L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli Årgang 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25"

Transkript

1 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang Nr. 3 - Juli Årgang 25 1

2 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf Næstformand Lisbeth Christiansen Slagelsevej 24, Skørpinge 4200 Slagelse Tlf Kasserer Bo Røyen Fjelstervangvej Kibæk Tlf Sekretær Anne-Mari Hartoft Firhøj 21, 2690 Karlslunde Tlf Fax Redaktør af Årets Gang Birthe Krøjgaard Vermunds Vænge 4, 5800 Nyborg Tlf Birthe Mikkelsen Østergade 35F 1. th., 8300 Odder Tlf Solveig Christiansen Herredsvejen 166 Troestrup, 9500 Hobro Tlf suppleant Lene Damkjær Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk Tlf suppleant Gerda Jensen Hylkedalvej 136, 6640 Lunderskov Tlf Vigtige informationer Landsforeningens sekretariatsa dres se er: Postbox 22, Østergade 14, 8370 Hadsten Telefontider: Torsdage kl Fredage kl Telefon Bankkonto Giro Landsforeningens kontor er lukket i juli måned. Hovedbestyrelsen kan evt. besvare spørgsmål. Landsforeningens hjemmeside findes på Landsforeningens adresse er Forsiden: Schijo Stabenow fra Berlin kom med sine dansere og lavede en flot opvisning. Årets Gang Årets Gang udkommer medio januar, april, juli og oktober. Deadline for materiale til oktober-nummeret: 1. september Sendes til Birthe Krøjgaard, Vermunds Vænge 4, 5800 Nyborg, tlf Vedhæftede filer, der ikke er skrevet i Word, bedes I venligst gemme og sende i RTF format. Når I sender meddelelser til ak ti vi tetska len de ren, bedes I venligst skrive for hvilken region, I ønsker med delelsen bragt. UDEBLIVELSE AF BLAD OG MEDLEMSREGISTRERING ring venligst til Landsforeningens sekretariat, tlf

3 Landsforeningen Dansk Senior Dans Årsberetning 2010 Det er svært at vælge de punkter, der skal med i vores årsberetning. Når jeg ser tilbage, har der været så utrolig meget i gang. Hvis der er noget, jeg kommer til at gå let hen over, vil der blive mulighed for at uddybe emnet senere. Årsmødet i januar, er en af de første aktiviteter i det nye år. Vi har i mange år holdt det i Fåborg, men flyttede det i 2009 til Torvehallerne i Vejle. Beliggenheden i nærheden af banegården gør det nemt at komme frem for dem, der gerne vil benytte den form for transport. Der inviteres 3 fra hver region, og alle regioner var repræsenteret. Vi havde aftalt med Susanne Mose, der er instruktør i linedance, at hun skulle lave en introduktions eftermiddag med enkle danse og i øvrigt fortælle om linedance. Det har været et udtalt ønske, fra flere danseledere, at vi skulle have en Cd med tilhørende beskrivelser til linedance for ældre. Den er på markedet nu, og Lisbeth har rundt i landet haft eftermiddage, hvor den er blevet lanceret. Læge Kjeld Fredens var søndagens foredragsholder, han kom med mange gode argumenter for, at kost og bevægelse er særdeles vigtigt også i den 3. alder. Det nordiske danseledertræf var en ting, der fyldte rigtig meget i årets aktiviteter. Der var inviteret 25 fra hvert forbund. Danmark havde ekstra en arbejdsgruppe på 10 og Island havde for 1. gang 2 med så vi var 137 i alt på Vildbjerg Idræts- og Kulturcenter. Rammerne var fine, og vejret var med os det var dejligt at mærke den respons, der var fra alle vore gæster. Hvert land kom med 4 danse til den fælles CD. De blev gennemgået og repeteret det blev en Cd med mange fine danse, der nu bruges ude i alle dansekredse. Som noget nyt blev der lavet siddedanse til alle melodierne, det kom der et spændende produkt ud af, men jeg ved ikke, hvor meget de bliver brugt ude i ældresektoren. Det var et stort næsten dobbelt arbejde at få lavet beskrivelser og DVD til siddedansene, og man kan diskutere, hvor egnede de forskellige dansemelodier var til siddedans. Vore øvrige sommeraktiviteter forløb planmæssigt. Der er nu 15 højskolekurser med seniordans et enkelt blev aflyst, men ellers har de været godt besøgt. Dansefritiderne og rejserne har også haft god belægning, men det kender I jo alle fra Årets Gang. I den forbindelse vil jeg gerne takke for alle de positive artikler, der er blevet skrevet og sendt ind til vores blad. Danselederkursus 1 i Ollerup og 2 og 3 i Vildbjerg blev gennemført. Men vi kunne godt ønske flere deltagere og da der efterhånden er stor mangel på danseledere rundt omkring i landet, er det dobbelt ærgerligt, at der mangler kursister. Det er virkelig et stort problem med den manglende opbakning til danselederuddannelsen. Og det 3

4 er ikke noget, bestyrelsen kan løse alene. Her må vi appellere til jer alle ude på holdene. Hvis hver danseleder gennemsøgte sit område og fandt egnede emner at få på kursus, og så efterfølgende ville opfordre vedkommende til at være medhjælper på holdet efter endt kursus, så ville der være gode udsigter for seniordansen fremover. Det er altså den eneste måde, vi får fat på ledere til alle de hold, der efterhånden mangler afløsere!! Som noget nyt blev der holdt et suppleringskursus for danseledere, der har undervist i nogle år. Det var et helt tilløbsstykke med 25 deltagere, hvad der næsten var i overkanten, hvis alle skulle have mulighed for at komme til at undervise og efterfølgende få en personlig samtale med kursusinstruktørerne. Det var Lisbeth og Solveig Chr., der havde det kursus, og der kom mange positive tilbagemeldinger på deres måde at gribe det an på. Vores fælles blad Årets gang kommer 4 gange årligt, og det synes at være et passende antal. Regionerne skal ganske vist være tidligt ude, hvis de skal have annonceret deres aktiviteter, men det ser ud til at fungere. Bett Krøjgaard er redaktør, og hun efterlyser altid stof, der er relevant for bladet. Så har vi genoptaget udsendelsen af Lederposten. Den er tænkt som et organ, hvor danseledere kan udveksle erfaring, komme med gode ideer, og i øvrigt fortælle om små og store begivenheder med relation til seniordansen. Der kan også være dansebeskrivelser, der sendes ud, hvor musikken er tilgængelig i almindelig handel. En stor tak til dem, der har sendt artikler, det håber vi, I vil fortsætte med, så vi får stof nok til en udgivelse 2 gange årligt. Kontoret i Hadsten rummer arbejdsplads for Kirsten og Kai, vores lager af CDer og andre seniordansrelaterede varer. Samtidig er det mødelokale for bestyrelsen og de forskellige udvalg, ligesom Århusregionen bruger faciliteterne til deres møder. Jeg synes det er trangt. Hele vores lager fylder meget, og når vi er 9 til bestyrelsesmøde er alle pladser besat. Der er i hvert fald ikke plads til at teste en dans eller lignende. Derfor har vi lånt et lokale på Hadsten Højskole, hvis det var nødvendigt. Men det kunne da være et ønske, at vi fik mere plads. Af fremtidige aktiviteter er det forestående ISDC i Frankrig nu d maj. Der kommer danseledere fra 14 forskellige lande 251 i alt. Hvert land kommer med 2 danse med musik til den fælles CD. Disse 28 danse er sendt til Solveig Christiansen på engelsk og tysk, og hun har så påtaget sig opgaven med at oversætte dem til dansk, så vi kan få dem på vort eget sprog, når vi skal indøve dem. Når vi i flere dage har danset og repeteret dem, er der tilbudt 4 workshops. Det er rounds, danse fra Østeuropa, franske danse med levende musik og Thai Chi instrueret af en franskmand. Var der nogen, der kaldte det en ferietur? Vel, der er indlagt en eftermiddags udflugt, hvor valget er mellem et væveri, en bon-bonfabrik, et bondegårdsmuseum, et vævemuseum og en fodtur i byen, hvor vi bor. Vi har fået tildelt 30 pladser, og alle var hurtigt besat, så det tyder på, at det er noget danseledere gerne deltager i. I juni 2011 er der landsdanseledertræf. Det er Ringkøbing og Viborg regioner, 4

5 der er vært denne gang. Da det samtidig er landsforeningens 25 års jubilæum, kan vi nok forvente, at der bliver gjort lidt ekstra ud af det. Det er danselederne, der nyder godt af det. Men vi pusler også med planer om at lave et jubilæumsarrangement for alle medlemmer i jubilæumsåret. Og så snart vi har dato og stedet, hvor det holdes, kommer det i Årets Gang. I august 2011 er vi blevet inviteret af DGI til at deltage i et danselandstræf, der skal holdes i Ebeltoft. Vi sagde straks ja til samarbejdet, fordi det er endnu en chance for at vise, hvad seniordans er. Der bliver et opvisningshold og mulighed for at deltage i workshops med seniordans. Gerda er kommet med i styregruppen, og så snart de har styr på programmet, vil det komme i bladet. Lisbeth har lovet at tage den del, der hedder workshops, men det er vist begrænset, hvad vi kan melde ud om den del endnu. erfarne dansere, men samtidig er så enkle, at de er nemme at lære for nye dansere. Solveig Christiansen og Lene Damkjær arbejder på højtryk for at få lavet et materiale med 16 danse for rollatorbrugere. Vi har vist alle oplevet, at en danser må melde fra på grund af manglende førlighed. Det er et nyt tiltag, der blev holdt kursus i sidste sommer, og det er absolut en aktivitet, der kan være til stor fornøjelse for de, der ikke mere kan følge seniordansen. Så, der er nok at arbejde med alt sammen er det med til at holde gang i seniordansen, forny den og gøre dansen tidssvarende. Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle for den positive medleven, vi mærker fra alle kanter. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til Kirsten og Kai for jeres måde at administrere kontoret og alle de gøremål der er i den forbindelse. Vi holder jo alle af vores fælles interesse og ønsker alt godt for seniordansen fremover. S.B. På dansefronten kommer der kurser i dansene fra Frankrig allerede her til efteråret. CD nr. 17 er gået i produktion, det er Eva og Solveig Chr., der har påtaget sig den opgave igen i år. Men det er en lang proces, afsløringen vil foregå ved landsledertræffet i juni 2011, og først derefter kan vi bruge den ude på holdene. I den forbindelse er der kommet ønske om en CD med mere enkle danse til glad musik. Det har vi alle brug for, hvis der skal holdes workshops i kredse, hvor man ikke i forvejen kender seniordansen. Eller hvis der kommer nye dansere på et hold, og man skal vælge danse, der er sjove både for de 5

6 20 års jubilæumsfest for seniordans 80 glade seniordansere i henholdsvis Hedensted og Løsning har afsluttet vintersæsonen og samtidig fejret 20 års jubilæum med seniordans sammen med Ingrid Therkelsen, der har været leder af seniordansen gennem alle årene. 3 dansere, der har været med helt fra start i 1990 havde således også 20 års jubilæum. Festen startede kl med seniordans i gymnastiksalen i Løsning og fortsatte derefter med spisning og hyggeligt samvær på Dagcentret. De to Centerråd i Hedensted og Løsning var arrangør af aftenen. Danseleder Ingrid Therkelsen og de tre 20 års jubilarer fra venstre Ingrid Therkelsen, Ely Pedersen, Frida Sørensen og Anna Lise Jørgensen. Seniordans kom til Danmark i 1986 og i 1990 blev det så startet op i Hedensted og Løsning med 18 på hvert hold. I sæsonen, der nu er sluttet, har der været 88 deltagere i alt. Dansen går under Ingrid Therkelsens ledelse. Seniordansen i Hørning Vi har nu været under Gymnastikforeningen i to år, og vi har begge år deltaget i forårsopvisningen med stor succes. 6 Det er en festlig dag med faneindmarch, hvor alle hold er med. Der er gymnastikopvisninger i alle aldre, der er Hip Hop og springgymnaster. Gymnastikforeningen er meget glad for at seniordanserne vil give en opvisning. Vi dansere glædede os til det, men vi havde lidt sommerfugle i maven, der er jo rigtig mange publikummer. Vores danseleder Eva Schmidt havde valgt tre danse, som vi selvføgelig havde accepteret. Vi dansede ind til Ciro derefter Radetskymarch og sluttede med Tindrende Øjne og en udmarch. Venlig hilsen Henry Gavnholt

7 Til minde om Mogens Havemann Vor kære digter og seniordanser Mogens Havemann fra Aarhus er død. Hans lune og gode humør skabte altid glæde og smil blandt os seniordansere, og hans mange finurlige og lyriske digte gav ofte anledning til undren og eftertanke. Han vil blive savnet, men de gode minder om ham lever videre i hans utallige fine digte. Mogens blev 86 år. Rune R. Thorbjørnsen Naturens under: Mel: Jeg ved en lærkerede. Jeg kikker på en himmel hold op hvor er den blå, et syn som gør mig svimmel, og svært at ku` forstå. Hvem har dog givet farver til himmel og til træer? til skovens dyr og larver og til den flotte stær? Og stjernerne og solen hvem har dog hængt dem op? de må ha` stået på stolen og knyttet deres strop! Nu hænger de deroppe og måler vores tid mon de engang vil stoppe og standse al vor flid? Og stil dig ned til havet og nyd den skønne strand og tænk hvor ubegavet vi griser vores vand! Så elsk hvad du betragter af mark og skov og strand og gør så hvad du magter at holde det i stand! 7

8 En epoke indenfor seniordans i Holstebro er slut Jytte Pedersen fra Vinderup har ønsket at holde op som leder. Jytte har været med fra seniordansens spæde start, og har udført et stort og dynamisk arbejde gennem årene som danseleder og i bestyrelsen i region Ringkøbing. Mange dansere rundt omkring i landet vil helt sikkert se tilbage på mange fornøjelige timer i selskab med hende. Danserne fra Holstebro tog afsked med Jytte ved sæsonafslutningen den 27. april. Helt lægger Jytte ikke dansen på hylden idet hun fortsætter med et hold i Vinderup. Her fra Holstebro skal lyde en stor og varm tak for årene og ønsket om god vind fremover. Seniordanserne i Holstebro Støvring Seniordansere Vi er en herlig skare at lutter danseglade seniorer, der hver torsdag danser i skolens dejlige sal. Bedre sted findes ikke, stort og lyst lokale, musikanlæg og højtalere i loftet, som vi benytter os af. For at gøre lidt reklame for vores forening, bestemte vi os for at tage kontakt til Handelsstandsforeningen i byen, om vi kunne lave en lille opvisning i 8 forbindelse med et af deres arrangementer. De var straks med på ideen og foreslog, at vi dansede ved Open by Night den 27. maj. Vi fik lov at danse ved alle 3 centre, ca. ½ time hver sted. Der var mange andre opvisninger, så publikum var der og vi blev taget meget pænt imod. Efter hver opvisning opfordrede vi publikum til at deltage og pludselig var vi dobbelt så mange til at danse. Det var en herlig oplevelse, ikke mindst når flere gav udtryk for, at det var lige noget de godt kunne tænke sig. Vi uddelte fine flyers, med omtale af vores dans til efteråret, så nu er vores håb, at gejsten er der til den tid. En opfordring: Ud på gader og stræder, så folk kan se og høre hvad Dansk Seniordans er! Det er festligt, folkeligt og fornøjeligt! Sommerhilsen fra danserne i Støvring

9 Dansestævne Sørbymagle den 17. april Det var et stort stævne med over 200 deltagere. Det er altid dejligt, når man er med til de store stævner. Man ser en masse nye mennesker, det er jo festligt at møde andre dansere. Der bliver afprøvet nye danse med større eller mindre held. Det er ikke altid lige let at forstå, hvad danselederen vil have os til at gøre, men det får smil og latter frem. Med lidt godt humør går det alt sammen meget lettere. Efter pausen med mad og drikke blev der også tid til at synge et par sange, så dansede vi videre med frisk energi. Et dejligt stævne sluttede kl , og vi kunne tage hjem med gode minder. Tak til dem som stod for stævnet. En glad og træt danser 9

10 Den gamle kro i Hovborg dannede en majdag rammen om en dag med seniordans, samvær og god mad. Man må sige, at der var mødt et talstærkt dansehold. Et sted i baggrunden hørte jeg tallet 96 personer, så danselederne kan kun være tilfredse. blev en rigtig god oplevelse denne dag, med et hold af veloplagte danseledere, der satte fut i den modne del af regionens befolkning og det tilmed på en flot og solrig dag. Ja der var stemning i Hovborg den 3. maj. Da det blev middag, oplevede vi en menu, der bestod af vel nok Jyllands største karbonader med tilhørende kartofler, ærter og gulerødder, og ikke nok med det, som dessert blev der serveret lækker hjemmelavet is med frugt. Denne dejlige middag blev samtidig serveret af et frisk personale, der stort set passede til gæsternes hårfarve, så her var der også styr på tingene. Den store sal på Hovborg Kro var fyldt til bristepunktet. Det satte nu kun de danselystne gæsters humør en tand i vejret. Det Da der efter middagen blev spillet op til dans, kunne man måske forvente lidt sløvhed blandt alle deltagere, men det skulle snart vise sig, at den gik ikke. Gerda var på stikkerne straks at Sonja havde startet musikken, og der blev ikke anledning til at sove i timen. Der var ydermere en ekstra krølle på halen, idet Inger-Margrethe fyldte 70 år, og hun havde været så frejdig at love kransekage til kaffen så hun måtte have gedeskindet op af tasken. Dette lille indslag fra et par seniordansere fra Sonja`s hold, som er med på første sæson, men ikke den sidste. 10

11 Dansens Dag i Århus d. 29. april 2010 Interessen var stor, og vi søgte om at få lov at danse i Århus Rådhushal. Vi håbede på at få en time til rådighed, men vi fik hele 2 timer, nemlig kl Forventningen var, at der ihvertfald gerne skulle komme 50 dansere. Det lykkedes over al forventning, idet vi var ca dansere, heriblandt 13 dansere fra Brønderslev, og vi havde et par fantastiske timer sammen. I vinter havde Eva indkaldt en flok danseledere for at lodde stemningen for at deltage i et arrangement på Dansens Dag, og i givet fald forslag til hvilke danse, der skulle danses. Stor tak til alle de fremmødte dansere og ikke mindst de 4 danseledere, Eva, Gitte, Inga og Rune. TAK FOR EN DEJLIG OPLEVELSE! 75 år! Hvad betyder alderen! Se nu bare Gitte, hun har tro det eller ej lige rundet de 75! Hemmeligheden må være det aktive liv, hun fører, samt hendes humør og gåpåmod. Billedet her er hele bestyrelsen hjemme hos Gitte. Efter et godt og effektivt møde gik vi til 2. halvleg, hvor vi blev budt på sild og smørrebrød med en lille en. Vi hygger os og arbejder godt sammen i bestyrelsen, og når der så følger lidt ekstra med, gør det jo dagen endnu bedre. På bestyrelsens vegne i Region Aarhus. Karen Margrethe 11

12 En særdeles livlig generalforsamling Landsforeningens generalforsamling fandt i år sted i Brønderslev Hallen, den 25. april. Der deltog 90 medlemmer. For første gang i mange år var der indkommet flere forslag til dagsordenen. Efter formandens beretning fremlagde Bo Røyen regnskabet for 2009, som gav et pænt overskud på kr Landsforeningens bestyrelse ønskede 2 bestemmelser i Landsforeningens vedtægt fjernet, da de var uaktuelle. Det drejede sig om repræsentation i Dansk Sportsdanserforbunds bestyrelse. Det blev vedtaget. Fra Sæby og Århus var der forslag om, at Regionernes vedtægter blev ændret tilbage til den ordlyd, de havde før sidste generalforsamling i Esbjerg. Dengang blev det tydeliggjort, at også forslag til nye medlemmer af regionernes bestyrelser skal indgives 14 dage før en generalforsamling. Der var et flertal for forslaget, men ikke nok til en vedtægtsændring. Fra Sæby kom et forslag om, at fraværende medlemmer til Regionernes generalforsamlinger kun kan vælges til bestyrelsen, når der foreligger et skriftligt tilsagn. Dette forslag fik også et flertal af stemmerne, men ikke nok til en vedtægtsændring. Landsforeningens store egenkapital. Landsforeningens formand, Solveig Baunsgaard, orienterede om, hvad foreningen giver af tilskud. Der er uanset prisen rift om at komme med til kurser i udlandet. Derimod kniber det med at få nye danseledere uanset prisen. Dirigenten, Morten Bruun Jacobsen, konkluderede, at debatten viste, at generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen arbejder på at få uddannet flere danseledere. To af bestyrelsens medlemmer var på valg, nemlig Lisbeth Christiansen og Bo Røyen. Begge blev genvalgt for 3 år. Suppleanterne er på valg hvert år. Bestyrelsen foreslog genvalg af Gerda Jensen og Lene Damkjær. Fra Århus var der kommet forslag om valg af Anker Thomsen. En skriftlig afstemning viste et tæt opløb, som dog resulterede i genvalg. Kontingentet for næste år blev fastsat uændret til kr. 100 for enkeltpersoner og kr. 150 for par. Derefter dansede generalforsamlingen i Hallen og siden henne på Hotel Phønix. Fra Århus kom et forslag om, at deltagelse på kurser skulle ske uden væsentlig udgift for den enkelte, samt at der i højere grad skulle gives tilskud til kurser i udlandet. Forslaget fremkom under henvisning til 12

13 Populær danseleder takker af Lige siden Seniordansens start har Rita Bitsch lagt et stort arbejde i at udbrede denne danseform både i indland og på de talrige danseferier i udlandet. Ved siden af de ugentlige undervisningstimer i Hørsholm har Rita været formand for vores region, og stiftede for mange år siden Hørsholm Seniordanserforening. Når man siger Rita siger man også Poul Henning, som vi også skylder en stor tak. Rita har nu besluttet at stoppe med at undervise og vil nu bruge tiden til alle hendes mange andre gøremål, og vi håber der bliver tid til at sidde på en bænk og nyde udsigten ud over havet. På regionens vegne takker vi dig for dit store engagement og glæder os til at se dig fremover til vores arrangementer. Lise Klint Dansefritid på Jørgensens Hotel i Horsens Jeg vil gerne sige tak for nogle dejlige dage på det flotte gamle palæ i Horsens, som nu hedder Jørgensens Hotel og har store elegant indrettede værelser og smukke dansesale. Vi følte os lidt kongelige. Birthe Mikkelsen stod for tilrettelæggelsen af arrangementet med assistance af Jytte Agerbo. Vore danseledere delte dansene, således Birthe stod for undervisningen i Round- Dance med større udfordringer samt kvadrilledanse. Jytte underviste i kontradanse og seniordans. Vi var 20 deltagere, og de der deltog, fik en grundig undervisning i de forskellige danse. Der blev danset formiddag, eftermiddag og aften afbrudt af 6 lækre måltider pr. dag. Det ville være ønskværdigt med flere af denne form for dansefritid. Vi havde også tid til et besøg på Horsens Industrimuseum, som er virkelig interessant, især de gamle lejligheder fra omkring 1880 og op til 1970 erne. Ruth Andersson, Solrød Strand 13

14 På langtur til generalforsamling i Brønderslev 2010 Undertegnede, der er forholdsvis ny i dansesammenhæng, fik tilbudt en plads i bilen, der skulle transportere medlemmer fra Region Vestsjælland til Landsforeningens generalforsamling i Brønderslev. Det var jo lidt af en dagsrejse (ca. 400 km) at begive sig ud på, med start fra Holbæk kl. 6.30, opsamling af et par medlemmer i Korsør en time senere og så ellers vest - og nordpå ad motorvejene, med en kort kaffepause midtvejs, til Brønderslev Hallen, hvor vi landede ca , godt hjulpet på vej af GPS n, som havde den frækhed at muh ad os, hvis farten undervejs overskred den tilladte hastighed. Dagen indledtes med dejlig frokost (varm mad), og snakken gik, idet mange jo kendte hinanden fra tidligere samvær. Derefter generalforsamling med de behørige punkter: beretning, regnskab, afstemning om indkomne forslag, valg af bestyrelsesmedlemmer og fastsættelse af kontingent. God debat om de enkelte punkter, men ingen ændringer, og det blev genvalg til bestyrelsen. - Efter generalforsamlingen var det tid at strække benene og få danset lidt. Her gennemgik Eva Schmidt og Gitte Mouritzen bl.a. de to danse, som Danmark skulle stille med ved det internationale danselederstævne i maj måned i Frankrig. Spændende bliver det at stifte bekendtskab med de i alt 28 nye internationale danse, som snart udgives på CD. Det var i hvert fald 2 dejlige danse, Danmark bød ind med. Efter dansene i B. Hallen var det tid at begive sig hen til det nærliggende Hotel Phønix, hvor en del medlemmer havde valgt at deltage i aftenspisningen og den efterfølgende dans, igen under kyndig ledelse af Eva S. og Gitte M. Her kunne jeg godt fornemme, at jeg var oppe imod garvede dansere og mange for mig ukendte danse, men sjovt og lærerigt var det. Efter at have danset det meste af aftenen og have taget afsked med de ikke overnattende medlemmer, var det tid at finde værelserne og få sovet lidt, inden der skulle danses næste formiddag. Dog valgte nogle af os lige en rask travetur i Brønderslevs søndags stille gader. Dejligt lige at få lidt frisk luft efter de mange timer indendørs. Efter morgenmaden mandag kunne man lige nå en frisk morgentur i den nu vågne by, inden dansen igen skulle trædes i et par timer. Formiddagens danse blev forestået af Lene Damkjær og Birthe Mikkelsen, og for mig som nybegynder var det endnu en masse nye danse, der skulle prøves, men sjovt at lære, det kan jo kun gå fremad. Så var det ellers frokosttid, afsked og den lange rejse hjemad kunne begynde, og det med en chauffør, som hverken havde fået kørekort eller kontanter med til Brønderslev. Men vi slap helskindet hjem og siger tak for et par dejlige dage i Vendsyssel. På gensyn. Inger Skaaning (Sus), Holbæk P.S. Godt at mødes med bestyrelsen face to face. I ser yngre ud end billederne viser. Skam, at en del bestyrelsesmedlemmer havde forfald til generalforsamlingen. 14

15 Oplev julestemningen i Berlin og se den genopbyggede Frauenkirche i Dresden Jul i Berlin er noget ganske særligt. Ingen anden tysk by har så flotte juleudsmykninger i gader og varehuse. Julemarkederne i Berlin er særdeles flotte med restauranter, elegante boder med lækkerier og gaveidéer. Helt fantastisk er Gendarmen Markt, i forvejen én af Europas smukkeste pladser, men til jul noget helt specielt. Det nye og moderne Berlin på Potsdamer Platz byder på et eventyr af udsmykning og boder med Glühwein og spændende mad. Dresden med Frauenkirche Vi kører en dag til den gamle smukke barokby Dresden, der ligger ved Elben. Julen er noget helt specielt i de gamle smalle gader og på torvene. Her kan man købe den berømte Dresdner Stollen, kagen, som hører julen til overalt i Tyskland. Byen blev totalt udbombet natten mellem 14. og 15. februar 1945, men står atter genopbygget i al sin pragt. For 4 år siden blev Frauenkirche færdig, takket være hjælpen fra frivillige og sponsorer, og står nu atter som Dresdens vartegn. I Dresden får vi en byrundtur til de mest interessante steder samt et besøg i Frauenkirche. Der bliver naturligvis også tid på egen hånd til frokost og besøg på julemarkedet og de spændende forretninger Vi bor hos Gästehaus der Polizei, der også er i julestemning og har flere overraskelser til os foruden den gode mad og hjemlige atmosfære. Turen foregår i en 4-stjernet bus med god benplads og toilet Prisen er kr ,- og inkluderer busrejse, ophold i delt dobbeltværelse samt halvpension, aftenkaffe, velkomstdrink, alle udflugter og entréer. Desuden julegave samt en morgenhilsen hver dag og husets specialarrangement én aften. Tillæg enkeltværelse kr. 200,-. Tilmelding og program: Birthe Mikkelsen, tlf eller mail: 15

16 Faneindmarch i 2011 Region Ringkøbing og Region Viborg er jo vært for landsledertræffet næste år. Det vil foregå på Staby Efterskole i dagene 10. juni 12. juni Vi er godt i gang med forberedelserne. Allerede nu vil vi bede regionerne om at tænke på deres faner. Vi vil gerne have mange faner med til en flot og festlig indmarch. Bo Røyen ISDC 2010 International seniordanse kongres skulle gennemgå 26 danse. Danmark deltog med Tango Jalousie af Solveig Christiansen og Gerdas vals af Gerda Jensen, 2 fine danse, som alle kan glæde sig til at lære i vinterens løb. Udover gennemgang af de 26 danse deltog alle i 4 workshops, Rounds, Franske danse, Østeuropæiske danse og Tai-chi. Søndag den 9. maj mødtes 30 forventningsfulde danseledere i Kolding for at stige på en bus mod syd for at deltage i ISDC. Efter en overnatning i Fulda (Tyskland) ankom vi mandag eftermiddag til Gerardmer i Frankrig, just tids nok til at deltage i åbningen af ISDC. Centre de Congres, Gerardmer ligger meget smukt ned til en sø med Vogeserbjergene som kulisse i baggrunden. Der var 13 deltagende lande plus Letland der deltog som gæst med 2 danseledere. Hvert land medbragte 2 danse d.v.s. vi Frankrig har altid været kendt for sit køkken, og det fik vi til fulde oplevet i Gerardmer. Hver dag både til frokost og middag fik vi 4 retter med rød- og hvidvin. Til festaftenen fredag overgik det alt, jeg tror vi talte til 7 retter. Heldigt at vi også fik en del motion. Lørdag den 15. maj var konferencen slut, og vi måtte igen stige på vores bus og vende næsen mod nord efter en uge med mange dejlige oplevelser, møde med mange dansevenner fra de deltagende lande og gode danse til vinterens dansetimer, og med en invitation til næste ISDC om 3 år i Finland. Lene Damkjær 16

17 17

18 En kæmpestor oplevelse fra Berlin turen i juni til koncert med Berliner Filharmonikerne med dirigent Simon Rattle Første afdeling var med Strawinskys koncert Petruschka. Anden afdeling var med Lincoln Center Jazz Orchestra, der spillede flere fantastiske numre. Koncertbygningen er 40 år gammel, men er blevet renoveret nogle gange, men gulve og vægge bar præg af alderen. Man sad på forskellige balkoner rundt om orkestret, der var i midten. Opbygningen af de forskellige tilskuerpladser minder lidt om det nye koncerthus i København, man så og hørte faktisk rigtigt godt uanset hvor man sad. Orkestret var kæmpestort. Der var ikke violiner, men nærmere det dobbelte. Ja alle mulige musikinstrumenter var besætningen dobb. så stor end som jeg ellers har oplevet her i Danmark. Der blev spillet med stor volumen og så skiftede det til så stille at man sad som på nåle for at få alle toner med. Efter pausen tog jazzorkestret fat med 20 jazzmusikere, plus de fleste af ORKE- STRET MED VIOLINER OG KONTRA- BASSER M.M. Gode jazznumre dirigeret af en engageret dirigent, der kunne inspirere musikerne til at yde deres bedste. En stor, stor oplevelse B.K. 18

19 Regionale aktiviteter for dansere Region Århus Søndagsdans: Søndag d. 1.august Hotellet,Teatersalen, Hovedgaden 10, Rønde. Undervisere: Dinne Madsen og Dora Andersen Søndag d. 15. august 2010 Lunden, Vestergade 74, Silkeborg Undervisere: Lisbeth Jensen, Tove Østergaard Vi danser fra kl Medbring selv kaffe/te brød Pris for deltagelse i søndagsdans er kr pr. pers. Efterårsstævner: Hornslet Hallen, Stadionvej, 8543 Hornslet Søndag d. 24. oktober 2010 Hadsten Hallen, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten Lørdag d.6.november 2010 Medlemspris kr ikke medlemmer kr Pris incl. kaffe og brød. Begge dage kl Max 250 deltagere pr. stævne Bindende tilmelding og betaling til danselederne senest 8 dage før stævnet. Samlet tilmelding fra danselederne til: Birthe Bisgaard, Viby J. tlf senest 8 dage før. Højskoledag på Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde Regionen afholder en højskoledag på Rønde Højskole. Dato: Mandag d. 11. oktober 2010 kl Programmet er følgende: Formiddagskaffe,foredrag, sangtime, frokost, dans og eftermiddagskaffe. Pris kr for medlemmer, kr for ikke medlemmer. Tilmelding til Karen M. Pedersen, Hadsten, tlf.nr senest d. 29. september Tilmeldingen foregår efter først til mølle systemet, så vent ikke for længe med at bestemme dig. Indbetaling til danselederne Danseweeekend på Låsby Kro Nov. (Bus 113 fra Århus) Danseledere:Gitte Mouritzen, Trige, og Gunhild Jensen, Randers. Bindende tilmelding: senest 29 sept. til Gitte Mouritzen, Trige og Gunhild Jensen, Randers Gitte Mouritzen, tlf Pris: pr. pers. i dobb. Værelse kr. kr. 570,oo Tillæg for enkeltværelse kr Region Fyn Seniordans ved Hesselhuset: Tirsdag den 13. juli kl Kom og vær med til at danse til dejlig musik. Det giver godt humør. Alle danse bliver gennemgået og det er ikke nødvendigt med en partner. Det er sundt for din hjerne og det træner dit hjerte. Det er god motion. 19

20 Ved regnvejr flytter vi til Idrætsparkens gamle hal. Mødested: Plænen foran Hesselhuset. Turleder: Birthe og Karen Margrethe. Seniordans 2 steder i Nyborg Kommune: Tirsdag den 27. juli kl Kom og vær med til en festlig eftermiddag. Det foregår ved slottet i Nyborg og brugsen i Ullerslev. I tilfælde af regnvejr flyttes dansen til: Nyborg Idrætspark og Ullerslev Kulturhuset. Mødested: Nyborg, plænen foran slottet. Ullerslev ved brugsen. Turleder: Ulla, Birthe og Karen Margrethe. Week-end på Bogense Hotel 31. oktober - 1. november Ankomst søndag kl Eftermiddagskaffe, 3 retters menu, seniordans. Mandag morgencomplet. Pris for medlemmer: 585 kr. Pris for ikke medlemmer: 650 kr. Tillæg for enkeltværelse: 150 kr. Tilmelding til Lene telf efter Først til mølle senest 21 oktober. Region Himmerland Sommerdans i Rebild. Seniordans på spillemandsmuseet, Cimbrervej 2, Rebild. Der danses den 17. august kl til Entre: 55, - kr. for medlemmer 65, - kr. for ikke-medlemmer Prisen incl. kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig, mød op til glad aften! Efterårsstævne på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, Haverslev Lørdag den 6. november 2010 kl Kaffe med brød, lotteri og seniordans Pris: Medlemmer 80, - kr. Ikke medlemmer 90, - kr. Køb af billetter senest den 29. okt hos din danseleder eller Elly Engedal Region Nordsjælland/ Roskilde/Bornholm Søndagsdans i Engelsborghallen Sæt X i kalenderen Tidspunkt: 10 oktober kl Pris: 30,00 for medlemmer 40,00 for ikke medlemmer Betaling ved indgangen Tilmelding til: Jytte Agerbo tlf Ruth Weisdorf tlf Bindende tilmelding en uge før. Medbring selv drikkevare Bus fra Lyngby station nr. 161, 165 Region Ribe Søndagsdans På Østerbycentret, Ribegade 169, Esbjerg Søndag d. 26 september fra Søndag d. 31 oktober fra

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2018 Søren Jochumsen. Eliteidrætskonsulent og tidligere målmand hos AC Horsens. Søren Jochumsen har hele sin karriere spillet som målmand

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider. Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27

Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider. Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27 Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 2 - April 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 2 - April 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 2 - April 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger:

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Side 12 På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: johnsen.jeanette@dk.sika.com Side 2 Side 3 2. årgang - Blad nr. 2 December 2008

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

April 2016 7. årg. Nr. 2 P-POSTEN NYHEDSAVIS

April 2016 7. årg. Nr. 2 P-POSTEN NYHEDSAVIS April 2016 7. årg. Nr. 2 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS April 2016 7. ÅRGANG NR. 2 FORMANDEN HAR ORDET Det er forår / det er påske / det er glæde / det er forventning? Gækkebrev En

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? for borgere med demens Maj 2016 Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Har du demens eller demenslignende symptomer? Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever? Har du lyst til

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nr. 1 september 2014-28. årgang

Nr. 1 september 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Foreningslokalet Nr. 1 september 2014-28. årgang Sommeren er gået med byggerod i Kulturcenteret. Det har været en opgave med overraskelser, at flytte i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Udflugter for borgere med demens September 2015 Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Har du demens eller demenslignende symptomer? Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever?

Læs mere

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans 3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans Jazzmusik med The Spirit of New Orleans, 2 jazzkoncerter, 2 overnatninger i Svendborg god mad og sightseeing bl.a. i Svendborg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere