MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Konfiguration af den trådløse printserver... 5 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel... 7 Ændring af trådløse printserverindstillinger... 7 Kapitel 3: Fejlfinding... 8 Netværksnøglen var ugyldig... 8 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket... 8 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket... 9 Min netværksprinter udskriver ikke... 9 Ordliste Indhold iii

4 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 MarkNet N8050 Utilities-cd 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Introduktion 1

5 Printeren er slukket. Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

6 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

7 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er blevet installeret i en printer, skal den konfigureres til brug på et trådløst netværk. Konfiguration af printserveren involverer brugen af Zero-konfigurationsnetværk til oprettelse af forbindelse til printserveren via det trådløse computer-til-computer netværk (ad hoc) og ændre printserverens indstillinger for det trådløse netværk. Konfigurationsprocessen omfatter netværk, der enten benytter infrastrukturtilstand (hvor netværksstrukturen er baseret på en serie af trådløse routere eller basestationer) eller ad-hoc-tilstand (hvor trådløse tjenester kommunikerer med hinanden direkte uden brug af trådløs router). Infrastrukturtilstand Ad-hoc-tilstand Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

8 Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den trådløse printserver 1 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. 2 Klik på netværket print server i genvejsmenuen Netværk. 3 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 4 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 5 Dobbeltklik på bogmærket til den trådløse printserver MarkNet N8050 i den højre kolonne. Bemærk: Hvis 802.1x-RADIUS er den ønskede trådløse sikkerhedstilstand til netværket, og der kræves et underskrevet certifikat og/eller CA-certifikat som godkendelsesmetode, skal du se Certifikatstyring for at oprette de nødvendige certifikater, inden du fortsætter med konfigurationen. 6 Når først printserverens interne websteder indlæses, skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i den venstre kolonne 7 Under Other Settings (Andre indstillinger) skal du klikke på Network/Ports (Netværk/porte). 8 Under Network/Ports (Netværk/porte) skal du klikke på Wireless (Trådløs). 9 Skift netværksindstillingerne for den trådløse printserver MarkNet N8050, så de passer til dit trådløse netværk, herunder: SSID BSS-type Kanalnummer (kun ad-hoc-netværk) Wireless Security Mode Godkendelsestilstand (hvis det er relevant) SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket. Bemærk: Hvis WEP er valgt som sikkerhedstilstand, skal du klikke på Advanced Settings (Avancerede indstillinger) for at indtaste flere WEP-sikkerhedsnøgler. 10 Klik på Submit (Send). 11 Vent 10 sekunder, mens printerserveren nulstilles. 12 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. Konfiguration af den trådløse printserver 5

9 13 I genvejsmenuen Netværk skal du vælge dit originale trådløse netværk for at gendanne din computers trådløse netværksindstillinger til de oprindelige værdier. Certifikatstyring Nogle godkendelsesmekanismer, der er knyttet til 802.1x-RADIUS Wireless Security-tilstand kræver brug af enten et CA-certifikat (PEAP og EAP-TTLS) eller både et underskrevet certifikat og et CA-certifikat (EAP-TLS). Sådan styrer du certifikater til brug med 802.1x-RADIUS 1 Fra den integrerede webside på printserveren skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i venstre side på siden. 2 Klik på Certificate Management (Certifikatstyring). 3 Udfør den eller de ønskede styringsoptioner. 4 Vend tilbage til startskærmen i den integrerede webside, og gå til trin 6 i instruktionerne Konfiguration af den trådløse printserver instruktionerne. Sådan installerer du et nyt CA-certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install A New Certificate Authority Certificate (Installer et nyt CA Certificate). 2 Find den korrekte certifikatplacering, og klik på Submit (Send). Sådan anmoder du om og installerer et nyt underskrevet certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Update The Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Update Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 4 Under Certificate Signing Request (Bestilling på godkendelse af certifikat) skal du klikke på Download The Certificate Signing Request (Download bestilling på godkendelse af certifikat). 5 Brug din certifikatautorisation til at underskrive certifikatet. Se dokumentationen til 802.1x-RADIUS for at få yderligere oplysninger om underskrevne certifikater. 6 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install New Certificate (Installer nyt certifikat). Konfiguration af den trådløse printserver 6

10 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Optionen til at indstille netværksnavn (SSID) og netværkstilstand (Ad-Hoc eller Infrastructure) på printerens kontrolpanel findes på bestemte printermodeller. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du navigerer rundt i printermenuer og finder det ønskede menuvalg. Menunavne, der hører til trådløse indstillinger, kan variere afhængigt af printermodellen. Bemærk: Denne konfigurationsmetode anbefales ikke til netværk, der omfatter trådløs sikkerhed, da netværksnavn og netværkstilstand er de eneste konfigurerbare trådløse indstillinger, som er tilgængelige på printerens kontrolpanel. Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, til at installere netværksprinteren på computerne i netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette skal fungere, skal du fuldføre installationen af printeren på netværket. 1 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 2 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 3 Dobbeltklik på din printers bogmærke i den højre kolonne. 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre. 5 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel 7

11 3 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Fejlfinding 8

12 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Min netværksprinter udskriver ikke Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller printerstatus. Kontroller, at netværket fungerer korrekt. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport, hvis du ikke er sikker på, at netværket fungerer korrekt. Kontroller, at printerdriveren er installeret på den computeren, som sender udskriftsjobbet. Bemærk: Printerdriveren skal være installeret på hver computer, der bruger netværksprinteren. Sørg for, at den korrekte printerport er valgt. Genstart computeren. Afinstaller og geninstaller printersoftwaren. Find hjælp i printerdokumentationen, hvis printeren stadig ikke udskriver. Kontroller, at der ikke er et problem med selve printeren. 1 Slut printeren direkte til computeren vha. et USB-kabel. 2 Åbn et tekstdokument, og vælg Arkiver Udskriv. 3 Vælg den tilsluttede printer i genvejsmenuen Printer, og klik derefter på Udskriv. Hvis du er i stand til at udskrive, når printeren er direkte tilsluttet, kan der være et problem med netværket. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket

13 Ordliste 802.1x-RADIUS. En brugergodkendelsesprotokol, der bruges sammen med en RADIUS-godkendelsesserver. Ad-hoc-netværk. En stand-alone eller et "peer-to-peer"-netværk, hvor trådløse enheder kommunikerer direkte med hinanden uden brug af et trådløst adgangspunkt eller en basestation. AirPort. Apple-navnet til b og g trådløse netværksstandarder. ASCII. Et standardtegnsæt, der består af 96 store og små bogstaver samt 32 kontroltegn, der ikke udskrives. Authentication. Processen til godkendelse af identiteten på en bruger eller en enhed i netværkmiljøet via adgangskoder, certifikater eller tokens. BSS-type. Basic Service Set. Den trådløse netværkstype, som du bruger. BSS-type kan være: Infrastrukturnetværk Ad-hoc-netværk CA Certificate. Certificate Authority Certificate. En fil, der bruges til at kontrollere certifikatindehaverens underskrift. Certificate Authority. Enheden, der underskriver et certifikat for at kontrollere identiteten på en certifikatindehaver. Datakrypteringstilstand. Sikkerhedsprotokol, der bruges til at beskytte data, som overføres på tværs af det trådløse netværk og giver netværksgodkendelse. 10

14 DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. En protokol til tildeling af dynamiske IP-adresser til enheder på et netværk. Med dynamisk adressering kan en enhed automatisk anmode om en IP-adresse, hver gang den opretter forbindelse til netværket. Det betyder, at en ny enhed kan føjes til netværket, uden at du manuelt skal tildele en entydig IP-adresse. Dynamisk nøgle. En sikkerhedsnøgle, der af sikkerhedsårsager oprettes tilfældigt og tildeles en enhed eller en bruger af en server. Godkendelsesmekanisme. Metoden eller mekanismen, hvorpå en godkendelsesprotokol udføres x-RADIUS-godkendelse bruger følgende godkendelsesmekanismer: EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS LEAP MSCHAPv2 PEAP Hexadecimal. Et nummereringsystem, der bruges som angivelse af binære tal ved hjælp af en base på 16 cifre. Infrastrukturnetværk. Et netværk, hvor de trådløse enheder kommunikerer gennem et centralt trådløst adgangspunkt eller en basestation. Et infrastrukturnetværk, der kan indeholde flere trådløse adgangspunkter. IP-adresse. Et tal, der identificerer hver enhed, der er sluttet til netværket. F.eks Kanalnummer. En nummer, der er knyttet til den radiofrekvens, som en enhed bruger. De tilgængelige kanalnumre afhænger af det geografiske område. Kryptering. Konverting af data i en specifik kode for at beskytte dem mod at blive afsløret, når de overføres på et netværk. MAC-adresse. En 12-tegns identifikator, der er entydig for hver hardwareenhed på netværket. F.eks e8. Netværksgodkendelsestype. Datakrypteringstilstand, der bruges på netværket for at forhindre uautoriserede brugere eller enheder i at oprette forbindelse til eller få adgang til dit trådløse netværk. Netværkskompatibel printer. En udskrivningsenhed, der ikke har brug for at blive sluttet lokalt til en computer. Printerport. Windows-terminologi til en fysisk eller logisk forbindelse til en printer. F.eks.: LPT1 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk parallelport med et parallelkabel. USB001 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk USB-port med et USB-kabel. Print_Server_E320_ D0 angiver en logisk forbindelse til printeren på tværs af dit netværk. PSK. Pre-Shared Key, en permanent sikkerhedsnøgle eller adgangskode, som en bruger indtaster for at oprette sikkerhedsnøgler i et WPA-miljø. Ordliste 11

15 Safari. Apples standardwebbrowser til Mac-operativsystemer. Safari kan hentes på Apples websted: Sikkerhedsnøgle. En sikkerhedsnøgle er som en adgangskode, der bruges med enten WPA- eller WEP-sikkerhedsprotokoller og skal overholde følgende kriterier: Til WPA-nøgler, der bruger hexadecimale tegn, indeholder gyldige nøgler mindst 64 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler mellem 8 og 63 tegn. WPA-godkendelse understøttes ikke af ad-hoc-konfigurationer. Til WEP-nøgler, der bruger Hex-tegn, indeholder gyldige nøgler enten 10 eller 26 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler enten 5 eller 13 tegn. Statisk nøgle. En forudbestemt sikkerhedsnøgle, der er tildelt en enhed eller en bruger til godkendelsesformål. SSID. Service Set ID, også kendt som netværksnavn, er en entydig identikator til at adskille det ene trådløse netværk fra det andet. Trådløse enheder skal have samme SSID for at kommunikere. SSID'er kan indeholde op til 32 tegn og skelner mellem små og store bogstaver. TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er protokoller, der lader forskellige computertyper kommunikere med hinanden. Internettet er baseret på disse protokoller. TKIP. Temporal Key Integrity Protocol. En protokol brugt med WPA-datakrypteringstilstanden, der scrambler sikkerhedsnøgler ved hjælp af en algoritme med hashing og tilføjer en integritetskontrolfunktion, der sikrer, at der ikke er pillet ved nøglen. Udvidelseskort. Et stykke hardware (option), som kan installeres på en anden enhed for at give endnu mere funktionalitet. Undernet. En del af et netværk, som deler en fælles adressekomponent. På TCP/IP-netværk defineres undernet som alle enheder, hvis IP-adresser har samme præfiks. F.eks. alle enheder med IP-adresser, som starter med , er typisk del af det samme undernet. Underskrevet certifikat. Et certifikat, der udstedes af en certifikatautoritet, der garanterer godkendelse af certifikatindehaveren. WEP. Wired Equivalency Protocol. En sikkerhedsprotokol defineret i den originale b-specifikation, som bruges til datakryptering og brugergodkendelse. WPA. Wi-Fi Protected Access. En sikkerhedsprotokol til trådløse netværk, der er defineret af Wi-Fi Alliance, som blev designet til at forbedre WEP-sikkerhedsprotokollen gennem forbedret datakryptering og brugergodkendelse. Ordliste 12

16 Erklæring om begrænset garanti for MarkNet N8050 Lexmark International, Inc., Lexington, KY Denne begrænsede garanti gælder i USA og Canada. Kunder, der er bosiddende uden for USA, skal læse de landespecifikke oplysninger om garanti, der fulgte med produktet. Denne Erklæring om begrænset garanti er gældende for dette produkt, hvis det oprindeligt blev købt til din brug og ikke videresalg, fra Lexmark eller en Lexmark-forhandler, herefter kaldet "Forhandler". Begrænset garanti Lexmark garanterer, at dette produkt: Er fremstillet af nye dele, eller nye og servicerbare servicedele, der fungerer som nye dele. Ikke indeholder materialefejl eller håndværksmæssige fejl under normal brug Hvis dette produkt ikke fungerer som garanteret under garantiperioden, kan du kontakte en forhandler eller Lexmark angående reparation eller udskiftning (afgøres af Lexmark). Hvis dette produkt er tilbehør eller ekstraudstyr, gælder denne erklæring kun, såfremt tilbehøret eller ekstraudstyret anvendes sammen med det produkt, det er udviklet til. Tilbehøret eller ekstraudstyret skal muligvis præsenteres sammen med produktet, for at du kan få service under garantien. Hvis dette produkt overføres til en anden bruger, er service under garantien som angivet i denne erklæring tilgængelig for den pågældende bruger i resten af garantiperioden. Du skal give kvitteringen på det oprindelige køb og denne erklæring til den pågældende bruger. Begrænset garantiservice Garantiperioden er 12 måneder og starter på dagen for det oprindelige køb i henhold til kvitteringen. Du kan blive bedt om at fremvise kvitteringen på det oprindelige køb for at kunne få service under garantien. Du kan blive bedt om at aflevere produktet til Forhandleren eller Lexmark eller sende det forudbetalt og korrekt pakket til en adresse, der anvises af Lexmark. Du er ansvarlig for tab eller beskadigelse af et produkt, der sendes til Forhandleren eller en adresse, der anvises af Lexmark. Når service under garantien omfatter udskiftning af et produkt eller en del af et produkt, tilhører den udskiftede del Forhandleren eller Lexmark. Den udskiftede del kan være en ny eller repareret del. Den udskiftede del følger den resterende garantiperiode som det oprindelige produkt. Udskiftning er ikke mulig, hvis produktet er ødelagt, ændret, skal repareres ud over servicen i garantien, er så ødelagt, at det ikke kan repareres, eller hvis produktet ikke er fri for eventuelle juridiske forpligtelser, begrænsninger, tilbageholdelsesrettigheder og behæftelser. Før produktet indleveres til service under garantien, skal alle tonerkassetter, programmer, data og flytbare lagermedier fjernes (medmindre andet er anvist af Lexmark). Du kan få yderligere oplysninger om garantien og den nærmeste Lexmark-autoriserede serviceudbyder i dit område ved at kontakte Lexmark på internettet på support.lexmark.com. Der gives teknisk support til dette produkt gennem hele garantiperioden. For produkter, der ikke længere er dækket af en Lexmark-garanti, er teknisk support kun tilgængelig mod et gebyr. Den begrænsede garantis gyldighed Lexmark garanterer ikke uforstyrret eller fejlfri drift af et produkt eller holdbarhed eller lang levetid for udskrifter, der er fremstillet af et produkt. Service under garantien omfatter ikke reparation af fejl, der er forårsaget af: Ændring eller uautoriserede tilføjelser Ulykker, misbrug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med Lexmarks brugervejledninger, manualer, instruktioner eller rådgivning. Uegnede fysiske omgivelser eller driftsomgivelser Vedligeholdelse af andre end Lexmark eller en Lexmark-autoriseret serviceudbyder Drift af et produkt efter den forventede levetid Brug af udskriftsmedier, der ikke er i overensstemmelse med Lexmark-specifikationerne Renovation, reparation, genopfyldning eller genforarbejdning af produkter af tredjepart eller med forbrugsstoffer eller dele fra andre leverandører Produkter, forbrugsstoffer, dele, materialer (f.eks. tonere og blæk), software eller interfaces, der ikke er stillet til rådighed af Lexmark I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOV, FRASKRIVER LEXMARK ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE SIG ENHVER ANDEN GARANTI OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL DETTE PRODUKT, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGELLER UNDERFORSTÅET, OG FRASIGER SIG SPECIFIKT DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, BRUGSEGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET. ENHVER GARANTI, DER IKKE KAN FRASIGES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN. EFTER DENNE PERIODE GÆLDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. ALLE OPLYSNINGER, SPECIFIKAIONER, PRISER OG TJENESTER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL. Ansvarsbegrænsning Dine eneste beføjelser under denne begrænsede garanti er angivet i dette dokument. I forbindelse med krav til Lexmark eller Forhandleren på dette produkt under denne begrænsede garanti kan du få dækket dine omkostninger op til den grænse, der er angivet i følgende afsnit. Lexmarks erstatningsansvar for faktiske skader af en hvilken som helst årsag, det måtte dreje sig om, er begrænset til det beløb, du har betalt for det produkt, der forårsagede skaderne. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke krav vedrørerende personskade eller skade af ejendom eller håndgribelige personlige aktiver, som Lexmark er juridisk ansvarli for. LEXMARK ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER, OPSPARINGER, TILFÆLDIG SKADE ELLER SKADER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER. Dette er tilfældet, selv hvis du underretter Lexmark eller en Forhandler om muligheden for sådanne skader. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra dig baseret på et krav fra en tredjepart. Denne begrænsning i beføjelserne gælder også for udviklere af materialer, der leveres til Lexmark. Lexmarks og Lexmarks Leverandørers og Forhandleres begrænsninger af beføjelserne er ikke kumulative. Sådanne Leverandører og Forhandlere er tænkt begunstiget af denne begrænsning.

17 Yderligere rettigheder Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land.

18 Certification ID: W This certificate represents the capabilities and features that have passed the interoperability testing governed by the Wi-Fi Alliance. Detailed descriptions of these features can be found at Certification Date: March 30, 2005 Category: Wireless Printers and Print Servers Company: Lexmark International, Inc. Product: MarkNet N8050 This product has passed Wi-Fi certification testing for the following standards: IEEE Standard Security b g WPA - Personal WPA - Enterprise For more information:

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Wireless Network Access Point

Wireless Network Access Point Wireless Network Access Point Brugermanual F5D6130 Indholdsfortegnelse Indledning...................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

3. udgave DA, 9205519

3. udgave DA, 9205519 Nokia N95-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-159 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere