Byg med digitale kredse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg med digitale kredse"

Transkript

1 clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER

2 Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978

3 ISBN Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978 by Clausen Bøger. Omslagsfotoet er optaget af Mogens Aagreen. Bogens tegninger og fotos i øvrigt er udført af forfatteren. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Printed in Denmark by Poul Kristensen, Herning. Andre Clausen-bøger om elektronik: Niels Dreijer: Byg tilbehør til privatradio : Digital-teknik : Elektronik-byggesæt : Privatradio Walkie-talkie : Elektronik-håndbogen Kurt Forshäger: Amatørradio Seved Martinson: Elektronik for begyndere E. Dam Ravn: Bogen om el-orgler : Bogen om matematiske kalkulatorer : Bogen om operationsforstærkere : 24 elektronik-konstruktioner : Lær elektronik

4 Indhold Forord 5 Logiske kredse 7 Symboler 8 Inverter 9 AND-gate 9 NAND-gate 10 Schmitt-trigger NAND-gate 11 OR-gate 12 NOR-gate 13 Gate-kombinationer 14 Exclusive OR-gate 14 Hjælpekredsløb 16 Batteriforsyning 17 Netdrift 18 Forstærkere 20 RC-led 22 Grundkredsløb 23 Firkantgenerator 23 Additionskredsløb 24 Flip-flop 26 Dekade-tæller 27 LED-dekoder 29 Elektronisk LED-roulette 31 Tværsums-beregner 32

5 Digital-analog 36 D/A-omsætter 36 A/D-omsætter 38 Digital-voltmeter 40 Forsinkelser 45 Impuls-former 45 Skifte-registre 46 Radiokredsløb 49 Signal-injektor 49 Forstærker med NAND-gate 50 Frekvens-synthesizer 51 Bil-elektronik 54 Automatisk lys-alarm 54 Nyttige formler og tabeller 57 Definitioner 57 Præfix 57 Fællesdata for 7400-serien 57 Ohms lov 58 BCD-koden 58 Komponenter og komponentkoder 59 Logiske symboler 60 Register 61

6 Forord Logiske kredse er karakteristiske ved, at de er konstrueret til at behandle signaler, der kun kan antage to værdier: høj eller lav. Det er i modsætning til tidligere elektronik, analog-teknik, hvor et signal kunne antage enhver af de uendelig mange værdier i et interval. De logiske kredse er også karakteristiske ved at indeholde et eller flere komplette grund-elementer, således at brugeren undgår at skulle beregne hvert element i detaljer og kan nøjes med at bestemme elementernes indbyrdes sammenkobling. I den logiske kreds er altså mange komponenter - transistorer, modstande og dioder - integreret, så netop den ønskede virkning nås. Denne bog beskæftiger sig med disse integrerede kredse som byggesten i kredsløb, hvis virkemåde forklares efter en kort introduktion af de forskellige grund-elementer. På denne måde eksperimenteres igennem del-kredsløb, der anvendes i logiske netværk - for eksempel i måleinstrumenter, moderne forbruger-elektronik og datamater. Hvorfor grund-elementerne er sammensat og kombineret på den givne måde, interesserer denne bog sig ikke for. Skulle læseren efter læsningen have lyst til at få opklaret også dette spørgsmål, kan en populær introduktion til selve den beregningsmæssige logiske teknik findes i Clausen-bogen: Digital-teknik. Heri findes også anvisning på det værktøj og den monteringsteknik, som er nødvendig at benytte ved større netværk. Kredsløbene i denne bog er dog ikke større, end at de vil kunne monteres på et af de mange universal-printkort, som findes i handelen. Niels Dreijer

7 Logiske integrerede kredse fylder ikke ret meget - her er fire sammenlignet med et almindeligt 4,5 volt lommebatteri, der kan benyttes som strømforsyning.

8 Logiske kredse I det følgende er beskrevet de logiske kredse, som er benyttet i denne bog. Kredsene stammer alle fra den internationalt anerkendte standardserie, 7400-serien. Der er tale om såkaldte TTL-kredse. Indenfor logiske kredse opdeles alle signaler i to kategorier, nemlig høje signaler eller lave signaler. TTL-kredsene opfatter spændinger under 0,8 volt som lave signaler og spændinger over 2,0 volt opfattes som høje signaler. Generelt underforstås, at man arbejder med såkaldt positiv logik, hvis ikke andet er fremhævet. I positiv logik forkorter man lavt signal med tallet 0, og højt signal symboliseres tilsvarende med tallet 1. De logiske kredse i denne serie skal alle forsynes med en forsyningsspænding på 5 volt. I langt de fleste tilfælde kan man dog godt snyde lidt og anvende et 4,5 volt batteri som strømforsyning. Det er for eksempel tilfældet overalt i denne bogs konstruktioner. Spændingsforsyningen tegnes som reglen ikke ind på koblings-diagrammet, der viser hvorledes de logiske kredse er forbundet. Den er underforstået overalt. Indgangsspændingen på de signalledninger, som kan ses på selve diagrammet, må ikke overstige 5,5 volt. Dette krav er automatisk opfyldt i de viste konstruktioner, hvor der ikke er nogen direkte forbindelse fra ydre spændinger til de logiske kredse. I en logisk kreds kan der være mange funktioner. De logiske kredse, der er benyttet i denne bog, er næsten alle gate- eller port-kredse. Gate er det engelske ord for (logisk) port. I disse kredse er der flere gates af samme type. Der findes andre logiske kredse, hvor der er flere forskellige slags gates og andre grund-elementer, som er forbundet med indre ledninger. I TTL-kredse er det begrænset, hvor mange funktioner der kan bygges ind

9 8 Logiske kredse i et integreret kredsløb. Derimod kan der i de såkaldte CMOS-kredse findes alle elektroniske funktioner for et helt apparat i samme integrerede kreds. Et eksempel, som alle kender til, er de elektroniske armbåndsure. CMOS-kredse er i princippet opbygget af de samme logiske grund-elementer som TTL-kredse. Forskelle i forsyningsspænding, logiske niveauer og andre karakteristiske størrelser gør imidlertid, at disse kredse ikke umiddelbart passer sammen med TTL-kredse. Det må anbefales læseren i første omgang at forsøge sig med de kredse, der er beskrevet her i bogen. De er ganske billige på grund af deres udstrakte anvendelse, og meget robuste overfor elektrisk overbelastning. Overspændinger på indgangene, for høj forsyningsspænding, fejlpolarisering af batteriet og kortslutning af udgangene er typiske eksempler på overbelastning, som de robuste TTL-kredse normalt vil kunne klare. Symboler Hver enkelt logisk funktion har sit specielle symbol. På symbolet tegnes det antal indgange man har brug for til venstre. Som regel kan man ikke få gates med mere end fire indgange. Udgangen er på de viste symboler angivet til højre. Hver gate har kun én udgang. Symbol for samme type logiske element, men med et varierende antal indgange. Udgangen er tegnet til højre. Ved at kombinere de forskellige gates kan man opnå en hvilken som helst logisk funktion - også de såkaldte flip-flops, der er en form for logisk hukommelse. Forsyningsspændingen er underforstået og tegnes normalt ikke med ved symbolet, medmindre den er forskellig fra den almindeligt anvendte standard-spænding på ca. +5 volt.

10 Logiske kredse 9 Inverter En inverter er en gate, der ændrer værdien af et logisk signal til det modsatte. Samtidig virker inverteren som en forstærker, idet den belaster som én indgang, men selv er i stand til at trække 10 almindelige indgange fra sin udgang. Symbolfor en inverter. Til højre er vist forbindelser til de seks invertere i kredsen 7401 set fra oven. Sættes to invertere efter hinanden, får man blot en forstærker, der kan benyttes når mere end 10 almindelige indgange skal trækkes fra samme udgang. To invertere efter hinanden giver nemlig ikke nogen ændring af det logiske signal. Inverteren har ligesom alle andre gates en vis reaktionstid, inden virkningen af et indgangssignal eventuelt viser sig på udgangen. Den opståede forsinkelse er uden betydning for de fleste af kredsløbene i denne bog, da den er af størrelsesordenen under en milliontedel sekund. I denne bog benyttes typen Den indeholder 6 invertere, der er monteret i samme kreds, se tegningen. Terminalen plus er tilslutning til den positive pol på forsyningsspændingen - 0 er tilslutningen til den negative pol (stel). AND-gate En AND-gate svarer til den funktion, både og har i daglig tale. Oversat fra engelsk er en AND-gate da også en og-port. Alle indgangene på en AND-gate skal være 1, for at udgangen på gaten kan blive 1. Er blot én af indgangene 0, kan udgangen ikke gå på 1.

11 10 Logiske kredse Symbol for AND-gate med et varierende antal indgange. Til højre er vist forbindelser til de fire AND -gates i kredsen En praktisk AND-gate kan for eksempel have to indgange, der for nemheds skyld benævnes A og B. Udgangen er da kun lig 1, hvis både A = 1 og B = 1. En indgangstilstand som A = 0 og B = 1 giver et 0 på udgangen - det samme gør naturligvis både A = 0 og B = 0. I denne bog benyttes typen 7408, der er en AND-gate med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Andre standard AND-gate kredse kan fås - i handelen findes også typer med henholdsvis 3 og 4 indgange og 3 og 2 gates i hver kreds. NAND-gate En NAND-gate er en NOT-AND gate. Det vil i daglig tale sige en ikke både-og port. Alle indgangene på en NAND-gate skal være 1, for at udgangen på en NAND-gate kan blive 0. Er blot én af indgangene 0, er udgangen konstant lig 1. Symbol for NAND-gate med et varierende antal indgange. Til højre er vist forbindelser til de fire NAND-gates i kredsen 7400.

12 Logiske kredse 11 Får en AND-gate og en NAND-gate samme indgangssignaler, vil udgangene på de to gates altid være modsat, og det er derfor åbenlyst, at man kan erstatte en NAND-gate med en AND-gate efterfulgt af en inverter. Derfor tegnes NAND-gatens symbol som en sammentrækning af AND-gate og inverter symbolerne. Symbolet er en AND-gate med inverteringscirkel på udgangen. Inverteren var en forstærker-trekant med inverteringscirkel. I denne bog benyttes som almindelig NAND-gate type 7400, der er en NAND-gate med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Andre standard NAND-gate kredse kan fås - i handelen findes også typer med henholdsvis 3 og 4 indgange og 3 og 2 gates i hver kreds. Schmitt-trigger NAND-gate En Schmitt-trigger NAND-gate er en særlig udførelse af en almindelig NAND-gate. En Schmitt-trigger NAND-gate kan udmærket benyttes i stedet for en almindelig NAND-gate. Derimod er det omvendte som regel ikke tilfældet. Symbol for Schmitt-trigger NANDgate med to indgange. Tïl højre er vist forbindelser til de fire Schmitttrigger NAND-gates i kredsen Grunden til at Schmitt-trigger NAND-gates kan være praktiske i visse tilfælde, er at hvis en almindelig NAND-gate modtager et indgangssignal i intervallet mellem maksimumværdien for et logisk 0 (0,8 volt) og minimumværdien for et logisk 1 (2,0 volt), er det usikkert, hvilken værdi udgangen på NAND-gaten vil give. Sidder en NAND-gate et sted i et

13 12 Logiske kredse kredsløb, hvor den ikke fødes fra TTL-kredse, kan indgangen udmærket antages at ligge fast på værdier i dette interval. Den almindelige NAND-gates udgang vil derfor inden for dette interval ikke nødvendigvis være enten 0 eller 1. Udgangen vil måske ligge i det udefinerede interval fra 0,8 volt til 2,0 volt. Hele kredsløbet kan på den måde komme i en tilstand, som man absolut ingen kontrol har over. I denne bog benyttes en Schmitt-trigger NAND-gate type 74132, der indeholder NAND-gates med 2 indgange. 4 gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Denne gate vil typisk skifte til logisk 1 ved en spænding på 1,7 volt. Tilsvarende vil den typisk skifte tilbage til logisk 0 ved en spænding på 0,9 volt. Begge skift vil ske øjeblikkeligt, og udgangen på kredsen vil ikke kunne antage andre niveauer end logisk 0 og logisk 1 i modsætning til kredstypen Afstanden på 0,8 volt imellem den tærskel, hvor udgangen skifter til logisk 1, og den tærskel, hvor udgangen skifter til 0, kaldes kredsens hysterese. I praksis betyder hysteresen, at udgangen ikke vil kunne stå og skifte hurtigt mellem logisk 1 og logisk 0, når spændingen ligger lige ved tærsklen. Der er jo typisk 0,8 volt afstand til den spænding, hvor der vil blive skiftet tilbage igen, når tærsklen først er overskredet. OR-gate En OR-gate svarer til den betydning, som eller har i daglig tale. Dog er der den tilføjelse, at man ikke skelner skarpt som et enten-eller, men udmærket kan acceptere at begge indgange på en OR-gate er logisk 1. Symbol for OR-gate. Til højre er vist forbindelser til de fire OR-gates i kredsen 7432.

14 Logiske kredse 13 Er blot én af indgangene på en OR-gate logisk 1, vil den give 1 på udgangen. Det eneste tilfælde, hvor en OR-gate vil give 0 på udgangen, er når begge indgangene er logisk 0. I denne bog benyttes typen gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. NOR-gate En NOR-gate er en NOT-OR gate. Det vil i daglig tale sige en ikke-eller port. Blot én af indgangene på en NOR-gate skal være 1, for at udgangen bliver logisk 0. Kun når alle indgangene er 0, bliver udgangen 1. Symbol for NOR-gate. Til højre er vist forbindelser til de fire NORgates i kredsen Bemærk at disse afviger fra de tilsvarende i ORkredsen Da det er åbenlyst, at man kan erstatte en NOR-gate med en OR-gate efterfulgt af en inverter, tegnes NOR-gatens symbol som en sammentrækning af NOR-gate og inverter symbolerne. I denne bog benyttes som NOR-gate gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. Bemærk, at benforbindelserne afviger fra de øvrige typer, idet udgangene ikke er forbundet til de samme terminaler.

15 14 Logiske kredse Gate-kombinationer På tegningen er vist, hvorledes forskellige gates kan bygges op ved brug af andre gate-typer. Det er ikke alle de forskellige muligheder, der er vist her. Læseren kan sikkert selv finde på andre måder eller spare invertere i indgangene ved at anvende invertering af de udgange, der fødes fra. En særlig kombination af gates, som hyppigt anvendes uden dog at svare til nogen af de andre gate-typer, er exclusive-or gaten. Otte eksempler på gate-kombinationer, der kan erstatte henholdsvis OR-, NOR-, AND- og NAND-gates. Exclusive-OR gate I modsætning til den almindelige OR-gate svarer exclusive-or gaten fuldkommen til den almindelige opfattelse af ordet eller i betydningen enten-eller. Her skal altså mindst én og højst én af de to indgange være logisk 1, for at udgangen bliver logisk 1.

16 Logiske kredse 15 Symbol for exclusive- OR gate. Til højre er vist forbindelser til de fire exclusive- OR gates i kredsen Er ingen eller begge indgange på en exclusive-or gate logisk 0, vil udgangen fra exclusive-or gaten være 0. Sagt på en anden måde: Udgangen bliver 1, når der er forskelligt logisk signal på de to indgange. I denne bog benyttes exclusive-or gate typen gates er monteret i samme kreds som vist på tegningen. En exclusive-or gate kan også fremstilles ved kombination af AND-gates, OR-gates og invertere. To eksempler på gate-kombinationer, der kan erstatte en exclusive-or gate.

17 Hjælpekredsløb For at få en digital opstilling med logiske kredse til at virke, kan man have behov for en række enkle elektroniske kredsløb. Her er kun beskrevet, hvorledes disse hjælpekredsløb kan opbygges med størst mulig anvendelse af de integrerede kredse, der kaldes operationsforstærkere. Ved anvendelse af denne type integrerede kredse bliver arbejdet med at opbygge kredsløbene meget enkelt, og der skal kun benyttes ganske få komponenter til hjælpekredsløbene. I visse tilfælde er man dog stadig nødt til at benytte diskrete komponenter som modstande, kondensatorer og dioder i en opstilling. Modstande modarbejder den elektriske strøm på samme måde, uanset om Forskellige praktiske komponenter til hjælpekredsløb som modstande, kondensatorer, dioder og operationsforstærkere kan for eksempel se ud som her.

18 Hjælpekredsløb 17 strømmen er jævnstrøm eller det er en vekselstrøm, der skifter retning med en eller anden frekvens (antal gange i sekundet). Kondensatorer modarbejder den elektriske strøm afhængig af frekvensen. Jo højere frekvens, des mindre modstand giver en bestemt kondensator overfor den elektriske strøm. Kondensatorer kan også benyttes til at oplagre elektrisk strøm, for eksempel for at udglatte en pulserendejævnspænding fra en ensretter. Dioder tillader kun den elektriske strøm at løbe den ene vej igennem sig. De benyttes blandt andet til fremstilling af ensrettere. Særlige dioder kan bringes til at udsende lys, hvis de gennemløbes af en strøm. Disse lysdioder er ofte udformet som cifferudlæsninger, der kan vise tallene 0-9. Hjælpekredsløb til digitale kredse har deres største betydning i forbindelse med spændingsforsyning af kredsene, undertrykkelse af støj på de logiske signaler og sammenkobling af en digital TTL-opstilling med ydre kredsløb af anden type. Komponentsymboler for modstand (R), kondensator (C) og diode (D). C1 er en normal kondensator, C2 en elektrolyt kondensator. Batteriforsyning Et almindeligt fladt 4,5 volt lommelygtebatteri kan udmærket anvendes som spændingsforsyning til de her benyttede TTL-kredse. Det går i reglen an at tilslutte et frisk batteri uden videre, og benytte det som forsyning, hvis ledningerne til kredsene er korte. Efterhånden som batteriet aflades, stiger batteriets indre modstand mod at afgive strøm. Dette kan føre til ustabilitet og forstyrrelser af de logiske kredse, selvom batteriet egentlig ikke er udslidt. Afkobling af forsyningsspænding fra et batteri. Stykliste: B1 batteri 4,5 volt IEC 3R12, C1 100 nf foliekondensator; C2 100 µf 16 volt elektrolytkondensatorer.

19 18 Hjælpekredsløb Almindeligvis vil man derfor foretrække at supplere batteriet med to kondensatorer umiddelbart ved de integrerede kredse. Herved tillades også brug af lange ledninger fra batteri til opstilling. Den ene kondensator skal være en 100 nf (nano-farad) kondensator direkte mellem plus og minus (stel). Denne kondensators tilledninger kan forbindes vilkårligt. Den anden kondensator skal være en 100 µf (mikro-farad) elektrolytkondensator med mindst 16 volt mærkespænding. Denne kondensator kan kun tåle spænding med en bestemt polaritet. Plus-terminalen på kondensatoren skal derfor forbindes til plus, og minus-terminalen til minus (stel). Hvor intet andet er opgivet, kan en 6,3 volt type benyttes til denne bogs konstruktioner. Anvendes der en metalkasse til indbygning af de logiske kredse, bør kassen også forbindes til stel. Netdrift Skal der forsynes mange kredse, holder et lommelygtebatteri kun kort. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at en gennemsnits-kreds bruger en strøm på ca. 40 ma (milli-ampere - tusindedele af ampere). Rene gate-kredse kræver dog kun ca. 10 ma. Der skal derfor ikke ret mange kredse til, før det vil kunne svare sig at bygge en enkel strømforsyning. Den viste strømforsyning vil kunne trække mindst en snes TTL-kredse ved en konstant forsyningsspænding på +5 volt. De gode specifikationer er opnået ved brug af en særlig integreret kreds, der kaldes en spændingsregulator. Denne kreds evner både at holde spændingen konstant og at sikre netdelen imod kortslutning eller overbelastning af udgangsbøsningerne. Samtidig er den anvendte type spændingsregulator sikret mod for dårlig køling. Ønsker man at kunne belaste regulatoren maksimalt, skal den skrues fast direkte på apparatstel, hvis kassen er af aluminium. I modsat fald skal anvendes en frit anbragt køleplade med en termisk modstand på højst 5 ºC/W (grader celsius pr. watt). Transformatoren, der skal have en spænding på 7-10 volt ved mindst 1 ampere (standardtypen 12 volt 1,2 ampere kan også anvendes), skal

20 Hjælpekredsløb 19 Diagram over strømforsyning til drift af TTL-kredse. Stykliste: C µf 40 volt elektrolytkondensator, C2 100 nf foliekondensator, G1 ensretterbro B40C2200, IC1 spændingsregulator 7805, S1 sikring 630 ma flink, O1 topolet netafbryder, T1 transformator 12 volt 1,2 ampere. Benforbindelser på 7805-kredse monteret i henholdsvis metalhus TO-3 og plast hus TO-220. Set fra oven. være forsynet med en flink sikring i den ene net-tilledning som vist. Netledningen skal også være trækaflastet, hvorimod der intet er i vejen for at undvære den dobbelte netafbryder. Den praktiske opbygning er enkel. Spændingsregulatoren monteres direkte i kontakt med chassis, eventuelt via en køleplade. Derved får hele opstillingen automatisk lagt minus til stel. Ensretteren monteres på en loddebuk eller eventuelt et særligt printkort sammen med elektrolytkondensatoren. Ensretteren bør være type B40C2200 eller tilsvarende. Elektrolytkondensatoren skal være mindst på 1000 µf med 25 volt mærkespænding. Kondensatoren på 100 nf kan eventuelt udelades, hvis man husker at montere en eller flere lignende kondensatorer på hvert printkort med logiske kredse, der forsynes fra netdelen. Ensretteren er en blok, der tilsluttes til transformatorens lavspændingsside som vist på diagrammet med terminalerne mærket med vekselspændingstegn (~). Plus- og minus-terminalerne forbindes til de tilsvarende terminaler på elektrolytkondensatoren og den tilsluttes regulatoren efter nummereringen. Kondensatoren på 100 nf kan vendes vilkårligt. I øvrigt gælder samme kommentarer som ved batteriforsyning ved brug af lange ledninger fra netdel til kredse. Bruger man mindre end 0,1 ampere pr. spændingsregulator-flere kan kobles til plus-terminalen på ensretterbroen - kan hver regulator place-

21 20 Hjælpekredsløb res direkte på et eventuelt printkort uden særlig køling. Skulle man komme til at trække større strøm, end regulatoren er kølet til, sker der ikke andet, end at forsyningsspændingen fra den pågældende regulator falder ud. Efter afkøling er regulatoren fuldt arbejdsdygtig igen. Forstærkere En forstærker kan opbygges ved hjælp af en integreret kreds, der kaldes en operationsforstærker. Denne forstærker er kendetegnet ved at have en tilnærmet uendelig bøj forstærkning, som indstilles til en endelig værdi ved hjælp af modstande. Den type forstærker, der skal benyttes her, kaldes for en differential-forstærker. Den forstærker spændingsforskelle mellem to spændinger, og giver den forstærkede spændingsforskel ud på sine udgangsterminaler. Diagram over operationsforstærker i differential-kobling. Til højre er vist benforbindelser til den integrerede kreds µa ben 7 er den positiveforsyningsspænding og ben 4 er den negative forsyningsspænding i forhold til stel. Eksempel på modstandsværdier ved 10 ganges forstærkning: R1 begge 1 ks, R2 begge 10 ks. Kaldes spændingen på den ene indgang U+ og spændingen på den anden indgang U-, bliver spændingen Uud på udgangen angivet ved dette udtryk. R2 Uud = (U+ - U-) x R1 Er modstanden R2 uendelig stor (ikke indsat) og modstanden R1 nul (erstattet med kortslutning), bliver den forstærkede spændingsforskel i princippet uendelig stor. Det gælder, ligegyldigt hvor lille spændingsforskellen faktisk er.

22 Hjælpekredsløb 21 Selvom det ikke helt gælder i praksis, da udgangsspændingen ikke kan overstige forsyningsspændingen, får man på denne måde en indikering af spændingsforskellens fortegn - altså hvilken spænding, der er størst. Bemærk, at man heller ikke på operationsforstærkere anfører forsyningsspænding i diagrammer, som alene viser virkemåden. Operationsforstærkere skal normalt have to forsyningsspændinger, nemlig en positiv og en negativ forsyningsspænding ud fra 0 (stel) af nærmere defineret størrelse. Ved drift af operationsforstærkere kan man derfor som regel ikke klare sig med den strømforsyning, der driver de logiske kredse. De konstruktioner her i bogen, hvor der indgår operationsforstærkere, kan drives af to styk 4,5 volt batterier med separate afkoblinger som forbindes i serie til at give ± 4,5 volt ud fra et fælles midtpunkt. Der kan også benyttes en lidt udvidet modificeret netdel. Ved hjælp af en differentialforstærker-kobling med IC2, som undersøger om spændingen fra den negative forsyning på udgangen (ben 6) er lig den positive Diagram over strømforsyning til drift af TTL-kredse og operationsforstærkere. Stykliste: R1 1 ks modstand, R2 1 ks modstand, C µf 40 volt elektrolytkondensator, C2 100 nf foliekondensator, C µf elektrolytkondensator, C4 100 nf foliekondensator, G1 ensretterbro B40C2200, IC1 spændingsregulator 7805, IC2 operationsforstærker µa 741, S1 sikring 630 ma flink, O1 to-polet netafbryder, T1 transformator volt 1,2 ampere.

23 22 Hjælpekredsløb forsyningsspænding, opnås en forsyning på ± 5 volt stabiliseret ved hjælp af yderligere nogle få ændringer ved ensretteren. Fra den negative forsyningsspænding kan dog højst trækkes ca. 15 ma. RC-led Et RC-led er en kombination af en modstand og en kondensator. Koblet som vist, kaldes kombinationen et lavpasfilter. Virkningen er, at høje frekvenser dæmpes. Hvad der er høje frekvenser i denne forbindelse afhænger af komponentværdierne for modstanden og kondensatoren. Støj er ofte meget hurtige ændringer overlejret et signal, der ændrer sig langsomt. Hurtige ændringer svarer til høj frekvens. Føres et støjfyldt signal gennem et passende dimensioneret lavpasfilter (RC-led), kan man derved opnå at rense signalet for en del af støjen. Opbygning af RC lavpas-led. Stykliste: R1 330 S modstand, C1 i farad = tidskonstant i sekunder : 330 S.

24 Grundkredsløb Ligesom der er hjælpekredsløb, som er nødvendige for at få et i øvrigt digitalt kredsløb til at fungere, er der også en række grundkredsløb, som benyttes i mange digitale kredsløb. De kredsløb, som er valgt til dette kapitel, vil man hyppigt få brug for, hvis man selv eksperimenterer lidt med logiske kredse. Da de er ganske lette at lave, kan det anbefales læseren at prøve at fremstille dem i praksis og afprøve deres virkemåde. Firkantgenerator En firkantgenerator er en elektronisk opstilling, hvis udgangssignal er en firkantet spænding. Med en Schmitt-trigger NAND-gate kan der opbygges en enkel firkantgenerator, hvis udgangsspænding skifter uafbrudt mellem 0 og 1. Et hurtigt skift mellem 0 og 1 eller 1 og 0 svarer til et stort indhold af høje frekvenser. Det er netop karakteristisk for TTL-kredse, at de skifter meget hurtigt og kan følge med til høje frekvenser. Firkant-generator med Schmitt-trigger NAND-gate. Stykliste: R1 330 S modstand, C1 100 nf foliekondensator. Ved at føde udgangssignalet fra en NAND-gate med begge indgange koblet sammen som en inverter tilbage til indgangen, kan man opnå, at gaten vil stå og skifte hurtigt frem og tilbage mellem 0 og 1 med en hyppighed afhængig af forsinkelsen gennem kredsen. Er udgangen på 0,

25 24 Grundkredsløb er indgangen også på 0 - og den vil da søge at bringe udgangen på 1. Når det sker, vil indgangen også være på 1 - og indgangen vil da søge at bringe udgangen på 0. Således vil forløbet gentage sig i det uendelige. Ved at indsætte et RC-led mellem udgangen og indgangen vil man kunne opnå, at udgangsfrekvenser over en vis størrelse slet ikke vil kunne ses af indgangen. Generatoren vil derfor ikke kunne svinge på så høje frekvenser. Ved en bestemt frekvens vil der imidlertid lige akkurat være signal nok tilbage ved indgangen til at udgangen kan skifte. Denne frekvens vil NAND-gaten svinge ved. Over kondensatoren vil spændingen variere efter en kurve, som kan tilnærmes ved en trekant. Den laveste spænding over kondensatoren er Schmitt-triggerens nedre tærskelspænding, den højeste spænding er Schmitt-triggerens øvre tærskelspænding. Almindelige gates kan ikke anvendes til generatoren med RC-led. Additionskredsløb Digitale logiske kredse arbejder ikke i det sædvanlige titals-system. Da der kun er to værdier at vælge imellem, nemlig logisk 0 og logisk 1, er man nødt til at arbejde med et totals-system. Overfor er opført en tabel med de almindelige tal fra 0 til 9 skrevet med binær kodning. Læg mærke til, at man går fra et tal til det nærmeste højere ved at lægge 1 til. Man tæller altså på nøjagtig samme måde som i titals-systemet, men må allerede ved få en mente, da 1 er det højeste tal, man kan skrive med et enkelt ciffer i totals-systemet. For at skrive 2 må man benytte mente og et nul, altså det binære tal 10. Eksempel på et primitivt additionskredsløb, der ikke tager hensyn til en eventuel indgående mente i sine beregninger.

26 Grundkredsløb 25 Decimaltal Binærtal Med den såkaldte binært kodede decimalrepræsentation (BCD), erstatter man ganske enkelt hvert af tallene fra 0-9 med den gruppe på fire cifre, der svarer til tallet decimalt. Er der ikke fire cifre, fyldes op foran med nuller. Tallet 78 decimalt skrives derfor i BCD-kode. Et kredsløb, der er i stand til at lægge to éncifrede binærtal sammen, kaldes en adder. Er man ikke interesseret i menten, er en exclusive-or gate en adder. Kaldes dens to indgange A og B, får man nemlig denne tabel: Ciffer A Ciffer B Resultat Ved at bygge lidt ud på exclusive-or gaten, kan man også lægge tallene sammen, så man får en mente. En såkaldt full-adder har ud over de viste gates blandt andet ekstra AND-gates, så den kan tage en menteoverførsel med i sin beregning.

27 26 Grundkredsløb Flip-flop En flip-flop er en slags elektronisk hukommelse. Flip-flops kaldes også for bistabile multivibratorer. Dette navn hentyder til, at en flip-flop har to stabile stillinger. En flip-flop kan blive stående i begge disse stillinger efter den påvirkning, som har sat den i denne stilling. Der skal en ny påvirkning til for at få den tilbage i sin anden stilling. Der findes mange forskellige typer flip-flops. De kan allesammen bygges op ved hjælp af logiske gates. Den enkleste opbygning har den såkaldte SR flip-flop. Den kan fremstilles ved hjælp af to gates, for eksempel NOR-gates som vist på tegningen. To eksempler på en SR flip-flop opbygget med henholdsvis NOR- og NANDgates. Bemærk, at indgangene til en SR flip-flop med NAND-gates skal forsynes med invertere, hvis man ikke allerede har et inverteret signal til rådighed. SR flip-flop er en forkortelse for set-reset flip-flop. Et logisk 1 på set-indgangen S vil sætte den bistabile multivibrator, så udgangen Q går på logisk 1. Den anden udgang Q (stregen over Q betyder, at værdien af Q inverteres) går samtidig på 0. Udgangen Q vil derefter være logisk 1, til der påtrykkes et logisk 1 på reset-indgang R. Når dette sker, vil udgangen Q være på logisk 0. Den inverterede udgang Q vil da naturligvis gå modsat på logisk 1.

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

DGMF tog elektronik kompendium:

DGMF tog elektronik kompendium: Del 1 Side 1 af 16 DGMF tog elektronik kompendium: Del 1: Skrevet af og redigeret af: Ulf Høj DGMF 2008 Del 1 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord:... 3 Kondensator buffering:...

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere