Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder."

Transkript

1 FORORD Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder. Mathcads absolutte fordel, er at lette tilgangen til og forståelsen af komplicerede matematiske udtryk. Dette materiale er ikke til lænestolen, men skal læses foran computeren med Mathcad kørende. Samtlige eksempler i materialet bør indtastes; ellers kommer metoderne ikke til at sidde i fingrene. Adept Scientific Marts 00 Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... INDHOLDSFORTEGNELSE... OPSTART AF MATHCAD... 3 HJÆLP LIGHEDSTEGN INDLEDENDE MANØVRER... 9 OPGAVER FORMATERING... 5 OPGAVER VARIABLE... OPGAVER FUNKTIONER... 8 OPGAVER GRAFTEGNING OPGAVER MERE OM GRAFER... 4 OPGAVER LØSNING AF LIGNINGER... 6 OPGAVER ULIGHEDER... 7 OPGAVER LIGNINGSSYSTEMER OPGAVER SYMBOLSKE REGNINGER OPGAVER DIFFERENTIALREGNING OPGAVER INTEGRALREGNING OPGAVER... 6 SANDSYNLIGHEDSREGNING... OPGAVER VEKTORER... 3 OPGAVER MATRICER OPGAVER KOMPLEKSE TAL OPGAVER REGRESSION OPGAVER... 5 DIFFERENTIALLIGNINGER OPGAVER PROGRAMMERING SKRIVNING AF TEKST FLYTNING AF DATA UDSKRIVNING INDSÆTTELSE AF KOMPONENT MATHCAD VISSIM Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

3 OPSTART AF MATHCAD Skærmbilledet i Mathcad minder meget om en tekstbehandler som f.eks. Word. Det består af skrivefeltet samt fem linjer titellinjen med dokumentets navn menulinjen standardlinjen (værktøjslinje) formateringslinjen (værktøjslinje) matematiklinjen (værktøjslinje) statuslinjen (nederst) Matematiklinjen Math, der er en såkaldt flydende værktøjslinje, ses her trukket over i venstre kant af vinduet. Man kan vise/skjule værktøjslinjerne ved at vælge menupunktet View/Toolbars. Statuslinjen vises/skjules via menupunktet View/Status Bar. På figuren ovenfor ses også paletterne Graph og Calculator med en række knapper til forskellige formål. Når man klikker et sted i skrivefeltet, ses et rødt kryds. Dette er indskrivningspunktet, hvor indtastningen starter. Denne korte skrivemåde for en menu og en undermenu bruges overalt i det følgende. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 3

4 Et nyt dokument hentes frem ved at klikke på knappen New på standardlinjen Man kan klippe og klistre ligninger og tekst ved brug af knapperne Cut (klip) Copy (kopiér) Paste (sæt ind) Desuden de velkendte knapper Open (åbne) Save (gem) Print (udskriv) INDSTILLINGER Ved normal brug af Mathcad bør Math/Automatic Calculation være slået til. Når man arbejder med meget beregningskrævende opgaver, kan det være en fordel midlertidigt at slå den automatiske beregning fra. Det vises på statuslinjen, om den automatiske beregning (AUTO) er valgt (se figuren på forrige side). SYSTEMKRAV Ifølge filen Relnotes kræves der minimum Pentium 33MHz or compatible CPU. CD-ROM drive. Windows 95 or higher or Windows NT 4.0 or higher. At least 64 megabytes of memory. 8 MB is recommended. VGA or higher graphics card and monitor required. Super VGA recommended. 56 color display required. Higher than 56 color display recommended. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 4

5 Web Library, Web browsing, and Collaboratory features require a direct Internet connection or Internet access through a service provider. Standard Web browsing in Mathcad and the on-line help require components from Microsoft Internet Explorer 4.0 or higher (the option to install these components is included in the Mathcad installation). The Excel, MATLAB, S-PLUS, Axum, and SmartSketch components in Mathcad and MathConnex require specific versions of the associated product. See the "Components" section for more information. At least 80 megabytes of disk space for the typical (default) installation. At least 30 megabytes of disk space is required for a minimal installation. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 5

6 HJÆLP Mathcads fortræffelige online-hjælp hentes via to knapper på standardlinjen Resourse Center Help Browseren Microsoft Explorer (version 3.0 eller senere) skal være installeret. Overview and Tutorials En introduktion til Mathcads muligheder. Quicksheets and Reference Tables Her kan den rutinerede bruger af Mathcad finde mange glimrende eksempler. Extending Mathcad En oversigt over programmer, der kan samarbejde med Mathcad. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 6

7 Collaboratory Her kan man kontakte brugergrupper, der beskæftiger sig med Mathcad. Web Library Et bibliotek over relevant litteratur o.l. om Mathcad. Mathcad.com Dette er et link til produktet Mathcads hjemmeside. Her kan man blandt andet hente tilføjelser og rettelser til Mathcad 00 Professional (servicepacks og patches). Fanebladet Indhold En systematisk samling af emner med korte forklaringer. Fanebladet Indeks En komplet liste over begreber og nøgleord i Mathcad. Fanebladet Søg Her kan man lave tekstsøgning. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 7

8 3. LIGHEDSTEGN Mathcad anvender seks forskellige lighedstegn. Deres betydning vil blive forklaret på rette sted, men lad os alligevel give en samlet oversigt her. Klik på matematiklinjen Math på knapperne Evaluation Toolbar og Boolean Toolbar Paletten Evaluation indeholder fem knapper med lighedstegn, mens paletten Boolean indeholder én knap med lighedstegn. sædvanligt lighedstegn på tastaturet dynamisk lighedstegn (tildeling); tast kolon på tastaturet globalt lighedstegn (tildeling, tast tilde ) symbolsk lighedstegn (Ctrl og punktum) udvidet symbolsk lighedstegn (Ctrl og Shift og punktum) fedt lighedstegn (boolsk tildeling, Ctrl og +) Når man med markøren peger på en knap, dukker der en lille gul kasse op. Dette er et såkaldt Tooltip, som dels fortæller hvad knappen hedder og dels angiver en genvejstast. Men da amerikanske tastaturer ikke helt ligner de danske, kan du ikke altid stole på genvejen. F.eks. viser Tooltips, at det fede lighedstegn har genvejen Ctrl og =. På dansk skal man faktisk vælge Ctrl og +. I appendiks bagerst i materialet angives de fleste tilgængelige genvejstaster. Denne genvej virker på en ret specielt måde, idet symbolet ikke indsættes med det samme. Lad os f.eks. skrive ORIGIN. Start med at skrive ORIGIN, tast så (tasten Alt Gr plus tasten med ) og skriv til slut. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 8

9 4 INDLEDENDE MANØVRER Operatorer Mathcad anvender de sædvanlige regneoperatorer (addition, subtraktion, multiplikation, division og potensopløftning) på tastaturet + - / ^ Regneoperation I et udtryk som f.eks. a + 3b skal produkttegnet altid skrives: a + 3 b. Resultatet vises som a + 3 b. I visse situationer kan produkttegnet dog udelades, det gælder ved multiplikation af konstant og variable, da Mathcad opfatter den manglende operator som multiplikation. Eksempelvis kan produkttegnet mellem og a udelades, mens det er nødvendigt mellem 3 og b. Bemærk, at udseendet bliver en smule anderledes når produkttegnet ikke indtastes, hvilket dog ikke har nogen betydning for udregningen. Brug dog aldrig tasten Space (mellemrum) ved indskrivningen af matematiske udtryk; da Mathcad kan opfatte det indtastede som en tekst. Som i alle engelsksprogede programmer benytter Mathcad punktum som decimalseparator. Som allerede nævnt anvender Mathcad seks forskellige lighedstegn; ved almindelige beregninger benyttes det sædvanlige = fra tastaturet. eks. Vi starter med at udregne tallet Når man skriver + omgives det indtastede af en rektangulær matematikboks Det lille sorte rektangel er den såkaldte pladsholder, som dukker op hver gang man har indtastet en operator. De to blå linjer er redigeringslinjerne 3. Tast 3 Tast * Tast 4 Tast = 3 På engelsk benyttes betegnelserne math region, placeholder og editing lines. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 9

10 Pladsholderen yderst til højre er reserveret til eventuelle enheder. Den forsvinder sammen med matematikboksen, når man taster Retur eller klikker et sted udenfor matematikboksen. eks. Lad os dernæst beregne tallet ( + 3) 4 Tast + Tast 3 og placér redigeringslinjerne om + 3, f.eks. ved at taste Space (mellemrum) Tast * Tast 4 Tast = Afslut ved at taste Retur eller ved at klikke med musen udenfor matematikboksen eks. Lad os til slut beregne tallene 3 + (venstre søjle) og (højre søjle) Læg mærke til placeringen af redigeringslinjerne Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 0

11 Konstanter Grundtallet for den naturlige logaritme skrives ved bogstavet e på tastaturet. Tallet π benyttes så ofte, at genvejen: Ctrl, Skift og p er værd at huske. Sletning 4 Slette en enkelt ligning klares ved at musen trækkes over ligningen (en stiplet ramme), og derefter klikke på knappen Cut (klip). Slette to eller flere ligninger gøres ved at trække en stiplet ramme omkring ligningerne, og trykke på tasten Delete (slet). Alternativt kan man holde tasten Ctrl (control) nede, mens der klikkes på ligningerne én ad gangen; tast så Delete. Redigering Man har ofte brug for at rette i det indskrevne. Nedenfor ses nogle få eksempler. Iøvrigt henvises der til online hjælpen; klik på knappen Help og vælg på fanebladet Indhold punktet Equations/Equation editing. eks. I udtrykket nedenfor vil vi erstatte + med 4 Man kan desværre ikke som i en sædvanlig tekstbehandler fortryde en sletning ved at klikke på knappen Undo eller ved at vælge Edit/Undo. Der er en række situationer, hvor Undo er afkoblet. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

12 Placér redigeringslinjerne som vist, enten med musen eller med piletasterne Tast Backspace for at fjerne + Tast Tast Retur eks. Vi har glemt parenteser omkring Placér redigeringslinjerne således Tast ( Flyt redigeringslinjerne Tast ) Tast Retur eks. Vi fjerner parenteserne Placér redigeringslinjerne Fjern begge parenteser ved at taste Backspace. Bemærk, at Mathcad ikke matematisk tager hensyn til, at der faktisk hæves en minusparentes! Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

13 Tast Retur Fejl Hvis du begår en matematisk ulovlighed, giver Mathcad en fejlmeddelelse Ret fejlen og tast Retur. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 3

14 OPGAVER 4. Beregn tallene , , og , og ( )( ) og 7 4. Beregn den elegante brøk Prøv at beregne + 3 ved at taste Space (mellemrum) undervejs Hvad går der galt? Space+3= 4.4 Beregn og ret derefter til Beregn + (7 5) og fjern derefter parenteserne. Beregn og anbring derefter parenteser omkring Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 4

15 5 FORMATERING Antal decimaler Mathcad regner internt med 6 cifre, men viser som standard resultatet med 3 decimaler Ønskes resultatet med 6 decimaler, skal man dobbeltklikke på ligningen. På fanebladet Number Format skriver man 6 i feltet Number of decimal places Hvis man klikker på knappen Set as Default (vælg som standard), bliver samtlige beregninger på arket vist med 6 decimaler. Eksponentiel notation Hvis et beregnet tal enten er tilpas stort eller tilpas lille (dvs. tæt på 0), skrives det i eksponentiel notation Der kan vælges normal notation ved at dobbeltklikke på ligningen og på fanebladet Number Format (se ovenfor) vælge en større værdi af Exponential threshold. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 5

16 Hvis et beregnet tal er mindre end 5 0, bliver det som standard vist som 0 Dette problem klares ved at klikke et neutralt sted i skrivefeltet og vælge menuen Format/Result. På fanebladet Tolerance ændres standardværdien 5 i feltet Zero threshold til et større tal (dog højest 307). Flytning En ligning kan flyttes ved at klikke på den. Ved at bevæge musen hen over matematikboksens ramme, forvandles markøren til en sort hånd Nu kan ligningen flyttes til det ønskede sted. På samme måde kan man flytte en markeret gruppe af ligninger. Den lodrette afstand mellem ligninger kan også ændres uden den sorte hånd Placér som vist ovenfor det røde kryds mellem de to ligninger og tast Retur én eller flere gange. Man kan på samme måde gøre afstanden mindre ved at placere krydset og taste Delete. Justering Justering af to eller flere udtryk enten vandret eller lodret kan gøres med knapperne Align Across (vandret) Align Down (lodret) Juster følgende to ligninger vandret ved at markere 5 ligningerne med stiplede linjer Klik så på knappen Align Across Lodret justering sker med knappen Align Down 5 Markeringen sker enten ved at trække med musen hen over ligningerne eller ved at holde tasten Ctrl nede og derpå klikke på ligningerne én ad gangen. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 6

17 Tabulator og lineal Når man klikker på et matematisk udtryk og derpå taster Retur, flyttes indskrivningspunktet (det røde kryds) én standardafstand nedad Indskrivningspunktet kan flyttes mod højre ved at taste Tab (tabulator); det kan f.eks. se således ud Det er ikke pænt med forskellige afstande. Det skyldes, at man ikke kan se, hvor tabulatormærkerne er placeret. Vælg derfor menuen View/Ruler. På linealen kan man se, at tabulatormærkerne er anbragt for hver,5 cm (standardværdien). På figuren nedenfor er de tre udtryk i nederste linje skrevet ved at placere indskrivningspunktet til venstre for første tabulatormærke, tast Tab og derpå skrive a:= osv. Tabulatormærker kan laves ved at klikke på linealen. Nedenfor er de tre udtryk er placeret ved, 4 og 6 cm Ved 8 cm ses et privat tabulatormærke med tilhørende hjælpelinje. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 7

18 Klik på tabulatormærket med højre museknap og vælg Show Guideline. Valg af skriftstil 6 Tast følgende udtryk og klik på variablen x På formateringslinjen ses, at der er tale om en variabel (Variables), skrevet med standardskriften Times New Roman i størrelse 0 Vælg nu skriften Arial i størrelse 6 og skrevet med kursiv I (Italic) Klik dernæst på et tal. På formateringslinjen ses, at der er tale om en konstant (Constants), igen skrevet med standardskriften Times New Roman i størrelse 0. Vælg Times New Roman i størrelse 0 og skrevet med fed B (Bold) Samtlige tal og variable på arket bliver skrevet med de nye formateringer. 6 Mathcad anvender betegnelsen skriftstil (Math styles) for det samlede valg af skrifttype, skriftstørrelse, udseende (fed, kursiv, understreget) og farve i ligninger. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 8

19 OPGAVER 5. Beregn med 9 decimaler tallene og 7 8 Man vil opdage, at brøken 7/8 vises som 0,875. Det skyldes naturligvis, at resultatet er eksakt: efter 5-tallet kommer der uendelig mange nuller. Man kan dog vise resultatet med 9 decimaler ved at dobbeltklikke på ligningen og på fanebladet Number Format afkrydse i feltet Show trailing zeros (vis efterstillede nuller). Hvis man klikker på knappen Set as default (vælg som standard), bliver samtlige beregnede tal på arket vist med denne formatering. 5. Beregn og formatér med det maksimale antal decimaler og i normal tal notation og 9, 3 Beregn og formatér med 5 decimaler og i eksponentiel tal notation 50 og, 469, 5 Beregn med 5 betydende cifre tallet 0, , Skriv disse fem sjusket placerede ligninger Justér dernæst ved knapperne Align Across og Align Down ligningerne således Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 9

20 5.4 Indskriv følgende, hvor de to øverste udtryk er placeret cm hhv. 6 cm inde, mens de to nederste udtryk er indrykket 4 cm hhv. 8 cm 5.5 I kapitel 5 omtaltes en global formatering af skriftstilen, hvor samtlige konstanter og variable i dokumentet bliver ændret. Man kan dog også foretage lokale ændringer. Man skal konstruere en skriftstil, der er specielt velegnet til vektorer og matricer (se kapitlerne 7 og 8). Vælg menuen Format/Equation Vælg i rullegardinet Style Name: User Skriv Vektor i feltet New Style Name. Klik på knappen Modify. Vælg Typografi: fed kursiv. Klik to gange på knappen OK. Skriv følgende og klik på variablen x Vælg så menuen Format/Equation, vælg Style Name: Vektor og klik på knappen OK. Nu står variablen x skrevet med fed kursiv, mens variablen y er uændret. Klik dernæst på variablen y og gentag proceduren. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 0

21 6 VARIABLE Sædvanlig variabel Betragt et udtryk med to variable a og b ( ) a + b a b a b + b + Vi vil beregne værdien af udtrykket for a = 7 og b = 4. En variabel skrives ved det dynamiske lighedstegn := (kolon plus lighedstegn), men man kan nøjes med kolon. Skriv a:7 og b:4 og afslut hver gang med at taste Retur. Skriv så udtrykket ( ) og afslut med et sædvanligt lighedstegn samt Retur Prøv at ændre på værdierne af a og b; resultatet opdateres øjeblikkeligt. Områdevariabel Den såkaldte områdevariabel bruges, når en variabel skal gennemløbe en række værdier med lige stor afstand. Lad som eksempel beregne tallet x for x = 0,, 0,, 0,3,...,,9,. Mathcad skal kun kende de to første og det sidste tal, idet de to første tal fastlægger skridtlængden x = 0, 0,. Tast x:0.,0.; og tast Retur Nu skal vi beregne tabeller over tallene x og x. Tast først x=, klik et andet sted i skrivefeltet og tast her x^=. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

22 Bemærk, at ikke alle tabelværdier kan ses. Det klares ved at klikke på tabellen og derpå trække nedad i det nederste, midterste håndtag. Alternativt kan man rulle ned gennem tabellen. Skridtlængden kan udelades, hvis den har standardværdien ; tast f.eks. x:3;0 Indiceret variabel Man har ofte brug for at forsyne en variabel med et indeks x 5 eller a 9 hvor indekset er tallet ved foden af variablen. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale

23 Lad os f.eks. skrive den indicerede variabel a 0 = 5; start med Klik dernæst på knappen Calculator Toolbar på matematiklinjen og på knappen Subscript (indeks) på paletten Calculator Nu ses et symbol med en pladsholder til indekset. Genvejstasten er; [ Tast 0 i pladsholderen, skriv : 5 og tast Retur Lad os som eksempel gentage beregningen af kvadrattabellen fra forrige side ved brug af en indiceret variabel x n Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 3

24 OPGAVER 6. Beregn for x = 8 og y = 7 tallet 3x + 9xy + y 5xy y 3 x 6. Lav en tabel over tallene x 0, 5 og med x-værdier fra til 3 med skridt på 0,. Tallene x 0, 5 skal skrives med 6 decimaler. 6.3 Lav en rentetabel med tallene n og ( + r) n hvor r = 0,06 og n =,, Mathcad benytter standardværdien for skridtlængden. Du kan derfor nøjes med at skrive n:; Paletten Greek rummer en del græske bogstaver, der indgår i mange fysiske og kemiske formler Et cylinderformet lod har massen m = 87,3 g, højden h = 5,7 cm og grundflade-radius r =,4 cm; vi beregner loddets rumfang og massefylde hvor resultaterne er formateret med 3 betydende cifre. Det er selvfølgelig usmart at undlade enhederne, men det er der råd for. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 4

25 Skriv enheden umiddelbart efter talværdien som f.eks. m:87.3gm fortsættes Underenheden gram skrives altså gm. Det skyldes, at Mathcad opfatter variablen g som tyngdens acceleration på normalstedet ved Paris (med mindre du selv giver g en anden værdi). Mathcad omskriver automatisk til grundenhederne kg og m, hvad der her er lidt 3 3 upraktisk. Skriv i de tomme pladsholdere de mindre enheder cm og gm/cm og formatér til slut med 3 betydende cifre Man kan se en liste over samtlige indbyggede enheder ved at klikke på knappen Insert Unit (indsæt enhed) på standardlinjen Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 5

26 6.5 Tyngdekraften på massen 70,5 kg beregnes som bekendt således F = mg = 70,5 kg 9,8 m/s 69 N hvor g er tyngdeaccelerationen. Tast Men der er noget rivende galt med kraftenheden. Mathcad kan ikke skelne mellem den fysiske størrelse m (masse) og den fysiske enhed m (meter). Kald derfor massen for M Nu får F den korrekte enhed N (newton). Bemærk, at Mathcad automatisk kontrollerer enhederne, så man ikke kommer til at lægge æbler og pærer sammen Hvis en enhed ikke er indbygget i Mathcad, kan den defineres som en variabel. Lad os f.eks. finde frekvensen af det røde lys fra en He-Ne laser, idet vi definerer enheden nm (nanometer) 34 En foton med frekvensen f har energien E = hf hvor h = 6,63 0 Js er Plancks konstant. Beregn energien af en foton fra He-Ne laseren. 6.6 I Jordens middelafstand fra Solen på ca. 50 mio. km har solstrålingen en intensitet på 353 W/m ; dette er den såkaldte solarkonstant. Hvor stor en energi udstråler Solen i løbet af ét sekund? Ifølge Einstein (905) repræsenterer energien E en masse m, hvor E = m c Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 6

27 8 hvor c = 3,00 0 m/s er lysets hastighed. Hvor stor en solmasse omsættes hvert sekund til stråling? En beholder med rumfanget 950 cm rummer 0,65 mol af en gas med temperaturen 47 o C. Bestem gassens tryk ved idealgasligningen hvor pv = nrt L atm 0,08 mol K R = er gaskonstanten; temperaturen skal udtrykkes i kelvin (K). Mathcad giver trykket i pascal (Pa); omsæt til trykenheden atm. Omsæt til trykenheden bar; da enheden ikke findes i Mathcad, må du selv definere Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 7

28 7 FUNKTIONER Egne funktioner Funktionsværdien f ( 5 ) for tredjegradspolynomiet ønskes bestemt 3 f ( x) = x x 5 Funktionsforskriften skrives med det dynamiske lighedstegn := mens beregningen sker med det sædvanlige lighedstegn =. Skriv f(x):x^3 x 5 og f(5)= Bemærk, at beregningsudtrykket f(5)= skal placeres til højre for eller under funktionsforskriften, da Mathcad regner henad og nedefter. Og så et eksempel, hvor en kompliceret funktion tabellægges Funktionsværdierne formateres med 5 decimaler ved at dobbeltklikke på tabellen og på fanebladet Number Format skrive 5 i feltet Number of decimal places. Indbyggede funktioner Lad os se på nogle af de grundlæggende funktioner. Husk altid at skrive parenteser omkring variablen som i f.eks. sin( x) og log( x) De trigonometriske funktioner anvender som standard radianmål. Skriv sin()= Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 8

29 Hvis man ønsker at regne i gradmål, skal man skrive vinklen som deg Mathcad kan naturligvis også finde x når det f.eks. vides, at sin x = 0,7. Den omvendte funktion til sinus kan findes ved at klikke på knappen Insert Function (indsæt funktion) på standardlinjen Vælg Function Category: Trigonometric og rul ned gennem listen Function Name. Navnet asin, og den korte forklaring i feltet nederst viser, at det er den ønskede funktion. Klik på knappen Insert Tast 0.7 i pladsholderen og tast lighedstegn Man kan naturligvis også selv skrive asin(0.7)=. Resultatet angives i grader, hvis du skriver deg i den tomme pladsholder Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 9

30 I en trekant med kendte sidelængder kan vinklerne beregnes ved hjælp af cosinusrelationerne Man kan også vælge en række standardfunktioner ved at klikke på knappen Calculator Toolbar på den matematiske værktøjslinje På paletten Calculator findes knappen Square Root (kvadratrod) Alternativ kan du beregne tallet som en potens Paletten rummer også tegnet for den n te rod Roduddragning og potensopløftning af negative tal giver ikke det samme Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 30

31 OPGAVER 7. Hvad er der galt? 7. Betragt funktionen f givet ved forskriften 0, x f ( x) = e sin( 0, 8x +, ) + 4, 5 Lav en tabel over tallene x og f ( x) for x = 0, 0,,, 4. Funktionsværdierne skal angives med 4 decimaler. 7.3 En opgave om rekursive funktioner. Mathcad har indbygget fakultetsfunktionen blandt sine standardfunktioner. Lav en tabel over fakultetstallene 0!,!,, 0! ved at skrive n:0;0 og n!=. Fakultetstallene er som bekendt defineret ved, at 0! = n! = n hvis n =,, I en rekursiv definition beregnes en værdi på grundlag af én eller flere foregående værdier 0! = n! = n ( n )! hvis n =,, Dette kan i Mathcad skrives ved funktionen if og læses: for n = 0 er værdien ; for alle andre tilladte værdier af n beregnes funktionsværdien som n ganget med den foregående funktionsværdi. Lav en tabel over fakultetstallene 0!,!,, 0!. fortsættes Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 3

32 Fibonaccitallene 7 F(n) defineres rekursivt ved funktionen for =, F( n) = n F( n ) + F( n ) for n = 3, 4, Beregn de første ti Fibonaccital i hånden. Beregn ved brug af Mathcad en tabel over de første tyve Fibonaccital. En såkaldt talfølge a, a, er defineret rekursivt ved a = 7 og a = a + n n Lav er tabel over de første 5 tal i følgen. n 7.4 En opgave om talsystemer. De indgående tal skal være mindre end 3. I det binære talsystem benyttes de to cifre 0 og. Tallet indtastes med et afsluttende b Hvis tallet er større end 000, skrives det i eksponentiel notation. Dobbeltklik på tallet og skriv et større tal i feltet Exponential threshold på fanebladet Number Format. Hvis du klikker på knappen Set as default, vil samtlige beregnede tal på arket blive vist i normal notation I det hexadecimale talsystem benyttes cifrene 0,,..., 9, A, B,..., F. Indtast tallet D7FA med et afsluttende h. Bemærk, at Mathcad opfatter udtrykket som en multiplikation af tallet og variablen D7FAh ; fjern derfor gangetegnet fortsættes 7 Tallene er opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo fra Pisa, også kaldet Fibonacci, som i 0 udgav det meget indflydelsesrige skrift Liber Abaci. Her behandler han disse sære tal i forbindelse med et regnestykke om, hvor mange efterkommere der er efter to glade kaniner (én af hver!). Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 3

33 Hvis et hexadecimalt tal starter med et bogstav, vil Mathcad opfatte tallet som en variabel. Dette undgås ved at skrive et foranstillet nul; fjern igen gangetegnet Man kan omsætte fra ét talsystem til et andet. Dobbeltklik på resultatet og vælg på fanebladet Display Options indstillingen Radix: Hexadecimal (radix betyder grundtal) Man kan naturligvis også regne med binære og hexadecimale tal Omsæt til de to andre grundtal , 0000 og C9A37 Angiv resultatet hexadecimalt, binært og decimalt og Beregn vinklerne i en trekant med siderne 0, 5 og 0. Beregn trekantens areal. 7.6 I trekant ABC er A = 3, 4, B = 67, 45 og c = 5,88. Bestem de ukendte stykker i trekanten. 7.7 Arealet af en trekant med siderne a, b og c kan bestemmes ved Herons formel T = s s a)( s b)( s c), s = ( a + b + c ) ( hvor s er trekantens halve omkreds. Beregn arealet af en trekant med siderne 0, 5 og 0. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 33

34 8 GRAFTEGNING I dette kapitel gælder det om at tegne grafen for en funktion af én variabel i et sædvanligt koordinatsystem. Der tages igen udgangspunkt i tredjegradspolynomiet 3 f ( x) = x x 5 Her ønskes antallet af rødder bestemt (der er, eller 3 rødder) og deres omtrentlige værdi. Tast udtrykket med det dynamiske lighedstegn og klik så et sted til højre for eller under forskriften (det røde kryds). På den matematiske værktøjslinje klikkes på knappen Graph Toolbar På paletten Graph klikkes på knappen X-Y Plot, og der tegnes en figur ved indskrivningspunktet med to pladsholdere ved det indre rektangel (og tre håndtag på det ydre rektangel) Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 34

35 Tast x i pladsholderen ved x-aksen og f(x) i pladsholderen ved y-aksen Grafen tegnes, når der tastes Retur eller klikkes udenfor figuren Grafen er som standard omgivet af et rektangel med aksetal, men det er bedre med et par sædvanlige koordinatakser. Dobbeltklik i diagrammet og vælg på fanebladet X-Y Axes indstillingen Axes Style: Crossed Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 35

36 Nu skal diagrammet gøres større. Klik på diagrammet og placér markøren på højre håndtag på det yderste rektangel. Markøren forvandles til en dobbeltpil, som trækkes mod højre. Placér eventuelt markøren (den sorte hånd) på det ydre rektangel og træk diagrammet til et passende sted på arket. Mathcad tegner som standard på intervallet 0 x 0. For at finde antallet af rødder i polynomiet, skal tegneintervallet indskrænkes til f.eks. x 3. Ved et klik på diagrammet vises fire pladsholdere, to ved hver akse. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 36

37 Klik på de to pladsholdere ved x-aksen og erstat standardværdierne 0 og 0 med og 3. Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 37

38 Nu ses det tydeligt, at polynomiet har netop én rod, og at værdien er cirka,. Aflæsning af koordinater Det er muligt at aflæse koordinaterne til udvalgte punkter i et diagram. Klik med højre museknap på diagrammet, vælg Trace og afkryds i dialogboksen ved Track Data Points Når man klikker i diagrammet, viser der sig to stiplede linjer, som skærer hinanden i et punkt på grafen. Hvis man trækker i én af linjerne med musen, flytter skæringspunktet sig langs grafen; og man kan aflæse punktets koordinater i dialogboksen. Man kan med fordel flytte skæringspunktet med piletasterne. Zoom Det er muligt at zoome ind på særligt interessante dele af grafen. Klik med højre museknap på diagrammet og vælg Zoom Mathcad 00 Professional, Elementær kursusmateriale 38

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Noter om R Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Version 4.0.6 af 2009-01-30. Den seneste udgave af disse noter kan hentes

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere