Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard"

Transkript

1 Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard

2 F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ $ ' {0000} $, AA ) :;<6<55=

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E.< > $?=.7 )7 )65 ' %66 (64 +%64 A%(%)<5 +,<5 B#.C< D E+,-<6 ('<> %* <= %<= )<7 F<4 6"'(-$A <"%<D >"+ >6 ="'G B >> 7"B >= 4"%+- >7

4 H V O R F O R K R Y P T O - L O G I? )8, + '+ " B2 2 (2 2 Kryptologi definition: 8 $ 3 %3

5 F Ø R S T E D E L Kryptologiske begreber og forudsætninger Nøgle Afsender Krypterings algoritme dekrypterings algoritme Modtager Kryptosystemer Klartekst Klartekst., 6 FHH CE C E 6 < > + = B - ) ) CE B-CE -B. B CCEEI CE3 ' 7 6 J < HH > = 6D 7 0<

6 Typer af kryptosystemer + $ )J3 )J3 + $ G 6 % ( < % ( > " #$ % % ( 0. % F % $ ( ( $ ( # 7. ( 0 Klartekst og nøgler 3 5 {} { } <77 B, 00 FF 6. < % ( % ( $ $ (% ( > A L M L (H M A

7 Krav til et moderne kryptosystem 0 6 ) Kerckoffs princip: 2 3 ) 22 ) ) ) G B D5<66 G. < Historisk ) ) %( 6 0 <55= < B=# "

8 < B (3 ) - <D > 5 B HH 8 HC 7E = '8 N 6 $(8 < $., 3, > C*E = $- <D <4 $

9 6 2F-O2" < 6D4>.G ) > 6K<5 G. P8N 22" " = 8N 3 "8N " - # #+( ( 7 3#+( 22 3#+( ) 6 $8N 7K >7 < 2FOO2" > ) 6D7= -' = 0 => 7 6=6 %

10 3#+( <5 $(8 6 F < $ Q Kryptosystemer i dag 0 ("( > <555 % <556 #( = % 0 8%' R$ % )* +,+ $ ( S0 3 ( 6 >= < 0 <5 > +,= = %. HH$ * '

11 S - 2BF%$ -( ( ' ( % 08%F J ' 3 2 %.* Blok-kryptering med Rijndael J#( % O Inputs og outputs $ % F 8 $ 5<778,(

12 # '(( Kryptering af en blok med Rijndael KeyExpansion Nøgle Rundenøgler fra -0 )*+'' 3 % > B 64O +=,= +$ 6 J 64 < $ ), ), = < +HH - 5

13 AddRoundKey Blok Nøgle Ny blok, ' $4 SubBytes % B ' 5 6, (%) 5 '(FF < 6 <

14 $ - $ x x Blok ShiftRows MixColumns $ B O O $ %* +,- < T>T6 T6 6<> 2 3 Ny blok.+'

15 Round $ 65 (%) $ FinalRound 65K +,- $ 65( %) Kryptering 3 "# $ % " ' ' <74 <D (.

16 A N D E N D E L Matematikken i Rijndael +% F# " (F #J Komposition, algebraisk struktur og semigruppe ,<7K + $ U + U + (3LM% 3 3 3' +

17 +$,7 7 ( C7E 6 $ + +# < Neutralt og inverst element 3 C+UE,,UIU,I,,+ > 5 6 = B,UIU,I,+ 7.,, Grupper, Abelske grupper og ringe 8 +L + M T ' ( 3$(C6D5< 6D<KE $ ( 4 L,"LC,E 6.65 < ) 0,<4< > 0,<47 = (%) 5 5( 7 0,<44 4 "

18 Legemer og Galois legemer * Homomorfi og isomorfi G H f A f - B A B C C 0 $ 6. 5 < -% ML)) ' $ # #C6D66 6D><E# %. > F#$ C,EI>, #$(,#C,E $# $ C,E 66 6 F 2KD < 5 5 >. 0,<4D $

19 Galois legemer og polynomiumsrepræsentation 3 % 8 <"L < VW5XW6XY < 6 ( L < C,E D D. # L < C,E D C,E < C,EI, D T, = T, > T,T ##.C< D E <74<74 W5X < W6X < <74 > 8 < #.C< D E 8,( = < 8 L < C,E 6D > $56<"#( < 66 = <6 #(67 %

20 XOR og AddRoundKey B A%. 6 6= 55 6= 66 5=65 5= 5 (%)$ A%H {0000} {000000}I {0000} CW6X, 4 TW6X, > TW6X, < TW6X, < TW6XEI TW6X, 4 TW6X, > TW<X, < TW6XI TW6X, 4 TW6X, > TW6X W<XIW5X Multiplikation og xtime 6 #(67 A% #.C< D E 6 8#.C< D T 4, 4 T 7, 7 T =, = T >, > T <, < T 6,T 5 D T T 7, 4 T =, 7 T >, = T <, > T 6, < T 5, {00000},I{00000} I6 K C, D E C,EI 0 BI{0}{0000} < < # '

21 .,22 O A% D I6A%0 B 6 8,O 22 <,C,C{ }EEI { } Z{ } Z{ }I{ } > B +,-+ Polynomier med koefficienter i GF(2 8 ) og MixColumns 8 < 8C,EI >, > T <, < T 6,T 5 $ #.C< D E., > I{0000} < I{ } 8C,ED = * = ( A% C,EI >, > T <, < T 6,T 5 C,EI >, > T <, < T 6,T 5 C,EIC,ETC,EI C > > E, > TC < < E, < TC 6 6 E,TC 5 5 E C,E= D( 6.<75 <46>= < >> > '{ }I02 = * ( CM'E CP 6 EC64 EC4= EC<74 *E

22 8 < < 8C,E C,E C,EI 4, 4 T 7, 7 T =, = T >, > T <, < T 6,T I I < I < < > I > 5 < 6 6 < 5 > = I > 6 < < 6 > 7 I > < < > 4 I > > 8 C,E, = T6 8 >, > TC < " 4 E, < TC 6 " 7 E,TC 5 " = E 8C,E C,EI >, > T <, < T 6,T 5 5 I 5 = 6 I 6 7 < I < 4 > I > C,E % ' % (+,- <

23 Affine afbildninger og SubBytes ' #(67 ' #(64 $,'40 A[ AI4[I * (,.*< %,

24 ShiftRows %* Resten 8% 8 ), 0

25 K O N K L U S I O N #% $ ( 22 # +%

26 L I T T E R A T U R L I S T E Primære W)%X )% 2+62 #-#.;< <7K <K7 WFX FX BF)3 2)" 2 ('(-J;66 DK6D< 4< 4 WF\X 0F]\ 2-82 ;KD WX X 2)2 #; =7774 > Primære (på cd) W+X +$ +((J + W.BX.B WX X +) 2)2 Internet (på CD) W(X RL 2%-2C(E, W(*X 08% ^(*^* %2S (* W.X. _-G B^. W+G X G G S.S.+G (G G % P**P. +G W+G X G G S%S.+G (G G % P**P% +G W+G X G G SBS.+G (G G % P**PB +G W X 00# PP` PP a=a% a=a+(% a=a* a=a%-4 a=a a7a$ a7a# W* *X X '0)G G - $3. ^B-(2* Internet (øvrige) W-%X P P-PP WX PP Andet (på CD) W0BX (0"66<555 0G 2( 2 ( W(BX 8' % % W0X +0 % % % Billeder %( P***PP P%( <55> # P****P`PP#-

27 B I L A G Bits, bytes, ASCII og HEX-koder 2)2 {000} {0000} {000} {00000} {0000} {00} {000} {000} {000} {0000} {0000} {000} {0000} {0000} {000} 2)2 6B F E D 65 $ +, 22"" $ 8 (- D 6<D 5<74( L47 K5 6<< $ 22(- ( 64, 64 $, $ % ' "

28 2 Regneeksempel 2)2 6B F E D B 28 AB 09 7E AE F7 CF 5 D2 5 4F 6 A6 88 3C 40 5C D8 6C 0C C 83 BD 6C A DF E $ #(>>2B 7E AE D2 A6 AB F CF 4F 3C". ), #( >>, 8 A%.6B 2BI {000} {0000}I { }I EI {0000} {00}I {0000}I0C I6C 8 $

29 ' 09 4A 6 50 FE 78 EC 7A FD 33 9E D9 CB %* 09 4A EC 7A FE 5 FD CB 33 9E D9 8. ' 8 ' C FE 6C %*. 09 4A A O FE 78 EC 7A 78 EC 7A FE FD 5 FD E D9 CB CB 33 9E D9 8 +,-$ CB C,E , = T6.,, H 5 I CB (0, 02 A% C,EB( 0303I0T02 03CICIT, CCIE %

30 8 H 5 I,C 5 E 6,C 6 E < > 8 02D4I,C09EI,CV000000}EI{000000}I2 0378I I,C78E 78I,C{0}E {0000}I {0000} {0000}I {000000}IF0 78I88 +, C A6 FB BA BF A9 AE 95 5 I CBI00 3 %)A%. > '

31 3 Maskin-regnet eksempel med mellemresultater VORES NØGLE ER: 2B7E5628AED2A6ABF758809CF4F3C VORES KLARTEKST ER: 6B F D65726E65 R U N D E BEFORE = 400C6C665CCADFD88370E56CBD259 BYTESUB = 09FE50334A78329E6EC5D9507AFDCB SHIFTROW = 09785CB4AECFD3367A509E50FE32D9 MIXCOLUMN = 00C95BF75A62A982FB02AE5238BA95 ADDRK = A03B6BA8FDF23E8A583B977854CC90 R U N D E 2 BEFORE = A03B6BA8FDF23E8A583B977854CC90 BYTESUB = E0E27FC25489B2AD326AE288BC204B60 SHIFTROW = E089E260546A4BC232207FADBCE2B288 MIXCOLUMN = D9B46909F9FF542D65E A284 ADDRK = 2B768362E5094C08F6B803277F54FB R U N D E 3 BEFORE = 2B768362E5094C08F6B803277F54FB BYTESUB = F38ECAAD90297C737FCD23F0D2200F SHIFTROW = F0CD0FD97F20AA73D2EC7CF MIXCOLUMN = 38B060DAA2ED0360B9FE653B9D8FF5C ADDRK = A7E5FBFD5E05BC987D4A27767 R U N D E 4 BEFORE = A7E5FBFD5E05BC987D4A27767 BYTESUB = 6B04CC5CD90F54586B6546F0483AF585 SHIFTROW = 6B0F4685D965F55C6B3ACC F0 MIXCOLUMN = 043A7CE5AF4BA9580C083AFB384CEF73 ADDRK = EB7ED9A4079F227BA79FC0E R U N D E 5 BEFORE = EB7ED9A4079F227BA79FC0E BYTESUB = E9F33549C5D489CCF4B6C0BAA02C8F SHIFTROW = E9D4C08FC5B62C49F4A035CCF389BA MIXCOLUMN = E8E2C3358FF05CF3C7FD63E26 ADDRK = 355FEAC9490C6DDB3BCEC9AD0E2F2B9A R U N D E 6 BEFORE = 355FEAC9490C6DDB3BCEC9AD0E2F2B9A BYTESUB = 96CF87DD3BFE3CB9E28BDD95AB5FB8 SHIFTROW = 96FEDDB83B8BFDDE2587B9ABCF3C95 MIXCOLUMN = 4BB5AE9DCE33596DEE332C6AEFFB824 ADDRK = 263DB993CDE80B6B05AB48764FF2BD9

32 R U N D E 7 BEFORE = 263DB993CDE80B6B05AB48764FF2BD9 BYTESUB = F72756DCBD9B2B7F6BA28D7436F35 SHIFTROW = F79B8D35BDA2FDC6B6567F43272B7 MIXCOLUMN = FB63327EB36992CC5C25003D3670BE7 ADDRK = B537C570EE6950DF464FB9DCD7A8 R U N D E 8 BEFORE = B537C570EE6950DF464FB9DCD7A8 BYTESUB = D59AA6528F9539E8343C0C85E780EC2 SHIFTROW = D5F9C0C228430E58378A69E5E9A53C8 MIXCOLUMN = A3A5EAC2CAED8497ADC567924C2A0 ADDRK = E37F603E459C37E007EDC088F R U N D E 9 BEFORE = E37F603E459C37E007EDC088F BYTESUB = 3BF5EED2D0B26EDE9AEC SHIFTROW = 3BD0E73D29A30DE78EE6E55F5B2C5 MIXCOLUMN = 8FCBA79A2BBCBE5AF69D333D9AC8B29 ADDRK = 23BCC693246C7C487B8FA728EF08B47 R U N D E 0 BEFORE = 23BCC693246C7C487B8FA728EF08B47 BYTESUB = F9235AC6C76C2D4098C3DA0 SHIFTROW = 265A2DA0236C3DF978C78C965C640 ADDRK = F64ED408EA82870F6B374D4AF06CAE6 VI FÅR DET ENDELIGE RESULTAT: F64ED408EA82870F6B374D4AF06CAE6 %W0X0 %. W.BX>>

33 4 Brydning af WEP J# G B $ 22 * B > ),% A% A%, (( 3 7 7

34 5 Programmeringseksempler.% #( (BP8' $+F H-

35 6 Regning med polynomier i MathCad : +- #(65 Vi ønsker at regne 57 * 83 = C 57=000=i 83=00000=i2 0 i := i2 := Husk at bytes'sne skrives bagfra Vi opskriver vores polynomier: p( x) 7 := i x i p2( x) := i i = 0 7 i = 0 i2 x i i Polynomierne ganges sammen og gemmes som et nyt polynomie p( x) := p( x) p2( x) expand, x + 2 x + 2 x x 2 + x 8 + x 3 + x 9 + x 4 + x 5 + x + x 6 + x 3

36 Vi uddrager koefficienterne, og reducerer modulo 2, hvilket der tilsyneladende ikke er nogen genvej til. c := p( x) coeffs, x cc := ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mod c, 2 0 mod c, 2 mod c, 2 2 mod c, 2 3 mod c, 2 4 mod c, 2 5 mod c, 2 6 mod c, 2 7 mod c, 2 8 mod c, 2 9 mod c, 2 0 mod c, 2 mod c, 2 2 mod c, 2 3 Vi opstiller vores polynomie igen, med de reducerede koefficienter, og definerer vores reduktions-polynomie. pp( x) 3 := mod cc, 2 m( x) := x 8 + x 4 + x 3 + x + i i = 0 ( ) xi pp( x) + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 + x 8 + x 9 + x + x 3 Vi udfører polynomier division, og kan se resten: z( x) := pp( x) m( x) convert, parfrac, x x 5 + x 3 + x 7 x 6 x 8 + x 4 + x 3 + x + Dette stemmer overens med FIPS, idet vi husker at - er kongruent med ( mod 2).

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere