Byg med digitale kredse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg med digitale kredse"

Transkript

1 clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER

2 Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978

3 ISBN Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978 by Clausen Bøger. Omslagsfotoet er optaget af Mogens Aagreen. Bogens tegninger og fotos i øvrigt er udført af forfatteren. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Printed in Denmark by Poul Kristensen, Herning. Andre Clausen-bøger om elektronik: Niels Dreijer: Byg tilbehør til privatradio : Digital-teknik : Elektronik-byggesæt : Privatradio Walkie-talkie : Elektronik-håndbogen Kurt Forshäger: Amatørradio Seved Martinson: Elektronik for begyndere E. Dam Ravn: Bogen om el-orgler : Bogen om matematiske kalkulatorer : Bogen om operationsforstærkere : 24 elektronik-konstruktioner : Lær elektronik

4 Indhold Forord 5 Logiske kredse 7 Symboler 8 Inverter 9 AND-gate 9 NAND-gate 10 Schmitt-trigger NAND-gate 11 OR-gate 12 NOR-gate 13 Gate-kombinationer 14 Exclusive OR-gate 14 Hjælpekredsløb 16 Batteriforsyning 17 Netdrift 18 Forstærkere 20 RC-led 22 Grundkredsløb 23 Firkantgenerator 23 Additionskredsløb 24 Flip-flop 26 Dekade-tæller 27 LED-dekoder 29 Elektronisk LED-roulette 31 Tværsums-beregner 32

5 Digital-analog 36 D/A-omsætter 36 A/D-omsætter 38 Digital-voltmeter 40 Forsinkelser 45 Impuls-former 45 Skifte-registre 46 Radiokredsløb 49 Signal-injektor 49 Forstærker med NAND-gate 50 Frekvens-synthesizer 51 Bil-elektronik 54 Automatisk lys-alarm 54 Nyttige formler og tabeller 57 Definitioner 57 Præfix 57 Fællesdata for 7400-serien 57 Ohms lov 58 BCD-koden 58 Komponenter og komponentkoder 59 Logiske symboler 60 Register 61

6 Forord Logiske kredse er karakteristiske ved, at de er konstrueret til at behandle signaler, der kun kan antage to værdier: høj eller lav. Det er i modsætning til tidligere elektronik, analog-teknik, hvor et signal kunne antage enhver af de uendelig mange værdier i et interval. De logiske kredse er også karakteristiske ved at indeholde et eller flere komplette grund-elementer, således at brugeren undgår at skulle beregne hvert element i detaljer og kan nøjes med at bestemme elementernes indbyrdes sammenkobling. I den logiske kreds er altså mange komponenter - transistorer, modstande og dioder - integreret, så netop den ønskede virkning nås. Denne bog beskæftiger sig med disse integrerede kredse som byggesten i kredsløb, hvis virkemåde forklares efter en kort introduktion af de forskellige grund-elementer. På denne måde eksperimenteres igennem del-kredsløb, der anvendes i logiske netværk - for eksempel i måleinstrumenter, moderne forbruger-elektronik og datamater. Hvorfor grund-elementerne er sammensat og kombineret på den givne måde, interesserer denne bog sig ikke for. Skulle læseren efter læsningen have lyst til at få opklaret også dette spørgsmål, kan en populær introduktion til selve den beregningsmæssige logiske teknik findes i Clausen-bogen: Digital-teknik. Heri findes også anvisning på det værktøj og den monteringsteknik, som er nødvendig at benytte ved større netværk. Kredsløbene i denne bog er dog ikke større, end at de vil kunne monteres på et af de mange universal-printkort, som findes i handelen. Niels Dreijer

7 Logiske integrerede kredse fylder ikke ret meget - her er fire sammenlignet med et almindeligt 4,5 volt lommebatteri, der kan benyttes som strømforsyning.

8 Logiske kredse I det følgende er beskrevet de logiske kredse, som er benyttet i denne bog. Kredsene stammer alle fra den internationalt anerkendte standardserie, 7400-serien. Der er tale om såkaldte TTL-kredse. Indenfor logiske kredse opdeles alle signaler i to kategorier, nemlig høje signaler eller lave signaler. TTL-kredsene opfatter spændinger under 0,8 volt som lave signaler og spændinger over 2,0 volt opfattes som høje signaler. Generelt underforstås, at man arbejder med såkaldt positiv logik, hvis ikke andet er fremhævet. I positiv logik forkorter man lavt signal med tallet 0, og højt signal symboliseres tilsvarende med tallet 1. De logiske kredse i denne serie skal alle forsynes med en forsyningsspænding på 5 volt. I langt de fleste tilfælde kan man dog godt snyde lidt og anvende et 4,5 volt batteri som strømforsyning. Det er for eksempel tilfældet overalt i denne bogs konstruktioner. Spændingsforsyningen tegnes som reglen ikke ind på koblings-diagrammet, der viser hvorledes de logiske kredse er forbundet. Den er underforstået overalt. Indgangsspændingen på de signalledninger, som kan ses på selve diagrammet, må ikke overstige 5,5 volt. Dette krav er automatisk opfyldt i de viste konstruktioner, hvor der ikke er nogen direkte forbindelse fra ydre spændinger til de logiske kredse. I en logisk kreds kan der være mange funktioner. De logiske kredse, der er benyttet i denne bog, er næsten alle gate- eller port-kredse. Gate er det engelske ord for (logisk) port. I disse kredse er der flere gates af samme type. Der findes andre logiske kredse, hvor der er flere forskellige slags gates og andre grund-elementer, som er forbundet med indre ledninger. I TTL-kredse er det begrænset, hvor mange funktioner der kan bygges ind

9 8 Logiske kredse i et integreret kredsløb. Derimod kan der i de såkaldte CMOS-kredse findes alle elektroniske funktioner for et helt apparat i samme integrerede kreds. Et eksempel, som alle kender til, er de elektroniske armbåndsure. CMOS-kredse er i princippet opbygget af de samme logiske grund-elementer som TTL-kredse. Forskelle i forsyningsspænding, logiske niveauer og andre karakteristiske størrelser gør imidlertid, at disse kredse ikke umiddelbart passer sammen med TTL-kredse. Det må anbefales læseren i første omgang at forsøge sig med de kredse, der er beskrevet her i bogen. De er ganske billige på grund af deres udstrakte anvendelse, og meget robuste overfor elektrisk overbelastning. Overspændinger på indgangene, for høj forsyningsspænding, fejlpolarisering af batteriet og kortslutning af udgangene er typiske eksempler på overbelastning, som de robuste TTL-kredse normalt vil kunne klare. Symboler Hver enkelt logisk funktion har sit specielle symbol. På symbolet tegnes det antal indgange man har brug for til venstre. Som regel kan man ikke få gates med mere end fire indgange. Udgangen er på de viste symboler angivet til højre. Hver gate har kun én udgang. Symbol for samme type logiske element, men med et varierende antal indgange. Udgangen er tegnet til højre. Ved at kombinere de forskellige gates kan man opnå en hvilken som helst logisk funktion - også de såkaldte flip-flops, der er en form for logisk hukommelse. Forsyningsspændingen er underforstået og tegnes normalt ikke med ved symbolet, medmindre den er forskellig fra den almindeligt anvendte standard-spænding på ca. +5 volt.

10 Logiske kredse 9 Inverter En inverter er en gate, der ændrer værdien af et logisk signal til det modsatte. Samtidig virker inverteren som en forstærker, idet den belaster som én indgang, men selv er i stand til at trække 10 almindelige indgange fra sin udgang. Symbolfor en inverter. Til højre er vist forbindelser til de seks invertere i kredsen 7401 set fra oven. Sættes to invertere efter hinanden, får man blot en forstærker, der kan benyttes når mere end 10 almindelige indgange skal trækkes fra samme udgang. To invertere efter hinanden giver nemlig ikke nogen ændring af det logiske signal. Inverteren har ligesom alle andre gates en vis reaktionstid, inden virkningen af et indgangssignal eventuelt viser sig på udgangen. Den opståede forsinkelse er uden betydning for de fleste af kredsløbene i denne bog, da den er af størrelsesordenen under en milliontedel sekund. I denne bog benyttes typen Den indeholder 6 invertere, der er monteret i samme kreds, se tegningen. Terminalen plus er tilslutning til den positive pol på forsyningsspændingen - 0 er tilslutningen til den negative pol (stel). AND-gate En AND-gate svarer til den funktion, både og har i daglig tale. Oversat fra engelsk er en AND-gate da også en og-port. Alle indgangene på en AND-gate skal være 1, for at udgangen på gaten kan blive 1. Er blot én af indgangene 0, kan udgangen ikke gå på 1.

11 10 Logiske kredse Symbol for AND-gate med et varierende antal indgange. Til højre er vist forbindelser til de fire AND -gates i kredsen En praktisk AND-gate kan for eksempel have to indgange, der for nemheds skyld benævnes A og B. Udgangen er da kun lig 1, hvis både A = 1 og B = 1. En indgangstilstand som A = 0 og B = 1 giver et 0 på udgangen - det samme gør naturligvis både A = 0 og B = 0. I denne bog benyttes typen 7408, der er en AND-gate med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Andre standard AND-gate kredse kan fås - i handelen findes også typer med henholdsvis 3 og 4 indgange og 3 og 2 gates i hver kreds. NAND-gate En NAND-gate er en NOT-AND gate. Det vil i daglig tale sige en ikke både-og port. Alle indgangene på en NAND-gate skal være 1, for at udgangen på en NAND-gate kan blive 0. Er blot én af indgangene 0, er udgangen konstant lig 1. Symbol for NAND-gate med et varierende antal indgange. Til højre er vist forbindelser til de fire NAND-gates i kredsen 7400.

12 Logiske kredse 11 Får en AND-gate og en NAND-gate samme indgangssignaler, vil udgangene på de to gates altid være modsat, og det er derfor åbenlyst, at man kan erstatte en NAND-gate med en AND-gate efterfulgt af en inverter. Derfor tegnes NAND-gatens symbol som en sammentrækning af AND-gate og inverter symbolerne. Symbolet er en AND-gate med inverteringscirkel på udgangen. Inverteren var en forstærker-trekant med inverteringscirkel. I denne bog benyttes som almindelig NAND-gate type 7400, der er en NAND-gate med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Andre standard NAND-gate kredse kan fås - i handelen findes også typer med henholdsvis 3 og 4 indgange og 3 og 2 gates i hver kreds. Schmitt-trigger NAND-gate En Schmitt-trigger NAND-gate er en særlig udførelse af en almindelig NAND-gate. En Schmitt-trigger NAND-gate kan udmærket benyttes i stedet for en almindelig NAND-gate. Derimod er det omvendte som regel ikke tilfældet. Symbol for Schmitt-trigger NANDgate med to indgange. Tïl højre er vist forbindelser til de fire Schmitttrigger NAND-gates i kredsen Grunden til at Schmitt-trigger NAND-gates kan være praktiske i visse tilfælde, er at hvis en almindelig NAND-gate modtager et indgangssignal i intervallet mellem maksimumværdien for et logisk 0 (0,8 volt) og minimumværdien for et logisk 1 (2,0 volt), er det usikkert, hvilken værdi udgangen på NAND-gaten vil give. Sidder en NAND-gate et sted i et

13 12 Logiske kredse kredsløb, hvor den ikke fødes fra TTL-kredse, kan indgangen udmærket antages at ligge fast på værdier i dette interval. Den almindelige NAND-gates udgang vil derfor inden for dette interval ikke nødvendigvis være enten 0 eller 1. Udgangen vil måske ligge i det udefinerede interval fra 0,8 volt til 2,0 volt. Hele kredsløbet kan på den måde komme i en tilstand, som man absolut ingen kontrol har over. I denne bog benyttes en Schmitt-trigger NAND-gate type 74132, der indeholder NAND-gates med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Denne gate vil typisk skifte til logisk 1 ved en spænding på 1,7 volt. Tilsvarende vil den typisk skifte tilbage til logisk 0 ved en spænding på 0,9 volt. Begge skift vil ske øjeblikkeligt, og udgangen på kredsen vil ikke kunne antage andre niveauer end logisk 0 og logisk 1 i modsætning til kredstypen Afstanden på 0,8 volt imellem den tærskel, hvor udgangen skifter til logisk 1, og den tærskel, hvor udgangen skifter til 0, kaldes kredsens hysterese. I praksis betyder hysteresen, at udgangen ikke vil kunne stå og skifte hurtigt mellem logisk 1 og logisk 0, når spændingen ligger lige ved tærsklen. Der er jo typisk 0,8 volt afstand til den spænding, hvor der vil blive skiftet tilbage igen, når tærsklen først er overskredet. OR-gate En OR-gate svarer til den betydning, som eller har i daglig tale. Dog er der den tilføjelse, at man ikke skelner skarpt som et enten-eller, men udmærket kan acceptere at begge indgange på en OR-gate er logisk 1. Symbol for OR-gate. Til højre er vist forbindelser til de fire OR-gates i kredsen 7432.

14 Logiske kredse 13 Er blot én af indgangene på en OR-gate logisk 1, vil den give 1 på udgangen. Det eneste tilfælde, hvor en OR-gate vil give 0 på udgangen, er når begge indgangene er logisk 0. I denne bog benyttes typen gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. NOR-gate En NOR-gate er en NOT-OR gate. Det vil i daglig tale sige en ikke-eller port. Blot én af indgangene på en NOR-gate skal være 1, for at udgangen bliver logisk 0. Kun når alle indgangene er 0, bliver udgangen 1. Symbol for NOR-gate. Til højre er vist forbindelser til de fire NORgates i kredsen Bemærk at disse afviger fra de tilsvarende i ORkredsen Da det er åbenlyst, at man kan erstatte en NOR-gate med en OR-gate efterfulgt af en inverter, tegnes NOR-gatens symbol som en sammentrækning af NOR-gate og inverter symbolerne. I denne bog benyttes som NOR-gate gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Bemærk, at benforbindelserne afviger fra de øvrige typer, idet udgangene ikke er forbundet til de samme terminaler.

15 14 Logiske kredse Gate-kombinationer På tegningen er vist, hvorledes forskellige gates kan bygges op ved brug af andre gate-typer. Det er ikke alle de forskellige muligheder, der er vist her. Læseren kan sikkert selv finde på andre måder eller spare invertere i indgangene ved at anvende invertering af de udgange, der fødes fra. En særlig kombination af gates, som hyppigt anvendes uden dog at svare til nogen af de andre gate-typer, er exclusive-or gaten. Otte eksempler på gate-kombinationer, der kan erstatte henholdsvis OR-, NOR-, AND- og NAND-gates. Exclusive-OR gate I modsætning til den almindelige OR-gate svarer exclusive-or gaten fuldkommen til den almindelige opfattelse af ordet eller i betydningen enten-eller. Her skal altså mindst én og højst én af de to indgange være logisk 1, for at udgangen bliver logisk 1.

16 Logiske kredse 15 Symbol for exclusive- OR gate. Til højre er vist forbindelser til de fire exclusive- OR gates i kredsen Er ingen eller begge indgange på en exclusive-or gate logisk 0, vil udgangen fra exclusive-or gaten være 0. Sagt på en anden måde: Udgangen bliver 1, når der er forskelligt logisk signal på de to indgange. I denne bog benyttes exclusive-or gate typen gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. En exclusive-or gate kan også fremstilles ved kombination af AND-gates, OR-gates og invertere. To eksempler på gate-kombinationer, der kan erstatte en exclusive-or gate.

17 Hjælpekredsløb For at få en digital opstilling med logiske kredse til at virke, kan man have behov for en række enkle elektroniske kredsløb. Her er kun beskrevet, hvorledes disse hjælpekredsløb kan opbygges med størst mulig anvendelse af de integrerede kredse, der kaldes operationsforstærkere. Ved anvendelse af denne type integrerede kredse bliver arbejdet med at opbygge kredsløbene meget enkelt, og der skal kun benyttes ganske få komponenter til hjælpekredsløbene. I visse tilfælde er man dog stadig nødt til at benytte diskrete komponenter som modstande, kondensatorer og dioder i en opstilling. Modstande modarbejder den elektriske strøm på samme måde, uanset om Forskellige praktiske komponenter til hjælpekredsløb som modstande, kondensatorer, dioder og operationsforstærkere kan for eksempel se ud som her.

18 Hjælpekredsløb 17 strømmen er jævnstrøm eller det er en vekselstrøm, der skifter retning med en eller anden frekvens (antal gange i sekundet). Kondensatorer modarbejder den elektriske strøm afhængig af frekvensen. Jo højere frekvens, des mindre modstand giver en bestemt kondensator overfor den elektriske strøm. Kondensatorer kan også benyttes til at oplagre elektrisk strøm, for eksempel for at udglatte en pulserendejævnspænding fra en ensretter. Dioder tillader kun den elektriske strøm at løbe den ene vej igennem sig. De benyttes blandt andet til fremstilling af ensrettere. Særlige dioder kan bringes til at udsende lys, hvis de gennemløbes af en strøm. Disse lysdioder er ofte udformet som cifferudlæsninger, der kan vise tallene 0-9. Hjælpekredsløb til digitale kredse har deres største betydning i forbindelse med spændingsforsyning af kredsene, undertrykkelse af støj på de logiske signaler og sammenkobling af en digital TTL-opstilling med ydre kredsløb af anden type. Komponentsymboler for modstand (R), kondensator (C) og diode (D). C1 er en normal kondensator, C2 en elektrolyt kondensator. Batteriforsyning Et almindeligt fladt 4,5 volt lommelygtebatteri kan udmærket anvendes som spændingsforsyning til de her benyttede TTL-kredse. Det går i reglen an at tilslutte et frisk batteri uden videre, og benytte det som forsyning, hvis ledningerne til kredsene er korte. Efterhånden som batteriet aflades, stiger batteriets indre modstand mod at afgive strøm. Dette kan føre til ustabilitet og forstyrrelser af de logiske kredse, selvom batteriet egentlig ikke er udslidt. Afkobling af forsyningsspænding fra et batteri. Stykliste: B1 batteri 4,5 volt IEC 3R12, C1 100 nf foliekondensator; C2 100 µf 16 volt elektrolytkondensatorer.

19 18 Hjælpekredsløb Almindeligvis vil man derfor foretrække at supplere batteriet med to kondensatorer umiddelbart ved de integrerede kredse. Herved tillades også brug af lange ledninger fra batteri til opstilling. Den ene kondensator skal være en 100 nf (nano-farad) kondensator direkte mellem plus og minus (stel). Denne kondensators tilledninger kan forbindes vilkårligt. Den anden kondensator skal være en 100 µf (mikro-farad) elektrolytkondensator med mindst 16 volt mærkespænding. Denne kondensator kan kun tåle spænding med en bestemt polaritet. Plus-terminalen på kondensatoren skal derfor forbindes til plus, og minus-terminalen til minus (stel). Hvor intet andet er opgivet, kan en 6,3 volt type benyttes til denne bogs konstruktioner. Anvendes der en metalkasse til indbygning af de logiske kredse, bør kassen også forbindes til stel. Netdrift Skal der forsynes mange kredse, holder et lommelygtebatteri kun kort. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at en gennemsnits-kreds bruger en strøm på ca. 40 ma (milli-ampere - tusindedele af ampere). Rene gate-kredse kræver dog kun ca. 10 ma. Der skal derfor ikke ret mange kredse til, før det vil kunne svare sig at bygge en enkel strømforsyning. Den viste strømforsyning vil kunne trække mindst en snes TTL-kredse ved en konstant forsyningsspænding på +5 volt. De gode specifikationer er opnået ved brug af en særlig integreret kreds, der kaldes en spændingsregulator. Denne kreds evner både at holde spændingen konstant og at sikre netdelen imod kortslutning eller overbelastning af udgangsbøsningerne. Samtidig er den anvendte type spændingsregulator sikret mod for dårlig køling. Ønsker man at kunne belaste regulatoren maksimalt, skal den skrues fast direkte på apparatstel, hvis kassen er af aluminium. I modsat fald skal anvendes en frit anbragt køleplade med en termisk modstand på højst 5 ºC/W (grader celsius pr. watt). Transformatoren, der skal have en spænding på 7-10 volt ved mindst 1 ampere (standardtypen 12 volt 1,2 ampere kan også anvendes), skal

20 Hjælpekredsløb 19 Diagram over strømforsyning til drift af TTL-kredse. Stykliste: C µf 40 volt elektrolytkondensator, C2 100 nf foliekondensator, G1 ensretterbro B40C2200, IC1 spændingsregulator 7805, S1 sikring 630 ma flink, O1 topolet netafbryder, T1 transformator 12 volt 1,2 ampere. Benforbindelser på 7805-kredse monteret i henholdsvis metalhus TO-3 og plast hus TO-220. Set fra oven. være forsynet med en flink sikring i den ene net-tilledning som vist. Netledningen skal også være trækaflastet, hvorimod der intet er i vejen for at undvære den dobbelte netafbryder. Den praktiske opbygning er enkel. Spændingsregulatoren monteres direkte i kontakt med chassis, eventuelt via en køleplade. Derved får hele opstillingen automatisk lagt minus til stel. Ensretteren monteres på en loddebuk eller eventuelt et særligt printkort sammen med elektrolytkondensatoren. Ensretteren bør være type B40C2200 eller tilsvarende. Elektrolytkondensatoren skal være mindst på 1000 µf med 25 volt mærkespænding. Kondensatoren på 100 nf kan eventuelt udelades, hvis man husker at montere en eller flere lignende kondensatorer på hvert printkort med logiske kredse, der forsynes fra netdelen. Ensretteren er en blok, der tilsluttes til transformatorens lavspændingsside som vist på diagrammet med terminalerne mærket med vekselspændingstegn (~). Plus- og minus-terminalerne forbindes til de tilsvarende terminaler på elektrolytkondensatoren og den tilsluttes regulatoren efter nummereringen. Kondensatoren på 100 nf kan vendes vilkårligt. I øvrigt gælder samme kommentarer som ved batteriforsyning ved brug af lange ledninger fra netdel til kredse. Bruger man mindre end 0,1 ampere pr. spændingsregulator-flere kan kobles til plus-terminalen på ensretterbroen - kan hver regulator place-

21 20 Hjælpekredsløb res direkte på et eventuelt printkort uden særlig køling. Skulle man komme til at trække større strøm, end regulatoren er kølet til, sker der ikke andet, end at forsyningsspændingen fra den pågældende regulator falder ud. Efter afkøling er regulatoren fuldt arbejdsdygtig igen. Forstærkere En forstærker kan opbygges ved hjælp af en integreret kreds, der kaldes en operationsforstærker. Denne forstærker er kendetegnet ved at have en tilnærmet uendelig bøj forstærkning, som indstilles til en endelig værdi ved hjælp af modstande. Den type forstærker, der skal benyttes her, kaldes for en differential-forstærker. Den forstærker spændingsforskelle mellem to spændinger, og giver den forstærkede spændingsforskel ud på sine udgangsterminaler. Diagram over operationsforstærker i differential-kobling. Til højre er vist benforbindelser til den integrerede kreds µa ben 7 er den positiveforsyningsspænding og ben 4 er den negative forsyningsspænding i forhold til stel. Eksempel på modstandsværdier ved 10 ganges forstærkning: R1 begge 1 ks, R2 begge 10 ks. Kaldes spændingen på den ene indgang U+ og spændingen på den anden indgang U-, bliver spændingen Uud på udgangen angivet ved dette udtryk. R2 Uud = (U+ - U-) x R1 Er modstanden R2 uendelig stor (ikke indsat) og modstanden R1 nul (erstattet med kortslutning), bliver den forstærkede spændingsforskel i princippet uendelig stor. Det gælder, ligegyldigt hvor lille spændingsforskellen faktisk er.

22 Hjælpekredsløb 21 Selvom det ikke helt gælder i praksis, da udgangsspændingen ikke kan overstige forsyningsspændingen, får man på denne måde en indikering af spændingsforskellens fortegn - altså hvilken spænding, der er størst. Bemærk, at man heller ikke på operationsforstærkere anfører forsyningsspænding i diagrammer, som alene viser virkemåden. Operationsforstærkere skal normalt have to forsyningsspændinger, nemlig en positiv og en negativ forsyningsspænding ud fra 0 (stel) af nærmere defineret størrelse. Ved drift af operationsforstærkere kan man derfor som regel ikke klare sig med den strømforsyning, der driver de logiske kredse. De konstruktioner her i bogen, hvor der indgår operationsforstærkere, kan drives af to styk 4,5 volt batterier med separate afkoblinger som forbindes i serie til at give ± 4,5 volt ud fra et fælles midtpunkt. Der kan også benyttes en lidt udvidet modificeret netdel. Ved hjælp af en differentialforstærker-kobling med IC2, som undersøger om spændingen fra den negative forsyning på udgangen (ben 6) er lig den positive Diagram over strømforsyning til drift af TTL-kredse og operationsforstærkere. Stykliste: R1 1 ks modstand, R2 1 ks modstand, C µf 40 volt elektrolytkondensator, C2 100 nf foliekondensator, C µf elektrolytkondensator, C4 100 nf foliekondensator, G1 ensretterbro B40C2200, IC1 spændingsregulator 7805, IC2 operationsforstærker µa 741, S1 sikring 630 ma flink, O1 to-polet netafbryder, T1 transformator volt 1,2 ampere.

23 22 Hjælpekredsløb forsyningsspænding, opnås en forsyning på ± 5 volt stabiliseret ved hjælp af yderligere nogle få ændringer ved ensretteren. Fra den negative forsyningsspænding kan dog højst trækkes ca. 15 ma. RC-led Et RC-led er en kombination af en modstand og en kondensator. Koblet som vist, kaldes kombinationen et lavpasfilter. Virkningen er, at høje frekvenser dæmpes. Hvad der er høje frekvenser i denne forbindelse afhænger af komponentværdierne for modstanden og kondensatoren. Støj er ofte meget hurtige ændringer overlejret et signal, der ændrer sig langsomt. Hurtige ændringer svarer til høj frekvens. Føres et støjfyldt signal gennem et passende dimensioneret lavpasfilter (RC-led), kan man derved opnå at rense signalet for en del af støjen. Opbygning af RC lavpas-led. Stykliste: R1 330 S modstand, C1 i farad = tidskonstant i sekunder : 330 S.

24 Grundkredsløb Ligesom der er hjælpekredsløb, som er nødvendige for at få et i øvrigt digitalt kredsløb til at fungere, er der også en række grundkredsløb, som benyttes i mange digitale kredsløb. De kredsløb, som er valgt til dette kapitel, vil man hyppigt få brug for, hvis man selv eksperimenterer lidt med logiske kredse. Da de er ganske lette at lave, kan det anbefales læseren at prøve at fremstille dem i praksis og afprøve deres virkemåde. Firkantgenerator En firkantgenerator er en elektronisk opstilling, hvis udgangssignal er en firkantet spænding. Med en Schmitt-trigger NAND-gate kan der opbygges en enkel firkantgenerator, hvis udgangsspænding skifter uafbrudt mellem 0 og 1. Et hurtigt skift mellem 0 og 1 eller 1 og 0 svarer til et stort indhold af høje frekvenser. Det er netop karakteristisk for TTL-kredse, at de skifter meget hurtigt og kan følge med til høje frekvenser. Firkant-generator med Schmitt-trigger NAND-gate. Stykliste: R1 330 S modstand, C1 100 nf foliekondensator. Ved at føde udgangssignalet fra en NAND-gate med begge indgange koblet sammen som en inverter tilbage til indgangen, kan man opnå, at gaten vil stå og skifte hurtigt frem og tilbage mellem 0 og 1 med en hyppighed afhængig af forsinkelsen gennem kredsen. Er udgangen på 0,

25 24 Grundkredsløb er indgangen også på 0 - og den vil da søge at bringe udgangen på 1. Når det sker, vil indgangen også være på 1 - og indgangen vil da søge at bringe udgangen på 0. Således vil forløbet gentage sig i det uendelige. Ved at indsætte et RC-led mellem udgangen og indgangen vil man kunne opnå, at udgangsfrekvenser over en vis størrelse slet ikke vil kunne ses af indgangen. Generatoren vil derfor ikke kunne svinge på så høje frekvenser. Ved en bestemt frekvens vil der imidlertid lige akkurat være signal nok tilbage ved indgangen til at udgangen kan skifte. Denne frekvens vil NAND-gaten svinge ved. Over kondensatoren vil spændingen variere efter en kurve, som kan tilnærmes ved en trekant. Den laveste spænding over kondensatoren er Schmitt-triggerens nedre tærskelspænding, den højeste spænding er Schmitt-triggerens øvre tærskelspænding. Almindelige gates kan ikke anvendes til generatoren med RC-led. Additionskredsløb Digitale logiske kredse arbejder ikke i det sædvanlige titals-system. Da der kun er to værdier at vælge imellem, nemlig logisk 0 og logisk 1, er man nødt til at arbejde med et totals-system. Overfor er opført en tabel med de almindelige tal fra 0 til 9 skrevet med binær kodning. Læg mærke til, at man går fra et tal til det nærmeste højere ved at lægge 1 til. Man tæller altså på nøjagtig samme måde som i titals-systemet, men må allerede ved få en mente, da 1 er det højeste tal, man kan skrive med et enkelt ciffer i totals-systemet. For at skrive 2 må man benytte mente og et nul, altså det binære tal 10. Eksempel på et primitivt additionskredsløb, der ikke tager hensyn til en eventuel indgående mente i sine beregninger.

26 Grundkredsløb 25 Decimaltal Binærtal Med den såkaldte binært kodede decimalrepræsentation (BCD), erstatter man ganske enkelt hvert af tallene fra 0-9 med den gruppe på fire cifre, der svarer til tallet decimalt. Er der ikke fire cifre, fyldes op foran med nuller. Tallet 78 decimalt skrives derfor i BCD-kode. Et kredsløb, der er i stand til at lægge to éncifrede binærtal sammen, kaldes en adder. Er man ikke interesseret i menten, er en exclusive-or gate en adder. Kaldes dens to indgange A og B, får man nemlig denne tabel: Ciffer A Ciffer B Resultat Ved at bygge lidt ud på exclusive-or gaten, kan man også lægge tallene sammen, så man får en mente. En såkaldt full-adder har ud over de viste gates blandt andet ekstra AND-gates, så den kan tage en menteoverførsel med i sin beregning.

27 26 Grundkredsløb Flip-flop En flip-flop er en slags elektronisk hukommelse. Flip-flops kaldes også for bistabile multivibratorer. Dette navn hentyder til, at en flip-flop har to stabile stillinger. En flip-flop kan blive stående i begge disse stillinger efter den påvirkning, som har sat den i denne stilling. Der skal en ny påvirkning til for at få den tilbage i sin anden stilling. Der findes mange forskellige typer flip-flops. De kan allesammen bygges op ved hjælp af logiske gates. Den enkleste opbygning har den såkaldte SR flip-flop. Den kan fremstilles ved hjælp af to gates, for eksempel NOR-gates som vist på tegningen. To eksempler på en SR flip-flop opbygget med henholdsvis NOR- og NANDgates. Bemærk, at indgangene til en SR flip-flop med NAND-gates skal forsynes med invertere, hvis man ikke allerede har et inverteret signal til rådighed. SR flip-flop er en forkortelse for set-reset flip-flop. Et logisk 1 på set-indgangen S vil sætte den bistabile multivibrator, så udgangen Q går på logisk 1. Den anden udgang Q (stregen over Q betyder, at værdien af Q inverteres) går samtidig på 0. Udgangen Q vil derefter være logisk 1, til der påtrykkes et logisk 1 på reset-indgang R. Når dette sker, vil udgangen Q være på logisk 0. Den inverterede udgang Q vil da naturligvis gå modsat på logisk 1.

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0. Maskeligninger: Givet følgende kredsløb: 22Vdc 1,5k 1Vdc Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med. I maskerne er der sat en strøm på. Retningen er tilfældig

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen Intro leaded Tommy Sørensen Indholdsfortegnelse Henvisninger...3 Lodning...4 Værktøj lodning...6 Eksempler på lodninger...9 Farvekode...10 Præfiks...10 Standardrækker...11 Komponenter...12 Modstand...12

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Boolsk algebra For IT studerende

Boolsk algebra For IT studerende Boolsk algebra For IT studerende Henrik Kressner Indholdsfortegnelse Indledning...3 Logiske kredsløb...4 Eksempel:...4 Operatorer...4 NOT operatoren...5 AND operatoren...5 OR operatoren...6 XOR operatoren...7

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1]

Figur 0.1: To kredsløb hvor en operationsforstærker bliver brugt som komparator. [1] A/D Konvertering Den virkelige verden, består af kontinuerlige analoge signaler. Computere derimod kan kun håndtere diskrete digitale signaler. Et forsøg på at repræsentere og bearbejde virkeligheden på

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

DCC dekoder til servo

DCC dekoder til servo dekoder til servo Dekoderen kan kontrollere op til 4 servoer. Der er mulighed for at vælge forskellige hastigheder og vandring. Servoerne er velegnet til langsomt skift af sporskifte, bomanlæg, porte og

Læs mere

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 1 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling... 4 Elektriske

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER.

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. +12V INTERIOR LIGHT 12V/max 30W R10 150E VCC C4 22u/15V / TANTAL + R1 2k2 R2 2k2 1 D1 BZX83C8V2 8 LM358 4 U1A 3 2 C1 100n R3 R4

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Hastighedsregulering af modeltog med pulsbreddemodulation

Hastighedsregulering af modeltog med pulsbreddemodulation Hastighedsregulering af modeltog med pulsbreddemodulation Jesper Fogh Bang www.digitaltog.dk Nordbanen Hobby 2 Jesper Fogh Bang Hastighedsregulering af modeltog med pulsbreddemodulation ISBN 978-87-92379-00-9

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere