Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO. Aperture= blænde. Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt."

Transkript

1 Digitalkamera ordbog A: ASA = ISO Aperture= blænde Autofokus: Kameraets evne til selv at kunne stille skarpt. B: Batteri.: Digitalkameraer bruger strøm, strøm, og mere strøm så et kamera med mulighed for opladelige batterier bør foretrækkes, især hvis batterierne er af en standardtype. NI-MH batterier kan i AA typen fås med helt op til 2100mAH, hvilket er ca 4 gange så stor kapacitet som er almindeligt i kameraets indbyggede/medleverede strømforsynig, imidlertid skal de en gang imellem aflades helt for ikke at tabe kapacitet. LI-ION-type bruges ofte af de indbyggede eller dedikerede batterier, og har ofte en stor kapacitet i forhold til størrelsen, og så kan de tåle at klatlade uden at tabe kapacitet. Tidligere tiders opladelige batterier mistede efterhånden kapacitet, dersom de ikke blev helt afladet før hver opladning. Man kan spare meget på strømmen ved slukke for et ubenyttet kamera, at undgå blitz-billeder og frem for alt at slukke skærmen på bagsiden af kameraet. Mange kameraer kan indstilles til at slukke ned efter kortere eller længere tid på stand-by. Billedoverførsel.: Kameraer leveres ofte med kabler og programmer (software) til overførsel fra kameraet til PC. Tidligere var kablingen via parallel-, serielporten eller med SCSI, men nyere overførsel benytter USB1.1 (kameraer/skannere langsom og derfor til dels forældet), USB 2.0 (kamera/skannere/andet udstyr) eller Firewire/IEEE-1394(videokameraer) Grænsefladen = Interfacet mellem kamera og PC er ofte en lille programstump/driver kaldet TWAIN. Billedformater.: Der findes et utal af forskellige billedformater, som hver især har deres egne styrke og er opfundet med et specielt format for øje. Inden for den digitale billedbehandling, og især inden for den digitale fotografering er der imidlertid nogle få formater der bør kendes. Det drejer sig om.: GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG og RAW - idet RAW-formatet ikke er standardiseret, og derfor varierer fra de forskellige kameraproducenter. Endvidere har mange programmer et propritært format som f.eks.photoshopformatet PSD. Omtale af de enkelte formater kan findes under formatnavnet. Side 1 af 11

2 Billedstøj: På gamle dages film var korn det store problem, i dag er det billedstøj En generel huskeregel er at jo højere ISO desto mere støj, men der er meget forskel på støjniveauet for de forskellige kameratyper. Støjen viser sig som farvefejl i de enkelte pixels, især ved nat- eller svagtlysoptagelser, jvfr. den generelle regel for ISO. BIT.: Navn på talinformation i det binære talsystem (to-talsystemet). Et billede kan optages (skannes) som 1-bit, hvilket er det samme som sort/hvid= 2 farver. 8-bit, som svarer til 256 forskellige farvetoner, benyttes ofte som gråtonebilleder. 24-bit = 8*3 bit= 256 forskellige nuancer af hhv. Rød, Grøn og Blå, hvorved der kan opnås 16,7 millioner farver. Nyere skannere/kameraer kan optage i 36 eller 42/48 bit, hvilket giver endnu flere farvemuligheder, og dermed mere dynamik i billedet, men samtidig bliver billedfilen større jo flere bits den skal indeholde. Binær.: Tal beskrevet med enten 0 eller 1. Jo flere BITs tallet består af, desto større er tallets nominative værdi. Imidlertid vil et stort tal kræve ekstra lagerplads (RAM) 1 Bit = 0 eller 1 2 Bit = 00, 01, 10, 11 = 0, 1, 2, eller 3 3 Bit = 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv. Læst bagfra består bits af enere, toere, firere, ottere, sekstener, toogtredivere, firetredsere og ethundredeotteogtyvere, dvs, at største ottebits-tal = er alle værdierne sammenlagt, hvilket netop er 255. Systemet kan ligesom 10-talsystemet, fortsættes i det uendelige, og for tiden (2003) arbejdes med processorer der kan håndtere 128 bits tal, ligesom kommende programmer planlægges i 64 bit.. Blænde.: En form for lysbegrænsning i objektivet ofte i form af små lameller, der regulerer hvor meget lys der slipper ind under optagelsen. Blændetallet er udtryk for brændvidden divideret med hullets størrelse. Jo større blænde = mindre tal f.eks. F2.0, jo mindre dybdeskarphed. Jo mindre blænde = stort tal f.eks. F8.0, jo større dybdeskarphed. Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. Brændvidde.: I 34*36 formatkameraet var en objektiv brændvidde mellem 40 og 55 mm udtryk for normal brændvidde. Mindre mm-tal betegnedes vidvinkel og større betegnedes tele. Jo mindre brændvidde jo bredere synsfelt, og jo mindre gengivelse af objekterne. Jo større brændvidde jo smallere synsfelt og desto større gengivelse = kikkertvirkning. Det er et optisk faktum at jo mindre brændvidde desto større dybdeskarphed har objektivet. Side 2 af 11

3 Dette benyttes i de billigere kameraer uden zoom, idet man her ikke behøver at indstille afstanden kameraet har fix-focus og kort brændvidde og kan derfor lave rimeligt skarpe billeder fra 1,5 m til uendeligt. Da brændvidden på digitale kameraer er ret kort (f.eks. 7-21mm) vil billederne selv med en billig optik ofte være overraskende skarpe. C: CCD.: Charced Coupled Device = Lysfølsomt elektronisk komponent (Chip), der omsætter lys til elektriske signaler. Antallet af felter (pixels) på CCD en bestemmer kameraets opløsning. Chippen svarer til digitalkameraets film. CF: Compact Flash. Compact Flash.: Meget udbredt hukommelsessystem med Hukommelse fra 2 MB til 1 GB (4GB) Kortet findes i type I og type II samt i forskellige kvaliteter, hvor overførselshastigheden = hurtigheden er en af faktorerne. Type II er bagudkompartibel(med type 1), men type1-slots kan ikke altid tage type2.. Selve kortet er ca. 41*36*3 mm. CMOS: En anden type billedchip, som især benyttes af Canon. CMYK: Udtryk for et billede opbygget af 4 grundfarver Cyan, Magenta, Yellow, og black. Denne farveopbygning kaldes også den subtraktive og benyttes især inden for den grafiske industri, fordi den hvide farve udgøres af papirbunden, og en blanding af alle farverne giver sort. D: DPI.: Bruges i flæng sammen med PPI (se dette). DPI = dots pr inch = prikker pr. 2,5 cm. Måleenhed som benyttet for antal billedelementer (pixels) pr tomme (PPI). En skærm, og dermed opløsning på billeder beregnet til skærm er ml. 72 og 96 dpi, som derfor er billedopløsningen på internettet hvilket kan ses på billedernes manglende kvalitet ved udskrivning. Et digitalt billede der fremkaldes til papirbillede, vil blive godt med en opløsning på 150 dpi og fremragende ved 300 dpi. Ved print fra S/H laserprinter er dpi absolut glimrende. Afhængig af printerens opløsning. Udprint fra blækfarveprintere er lidt mere specielt, men generelt - jo højere dpi, jo bedre kvalitet, men forholdet er ikke entydigt, og afhænger også af printerens opløsning. Side 3 af 11

4 Dybdeskarphed.: Udtryk for en optisk egenskab, hvor spredningen af lyset ikke vil kunne ses dersom den er under en vis grænse. Ved en stor blænde sker der en stor spredning af lyset, en lille blænde giver mindre spredning. Dette medfører at billeder optaget i stærkt sollys fordrer en mindre blændeåbning, og derfor vil synes skarpere i et større (dybere) område. Denne egenskab kan benyttes kreativt. Et portrætfotografi vil sjældent være godt dersom baggrunden forstyrrer indtrykket. Ved at fjerne personen fra baggrunden, og vælge en høj lukkertid = stor blænde=lille tal, fås lille dybdeskarphed, hvilket bevirker at den forstyrrende baggrund tværes ud og motivet fremhæves. Ved makrofotografering er det stærk nødvendigt at benytte en meget lille blænde = lang lukkertid, idet lysspredningen bliver større jo tættere man kommer på motivet. Det samme forhold gør sig gældende ved en lang brændvidde = stor zoom. Normalfotografering i normal dagslys vil normalt tegne skarpt fra 1,5 m til uendeligt. Dette forhold udnyttes i de meget billige fix-focus apparater, hvor skarpheden ikke kan indstilles, men da linsen kun har en lille blændeåbning, og kameraet normalt benyttes i solskin, er dette uden betydning. Selv et billigt kamera kan tage gode billeder. E: F: Firewire.: Populært navn for IEEE-1394 standarden som er opfundet af Apple. Interfacet er ret dyrt, men kan lave synkron overførsel af lyd og film med op til 400 mbit/sek, og benyttes derfor i digitale videoapperater. P.gr.a. EU-regler skal der betales større afgift for at kunne gå begge veje (video-in/video-out), så de billigere kameraer sælges ofte alene med video.out. Da kameraerne fra fabrikken ofte er udstyret med to-vejs porte, og video-in altså spærres af afgiftshensyn, kan man derfor tilkøbe en ophævning af spærringen. (ak ja) G: Gif.: Ældre billedformat, med bit. Formatet kan med den ringe bitdybde gemme i farver, idet der samtidig gemmes en palette med de indeholdte farver. Der vil kunne gemmes oplysninger om transparente flader. Formatet benyttes ofte på internettet, og specielt når der ønskes få rene farver på større flader. Dette er ofte tilfældet ved logoer og tegninger. Formatet er ikke egnet til fotos. H: Hvidbalance.: Elektronisk indstilling på kameraet, så det genskaber naturlige farver, uanset om lyskilden er et stearinlys, lysstofrør eller sollys. Side 4 af 11

5 Indstillingen er som regel sat til auto, men kan på nogle (dyrere) kameraer ændres så den kan optimeres/beregnes til en given situation for at give billeder uden farvestik. I.: IEEE-1394.: Firewire. Interpolering.: Kunstig/beregnet forøgelse af antallet af pixels. Nogle kameraer har en CCD på 2 megapixel, men leverer et interpoleret billede der er større f.eks. 4 megapixel. Det er sjældent en særlig god løsning, idet billedfilen bare bliver større uden at selve optagelsen er bedre. Fuji benytter denne teknik meget, og mener at beregningsgrundlaget kan forsvares fordi CCD en er udformet på en anden måde end de andre fabrikanters. (super-ccd) Interpolering kan være nødvendig dersom man skal benytte et lavopløseligt billede fra internettet til en udskrift, men resultatet vil ofte være et uskarpere print. ISO.: Står for International Standard Organisation og dækker i forbindelse med kameraer og film over begrebet lysfølsomhed. På mange kameraer kan man selv stille ISO-tallet. Et lavt tal benyttes i dagslys, medens man med fordel kan bruge et højere tal i mørkere omgivelser, hvor man ikke vil benytte blitz, eller hvis man vil benytte en højere lukkertid/blænde. På film vil et højere ISO-tal give større sølvkorn i negativet, med et mere grynet billede til følge. I digitalkameraer vil et højere ISO-tal ofte give mere elektronisk støj på billedet (mere grums) Normalværdier for såvel film, som CCD-følsomhed vil være.: Mange digitale kameraer benytter automatisk ISO mellem Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. J: JPEG.: JPG. JPG.: Meget populært filformat der gør det muligt at komprimere billeder, så de ikke fylder ret meget. Formatet er særdeles velegnet til fotos, men helt uegnet til logoer etc. med skarpe farveovergange/flader. Da formatet er destruktivt, vil en stærkere komprimering fjerne flere billedinformationer, som ikke senere kan genoprettes. Af samme grund frarådes det at genkomprimere Formatet anbefales kun når fil-størrelsen er et problem, men dette er ofte tilfældet ved fotografering, p.gr.a. den begrænsede lagerplads. Ved skanning anbefales at gemme billedet i TIF eller PSD indtil billedet er færdigbehandlet Side 5 af 11

6 JPG2000.: Et endnu ikke færdigudviklet format, som foruden (høj) komprimering også skulle være tabsfrit. Dersom udviklingen lykkes vil dette format nok blive fremtidens standard. JæiPeg.: Populærudtalen af JPG/JPEG K: L: LI-ION se batterier. Lysstyrke.: Lysstyrken på objektivet er udtryk for den største blænde det kan arbejde med. Blændetallene angives ofte med flg. standardværdier.: 1-1, , , Hvert trin betegner en halvering af det indfaldende lys. Der kan også optræde værdier imellem disse trin, f.eks. 1,8 og 3,5 (stort tal = lille åbning = mindre lys ind.) Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. Tallet er et beregningsudtryk for hvor mange gange lysåbningen er indeholdt i brændvidden da lysets styrke falder med kvadratet på afstanden forstås talværdiernes spring med faktoren 1,4 = 2 Lukkertid.: Den tid objektivet er åbent for lysgennemgang under optagelsen. En lang lukkertid giver mulighed for at optage billeder uden blitz i mørkere omgivelser. For lang lukkertid < 1/30-1/60 sek. giver stor risiko for rystede billeder. Der bør benyttes stativ ved optagelser med lang lukkertid. Kort lukkertid skal foretrækkes ved stor zoom-faktor. Der er en nøje sammenhæng mellem ISO, Lukkertid og Blænde. M: Makro.: Særlig indstilling, der gør et kamera i stand til at tage skarpe billeder på meget kort afstand. Makroafstanden kan have betydning ved gengivelsesforholdet, som bl.a. er afgørende for om kameraet kan benyttes til affotografering af negativer og dias. Normalafstand = 80 cm til Makroafstand = frontlinse til 80 cm. Ofte et mindre område f.eks cm. Jo mere makro = mindre afstand fra kamera til objekt = desto mindre dybdeskarphed. Ofte symboliseret med en stiliseret tulipan. MegaPixels.: Et tal der oplyser om hvor mange millioner pixels et kamera opløser motivet i. Kan vejledende også oplyse om billedkvaliteten. Alm. VHS = 0,36 Side 6 af 11

7 Super VHS = 0,5 Digital video = 0,7 1 Ældre kameraer = 1,3 Nutidige men mindre kameraer = 2,1 3,2 Bedre kameraer = 4 6 megapixel Gode kameraer og evt. professionelle kameraer og senest 12 Men tendensen er at selv almindelige kameraer i dag leveres med 4-5 megapixel, og tallet er stigende. Print i 10*15 cm kræver ca. 1 Megapixel. A4 skal gerne op på 3-4 Megapixels. Tallene er kun vejledende, idet printeren og objektivets kvalitet også spiller en rolle. Flg. skema kan benyttes som vejledning: Størrelse MegaPixel Udskriftsstørrelse i cm. 150 ppi 200 ppi 300 ppi 768*1024 0,8 13*17 10*13 7*9 1200*1600 1,9 20*27 15*20 10* *2272 4,0 29*39 22*29 14* *3000 6,0 34*51 25*38 17* *3264 8,0 42*68 31*42 21*28 Fremkalderanstalter anbefaler ikke at gå under 150 ppi. Memory-stick.: Hukommelses kort opfundet og udviklet af Sony. Understøttes kun af få andre fabrikanter f.eks. Konica. N: O: Objektiv.: Det stykke glas som sidder i kameraet nærmest motivet (objektet) og som tegner billedet af objektet på filmen eller CCD en Det simpleste objektiv er blot et hul, og benyttes i det såkaldte hul-kamera. Billige kameraer har en simpel linse opbygning, hvor der ikke tages specielt hensyn til linsefejl i form af forskellig brydning af lysets farver. Dette vil give lettere uskarpe billeder. Jo dyrere optik desto mere er der korrigeret for disse linsefejl, og desto skarpere vil objektivet gengive motivet. Jo kortere brændvidde jo større ukorrigerbar forvrængning vil der optræde på billedet. Digitale kameraer har meget kort brændvidde og vil derfor ofte have nogen forvrængning. Denne forvrængning ses mest på billeder optaget med vid-vinkel, og viser sig bl.a. med krummede horizontlinier. Forvrængningen kan korigeres i fotobehandlingsprogrammer. Lysstyrken på objektivet er udtryk for den største blænde det kan arbejde med. Side 7 af 11

8 Opløsning.: Udtryk for kameraets - CCD ens antal af Pixel s, som igen er et udtryk for hvor skarpt billedet er og hvor stort det kan laves uden nævneværdigt tab se også dpi og pixels Opløsningsforholdet modsvares desværre af forøget behov for hukommelse fordi billedfilen bliver meget stor. P: Pixels.: Digitalkameraet ( og skanneren) opdeler billeder i små billedfelter, i hvilke værdierne af lysets 3 grundfarver måles. Jo flere pixels desto større optisk opløsning = teoretisk skarphed, men naturligvis også flere talværdier = større billedfil. Ordet kommer fra engelsk og er en sammentrækning af Picture og Elements. Ofte angives pixeltætheden lidt forkert som dpi = dots pr inch = prikker pr. 2,5 cm. PNG.: Billedformat, der ligesom GIF især benyttes på internettet. Formatet kan gengive flere farver, da det kan gemme i op til 24 bit. Ligesom GIF kan formatet gemme transparente flader. Formatet var beregnet til på sigt at blive et standardformat og understøttes derfor allerede i flere multimedie- og forfatterprogrammer. Imidlertid vil det kommende JPG2000 format måske overtage førertrøjen som standardformat. Processor.: Den regneehed der sidder i en computer, hvad enten computeren er et digitalt kamera eller en almindelig regnemaskine. Processorens hastighed angives i MHz og busbredde. Busbredden er et udtryk for hvor store binære tal der kan flyttes (beregnes) i hver clockfrekvens (MHz). Et digitalt kameras hastighed er bl.a. afhængig af processorhastigheden. PSD. Photoshops eget format, hvor billederne gemmes uden tab og med den arbejdsflade med pensler, handlinger, lag og historik, der blev brugt da billedet blev bearbejdet. Meget velegnet til at gemme billeder der skal viderebearbejdes, men da formatet også gemmer mange ekstra informationer vil billedet typisk fylde ret meget, således at arkivering til lager bør ske i TIF eller JPG Q: R: RAW.: Et billedformat der direkte aflæser signalerne på CCD en og gemmer disse informationer uden bearbejdning. Formatet er ikke standard, og derfor kræver de forskellige fabrikkers forskellige fortolkninger også forskellige filtre til billedbearbejdningsprogrammerne. Side 8 af 11

9 Formatet regnes blandt fagfotografer for det mindst tabgivende, og efterhånden får billedbehandlerne filtre til de relevante kameratyper, således at billederne kan viderebearbejdes og gemmes i dette format. Pudsigt nok fylder et RAW-billede ikke så meget som et TIF-billede, og alene derfor er der grund til at udvikle dette format. RAW-formatets filer har forskellige endelser alt efter hvilket fabrikat kameraet har. Det er desværre ikke alle kameraer der kan gemme i RAW. RGB: Udtryk for et billede opbygget af 3 grundfarver Red, Green og Blue. Denne farveopbygning kaldes også den additive og benyttes mest indenfor computerverdenen, fordi måden at opbygge farven på passer til den måde en farveskærm arbejder. Ingen farver = sort, en blanding af alle farver = hvid. S: SD-Kort.: Secure-digital. Et hukommelseskort opfundet af blandt andre Panasonic. Er ved at blive en de-facto standard blandt de almindelige forbrugerkameraer, og prisen pr. MB er derfor faldende. Smart Media Card.: Hukommelseskort udviklet af Olympus, men af ældre standard. Kan ikke udvikles til større kort end 128 MB, og er derfor under udfasning. Havde sin store fordel ved at være meget tyndt, og blev derfor benyttes i mange forskellige digitale enheder, både til musik og billeder. Støj.: Elektronisk støj er et udtryk for at et billede ikke alene indeholder informationer om motiver, men at enkelte pixels også kan fremtræde med fejlinformationer dette viser sig ved uskarphed, farvestik eller grumsethed. De bedre kameraer har i deres programmer ofte mulighed for at fjerne støj allerede ved optagelsen. Støj vil også kunne fjernes med efterbehandling i de bedre billedbehandlingsprogrammer. Specielt ved lange lukkertider, billeder optaget i mørke etc. vil der hyppigt kunne optræde støj. Se også billedstøj T: TIF.: Tagged Image File, er et filformat opfundet af adobe, og formatet kan benyttes på såvel apple, som PC platformen. Formatet er stærkt benyttet indenfor den grafiske industri, og formatet giver meget store filer p.gr.a. at hver pixel gemmes med alle informationerne. Formatet er p.gr.a. filstørrelserne helt uegnet til internetoverførsel, men bør på grund af det manglende tab, benyttes under bearbejdelsen og viderebehandlingen af billederne, dog ikke hvis man arbejder i Photoshops eget format (PSD), som også gemmer flere informationer.. Almindeligvis benyttes formatet i enten 8 eller 16 bit pr. farve. F.eks. RGB = 3*8bit=24 bit, CMYK=4*8 bit=32 bit Ved at gemme TIF-billederne med LZW-komprimering kan billedstørrelsen bringes ned uden tab. Side 9 af 11

10 TIFF=TIF. TWAIN.: Thing Without An Interesting Name. Programstump eller driver som danner overgangen mellem skanner/kamera og computer. De fleste fotobehandlingsprogrammer kan benytte TWAIN-interfacet i form af et menupunkt ofte kaldet importer eller Aquire. Da man kan have flere forskellige TWAIN-drivere lagt ind på PC-en, fks. Til skanner og kamera skal man ofte først vælge hvilken driver der benyttes (Vælg kilde / Select Source). U: USB.: Der skelnes mellem de ældre standarder 1 og 1.1 og den nyere kan overføre mellem 1,5 mbit/sek 12 mbit/sek (divider med 8 for at få omtrentligt tal for MB) 2.0 er bagudkompartibel til 1.1 men kan overfører op til 480 mbit/sek. Overførslen er asynkron er er derfor ikke velegnet On-line/streaming overførsel af f.eks. lyd og film, men da det er et billigt interface benyttes det til alm. data/billeder etc. Som sædvanlig når der laves en standard vil der være nogen der bryder den, så derfor er det vigtigt at man ikke bare antager at USB 2 er USB 2, idet enkelte smarte fabrikanter er begyndt at kalde USB 1,1 for USB 2, med henvisning til at USB 1,1 er en senere standard end USB 1,0. Argumentet er ikke helt forkert, men benyttes nok mest for at kunne pynte sig med lånte fjer. Den hurtige USB bliver for at undgå forveksling også sommetider kaldt High Speed USB V: W: Weatherproof.: Enkelte kameraer kan bære betegnelsen, hvilket betyder at kameraet ikke er så følsomt over for regn, fugt og sand, men som hovedregel tåler INGEN kameraer ret meget, så beredskabstaske anbefales. Enkelte kameraer kan imidlertid tilkøbes undervandshuse, som vil være helt tætte. Y.: X: XD-kort.: Extreme digital. Nyt hukommelseskort opfundet af Olympus og Fujifilm. Kortet fylder ikke meget mere end et frimærke og vejer kun 2 gram. Det er meningen at dette kort på længere sigt skal erstatte det tidligere SmartMedieCard. Kortet er ret dyrt pr. MB. Side 10 af 11

11 Z: ZOOM.: Optisk zoom er et udtryk for et objektiv med variabel brændvidde. Det vil sige at kameraet kan lave en forstørrelse af det motiv der fotograferes. Ved en ændring af brændvidden ændres billedudsnittet og denne facilitet kan derfor benyttes kreativt. Ved en større brændvidde ændres dybdeskarpheden, således at denne bliver mindre. Digital zoom er en manipuleret forstørrelse, og kan ofte laves bedre på PC efter optagelsen. Princippet i digital zoom består i at kameraets software forstørrer midten af billedfeltet ved at fordoble antallet af pixels. Ret beset burde denne effekt ikke kaldes zoom, idet der bare sker en interpolering. På grund af den meget lille brændvidde der er udgangspunktet i digitalkameraer, vil en optisk zoom ofte være dyr at fremstille dersom denne skal være mere end 3x. I dag er det almindeligt med en optisk zoom på 3x svarende til filmkameraets mm. Dette område dækker de fleste behov for almindelige hobbyfotografer. Æ: Ø: Å: Side 11 af 11

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer.

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Billedbehandling / Digital kamera Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Pixelmasse Billedstørrelse 1.000.000 9 x 12 2.000.000 10 x 15 3.000.000 13 x 18 4.000.000

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

Digitale billeder i slægtsforskning

Digitale billeder i slægtsforskning Digitale billeder i slægtsforskning Som slægtsforsker tænker vi ustandselig på at samle informationer fra højre og venstre, sætte det i systemer for derefter at gemme det. Formidlingen af vores forskning,

Læs mere

Blænde, lukker og ISO

Blænde, lukker og ISO Blænde, lukker og ISO Lidt om blænde, lukkertid og ISO indstillinger og hvordan de påvirker hinanden. Det er nemlig ikke helt lige meget, hvilke indstillinger, der vælges. Relaterede lektioner kunne være

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Digital fotografering CCD elementer

Digital fotografering CCD elementer CCD-element Det vil her være formålstjenligt at kigge lidt på hvilke hovedtyper af digitalkameraer, der anvendes idag. Kameraets lysfølsomme chip (ccd-chip) ser ikke farver. Hvert enkelt pixelelement på

Læs mere

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat 6 6 tips der sikrer dig optimalt resultat Nemt og enkelt, gennem kundetilpassede produkter styrker Print2People virksomheder i at give håndgribelige indtryk. Bestil markedsføringsmateriale online www.print2people.dk

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Næsten alt efterfølgende er fra: FotoStart.dk, som er en dansk Fotoportal for entusiaster! (Tilpasset/editeret af undertegnede) Bits og bytes hænger sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software)

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

Workflow og Bridge. Transform. Undervisningsmateriale Grafisk Design BASIS side 1

Workflow og Bridge. Transform. Undervisningsmateriale Grafisk Design BASIS side 1 Workflow og Bridge Transform Undervisningsmateriale Grafisk Design BASIS side 1 Indhold: Om billedformater...side 3 Farver: RGB - CMYK...side 4 Bridge - indstilling af farveprofiler...side 7 Farveprofiler...side

Læs mere

Olympus E-520 m/ 14-42mm

Olympus E-520 m/ 14-42mm Olympus E-520 m/ 14-42mm Det perfekte øjeblik venter ikke. Det er grunden til at seriøse fotografer kræver seriøst udstyr så de altid er klar, uanset opgave. Det nye D-SLR Olympus E-520, med de professionelle

Læs mere

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage).

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Hvad betyder ISO? ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Da digitale kameraer ikke bruger film, men har en billedsensor i stedet,

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA INDHOLDSFORTEGNELSE

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA INDHOLDSFORTEGNELSE FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2014 25. OKTOBER 2014 10:00-16:00 MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA Medbring kamera, stativ, kortlæser, kabel, bærbar pc, notesblok og skrivetøj. Der vil

Læs mere

Leg med lag i Photoshop

Leg med lag i Photoshop Leg med lag i Photoshop Der er ikke svært at skabe spændende fotomontager med Photoshop. Det kræver blot, at man lærer lidt om muligheden for at arbejde med lag. I denne artikel fortæller vi, hvordan man

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG ILLUSTRATION NR. 1 ILLUSTRATION NR. 2 Blænden er som det menneskelige øje: Lidt lys kræver stor pupil Meget lys kræver lille pupil ILLUSTRATION NR. 3 Når man skruer på tiden, må man også skrue på ISO eller

Læs mere

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering ISO - en følsom faktor Når man som fotograf - amatør eller professionel, analog eller digital - udøver sit håndværk eller hobby, så vil man på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med de tre bogstaver

Læs mere

ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO)

ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO) ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO) Vi har alle en grænse for ved hvor lav en lukkertid, vi kan holde kameraet stille og herved undgå rystede billeder. Det afhænger dels af, hvor godt

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

DE MYSTISKE PIXELS. Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print?

DE MYSTISKE PIXELS. Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print? DE MYSTISKE PIXELS Hvad er pixels? Hvor store er de? Hvor tæt sidder de? Forskel på megapixels og megabyte Skal de bruges til skærm eller print? og andet FOTOKLUBBEN KRONBORG DE MYSTISKE PIXELS 27.03.2014

Læs mere

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN GUIDE Den store KAMERA- Af Poul Siersbæk Nu får du det KOMPLETTE OVERBLIK OVER AKTUELLE KAMERAER med udskiftelig optik. Ud over denne guide får du vores særligt udvalgte tips til at få det bedste ud af

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 Du har sikkert hørt det igen og igen. Du skal lære at skyde i RAW. Men ved du, hvorfor det er så vigtigt? Og hvad det egentlig betyder for dine billeder? Lad os finde ud

Læs mere

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus.

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus. Elements Lektion 1 Adobe Photoshop Elements er lillebror til et af verdens mest avancerede billedbehandlingsprogrammer, og et særdeles godt billedbehandlingsprogram til hobbyfotografen, der vil noget seriøst

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Forlaget Libris 1 Photoshop CS2 er især rettet imod grafikere og andre professionelle, der har behov for avanceret billedbehandling,

Læs mere

Hvad er det for nogle tal?

Hvad er det for nogle tal? Hvad er det for nogle tal? Ak ja tal er mærkelige og svære at arbejde med. I det følgende er en god portion matematik gemt, men jeg forsøger at formulere det sprogligt uden dog at love, at det bliver lysende

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx.

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx. Lidt råt men godt Ib Søgaard, den 19-04-2008 Udviklingen inden for den digitale fotografering har medført en lang række fordele ikke mindst for amatørfotografer. Kameraer og objektiver er nu udstyret med

Læs mere

Filformater Til digitale billedfiler

Filformater Til digitale billedfiler Filformater Til digitale billedfiler Oversigt Raster-formater (vs vektor-formater*) Komprimerede formater - JPEG - JPEG 2000 - GIF - PNG - BPG Ukomprimerede formater - RAW (NEF, CRW, CR2, ARW osv.) - TIFF

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Paint Dot Net Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Paint.net (Paint dot net)?...4 Hent programmet...4 Brugerfladen...4 Menuerne og værktøjerne

Læs mere

Digitalt fotokursus Produktfoto.

Digitalt fotokursus Produktfoto. Digitalt fotokursus Produktfoto. Varighed. 1 dag Kurset fokuserer på de nye tekniske udfordringer ved digital fotografering, men går tilmed i dybden omkring produktfoto og billedredigering. Kurset er bygget

Læs mere

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået,

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG KEND DIT KAMERA

FOTOKLUBBEN KRONBORG KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG 21. JANUAR 2017 10:00-16:00 KEND DIT KAMERA Indholdsfortegnelse A. Point-and-shoot / Kompakt-kamera / DSLR (spejlrefleks)... 2 B. Eksponering: blænde, tid og ISO... 2 C. Programmer...

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10 E-510 Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem 6.4cm HyperCrystal LCD Ny billedprocessor Live View Live MOS sensor med 10 millioner pixel Professionelle funktioner Kompakt og ergonomisk

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: Oktober 2009

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: Oktober 2009 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Software - manipulation af data

Software - manipulation af data Software - manipulation af data Opgave 1: Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvad er data? Data = oplysninger. Fx hvis man laver en database til en virksomhed, som skal registrere deres medlemmer på denne database.

Læs mere

Om Web/webshop og billedbrug

Om Web/webshop og billedbrug Om Web/webshop og billedbrug At handle på torvet er nok den ultimative modsætning til handel på internettet. Webshops og billedbrug side 1 Tror du selv at du er rationel? Uanset hvor rationelt vi selv

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Canon DSLR for begyndere

Canon DSLR for begyndere Canon DSLR for begyndere FOF - 2017 Vi skal lære: Vores kamera bedre at kende Basis fototeknik Tips og tricks til fotografi generelt Lidt komposition Noget om ekstraudstyr Lidt billedbehandling Plus det

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård.

Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård. Dette er fra et foredrag der blev holdt ved DIS hyggeaften Torsdag den 2. februar 2006 i Søllerød Sognegård. Hvor alle DIS medlemmer er hjertelig velkommen! Her udveksles idéer og andre gode oplysninger.

Læs mere

MacroLights. Betjeningsvejledning

MacroLights. Betjeningsvejledning MacroLights. Betjeningsvejledning MacroLights betjeningsvejledning DK - 14008001 1 Makro fotografering. Ved fotografering af små genstande på kort afstand, således at genstandene bliver forstørret, kaldes

Læs mere

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto?

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Her der fokus på blomsten, og billedet havde været mindre interessant, hvis de grønne blade i baggrunden også havde været skarpe. Dybdeskarphed (eller DOF:

Læs mere

December tilbud 2013

December tilbud 2013 December tilbud 2013 SPAR kr. 3.499,- + Kr. 5.999,- Køb et Fujifilm X-M1 kamera med kit objektiv 16-50mm og få et gratis FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS med og spar kr. 3.499,- http://www.fotoringen.dk/ix-m1%20kamera.aspx/182/fujifilm_x-m1/fujifilm_x-m1_kamera_med_kit_objektiv_18-55mm

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

blænden - den fotografiske iris » Teknisk baggrund

blænden - den fotografiske iris » Teknisk baggrund blænden - den fotografiske iris Hvis du af og til har undret dig over hvad det er for nogle mystiske tal, der står på objektivet, er her hjælp at hente. I denne artikel kigger vi lidt på hvad blænden er

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank

Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank Firmaets ydelse er, kort fortalt, æstetisk og dynamisk fotografering af byggeri. Nogle byggerier følger vi fra første spadestik til slutfotografering

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet.

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i normal fokuseringsområdet. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet. -men det bliver du nok ikke klogere af. Det er historisk begrundet fra filmkameraernes tid, hvor man

Læs mere

Tilbud i september 2009

Tilbud i september 2009 Camlink CSP50 Spotting Scope Et super lækkert lille teleskop til naturelskeren. Alt i en elegant pakke. CSP50 er et utroligt kompakte teleskop til en attraktiv pris, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59)

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser er et billedbehandlingsprogram, der er meget let at bruge og alligevel indeholder meget avancerede funktioner.

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale 8,1 megapixels 3,5x zoom Modvirkelse af rystelser 2,5 LCD-skærm Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale COOLPIX P3 og P4 giver øgede muligheder for fotografering i et attraktivt kompakt

Læs mere

Film og billedsensorer.

Film og billedsensorer. Film og billedsensorer. Film Glasplade negativer Glasplade negativer var i brug fra 1880 og frem til midt 1920érne, hvor de mere fleksible film fik overtaget. Til special applikationer (Bl.a. astronomiske

Læs mere

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,-

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,- 4.999,- 2000,- 2.999,- 500,- 6.999,- 400,- 200,- 1.299,- 799,- 400,- 899,- M M 299,- 2.999,- 999,- 499,- 3.199,- M M 3.799,- 169,- 1,- 2.699,- 1,- 2.399,- Telenor Mobilt Bredbånd Gå på nettet med din bærbare,

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor XZ 1 Kamerahus Sort Har en fremragende izuiko digitaloptik Fuld manuel kontrol af blænde, lukkertid mm. Instillelig dybdeskarphed til fremragende efffekter kontrolring til hurtig indstilling Fantastiske

Læs mere

Ringsted-Fotoklub v/carsten Enoch. HDR fotografering TEORI

Ringsted-Fotoklub v/carsten Enoch. HDR fotografering TEORI HDR fotografering TEORI HDR (High Dynamic Range) HDR (High Dynamic Range) er en avanceret fotografisk teknik der øger det dynamiske omfang i et billede. Det kan give nogle helt utrolige effektfulde billeder.

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Lidt om digitale billeder

Lidt om digitale billeder 60+Bornholm Grundlæggende pc-vejledning Lidt om digitale billeder Kameraet 1 Et digitalt kamera virker stort set som et gammeldags kamera - filmen er bare erstattet af en chip, der kan måle billedets lys

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere