14.1 Internationale programmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14.1 Internationale programmer"

Transkript

1 14.1 Internationale programmer Når et program skal anvendes af flere kulturer og sprog opstår behov for at programtekster, beløb og datoangivelser afhænger af landet og sproget, og man må i gang med at internationalisere og lokaliseret programmet. Internationalisering består i at gøre programmet sprogneutralt, ved at sørge for at al formatering og fortolkning af tal-, beløbs-, dato- og tidsangivelser sker afhængigt af sproget, og at al sproglig tekst er flyttet til resursefiler. Lokalisering består i at oversætte resursefilerne til et bestemt sprog Formatering af tal- og tidsangivelser DateFormat formaterer Date-objekter til strenge (og den anden vej). public class BenytDateFormat public static void main(string arg[]) DateFormat klformat, datoformat, dkf; klformat = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.FULL); datoformat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG); dkf = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.MEDIUM,DateFormat.SHORT); Date tid = new Date(); System.out.println( "Kl :"+ klformat.format(tid) ); System.out.println( "Dato :"+ datoformat.format(tid) ); System.out.println( "Tid :"+ dkf.format(tid) ); Kl : 23:57:34 CEST Dato : 25. juni 2001 Tid : :57 På samme måde formateres/fortolkes tal ved at bede om et formateringsobjekt der klarer netop denne form for tal: public class BenytNumberFormat public static void main(string arg[]) NumberFormat fmt1 = NumberFormat.getInstance(); NumberFormat fmt2 = NumberFormat.getCurrencyInstance(); NumberFormat fmt3 = NumberFormat.getPercentInstance(); double tal = ; System.out.println( fmt1.format(tal) ); System.out.println( fmt2.format(tal) ); System.out.println( fmt3.format(tal) ); 1.234,568 kr 1.234, % Ovenstående programmer er kørt med danske sprogindstillinger. Med amerikanske sprogindstillinger bliver uddata i stedet: 1, $1, ,457%

2 Tekstindhold i resursefiler Programmet BenytDateFormat er allerede halvt internationaliseret, idet tidsangivelserne er sprogspecifikke. Lad os nu fuldbyrde programmet ved at lægge tekstindholdet ud i en resursefil. Det gøres således: public class BenytDateFormatMedResurser public static void main(string arg[]) ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("Tekster"); DateFormat klformat, datoformat, dkf; klformat = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.FULL); datoformat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG); dkf = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.MEDIUM,DateFormat.SHORT); Date tid = new Date(); System.out.println( res.getstring("kl_")+ klformat.format(tid) ); System.out.println( res.getstring("dato_")+ datoformat.format(tid) ); System.out.println( res.getstring("tid_")+ dkf.format(tid) ); Kl : 23:57:34 CEST Dato : 25. juni 2001 Tid : :57 Filen Tekster.properties indeholder de oprindelige tekster i nøgle-værdi-par. Disse vil blive brugt hvis der ikke findes resursefiler for det pågældende sprog: Tid_=Tid \: Kl_=Kl \: Dato_=Dato \: Lad os nu lokalisere programmet til engelsk. Det består i at vi opretter Tekster_en.properties med de engelske tekster: Tid_=Time \: Kl_=Time of day\: Dato_=Date \: Starter vi derefter programmet med engelske sprogindstillinger (fra UNIX med kommandoen LC_CTYPE=en java BenytDateFormatMedResurser) får vi uddata: Time of day: 12:43:02 AM CET Date : June 25, 2001 Time : Jun 25, :43 AM Når programmet skal finde en programtekst ud fra sprogindstillingerne sker det ved at Binære resursefiler I stedet for at gemme teksterne i tekstfiler kan de også som binære.class-filer (oversatte.java-filer). Hvis de findes, vil de binære resursefiler blive brugt fremfor tekstfilerne. Man skal ikke rette Binære resursefiler laves ved at arve fra ListResourceBundle og angive nøgle-værdi-parrene i et array. Her er Tekster-resurserne igen, men nu i javafilen Tekster.java public class Tekster extends ListResourceBundle static final Object[][] contents = new String[][] "Kl_", "Kl : ", "Dato_", "Dato: ", "Tid_", "Tid : " ; public Object[][] getcontents() return contents;

3 Her er Tekster_en.java: public class Tekster_en extends java.util.listresourcebundle static final Object[][] contents = new String[][] "Kl_", "Time of day : ", "Dato_", "Date : ", "Tid_", "Time : " ; public Object[][] getcontents() return contents; Avanceret tekstformattering Det er klart at man ikke kommer langt med internationalisering af sit program hvis man ikke i resursefilerne kan angive tekster med parametre. I disse parametre kan være tal- og tidsangivelser af forskellig form. Til dette bruges MessageFormat-klassen. MessageFormat tager en formatteringsstreng og et array af argumenter og returnerer en streng med argumenterne formatteret. Herunder bruger vi det samme sæt argumenter og prøver med forskellige formatteringsstrenge. public class BenytMessageFormat public static void main(string[] args) // Object[] a = new Date(), "A", new Double(0.75), new Integer(2), new Integer(5) ; String[] s = "Klokken 0,time d. 0,date var der 4 tilhørere i sal 1.", "Klokken 0,time,short d. 0,date,long.", "Klokken 0,time,h:mm a d. 0,date,short.", "Samlet pris: 2,number,currency.", "Avance: 2,number,percent.", "Der kom 2,choice,0ikke en sjæl! 1en person 2to personer 2<2 personer.", "Der kom 3,choice,0ikke en sjæl! 1en person 2to personer 2<3 personer.", "Der kom 4,choice,0ikke en sjæl! 1en person 2to personer 2<4 personer.", ; for (int i=0; i<s.length; i++) System.out.println( MessageFormat.format(s[i],a) ); Klokken 11:08:03 d var der 5 tilhørere i sal A. Klokken 11:08 d. 31. januar Klokken 11:08 AM d Samlet pris: kr 0,75. Avance: 75%. Der kom ikke en sjæl!. Der kom to personer. Der kom 5 personer. MessageFormat forstår følgende syntaks (EBNF?? -diagram): messageformatpattern := string ( "" messageformatelement "" string )* messageformatelement := argument "," elementformat elementformat := "time" "," datetimestyle "date" "," datetimestyle "number" "," numberstyle "choice" "," choicestyle datetimestyle := "short" "medium"

4 "long" "full" dateformatpattern numberstyle := "currency" "percent" "integer" numberformatpattern choicestyle := choiceformatpattern MessageFormat anvender NumberFormat, DateFormat og ChoiceFormat til at hjælpe med formatteringen. ChoiceFormat afgører ud fra et tal hvilken del af dens formatteringsstreng der skal vises (kan fornemmes af ovenstående eksempel Selv bestemme sproget Land og sprog repræsenteres ved et Locale-objekt. Normalt fungerer et program kun på eet sprog af gangen, og så er det ikke nødvendigt at bekymre sig om Locale-objektet. Ved opstart af et program opretter Java et Locale-objekt, der svarer til sprogindstillingerne på maskinen (på mit UNIX-system ud fra miljøvariablen LC_CTYPE). Dette Locale-objekt bruges til al formatering og lignende. Det kan fås med Locale.getDefault(). Ønsker man at ændre standardsproget gøres det med Locale.setDefault(Locale nyt). Ønsker man mere kontrol over sproget kan man oprette et Locale-objekt selv: Første parameter i konstruktøren er sprogkoden (f.eks. da, sv, no, en, fr), anden parameter landekode (f.eks. DK, GB, DE, FR, en tom streng "" kan også bruges). Dette objekt bruges til fremskafning af formateringsobjekter til det pågældende sprog: public class BenytDateFormat2 public static void main(string arg[]) DateFormat klformat, datoformat; Locale fransk = new Locale("fr","FR"); klformat = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.SHORT,fransk); datoformat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG,fransk); Date tid = new Date(); System.out.println( "Kl: "+ klformat.format(tid) ); System.out.println( "Dato: "+ datoformat.format(tid) ); Kl: 14:34 Dato: 15 juillet 2001

5 14.2 Status for lokalisering af Java Tids- og talformater Java understøtter dansk fuldt ud Systemmeddelelser Java mangler resursefiler til dansk. Vindues-systemet størrelse (byte) 3964 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt.properties 4436 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_de.properties 4728 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_es.properties 4788 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_fr.properties 4516 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_it.properties 4293 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_ja.properties 4242 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_ko.properties 4222 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_sv.properties 4022 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_zh_CN.properties 4015 nov 25 01:05./java/awt/resources/awt_zh_TW.properties Udklip af den svenske /10/01 1.9, 10/01/99 AWT-specific properties Modifier names AWT.shift=Skift AWT.control=Ctrl AWT.alt=Alt AWT.meta=Meta AWT.altGraph=Alt Graph Key names AWT.enter=Enter AWT.backSpace=Backsteg AWT.tab=Tabb AWT.cancel=Avbryt AWT.clear=Ta bort AWT.pause=Paus AWT.capsLock=Caps Lock AWT.escape=Esc AWT.space=Mellanslag AWT.pgup=Page Up AWT.pgdn=Page Down AWT.end=End AWT.home=Home AWT.left=V\u00e4nsterpil AWT.up=Upp\u00e5tpil AWT.right=H\u00f6gerpil AWT.down=Ned\u00e5tpil JAR-værktøjet (minder om ZIP) 2647 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar.properties 2987 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_de.properties 2936 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_es.properties 3206 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_fr.properties 2887 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_it.properties 7107 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_ja.properties 4747 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_ko.properties 2886 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_sv.properties 3798 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_zh_CN.properties 3524 nov 25 01:05./sun/tools/jar/resources/jar_zh_TW.properties Udklip af den svenske fil: error.cant.open=\ kan inte \u00f6ppna: 0 error.illegal.option=\ Ogiltigt alternativ: 0 error.bad.option=\ Ett av alternativen -ctxu m\u00e5ste anges. error.bad.cflag=\ 'c'-flaggan kr\u00e4ver att indatafilerna anges! error.bad.uflag=\ 'u'-flaggan kr\u00e4ver att manifest- eller indatafilerna anges! error.nosuch.fileordir=\ 0 : Det finns ingen s\u00e5dan fil eller katalog. error.write.file=\ Det uppstod ett fel vid skrivning till befintlig jar-fil. error.create.dir=\ 0 : Det gick inte att skapa n\u00e5gon katalog. error.incorrect.length=\ ogiltig l\u00e4ngd vid bearbetning: 0 out.added.manifest=\ extra manifestfil Videregående programmering Lektion Status for lokalisering af Java

6 out.update.manifest=\ uppdaterad manifestfil out.ignore.entry=\ ignorerar posten 0 Printerdialoger 3604 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog.properties 3710 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_de.properties 3756 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_es.properties 4011 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_fr.properties 3596 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_it.properties 5629 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_ja.properties 4944 nov 25 01:05./sun/awt/print/resources/pdialog_ko.properties 3694 nov /03/06 button.cancel=avbryt button.help=hj\u00e4lp button.ok=ok button.print=skriv ut button.print.mnemonic=p button.save=spara... button.save.mnemonic=v checkbox.collate=sortera checkbox.collate.mnemonic=l checkbox.duplex=duplex checkbox.duplex.mnemonic=d. \td checkbox.titlesheet=titelsida: checkbox.titlesheet.mnemonic=t \td checkbox.tumble=tumble checkbox.tumble.mnemonic=u combobox.printers=[skapa lista \u00f6ver skrivare] dialog.title=skriv ut label.color=f\u00e4rg: label.commands=kommandon: label.commands.mnemonic=m label.copies=antal kopior: label.copies.mnemonic=c. \td label.landscape=liggande label.landscape.mnemonic=n\td label.options=alternativ: label.orientation=riktning: label.pages=sidor: label.paper=papper: Fil-vælger 1336 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/motif/resources/motif.properties 1383 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/motif/resources/motif_sv.properties 1148 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/windows/resources/windows.properties 1158 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/windows/resources/windows_sv.properties 1346 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/windows/resources/windows_zh_CN.properties 1345 nov 25 01:05./com/sun/java/swing/plaf/windows/resources/windows_zh_TW.properties 193 nov 25 01:05./com/sun/jndi/cosnaming/jndiprovider.properties 943 nov 25 01:05./com/sun/jndi/ldap/jndiprovider.properties 2170 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility.properties 2443 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_de.properties 2598 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_es.properties 2785 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_fr.properties 2538 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_it.properties 3802 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_ja.properties 3410 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_ko.properties 2316 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_sv.properties 2852 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_zh_CN.properties 3043 nov 25 01:05./javax/accessibility/resources/accessibility_zh_TW.properties 3322 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic.properties 3630 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_de.properties 3556 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_es.properties 3668 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_fr.properties 3488 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_it.properties 4438 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_ja.properties 3998 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_ko.properties 3450 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_sv.properties 3828 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_zh_CN.properties 3989 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/basic/resources/basic_zh_TW.properties 1379 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal.properties 1435 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_de.properties 1430 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_es.properties 1476 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_fr.properties 1424 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_it.properties 1639 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_ja.properties 1548 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_ko.properties 1396 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_sv.properties 1638 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_zh_CN.properties 1586 nov 25 01:05./javax/swing/plaf/metal/resources/metal_zh_TW.properties Videregående programmering Lektion Status for lokalisering af Java

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur.

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur. Onfile Onfile dokumentstyring Onfile er et dokumentstyringsprogram, dvs et program der kan arkivere og genfinde dokumenter. Dette notat omhandler kun anvendelsen af Onfile til elektronisk arkivering af

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN KUN KUNDEN VED - HVAD DEN BEDSTE LEVERINGSFORM ER HVOR I WEBSHOPPEN BYGGES SHIPADVISOR IND? ShipAdvisor giver dine kunder mulighed for at vælge netop den leveringsform,

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon Hvorfor er det en god ide at bruge en online-kalender sammen med min mobiltelefon? Der er næsten kun fordele ved at bruge en online-kalender sammen med sin mobiltelefon: Du har altid din kalender med dig,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Historisk Dynamisk Danmarks Kort Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng-2008-22] Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere