Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«"

Transkript

1 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset

2 Bakkegården bliver større BAKTERIEPATRULJEN Det akutte landskab Esset_6-10.indd :40:41 For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag Esset_1-11.indd :58:58 Esset Esset Særnummer November 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, december 2010 Vi er til for dig og for hinanden På hjemmebesøg i retspsykiatrien Esset Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Læs om Lean side 6-11 Firmaskovtur med stafet 3 VISIONSÅRET 2011 FOR FREMTIDENS SYGEHUS 4 HØJ KVALITET I HØJHUSET 19 LÆSERUNDERSØGELSE AF ESSET LÆS I DETTE NUMMER 5 KORT NYT 8 KABALEN GIK NÆSTEN OP 11 KUREN HAR VIRKET 12 MED EKSPRES- FART MOD AK- KREDITERING 14 KLÆDT PÅ TIL AKUTSYGE- PLEJE 18 KORT NYT 20 LØBER TIL PARIS 21 DIN REGION SÅ KAN DU LÆRE DET! 22 FULD FART PÅ FORLØBSPROGRAMMER 23 DET BEDSTE FRA TO SPECIALER 24 VI ER TIL FOR DIG HVAD SNAKKER DU OM? Esset Region Sjællands medarbejderblad 2 Udgiver Region Sjælland Alléen 15, 4180 Sorø Telefon ESSET - APRIL 2011 Redaktion Lene Stærbo, redaktør Vibeke Lyngse, ansvarshavende Layout Karin Skovrød, grafisk designer Forsidefotograf Bo Nymann Oplag eksemplarer Tryk Glumsø Bogtrykkeri A/S Bladet er trykt med vegetabilske farver. Nordisk miljømærkning:

3 Visionsåret 2011 for fremtidens sygehus Arbejdet med, hvordan vores sygehuse skal se ud i 2020 og fremover, drejer sig ikke kun om mursten og matrikler. Det drejer sig faktisk mest om de mennesker og ting, der er inden for murene. Hvilke forventninger og teknologiske muligheder har patienter og sundhedspersonale i fremtiden, og hvilke perspektiver er der for at indrette vores sygehusvæsen i samspil med kommuner og praksissektoren bedst muligt? Regionsrådets sygehusplan sætter nogle rammer, ligesom for eksempel Sundhedsstyrelsens krav til specialer gør det. Man kunne ansætte en projektdirektør til at komme med idéer og prioritere, men vores medarbejdere i sygehusvæsenet og den øvrige organisation har stor viden, som er guld værd. Derfor bruger vi i første omgang regionens egne medarbejdere i seks projektgrupper ti uger fra marts til maj til at skrive på et visionskatalog. Det vil blive kommenteret og vurderet af både MED-systemet og Regionsrådet, så i efteråret vil der blive arbejdet videre med at konkretisere idéerne, inden det formelle arbejde med at nedfælde kravspecifikationer til milliardinvesteringerne går i gang i Vi skal have de gode idéer på bordet, før andre kan sætte mursten omkring dem. Fremtiden er ikke kun Vi bør så at sige sætte murstenene og de andre rammer så smart, at vi får et fleksibelt sygehus- og sundhedsvæsen, der også i 2025 og 2035 kan tilpasses de krav, vi i dag endnu ikke kender. De seks projektgrupper har blandt andet disse stikord på deres dagsorden: Medarbejdernes rolle, Den kliniske arbejdsplads, Forskning i dagligdagen, Bæredygtighed, Samarbejde mellem det offentlige og private, Telemedicin, Videndeling, IT-løsninger Det er et utroligt vigtigt og spændende arbejde, der er sat i gang! På direktionens vegne Per Bennetsen FØLG VISIONSÅRET PÅ INTRANETTET ESSET - APRIL

4 Tekst: Lisa Westengaard og Annette Westphal Høj kvalitet i Næstved Sygehus vil fremover i høj grad blive kendetegnet ved to nye store afdelinger: Urologisk Afdeling og regionens store afdeling for planlagt ortopædkirurgi. Begge består af fusionerede personalegrupper, der samles om det fælles mål: At skabe hurtige patientforløb af høj kvalitet. På etage 5 og 6 i højhuset åbnede 1. april 2011 en stor Urologisk Afdeling med 34 sengepladser. Den urologiske afdeling er opstået som en samling af sengepladser og ekspertise fra sygehusene i Holbæk, Næstved og Nykøbing F. Nye opgaver til sosu-er og sygeplejersker Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Erik Breth Jakobsen og ledende oversygeplejerske Lone Glistrup. Vi ser frem til at opbygge den første selvstændige afdeling for urologi på Næstved Sygehus sammen med personale fra alle tre sygehuse, siger Erik Breth Jakobsen. Det giver mulighed for at nytænke patientforløbene, at udnytte ressourcerne og personalets uddannelse bedre og på længere sigt at hjemtage patienter, der i dag må opereres på universitetshospitaler. Vi arbejder meget på opgaveglidning, så sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan uddannes til at overtage opgaver fra lægerne. Det kan være ved stuegangen eller ved selvstændigt at udføre ambulante undersøgelser, siger Erik Breth Jakobsen. 4 ESSET - APRIL 2011

5 En sengedag mindre, men bedre kvalitet Et andet mål er at skære en dag af indlæggelserne i gennemsnit. Vi har erfaringer fra Holbæk, som viser, at patienten kan opleve en bedre kvalitet ved to dages indlæggelse, end ved de tre dage, som tidligere var praksis, siger Erik Breth Jakobsen. For at spare en sengedag oprettes et ambulatorium til forundersøgelser på Afdeling 5. Her møder patienten en uge før operationen. Patienten bliver forberedt på operationen af en læge, en anæstesilæge og en sygeplejerske. Der bliver blandt andet skrevet journal, aftalt bedøvelse, taget blodprøve og svaret på alle patientens spørgsmål. På selve operationsdagen møder patienten igen i forundersøgelsesambulatoriet, hvor samme sygeplejerske lægger patienten i seng før operationen. Såkaldt»lægge i seng«-funktionen. Først efter operationen bliver patienten indlagt på sengeafdelingen. Vi kan ofte spare en sengedag, fordi patienten ikke møder dagen før, og vi kan undgå aflysninger, fordi der for eksempel er styr på resultater af blodprøver, siger Erik Breth Jakobsen. Roskilde udvider også Omkring tyve medarbejdere fra Urologisk Afdeling i Holbæk har fået ny arbejdsplads på Roskilde Sygehus. Medarbejderne har fået valget mellem Roskilde og Næstved Sygehus. Formålet har været at stille med to lige stærke urologiske hold i Næstved og Roskilde. I forvejen havde vi en afdeling, der er kendetegnet ved, at personalet er dedikeret til urologi, og alle stillinger er besat hos både læger, plejepersonale og sekretærer. Vi har arbejdet målrettet på at integrere personalet fra Holbæk, så vi fortsat kan være en enhed, der står stærkt sammen, siger ledende oversygeplejerske Anne Bjerre fra Urologisk Afdeling i Roskilde. Afdelingen i Roskilde får regionsfunktion, så patienter fremover kan behandles for nyrecancer, avanceret stenbehandling og dialyse-adgangskirurgi. Netop nu er håndværkerne ved at gøre et helt nyt sengeafsnit færdigt, som skal rumme 13 sengepladser og et ambulatorium. Nyt center er gearet til den planlagte patient Ortopædkirurgisk Afdeling fylder to andre etager i højhuset på Næstved Sygehus, afdeling 7 og 8. Siden 1. januar 2011 som regionens center for planlagt ortopædkirurgi. Vi har fået en afdeling, der er fuldstændigt gearet til den planlagte patient, fastslår ledende overlæge Birger Taylor. Personalet er samlet fra Næstved og Ringsted Sygehus og er blevet samlet omkring opgaven at skabe det bedste patientforløb. Vi laver i fællesskab et nyt patientforløb, som vi er enige om. Frem for at tage en diskussion om, hvem der før havde de bedste vaner, siger ledende overlæge Birger Taylor. Vi har taget det bedste fra begge afdelinger og lyttet til alle nye gode ideer, siger ledende oversygeplejerske Lone Hartmann. Personalet følger patienten Fra Ringsted Sygehus fulgte et koncept, hvor plejepersonalet følger patienten både i ambulatoriet og på sengeafdelingen. En af de nye ideer er fælles informationsmøder for patienter, der skal have ny hofte og nyt knæ. Her møder patienter og pårørende en kirurg, en sygeplejerske, en repræsentant fra anæstesien og en fysioterapeut og får hjælpemidler og genoptræningsplan med hjem. Fortsat akutte patienter Næstved Sygehus har fortsat akutmodtagelse af patienter inden for medicin, neurologi, onkologi, urologi, pædiatri, fødsler og gynækologi, øjenkirurgi, tand-, mund- og kæbekirurgi. Akut ortopædkirurgi og kirurgi er ophørt. ESSET - APRIL

6 573 interne så mange stillinger er der indtil nu oprettet i Region Sjællands jobbank. KORT NYT Hjælp til patientfoldere En ny værktøjskasse på intranettet giver råd og redskaber til dig, der laver foldere og information til patienter på sygehusene. Det gælder for eksempel patientvejledninger og velkomstfoldere til afdelinger. Find den på regionsjaelland.dk/patientkommunikation Portræt af pædagog fra Stevnsfortet Søren Olsen er socialpædagog og ansat på Stevnsfortet, hvor han blandt andet lytter med, når de unge ringer hjem. Journalist Maria Rørbæk har fulgt to arbejdsdage på Stevnsfortet og giver i fagbladet Socialpædagogen nr. 4/2011 et sjældent indblik i en ellers lukket verden blandt unge kriminelle og engagerede ansatte på Stevnsfortet. Læs artiklen på Socialpædagogens hjemmeside: SOCIALPÆDAGOGEN FEBRUAR 68. ÅRGANG Tæt på unge kriminelle Strukturen og de faste rammer betyder, at jeg kan gøre en positiv forskel for meget omsorgssvigtede unge mennesker, som jeg ellers ikke kunne komme tæt på, siger Søren Olsen, socialpædagog på Stevnsfortet. Reportage og baggrund om sikrede institutioner Borgertopmøde Borgertopmødet om Sundhed foregik i Herlufsholm Hallen ved Næstved på en solbeskinnet lørdag i marts, hvor 250 engagerede borgere og politikere diskuterede udfordringer og prioriteringer i sundhedsvæsenet. Nu kan du på hjemmesiden se en film, der er lavet om dagen. Borgernes udmelding var ret klar: Mere differentieret behandlingsgaranti og mere it-kommunikation på tværs af sygehuse og sektorer. Borgernes meninger skal danne grundlag for en debat i Regionsrådet og i Danske Regioner. Som det fremgår af billedet, blev der også dyrket sundhed i praksis. 250 borgere og politikere Foto: Gert Ellegaard 6 DEN PRÆ HOSPITALE INDSATS Fem steder i regionen har det præhospitale udvalgs formand Jens Ravn mødt politikere fra kommunerne for at diskutere og forklare det præhospitale beredskab. Møderne foregik i Næstved, Køge, Holbæk, Roskilde og Maribo. Der er udgivet en pjece om det præhospitale beredskab. Find den på hjemmesiden eller rekvirer eksemplarer hos Merete Neerup i Kommunikation.

7 Vækst er på agendaen, når Region Sjælland og KKR Sjælland inviterer til Kompetencetopmøde den 11. april. Kompetencetopmødet er startskuddet til en storstilet satsning på uddannelses- og kompetenceområdet i regionen frem mod KORT NYT Akutlægehelikopteren har fået et halvt år mere. Ordningen er forlænget til april 2012 Forsøgsordningen, som er finansieret af TrygFonden, skulle være afsluttet ved udgangen af oktober i år, men TrygFonden har nu besluttet at finansiere yderligere et halvt år frem til den 30. april Det sker, fordi der gennemføres en lignende forsøgsordning i Region Midt- og Nordjylland fra april 2011 til maj Evalueringerne af begge forsøgsordninger vil danne baggrund for anbefalinger om en fremtidig akutlægehelikopterordning i Danmark. Foto: Holger Bundgaard Tv2 Øst går stuegang på Slagelse Sygehus Brand og udviklingshæmmede Foto: Jan Djenner Tv2 Øst har i et par måneder fulgt flere medarbejdere på Slagelse Sygehus. Det er der kommet en række udsendelser ud af, som beskriver dagligdagen på sygehuset. Journalist Mads Gudiksen fra Tv2 Øst har været»fluen på væggen«og fulgt sundhedspersonale, servicemedarbejdere og administrative medarbejdere. Udsendelserne sendes om søndagen af to omgange: En kortere 10-minutters version i udsendelsen, og en halv times udsendelse på Kanal Øst fra kl. 20. Den første udsendelse blev sendt den 3. april. Kofoedsminde har fået kroner af Tryg Fonden til at forske i udviklingshæmmede brandstiftere. Der sidder mange udviklingshæmmede, der er dømt for brandstiftelse, på landets åbne eller sikrede institutioner, men der findes ikke ret meget viden om, hvem de er, og hvordan de bedst behandles. Derfor vil cand.scient. soc. Søren Holst og cand. mag. Dorte Lystrup fra Kofoedsminde undersøge hvem de udviklingshæmmede brandstiftere er. Hvis vi kan blive klogere på hvem de er, kan vi med tiden udvikle bedre behandlingsmetoder og nedbringe antallet af nye brandstiftelser og tilbagefald hos de dømte brandstiftere, siger Søren Holst fra Kofoedsminde. Forskningsprojektet løber frem til december 2012 og skal ud over at undersøge hvem de udviklingshæmmede brandstiftere er, også lægge et spor for et senere projekt med fokus på den pædagogiske praksis og forebyggelse. borgere skal høres om, hvad Kronikerportalen kan bruges til. Det foregår blandt andet ved netpaneler og 300fokusgrupper blandt målgruppen. ESSET - APRIL

8 Nakskov Sygehus lukker den 1. maj Lukningen af sygehuset med cirka 140 ansatte er gennemført med få afskedigelser. Sygeplejerske Camilla Kelfast skal opbygge ny afdeling i Nykøbing Falster Lægesekretær Judith Frederiksen er med til at opbygge sundhedscenter Serviceassistent Laila Harms Hansen flytter fra Nakskov til Nykøbing Falster NAKSKOV SYGEHUS Kabalen gik næsten op 8 ESSET - APRIL 2011

9 For over et år siden - så snart lukningen af Nakskov Sygehus blev besluttet i marts begyndte afdelingsledelserne at gå i gang med at forebygge fyringer. I god tid blev der lagt målrettede planer for at tilbyde job på Nykøbing Falster Sygehus til så mange som muligt. I alt er kun 14 medarbejdere afskediget, hvoraf seks medarbejdere ikke selv ønskede et nyt job i Nykøbing Falster. Ledige stillinger til vikarer Hver gang, jeg fik en ledig stilling, fik Nakskovmedarbejderne førsteret til at søge stillingen. Hvis stillingen ikke blev besat af Nakskov-personale, blev der ansat en vikar, siger ledende oversygeplejerske Berit Henriksen, Intern Medicin i Nykøbing Falster og Nakskov. Desuden får Nykøbing Falster Sygehus en helt ny medicinsk sengeafdeling med 20 senge, hvor det meste af personalet er fra Nakskov Sygehus. Jeg har gjort mit yderste for at finde job til alle, som ønskede det. Nogle har måske ikke fået deres førsteprioritet, men der har været en stilling, siger Berit Henriksen. Dygtige medarbejdere flytter med På samme måde har drifts- og servicechef Viggo Vestergaard, Nykøbing Falster og Nakskov, skaffet job til stort set samtlige serviceassistenter, portører og teknikere fra Nakskov Sygehus. Ledige Nykøbingstillinger har været vikarbesat. Det er hårdt for medarbejderne, at Nakskov Sygehus lukker. Men jeg er glad for, at næsten alle har fået tilbudt et nyt job på Nykøbing Falster Sygehus og taget imod det. Vi får en række erfarne og dygtige medarbejdere med til Nykøbing, siger Viggo Vestergaard. Begge afdelingsledere roser MED-udvalg og tillidsrepræsentanter for et godt, konstruktivt samarbejde undervejs mod det fælles mål. Nykøbing-ansatte også i spil Personaleprocessen ved lukningen af Nakskov Sygehus involverede også afdelingernes medarbejdere på Nykøbing Falster Sygehus. MED-Hovedudvalget besluttede, at alle medarbejdere i hele ledelsesområdet skulle have deres kvalifikationer vurderet i forbindelse med en fusion, der indebar afskedigelser. >>> Sygeplejerske Camilla Kelfast skal opbygge ny afdeling i Nykøbing Falster Nu glæder jeg mig til at arbejde på et større sygehus, der pulserer af liv. På Nykøbing Falster Sygehus skal jeg som souschef være med til at opbygge den nye medicinske afdeling 100, der bliver specialafdeling for endokrinologi først og fremmest sukkersygepatienter. Det meste af afdelingens personale kommer fra Nakskov Sygehus. Vi snakker meget om den lange køretur på knap en time og om parkeringspladser. Men køreturen er i orden, hvis der er faglige udfordringer og en god arbejdsplads. Vi har haft over et år til at forberede os på at flytte, så de stærke følelser har bundfældet sig. Tekst: Lisa Westengaard Foto: Thierry Wiedemann, Bruno Holm Andersen ESSET - APRIL

10 >>> Personaleprocessen blev gennemført i efteråret Vi valgte en hurtig proces, hvor medarbejderne fik en kort svarfrist 14 dage til at komme med deres ønsker om deres fremtidige placering. Dermed kunne de fleste hurtigt få svar på, at de skulle blive, fortæller ledende oversygeplejerske Berit Henriksen. Inden for få uger nåede afdelingsledelsen også at gennemføre personlige samtaler med alle cirka 100 ansatte i medicinsk regi på Nakskov Sygehus. Det endelige resultat Det endelige resultat af lukningen af Nakskov Sygehus blev, at i alt 14 personer blev afskediget. Heraf ti fra Nakskov Sygehus, hvoraf de seks ikke ville Lægesekretær Judith Frederiksen er med til at opbygge sundhedscenter Jeg fik tilbud om at blive i sundhedscentret i Nakskov, hvor Medicinsk Afdeling fortsat skal have et medicinsk ambulatorium. Vi har også et kæmpe oprydningsarbejde i journalarkivet. Mit arbejde bliver koordinering, ledelse og samarbejde. Jeg ser det som en enestående chance for at gå i front i Danmark med at opbygge et sundhedscenter i tæt samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger. Med lokale tilbud til de kroniske patienter om forebyggelse, patientskoler, ambulant udredning og behandling kan vi forebygge indlæggelser. Nakskov kan blive en spydspids, men det kræver vilje og samarbejde. Serviceassistent Laila Harms Hansen flytter fra Nakskov til Nykøbing Falster Det er en stor omvæltning for mig og alle mine kolleger at flytte fra Nakskov til Nykøbing Falster Sygehus. Det passer ikke godt ind i mit privatliv. Jeg skal af sted kl om morgenen for at møde kl. 6! Heldigvis fik jeg kørekort sidste år, så jeg ikke skal med toget. Det er også store forhold for os, som kommer fra et lille sygehus, hvor alle kender alle. Men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke blev arbejdsløs. Jeg havde frygtet mange fyringer. Det er dejligt, at vi alle i Serviceafdelingen fik tilbudt nyt job, og vi har nu vidst besked i et halvt år. med til Nykøbing Falster og afslog jobtilbud. Fire afskedigelser faldt på Nykøbing Falster Sygehus på grund af reglerne om at vurdere alle medarbejderes kvalifikationer i hele ledelsesområdet. En del Nakskov-medarbejdere valgte at gå på efterløn, og enkelte fandt et andet lokalt job, for eksempel i hjemmeplejen eller på hospice. Fællestillidsrepræsentant Karina Vigh Grivne glæder sig over, at en udfordrende personaleproces i efteråret sluttede med et tilfredsstillende resultat. Næste skridt er at hjælpe kollegerne med at sige»farvel Nakskov«og»Goddag Nykøbing«med temadage, fyraftensmøder og støtte fra en coach.»vi valgte en hurtig proces«10 ESSET - APRIL 2011

11 » Ros til medarbejderne... KORT NYT Kuren har virket Foto: Mikkel Bache Regionsrådets økonomiske handlingsplan har været effektiv: Region Sjælland har brugt færre penge end budgetteret, og aktiviteten er steget mere end forventet. Regnskabsresultatet er en konsekvens af den økonomiske handlingsplan, som Regionsrådet satte i værk i marts Kuren har virket! Det er aldrig behageligt at skulle spare, men det var nødvendigt at gribe ind i tide, før det med sikkerhed ville få endnu større konsekvenser for endnu flere ansatte og borgere, udtaler regionsrådsformanden Steen Bach Nielsen og tilføjer: I den anledning vil jeg i den grad rose vores medarbejdere på ikke mindst sygehusene for under vanskelige vilkår at have arbejdet hårdt og professionelt for at nå det gode resultat! I forhold til budgettet viser det foreløbig regnskab for 2010 et mindreforbrug på cirka 233 millioner kroner. På alle regionens hovedområder (sundhed, socialområdet og regional udvikling) er der brugt færre penge end budgetteret i Samtidig er aktiviteten fra 2009 til 2010 på sygehusområdet steget cirka 5 procent mod en forventet stigning på 3,5 procent. Resultatet for 2010 er et positivt udgangspunkt for Regionsrådets målsætning om fra 2014 at opnå balance på regionens budget. Men det ændrer ikke ved, at det fortsat er nødvendigt med en stram styring af økonomien for at sikre en sund og bæredygtig økonomi i Region Sjælland, siger Steen Bach Nielsen. Sjællands-aftale skal udvides Selvom vandet i Storebælt skiller Region Sjælland og Region Syddanmark, så bliver samarbejdet mellem de to regioner stærkere og stærkere. Regionerne vil nemlig udvide det patientsamarbejde, som regionsrådsformændene Carl Holst (V) og Steen Bach Nielsen (S) indgik i august Formålet er, at patienterne skal have lettere adgang til behandling, og at sundhedspersonalet fra de to regioner skal få et tættere fagligt samarbejde. Aftalen betyder derudover, at regionerne kan få behandlet patienterne til 90 procent af DRG-taksten. Herlighedsværdi Regionsrådet har netop godkendt et nyt byggeri i Roskilde til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Efter planen skal byggeriet med 29 eneværelser, skole- og konferencelokaler stå klar til indflytning i sommeren Byggeriet placeres med udsigt over Roskilde Havn og Fjord. Og, som det hedder, i indstillingen fra Regionsrådet: Grundens herlighedsværdi udnyttes optimalt, og det forventes at patienter og personale vil trives i de nye stimulerende omgivelser. Connie Hedegaard var gæst i Regionshuset fredag den 11. marts til Åbent Regionshus med emnet klima på dagsordenen. Region Sjælland vil være landets grønneste region, understregede næstformanden for Vækstforum Sjælland, Jens Stenbæk, som her ses sammen med EU s klimakommissær, Connie Hedegaard. Foto: Gert Ellegaard ESSET - APRIL

12 Arbejdet med kvalitet kører med speederen i bund. Målet er akkreditering til sommer, hvor vi får besøg af de såkaldte surveyors, som skal vurdere, hvor langt vi er nået med Den Danske Kvalitetsmodel Tekst: Thomas Brodersen Foto: Colourbox 12 ESSET - APRIL 2011

13 Siden december 2009 har Kirsten Hvid været regional projektleder for arbejdet med kvalitetsmodellen. Hun ved, hvor sej processen er ude på afdelingerne. Både for den enkelte medarbejder og for lederne. Kirsten Hvid er selv sygeplejerske og har på egen krop prøvet at blive akkrediteret med Joint Commission i hovedstaden. Det kvalitetsarbejde, personalet på afdelingerne udfører, fortjener den største respekt, mener Kirsten Hvid, som Esset har opsøgt for at få svar på vores spørgsmål om kvalitetsarbejdet. Hvorfor ikke starte med mindre end 104 standarder og et hav af retningslinjer? Det helt firkantede svar er, at det er et nationalt krav, så vi kan ikke vælge det fra. Det her er rigtig meget på kort tid. Men på mange områder er det justeringer i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Og en del standarder hænger også sammen med andre projekter i regionen for eksempel kronikerprojekterne. Timingen synes elendig med ny sygehusplan og anstrengt økonomi? Vi kan ikke selv bestemme hvornår. Og der er aldrig et godt tidspunkt, når så stort et system til udvikling af kvaliteten skyller ind over os. Så sygehusplan og økonomi er ikke gyldige undskyldninger, selv om de forhold ikke gør det hele lettere. Hvorfor skal vi igennem det her? Hvis du var patient, ville du så ikke forvente at blive behandlet efter retningslinjer, der giver sikkerhed for, at det er den bedste faglighed, der styrer? Alle retningslinjer bliver lavet af de folk i regionen, der ved mest om det aktuelle emne. Kort sagt er det for at sikre samme høje kvalitet på tværs af afdelinger og sygehuse. AKKREDITERING I JUNI, JULI, AUGUST OG SEPTEMBER Sygehus Nord Sygehus Syd Men vi har jo ikke tid til alt det her kvalitet? Den diskussion nytter ikke noget. Brug i stedet energien på, hvordan vi bedst udnytter de resurser vi har, så vi alle kommer i mål. Der er et meget stort tidspres, og vi kan ikke købe os mere tid. Det giver en helt forståelig frustration, og derfor fortjener det arbejde, der bliver lavet ude på sygehusene og i Psykiatrien, også stor anerkendelse. Du har erfaring fra Region Hovedstaden. Husker du starten der? I starten blev der brugt meget energi på at diskutere, om det her nu var nødvendigt, og om det var en god idé. Mange ville gerne blive ved med at diskutere om, i stedet for hvordan. Det giver også spændende diskussioner, men når beslutningen er truffet, er der altså kun en vej. Det er fremad. Hvordan har du oplevet starten i Region Sjælland? Den har været positiv. Vi har naturligvis udfordringer på flere niveauer, og alt andet ville også være utænkeligt. Men arbejdet med kvalitetsmodellen giver mening for langt de fleste medarbejdere. Jeg er imponeret over den energi, der bliver lagt i arbejdet samtidig med alt det andet, der skal passes. Psykiatrien Hvad sker der efter akkrediteringen? Sygehusenes resultater bliver offentliggjort, og der hvor det enkelte sygehus får bemærkninger, skal der gøres en ekstra indsats efterfølgende. Den Danske Kvalitetsmodel er en udviklingsproces, hvor målet er konstant forbedring. Og så kommer der selvfølgelig en anden runde af kvalitetsmodellen. Men første gang er altid den hårdeste. Anden gang kan vi høste frugterne af den første omgangs hårde arbejde. ESSET - APRIL

14 KLÆDT PÅ TIL AKUTSYGEPLEJE Jette Mejnertsen har solid erfaring med akutte patienter. Alligevel har der været ny viden at hente i Region Sjællands nye efteruddannelse for akutsygeplejersker. Essets udsendte løb i Jettes fodspor på en tirsdag i Skadestue/Modtagelsen på Roskilde Sygehus. Kl. 10 Personalets hovedkvarter i Skadestuen/Modtagelsen er en slags firlænget skranke, hvor både patienter og reddere henvender sig, og personalet går til og fra. Det ene øjeblik er stemningen hektisk, men så snart patienterne er fordelt i behandlingsrummene, virker her roligt. Specialistsygeplejerske Jette Mejnertsen har gennemført efteruddannelsen for akutsygeplejersker. Det er svært at følge med i alt, når vi modtager både alvorligt syge og patienter med mindre skader. Men underviserne på efteruddannelsen er virkeligt gode, og det er godt at få ajourført sin viden, siger Jette Meinertsen, der har 22 års erfaring med akutte patienter. Hjerte-fænomen Jeg har haft en interessant patient, siger Jette til sin sygeplejekollega Bo, som står ved tavlen. Patienten havde noget med hjertet og blev pludselig dårlig. Bo har tidligere arbejdet på Hjerteafdelingen, og sammen med Jette gennemgår han patien- tens hjertekar-diogram og kan se, at der er tale om et velkendt syndrom. Bo underviser os af og til, smiler Jette, der er glad for at få en forklaring på fænomenet. Ved skranken står en yngre mand med sin søn i hånden. Han faldt i børnehaven og slog læben, forklarer faren, og sekretæren beder dem om at tage plads i venteværelset Jette skal tage imod en ny patient på stue 1. Patienten, en yngre kvinde, fortæller, at hun lider af sclerose, og at hun har fået det værre inden for den seneste uge. Jette beder hende sætte sig op i sengen. Du har kolde hænder, er det koldt udenfor, spørger Jette. Men patienten mener nok, at det har med sygdommen at gøre. Jette går i gang med at måle patientens blodtryk, tage temperatur og udfylde et observationsskema. Sygeplejerskerne skal registrere en række vitale pa- >>> Tekst: Annette Westphal Thuesen, Foto: Bo Nymann 14 ESSET - APRIL 2011

15 Man skal kunne lide, at det går stærkt, når man arbejder i en skadestue, siger Jette Mejnertsen, som Esset har fulgt. ESSET - APRIL

16 >>> rametre, der tilsammen giver en score, der beskriver patientens tilstand og bruges som risikovurdering. Samtidig med de praktiske opgaver har Jette opmærksomheden rettet mod patienten: Der skal komme en læge og se på dig, men jeg ved ikke, hvor hurtigt han kan være her. Patienten er bekymret for, om hun kan nå at hente sit barn i børnehaven, og hendes bil holder nok ikke så smart parkeret. Måske kan du vente med at blive indlagt til i morgen, foreslår Jette og lover at undersøge, hvad tidshorisonten er. Det vil være rart, siger patienten taknemmeligt Jettes næste patient er en yngre mand, der har fået pludselige smerter i lysken i højre side. Han humper af sted til stue 14. Først skal Jette undersøge patientens urin for at fastslå, om det kan være nyresten. Patienten spørger, om han kan tage tilbage til arbejdet. Enten skal du indlægges her eller på Køge Sygehus. Du skal nok ikke regne med at blive sendt hjem i dag, siger Jette. Urinprøven er normal, så Jette går i gang med at måle patientens temperatur og blodtryk. Har du været syg, spørger Jette. Næh, frisk som en havørn, griner patienten, som straks får ondt i siden, da han forsøger at komme højere op i sengen. Vil du have hovedgærdet lidt op? spørger Jette og tilføjer: Jeg er ikke læge, så jeg ved ikke, hvad du fejler, men måske er det blindtarmsbetændelse. Har du prøvet at blive stukket før? Jette skal lægge et drop i armen på patienten. Ja, min kone er sygeplejerske, så hun har øvet sig i at lægge venflon på mig! Skar sig i hånden Jette afløser sin kollega som koordinator ved skranken og skal prioritere opgaverne. Jeg har skåret mig i hånden, ret dybt. Og jeg har en baby på tre uger, siger en ung kvinde til sekretæren. Jette står med hovedet nede i papirerne, men vender sig og er i én bevægelse henne ved patienten. Hun tager et hurtigt kig på skaden, beder patienten om at tage plads i en behandlerstue, beroliger hende og henter en sygeplejerske. Tilbage i skranken ringer telefonen flittigt. Praktiserende læger og reddere melder om nye patienters ankomst. En yngre læge meddeler: Det er aftalt, at patienten på stue 10 må gå hjem, og stue 11 kan gå på B32. Jette ajourfører tavlen. En sygeplejerske råber navnet op på næste patient i venteværelset. Ingen reagerer, men Jette forklarer diskret kollegaen, at de sidder med ryggen til og ikke kan høre. Jette giver en portør besked om at hente en uren seng fra stue 10, og kollega Bo får en patient på stue 2. Der er igen godt fyldt i venteværelset, hvor fjernsynet fortæller sidste nyt fra Christiansborg Jette går fra at være koordinator til at tage imod patienter. Næste patient er en dreng på 8, som er kommet til skade i frikvarteret: Og så gik lilletåen den vej, og de andre tæer den anden vej, fortæller drengen. Jette mærker på tæerne og forklarer, at lilletåen nok er forstuvet, men det vil en læge undersøge nærmere. I skranken er afdelingssygeplejerske Aase Gunder ved at vise nye medicinstuderende rundt. En anæstesilæge kommer med en stor taske og skal se til en patient. Nu har vi ikke flere ledige stuer, siger Jette, og afdelingssygeplejersken foreslår, at Jette måske skulle tage sig tid til en pause og»et par madder«, for frokost er det ikke blevet til. I Skadestue/Modtagelsen på Roskilde Sygehus behandles cirka 140 patienter i døgnet, fordelt på 100 akutte skader og 40 akutte indlæggelser. 16 ESSET - APRIL 2011

17 Efteruddannelse for akutsygeplejersker I 2007 besluttede Regionsrådet at etablere akutafdelinger efter Sundhedsstyrelsens anbefaling. Sundhedsstyrelsen anbefalede, at regionerne skulle formulere specifikke kompetencekrav for personalet i de fælles akutmodtagelser og tilbyde relevant uddannelse. Uddannelsesafdelingen og Akutafdelingerne i Region Sjælland har på den baggrund udarbejdet et uddannelsestilbud over 30 dage, som har syv moduler: 1 Basis modul, som er obligatorisk 2 Den akutte medicinske patient 3 Den akutte kirurgiske patient 4 Modtagelse af den traumatiserede patient 5 Det akut syge barn 6 Behandlersygeplejerske 7 Triage Siden 28. september 2009 har i alt fire sygeplejersker gennemført alle syv moduler, og 378 sygeplejersker har været på en eller flere moduler. Efteruddannelsen for akutsygeplejersker bliver udbudt af Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling. Efteruddannelsen ruster sygeplejersken til at have fokus på gode patientforløb. ESSET - APRIL

18 KORT NYT DHL fredag den 2. september De gør en forskel Mere fleksibilitet på Akutafdelingen Når patienter henvender sig ved Akutafdelingen på Holbæk Sygehus med en skade, bliver de bedt om at tage plads i venteværelset. Umiddelbart efter bliver patienten vurderet af en sygeplejerske for at sikre, at de mest syge bliver behandlet først. Sygeplejersken udleverer en brik med et nummer på. Med brikken i hånden kan patienten nu gå en tur i cafeen, gå udenfor og trække frisk luft eller strække ben i forhallen. Når det er patientens tur, vil brikken bippe og lyse rødt. Hver måned bliver der nomineret en række kolleger som en del af Vi er til for dig. I alt er 107 blevet indstillet til prisen, og indtil videre er ni kolleger udpeget som vindere. Fælles for alle nomineringerne er glæde og stolthed hos den, der bliver peget på. Ét sted havde man fået lavet en guldmedalje, som den nominerede fik overrakt med chokoladen. Ét andet sted er indstillingen blevet sat i glas og ramme og hængt op i personalerummet. Michael Larsen var en af de nominerede i januar måned. Det er utrolig dejligt, at nomineringen kommer fra en kollega, det blev jeg meget glad for. I min verden betyder det mere, end hvis anerkendelsen var kommet fra chefen, siger Michael Larsen. Du kan også nominere en kollega, som gør en ekstra indsats. Find kampagnefeltet på forsiden af dit lokale intranet. 18»Liv & Perspektiv«er titlen på Region Sjællands nye blad til borgerne. Magasinet, der vil udkomme to gange om året, erstatter det hidtidige borgerblad, Sundhedsmagasinet. Første nummer ventes på gaden i slutningen af april og byder blandt andet på et eksklusivt interview med den gamle Vordingborgdreng, Rasmus Kofoed, der tidligere i år blev kåret som verdens bedste kok. 112 udstyr, ESSET - APRIL 2011 Psykiatrien i Region Sjælland har netop åbnet et højt specialiseret behandlingstilbud for børn, unge og voksne, som lider af spiseforstyrrelser. Læs mere om klinikken i Mennesker og Psykiatri, som du finder på intranettet Det kan være svært at få en ambulance frem til de mindre øer. Frivillige 112-akuthjælpere på de små øer får derfor nu uddannelse og så de kan yde førstehjælp til for eksempel hjertestop.

19 Esset_2-10.indd :12:14 Esset_6-10.indd :40:41 side 6-11 Esset_1-11.indd :58:58 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Esset Esset Særnummer November 2010 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, december 2010 Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Til fest med Keld og Hilda Det siger medarbejderne til sygehusplanen Patienterne vil høres Et hus til helbredelse Projektchef Elisabeth Køhler håber, det nye psykiatribyggeri i Slagelse vil blive smukt, skærmende og fremtidssikret Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden På hjemmebesøg i retspsykiatrien Bakkegården bliver større BAKTERIEPATRULJEN Det akutte landskab Læs om Lean Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag Læserundersøgelse af Esset 427 gav deres mening til kende ved en elektronisk læserundersøgelse i januar»flot stykke arbejde, men mit indtryk er, at der bliver brugt mange ressourcer på oplaget. Der går rigtig mange eksemplarer i skraldespandene rundt omkring, der aldrig bliver læst«. 71 procent siger, at de får et tilpas antal distribueret. 9 procent siger de får for få. 20 procent mener de får for mange Den typiske læser er en kvinde, som er mellem 36 til 55 år og ansat på et sygehus 95 procent af lederne læser altid eller næsten altid Esset 65 procent af social- og sundhedsassistenterne er meget tilfredse med Esset 2,4 procent er utilfredse eller meget utilfredse»for kulørt, for meget selvros og storsmilende personer på alle billeder. Mangler realisme og bid, tegner ikke et billede af den hverdag, vi befinder os i. Virker totalt overflødigt«.»esset er helt ok, men tiden til at se det igennem kniber ofte. Det er godt at have et medie, der dækker den samlede organisation«.»jeg føler mig orienteret og som medlem af klubben, når jeg læser Esset. Jeg kommer ikke rundt ellers i huset, så jeg har glæde af at vide, hvad der ellers sker rundt om. På nettet bliver vi informeret om lokale forhold«55 procent er meget tilfredse eller tilfredse med Esset Medarbejderne i Socialområdet er mest utilfredse med bladet 83 procent vil gerne have mere sundhedsstof 56 procent læser altid eller næsten altid Esset Mere end 80 procent vil gerne vide mere om Regional Udvikling Det er først og fremmest på sygehusene, at det er vanskeligt at tilpasse antallet af eksemplarer til læsere på de enkelte afdelinger. Snak med posten om, hvor mange I har brug for. Som regel ligger bladene i personalestuerne. Hvis der er for mange, så tag meget gerne et eksempler med hjem. Så er der måske også bedre tid til at få det læst! Esset lugter Nogle synes, at der er en lidt sær lugt ved Esset. Den er ikke giftig, understreger Glumsø Bogtrykkeri. Bladet er trykt med vegetabilske farver på svanemærket papir. ESSET - APRIL

20 Løber til Paris Geolog Mikkel Østergård savnede mere fysisk og mental energi i afdelingen for jordforurening, og derfor tog han initiativ til en løbeklub med adgang for både gående og cyklende. Målet er at nå kilometer-distancen til Paris inden sommer. Tekst: Ulla Grundtvig Brask Foto: Gert Ellegaard Når klokken siger 15 om torsdagen, bliver kontorblusen og cowboybukserne skiftet ud med svedabsorberende tøj og kondisko for cirka 20 ansatte i afdelingen for jordforurening, der holder til i Regionshuset i Sorø. Jeg ønskede mig en aktivitet, der var både kontinuerlig, skabte trivsel blandt medarbejderne og var noget andet end en fest, fortæller Mikkel Østergård. Og det blev begyndelsen på en løbeklub, der også har et klart socialt sigte. Vi havde en fyringsrunde for et år siden, og det drænede os enormt for energi. Samtidig er hverdagen travl, og der var mange af os, som burede sig inde på kontoret også i kaffepauserne, siger Mikkel Østergård, der som medlem af afdelingens trivselsudvalg og som aktiv fortaler for at fremme afdelingens sundhedstiltag inden for den lokale Agenda 21 følte trang og pligt til at ændre på den situation. 20 ESSET - APRIL 2011

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag.

Nye veje. Læs om Lean. Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger. Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag. Nye veje Esset Særnummer Februar 2011 Læs om Lean side 6-11 Vi går kvalitetsvejen Sprit giver raske kolleger Pause med psykiatriske patienter Ro og overblik i en travl hverdag NYE VEJE Temanummer om nogle

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN MELLEM BRIKKER OG BOLD: JESPER HAR TO FULDTIDSJOB NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra

Professionalisme. uden grænser. historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra Professionalisme uden grænser historier om en stilfærdig revolution, der vil forandre sygehusvæsnet nedefra 1 indhold I Farsø går social- og sundhedsassistenter stuegang. I Holbæk er det sygeplejersker,

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones nr. 6 juni 2009 personaleblad for ouh okus erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones side 20-21

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten

Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen Tanker energi før aftenvagten ÅDAN SÅDAN SÅDAN 3 enkle øvelser Sådan undgår du dårlig ryg SÅDAN Danish Journal of Nursing nr. 5 6. Marts 2009 109. årgang

Læs mere