Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«"

Transkript

1 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset

2 Bakkegården bliver større BAKTERIEPATRULJEN Det akutte landskab Esset_6-10.indd :40:41 For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag Esset_1-11.indd :58:58 Esset Esset Særnummer November 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, december 2010 Vi er til for dig og for hinanden På hjemmebesøg i retspsykiatrien Esset Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Læs om Lean side 6-11 Firmaskovtur med stafet 3 VISIONSÅRET 2011 FOR FREMTIDENS SYGEHUS 4 HØJ KVALITET I HØJHUSET 19 LÆSERUNDERSØGELSE AF ESSET LÆS I DETTE NUMMER 5 KORT NYT 8 KABALEN GIK NÆSTEN OP 11 KUREN HAR VIRKET 12 MED EKSPRES- FART MOD AK- KREDITERING 14 KLÆDT PÅ TIL AKUTSYGE- PLEJE 18 KORT NYT 20 LØBER TIL PARIS 21 DIN REGION SÅ KAN DU LÆRE DET! 22 FULD FART PÅ FORLØBSPROGRAMMER 23 DET BEDSTE FRA TO SPECIALER 24 VI ER TIL FOR DIG HVAD SNAKKER DU OM? Esset Region Sjællands medarbejderblad 2 Udgiver Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø Telefon ESSET - APRIL 2011 Redaktion Lene Stærbo, redaktør Vibeke Lyngse, ansvarshavende Layout Karin Skovrød, grafisk designer Forsidefotograf Bo Nymann Oplag eksemplarer Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S Bladet er trykt med vegetabilske farver. Nordisk miljømærkning:

3 Visionsåret 2011 for fremtidens sygehus Arbejdet med, hvordan vores sygehuse skal se ud i 2020 og fremover, drejer sig ikke kun om mursten og matrikler. Det drejer sig faktisk mest om de mennesker og ting, der er inden for murene. Hvilke forventninger og teknologiske muligheder har patienter og sundhedspersonale i fremtiden, og hvilke perspektiver er der for at indrette vores sygehusvæsen i samspil med kommuner og praksissektoren bedst muligt? Regionsrådets sygehusplan sætter nogle rammer, ligesom for eksempel Sundhedsstyrelsens krav til specialer gør det. Man kunne ansætte en projektdirektør til at komme med idéer og prioritere, men vores medarbejdere i sygehusvæsenet og den øvrige organisation har stor viden, som er guld værd. Derfor bruger vi i første omgang regionens egne medarbejdere i seks projektgrupper ti uger fra marts til maj til at skrive på et visionskatalog. Det vil blive kommenteret og vurderet af både MED-systemet og Regionsrådet, så i efteråret vil der blive arbejdet videre med at konkretisere idéerne, inden det formelle arbejde med at nedfælde kravspecifikationer til milliardinvesteringerne går i gang i Vi skal have de gode idéer på bordet, før andre kan sætte mursten omkring dem. Fremtiden er ikke kun Vi bør så at sige sætte murstenene og de andre rammer så smart, at vi får et fleksibelt sygehus- og sundhedsvæsen, der også i 2025 og 2035 kan tilpasses de krav, vi i dag endnu ikke kender. De seks projektgrupper har blandt andet disse stikord på deres dagsorden: Medarbejdernes rolle, Den kliniske arbejdsplads, Forskning i dagligdagen, Bæredygtighed, Samarbejde mellem det offentlige og private, Telemedicin, Videndeling, IT-løsninger Det er et utroligt vigtigt og spændende arbejde, der er sat i gang! På direktionens vegne Per Bennetsen FØLG VISIONSÅRET PÅ INTRANETTET ESSET - APRIL

4 Tekst: Lisa Westengaard og Annette Westphal Høj kvalitet i Næstved Sygehus vil fremover i høj grad blive kendetegnet ved to nye store afdelinger: Urologisk Afdeling og regionens store afdeling for planlagt ortopædkirurgi. Begge består af fusionerede personalegrupper, der samles om det fælles mål: At skabe hurtige patientforløb af høj kvalitet. På etage 5 og 6 i højhuset åbnede 1. april 2011 en stor Urologisk Afdeling med 34 sengepladser. Den urologiske afdeling er opstået som en samling af sengepladser og ekspertise fra sygehusene i Holbæk, Næstved og Nykøbing F. Nye opgaver til sosu-er og sygeplejersker Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Erik Breth Jakobsen og ledende oversygeplejerske Lone Glistrup. Vi ser frem til at opbygge den første selvstændige afdeling for urologi på Næstved Sygehus sammen med personale fra alle tre sygehuse, siger Erik Breth Jakobsen. Det giver mulighed for at nytænke patientforløbene, at udnytte ressourcerne og personalets uddannelse bedre og på længere sigt at hjemtage patienter, der i dag må opereres på universitetshospitaler. Vi arbejder meget på opgaveglidning, så sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan uddannes til at overtage opgaver fra lægerne. Det kan være ved stuegangen eller ved selvstændigt at udføre ambulante undersøgelser, siger Erik Breth Jakobsen. 4 ESSET - APRIL 2011

5 En sengedag mindre, men bedre kvalitet Et andet mål er at skære en dag af indlæggelserne i gennemsnit. Vi har erfaringer fra Holbæk, som viser, at patienten kan opleve en bedre kvalitet ved to dages indlæggelse, end ved de tre dage, som tidligere var praksis, siger Erik Breth Jakobsen. For at spare en sengedag oprettes et ambulatorium til forundersøgelser på Afdeling 5. Her møder patienten en uge før operationen. Patienten bliver forberedt på operationen af en læge, en anæstesilæge og en sygeplejerske. Der bliver blandt andet skrevet journal, aftalt bedøvelse, taget blodprøve og svaret på alle patientens spørgsmål. På selve operationsdagen møder patienten igen i forundersøgelsesambulatoriet, hvor samme sygeplejerske lægger patienten i seng før operationen. Såkaldt»lægge i seng«-funktionen. Først efter operationen bliver patienten indlagt på sengeafdelingen. Vi kan ofte spare en sengedag, fordi patienten ikke møder dagen før, og vi kan undgå aflysninger, fordi der for eksempel er styr på resultater af blodprøver, siger Erik Breth Jakobsen. Roskilde udvider også Omkring tyve medarbejdere fra Urologisk Afdeling i Holbæk har fået ny arbejdsplads på Roskilde Sygehus. Medarbejderne har fået valget mellem Roskilde og Næstved Sygehus. Formålet har været at stille med to lige stærke urologiske hold i Næstved og Roskilde. I forvejen havde vi en afdeling, der er kendetegnet ved, at personalet er dedikeret til urologi, og alle stillinger er besat hos både læger, plejepersonale og sekretærer. Vi har arbejdet målrettet på at integrere personalet fra Holbæk, så vi fortsat kan være en enhed, der står stærkt sammen, siger ledende oversygeplejerske Anne Bjerre fra Urologisk Afdeling i Roskilde. Afdelingen i Roskilde får regionsfunktion, så patienter fremover kan behandles for nyrecancer, avanceret stenbehandling og dialyse-adgangskirurgi. Netop nu er håndværkerne ved at gøre et helt nyt sengeafsnit færdigt, som skal rumme 13 sengepladser og et ambulatorium. Nyt center er gearet til den planlagte patient Ortopædkirurgisk Afdeling fylder to andre etager i højhuset på Næstved Sygehus, afdeling 7 og 8. Siden 1. januar 2011 som regionens center for planlagt ortopædkirurgi. Vi har fået en afdeling, der er fuldstændigt gearet til den planlagte patient, fastslår ledende overlæge Birger Taylor. Personalet er samlet fra Næstved og Ringsted Sygehus og er blevet samlet omkring opgaven at skabe det bedste patientforløb. Vi laver i fællesskab et nyt patientforløb, som vi er enige om. Frem for at tage en diskussion om, hvem der før havde de bedste vaner, siger ledende overlæge Birger Taylor. Vi har taget det bedste fra begge afdelinger og lyttet til alle nye gode ideer, siger ledende oversygeplejerske Lone Hartmann. Personalet følger patienten Fra Ringsted Sygehus fulgte et koncept, hvor plejepersonalet følger patienten både i ambulatoriet og på sengeafdelingen. En af de nye ideer er fælles informationsmøder for patienter, der skal have ny hofte og nyt knæ. Her møder patienter og pårørende en kirurg, en sygeplejerske, en repræsentant fra anæstesien og en fysioterapeut og får hjælpemidler og genoptræningsplan med hjem. Fortsat akutte patienter Næstved Sygehus har fortsat akutmodtagelse af patienter inden for medicin, neurologi, onkologi, urologi, pædiatri, fødsler og gynækologi, øjenkirurgi, tand-, mund- og kæbekirurgi. Akut ortopædkirurgi og kirurgi er ophørt. ESSET - APRIL

6 573 interne så mange stillinger er der indtil nu oprettet i Region Sjællands jobbank. KORT NYT Hjælp til patientfoldere En ny værktøjskasse på intranettet giver råd og redskaber til dig, der laver foldere og information til patienter på sygehusene. Det gælder for eksempel patientvejledninger og velkomstfoldere til afdelinger. Find den på regionsjaelland.dk/patientkommunikation Portræt af pædagog fra Stevnsfortet Søren Olsen er socialpædagog og ansat på Stevnsfortet, hvor han blandt andet lytter med, når de unge ringer hjem. Journalist Maria Rørbæk har fulgt to arbejdsdage på Stevnsfortet og giver i fagbladet Socialpædagogen nr. 4/2011 et sjældent indblik i en ellers lukket verden blandt unge kriminelle og engagerede ansatte på Stevnsfortet. Læs artiklen på Socialpædagogens hjemmeside: SOCIALPÆDAGOGEN FEBRUAR 68. ÅRGANG Tæt på unge kriminelle Strukturen og de faste rammer betyder, at jeg kan gøre en positiv forskel for meget omsorgssvigtede unge mennesker, som jeg ellers ikke kunne komme tæt på, siger Søren Olsen, socialpædagog på Stevnsfortet. Reportage og baggrund om sikrede institutioner Borgertopmøde Borgertopmødet om Sundhed foregik i Herlufsholm Hallen ved Næstved på en solbeskinnet lørdag i marts, hvor 250 engagerede borgere og politikere diskuterede udfordringer og prioriteringer i sundhedsvæsenet. Nu kan du på hjemmesiden se en film, der er lavet om dagen. Borgernes udmelding var ret klar: Mere differentieret behandlingsgaranti og mere it-kommunikation på tværs af sygehuse og sektorer. Borgernes meninger skal danne grundlag for en debat i Regionsrådet og i Danske Regioner. Som det fremgår af billedet, blev der også dyrket sundhed i praksis. 250 borgere og politikere Foto: Gert Ellegaard 6 DEN PRÆ HOSPITALE INDSATS Fem steder i regionen har det præhospitale udvalgs formand Jens Ravn mødt politikere fra kommunerne for at diskutere og forklare det præhospitale beredskab. Møderne foregik i Næstved, Køge, Holbæk, Roskilde og Maribo. Der er udgivet en pjece om det præhospitale beredskab. Find den på hjemmesiden eller rekvirer eksemplarer hos Merete Neerup i Kommunikation.

7 Vækst er på agendaen, når Region Sjælland og KKR Sjælland inviterer til Kompetencetopmøde den 11. april. Kompetencetopmødet er startskuddet til en storstilet satsning på uddannelses- og kompetenceområdet i regionen frem mod KORT NYT Akutlægehelikopteren har fået et halvt år mere. Ordningen er forlænget til april 2012 Forsøgsordningen, som er finansieret af TrygFonden, skulle være afsluttet ved udgangen af oktober i år, men TrygFonden har nu besluttet at finansiere yderligere et halvt år frem til den 30. april Det sker, fordi der gennemføres en lignende forsøgsordning i Region Midt- og Nordjylland fra april 2011 til maj Evalueringerne af begge forsøgsordninger vil danne baggrund for anbefalinger om en fremtidig akutlægehelikopterordning i Danmark. Foto: Holger Bundgaard Tv2 Øst går stuegang på Slagelse Sygehus Brand og udviklingshæmmede Foto: Jan Djenner Tv2 Øst har i et par måneder fulgt flere medarbejdere på Slagelse Sygehus. Det er der kommet en række udsendelser ud af, som beskriver dagligdagen på sygehuset. Journalist Mads Gudiksen fra Tv2 Øst har været»fluen på væggen«og fulgt sundhedspersonale, servicemedarbejdere og administrative medarbejdere. Udsendelserne sendes om søndagen af to omgange: En kortere 10-minutters version i udsendelsen, og en halv times udsendelse på Kanal Øst fra kl. 20. Den første udsendelse blev sendt den 3. april. Kofoedsminde har fået kroner af Tryg Fonden til at forske i udviklingshæmmede brandstiftere. Der sidder mange udviklingshæmmede, der er dømt for brandstiftelse, på landets åbne eller sikrede institutioner, men der findes ikke ret meget viden om, hvem de er, og hvordan de bedst behandles. Derfor vil cand.scient. soc. Søren Holst og cand. mag. Dorte Lystrup fra Kofoedsminde undersøge hvem de udviklingshæmmede brandstiftere er. Hvis vi kan blive klogere på hvem de er, kan vi med tiden udvikle bedre behandlingsmetoder og nedbringe antallet af nye brandstiftelser og tilbagefald hos de dømte brandstiftere, siger Søren Holst fra Kofoedsminde. Forskningsprojektet løber frem til december 2012 og skal ud over at undersøge hvem de udviklingshæmmede brandstiftere er, også lægge et spor for et senere projekt med fokus på den pædagogiske praksis og forebyggelse. borgere skal høres om, hvad Kronikerportalen kan bruges til. Det foregår blandt andet ved netpaneler og 300fokusgrupper blandt målgruppen. ESSET - APRIL

8 Nakskov Sygehus lukker den 1. maj Lukningen af sygehuset med cirka 140 ansatte er gennemført med få afskedigelser. Sygeplejerske Camilla Kelfast skal opbygge ny afdeling i Nykøbing Falster Lægesekretær Judith Frederiksen er med til at opbygge sundhedscenter Serviceassistent Laila Harms Hansen flytter fra Nakskov til Nykøbing Falster NAKSKOV SYGEHUS Kabalen gik næsten op 8 ESSET - APRIL 2011

9 For over et år siden - så snart lukningen af Nakskov Sygehus blev besluttet i marts begyndte afdelingsledelserne at gå i gang med at forebygge fyringer. I god tid blev der lagt målrettede planer for at tilbyde job på Nykøbing Falster Sygehus til så mange som muligt. I alt er kun 14 medarbejdere afskediget, hvoraf seks medarbejdere ikke selv ønskede et nyt job i Nykøbing Falster. Ledige stillinger til vikarer Hver gang, jeg fik en ledig stilling, fik Nakskovmedarbejderne førsteret til at søge stillingen. Hvis stillingen ikke blev besat af Nakskov-personale, blev der ansat en vikar, siger ledende oversygeplejerske Berit Henriksen, Intern Medicin i Nykøbing Falster og Nakskov. Desuden får Nykøbing Falster Sygehus en helt ny medicinsk sengeafdeling med 20 senge, hvor det meste af personalet er fra Nakskov Sygehus. Jeg har gjort mit yderste for at finde job til alle, som ønskede det. Nogle har måske ikke fået deres førsteprioritet, men der har været en stilling, siger Berit Henriksen. Dygtige medarbejdere flytter med På samme måde har drifts- og servicechef Viggo Vestergaard, Nykøbing Falster og Nakskov, skaffet job til stort set samtlige serviceassistenter, portører og teknikere fra Nakskov Sygehus. Ledige Nykøbingstillinger har været vikarbesat. Det er hårdt for medarbejderne, at Nakskov Sygehus lukker. Men jeg er glad for, at næsten alle har fået tilbudt et nyt job på Nykøbing Falster Sygehus og taget imod det. Vi får en række erfarne og dygtige medarbejdere med til Nykøbing, siger Viggo Vestergaard. Begge afdelingsledere roser MED-udvalg og tillidsrepræsentanter for et godt, konstruktivt samarbejde undervejs mod det fælles mål. Nykøbing-ansatte også i spil Personaleprocessen ved lukningen af Nakskov Sygehus involverede også afdelingernes medarbejdere på Nykøbing Falster Sygehus. MED-Hovedudvalget besluttede, at alle medarbejdere i hele ledelsesområdet skulle have deres kvalifikationer vurderet i forbindelse med en fusion, der indebar afskedigelser. >>> Sygeplejerske Camilla Kelfast skal opbygge ny afdeling i Nykøbing Falster Nu glæder jeg mig til at arbejde på et større sygehus, der pulserer af liv. På Nykøbing Falster Sygehus skal jeg som souschef være med til at opbygge den nye medicinske afdeling 100, der bliver specialafdeling for endokrinologi først og fremmest sukkersygepatienter. Det meste af afdelingens personale kommer fra Nakskov Sygehus. Vi snakker meget om den lange køretur på knap en time og om parkeringspladser. Men køreturen er i orden, hvis der er faglige udfordringer og en god arbejdsplads. Vi har haft over et år til at forberede os på at flytte, så de stærke følelser har bundfældet sig. Tekst: Lisa Westengaard Foto: Thierry Wiedemann, Bruno Holm Andersen ESSET - APRIL

10 >>> Personaleprocessen blev gennemført i efteråret Vi valgte en hurtig proces, hvor medarbejderne fik en kort svarfrist 14 dage til at komme med deres ønsker om deres fremtidige placering. Dermed kunne de fleste hurtigt få svar på, at de skulle blive, fortæller ledende oversygeplejerske Berit Henriksen. Inden for få uger nåede afdelingsledelsen også at gennemføre personlige samtaler med alle cirka 100 ansatte i medicinsk regi på Nakskov Sygehus. Det endelige resultat Det endelige resultat af lukningen af Nakskov Sygehus blev, at i alt 14 personer blev afskediget. Heraf ti fra Nakskov Sygehus, hvoraf de seks ikke ville Lægesekretær Judith Frederiksen er med til at opbygge sundhedscenter Jeg fik tilbud om at blive i sundhedscentret i Nakskov, hvor Medicinsk Afdeling fortsat skal have et medicinsk ambulatorium. Vi har også et kæmpe oprydningsarbejde i journalarkivet. Mit arbejde bliver koordinering, ledelse og samarbejde. Jeg ser det som en enestående chance for at gå i front i Danmark med at opbygge et sundhedscenter i tæt samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger. Med lokale tilbud til de kroniske patienter om forebyggelse, patientskoler, ambulant udredning og behandling kan vi forebygge indlæggelser. Nakskov kan blive en spydspids, men det kræver vilje og samarbejde. Serviceassistent Laila Harms Hansen flytter fra Nakskov til Nykøbing Falster Det er en stor omvæltning for mig og alle mine kolleger at flytte fra Nakskov til Nykøbing Falster Sygehus. Det passer ikke godt ind i mit privatliv. Jeg skal af sted kl om morgenen for at møde kl. 6! Heldigvis fik jeg kørekort sidste år, så jeg ikke skal med toget. Det er også store forhold for os, som kommer fra et lille sygehus, hvor alle kender alle. Men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke blev arbejdsløs. Jeg havde frygtet mange fyringer. Det er dejligt, at vi alle i Serviceafdelingen fik tilbudt nyt job, og vi har nu vidst besked i et halvt år. med til Nykøbing Falster og afslog jobtilbud. Fire afskedigelser faldt på Nykøbing Falster Sygehus på grund af reglerne om at vurdere alle medarbejderes kvalifikationer i hele ledelsesområdet. En del Nakskov-medarbejdere valgte at gå på efterløn, og enkelte fandt et andet lokalt job, for eksempel i hjemmeplejen eller på hospice. Fællestillidsrepræsentant Karina Vigh Grivne glæder sig over, at en udfordrende personaleproces i efteråret sluttede med et tilfredsstillende resultat. Næste skridt er at hjælpe kollegerne med at sige»farvel Nakskov«og»Goddag Nykøbing«med temadage, fyraftensmøder og støtte fra en coach.»vi valgte en hurtig proces«10 ESSET - APRIL 2011

11 » Ros til medarbejderne... KORT NYT Kuren har virket Foto: Mikkel Bache Regionsrådets økonomiske handlingsplan har været effektiv: Region Sjælland har brugt færre penge end budgetteret, og aktiviteten er steget mere end forventet. Regnskabsresultatet er en konsekvens af den økonomiske handlingsplan, som Regionsrådet satte i værk i marts Kuren har virket! Det er aldrig behageligt at skulle spare, men det var nødvendigt at gribe ind i tide, før det med sikkerhed ville få endnu større konsekvenser for endnu flere ansatte og borgere, udtaler regionsrådsformanden Steen Bach Nielsen og tilføjer: I den anledning vil jeg i den grad rose vores medarbejdere på ikke mindst sygehusene for under vanskelige vilkår at have arbejdet hårdt og professionelt for at nå det gode resultat! I forhold til budgettet viser det foreløbig regnskab for 2010 et mindreforbrug på cirka 233 millioner kroner. På alle regionens hovedområder (sundhed, socialområdet og regional udvikling) er der brugt færre penge end budgetteret i Samtidig er aktiviteten fra 2009 til 2010 på sygehusområdet steget cirka 5 procent mod en forventet stigning på 3,5 procent. Resultatet for 2010 er et positivt udgangspunkt for Regionsrådets målsætning om fra 2014 at opnå balance på regionens budget. Men det ændrer ikke ved, at det fortsat er nødvendigt med en stram styring af økonomien for at sikre en sund og bæredygtig økonomi i Region Sjælland, siger Steen Bach Nielsen. Sjællands-aftale skal udvides Selvom vandet i Storebælt skiller Region Sjælland og Region Syddanmark, så bliver samarbejdet mellem de to regioner stærkere og stærkere. Regionerne vil nemlig udvide det patientsamarbejde, som regionsrådsformændene Carl Holst (V) og Steen Bach Nielsen (S) indgik i august Formålet er, at patienterne skal have lettere adgang til behandling, og at sundhedspersonalet fra de to regioner skal få et tættere fagligt samarbejde. Aftalen betyder derudover, at regionerne kan få behandlet patienterne til 90 procent af DRG-taksten. Herlighedsværdi Regionsrådet har netop godkendt et nyt byggeri i Roskilde til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Efter planen skal byggeriet med 29 eneværelser, skole- og konferencelokaler stå klar til indflytning i sommeren Byggeriet placeres med udsigt over Roskilde Havn og Fjord. Og, som det hedder, i indstillingen fra Regionsrådet: Grundens herlighedsværdi udnyttes optimalt, og det forventes at patienter og personale vil trives i de nye stimulerende omgivelser. Connie Hedegaard var gæst i Regionshuset fredag den 11. marts til Åbent Regionshus med emnet klima på dagsordenen. Region Sjælland vil være landets grønneste region, understregede næstformanden for Vækstforum Sjælland, Jens Stenbæk, som her ses sammen med EU s klimakommissær, Connie Hedegaard. Foto: Gert Ellegaard ESSET - APRIL

12 Arbejdet med kvalitet kører med speederen i bund. Målet er akkreditering til sommer, hvor vi får besøg af de såkaldte surveyors, som skal vurdere, hvor langt vi er nået med Den Danske Kvalitetsmodel Tekst: Thomas Brodersen Foto: Colourbox 12 ESSET - APRIL 2011

13 Siden december 2009 har Kirsten Hvid været regional projektleder for arbejdet med kvalitetsmodellen. Hun ved, hvor sej processen er ude på afdelingerne. Både for den enkelte medarbejder og for lederne. Kirsten Hvid er selv sygeplejerske og har på egen krop prøvet at blive akkrediteret med Joint Commission i hovedstaden. Det kvalitetsarbejde, personalet på afdelingerne udfører, fortjener den største respekt, mener Kirsten Hvid, som Esset har opsøgt for at få svar på vores spørgsmål om kvalitetsarbejdet. Hvorfor ikke starte med mindre end 104 standarder og et hav af retningslinjer? Det helt firkantede svar er, at det er et nationalt krav, så vi kan ikke vælge det fra. Det her er rigtig meget på kort tid. Men på mange områder er det justeringer i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Og en del standarder hænger også sammen med andre projekter i regionen for eksempel kronikerprojekterne. Timingen synes elendig med ny sygehusplan og anstrengt økonomi? Vi kan ikke selv bestemme hvornår. Og der er aldrig et godt tidspunkt, når så stort et system til udvikling af kvaliteten skyller ind over os. Så sygehusplan og økonomi er ikke gyldige undskyldninger, selv om de forhold ikke gør det hele lettere. Hvorfor skal vi igennem det her? Hvis du var patient, ville du så ikke forvente at blive behandlet efter retningslinjer, der giver sikkerhed for, at det er den bedste faglighed, der styrer? Alle retningslinjer bliver lavet af de folk i regionen, der ved mest om det aktuelle emne. Kort sagt er det for at sikre samme høje kvalitet på tværs af afdelinger og sygehuse. AKKREDITERING I JUNI, JULI, AUGUST OG SEPTEMBER Sygehus Nord Sygehus Syd Men vi har jo ikke tid til alt det her kvalitet? Den diskussion nytter ikke noget. Brug i stedet energien på, hvordan vi bedst udnytter de resurser vi har, så vi alle kommer i mål. Der er et meget stort tidspres, og vi kan ikke købe os mere tid. Det giver en helt forståelig frustration, og derfor fortjener det arbejde, der bliver lavet ude på sygehusene og i Psykiatrien, også stor anerkendelse. Du har erfaring fra Region Hovedstaden. Husker du starten der? I starten blev der brugt meget energi på at diskutere, om det her nu var nødvendigt, og om det var en god idé. Mange ville gerne blive ved med at diskutere om, i stedet for hvordan. Det giver også spændende diskussioner, men når beslutningen er truffet, er der altså kun en vej. Det er fremad. Hvordan har du oplevet starten i Region Sjælland? Den har været positiv. Vi har naturligvis udfordringer på flere niveauer, og alt andet ville også være utænkeligt. Men arbejdet med kvalitetsmodellen giver mening for langt de fleste medarbejdere. Jeg er imponeret over den energi, der bliver lagt i arbejdet samtidig med alt det andet, der skal passes. Psykiatrien Hvad sker der efter akkrediteringen? Sygehusenes resultater bliver offentliggjort, og der hvor det enkelte sygehus får bemærkninger, skal der gøres en ekstra indsats efterfølgende. Den Danske Kvalitetsmodel er en udviklingsproces, hvor målet er konstant forbedring. Og så kommer der selvfølgelig en anden runde af kvalitetsmodellen. Men første gang er altid den hårdeste. Anden gang kan vi høste frugterne af den første omgangs hårde arbejde. ESSET - APRIL

14 KLÆDT PÅ TIL AKUTSYGEPLEJE Jette Mejnertsen har solid erfaring med akutte patienter. Alligevel har der været ny viden at hente i Region Sjællands nye efteruddannelse for akutsygeplejersker. Essets udsendte løb i Jettes fodspor på en tirsdag i Skadestue/Modtagelsen på Roskilde Sygehus. Kl. 10 Personalets hovedkvarter i Skadestuen/Modtagelsen er en slags firlænget skranke, hvor både patienter og reddere henvender sig, og personalet går til og fra. Det ene øjeblik er stemningen hektisk, men så snart patienterne er fordelt i behandlingsrummene, virker her roligt. Specialistsygeplejerske Jette Mejnertsen har gennemført efteruddannelsen for akutsygeplejersker. Det er svært at følge med i alt, når vi modtager både alvorligt syge og patienter med mindre skader. Men underviserne på efteruddannelsen er virkeligt gode, og det er godt at få ajourført sin viden, siger Jette Meinertsen, der har 22 års erfaring med akutte patienter. Hjerte-fænomen Jeg har haft en interessant patient, siger Jette til sin sygeplejekollega Bo, som står ved tavlen. Patienten havde noget med hjertet og blev pludselig dårlig. Bo har tidligere arbejdet på Hjerteafdelingen, og sammen med Jette gennemgår han patien- tens hjertekar-diogram og kan se, at der er tale om et velkendt syndrom. Bo underviser os af og til, smiler Jette, der er glad for at få en forklaring på fænomenet. Ved skranken står en yngre mand med sin søn i hånden. Han faldt i børnehaven og slog læben, forklarer faren, og sekretæren beder dem om at tage plads i venteværelset Jette skal tage imod en ny patient på stue 1. Patienten, en yngre kvinde, fortæller, at hun lider af sclerose, og at hun har fået det værre inden for den seneste uge. Jette beder hende sætte sig op i sengen. Du har kolde hænder, er det koldt udenfor, spørger Jette. Men patienten mener nok, at det har med sygdommen at gøre. Jette går i gang med at måle patientens blodtryk, tage temperatur og udfylde et observationsskema. Sygeplejerskerne skal registrere en række vitale pa- >>> Tekst: Annette Westphal Thuesen, Foto: Bo Nymann 14 ESSET - APRIL 2011

15 Man skal kunne lide, at det går stærkt, når man arbejder i en skadestue, siger Jette Mejnertsen, som Esset har fulgt. ESSET - APRIL

16 >>> rametre, der tilsammen giver en score, der beskriver patientens tilstand og bruges som risikovurdering. Samtidig med de praktiske opgaver har Jette opmærksomheden rettet mod patienten: Der skal komme en læge og se på dig, men jeg ved ikke, hvor hurtigt han kan være her. Patienten er bekymret for, om hun kan nå at hente sit barn i børnehaven, og hendes bil holder nok ikke så smart parkeret. Måske kan du vente med at blive indlagt til i morgen, foreslår Jette og lover at undersøge, hvad tidshorisonten er. Det vil være rart, siger patienten taknemmeligt Jettes næste patient er en yngre mand, der har fået pludselige smerter i lysken i højre side. Han humper af sted til stue 14. Først skal Jette undersøge patientens urin for at fastslå, om det kan være nyresten. Patienten spørger, om han kan tage tilbage til arbejdet. Enten skal du indlægges her eller på Køge Sygehus. Du skal nok ikke regne med at blive sendt hjem i dag, siger Jette. Urinprøven er normal, så Jette går i gang med at måle patientens temperatur og blodtryk. Har du været syg, spørger Jette. Næh, frisk som en havørn, griner patienten, som straks får ondt i siden, da han forsøger at komme højere op i sengen. Vil du have hovedgærdet lidt op? spørger Jette og tilføjer: Jeg er ikke læge, så jeg ved ikke, hvad du fejler, men måske er det blindtarmsbetændelse. Har du prøvet at blive stukket før? Jette skal lægge et drop i armen på patienten. Ja, min kone er sygeplejerske, så hun har øvet sig i at lægge venflon på mig! Skar sig i hånden Jette afløser sin kollega som koordinator ved skranken og skal prioritere opgaverne. Jeg har skåret mig i hånden, ret dybt. Og jeg har en baby på tre uger, siger en ung kvinde til sekretæren. Jette står med hovedet nede i papirerne, men vender sig og er i én bevægelse henne ved patienten. Hun tager et hurtigt kig på skaden, beder patienten om at tage plads i en behandlerstue, beroliger hende og henter en sygeplejerske. Tilbage i skranken ringer telefonen flittigt. Praktiserende læger og reddere melder om nye patienters ankomst. En yngre læge meddeler: Det er aftalt, at patienten på stue 10 må gå hjem, og stue 11 kan gå på B32. Jette ajourfører tavlen. En sygeplejerske råber navnet op på næste patient i venteværelset. Ingen reagerer, men Jette forklarer diskret kollegaen, at de sidder med ryggen til og ikke kan høre. Jette giver en portør besked om at hente en uren seng fra stue 10, og kollega Bo får en patient på stue 2. Der er igen godt fyldt i venteværelset, hvor fjernsynet fortæller sidste nyt fra Christiansborg Jette går fra at være koordinator til at tage imod patienter. Næste patient er en dreng på 8, som er kommet til skade i frikvarteret: Og så gik lilletåen den vej, og de andre tæer den anden vej, fortæller drengen. Jette mærker på tæerne og forklarer, at lilletåen nok er forstuvet, men det vil en læge undersøge nærmere. I skranken er afdelingssygeplejerske Aase Gunder ved at vise nye medicinstuderende rundt. En anæstesilæge kommer med en stor taske og skal se til en patient. Nu har vi ikke flere ledige stuer, siger Jette, og afdelingssygeplejersken foreslår, at Jette måske skulle tage sig tid til en pause og»et par madder«, for frokost er det ikke blevet til. I Skadestue/Modtagelsen på Roskilde Sygehus behandles cirka 140 patienter i døgnet, fordelt på 100 akutte skader og 40 akutte indlæggelser. 16 ESSET - APRIL 2011

17 Efteruddannelse for akutsygeplejersker I 2007 besluttede Regionsrådet at etablere akutafdelinger efter Sundhedsstyrelsens anbefaling. Sundhedsstyrelsen anbefalede, at regionerne skulle formulere specifikke kompetencekrav for personalet i de fælles akutmodtagelser og tilbyde relevant uddannelse. Uddannelsesafdelingen og Akutafdelingerne i Region Sjælland har på den baggrund udarbejdet et uddannelsestilbud over 30 dage, som har syv moduler: 1 Basis modul, som er obligatorisk 2 Den akutte medicinske patient 3 Den akutte kirurgiske patient 4 Modtagelse af den traumatiserede patient 5 Det akut syge barn 6 Behandlersygeplejerske 7 Triage Siden 28. september 2009 har i alt fire sygeplejersker gennemført alle syv moduler, og 378 sygeplejersker har været på en eller flere moduler. Efteruddannelsen for akutsygeplejersker bliver udbudt af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling. Efteruddannelsen ruster sygeplejersken til at have fokus på gode patientforløb. ESSET - APRIL

18 KORT NYT DHL fredag den 2. september De gør en forskel Mere fleksibilitet på Akutafdelingen Når patienter henvender sig ved Akutafdelingen på Holbæk Sygehus med en skade, bliver de bedt om at tage plads i venteværelset. Umiddelbart efter bliver patienten vurderet af en sygeplejerske for at sikre, at de mest syge bliver behandlet først. Sygeplejersken udleverer en brik med et nummer på. Med brikken i hånden kan patienten nu gå en tur i cafeen, gå udenfor og trække frisk luft eller strække ben i forhallen. Når det er patientens tur, vil brikken bippe og lyse rødt. Hver måned bliver der nomineret en række kolleger som en del af Vi er til for dig. I alt er 107 blevet indstillet til prisen, og indtil videre er ni kolleger udpeget som vindere. Fælles for alle nomineringerne er glæde og stolthed hos den, der bliver peget på. Ét sted havde man fået lavet en guldmedalje, som den nominerede fik overrakt med chokoladen. Ét andet sted er indstillingen blevet sat i glas og ramme og hængt op i personalerummet. Michael Larsen var en af de nominerede i januar måned. Det er utrolig dejligt, at nomineringen kommer fra en kollega, det blev jeg meget glad for. I min verden betyder det mere, end hvis anerkendelsen var kommet fra chefen, siger Michael Larsen. Du kan også nominere en kollega, som gør en ekstra indsats. Find kampagnefeltet på forsiden af dit lokale intranet. 18»Liv & Perspektiv«er titlen på Region Sjællands nye blad til borgerne. Magasinet, der vil udkomme to gange om året, erstatter det hidtidige borgerblad, Sundhedsmagasinet. Første nummer ventes på gaden i slutningen af april og byder blandt andet på et eksklusivt interview med den gamle Vordingborgdreng, Rasmus Kofoed, der tidligere i år blev kåret som verdens bedste kok. 112 udstyr, ESSET - APRIL 2011 Psykiatrien i Region Sjælland har netop åbnet et højt specialiseret behandlingstilbud for børn, unge og voksne, som lider af spiseforstyrrelser. Læs mere om klinikken i Mennesker og Psykiatri, som du finder på intranettet Det kan være svært at få en ambulance frem til de mindre øer. Frivillige 112-akuthjælpere på de små øer får derfor nu uddannelse og så de kan yde førstehjælp til for eksempel hjertestop.

19 Esset_2-10.indd :12:14 Esset_6-10.indd :40:41 side 6-11 Esset_1-11.indd :58:58 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Esset Esset Særnummer November 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, december 2010 Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Til fest med Keld og Hilda Det siger medarbejderne til sygehusplanen Patienterne vil høres Et hus til helbredelse Projektchef Elisabeth Køhler håber, det nye psykiatribyggeri i Slagelse vil blive smukt, skærmende og fremtidssikret Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden På hjemmebesøg i retspsykiatrien Bakkegården bliver større BAKTERIEPATRULJEN Det akutte landskab Læs om Lean Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag Læserundersøgelse af Esset 427 gav deres mening til kende ved en elektronisk læserundersøgelse i januar»flot stykke arbejde, men mit indtryk er, at der bliver brugt mange ressourcer på oplaget. Der går rigtig mange eksemplarer i skraldespandene rundt omkring, der aldrig bliver læst«. 71 procent siger, at de får et tilpas antal distribueret. 9 procent siger de får for få. 20 procent mener de får for mange Den typiske læser er en kvinde, som er mellem 36 til 55 år og ansat på et sygehus 95 procent af lederne læser altid eller næsten altid Esset 65 procent af social- og sundhedsassistenterne er meget tilfredse med Esset 2,4 procent er utilfredse eller meget utilfredse»for kulørt, for meget selvros og storsmilende personer på alle billeder. Mangler realisme og bid, tegner ikke et billede af den hverdag, vi befinder os i. Virker totalt overflødigt«.»esset er helt ok, men tiden til at se det igennem kniber ofte. Det er godt at have et medie, der dækker den samlede organisation«.»jeg føler mig orienteret og som medlem af klubben, når jeg læser Esset. Jeg kommer ikke rundt ellers i huset, så jeg har glæde af at vide, hvad der ellers sker rundt om. På nettet bliver vi informeret om lokale forhold«55 procent er meget tilfredse eller tilfredse med Esset Medarbejderne i Socialområdet er mest utilfredse med bladet 83 procent vil gerne have mere sundhedsstof 56 procent læser altid eller næsten altid Esset Mere end 80 procent vil gerne vide mere om Regional Udvikling Det er først og fremmest på sygehusene, at det er vanskeligt at tilpasse antallet af eksemplarer til læsere på de enkelte afdelinger. Snak med posten om, hvor mange I har brug for. Som regel ligger bladene i personalestuerne. Hvis der er for mange, så tag meget gerne et eksempler med hjem. Så er der måske også bedre tid til at få det læst! Esset lugter Nogle synes, at der er en lidt sær lugt ved Esset. Den er ikke giftig, understreger Glumsø Bogtrykkeri. Bladet er trykt med vegetabilske farver på svanemærket papir. ESSET - APRIL

20 Løber til Paris Geolog Mikkel Østergård savnede mere fysisk og mental energi i afdelingen for jordforurening, og derfor tog han initiativ til en løbeklub med adgang for både gående og cyklende. Målet er at nå kilometer-distancen til Paris inden sommer. Tekst: Ulla Grundtvig Brask Foto: Gert Ellegaard Når klokken siger 15 om torsdagen, bliver kontorblusen og cowboybukserne skiftet ud med svedabsorberende tøj og kondisko for cirka 20 ansatte i afdelingen for jordforurening, der holder til i Regionshuset i Sorø. Jeg ønskede mig en aktivitet, der var både kontinuerlig, skabte trivsel blandt medarbejderne og var noget andet end en fest, fortæller Mikkel Østergård. Og det blev begyndelsen på en løbeklub, der også har et klart socialt sigte. Vi havde en fyringsrunde for et år siden, og det drænede os enormt for energi. Samtidig er hverdagen travl, og der var mange af os, som burede sig inde på kontoret også i kaffepauserne, siger Mikkel Østergård, der som medlem af afdelingens trivselsudvalg og som aktiv fortaler for at fremme afdelingens sundhedstiltag inden for den lokale Agenda 21 følte trang og pligt til at ændre på den situation. 20 ESSET - APRIL 2011

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere