Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt."

Transkript

1 Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for opladelige batterier bør foretrækkes, især hvis batterierne er af en standardtype. NI-MH batterier kan i AA typen fås med helt op til 2100mAH, hvilket er ca 4 gange så stor kapacitet som er almindeligt i kameraets indbyggede/medleverede strømforsynig, imidlertid skal de en gang imellem aflades helt for ikke at tabe kapacitet. LI-ION-type bruges ofte af de indbyggede eller dedikerede batterier, og har ofte en stor kapacitet i forhold til størrelsen, og så kan de tåle at klatlade uden at tabe kapacitet. Tidligere tiders opladelige batterier mistede efterhånden kapacitet, dersom de ikke blev helt afladet før hver opladning. Man kan spare meget på strømmen ved slukke for et ubenyttet kamera, at undgå blitz-billeder og frem for alt at slukke skærmen på bagsiden af kameraet. Mange kameraer kan indstilles til at slukke ned efter kortere eller længere tid på stand-by. Billedoverførsel.: Kameraer leveres ofte med kabler og programmer (software) til overførsel fra kameraet til PC. Tidligere var kablingen via parallel-, serielporten eller med SCSI, men nyere overførsel benytter USB1.1 (kameraer/skannere langsom og derfor til dels forældet), USB 2.0 (kamera/skannere/andet udstyr) eller Firewire/IEEE-1394(videokameraer) Grænsefladen = Interfacet mellem kamera og PC er ofte en lille programstump/driver kaldet TWAIN. Billedformater.: Der findes et utal af forskellige billedformater, som hver især har deres egne styrke og er opfundet med et specielt format for øje. Inden for den digitale billedbehandling, og især inden for den digitale fotografering er der imidlertid nogle få formater der bør kendes. Det drejer sig om.: GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG og RAW - idet RAW-formatet ikke er standardiseret, og derfor varierer fra de forskellige kameraproducenter. Endvidere har mange programmer et propritært format som f.eks.photoshopformatet PSD. Omtale af de enkelte formater kan findes under formatnavnet. Side 1 af 11

2 Billedstøj: På gamle dages film var korn det store problem, i dag er det billedstøj En generel huskeregel er at jo højere ISO desto mere støj, men der er meget forskel på støjniveauet for de forskellige kameratyper. Støjen viser sig som farvefejl i de enkelte pixels, især ved nat- eller svagtlysoptagelser, jvfr. den generelle regel for ISO. BIT.: Navn på talinformation i det binære talsystem (to-talsystemet). Et billede kan optages (skannes) som 1-bit, hvilket er det samme som sort/hvid= 2 farver. 8-bit, som svarer til 256 forskellige farvetoner, benyttes ofte som gråtonebilleder. 24-bit = 8*3 bit= 256 forskellige nuancer af hhv. Rød, Grøn og Blå, hvorved der kan opnås 16,7 millioner farver. Nyere skannere/kameraer kan optage i 36 eller 42/48 bit, hvilket giver endnu flere farvemuligheder, og dermed mere dynamik i billedet, men samtidig bliver billedfilen større jo flere bits den skal indeholde. Binær.: Tal beskrevet med enten 0 eller 1. Jo flere BITs tallet består af, desto større er tallets nominative værdi. Imidlertid vil et stort tal kræve ekstra lagerplads (RAM) 1 Bit = 0 eller 1 2 Bit = 00, 01, 10, 11 = 0, 1, 2, eller 3 3 Bit = 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv. Læst bagfra består bits af enere, toere, firere, ottere, sekstener, toogtredivere, firetredsere og ethundredeotteogtyvere, dvs, at største ottebits-tal = er alle værdierne sammenlagt, hvilket netop er 255. Systemet kan ligesom 10-talsystemet, fortsættes i det uendelige, og for tiden (2003) arbejdes med processorer der kan håndtere 128 bits tal, ligesom kommende programmer planlægges i 64 bit.. Blænde.: En form for lysbegrænsning i objektivet ofte i form af små lameller, der regulerer hvor meget lys der slipper ind under optagelsen. Blændetallet er udtryk for brændvidden divideret med hullets størrelse. Jo større blænde = mindre tal f.eks. F2.0, jo mindre dybdeskarphed. Jo mindre blænde = stort tal f.eks. F8.0, jo større dybdeskarphed. Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. Brændvidde.: I 34*36 formatkameraet var en objektiv brændvidde mellem 40 og 55 mm udtryk for normal brændvidde. Mindre mm-tal betegnedes vidvinkel og større betegnedes tele. Jo mindre brændvidde jo bredere synsfelt, og jo mindre gengivelse af objekterne. Jo større brændvidde jo smallere synsfelt og desto større gengivelse = kikkertvirkning. Det er et optisk faktum at jo mindre brændvidde desto større dybdeskarphed har objektivet. Side 2 af 11

3 Dette benyttes i de billigere kameraer uden zoom, idet man her ikke behøver at indstille afstanden kameraet har fix-focus og kort brændvidde og kan derfor lave rimeligt skarpe billeder fra 1,5 m til uendeligt. Da brændvidden på digitale kameraer er ret kort (f.eks. 7-21mm) vil billederne selv med en billig optik ofte være overraskende skarpe. C: CCD.: Charced Coupled Device = Lysfølsomt elektronisk komponent (Chip), der omsætter lys til elektriske signaler. Antallet af felter (pixels) på CCD en bestemmer kameraets opløsning. Chippen svarer til digitalkameraets film. CF: Compact Flash. Compact Flash.: Meget udbredt hukommelsessystem med Hukommelse fra 2 MB til 1 GB (4GB) Kortet findes i type I og type II samt i forskellige kvaliteter, hvor overførselshastigheden = hurtigheden er en af faktorerne. Type II er bagudkompartibel(med type 1), men type1-slots kan ikke altid tage type2.. Selve kortet er ca. 41*36*3 mm. CMOS: En anden type billedchip, som især benyttes af Canon. CMYK: Udtryk for et billede opbygget af 4 grundfarver Cyan, Magenta, Yellow, og black. Denne farveopbygning kaldes også den subtraktive og benyttes især inden for den grafiske industri, fordi den hvide farve udgøres af papirbunden, og en blanding af alle farverne giver sort. D: DPI.: Bruges i flæng sammen med PPI (se dette). DPI = dots pr inch = prikker pr. 2,5 cm. Måleenhed som benyttet for antal billedelementer (pixels) pr tomme (PPI). En skærm, og dermed opløsning på billeder beregnet til skærm er ml. 72 og 96 dpi, som derfor er billedopløsningen på internettet hvilket kan ses på billedernes manglende kvalitet ved udskrivning. Et digitalt billede der fremkaldes til papirbillede, vil blive godt med en opløsning på 150 dpi og fremragende ved 300 dpi. Ved print fra S/H laserprinter er dpi absolut glimrende. Afhængig af printerens opløsning. Udprint fra blækfarveprintere er lidt mere specielt, men generelt - jo højere dpi, jo bedre kvalitet, men forholdet er ikke entydigt, og afhænger også af printerens opløsning. Side 3 af 11

4 Dybdeskarphed.: Udtryk for en optisk egenskab, hvor spredningen af lyset ikke vil kunne ses dersom den er under en vis grænse. Ved en stor blænde sker der en stor spredning af lyset, en lille blænde giver mindre spredning. Dette medfører at billeder optaget i stærkt sollys fordrer en mindre blændeåbning, og derfor vil synes skarpere i et større (dybere) område. Denne egenskab kan benyttes kreativt. Et portrætfotografi vil sjældent være godt dersom baggrunden forstyrrer indtrykket. Ved at fjerne personen fra baggrunden, og vælge en høj lukkertid = stor blænde=lille tal, fås lille dybdeskarphed, hvilket bevirker at den forstyrrende baggrund tværes ud og motivet fremhæves. Ved makrofotografering er det stærk nødvendigt at benytte en meget lille blænde = lang lukkertid, idet lysspredningen bliver større jo tættere man kommer på motivet. Det samme forhold gør sig gældende ved en lang brændvidde = stor zoom. Normalfotografering i normal dagslys vil normalt tegne skarpt fra 1,5 m til uendeligt. Dette forhold udnyttes i de meget billige fix-focus apparater, hvor skarpheden ikke kan indstilles, men da linsen kun har en lille blændeåbning, og kameraet normalt benyttes i solskin, er dette uden betydning. Selv et billigt kamera kan tage gode billeder. E: F: Firewire.: Populært navn for IEEE-1394 standarden som er opfundet af Apple. Interfacet er ret dyrt, men kan lave synkron overførsel af lyd og film med op til 400 mbit/sek, og benyttes derfor i digitale videoapperater. P.gr.a. EU-regler skal der betales større afgift for at kunne gå begge veje (video-in/video-out), så de billigere kameraer sælges ofte alene med video.out. Da kameraerne fra fabrikken ofte er udstyret med to-vejs porte, og video-in altså spærres af afgiftshensyn, kan man derfor tilkøbe en ophævning af spærringen. (ak ja) G: Gif.: Ældre billedformat, med bit. Formatet kan med den ringe bitdybde gemme i farver, idet der samtidig gemmes en palette med de indeholdte farver. Der vil kunne gemmes oplysninger om transparente flader. Formatet benyttes ofte på internettet, og specielt når der ønskes få rene farver på større flader. Dette er ofte tilfældet ved logoer og tegninger. Formatet er ikke egnet til fotos. H: Hvidbalance.: Elektronisk indstilling på kameraet, så det genskaber naturlige farver, uanset om lyskilden er et stearinlys, lysstofrør eller sollys. Side 4 af 11

5 Indstillingen er som regel sat til auto, men kan på nogle (dyrere) kameraer ændres så den kan optimeres/beregnes til en given situation for at give billeder uden farvestik. I.: IEEE-1394.: Firewire. Interpolering.: Kunstig/beregnet forøgelse af antallet af pixels. Nogle kameraer har en CCD på 2 megapixel, men leverer et interpoleret billede der er større f.eks. 4 megapixel. Det er sjældent en særlig god løsning, idet billedfilen bare bliver større uden at selve optagelsen er bedre. Fuji benytter denne teknik meget, og mener at beregningsgrundlaget kan forsvares fordi CCD en er udformet på en anden måde end de andre fabrikanters. (super-ccd) Interpolering kan være nødvendig dersom man skal benytte et lavopløseligt billede fra internettet til en udskrift, men resultatet vil ofte være et uskarpere print. ISO.: Står for International Standard Organisation og dækker i forbindelse med kameraer og film over begrebet lysfølsomhed. På mange kameraer kan man selv stille ISO-tallet. Et lavt tal benyttes i dagslys, medens man med fordel kan bruge et højere tal i mørkere omgivelser, hvor man ikke vil benytte blitz, eller hvis man vil benytte en højere lukkertid/blænde. På film vil et højere ISO-tal give større sølvkorn i negativet, med et mere grynet billede til følge. I digitalkameraer vil et højere ISO-tal ofte give mere elektronisk støj på billedet (mere grums) Normalværdier for såvel film, som CCD-følsomhed vil være.: Mange digitale kameraer benytter automatisk ISO mellem Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. J: JPEG.: JPG. JPG.: Meget populært filformat der gør det muligt at komprimere billeder, så de ikke fylder ret meget. Formatet er særdeles velegnet til fotos, men helt uegnet til logoer etc. med skarpe farveovergange/flader. Da formatet er destruktivt, vil en stærkere komprimering fjerne flere billedinformationer, som ikke senere kan genoprettes. Af samme grund frarådes det at genkomprimere Formatet anbefales kun når fil-størrelsen er et problem, men dette er ofte tilfældet ved fotografering, p.gr.a. den begrænsede lagerplads. Ved skanning anbefales at gemme billedet i TIF eller PSD indtil billedet er færdigbehandlet Side 5 af 11

6 JPG2000.: Et endnu ikke færdigudviklet format, som foruden (høj) komprimering også skulle være tabsfrit. Dersom udviklingen lykkes vil dette format nok blive fremtidens standard. JæiPeg.: Populærudtalen af JPG/JPEG K: L: LI-ION se batterier. Lysstyrke.: Lysstyrken på objektivet er udtryk for den største blænde det kan arbejde med. Blændetallene angives ofte med flg. standardværdier.: 1-1, , , Hvert trin betegner en halvering af det indfaldende lys. Der kan også optræde værdier imellem disse trin, f.eks. 1,8 og 3,5 (stort tal = lille åbning = mindre lys ind.) Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. Tallet er et beregningsudtryk for hvor mange gange lysåbningen er indeholdt i brændvidden da lysets styrke falder med kvadratet på afstanden forstås talværdiernes spring med faktoren 1,4 = 2 Lukkertid.: Den tid objektivet er åbent for lysgennemgang under optagelsen. En lang lukkertid giver mulighed for at optage billeder uden blitz i mørkere omgivelser. For lang lukkertid < 1/30-1/60 sek. giver stor risiko for rystede billeder. Der bør benyttes stativ ved optagelser med lang lukkertid. Kort lukkertid skal foretrækkes ved stor zoom-faktor. Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. M: Makro.: Særlig indstilling, der gør et kamera i stand til at tage skarpe billeder på meget kort afstand. Makroafstanden kan have betydning ved gengivelsesforholdet, som bl.a. er afgørende for om kameraet kan benyttes til affotografering af negativer og dias. Normalafstand = 80 cm til Makroafstand = frontlinse til 80 cm. Ofte et mindre område f.eks cm. Jo mere makro = mindre afstand fra kamera til objekt = desto mindre dybdeskarphed. Ofte symboliseret med en stiliseret tulipan. MegaPixels.: Et tal der oplyser om hvor mange millioner pixels et kamera opløser motivet i. Kan vejledende også oplyse om billedkvaliteten. Alm. VHS = 0,36 Side 6 af 11

7 Super VHS = 0,5 Digital video = 0,7 1 Ældre kameraer = 1,3 Nutidige men mindre kameraer = 2,1 3,2 Bedre kameraer = 4 6 megapixel Gode kameraer og evt. professionelle kameraer og senest 12 Men tendensen er at selv almindelige kameraer i dag leveres med 4-5 megapixel, og tallet er stigende. Print i 10*15 cm kræver ca. 1 Megapixel. A4 skal gerne op på 3-4 Megapixels. Tallene er kun vejledende, idet printeren og objektivets kvalitet også spiller en rolle. Flg. skema kan benyttes som vejledning: Størrelse MegaPixel Udskriftsstørrelse i cm. 150 ppi 200 ppi 300 ppi 768*1024 0,8 13*17 10*13 7*9 1200*1600 1,9 20*27 15*20 10* *2272 4,0 29*39 22*29 14* *3000 6,0 34*51 25*38 17* *3264 8,0 42*68 31*42 21*28 Fremkalderanstalter anbefaler ikke at gå under 150 ppi. Memory-stick.: Hukommelses kort opfundet og udviklet af Sony. Understøttes kun af få andre fabrikanter f.eks. Konica. N: O: Objektiv.: Det stykke glas som sidder i kameraet nærmest motivet (objektet) og som tegner billedet af objektet på filmen eller CCD en Det simpleste objektiv er blot et hul, og benyttes i det såkaldte hul-kamera. Billige kameraer har en simpel linse opbygning, hvor der ikke tages specielt hensyn til linsefejl i form af forskellig brydning af lysets farver. Dette vil give lettere uskarpe billeder. Jo dyrere optik desto mere er der korrigeret for disse linsefejl, og desto skarpere vil objektivet gengive motivet. Jo kortere brændvidde jo større ukorrigerbar forvrængning vil der optræde på billedet. Digitale kameraer har meget kort brændvidde og vil derfor ofte have nogen forvrængning. Denne forvrængning ses mest på billeder optaget med vid-vinkel, og viser sig bl.a. med krummede horizontlinier. Forvrængningen kan korigeres i fotobehandlingsprogrammer. Lysstyrken på objektivet er udtryk for den største blænde det kan arbejde med. Side 7 af 11

8 Opløsning.: Udtryk for kameraets - CCD ens antal af Pixel s, som igen er et udtryk for hvor skarpt billedet er og hvor stort det kan laves uden nævneværdigt tab se også dpi og pixels Opløsningsforholdet modsvares desværre af forøget behov for hukommelse fordi billedfilen bliver meget stor. P: Pixels.: Digitalkameraet ( og skanneren) opdeler billeder i små billedfelter, i hvilke værdierne af lysets 3 grundfarver måles. Jo flere pixels desto større optisk opløsning = teoretisk skarphed, men naturligvis også flere talværdier = større billedfil. Ordet kommer fra engelsk og er en sammentrækning af Picture og Elements. Ofte angives pixeltætheden lidt forkert som dpi = dots pr inch = prikker pr. 2,5 cm. PNG.: Billedformat, der ligesom GIF især benyttes på internettet. Formatet kan gengive flere farver, da det kan gemme i op til 24 bit. Ligesom GIF kan formatet gemme transparente flader. Formatet var beregnet til på sigt at blive et standardformat og understøttes derfor allerede i flere multimedie- og forfatterprogrammer. Imidlertid vil det kommende JPG2000 format måske overtage førertrøjen som standardformat. Processor.: Den regneehed der sidder i en computer, hvad enten computeren er et digitalt kamera eller en almindelig regnemaskine. Processorens hastighed angives i MHz og busbredde. Busbredden er et udtryk for hvor store binære tal der kan flyttes (beregnes) i hver clockfrekvens (MHz). Et digitalt kameras hastighed er bl.a. afhængig af processorhastigheden. PSD. Photoshops eget format, hvor billederne gemmes uden tab og med den arbejdsflade med pensler, handlinger, lag og historik, der blev brugt da billedet blev bearbejdet. Meget velegnet til at gemme billeder der skal viderebearbejdes, men da formatet også gemmer mange ekstra informationer vil billedet typisk fylde ret meget, således at arkivering til lager bør ske i TIF eller JPG Q: R: RAW.: Et billedformat der direkte aflæser signalerne på CCD en og gemmer disse informationer uden bearbejdning. Formatet er ikke standard, og derfor kræver de forskellige fabrikkers forskellige fortolkninger også forskellige filtre til billedbearbejdningsprogrammerne. Side 8 af 11

9 Formatet regnes blandt fagfotografer for det mindst tabgivende, og efterhånden får billedbehandlerne filtre til de relevante kameratyper, således at billederne kan viderebearbejdes og gemmes i dette format. Pudsigt nok fylder et RAW-billede ikke så meget som et TIF-billede, og alene derfor er der grund til at udvikle dette format. RAW-formatets filer har forskellige endelser alt efter hvilket fabrikat kameraet har. Det er desværre ikke alle kameraer der kan gemme i RAW. RGB: Udtryk for et billede opbygget af 3 grundfarver Red, Green og Blue. Denne farveopbygning kaldes også den additive og benyttes mest indenfor computerverdenen, fordi måden at opbygge farven på passer til den måde en farveskærm arbejder. Ingen farver = sort, en blanding af alle farver = hvid. S: SD-Kort.: Secure-digital. Et hukommelseskort opfundet af blandt andre Panasonic. Er ved at blive en de-facto standard blandt de almindelige forbrugerkameraer, og prisen pr. MB er derfor faldende. Smart Media Card.: Hukommelseskort udviklet af Olympus, men af ældre standard. Kan ikke udvikles til større kort end 128 MB, og er derfor under udfasning. Havde sin store fordel ved at være meget tyndt, og blev derfor benyttes i mange forskellige digitale enheder, både til musik og billeder. Støj.: Elektronisk støj er et udtryk for at et billede ikke alene indeholder informationer om motiver, men at enkelte pixels også kan fremtræde med fejlinformationer dette viser sig ved uskarphed, farvestik eller grumsethed. De bedre kameraer har i deres programmer ofte mulighed for at fjerne støj allerede ved optagelsen. Støj vil også kunne fjernes med efterbehandling i de bedre billedbehandlingsprogrammer. Specielt ved lange lukkertider, billeder optaget i mørke etc. vil der hyppigt kunne optræde støj. Se også billedstøj T: TIF.: Tagged Image File, er et filformat opfundet af adobe, og formatet kan benyttes på såvel apple, som PC platformen. Formatet er stærkt benyttet indenfor den grafiske industri, og formatet giver meget store filer p.gr.a. at hver pixel gemmes med alle informationerne. Formatet er p.gr.a. filstørrelserne helt uegnet til internetoverførsel, men bør på grund af det manglende tab, benyttes under bearbejdelsen og viderebehandlingen af billederne, dog ikke hvis man arbejder i Photoshops eget format (PSD), som også gemmer flere informationer.. Almindeligvis benyttes formatet i enten 8 eller 16 bit pr. farve. F.eks. RGB = 3*8bit=24 bit, CMYK=4*8 bit=32 bit Ved at gemme TIF-billederne med LZW-komprimering kan billedstørrelsen bringes ned uden tab. Side 9 af 11

10 TIFF=TIF. TWAIN.: Thing Without An Interesting Name. Programstump eller driver som danner overgangen mellem skanner/kamera og computer. De fleste fotobehandlingsprogrammer kan benytte TWAIN-interfacet i form af et menupunkt ofte kaldet importer eller Aquire. Da man kan have flere forskellige TWAIN-drivere lagt ind på PC-en, fks. Til skanner og kamera skal man ofte først vælge hvilken driver der benyttes (Vælg kilde / Select Source). U: USB.: Der skelnes mellem de ældre standarder 1 og 1.1 og den nyere kan overføre mellem 1,5 mbit/sek 12 mbit/sek (divider med 8 for at få omtrentligt tal for MB) 2.0 er bagudkompartibel til 1.1 men kan overfører op til 480 mbit/sek. Overførslen er asynkron er er derfor ikke velegnet On-line/streaming overførsel af f.eks. lyd og film, men da det er et billigt interface benyttes det til alm. data/billeder etc. Som sædvanlig når der laves en standard vil der være nogen der bryder den, så derfor er det vigtigt at man ikke bare antager at USB 2 er USB 2, idet enkelte smarte fabrikanter er begyndt at kalde USB 1,1 for USB 2, med henvisning til at USB 1,1 er en senere standard end USB 1,0. Argumentet er ikke helt forkert, men benyttes nok mest for at kunne pynte sig med lånte fjer. Den hurtige USB bliver for at undgå forveksling også sommetider kaldt High Speed USB V: W: Weatherproof.: Enkelte kameraer kan bære betegnelsen, hvilket betyder at kameraet ikke er så følsomt over for regn, fugt og sand, men som hovedregel tåler INGEN kameraer ret meget, så beredskabstaske anbefales. Enkelte kameraer kan imidlertid tilkøbes undervandshuse, som vil være helt tætte. Y.: X: XD-kort.: Extreme digital. Nyt hukommelseskort opfundet af Olympus og Fujifilm. Kortet fylder ikke meget mere end et frimærke og vejer kun 2 gram. Det er meningen at dette kort på længere sigt skal erstatte det tidligere SmartMedieCard. Kortet er ret dyrt pr. MB. Side 10 af 11

11 Z: ZOOM.: Optisk zoom er et udtryk for et objektiv med variabel brændvidde. Det vil sige at kameraet kan lave en forstørrelse af det motiv der fotograferes. Ved en ændring af brændvidden ændres billedudsnittet og denne facilitet kan derfor benyttes kreativt. Ved en større brændvidde ændres dybdeskarpheden, således at denne bliver mindre. Digital zoom er en manipuleret forstørrelse, og kan ofte laves bedre på PC efter optagelsen. Princippet i digital zoom består i at kameraets software forstørrer midten af billedfeltet ved at fordoble antallet af pixels. Ret beset burde denne effekt ikke kaldes zoom, idet der bare sker en interpolering. På grund af den meget lille brændvidde der er udgangspunktet i digitalkameraer, vil en optisk zoom ofte være dyr at fremstille dersom denne skal være mere end 3x. I dag er det almindeligt med en optisk zoom på 3x svarende til filmkameraets mm. Dette område dækker de fleste behov for almindelige hobbyfotografer. Æ: Ø: Å: Side 11 af 11

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering ISO - en følsom faktor Når man som fotograf - amatør eller professionel, analog eller digital - udøver sit håndværk eller hobby, så vil man på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med de tre bogstaver

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING JOHN NYBERG HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING Din guide til HDR-fotografering Lav fantastiske flotte billeder Photomatix 4.1 anvendes i en stor del af hæftet JOHN

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,-

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,- 4.999,- 2000,- 2.999,- 500,- 6.999,- 400,- 200,- 1.299,- 799,- 400,- 899,- M M 299,- 2.999,- 999,- 499,- 3.199,- M M 3.799,- 169,- 1,- 2.699,- 1,- 2.399,- Telenor Mobilt Bredbånd Gå på nettet med din bærbare,

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Grafik & Billeder.... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Mormor armen Billedmaterialer....8 Raw-filer Fremkaldelse

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

For begyndere! Bogen om digital fotografering

For begyndere! Bogen om digital fotografering JOHN NYBERG For begyndere! Bogen om digital fotografering INDHOLDSFORTEGNELSE John Nyberg... Indledning KAPITEL ET... 11 Grundlæggende teknik Peg-og-skyd (lommekamera og mobiltelefon)... 12 Kompaktkamera...

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Til vinter oplevelser - udstyr fra FOTOHOUSE

Til vinter oplevelser - udstyr fra FOTOHOUSE Til vinter oplevelser - udstyr fra FOTOHOUSE Guide til udstyr til skiferien Nu er tiden inde til vinterferien, og FOTOHOUSE har her samlet en lille guide med særlig udvalgt udstyr som kan være med til

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Tilbud i februar 2010

Tilbud i februar 2010 Traveler M Kamera taske i top kvalitet, lavet i vandafvisende kanvas tekstil. Til den indvendige indretning medfølger flere rum-opdelere, der individuelt kan indstilles så den passer perfekt til udstyret.

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Raw eller DNG. Det her er vores testbillede. Indsat i nederste højre hjørne et billedudsnit fra bilen i baggrunden

Raw eller DNG. Det her er vores testbillede. Indsat i nederste højre hjørne et billedudsnit fra bilen i baggrunden Raw eller DNG Hvordan man gemmer et analogt negativ eller et dias ved de fleste. Køligt, tørt og mørkt, så går det ikke helt galt. Jeg har 40 år gamle negativer og dias, som er blevet gemt efter denne

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller. Generelt indtryk Helios 44-2 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Indhold Baggrund 2 Nyttigt at forstå 3 Arbejdsgang 9 Værktøjet 10 Raw konvertering 13 Basis arbejdsgang 13 Andre værktøjer 14 Eksempler 16 Eksempel

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012 PhotoFiltre Det gode, enkle billedbehandlingsprogram Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Photofiltre?...4 Installation af Photofiltre...4 Hvis du henter/downloader programmet på www.photofiltre.com...4

Læs mere

Luftfoto. BOG // Lolland-Falster, Møn fra oven

Luftfoto. BOG // Lolland-Falster, Møn fra oven GRAFIK & billed Luftfoto Luftbillederne i denne opgave er taget fra fly og lift til bogen LollandFalster, Møn fra oven, som er en del af bogserien fra oven. Billeder i bogen ledsages af indsigtsfulde og

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Lav dine egne kort til GPSen

Lav dine egne kort til GPSen http://wwwgeocacherendk/?p=607 Page 1 of 8 Kategorier Arrangementer Events Geocaching Nyheder Teknik Turforslag/turbeskrivelser Ude i marken Nyhedsbreve Nyhedsbrev August 2010 Nyhedsbrev Juli 2010 Nyhedsbrev

Læs mere

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER En vejledning i digital fotografering af hudsygdomme Udarbejdet af speciallæge Niels K. Veien i samarbejde med MedCom START INTRODUKTION Et godt digitalt foto på to

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2.

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Konvertering af fotografier og anden grafik til DV-format Et TV billede er opbygget af 576 vandrette

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER.

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Opgaven Nike har opdateret deres fire støvlesiloer. Støvlerne bliver leveret til

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Makro / Tæt på. Oversigt

Makro / Tæt på. Oversigt Makro / Tæt på Fredericia fotoklub d. 31/8-2015 HMJ-foto.dk Hvad er makro? Oversigt Grundlæggende forhold: Mange muligheder for udstyr Hvilken motiver (stationære el. bevægelige) Dybdeskarphed Behov for

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Den geometriske optik Den såkaldte geometriske optik beskæftiger sig med hvordan lys, betragtet som stråler, kan forårsage billeddannelse. I denne teori er begreber

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv: Udsnit af en dokumentarfilm (2.5D billede). KUNDE: History Channel. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Alt fra fotografering

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tilbud i november 2009

Tilbud i november 2009 Iview 10,4" digital multimedie ramme I det rigtige format 4/3, flot design og med overflade i hærdet industriglas, En flot digital billedramme i et smuk design og så kan den det hele. Med 1 GB intern hukommelse,

Læs mere

1 Bits og Bytes Computere er fortræffelige til at opbevare data og behandle data Af data vil vi i dette afsnit primært beskæftige os med billeder, tekst og lyd, og se på, hvordan sådanne data lagres i

Læs mere

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge!

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Internet regningen, komprimér, gener ikke vennerne, pas på dine originaler og vær effektiv! Viggo Liebmann Hansen, CIO Ilisimatusarfik, viha@uni.gl

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

- i praksis. tema: Korrekt farvestyring er alfa og omega for korrekt print af billeder. Men blot man tænker sig om, behøver det ikke være kompliceret.

- i praksis. tema: Korrekt farvestyring er alfa og omega for korrekt print af billeder. Men blot man tænker sig om, behøver det ikke være kompliceret. 26 digital foto & print digital foto & print 27 tema: farvestyring Hvis du vil undgå, at dine printede farvebilleder ser anderledes ud, end de gør på din skærm, er der ingen vej udenom. Du skal arbejde

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Scanner BRUGERVEJLEDNING

Scanner BRUGERVEJLEDNING Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet...

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere