Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013."

Transkript

1 Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering. 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes 3, stk. 3 og 4. På valg: Lars Kildedal (villig til genvalg) og 6. Valg af suppleanter, jfr. vedtægternes 3, stk. 3. Jørgen Bach (villig til genvalg). På valg: Heidi Mathiesen (villig til genvalg)og Henrik Fløe (villig til genvalg) 7. Valg af tilsynsførende (for en 4 årig periode), jfr. vedtægternes 6, stk Behandling af indkomne forslag: På valg: Tidl. rektor Erling Østergaard (villig til genvalg). Bestyrelsen stiller forslag om en ordlydsændring vedtægternes 2, stk. 4 jfr. vedlagt bilag. (En vedtagelse kræver ifølge vedtægternes 10, stk. 1, at mindst halvdelen af forældrekredsens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Såfremt forslaget opnår den fornødne majoritet, men uden at antallet af fremmødte er tilstrækkeligt, vil forslaget blive fremsat til 2. behandling på en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl ) 9. Eventuelt. Ad punkt 1 Valg af dirigent. Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen bød velkommen. Mette Møller blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at indkaldelsen indeholdt de i vedtægterne krævede 8 punkter.

2 Ad punkt 2 Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. A. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Hans Peter Bay. I det forgangne år har der virkelig været stor aktivitet på VpR på mange områder. Ledelse af skolen: 2012 blev året, hvor VpR fik helt ny ledelse. Lisbeth Rose-Hansen blev ansat som leder af skolen efter Peter Mønster. Som ny viceskoleleder ansatte vi Anders Krogh. Anders kom fra den private skole La Cour i Randers, og har der haft stor fokus på udvikling. Vi har nu et ungt og meget dynamisk lederteam på skolen. Det er vi rigtig glade for. Drift af skolen: Den 21. februar 2013 havde skolen besøg af den tilsynsførende for undervisningsministeriet Erling Østergaard. Det er jo en slags eksamen for skolen. Resultatet blev meget tilfredsstillende. Erling Østergård skrev følgende: Efter i dag at have gennemgået prøveprotokoller fra VpR med særlig henblik på elevernes standpunkt i dansk, regning, matematik og engelsk kan jeg herved meddele, at elevernes standpunkt efter mit bedste skøn fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen. Jeg hæftede mig ved, at såvel unge som ældre lærere, der formidlede deres faglige viden med engagement og som samtidig formåede at gribe fornuftigt ind overfor de forstyrrelser som forekommer. Jeg glædede mig desuden over at se elever, der helt tydeligt var kommet i skole for at lære ikke kun for at være. Konklusionen: At der på VpR præsteres et fint stykke arbejde, som elever og forældre kan være særdeles tilfredse med. Det var en dejlig rapport at få. Efter store ønsker fra mange, har i nu også SFO-ordning for 4. klasse her på skolen. Vi håber det bliver en succes, som mange vil gøre brug af. Sidste år søsatte vi en lang række tiltag for at få fyldt alle pladser i indskolingen og de små klasser. Det er lykkedes der er nu fuld hus fra starten af. Vi betragter derfor indkøringen af to spor som tilendebragt. Skolen har fået skabt et helt nyt logo i år. To dejlige børn fuld af energi, er det ikke dejligt! Samtidig har vi arbejdet på en helt ny hjemmeside, som meget snart er helt færdig, og går i luften. Og måske har I også set, at vi er på Facebook.

3 For at sikre, at skolen fortsat har en bæredygtig økonomi, i en tid hvor det samlede skoletilskud fra staten falder væsentligt, har vi besluttet, at ændre en smule på betalingen, så der fremover betales skolepenge i 12 måneder. Samtidig har vi forbedret søskendemoderationen, så der nu gives 20% rabat på barn nummer to, og 40% rabat på det tredje barn, og det fjerde barn er gratis. Byggeri: Skolen har en del bygningsmæssige udfordringer i disse år. I bestyrelsen har vi brugt en del kræfter på at afdække en række senarier. Blandt andet har det været undersøgt, om det kunne svare sig, at flytte hele skolen til en helt ny adresse. Det er besluttet, at vi bliver hvor vi er, hvilket mange har udtrykt glæde over. Det betyder til gengæld, at vi arbejder med en langsigtet plan om at forbedre vores nuværende bygningsmasse, hvor især de naturvidenskabelige lokaler er nedslidte. Vi håber på, at det kan lade sig gøre, at bygge et såkaldt sciencehus med naturvidenskabelige lokaler på skolens egen grund (i skrænten mellem hovedbygningen og KFUM), og vi er meget opmærksomme på, at det ikke må reducere udearealet. Samtidig er vi nu i gang med renoveringer, og det første resultat kan ses i Annexet. Økonomi: Årets økonomiske resultat blev på kr. Et fantastisk flot resultat. Det bedste i skolens historie. Men vi har også brug for gode resultater til et nyt sciencehus, renoveringer og til afdrag på vores gæld. Vi har en soliditetsgrad på 11,5 nu. Den skal helst være 20. Resultatet er skabt uden at spare på lærerlønninger. Årselever pr. lærerårsværk er faktisk uændret på 12,6. Politik: Der har næsten aldrig før været så meget i spil på det politiske som nu, - forhandling om ny overenskomst, lockout af lærere i lang tid og en folkeskolereform. Der har været en række udtalelser omkring lærernes arbejdstid i medierne. I den sammenhæng er der nævnt en række lektionstal, der ikke er sammenfaldende med vores læreres arbejdstid. På vores skole underviser en lærer mellem lektioner om ugen. Og det er højt. Mange er nok bekymrede for den manglende undervisning. Vi vil forsøge at tilbyde erstatningstimer på relevante tidspunkter. Til sidst skal jeg retten en stor tak til alle ansatte på VpR, for en meget stor præstation i Til bestyrelsen skal jeg sige tak for det store arbejde I lægger i bestyrelsen. Tak for mange dejlige timer.

4 Kim Hørdum Hansen orienterede om året der gik i den internationale afdeling samt fremtidsplanerne for afdelingen. B. Skolelederens beretning. Først og fremmest velkommen til. Det er en noget usædvanlig aften at holde generalforsamling på, da skolen på nuværende tidspunkt har været lukket i fire uger. I den forbindelse vil jeg gerne sige mange tak til skolens forældre og personale for deres store tålmodighed og forståelse for denne uønskede situation og vi håber i den grad, at skolen snart kan åbne op for helt normale skoledage igen. Det er på denne tid af året, at vi er i fuld gang med at indskrive elever til det kommende skoleår. Det er altid en stor fornøjelse for skolens ledelse at få lov til at være de første, der møder en kommende elev hvad enten det er en dreng eller pige til en af vores to 0. klasser eller en overbygningselev, der ønsker at tage sit 10. skoleår hos os. En del af samtalen handler naturligvis omkring faglighed, gensidige forventninger og skolens regler for adfærd og opførsel, men der er også en del, der handler om en række af denne skoles traditioner og det er noget, vi er meget stolte over at kunne fortælle til den nye elev og hans eller hendes forældre. En af vores helt store traditioner er, at vi meget gerne vil have jeres børn med på nogle skolerejser. Skolerejserne giver os mulighed for at vise eleverne noget nyt og spændende og dermed flytte læringsrummet til andre steder end Viborg. Jeg er altid stolt, når vi sender 88 teenagere til København, Berlin eller London og deres lærere vender hjem og fortæller om en skøn tur med unge mennesker, der forstod at opføre sig pænt og ordentligt ude i verden. Jeg bliver ligeledes varm i maven, når vores yngste og mellemtrinnet vender hjem fra deres fælles oplevelser et sted i det danske land. De er altid meget glade og begejstrede men også en smule trætte og småbeskidte I løbet af efterårs-halvåret finder vi en anden af vores faste traditioner nemlig skolefesten. Her er der altid rig mulighed for både grin og tårer, når 7. årgang og de internationale elever indtager scenen på Paletten. Efterfølgende bliver der spillet op til dans og med tilsvarende hyggeligt samvær for de voksne i de tilstødende lokaler. December er en skøn måned, og når hele skolen bevæger sig op gennem gågaden til Domkirken, så indfinder julestemningen sig for alvor hos os alle. Det er mit klare indtryk, at vi alle nyder og værdsætter denne højtidlige og smukke måde at sige god jul til hinanden. I min juletale omtalte jeg en række oplevelser og ting, der tilfører mig energi.

5 Tirsdag aften i denne uge er endnu en af de energigivende ting, der sker her på skolen. Da bød vi nemlig velkommen til det kommende skoleårs to nye 0. klasser. De var nøjagtig lige så søde og dygtige, som vi havde håbet på og vi glæder os allerede til, at de bliver en naturlig del af Viborg private Realskole. Til slut vil jeg sige en stor tak til skolens samlede personalegruppe for deres store engagement i forhold til både undervisning, faglighed, skolens elever og den daglige drift af et stort hus. Tak til skolens elever og forældre, der spreder god og positiv stemning i skolens dagligdag. Og naturligvis også en stor tak til skolens bestyrelse for det gode og udbytterige samarbejde. Ad punkt 3 Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering. Jørgen Bach gennemgik det reviderede og godkendte årsregnskab, og sammenlignede analysetal med andre privatskoler af cirka samme størrelse som vpr. Det endelige resultat for 2012 blev et overskud på ca. 2,1 mio. kr. Ad punkt 4 Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering. Jørgen Bach gennemgik budgettet for Årsregnskabet 2012 og budget 2013 blev godkendt. Spørgsmål fra salen: Hvad er tidshorisonten for byggeriet? Lisbeth Rose-Hansen: Byggefelterne er godkendte, så vi håber på, at byggeriet kan stå færdigt til august 2014, men det kan blive august Ad punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Lars Kildedal og Jørgen Bach. Begge kandidater var villige til genvalg. Herudover opstillede yderligere en kandidat til bestyrelsen: Rikke Halling Mørch. Efter en skriftlig afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen: Hans Peter Bay Lars Kildedal Jørgen Bach Kim Kristensen Kim Hørdum Hansen Line Brøns Søren Andersen

6 Ad punkt 6 Valg af suppleanter På valg var Heidi Mathiesen og Henrik Fløe. Begge kandidater var villige til genvalg. Yderligere en kandidat ønskede at opstille som suppleant: Rikke Halling Mørch. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt som suppleanter: Heidi Mathiesen Rikke Halling Mørch Ad punkt 7 Valg af tilsynsførende. Erling Østergaard blev igen valgt til skolens tilsynsførende for en 4 årig periode. Ad punkt 8 Behandling af indkomne forslag Bestyrelsens forslag til en ordlydsændring i vedtægternes 2, stk. 4 blev vedtaget, men samtidig udsat til 2. behandling på den ekstraordinære generalforsamling 24. april 2013 kl på grund af for få fremmødte. Ad punkt 9 Eventuelt Spørgsmål fra salen: Er det rigtigt at sløjdlokalet sløjfes? Lisbeth Rose-Hansen: Ja. Det sker på baggrund af, at lokalet ikke overholder reglerne for sløjdlokaler med hensyn til blandt andet udsugning. Det koster mange penge, at gøre sløjdlokalet lovligt. I stedet for bliver der på fagdagene for årgang arbejdet med matematik i praksis, hvor eleverne skal fremstille forskellige ting. Spørgsmål fra salen: 4. klasses SFO hvor skal de være, og hvilke aktiviteter skal der være? Lisbeth Rose-Hansen: Der arbejdes på en plan, som sendes ud snarest. Det tænkes også ind i byggeplanerne.

7 Ekstraordinær GENERALFORSAMLING på Viborg private Realskole onsdag d. 24. april 2013 kl i skolens lokale K3, Trekronervej 10. Dagsorden: 1. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen stiller forslag om en ordlydsændring i vedtægternes 2, stk. 4 jfr. vedlagte bilag: 2. behandling. Forslaget blev vedtaget. 2. Eventuelt. Da der ikke var flere bemærkninger, takkede dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen som afsluttet. Mette Møller Dirigent

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere