarks brugervejledninger, manualer, instruktioner eller rådgivning. Uegnede fysiske omgivelser eller driftsomgivelser Vedligeholdelse af andre end Lexmark eller en Lexmark-autoriseret serviceudbyder Drift af et produkt efter den forventede levetid Brug af udskriftsmedier, der ikke er i overensstemmelse med Lexmark-specifikationerne Renovation, reparation, genopfyldning eller genforarbejdning af produkter af tredjepart eller med forbrugsstoffer eller dele fra andre leverandører Produkter, forbrugsstoffer, dele, materialer (f.eks. tonere og blæk), software eller interfaces, der ikke er stillet til rådighed af Lexmark I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOV, FRASKRIVER LEXMARK ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE SIG ENHVER ANDEN GARANTI OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL DETTE PRODUKT, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGELLER UNDERFORSTÅET, OG FRASIGER SIG SPECIFIKT DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, BRUGSEGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET. ENHVER GARANTI, DER IKKE KAN FRASIGES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN. EFTER DENNE PERIODE GÆLDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. ALLE OPLYSNINGER, SPECIFIKAIONER, PRISER OG TJENESTER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL. Ansvarsbegrænsning Dine eneste beføjelser under denne begrænsede garanti er angivet i dette dokument. I forbindelse med krav til Lexmark eller Forhandleren på dette produkt under denne begrænsede garanti kan du få dækket dine omkostninger op til den grænse, der er angivet i følgende afsnit. Lexmarks erstatningsansvar for faktiske skader af en hvilken som helst årsag, det måtte dreje sig om, er begrænset til det beløb, du har betalt for det produkt, der forårsagede skaderne. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke krav vedrørerende personskade eller skade af ejendom eller håndgribelige personlige aktiver, som Lexmark er juridisk ansvarli for. LEXMARK ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER, OPSPARINGER, TILFÆLDIG SKADE ELLER SKADER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER. Dette er tilfældet, selv hvis du underretter Lexmark eller en Forhandler om muligheden for sådanne skader. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra dig baseret på et krav fra en tredjepart. Denne begrænsning i beføjelserne gælder også for udviklere af materialer, der leveres til Lexmark. Lexmarks og Lexmarks Leverandørers og Forhandleres begrænsninger af beføjelserne er ikke kumulative. Sådanne Leverandører og Forhandlere er tænkt begunstiget af denne begrænsning.

17 Yderligere rettigheder Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land.

18 Certification ID: W This certificate represents the capabilities and features that have passed the interoperability testing governed by the Wi-Fi Alliance. Detailed descriptions of these features can be found at Certification Date: March 30, 2005 Category: Wireless Printers and Print Servers Company: Lexmark International, Inc. Product: MarkNet N8050 This product has passed Wi-Fi certification testing for the following standards: IEEE Standard Security b g WPA - Personal WPA - Enterprise For more information:

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2009 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version November 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X544 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260054

Din brugermanual LEXMARK X544 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260054 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation Bekendtgørelse om version Oktober 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning::

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Brug af Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version Juni 2008 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA Bekendtgørelse om version Maj 2008 Følgende afsnit

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version Januar 2008 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke

Læs mere

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 5 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 6 I N S

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere