MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Konfiguration af den trådløse printserver... 5 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel... 7 Ændring af trådløse printserverindstillinger... 7 Kapitel 3: Fejlfinding... 8 Netværksnøglen var ugyldig... 8 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket... 8 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket... 9 Min netværksprinter udskriver ikke... 9 Ordliste Indhold iii

4 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 MarkNet N8050 Utilities-cd 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Introduktion 1

5 Printeren er slukket. Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

6 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

7 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er blevet installeret i en printer, skal den konfigureres til brug på et trådløst netværk. Konfiguration af printserveren involverer brugen af Zero-konfigurationsnetværk til oprettelse af forbindelse til printserveren via det trådløse computer-til-computer netværk (ad hoc) og ændre printserverens indstillinger for det trådløse netværk. Konfigurationsprocessen omfatter netværk, der enten benytter infrastrukturtilstand (hvor netværksstrukturen er baseret på en serie af trådløse routere eller basestationer) eller ad-hoc-tilstand (hvor trådløse tjenester kommunikerer med hinanden direkte uden brug af trådløs router). Infrastrukturtilstand Ad-hoc-tilstand Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

8 Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den trådløse printserver 1 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. 2 Klik på netværket print server i genvejsmenuen Netværk. 3 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 4 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 5 Dobbeltklik på bogmærket til den trådløse printserver MarkNet N8050 i den højre kolonne. Bemærk: Hvis 802.1x-RADIUS er den ønskede trådløse sikkerhedstilstand til netværket, og der kræves et underskrevet certifikat og/eller CA-certifikat som godkendelsesmetode, skal du se Certifikatstyring for at oprette de nødvendige certifikater, inden du fortsætter med konfigurationen. 6 Når først printserverens interne websteder indlæses, skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i den venstre kolonne 7 Under Other Settings (Andre indstillinger) skal du klikke på Network/Ports (Netværk/porte). 8 Under Network/Ports (Netværk/porte) skal du klikke på Wireless (Trådløs). 9 Skift netværksindstillingerne for den trådløse printserver MarkNet N8050, så de passer til dit trådløse netværk, herunder: SSID BSS-type Kanalnummer (kun ad-hoc-netværk) Wireless Security Mode Godkendelsestilstand (hvis det er relevant) SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket. Bemærk: Hvis WEP er valgt som sikkerhedstilstand, skal du klikke på Advanced Settings (Avancerede indstillinger) for at indtaste flere WEP-sikkerhedsnøgler. 10 Klik på Submit (Send). 11 Vent 10 sekunder, mens printerserveren nulstilles. 12 Åbn Internet Connect (Internetforbindelse) i mappen Programmer, og klik på ikonet AirPort i værktøjslinjen. Konfiguration af den trådløse printserver 5

9 13 I genvejsmenuen Netværk skal du vælge dit originale trådløse netværk for at gendanne din computers trådløse netværksindstillinger til de oprindelige værdier. Certifikatstyring Nogle godkendelsesmekanismer, der er knyttet til 802.1x-RADIUS Wireless Security-tilstand kræver brug af enten et CA-certifikat (PEAP og EAP-TTLS) eller både et underskrevet certifikat og et CA-certifikat (EAP-TLS). Sådan styrer du certifikater til brug med 802.1x-RADIUS 1 Fra den integrerede webside på printserveren skal du klikke på Configuration (Konfiguration) i venstre side på siden. 2 Klik på Certificate Management (Certifikatstyring). 3 Udfør den eller de ønskede styringsoptioner. 4 Vend tilbage til startskærmen i den integrerede webside, og gå til trin 6 i instruktionerne Konfiguration af den trådløse printserver instruktionerne. Sådan installerer du et nyt CA-certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install A New Certificate Authority Certificate (Installer et nyt CA Certificate). 2 Find den korrekte certifikatplacering, og klik på Submit (Send). Sådan anmoder du om og installerer et nyt underskrevet certifikat 1 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Update The Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Update Certificate Signing Request (Opdater bestilling på godkendelse af certifikat). 4 Under Certificate Signing Request (Bestilling på godkendelse af certifikat) skal du klikke på Download The Certificate Signing Request (Download bestilling på godkendelse af certifikat). 5 Brug din certifikatautorisation til at underskrive certifikatet. Se dokumentationen til 802.1x-RADIUS for at få yderligere oplysninger om underskrevne certifikater. 6 Under Certificate Configuration (Certifikatkonfiguration) skal du klikke på Install New Certificate (Installer nyt certifikat). Konfiguration af den trådløse printserver 6

10 Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Optionen til at indstille netværksnavn (SSID) og netværkstilstand (Ad-Hoc eller Infrastructure) på printerens kontrolpanel findes på bestemte printermodeller. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du navigerer rundt i printermenuer og finder det ønskede menuvalg. Menunavne, der hører til trådløse indstillinger, kan variere afhængigt af printermodellen. Bemærk: Denne konfigurationsmetode anbefales ikke til netværk, der omfatter trådløs sikkerhed, da netværksnavn og netværkstilstand er de eneste konfigurerbare trådløse indstillinger, som er tilgængelige på printerens kontrolpanel. Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, til at installere netværksprinteren på computerne i netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette skal fungere, skal du fuldføre installationen af printeren på netværket. 1 Åbn Safari webbrowseren, og vælg Vis alle bogmærker fra menuen Bogmærker. 2 Vælg Rendezvous eller Bonjour fra samlingkolonnen i venstre side af vinduet. 3 Dobbeltklik på din printers bogmærke i den højre kolonne. 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre. 5 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel 7

11 3 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Fejlfinding 8

12 Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Min netværksprinter udskriver ikke Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller printerstatus. Kontroller, at netværket fungerer korrekt. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport, hvis du ikke er sikker på, at netværket fungerer korrekt. Kontroller, at printerdriveren er installeret på den computeren, som sender udskriftsjobbet. Bemærk: Printerdriveren skal være installeret på hver computer, der bruger netværksprinteren. Sørg for, at den korrekte printerport er valgt. Genstart computeren. Afinstaller og geninstaller printersoftwaren. Find hjælp i printerdokumentationen, hvis printeren stadig ikke udskriver. Kontroller, at der ikke er et problem med selve printeren. 1 Slut printeren direkte til computeren vha. et USB-kabel. 2 Åbn et tekstdokument, og vælg Arkiver Udskriv. 3 Vælg den tilsluttede printer i genvejsmenuen Printer, og klik derefter på Udskriv. Hvis du er i stand til at udskrive, når printeren er direkte tilsluttet, kan der være et problem med netværket. Se netværksdokumentationen, eller kontakt netværkssupport. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket

13 Ordliste 802.1x-RADIUS. En brugergodkendelsesprotokol, der bruges sammen med en RADIUS-godkendelsesserver. Ad-hoc-netværk. En stand-alone eller et "peer-to-peer"-netværk, hvor trådløse enheder kommunikerer direkte med hinanden uden brug af et trådløst adgangspunkt eller en basestation. AirPort. Apple-navnet til b og g trådløse netværksstandarder. ASCII. Et standardtegnsæt, der består af 96 store og små bogstaver samt 32 kontroltegn, der ikke udskrives. Authentication. Processen til godkendelse af identiteten på en bruger eller en enhed i netværkmiljøet via adgangskoder, certifikater eller tokens. BSS-type. Basic Service Set. Den trådløse netværkstype, som du bruger. BSS-type kan være: Infrastrukturnetværk Ad-hoc-netværk CA Certificate. Certificate Authority Certificate. En fil, der bruges til at kontrollere certifikatindehaverens underskrift. Certificate Authority. Enheden, der underskriver et certifikat for at kontrollere identiteten på en certifikatindehaver. Datakrypteringstilstand. Sikkerhedsprotokol, der bruges til at beskytte data, som overføres på tværs af det trådløse netværk og giver netværksgodkendelse. 10

14 DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. En protokol til tildeling af dynamiske IP-adresser til enheder på et netværk. Med dynamisk adressering kan en enhed automatisk anmode om en IP-adresse, hver gang den opretter forbindelse til netværket. Det betyder, at en ny enhed kan føjes til netværket, uden at du manuelt skal tildele en entydig IP-adresse. Dynamisk nøgle. En sikkerhedsnøgle, der af sikkerhedsårsager oprettes tilfældigt og tildeles en enhed eller en bruger af en server. Godkendelsesmekanisme. Metoden eller mekanismen, hvorpå en godkendelsesprotokol udføres x-RADIUS-godkendelse bruger følgende godkendelsesmekanismer: EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS LEAP MSCHAPv2 PEAP Hexadecimal. Et nummereringsystem, der bruges som angivelse af binære tal ved hjælp af en base på 16 cifre. Infrastrukturnetværk. Et netværk, hvor de trådløse enheder kommunikerer gennem et centralt trådløst adgangspunkt eller en basestation. Et infrastrukturnetværk, der kan indeholde flere trådløse adgangspunkter. IP-adresse. Et tal, der identificerer hver enhed, der er sluttet til netværket. F.eks Kanalnummer. En nummer, der er knyttet til den radiofrekvens, som en enhed bruger. De tilgængelige kanalnumre afhænger af det geografiske område. Kryptering. Konverting af data i en specifik kode for at beskytte dem mod at blive afsløret, når de overføres på et netværk. MAC-adresse. En 12-tegns identifikator, der er entydig for hver hardwareenhed på netværket. F.eks e8. Netværksgodkendelsestype. Datakrypteringstilstand, der bruges på netværket for at forhindre uautoriserede brugere eller enheder i at oprette forbindelse til eller få adgang til dit trådløse netværk. Netværkskompatibel printer. En udskrivningsenhed, der ikke har brug for at blive sluttet lokalt til en computer. Printerport. Windows-terminologi til en fysisk eller logisk forbindelse til en printer. F.eks.: LPT1 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk parallelport med et parallelkabel. USB001 angiver, at printeren er sluttet til en fysisk USB-port med et USB-kabel. Print_Server_E320_ D0 angiver en logisk forbindelse til printeren på tværs af dit netværk. PSK. Pre-Shared Key, en permanent sikkerhedsnøgle eller adgangskode, som en bruger indtaster for at oprette sikkerhedsnøgler i et WPA-miljø. Ordliste 11

15 Safari. Apples standardwebbrowser til Mac-operativsystemer. Safari kan hentes på Apples websted: Sikkerhedsnøgle. En sikkerhedsnøgle er som en adgangskode, der bruges med enten WPA- eller WEP-sikkerhedsprotokoller og skal overholde følgende kriterier: Til WPA-nøgler, der bruger hexadecimale tegn, indeholder gyldige nøgler mindst 64 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler mellem 8 og 63 tegn. WPA-godkendelse understøttes ikke af ad-hoc-konfigurationer. Til WEP-nøgler, der bruger Hex-tegn, indeholder gyldige nøgler enten 10 eller 26 tegn. Til ASCII indeholder gyldige nøgler enten 5 eller 13 tegn. Statisk nøgle. En forudbestemt sikkerhedsnøgle, der er tildelt en enhed eller en bruger til godkendelsesformål. SSID. Service Set ID, også kendt som netværksnavn, er en entydig identikator til at adskille det ene trådløse netværk fra det andet. Trådløse enheder skal have samme SSID for at kommunikere. SSID'er kan indeholde op til 32 tegn og skelner mellem små og store bogstaver. TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er protokoller, der lader forskellige computertyper kommunikere med hinanden. Internettet er baseret på disse protokoller. TKIP. Temporal Key Integrity Protocol. En protokol brugt med WPA-datakrypteringstilstanden, der scrambler sikkerhedsnøgler ved hjælp af en algoritme med hashing og tilføjer en integritetskontrolfunktion, der sikrer, at der ikke er pillet ved nøglen. Udvidelseskort. Et stykke hardware (option), som kan installeres på en anden enhed for at give endnu mere funktionalitet. Undernet. En del af et netværk, som deler en fælles adressekomponent. På TCP/IP-netværk defineres undernet som alle enheder, hvis IP-adresser har samme præfiks. F.eks. alle enheder med IP-adresser, som starter med , er typisk del af det samme undernet. Underskrevet certifikat. Et certifikat, der udstedes af en certifikatautoritet, der garanterer godkendelse af certifikatindehaveren. WEP. Wired Equivalency Protocol. En sikkerhedsprotokol defineret i den originale b-specifikation, som bruges til datakryptering og brugergodkendelse. WPA. Wi-Fi Protected Access. En sikkerhedsprotokol til trådløse netværk, der er defineret af Wi-Fi Alliance, som blev designet til at forbedre WEP-sikkerhedsprotokollen gennem forbedret datakryptering og brugergodkendelse. Ordliste 12

16 Erklæring om begrænset garanti for MarkNet N8050 Lexmark International, Inc., Lexington, KY Denne begrænsede garanti gælder i USA og Canada. Kunder, der er bosiddende uden for USA, skal læse de landespecifikke oplysninger om garanti, der fulgte med produktet. Denne Erklæring om begrænset garanti er gældende for dette produkt, hvis det oprindeligt blev købt til din brug og ikke videresalg, fra Lexmark eller en Lexmark-forhandler, herefter kaldet "Forhandler". Begrænset garanti Lexmark garanterer, at dette produkt: Er fremstillet af nye dele, eller nye og servicerbare servicedele, der fungerer som nye dele. Ikke indeholder materialefejl eller håndværksmæssige fejl under normal brug Hvis dette produkt ikke fungerer som garanteret under garantiperioden, kan du kontakte en forhandler eller Lexmark angående reparation eller udskiftning (afgøres af Lexmark). Hvis dette produkt er tilbehør eller ekstraudstyr, gælder denne erklæring kun, såfremt tilbehøret eller ekstraudstyret anvendes sammen med det produkt, det er udviklet til. Tilbehøret eller ekstraudstyret skal muligvis præsenteres sammen med produktet, for at du kan få service under garantien. Hvis dette produkt overføres til en anden bruger, er service under garantien som angivet i denne erklæring tilgængelig for den pågældende bruger i resten af garantiperioden. Du skal give kvitteringen på det oprindelige køb og denne erklæring til den pågældende bruger. Begrænset garantiservice Garantiperioden er 12 måneder og starter på dagen for det oprindelige køb i henhold til kvitteringen. Du kan blive bedt om at fremvise kvitteringen på det oprindelige køb for at kunne få service under garantien. Du kan blive bedt om at aflevere produktet til Forhandleren eller Lexmark eller sende det forudbetalt og korrekt pakket til en adresse, der anvises af Lexmark. Du er ansvarlig for tab eller beskadigelse af et produkt, der sendes til Forhandleren eller en adresse, der anvises af Lexmark. Når service under garantien omfatter udskiftning af et produkt eller en del af et produkt, tilhører den udskiftede del Forhandleren eller Lexmark. Den udskiftede del kan være en ny eller repareret del. Den udskiftede del følger den resterende garantiperiode som det oprindelige produkt. Udskiftning er ikke mulig, hvis produktet er ødelagt, ændret, skal repareres ud over servicen i garantien, er så ødelagt, at det ikke kan repareres, eller hvis produktet ikke er fri for eventuelle juridiske forpligtelser, begrænsninger, tilbageholdelsesrettigheder og behæftelser. Før produktet indleveres til service under garantien, skal alle tonerkassetter, programmer, data og flytbare lagermedier fjernes (medmindre andet er anvist af Lexmark). Du kan få yderligere oplysninger om garantien og den nærmeste Lexmark-autoriserede serviceudbyder i dit område ved at kontakte Lexmark på internettet på support.lexmark.com. Der gives teknisk support til dette produkt gennem hele garantiperioden. For produkter, der ikke længere er dækket af en Lexmark-garanti, er teknisk support kun tilgængelig mod et gebyr. Den begrænsede garantis gyldighed Lexmark garanterer ikke uforstyrret eller fejlfri drift af et produkt eller holdbarhed eller lang levetid for udskrifter, der er fremstillet af et produkt. Service under garantien omfatter ikke reparation af fejl, der er forårsaget af: Ændring eller uautoriserede tilføjelser Ulykker, misbrug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med Lexmarks brugervejledninger, manualer, instruktioner eller rådgivning. Uegnede fysiske omgivelser eller driftsomgivelser Vedligeholdelse af andre end Lexmark eller en Lexmark-autoriseret serviceudbyder Drift af et produkt efter den forventede levetid Brug af udskriftsmedier, der ikke er i overensstemmelse med Lexmark-specifikationerne Renovation, reparation, genopfyldning eller genforarbejdning af produkter af tredjepart eller med forbrugsstoffer eller dele fra andre leverandører Produkter, forbrugsstoffer, dele, materialer (f.eks. tonere og blæk), software eller interfaces, der ikke er stillet til rådighed af Lexmark I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOV, FRASKRIVER LEXMARK ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE SIG ENHVER ANDEN GARANTI OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL DETTE PRODUKT, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGELLER UNDERFORSTÅET, OG FRASIGER SIG SPECIFIKT DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, BRUGSEGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET. ENHVER GARANTI, DER IKKE KAN FRASIGES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN. EFTER DENNE PERIODE GÆLDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. ALLE OPLYSNINGER, SPECIFIKAIONER, PRISER OG TJENESTER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL. Ansvarsbegrænsning Dine eneste beføjelser under denne begrænsede garanti er angivet i dette dokument. I forbindelse med krav til Lexmark eller Forhandleren på dette produkt under denne begrænsede garanti kan du få dækket dine omkostninger op til den grænse, der er angivet i følgende afsnit. Lexmarks erstatningsansvar for faktiske skader af en hvilken som helst årsag, det måtte dreje sig om, er begrænset til det beløb, du har betalt for det produkt, der forårsagede skaderne. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke krav vedrørerende personskade eller skade af ejendom eller håndgribelige personlige aktiver, som Lexmark er juridisk ansvarli for. LEXMARK ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER, OPSPARINGER, TILFÆLDIG SKADE ELLER SKADER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER. Dette er tilfældet, selv hvis du underretter Lexmark eller en Forhandler om muligheden for sådanne skader. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra dig baseret på et krav fra en tredjepart. Denne begrænsning i beføjelserne gælder også for udviklere af materialer, der leveres til Lexmark. Lexmarks og Lexmarks Leverandørers og Forhandleres begrænsninger af beføjelserne er ikke kumulative. Sådanne Leverandører og Forhandlere er tænkt begunstiget af denne begrænsning.

17 Yderligere rettigheder Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land.

18 Certification ID: W This certificate represents the capabilities and features that have passed the interoperability testing governed by the Wi-Fi Alliance. Detailed descriptions of these features can be found at Certification Date: March 30, 2005 Category: Wireless Printers and Print Servers Company: Lexmark International, Inc. Product: MarkNet N8050 This product has passed Wi-Fi certification testing for the following standards: IEEE Standard Security b g WPA - Personal WPA - Enterprise For more information:

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

LexPrint v3.0 Brugervejledning

LexPrint v3.0 Brugervejledning LexPrint v3.0 Brugervejledning September 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Brug af LexPrint-startskærmen...3 Brug af fotofremvisning...5 Minimumsystemkrav...7

Læs mere

Gør mere. Få mere at vide om din EX6200

Gør mere. Få mere at vide om din EX6200 Gør mere Få mere at vide om din EX6200 Indhold Oplev den næste generation af WiFi................................ 3 Optimer dit WiFi-netværk......................................... 4 Del filer på tværs

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning Support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7 Knapperne på kontrolpanelet...8

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350 BRUGERVEJLEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER Model# E8350 Indhold Produktoversigt E8350..................................... 1 Opsætning af din E-Series Router Hvor kan jeg finde mere hjælp......................2

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

C54x Series. Brugervejledning

C54x Series. Brugervejledning C54x Series Brugervejledning November 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 5025 Model(ler): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Indhold

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E MS810 Series Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere