Fysik-pensum for 1999x på Aalborghus Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysik-pensum for 1999x på Aalborghus Gymnasium"

Transkript

1 Fysik-pensum for 1999x på Aalborghus Gymnasium 290-SH 4. marts 2001 Indhold 1 Eksamensopgivelser Arbejde og energi Bohrs atommodel og det elektromagnetiske spektrum Lys og bølger Eksperimentelt projekt fra 2.g Elektriske kredsløb Halvlederkomponenter og computere Kerneprocesser og stråling Mekanik Stof og energi Vejret, tryk, volumen og temperatur Verdensbilledet Læsepensum Undervisningsmaterialer Forløb Energi Elektricitet Gaslovene Materialefysik Computerens fysik Atomer Vejret Lys og atomer Lyd og bølger Mekanik og Arbejde og Energi Oldtidens og den moderne kosmologis verdensbillede Om brug af IT i 1999x Perspektiver Computerens fysik Vejret Oldtidens og den moderne kosmologis verdensbillede

2 3 Eksperimentelt arbejde Rapporter Eksperimentelt forløb i 1.g Eksperimentelt projekt i 2.g Journaløvelser Eksamensopgivelser 1.1 Arbejde og energi Varmeteoriens 1. hovedsætning, gassers arbejde, mekanisk energi. Rapporten Retlinet bevægelse for et lod i tyngdefeltet og i en fjeder. Journaløvelsen Coulombs gnidningslov. Orbit 1, , Orbit 2, 285, ø, , ss. 1.2 Bohrs atommodel og det elektromagnetiske spektrum Partikel/bølge dualitet, Bohrs postulater, hydrogenatomet, hydrogenspektret, større atomer, spektre, røntgenstråling. Rapporten Bestemmelse af et stof ud fra dets linjespektrum Orbit 2, ss. 91, , ø. 14 ss. 1.3 Lys og bølger Dobbeltspalten, brydningsloven, optisk gitter, bølgetyper, stående bølger, dopplereffekt. Rapporten Måling af sporafstanden på en cd med laser og lineal. Journaløvelserne Dobbeltspalten, Lysets brydning gennem et kar med vand. Orbit 2, ss , 87 89, 91 97, (8e). 15 ss. 1.4 Eksperimentelt projekt fra 2.g Emner er endnu ikke fastlagt. Der er planlagt 11 emner til eksamen således at elever hvis projekt ikke egner sig til eksamen, kan fravælge det som eksamensemne. Med til emnet hører rapporten, eventuel litteratur eleverne selv har fundet, og relevante sider fra læsepensum. De elever der opgiver det eksperimentelle projekt, opgiver ikke Arbejde og energi. 1.5 Elektriske kredsløb Elektrisk effekt, resistans, Ohms lov (Ohms 1. lov), seriekobling, parallelkobling, Joules lov, udvidelse af Ohms lov (Ohms 2. lov), resistivitet. Rapporten Et elements konstanter. Journaløvelserne Kobling af resistorer, Mennesker og strøm. Orbit 1, ss , , 108, , HFI-relæ m.m. 14 ss. 2

3 1.6 Halvlederkomponenter og computere Halvledere, dioden og transistoren, gates, NOT-, AND-, NAND- og NOR-gates, additionsmaskine, datamaskinens historie. Rapporten Den spændingsstyrede transistor. Journaløvelserne Opbygning af en AND-gate, Half and full adder Orbit 1, ss , Computerens Fysik, ss , 56 57, Orbit 1, ss ø 19 ss. Dette forløb er planlagt med perspektivet Anvendelse af fysikkens resultater og metoder inden for teknik, jf. s Kerneprocesser og stråling α-, β- og γ-henfald, henfaldets tilfældige natur, halveringstid, aktivitet, strålings helbredsvirkninger, absorption af α-, β- og γ-stråling. Rapporten Halveringstykkelse for γ-stråling. Journaløvelsen Henfald af Ba. Orbit 2, ss. 25, 28 29, 31, 38 41, 43, 48 49, 51 n 53, 61 n ss. 1.8 Mekanik Stedfunktion, hastighed, acceleration, kraftbegrebet. Newtons love, Coulombs gnidningslov. Rapporten Retlinet bevægelse for et lod i tyngdefeltet og i en fjeder. Journaløvelserne Newtons 2. lov på luftpudebænk, Coulombs gnidningslov. Retlinet bevægelse, ss. 1 3 (indtil 3.2). Orbit 2, ss ø, 248, 250, 252, , 261 n 63, ss. 1.9 Stof og energi Energiomdannelser, effekt, indre energi og varme, varmekapacitet, specifik varmekapacitet, energibevarelse, tilstandsformer, nyttevirkning. Rapporterne Måling af metallers varmekapacitet og massefylde, Is smeltevarme. Journaløvelsen Bestemmelse af en rødglødende møtriks temperatur. Orbit 1, ss , 43 45, 47 49, 51, 53 54, ss Vejret, tryk, volumen og temperatur Fysiske størrelser til at beskrive en gas, gasligninger, Boyle-Mariottes lov, Gay- Lussacs lov, Charles lov, højtryk og lavtryk, luftfugtighed, nedbør, opstigende luft, dansk sommervejr, en gas arbejde på omgivelserne. Rapporten Gaslovene I og II. Gaslovene, ss. 2 5 (indtil 2.4) Orbit 1, ss ø, , 217, 219, , ss. Dette forløb er planlagt med perspektivet Anvendelse af fysik inden for området geofysik, jf. s. 9. 3

4 1.11 Verdensbilledet Aristoteles verdensbillede, andre teorier fra oldtiden, Newtons samling af kræfterne, Big Bang, universets stof og struktur, Hubblekonstanten, dopplereffekten og baggrundsstrålingen. Journaløvelserne Centripetalkraft i cirkelbevægelsen, Årstidslinjen i Santa Maria degli Angeli. Verdensbilledet, de pågældende afsnit ss. Dette forløb er planlagt med perspektivet Elementer af fysikkens verdensbillede og indsigt i hvordan fysikkens beskrivelser af fænomener i naturen bidrager til en dybere forståelse af omverden, jf. s. 9. Eksamenspensum i alt: 144 ss. 1 Sidetal indføres når kompendiet er færdigskrevet. 4

5 2 Læsepensum 2.1 Undervisningsmaterialer Absorption af γ-stråling SH: Note om teorien bag absorption af γ-stråling og den matematiske beskrivelse heraf, Aalborghus Alle tiders Geografi Karsten Duus m.fl.: Alle tiders Geografi, Geografforlaget 2000, ss Archimedes lov SH: Archimedes lov, Aalborghus Computerens Fysik Lisbeth Dragsted m.fl.: Computerens Fysik, F&K Forlaget, ss , 54 57, Databogen Databog i fysik og kemi, 5. udgave, F&K-forlaget. Gaslovene SH: Gaslovene, Aalborghus HFI-relæ m.m. Note om HFI-relæ og afsnit fra Medicinsk Biofysik om patientsikkerhed. Opbygning af kredsløb, spændingsdeleren SH: Opbygning af kredsløbet s. 20 i CF og Spændingsdeleren, Aalborghus Orbit 1 Morten Brydensholt m.fl.: Orbit 1, 2. udgave incl. cd. Systime Orbit 2 Tommy Gjøe m.fl.: Orbit 2, Systime Radon Uffe Korsbech: Radon. En ny helse-risiko?, i: Naturens Verden 1989, ss Retlinet bevægelse SH: Retlinet bevægelses sted, hastighed og acceleration, Aalborghus Santa Maria degli Angeli SH: Note om årstidslinjen i gulvet i Santa Maria degli Angeli i Rom, Aalborghus Tilstandsdiagram SH: Tilstandsdiagram for H 2 O, Aalborghus Verdensbilledet SH: Oldtidens og den moderne kosmologis verdensbillede kontinuitet og sprængte rammer, Aalborghus

6 2.2 Forløb Energi Emner var effekt, varmekapacitet, energibevarelse, tilstandsformer og nyttevirkning. Dette forløb var samtidig et introducerende forløb hvor vi lagde vægt på fysiske størrelser og enheder, og klassen fik en del forsøg (både journal- og rapportforsøg); vejledning i hvordan en rapport affattes stod centralt i dette arbejde. Af Kernestoffet dækker dette emne Varmelæren (bortset fra idealgasligningen) og effekt. Beregninger med regneark blev inddraget specielt til øvelsen Måling af is smeltevarme. Orbit 1, ss , 43 45, 47 49, 51, 53 54, ss Elektricitet Strømstyrke, Kirchhoffs 1. lov, spændingsforskel, elektrisk effekt, resistans, Ohms 1. lov, serie- og parallelforbindelser, Joules lov, strømkilder, termoelement, Ohms 2. lov, potential, vekselstrøm, kroppens elektriske system og el-sikkerhed. Dette forløb udfoldede nogle af emnerne og metoderne fra det første forløb på et mere krævende stof. Af Kernestoffet dækkes effekt og Elektriske kredsløb bortset fra ikke-lineære komponenter. Orbit 1, ss , 90 96, , 106, , , 119, , 133 og HFIrelæ m.m. 35 ss Gaslovene Tryk, idealgasligningen, det absolutte nulpunkt, naturen er sammenhængende og lader sig beskrive med tal. Dette forløb var tilrettelagt så det var overvejende eksperimentelt, dvs. forsøgsresultater skulle danne grundlag for (næsten) alle konklusionerne; der blev hovedsageligt arbejdet i grupper. Alle resultater blev samlet i en lang dobbeltrapport Gaslovene I og II. Af Kernestoffet dækkes idealgasligningen og tryk. Datafangst med handylogger har været brugt specielt hertil, og regneark blev inddraget specielt til at tegne grafer. Orbit 1, ss , og kompendiet Gaslovene. 11 ss Materialefysik Resistivitet, ledere, isolatorer, resistans temperaturafhængighed, halvledere, dioden og transistoren. Dette forløb udvider dækningen af Elektriske kredsløb så kredsløb med ikkelineære komponenter er omfattet. Orbit 1, ss , , , ss Computerens fysik Fra papyrus til Internet og Datamaskinens historie, transistoren, logiske kredsløb, gates, binære tal, half og full adder, computerens opbygning. Dette emne gennemførtes også med stor vægt på gruppearbejde om enkle eksperimenter, især kredsløb som eleverne selv loddede sammen. 6

7 Forløbet udvider dækningen af elektriske kredsløb med ikke-lineære komponenter. Orbit 1, ss , , Computerens Fysik, ss , 54 57, 82 85, og Opbygning af kredsløb, spændingsdeleren. 37 ss Atomer Atomkerner, grundstoffer og isotoper, atomkerners opbygning, kernekort, radioaktive henfald, GM-rør, α-henfald, β-henfald, positronstråling, γ-henfald, henfaldets tilfældige natur, halveringstid, aktivitet, bestemmelse af alder, stråling og liv, dosis, strålings helbredsvirkninger, beskyttelse mod stråling, absorption af stråling. Af Kernestoffet dækkes Atomers og atomkerners bestanddele. Radioaktive henfald, henfaldsloven, eksempler på kernereaktioner. Ioniserende stråling og dosis. Orbit 2, ss. 11, 14, 16 18, 20 23, ø, 28 29, 31 32, 38 41, ø, 48 49, 51 n 54, 56 57, 59 60, 61 n 63, ss Vejret Atmosfærens opbygning, energiforholdene i atmosfæren, vindhastighed, temperatur, tryk, højtryk og lavtryk, luftens densitet, varmeteoriens første hovedsætning, gassers arbejde, Archimedes lov, luftfugtighed, nedbør, trykvariationer, vejrliget. Af Kernestoffet dækkes opdrift og Varmelærens begreber uddybes. Dette forløb blev gennemført i samarbejde med geografi. Som afslutning skrev alle i grupper en geografirapport hvortil det var et krav at dele af stoffet til den skulle findes på Internet. Denne rapport blev også rettet af SH som en fysikaflevering. Der blev skrevet disse geografirapporter: El Niño (Mikkel, Jesper og Jens) Temperaturforskelle i Afrika (Ditte, Lise B. og Lena) En vejrmelding fra Danmark (Julie J., Simon og Tharsan) Vejret (Rikke T., Jacob og Kasper) El Niño/Southern Oscillation (Nikolaj, Mads og Thomas) Nedbør og Skyer (Rikke O., Vivi og Lise A.) Tropiske cykloner (Janica, Helena og Julie H.) Dyrkningsmuligheder i de forskellige klimazoner og plantebælter (Mette, Martin og Annie) Alle tiders Geografi, ss , Orbit 1, ss. 190, ø, , , 202, ø, , , Archimedes lov, Tilstandsdiagram for H 2 O.50 ss. 7

8 2.2.8 Lys og atomer Reflektion og brydning, optik, lysets bølgemodel, interferens, dobbeltspalten, brydningsloven, optisk gitter, partikel/bølge-dualitet, Bohrs atommodel, hydrogenatomet og dets spektrum, større atomer, spektre, det elektromagnetiske spektrum, røntgenstråling. Under forløbet arbejdede vi særligt med partikel/bølge-fortolkningen af lys. Af Kernestoffet dækkes bølgers udbredelse og interferens, spejling, brydning og diffraktion, optisk gitter, spektre, det elektromagnetiske spektrum, emission og absorption, fotoner. Orbit 2, ss , 77 78, 79 n 80, 87 89, 91 97, 99, ø. 34 ss Lyd og bølger Bølgetyper, lyd, stående bølger, lydstyrke, dopplereffekt. Af Kernestoffet dækker dette forløb bølgers periode, frekvens, bølgelængde, hastighed og amplitude og lyd. Orbit 2, ss , , , 143, , (8e), ss Mekanik og Arbejde og Energi Bevægelse, hastighed, acceleration, bevægelse med konstant hastighed, bevægelse med konstant acceleration, Newtons love, Coulombs gnidningslov, Hookes lov, energibevarelse, fusion, mekanisk energi, arbejde, tyngdekraftens arbejde, gnidningskræfters arbejde, kinetisk energi, potentiel energi, mekanisk energi. Forløbet dækker Mekanik (bortset fra opdrift og tryk) og fusion. Orbit 2, ss ø, 248, 250, 252, , , ø, (venstre spalte), (1e), ø, , , og Retlinet bevægelse. 32 ss Oldtidens og den moderne kosmologis verdensbillede Fra myte til logos, Aristoteles verdensbillede, andre teorier fra oldtiden, Ptolemaios. (Newtons samling af kræfter og bevægelser.) Big Bang, universets stof og struktur, Hubble-konstanten, dopplereffekten, baggrundsstrålingen. Dette emne er en konklusion på det samlede forløb. Det vil uddybe tidligere behandlet kernestof om bølger, atom- og kernefysik og mekanik, og endelig vil emnerne fusion og fission blive behandlet her. Klassen har på en ekskursion til Rom brugt nogle timer i Santa Maria degli Angeli for at se, forstå og måle årstidslinjen i gulvet dér. Verdensbilledet. 20 ss. Læsepensum i alt: 294 ss Om brug af IT i 1999x Klassen var oprindelig tænkt som en IT-klasse, men da der ikke meldte sig elever nok, måtte dette forsøg opgives i sin oprindelige plan. Alligevel har klassen brugt IT mere end sædvanligt. Klassen har haft sine egne konferencer på Skolekom. Dem har vi brugt til processkrivning ved rapporter og som afleveringmåde efter gruppearbejde (alle lagde 8

9 deres besvarelser ud, SH rettede dem, og alle kunne i hele forløbet se besvarelser og rettelser). Endelig har konferencer og e-post været brugt på den måde at SH har besvaret alle faglige spørgsmål inden for normalt 12 timer. SMS-kommunikation har været integreret i brugen af Skolekom så eleverne fik korte oplysninger om at opgaver var rettet, at der var lagt nye materialer ud, at timer var flyttet osv. Undervisningsplaner og meget materiale til undervisningen har været tilgængeligt på Det var planen at lære alle interesserede elever at bruge L A TEX, men tidspres grundet en konstituering som rektor under rektors sygdom hindrede at disse kurser (frivillige studiekredstimer) fik det planlagte omfang. Omtrent otte elever afleverer dog nu i L A TEX. 2.3 Perspektiver Computerens fysik Dette forløb var tilrettelagt således at det viste hvordan fysikkens resultater og metoder anvendes inden for teknik. Konkret hvordan halvlederteknologi har muliggjort driftsikre logiske kredsløb og elektronisk hukommelse. Forløbet har endvidere behandlet hvordan mediet for den europæiske skriftkultur har udviklet sig fra orale teknikker over håndskrifter til bøger der nu også kan fås på elektronisk form. Det eksperimentelle arbejde prøvede vi at sætte ind i denne sammenhæng ved at vise hvordan meget enkle kredsløb har evnen til at foretage de abstrakte logiske operationer der er grundlaget for informationsteknologien Vejret Dette forløb viste hvordan fysikkens beskrivelse af fænomener som varmelære, tryk, temperatur, mættede dampes tryk, gassers densitet og opdrift har umiddelbar betydning for geografi-fagets beskrivelse af meteorologiske fænomener. Som omtalt ovenfor er emnet behandlet i samarbejde med klassens geografilærer Oldtidens og den moderne kosmologis verdensbillede Dette forløb er tilrettelagt med perspektivet fysikkens verdensbillede og hvordan fysikkens beskrivelse bidrager til en dybere forståelse af omverdenen. Det tematiserer hvordan de joniske naturfilosoffer frigjorde naturbeskrivelsen af den arkaiske tids myter så man brugte naturen selv til at beskrive naturen. Aristoteles verdensbillede kontrasteres med Archimedes rent matematiske metode som blev grundlaget for den europæiske naturvidenskab. Denne metode overtager Newton idet han ikke spørger hvad tyngdekraften er (det spørgsmål som hele tiden hæmmede Descartes filosofi), men blot opstiller matematisk formulerede love for dens effekter (denne metode har også i det små været tematiseret i forløbet med Gaslovene). Ved at arbejde videre ad samme spor, suppleret med ny teknologi, har moderne kosmologi brugt grækernes metode, men samtidig vundet en indsigt i kosmos størrelse som ville have chokeret en græsk filosof, og som også virker svimlende på os uanset tiden er Jorden som universets stabile midte en tryggere tanke end det uendelige og konstant voksende verdensrum som Big Bang satte i gang. Samtidig lægger emnet op til oldtidskundskab, som jeg måske får klassen i i 3.g. 9

10 3 Eksperimentelt arbejde 3.1 Rapporter 1. Måling af metallers varmekapacitet og massefylde. 90 minutter. 2. Is smeltevarme (med instruktion i beregninger med regneark). 90 minutter. 3. Et elements konstanter. 90 minutter. 4. Hvor meget el-energi omsætter vi hos os? (Øvelse i hjemmet). 90 minutter. 5. Gaslovene I. 135 minutter. 6. Gaslovene II (med instruktion i graftegning med regneark). 135 minutter. 7. Den spændingsstyrede transistor. 90 minutter. 8. Halveringstykkelse for γ-stråling. 90 minutter. 9. Måling af sporafstanden på en cd med laser og lineal (brug af linealen og cd en som spejlgitter). 60 minutter. 10. Bestemmelse af et stof ud fra dets linjespektrum. 60 minutter. 11. Stående bølger på snor og i et rør. 90 minutter. 12. Retlinet bevægelse for et lod i tyngdefeltet og i en fjeder. 90 minutter. 3.2 Eksperimentelt forløb i 1.g Det eksperimentelle forløb blev afviklet som en alternativ årsprøve således at eleverne efter halvanden dags eksperimentelt arbejde fik en skriftlig prøve der dækkede både 1.g s pensum generelt og deres arbejde med det eksperimentelle forløb. 405 minutter. Emner og grupper var således: Krop og arbejde 1 Litteratur: Orbit Vejledning om Hvilestofskiftet og Konditionstest. Lise Sofie Andersen Lena Signe Fjordvang Martin Ostenfeld Bundgaard Vivi Kathrine Pedersen Svingningskreds Litteratur: Vejledningen Hør bølgerne... Helena Cecilie Larsen Odder Jens Rosenville Simon Birk Tousgaard Mikrobølgeovn Litteratur: Vejledning fra Orbit og Mikrobølgeovn. 10

11 Nikolaj Vad Jesper Kammer Andresen Tharsan Sundararajah Solfanger Litteratur: Orbit , Jens Ingwersen m.fl., Kernestoffet Vejledning i Handy logger. I vil i laboratoriet få en instruktion i solfangeren. Janica Finnerup Jensen Lise Brøchner Nielsen Anne Marie Jakobsen Annie Jensen Mette Engvad Stærkind Varmluftsballon Litteratur: Orbit , Vejledning fra Orbit. Kasper Kirk Rikke Thisted Nielsen Jacob Koch Pedersen Digitalelektronik Computerens Fysik. Læs de afsnit I synes ser mest spændende ud. Mikkel Andersen Thomas Meilandt Mathiesen Mads Michael Odgaard Krop og arbejde 2 Litteratur: Orbit Vejledning om Hvilestofskiftet og Konditionstest. Julie Siim Hansen Julie Nødskov Jespersen Rikke Olsen Ditte Jaedicke Clausen 3.3 Eksperimentelt projekt i 2.g Emner er endnu ikke aftalt med eleverne. Der er afsat Samlet tid til eksperimentelt arbejde: 390 minutter minutter. 3.4 Journaløvelser Uanset at bekendtgørelsen i fysik ikke bruger begrebet journaløvelser, anfører jeg under denne overskrift forsøg hvor eleverne først har gjort noter, enten på fortrykte ark eller på egne papirer ud fra en forudgående diskussion af forsøgets sigte, og dernæst har bearbejdet disse resultater. Disse rapporter er ikke blevet rettet. Te-brygning (om energiforbrug og nyttevirkning). 11

12 Bestemmelse af en rødglødende møtriks temperatur (varmekapacitet, kalorimeterligning). Karakteristikker for resistor, glødelampe og diode. Kobling af resistorer (parallel- og serielkobling). Mennesker og strøm (hvornår mærker man vekselstrøm i fingrene?). Undersøgelse af en lille pære (resistansens afhængighed af strømstyrken). Lys-diode (gennemgangs- og spærreretning, knækspænding). Opbygning af AND-gate. Half og full adder. Afstandskvadratloven og forskellige typer strålings evne til at gennemtrænge stof. Henfald af Ba. Trykket i en vandsøjle som funktion af dybden. Lysets brydning gennem et kar med vand. Dobbeltspalten. Stående bølger i snor. Lydens hastighed i luft og træ. Newtons 2. lov på luftpudebænk. Coulombs gnidningslov. Årstidslinjen i Santa Maria degli Angeli. Centripetalkraft i cirkelbevægelse. (nyt komma) 12

Energi, bølger repetition af C stof (JR) Kernefysik herunder et eksperimentelt projekt (TG)

Energi, bølger repetition af C stof (JR) Kernefysik herunder et eksperimentelt projekt (TG) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli/august 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik C B Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 Skoleår 2015/2016 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start jan. 2014) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B Malene Kryger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik B Kristian Gårdhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B Henrik Jessen(HEJE)

Læs mere

Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling.

Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling. Husk at emner der ikke er med, kan optræde i bilag. Eksamensspørgsmål fysik B sommer 2016 2016-05-25. Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling. Regler: Antal spørgsmål:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Uddannelsescenter

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2017 Institution Uddannelse Horsens Hf & VUC Hfe Fag og niveau Fysik B (stx-bekendtgørelse) Lærer(e) Hold Lærebøger Hans Lindebjerg Legard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Fysik B Mads Hoy Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B (Fysik C-B) Janus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik 0- B Janus Juul Povlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start jan. 2013) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik 0- B Karin Hansen

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13 - jun 15

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13 - jun 15 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 13 - jun 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Fysik B Michael Lindholm Nielsen (1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Fysik B, 1c. 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Ca. 200 lektioner (inklusive øvelser og eksamen fordelt med ca. 10 lektioner pr. uge). I perioden hvor eksamensprojektopgaven udfærdiges og i perioden, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Fysik B Claus Ryberg Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2015-2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK-hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli/August 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Fysik C Klaus Olsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk Fysik/B

Læs mere

Undervisningsplan Udarbejdet af Kim Plougmann Povlsen d. 2015.01.19 Revideret af

Undervisningsplan Udarbejdet af Kim Plougmann Povlsen d. 2015.01.19 Revideret af Undervisningsplan Udarbejdet af Kim Plougmann Povlsen d. 2015.01.19 Revideret af Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016. Institution KØBENHAVN SYD HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK-hold Fysik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start Okt. 2015) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK-hold Fysik 0-B efter

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Fysik A, 2a. 2011-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Uddannelsescenter

Læs mere

Midlertidig undervisningsbeskrivelse

Midlertidig undervisningsbeskrivelse Midlertidig undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenå HTX HTX Fysik B Bo Päivinen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Fysik B Klaus Olsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse stx Fag og niveau Fysik B Lærer(e) Christian Møller Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/Hfe Fysik B august 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Fysik B Claus Ryberg Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Fysik B Mirka Smrcinova, Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B Karin Hansen 7Bfy2S14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik A (start jan. 2013) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Fysik B Claus Ryberg Nielsen

Læs mere

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Fysik A Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Bøgerne er Vejen til fysik AB1 og Vejen til fysik A2 2. udgave, som kan købes hos http://www.hax.dk/ og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse stx Fag og niveau Fysik B Lærer(e) Christian Møller Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-Juni 13/14 Herning HF og VUC Stx Fysik B Niels Kr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2013 juni 2014 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 561247 - VUC Vest, Esbjerg Stx Fysik B Mette Lillistone 15FY61E15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX Vibenhus / Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd.

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenå HTX HTX Fysik B Bo Päivinen Ullersted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Fysik B Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 2015.09.22 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Fysik A John

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Fysik B Jørgen Ebbesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Fysik C Peter Lundøer (Lu) 1f fysik C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 -juni 2016 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Tom Løgstrup (TL) Hold 2.b Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik C Ruth Bluhm 1f

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik B Pernille Postgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik A Jørgen Ebbesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Marie Kruses Skole stx Fysik B Jørgen Ebbesen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Stx Fysik B Michael Lund Christensen Hold 2.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017 - juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2009 januar 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Januar 2010 maj2011 Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016-juni 2018 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2016-2017. Institution KØBENHAVN SYD HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Fysik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2013 Institution Gymnasiet HTX Skjern 21-02-2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 (14/15)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 -juni 2017 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Fysik B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Dette eksaminationsgrundlag er tilpasset den helt enestående fysikbog: FysikABbogen 1+2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Fysik B Lene Kærgaard Jensen Fysik

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Termin juni 2016 Institution Uddannelse Horsens Hf & VUC Hfe Fag og niveau Fysik C (stx-bekendtgørelse) Lærer(e) Hold Lærebøger Hans Lindebjerg Legard FyC2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-Maj 2011 Institution Grenaa Tekniske Skole, Djurslands Erhvervsskoler Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Fysik C Jesper Sommer-Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 -juni 2016 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: aug 2010 - maj 2012

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Steffan Røn Jensen (SRJ) (August 2015 - Juni 2016) Jesper Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenå HTX HTX Fysik B Bo Päivinen Ullersted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2015-2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Fysik

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 (10/11)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Kompendium i fysik. 5. udgave - oktober 2003. Uddannelsesstyrelsen

Kompendium i fysik. 5. udgave - oktober 2003. Uddannelsesstyrelsen Kompendium i fysik 5. udgave - oktober 003 Uddannelsesstyrelsen Kompendium i fysik 5. udgave - oktober 003 Udgivet af Uddannelsesstyrelsen Redaktion Bjarning Grøn Carsten Claussen Gert Hansen Elsebeth

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold...

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold... Side 1 af 13 Side 2 af 13 Holdet A 2x FY - Undervisningsbeskrivelse Udskrevet fra : 10/5-2017 10:41 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb Stamoplysninger til brug ved prøver

Læs mere