Vælg den rigtige aftaster til din opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælg den rigtige aftaster til din opgave"

Transkript

1 Vælg den rigtige aftaster til din opgave I denne udgave af Solar Industri Magasinet har vi sat focus på aftastning. Aftastning er et tema der har en stigende interesse bl. a. fordi udviklingen byder på mange muligheder og aftastningsformer inden for industriområdet. Endvidere er der medtaget artikler inden for temaet fra nogle af vore leverandører og egne produktingeniører. Udover ovennævnte tema indeholder magasinet informationer om udvalgte produkter. For at give en mere uddybende information om temaet, vil der blive afholdt seminarer i Solar s 3 regioner i september og oktober måned. Invitationerne er vedlagt magasinet. Vi håber du må få glæde af denne udgave af Solar Industri Magasinet. Aftastning af direkte kontakt Mekanisk endestop (XC) Pressostater (XM) To former for aftastning Fotoaftastere (XU) Induktive/kapacative følere (XS) Berøringsløs aftastning Med venlig hilsen Solar A/S Encodere (XCC) Ultralydsfølere (XX) Indhold: Vælg den rigtige aftaster til din opgave... 2 Nyt vision kamera... 7 Nye fiberforstærkere fra SUNX FX-301 og FX Tryktransmittere møder udfordringer Simatic ET200S FC Ny decentral frekvensomformer Åbne fælles industrielle netværker Industrielt Ethernet i vækst Kategori 7 højhastigheds datatrafi k i skærmet kabelsystem Nyt avanceret harmonisk fi lter if award til interfacet på VLT AutomationDrive Rittal tilbyder nu Nano overfladebehandling-teknologi Test af tavler og maskinanlæg Posten sørger for, at din SIMATIC-software altid er opdateret Softstarter er ikke et alternativ, men afløseren for stjerne/trekant starter Af Keld Flindt, Produktchef Telemecanique Aftastningsformer inden for industrien Inden for industrien har vi efterhånden mange forskellige aftastningsformer. Derfor kan det nogle gange være svært, at vælge den optimale sensor til den enkelte opgave. I det efterfølgende vil jeg forsøge, at give nogle fordele / ulemper og udvalgskriterier for de enkelte aftastningsformer, som alle kan inddeles i to hovedgrupper: Aftastning med mekaniske endestop, direkte berøring af emner Opbygget af en krop, indeholdende kontaktelement og tilslutningsdel, som regel Identifikation (ID systemer) XG et forskruningsgevind, med mulighed for fast kabel eller M12 stik. Aktuatorer er bygget på kroppen og kan fås i over 40 forskellige udførelser, hos de førende leverandører. Det er den ældste form for aftastning, som har været på markedet igennem mange år. Aftastningsområdet er begrænset til den fysiske længde af aktuatoren, som er monteret på kroppen. Modulær, hvilket gør det muligt kun at udskifte den defekte del. I forbindelse med personsikkerhed, har man sikkerhed for, at en sikkerhedskreds bliver brudt, (tvangsbrud) når man aktiverer endestoppet. Netop denne evne har holdt det mekaniske endestop 2

2 inde i varmen, p.g.a. den billige pris i forhold til andre elektroniske løsninger inden for sikkerhed. Kan føre en høj strøm/spænding i forhold til de elektroniske løsninger. Levetiden pga. det mekaniske slid, da der er direkte berøring med emnet, hver gang der aftastes. Kan være pladskrævende i forhold til nogle af de andre aftastningsformer. Du skal tage følgende med i dine overvejelser, når du skal finde det rigtige endestop: Antal mekaniske koblinger Antal kontaktelementer Tilslutningsform Aktuatorens form Aftastning med encodere, direkte aftastning via aksel, bruges til positionering. og funktion En aksel er forbundet med en eller flere skiver, hvori der er et antal huller. Antallet af huller giver antallet af pulser pr. omdrejning (ved inkremental typen), hullerne aftastes via en indbygget fotoaftaster af sender/modtagertypen. Der findes flere forskellige former for encodere (vinkelgivere) på markedet, der er to, som er mere fremtrædende end de andre. 1) Inkremental encoder, tæller et antal pulser hver gang akslen har taget en omgang. 2) Absolut encoder, som har flere skiver afhængig af opløsningen. Den absolutte encoder angiver dens vinkel via binære tal, 1 ciffer for hver skive. Er der 8 skiver har den 8 bits opløsning af de 360 grader. Incremental typer er langt den mest anvendte. Her er der tale om et pulstog som sendes til en highspeedtæller, som så kan sammenligne antallet af pulser med en given position. Absolut typen er noget dyrere. Til gengæld er den store fordel, at den efter et strømsvigt altid ved, hvor den er selv om der har været drejet på akslen. Man kan sige den absolut ved hvor den er til enhver tid. Fordel: Her kan man få en meget nøjagtig information om hvilken position man er i enten på en cirkel eller en lineær bevægelse. Er meget afhængig af, at der ikke er for kraftige rystelser i akslen, da det vil ødelægge encoderen. Montagen skal være meget nøjagtig og det kan i mange tilfælde være vanske - ligt at montere encoderen i forhold til akslen. Du skal tage følgende med i dine overvejelser når du skal finde den rigtige encoder: Skal du være sikker på hvor processen er efter et spændingsudfald? Antallet af impulser pr. omdrejning og om du skal kende omdrejningsretningen (incremental) Opløsningen pr. omdrejning (absolut) Akslens størrelse, eller om det skal være en hulaksel Udgangsformen Aftastning med Pressostater /vacumstater/tryktransmittere, direkte aftastning på medierne En trykflade har forbindelse til mediet (luft, væsker, dampe af alle salgs), forbindelsen sker gennem forskellige flanger. Selve enheden kan leveres i en elektronisk udgave eller en elektromekanisk udgave. De elektroniske typer har normalt digital display, som gør det muligt at se det aktuelle tryk og set-værdierne, og giver generelt flere muligheder for forskellige styringsformer. De elektromekaniske udgaver er generelt billigere og der skal flere typer til for at dække de samme områder. Endelig findes der også effektpressostater, som er elektromekaniske enheder, hvori der er indbygget en effektdel, som gør det muligt at trække motorer/pumper op til 3kW (anvendes f.eks. til hobby kompressorer). Fordel: Elektroniske typer frem for elektromekaniske, færre typer og flere justeringmuligheder, tydelig at se de aktuelle værdier og nemt at ændre set-punkter, højere præcision i nogle tilfælde. Elektroniske typer frem for elektromekaniske: Pris, og i nogle tilfælde kan de være indviklede at indstille hvis det er meget simple opgaver som ikke har brug for indstilbar differenstryk (forskellen mellem det tryk hvor enheden slår til og hvor den slår fra). Skal tilføres spænding før den virker. Du skal tage følgende med i dine overvejelser, når du skal finde den rigtige tryktransmitter. Fast eller stilbar differenstryk. Hvilket medie skal der måles på. Hvilken tilslutning har du til mediet. Udgangen digital (transistor eller relæ), analog eller som effekt styring. 3

3 Aftastning med induktive følere, berøringsfri aftastning af metalemner En induktiv føler består af 3 dele: a) En oscillator som laver et magnetisk felt, som ændrer svingning når der optræder et metalemne inden for feltet signalerne fra oscillatoren ønskede udgangsform (digital, analog, NO/NC osv.) Udformningen: I mange år har den fremherskende induktive føler været cylindrisk fra Ø4 til M30, inden for IEC standarden, med tasteafstande fra 0,8 mm til 20 mm. Der har altid været 2 versioner 1) Skærmede (metal helt ud til følerfl aden) eller 2) uskærmede (metallet trukket tilbage fra følerfl aden). De uskærmede følere har generelt længere tasteafstande inden for samme størrelse. Det betyder, at det er muligt at lave et større magnetisk felt foran føleren, uden den aftaster på sig selv. Det sidste skridt i udviklingen er føleren, som selv tilpasser sig omgivelserne og reducerer tasteafstanden, hvis der er metal inden for dens tasteområde, som ikke ønskes antastet. Dette gøres, ved at trykke på en knap i 3 sek. Hvorefter føleren er indstillet til maksimale afstande, uden at se fremmede metaldele. Blok følertyper vinder mere og mere indpas på nye maskiner (tasteafstand op til 60mm), her er fordelene en meget lille dybde i forhold til cylindriske typer. Eks. kan man med en dybde på kun 8 mm, have en tasteafstand på hele 2,5 mm, i en tilsvarende cylindrisk føler er dybden min. 38 mm inkl. kabel., Intet mekanisk slid Længere holdbarhed Hurtigere responstid sikrer hurtigere aftastning og dermed mulighed for hurtigere maskiner. Kan monteres i meget forurenede miljøer såsom vand, olie, støv, o.lign. uden at det går ud over ydelsen. En virkelig robust sensorløsning Begrænset tasteafstand, belastning max. mellem 100 og 300 ma overvejelser, når du skal finde den rigtige induktive føler: Tasteafstanden (0,8 til 60mm) Udgangsfunktionen (her kan du få typer med PNP/NPN NO/NC i en og samme enhed) Materialet på emnet (nominel tasteafstand er kun på alm. stål, ved alle andre metaltyper reduceres tasteafstanden eks. kobber kun 25%, aluminium 30%, rustfristål % osv. Du kan dog vælge specielle varianter, som har samme tasteafstand på alle metaller (ALL metal følere) Størrelsen på emnet Tastefrekvensen Skærmet eller uskærmet (ikke nødvendigt med de nye universaltyper fra Telemecanique) Aftastning med kapacitive følere, berøringsfri aftastning af alle typer emner En kapacitiv føler består af 3 dele: a) En oscillator som er forbundet til 2 elektroder. Kapacitansen som måles af de 2 elektroder ændre sig, når det elektriske felt møder et emne. Tasteafstanden på det enkelte emne afhænger af emnets dielektrisk egenskab. Luft har enheden 1 hvilket ikke giver ændring, vand har enheden 80 hvilket giver nominel tasteafstand, alle andre andre materialer ligger imellem disse to værdier. signalerne fra oscillatoren. ønskede udgangsform. De kapacitive følere kan opdeles i to typer, en for elektrisk isolerende emner så som plast, kunststof, porcelæn o.lign. Og en for elektrisk ledende emner (metaller, 4

4 vand o.lign.) De mest udbredte typer er også her de cylindriske, hvor det normalt er M12, M18, M30 og glatte Ø Der er også forskellige bloktyper på markedet. Intet mekanisk slid - længere holdbarhed Kan monteres i forurenede miljøer såsom vand, støv, o.lign. hvis typen har indbygget kompensation elektroder, som sikrer imod omgivelsesændringer såsom luftfugtighed og partikel forurening Begrænset tasteafstand, belastning max. mellem 100 og 300mA Kan ikke tåle samme miljøforurening, som en induktiv føler. Der er grænser for kompensationelektrodernes evne. overvejelser, når du skal fi nde den rigtige induktive føler: Tasteafstanden (0,8 til 25mm) Udgangsfunktionen Materialet på emnet (dielektrisk egenskab) og ledende eller isolerende Tastefrekvensen Spændingstilslutning Skærmet eller uskærmet Aftastning med ultralydsfølere, berøringsfri aftastning af alle typer emner, med meget lang tasteafstand En ultralydsføler består af 4 dele: a) En højspændingsgenerator b) En transducer (sender og modtager) c) Et elektronisk kredsløb, som behandler signalerne fra oscillatoren, d) En udgangsdel, som tilpasser sig den ønskede udgangsform (digital, analog) Funktionsprincip Transduceren udsender pulserende ultralydsbølger ( kHz). De bevæger sig med lydens hastighed, tiden før ekkoet modtages igen af transduceren og giver afstanden fra sensoren til emnet. Ved at indlære disse tider kan man bestemme afstanden, hvori man ønsker at aftaste emnet. Der fi ndes typer med fast tasteafstand uden mulighed for justering og typer hvor man kan lægge grænser for, hvilket område man ønsker at være aktiv inden for. Tasteafstanden ligger oftest imellem 5 cm og 8m analogt eller digitalt. Intet mekanisk slid - længere holdbarhed. Har stor modstandsdygtighed over for forskellige kemikalier. Meget lang tasteafstand, samme tasteafstand uanset emnets farve. Varmebølger kan forstyrre aftastningen Visse former for emner kan give ustabilt ekko. overvejelser, når du skal finde den rigtige ultralydsføler: Tasteafstanden (0,05 til 8m) Fast tasteafstand eller justerbar (zone aftastning) Udgangsfunktionen (NO eller analog) Spændingstilslutning Aftastning med fotoaftastere, berøringsfri aftastning af alle typer emner, med meget lang tasteafstand En fotoaftaster består af 3 dele: a) Optisk del signalerne fra optikken ønskede udgangsform (digital, analog, NO/NC osv.) Funktion: Moduleret lys sendes ud og modtages eller modtages ikke. Der findes 3 hovedformer for aftastningsprincipper inden for fotoaftastning: 1) Diffus (direkte) emnet reflekterer lyset, kan igen opdeles i 4 underdele (de mest anvendte typer er almindelig diffus og diffus med baggrundsafblænding (BGA)). se figur 1. Figur 1: 1) Almindelige diffuse aftastere Aftasteren udsender en bred stråle 2) Diffuse aftastere med BGA Anvender lysstråle geometri 3) Mærke-/ farvemærke aftastere Udsender et veldefineret spot, måler i lysmængden 4) Farveaftastere Måler på de 3 hovedfarver RGB 5

5 2) Refl eks, aftasteren udsender lys som bliver sendt tilbage via refl ektoren, kan igen opdeles i 3 undergrupper. (den mest anvendte type er den polariserede type, som sikrer at genskinnelige emner aftastes sikkert) se fi gur 2. Figur 2 Refl eks aftastning kan opdeles i tre: 3) Sender / modtager, her sendes lyset fra senderen til modtageren, kan igen opdeles i 2 undergrupper, se fi gur 3. Figur 3 1) Almindelig refleksaftastere 2) Refl eksaftastere med polariseret lys 3) Refl eksaftastere for transparente emner Sender Udvælgelse, fordele og ulemper 80% af alle fotoaftastere, som anvendes i Danmark kan opdeles i 4 typer 2) Diffus med baggrundsafblænding (BGA) 4) Sender / modtager DVS. Du skal først definere, hvilken af de 4 typer du ønsker at anvende. I det efterfølgende kan du se fordele og ulemper for hver af de 4 aftastningsformer. Fordele, nem installation kun en del længere tasteafstand end Diffus med BGA Ulemper, tasteafstanden afhænger af emnets farve og overflade, tasteafstande op til 3m 2) Diffus med BGA Fordele, nem installation, næsten samme tasteafstand uanset farve på emnet Ulemper, begrænset tasteafstand 1-2 m 1) Sender og modtager er i to separate huse Modtager 2) Gaffelfølere, sender / modtager placeret i samme hus, men i hver sin gaffel Fordele, nem installation kun en aktiv del, længere tasteafstand op til m. Sikrere aftastning end de diffuse typer, da det er emnet som bryder strålen mellem aftasteren og reflektoren. Emnets evne til at tilbagesende lyset har ingen betydning. Den mest anvendte form for aftastning. Prisgunstig Ulemper, kortere afstande i forhold til sender / modtagertyperne 4) Sender / modtager, Fordele, Lang tasteafstand, veldefineret aktiv strålediameter giver en stor nøjagtighed. Ingen påvirkning fra genskinnelige emner. Velegnet til miljøer med vand og snavs, p.g.a. den høje lysenergi. Ulemper, To aktive dele (sender og modtager skal elektrisk forbindes). Vanskelig justering af den optiske akse Nye muligheder inden for fotoaftastere Indtil for nylig skulle man altid bestemme sig for hvilken aftastningsform man skulle bruge og derefter så bestille en fotoaftaster, som arbejder med den ønskede aftastningsform. Nu er det muligt at få flere forskellige serier, som alle selv indlærer hvilken aftastningsform der er brug for og derefter indstiller sig til en af de 4 aftastningsformer: 2) Diffus med baggrundsafblænding (BGA) 4) Sender / modtager. Sender Modtager Ovenstående er en kort gennemgang af de mulige sensortyper som hovedsageligt anvendes. Der vil udover de nævnte typer være mange andre typer som også anvendes. 6

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick.

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick. insight 1 2004 www.sick.dk SICK kundemagasin Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Side 9 ASI bussen kører nu også i Danmark Nu også sikkerhedsfunktioner til ASI Se side 12 Ultra kompakt stregkodelæser

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68 IF CUS I dette nummer: Nyhed, Contrinex induktiv føler, Serie 700 - aktuatorsensor Contrinex fotoceller Produktoversigt Fortsættelse af artikel om gode råd for indbygning af induktive følere Jacob svømmekontakter

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

SED aseptisk membranventil 905

SED aseptisk membranventil 905 nr. 1 2014 SED aseptisk membranventil 905 Asco-Sirai medicoanalyse - læs om de mange muligheder Auer LED & Xenon - lad der blive lys! Conta-Clip GSM-PRO - overblik med fjernkontrol www.oemklitso.dk 1 Finn

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere